Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj"

Transkript

1 Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Har du lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde i forbindelse med arrangementer i kirken? Ved foredrag, koncerter, kirkefrokoster osv. kan den vagthavende kirketjener godt bruge lidt hjælp. Hvis det er noget for dig, så henvend dig til kordegn Maria Friis på tlf mail: Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar., marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Fra konfirmandarrangement i januar (Poul Viller, Give) Billeder i bladet i øvrigt taget af Vagn Hansen og Erik Noer og istock Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 VIDSTE DU at Grene Sogn har en hjemmeside? Se selv! 2

3 Fra præsteværelset... som kan blodskyld tvætte af! Kristendommens vigtigste symbol er et kors. Ligesom man kan kende islam på sin halvmåne og jødedom på sin jødestjerne, sådan er kristendom kendetegnet ved et kors. Det kan man egentlig godt undre sig over. Korset er oprindeligt et tortur- og henrettelsesinstrument, der i sig selv derfor minder om lidelse og død. Hvorfor valgte man så korset som symbol og ikke en blomst eller en morgensol som tegn på opstandelse og liv? På den ene side skyldes det til dels ydre omstændigheder. En af de afgørende skulle efter sigende være, at den romerske kejser Konstantin den Store forud for en af sine vigtige sejre fik et syn af et brændende kors med skriften: In hoc signo vinces ved dette tegn skal du sejre. Herefter gik der ikke mange år før korsfæstelsen blev afskaffet som dødsstraf og i stedet ophøjet til symbol for kristendommen. Men det er ikke kun ydre omstændigheder, der har været bestemmende for at korset er kommet til at stå som kristendommens vigtigste symbol. Det skyldes også at de kristne fra allerførste færd har opfattet korsfæstelsen af Jesus som noget helt centralt i den kristne tro. Hvor centralt korset står, vidner både vores bibel og salmebog om. I mange af de ældste salmer i vores salmebog får vi f.eks. meget stærke billeder af det fortættede drama, langfredag udtrykker. Et drama, der ublidt lader forstå, at vi faktisk har vores andel i miseren. Fra det 2. århundrede siges det om Jesus langfredag: du tog vor skyld og bar vor skam, vor sjæl at holde i live; for os du døde og opstod, du købte os med dit dyre blod (DDS 435). Det samme kommer til udtryk i den hyppigt brugte oldkirkelige nadversalme, der har samme intro til alle tre vers: O, du Guds lam! med korsets skam, du bar al verdens synder (DDS 439). Og endelig et eksempel fra ca. 6. århundrede: Hvad jeg skyldte, han opfyldte, min opstandne Herre Krist; vredens luer mer ej truer, Gud min Fader er for vist (DDS 262). I disse eksempler finder vi bl.a. den forståelse af langfredag, der også kommer til udtryk flere steder i Det nye Testamente: også vort påskelam er slagtet, Kristus, lyder det hos Paulus (1 Kor 5,7). Og ved synet af Jesus udbryder Johannes Døberen: Se, Guds Lam, som bærer verdens synd. (Joh 1,29). Bag dette ligger Det gamle Testamentes fortælling om påskens tilblivelse, da israelitterne brød op fra Ægypten. Pesach er det hebraiske ord for påske og betyder forbigang, fordi dødsenglen dengang gik forbi de huse, der havde påskelammets blod smurt på dørstolperne. Langfredag har noget af det samme i sig: i Jesu død er der forbigang og liv for os. Hvorfor? Fordi Gud lod det, som egentlig tilkom os, komme over sin Søn: han lod i vrede sit ansigt vende bort fra sin Søn på vores vegne. Langfredag led Jesus derfor korsets død i vores sted, som vi synger i Hil dig, Frelser og Forsoner. Korset er således om noget kristendommens sejrssymbol: ondskaben og mørket har tabt, syndens straf er udstået, så døden og Guds vrede kan gå os forbi. Ved langfredags kors. I al evighed. Men hvorfor så ikke et symbol på liv og opstandelse? Ja, det er korset sådan set også et symbol på, eftersom det er tomt. Jesu kors er tomt. Ligesom hans grav. Prisen er betalt. Døden er besejret. Det er fuldbragt. Helt færdigt. Glædelig påske! Peter Fredensborg 3

4 Nyt fra formanden Tirsdag den 8. februar 2011 havde menighedsrådet et ekstraordinært menighedsrådsmøde hvor eneste punkt på dagsordenen var drøftelse og beslutning om, hvilket af de to projekter vedr. udvidelsen af Grene Kirkegård menighedsrådet ville vælge. Efter en meget grundig og konstruktiv diskussion valgte et enstemmigt råd projektet, der var indsendt af Wad Landskabsarkitekter A/S, Århus. Udvidelsen inkl. køb af jord vil beløbe sig til ca. 4 mill. kr. Menighedsrådet skal nu i gang med alt det praktiske omkring projektet. Det skal også endeligt godkendes af Grene Provsti. Når godkendelsen foreligger, skal vi have det finansieret bl.a. ved lån i stiftet. Menighedsrådet har et ønske om, at hele projektet skal være afsluttet i løbet af Onsdag den 27. april 2011 (se invitationen andetsteds i bladet) vil menighedsrådet invitere sognets beboere til et møde i Å-fløjen, hvor vi bl.a. vil præsentere projektet. Som nævnt i sidste nr. af kirkebladet er det lykkedes menighedsrådet at udleje Skovparken 112 fra 1. marts Lejerne er Mads og Camilla Fog og deres 2 drenge på 4 og 6 år. Familien flytter hertil fra Århus. Vi håber, at de må falde godt til i præsteboligen og i Billund i almindelighed. Else Marie Madsen formand Stort konfirmandtræf i Billund Af sognepræst Solvej Paabøl Andersen Søndag den 16. januar løb et større arrangement for vores egne og nogle af omegnens konfirmander af stabelen. Vi var 8 præster, som havde sat os for at lave et stort arrangement sammen med de unge mennesker. Emnet var overtro og under-tro. Til den første del af emnet havde vi tryllekunstneren Niels Krøjgaard til at demonstrere for konfirmanderne, hvor nemt det er at manipulere folk til at tro på det overnaturlige. Skræmmende! Heldigvis afslørede han også, hvori hans magiske evner bestod, og han sluttede af med dels en advarsel om at flirte med det okkulte, dels en lille peptalk om, at man selvfølgelig skal have tro men det er sandelig ikke lige meget, hvad man tror på! Kristendom er ikke overtro. Men kristendommen lægger vægt på, at livet og kærligheden og tilgivelsen er undere, som vi alle sammen møder hvis ellers vi har øjne og ører og hjerte åbne for dem. En god fortælling om et under var tilfældigvis søndagens tekst: brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand om til vin. Store mængder vidunderlig vin. Nogle vil sige, at det da netop er et eksempel på, at kristendommen er fyldt af overtro. Men så har man gjort sig for hurtigt færdig med historien. For den peger hen på noget større. Den er et tegn, og altså ikke selve sagen. Selve sagen er, helt kort fortalt, at Jesus er på glædens side og han er ikke nærig med den. Og det helt store under, som både den begivenhed og hele vores liv skal ses i lyset af, er opstandelsen påskemorgen. Denne fortælling skulle konfirmanderne arbejde kreativt med i en af de tre workshops: korsang, drama eller billedkunst. De tre workshops havde vi hyret nogle professionelle til at stå for. Rent praktisk blev dagen afviklet sådan, at den ene halvdel var inde at høre foredrag i teatersalen, mens den anden halvdel var fordelt på de tre workshops i kirken og Å-fløjen. Derefter byttede de rundt efter en kort pause, hvor vores velvillige kirketjenere, Martin og Lis, stod klar med to stationer med lidt grovbrød, frugt og en sodavand. Så skulle det hele kulminere i en gudstjeneste. Der var sat ekstra stole ind i kirken, for vi var jo mange, og der 4

5 kom også forældre og enkelte andre interesserede for at deltage. Ca. 400 mennesker var vi. Bandet spillede sammen med vores organist, Anny. Koret sang både præ- og postludium, de to dramagrupper opførte dels en (lidt indforstået) tolkning af brylluppet i Kana, dels nogle tableauer til den sidste salme, Uberørt af byens travlhed. Og nogle af de flotte billedkunstværker lavet af kul og kaffe! - var blevet fotograferet og kom op på storskærmen under prædikenen. Den del af det gudstjenesten lykkedes nok ikke helt. Den skulle have været en flot sløjfe på dagen, men den blev det ikke. Det er bagsiden af medaljen, når mange arbejder sammen om at lave noget stort: forventningerne og forudsætningerne kan være forskellige, og krudtet bliver meget nemt brugt på at træffe aftaler og gennemtænke alt det praktiske, frem for at tænke og især tale - helt igennem, hvad indholdet helt præcist skal være. Det har vi så lært! Og spildt var det på ingen måde, for det gav også anledning til nogle gode samtaler med konfirmanderne om, hvad en gudstjeneste egentlig er. Det her blev vist ligeså meget til en totalteater-forestilling, selv om vi både sang salmer og havde altergang. Men det praktiske det klappede! Og det allerbedste var, at konfirmanderne i det store og hele gik til arbejdet med højt humør og langt større seriøsitet, end vi havde turdet håbe på. Og så bliver man altså lidt glad og stolt over dem! PULS Så løb den første PULS-gudstjeneste af stabelen nemlig søndag den 20. februar Projektoren var i brug igen og kastede sammen med flotte baggrundsbilleder salmeteksten op på storskærm. Der blev vist billeder, som understøttede Peter Fredensborgs prædiken, ligesom teksten til trosbekendelsen kunne læses. Peter Fredensborg sørgede i den grad for en Uhøjtidelig og Livsnær gudstjeneste i en afslappet, levende og nærværende atmosfære med forklaringer undervejs, hvis man ikke altid lige forstod tingene. Til sidst et dejligt Samvær i mødelokalet ved biblioteket med kaffe, lækre hjemmebagte boller og småkager samt munter snak om stort og småt ja PULS en blev målt, og det blev en dejlig måde at slutte søndagen/weekenden af på samt en mulighed for at lade op til en ny uge. Næste PULS bliver målt søndag den 3. april 2011 kl Kom og vær med til at puste liv og rytme i kirken. Bendte Tvermose P.S.: PULS-gudstjenesterne er kommet på facebook gå på klik på kassen Se de nye PULSgudstjenester og log dig på. Det musikalske sørgede organisten for. Hun havde skiftet orglet ud med et klaver, og sammen med en bassist og ungdomskoret, blev der sunget og spillet en lang række nye og moderne salmer. 5

6 Den genfundne alterkande og brødæske fra Grene Gamle Kirke Under forarbejdet til den store og meget omfattende udstilling, som lokalarkiverne i Billund Kommune viste i Billund Centret den 22. februar 11. marts 2011, fandt Linda Nielsen fra Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn en række gamle kirkedokumenter, som skulle danne grundlag for arkivets udstilling om sognets tre kirker: den gamle Grene Kirke, den ny Grene Kirke og Billund Kirke. Et af dokumenterne indeholdt en fortegnelse over løst inventar fra den gamle Grene Kirke (nedbrudt i 1891), som kunne anvendes i den ny Grene Kirke (taget i brug fjerde søndag i advent 1891, men først fuldstændig færdig i sommeren 1892). Af dette dokument fremgår bl.a.: 1. Alterets Beklædning. Alter Klædet er af rødt Silkestof med Sølvtresser forneden og ved siderne. Alterdugget er af Bomuldsdreil med Frynser forneden. 2. Alterklæde. Messeskjorten er af fiin Lærred og Messehagelen af rødt Bomuldfløil med et Kors af Guldgaloner og med 2 Rader Guldsnorre rundt om Kanten. 3. Kalk og Disk ere af Sølv. Paa Kalken staar en Indskrift: 1691 Hafver Niels Clemmendsen Løflund sampt hans kiære Hustru Sophia Christensdatter foræret denne Kalck og Disk til Grene Kirke (Denne kalk er udstillet i Grene Kiercke bag en gennemsigtig montre ophængt på væggen øverst til venstre i kirken) Alterkanden er af Porcellain, sort med et forgyldt Kors. Brødæsken er af sort Blik ligeledes med et forgyldt Kors. Døbefadet er af Messing. På Alterbordet findes 2 Messing Lysestager. Til Optegnelse af Psalmenumrene findes 3 sorte Tavler. Anm.: Som Levninger fra Pavedømmets tid findes et Laag til et Røgelseskar, et Billede af Christus paa Korset. (Røgelseskaret fra 1200 tallet blev i 1891 indsendt til Nationalmuseet) Jeg fik til opgave at finde disse effekter til affotografering til brug for udstillingen og tog derfor kontakt til en af kirkens medarbejdere. Vi fandt også flere af disse gamle kirketing, som kunne ses affotograferet på den omtalte udstilling. 6 Hvad vi dog ikke kunne finde, var porcelænsalterkanden og brødæsken. Jeg kontaktede derfor den tidligere kirketjener, Knud Ærbo Jacobsen, og viste ham en afskrift af dokumentet, om han evt. kunne huske noget om den gamle alterkande? Jo, den står på loftet i huset, som i dag rummer kirkegårdskontor og som var vores hjem i flere år. Den står i et skab i vores tidligere soveværelse sammen med en brødæske, kunne Knud berolige mig med. Herefter kørte vi ud og fandt de to genstande fra Grene Gamle Kirke. Dog var brødæsken ikke af blik, men også af porcelæn og havde desværre en del afslag på låget. Jeg fik de to genstande affotograferet og efterfølgende fandt Linda Nielsen ved hjælp af tegnene i bunden på de to genstande ud af, at alterkanden var fremstillet på Den Kongelige Porcelænsfabrik i perioden og at brødæsken var fremstillet hos Bing & Grøndahl omkring Muligvis er blikæsken gået til og man har fået fremstillet en brødæske svarende til alterkanden hos Bing & Grøndahl eller også har fabrikken overtaget produktionen af disse kirketing. Hvornår porcelænskanden og brødæsken stammer fra og hvornår de sidst har været i brug i Grene Kirke vides p.t. ikke, men måske de mange kirkedokumenter, som lokalarkivet har kopi af, kan afsløre herkomsten (de kan have været skænket til kirken af en af sognets mere velhavende beboere) og måske kan nogle af sognets ældste beboere huske, hvornår kanden og brødæsken har været i brug! Porcelænskanden og brødæsken var velvilligt udlånt til udstillingen i Billund Centret, hvor de kunne beundres af de mange besøgende gæster. Efter udstillingen overvejer menighedsrådet, om de to genstande skal henstilles i mørke i det omtalte klædeskab igen eller om de skal frem i lyset og måske placeres et diskret sted i Grene Kirke, således at alle har mulighed for at se disse to gamle genstande fra den forsvundne og nedbrudte kirke. Vagn Hansen

7 Konfirmationer 2011 i Grene Sogn 7

8 1. maj kl konfirmeres Søndermarkskolen 7.A i Billund Kirke Anton Bock Andersen Vestervang Billund Joakim Bekker Christiansen Tingstedet Billund Mathias Severin Dahl Lillevang Billund Sebastian Løvvang Frederiksen Mølleparken Billund Kasper Nyhus Friis Markskellet Billund Kristian Lykke Fyrst Fyrrevænget Billund Ronnie Gejl Gregersen Sønderkær Billund Morten Dahl Hansen Mølleparken Billund Casper Zinck Isager Sønderkær Billund Jacob Krog Kristensen Toften Billund Mads Buhl Tronborg Nielsen Sønderkær Billund Matias Thue Schilling Nissen Tingstedet Billund Tobias Neergaard Olesen Tingstedet Billund Rune Bech Pedersen Tingstedet Billund Peter Risager Tingstedet Billund Nikolaj Bjarki Dyrvig Simonsen Elmelunden Billund Sebastian Hammelev Thorsen Tingstedet Billund Signe Johanne Berg Bojesen Sønderkær Billund Katja Cecilie Jungdal Lysningen Billund Lisa Møller Klausen Tingstedet Billund Sara Kathrine Højer Krogh Tuen Billund Maria Skov Nielsen Sønderkær Billund Stephanie Udbye Kærvej Billund 8. maj kl konfirmeres Enggårdskolen 7.A i Billund Kirke Jonas Vestergaard Chüsler Andersen Mølleparken Billund Kristian Sort Hess Andersen Stilbjergvej 4B 7190 Billund Jan Emil Axelsen Markskellet Billund Lars Grouleff Jensen Markskellet Billund Nicolai Klausholm Bygager Billund Jonas Bolding Lund Grenevej Billund Marcus Juhl Refshøj Mellergaard Bogfinkevej Billund Andreas Valentin Nielsen Kobjergvej Billund Philip Uhd Wendt Nielsen Tingstedet Billund Emil Juel Zeuner Plougslundvej Billund Mark Grøndahl Øhlenschlæger Lillevang Billund Lea Isabella Hirt Søderdahl Bruun Kobjergvej Billund Annika Mia Bøgedal Plougslundvej Billund Cilla Christensen Egevænget Billund Julie Gam-Jensen Søndermarksvej Billund Melanie Bjerrum Højrup Møllevænget Billund Maria Mulvad Gravhøjen 5B, Billund Vibe Sonne Møllevænget Billund 8

9 15. maj kl konfirmeres Søndermarkskolen 7.B i Billund Kirke Andrew Christian Anov Mølleparken Billund Marc Sejrup Berg Mølleparken Billund Rasmus Søgård Berntsen Tingstedet Billund Oliver Habekost Jensen Tingstedet Billund Tobias Block Jensen Søndermarksvej Billund Daniel Rosenkilde Haase Knudsen Løkkegårdsvej Billund Nicklas Larsen Sønderkær Billund Victor Arengot Madsen Lillevang Billund Kristian Kee Nørskov Elmelunden Billund Mathias Vase Povlsen Mølleparken Billund Sebastian Nicolai Wallenius Lillevang Billund Julie Bøttcher Ved Søen Billund Christl Høj Hansen Tingstedet Billund Katrine Grue Hansen Fyrrevænget Billund Camilla Jensen Sønderkær Billund Cathrine Rafn Jordan Hybenvej Billund Sofie Boeriis Rasmussen Skovparken Billund Katrine Mose Sannerum Mølleparken Billund 20. maj kl konfirmeres Enggårdskolen 7.B i Billund Kirke Joachim Straarup Andreasen Østerbyvej Vandel Mathias Skov Andreasen Sønderkær Billund Frederik Gaasdal Jensen Sønderkær Billund Daniel Hauge Larsen Elkjærhøjevej Billund Emil Ratzer Pedersen Markskellet Billund Michael Søgaard Plougstrup Mølleparken Billund Asger Rungborg Skovparken Billund Victor Rungborg Skovparken Billund Oliver Rask Schmahl Kærvej Billund Maria Kristina Bak Møllevænget Billund Amalie Dollerup Sønderkær Billund Julie Bjerrisgaard Eskildsen Granvej 2B 7190 Billund Malene Hjorth Fredensborg Præstevang 1A 7190 Billund Line Damgaard Kristensen Plougslundvej Billund Melanie Emilie Mortensen Plougslundvej Billund Selina Ravn Noren Søndermarksvej Billund Jeanette Kathrine Samsing Søndermarksvej Billund 9

10 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver i Billund afleveres i mødelokale 1, Billund Centret. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. 10

11 Lidt fra minikonfirmandundervisningen: Mit navn er Kirsten Brandt og jeg er den nye minikonfirmand-underviser. Til daglig er jeg lærer på Søndermarkskolen hvor jeg har en 3. klasse. Jeg startede minikonfirmand undervisningen op i begyndelsen af februar måned Jeg har en klasse om tirsdagen og en om onsdagen. Eleverne kommer fra de to 3. klasser på Enggårdsskolen. Der er næsten fuldt hus om onsdagen, hvorimod tirsdagsholdet er en lille flok. Mange børn, også i 3. klasse, tænker store tanker. Spørgsmålene er mange og varierede, og nu skal man ikke tro, at fordi der ikke er mange på et hold, eller det kun er børn omkring 9-10 års alderen, at der ikke bliver stillet store spørgsmål. Jeg har hørt rigtig meget allerede, noget kan jeg svare på, andet må vente til gangen efter. De tænker på Gud og Jesus. Hvor kommer vi fra? Hvad sker der når vi dør? Men spørgsmål som: Hvorfor er der knapper bagpå døbefonten? Hvorfor er dugen grøn på alteret? Hvorfor er der et reb oppe ved alteret? Hvorfor må man ikke have hat på i kirken? bliver såmænd også stillet Jeg er rigtig glad for, at jeg fik muligheden for at undervise børnene her i foråret. De er så søde og umiddelbare, og så er det jo ingen sag at have undervisning i sin fritid. Jeg tør vist godt sige, at børnene også synes det er hyggeligt at komme i Å-fløjen en gang om ugen. Efter jeg har fortalt lidt, og vi har sunget og bedt Fadervor i kirken, går vi ind i konfirmandstuen hvor vi snakker, maler, ser film og får lidt at spise. Vi slutter dagen af med at synge et vers, hvor vi siger farvel til hinanden og på gensyn næste uge. Hele forløbet afsluttes med en fælles gudstjeneste søndag den 10. april Her er alle velkommen, men minikonfirmanderne får en særskilt skrivelse med hjem til deres familier, så far, mor, søskende og evt. bedsteforældre kan komme med ned i kirken, hvor vi sammen holder afslutning for minikonfirmanderne. Det er lidt hemmeligt hvad børnene skal lave til gudstjenesten, men kom endelig og se hvad vi har fundet på Minikonfirmandafslutning Søndag den 10. april kl er der familiegudstjeneste i Billund Kirke v/solvej Paabøl Andersen. Gudstjenesten markerer afslutningen på det forløb, som minikonfirmanderne fra Enggårdskolen har været igennem sammen med Kirsten Brandt. Efter gudstjenesten går minikonfirmanderne og deres forældre, søskende og bedsteforældre over i Å-fløjen til lidt mad. Alle er velkomne til gudstjenesten. Kirkens Børnestue Da der over en længere periode har vist sig et dalende behov for at benytte sig af tilbuddet om Kirkens Børnestue i forbindelse med gudstjenesterne, er dette fra og med dette nummer af kirkebladet foreløbig sat i bero. Viser det sig med tiden, at der igen opstår behov for Kirkens Børnestue, er vi naturligvis klar til at tilbyde det igen. Sognepræsterne Klokkespil 1. april april Lys vårmorgen Blue monk Jylland mellem tvende have 17. april april Hil dig frelser og forsoner Se vi gå op til Jerusalem Vor Herre Jesu mindefest 24. april maj Krist stod op af døde Kom maj du søde milde Sing halleluja Klokkespilskoncert Billund Kirke søndag den 22. maj efter gudstjenesten, ca kl Lyt til det ude i byen, eller ved Billund centret. Kirken vil også være åben. Ved klokkespillet: Kristjan Piirimets 117

12 Kirkens kor Kirkekorene blev fotograferet ved julekoncerten af Erik Noer. Børnekoret er fra 3/4. 5. klasse og synger til børnegudstjenester og enkelte koncerter. Der er 18 medlemmer i børnekoret. Koret er et spirekor til ungdomskoret, og der erhverves fortrinsvis medlemmer fra minikonfirmanderne. I øjeblikket er der 15 medlemmer i ungdomskoret fra 5/6. klasse og til 9. klasse. Ungdomskoret synger til gudstjenester en gang om måneden og synger sammen med voksenkoret til tre koncerter om året. F.eks. har ungdomskoret lige været med i en stor opførelse af påskepassionen: 7 Døgn i Jerusalem sammen med kirkens voksenkor og to kor fra Vejle. Koncerten skal gentages i Ungdomskoret er lønnet efter alder. Voksenkoret har p.t. 32 medlemmer og synger på frivillig basis. Koret har stolte traditioner med at synge firstemmigt til en gudstjeneste om måneden. Koret, der er i alderen fra 30 70, synger til koncerter, sangaftener og musikgudstjenester både i kirken og udensogns. Der bliver også tid til et verdsligt repertoire, som opføres ved f.eks. adventsfesten og koncerten ved Anlægget. Koret skal være med til at synge en passionskantate af Sv. O. Møller til Langfredag og skal i gang med at øve en stor gospelmesse af Christer Palm til opførelse i marts Her skal ungdomskoret også være med. Folk med interesse for at synge i voksenkoret kan henvende sig til organist Anny Jespersen. Det er ikke et krav at kunne noder. Det er sjovt at synge, og flere i voksenkoret har sunget i kirkens børne- og ungdomskor og har sang som en livsstil, og al forskning viser da også, at korsang giver glæde, og du bliver social af at synge. Anny Jespersen telefon Konfirmationer 2013 Da der i skrivende stund ikke er nogen, der ved, hvilke klasser de nuværende 5. klasse-elever kommer til at tilhøre i 7. klasse i på den nye skole, og da vi ved, at mange gerne vil have konfirmationsdatoen meldt ud så tidligt som muligt, vælger vi at konfirmere klasserne efter deres nuværende klasseinddeling. De vil selvfølgelig blive undervist i de klasser, de går i til den tid, hvilket betyder, at en del ikke vil blive konfirmeret af den præst, de er blevet undervist af. Vi er selvfølgelig selv kede af ikke at kunne konfirmere alle dem, vi har undervist, men sådan er betingelserne nu med denne årgang. Peter Fredensborg og Solvej Paabøl Andersen Sognepræster Søndag den 7. april konfirmeres den nuv. Enggårdskolens 5A af Peter Fredensborg Søndag den 14. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5B af Peter Fredensborg Søndag den 21. april konfirmeres den nuv. Enggårdskolens 5B af Solvej Paabøl Andersen Fredag den 26. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5A af Solvej Paabøl Andersen Søndag den 28. april konfirmeres den nuv. Søndermarkskolens 5C af Solvej Paabøl Andersen 8

13 Menighedsrådet arrangerer Syng-sammen-aften onsdag den 6. april kl på Billund Plejecenter. Indleder vil være Hans Erik Friis. Overskriften er ikke en fejl, men indtil nu har det netop drejet sig om syng-sammen-aftener. Vi er dog i fællesskab med plejecentret blevet enige om, at det vil være bedre for plejecentrets beboere at lægge arrangementet om eftermiddagen. Det vil derfor fremover blive syng-sammen-eftermiddage, der afholdes kl , der er det tidspunkt, der passer plejecentret bedst. Vi håber dog, at der stadig også vil komme deltagere ude fra byen, da vi plejer at have et par hyggelige timer sammen. Alle er velkomne. Sogneeftermiddag Tirsdag den 12. april holder vi sæsonens sidste sogneeftermiddag. Vi får besøg af Lars Rand Jensen, som er pensioneret politimester fra Odense. Han vil tale om emnet Tryghed i hverdagen. Vi mødes kl i Å-fløjen. Alle er velkomne. Sogneudflugt onsdag den 8. juni kl Det er ikke, fordi vi har nærmere oplysninger om den årlige udflugt på nuværende tidspunkt, men vi vil gerne gøre opmærksom på datoen, så alle interesserede kan sætte kryds i kalenderen. Der vil naturligvis komme nærmere i næste udgave af kirkebladet, men hold også øje med annoncen i Billund Ugeavis, når vi kommer lidt tættere på. Menighedsmøde i Å-fløjen onsdag den 27. april kl Menighedsrådet vil denne aften redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget og give en generel orientering om arbejdet og de mange aktiviteter, der varetages. Samme aften vil landskabsarkitekt Eivind Wad præsentere projektet omkring udvidelsen af Grene Kirkegård. Vi håber at rigtig mange vil benytte lejligheden til at være med denne aften. Kirkekaffe nu FØR gudstjenesten Normalt drikker vi kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 9. Sådan en har vi ikke på 2.helligdage. Men 2. påskedag (25. april) vil vi gerne byde på en kop kaffe og et rundstykke før gudstjenesten, som er kl i Billund Kirke. Så hvis man har lyst, er man velkommen i Å-fløjen kl Musikgudstjeneste Langfredag i Billund Kirke Langfredag kl opføres Svend-Ove Møllers Passionskantate Gak under Jesu Kors at stå for solo, kor, orgel og orkester. Teksterne er fra Jesu Kristi lidelseshistorie, der er sammenstykket fra de 4 evangelier. Kor- og orkesterværket varer ca. 40 minutter. Hvor der normalt læses fra lidelseshistorien, synges det krævende evangelist-parti af Peter Fredensborg. Jesus-partiet synges af Thomas Hasemann Poulsen (som er gift med pastor Solvej Paabøl Andersen). Derudover medvirker Niels Kristian Refstrup fra koret og Brian Skjødt Madsen fra menighedsrådet i rollerne som misdæderne (røverne). Som musikere medvirker Jens Byskov, Kolding på violin, Kristjan Piirimets, som også er organist ved kirken, på tværfløjte og Anny Jespersen på orgel. Ungdomskoret og voksenkoret, som er placeret ved orglet ved denne opførelse, synger vekslende med menigheden alle vers fra salmen Gak under Jesu kors at stå, som Sv.-Ove Møller har kædet sammen med lidelseshistorien. Komponisten Svend-Ove Møller har skrevet mange korværker og nogle orgelværker. Han var bl.a. organist i Sct. Jacobi Kirke i Varde og i Viborg Domkirke. Sv-O Møller er kendt for sin egen stil, som betegnes som personlig og meget udtryksfuld, med rødder i gregoriansk musik. Der er gratis adgang til musikgudstjenesten Anny Jespersen Forårskoncert Søndag den 29. maj kl er der traditionen tro forårskoncert i Billund Kirke. Medvirkende er kirkens børnekor, ungdomskor og voksenkor, John Skou spiller elbas sammen med korene, Peter Fredensborg er liturg, Kristjan Piirimets medvirker på orgel og klaver og Anny Jespersen er dirigent. Af programmet kan nævnes gospelsange og spirituals, korarrangementer af både nye og gamle salmer af bl.a: Hans Holm, M. Bergstrøm, J. Kleveland og Willy Egmose. Efter en afdeling med aftensalmer, slutter koncerten med Halleluja af L. Cohen, som i de seneste år nærmest er blevet et hit, både blandt unge og ældre. Der er indlagt 4 fællessalmer i programmet. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en kop ståkaffe i centret. Anny Jespersen 9

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf April Torsdag den 7. kl : Fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg, taler. Mandag den 18. kl : Bodil Skjøtt kommer og delagtiggør Jødernes påskemåltid med os. Billund Søndagsskole: Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf april kl : Minikonfirmandafslutningsgudstjeneste 22. maj kl : Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4, kl Billund Y s Men s Club: Else Pradsgaard, Parkvej 9, 6623 Vorbasse, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Maj Mandag den 2. kl : Kredsmøde i Løvlund missionshus m/ims generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding. Torsdag den 5. kl : Jens Lynderup, KLF, taler. Onsdag den 18. kl : Bibelkreds Mandag den 23. kl : Ældreeftermiddag m/ Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder. Mandag den 30. kl : Kreds Sang-aften i Grindsted missionshus KFUM-spejderne i Billund: Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 Billund FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4 10

15 Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Årets kirketur Onsdag den 4. maj 2011 til Langelund Kirke Derefter fælles kaffebord i Ringgive Præstegård Afgang fra Billund Centrets parkeringsplads kl Der er samkørsel i egne biler. Bestyrelsen Grundtvigsk Forum Billund Studiekreds i samarbejde med sognepræst Solvej Paabøl Andersen, vinteren 2011 Emnet for studiekredsen er udvalgte kapitler fra bogen Hvad skal man tro 7 indgange til kristendommen af Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen Vi mødes i Å-fløjen kl Onsdag den 13. april drøftes kapitlet Om kristendom og etik. Spørgsmål til hjælp ved forberedelserne vil i god tid blive lagt frem i våbenhuset ved Billund Kirke Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at man kan være til stede hver gang. Alle er velkomne. Fredagsklubben Løv-ungerne Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. Kirkens Korshær: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Løvlund Missionshus: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf April Mandag den 4. kl Mødeaften ved Heinrich W. Pedersen Lørdag den 9. kl. 9.00: Gør-det-selv-dag Fredag den 15. kl : Forårsfest ved Svend-Erik Petersen Maj Mandag den 2. kl : Kredsmøde i Løvlund ved Thomas Bjerg Mikkelsen Mandag den 16. kl : Mødeaften ved Esben Mikkelsen Fredag den 27. kl : Familieaften (med fællesspisning) ved Steen M. Laursen KFUM & KFUK Løvlund: Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. Bibelkredsene April 2011 Ingen bibelkreds. Maj 2011 Onsdag den 11. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 4. søndag efter påske: Joh 16, 5-15 I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Else og Ove Høgh 4. Inger og Kristian Vinther 6. Martha Kristiansen 8. Rita og Jens Dahlmann 10. Arne Thomsen 13. Kirstine og Svend Nørlund 11

16 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Søn 3. Midfaste PF PULS / UK PF Søn 10. Mariæ bebudelse SPA MINI / BK 9.00 PF Søn 17. Palmesøndag 9.00 SPA SPA Tors 21. Skærtorsdag SPA SPA Samvirkende Menighedsplejer Fre 22. Langfredag Koncert PF Søn 24. Påskedag PF 9.00 PF KFUM/K Man påskedag SPA Kaffe Maj Søn s. e. påske SPA Konf. / UK PF Kofoeds Skole Ons PF Søn s. e. påske SPA Konf. / VK Skt. Lukas Stiftelsen Søn s. e. påske PF Konf. /UK SPA Folkekirkens Ungdomskor Fre 20. St. Bededag PF Konf / VK Søn s. e. påske SPA 9.00 SPA Søn s. e. påske Koncert PF Juni Tors 2. Kr. Himmelfart SPA 9.00 SPA Folkekirkens Mission Søn s. e. påske PF+SPA I anlægget PF VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. Kaffe = kirkekaffe før gudstjenesten. PULS = Puls-gudstjeneste. Konf. = Konfirmation. I Grene sogn Døbte i Grene Sogn 1. januar til 28. februar 2011: Benjamin Erbo Ahm Josephine Aagaard Mikkelsen Tobias Graversgaard Jensen Malte Julius Rehder Larsson Maja Timmermann-Hansen Augusta Skovbjerg-Kjær Hans August Bay-Gertsen Mathias Lundager Døde og begravede i Grene Sogn 1. januar til 28. februar 2011: Anna Jessen Marie Eskildine Møller Olsen Inger Amalie Sørensen Hans Thomsen Jensen Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 7. april kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag d. 21. april INGEN - Skærtorsdag Torsdag d. 5. maj kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag d. 19. maj kl Peter Fredensborg Torsdag d. 2. juni INGEN Kr. Himmelfartsdag Indsamlede kollekter januar og februar 2011: Det danske Bibelselskab 440,00 kr. Kirkens Korshær 328,00 kr. Blå Kors 140,00 kr. KLF Kirke og Medier 288,00 kr. Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 5. april kl Tirsdag den 3. maj kl

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke marts-juni 2015

Kirkenyt for Tingsted kirke marts-juni 2015 Kirkenyt for Tingsted kirke marts-juni 2015 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere