Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009

2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Februar 2009 Rambøll Management A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Telefon Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Tlf

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Udviklingen i antal ansatte indeks og faktiske tal 2 3. Virksomhedernes angivelse af om de bliver flere eller færre medarbejdere Udviklingen de seneste 3 måneder Udviklingen de kommende 6 måneder Udviklingen opgjort på medarbejdertype Hvornår vender udviklingen? Rekruttering af medarbejdere Udfordringer det kommende år Kommentarer til undersøgelsen 23

4 1. Indledning Undersøgelsens formål har været at afdække hvordan virksomheder på Sjælland, i hovedstadsområdet og i københavnsområdet har oplevet udviklingen i beskæftigelsen over de seneste 3 måneder, samt få virksomhedernes forventninger til udviklingen de næste 6 måneder. Der er i undersøgelsen ikke taget højde for effekten af sæsonarbejde hos virksomhederne. Tolkningen af undersøgelsens resultater bør derfor ske under hensyntagen til den eksisterende viden om sæsonudsving i arbejdsstyrken for de forskellige brancher. Der er gennemført i alt interview i perioden tirsdag den 3. februar til onsdag den 11. februar Interviewene er primært gennemført som telefoninterview, dog suppleret med enkelte internetbesvarelser blandt respondenter, som ikke havde mulighed for at besvare undersøgelsen på tidspunktet for den telefoniske henvendelse. Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt blandt private virksomheder med 5 ansatte eller derover i Region Hovedstaden og Sjælland. Godt private virksomheder er fravalgt, fordi de arbejder i sektorer styret af aftaler med det offentlige, eksempelvis læger, tandlæger, privat hjemmehjælp og undervisningsinstitutioner. Udvalget af virksomheder er foretaget stratificeret således, at der i stikprøven tilstræbes stort set det samme antal virksomheder i de udvalgte størrelsesgrupper, som undersøgelsens resultater er delt op på: 5 til 9 ansatte 10 til 19 ansatte 20 til 49 ansatte 50 til 499 ansatte 500+ ansatte For gruppen af 500+ ansatte er der på grund af populationens størrelse kun gennemført 88 interview i denne gruppe, mod knap 300 interview i hver af de øvrige størrelseskategorier. Stratifikationen er foretaget for at sikre en tilstrækkelig mængde virksomheder i hver af størrelseskategorierne, således at det er muligt at udtale sig med rimelig statistisk sikkerhed om hver gruppe. Valget af en stratificeret udvælgelse betyder, at det for de samlede tal på tværs af størrelse er nødvendigt at vægte resultaterne. I tabellerne er angivet procenttal på baggrund af de vægtede tal, og N angiver det faktiske antal gennemførte interview. 1/27

5 2. Udviklingen i antal ansatte indeks og faktiske tal Først har vi spurgt virksomhederne, hvor mange ansatte de er i dag. Herefter har vi bedt virksomhederne angive ændringen i forhold til situationen for 3 måneder siden, og til slut har vi bedt virksomhederne angive den forventede ændring om 6 måneder. I undersøgelsen er virksomheder defineret som den del af virksomheden, der er beliggende på den adresse, som kontaktes i undersøgelsen. Antal ansatte/medarbejdere er defineret som antallet af personer, der modtager løn fra virksomheden. Der er altså ikke omregnet til fuldtidsansatte. For personligt ejede virksomheder indgår ejer og evt. medhjælpende ægtefælle ikke i antal ansatte. I tabellerne 2.1 til 2.6 angiver vi virksomhedernes oplevede udvikling og forventede udvikling i antal medarbejdere omregnet til indekstal. Det angivne antal er det estimerede antal medarbejdere for hele populationen. Når der således i tabel 2.1 under overskriften Antal 3 mdr angives betyder det, at vi estimerer, at der for 3 måneder siden fandtes i underkanten af ansatte i private virksomheder med 5+ ansatte i de 3 omfattede regioner. Af tabel 2.1 fremgår det, at virksomhederne samlet set har oplevet et fald på ca. 3 % i antallet af medarbejdere, og at virksomhederne samlet forventer, at beskæftigelsen om 6 måneder vil være en lille smule bedre end i dag. Tabel 2.1: Indeks for samtlige virksomheder Udvikling i antal ansatte - - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 96,91 97, /27

6 Af tabel 2.2. fremgår, at virksomhederne på det øvrige Sjælland har været hårdest ramt i forhold til situationen for 3 måneder siden. I forhold til fremtiden regner virksomhederne i hovedstadsområdet og på det øvrige Sjælland generelt med at øge antallet af medarbejdere i løbet af de kommende 6 måneder med ca. 1 %. Virksomhederne i Københavnsområdet forventer samlet, at situationen vil være uændret om et halvt år. Tabel 2.2: Indeks opdelt på regioner Udvikling i antal ansatte opdelt på område - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Område København Hovedstaden Sjælland Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 97,78 97, ,76 97, ,96 95, Af tabel 2.3 fremgår, at de mindre virksomheder generelt har været hårdere ramt af nedskæringer i antallet af medarbejdere for 3 måneder siden sammenlignet med de større og store virksomheder. Til gengæld vurderer de mindste virksomheder, at de vil være flere medarbejdere om et halvt år, end de er i dag. De store og største virksomheder vurderer generelt, at de vil være det samme antal medarbejdere om et halvt år, mens billedet for de mellemstore virksomheder er lidt mere blandet. Tabel 2.3: Indeks opdelt på virksomhedsstørrelse Udvikling i antal ansatte opdelt på antal ansatte - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Antal ansatte 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 95,84 100, ,70 97, ,77 95, ,84 96, ,74 98, /27

7 Af tabel 2.4 fremgår det, at virksomheder indenfor bygge- og anlægsvirksomhed, samt industrivirksomheder er hårdest ramt i forhold til situationen for 3 måneder siden, men også virksomheder inden for handels- og transportsektoren er ramt. For industrivirksomhederne forventes yderligere et fald på knap 4 % i løbet af det kommende halve år. For bygge- og anlægsvirksomhederne forventes den samme beskæftigelse om et halvt år. Tabel 2.4: Indeks opdelt på overordnede brancher Udvikling i antal ansatte opdelt på branche - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Branche (N10) Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 98,60 92, ,75 91, ,12 93, ,22 96, ,64 103, ,70 99, ,59 95, ,23 100, ,37 99, ,79 116, Kigger man bagved tallene i tabel 2.4 for de enkelte brancher opdelt på antal ansatte fremgår det blandt andet, at virksomhederne med mindre end 20 ansatte indenfor handel og transport samt erhvervsservice er markant mere optimistiske med hensyn til antallet af medarbejdere om 6 måneder, end tilfældet er for de øvrige størrelsesgrupper. 4/27

8 Af tabel 2.5 fremgår det, at det i særlig grad har været erhvervsservicevirksomheder inden for reklame og øvrig erhvervsservice, som har oplevet et markant fald i antallet af medarbejdere over de seneste 3 måneder. Fremadrettet er det virksomheder inden for rådgivning og inden for rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, som ser mindst lyst på de kommende 6 måneder. Tabel 2.5: Indeks underopdeling af erhvervsservice Udvikling i antal ansatte indenfor erhvervsservice opdelt på underbrancher - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Rådgivning mv. Forskning og udvikling Reklame og øvrig erhvervsservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 99,05 100, ,80 100, ,96 94, ,51 103, /27

9 3. Virksomhedernes angivelse af om de bliver flere eller færre medarbejdere Ud fra virksomhedernes angivelse af udviklingen i medarbejderantallet har vi opdelt resultaterne på region, antal ansatte, branche, samt i hvilken grad, virksomheden eksporterer. 3.1 Udviklingen de seneste 3 måneder Af tabel 3.1 fremgår det, at 27,4 % af virksomhederne samlet angiver at være færre ansatte end for 3 måneder siden, mens kun 11,9 % angiver at være blevet flere. Ser man på virksomhederne fordelt på størrelse, er det umiddelbare billede, at de store virksomheder er markant hårdere ramt end de små. 22,5 % af virksomhederne med 5-9 ansatte angiver således at være blevet færre medarbejdere i løbet af de sidste 3 måneder mod 41,9 % af virksomhederne med 50 til 499 ansatte. Gruppen af virksomheder med 500+ ansatte adskiller sig fra billedet, ved at kun 23 % af virksomhederne angiver at være blevet færre medarbejdere de sidste 3 måneder. Det fremgår endvidere, at det primært er virksomheder inden for bygge og anlæg og industri, virksomheder beskæftiget med ejendomshandel og udlejning, samt virksomheder beskæftiget med handel og transport, som har oplevet at blive færre medarbejdere over de sidste 3 måneder. En overvægt at virksomheder inden for information og kommunikation samt finansiering og forskning angiver at være blevet flere medarbejdere i perioden. 6/27

10 Tabel 3.1: Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat i virksomheden nu i forhold til for 3 måneder siden? Spm. 2 krydset med område, størrelse, branche og eksport 2. Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat på virksomheden nu i f.h.t. for 3 måneder siden? Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og Forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere, antal: Færre, antal: Ved ikke Antal 59,9% 11,9% 27,4%,9% ,3% 13,2% 23,4% 1,1% ,8% 15,1% 31,4%,8% ,4% 7,9% 32,2%,5% ,7% 10,6% 22,5% 1,1% ,5% 14,9% 26,6% 1,0% ,9% 11,4% 34,6%,0% ,3% 10,9% 41,9%,9% ,7% 9,1% 23,0% 1,2% 88 59,7% 15,9% 24,4%,0% 12 54,9% 7,2% 37,6%,3% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 54,5% 8,6% 36,7%,2% ,1% 10,2% 28,6% 1,2% ,2% 28,7% 17,9%,2% 64 68,6% 23,6% 7,8%,0% 56 65,2% 7,3% 27,5%,0% 26 64,4% 16,5% 18,6%,5% ,2% 28,3% 17,5%,0% 7 72,8% 6,3% 14,4% 6,5% 42 62,1% 11,4% 25,4% 1,0% ,6% 11,8% 33,5%,0% ,6% 17,1% 38,3%,0% 129 7/27

11 3.2 Udviklingen de kommende 6 måneder Som det fremgår af tabel 3.2 forventer lidt flere virksomheder at være flere medarbejdere om 6 måneder (21,0 %) end antallet, som angiver at være færre (17,6 %). Billedet er dog væsentligt anderledes, hvis man ser på, hvordan forventningerne ser ud fordelt på virksomhedsstørrelse. Ser man på tallene opdelt på virksomhedsstørrelse, er de store virksomheder generelt noget mere pessimistiske end de mindre. Fra og med gruppen af virksomheder med over 20 ansatte angiver en overvægt af virksomheder, at de forventer at blive færre medarbejdere over de kommende 6 måneder. Opdeles resultaterne på brancher, fremgår det, at det i særlig grad er virksomheder inden for industri, byggebranchen og virksomheder indenfor ejendomshandel, som forventer at være mindre om 6 måneder. Til gengæld forventer virksomheder inden for kommunikation og virksomheder inden for finansiering og forskning at blive flere medarbejdere over det kommende halvår. 8/27

12 Tabel 3.2: Hvor mange flere / færre medarbejdere forventer du, der er ansat på virksomheden om 6 måneder? Spm. 3 krydset med område, størrelse, branche og eksport Område Antal ansatte Branche (N10) Andel af omsætning, der udgøres af eksport København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhe d Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 3. Hvor mange flere/færre medarbejdere forventer du der er ansat på virksomheden om 6 måneder i f.h.t. nu? Det samme antal Flere, antal: Færre, antal: Ved ikke 58,7% 21,0% 17,6% 2,6% ,5% 18,6% 15,5% 2,4% ,7% 28,7% 19,8% 1,9% ,3% 21,0% 20,2% 3,5% ,1% 22,9% 13,3% 1,7% ,7% 21,6% 20,6% 3,1% ,6% 18,2% 23,3% 1,9% ,6% 16,2% 22,1% 6,1% ,6% 9,1% 15,0% 10,4% 88 51,8% 23,8% 24,4%,0% 12 59,7% 13,1% 24,5% 2,7% ,7% 22,1% 24,4% 3,8% ,3% 18,0% 17,9% 1,8% ,1% 43,9% 2,0% 2,0% 64 71,0% 19,3% 6,6% 3,1% 56 57,6% 14,8% 22,2% 5,4% 26 57,0% 26,8% 14,5% 1,7% ,4% 28,3% 28,3%,0% 7 Antal 64,3% 23,5% 3,7% 8,5% 42 59,4% 20,9% 17,3% 2,5% ,3% 20,3% 20,8%,7% ,0% 27,5% 15,8% 4,7% 129 9/27

13 3.3 Udviklingen opgjort på medarbejdertype Af tabel 3.3 til 3.6 fremgår virksomhedernes vurdering af udviklingen i antal medarbejdere opgjort på ufaglærte, faglærte, funktionærer og højtuddannede. I forbindelse med undersøgelsen er følgende definitioner brugt for de enkelte medarbejdertyper: Ufaglærte F.eks. fabriksarbejdere, lagerarbejdere, butiksmedhjælpere, rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere, medhjælpere generelt m.v. Udgangspunktet er, at jobbet ikke kræver en uddannelse. Dog vil også "specialarbejdere" - dvs. jobfunktioner, som kræver særlige certifikater, kurser mv. - indgå under ufaglærte, f.eks. truckfører, chauffør og enkelte industrioperatører. Faglærte F.eks. kontorassistent, butiksassistent, tømrer, maler, smede, mekanikere, maskinarbejdere, svejsere m.v. Udgangspunktet er, at jobbet kræver en erhvervsfaglig uddannelse. Funktionærer F.eks. ledere på lavt- og mellemniveau, it-folk på mellemniveau, teknikere, ansatte inden for bank og finansiering, sælgere m.v. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en uddannelse på kort eller mellemlangt videregående niveau. Højtuddannede F.eks. ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, ledere på højt niveau, it på højt niveau osv. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en lang videregående uddannelse eller en uddannelse på bachelorniveau. Ingeniører kan være på forskellige uddannelsesniveauer, men i denne undersøgelse vil alle indgå under "højtuddannede. Særligt virksomheder inden for industri, samt virksomheder inden for byggeri og anlæg forventer at mindske antallet af ufaglærte. Et flertal af virksomheder inden for industriområdet forventer yderligere at reducere antallet af funktionærer og faglærte medarbejdere. For de faglærte medarbejdere fremgår det endvidere, at de københavnske virksomheder er mere pessimistiske end virksomhederne beliggende i hovedstadsområdet og på det øvrige Sjælland. Blandt højtuddannede er der en overvægt af virksomheder, som forventer flere ansatte om et halvt år. Særligt gør dette sig gældende blandt virksomheder indenfor information og kommunikation samt for virksomheder beskæftiget med erhvervsservice. 10/27

14 Tabel 3.3: Udvikling i antal ufaglærte Spm. 4 krydset med område, størrelse, branche og eksport 4. Ufaglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 43,4% 6,9% 7,8% 41,9% ,6% 5,1% 6,6% 43,7% ,0% 11,9% 6,7% 48,4% ,1% 7,4% 10,3% 35,2% ,7% 8,6% 6,1% 44,6% ,9% 5,5% 8,1% 43,5% ,6% 5,6% 10,0% 33,8% ,2% 5,2% 11,3% 38,2% ,7% 3,2% 6,6% 39,5% 88 21,4%,0% 17,7% 60,9% 12 56,0% 5,2% 14,5% 24,3% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 45,0% 1,6% 6,9% 46,4% ,5% 9,3% 9,6% 32,6% ,8% 3,1%,0% 61,1% 64 25,0% 1,6%,0% 73,4% 56 27,3% 4,1%,0% 68,6% 26 28,1% 10,9% 4,7% 56,4% ,5%,0% 28,3% 36,2% 7 52,1% 9,0%,0% 38,9% 42 43,5% 7,5% 7,3% 41,8% ,1% 5,1% 9,0% 42,8% ,3% 6,4% 9,1% 39,3% /27

15 Tabel 3.4: Udvikling i antal faglærte Spm. 5 krydset med område, størrelse, branche og eksport 5. Faglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 59,1% 9,7% 8,9% 22,4% ,9% 6,9% 9,2% 25,9% ,3% 14,0% 9,1% 24,7% ,8% 12,0% 8,1% 15,1% ,9% 10,5% 5,7% 22,9% ,4% 10,2% 11,4% 26,1% ,9% 7,3% 12,8% 17,0% ,1% 8,7% 11,1% 19,1% ,4% 3,7% 7,3% 24,6% 88 68,9% 11,9% 12,5% 6,7% 12 69,8% 3,7% 14,7% 11,7% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 55,6% 20,8% 19,6% 4,0% ,0% 8,2% 7,2% 21,5% ,1% 5,5% 1,8% 42,7% 64 52,1% 5,1%,0% 42,8% 56 48,5%,0% 3,0% 48,5% 26 45,9% 9,5% 3,6% 41,0% ,4%,0% 28,3% 9,3% 7 71,6% 16,4% 3,7% 8,3% 42 59,4% 11,0% 8,4% 21,2% ,2% 4,3% 10,9% 29,5% ,5% 9,0% 9,5% 19,0% /27

16 Tabel 3.5: Udvikling i antal funktionærer Spm. 6 krydset med område, størrelse, branche og eksport 6. Funktionærer Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 63,5% 4,8% 6,3% 25,3% ,0% 4,8% 5,9% 22,3% ,2% 7,0% 9,8% 26,0% ,9% 3,7% 5,1% 30,2% ,9% 3,5% 3,9% 35,7% ,4% 5,8% 4,6% 23,2% ,2% 6,6% 10,7% 10,5% ,8% 6,0% 14,7% 6,5% ,5% 4,6% 8,2% 10,7% 88 41,1%,0%,0% 58,9% 12 72,6% 2,2% 9,0% 16,2% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 58,8% 2,3% 4,8% 34,2% ,0% 3,7% 5,8% 28,5% ,7% 22,1% 1,3% 4,8% 64 77,2% 8,5% 3,1% 11,2% 56 57,8% 5,4% 12,7% 24,2% 26 63,6% 6,4% 9,4% 20,6% ,5%,0% 28,3% 7,3% 7 59,7% 4,5%,0% 35,8% 42 62,0% 4,5% 5,4% 28,1% ,5% 6,3% 9,3% 13,8% ,6% 5,4% 7,3% 18,7% /27

17 Tabel 3.6: Udvikling i antal højtuddannede Spm. 7 krydset med område, størrelse, branche og eksport 7. Højtuddannede Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 38,4% 3,6% 2,2% 55,7% ,5% 5,8% 2,7% 48,0% ,8% 1,0% 3,2% 60,0% ,1% 1,3% 1,0% 66,6% ,5% 2,7% 1,1% 65,6% ,7% 4,5% 2,0% 55,8% ,1% 3,1% 3,4% 47,4% ,0% 6,2% 5,7% 24,1% ,0% 7,1% 9,6% 17,3% 88 15,9%,0%,0% 84,1% 12 47,2%,8% 3,8% 48,2% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 30,1%,0% 2,5% 67,5% ,5%,5% 1,8% 68,1% ,5% 23,7% 3,1% 14,7% 64 45,8% 7,8% 1,0% 45,3% 56 40,0%,0%,0% 60,0% 26 57,4% 10,3% 2,0% 30,3% ,2% 28,3% 28,3% 7,3% 7 37,0% 2,1%,0% 60,9% 42 34,2% 2,7% 1,7% 61,4% ,4% 8,3% 3,5% 39,8% ,6% 5,3% 5,4% 33,8% /27

18 4. Hvornår vender udviklingen? De virksomheder, som angiver, at de i dag har færre ansatte end for 3 måneder siden, bliver senere i spørgeskemaet også spurgt, hvornår de forventer at være tilbage på det samme antal medarbejdere som tidligere. Af tabel 4.1 fremgår det, at godt 1/3 (31,7 %) angiver, at de forventer at være tilbage på samme medarbejderantal som i dag i løbet af et år. Yderligere 1/3 forventer, at det vil tage længere tid dvs. 2 år eller mere. 17,9 % regner aldrig med at komme op på samme medarbejderantal. Tabel 4. 1: Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? Spm. 8 krydset med område, størrelse, branche og eksport 8. I spørgsmål 3 svarede du, at du forventer et fald i antal ansatte på det næste halve år. Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Om et år Om to år Om tre år Mere end tre år Aldrig Ved ikke 31,7% 24,2% 5,4%,6% 17,9% 20,1% ,0% 24,5% 8,4%,7% 18,5% 21,9% ,1% 24,6% 6,4%,0% 20,8% 17,1% 54 39,6% 23,7% 1,1%,9% 15,5% 19,3% 80 29,5% 32,5% 6,0%,0% 15,5% 16,5% 37 34,5% 18,2% 4,6%,0% 16,1% 26,5% 61 38,1% 15,8% 3,0% 2,9% 23,3% 16,9% 70 19,4% 29,9% 10,6%,0% 17,9% 22,2% 65 38,0% 18,0%,0%,0% 44,0%,0% 14,0%,0%,0%,0% 72,6% 27,4% 3 37,3% 23,6% 5,0% 1,8% 17,0% 15,3% 53 Antal Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 18,7% 25,0% 14,7%,0% 18,4% 23,2% 45 37,7% 21,0% 2,5%,0% 18,6% 20,1% 99 34,1% 34,1%,0%,0% 31,7%,0% 3,0%,0% 15,9%,0% 11,5% 72,6% 6 43,0% 24,2%,0%,0% 8,7% 24,2% 6 28,7% 43,2% 2,6% 2,6% 13,7% 9,2% 30,0%,0%,0%,0%,0% 100,0% 1 100,0%,0%,0%,0%,0%,0% 1 32,0% 25,4% 6,1%,4% 14,8% 21,3% ,6% 21,8% 4,8% 1,9% 20,3% 16,6% 46 30,4% 20,0% 2,5%,0% 26,3% 20,9% 29 15/27

19 5. Rekruttering af medarbejdere 33,6 % af de adspurgte virksomheder forventer inden for de kommende 6 måneder at ansætte medarbejdere. Disse virksomheder er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, om de vurderer, at det vil blive lettere eller sværere at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Som det fremgår af tabel 5.1, vurderer 70,3 %, at det generelt bliver lettere at ansætte den ønskede arbejdskraft. Generelt vurderer kun 1,4 % af virksomhederne, at det vil blive sværere at rekruttere arbejdskraft for virksomhederne. Indenfor bygge og anlægsbranchen er det dog 6,9 %, som regner med, at det bliver sværere. 16/27

20 Tabel 5.1: Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? Spm. 10 krydset med område, størrelse, branche og eksport 10. Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? Område København Lettere end Sværere Som i dag i dag end i dag Ved ikke Antal 27,0% 70,3% 1,4% 1,2% ,2% 65,5%,9% 1,4% 267 Antal ansatte Branche (N10) Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 19,2% 75,7% 5,1%,0% 86 23,0% 75,4%,0% 1,6% ,5% 65,4% 2,1% 1,1% 89 21,1% 75,7% 1,0% 2,1% 99 28,2% 71,8%,0%,0% 94 21,7% 75,0% 1,7% 1,7% ,5% 71,5%,0%,0% 55 23,1% 76,9%,0%,0% 5 10,6% 89,4%,0%,0% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 24,0% 67,1% 6,9% 2,0% 53 18,8% 79,1%,0% 2,1% ,4% 51,6%,0%,0% 37 40,5% 57,2%,0% 2,4% 28 25,5% 70,5% 4,0%,0% 10 36,8% 60,9% 1,8%,5% 97,0% 100,0%,0%,0% 4 38,5% 61,5%,0%,0% 20 27,9% 68,7% 1,9% 1,6% ,6% 74,4%,0%,0% 60 17,6% 82,4%,0%,0% 58 Tabel 5.2 til 5.5 angiver virksomhedernes vurdering af, om det bliver lettere eller sværere at rekruttere den ønskede arbejdskraft opdelt på medarbejdertyper. Helt generelt vurderer virksomhederne, at det vil blive lettere at rekruttere den ønskede arbejdskraft i løbet af de kommende 6 måneder dette gælder for alle medarbejdertyper. 8,9 % af virksomhederne indenfor bygge og anlæg angiver dog, at de forventer at rekrutteringen af faglærte medarbejdere vil blive sværere end i dag og 6,8 % og 6,9 % af virksomhederne inden for information og kommunikation angiver, at de forventer, at det bliver sværere at rekruttere højtuddannede og funktionærer. 17/27

21 Tabel 5.2: Rekruttering af ufaglærte Spm. 11 krydset med område, størrelse, branche og eksport 11. Ufaglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 12,8% 38,6%,9% 47,7% ,9% 35,6%,7% 49,8% ,0% 36,5% 2,5% 49,0% 86 11,5% 45,0%,3% 43,1% ,8% 39,3% 1,1% 46,9% 89 14,0% 36,1% 1,0% 48,8% 99 13,9% 37,2%,0% 48,9% 94 10,4% 43,8% 1,6% 44,1% 125 5,1% 29,9%,0% 65,0% 55,0% 30,8%,0% 69,2% 5 Antal 9,5% 47,4% 4,8% 38,2% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 20,2% 28,8% 3,5% 47,6% 53 10,0% 55,7%,0% 34,3% ,2% 9,3%,0% 73,5% 37 16,1% 15,4%,0% 68,5% 28,0% 38,3% 4,0% 57,7% 10 17,1% 31,9%,0% 51,0% 97,0%,0%,0% 100,0% 4 3,8% 40,0%,0% 56,2% 20 12,6% 38,8%,8% 47,8% 334 9,1% 33,1% 2,2% 55,6% 60 17,0% 45,4%,9% 36,7% 58 18/27

22 Tabel 5.3: Rekruttering af faglærte Spm. 12 krydset med område, størrelse, branche og eksport 12. Faglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 14,5% 46,9% 3,2% 35,4% ,5% 38,5%,9% 44,1% ,2% 52,4% 11,4% 25,0% 86 13,1% 58,1% 1,9% 26,9% ,9% 48,6% 5,3% 31,3% 89 14,2% 40,1% 1,9% 43,8% 99 19,3% 44,5%,0% 36,2% 94 8,8% 59,5% 2,4% 29,3% 125 9,5% 33,9%,0% 56,7% 55 23,1% 53,9%,0% 23,0% 5 Antal 9,8% 54,3% 1,3% 34,6% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 19,1% 66,4% 8,9% 5,6% 53 13,7% 57,4% 4,7% 24,2% ,2% 7,0%,0% 73,8% 37 26,8% 24,9%,0% 48,3% 28 7,7% 20,6% 4,0% 67,8% 10 8,7% 37,4%,5% 53,3% 97,0% 38,2%,0% 61,8% 4 24,2% 46,7%,0% 29,1% 20 15,4% 48,6% 4,0% 32,0% 334 8,9% 37,4%,0% 53,7% 60 16,9% 46,7%,9% 35,6% 58 19/27

23 Tabel 5.4: Rekruttering af funktionærer Spm. 13 krydset med område, størrelse, branche og eksport 13. Funktionærer Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 15,7% 31,2% 1,1% 52,0% ,5% 36,7%,8% 41,0% 267 7,2% 29,7% 2,5% 60,5% 86 11,1% 22,4%,6% 65,9% ,3% 17,9% 1,1% 66,8% 89 17,1% 31,6%,0% 51,3% 99 21,7% 43,3%,0% 35,0% 94 11,3% 61,8% 4,9% 22,0% ,1% 40,7%,0% 46,1% 55,0% 7,8%,0% 92,2% 5 Antal 12,1% 34,4% 1,3% 52,3% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 18,0% 19,5%,8% 61,7% 53 8,7% 35,0%,0% 56,2% ,4% 33,0% 6,9% 12,7% 37 34,3% 32,0%,0% 33,7% 28 29,2% 28,6% 4,0% 38,3% 10 14,6% 31,2% 1,0% 53,2% 97,0% 34,4%,0% 65,6% 4 1,8% 37,6%,0% 60,7% 20 13,5% 27,9%,7% 58,0% ,0% 42,3% 3,8% 28,9% 60 19,1% 43,8%,9% 36,2% 58 20/27

24 Tabel 5.5: Rekruttering af højtuddannede Spm. 14 krydset med område, størrelse, branche og eksport 14. Højtuddannede Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 15,4% 22,5% 1,9% 60,3% ,5% 31,4% 2,2% 44,9% 267 6,4% 12,3% 2,5% 78,7% 86 10,2% 13,3%,9% 75,6% ,3% 11,7% 2,3% 71,7% 89 14,3% 27,7% 1,0% 57,0% 99 17,1% 22,7% 1,0% 59,2% 94 18,3% 46,6% 3,3% 31,9% ,9% 45,0%,0% 33,1% 55,0% 7,8%,0% 92,2% 5 Antal 10,5% 25,0% 3,4% 61,0% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 16,7% 7,9% 4,2% 71,2% 53 9,0% 18,5%,0% 72,5% ,2% 25,8% 6,8% 34,2% 37 19,3% 38,2%,0% 42,4% 28 4,0% 4,0% 4,0% 88,1% 10 25,7% 33,6% 1,8% 38,9% 97,0% 86,6%,0% 13,4% 4 1,8% 22,0%,0% 76,2% 20 14,1% 20,6%,8% 64,6% ,8% 32,7% 5,1% 42,3% 60 20,2% 26,3% 6,3% 47,3% 58 21/27

25 6. Udfordringer det kommende år Alle virksomheder i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere, hvilke udfordringer vil være de største de kommende år. Virksomhederne har haft mulighed for at angive to udfordringer. Af tabel 6. 1 fremgår det, at indenlandsk efterspørgsel (51 %), interne forhold i virksomhederne (27 %) og finansiering (16 %) af virksomhederne ses som de største udfordringer. Billedet er nogenlunde ensartet på tværs af brancher, dog vurderer virksomheder inden for industrien i noget højere grad end de øvrige virksomheder, at udviklingen på eksportmarkederne bliver den største udfordring. Tabel 6.1: Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Spm. 15 krydset med område, størrelse, branche og eksport 15. Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Område Antal ansatte Branche (N10) Andel af omsætning, der udgøres af eksport København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhe d Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % Udviklingen på eksportmar kederne Indenlands k efterspørgs el Finansiering Interne forhold på virksomhed en Rekruttering af medarbejde re 9 51% 16% 27% 6% 20% 6% 1246 % 8 50% 17% 28% 6% 19% 6% % % 48% 15% 27% 8% 20% 7% % 53% 17% 24% 7% 22% 4% % 15% 26% 8% 23% 5% 276 % 8 50% 17% 23% 7% 21% 7% % % 56% 18% 32% 3% 15% 3% % 48% 17% 33% 5% 15% 7% % 38% 14% 20% 11% 11% 10% 88 28% 32% 6% 24% 0% 38% 7% 12 28% 49% 18% 21% 1% 17% 4% % 9% 29% 13% 18% 5% 180 % 7 56% 16% 28% 5% 18% 5% 475 % 16% 41% 15% 26% 10% 24% 4% 64 0% 34% 37% 30% 9% 19% 8% 56 0% 32% 22% 17% 6% 40% 12% 26 10% 44% 18% 30% 5% 22% 6% 202 9% 18% 7% 42% 28% 42% 0% 7 6% 31% 28% 17% 15% 18% 12% 42 1% 51% 15% 29% 7% 22% 6% % 61% 20% 17% 5% 15% 1% % 29% 16% 19% 3% 15% 4% 129 Andet, hvad: Ved ikke Antal 22/27

26 7. Kommentarer til undersøgelsen Nedenfor er indsat de kommentarer virksomhederne har afgivet i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen: Tabel 7.1: Uredigerede kommentarer til undersøgelsen Har du yderligere kommentarer? Da Roskilde Kommune er virksomhedens største kunde, mærker de ikke meget til den økonomiske situation. De er en sund og rask virksomhed. Da virksomheden er en Zoologisk have, rammer regeringens grønne miljøpakke virksomhedens økonomi meget negativt. Grunden til det er bl.a., at virksomheden bruger meget vand og el i driften. De er helt klart berørt af finanskrisen. For 4 måneder siden havde de fyringsrunde, hvor de gik fra 54 medarbejdere til de nuværende 33. De er trætte af, at politikerne arbejder med for gammelt materiale, som bygger på gamle statistikker. De har ikke fingeren i jorden. Politikerne talte i august om at bremse overophedning, men virksomhederne kunne længe før se, at det gik den anden vej. Politikerne skal ud på virksomhederne og ikke lytte så meget til bureaukrater. De har oplevet et fald i personaleomsætninger siden sommeren, altså i udskiftningen af ansatte. De har oplevet flere relevante uopfordrede ansøgninger end tidligere. De mener, at man skal få gjort noget ved infrastrukturen, og at man skal sørge for, at små og mellemstore virksomheder får likviditet stillet til rådighed, for der er masser af sunde projektor og virksomheder, men der skal finansiering til. De mener desuden, at håndværkere og andre med kortere faglige uddannelser skulle have SU og køre på samme vilkår som unge, der tager en gymnasiel uddannelse. Det er nødvendigt, hvis man vil have 95 % af ungdomsårsgangen til at tage en uddannelse - det skal være lige meget, om man tager gymnasium eller teknisk skole/mesterlære. Det er en stor udgift for virksomheder, der overvejer at få én i lære. De mærker ikke krisen. De mærker ikke noget til krisen. De siger, at de godt kan mærke krisen. Den indenlandske efterspørgsel benævnes af respondenten: "nedgang i arbejdsopgaver". Denne virksomhed er en restaurant, hvor ansættelse hænger meget sammen med sæsoner. I dette tilfælde vil der være en person mere ansat i vinterhalvåret. 23/27

27 Denne virksomhed har ikke mærket noget til den nuværende økonomiske krise overhovedet. Tømremesteren mente, at det var, fordi de holdt sig til et privat og lokalt marked, hvorimod andre virksomheder bredte deres kundeområde meget længere ud. Det er en svær tid for virksomheden, da der er meget hysteri blandt kunder og i det hele taget pga. den nuværende økonomiske situation. Der bliver afventet. Det er en virksomhed, der sælger store IT-løsninger til andre virksomheder. Derfor er det vigtig, at deres kunder har tillid til at finanskrisen vender snart, så de tør investere i IT. Det er svært at spå om fremtiden, især lige nu. Det gør det svært at svare på spørgsmålene, da det hele er meget uvist. Firmaet lukker ned pga. finanskrisen. Der var ikke nok at lave, derfor har man valgt at afvikle firmaet. Respondenten fortæller, at der har været nogle omrokeringer, hvorved der er nogle afdelinger, der er flyttet ind på adressen, samtidig med at der er afskediget medarbejdere. Altså er der færre af de oprindelige medarbejdere på adressen, men alt i alt flere pga. interne omrokeringer. I denne virksomhed er der meget store udsving i antallet af ansatte sommer og vinter, hvorfor respondenten ikke føler sig i stand til at give et fyldestgørende svar på spørgsmål 2 og 3, men har svaret ud fra det generelle billede. I og med virksomhedens største kunder er kommunale skoler og institutioner, er de afhængige af, at der snart kommer nogle penge i kommunekassen til renovering af bygninger. Derfor ser virksomheden meget gerne, at statens planer om en større renovering af danske skoler snart kommer i spil. Ifølge virksomheden er det største problem for Dansk Erhverv de store problemer med integration i Danmark. Det bliver sværere for virksomheder at ansætte personer med anden etnisk herkomst, og det er et problem, hvis virksomheder mangler arbejdskraft. Derudover er det også et problem, hvis en bestemt etnisk gruppe føler sig krænket og i afmagt laver hærværk, som derved skaber en større grøft mellem befolkingen og den etniske gruppe. Ligeledes er det et problem for udviklingen, der med sådanne problemer går langsommere. Man skal sætte gang i byggeriet, så hjulene kommer igang igen. Medierne blæser den økonomiske krise op til mere, end den egentlig er. Så virksomheden mener, at regeringen skal afdæmpe situationen i medierne. Regeringen skal stadig have fokus på vækst, selvom Danmark er i krise, da vækst er yderst vigtigt for deres virksomhed. Respondenten er meget bekymret for den kommende skattereform, og frygter at CO2-afgifterne i den forbindelse vil stige. Hvis CO2-afgifterne stiger, forventer respondenten at hans virksomhed må lukke, og at mange andre virksomheder i branchen (gartneri) vil lukke. 24/27

28 Respondenten kategoriserer virksomheden som en oplevelsesindustri, og sammenligner den med et hotel. Respondenten mener at kunne tale for hele branchen, museer. Selvom finansiering altid vil være den største udfordring, er rekruttering også en udfordring, men skal ses som et spørgsmål om finasiering af ansatte. Respondenten tilkendegiver, at der er en uafgjort beslutningsproces vedr. væsentlige nedskæringer i medarbejderstaben. Respondenten var meget tilbageholdende med at spå om fremtiden. Forventninger har været progressive, men udviklingen har været regressiv. Respondenten: det er et spørgsmål om forbrugerens stemning - noget psykologisk kan man kalde det. Det handler også om lemfældig kreditgivning og lån. Respondenten: midler investeres og påvirkes derved af finanskrisen Svarene blev afgivet med megen usikkerhed, da den adspurgte ejendomsmægler ikke havde gjort overvejelser i den retning. Under feltet 15 vil også den indenlandske efterspørgsel give udfordringer, ifølge respondenten. Respondenten: Vi er jo en stor global koncern som også får pålagt ting fra koncernen, selvom markedet her ser fint ud, er vi fx blevet pålagt ansættelsesstop. Virksomheden er meget sæsonpræget. I august/november er der hvert år ca flere ansatte i virksomheden end ellers. Virksomheden beskæftiger sig med oplevelsesindustri og ville normalvis have ansættelser i sommerperioden. Dette år tegner det sig anderledes, hvorfor virksomheden forventer at have samme medarbejderstab som idag. Virksomheden beskæftiger udelukkende løsarbejdere, men nomerer antal ansatte til 13, men uden specifik uddannelse. Virksomheden forventes afviklet over tid. Virksomheden er en familieejet kro, og eneste udfordring skulle være ombygning og vedligeholdelse. Virksomheden er en medievirksomhed, som af teknologiske årsager er i nedgang. Nedgangen skyldes derfor ikke så meget den aktuelle situation på arbejdsmarkedet eller det finansielle vendepunkt. Virksomheden er en underlevenrandør for "Electric" placeret i England. Virksomheden er hårdt ramt af den nedgang, der er i byggebranchen. Det kan have konsekvenser og resultere i fyringer i virksomheden. I fald at der vil ske fyringer, ved virksomheden ikke, hvornår virksomheden vil komme op på det samme antal som nu - på grund af afhængigheden af byggebranchen og den skeptiske stemning, der er i øjeblikket. 25/27

29 Virksomheden er meget afhængig af bankernes udlånspolitik samt en vis stabilitet i økonomien. Virksomheden er meget nervøs omkring fremtiden, da investorerne er mere tilbageholdende med at bruge penge. Derfor frygter virksomheden et eventuelt tab, og de ansatte er nervøse for at miste deres job. Det er i virksomhedens øjne nok den væsentligste og største udfordring i år - at afværge de konsekvenser, som krisen kan få. Virksomheden er meget skeptisk for fremtiden, da bankerne ikke vil yde lån eller hjælpe med finansering, og derfor er det umuligt for virksomheden at udvikle sig i en positiv retning. Virksomheden tror heller ikke på, at den kommende Bankpakke vil hjælpe noget, da bankerne ikke vil hjælpe med finansering inden, at økonomien begynder at gå fremad igen. Virksomheden er optimistisk omkring situationen, da de ikke tror, at finanskrisen påvirker dem så meget, da de er en nichevirksomhed. De mener, at de måske bliver ramt lidt pga. færre turister, men tror samtidig at krisen får flere danskere til at blive i Danmark og holde ferie, og at det derfor vil opveje faldet i udenlandske turister. Virksomheden er påvirket af krisen, i og med at folk køber mindre, og at det er sværere at få gæld finansieret. Samtidig er virksomheden afventende og venter på årsregnskabet, derfor er det også begrænset, hvad virksomheden kan og vil sige, da det afhænger af det. Virksomheden er solgt til Dagrofa, og det giver udfordringer i takt med omlægninger. Virksomheden er ved at lukke ned. De lukker om et års tid, så de ved ikke selv, hvor relevante de er. Virksomheden får at vide af sine kunder, at kunderne gerne vil købe, men de mangler finansering. Derfor er virksomheden meget afhængig af, at kunderne har mulighed for at blive finanseret og venter derfor på, at finanserings'redningspakkerne' kommer igennem, og virksomhedens kunder kan blive finansieret gennem pengeinstitutter. Virksomheden får retningslinjer fra kommunen. Det er bevillinger og retningslinjer, der afgør deres fremtid. Den har altid været det samme. Virksomheden har meget svært ved at svare på, hvordan det vil se ud om 6 måneder, da stemningen skifter fra dag til dag omkring fremtiden. Virksomheden har på nuværende tidspunkt svært ved at finde de medarbejdere, som den søger. Virksomheden har for nyligt ansat en faglært kleinsmed, men det tog virksomheden rigtig lang tid at finde en kleinsmed. De dårlige tider giver anledning til, at virksomheden spekulerer i, hvorvidt debitorer kan betale deres gæld til virksomheden. Virksomheden har service- og anlægsopgaver. Anlægsopgaver er f.eks nybyggeri og installation, mens service er vedligeholdelsen. 26/27

30 Virksomheden havde lidt problemer med nedgang i salget, da medierne begyndte at snakke om finanskrise, men de mener det var psykisk og har talt med deres sælgere om det, og siden har der ikke været problemer. Virksomheden kan ikke gisne om medarbejdertypers tilgang eller frafald, da virksomheden ansætter og opsiger på baggrund af parametre som: fleksibilitet, hurtig responstid, timeantal og andre effektivitetsparametre. Virksomheden lever af at sælge finansielle ydelser til kunder. Derfor er det på sin vis gode tider for virksomheden. Dog er det en stor udfordring for virksomheden at hjælpe kunderne med deres finansielle udfordringer pga. den økonomiske situation. Virksomheden mener, at det er medierne, der blæser krisen op, men kan heller ikke komme uden om, at den almindelige dansker bliver en dårligere betaler. Virksomheden mener ikke, at det er svært at finde arbejdskraft i øjeblikket (håndværkere), tværtimod. Det er nærmere svært at holde på medarbejdere, fordi der er så lidt at lave, at der nærmere må blive opsagt medarbejdere. For et halvt år siden havde virksomheden omvendt svært ved at finde nok arbejdskraft. Virksomheden mener, at grundet de meget uforudsigelige tider, er det meget svært at bedømme antallet af medarbejdere om 6 måneder. Virksomheden ophører. Dette har ikke med samfundets aktuelle situation at gøre, men har været planlagt længe. Virksomheden planlægger at lukke inden for de næste seks måneder, da markedet er gået helt i stå. Virksomheden præciserer, at det interne rationaliseringsforhold hedder omkostningsstyring. Udfordringen er altså den samme Virksomheden, som beskæftiger sig med rengøring, ser ingen udfordringer for virksomheden i de kommende seks måneder. Virksomheden vil nødigt opsige medarbejdere, da det er svært at genansætte dem, hvis der skulle komme øget efterspørgsel. Det er optimisme, der præger afgørelserne på medarbejderområdet. Virksomhedens varer er produceret i Østen og solgt i hele Europa. Af den årsag kunne det såvel være import som eksport, men da produktionsfaciliteterne ikke ligger i Danmark, er der ikke en eksport fra Danmark. 27/27

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER MIDTJYLLAND FEBRUAR

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 ØSTDANMARK SEPTEMBER 2010 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 2.1 Resultaterne

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 ØSTDANMARK, FEBRUAR 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Opsummering 3 2. Udviklingen i antal medarbejdere 7 2.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER Til Beskæftigelsesregionerne i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Marts 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR 2010 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSESVURDERINGER HELE LANDET FEBRUAR

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017 Vækstbarometer Region Hovedstaden Konjunkturer Udsigt 2017 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

157.500 job tabt på et år

157.500 job tabt på et år Januar 2010 157.500 job tabt på et år Historisk jobtab i 2009 Mere end hvert tiende private job er forsvundet på et enkelt år Udviklingen fortsætter i 2010 Virksomheder fyrer flere end de selv forventer

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere