I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere"

Transkript

1 Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering. Der var mange aktiviteter, bl.a. et noget specielt kortspil på banerne. Læs om turneringen på side 15

2 Fotos fra ungdommens juleturnering (læs på side 15) Eenøjet spiller Hvidovre Badminton - HB 2000 Klubben Kontoret: Præstemosehallen Præstemosen Hvidovre Tlf E-post: HB 2000 Posten Redaktion: Poul Petersen (ansv.) Strøbyholm Hvidovre Tlf.: E-post: Så er der uddeling af slikposer Kontortid: tirsdag På kontoret: Anette Ridal Der er kun fast telefonbetjening i kontortiden. Alle henvendelser om ind og udmeldelser, banetildeling, adresseændring m.m. bedes rettet til kontoret eller på . Udmeldelse skal ske skriftligt! Stof til bladet bedes leveret i elektronisk form. Formatet helst som Word A-5 uden specielle formateringer.. Billedfiler bedes sendt separat og ikke indsat i dokumenter. Deadline for næste nummer: 15. februar 2015 Hygge i Cafeen Klubbens øvrige kontaktpersoner: se næste side Tryk: RÅDHUS TRYKKERIET Hvidovre 2 3

3 Klubbens kontaktpersoner: Bestyrelsen: Formand: John Berling Næstformand: Ole Høg Perregaard Sekretær: Ulla Grøn Kasserer: Jeanette Ingerslev Bestyrelsesmedlem: Anette Ridal Bestyrelsesmedlem: Helene Jensen Bestyrelsesmedlem: Leif Magnussen Bestyrelsesmedlem: Casper Andersen Udvalg m.m.: Ungdom: Helene Jensen Seniorer: Casper Andersen Motionister: Anette Ridal Rikke Møller Pedersen Veteraner: Leif Magnussen Peter Pedersen Booking: Ove Rasmussen Banefordeling: Kontoret og udvalgsformændene Klubbens hjemmeside: Web-master: John Berling FORMANDEN HAR ORDET Endnu et kalenderår er ved at nå til sin afslutning, hvilket også betyder, at vi så er ca. halvvejs gennem en spillesæson. Bestyrelsen besluttede på seminaret før sommerferien, at vi ville forestå en række arrangementer som tilbud til klubbens medlemmer. Den netop afholdte slagtræning viste sig at være en succes, men der var plads til 3 gange det deltagende antal, så når vi næste gang afholder slagtræning, så husk at tilmelde dig og husk, at det er for alle klubbens medlemmer. Vi har til gengæld nu forsøgt at afholde et arrangement med BadmintonFitness to gange. Første gang meldte instruktøren fra og anden gang den 22. november var der kun 5 tilmeldte, hvilket desværre var noget fra minimumskravet på 14 deltagere, hvorfor vi denne gang måtte aflyse pga. manglende deltagelse. Måske var tidspunktet ikke så godt og måske har vi ikke orienteret godt nok om formål og indhold. Der var flere, der gav udtryk for, at de godt ville komme og kikke, men at de ikke ønskede selv at deltage, hvilket selvfølgelig også er godt. Flere af HB2000 medlemmer deltager selv i bl.a. fitness træning og herunder nogle af de mange tilbud, der er i forbindelse hermed (Zumba, Joga, Fitdance og Pilates for at nævne nogle), men der er ingen af disse tilbud, hvor man specifikt fokuserer på de dele af kroppen, der anvendes og ofte skades i forbindelse med udøvelse af badminton. Da badminton er for alle alderstrin (vi har MiniTon og 60+ afdelingen), hvilket vil sige fra nogle få år gammel til pt. ca. 90 år, er det vigtigt at holde sig for øje, at man individuelt skal have trænet og styrke sine led, sener og muskler for at undgå de katastrofale skader. (Det gælder selvfølgelig også for mange andre idrætsgrene selv spadsereture). Man behøver ikke at være ret gammel før skaderne begynder at vise sig, men ofte kan der gå lang tid før de opstår, men så kommer de måske som katastro- 4 5

4 feskader, der desværre ofte ender med, at man må stoppe med udøvelse af badminton og måske også meget andet. Så vær opmærksom på, når vi næste gang forsøger at afvikle et BadmintonFitness arrangement. Den 1. december afholder vi, som sidste år, endnu engang en juleturnering for alle HB2000 medlemmer. Der har i år ikke været ligeså stor en tilslutning, men dog er der en rimelig interesse. Juleturneringen bliver afviklet på en sådan måde, at alle kan deltage uanset fagligt spilleniveau. Ovenstående nævnte jeg 60+ afdelingen, som KUN er for HB2000 medlemmer efter nogle af bestyrelsen vedtagne regler. Henning og Jørgen står for denne afdeling, som er tænkt som en social afdeling for HB2000 medlemmer, der ikke længere deltager aktivt i turneringer og som ikke længere føler, at de fysisk kan slå til på den almindelige træning. Det vil sige, at det er for medlemmer over 60 år, der enten ikke kan spille mere eller som stadig kan spille på et socialt niveau. Man kan optages i afdelingen ved henvendelse til Henning eller Jørgen, hvis man opfylde de vedtagne krav og såfremt, der er plads. Vi afholder 2 gange om året en tøjkøbsdag, hvor man kan købe HB2000 spilletøj samt andet badmintonudstyr til favorable priser. Næste gang er den 8. december. Tidspunktet fremgår andet sted og vil blive oplyst via opslag. Jørgen står pt. for ledelsen af cafeen, men han meldte ud på generalforsamlingen, at han stopper til den kommende generalforsamling. Vi har derfor brug for en ny cafébestyrer til sommer. Interesserede medlemmer er meget velkomne til at rette henvendelse til Jørgen for at få nærmere oplysninger. Pt. formoder jeg, at Gert og Bo fortsætter i caféudvalget. Som de fleste af jer ved, så kan I bl.a. købe badmintonbolde i klubben (Forza og Li-Ning). Jeg skal endnu engang bede om, at I så vidt muligt køber disse via shoppen på HB2000 hjemmeside. Hvis I er i Præstemosehallen kan I via cafeen få adgang til PC. Boldregnskabet er et helt specifikt regnskab og det gør det meget lettere for os, når I køber online. Den nye skolereform har indtil nu betydet, at der er flere af kommunens skoler, der anvender Præstemosehallen til badminton, hvilket i sig selv er meget positivt. Som flere allerede har bemærket, så betyder det desværre også, at hallen oftere har et glat og beskidt gulv. Rengøringen finder sted tidligt om morgenen og skolerne benytter hallen i dagtimerne. I må derfor benytte de 6 store svabere, der hænger i hallen, til at trække banerne over med. Det er ikke altid nok, men det er bedste, vi kan gøre. Flere af hallens netstolper er efterhånden blevet skæve. Vi håber, at vi kan få dem udskiftet i det kommende kalenderår. Jeg vil dog bede alle om, at være med til at huske på at løsne nettene efter endt træning, så stolperne kan få en rimelig levetid. Når vi spiller turneringer, så nytter det ikke, at banerne er 6-8 cm smallere i toppen. HUSK, at se i klubbens kalender, hvornår de forskellige aktiviteter finder sted. Herunder klubmesterskaber og klubfesten. Som indledningsvis nævnt, så er vi tæt på slutningen af året. Det er snart jul og nytåret står for døren. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske jer alle og jeres familier en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. John Berling Klubkalender 8. december, kl : Tøjaften i Præstemosehallen (se side 9). 24. december til 1. januar: Julelukket (begge dage incl.) Obs.: Præstemosehallen er åben i skolernes vinterferieferie! april 2015: Ungdommens klubmesterskaber 4. til 8. maj 2015 (uge 19): Klubmesterskaber for seniorer, motionister og veteraner. Lørdag den 9. maj 2015: Den årlige klubfest for alle medlemmer. Afholdes i Lille Frihedens selskabslokaler. 7

5 Nyt fra Motionistafdelingen Motionistsæsonen er skudt i gang og alle er ved at have indfundet sig i hallen. Vi har desværre i løbet af sommeren modtaget en del henvendelser fra spillere med kortere- eller længerevarende skader, hvilket betyder, at vi desværre må afmelde et herrehold til den kommende holdturnering. I denne sæson stiller vi derfor med 3 mix hold og 1 herrehold. I løbet af sommeren har der været holdt backing møde, hvor såvel træning som hold- og spillersammensætning er blevet drøftet. Tak til Anette (og Finn) for en god brunch. Sæsonen vil igen byde på såvel sportslige udfordringer som social hygge. Træner Ole fortsætter med at ruske os igennem hver tirsdag ligesom vi fortsætter med vores månedlige tirsdagshygge. Af planlagte arrangementer kan nævnes, julefrokost, Hvidovre Cup, sommerfest blandt andet. Holdturneringen er godt i gang, og vi har allerede, haft problemer med at sætte hold. Værst er det for 3 holdet som virkelig er ramt af skader og afbud til holdkampene, så Mette har fået sin sag for. Så et lille opråb, en tilbagemelding på den sms du får, vil være til stor hjælp. Tak til de trofaste tirsdagsspillere som gerne stiller op, og til den hjælp vi har fået fra de andre afdelinger i HB2000. En kamp jubilar har vi også fejret, Steen Willumsen rundede de 100 kampe. En anden stor begivenhed var Mette Tougaards og Michael Pedersen bryllup i august, stort tillykke skal lyde fra alle os i motionistafdelingen. Til slut vil jeg gerne komme med et lille opråb. Det er ingen hemmelighed, at vi godt kunne bruge lidt flere spillere til tirsdagstræningen, så hvis I kender nogen i jeres omgangskreds gode venner, kolleger, legekammeraters forældre etc. der kunne tænke sig at spille badminton (og som har prøvet det før), så må I meget gerne invitere dem til en prøvetræning tirsdag fra Tag fat I Anette og koordiner med hende. På Anettes vegne Ole 8 Slagtræning for banetidsspillere Efter års pause, besluttede bestyrelsen at arrangere en eftermiddag med slagtræning for banetidsspillere. Slagtræningen blev ledet af Ole Perregaard, og selv om det var ønskeligt, at flere havde tilmeldt sig, havde vi en rigtig hyggelig og sjov eftermiddag. Eftermiddagen kom bl.a. til at indeholde, opvarmning, slagøvelser af forskellig art, serven og taktik mm. Efter et par timer, hvor der var kommet sved på panden, og noget af det nye var blevet afprøvet, blev der serveret kaffe, chokolade og frugt i cafeen, og så blev dagen evalueret. Tilbagemeldingen var meget positiv, og opfordringen lød på en gentagelse af dagen. Så til foråret gentager vi en eftermiddag med slagtræning, og håber det er rygtes blandt banetidsspillere, hvor sjov og lærerig en eftermiddag vi havde. På glædelig gensyn Ole og Anette. 9

6 og så er der.. Konkurrencen Løsningen på sidste opgave var antal stavelser. Tilfældigvis kunne det også være antal vokaler, så begge svar er gyldige. Vinderen blev: Gitte Bengtson, som hører nærmere snarest. Så skal der grubles igen: Tallet 6 er et såkaldt perfekt tal. Det vil sige at summen af de tal der går op i det giver 6 (der medregnes 1, men ikke tallet selv). Altså 1, 2 og 3 går op i 6. Og = 6. Der findes ikke så mange perfekte tal. 6 er det første. Hvad er det næste perfekte tal i talrækken? Når du har fundet svaret, så send løsningen til redaktøren, aflever den i cafeen, på kontoret eller put den i klubbens postkasse inden 1. februar. Vi trækker som sædvanligt lod om noget lækkert mellem de rigtige svar. Svaret er: Navn: Adresse: 10 11

7 Lidt nyt fra Seniorafdelingen Sæsonen er godt i gang. Der er holdledere til alle 3 seniorhold og det kører fornuftigt. Vores 2 seniortrænere gør en god indsats og er bl.a. gode til at afløse hinanden når der er brug for det. Vi er gået over til Li-Ning bolde og umiddelbart er modtagelsen positiv Stillingen for de 3 seniorhold er p.t. 1. Holdet: nr. 4 i serie 1 2. Holdet: nr. 4 i serie 2 3. Holdet: nr. 7 i serie 3 Vi er p.t. lidt afhængige af hjælp fra andre afdelinger for at kunne stille hold på både herre- og damesiden. Der er dog udsigt til lidt tilgang på herresiden efter nytår hvor der komme en del spillere retur som enten har været skadet eller ude at rejse. Sidst men absolut ikke mindst: Der er planlagt en seniorjulefrokost d. 24 januar. Caféen er reserveret Med venlig hilsen Casper MINITON altid en god start på søndagen. Hver søndag er der træning for klubbens yngste medlemmer (fra 2 6 år ca.) samt deres forældre/ bedsteforældre. Træningen består af fælles opvarmning, træningsøvelser, selvfølgelig spil, og ikke mindst leg og hygge. MINITON har efterhånden eksisteret i HB2000 et par sæsoner, og det er dejligt at se, hvor meget børnene udvikler deres spil. Desuden er børnene og forældrene! - gode til at tage imod udfordringer og prøve nye øvelser og teknikker af, så træningen dermed kan blive så varieret som muligt med både gamle og nye øvelser. Der er kommet nye spillere til, så vi nu er oppe på 12 miniton er, hvilket gør det muligt at lave mange mix og konstellationer til træningen. Skønt at se holdet vokse og se børnene lære hinanden bedre og bedre at kende! Èn af spillerne fortæller: Til Miniton får man nye venner, og det kan jeg godt li, og en anden spiller supplerer: Ja, og så er det godt når vi leger Bankebøf og også spiller med balloner og lærer dét med tallene (dvs. at tælle med point) Vi runder første del af sæsonen af med Juleturnering, hvor vi ligesom sidste år laver konkurrencer og pakker badminton ind i nye former og så slutter vi naturligvis af oppe i Caféen med diverse juleknas. Skulle der sidde en læser og være mere nysgerrig på hvornår MINITON foregår, kan vi afsløre at det er SØNDAGE kl i Præstemosehallen. Kontakt gerne Pernille for at høre mere på tlf eller mød bare op! På MINITON ernes vegne, Pernille 12 13

8 Opdatering af arrangementer i ungdomsafdelingen. Vi har jo etableret et aktivitetsudvalg i ungdomsafdelingen, med den hensigt, at få forældre til at komme med input til afdelingen, men også for at få flere involveret i ungdomsarbejdet. Så udvalget består pt af Liselotte som har barn i U15, Tomas som har børn i hhv. U9 og U15, samt Birgitte som har barn i U15. Derudover har vi Jesper, som har været en del af ungdomsudvalget i flere år og som har en del erfaring i at planlæge og deltage i forskellige arrangementer. Ud over de arrangementer som der tidligere er annonceret i bladet, så er der tilføjet 2 mere, således at oversigten over arrangementerne i ungdomsafdelingen denne sæson ser ud som følger: Overnatning for de yngste den 28.februar -1.marts Træning og fest for U15-17 den 6.marts 2015 kl ca Klubmesterskaberne den april 2015 Afslutningsfest for U13, U15 og U17 den 29.maj 2015 kl ca I kan også gå på hjemmesiden, hvor arrangementerne står i kalenderen. Hvis der skulle sidde nogle forældre, som gerne vil have lidt indflydelse på hvad der sker i ungdomsafdelingen, er man velkommen til at blive medlem af det eksklusive aktivitetsudvalg eller som vil stille sig til rådighed ved arrangementerne kan jeg kontaktes på mailen. Nyt fra U13 X holdet Gruppen U13x klare sig fint. Holdet består stort set af spillere som alle er nye i turneringssammenhænge. Holdet ligger nr. 5 i puljen (ud af 9 hold). Der spilles med stor begejstring og både sejre og nederlag tages med oprejst pande - det er så fint. Ungerne hygger sig og støtter hinanden. Forældrene har været super til at bakke op og være med og se kampene. Holdleder Jeanette Nyt fra U15 X-holdet Nu er sæsonen skudt i gang og det er endnu engang en fornøjelse at være holdleder. U15 X-holdet har i de første par kampe været et rent pigehold. Den første kamp var mod Skovshoved og efter en brav indsats hvor de mødte et blandet pige/drenge hold tabte de 4-2. Næste kamp mod TONO blev vundet overbevisende 6-0 på udebane. 14 Begge kampe har været med Katja, Laura, Lisa og Viktoria. Det er skønt at se det gode sammenhold og hvor stor koncentration og fokus samt fight de lægger for dagen i holdkampene det lover godt for fremtiden. Holdleder: Jesper Hjerrild Juleturnering i ungdomsafdelingen Så skete det igen: Ungdommen spillede julen ind i HB2000. Det foregik i hallen, lørdag den 29.novemter. Her deltog 22 spillere fra ungdomsafdelingen i juleturneringen. Igen i år var det gjort lidt anderledes svært at spille på banerne, idet drillenisserne igen dukkede op på den ene bane. Den anden bane var heller ikke let at spille på, idet der var lagt en dug hen over nettet, så det var umuligt at se hvor modstanderen stod. På den tredje bane skulle man have en klap for øjet og så bliver det svært at ramme bolden. På fjerde bane spillede man med korte ketsjere også en stor udfordring, når man er vant til at spille med en ketsjer der har en anden længde. På den 5.bane skulle man spille med modsat hånd og så heldigvis på bane 6 var der alm. spil. Børnene var delt op i 4 hold og så gik det ellers derudaf med kampene og til sidst var der et vinderhold. 15

9 Efter kampene var der hygge med æbleskiver, sodavand og slikpose i cafeen og vinderholdet fik som de førstelov til at trække en gave. For det var nemlig således, at alle ungerne havde medbragt en gave og det var dem som blev præmierne til holdene... Her ved årets afslutning vil vi benytte lejligheden til at sige tak til vore sponsorer: Mange hænder i gavesækken Sungame Annonce Og så var der nisser på banen Der var specielt en af gaverne som samlede ungerne og det var de store spillekort. Men det så absolut også ud til at de andre gaver faldt i god jord. Løjerne blev styret af hovedtræner Peter P og hans hjælpere Stefan og Kenneth. Så stor tak til jer -I gjorde det igen til en hyggelig oplevelse for ungerne. Helene Der er flere billeder på side 2 Café bestyrer søges Ca. maj 2015 står HB2000 og mangler en café bestyrer til at lede cafeen. Funktionen omfatter ledelse af café udvalget samt indkøb og bestilling af drikkevarer og mad til cafeens daglige drift samt udarbejdelse af vagt- og bemandingsplaner. Funktionen er ulønnet, men dog med et mindre honorar samt nogle mindre ydelser. Såfremt du skulle have lyst til i en kortere eller længere periode at påtage dig dette arbejde, kan du rette henvendelse til Jørgen Sølvtoft for at få nærmere at vide. Du vil modtage en kortere oplæring samt komme på evt. nødvendige kurser

10 Nyt fra 60+ fredagsholdet Det er da ikke sikkert at alle ved det, men vi har her i klubben et 60+ fredagshold, som er en kombination af badmintonspil og social hygge. Der er adgang til holdet hvis man tidligere har været medlem af HB 2000 i mindst to år og ikke mere deltager i fællestræning og holdkampe på andre af klubbens hold. En dag på 60+ holdet starter med badmintonspil. Der spilles 4-5 kampe i herre- og damedouble og mix, med skiftende sammensætning. Det er Henning der styrer sammensætningen på banerne med hård hånd, så alle får gode kampe, selvom spilleniveauet er forskelligt. Efter bad og omklædning går man til cafeen, hvor der venter kaffe og blødt brød (og måske et glas med højt skum). Her venter måske også enkelte medlemmer som ikke kan deltage i spillet, grundet skader eller at fysikken ikke mere slår til. Det er Jørgen der står for serveringen, og det er også ham der præsenterer dagens lavpunkt, når opvaskerholdet skal udpeges. Det er mange forskellige emner der vendes. Blot ikke dagens kampe. Har man vundet er det fint. Har man tabt er det også fint, hvis man har haft en god kamp. Så er der fødselsdags-laksemadder Deltagerne på holdet er jo i den modne alder, hvor runde fødselsdage bør fejres med maner, hvad enten det er 70 eller noget højere. Holdets alderspræsident er Gunnar på 89, så der venter noget rundt forude. I år har der to gange været kollektive fødselsdagsfester, hvor 3 fødselarer havde slået sig sammen. Og så var der laksemadder mm. på bordet! Der er i øjeblikket omkring 35 deltagere på 60+ holdet. Med fravær samt dem der ikke spiller, passer det meget godt med antallet af baner, så der ikke er for mange oversiddere der bliver kolde. Kort sagt: 60+ er et rigtigt fint tiltag, både sportsligt og socialt. Poul Fødselarer Kurt, Leif og Helge Fødselarer Finn, Ellen og Ole Og så var der levende musik ved Gunnar

11 BAGSIDEN Så er 2014 ved at være brugt op, og som sædvanligt for årstiden, fik vi blad nr.4 ud til medlemmerne. Vi håber at det er læseværdigt. Vi skal igen lige benytte lejligheden til at minde jer om at holde oplysningerne på HB 2000 hjemmesiden opdateret. Det gælder adresse, telefon, og dankortoplysninger. Og hvis I er flere spillere på adressen, så sørg for at denne er skrevet helt ens på alle. Tilbage er der kun at ønske alle medlemmer. en rigtig glædelig jul og et godt

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Læs i dette nummer: Dommerstole Hvidovre-Cup 2011 Ny boldkontrakt og spilledragter En sjælden fødselsdag, -og meget mere

Læs i dette nummer: Dommerstole Hvidovre-Cup 2011 Ny boldkontrakt og spilledragter En sjælden fødselsdag, -og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 44 November 2010 Nr. 4 Læs i dette nummer: Dommerstole Hvidovre-Cup 2011 Ny boldkontrakt og spilledragter En sjælden fødselsdag, -og meget mere Den 18. september

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Læs i dette nummer om: Generalforsamlingen Klubmesterskaberne Ungdomsafdelingens aktiviteter Kampjubilarer, konkurrencen og meget mere

Læs i dette nummer om: Generalforsamlingen Klubmesterskaberne Ungdomsafdelingens aktiviteter Kampjubilarer, konkurrencen og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 44 Juni 2010 Nr. 2 Læs i dette nummer om: Generalforsamlingen Klubmesterskaberne Ungdomsafdelingens aktiviteter Kampjubilarer, konkurrencen og meget mere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement RINGE TENNISKLUB Vi byder alle velkommen til en ny sæson, og glæder os til at se såvel nye som gamle medlemmer. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe www.ringetennisklub.dk! Mød op til Standerhejsning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m.

Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m. Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 39 Juni 2005 Nr.2 Referat fra generalforsamlingen. Årets gang i afdelingerne. Klubmesterskaberne. Konkurrencen m.m. Et snapshot fra klubmesterskaberne. Læs

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2012 2013....... 5 Det får du for dit Kontingent.... 6 Nyt fra Ungdomsafdelingen..

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Årgang 42 Juni 2008 Nr. 2

Årgang 42 Juni 2008 Nr. 2 Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 42 Juni 2008 Nr. 2 Lørdag den 26. april afholdt klubben kombineret sæsonafslutning, klubmesterskabsfest og lederkomsammen. Som det fremgår af billedet blev

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere