Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009

2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Februar 2009 Rambøll Management A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Telefon Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Tlf

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Udviklingen i antal ansatte indeks og faktiske tal 2 3. Virksomhedernes angivelse af om de bliver flere eller færre medarbejdere Udviklingen de seneste 3 måneder Udviklingen de kommende 6 måneder Udviklingen opgjort på medarbejdertype Hvornår vender udviklingen? Rekruttering af medarbejdere Udfordringer det kommende år Kommentarer til undersøgelsen 23

4 1. Indledning Undersøgelsens formål har været at afdække hvordan virksomheder på Sjælland, i hovedstadsområdet og i københavnsområdet har oplevet udviklingen i beskæftigelsen over de seneste 3 måneder, samt få virksomhedernes forventninger til udviklingen de næste 6 måneder. Der er i undersøgelsen ikke taget højde for effekten af sæsonarbejde hos virksomhederne. Tolkningen af undersøgelsens resultater bør derfor ske under hensyntagen til den eksisterende viden om sæsonudsving i arbejdsstyrken for de forskellige brancher. Der er gennemført i alt interview i perioden tirsdag den 3. februar til onsdag den 11. februar Interviewene er primært gennemført som telefoninterview, dog suppleret med enkelte internetbesvarelser blandt respondenter, som ikke havde mulighed for at besvare undersøgelsen på tidspunktet for den telefoniske henvendelse. Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt blandt private virksomheder med 5 ansatte eller derover i Region Hovedstaden og Sjælland. Godt private virksomheder er fravalgt, fordi de arbejder i sektorer styret af aftaler med det offentlige, eksempelvis læger, tandlæger, privat hjemmehjælp og undervisningsinstitutioner. Udvalget af virksomheder er foretaget stratificeret således, at der i stikprøven tilstræbes stort set det samme antal virksomheder i de udvalgte størrelsesgrupper, som undersøgelsens resultater er delt op på: 5 til 9 ansatte 10 til 19 ansatte 20 til 49 ansatte 50 til 499 ansatte 500+ ansatte For gruppen af 500+ ansatte er der på grund af populationens størrelse kun gennemført 88 interview i denne gruppe, mod knap 300 interview i hver af de øvrige størrelseskategorier. Stratifikationen er foretaget for at sikre en tilstrækkelig mængde virksomheder i hver af størrelseskategorierne, således at det er muligt at udtale sig med rimelig statistisk sikkerhed om hver gruppe. Valget af en stratificeret udvælgelse betyder, at det for de samlede tal på tværs af størrelse er nødvendigt at vægte resultaterne. I tabellerne er angivet procenttal på baggrund af de vægtede tal, og N angiver det faktiske antal gennemførte interview. 1/27

5 2. Udviklingen i antal ansatte indeks og faktiske tal Først har vi spurgt virksomhederne, hvor mange ansatte de er i dag. Herefter har vi bedt virksomhederne angive ændringen i forhold til situationen for 3 måneder siden, og til slut har vi bedt virksomhederne angive den forventede ændring om 6 måneder. I undersøgelsen er virksomheder defineret som den del af virksomheden, der er beliggende på den adresse, som kontaktes i undersøgelsen. Antal ansatte/medarbejdere er defineret som antallet af personer, der modtager løn fra virksomheden. Der er altså ikke omregnet til fuldtidsansatte. For personligt ejede virksomheder indgår ejer og evt. medhjælpende ægtefælle ikke i antal ansatte. I tabellerne 2.1 til 2.6 angiver vi virksomhedernes oplevede udvikling og forventede udvikling i antal medarbejdere omregnet til indekstal. Det angivne antal er det estimerede antal medarbejdere for hele populationen. Når der således i tabel 2.1 under overskriften Antal 3 mdr angives betyder det, at vi estimerer, at der for 3 måneder siden fandtes i underkanten af ansatte i private virksomheder med 5+ ansatte i de 3 omfattede regioner. Af tabel 2.1 fremgår det, at virksomhederne samlet set har oplevet et fald på ca. 3 % i antallet af medarbejdere, og at virksomhederne samlet forventer, at beskæftigelsen om 6 måneder vil være en lille smule bedre end i dag. Tabel 2.1: Indeks for samtlige virksomheder Udvikling i antal ansatte - - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 96,91 97, /27

6 Af tabel 2.2. fremgår, at virksomhederne på det øvrige Sjælland har været hårdest ramt i forhold til situationen for 3 måneder siden. I forhold til fremtiden regner virksomhederne i hovedstadsområdet og på det øvrige Sjælland generelt med at øge antallet af medarbejdere i løbet af de kommende 6 måneder med ca. 1 %. Virksomhederne i Københavnsområdet forventer samlet, at situationen vil være uændret om et halvt år. Tabel 2.2: Indeks opdelt på regioner Udvikling i antal ansatte opdelt på område - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Område København Hovedstaden Sjælland Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 97,78 97, ,76 97, ,96 95, Af tabel 2.3 fremgår, at de mindre virksomheder generelt har været hårdere ramt af nedskæringer i antallet af medarbejdere for 3 måneder siden sammenlignet med de større og store virksomheder. Til gengæld vurderer de mindste virksomheder, at de vil være flere medarbejdere om et halvt år, end de er i dag. De store og største virksomheder vurderer generelt, at de vil være det samme antal medarbejdere om et halvt år, mens billedet for de mellemstore virksomheder er lidt mere blandet. Tabel 2.3: Indeks opdelt på virksomhedsstørrelse Udvikling i antal ansatte opdelt på antal ansatte - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Antal ansatte 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 95,84 100, ,70 97, ,77 95, ,84 96, ,74 98, /27

7 Af tabel 2.4 fremgår det, at virksomheder indenfor bygge- og anlægsvirksomhed, samt industrivirksomheder er hårdest ramt i forhold til situationen for 3 måneder siden, men også virksomheder inden for handels- og transportsektoren er ramt. For industrivirksomhederne forventes yderligere et fald på knap 4 % i løbet af det kommende halve år. For bygge- og anlægsvirksomhederne forventes den samme beskæftigelse om et halvt år. Tabel 2.4: Indeks opdelt på overordnede brancher Udvikling i antal ansatte opdelt på branche - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Branche (N10) Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 98,60 92, ,75 91, ,12 93, ,22 96, ,64 103, ,70 99, ,59 95, ,23 100, ,37 99, ,79 116, Kigger man bagved tallene i tabel 2.4 for de enkelte brancher opdelt på antal ansatte fremgår det blandt andet, at virksomhederne med mindre end 20 ansatte indenfor handel og transport samt erhvervsservice er markant mere optimistiske med hensyn til antallet af medarbejdere om 6 måneder, end tilfældet er for de øvrige størrelsesgrupper. 4/27

8 Af tabel 2.5 fremgår det, at det i særlig grad har været erhvervsservicevirksomheder inden for reklame og øvrig erhvervsservice, som har oplevet et markant fald i antallet af medarbejdere over de seneste 3 måneder. Fremadrettet er det virksomheder inden for rådgivning og inden for rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, som ser mindst lyst på de kommende 6 måneder. Tabel 2.5: Indeks underopdeling af erhvervsservice Udvikling i antal ansatte indenfor erhvervsservice opdelt på underbrancher - Antal ansatte for 3 mdr siden = indeks 100 Rådgivning mv. Forskning og udvikling Reklame og øvrig erhvervsservice Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Antal - 3 Antal - Antal - Idag Om 6 mdr mdr Idag Om 6 mdr 99,05 100, ,80 100, ,96 94, ,51 103, /27

9 3. Virksomhedernes angivelse af om de bliver flere eller færre medarbejdere Ud fra virksomhedernes angivelse af udviklingen i medarbejderantallet har vi opdelt resultaterne på region, antal ansatte, branche, samt i hvilken grad, virksomheden eksporterer. 3.1 Udviklingen de seneste 3 måneder Af tabel 3.1 fremgår det, at 27,4 % af virksomhederne samlet angiver at være færre ansatte end for 3 måneder siden, mens kun 11,9 % angiver at være blevet flere. Ser man på virksomhederne fordelt på størrelse, er det umiddelbare billede, at de store virksomheder er markant hårdere ramt end de små. 22,5 % af virksomhederne med 5-9 ansatte angiver således at være blevet færre medarbejdere i løbet af de sidste 3 måneder mod 41,9 % af virksomhederne med 50 til 499 ansatte. Gruppen af virksomheder med 500+ ansatte adskiller sig fra billedet, ved at kun 23 % af virksomhederne angiver at være blevet færre medarbejdere de sidste 3 måneder. Det fremgår endvidere, at det primært er virksomheder inden for bygge og anlæg og industri, virksomheder beskæftiget med ejendomshandel og udlejning, samt virksomheder beskæftiget med handel og transport, som har oplevet at blive færre medarbejdere over de sidste 3 måneder. En overvægt at virksomheder inden for information og kommunikation samt finansiering og forskning angiver at være blevet flere medarbejdere i perioden. 6/27

10 Tabel 3.1: Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat i virksomheden nu i forhold til for 3 måneder siden? Spm. 2 krydset med område, størrelse, branche og eksport 2. Hvor mange flere/færre medarbejdere er der ansat på virksomheden nu i f.h.t. for 3 måneder siden? Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og Forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere, antal: Færre, antal: Ved ikke Antal 59,9% 11,9% 27,4%,9% ,3% 13,2% 23,4% 1,1% ,8% 15,1% 31,4%,8% ,4% 7,9% 32,2%,5% ,7% 10,6% 22,5% 1,1% ,5% 14,9% 26,6% 1,0% ,9% 11,4% 34,6%,0% ,3% 10,9% 41,9%,9% ,7% 9,1% 23,0% 1,2% 88 59,7% 15,9% 24,4%,0% 12 54,9% 7,2% 37,6%,3% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 54,5% 8,6% 36,7%,2% ,1% 10,2% 28,6% 1,2% ,2% 28,7% 17,9%,2% 64 68,6% 23,6% 7,8%,0% 56 65,2% 7,3% 27,5%,0% 26 64,4% 16,5% 18,6%,5% ,2% 28,3% 17,5%,0% 7 72,8% 6,3% 14,4% 6,5% 42 62,1% 11,4% 25,4% 1,0% ,6% 11,8% 33,5%,0% ,6% 17,1% 38,3%,0% 129 7/27

11 3.2 Udviklingen de kommende 6 måneder Som det fremgår af tabel 3.2 forventer lidt flere virksomheder at være flere medarbejdere om 6 måneder (21,0 %) end antallet, som angiver at være færre (17,6 %). Billedet er dog væsentligt anderledes, hvis man ser på, hvordan forventningerne ser ud fordelt på virksomhedsstørrelse. Ser man på tallene opdelt på virksomhedsstørrelse, er de store virksomheder generelt noget mere pessimistiske end de mindre. Fra og med gruppen af virksomheder med over 20 ansatte angiver en overvægt af virksomheder, at de forventer at blive færre medarbejdere over de kommende 6 måneder. Opdeles resultaterne på brancher, fremgår det, at det i særlig grad er virksomheder inden for industri, byggebranchen og virksomheder indenfor ejendomshandel, som forventer at være mindre om 6 måneder. Til gengæld forventer virksomheder inden for kommunikation og virksomheder inden for finansiering og forskning at blive flere medarbejdere over det kommende halvår. 8/27

12 Tabel 3.2: Hvor mange flere / færre medarbejdere forventer du, der er ansat på virksomheden om 6 måneder? Spm. 3 krydset med område, størrelse, branche og eksport Område Antal ansatte Branche (N10) Andel af omsætning, der udgøres af eksport København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhe d Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 3. Hvor mange flere/færre medarbejdere forventer du der er ansat på virksomheden om 6 måneder i f.h.t. nu? Det samme antal Flere, antal: Færre, antal: Ved ikke 58,7% 21,0% 17,6% 2,6% ,5% 18,6% 15,5% 2,4% ,7% 28,7% 19,8% 1,9% ,3% 21,0% 20,2% 3,5% ,1% 22,9% 13,3% 1,7% ,7% 21,6% 20,6% 3,1% ,6% 18,2% 23,3% 1,9% ,6% 16,2% 22,1% 6,1% ,6% 9,1% 15,0% 10,4% 88 51,8% 23,8% 24,4%,0% 12 59,7% 13,1% 24,5% 2,7% ,7% 22,1% 24,4% 3,8% ,3% 18,0% 17,9% 1,8% ,1% 43,9% 2,0% 2,0% 64 71,0% 19,3% 6,6% 3,1% 56 57,6% 14,8% 22,2% 5,4% 26 57,0% 26,8% 14,5% 1,7% ,4% 28,3% 28,3%,0% 7 Antal 64,3% 23,5% 3,7% 8,5% 42 59,4% 20,9% 17,3% 2,5% ,3% 20,3% 20,8%,7% ,0% 27,5% 15,8% 4,7% 129 9/27

13 3.3 Udviklingen opgjort på medarbejdertype Af tabel 3.3 til 3.6 fremgår virksomhedernes vurdering af udviklingen i antal medarbejdere opgjort på ufaglærte, faglærte, funktionærer og højtuddannede. I forbindelse med undersøgelsen er følgende definitioner brugt for de enkelte medarbejdertyper: Ufaglærte F.eks. fabriksarbejdere, lagerarbejdere, butiksmedhjælpere, rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere, medhjælpere generelt m.v. Udgangspunktet er, at jobbet ikke kræver en uddannelse. Dog vil også "specialarbejdere" - dvs. jobfunktioner, som kræver særlige certifikater, kurser mv. - indgå under ufaglærte, f.eks. truckfører, chauffør og enkelte industrioperatører. Faglærte F.eks. kontorassistent, butiksassistent, tømrer, maler, smede, mekanikere, maskinarbejdere, svejsere m.v. Udgangspunktet er, at jobbet kræver en erhvervsfaglig uddannelse. Funktionærer F.eks. ledere på lavt- og mellemniveau, it-folk på mellemniveau, teknikere, ansatte inden for bank og finansiering, sælgere m.v. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en uddannelse på kort eller mellemlangt videregående niveau. Højtuddannede F.eks. ingeniører, økonomer, arkitekter, jurister, ledere på højt niveau, it på højt niveau osv. Udgangspunktet er, at jobbet typisk kræver en lang videregående uddannelse eller en uddannelse på bachelorniveau. Ingeniører kan være på forskellige uddannelsesniveauer, men i denne undersøgelse vil alle indgå under "højtuddannede. Særligt virksomheder inden for industri, samt virksomheder inden for byggeri og anlæg forventer at mindske antallet af ufaglærte. Et flertal af virksomheder inden for industriområdet forventer yderligere at reducere antallet af funktionærer og faglærte medarbejdere. For de faglærte medarbejdere fremgår det endvidere, at de københavnske virksomheder er mere pessimistiske end virksomhederne beliggende i hovedstadsområdet og på det øvrige Sjælland. Blandt højtuddannede er der en overvægt af virksomheder, som forventer flere ansatte om et halvt år. Særligt gør dette sig gældende blandt virksomheder indenfor information og kommunikation samt for virksomheder beskæftiget med erhvervsservice. 10/27

14 Tabel 3.3: Udvikling i antal ufaglærte Spm. 4 krydset med område, størrelse, branche og eksport 4. Ufaglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 43,4% 6,9% 7,8% 41,9% ,6% 5,1% 6,6% 43,7% ,0% 11,9% 6,7% 48,4% ,1% 7,4% 10,3% 35,2% ,7% 8,6% 6,1% 44,6% ,9% 5,5% 8,1% 43,5% ,6% 5,6% 10,0% 33,8% ,2% 5,2% 11,3% 38,2% ,7% 3,2% 6,6% 39,5% 88 21,4%,0% 17,7% 60,9% 12 56,0% 5,2% 14,5% 24,3% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 45,0% 1,6% 6,9% 46,4% ,5% 9,3% 9,6% 32,6% ,8% 3,1%,0% 61,1% 64 25,0% 1,6%,0% 73,4% 56 27,3% 4,1%,0% 68,6% 26 28,1% 10,9% 4,7% 56,4% ,5%,0% 28,3% 36,2% 7 52,1% 9,0%,0% 38,9% 42 43,5% 7,5% 7,3% 41,8% ,1% 5,1% 9,0% 42,8% ,3% 6,4% 9,1% 39,3% /27

15 Tabel 3.4: Udvikling i antal faglærte Spm. 5 krydset med område, størrelse, branche og eksport 5. Faglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 59,1% 9,7% 8,9% 22,4% ,9% 6,9% 9,2% 25,9% ,3% 14,0% 9,1% 24,7% ,8% 12,0% 8,1% 15,1% ,9% 10,5% 5,7% 22,9% ,4% 10,2% 11,4% 26,1% ,9% 7,3% 12,8% 17,0% ,1% 8,7% 11,1% 19,1% ,4% 3,7% 7,3% 24,6% 88 68,9% 11,9% 12,5% 6,7% 12 69,8% 3,7% 14,7% 11,7% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 55,6% 20,8% 19,6% 4,0% ,0% 8,2% 7,2% 21,5% ,1% 5,5% 1,8% 42,7% 64 52,1% 5,1%,0% 42,8% 56 48,5%,0% 3,0% 48,5% 26 45,9% 9,5% 3,6% 41,0% ,4%,0% 28,3% 9,3% 7 71,6% 16,4% 3,7% 8,3% 42 59,4% 11,0% 8,4% 21,2% ,2% 4,3% 10,9% 29,5% ,5% 9,0% 9,5% 19,0% /27

16 Tabel 3.5: Udvikling i antal funktionærer Spm. 6 krydset med område, størrelse, branche og eksport 6. Funktionærer Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 63,5% 4,8% 6,3% 25,3% ,0% 4,8% 5,9% 22,3% ,2% 7,0% 9,8% 26,0% ,9% 3,7% 5,1% 30,2% ,9% 3,5% 3,9% 35,7% ,4% 5,8% 4,6% 23,2% ,2% 6,6% 10,7% 10,5% ,8% 6,0% 14,7% 6,5% ,5% 4,6% 8,2% 10,7% 88 41,1%,0%,0% 58,9% 12 72,6% 2,2% 9,0% 16,2% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 58,8% 2,3% 4,8% 34,2% ,0% 3,7% 5,8% 28,5% ,7% 22,1% 1,3% 4,8% 64 77,2% 8,5% 3,1% 11,2% 56 57,8% 5,4% 12,7% 24,2% 26 63,6% 6,4% 9,4% 20,6% ,5%,0% 28,3% 7,3% 7 59,7% 4,5%,0% 35,8% 42 62,0% 4,5% 5,4% 28,1% ,5% 6,3% 9,3% 13,8% ,6% 5,4% 7,3% 18,7% /27

17 Tabel 3.6: Udvikling i antal højtuddannede Spm. 7 krydset med område, størrelse, branche og eksport 7. Højtuddannede Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Det samme antal Flere Færre Ved ikke/ikke relevant Antal 38,4% 3,6% 2,2% 55,7% ,5% 5,8% 2,7% 48,0% ,8% 1,0% 3,2% 60,0% ,1% 1,3% 1,0% 66,6% ,5% 2,7% 1,1% 65,6% ,7% 4,5% 2,0% 55,8% ,1% 3,1% 3,4% 47,4% ,0% 6,2% 5,7% 24,1% ,0% 7,1% 9,6% 17,3% 88 15,9%,0%,0% 84,1% 12 47,2%,8% 3,8% 48,2% 182 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 30,1%,0% 2,5% 67,5% ,5%,5% 1,8% 68,1% ,5% 23,7% 3,1% 14,7% 64 45,8% 7,8% 1,0% 45,3% 56 40,0%,0%,0% 60,0% 26 57,4% 10,3% 2,0% 30,3% ,2% 28,3% 28,3% 7,3% 7 37,0% 2,1%,0% 60,9% 42 34,2% 2,7% 1,7% 61,4% ,4% 8,3% 3,5% 39,8% ,6% 5,3% 5,4% 33,8% /27

18 4. Hvornår vender udviklingen? De virksomheder, som angiver, at de i dag har færre ansatte end for 3 måneder siden, bliver senere i spørgeskemaet også spurgt, hvornår de forventer at være tilbage på det samme antal medarbejdere som tidligere. Af tabel 4.1 fremgår det, at godt 1/3 (31,7 %) angiver, at de forventer at være tilbage på samme medarbejderantal som i dag i løbet af et år. Yderligere 1/3 forventer, at det vil tage længere tid dvs. 2 år eller mere. 17,9 % regner aldrig med at komme op på samme medarbejderantal. Tabel 4. 1: Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? Spm. 8 krydset med område, størrelse, branche og eksport 8. I spørgsmål 3 svarede du, at du forventer et fald i antal ansatte på det næste halve år. Hvornår forventer du, at virksomheden vil være tilbage på de ansatte, som virksomheden har i dag? Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Om et år Om to år Om tre år Mere end tre år Aldrig Ved ikke 31,7% 24,2% 5,4%,6% 17,9% 20,1% ,0% 24,5% 8,4%,7% 18,5% 21,9% ,1% 24,6% 6,4%,0% 20,8% 17,1% 54 39,6% 23,7% 1,1%,9% 15,5% 19,3% 80 29,5% 32,5% 6,0%,0% 15,5% 16,5% 37 34,5% 18,2% 4,6%,0% 16,1% 26,5% 61 38,1% 15,8% 3,0% 2,9% 23,3% 16,9% 70 19,4% 29,9% 10,6%,0% 17,9% 22,2% 65 38,0% 18,0%,0%,0% 44,0%,0% 14,0%,0%,0%,0% 72,6% 27,4% 3 37,3% 23,6% 5,0% 1,8% 17,0% 15,3% 53 Antal Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 18,7% 25,0% 14,7%,0% 18,4% 23,2% 45 37,7% 21,0% 2,5%,0% 18,6% 20,1% 99 34,1% 34,1%,0%,0% 31,7%,0% 3,0%,0% 15,9%,0% 11,5% 72,6% 6 43,0% 24,2%,0%,0% 8,7% 24,2% 6 28,7% 43,2% 2,6% 2,6% 13,7% 9,2% 30,0%,0%,0%,0%,0% 100,0% 1 100,0%,0%,0%,0%,0%,0% 1 32,0% 25,4% 6,1%,4% 14,8% 21,3% ,6% 21,8% 4,8% 1,9% 20,3% 16,6% 46 30,4% 20,0% 2,5%,0% 26,3% 20,9% 29 15/27

19 5. Rekruttering af medarbejdere 33,6 % af de adspurgte virksomheder forventer inden for de kommende 6 måneder at ansætte medarbejdere. Disse virksomheder er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, om de vurderer, at det vil blive lettere eller sværere at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Som det fremgår af tabel 5.1, vurderer 70,3 %, at det generelt bliver lettere at ansætte den ønskede arbejdskraft. Generelt vurderer kun 1,4 % af virksomhederne, at det vil blive sværere at rekruttere arbejdskraft for virksomhederne. Indenfor bygge og anlægsbranchen er det dog 6,9 %, som regner med, at det bliver sværere. 16/27

20 Tabel 5.1: Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft, som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? Spm. 10 krydset med område, størrelse, branche og eksport 10. Hvordan forventer du generelt, at det vil være at rekruttere den arbejdskraft som virksomheden har behov for i de kommende 6 måneder? Område København Lettere end Sværere Som i dag i dag end i dag Ved ikke Antal 27,0% 70,3% 1,4% 1,2% ,2% 65,5%,9% 1,4% 267 Antal ansatte Branche (N10) Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 19,2% 75,7% 5,1%,0% 86 23,0% 75,4%,0% 1,6% ,5% 65,4% 2,1% 1,1% 89 21,1% 75,7% 1,0% 2,1% 99 28,2% 71,8%,0%,0% 94 21,7% 75,0% 1,7% 1,7% ,5% 71,5%,0%,0% 55 23,1% 76,9%,0%,0% 5 10,6% 89,4%,0%,0% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 24,0% 67,1% 6,9% 2,0% 53 18,8% 79,1%,0% 2,1% ,4% 51,6%,0%,0% 37 40,5% 57,2%,0% 2,4% 28 25,5% 70,5% 4,0%,0% 10 36,8% 60,9% 1,8%,5% 97,0% 100,0%,0%,0% 4 38,5% 61,5%,0%,0% 20 27,9% 68,7% 1,9% 1,6% ,6% 74,4%,0%,0% 60 17,6% 82,4%,0%,0% 58 Tabel 5.2 til 5.5 angiver virksomhedernes vurdering af, om det bliver lettere eller sværere at rekruttere den ønskede arbejdskraft opdelt på medarbejdertyper. Helt generelt vurderer virksomhederne, at det vil blive lettere at rekruttere den ønskede arbejdskraft i løbet af de kommende 6 måneder dette gælder for alle medarbejdertyper. 8,9 % af virksomhederne indenfor bygge og anlæg angiver dog, at de forventer at rekrutteringen af faglærte medarbejdere vil blive sværere end i dag og 6,8 % og 6,9 % af virksomhederne inden for information og kommunikation angiver, at de forventer, at det bliver sværere at rekruttere højtuddannede og funktionærer. 17/27

21 Tabel 5.2: Rekruttering af ufaglærte Spm. 11 krydset med område, størrelse, branche og eksport 11. Ufaglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 12,8% 38,6%,9% 47,7% ,9% 35,6%,7% 49,8% ,0% 36,5% 2,5% 49,0% 86 11,5% 45,0%,3% 43,1% ,8% 39,3% 1,1% 46,9% 89 14,0% 36,1% 1,0% 48,8% 99 13,9% 37,2%,0% 48,9% 94 10,4% 43,8% 1,6% 44,1% 125 5,1% 29,9%,0% 65,0% 55,0% 30,8%,0% 69,2% 5 Antal 9,5% 47,4% 4,8% 38,2% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 20,2% 28,8% 3,5% 47,6% 53 10,0% 55,7%,0% 34,3% ,2% 9,3%,0% 73,5% 37 16,1% 15,4%,0% 68,5% 28,0% 38,3% 4,0% 57,7% 10 17,1% 31,9%,0% 51,0% 97,0%,0%,0% 100,0% 4 3,8% 40,0%,0% 56,2% 20 12,6% 38,8%,8% 47,8% 334 9,1% 33,1% 2,2% 55,6% 60 17,0% 45,4%,9% 36,7% 58 18/27

22 Tabel 5.3: Rekruttering af faglærte Spm. 12 krydset med område, størrelse, branche og eksport 12. Faglærte Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 14,5% 46,9% 3,2% 35,4% ,5% 38,5%,9% 44,1% ,2% 52,4% 11,4% 25,0% 86 13,1% 58,1% 1,9% 26,9% ,9% 48,6% 5,3% 31,3% 89 14,2% 40,1% 1,9% 43,8% 99 19,3% 44,5%,0% 36,2% 94 8,8% 59,5% 2,4% 29,3% 125 9,5% 33,9%,0% 56,7% 55 23,1% 53,9%,0% 23,0% 5 Antal 9,8% 54,3% 1,3% 34,6% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 19,1% 66,4% 8,9% 5,6% 53 13,7% 57,4% 4,7% 24,2% ,2% 7,0%,0% 73,8% 37 26,8% 24,9%,0% 48,3% 28 7,7% 20,6% 4,0% 67,8% 10 8,7% 37,4%,5% 53,3% 97,0% 38,2%,0% 61,8% 4 24,2% 46,7%,0% 29,1% 20 15,4% 48,6% 4,0% 32,0% 334 8,9% 37,4%,0% 53,7% 60 16,9% 46,7%,9% 35,6% 58 19/27

23 Tabel 5.4: Rekruttering af funktionærer Spm. 13 krydset med område, størrelse, branche og eksport 13. Funktionærer Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 15,7% 31,2% 1,1% 52,0% ,5% 36,7%,8% 41,0% 267 7,2% 29,7% 2,5% 60,5% 86 11,1% 22,4%,6% 65,9% ,3% 17,9% 1,1% 66,8% 89 17,1% 31,6%,0% 51,3% 99 21,7% 43,3%,0% 35,0% 94 11,3% 61,8% 4,9% 22,0% ,1% 40,7%,0% 46,1% 55,0% 7,8%,0% 92,2% 5 Antal 12,1% 34,4% 1,3% 52,3% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 18,0% 19,5%,8% 61,7% 53 8,7% 35,0%,0% 56,2% ,4% 33,0% 6,9% 12,7% 37 34,3% 32,0%,0% 33,7% 28 29,2% 28,6% 4,0% 38,3% 10 14,6% 31,2% 1,0% 53,2% 97,0% 34,4%,0% 65,6% 4 1,8% 37,6%,0% 60,7% 20 13,5% 27,9%,7% 58,0% ,0% 42,3% 3,8% 28,9% 60 19,1% 43,8%,9% 36,2% 58 20/27

24 Tabel 5.5: Rekruttering af højtuddannede Spm. 14 krydset med område, størrelse, branche og eksport 14. Højtuddannede Område Antal ansatte Branche (N10) København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Som i dag Lettere end i dag Sværere end i dag Ved ikke/ikke relevant 15,4% 22,5% 1,9% 60,3% ,5% 31,4% 2,2% 44,9% 267 6,4% 12,3% 2,5% 78,7% 86 10,2% 13,3%,9% 75,6% ,3% 11,7% 2,3% 71,7% 89 14,3% 27,7% 1,0% 57,0% 99 17,1% 22,7% 1,0% 59,2% 94 18,3% 46,6% 3,3% 31,9% ,9% 45,0%,0% 33,1% 55,0% 7,8%,0% 92,2% 5 Antal 10,5% 25,0% 3,4% 61,0% 53 Andel af omsætning, der udgøres af eksport Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % 16,7% 7,9% 4,2% 71,2% 53 9,0% 18,5%,0% 72,5% ,2% 25,8% 6,8% 34,2% 37 19,3% 38,2%,0% 42,4% 28 4,0% 4,0% 4,0% 88,1% 10 25,7% 33,6% 1,8% 38,9% 97,0% 86,6%,0% 13,4% 4 1,8% 22,0%,0% 76,2% 20 14,1% 20,6%,8% 64,6% ,8% 32,7% 5,1% 42,3% 60 20,2% 26,3% 6,3% 47,3% 58 21/27

25 6. Udfordringer det kommende år Alle virksomheder i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere, hvilke udfordringer vil være de største de kommende år. Virksomhederne har haft mulighed for at angive to udfordringer. Af tabel 6. 1 fremgår det, at indenlandsk efterspørgsel (51 %), interne forhold i virksomhederne (27 %) og finansiering (16 %) af virksomhederne ses som de største udfordringer. Billedet er nogenlunde ensartet på tværs af brancher, dog vurderer virksomheder inden for industrien i noget højere grad end de øvrige virksomheder, at udviklingen på eksportmarkederne bliver den største udfordring. Tabel 6.1: Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Spm. 15 krydset med område, størrelse, branche og eksport 15. Hvad er de to væsentligste udfordringer for virksomheden i det kommende år? Område Antal ansatte Branche (N10) Andel af omsætning, der udgøres af eksport København Hovedstaden Sjælland 5-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 500+ virksomheder Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhe d Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 0 % 1-49 % % Udviklingen på eksportmar kederne Indenlands k efterspørgs el Finansiering Interne forhold på virksomhed en Rekruttering af medarbejde re 9 51% 16% 27% 6% 20% 6% 1246 % 8 50% 17% 28% 6% 19% 6% % % 48% 15% 27% 8% 20% 7% % 53% 17% 24% 7% 22% 4% % 15% 26% 8% 23% 5% 276 % 8 50% 17% 23% 7% 21% 7% % % 56% 18% 32% 3% 15% 3% % 48% 17% 33% 5% 15% 7% % 38% 14% 20% 11% 11% 10% 88 28% 32% 6% 24% 0% 38% 7% 12 28% 49% 18% 21% 1% 17% 4% % 9% 29% 13% 18% 5% 180 % 7 56% 16% 28% 5% 18% 5% 475 % 16% 41% 15% 26% 10% 24% 4% 64 0% 34% 37% 30% 9% 19% 8% 56 0% 32% 22% 17% 6% 40% 12% 26 10% 44% 18% 30% 5% 22% 6% 202 9% 18% 7% 42% 28% 42% 0% 7 6% 31% 28% 17% 15% 18% 12% 42 1% 51% 15% 29% 7% 22% 6% % 61% 20% 17% 5% 15% 1% % 29% 16% 19% 3% 15% 4% 129 Andet, hvad: Ved ikke Antal 22/27

26 7. Kommentarer til undersøgelsen Nedenfor er indsat de kommentarer virksomhederne har afgivet i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen: Tabel 7.1: Uredigerede kommentarer til undersøgelsen Har du yderligere kommentarer? Da Roskilde Kommune er virksomhedens største kunde, mærker de ikke meget til den økonomiske situation. De er en sund og rask virksomhed. Da virksomheden er en Zoologisk have, rammer regeringens grønne miljøpakke virksomhedens økonomi meget negativt. Grunden til det er bl.a., at virksomheden bruger meget vand og el i driften. De er helt klart berørt af finanskrisen. For 4 måneder siden havde de fyringsrunde, hvor de gik fra 54 medarbejdere til de nuværende 33. De er trætte af, at politikerne arbejder med for gammelt materiale, som bygger på gamle statistikker. De har ikke fingeren i jorden. Politikerne talte i august om at bremse overophedning, men virksomhederne kunne længe før se, at det gik den anden vej. Politikerne skal ud på virksomhederne og ikke lytte så meget til bureaukrater. De har oplevet et fald i personaleomsætninger siden sommeren, altså i udskiftningen af ansatte. De har oplevet flere relevante uopfordrede ansøgninger end tidligere. De mener, at man skal få gjort noget ved infrastrukturen, og at man skal sørge for, at små og mellemstore virksomheder får likviditet stillet til rådighed, for der er masser af sunde projektor og virksomheder, men der skal finansiering til. De mener desuden, at håndværkere og andre med kortere faglige uddannelser skulle have SU og køre på samme vilkår som unge, der tager en gymnasiel uddannelse. Det er nødvendigt, hvis man vil have 95 % af ungdomsårsgangen til at tage en uddannelse - det skal være lige meget, om man tager gymnasium eller teknisk skole/mesterlære. Det er en stor udgift for virksomheder, der overvejer at få én i lære. De mærker ikke krisen. De mærker ikke noget til krisen. De siger, at de godt kan mærke krisen. Den indenlandske efterspørgsel benævnes af respondenten: "nedgang i arbejdsopgaver". Denne virksomhed er en restaurant, hvor ansættelse hænger meget sammen med sæsoner. I dette tilfælde vil der være en person mere ansat i vinterhalvåret. 23/27

27 Denne virksomhed har ikke mærket noget til den nuværende økonomiske krise overhovedet. Tømremesteren mente, at det var, fordi de holdt sig til et privat og lokalt marked, hvorimod andre virksomheder bredte deres kundeområde meget længere ud. Det er en svær tid for virksomheden, da der er meget hysteri blandt kunder og i det hele taget pga. den nuværende økonomiske situation. Der bliver afventet. Det er en virksomhed, der sælger store IT-løsninger til andre virksomheder. Derfor er det vigtig, at deres kunder har tillid til at finanskrisen vender snart, så de tør investere i IT. Det er svært at spå om fremtiden, især lige nu. Det gør det svært at svare på spørgsmålene, da det hele er meget uvist. Firmaet lukker ned pga. finanskrisen. Der var ikke nok at lave, derfor har man valgt at afvikle firmaet. Respondenten fortæller, at der har været nogle omrokeringer, hvorved der er nogle afdelinger, der er flyttet ind på adressen, samtidig med at der er afskediget medarbejdere. Altså er der færre af de oprindelige medarbejdere på adressen, men alt i alt flere pga. interne omrokeringer. I denne virksomhed er der meget store udsving i antallet af ansatte sommer og vinter, hvorfor respondenten ikke føler sig i stand til at give et fyldestgørende svar på spørgsmål 2 og 3, men har svaret ud fra det generelle billede. I og med virksomhedens største kunder er kommunale skoler og institutioner, er de afhængige af, at der snart kommer nogle penge i kommunekassen til renovering af bygninger. Derfor ser virksomheden meget gerne, at statens planer om en større renovering af danske skoler snart kommer i spil. Ifølge virksomheden er det største problem for Dansk Erhverv de store problemer med integration i Danmark. Det bliver sværere for virksomheder at ansætte personer med anden etnisk herkomst, og det er et problem, hvis virksomheder mangler arbejdskraft. Derudover er det også et problem, hvis en bestemt etnisk gruppe føler sig krænket og i afmagt laver hærværk, som derved skaber en større grøft mellem befolkingen og den etniske gruppe. Ligeledes er det et problem for udviklingen, der med sådanne problemer går langsommere. Man skal sætte gang i byggeriet, så hjulene kommer igang igen. Medierne blæser den økonomiske krise op til mere, end den egentlig er. Så virksomheden mener, at regeringen skal afdæmpe situationen i medierne. Regeringen skal stadig have fokus på vækst, selvom Danmark er i krise, da vækst er yderst vigtigt for deres virksomhed. Respondenten er meget bekymret for den kommende skattereform, og frygter at CO2-afgifterne i den forbindelse vil stige. Hvis CO2-afgifterne stiger, forventer respondenten at hans virksomhed må lukke, og at mange andre virksomheder i branchen (gartneri) vil lukke. 24/27

28 Respondenten kategoriserer virksomheden som en oplevelsesindustri, og sammenligner den med et hotel. Respondenten mener at kunne tale for hele branchen, museer. Selvom finansiering altid vil være den største udfordring, er rekruttering også en udfordring, men skal ses som et spørgsmål om finasiering af ansatte. Respondenten tilkendegiver, at der er en uafgjort beslutningsproces vedr. væsentlige nedskæringer i medarbejderstaben. Respondenten var meget tilbageholdende med at spå om fremtiden. Forventninger har været progressive, men udviklingen har været regressiv. Respondenten: det er et spørgsmål om forbrugerens stemning - noget psykologisk kan man kalde det. Det handler også om lemfældig kreditgivning og lån. Respondenten: midler investeres og påvirkes derved af finanskrisen Svarene blev afgivet med megen usikkerhed, da den adspurgte ejendomsmægler ikke havde gjort overvejelser i den retning. Under feltet 15 vil også den indenlandske efterspørgsel give udfordringer, ifølge respondenten. Respondenten: Vi er jo en stor global koncern som også får pålagt ting fra koncernen, selvom markedet her ser fint ud, er vi fx blevet pålagt ansættelsesstop. Virksomheden er meget sæsonpræget. I august/november er der hvert år ca flere ansatte i virksomheden end ellers. Virksomheden beskæftiger sig med oplevelsesindustri og ville normalvis have ansættelser i sommerperioden. Dette år tegner det sig anderledes, hvorfor virksomheden forventer at have samme medarbejderstab som idag. Virksomheden beskæftiger udelukkende løsarbejdere, men nomerer antal ansatte til 13, men uden specifik uddannelse. Virksomheden forventes afviklet over tid. Virksomheden er en familieejet kro, og eneste udfordring skulle være ombygning og vedligeholdelse. Virksomheden er en medievirksomhed, som af teknologiske årsager er i nedgang. Nedgangen skyldes derfor ikke så meget den aktuelle situation på arbejdsmarkedet eller det finansielle vendepunkt. Virksomheden er en underlevenrandør for "Electric" placeret i England. Virksomheden er hårdt ramt af den nedgang, der er i byggebranchen. Det kan have konsekvenser og resultere i fyringer i virksomheden. I fald at der vil ske fyringer, ved virksomheden ikke, hvornår virksomheden vil komme op på det samme antal som nu - på grund af afhængigheden af byggebranchen og den skeptiske stemning, der er i øjeblikket. 25/27

29 Virksomheden er meget afhængig af bankernes udlånspolitik samt en vis stabilitet i økonomien. Virksomheden er meget nervøs omkring fremtiden, da investorerne er mere tilbageholdende med at bruge penge. Derfor frygter virksomheden et eventuelt tab, og de ansatte er nervøse for at miste deres job. Det er i virksomhedens øjne nok den væsentligste og største udfordring i år - at afværge de konsekvenser, som krisen kan få. Virksomheden er meget skeptisk for fremtiden, da bankerne ikke vil yde lån eller hjælpe med finansering, og derfor er det umuligt for virksomheden at udvikle sig i en positiv retning. Virksomheden tror heller ikke på, at den kommende Bankpakke vil hjælpe noget, da bankerne ikke vil hjælpe med finansering inden, at økonomien begynder at gå fremad igen. Virksomheden er optimistisk omkring situationen, da de ikke tror, at finanskrisen påvirker dem så meget, da de er en nichevirksomhed. De mener, at de måske bliver ramt lidt pga. færre turister, men tror samtidig at krisen får flere danskere til at blive i Danmark og holde ferie, og at det derfor vil opveje faldet i udenlandske turister. Virksomheden er påvirket af krisen, i og med at folk køber mindre, og at det er sværere at få gæld finansieret. Samtidig er virksomheden afventende og venter på årsregnskabet, derfor er det også begrænset, hvad virksomheden kan og vil sige, da det afhænger af det. Virksomheden er solgt til Dagrofa, og det giver udfordringer i takt med omlægninger. Virksomheden er ved at lukke ned. De lukker om et års tid, så de ved ikke selv, hvor relevante de er. Virksomheden får at vide af sine kunder, at kunderne gerne vil købe, men de mangler finansering. Derfor er virksomheden meget afhængig af, at kunderne har mulighed for at blive finanseret og venter derfor på, at finanserings'redningspakkerne' kommer igennem, og virksomhedens kunder kan blive finansieret gennem pengeinstitutter. Virksomheden får retningslinjer fra kommunen. Det er bevillinger og retningslinjer, der afgør deres fremtid. Den har altid været det samme. Virksomheden har meget svært ved at svare på, hvordan det vil se ud om 6 måneder, da stemningen skifter fra dag til dag omkring fremtiden. Virksomheden har på nuværende tidspunkt svært ved at finde de medarbejdere, som den søger. Virksomheden har for nyligt ansat en faglært kleinsmed, men det tog virksomheden rigtig lang tid at finde en kleinsmed. De dårlige tider giver anledning til, at virksomheden spekulerer i, hvorvidt debitorer kan betale deres gæld til virksomheden. Virksomheden har service- og anlægsopgaver. Anlægsopgaver er f.eks nybyggeri og installation, mens service er vedligeholdelsen. 26/27

30 Virksomheden havde lidt problemer med nedgang i salget, da medierne begyndte at snakke om finanskrise, men de mener det var psykisk og har talt med deres sælgere om det, og siden har der ikke været problemer. Virksomheden kan ikke gisne om medarbejdertypers tilgang eller frafald, da virksomheden ansætter og opsiger på baggrund af parametre som: fleksibilitet, hurtig responstid, timeantal og andre effektivitetsparametre. Virksomheden lever af at sælge finansielle ydelser til kunder. Derfor er det på sin vis gode tider for virksomheden. Dog er det en stor udfordring for virksomheden at hjælpe kunderne med deres finansielle udfordringer pga. den økonomiske situation. Virksomheden mener, at det er medierne, der blæser krisen op, men kan heller ikke komme uden om, at den almindelige dansker bliver en dårligere betaler. Virksomheden mener ikke, at det er svært at finde arbejdskraft i øjeblikket (håndværkere), tværtimod. Det er nærmere svært at holde på medarbejdere, fordi der er så lidt at lave, at der nærmere må blive opsagt medarbejdere. For et halvt år siden havde virksomheden omvendt svært ved at finde nok arbejdskraft. Virksomheden mener, at grundet de meget uforudsigelige tider, er det meget svært at bedømme antallet af medarbejdere om 6 måneder. Virksomheden ophører. Dette har ikke med samfundets aktuelle situation at gøre, men har været planlagt længe. Virksomheden planlægger at lukke inden for de næste seks måneder, da markedet er gået helt i stå. Virksomheden præciserer, at det interne rationaliseringsforhold hedder omkostningsstyring. Udfordringen er altså den samme Virksomheden, som beskæftiger sig med rengøring, ser ingen udfordringer for virksomheden i de kommende seks måneder. Virksomheden vil nødigt opsige medarbejdere, da det er svært at genansætte dem, hvis der skulle komme øget efterspørgsel. Det er optimisme, der præger afgørelserne på medarbejderområdet. Virksomhedens varer er produceret i Østen og solgt i hele Europa. Af den årsag kunne det såvel være import som eksport, men da produktionsfaciliteterne ikke ligger i Danmark, er der ikke en eksport fra Danmark. 27/27

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere