Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj"

Transkript

1 Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Har du lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde i forbindelse med arrangementer i kirken? Ved foredrag, koncerter, kirkefrokoster osv. kan den vagthavende kirketjener godt bruge lidt hjælp. Hvis det er noget for dig, så henvend dig til kordegn Maria Friis på tlf mail: Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar., marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Fra konfirmandarrangement i januar (Poul Viller, Give) Billeder i bladet i øvrigt taget af Vagn Hansen og Erik Noer og istock Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 VIDSTE DU at Grene Sogn har en hjemmeside? Se selv! 2

3 Fra præsteværelset... som kan blodskyld tvætte af! Kristendommens vigtigste symbol er et kors. Ligesom man kan kende islam på sin halvmåne og jødedom på sin jødestjerne, sådan er kristendom kendetegnet ved et kors. Det kan man egentlig godt undre sig over. Korset er oprindeligt et tortur- og henrettelsesinstrument, der i sig selv derfor minder om lidelse og død. Hvorfor valgte man så korset som symbol og ikke en blomst eller en morgensol som tegn på opstandelse og liv? På den ene side skyldes det til dels ydre omstændigheder. En af de afgørende skulle efter sigende være, at den romerske kejser Konstantin den Store forud for en af sine vigtige sejre fik et syn af et brændende kors med skriften: In hoc signo vinces ved dette tegn skal du sejre. Herefter gik der ikke mange år før korsfæstelsen blev afskaffet som dødsstraf og i stedet ophøjet til symbol for kristendommen. Men det er ikke kun ydre omstændigheder, der har været bestemmende for at korset er kommet til at stå som kristendommens vigtigste symbol. Det skyldes også at de kristne fra allerførste færd har opfattet korsfæstelsen af Jesus som noget helt centralt i den kristne tro. Hvor centralt korset står, vidner både vores bibel og salmebog om. I mange af de ældste salmer i vores salmebog får vi f.eks. meget stærke billeder af det fortættede drama, langfredag udtrykker. Et drama, der ublidt lader forstå, at vi faktisk har vores andel i miseren. Fra det 2. århundrede siges det om Jesus langfredag: du tog vor skyld og bar vor skam, vor sjæl at holde i live; for os du døde og opstod, du købte os med dit dyre blod (DDS 435). Det samme kommer til udtryk i den hyppigt brugte oldkirkelige nadversalme, der har samme intro til alle tre vers: O, du Guds lam! med korsets skam, du bar al verdens synder (DDS 439). Og endelig et eksempel fra ca. 6. århundrede: Hvad jeg skyldte, han opfyldte, min opstandne Herre Krist; vredens luer mer ej truer, Gud min Fader er for vist (DDS 262). I disse eksempler finder vi bl.a. den forståelse af langfredag, der også kommer til udtryk flere steder i Det nye Testamente: også vort påskelam er slagtet, Kristus, lyder det hos Paulus (1 Kor 5,7). Og ved synet af Jesus udbryder Johannes Døberen: Se, Guds Lam, som bærer verdens synd. (Joh 1,29). Bag dette ligger Det gamle Testamentes fortælling om påskens tilblivelse, da israelitterne brød op fra Ægypten. Pesach er det hebraiske ord for påske og betyder forbigang, fordi dødsenglen dengang gik forbi de huse, der havde påskelammets blod smurt på dørstolperne. Langfredag har noget af det samme i sig: i Jesu død er der forbigang og liv for os. Hvorfor? Fordi Gud lod det, som egentlig tilkom os, komme over sin Søn: han lod i vrede sit ansigt vende bort fra sin Søn på vores vegne. Langfredag led Jesus derfor korsets død i vores sted, som vi synger i Hil dig, Frelser og Forsoner. Korset er således om noget kristendommens sejrssymbol: ondskaben og mørket har tabt, syndens straf er udstået, så døden og Guds vrede kan gå os forbi. Ved langfredags kors. I al evighed. Men hvorfor så ikke et symbol på liv og opstandelse? Ja, det er korset sådan set også et symbol på, eftersom det er tomt. Jesu kors er tomt. Ligesom hans grav. Prisen er betalt. Døden er besejret. Det er fuldbragt. Helt færdigt. Glædelig påske! Peter Fredensborg 3

4 Nyt fra formanden Tirsdag den 8. februar 2011 havde menighedsrådet et ekstraordinært menighedsrådsmøde hvor eneste punkt på dagsordenen var drøftelse og beslutning om, hvilket af de to projekter vedr. udvidelsen af Grene Kirkegård menighedsrådet ville vælge. Efter en meget grundig og konstruktiv diskussion valgte et enstemmigt råd projektet, der var indsendt af Wad Landskabsarkitekter A/S, Århus. Udvidelsen inkl. køb af jord vil beløbe sig til ca. 4 mill. kr. Menighedsrådet skal nu i gang med alt det praktiske omkring projektet. Det skal også endeligt godkendes af Grene Provsti. Når godkendelsen foreligger, skal vi have det finansieret bl.a. ved lån i stiftet. Menighedsrådet har et ønske om, at hele projektet skal være afsluttet i løbet af Onsdag den 27. april 2011 (se invitationen andetsteds i bladet) vil menighedsrådet invitere sognets beboere til et møde i Å-fløjen, hvor vi bl.a. vil præsentere projektet. Som nævnt i sidste nr. af kirkebladet er det lykkedes menighedsrådet at udleje Skovparken 112 fra 1. marts Lejerne er Mads og Camilla Fog og deres 2 drenge på 4 og 6 år. Familien flytter hertil fra Århus. Vi håber, at de må falde godt til i præsteboligen og i Billund i almindelighed. Else Marie Madsen formand Stort konfirmandtræf i Billund Af sognepræst Solvej Paabøl Andersen Søndag den 16. januar løb et større arrangement for vores egne og nogle af omegnens konfirmander af stabelen. Vi var 8 præster, som havde sat os for at lave et stort arrangement sammen med de unge mennesker. Emnet var overtro og under-tro. Til den første del af emnet havde vi tryllekunstneren Niels Krøjgaard til at demonstrere for konfirmanderne, hvor nemt det er at manipulere folk til at tro på det overnaturlige. Skræmmende! Heldigvis afslørede han også, hvori hans magiske evner bestod, og han sluttede af med dels en advarsel om at flirte med det okkulte, dels en lille peptalk om, at man selvfølgelig skal have tro men det er sandelig ikke lige meget, hvad man tror på! Kristendom er ikke overtro. Men kristendommen lægger vægt på, at livet og kærligheden og tilgivelsen er undere, som vi alle sammen møder hvis ellers vi har øjne og ører og hjerte åbne for dem. En god fortælling om et under var tilfældigvis søndagens tekst: brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand om til vin. Store mængder vidunderlig vin. Nogle vil sige, at det da netop er et eksempel på, at kristendommen er fyldt af overtro. Men så har man gjort sig for hurtigt færdig med historien. For den peger hen på noget større. Den er et tegn, og altså ikke selve sagen. Selve sagen er, helt kort fortalt, at Jesus er på glædens side og han er ikke nærig med den. Og det helt store under, som både den begivenhed og hele vores liv skal ses i lyset af, er opstandelsen påskemorgen. Denne fortælling skulle konfirmanderne arbejde kreativt med i en af de tre workshops: korsang, drama eller billedkunst. De tre workshops havde vi hyret nogle professionelle til at stå for. Rent praktisk blev dagen afviklet sådan, at den ene halvdel var inde at høre foredrag i teatersalen, mens den anden halvdel var fordelt på de tre workshops i kirken og Å-fløjen. Derefter byttede de rundt efter en kort pause, hvor vores velvillige kirketjenere, Martin og Lis, stod klar med to stationer med lidt grovbrød, frugt og en sodavand. Så skulle det hele kulminere i en gudstjeneste. Der var sat ekstra stole ind i kirken, for vi var jo mange, og der 4

5 kom også forældre og enkelte andre interesserede for at deltage. Ca. 400 mennesker var vi. Bandet spillede sammen med vores organist, Anny. Koret sang både præ- og postludium, de to dramagrupper opførte dels en (lidt indforstået) tolkning af brylluppet i Kana, dels nogle tableauer til den sidste salme, Uberørt af byens travlhed. Og nogle af de flotte billedkunstværker lavet af kul og kaffe! - var blevet fotograferet og kom op på storskærmen under prædikenen. Den del af det gudstjenesten lykkedes nok ikke helt. Den skulle have været en flot sløjfe på dagen, men den blev det ikke. Det er bagsiden af medaljen, når mange arbejder sammen om at lave noget stort: forventningerne og forudsætningerne kan være forskellige, og krudtet bliver meget nemt brugt på at træffe aftaler og gennemtænke alt det praktiske, frem for at tænke og især tale - helt igennem, hvad indholdet helt præcist skal være. Det har vi så lært! Og spildt var det på ingen måde, for det gav også anledning til nogle gode samtaler med konfirmanderne om, hvad en gudstjeneste egentlig er. Det her blev vist ligeså meget til en totalteater-forestilling, selv om vi både sang salmer og havde altergang. Men det praktiske det klappede! Og det allerbedste var, at konfirmanderne i det store og hele gik til arbejdet med højt humør og langt større seriøsitet, end vi havde turdet håbe på. Og så bliver man altså lidt glad og stolt over dem! PULS Så løb den første PULS-gudstjeneste af stabelen nemlig søndag den 20. februar Projektoren var i brug igen og kastede sammen med flotte baggrundsbilleder salmeteksten op på storskærm. Der blev vist billeder, som understøttede Peter Fredensborgs prædiken, ligesom teksten til trosbekendelsen kunne læses. Peter Fredensborg sørgede i den grad for en Uhøjtidelig og Livsnær gudstjeneste i en afslappet, levende og nærværende atmosfære med forklaringer undervejs, hvis man ikke altid lige forstod tingene. Til sidst et dejligt Samvær i mødelokalet ved biblioteket med kaffe, lækre hjemmebagte boller og småkager samt munter snak om stort og småt ja PULS en blev målt, og det blev en dejlig måde at slutte søndagen/weekenden af på samt en mulighed for at lade op til en ny uge. Næste PULS bliver målt søndag den 3. april 2011 kl Kom og vær med til at puste liv og rytme i kirken. Bendte Tvermose P.S.: PULS-gudstjenesterne er kommet på facebook gå på klik på kassen Se de nye PULSgudstjenester og log dig på. Det musikalske sørgede organisten for. Hun havde skiftet orglet ud med et klaver, og sammen med en bassist og ungdomskoret, blev der sunget og spillet en lang række nye og moderne salmer. 5

6 Den genfundne alterkande og brødæske fra Grene Gamle Kirke Under forarbejdet til den store og meget omfattende udstilling, som lokalarkiverne i Billund Kommune viste i Billund Centret den 22. februar 11. marts 2011, fandt Linda Nielsen fra Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn en række gamle kirkedokumenter, som skulle danne grundlag for arkivets udstilling om sognets tre kirker: den gamle Grene Kirke, den ny Grene Kirke og Billund Kirke. Et af dokumenterne indeholdt en fortegnelse over løst inventar fra den gamle Grene Kirke (nedbrudt i 1891), som kunne anvendes i den ny Grene Kirke (taget i brug fjerde søndag i advent 1891, men først fuldstændig færdig i sommeren 1892). Af dette dokument fremgår bl.a.: 1. Alterets Beklædning. Alter Klædet er af rødt Silkestof med Sølvtresser forneden og ved siderne. Alterdugget er af Bomuldsdreil med Frynser forneden. 2. Alterklæde. Messeskjorten er af fiin Lærred og Messehagelen af rødt Bomuldfløil med et Kors af Guldgaloner og med 2 Rader Guldsnorre rundt om Kanten. 3. Kalk og Disk ere af Sølv. Paa Kalken staar en Indskrift: 1691 Hafver Niels Clemmendsen Løflund sampt hans kiære Hustru Sophia Christensdatter foræret denne Kalck og Disk til Grene Kirke (Denne kalk er udstillet i Grene Kiercke bag en gennemsigtig montre ophængt på væggen øverst til venstre i kirken) Alterkanden er af Porcellain, sort med et forgyldt Kors. Brødæsken er af sort Blik ligeledes med et forgyldt Kors. Døbefadet er af Messing. På Alterbordet findes 2 Messing Lysestager. Til Optegnelse af Psalmenumrene findes 3 sorte Tavler. Anm.: Som Levninger fra Pavedømmets tid findes et Laag til et Røgelseskar, et Billede af Christus paa Korset. (Røgelseskaret fra 1200 tallet blev i 1891 indsendt til Nationalmuseet) Jeg fik til opgave at finde disse effekter til affotografering til brug for udstillingen og tog derfor kontakt til en af kirkens medarbejdere. Vi fandt også flere af disse gamle kirketing, som kunne ses affotograferet på den omtalte udstilling. 6 Hvad vi dog ikke kunne finde, var porcelænsalterkanden og brødæsken. Jeg kontaktede derfor den tidligere kirketjener, Knud Ærbo Jacobsen, og viste ham en afskrift af dokumentet, om han evt. kunne huske noget om den gamle alterkande? Jo, den står på loftet i huset, som i dag rummer kirkegårdskontor og som var vores hjem i flere år. Den står i et skab i vores tidligere soveværelse sammen med en brødæske, kunne Knud berolige mig med. Herefter kørte vi ud og fandt de to genstande fra Grene Gamle Kirke. Dog var brødæsken ikke af blik, men også af porcelæn og havde desværre en del afslag på låget. Jeg fik de to genstande affotograferet og efterfølgende fandt Linda Nielsen ved hjælp af tegnene i bunden på de to genstande ud af, at alterkanden var fremstillet på Den Kongelige Porcelænsfabrik i perioden og at brødæsken var fremstillet hos Bing & Grøndahl omkring Muligvis er blikæsken gået til og man har fået fremstillet en brødæske svarende til alterkanden hos Bing & Grøndahl eller også har fabrikken overtaget produktionen af disse kirketing. Hvornår porcelænskanden og brødæsken stammer fra og hvornår de sidst har været i brug i Grene Kirke vides p.t. ikke, men måske de mange kirkedokumenter, som lokalarkivet har kopi af, kan afsløre herkomsten (de kan have været skænket til kirken af en af sognets mere velhavende beboere) og måske kan nogle af sognets ældste beboere huske, hvornår kanden og brødæsken har været i brug! Porcelænskanden og brødæsken var velvilligt udlånt til udstillingen i Billund Centret, hvor de kunne beundres af de mange besøgende gæster. Efter udstillingen overvejer menighedsrådet, om de to genstande skal henstilles i mørke i det omtalte klædeskab igen eller om de skal frem i lyset og måske placeres et diskret sted i Grene Kirke, således at alle har mulighed for at se disse to gamle genstande fra den forsvundne og nedbrudte kirke. Vagn Hansen

7 Konfirmationer 2011 i Grene Sogn 7

8 1. maj kl konfirmeres Søndermarkskolen 7.A i Billund Kirke Anton Bock Andersen Vestervang Billund Joakim Bekker Christiansen Tingstedet Billund Mathias Severin Dahl Lillevang Billund Sebastian Løvvang Frederiksen Mølleparken Billund Kasper Nyhus Friis Markskellet Billund Kristian Lykke Fyrst Fyrrevænget Billund Ronnie Gejl Gregersen Sønderkær Billund Morten Dahl Hansen Mølleparken Billund Casper Zinck Isager Sønderkær Billund Jacob Krog Kristensen Toften Billund Mads Buhl Tronborg Nielsen Sønderkær Billund Matias Thue Schilling Nissen Tingstedet Billund Tobias Neergaard Olesen Tingstedet Billund Rune Bech Pedersen Tingstedet Billund Peter Risager Tingstedet Billund Nikolaj Bjarki Dyrvig Simonsen Elmelunden Billund Sebastian Hammelev Thorsen Tingstedet Billund Signe Johanne Berg Bojesen Sønderkær Billund Katja Cecilie Jungdal Lysningen Billund Lisa Møller Klausen Tingstedet Billund Sara Kathrine Højer Krogh Tuen Billund Maria Skov Nielsen Sønderkær Billund Stephanie Udbye Kærvej Billund 8. maj kl konfirmeres Enggårdskolen 7.A i Billund Kirke Jonas Vestergaard Chüsler Andersen Mølleparken Billund Kristian Sort Hess Andersen Stilbjergvej 4B 7190 Billund Jan Emil Axelsen Markskellet Billund Lars Grouleff Jensen Markskellet Billund Nicolai Klausholm Bygager Billund Jonas Bolding Lund Grenevej Billund Marcus Juhl Refshøj Mellergaard Bogfinkevej Billund Andreas Valentin Nielsen Kobjergvej Billund Philip Uhd Wendt Nielsen Tingstedet Billund Emil Juel Zeuner Plougslundvej Billund Mark Grøndahl Øhlenschlæger Lillevang Billund Lea Isabella Hirt Søderdahl Bruun Kobjergvej Billund Annika Mia Bøgedal Plougslundvej Billund Cilla Christensen Egevænget Billund Julie Gam-Jensen Søndermarksvej Billund Melanie Bjerrum Højrup Møllevænget Billund Maria Mulvad Gravhøjen 5B, Billund Vibe Sonne Møllevænget Billund 8

9 15. maj kl konfirmeres Søndermarkskolen 7.B i Billund Kirke Andrew Christian Anov Mølleparken Billund Marc Sejrup Berg Mølleparken Billund Rasmus Søgård Berntsen Tingstedet Billund Oliver Habekost Jensen Tingstedet Billund Tobias Block Jensen Søndermarksvej Billund Daniel Rosenkilde Haase Knudsen Løkkegårdsvej Billund Nicklas Larsen Sønderkær Billund Victor Arengot Madsen Lillevang Billund Kristian Kee Nørskov Elmelunden Billund Mathias Vase Povlsen Mølleparken Billund Sebastian Nicolai Wallenius Lillevang Billund Julie Bøttcher Ved Søen Billund Christl Høj Hansen Tingstedet Billund Katrine Grue Hansen Fyrrevænget Billund Camilla Jensen Sønderkær Billund Cathrine Rafn Jordan Hybenvej Billund Sofie Boeriis Rasmussen Skovparken Billund Katrine Mose Sannerum Mølleparken Billund 20. maj kl konfirmeres Enggårdskolen 7.B i Billund Kirke Joachim Straarup Andreasen Østerbyvej Vandel Mathias Skov Andreasen Sønderkær Billund Frederik Gaasdal Jensen Sønderkær Billund Daniel Hauge Larsen Elkjærhøjevej Billund Emil Ratzer Pedersen Markskellet Billund Michael Søgaard Plougstrup Mølleparken Billund Asger Rungborg Skovparken Billund Victor Rungborg Skovparken Billund Oliver Rask Schmahl Kærvej Billund Maria Kristina Bak Møllevænget Billund Amalie Dollerup Sønderkær Billund Julie Bjerrisgaard Eskildsen Granvej 2B 7190 Billund Malene Hjorth Fredensborg Præstevang 1A 7190 Billund Line Damgaard Kristensen Plougslundvej Billund Melanie Emilie Mortensen Plougslundvej Billund Selina Ravn Noren Søndermarksvej Billund Jeanette Kathrine Samsing Søndermarksvej Billund 9

10 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver i Billund afleveres i mødelokale 1, Billund Centret. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. 10

11 Lidt fra minikonfirmandundervisningen: Mit navn er Kirsten Brandt og jeg er den nye minikonfirmand-underviser. Til daglig er jeg lærer på Søndermarkskolen hvor jeg har en 3. klasse. Jeg startede minikonfirmand undervisningen op i begyndelsen af februar måned Jeg har en klasse om tirsdagen og en om onsdagen. Eleverne kommer fra de to 3. klasser på Enggårdsskolen. Der er næsten fuldt hus om onsdagen, hvorimod tirsdagsholdet er en lille flok. Mange børn, også i 3. klasse, tænker store tanker. Spørgsmålene er mange og varierede, og nu skal man ikke tro, at fordi der ikke er mange på et hold, eller det kun er børn omkring 9-10 års alderen, at der ikke bliver stillet store spørgsmål. Jeg har hørt rigtig meget allerede, noget kan jeg svare på, andet må vente til gangen efter. De tænker på Gud og Jesus. Hvor kommer vi fra? Hvad sker der når vi dør? Men spørgsmål som: Hvorfor er der knapper bagpå døbefonten? Hvorfor er dugen grøn på alteret? Hvorfor er der et reb oppe ved alteret? Hvorfor må man ikke have hat på i kirken? bliver såmænd også stillet Jeg er rigtig glad for, at jeg fik muligheden for at undervise børnene her i foråret. De er så søde og umiddelbare, og så er det jo ingen sag at have undervisning i sin fritid. Jeg tør vist godt sige, at børnene også synes det er hyggeligt at komme i Å-fløjen en gang om ugen. Efter jeg har fortalt lidt, og vi har sunget og bedt Fadervor i kirken, går vi ind i konfirmandstuen hvor vi snakker, maler, ser film og får lidt at spise. Vi slutter dagen af med at synge et vers, hvor vi siger farvel til hinanden og på gensyn næste uge. Hele forløbet afsluttes med en fælles gudstjeneste søndag den 10. april Her er alle velkommen, men minikonfirmanderne får en særskilt skrivelse med hjem til deres familier, så far, mor, søskende og evt. bedsteforældre kan komme med ned i kirken, hvor vi sammen holder afslutning for minikonfirmanderne. Det er lidt hemmeligt hvad børnene skal lave til gudstjenesten, men kom endelig og se hvad vi har fundet på Minikonfirmandafslutning Søndag den 10. april kl er der familiegudstjeneste i Billund Kirke v/solvej Paabøl Andersen. Gudstjenesten markerer afslutningen på det forløb, som minikonfirmanderne fra Enggårdskolen har været igennem sammen med Kirsten Brandt. Efter gudstjenesten går minikonfirmanderne og deres forældre, søskende og bedsteforældre over i Å-fløjen til lidt mad. Alle er velkomne til gudstjenesten. Kirkens Børnestue Da der over en længere periode har vist sig et dalende behov for at benytte sig af tilbuddet om Kirkens Børnestue i forbindelse med gudstjenesterne, er dette fra og med dette nummer af kirkebladet foreløbig sat i bero. Viser det sig med tiden, at der igen opstår behov for Kirkens Børnestue, er vi naturligvis klar til at tilbyde det igen. Sognepræsterne Klokkespil 1. april april Lys vårmorgen Blue monk Jylland mellem tvende have 17. april april Hil dig frelser og forsoner Se vi gå op til Jerusalem Vor Herre Jesu mindefest 24. april maj Krist stod op af døde Kom maj du søde milde Sing halleluja Klokkespilskoncert Billund Kirke søndag den 22. maj efter gudstjenesten, ca kl Lyt til det ude i byen, eller ved Billund centret. Kirken vil også være åben. Ved klokkespillet: Kristjan Piirimets 117

12 Kirkens kor Kirkekorene blev fotograferet ved julekoncerten af Erik Noer. Børnekoret er fra 3/4. 5. klasse og synger til børnegudstjenester og enkelte koncerter. Der er 18 medlemmer i børnekoret. Koret er et spirekor til ungdomskoret, og der erhverves fortrinsvis medlemmer fra minikonfirmanderne. I øjeblikket er der 15 medlemmer i ungdomskoret fra 5/6. klasse og til 9. klasse. Ungdomskoret synger til gudstjenester en gang om måneden og synger sammen med voksenkoret til tre koncerter om året. F.eks. har ungdomskoret lige været med i en stor opførelse af påskepassionen: 7 Døgn i Jerusalem sammen med kirkens voksenkor og to kor fra Vejle. Koncerten skal gentages i Ungdomskoret er lønnet efter alder. Voksenkoret har p.t. 32 medlemmer og synger på frivillig basis. Koret har stolte traditioner med at synge firstemmigt til en gudstjeneste om måneden. Koret, der er i alderen fra 30 70, synger til koncerter, sangaftener og musikgudstjenester både i kirken og udensogns. Der bliver også tid til et verdsligt repertoire, som opføres ved f.eks. adventsfesten og koncerten ved Anlægget. Koret skal være med til at synge en passionskantate af Sv. O. Møller til Langfredag og skal i gang med at øve en stor gospelmesse af Christer Palm til opførelse i marts Her skal ungdomskoret også være med. Folk med interesse for at synge i voksenkoret kan henvende sig til organist Anny Jespersen. Det er ikke et krav at kunne noder. Det er sjovt at synge, og flere i voksenkoret har sunget i kirkens børne- og ungdomskor og har sang som en livsstil, og al forskning viser da også, at korsang giver glæde, og du bliver social af at synge. Anny Jespersen telefon Konfirmationer 2013 Da der i skrivende stund ikke er nogen, der ved, hvilke klasser de nuværende 5. klasse-elever kommer til at tilhøre i 7. klasse i på den nye skole, og da vi ved, at mange gerne vil have konfirmationsdatoen meldt ud så tidligt som muligt, vælger vi at konfirmere klasserne efter deres nuværende klasseinddeling. De vil selvfølgelig blive undervist i de klasser, de går i til den tid, hvilket betyder, at en del ikke vil blive konfirmeret af den præst, de er blevet undervist af. Vi er selvfølgelig selv kede af ikke at kunne konfirmere alle dem, vi har undervist, men sådan er betingelserne nu med denne årgang. Peter Fredensborg og Solvej Paabøl Andersen Sognepræster Søndag den 7. april konfirmeres den nuv. Enggårdskolens 5A af Peter Fredensborg Søndag den 14. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5B af Peter Fredensborg Søndag den 21. april konfirmeres den nuv. Enggårdskolens 5B af Solvej Paabøl Andersen Fredag den 26. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5A af Solvej Paabøl Andersen Søndag den 28. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5C af Solvej Paabøl Andersen 8

13 Menighedsrådet arrangerer Syng-sammen-aften onsdag den 6. april kl på Billund Plejecenter. Indleder vil være Hans Erik Friis. Overskriften er ikke en fejl, men indtil nu har det netop drejet sig om syng-sammen-aftener. Vi er dog i fællesskab med plejecentret blevet enige om, at det vil være bedre for plejecentrets beboere at lægge arrangementet om eftermiddagen. Det vil derfor fremover blive syng-sammen-eftermiddage, der afholdes kl , der er det tidspunkt, der passer plejecentret bedst. Vi håber dog, at der stadig også vil komme deltagere ude fra byen, da vi plejer at have et par hyggelige timer sammen. Alle er velkomne. Sogneeftermiddag Tirsdag den 12. april holder vi sæsonens sidste sogneeftermiddag. Vi får besøg af Lars Rand Jensen, som er pensioneret politimester fra Odense. Han vil tale om emnet Tryghed i hverdagen. Vi mødes kl i Å-fløjen. Alle er velkomne. Sogneudflugt onsdag den 8. juni kl Det er ikke, fordi vi har nærmere oplysninger om den årlige udflugt på nuværende tidspunkt, men vi vil gerne gøre opmærksom på datoen, så alle interesserede kan sætte kryds i kalenderen. Der vil naturligvis komme nærmere i næste udgave af kirkebladet, men hold også øje med annoncen i Billund Ugeavis, når vi kommer lidt tættere på. Menighedsmøde i Å-fløjen onsdag den 27. april kl Menighedsrådet vil denne aften redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget og give en generel orientering om arbejdet og de mange aktiviteter, der varetages. Samme aften vil landskabsarkitekt Eivind Wad præsentere projektet omkring udvidelsen af Grene Kirkegård. Vi håber at rigtig mange vil benytte lejligheden til at være med denne aften. Kirkekaffe nu FØR gudstjenesten Normalt drikker vi kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 9. Sådan en har vi ikke på 2.helligdage. Men 2. påskedag (25. april) vil vi gerne byde på en kop kaffe og et rundstykke før gudstjenesten, som er kl i Billund Kirke. Så hvis man har lyst, er man velkommen i Å-fløjen kl Musikgudstjeneste Langfredag i Billund Kirke Langfredag kl opføres Svend-Ove Møllers Passionskantate Gak under Jesu Kors at stå for solo, kor, orgel og orkester. Teksterne er fra Jesu Kristi lidelseshistorie, der er sammenstykket fra de 4 evangelier. Kor- og orkesterværket varer ca. 40 minutter. Hvor der normalt læses fra lidelseshistorien, synges det krævende evangelist-parti af Peter Fredensborg. Jesus-partiet synges af Thomas Hasemann Poulsen (som er gift med pastor Solvej Paabøl Andersen). Derudover medvirker Niels Kristian Refstrup fra koret og Brian Skjødt Madsen fra menighedsrådet i rollerne som misdæderne (røverne). Som musikere medvirker Jens Byskov, Kolding på violin, Kristjan Piirimets, som også er organist ved kirken, på tværfløjte og Anny Jespersen på orgel. Ungdomskoret og voksenkoret, som er placeret ved orglet ved denne opførelse, synger vekslende med menigheden alle vers fra salmen Gak under Jesu kors at stå, som Sv.-Ove Møller har kædet sammen med lidelseshistorien. Komponisten Svend-Ove Møller har skrevet mange korværker og nogle orgelværker. Han var bl.a. organist i Sct. Jacobi Kirke i Varde og i Viborg Domkirke. Sv-O Møller er kendt for sin egen stil, som betegnes som personlig og meget udtryksfuld, med rødder i gregoriansk musik. Der er gratis adgang til musikgudstjenesten Anny Jespersen Forårskoncert Søndag den 29. maj kl er der traditionen tro forårskoncert i Billund Kirke. Medvirkende er kirkens børnekor, ungdomskor og voksenkor, John Skou spiller elbas sammen med korene, Peter Fredensborg er liturg, Kristjan Piirimets medvirker på orgel og klaver og Anny Jespersen er dirigent. Af programmet kan nævnes gospelsange og spirituals, korarrangementer af både nye og gamle salmer af bl.a: Hans Holm, M. Bergstrøm, J. Kleveland og Willy Egmose. Efter en afdeling med aftensalmer, slutter koncerten med Halleluja af L. Cohen, som i de seneste år nærmest er blevet et hit, både blandt unge og ældre. Der er indlagt 4 fællessalmer i programmet. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en kop ståkaffe i centret. Anny Jespersen 9

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf April Torsdag den 7. kl : Fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg, taler. Mandag den 18. kl : Bodil Skjøtt kommer og delagtiggør Jødernes påskemåltid med os. Billund Søndagsskole: Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf april kl : Minikonfirmandafslutningsgudstjeneste 22. maj kl : Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl Billund Y s Men s Club: Else Pradsgaard, Parkvej 9, 6623 Vorbasse, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Maj Mandag den 2. kl : Kredsmøde i Løvlund missionshus m/ims generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding. Torsdag den 5. kl : Jens Lynderup, KLF, taler. Onsdag den 18. kl : Bibelkreds Mandag den 23. kl : Ældreeftermiddag m/ Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder. Mandag den 30. kl : Kreds Sang-aften i Grindsted missionshus KFUM-spejderne i Billund: Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Billund FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 10

15 Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Årets kirketur Onsdag den 4. maj 2011 til Langelund Kirke Derefter fælles kaffebord i Ringgive Præstegård Afgang fra Billund Centrets parkeringsplads kl Der er samkørsel i egne biler. Bestyrelsen Grundtvigsk Forum Billund Studiekreds i samarbejde med sognepræst Solvej Paabøl Andersen, vinteren 2011 Emnet for studiekredsen er udvalgte kapitler fra bogen Hvad skal man tro 7 indgange til kristendommen af Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen Vi mødes i Å-fløjen kl Onsdag den 13. april drøftes kapitlet Om kristendom og etik. Spørgsmål til hjælp ved forberedelserne vil i god tid blive lagt frem i våbenhuset ved Billund Kirke Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at man kan være til stede hver gang. Alle er velkomne. Fredagsklubben Løv-ungerne Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. Kirkens Korshær: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Løvlund Missionshus: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf April Mandag den 4. kl Mødeaften ved Heinrich W. Pedersen Lørdag den 9. kl. 9.00: Gør-det-selv-dag Fredag den 15. kl : Forårsfest ved Svend-Erik Petersen Maj Mandag den 2. kl : Kredsmøde i Løvlund ved Thomas Bjerg Mikkelsen Mandag den 16. kl : Mødeaften ved Esben Mikkelsen Fredag den 27. kl : Familieaften (med fællesspisning) ved Steen M. Laursen KFUM & KFUK Løvlund: Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. Bibelkredsene April 2011 Ingen bibelkreds. Maj 2011 Onsdag den 11. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 4. søndag efter påske: Joh 16, 5-15 I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Else og Ove Høgh 4. Inger og Kristian Vinther 6. Martha Kristiansen 8. Rita og Jens Dahlmann 10. Arne Thomsen 13. Kirstine og Svend Nørlund 11

16 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Søn 3. Midfaste PF PULS / UK PF Søn 10. Mariæ bebudelse SPA MINI / BK 9.00 PF Søn 17. Palmesøndag 9.00 SPA SPA Tors 21. Skærtorsdag SPA SPA Samvirkende Menighedsplejer Fre 22. Langfredag Koncert PF Søn 24. Påskedag PF 9.00 PF KFUM/K Man påskedag SPA Kaffe Maj Søn s. e. påske SPA Konf. / UK PF Kofoeds Skole Ons PF Søn s. e. påske SPA Konf. / VK Skt. Lukas Stiftelsen Søn s. e. påske PF Konf. /UK SPA Folkekirkens Ungdomskor Fre 20. St. Bededag PF Konf / VK Søn s. e. påske SPA 9.00 SPA Søn s. e. påske Koncert PF Juni Tors 2. Kr. Himmelfart SPA 9.00 SPA Folkekirkens Mission Søn s. e. påske PF+SPA I anlægget PF VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. Kaffe = kirkekaffe før gudstjenesten. PULS = Puls-gudstjeneste. Konf. = Konfirmation. I Grene sogn Døbte i Grene Sogn 1. januar til 28. februar 2011: Benjamin Erbo Ahm Josephine Aagaard Mikkelsen Tobias Graversgaard Jensen Malte Julius Rehder Larsson Maja Timmermann-Hansen Augusta Skovbjerg-Kjær Hans August Bay-Gertsen Mathias Lundager Døde og begravede i Grene Sogn 1. januar til 28. februar 2011: Anna Jessen Marie Eskildine Møller Olsen Inger Amalie Sørensen Hans Thomsen Jensen Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 7. april kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 21. april INGEN - Skærtorsdag Torsdag d. 5. maj kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 19. maj kl Peter Fredensborg Torsdag d. 2. juni INGEN Kr. Himmelfartsdag Indsamlede kollekter januar og februar 2011: Det danske Bibelselskab 440,00 kr. Kirkens Korshær 328,00 kr. Blå Kors 140,00 kr. KLF Kirke og Medier 288,00 kr. Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 5. april kl Tirsdag den 3. maj kl

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere