Region Midtjylland i en international verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland i en international verden"

Transkript

1 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er en del af den globale verden og det kan føles og mærkes helt ned i de mindste virksomheder. Region Midtjylland har bedt et panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder om at fortælle om deres internationale dimension. I hvilken grad arbejder virksomhederne internationalt? Hvor mange virksomheder eksporterer og hvor afhængige er de af eksportmarkedet? Flytter virksomhederne ud eller hvor flytter de hen, når de flytter dele af deres produktion eller funktioner? Region Midtjylland i en international verden Seks ud af ti ansat i international virksomhed Region Midtjylland er solidt plantet i en international verden, og næsten seks ud af ti ansatte i regionens små og mellemstore virksomheder er ansat i en virksomhed, der arbejder internationalt. Den største andel af internationale små og mellemstore virksomheder findes i Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner. Eksportvirksomheder klarer sig selv Det er hjemmemarkedet, der er vigtigt for de fleste virksomheder også selvom mange har eksportaktiviteter og importaktiviteter. 5 % af de små og mellemstore virksomheder er næsten helt afhængige af eksportaktiviteterne. Det er i særlig grad industrivirksomheder, der er eksporterende. Men alle brancher har virksomheder, der eksporterer. De fleste eksportvirksomheder klarer sig selv og de få, der får hjælp, får det oftest fra Udenrigsministeriet. Omkring hver tyvende virksomhed har flytteplaner 14,7 % af virksomhederne har flyttet dele af produktionen eller funktioner inden for de sidste 5 år. Og blandt dem er lidt over halvdelen flyttet ud af regionen. Internt i regionen har flere virksomheder flyttet mod vest end mod øst. For fremtiden har 6,6 % af virksomhederne konkrete planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet. Hovedmålet er EU-landene eller lande i Asien. 1

2 Internationale aktiviteter i små og mellemstore virksomheder DE FLESTE VIRKSOMHEDER MED MERE END 20 ANSATTE HAR INTERNATIONALE AKTIVITETER I medierne bliver der talt om, at flere og flere virksomheder har engelsk som hovedsprog nye tal fra interview med knap 500 direktører i Region Midt viser, at omkring hver tredje SMV-virksomhed i Region Midtjylland importerer eller eksporterer varer til udlandet. Mere end halvdelen af de små og mellemstore virksomheder har ingen internationale aktiviteter af økonomisk betydning. Men virksomheder med mere end 20 ansatte er betydeligt mere internationale og her arbejder 62 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Figur 1. Internationale aktiviteter hos virksomheder i Region Midtjylland Har virksomheden egen import af varer eller services fra udlandet? 33,9% 65,8% Eksporter virksomheden til udlandet? 30,4% 69,6% Har virksomheden ofte medarbejdere på rejse i udlandet? 19,3% 80,5% Har virksomheden afdelinger i udlandet? 8,6% 91,0% Er virksomheden ejet af en udenlandsk virksomhed? 3,3% 96,4% Har virksomheden danske medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet? 2,0% 98,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ja Nej Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar udeladt, da meget få svarer ved ikke. Den mest almindelige internationale aktivitet er import eller eksport af varer og services. Det gælder for omkring tre ud af ti virksomheder. Knap hver femte har ofte medarbejdere på rejse i udlandet, og blot 2 % har medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet selvom 8,6 % har en afdeling i udlandet. 2

3 DET INTERNATIONALE INDEX ET MÅL FOR VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALE AKTIVITET De seks spørgsmål i figur 1 er alle kriterier for, i hvilket omfang virksomhederne indgår i internationale aktiviteter. Figur 2 viser, hvor mange af kriterierne de enkelte virksomheder kan svare ja til og dermed dannes et index for internationale aktiviteter. Pyramidegrafen viser, at 54,1 % ikke har nogen internationale aktiviteter, at 16,5 % har en aktivitet, og at blot 6,5 % af de små og mellemstore virksomheder har så meget international aktivitet, at de kan svare ja til fire eller flere kriterier. Figur 2. Det internationale index. Hvor mange kriterier for at være international svarer virksomhederne ja til? 100% 90% 80% 70% 6,5% 9,4% 13,6% 16,5% 60% 50% 40% 30% 54,1% 20% 10% 0% 0 kriterier 1 kriterium 2 kriterier 3 kriterier 4 kriterier eller flere Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. November Antal svar

4 SKANDERBORG, HORSENS OG HEDENSTED ER REGIONENS INTERNATIONALE KOMMUNER Der er stor forskel på, hvor internationalt orienterede virksomhederne er i forskellige kommuner. Det internationale index fra figur 2 kan bruges til at beregne den gennemsnitlige aktivitet i virksomhederne for hver kommune. De mest internationale små og mellemstore virksomheder findes i Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner. Det er de kommuner, der har den højeste andel af virksomheder med international aktivitet og de mindst internationale virksomheder findes i Viborg, Lemvig og Norddjurs Kommuner. Figur 3. Skanderborg er regionens internationale kommune Den gennemsnitlige score på det internationale index fordelt pr. kommune. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Skanderborg Horsens 1,7 1,5 Hedensted Odder Silkeborg Århus Randers Holstebro Herning Total Ikast-Brande 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 Struer Skive Syddjurs Ringkøbing-Skjern Favrskov Norddjurs Lemvig Viborg 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar

5 I figur 4 er virksomhedernes internationale profil opgjort pr. kommune. Skanderborg, Silkeborg og Randers har den største andel af virksomheder, hvor medarbejderne ofte er på rejse i udlandet. Det er meget få virksomheder, der har medarbejdere udstationeret i udlandet. I undersøgelsen optræder de i Skanderborg, Syddjurs og Lemvig. Det samme gælder udenlandsk ejede virksomheder, der igen findes i Odder, Skanderborg og Silkeborg. Horsens, Hedensted og Skanderborg har den største andel eksportvirksomheder og Skanderborg, Odder og Holstebro den største andel af importvirksomheder. Horsens, Randers og Skanderborg har den største andel af virksomheder med afdelinger i udlandet. Figur 4. Internationale aktiviteter hos virksomheder i Region Midtjylland Kommune Har virksomheden ofte medarbejdere på rejse i udlandet? Har virksomheden danske medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet? Er virksomheden ejet af en udenlandsk virksomhed? Har virksomheden eksportaktiviteter? Har virksomheden egen import af varer eller services fra udlandet? Har virksomheden afdelinger i udlandet? Favrskov 15,8% 5,3% 8,7% 19,1% 3,3% Hedensted 24,1% 2,9% 47,6% 43,3% 9,3% Herning 22,1% 33,3% 35,4% 7,8% Holstebro 16,6% 31,3% 45,0% 4,1% Horsens 22,9% 7,6% 56,7% 38,1% 20,8% Ikast-Brande 21,0% 33,3% 28,7% 12,9% Lemvig 13,8% 7,5% 9,1% 7,5% 7,5% Norddjurs 4,4% 4,4% 26,7% 20,6% 4,4% Odder 20,9% 10,8% 36,4% 49,3% Randers 22,8% 2,2% 31,0% 37,6% 17,4% Region Midt 19,3% 2,0% 3,3% 30,4% 33,9% 8,6% Ringkøbing- Skjern 15,4% 18,8% 23,1% 4,4% 5

6 Silkeborg 31,6% 8,5% 40,0% 37,2% 6,8% Skanderborg 33,1% 10,0% 9,4% 46,2% 53,5% 14,7% Skive 9,2% 2,7% 6,4% 25,0% 24,4% 9,2% Struer 14,8% 40,0% 22,8% Syddjurs 4,3% 11,0% 13,3% 23,4% 15,3% Viborg 13,4% 12,1% 24,7% Århus 21,2% 4,7% 33,0% 42,7% 9,4% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november 200. Antal svar 484. Ved ikke-svar udeladt, da meget få svarer ved ikke. STØRRE VIRKSOMHEDER HAR FLERE INTERNATIONALE AKTIVITETER END SMÅ Større virksomheder har flere internationale aktiviteter end små virksomheder. Det er en konklusion, der går igen for alle parametre. Billedet af den internationale aktivitet i regionen skifter en del, hvis fokus sættes på virksomheder med mere end 20 ansatte. Figur 5. Internationale aktiviteter hos virksomheder i Region Midtjylland 1 eller flere internationale aktiviteter? 42,1% 38,4% 65,8% Har virksomheden afdelinger i udlandet? 12,5% 5,0% 8,9% Har virksomheden eksport aktiviteter? Har virksomheden egen import af varer eller services fra udlandet? 28,6% 23,0% 32,8% 28,9% 46,9% 45,4% Er virksomheden ejet af en udenlandsk virksomhed? Har virksomheden danske medarbejdere udstationeret med fast bopæl i udlandet? 7,5% 2,8% 1,5% 2,8% 1,1% 2,2% Har virksomheden ofte medarbejdere på rejse i udlandet? 15,6% 15,6% 31,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5-9 medarbejdere medarbejdere Mere end 20 medarbejdere Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar udeladt, da meget få svarer ved ikke. 6

7 I de lidt større virksomheder stiger den internationale aktivitet ganske kraftigt, således at 65,8 % af virksomheder med mere end 20 ansatte har internationale aktiviteter. For de helt små virksomheder er det tilsvarende tal blot 38,8 %. Billedet af, at de lidt større virksomheder (Flere end 20 medarbejdere) er meget mere internationalt orienterede end de helt små (Færre end 20 medarbejdere) er helt entydigt på alle parametre. De mest almindelige aktiviteter for alle størrelser af virksomheder er import/eksport og rejser i udlandet. 31,5 % af virksomhederne med mere end 20 ansatte har ofte medarbejdere på rejse i udlandet. DE FLESTE ANSATTE I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER ARBEJDER I EN INTERNATIONAL VIRKSOMHED Målt i antal ansatte i stedet for antal virksomheder er 58 % af regionens ansatte ansat i små og mellemstore virksomheder, der har internationale aktiviteter. Tallene er vist i figur 6. Virksomheder med ansatte beskæftiger 62 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Her er 68 % ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter. Virksomheder med ansatte beskæftiger 40 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Her er 73 % ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter. Virksomheder med ansatte beskæftiger 15 % af de ansatte i små og mellemstore virksomheder. Her er 35 % ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter. 7

8 Figur 6. Det internationale index. Hvor stor en andel af medarbejderne i de små og mellemstore virksomheder beskæftiger de internationale virksomheder opdelt efter antal ansatte på virksomhederne? 100% 90% 80% 70% 10,0% 14,0% 17,0% 13,0% 16,0% 15,0% 18,0% 21,0% 26,0% 60% 50% 40% 30% 16,0% 20,0% 17,0% 20,0% 16,0% 5,0% 19,0% 20% 10% 42,0% 32,0% 27,0% 35,0% 0% ansatte ansatte ansatte ansatte 0 Kriterier 1 Kriterium 2 Kriterier 3 Kriterier 4 eller flere kriterier Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. November Antal svar % AF VIRKSOMHEDERNE HAR PRODUKTION I UDLANDET En mindre del af virksomhederne har afdelinger i udlandet i alt 8,6 % de større lidt flere end de mindre. En virksomhed kan have afdelinger med flere funktioner. 33 % af virksomhederne med afdelinger i udlandet har produktion i udlandet. Det svarer til blot 3 % af samtlige små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Det er med andre ord ikke almindeligt, at små og mellemstore virksomheder i regionen etablerer produktion i udlandet. Det mest almindelige er et salgskontor. 64,4 % af virksomhederne med en udenlandsk afdeling har et salgskontor i udlandet. Og i 44,7 % af tilfældene også en markedsføringsafdeling. 8

9 Figur 7. Virksomheder med afdelinger i udlandet hvad har de udenlandske afdelinger fokus på? 8,6 % af virksomhederne har afdelinger i udlandet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ledelse 17,5% Produktion 33,9% Udvikling 15,6% Salgskontorer 64,4% Markedsføring 44,7% Andet 20,4% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 42. 9

10 EKSPORT 30,4 % AF VIRKSOMHEDERNE EKSPORTERER Næsten hver tredje virksomhed har eksportaktiviteter i større eller mindre grad. De fleste i lidt mindre grad, således at blot 9,8 % af alle virksomheder har mere end 30 % af omsætningen hjemme gennem eksport, og mindre end 5 % har 95 % af omsætningen fra eksport. Figur 8. Eksportens andel af virksomhedernes omsætning % virksomheder i hver kategori 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 69,6% 10,6% 10% 9,8% Ingen eksport Under 10% 10 % - 30 % Mere end 30% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Figur 9. Større virksomheder eksporterer mere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5-9 medarbejdere 77,0% 8,7% 8,3% 6,1% medarbejdere 71,4% 8,6% 8,6% 11,4% Mere end 20 medarbejdere 53,1% 16,8% 15,0% 15,0% Alle 69,8% 10,6% 9,9% 9,8% Ingen eksport Under 10% 10 % - 30 % 30% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Større virksomheder har mere eksport. 46,9 % af virksomhederne med mere end 20 medarbejdere har eksportaktiviteter mod blot 23 % af virksomhederne med 5-9 medarbejdere. 10

11 EKSPORT ER INDUSTRI MEN ALLE BRANCHER HAR EKSPORT Alle brancher har eksportaktiviteter. Regionens industrivirksomheder er eksporterende virksomheder i en sådan grad, at industrivirksomhederne udgør 49,3 % af alle de eksporterende virksomheder i undersøgelsen. For virksomheder med mere end 20 ansatte er 80 % af industrivirksomhederne eksporterende. Figur 10. Industrivirksomhederne eksporterer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 93,3% 6,7% Industri 32,1% 67,9% Bygge og anlæg 96,9% 3,1% Handel, hotel og restauration 65,4% 34,6% Transport, post og tele 73,3% 26,7% Finansiering og forretningsservice 75,4% 24,6% Offentlige og personlige tjenester 97,2% 2,8% Alle brancher 69,6% 30,4% Ikke eksport Eksport Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar samt Energi- og vandforsyning udeladt pga. meget få svar. MANGE FORSKELLIGE HINDRINGER FOR EKSPORTVIRKSOMHEDER Der findes mange forskellige hindringer for eksportvirksomheder. Det kan være manglende kendskab til markeder og forretningskulturer, sprogvanskeligheder, fremmede regelsæt mv. I undersøgelsen er de eksporterende små og mellemstore virksomheder blevet præsenteret for en menu af mulige hindringer. Hovedindtrykket er, at det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der opfattes som en hindring. Der danner sig ikke noget entydigt billede, og virksomhederne har selv peget på yderligere en stor vifte hindringer: Infrastruktur Problemer med at finde de rette medarbejdere 11

12 Danske priser og lønniveau er højt sammenlignet med udlandet Valutakurser eller at Danmark står uden for euroen Eksport til lande uden for EU er besværligt. Norge fremhæves. Ressourceproblemer som manglende viden, tid og kapital eller at virksomheden ikke kan producere mere Konkurrencen er hård på nye markeder. Figur 11. Hindringer for eksport (antal virksomheder) Grafen viser, hvor mange virksomheder der har svaret på spørgsmålene: Hvad synes De er den største hindring for eksport? og hvad synes De er den næststørste hindring for eksport? Krav til sprogfærdigheder 6 Fremmede forretningskulturer 5 Det koster penge at opdyrke nye markeder 19 Nationale lovgivninger er ukendte 10 Vi ved ikke, hvordan vi finder kunderne 8 Det er for tidskrævende 15 Vi har ikke det rigtige netværk 4 Andet, noter 100 Antal svar Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. EKSPORTVIRKSOMHEDERNE KLARER SIG SELV Der er flere tilbud om hjælp og rådgivning til virksomheder, der vil i gang med eksport. Men de fleste virksomheder kommer i gang på egen hånd. 8,1 % af virksomhederne har modtaget hjælp udefra. Det mest almindelige sted at få hjælp er gennem Udenrigsministeriet på den ene eller anden måde ambassader, konsulater, Danida eller Danmarks Eksportråd. I alt har 31 virksomheder fået hjælp fra det offentlige. Heraf var 50 % i høj grad tilfreds med den hjælp de modtog og 31 % i nogen grad tilfreds. 6 % svarede i ringe grad tilfreds, 3 % var slet ikke tilfreds og 9 % svarede ved ikke. 12

13 Figur 12. Hvem har ydet den vigtigste service eller hjælp til Dem omkring eksport (opgjort i antal svar) Eksportkreditfonden 0 Danmarks Eksportråd 8 Ambassader og konsulater 10 Regional eller lokal erhvervsservice 1 Brancheorganisationer 1 Private konsulenter 7 Andre danske virksomheder, virksomhedsnetværk 1 Udenlandske organisationer eller virksomheder 4 Andre: 11 Banken 1 Udenrigsministeriet, DANIDA, Det danske handelskammer 5 Virksomhedens selv 2 Privat handelsvirksomhed 1 Ringer til SKAT 1 Universiteter og seminarer 1 Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 43. Få virksomheder har svaret. Outsourcing 14,7 % AF VIRKSOMHEDERNE HAR FLYTTET RUNDT. MERE END HALVDELEN UD AF REGIONEN Det store flertal 85,2 % af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke flyttet sig rent geografisk de sidste 5 år. Men et mindretal på 14,7 % af virksomhederne har flyttet dele af produktionen eller funktioner de sidste 5 år. 13

14 Figur 13. Virksomhederne flytter dele af produktionen og funktioner Har virksomheden flyttet dele af produktionen eller funktioner inden for de sidste 5 år? Nej 85,2% Ja 14,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14,7 % af virksomhederne har flyttet dele af produktionen eller funktioner de sidste 5 år. Hvor flyttede virksomhederne hen? Kilde: Det midtjyske vækstlag, november I grove tal har halvdelen af de virksomheder, der har flyttet produktionen og funktioner, flyttet rundt inden for Danmarks grænser, og den anden halvdel er flyttet ud af landet. Blandt de, der har flyttet, har 42 % af virksomhederne flyttet rundt internt og 58 % af de virksomheder, der har flyttet produktionen og funktioner, har flyttet dele ud af regionen. Blandt de 21 %, der er flyttet ud i verden, er det Asien, der trækker. 18 % er flyttet til Asien og resten til USA, Canada og andre steder. DE STØRRE VIRKSOMHEDER FLYTTER HYPPIGST De større virksomheder flytter lidt hyppigere end de helt små virksomheder. Der er ikke den store forskel mellem brancherne bortset fra landbrug, fiskeri og råstofudvinding, der af gode grunde ofte er bundet rent geografisk. 14

15 Figur 14. Virksomhederne flytter dele af produktionen og funktioner Har virksomheden flyttet dele af produktionen eller funktioner inden for de sidste 5 år? Virksomhedens størrelse Ja Nej Ved ikke Total 5-9 medarbejdere 13,5 % 86,5 % 100,0 % medarbejdere 11,4 % 88,6 % 100,0 % Mere end 20 medarbejdere 21,1 % 78,1 %,9 % 100,0 % Total 14,7 % 85,1 %,2 % 100,0 % Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Figur 15. Virksomheder i alle brancher er flyttet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 4,1% 94,9% Industri 12,5% 87,5% Bygge og anlæg 16,7% 83,3% Handel, hotel og restauration 19,3% 80,7% Transport, post og tele 20,0% 80,0% Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester 10,0% 19,4% 90,0% 80,6% Alle brancher 14,6% 85,2% Har flyttet Har ikke flyttet Kilde: Det midtjyske vækstlag, november Antal svar 484. Ved ikke-svar samt Energi- og vandforsyning udeladt pga. meget få svar. VIRKSOMHEDERNE BLIVER 7,6 % af virksomhederne flyttede dele af produktionen eller funktioner til udlandet de foregående 5 år. For de kommende 3 år har 6,6 % af virksomhederne konkrete planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet. Med andre ord 15

16 kan udflytningen forventes at ligge på et nogenlunde jævnt niveau. EU og Asien er de foretrukne lokaliteter, mens kun en enkelt virksomhed har planer om at flytte dele af produktionen til USA og Canada. Det samlede billede er dog, at det er relativt få virksomheder, med mindre end 250 ansatte, i Region Midt, der har konkrete planer om flytning på 3 års sigt. Figur 16. Virksomhederne flytter dele af produktionen og funktioner Har virksomheden planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de kommende 3 år? Nej 93,3% Ja 6,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Virksomheder med konkrete planer - hvor i udlandet har virksomheden planer om at flytte hen? Lande inden for EU Europa i øvrigt Asien USA og Canada Andre steder Antal % af virksomheder der flytter 45% 21% 46% 2% 2% % af alle virksomheder 3% 2% 3% 0% 0% Kilde: Det midtjyske vækstlag, november NOGLE VIRKSOMHEDER VENDER HJEM IGEN Flytning af produktionen og funktioner kan naturligvis også bevæge sig tilbage igen fra udlandet. 3 % af de adspurgte virksomheder har trukket opgaver tilbage igen. Bevægelsen ud af landet er, med andre ord, en anelse større end bevægelsen ind i landet. 16

17 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i august 2007 og november- december Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Mette Vest Schneider Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Lille gennembrud for joboptimismen

Lille gennembrud for joboptimismen Jysk Analyse 23. juni 2011 Lille gennembrud for joboptimismen Erhvervskonjunkturer. Der har været en positiv tendens i vækstforventningerne i over et år. Men jobvæksten har ladet vente på sig. Med undersøgelsen

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne 6. marts 2012 Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer igen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive forventninger

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Optimismen fortsætter tilbagetoget

Optimismen fortsætter tilbagetoget Jysk Analyse Optimismen fortsætter tilbagetoget 15. december 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen fortsætter tilbagetoget blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

It tjener penge til midtjyske virksomheder

It tjener penge til midtjyske virksomheder 20. januar 2009 It tjener penge til midtjyske virksomheder It og vækst. Knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Midtjylland har gennemført større it projekter inden for de seneste 2 år.

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Samarbejde giver ny viden og nye kunder

Samarbejde giver ny viden og nye kunder 2. februar 2007 Samarbejde giver ny viden og nye kunder Strategisk samarbejde. Et flertal af virksomhederne i Region Midtjyllands vækstpanel Det Midtjyske Vækstlag angiver, at samarbejde med andre virksomheder

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser 21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser Erhvervskonjunkturer. Den økonomiske vækstkrise er afblæst i Region Midtjylland. Virksomhedernes forventninger til økonomisk vækst

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Regionens virksomheder kender deres kunder

Regionens virksomheder kender deres kunder 15. oktober 2011 Regionens virksomheder kender deres kunder Kunder. Otte ud af ti af de midtjyske små og mellemstore virksomheder har et godt overblik over, hvem deres kunder er om to år. Om to år forventer

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2017 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2017... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Årsudsigten for 2017

Årsudsigten for 2017 Årsudsigten for 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte...

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse 2018... 4 1.1 Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice... 4 1.2 De lokalt vej... 4 1.3 De specialiserede vej... 7 Kapitel

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland 7. september 2012 Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer fortsat blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium

Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium 23. juni 2011 Hver tredje virksomhed er interesseret i samarbejde med det almene gymnasium Virksomheder og det almene gymnasium. 11 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

POSITIVE VÆKST- OG JOB- FORVENTNINGER

POSITIVE VÆKST- OG JOB- FORVENTNINGER POSITIVE VÆKST- OG JOB- FORVENTNINGER KONJUNKTURER FOR 2. KVARTAL 46 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer vækst i omsætningen i 2. kvartal. Jobudsigten er også positiv

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Konjunktur for 4. kvartal

Konjunktur for 4. kvartal Syddanske konjunkturer November 18 Konjunktur for 4. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hvordan gik det i 2011? september 2011

VÆKST BAROMETER. Hvordan gik det i 2011? september 2011 VÆKST BAROMETER september 2011 Hvordan gik det i 2011? Mere end halvdelen af regionens virksomheder sluttede 2011 af med en bedre omsætning end 2010. Hver tredje virksomhed ansatte flere medarbejdere i

Læs mere

Konjunkturer for 3. kvartal

Konjunkturer for 3. kvartal Syddanske konjunkturer Juni 18 Konjunkturer for 3. kvartal Det gode liv Den syddanske udvikling skal styrkes i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Udviklingsmuligheder

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Tema 2: Udfordringer

Tema 2: Udfordringer Analyse af danske virksomheders investeringer Fordele og udfordringer ved at investere i Danmark Tema 2: Udfordringer - Virksomhederne vurderer Danmarks attraktivitet som investeringsland med et gennemsnit

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Konjunkturer for 2. kvartal

Konjunkturer for 2. kvartal Syddanske konjunkturer April 18 Konjunkturer for 2. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015 Vækst barometer August 2015 Udbredt mangel på faglært arbejdskraft Tre ud af fire virksomheder har søgt nye medarbejdere det sidste halve år. Næsten halvdelen af dem har haft problemer med at finde kvalificeret

Læs mere

2018 LIGNER ET JUBELÅR

2018 LIGNER ET JUBELÅR 2018 LIGNER ET JUBELÅR ÅRSUDSIGT 2018 De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer, at 2018 vil toppe et ellers stærkt 2017 på alle parametre. Både når det gælder omsætning, eksport,

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014 VÆKST BAROMETER Oktober 2014 Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft Gennem de seneste to år er det blevet vanskeligere for de syddanske virksomheder at finde de rette medarbejdere til arbejdsopgaverne.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar 2015 Et flertal af virksomhederne tror på vækst i 2015 Næsten 60 pct. af de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark tror på vækst i 2015. Men Vækstoptimismen bobler ikke helt

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURER FOR 4. KVARTAL Det ser lyst ud for de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, når de bliver spurgt om ne til årets sidste kvartal.

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere