Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj"

Transkript

1 Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Har du lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde i forbindelse med arrangementer i kirken? Ved foredrag, koncerter, kirkefrokoster osv. kan den vagthavende kirketjener godt bruge lidt hjælp. Hvis det er noget for dig, så henvend dig til kordegn Maria Friis på tlf mail: Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar., marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Fra konfirmandarrangement i januar (Poul Viller, Give) Billeder i bladet i øvrigt taget af Vagn Hansen og Erik Noer og istock Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 VIDSTE DU at Grene Sogn har en hjemmeside? Se selv! 2

3 Fra præsteværelset... som kan blodskyld tvætte af! Kristendommens vigtigste symbol er et kors. Ligesom man kan kende islam på sin halvmåne og jødedom på sin jødestjerne, sådan er kristendom kendetegnet ved et kors. Det kan man egentlig godt undre sig over. Korset er oprindeligt et tortur- og henrettelsesinstrument, der i sig selv derfor minder om lidelse og død. Hvorfor valgte man så korset som symbol og ikke en blomst eller en morgensol som tegn på opstandelse og liv? På den ene side skyldes det til dels ydre omstændigheder. En af de afgørende skulle efter sigende være, at den romerske kejser Konstantin den Store forud for en af sine vigtige sejre fik et syn af et brændende kors med skriften: In hoc signo vinces ved dette tegn skal du sejre. Herefter gik der ikke mange år før korsfæstelsen blev afskaffet som dødsstraf og i stedet ophøjet til symbol for kristendommen. Men det er ikke kun ydre omstændigheder, der har været bestemmende for at korset er kommet til at stå som kristendommens vigtigste symbol. Det skyldes også at de kristne fra allerførste færd har opfattet korsfæstelsen af Jesus som noget helt centralt i den kristne tro. Hvor centralt korset står, vidner både vores bibel og salmebog om. I mange af de ældste salmer i vores salmebog får vi f.eks. meget stærke billeder af det fortættede drama, langfredag udtrykker. Et drama, der ublidt lader forstå, at vi faktisk har vores andel i miseren. Fra det 2. århundrede siges det om Jesus langfredag: du tog vor skyld og bar vor skam, vor sjæl at holde i live; for os du døde og opstod, du købte os med dit dyre blod (DDS 435). Det samme kommer til udtryk i den hyppigt brugte oldkirkelige nadversalme, der har samme intro til alle tre vers: O, du Guds lam! med korsets skam, du bar al verdens synder (DDS 439). Og endelig et eksempel fra ca. 6. århundrede: Hvad jeg skyldte, han opfyldte, min opstandne Herre Krist; vredens luer mer ej truer, Gud min Fader er for vist (DDS 262). I disse eksempler finder vi bl.a. den forståelse af langfredag, der også kommer til udtryk flere steder i Det nye Testamente: også vort påskelam er slagtet, Kristus, lyder det hos Paulus (1 Kor 5,7). Og ved synet af Jesus udbryder Johannes Døberen: Se, Guds Lam, som bærer verdens synd. (Joh 1,29). Bag dette ligger Det gamle Testamentes fortælling om påskens tilblivelse, da israelitterne brød op fra Ægypten. Pesach er det hebraiske ord for påske og betyder forbigang, fordi dødsenglen dengang gik forbi de huse, der havde påskelammets blod smurt på dørstolperne. Langfredag har noget af det samme i sig: i Jesu død er der forbigang og liv for os. Hvorfor? Fordi Gud lod det, som egentlig tilkom os, komme over sin Søn: han lod i vrede sit ansigt vende bort fra sin Søn på vores vegne. Langfredag led Jesus derfor korsets død i vores sted, som vi synger i Hil dig, Frelser og Forsoner. Korset er således om noget kristendommens sejrssymbol: ondskaben og mørket har tabt, syndens straf er udstået, så døden og Guds vrede kan gå os forbi. Ved langfredags kors. I al evighed. Men hvorfor så ikke et symbol på liv og opstandelse? Ja, det er korset sådan set også et symbol på, eftersom det er tomt. Jesu kors er tomt. Ligesom hans grav. Prisen er betalt. Døden er besejret. Det er fuldbragt. Helt færdigt. Glædelig påske! Peter Fredensborg 3

4 Nyt fra formanden Tirsdag den 8. februar 2011 havde menighedsrådet et ekstraordinært menighedsrådsmøde hvor eneste punkt på dagsordenen var drøftelse og beslutning om, hvilket af de to projekter vedr. udvidelsen af Grene Kirkegård menighedsrådet ville vælge. Efter en meget grundig og konstruktiv diskussion valgte et enstemmigt råd projektet, der var indsendt af Wad Landskabsarkitekter A/S, Århus. Udvidelsen inkl. køb af jord vil beløbe sig til ca. 4 mill. kr. Menighedsrådet skal nu i gang med alt det praktiske omkring projektet. Det skal også endeligt godkendes af Grene Provsti. Når godkendelsen foreligger, skal vi have det finansieret bl.a. ved lån i stiftet. Menighedsrådet har et ønske om, at hele projektet skal være afsluttet i løbet af Onsdag den 27. april 2011 (se invitationen andetsteds i bladet) vil menighedsrådet invitere sognets beboere til et møde i Å-fløjen, hvor vi bl.a. vil præsentere projektet. Som nævnt i sidste nr. af kirkebladet er det lykkedes menighedsrådet at udleje Skovparken 112 fra 1. marts Lejerne er Mads og Camilla Fog og deres 2 drenge på 4 og 6 år. Familien flytter hertil fra Århus. Vi håber, at de må falde godt til i præsteboligen og i Billund i almindelighed. Else Marie Madsen formand Stort konfirmandtræf i Billund Af sognepræst Solvej Paabøl Andersen Søndag den 16. januar løb et større arrangement for vores egne og nogle af omegnens konfirmander af stabelen. Vi var 8 præster, som havde sat os for at lave et stort arrangement sammen med de unge mennesker. Emnet var overtro og under-tro. Til den første del af emnet havde vi tryllekunstneren Niels Krøjgaard til at demonstrere for konfirmanderne, hvor nemt det er at manipulere folk til at tro på det overnaturlige. Skræmmende! Heldigvis afslørede han også, hvori hans magiske evner bestod, og han sluttede af med dels en advarsel om at flirte med det okkulte, dels en lille peptalk om, at man selvfølgelig skal have tro men det er sandelig ikke lige meget, hvad man tror på! Kristendom er ikke overtro. Men kristendommen lægger vægt på, at livet og kærligheden og tilgivelsen er undere, som vi alle sammen møder hvis ellers vi har øjne og ører og hjerte åbne for dem. En god fortælling om et under var tilfældigvis søndagens tekst: brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand om til vin. Store mængder vidunderlig vin. Nogle vil sige, at det da netop er et eksempel på, at kristendommen er fyldt af overtro. Men så har man gjort sig for hurtigt færdig med historien. For den peger hen på noget større. Den er et tegn, og altså ikke selve sagen. Selve sagen er, helt kort fortalt, at Jesus er på glædens side og han er ikke nærig med den. Og det helt store under, som både den begivenhed og hele vores liv skal ses i lyset af, er opstandelsen påskemorgen. Denne fortælling skulle konfirmanderne arbejde kreativt med i en af de tre workshops: korsang, drama eller billedkunst. De tre workshops havde vi hyret nogle professionelle til at stå for. Rent praktisk blev dagen afviklet sådan, at den ene halvdel var inde at høre foredrag i teatersalen, mens den anden halvdel var fordelt på de tre workshops i kirken og Å-fløjen. Derefter byttede de rundt efter en kort pause, hvor vores velvillige kirketjenere, Martin og Lis, stod klar med to stationer med lidt grovbrød, frugt og en sodavand. Så skulle det hele kulminere i en gudstjeneste. Der var sat ekstra stole ind i kirken, for vi var jo mange, og der 4

5 kom også forældre og enkelte andre interesserede for at deltage. Ca. 400 mennesker var vi. Bandet spillede sammen med vores organist, Anny. Koret sang både præ- og postludium, de to dramagrupper opførte dels en (lidt indforstået) tolkning af brylluppet i Kana, dels nogle tableauer til den sidste salme, Uberørt af byens travlhed. Og nogle af de flotte billedkunstværker lavet af kul og kaffe! - var blevet fotograferet og kom op på storskærmen under prædikenen. Den del af det gudstjenesten lykkedes nok ikke helt. Den skulle have været en flot sløjfe på dagen, men den blev det ikke. Det er bagsiden af medaljen, når mange arbejder sammen om at lave noget stort: forventningerne og forudsætningerne kan være forskellige, og krudtet bliver meget nemt brugt på at træffe aftaler og gennemtænke alt det praktiske, frem for at tænke og især tale - helt igennem, hvad indholdet helt præcist skal være. Det har vi så lært! Og spildt var det på ingen måde, for det gav også anledning til nogle gode samtaler med konfirmanderne om, hvad en gudstjeneste egentlig er. Det her blev vist ligeså meget til en totalteater-forestilling, selv om vi både sang salmer og havde altergang. Men det praktiske det klappede! Og det allerbedste var, at konfirmanderne i det store og hele gik til arbejdet med højt humør og langt større seriøsitet, end vi havde turdet håbe på. Og så bliver man altså lidt glad og stolt over dem! PULS Så løb den første PULS-gudstjeneste af stabelen nemlig søndag den 20. februar Projektoren var i brug igen og kastede sammen med flotte baggrundsbilleder salmeteksten op på storskærm. Der blev vist billeder, som understøttede Peter Fredensborgs prædiken, ligesom teksten til trosbekendelsen kunne læses. Peter Fredensborg sørgede i den grad for en Uhøjtidelig og Livsnær gudstjeneste i en afslappet, levende og nærværende atmosfære med forklaringer undervejs, hvis man ikke altid lige forstod tingene. Til sidst et dejligt Samvær i mødelokalet ved biblioteket med kaffe, lækre hjemmebagte boller og småkager samt munter snak om stort og småt ja PULS en blev målt, og det blev en dejlig måde at slutte søndagen/weekenden af på samt en mulighed for at lade op til en ny uge. Næste PULS bliver målt søndag den 3. april 2011 kl Kom og vær med til at puste liv og rytme i kirken. Bendte Tvermose P.S.: PULS-gudstjenesterne er kommet på facebook gå på klik på kassen Se de nye PULSgudstjenester og log dig på. Det musikalske sørgede organisten for. Hun havde skiftet orglet ud med et klaver, og sammen med en bassist og ungdomskoret, blev der sunget og spillet en lang række nye og moderne salmer. 5

6 Den genfundne alterkande og brødæske fra Grene Gamle Kirke Under forarbejdet til den store og meget omfattende udstilling, som lokalarkiverne i Billund Kommune viste i Billund Centret den 22. februar 11. marts 2011, fandt Linda Nielsen fra Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn en række gamle kirkedokumenter, som skulle danne grundlag for arkivets udstilling om sognets tre kirker: den gamle Grene Kirke, den ny Grene Kirke og Billund Kirke. Et af dokumenterne indeholdt en fortegnelse over løst inventar fra den gamle Grene Kirke (nedbrudt i 1891), som kunne anvendes i den ny Grene Kirke (taget i brug fjerde søndag i advent 1891, men først fuldstændig færdig i sommeren 1892). Af dette dokument fremgår bl.a.: 1. Alterets Beklædning. Alter Klædet er af rødt Silkestof med Sølvtresser forneden og ved siderne. Alterdugget er af Bomuldsdreil med Frynser forneden. 2. Alterklæde. Messeskjorten er af fiin Lærred og Messehagelen af rødt Bomuldfløil med et Kors af Guldgaloner og med 2 Rader Guldsnorre rundt om Kanten. 3. Kalk og Disk ere af Sølv. Paa Kalken staar en Indskrift: 1691 Hafver Niels Clemmendsen Løflund sampt hans kiære Hustru Sophia Christensdatter foræret denne Kalck og Disk til Grene Kirke (Denne kalk er udstillet i Grene Kiercke bag en gennemsigtig montre ophængt på væggen øverst til venstre i kirken) Alterkanden er af Porcellain, sort med et forgyldt Kors. Brødæsken er af sort Blik ligeledes med et forgyldt Kors. Døbefadet er af Messing. På Alterbordet findes 2 Messing Lysestager. Til Optegnelse af Psalmenumrene findes 3 sorte Tavler. Anm.: Som Levninger fra Pavedømmets tid findes et Laag til et Røgelseskar, et Billede af Christus paa Korset. (Røgelseskaret fra 1200 tallet blev i 1891 indsendt til Nationalmuseet) Jeg fik til opgave at finde disse effekter til affotografering til brug for udstillingen og tog derfor kontakt til en af kirkens medarbejdere. Vi fandt også flere af disse gamle kirketing, som kunne ses affotograferet på den omtalte udstilling. 6 Hvad vi dog ikke kunne finde, var porcelænsalterkanden og brødæsken. Jeg kontaktede derfor den tidligere kirketjener, Knud Ærbo Jacobsen, og viste ham en afskrift af dokumentet, om han evt. kunne huske noget om den gamle alterkande? Jo, den står på loftet i huset, som i dag rummer kirkegårdskontor og som var vores hjem i flere år. Den står i et skab i vores tidligere soveværelse sammen med en brødæske, kunne Knud berolige mig med. Herefter kørte vi ud og fandt de to genstande fra Grene Gamle Kirke. Dog var brødæsken ikke af blik, men også af porcelæn og havde desværre en del afslag på låget. Jeg fik de to genstande affotograferet og efterfølgende fandt Linda Nielsen ved hjælp af tegnene i bunden på de to genstande ud af, at alterkanden var fremstillet på Den Kongelige Porcelænsfabrik i perioden og at brødæsken var fremstillet hos Bing & Grøndahl omkring Muligvis er blikæsken gået til og man har fået fremstillet en brødæske svarende til alterkanden hos Bing & Grøndahl eller også har fabrikken overtaget produktionen af disse kirketing. Hvornår porcelænskanden og brødæsken stammer fra og hvornår de sidst har været i brug i Grene Kirke vides p.t. ikke, men måske de mange kirkedokumenter, som lokalarkivet har kopi af, kan afsløre herkomsten (de kan have været skænket til kirken af en af sognets mere velhavende beboere) og måske kan nogle af sognets ældste beboere huske, hvornår kanden og brødæsken har været i brug! Porcelænskanden og brødæsken var velvilligt udlånt til udstillingen i Billund Centret, hvor de kunne beundres af de mange besøgende gæster. Efter udstillingen overvejer menighedsrådet, om de to genstande skal henstilles i mørke i det omtalte klædeskab igen eller om de skal frem i lyset og måske placeres et diskret sted i Grene Kirke, således at alle har mulighed for at se disse to gamle genstande fra den forsvundne og nedbrudte kirke. Vagn Hansen

7 Konfirmationer 2011 i Grene Sogn 7

8 1. maj kl konfirmeres Søndermarkskolen 7.A i Billund Kirke Anton Bock Andersen Vestervang Billund Joakim Bekker Christiansen Tingstedet Billund Mathias Severin Dahl Lillevang Billund Sebastian Løvvang Frederiksen Mølleparken Billund Kasper Nyhus Friis Markskellet Billund Kristian Lykke Fyrst Fyrrevænget Billund Ronnie Gejl Gregersen Sønderkær Billund Morten Dahl Hansen Mølleparken Billund Casper Zinck Isager Sønderkær Billund Jacob Krog Kristensen Toften Billund Mads Buhl Tronborg Nielsen Sønderkær Billund Matias Thue Schilling Nissen Tingstedet Billund Tobias Neergaard Olesen Tingstedet Billund Rune Bech Pedersen Tingstedet Billund Peter Risager Tingstedet Billund Nikolaj Bjarki Dyrvig Simonsen Elmelunden Billund Sebastian Hammelev Thorsen Tingstedet Billund Signe Johanne Berg Bojesen Sønderkær Billund Katja Cecilie Jungdal Lysningen Billund Lisa Møller Klausen Tingstedet Billund Sara Kathrine Højer Krogh Tuen Billund Maria Skov Nielsen Sønderkær Billund Stephanie Udbye Kærvej Billund 8. maj kl konfirmeres Enggårdskolen 7.A i Billund Kirke Jonas Vestergaard Chüsler Andersen Mølleparken Billund Kristian Sort Hess Andersen Stilbjergvej 4B 7190 Billund Jan Emil Axelsen Markskellet Billund Lars Grouleff Jensen Markskellet Billund Nicolai Klausholm Bygager Billund Jonas Bolding Lund Grenevej Billund Marcus Juhl Refshøj Mellergaard Bogfinkevej Billund Andreas Valentin Nielsen Kobjergvej Billund Philip Uhd Wendt Nielsen Tingstedet Billund Emil Juel Zeuner Plougslundvej Billund Mark Grøndahl Øhlenschlæger Lillevang Billund Lea Isabella Hirt Søderdahl Bruun Kobjergvej Billund Annika Mia Bøgedal Plougslundvej Billund Cilla Christensen Egevænget Billund Julie Gam-Jensen Søndermarksvej Billund Melanie Bjerrum Højrup Møllevænget Billund Maria Mulvad Gravhøjen 5B, Billund Vibe Sonne Møllevænget Billund 8

9 15. maj kl konfirmeres Søndermarkskolen 7.B i Billund Kirke Andrew Christian Anov Mølleparken Billund Marc Sejrup Berg Mølleparken Billund Rasmus Søgård Berntsen Tingstedet Billund Oliver Habekost Jensen Tingstedet Billund Tobias Block Jensen Søndermarksvej Billund Daniel Rosenkilde Haase Knudsen Løkkegårdsvej Billund Nicklas Larsen Sønderkær Billund Victor Arengot Madsen Lillevang Billund Kristian Kee Nørskov Elmelunden Billund Mathias Vase Povlsen Mølleparken Billund Sebastian Nicolai Wallenius Lillevang Billund Julie Bøttcher Ved Søen Billund Christl Høj Hansen Tingstedet Billund Katrine Grue Hansen Fyrrevænget Billund Camilla Jensen Sønderkær Billund Cathrine Rafn Jordan Hybenvej Billund Sofie Boeriis Rasmussen Skovparken Billund Katrine Mose Sannerum Mølleparken Billund 20. maj kl konfirmeres Enggårdskolen 7.B i Billund Kirke Joachim Straarup Andreasen Østerbyvej Vandel Mathias Skov Andreasen Sønderkær Billund Frederik Gaasdal Jensen Sønderkær Billund Daniel Hauge Larsen Elkjærhøjevej Billund Emil Ratzer Pedersen Markskellet Billund Michael Søgaard Plougstrup Mølleparken Billund Asger Rungborg Skovparken Billund Victor Rungborg Skovparken Billund Oliver Rask Schmahl Kærvej Billund Maria Kristina Bak Møllevænget Billund Amalie Dollerup Sønderkær Billund Julie Bjerrisgaard Eskildsen Granvej 2B 7190 Billund Malene Hjorth Fredensborg Præstevang 1A 7190 Billund Line Damgaard Kristensen Plougslundvej Billund Melanie Emilie Mortensen Plougslundvej Billund Selina Ravn Noren Søndermarksvej Billund Jeanette Kathrine Samsing Søndermarksvej Billund 9

10 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver i Billund afleveres i mødelokale 1, Billund Centret. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. 10

11 Lidt fra minikonfirmandundervisningen: Mit navn er Kirsten Brandt og jeg er den nye minikonfirmand-underviser. Til daglig er jeg lærer på Søndermarkskolen hvor jeg har en 3. klasse. Jeg startede minikonfirmand undervisningen op i begyndelsen af februar måned Jeg har en klasse om tirsdagen og en om onsdagen. Eleverne kommer fra de to 3. klasser på Enggårdsskolen. Der er næsten fuldt hus om onsdagen, hvorimod tirsdagsholdet er en lille flok. Mange børn, også i 3. klasse, tænker store tanker. Spørgsmålene er mange og varierede, og nu skal man ikke tro, at fordi der ikke er mange på et hold, eller det kun er børn omkring 9-10 års alderen, at der ikke bliver stillet store spørgsmål. Jeg har hørt rigtig meget allerede, noget kan jeg svare på, andet må vente til gangen efter. De tænker på Gud og Jesus. Hvor kommer vi fra? Hvad sker der når vi dør? Men spørgsmål som: Hvorfor er der knapper bagpå døbefonten? Hvorfor er dugen grøn på alteret? Hvorfor er der et reb oppe ved alteret? Hvorfor må man ikke have hat på i kirken? bliver såmænd også stillet Jeg er rigtig glad for, at jeg fik muligheden for at undervise børnene her i foråret. De er så søde og umiddelbare, og så er det jo ingen sag at have undervisning i sin fritid. Jeg tør vist godt sige, at børnene også synes det er hyggeligt at komme i Å-fløjen en gang om ugen. Efter jeg har fortalt lidt, og vi har sunget og bedt Fadervor i kirken, går vi ind i konfirmandstuen hvor vi snakker, maler, ser film og får lidt at spise. Vi slutter dagen af med at synge et vers, hvor vi siger farvel til hinanden og på gensyn næste uge. Hele forløbet afsluttes med en fælles gudstjeneste søndag den 10. april Her er alle velkommen, men minikonfirmanderne får en særskilt skrivelse med hjem til deres familier, så far, mor, søskende og evt. bedsteforældre kan komme med ned i kirken, hvor vi sammen holder afslutning for minikonfirmanderne. Det er lidt hemmeligt hvad børnene skal lave til gudstjenesten, men kom endelig og se hvad vi har fundet på Minikonfirmandafslutning Søndag den 10. april kl er der familiegudstjeneste i Billund Kirke v/solvej Paabøl Andersen. Gudstjenesten markerer afslutningen på det forløb, som minikonfirmanderne fra Enggårdskolen har været igennem sammen med Kirsten Brandt. Efter gudstjenesten går minikonfirmanderne og deres forældre, søskende og bedsteforældre over i Å-fløjen til lidt mad. Alle er velkomne til gudstjenesten. Kirkens Børnestue Da der over en længere periode har vist sig et dalende behov for at benytte sig af tilbuddet om Kirkens Børnestue i forbindelse med gudstjenesterne, er dette fra og med dette nummer af kirkebladet foreløbig sat i bero. Viser det sig med tiden, at der igen opstår behov for Kirkens Børnestue, er vi naturligvis klar til at tilbyde det igen. Sognepræsterne Klokkespil 1. april april Lys vårmorgen Blue monk Jylland mellem tvende have 17. april april Hil dig frelser og forsoner Se vi gå op til Jerusalem Vor Herre Jesu mindefest 24. april maj Krist stod op af døde Kom maj du søde milde Sing halleluja Klokkespilskoncert Billund Kirke søndag den 22. maj efter gudstjenesten, ca kl Lyt til det ude i byen, eller ved Billund centret. Kirken vil også være åben. Ved klokkespillet: Kristjan Piirimets 117

12 Kirkens kor Kirkekorene blev fotograferet ved julekoncerten af Erik Noer. Børnekoret er fra 3/4. 5. klasse og synger til børnegudstjenester og enkelte koncerter. Der er 18 medlemmer i børnekoret. Koret er et spirekor til ungdomskoret, og der erhverves fortrinsvis medlemmer fra minikonfirmanderne. I øjeblikket er der 15 medlemmer i ungdomskoret fra 5/6. klasse og til 9. klasse. Ungdomskoret synger til gudstjenester en gang om måneden og synger sammen med voksenkoret til tre koncerter om året. F.eks. har ungdomskoret lige været med i en stor opførelse af påskepassionen: 7 Døgn i Jerusalem sammen med kirkens voksenkor og to kor fra Vejle. Koncerten skal gentages i Ungdomskoret er lønnet efter alder. Voksenkoret har p.t. 32 medlemmer og synger på frivillig basis. Koret har stolte traditioner med at synge firstemmigt til en gudstjeneste om måneden. Koret, der er i alderen fra 30 70, synger til koncerter, sangaftener og musikgudstjenester både i kirken og udensogns. Der bliver også tid til et verdsligt repertoire, som opføres ved f.eks. adventsfesten og koncerten ved Anlægget. Koret skal være med til at synge en passionskantate af Sv. O. Møller til Langfredag og skal i gang med at øve en stor gospelmesse af Christer Palm til opførelse i marts Her skal ungdomskoret også være med. Folk med interesse for at synge i voksenkoret kan henvende sig til organist Anny Jespersen. Det er ikke et krav at kunne noder. Det er sjovt at synge, og flere i voksenkoret har sunget i kirkens børne- og ungdomskor og har sang som en livsstil, og al forskning viser da også, at korsang giver glæde, og du bliver social af at synge. Anny Jespersen telefon Konfirmationer 2013 Da der i skrivende stund ikke er nogen, der ved, hvilke klasser de nuværende 5. klasse-elever kommer til at tilhøre i 7. klasse i på den nye skole, og da vi ved, at mange gerne vil have konfirmationsdatoen meldt ud så tidligt som muligt, vælger vi at konfirmere klasserne efter deres nuværende klasseinddeling. De vil selvfølgelig blive undervist i de klasser, de går i til den tid, hvilket betyder, at en del ikke vil blive konfirmeret af den præst, de er blevet undervist af. Vi er selvfølgelig selv kede af ikke at kunne konfirmere alle dem, vi har undervist, men sådan er betingelserne nu med denne årgang. Peter Fredensborg og Solvej Paabøl Andersen Sognepræster Søndag den 7. april konfirmeres den nuv. Enggårdskolens 5A af Peter Fredensborg Søndag den 14. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5B af Peter Fredensborg Søndag den 21. april konfirmeres den nuv. Enggårdskolens 5B af Solvej Paabøl Andersen Fredag den 26. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5A af Solvej Paabøl Andersen Søndag den 28. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5C af Solvej Paabøl Andersen 8

13 Menighedsrådet arrangerer Syng-sammen-aften onsdag den 6. april kl på Billund Plejecenter. Indleder vil være Hans Erik Friis. Overskriften er ikke en fejl, men indtil nu har det netop drejet sig om syng-sammen-aftener. Vi er dog i fællesskab med plejecentret blevet enige om, at det vil være bedre for plejecentrets beboere at lægge arrangementet om eftermiddagen. Det vil derfor fremover blive syng-sammen-eftermiddage, der afholdes kl , der er det tidspunkt, der passer plejecentret bedst. Vi håber dog, at der stadig også vil komme deltagere ude fra byen, da vi plejer at have et par hyggelige timer sammen. Alle er velkomne. Sogneeftermiddag Tirsdag den 12. april holder vi sæsonens sidste sogneeftermiddag. Vi får besøg af Lars Rand Jensen, som er pensioneret politimester fra Odense. Han vil tale om emnet Tryghed i hverdagen. Vi mødes kl i Å-fløjen. Alle er velkomne. Sogneudflugt onsdag den 8. juni kl Det er ikke, fordi vi har nærmere oplysninger om den årlige udflugt på nuværende tidspunkt, men vi vil gerne gøre opmærksom på datoen, så alle interesserede kan sætte kryds i kalenderen. Der vil naturligvis komme nærmere i næste udgave af kirkebladet, men hold også øje med annoncen i Billund Ugeavis, når vi kommer lidt tættere på. Menighedsmøde i Å-fløjen onsdag den 27. april kl Menighedsrådet vil denne aften redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget og give en generel orientering om arbejdet og de mange aktiviteter, der varetages. Samme aften vil landskabsarkitekt Eivind Wad præsentere projektet omkring udvidelsen af Grene Kirkegård. Vi håber at rigtig mange vil benytte lejligheden til at være med denne aften. Kirkekaffe nu FØR gudstjenesten Normalt drikker vi kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 9. Sådan en har vi ikke på 2.helligdage. Men 2. påskedag (25. april) vil vi gerne byde på en kop kaffe og et rundstykke før gudstjenesten, som er kl i Billund Kirke. Så hvis man har lyst, er man velkommen i Å-fløjen kl Musikgudstjeneste Langfredag i Billund Kirke Langfredag kl opføres Svend-Ove Møllers Passionskantate Gak under Jesu Kors at stå for solo, kor, orgel og orkester. Teksterne er fra Jesu Kristi lidelseshistorie, der er sammenstykket fra de 4 evangelier. Kor- og orkesterværket varer ca. 40 minutter. Hvor der normalt læses fra lidelseshistorien, synges det krævende evangelist-parti af Peter Fredensborg. Jesus-partiet synges af Thomas Hasemann Poulsen (som er gift med pastor Solvej Paabøl Andersen). Derudover medvirker Niels Kristian Refstrup fra koret og Brian Skjødt Madsen fra menighedsrådet i rollerne som misdæderne (røverne). Som musikere medvirker Jens Byskov, Kolding på violin, Kristjan Piirimets, som også er organist ved kirken, på tværfløjte og Anny Jespersen på orgel. Ungdomskoret og voksenkoret, som er placeret ved orglet ved denne opførelse, synger vekslende med menigheden alle vers fra salmen Gak under Jesu kors at stå, som Sv.-Ove Møller har kædet sammen med lidelseshistorien. Komponisten Svend-Ove Møller har skrevet mange korværker og nogle orgelværker. Han var bl.a. organist i Sct. Jacobi Kirke i Varde og i Viborg Domkirke. Sv-O Møller er kendt for sin egen stil, som betegnes som personlig og meget udtryksfuld, med rødder i gregoriansk musik. Der er gratis adgang til musikgudstjenesten Anny Jespersen Forårskoncert Søndag den 29. maj kl er der traditionen tro forårskoncert i Billund Kirke. Medvirkende er kirkens børnekor, ungdomskor og voksenkor, John Skou spiller elbas sammen med korene, Peter Fredensborg er liturg, Kristjan Piirimets medvirker på orgel og klaver og Anny Jespersen er dirigent. Af programmet kan nævnes gospelsange og spirituals, korarrangementer af både nye og gamle salmer af bl.a: Hans Holm, M. Bergstrøm, J. Kleveland og Willy Egmose. Efter en afdeling med aftensalmer, slutter koncerten med Halleluja af L. Cohen, som i de seneste år nærmest er blevet et hit, både blandt unge og ældre. Der er indlagt 4 fællessalmer i programmet. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en kop ståkaffe i centret. Anny Jespersen 9

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf April Torsdag den 7. kl : Fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg, taler. Mandag den 18. kl : Bodil Skjøtt kommer og delagtiggør Jødernes påskemåltid med os. Billund Søndagsskole: Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf april kl : Minikonfirmandafslutningsgudstjeneste 22. maj kl : Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl Billund Y s Men s Club: Else Pradsgaard, Parkvej 9, 6623 Vorbasse, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Maj Mandag den 2. kl : Kredsmøde i Løvlund missionshus m/ims generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding. Torsdag den 5. kl : Jens Lynderup, KLF, taler. Onsdag den 18. kl : Bibelkreds Mandag den 23. kl : Ældreeftermiddag m/ Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder. Mandag den 30. kl : Kreds Sang-aften i Grindsted missionshus KFUM-spejderne i Billund: Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Billund FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 10

15 Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Årets kirketur Onsdag den 4. maj 2011 til Langelund Kirke Derefter fælles kaffebord i Ringgive Præstegård Afgang fra Billund Centrets parkeringsplads kl Der er samkørsel i egne biler. Bestyrelsen Grundtvigsk Forum Billund Studiekreds i samarbejde med sognepræst Solvej Paabøl Andersen, vinteren 2011 Emnet for studiekredsen er udvalgte kapitler fra bogen Hvad skal man tro 7 indgange til kristendommen af Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen Vi mødes i Å-fløjen kl Onsdag den 13. april drøftes kapitlet Om kristendom og etik. Spørgsmål til hjælp ved forberedelserne vil i god tid blive lagt frem i våbenhuset ved Billund Kirke Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at man kan være til stede hver gang. Alle er velkomne. Fredagsklubben Løv-ungerne Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. Kirkens Korshær: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Løvlund Missionshus: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf April Mandag den 4. kl Mødeaften ved Heinrich W. Pedersen Lørdag den 9. kl. 9.00: Gør-det-selv-dag Fredag den 15. kl : Forårsfest ved Svend-Erik Petersen Maj Mandag den 2. kl : Kredsmøde i Løvlund ved Thomas Bjerg Mikkelsen Mandag den 16. kl : Mødeaften ved Esben Mikkelsen Fredag den 27. kl : Familieaften (med fællesspisning) ved Steen M. Laursen KFUM & KFUK Løvlund: Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. Bibelkredsene April 2011 Ingen bibelkreds. Maj 2011 Onsdag den 11. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 4. søndag efter påske: Joh 16, 5-15 I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Else og Ove Høgh 4. Inger og Kristian Vinther 6. Martha Kristiansen 8. Rita og Jens Dahlmann 10. Arne Thomsen 13. Kirstine og Svend Nørlund 11

16 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Søn 3. Midfaste PF PULS / UK PF Søn 10. Mariæ bebudelse SPA MINI / BK 9.00 PF Søn 17. Palmesøndag 9.00 SPA SPA Tors 21. Skærtorsdag SPA SPA Samvirkende Menighedsplejer Fre 22. Langfredag Koncert PF Søn 24. Påskedag PF 9.00 PF KFUM/K Man påskedag SPA Kaffe Maj Søn s. e. påske SPA Konf. / UK PF Kofoeds Skole Ons PF Søn s. e. påske SPA Konf. / VK Skt. Lukas Stiftelsen Søn s. e. påske PF Konf. /UK SPA Folkekirkens Ungdomskor Fre 20. St. Bededag PF Konf / VK Søn s. e. påske SPA 9.00 SPA Søn s. e. påske Koncert PF Juni Tors 2. Kr. Himmelfart SPA 9.00 SPA Folkekirkens Mission Søn s. e. påske PF+SPA I anlægget PF VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. Kaffe = kirkekaffe før gudstjenesten. PULS = Puls-gudstjeneste. Konf. = Konfirmation. I Grene sogn Døbte i Grene Sogn 1. januar til 28. februar 2011: Benjamin Erbo Ahm Josephine Aagaard Mikkelsen Tobias Graversgaard Jensen Malte Julius Rehder Larsson Maja Timmermann-Hansen Augusta Skovbjerg-Kjær Hans August Bay-Gertsen Mathias Lundager Døde og begravede i Grene Sogn 1. januar til 28. februar 2011: Anna Jessen Marie Eskildine Møller Olsen Inger Amalie Sørensen Hans Thomsen Jensen Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 7. april kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 21. april INGEN - Skærtorsdag Torsdag d. 5. maj kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 19. maj kl Peter Fredensborg Torsdag d. 2. juni INGEN Kr. Himmelfartsdag Indsamlede kollekter januar og februar 2011: Det danske Bibelselskab 440,00 kr. Kirkens Korshær 328,00 kr. Blå Kors 140,00 kr. KLF Kirke og Medier 288,00 kr. Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 5. april kl Tirsdag den 3. maj kl

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Israelitterne har nu efter at have været slaver i Egypten i mange, mange år, forladt landet og er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2011-12

Billund og Grene. december januar 2011-12 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2011-12 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Billund og Grene. oktober november

Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Billund og Grene oktober november 2010 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2012-13

Billund og Grene. december januar 2012-13 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2012-13 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk KORSFÆSTET... EN GUD MED SÅR... På Jesu tid var korset et politisk og ikke et religiøst

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Resultater fra DBC i Silkeborg

Resultater fra DBC i Silkeborg Resultater fra DBC i Silkeborg 4 x 200 meter stafet U10 MIX - kl. 10.30 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 1 Thorbjørn Rask 1 Anne Laursen 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 2 Emil Kræmer Frederikshavn

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 44. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2014 Hvorfor spiser vi lam til påske? Hvorfor pynter vi op med påskeæg og giver hinanden æg af chokolade? Ofte gør vi ting som vi slet ikke tænker

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere