De kan vrage og vælge mellem mange jobs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De kan vrage og vælge mellem mange jobs"

Transkript

1 &proces Automationsteknologer: De kan vrage og vælge mellem mange jobs 38. årgang april/maj 2013 nr. 4 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Der står 50 jobs eller måske flere på landsbasis klar til otte kommende automationsteknologer, når de til sommer står med eksamensbeviset i hånden. JOB. Otte vordende automationsteknologer fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten kan vrage og vælge mellem jobbene, når de til sommer har afsluttet deres eksamen. 50 stillinger på landsbasis som automationsteknolog står for tiden og venter på at blive besat, og flere vil komme til, efterhånden som automatiseringen i dansk erhvervsliv breder sig mere og mere. Vi mødte to af de kommende automationstekno- Claus Gammelgaard og Christian Dahl: -Automationsteknologer kan være med til at sikre dansk industris konkurrenceevne og bevare arbejdspladser i Danmark. loger, Christian Dahl og Claus Gammelgaard, som er særdeles godt tilfreds med, at der er så gode muligheder for beskæftigelse for dem og deres studiekammerater. -Vi har ikke sikret os job endnu, men der er bud efter os og vore studiekammerater, så der er ingen tvivl om, at vi vil få beskæftigelse, når vi står med eksamensbeviset i hånden. Vi kan være med til at sikre dansk industris konkurrenceevne og at bevare arbejdspladser i Danmark, siger de to kommende automationsteknologer. hassel. Iltmåling i væsker Oxix kendetegnes ved: Optisk flourescens sensor Minimal vedligeholdelse Ingen udskiftning af sensordele i sensorens levetid (7-10 år) Profibus/Modbus kommunikation Konverter med netværkstilslutning samt relæ og ma udgange. Indbygget datalogger med grafisk displayvisning og tilslutning til PC. mjk.com ÅRS GARANTI Crisplant mangler 40 medarbejdere Interesserede inviteres til åbent hus og samtidig er der indvielse af en ny bygning med plads til 150 medarbejdere. Crisplant store testanlæg. BESKÆFTIGELSE. Det går forrygende godt for Crisplant a/s i Aarhus. Virksomheden, der leverer automatiserede systemer til materialehåndtering over hele verden, mangler 40 medarbejdere af forskellig slags, heriblandt nogle automationsteknologer. For at komme i dialog med kvalificerede og interesserede holder man åbent hus i virksomheden lørdag den 25. maj, hvor interesserede kan komme og få en dialog med nogle af medarbejderne og se, hvad bygningerne rummer af faciliteter og udstyr. Åbent hus sker i forbindelse med indvielsen af en ny bygning med plads og faciliteter til 150 medarbejdere. Et tydeligt tegn på, at det går godt for Crisplant i en tid, hvor mange andre virksomheder skærer ned på medarbejderstaben og ikke vover at gå i gang med nybyggeri. hassel. Fremtidssikker automation i nye dimensioner Automationsplatformen TIA-portalen V12 giver dig automation i nye dimensioner Læs mere på

2 2 april/maj 2013 Beskæftigelse til alle For otte vordende automationsteknologer fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten ser fremtiden lovende ud. De kan nemlig vrage og vælge mellem stillinger over hele landet. Automatik har mødt to af de studerende, Christian Dahl og Claus Gammelgaard samt lederen af uddannelsen Poul Erik Jakobsen. Af Thomas Hasselriis. UDDANNELSE. Når Christian Dahl og Claus Gammelgaard og deres seks medstuderende på uddannelsen som automationsteknologer på Erhvervsakademi Dania i Hadsten til sommer har fået deres eksamen, kan de vrage og vælge mellem stillinger over det ganske land. For tiden er der på landsbasis 50 ledige stillinger, og dette tal vil stige i takt med, at erhvervslivet automatiserer mere og mere. Men også i udlandet er der beskæftigelse til de unge automationsteknologer. Uddannelsen, der er to-årig, er forholdsvis ny. Det første hold blev færdig sidste år og alle fik job med det samme. Det hold, der bliver færdig til sommer i alt otte er hold nr. 2, der kommer ud med den spændende uddannelse, som byder på en god fremtid. Design og implementering Automationsteknologens primære arbejdsområder er design og implementering af automatiske anlæg fra ideoplæg til færdiggørelse og indkøring af maskiner og procesanlæg. Kompetencerne er opbygning og udførelse af elektriske installationer, udvikling og styring af maskinanlæg, udvikling og regulering af procesanlæg, design af skærmbilleder til maskin- og procesanlæg samt procesoptimering af manuelle operationer ved anvendelse af robotteknologi. Adgangskravene til uddannelsen er en elektrikeruddannelse, automatik- og procesuddannelse, datakommunikationsuddannelse, elektronik- og svagstrømsuddannelse, anden relevant erhvervsuddannelse, studentereksamen htx, hhx og stx med matematik og fysik på C- niveau. Alle hjalp hinanden under uddannelsen I slutningen af uddannelsen til automationsteknolog er der indlagt et tre måneders praktikophold i en privat eller offentlig virksomhed. Christian Dahl og Claus Gammelgaard er nu tilbage i Hadsten, hvor de sammen med de andre i klassen er i gang med hver deres afgangsprojekt. Christian Dahl har været i praktik hos Crisplant a/s i Aarhus, som designer, bygger, integrerer og vedligeholder bagage, materialehåndtering og logistiksystemer i Danmark og internationalt. Marel, der ligeledes er placeret i Aarhus, designer og bygger procesudstyr til fødevareindustrien havde Claus Gammelgaard i praktik. Vi mødte de to vordende automationsteknologer på deres praktikpladser, og de fortalte, at fremtiden ligger inden for automation, eftersom erhvervslivet automatiserer mere og mere, og så er det også en uddannelse, der gør dem kvalificeret til en lederstilling. De har begge en uddannelse som industrielektriker, hvilket vil sige, at de har beskæftiget sig med styring og regulering, hvilket har været en fordel for dem i deres nye uddannelse. - Det var ikke så svært at komme i gang med den nye uddannelse for os, fordi mange af de ting, vi beskæftigede os med i den første tid, havde vi kendskab til vores tidligere uddannelse som styrings- og reguleringselektrikere, fortæller de to vordende automationsteknologer samstemmende til Automatik. De gik på skole sammen under elektrikeruddannelsen og havde et godt samarbejde, som er fortsat under denne uddannelse. Og når de er færdige i Hadsten har de samarbejdet og hjulpet hinanden under begge uddannelser. -Vi har haft en fælles interesse, og det har været godt at have hinanden som sparringspartner, fortæller de begge. -Efterhånden som uddannelsen skred frem, var der komplekse ting, der skulle læres, og vi opdagede, at det her var betydeligt sværere end at tage en elektrikeruddannelse, fortsætter Testanlægget undersøges og diskuteres. Foto Thomas Hasselriis. de. Nogle af de studerende, der kom med en svagere baggrund end os, havde det svært. Vi var et langt stykke foran dem, fordi vi havde arbejdet med styring og regulering. 1 semester var for os som at være tilbage på 2. og 3. hovedforløb. Men da vi kom hen i 3. semester blev det hele væsentligt sværere. Det er klart, at når der er niveauforskelle i sådan en klasse, skal de lidt efter lidt udjævnes, så der bliver et fælles niveau i klassen. Det er sket ved, at alle har været gode til at hjælpe hinanden. Nu er vi færdig til sommer, og vi skal ud at prøve vores færdigheder. Vi har ikke sikret os job endnu, men der er bud efter os, så der er ingen tvivl om, at vi alle vil få beskæftigelse, når vi står med eksamensbeviset i hånden. Claus Gammelgaard og Christian Dahl ved Crisplant a/s store testanlæg. Foto Thomas Hasselriis. Der er masse af muligheder for os. Et projekts deadline skal overholdes -Der har selvfølgelig været niveauforskel blandt de studerende, men de har været rigtig gode til at hjælpe hinanden, så der ikke er nogen, der er faldet fra, fortæller lederen af automationstek- Automationsteknologer er med til at sikre dansk industris konkurrenceevne og at danske arbejdspladser bevares. nolog-uddannelsen Poul Erik Jakobsen. -Det er nr. 2. hold, der nu afslutter, og så har vi et hold, der er halvvejs igennem uddannelsen. Det har været rigtig spændende at arbejde med det hold, der nu er færdig til sommer. Alle har gennem hele uddannelsesforløbet været meget positive, og indstillingen i klassen med at hjælpe hinanden har været meget Efterhånden er der en kolossal opbakning fra erhvervslivet til automationsteknologuddannelsen. givende. Når den daglige undervisning var forbi, blev de studerende ved med at arbejde med, hvad de var i gang med. Ikke mindst i projektperioderne er der blevet arbejdet ekstra meget. Det er rigtig godt i forhold til kommende beskæftigelse, fordi man fra studietiden er vant til, at når man er inde i et projekt, er der en deadline, og den skal overholdes. Nogle studerende havde ønsket at komme til udlandet i praktik. Det har ikke kunnet lade sig gøre denne gang, men en af de studerende på holdet, der var færdig sidste år, havde sin praktikperiode på et projekt i Qatar for Crisplant. Hans vejleder var sammen med ham i Qatar. Vejledning og eksamination foregik via Skype med stor succes. Job til alle de nyuddannede -Har de unge fokus på uddannelsen? -Sidste år fik uddannelsen det prædikat, at det var den uddannelse, der havde det ringeste ansøgerantal. Det er efter min mening fatalt, at der ikke er flere, som søger en uddannelse, der giver jobgaranti, når man står med eksamensbeviset i hånden. I Aarhus-området er der for tiden 15 stillingsopslag for automationsteknologer. På landsplan er der ikke under 50 stillingsopslag, og der vil komme endnu flere i takt med at erhvervslivet automatiserer mere og mere. Med den store efterspørgsel er det ekstra ærgerligt, at uddannelse ikke har været særlig kendt. Det er så det, vi skal til at gøre den. Jeg kan sige, at på nuværende tidspunkt har vi 11 ansøgere til studiestart efter sommerferien, men vi forventer, at det bliver en stor klasse, der starter. Vi har ingen adgangsbegrænsning, og vi har plads til 28 i en klasse, så der vil være rum for alle, der søger. Vi har efterhånden fået en kolossal opbakning fra erhvervslivet omkring den nye uddannelse. Siemens og Rockwell Automation har vi haft besøg af flere gange, men også andre virksomheder, som producerer automatiseringsudstyr. Flere virksomheder har tilbudt os at låne robotter. Det er jo fantastisk, at en virksomhed kan donere udstyr til os for kr. Vi kan også til enhver tid få en foredragsholder fra en virksomhed. Vore studerende er jo også kommende beslutningstagere, der skal tage stilling til, hvilke produkter, der skal ind i en virksomhed. Med lån har vi hele tiden det nyeste udstyr til rådighed. Det modsatte ville være, at vi selv skulle investere flere hundrede tusinde kroner i noget, der ville være forældet i løbet af nogle få år. Noget udstyr arbejdes der ofte med, andet i kun et par uger. Det giver de studerende den viden, de har brug for. Vi kan jo ikke lave alle til specialister. Fremover skal vi være endnu mere brancheorienteret og have yderligere kontakt med erhvervslivet, hvilket vil være til stor gavn og glæde for begge parter. Husk på, at automationsteknologer er med til at sikre dansk industris konkurrenceevne og at danske arbejdspladser bevares.

3 april/maj I praktikantens værktøjskasse var der noget, virksomheden kunne bruge Den kommende automatikteknolog Claus Gammelgaard, som var i praktik hos Marel, fik også nye redskaber med fra virksomheden. Praktikant Christian Dahl (tv), underviser Poul Erik Jakobsen, software-designer Anders Larsen Sojak og praktikant Claus Gammelgaard foran et af Marels sofistikerede anlæg til fødevareindustrien. Af Thomas Hasselriis. UDDANNELSE. Marcel er en af verdens førende leverandører af avanceret udstyr, systemer og serviceydelser til forarbejdning af fjerkræ, fisk og kød samt videreforarbejdning. Med omkring medarbejdere på verdensplan betjener man kunderne, uanset hvor de er. Den verdensomspændende virksomhed, der er islandsk ejet, har afdelinger og datterselskaber i 30 lande samt et netværk af mere end 100 agenter og distributører.. I Danmark har Makrel tre lokationer, nemlig i Nørresundby og på Bornholm, hvor man producerer udstyr til fiskeindustrien, og i Aarhus, hvor produktionen er procesudstyr til fjerkræindustrien. En meget positiv arbejdsindsats En af de unge studerende, Claus Gammelgaard, der afslutter sin eksamen som automationsteknolog på Erhvervsakademi Dania i Hadsten til sommer, var i tre måneders praktik hos Marel i Aarhus, hvor han har været med til ar udvikle et program til et nyt produkt, men han har også været ude hos kunderne, og har bl.a. været med til at lave service på en robot i Sverige. -Det har været meget spændende at have Claus Gammelgaard i praktik, fordi jeg synes hans tilgang til vores hverdag og hans arbejdsindsats har været utrolig positiv.. Claus har også lyttet til de kritikpunkter, vi er kommet med og taget dem til efterretning., siger software-designer Anders Larsen Sojak, der har fulgt praktikanten meget tæt. -I den værktøjskasse, som Claus havde med, var Overvægt i et produkt er tab. Der skal være så lille giveaway som overhovedet muligt. der nogle ting, som vi kunne bruge, og han har fået nogle nye redskaber fra os til sin værktøjskasse, fortsætter designeren, der har en uddannelse som elektroingeniør og har arbejdet i to år hos Marel. VENTIL-TEKNIK Komplet program i magnetventiler LUCIFER Ejby Industrivej Glostrup Tlf: Fax: Helge Nielsens Allé 6C 8723 Løsning - - Minimering af giveaway er vigtig I min afdeling har vi ikke skullet skære ned på antallet af medarbejdere trods krisen. Vi har flyttet lidt rundt på nogle medarbejdere, således at alle ressourcer er blevet brugt. Efter min mening ser fremtiden positiv ud for virksomheden. Der er et stort potentiale i fødevareindustrien, og vi er ved at få foden ind på det sydamerikanske marked. Vi har haft nogle projekter i Chile, men vi har også anlæg stående i Sydafrika og Asien, fortsætter software-designeren. Der er hele tiden en udvikling i vores produkter, Test millioner slag... på lager Test 2233 hvilket betyder, at vi kan være i front hele tiden. Vores udstyr kan sortere en masse ud. Det skal udstyret også kunne, men det skal ikke kunne mere, end der er brug for. Overvægt i et produkt er et tab, og det kan blive til mange kilo i løbet af en dag. Der skal være så lille giveaway som overhovedet muligt. Idéen med at købe vores anlæg er netop at minimere giveaway i forhold til konkurrenterne, siger han. -Marel er et dejligt sted at arbejde. Man får lov til at prøve det hele, og det gjorde Claus Gammelgaard også under sin praktiktid, slutter Anders Larsen Sojak. e-kæde styrekabel CF Har i den nuværende udholdenhedsprøve allerede modstået mere end 41millioner cyklusser med 25% mindre bøjeradius +++ chainflex holder +++ Bevist i test nr af over 600 parallelt gennemførte forsøg i det med sine m 2 største testlaboratorie for fleksible kabler +++ CF5 ab lager inden for et døgn +++ Testinformationer og detaljer vedr. igus -kvalitetsstandarder på: Kæde... Kabel... Garanti. Tlf Fax Solar A/S Tlf plastics for longer life.dk/chainflextest2233 PLESNER.AS Tryk Temperatur Niveau Flow Ventiler Fittings Tlf.: Flow måling & overvågning

4 er det sidste nye skud på stammen af Vegas vibrationsswitche til væsker - udviklet til ekstreme temperaturer ( C og tryk op til 160 bar). Som den eneste på markedet til disse ekstreme forhold kan niveauvagten med fordel anvendes til applikationer som: Høj/lav grænseniveau i flydende gasser f. eks behandling, transport eller opbevaring af LNG (Liquefied Natural Gas), flydende oxygen eller flydende nitrogen Høj/lav grænseniveau i dampkedel/overheder Destillationskolonner i olie- og gasindustrien Vil du vide mere, så kontakt Morten Olsen Tlf Mobil Mennesker - Ideer - Løsninger

5 april/maj Komplekst CIP-anlæg på fire hjul ÅF A/S har til en dansk medicinalfabrik opbygget et funktionsklart, transportabelt CIP-anlæg - Clean-in-place - på en vogn, der kan køre gennem døre, anvendes i ATEX-område 1, arbejde fuldautomatisk og FDA-valideres. CIP. - Kan I opbygge et funktionsklart, transportabelt CIP-anlæg på en vogn der kan gå gennem døre, anvendes i ATEX-område 1, arbejde fuldautomatisk og FDA-valideres? Nogenlunde sådan lyder en forkortet udgave af den forespørgsel, som vi fik fra en dansk medicinalfabrik, fortæller afdelingsleder Preben Lind Hansen fra ÅF A/S i Herlev. Også komplette turn-keyløsninger - Vi er meget kendt som automationsleverandør, men vores ekspertise omfatter også komplette turnkeyløsninger inklusive leverancer af udstyr. Det kan være et procestrin med tilhørende installationer, ja selv bygningen tager vi også gerne med i en totalleverance. Så vi sagde ja til forespørgslen. CIP-vognen skal anvendes til rengøring af de procesanlæg og tanke der ikke er tilsluttet et stationært CIPudstyr, og som skal rengøres en enkelt gang eller kun få gange om året. Flere af disse procesanlæg står i lokaler CIP-vogn på plads i produktionen. uden porte, og CIP-vognen skal kunne passere gennem en normal døråbning på 90 cm, og derfor har den en total bredde på kun 85 cm, fortsætter Preben Lind Hansen. Opfylder krav til brug i ATEX zone 1 Nogle af de lokaler hvor CIPvognen skal bruges, er eksplosionsfarlige områder der er klassificeret som ATEX zone 1. Derfor er al el-installation og komponenter, der ikke kan fås i egensikker udførelse, indbygget i trykfast kapsling. Alle operationer er elektriske, og den er forsynet med et 16 A el-stik der dækker energiforsyning til opvarmning af medie, pumper og PLC-styring. - Det store varmelegeme til opvarmning af CIPvæsken til 60 ºC opfylder flere specielle krav. Det er et fuldt ATEX-godkendt varmelegeme der er specialfremstillet til opvarmning af de ca. 500 liter væske ved en overfladetemperatur på højest 90 ºC på selv varmelegemet. Normalt rustfrit stål ville tære under de forhold i en kloridholdig væske, og derfor er varmelegemet lavet i højlegeret stål EN nr også kendt som SAF Men vi er vant til kundekrav der skal opfyldes med specialløsninger, så for os var det blot en opgave der skulle løses på den rigtige måde, fortæller Preben Lind Hansen om denne detalje på maskinen. garant for et sikkert valg Validering og dokumentation CIP-vognen skal anvendes i farmaceutisk produktion og er derfor valideret i henhold til kundens krav. Projektet er gennemført med tre designfaser, conceptual design, basic design og detail design. Efter detail design-fasen afsluttes hele designprocessen med en DQ (Design Qualification) inden projektet går videre til udførelsesfasen. Den færdige unit er dokumenteret med IQ (Installation Qualification) som dækker bl.a. verifikation af materialer, komponenter og opbygning samt OQ (Oprationel Qualification), som beviser at funktionen, PLC-koden, er i overensstemmelse med funktionsbeskrivelsen. Hertil kommer en fuld ATEXdokumentation og naturligvis CE-mærkning inkl. tilhørende dokumentation. Kundens krav tilgodeses De fleste af ÅF s kunder har egne standarder for materialer og komponenter for at minimere deres reservedelslager. - ÅF er leverandøruafhængig, og derfor giver det ikke problemer for os at følge en kundes ønsker om at anvende specifikke komponenter, hvis ellers de tekniske krav kan opfyldes med dem, slutter Preben Lind Hansen. ÅF forventer at denne CIP-vogn er det første af flere transportable CIP-anlæg til den samme og andre kunder, og heraf skal nogle laves til transport med gaffeltruck. jsj Overvågningssystem ViewLinc FMS system til kontinuerlig overvågning og rapportering Veriteq ViewLinc system til Life science segmentet ViewLinc er et nemt og brugervenligt system Alarmering via mail, SMS, pop up alarm el. lokal alarm Web baseret system med Windows som operativsystem Nøjagtig sikker - dataopsamling Eventlog leverer præcise informationer om alle interaktioner A2LA/ ISO akkrediteret kalibrering Scan koden med din mobil og se videoen omkring vores Veriteq ViewLinc overvågningssystem

6 6 april/maj 2013 Innovativ, modulopbygget flerkanals måleinstrument til væskeanalyse Måling visning styring datalagring: Termer der har været tæt knyttet med Jumo s brand i årtier. MÅLING. Et nyt udviklingsprojekt der er i gang hos Jumo Måle- og Reguleringsteknik har givet termerne en ny betydning. Fire termer er blevet kombineret til en enkelt nyskabende enhed for et felt, der vil få stor betydning i fremtiden - væskeanalyse. Måling Om det drejer sig om pheller redoxværdier, elektrolytisk ledningsevne, modstand i ultrarent vand, temperatur, desinfektions måleparametre (så som frit klor, klordioxid, ozon, hydrogenperoxid, og pereddikesyre), eller gennemstrømnings-mængde, tilbyder den nye Jumo Aquis touch S sig som en central platform til visning og videre bearbejdning af signaler fra de relevante følere. Der kan forbindes op til fire analyseparametre direkte, og flere kan forbindes ved anvendelse af standardenhedssignaler. Instrumentet kan i alt måle og håndtere op Fire termer er blevet kombineret til en enkelt nyskabende enhed. til ti parametre simultant. Frekvensinput (tællere) er også til rådighed til flowmåling. Måleværdier kan konverteres til standard signaler 0/4..20 ma eller 0/2..10 V og eksporteres som sådan til videre behandling i regulator/plc. I det integrerede logik- og matematikmodul, kan de forskellige måleparametre anvendes til omfattende beregninger, som så kan vises eller bruges til styringsopgaver. Visning En 5.7 farveskærm med touchscreen anvendes til at vise alle parametre såvel som at betjene og konfigurere enheden. En gennemprøvet, klar betjeningsfilosofi, gør en betjeningsvejledning næsten overflødig. Der er flere betjeningssprog til rådighed.. Fordi enheden kan anvendes Worldwide, er der en C-UL godkendelse under udarbejdelse. Styring Enkelte og dobbelte relækort samt slidfri halvleder afbrydere og Photomosrelæer (anvendelig til høj koblingsfrekvens) kan fås som binære udgange. Der kan maksimalt monteres 17 binære udgange. Ud over de knivskarpe visninger af måleværdier og enheds-tilstande, kan der defineres op til fire uafhængige styrekredse. Her kan gennemprøvede JUMO algoritmer anvendes til P, PI, PD, og PID regulering. Regulatorens udgange kan anvende frekvens-puls eller pulslængdekontrol til styring af f.eks. doseringspumper og magnetventiler. Analoge regulatorudgange (0/4 til 20 ma eller 0 til 10 V) og modulerende regulatorfunktionaliteter er også tilgængelige. Bortset fra disse højere styringsalgoritmer, kan alarm og grænseværdier frit defineres for hvert målt parameter. Datalagring Endnu et højdepunkt er den integrerede papirløse skriver. Der er mulighed for, samtidigt, at lagre fire analoge og tre binære signaler i to grupper, som bliver vist som en graf på skærmen (svarende til en papirskriver). Data bliver lagret internt og er beskyttet i tilfælde af spændingssvigt. Lagringsprocessen er beskyttet imod manipulation. Dette gør det muligt for Aquis Touch at opfylde alle officielle krav til sikker registrering uden brug af ekstra enheder. Data kan læses ved hjælp af et pc-program eller et konventionelt USB-stik og behandles yderligere med en separat software. USB-stikket er indsat i et USB interface på ydersiden, så enheden ikke behøver at åbnes. Måledata eller opsætningsdata kan dermed importeres eller eksporteres.. Interfaces/Internet/ kommunikation Et integreret USB interface gør det muligt at tilslutte en PC eller laptop til parametrering og dataudvekslingen via et pc-setup program. Enheden kan integreres i et LAN-netværk via et indbygget Ethernet-interface. Dette er en anden metode til at få adgang til data og måleværdier. En web-server funktion er tilgængelig, så måleværdier og enhedstilstande kan overvåges fra ethvert sted i verden, med en standard webbrowser via internettet. Jumo Aqius touch S kan også sende alarmer og andre meddelelser som SMS tekst besked eller . For at kunne integrere enheden i mere komplekse regulerings- og procesanlæg, er et Profibus-DP-interface eller en Modbus-protokol med op til to RS422/485 interfaces til rådighed. Applikationer Jumo Aquis touch S er modulært opbygget. De fleste, måleindgange og binære/ analoge udgange kan frit eftermonteres eller udskiftes. En stor vægmonteret kasse, med kapslingsklasse IP67, tillader installation af enheden i forskellige størrelse vand og miljø systemer, som en enkeltstående central måleenhed. Da enheden er meget fleksibel og tilpasningsdygtig, kan den indsættes i mange forskellige anvendelsesområder: Overvågning af drikke- og swimmingpool-vand, Kommunale og industrielle spildevandsanlæg, processystemer, styring af køletårne, ionbyttere, omvendt osmose systemer, farmaceutisk vand, CIP systemer, etc. Fordi det ikke er planlagt at få en ATEX-godkendelse, kan enheden ikke anvendes i potentielt eksplosiv atmosfære. hassel. T E K N I S K U D V I K L I N G Op til 8 IAI akser i én controller... MSEP kan styre op til 8 IAI akser. Herved kan grupper af IAI akser styres af en decentralt placeret controller, der kommunikerer til hoved-plcen via bussystem. Tlf Fax Dybdemåling Ny dybdesonde fra WTW måler ph, opløst ilt og ledningsevne på dybder fra 1,5 meter ned til 100 meter. SONDE. WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, der i Danmark er repræsenteret af Gustaf Fagerberg A/S har introduceret en ny dybdesonde MPP 930 IDS, der sammen med MultiLine feltinstrument 3430 kan anvendes til dybdemåling på dybder fra 1,5 meter ned til 100 meter. Feltinstrument MultiLine 3430 har tre uafhængige kanaler, der kan måle hver parameter enten sekventielt eller samtidigt. Feltinstrumentet har grafisk farvedisplay, to USB interfaces (USB-A og Mini-USB), og genopladelige batterier, der kan oplades direkte i enheden. De intelligente, digitale sensorer kan måle ph, opløst ilt og ledningsevne. Al signalbehandling er placeret i sensoren, og måling af signalet sendes direkte til måleren via tynde, højstyrkekabler. De nyudviklet Feltinstrument MultiLine 3430 har tre uafhængige kanaler, der kan måle hver parameter enten sekventielt eller samtidigt. Feltinstrumentet har grafisk farvedisplay og to USB interfaces. kabeltype og stik giver sammen med MultiLine 3430 en række nye pluk og mål -muligheder. Alle IDSelektroder model P kan anvendes, og man kan ved blot at skifte kabellængde genbruge sine IDS-elektroder. Yderligere oplysninger på: jsj

7 Her kan du altid udvikle dig - Fra første skoledag til de mest avancerede behov Tusindvis af studerende bruger hvert år PC SCHEMATIC Automation som en integreret del af undervisningen på de tekniske uddannelser. Det gælder både nye elever og professionelle, der videreuddanner sig. Selv følger vi det op med tilbud om efteruddannelse og specialtilpassede firmakurser. Derfor kan du og dine kolleger altid udvikle jer med programmet. Både når I vil inspireres til mere effektive arbejdsgange, og når I har brug for nye kvalificerede kolleger til jeres professionelle fællesskab. Læs mere på pcschematic.dk/uddannelse PC I SCHEMATIC A/S Bygaden Jyllinge T:

8 8 april/maj 2013 Ordinær generalforsamling i BIA: De seneste års strenge tider ser ud til at fortone sig en smule Brancheforeningen for Industriel Automation, BIA, havde en velbesøgt generalforsamling. Formandens beretning var præget af de svære tider for erhvervslivet men også af optimisme omkring den økonomiske udvikling i branchen. Foreningen har haft et aktivt år med flere gode arrangementer. Af John Steenfeldt-Jensen 2012 har budt på et lille vendepunkt. BIA. Den 21. marts 2013 afviklede Brancheforeningen for Industriel Automation, BIA, sin ordinære generalforsamling på Børsen i København. Inden generalforsamlingen havde der været møder i de seks forretningsområde udvalg for instrumentering, pumper, ventiler, systemer og pneumatik, hvor specifikke spørgsmål inden for disse områder blev drøftet. Formanden, Elo Kristiansen, Brdr. Jørgensen Instruments A/S, kunne byde velkommen til repræsentanter for 35 af foreningens 51 medlemsvirksomheder, hvilket han betegnede som et flot fremmøde. Desuden bød han også velkommen til foreningens to æresmedlemmer Erling Zimsen og Peer Mobro samt Jørgen Blangsted fra BIAs mediepartner AUTOMATIK & PROCES. Optimistisk holdning kan spores Efter valg af dirigent og 35 af foreningens 51 medlemsvirksomheder var repræsenteret på generalforsamlingen. stemmeudvalg og konstatering af generalforsamlingens lovlighed aflagde BIAs formand, Elo Kristiansen, bestyrelsens beretning har budt på et lille vendepunkt for en stor del af branchen. De seneste års strenge tider ser ud til at fortone sig en smule, og en lidt mere optimistisk holdning kan spores mange steder. Men der er fortsat mange udfordringer for os alle både i virksomheds- og i brancheforenings regi, sagde Elo Kristiansen, og fortsatte: - Som det vil fremgå af bestyrelsens beretning, er der i BIA en lang række opgaver, vi skal arbejde med i den kommende tid. Vi lever i en tid med mange og store forandringer, og det afspejler sig også i relation til samarbejdet i brancheforeningsregi. Vi skal derfor arbejde på, at der fortsat er aktiviteter og tiltag, der gør det relevant og attraktivt at være med i et branchesamarbejde. Produktiv og konstruktiv bestyrelse - På de indre linjer har vi i det forgangne år afholdt fire bestyrelsesmøder, som alle har haft et fint fremmøde og været produktive og konstruktive. Af mere synlige aktiviteter kan jeg nævne at vi fik lavet den længe ventede Markedsrapport, som er blevet godt modtaget. I den forbindelse vil BIA rette en særlig tak til Kasper Agerbæk for det store arbejde med rapporten, sagde Elo Kristiansen. Gode medlemsarrangementer - Årets medlemsmøde blev afholdt på Sørup Herregård den 9. maj, og på programmet stod blandt andet en gennemgang og drøftelse af Markedsbeskrivelse 2012 samt et foredrag om Sociale Medier hvad kan det egentlig gøre for mig og min virksomhed. Mødet var rimelig besøgt, men vi kunne godt have været flere, påpegede Elo Kristiansen. - Kort tid efter havde vi Uddannelsesdag, både i København og Middelfart, Samarbejdet med AUTOMATIK & PROCES er blevet en væsentlig hjørnesten. Før generalforsamlingen gik snakken i Børsens smukke lokaler. hvor vi havde valgt at få en underviser udefra til at fortælle om Maskindirektivet 2006 og ATEX direktivet. Vores BIA konference/ direktørmøde var i år flyttet til november måned og foregik dels på Gavnø Slot og dels på Menstrup Kro. Vi havde fået gode kræfter til at komme, og på trods af en del forviklinger og sidste øjebliks afbud var programmet flot. Den første dag blev der indledt med foredraget: Indkøb - i går, i dag og i morgen v/ Morten Munkgaard Møller, Director Procurement Practice, Lektor ved AAU og medlem af Dilf s sekretariat. Et interessant indblik i salg til industrien - set fra indkøberens synsvinkel. Dernæst talte Adm. Direktør Mads Barslund, MB Consulting om Sælgerens rolle - i forandring, der kort sagt gik ud på at beskrive den klassiske sælger er en døende race. Dagen efter holdt Lars Kolind et inspirerende indlæg om lidt af hvert med udgangspunkt i sin nyeste bog Unboss, og for at se realiteterne i øjnene sluttedes af med at markedschef Christian Sestoft fra Dansk Erhverv talte om Haves: Økonomi med ondt i maven. Diagnose søges. Et Alle bør gøre en indsats for at hverve nye medlemsvirksomheder. rigtig godt møde med en fin deltagelse En væsentlig hjørnesten i foreningen - Samarbejdet med AUTO- MATIK & PROCES er blevet en væsentlig hjørnesten i foreningen. Stadig flere medlemmer annoncerer og bruger bladet til artikler og pressemeddelelser, så vi i dag, med god grund, kan kalde AUTOMATIK & PROCES for branchens blad. Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at bruge AUTOMATIK & PROCES, som stedet hvor der annonceres, og bladet bringer meget gerne stof fra medlemmerne. Hvis I derfor har noget - klar til indrykning, eller bare en nyhed, som I gerne vil gøre omverdenen bekendt med - så kontakt bladet. De hjælper gerne med at omsætte tanker til ord, sagde Elo Kristiansen. - I fortsættelse af samarbejdet med AUTOMATIK & PROCES, og med baggrund i vort ønske om, dels at gøre BIA mere synligt, dels at markedsføre BIA som et kvalitetsstempel, bringer bladet redaktionel omtale om vores arrangementer, og vi har indgået en aftale med AUTOMATIK & PROCES om, at de fylder ledige pladser i bladet, med små BIA annoncer. Og som I vil have set, bragte AUTOMATIK & PROCES en helsides julehilsen til vore kunder. Nye medlemmer er velkomne - Der er fortsat et behov for, at alle gør en indsats for at hverve nye medlemsvirksomheder. Der har i årets løb været kontakt til en række potentielle emner, og bestyrelsen modtager også gerne forslag fra medlemmerne om potentielle emner, som vi kan tage kontakt til. Positive tilbagemeldinger på Automatik BIA har i løbet af 2012 deltaget på konferenceudstillingen Automatik 2012 i Brøndby Hallen og Idrættens Hus. De generelle tilbagemeldinger fra deltagerne var meget positive. Der kom det forventede antal besøgende og kvaliteten af de besøgende var bedre end tidligere. Der var dog lidt besvær med udluftningen i Formanden, Elo Kristiansen, Brdr. Jørgensen Instruments A/S, aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. hallen og nogle andre ting, som vi skal have justeret til næste gang. Forberedelserne til dette års HI13 er godt i gang, vi stiller igen med et stort antal virksomheder. Jeg vil godt benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at BIA s indflydelse på de to messearrangementer er meget stor. Det kan vi være stolte af, men hvis nogen føler, at noget kunne gøres endnu bedre, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen med forslag, fortsatte Elo Kristiansen. Dansk Erhverv og BIA - BIA stiller en lang række strategisk og økonomisk vigtige fordele til rådighed for sine medlemsvirksomheder. Forretningsnetværk, messer og udstillinger og politisk

9 april/maj gennemslagskraft er nogle af BIA s centrale ydelser. Derudover gør brancheforeningen meget for at forhandle kontante fordele hjem til medlemmerne. Det betyder, at en lang række af de servicetilbud, Dansk Erhverv tilbyder, umiddelbart - og gratis - er til rådighed for BIA s medlemmer. Brug medlemskabet aktivt og brug de mange servicetilbud og kontante fordele, man som firma får gennem Dansk Erhverv, og som bidrager til, at kontingentet til BIA hurtigt er tjent hjem. Danmark er i fremdrift - Så sent som i tirsdags læste jeg i Berlingske Tidende, at nu mente Danske Banks økonomer at Danmark er i fremdrift. Det er helt i orden hvis det er tilfældet bliv bare ved med det. Branchen har i de mange år, den har eksisteret, oplevet mange op og nedture, en rivende teknologiudvikling og konstante ændringer og tilpasninger til markedet. Alligevel må vi nok konstatere, at de seneste par år har været mere end almindeligt hårde og vanskelige at komme igennem. Udviklingen er nu på vej i en lidt mere positiv retning, men hver dag stiller alligevel en konstant strøm af udfordringer og krav, som virksomhederne Elo Kristiansen overrakte adm. direktør Erik Plesner en vingave i anledning af Carl A. Plesner A-S s 100 års jubilæum. skal kunne håndtere for at kunne overleve. Derfor er det godt at se, at så mange af medlemsvirksomhederne bakker op om aktiviteterne i BIA. Det bidrager til at brancheforeningen fortsat har en mission og mulighed for at udvikle og tilpasse sig. Kontingentet til BIA er hurtigt tjent hjem. Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak til alle, der i løbet af 2012 har bidraget til at holde BIA i aktivitet og fremdrift herunder ikke mindst til de bestyrelsesmedlemmer, der har valgt at bruge en del tid og ressourcer på at arbejde for at give branchen så gode vilkår som muligt, sluttede Elo Kristiansen. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. Kontingentforhøjelse til diskussion Dirigenten gav herefter ordet til Jens Brammer, for fremlæggelse af årsregnskabet. Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt og decharge givet til bestyrelsen. Jens Brammer forelagde herefter budget for det næste år, som blandt andet indeholdt et forslag om en kontingentstigning på 500 kr., således at kontingentet fremover er kr/år. Fra forsamlingen var der forskellige spørgsmål til det rimelige i kontingentforhøjelsen. Hertil svarede formanden, at kontingentet ikke er steget i mange år, og at det var meningen at konferencen/direktørmødet og uddannelsesdagene skulle udbygges lidt, og at man skulle bruge lidt flere penge på det. Der var også forslag fra Instrumentgruppen om, at uddannelsesdagene skulle sættes på hold, hvorfor der blev stillet spørgsmål om hvorfor kontingentet så skal stige. Hertil svarede Elo Kristiansen, at der måske mangler emner til uddannelsesdage lige nu, De seneste par år har været mere end almindeligt hårde. men at der er planlagt noget til efteråret. Budgettet blev herefter godkendt incl. kontingentforhøjelsen. Bestyrelsen genvalgt Valg af bestyrelsesmedlemmer blev hurtigt overstået, idet de tre medlemmer på valg: Jens Brammer, Mads Lisberg og Kasper Agerbæk alle blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen udgøres herefter af: Elo Kristiansen, Brdr. Jørgensen Instruments A/S Jens Brammer, OEM Automatic Klitsø A/S Mads Lisberg, Emco Controls A/S Kasper Agerbæk, Beckhoff Automation ApS Jeffrey Baltzersen, PFI Flowteknik Aage Dam, Bürkert Contromatic Thorstein Dam, Metalwork Arne Noesgaard blev valgt som intern revisor. Under Eventuelt fortalte Elo Kristiansen kort om, at Carl A. Plesner A-S har haft 100 års jubilæum i år. Adm. direktør Erik Plesner, Carl A. Plesner A-S, fik i den anledning overrakt en vingave. Rundvisning på Den Sorte Diamant Efter generalforsamlingen var der arrangeret rundvisning på Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, som bibliotekets fulde navn har været siden sammenlægningen i Biblioteket på Christians Brygge er ikke kun et sted for bøger og studerende, men rummer rige samlinger af kulturværdier, der afspejler brede europæiske lærdomsog kulturtraditioner tilbage til oldtid og middelalder. De spænder fra bøger, tidsskrifter og aviser over håndskrifter, noder, kort og billeder til glober, luftfotografier og digitale dokumenter. Rundvisningen gik gennem den flotte oprindelige biblioteksbygning Holm fra 1906, den spændende tilbygning Den Sorte Diamant fra 1999 samt det gamle bogmagasin Danske Sal. Aftenen blev afsluttet med middag og kollegialt samvær på Den Sorte Diamant s restauration Søren K. Brug for pumper?...vi finder den løsning der tjener dig bedst! Pumpeløsninger vælges fra den enkelte pumpe ud fra tryk, medie og temperatur, til de store og skræddersyede projekter V. Løwener A/S Postboks 1330 Smedeland Glostrup Tlf Fax ServiceCenter Stilling

10 10 april/maj 2013 Simpel AS-i løsning sikrer maksimal sikkerhed Emballagevirksomheden Smurfit Kappa valgte en løsning med AS-i netværk fra Bihl+Wiedemann, da tre omsnøringsanlæg skulle opgraderes til EU s nyeste sikkerhedsdirektiv. Det betød en simpel løsning på en meget kompleks udfordring med minimal nedetid til følge. SIKKERHED. Hvordan sikrer man, at medarbejderne ikke risikerer at få en fod eller arm knust ved mødet med en tre ton tung presser, samtidig med at man oppebærer høje oppetider og minimale gener for operatøren? Opgradering af omsnøringsanlæg Det var udfordringen, da emballagevirksomheden Smurfit Kappa i 2011 stod foran at opgradere deres tre omsnøringsanlæg, så de levede op til de nyeste sikkerhedskrav fra EU. For én ting er, at sikkerheden naturligvis skal være i orden, når man har at gøre med tonstunge pressere og roterende viklere. Noget andet er, at anlæggene - der hver især i gennemsnit omsnører 60 paller med pap i timen - nødvendigvis må køre så effektivt som muligt for ikke AS-i løste udfordringerne bedst. at sænke tempoet i en produktion så stor som Smurfit Kappas. Alene fabrikken i Kolding producerer cirka 2,5 millioner kvadratmeter bølgepap om ugen. Det krævede en åben netværksplatform, som ville gøre det muligt for anlæggene at snakke sammen og udveksle informationer. Al sikkerhed kører derfor på et AS-i netværk fra Bihl+Wiedemann. - Den største udfordring har været, hvordan vi får det her til at køre, så det giver færrest mulig problemer for operatøren. For sikkerhed har altid været et irritationsmoment for operatørerne, opsummerer teknisk projektleder Christian Lund, der er ansvarlig for indkøb og indkøring af nyt produktionsudstyr til koncernens fabrik i Kolding. 2,5 millioner kvadratmeter bølgepap om ugen. Ufatteligt kompliceret Løsningen er blevet et avanceret system, hvor hvert omsnøringsanlæg er delt op i to: En snørredel og en pressedel. Det tillader eksempelvis omsnøringen af en palle at fortsætte, selv om en medarbejder har bevæget sig ind i pressedelen eller vice versa. - Det er ufatteligt kompliceret, fordi vi detekterer på, om det er mennesker eller paller, der kommer ind, hvor længe vedkommende er derinde, og om vi skal holde paller tilbage og i givet fald hvor længe, forklarer Christian Lund. En anden udfordring var, at de tre anlæg er bygget uafhængigt af hinanden - nogle af dem helt tilbage i midten af 1990 erne - og derfor er fra forskellige leverandører med forskellige interfaces. Det krævede en åben netværksplatform, som ville gøre det muligt for anlæggene at snakke sammen og udveksle informationer. Al sikkerhed kører derfor på et AS-i netværk fra Bihl+Wiedemann. - AS-i var den løsning, der løste de her udfordringer bedst. Vi kiggede på forskellige andre sikkerhedscontroller-løsninger, men de var alle baseret på fortrådning. Det afgørende var, at AS-i er meget simpelt. Der var meget mindre fortrådning, det var simpelt at have med at gøre og det var fuldt konfigurerbart, siger Christian Lund. Strenge krav til sikkerhed Der stilles i dag stadigt strengere krav til sikkerheden i automationsløsninger og industrielle maskiner - eksempelvis i EU s maskindirektiv 2006/42/EC - og i den forbindelse giver AS-i Safety fra Bihl+Wiedemann mulighed for nemt og hurtigt at integrere alle typer sikkerhedskomponenter, som eksempelvis sensorer og aktuatorer, i ethvert PLC-, DCS- og PC-styret automationssystem. Fordelen ved AS-i Safety er også, at samtlige signaler, såvel sikkerhed som styring, kan køres over det samme kabel, samt at AS-i Safety er godkendt til applikationer med op til SIL3-sikkerhedskrav i henhold til EN Samme kabel til styring og sikkerhed. eller PLe i henhold til EN ISO :2006. To kabler klarer alle signaler AS-i controlleren styrer signalerne fra en række vandrette sikkerhedslysbomme, Sikkerheden skal naturligvis være i orden, når man har at gøre med tonstunge pressere og roterende viklere. De forskellige ledninger fra sikkerhedskomponenterne samles i moduler, som via den åbne AS-i piercing-teknologi sikrer en hurtig, enkel og pålidelig montage. som blokerer adgangen til anlægget, hvis der er fare på færde. De forskellige ledninger fra sikkerheds- Fordelen ved AS-i Safety er, at samtlige signaler, såvel sikkerhed som styring, kan køres over det samme kabel. Det er ufatteligt kompliceret.

11 april/maj Vil du fremtidssikre automationen i din virksomhed? AS-i controlleren styrer signalerne fra en række vandrette sikkerhedslysbomme, som blokerer adgangen til anlægget, hvis der er fare på færde. komponenterne samles i moduler, som via den åbne AS-i piercing-teknologi sikrer en hurtig, enkel og pålidelig montage, idet det toleddede AS-i kabel kan køre samtlige signaler. - Det unikke er, at det er fuldstændigt ligegyldigt, om det er almindelig styring eller sikkerhed. Det er samme kabel, du bruger. Så rent installationsmæssigt er det fantastisk simpelt at lave noget meget avanceret. Havde du lavet det her med en anden type sikkerhedscontroller, havde det ikke været lige så simpelt, lyder det fra Christian Lund. De opgraderede anlæg blev taget i brug i foråret Et kardinalpunkt i forbindelse med opgraderingen var, at anlæggenes nedetid skulle være så kort som mulig. Derfor glæder det Christian Lund, at AS-i løsningen gjorde det muligt at opgradere hvert anlæg på kun én uge. - Alfa og omega var, at anlæggenes nedetid ikke måtte være alt for lang. Der skal paller igennem, ellers tjener vi jo ingen penge. Det er ikke småting, der er blevet lavet på hvert af disse anlæg, men vi havde dem oppe at køre på en uge. Det er rigtig Sikkerhed har altid været et irritationsmoment for operatørerne. fornemt, slutter Christian Lund. jsj Smurfit Kappa En af verdens største emballagevirksomheder med godt medarbejdere og 450 produktionsfaciliteter på verdensplan. Har cirka 550 medarbejdere på seks fabrikker i Danmark. Fabrikkerne leverer tilsammen godt 120 millioner kvadratmeter bølgepap om året. Smurfit Kappa Danmark producerer og leverer bølge- og massivpapemballage med tryk i flexo postprint og flexo preprint samt offset. Emballagevirksomheden Smurfit Kappa valgte en løsning med AS-i netværk, da tre omsnøringsanlæg skulle opgraderes til EU s nyeste sikkerhedsdirektiv. Med vores Totally Integrated Automation koncept og automationsplatformen TIA-portalen V12 vil du opleve automation i nye dimensioner. TIA-portalen giver dig: tions- og drevteknologierne kan sikre endnu bedre effektivitet og dermed forbedre din konkurrenceevne. automationsløsning PROFINET egenskaber, der sikrer dig Kontakt os, en af vores distributionspartnere eller en Siemens Solution Partner for en dialog om dine mulig- Kort om ÅF Fokusområder

12 12 april/maj 2013 Aflæsning af el-, vandog varmeforbrug i realtid Develco Products A/S og SEAS-NVE er gået sammen om fremtidens energiløsning. Ved hjælp af et kommunikationskort til elmåleren kan den nu kommunikere med både vand- og varmemålere samt sende data videre til andre systemer i realtid. ENERGI. Udviklingsvirksomheden Develco Products A/S og energiselskabet SEAS-NVE har indledt et strategisk samarbejde om udrulningen af fremtidens energiløsning, der vil være med til at skabe lettere adgang til data om energiforbrug via genbrug af eksisterende infrastruktur. Develco Products A/S, der er et af Nordeuropas mest velrenommerede udviklingshuse inden for elektronik og embedded software, leverer kommunikationssystemer til Smart Metering og Home Automation. Firmaet har mangeårig ekspertise i trådløs kommunikation og leverer løsninger til energioptimering, visualisering og automatisering. Nyudviklet kommunikationskort SEAS-NVE har installeret moderne, intelligente elmålere fra producenten Echelon hos selskabets andelshavere, og Develco Products A/S har nu udviklet et kommunikationskort til måleren, så den kan kommunikere med både vand- og varmemålere samt sende data videre til andre systemer. Dette betyder, at SEAS-NVE nu kan genbruge den infrastruktur, de allerede har investeret i, til at indhente data fra andre forsyningsarter. Nyt på verdensplan Kommunikationskortet er et helt nyt produkt på verdensplan. Det integrerer de to trådløse standarder ZigBee og Wireless M-Bus. Wireless M-Bus bruges til at samle data op fra vand- og varmemålere, mens ZigBee bruges til at sende disse data ind i et Home Automationsystem. Heri kan data danne basis for visualisering af energibrug og for rådgivning om energibesparelser. I dag har de fleste forbrugere adgang til deres ener- Kommunikationsmodulet er udformet som en skuffe, der kan nemt skubbes ind i elmåleren af den enkelte forbruger. Intelligent, integreret og smuk Fleksibelt og modulært ventilsystem ELEMENT er det komplette ventilsystem, som kan løse alle kendte problemer med rengøring, korrosion og stillingsindikering. ELEMENT er robuste procesventiler med integreret TopControl for såvel on/off som reguleringsopgaver til fremtidens løsning. Vil du vide mere? Besøg eller ring på giforbrug på nettet, men det er ét døgn gamle data i timeopløsning. Med den nye løsning kan SEAS-NVE s kunder se deres forbrug i realtid og dermed få afdækket, hvor meget det eksempelvis koster at tænde en lampe eller et hvilket som helst andet elektrisk apparat. Ingen installationsomkostninger - Vi forventer i Develco Products A/S, at SEAS-NVEløsningen vil blive udbredt både nationalt og internationalt. Det lille kommunikationsmodul er udformet som en skuffe, der nemt kan skubbes ind i elmåleren af den enkelte forbruger. Der skal altså ingen elektriker e.l. til. Der er installeret målere i Danmark af samme slags, og eftersom der ikke er nogen installationsomkostninger forbundet med En forbedret løsning, der er mere økonomisk og vedligeholdelsesfri. FLOW. Krohne har netop lanceret Optisonic 7300 til måling på våd biogas bestående af methan og CO2. Dansk distributør er Fagerberg. Krohne har allerede en del erfaring med måling af biogas med FGM 700 målere, som har været i drift på renseanlæg i mere end 10 år. Med Optisonic 7300 er der nu en forbedret løsning tilgængelig, der er mere økonomisk og vedligeholdelsesfri. Det patenterede transducer-design giver et stærkere signal ind i gassen, monteringen af kommunikationsmodulet, er løsningen både let tilgængelig, billig og skalerbar, siger teknologichef Poul Eriksen, Develco Products A/S. Understøtter regeringens klimamål Løsningen med integration at de trådløse standarder stiller funktionalitet til rådighed, vil understøtte fremtidigt fleksibelt elforbrug. Det muliggør således indpasning af forbrug fra varmepumper og elbiler i elsystemet, når det er mest hensigtsmæssigt. SEAS- NVE s initiativ er dermed et vigtigt element i opfyldelsen af regeringens klimamål for 2020 og 2050, hvor Danmark skal omstille hele sit energisystem til vedvarende energi. Yderligere oplysninger på: jsj Flowmåling på våd biogas ligesom forstærket DSP giver en bedre registrering af små støjsignaler. Transducerne af Grade 20-titan giver en fortræffelig korrosionsbestandighed over for H2S. Ved indtastning af temperatur og tryk i Optisonic 7300 kan standardvolumen beregnes for at give sammenlignelige resultater mellem forskellige målinger. Optisonic 7300 kan også bestemme metan indholdet. Det gøres ved beregning af molarmassen. Måleren har en fortræffelig langtidsstabilitet og kan betegnes som en vedligeholdelsesfri løsning. hassel.

13 Systemintegratorer sparer tid med åben SCADA-software april/maj Schneider Electric har lanceret en opgradering af SCADA-softwaren Vijeo Citect, der sparer tid med optimerede funktioner til analyse og styring af operationel data. Den nye version er baseret på åbne protokoller, så systemer nemt kan integreres. SCADA. Mere funktionalitet på kortere tid, i et enkelt og overskueligt system. Det er nogle af de fordele, systemintegratorer og slutkunder får med Vijeo Citect 7.30 fra Schneider Electric - et af markedets førende SCADA-systemer. Med den nye version 7.30 har Vijeo Citect fået en markant opgradering. Softwaren er opgraderet med skarpt fokus på at spare tid og forenkle arbejdsgangene for de fagfolk, der opbygger, konfigurerer og vedligeholder SCADA-systemer. Blandt nyhederne i version 7.30 er endnu bedre funktioner til at hente, analysere og styre operationelle data i et objektorienteret system. Skabeloner til udstyr Sammen med den nye version introducerer Schneider Electric også på Equipment, som byder på skabeloner til at konfigurere udstyret i installationen. Med skabelonerne i Equipment kan man nøjes med at konfigurere en bestemt type udstyr en enkelt gang og derefter genbruge opsætningen andre steder i applikationen eller i andre projekter. Vijeo Citect 7.30 byder også på nye funktioner til håndtering af alarmer og på muligheden for at integrere SCADA-systemet med Pelco-kameraer fra Schneider Electric til overvågning af maskiner og produktion. Det giver slutbrugere helt nye muligheder for at optimere styring, fejlfinding og overvågning. Åbne standarder - nem integration Den nyeste udgave af Vijeo Citect er baseret på åbne standarder og protokoller, så applikationer kan bygges op med brug af udstyr fra flere forskellige producenter. Og naturligvis er det nemt at integrere med alle andre produkter fra Schneider Electric. Vijeo Citect 7.30 kan leveres nu og kombineres med en abonnementsaftale, der inkluderer alle fremtidige opgraderinger af systemet. Nuværende Vijeo Citectbrugere med abonnementsaftale kan opgradere til version 7.30 uden meromkostninger. jsj SCADA-softwaren Vijeo Citect 7.30 fra Schneider Electric er baseret på åbne standarder og protokoller, så det nemt kan integreres i eksisterende applikation. ÅBENT HUS HOS CRISPLANT Lørdag 25. maj indvier Crisplant et nyt testcenter og kontorfaciliteter. Vi fejrer indvielsen med et festligt og uformelt åbent hus Kompakt motorstarter Siemens har lanceret en kompakt motorstarter, Sirius 3RM1, der kan udføre mange ind- og udkoblinger i løbet af kort tid. MOTORSTARTER. Den nye motorstarter Sirius 3RM1 er kun 22,5 mm bred, og egner sig dermed til miljøer, hvor pladsen er trang. Sirius 3RM1 findes både til direkte og reverserende start med ens byggemål. 3RM1 er baseret på solid-stateteknologi og har integreret overbelastningsbeskyttelse af motorer op til 3kW/7A (10A ved ohmsk belastning). Lavt energiforbrug Idet koblingsenheden er solid-state-baseret udvikler Sirius 3RM1 meget lidt varme. Den er samtidig i stand til at udføre mange ind- og udkoblinger i løbet af kort Den nye motorstarter Sirius 3RM1 er kun 22,5 mm bred og findes både til direkte og reverserende start med ens byggemål. tid. Overbelastningsdelen har også et meget lille internt varmetab, idet termisk udkobling er elektronisk i stedet for en traditionel mekanisk bimetal-løsning. Resultatet er meget lavt energiforbrug, næsten ingen varmeafgivelse og dermed reducerede omkostninger til køling eller fremmedventilation af tavlen. Både til DIN-skinne og Infeed-system Montering kan foretages direkte på DIN-skinne eller i Infeed-system. Ved montering i Infeed videreføres 24V-forsyningen let til evt. sidestående motorstartere. Der er desuden frit valg mht. enten skrueklemmer eller fjederklemmer. jsj Program Dørene åbnes Velkomst ved adm. direktør Klaus Schäfer Åbning af nye faciliteter v. Borgmester Jacob Bundsgaard og CEO Christoph Beumer Kantinen serverer frokost Testcenteret går live Hopamok på verdens største mobile hoppepude Tak for Tilmelding senest onsdag maj via Vi ses på P.O. Pedersens vej 10, Aarhus N. (Buslinie 15 kører næsten til døren). Crisplant a/s P.O. Pedersens Vej 10 DK-8200 Aarhus N Phone:

14 14 april/maj 2013 Nyt patent skåner hydraulikcylindre Kaltech Gearservice ApS har taget patent på løsningen af problemet med uhensigtsmæssige kraftpåvirkninger af hydrauliske cylindre på grund af skævheder og fejl ved montagen. Dette har eksempelvis været et problem ved vindmøllers pitch regulering. HYDRAULIK. Fra en kollega i vindmøllebranchen havde Knud A. Lund, der er indehaver af firmaet Kaltech Gearservice ApS, fået oplysninger om de problemer, der opstår med cylindrene i forbindelse med vindmøllers vinkelregulering, den såkaldte pitch regulering. Det opstår, når der er en smule skævheder og fejl, der giver uhensigtsmæssige påvirkninger af de hydrauliske cylindre. Dette har de fleste vindmølleproducenter løst ved forskellige arrangementer, blandt andet, midt ophængt med kardan, ledleje i begge ender af cylinderen, etc. Alt sammen konstruktionskrævende og dyre løsninger. Patent på at bore et hul forkert Knud A. Lund fik den idé, at man, ved at bore hullet i ledlejet lidt forsat, ville muliggøre, at den fastspændte cylinder blev i stand til at udføre sin funktion præcist, og samtidig blive i stand til at optage de radiale kræfter, som cylinderen udsættes for i vindmøllerne. Når en cylinder kun har ledleje i den ene ende vil optagelse af radiale kræfter altid være en udfordring. Denne udfordring kan enten løses med komplicerede og dyre ophæng eller med Kaltechs nye patent RAD-Eye, de er en velfungerende og teknisk-økonomisk optimal løsning. Drejning af stempelstangen i stedet for udbøjning RAD-Eye fungerer ved, at centret på stempelstangens ledleje er forsat en anelse i forhold til stempelstangens langsgående akse. Dette medfører at en radial kraft på lejet - pga. afstanden mellem de to akser - vil dreje stempelstangsøjet en anelse, og derved omsætte påvirkningen til en drejning af stempelstangen i stedet for en udbøjning, se fig. 1. Uden belastning kan øjet præmonteres drejet til modsat yderposition, således at den samlede rotation - og dermed optagelse af radiale kræfter - maksimeres, se fig. 2. Moderat belastet når øjet således en neutral stilling, men der er stadig mulighed for optagelse af yderligere radiale kræfter, se fig. 3. Fuldt belastet når drejningen sin anden yderposition, se fig. 4. Den maksimale, samlede vinkeldrejning afhænger bl.a. af ledleje-type. Sammenfattende har RAD- Eye derfor en række fordele: større tolerancer på andre komponenter konstruktionen ninger og hele cylinderen gås rende løsninger Ikke blot i vindmøller Det er ikke blot i vindmøller, RAD-Eye finder anvendelse. Også i mange andre konstruktioner kan det indgå, så cylinderbeskadigelser og deraf følgende store reparationsomkostninger undgås. Kaltech Gearservice ApS leverer således løsninger til så forskellige brancher som kraftværker, renseanlæg, medicinalfabrikker, papirindustrien, kemisk og petrokemisk industri, stålindustrien, maskiner og udstyr til museer og veteranskibe samt kørende anlæg i forlystelsesparker. Yderligere oplysninger på: jsj Fig. 1. RAD-Eye fungerer ved, at centret på stempelstangens ledleje er forsat en anelse i forhold til stempelstangens langsgående akse. Dette medfører at en radial kraft på lejet vil dreje stempelstangsøjet en anelse, og derved omsætte påvirkningen til en drejning af stempelstangen i stedet for en ud bøjning. Fig. 3. Moderat belastet når øjet en neutral stilling, men der er stadig mulighed for optagelse af yderligere radiale kræfter. Fig. 2. Uden belastning kan øjet præmonteres drejet til modsat yderposition, således at den samlede rotation maksimeres. Fig. 4. Fuldt belastet når drejningen sin anden yderposition. Visionsensorer sikrer hurtig kvalitetskontrol Det nyeste medlem af sensor-serien OsiSense fra Telemecanique giver nye muligheder til hurtig, nem og sikker kvalitetssikring. OsiSense XUW er en af markedets mest kompakte visionsensorer. SENSOR. Telemecanique Sensors, der er en del af Schneider Electric, introducerer nu OsiSense XUW, der er en af markedets mest kompakte visionsensorer og kommer i flere varianter. De nye sensorer er oplagte til applikationer til kvalitetskontrol og sikrer høj ydeevne, nem omsætning og intuitive indstillinger til applikationerne. OsiSense XUW gennemfører kvalitetskontrol i hurtige processer med fremragende ydeevne og fleksibel tilpasning af diverse indstillinger. Let at installere og integrere Sensorerne er usædvanlige kompakte og garant for en nem installation på det specifikke punkt, hvor produkter skal kontrolleres. Det forskellige montagetilbehør monteres, orienteres og tilpasses direkte på sensorens placering. Belysningen er endvidere fuldt justerbar, så uønskede reflekser minimeres og giver en optimal, visuel kontrol til applikationen. administrere Konfigurationen af de nye sensorer er hurtig og nem med den tilhørende programerings-software XUW Config, som tilbyder fem forskellige funktioner (Contour, Partner matching, Grey scale, Brightness, Contrast) og kan udføre op til 32 forskellige kontroller på hvert enkelt produkt. Under drift fungerer sensorerne uden PC, og data-historikken gemmes automatisk i sensorens hukommelse såvel som, at den også nemt kan hentes via Ethernet/IP. jsj

15 FLOWMÅLING MED OPTIFLUX MAGNETISK FLOWMÅLER FRA KROHNE Uanset hvilket medie du skal måle flow på, så har Fagerberg en løsning der passer til din applikation. OPTIFLUX-serien fra Krohne» Stor nøjagtighed fra ± 0,15 %» Nem opstart og betjening» Kan fås til alle applikationer og industrier - også til din» DN 2,5 - DN 3000» Fleksibel montering - kompakt eller adskilt konverter» Valgfri flowretning og tomrørsdetektion FAGERBERG HAR I SAMARBEJDE MED VORES LEVERANDØRER STOR ERFARING I AT MÅLE ALLE TYPER AF FLOW. Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej Brøndby Tlf.: Fax:

16 16 april/maj 2013 Hannover Messe 2013: Integration på tværs af brancher Med udstillere og cirka besøgende var Hannover Messe 2013 endnu en gang et internationalt tilløbsstykke for hele industrien. Mange danske firmaer havde valgt at udstille på messen, og Danmark lå i toppen med hensyn til antallet af besøgende. Industriel automatisering var messens største hovedområde. Adm. direktør Carsten Bovin, t.h., og salgsingeniør Jacob Fallesen, WAGO Danmark, demonstrerede WAGO s nye controller PFC200, der har PLC- og IT-funktioner i samme enhed. Den har flere kommunikationsintefaces og er baseret på åbne standarder. Af John Steenfeldt-Jensen HANNOVER. Normalt kører man foråret i møde, når turen går til årets Hannover Messe: Solskin og nyudsprungne blomster og træer. I år havde messearrangørerne valgt Rusland som Partnerland, og det var som om, præsident Putin havde taget den sibirske kulde med til Hannover, hvor den stod på sne, slud og kulde. Som en af de danske udstillere sagde, var der al mulig grund til at komme indendørs og gå på messe. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget men koldt var det. Mange danske besøgende Cirka branchefolk, indkøbere og beslutningstagere havde fundet vej til messehallerne, hvilket matchede rekordmessen i At der er tale om verdens største, internationale industrimesse understreges af, at cirka 25 % af de besøgende kom fra udlandet. Primært kommer udlændingene fra Den Europæiske Union (50 %) samt fra Syd-, Østog Centralasien (20 %). De største besøgerlande var Nederlandene (3.500) og Den tyske forbundskansler Angela Merkel og Ruslands præsident Vladimir Putin åbnede messen med en fælles rundgang. Her er de på Siemens stand hvor de taler med administrerende direktør Peter Löscher, Siemens AG. Salgsingeniør Lars Holm, Bihl+Wiedemann Nordic ApS, præsenterede SafeLink, med hvilket Bihl+Wiedemann kan forbinde mange forskellige AS-i netværk og sammenkoble de forskellige netværks safety systemer med hinanden. Kina (3.400), efterfulgt af Indien, Italien, Østrig og Danmark. - I de sidste mange dage har verdens førende messe for industriel teknologi Brd. Klee A/S er blevet eneforhandler i Skandinavien af trykluftprodukter fra firmaet Riegler & Co. KG, der har over varenumre i deres program. Produktchef Benjamin Mackenhauer, Brd. Klee A/S, t.v., og adm. direktør Jürgen Wacker, Riegler & Co. KG, t.h., præsenterer her en kundespecificeret funktionsblok til trykluft. Tværfagligt netværk og integration. understreget sin rolle som en vigtig drivkraft for den fjerde industrielle revolution. Udstillere og besøgende har givet dette års Hannover Messe meget høje karakterer, især for dens hovedtema Integrated Industry, som understreger den voksende tendens til tværfagligt netværk og integration, udtalte direktør Jochen Köckler, Deutsche Messe AG, ved messens afslutning den 12. april. Stærkeste Hannover Messe i de seneste 10 år udstillere fra 62 nationer havde valgt at udstille på Hannover Messe 2013, hvilket gør den til den stærkeste Hannover Messe i de seneste 10 år. Det lever helt op til både industriens og arrangørernes høje forventninger, og konsolidere Hannover Messens position som verdens primære fagmesse for industriel teknologi. - Vore udstillere har behandlet ethvert tænkeligt aspekt inden for messens hovedtema Integrated Industry og demonstreret styrken af integration som nøglen til større omkostningseffektivitet samt WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, der i Danmark er repræsenteret af Carl A. Plesner A-S, viste på sin stand en række nyheder inden for tryk- og temperaturmåling, primært transmittere, der alle følger trend en om mindre dimensioner og bedre specifikationer. På WIKA s stand ses her, fra venstre, Erik Plesner, Carl A. Plesner A-S, Klaus Becker, WIKA, og Morten Broberg Jensen, Carl A. Plesner A-S. Business Area Manager Jens Brammer, OEM Automatic Klitsø A/S, præsenterede en serie konnektorer og stikforbindelser fra SUCO, Robert Scheuffele GmbH & Co. KG højere produktkvalitet og bæredygtighed, og dermed opnået vigtige konkurrencefordele, sagde Jochen Köckler, og tilføjede: - Eksperterne er alle enige om, at en integreret tilgang til produktion kommer til at have en stor og afgørende indvirkning på den globale industri i løbet af de næste 10 til 15 år og videre ud i fremtiden. Integreret produktion

17 april/maj er både en mulighed og en udfordring. - Denne Hannover Messe gjorde det meget klart, at moderne virksomheder er fast besluttede på at udnytte de tilgængelige muligheder. Vores udstillere vil være i front i den udvikling, der skal til for at give det nødvendige gennembrud på markedet, sagde Jochen Köckler. Også Dietmar Harting, formand for Hannover Messens messeudvalg, var også tilfreds med messen: - Hannover Messe 2013 har været en bragende succes og har demonstrativt understreget sit ry som verdens førende messe for innovationer. Under temaet Integrated Industry har Hannover Messens udstillere arbejdet frem mod og lagt fundamentet for fremtidens produktionsmetoder. Som nævnt var Rusland dette års officielle Partnerland. Tysklands kansler Angela Merkel og den russiske præsident Vladimir Putin åbnede messen den 7. april ved et arrangement med deltagelse af mere end indbudte gæster og var dagen efter på en fælles rundgang på messen. Industriel automatisering det største hovedområde Af messens 11 hovedområder udgjorde Industrial Adm. direktør Mads Vernon Jørgensen, JVL Industri Elektronik A/S, med firmaets største servomotor, en MAC3000 på 3 kw. Automation, Motion, Drive & Automation (MDA) og Energy langt den største del. Industrial Automation omfattede både industriel automatisering og procesautomatisering, og messens hovedtema Integrated Industry var også det dominerende emne på mange af standene. Dette blev også fulgt op på konferencen Industrial IT Forum hvor et af emnerne var Factory of the Future. Robotproducenterne havde arrangeret Parade of Robots, hvor de viste den nyeste robotteknologis anvendelse inden for industriel automatisering. Beckhoff Automation Danmark ApS havde inviteret 20 danske maskinbyggere og systemintegratorer med til Hannover Messe Turen gik med bus fra Kolding og varede 2 dage. Under vejs blev der også tid til et besøg på Beckhoff s fabrik i Berl. På Motion, Drive & Automation (MDA) blev firmaet Bosch Rexroth hædret med dette års Hermes Award for innovationer inden for elektriske og mekaniske transmissioner, pneumatik og hydraulik. Bosch Rexroth modtog prisen for en softwareløsning, der passede perfekt til messetemaet Integrated Industry. Hovedområdet Energy præsenterede hele spektret af energi-løsninger: Fra produktion, styring, distribution og lagring til de nyeste Stærkeste Hannover Messe i de seneste 10 år. IT- og markedsmekanismer for intelligente net. Der var fokus på potentielle besparelser og effektivitetsgevinster fra løsninger med decentrale energiforsyningssystemer. Intelligente net var et andet stort tema, med en dedikeret temaudstilling og et ledsagende foredragsforum. Vindkraft havde sin egen messehal Wind hvor førende producenter, underleverandører, logistikspecialister og tjenesteudbydere var på plads for at præsentere deres nye koncepter og teknologier til on- og off-shore-løsninger. Højere tårne, større naceller, længere rotorvinger og mere kraftfulde transmissionssystemer, der gør vindmølleanlæg mere kraftfulde, var nogle af de væsentligste emner på standene. S8VK STRØMFORSYNINGER Brugervenlige og pålidelige Kontakt Omron for mere information:

18 18 april/maj 2013 Hannover Messe 2013: Brd. Klee A/S eneforhandler for AirTac i Skandinavien AirTac International Group har etableret et datterselskab i Europa, ATC (Italia) S.R.L., der har base i Milano. Siden 2012 har Brd. Klee A/S været eneforhandler for AirTac i Skandinavien for et bredt program af pneumatiske komponenter og udstyr. Af John Steenfeldt-Jensen PNEUMATIK. Brd. Klee A/S er blevet eneforhandler i Skandinavien for det Taiwan-baserede selskab Air- Tac International Group, der udvikler, producerer og markedsfører et bredt program af pneumatiske komponenter og udstyr, som eksempelvis cylindre, aktuatorer, regulerings- og afspærringsventiler, magnetventiler, slanger, fittings samt udstyr til trykluftsbehandling. Selskabet, der blev startet i 1988, har fire fabrikker og mere end 3600 medarbejdere. Heraf er mere end 300 ingeniører inden for produktudvikling med særlig fokus på udviklingen af nye produkter. I 2012 omsatte AirTac International Group for US$ 200 mio. hvilket skal sammenholdes med at investeringerne i forskning og udvikling er US$ 130 mio. for en tre-årig periode. Kinesiske priser og europæisk kvalitet AirTac International Group etablerede i 2008 et datterselskab ATC (Italia) S.R.L., der skal servicere det europæiske marked. De salgsmæssige aktiviteter i Europa startede i ATC (Italia) S.R.L. har til opgave at udvikle det europæiske marked og at præsentere sig som en ny strategisk partner, der kan tilbyde produkter og serviceydelser med et højt pris/kvalitetsforhold. ATC (Italia) S.R.L. har hovedsæde i en m2 stor kontor- og lagerbygning i Magnago nær Milano i Italien. Her arbejder 25 ansatte med salg, logistik og produktion af cylindre. ATC garant for et sikkert valg har distributører i alle europæiske lande, og fra lageret i Magnago kan man levere til alle lande i Europa inden for 3 4 dage. Produkterne er kendetegnet ved høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Kinesiske priser og europæisk kvalitet er koncernens slogan. Det europæiske selskab ATC (Italia) S.R.L. havde i 2012 en omsætning på EUR 2,8 mio. I de første tre måneder af 2013 er omsætningen steget med cirka 35 %, og man forventer at omsætningen for hele 2013 vil blive cirka EUR 4 mio. Levering fra dag til dag På Hannover Messe 2013 præsenterede AirTac sig for første gang for skandinaviske kunder sammen med Brd. Klee A/S. På standen mødte vi Produktchef Benjamin Mackenhauer, Brd. Klee A /S, og General Manager Europe, Marco Biraghi. ATC (Italia) S.R.L. - Vores kunder har efterspurgt pneumatiske produkter hos os, og vi har Produktchef Benjamin Mackenhauer, Brd. Klee A/S, t.v., og General Manager Europe, Marco Biraghi. ATC (Italia) S.R.L. på AirTac s stand på Hannover Messe derfor i nogen tid været på udkig efter en producent, som vi kunne repræsentere. Vi har haft kontakt med flere firmaer, men endte i 2012 med at lave en aftale med AirTac. Vi har lager i København og kan derfra levere de fleste varenumre fra dag til dag. I specielle tilfælde kan vi trække på lageret i Milano. Indtil nu har vi haft stor succes med vor introduktion på det danske marked, og omsætningen er støt stigende, fortæller Benjamin Mackenhauer. Marco Biraghi er også meget positiv: - Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Brd. Klee A/S. Vi lægger stor vægt på gode og langvarige relationer både mellem producent og forhandler, men også med vore kunder. De samme krav stiller vi til vore forhandlere, og vi er sikre på, at vi med Brd. Klee A/S har fundet den helt rigtige samarbejdspartner for det skandinaviske marked. Hannover Messe 2013: Sniffer kan detektere meget små mængder SF6-gas WIKA, der i Danmark er repræsenteret af Carl A. Plesner A-S, viste en række specielle produkter beregnet til håndtering og overvågning af svovlhexaflourid (SF6-gas). DETEKTERING. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, der i Danmark er repræsenteret af Carl A. Plesner A-S viste i et særligt afsnit af standen en række specielle produkter beregnet til håndtering og overvågning af svovlhexaflourid (SF6-gas). Denne gas benyttes som isoleringsmedium i højspændingsdelen på forskellige elektriske komponenter. SF6-gas er en meget aggressiv drivhusgas, og den er gange så kraftig som CO2. Udledningen af SF6-gas er i dag meget lille, men det forventes at de kommende år, med flere havvindmølleparker, stigende kabellægning af højspændingsnettet og kapsling af anlæg i byområderne, vil betyde stigende anvendelse af SF6-gas og dermed en øget risiko for udslip/belastning af miljøet. I den forbindelse demonstreredes en speciel sniffer, der baseret på et infrarødt måleprincip, kan benyttes til at detektere SF6 mængder helt ned til 0,6 ppm hvilket under typiske trykforhold vil svare til en mængde på 0,34 g/år. Enheden er enkel at betjene og kan give en akustisk alarm hvis der detekteres SF6 for hurtig og problemfri lækagesporing i nye såvel som eksisterende installationer. jsj Ingeniør Peter Pilzeker, WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, demonstrerede den specielle sniffer, der kan benyttes til at detektere SF6 mængder helt ned til 0,6ppm. Pneumatikløsninger Brd. Klee kan levere et komplet program til Pneumatik, Fluid Control samt fittings til pneumatik Fuldt tryk på? - Det er ikke bare varm luft! Ring til vores produktspecialist eller se hele programmet på Pneumatik Fluid Control Fittings -Tilbehør til pneumatik BRD. KLEE A /S T E

19 Nyt fra Armatec Solutions for...

20 Á?ÍjWË Ê.ËVË ª jáäüj Ë oëvë ÔÉååË ÄÍÁÖ ËVË0 w±ëë É ÉËååååËËVË?ÞË É ÉËååå ËËVË?Á?ÍjWK?Á?ÍjW±a

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM.

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM. faxe bogtryk/grafisk Boxcharge 12 TM Højde: 1105 mm Længde: 620 mm Bredde: 550 mm Vægt: 60 kilo Boxcharge 24 TM Højde: 1105 mm Længde: 980 mm Bredde: 550 mm Vægt: 95 kilo Boxcharge TM Notesafe TM Højde:

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved:

Præsenterer: Bygningsteknologi. Fremtidens Intelligente bygninger. ved: Præsenterer: Bygningsteknologi Fremtidens Intelligente bygninger ved: Sven Hjalholt HJALHOLT Gira Danmark Ingolf Pennerup WAGO Denmark A/S Facts: September 2009/ Oktober 2015 September 2009 170 16.470

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information Dansk vejledning NMEA LowranceNet.qxp 26-01-2006 17:18 Side 1 Opsætning og installation af NMEA netværk Generel information NMEA er en databus specielt til både. Det er en industristandard udviklet af

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

PanPac Engineering a/s

PanPac Engineering a/s PanPac Engineering a/s Robotpalletering Sækkefyldning Folievikling Robot palletering Hurtig og pålidelig palletering Få en hurtig, flot og pålidelig palletering PanPac er den bedste på markedet til at

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Fjernaflæsning af målere

Fjernaflæsning af målere Status og visioner vedr. fjernaflæsning/- kommunikation med målere Bjarne Lund Jensen Produktchef, kommunikation Fjernaflæsning Teknologisk 2009/BLJ 1 Indhold Fjernaflæsning i 2001 Kommunikationsmuligheder

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S 1 2 1976 Den første svømmehal 1978 Den første svømmehal i udlandet 1979 Det første vandland 1983 Fuldautomatiske doseringsautomatikker Offentlige svømmeanlæg

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil.

Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil. Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil. Dalby Mølle A/S er i dag en privatejet mølle, der ligger i naturskønne omgivelser ved Kolding og

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning Produktoversigt 1 MJK er en dansk virksomhed med mere end 30 års erfaring som producent af måle- og reguleringsudstyr til vand- og spildevandsinstallationer. Vores netværk af MJK selskaber og distributører

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Fjernvarme Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec I en foranderlig verden med konstant ændrede vilkår og rammer,

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse Generelt Kendetegn MJK transientbeskyttelse anvendes i installationer, hvor der kan forventes overspændinger forårsaget af lynnedslag og andre transienter. MJK transientbeskyttelse

Læs mere

Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it

Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it Elektriker Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i,

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål

Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Schmolz+Bickenbach Over 150 års passion for stål Verdensomspændende og lokale Velkommen hos Schmolz+Bickenbach. Vi har løsningen. Schmolz+Bickenbach gruppen er en af verdens førende producenter og distributører

Læs mere

Ventilsystem til tank blanketing

Ventilsystem til tank blanketing Ventilsystem til tank blanketing Når sikkerhed og kvalitet har højeste prioritet Blanketing i lukkede tanke Sikring mod brand og eksplosioner Forebyggelse af tankkollaps Nyt system til tank blanketing

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere