Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts"

Transkript

1 Kim Buck Jorunn Veiteberg Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts

2

3 Jorunn Veiteberg Tak til: Thanks to: Oak Foundation Bergiafonden Toyota-Fonden Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 Ny Carlsbergfondet Danish Crafts Georg Jensen Grosserer L. F. Foghts Fond Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Højesteretssagfører C. L. Davids Legat for Slægt og Venner Augustinus Fonden Kim Buck Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts

4 Indhold Contents Et smykkeskrin Guldsmed og smykkekunstner Form og funktion Smykke som ornament Brugeren som medskaber Mellem kunst og design Smykker om smykker Smykker som tegn Smykker som idé Smykker med humor A Jewelry Box Goldsmith and Jewelry Artist Form and Function Jewelry as Ornamentation The User s Creative Role Between Art and Design Jewelry about Jewelry Jewelry as a Sign Jewelry as a Concept Jewelry with Humor

5 7 Et smykkeskrin I flere årtier har Statens Kunstfond indkøbt smykker af danske kunsthåndværkere og designere. Men i modsætning til malerier og skulpturer lader smykker sig ikke så let placere i offentlige bygninger, og mange er blevet liggende i deres æsker gemt væk fra omverdenen. Det ønskede man i 2007 at lave om på, og satsningen Smykkeskrinet blev derfor lanceret, hvor Kunstfondens indkøb af smykker gennem tredive år opbevares. Fra dette nationale skatkammer kan danske mænd og kvinder ansøge om at låne smykker til brug ved repræsentative, officielle anledninger. Blandt de mere dristige valg, man kan foretage, er halsringen Svampomatic. Den er lavet af Kim Buck i 1984 og består af en lysegrøn, kvadratisk svamp med turkise børster, som hænger i en halsring lavet af wire. På siden af svampen er der et lille håndtag. Når man drejer det, bevæger børsterne sig op og ned. Børste og svamp er ikke noget, vi plejer at gemme i et smykkeskrin, endsige pynte os med. Tværtimod er det arbejdsredskaber, vi er fortrolige med fra hverdagens gøremål i køkkenet. At sådanne materialer bliver brugt i et smykke i hvert fald af en faguddannet guldsmed er derfor højst uventet. Mange ville sikkert også blive overrasket, hvis man dukkede op med en sådan dekoration på brystet. På den anden side: Næste gang en politiker skal have renset luften til et møde, ville det måske være det mest passende smykke at tage på? Eller hvis man er inviteret til en sammenkomst, hvor man frygter, at samtalen vil være vanskelig at få gang i, vil et sådant smykke For several decades, the Danish state has bought jewelry made by Danish craftsmen and designers under the auspices of the Danish Arts Foundation. But in contrast to paintings and sculptures, it is not easy to display jewelry in public buildings, and many pieces stay in their cases, invisible to the public at large. A decision was made to change all this in 2007, and the Jewelry Box project was launched. The box is filled with the pieces that the Danish Arts Foundation has purchased over the past thirty years, and Danish men and women can apply to borrow jewelry from this national treasure trove to use on festive official occasions. One of the more daring choices is the Sponge-o-matic necklace. It was made by Kim Buck in 1984 and consists of a light-green, square sponge with turquoise brushes attached to a neck ring made of wire. Next to the sponge is a little crank. When it is turned, the brushes move up and down. Brushes and sponges are not things we usually put in a jewelry box, let alone use as accessories. On the contrary, these implements are familiar to us through our everyday chores in the kitchen. Using materials like these for a piece of jewelry or at least jewelry by a professional goldsmith is consequently highly unexpected. Many people would probably also be surprised if someone came along with a decoration like it around her neck. On the other hand, the next time a politician has to go and clean up his or her act, this might be the most suitable piece of jewelry to wear. Jewelry like this is guaranteed to serve as an excellent conversation piece if A Jewelry Box

6 someone who is invited to a gathering is afraid that con- hans far havde en metalvare-virksomhed med netop versation is likely to be slow. If Danish design is the topic aluminium som speciale. Værkstedet var bygget sam- of discussion, Sponge-o-matic serves as an important men med deres private hjem. Som dreng trivedes Kim reminder that values other than those associated with Buck bedre der end i skolen, og det at skabe noget med appropriateness and usefulness have gained ground in hænderne har altid været en vigtig drivkraft. recent years. Fortroligheden med materialet aluminium er således It is just as important today to answer the questions en arv, han har haft med hjemmefra. Der var intet i hans of what things tell us and mean as it is to explain what opvækst, der tydede på, at han skulle blive guldsmed. they can be used for. Kim Buck has been a guiding force Selv giver han et fjernsynsprogram om en sølvsmed in this new orientation for Danish design, as the Dan- æren for, at han opdagede denne karrierevej. I 1978 fik ish Arts Foundation s purchase of Sponge-o-matic in han som enogtyveårig læreplads hos Gilbert Pretzmann 1984 confirms. The piece incorporates everything that i Århus. Arbejdet dér handlede mest om at tage imod garanteret fungere som et konversationsstykke. Hvis has characterized his art ever since. It has humor and smykker til reparation, men det gav en teknisk træning, gives a television program about a silversmith the honor dansk design er oppe til debat, tjener Svampomatic elegance both in technical design and in thematic con- og ikke mindst gav det ham en vigtig indsigt i folks for- for how he found his profession. In 1978, at the age of som en vigtig påmindelse om, at andre værdier end dem, tent. Because of materials and motif, it signals that it hold til smykker. Med til læretiden hørte også faste sko- 21, he was apprenticed to Gilbert Pretzmann in Århus. der er knyttet til spørgsmål om hensigtsmæssighed og wants to be more than purely decorative. It stimulates leophold på fagskolen for guld og sølv på Teknisk Skole i Their work mostly involved repairing jewelry, but it gave brugbarhed, har vundet frem de senere år. both our intellect and our senses. It gives us something København. him technical training and especially important insight Hvad tingene fortæller og betyder, er i dag vigtigere to look at and something to talk about; we either enjoy it, I 1982 var Kim Buck færdiguddannet. Allerede samme into people s relationship to jewelry. The apprenticeship end at forklare, hvad de kan bruges til. Kim Buck har are amazed by it, find it refreshing or provocative, or are år fik han en præmie i Guldsmedefagets designkonkur- also included fixed periods of instruction at the depart- været en ledende kraft i denne nyorientering af dansk moved in some other way. The following presentation rence for sit forslag til et herresmykke. Lavet i sølv og ment of gold and silver at the Copenhagen Technical design, og det er Kunstfondens indkøb af Svampomatic will concentrate on this communicative aspect of jewelry elfenben og bestående af trekantede formationer delvis Academy. i 1984 et bevis på. Smykket indeholder alt det, der senere in general and what Kim Buck s jewelry and metal art in lagt uden på hinanden som et stiliseret bjerglandskab var He finished his training in 1982, and that same year har karakteriseret hans kunst. Her er humor og elegance particular are all about. det tænkt, at det skulle kunne sættes fast på brystlom- he received an award in the Danish Jewelers Association i såvel tekniske løsninger som tematisk indhold. Smyk- men som et alternativ til det konventionelle brystlom- design competition for a piece of jewelry for a man. It ket signalerer i kraft af materialebrug og motiv, at det vil være noget mere end ren dekoration. Både intellektuelt og sanseligt stimulerer det os: Det giver noget at se på og noget at tale om, hvad enten man nyder, forundres, opkvikkes, provokeres eller på andre måder bevæges. I Goldsmith and Jewelry Artist metørklæde. Trods succesen fristede det ikke at starte egen virksomhed med det samme. Et arbejdsår i Max Pollingers atelier i München i Tyskland blev hans næste valg. Det blev et udviklende år både håndværksmæssigt, kunstnerisk og personligt. Selv om Max Pollinger var was made of silver and ivory and consisted of triangular shapes that partly overlapped like a stylized mountain landscape. It was intended primarily to be attached to the top of the breast pocket, as an alternative to the conventional pocket-handkerchief. det følgende vil det kommunikative aspekt ved smyk- juveler, var han meget fri i sin omgang med materialer, Despite his success, Kim Buck was not tempted to ker generelt, og hvad Kim Bucks smykker og metalkunst Kim Buck made a name for himself early in his career og størrelsen på opgaverne var af en helt anden art, end start his own company right away. For a year he worked mere specielt handler om, være omdrejningspunktet. for colorful jewelry made of aluminum. An inexpensive Kim Buck var vant til fra Danmark. Kunderne kunne købe at the Atelje Max Pollinger in Munich, Germany. It was industrial material like aluminum was unusual for jew- smykker for millioner af kroner, og han var også med til a stimulating year for his skills, his artistry, and his per- Guldsmed og smykkekunstner elry, but it was a natural choice considering his background. He was born in Odense in 1957 but grew up in Thisted, where his father ran a metal products company with aluminum as its specialty. The workshop was right next to their house and Kim Buck felt more at home at lave springvand i kundernes haver. På værkstedet sad han ved siden af den tyske sølvsmed Rudolph Bott, som blev en god ven. Diskussionerne handlede ofte om film og kunst, og i fritiden kunne man gå på bjergvandring eller i operaen. sonal development. Although Max Pollinger was a jeweler, he had a very open mind when it came to the use of materials, and the scope of his commissions was completely different from what Kim Buck was accustomed to in Denmark. Customers might buy jewelry worth mil- there than he did at school. Making something with his I tog Kim Buck den toårige tillægsuddan- lions of Danish crowns, and he also helped make garden Kim Buck blev tidligt i sin karriere kendt for sine far- own hands has always been an important motivation for nelse på Guldsmedehøjskolen (i dag Institut for Ædelme- fountains for them. In the workshop he sat next to the verige smykker i aluminium. Et billigt industrimateriale him. tal). Som så mange på den tid tog han alle mulige materi- german silversmith Rudolph Bott, who became a good som aluminium var usædvanligt i smykkesammenhæng, Though he was familiar with aluminum as a mate- aler i brug fra beton til gummi til det nye rumfartsmetal friend. Their discussions frequently touched on films and men et naturligt valg ud fra hans baggrund. Han er født rial from childhood, there was nothing in his background titan. Alt skulle prøves, ikke bare når det gjaldt materia- art, and in their free time they went to the opera. i Odense i 1957, men voksede op i Thisted i Thy, hvor that suggested he would become a goldsmith. He himself ler, men også med hensyn til genstandstyper. Det blev til From 1983 to 1985, Kim Buck completed the two-

7 ure, lamper, briller og forskellige slags smykker. Han gik ud med udmærkelse og fik megen medieopmærksomhed for afgangsprojektet, der indeholdt fascinerende snurretoppe og finurlige kuglepenne, der samtidig fungerede som smykker. 11 En god starthjælp i karrieren var også, at han efter endt uddannelse fik værkstedsplads hos den mere etablerede Allan Scharff i Sølvgade i København. Mens han arbejdede der, begyndte guldsmeden Ole Bent Petersen at give ham opgaver i forbindelse med bestillingsarbejde og smykker, som han arbejdede med. Ole Bent Petersen skiller sig ud i dansk sammenhæng som en tidlig oprører i sit fag. Influeret af popkunsten skabte han fortællende year advanced course in Copenhagen at what is now farver bliver automatisk blikfang. Køligheden, som kriti- Kim Buck s exhibition consisted of 31 pieces: 5 bangles, og vittige smykker allerede i tresserne og halvfjerdserne. called Institut for Ædelmetal. Like so many others at keren samtidig peger på, kan knyttes til det industrielle 13 rings, 3 hair clasps, sunglasses, brooches, earrings, Motiverne var gerne hverdagsagtige ting og fænomener the time, he used all kinds of materials, from cement udtryk. Selv om smykkerne er lavet i hånden og består and a single candlestick. In other words, he demon- som undertøj, nummerlapper, huse og interiører, mens and rubber to the new aerospace metal, titanium. He af elementer formet i hans værksted, så bærer de ikke strated considerable breadth, but the emphasis was on hans materialevalg med brug af kostbare ædelstene, had to try everything, not just materials but also types spor efter håndens aftryk. Det er hensigten. Det er ikke jewelry. The dominant material was anodized aluminum, guld og sølv udgjorde en virkningsfuld kontrast. Ole pro- of objects. He made clocks, lamps, glasses, and various poesien i det håndlavede, Kim Buck søger. Det, han vil generally combined with nylon, rubber, silver, and steel. vokerede mig og pressede mig. En rigtig god støtte og kinds of jewelry. He graduated with honors and attracted frem til, er en logisk måde at samle de forskellige metal- He is a tremendous talent, wrote Jonna Dwinger in her hjælp, siger Kim Buck i dag om samarbejdet. Selvom de considerable media attention for his graduate project, ler og materialer uden at lodde, lime eller bruge nitter. review in the daily Politiken, and added, His sense of var meget forskellige i formsprog, er det ikke vanskeligt which comprised fascinating tops and ingenious ballpoint Og er den materielle værdi lav, så er værdien af arbejdet, form and color are just as striking as his constructions at se et vist fællesskab i holdningen til smykkemediet og pens that simultaneously served as jewelry. der er lagt ned i dem, høj. Som han selv formulerede are original. The world lost an engineer in him, which is i den underliggende humor. After he completed his training, Kim Buck s career det i et interview i Jyllandsposten den 21. februar 1991: the jewelry trade s gain. Mona Clemmensen wrote in the Kim Buck holdt sin første separatudstilling i Gale- got an additional boost when he joined the workshop of a Arbejdskraften er det dyreste ved mine smykker. Jeg vil daily Kristelig Dagblad, What he has to offer is techno- rie Metal i København i Galleriet, der blev star- more established designer and silversmith, Allan Scharff. helst have, at de har en værdi på grund af det arbejde, logical coolness transformed into fascinating jewelry with tet af Jan Lohmann og Peder Musse i 1978, var den- While he shared workshop facilities there, he helped Ole jeg har lagt i dem, frem for det materiale, jeg har frem- burning late-80s intensity. gang den vigtigste arena for ny smykkekunst i Danmark. Bent Petersen work on commissions and jewelry that stillet dem af. Derfor har det altid været vigtigt for ham, This intensity lies especially in the use of color. Alu- Kim Bucks udstilling bestod af enogtredive værker: fem he was making. Ole Bent Petersen was an early rebel in at alt er perfekt og præcist udført. Hvis materialerne er minum in almost radiant primary colors yellow, green, armbånd, tretten ringe, tre hårspænder samt solbriller, Danish jewelry circles. Influenced by pop art, he created uædle, repræsenterer bearbejdelsen af dem en foræd- red, blue, and violet attracts our attention, and jew- brocher, øreringe og en enkelt lysestage. Med andre ord narrative and witty jewelry as early as the 1960s and lingsproces. Tillægsværdien er den skønhed, som udsøgt elry in colors like this automatically catches our eye. The fik han demonstreret stor bredde, men hovedvægten lå 1970s. Frequent motifs were everyday objects and phe- arbejde udstråler en kvalitet, der er speciel for smykker. coolness that the critic also notes can be linked with the på smykker. Det dominerende materiale var anodiseret nomena such as underwear, turn tickets, houses, and Det er sikkert blevet sådan, fordi det intime format gør industrial look. Even though the pieces were made by aluminium, gerne kombineret med nylon, gummi, sølv interiors, while his choice of materials precious stones, det muligt at dvæle ved detaljer i en helt anden grad, end hand and consist of parts made in his studio, they do not og stål. Han er et bragende talent, skrev journalisten gold, and silver provided effective contrasts. når man arbejder med skulpturer i stort format. bear the trace of the hand. This is intentional. The poetry Jonna Dwinger i sin anmeldelse i Politiken og tilføjede: Ole provoked me and pushed me and confronted Den frihed, som Kim Bucks farve- og materialevalg of handmade things is not something that Kim Buck is hans form- og farvesans er lige så frapperende, som me. It was really good support and help, says Kim Buck repræsenterede, ikke mindst i kombinationen af ædle looking for. What he wanted to achieve was a logical way hans konstruktioner er originale. Der er gået en ingeniør today of their work together. Even though their visual og uædle materialer, er i tråd med tendenserne inden of putting together the different metals and materials tabt i ham, hvilket er guldsmedefagets gevinst. I Kriste- languages were completely different, it is not difficult to for det, der er blevet kaldt den nye smykkekunst (The without using solder, glue, or rivets. And if the material ligt Dagblad skrev Mona Clemmensen: Hvad han byder see a certain kinship in their approach to the medium of New Jewellery), men som ikke længere kan siges at være value was low, then the value of the work he put into the på, er teknologisk kølighed omsat i fascinerende smyk- jewelry and their underlying humor. særlig ny. Allerede i halvfjerdserne var den blevet en pieces was high. As he himself formulated it in an inter- kekunst af brændende slut-80 er intensitet. Kim Buck held his first one-man show at Gallerie international bevægelse med stærk forankring i blandt view in the daily Jyllandsposten on February 21, 1991, Intensiteten ligger ikke mindst i farvevalget. Alu- Metal in Copenhagen in The gallery, founded by andet Tyskland, Holland, Storbritannien og USA. I fir- Labor is the most expensive part of my jewelry. I would minium i nærmest lysende farver, gul, grøn, blå, violet, Jan Lohmann and Peder Musse in 1978, was Denmark s serne fik bevægelsens ideer en stadig større gennem- like it to have value because of the work that I have put suger opmærksomheden til sig, og smykker i sådanne most important forum for new jewelry art at the time. slagskraft også i Skandinavien med Kim Buck som en into it rather than because of the material I use to make

8 it. This is why it has always been important for him for Den situation oplever mange smykkekunstnere som the new jewelry. It has led to a better understanding of everything to be perfect and precisely executed. If the et dilemma, og det gælder også Kim Buck. Men han har jewelry as art, but it has also created a greater distance materials are base, then the process of working with them forsøgt at holde kontakten til et større publikum ved dels to the public. Instead of mass manufacturing jewelry for gives them their worth. The added value is the beauty that at have egen butik i forbindelse med sit værksted, og dels distribution in stores, jewelry artists make one-of-a-kind exquisite work radiates, a quality that is special to jew- ved at lave smykker, som samtidig med, at de er originalt objects or small series that are mostly shown in galleries elry. This is probably because the intimate format makes it tænkt, også er meget brugbare. I firserne var det for and museums. possible to dwell on details to a completely different extent eksempel moderne med store og prangende smykker. Many jewelry artists, including Kim Buck, view this than in work with sculptures on a large scale. I tråd med sin grundholdning ønskede Kim Buck at lave situation as a dilemma. But he has made an effort to The freedom that Kim Buck s choice of colors and smykker, der var mindre og dermed enklere at bære, keep in touch with a larger public by having his own store material represented, especially in his combination of men som samtidig var synlige gennem den kontrast, de at his studio, on the one hand, and by making jewelry that precious and non-precious materials, is in keeping with skabte til kroppen. Et af resultaterne var en lang bro- is both originally conceived but also very usable, on the vigtig formidler. Det, der træder stærkest frem i den nye smykkekunst, er forandringen i synet på værdi. Det er ikke længere brugen af ædle metaller og ædelstenenes renhed og størrelse, der afgør smykkets værdi. Om smykket er teknisk svært at lave, og om materialerne er holdbare, er også underordnet. Det vigtigste er, hvad det kommunikerer. Det skal vurderes på sin kunstneriske idé og sit udtryk. Mere end før er metoder og materiale i tråd med kunsten generelt, men med den vigtige forskel at smykker er utænkelige uden kroppen som ramme og reference. Som bærbar kunst må smykket tage hensyn til de begrænsninger, der ligger i kroppens former og bevægelsesmønstre. Men i modsætning til den kommercielle del af smykkeindustrien er opgaven ikke at producere varer, der skal indfri forbrugernes såkaldte ønsker og behov eller rette sig efter modens direktiver. Det er det individuelle udtryk og den kunstneriske ambition, der står i centrum. Traditionelle måder at løse tingene på bliver derfor ofte udfordret. Som i Kim Bucks ringe fra firserne, hvor selve ringen er sort gummi, mens stenen er af anodiseret aluminium. Den runde aluminiumsform er forsynet med hak, så gummiringen kan holde den fast, men i modsætning til hvad konventionerne i guldsmedefaget tilsiger, så går ringen over stenen i stedet for under. Den slags leg med forventninger og konventioner er karakteristisk for den nye smykkekunst. Den har ført til en større forståelse for smykker som kunst, men det har samtidig skabt en større afstand til publikum. I stedet for masseproduktion af smykker til distribution i butikker laver smykkekunstneren unikke objekter eller små serier, som oftest vises i gallerier og på museer. trends in what has been called the new jewelry, but which can no longer be termed very new. It had become an international movement back in the 1970s with firm roots in Germany, The Netherlands, Great Britain, and the United States. In the 1980s, the movement s ideas also gained increasing prominence in Scandinavia, with Kim Buck as one of its important proponents. The most prominent feature of the new jewelry is the change in our concept of value. The use of precious metals and the purity and size of gemstones are no longer what determine jewelry s value. It is also a matter of secondary importance whether a piece is technically demanding or whether its materials are durable. The most important thing is what it communicates. It must be judged on the basis of its artistic concept and artistic expression. More than before, methods and material were in keeping with trends in art as a whole, but with the important difference that jewelry is inconceivable without the body as a framework and reference. As wearable art, jewelry must take account of the limitations that lie in body shapes and patterns of movement. But in contrast to the commercial segment of the jewelry industry, the task is not to make wares that must meet the consumer s socalled wishes or needs or to follow fashion s dictates. Individual expression and artistic ambition are in the fore. Traditional approaches are consequently often challenged. As in Kim Buck s rings from the 1980s, where the band is black rubber and the stone is anodized aluminum. The round aluminum shape is fitted with a notch so that the rubber ring can hold it. But in contrast to conventions dictated by the jewelry trade, the ring goes over the stone on the outside. Playing with our expectations and conventions in this way is characteristic of che i anodiseret aluminium og gummi. Når brochen blev anbragt øverst på brystet, næsten ved skulderen, kunne toppen ses bagfra. På den måde kunne andre mennesker se smykket, før de så personens ansigt, og dermed danne sig et første indtryk via smykket. Mange af repræsentanterne for den nye smykkekunst er uddannet fra kunst- og designskoler og har ikke et svendebrev som guldsmed som grundlag. Det kan forklare deres åbne indfaldsvinkler til smykker. Kim Buck står her i en mellemposition. Som de fleste af sine danske kollegaer har han sin baggrund i guldsmedefaget, men i kraft af sin praksis og de internationale sammenhænge, han deltager i, er han også en smykkekunstner i den mere frie, internationale forståelse af begrebet. Overskriften Guldsmed bange for guld, som Politiken bragte 21. december 1990, er derfor ikke så paradoksal, som den kan se ud som ved første øjekast. Det år havde Kim Buck etableret sig med eget værksted og butik i Rådhusstræde 10 i København. Her kunne man se fingerringe med udskiftelige, kvadratiske aluminiumsskiver inspireret af bølgeblikplader. Eller armbånd, som ved et enkelt greb kunne foldes ud eller slås sammen, og som i udgangspunktet var inspireret af saksemekanismen i en dekoratørtang. Det var denne type smykker fra hans hånd, der blev eksempler på aktuel smykkekunst i international faglitteratur, og som levede op til prisen, han fik for nyskabelse i 1987 i den internationale konkurrence og smykkeudstilling Auifex i Budapest. other. In the 1980s, for example, big, flashy jewelry was modern. In keeping with his basic approach, Kim Buck wanted to make something that was smaller and consequently easier to wear, but at the same time caught the eye through the contrast that it represented to the body. One result was a long brooch of anodized aluminum and rubber. When the brooch is worn high on the chest, almost at the shoulder, its top can be seen from behind. In this way, other people can see the piece before they see the wearer s face, with the potential this provides for forming a first impression by way of the jewelry. Many representatives of the new jewelry were trained at colleges of art and design and do not have a journeyman goldsmith s certificate. This can explain their open approach to jewelry. Kim Buck is in an intermediary position here. Like most of his Danish colleagues, he has a background in the jewelry trade, but because of his work and the international circles he frequents, he is also a jewelry artist in the freer, international sense of the word. The headline A Goldsmith Afraid of Gold, in Politiken on December 21, 1990, was consequently not as paradoxical as it might seem at first glance. This was the year when Kim Buck opened his own studio and store at Rådhusstræde no. 10 in Copenhagen. Its wares included rings with interchangeable square aluminum plates inspired by corrugated sheet metal, and a bracelet that could be unfolded or folded up at a single touch, inspired by a jaw-tong clamp. They were used in international publications as examples of contemporary jewelry art and lived up to the prize that he received for innovation at Aurifex, the international competition and jewelry exhibition in Budapest in 1987.

9 Svampomatic, halssmykke, svamp, nylonbørster, akryl og sølv. Indgår i Statens Kunstfonds samling. Sponge-o-matic. Necklace; sponge, nylon brushes, acrylic, and silver In the collection of the Danish Arts Foundation. 15 Fingerringe, Sølv og anodiseret aluminium. Ringen til højre indgår i Pahlman Collection, Helsingfors, Finland. Rings; silver and anodized aluminum Ring on the right in the Pahlman Collection, Helsinki, Finland.

10 17 Fingerring, Sølv og anodiseret aluminium. Indgår i Statens Kunstfonds samling og Pahlman Collection, Helsingfors, Finland. Ring; silver and anodized aluminum In the collection of the Danish Arts Foundation and Pahlman Collection, Helsinki, Finland. Armbånd, Anodiseret aluminium, sølv og gummi. Armbåndet kan vrides så det får forskellige former og størrelser, herved låses armbåndet fast på armen. Indgår i Pahlman Collection, Helsingfors, Finland. Bracelet; anodized aluminum, silver, and rubber The bracelet can be twisted into different shapes and sizes, locking it in place on the arm. In the Pahlman Collection, Helsinki, Finland.

11 Fingerringe og brocher, Anodiseret aluminium, stål og gummi. Brocher indgår i Pahlman Collection, Helsingfors, Finland. Rings and brooches; anodized aluminum, steel, and rubber Brooches in the Pahlman Collection, Helsinki, Finland. 19 Fingerringe, Sølv og anodiseret aluminium. Ringen til venstre tilhører Statens Kunstfond. Rings; silver and anodized aluminum The ring on the left is in the collection of the Danish Arts Foundation. Fingerring, Sølv. Anodiseret aluminium og gummi. Ring; silver, anodized aluminum, and rubber

12 Armbånd, Anodiseret aluminium, sølv og nylon. Indgår i Kunstindustrimuseet i Københavns samling og i Pahlman Collection, Helsingfors, Finland. Bracelet; anodized aluminum, silver, and nylon In the collection of the Danish Museum of Art and Design, Copenhagen, and the Pahlman Collection, Helsinki, Finland. Solbriller, Rustfrit stål og plast. Sat i produktion hos Pro Design Indgår i Kunstindustrimuseet i Københavns samling. Sunglasses; stainless steel and plastic Manufactured by Pro Design from In the collection of the Danish Museum of Art and Design, Copenhagen.

13 23 Fingerringe og armringe, Anodiseret aluminium og gummi. En armring i Kunstindustrimuseet i Københavns samling og en i Pahlman Collection, Helsingfors, Finland. Rings and bangles; anodized aluminum and rubber One bangle is in the collection of the Danish Museum of Art and Design, Copenhagen and one in the Pahlman Collection, Helsinki, Finland.

14 Broche, Anodiseret aluminium og gummi. Brooch; anodized aluminum and rubber Snurretoppe, Anodiseret aluminium og stål. Tops; anodized aluminum and steel

15 27 Form og funktion Kim Buck er formens mester, skrev kunsthistorikeren Alf Hammervold i det norske fagblad Gullsmedkunst i 1988 i forbindelse med Kim Bucks separatudstilling i Galerie Perspective i Oslo det samme år. Han fremhæver Kim Bucks klare, strenge og enkle former og berigelsen af disse, som de glødende farver giver. Som mange før ham fremhæver han også Kim Bucks evne til at udtænke nye løsninger på klassiske problemstillinger. Formen repræsenterer gerne løsningen på et praktisk problem, eller konstruktionen bliver indholdet. Et eksempel på et sådant problem er menneskets behov for at hæfte tøj på kroppen. Nogle af de ældste smykker, vi kan se på museer, er nåle, der er blevet brugt til at holde tekstiler sammen, såkaldte fibulaer, af latin figere, som betyder at fæstne. Kim Buck har sin egen variant af dette klassiske tema. Hans fibula fra 1987 består af en cirkelrund skive i anodiseret aluminium med hul i midten og en fordybning til at sætte en løs nål fast. Stoffet trækkes gennem hullet, og nålen holder det hele på plads. Mekanismen forklarer sig selv, og smykket peger direkte tilbage til ophavet som et nyttigt redskab. Senere har han lavet en mindre variant af denne fibula i sølv og anodiseret aluminium. Knapper, spænder og nåle er alle svar på problemet med at holde tøjet samlet, og de er blevet en så naturlig del af tøjet, at vi knapt tænker over deres betydning. Kim Bucks manchetknapper er af samme slags. De holder manchetten samlet omkring armen, men hvordan Kim Buck is a master of form, wrote the art historian Alf Hammervold in the Norwegian journal Gullsmedkunst in 1988, when Kim Buck had a one-man show at the Galerie Perspective in Oslo. He highlighted Buck s clear, stringent, and simple forms, and how they are enriched by glowing colors. Like many before him, he also emphasized Kim Buck s ability to devise new solutions to classical problems. Form generally provides the solution to a practical problem, or the construction may become the content. An example of this kind of problem is man s need to attach articles of clothing around his body. Some of the oldest pieces of jewelry we find in museums are pins that were used to hold cloth together, fibulas, from the Latin figere, to attach. Kim Buck put his own twist on this classical theme. His fibula from 1987 consists of a circular disc of anodized aluminum with a hole in the middle to hold a separate pin. The fabric is pulled through the hole and the pin holds the whole thing in place. The mechanism is self-evident and the piece points back directly to its origins as a useful implement. Later he made a smaller variant of this fibula in silver. Buttons, clasps, and pins are all solutions to the problem of how to fasten clothing, and they have become such a natural part of attire that we hardly think about their significance. Kim Buck s cufflinks are the same type of implement. They hold the cuffs together around the wrist, but we cannot see how they are constructed when Form and Function

16 de er konstrueret, lader sig ikke aflæse, når knapperne kontrasten mellem lyse og mørke partier eller blanke og er i brug. Den hemmelighed kender kun ophavsmanden matte. Af de mest kendte af hans kæder hører også en og brugeren. Sådan understreges det personlige ved at bære et smykke. Vi røber nødigt alt ved første møde, og heller ikke smykket behøver at udtrykke alt ved første 28 serie, der er lavet af runde og øjenformede ringe i tyndt, rustfrit stål, der er samlet med en plombe i guld eller sølv. De er fra 1994, men er senere blevet videreudviklede. blik. Manchetknapperne består egentlig af tre selvstæn- Form følger funktion, lyder modernismens kendte dige, løse dele, og det er det, der er umuligt at se, når de designcredo. Ved at tage udgangspunkt i industrialde- er samlede i brug. Når de sidder i skjorten, kan vi heller rens nye materialer og praktiske problemstillinger ville ikke se den elegante tegning, de tre ellipser danner, når et nyt og adækvat formsprog naturligt følge efter, mente de er monteret til et hele, og som set ovenfra danner et man i trediverne. I Skandinavien slog funktionalismens H for Herrer. Den underfundighed og humor, der lig- æstetiske program dybe rødder, og særlig i Danmark ger bag denne løsning, er let at overse, når overfladen står den tradition stadig stærkt. Den franske kunsthi- fremstår som en enkel og tydelig geometrisk figur. Et træk, der er karakteristisk for meget af det, Kim Buck har lavet. Selvom brocher og ringe er dominerende i Kim Bucks produktion, udgør halskæden også et vigtigt tema. I 1992 havde han tre halskæder på Triennale Européenne du Bijou, der blev holdt på Musée des Arts décoratifs i Paris. Disse var blandt de værker, der året efter blev dokumenteret i kataloget Kæder. Dette katalog markerer den første egentlige udstilling i hans egen butik, som mere har karakter af et galleri. Blikfanget i vinduet var et fotografi af den antikke statue, Diskos kasteren, som findes i kopi i Botanisk Have i København. Fotografiet var gengivet i 1:1, og rundt om halsen bar figuren Diskoskæden, hvor Kim Buck har ladet sig inspirere af diskosskiven. En kædes funktion er at indramme et ansigt og give det karakter. Når det hviler mod huden eller stoffet, forandrer det vores opfattelse af overfladen, fremholder kunsthistorikeren Julie Harboe i kataloget. Det gør os opmærksom på kvaliteter, som har med det taktile og skulpturelle at gøre. Kunsthistorikeren Lise Funder fremhæver også Kim Bucks halskæder i bogen Nordisk smykkekunst (1995): Halskæder, hvor skiver, ringe og pinde i vekslende konstellationer danner enkle rytmiske forløb og interessante konstruktive detaljer, er hans stærkeste, mest sofistikerede bud. Statens Kunstfond har købt en kæde bygget op af skiver i sølv, der holdes sammen af en guldpind med to tværpinde. Hver pind griber om to skiver, og hver plade har en tværpind på hver side. Ved første øjekast kan kæden give indtryk af at være skarp og streng, men når den løftes, er den løs og let, og de enkelte led glider frit og blødt. Andre kæder spiller på storiker Sylvie Lambert reflekterer over det i den vigtige bog The Ring fra 1988, hvor hun diskuterer værker af kunstnere fra mange lande. Hun ser Kim Bucks smykker som et eksempel på funktionalisme, og hans holdning til form og materialer er typisk for det, hun forbinder med dansk design. Her finder hun balance mellem form og funktion samt enkelthed og raffinement. Der er ingen tvivl om, at de fleste af Kim Bucks smykker er yderst funktionelle i hvert fald i to betydninger af ordet. De fleste af hans smykker er højst brugbare, og de æstetiske kvaliteter er ikke et resultat af påførte dekorative elementer, men følger af selve konstruktionen og materialebehandlingen. Derfor er også kunsthistorikeren Lise Funder mest tilbøjelig til at anbringe [Kim Buck] under begrebet funktionalisme, som hun skriver i bogen Dansk smykkekunst Men er det den mest meningsfulde etikette at sætte på ham? Selvom konstruktionen eller formen på flere af hans smykker hænger sammen med den konstruktive løsning af et praktisk problem, som for eksempel lukkemekanismen, så er det bare én dimension ved smykkerne. Og hvis man med det funktionelle forstår noget praktisk og bekvemt, så er der i hvert fald tale om underordnede kvaliteter. Man kan derfor lige så godt knytte formsproget til en anden isme, nemlig minimalismen, som siden tresserne har været en vigtig præmisleverandør for meget af det, der laves af kunst og design i dag. Minimalist-kunstnere som Carl Andre og Donald Judd dyrkede serien og mængden frem for unikke enkeltobjekter. De flyttede skulpturerne ned fra deres ophøjede position på en sokkel og fjernede enhver reference til et litterært indhold. I stedet fik værkerne mere karakter the cufflinks are in use. Only the maker and the user know the secret. This emphasizes the personal aspect of wearing a piece of jewelry. We are reluctant to reveal everything at a first meeting, and a piece of jewelry does not need to express everything at first glance, either. Actually, the cufflinks consist of three independent, separate parts, and this is what we cannot see when they are fastened and in use. Once attached to the shirt, we cannot see the elegant figure that the three elliptical shapes create when they are assembled to form a single unit and when viewed from above form a letter H for herrer (Danish for gentlemen). It is easy to overlook the ingenuity and humor behind this design when the surface looks like a simple, clear geometric figure. This is a feature that is characteristic of much of Kim Buck s work. Even though brooches and rings dominate Kim Buck s production, necklaces are also an important theme for him. In 1992, he showed three necklaces at the Triennale Européenne du Bijou, held at the Musée des Arts décoratifs in Paris. They were among the pieces that were documented the following year in Kæder (chains), a catalogue published for the first proper exhibition held in his own store, which has more the character of a gallery. The eye-catcher in the window was a photograph of the Copenhagen Botanical Gardens copy of the antique statue The Discus Thrower. The photograph was blown up to full size and around his neck the figure wore the discus chain that the discus had inspired Kim Buck to make. A necklace s function is to frame the face and give it character. When it rests against the skin or fabric, it changes our conception of the surface, wrote the art historian Julie Harboe in the catalogue. It makes us notice qualities that have to do with the tactile and the sculptural. Kim Buck s necklaces were highlighted in Nordic Jewellery (1995), noting that his strongest and most sophisticated contributions were necklaces in which discs, rings, and pins form simple rhythmic progressions and interesting structural details in varying constellations. The Danish Arts Foundation purchased a necklace built up of silver discs that are held together by a gold pin with two diagonal pins. Each pin holds two discs and each disc has a diagonal pin on each side. At first glance, the necklace may seem sharp and stringent, but when it is lifted, it is loose and free, and the individual links glide effortlessly and softly. Other necklaces play upon contrasts between light and dark sections or shiny and matt. Among his most famous necklaces is a series made of round and eye-shaped rings of thin, stainless-steel wire attached with a seal of gold or silver. They were first made in 1994, but were further developed in the ensuing years. Form follows function, is one of Modernism s familiar design dictums. In the 1930s, designers believed that by using the industrial age s new materials and taking practical problems as a point of departure, a new and adequate idiom would emerge naturally. Functionalism s aesthetic program grew deep roots in Scandinavia and this tradition is still strong, especially in Denmark. The French art historian Sylvie Lambert reflected on this in her important book The Ring (1998), where she discussed work by artists from many countries. From her perspective, Kim Buck s jewelry is specifically an example of Functionalism, and his approach to form and materials

17 af at være konkrete objekter i rum. Fordi formelemen- is typical of what she associates with Danish design. This terne gerne var lavet af glat metal og andre industrielle is where she finds a balance between form and function, materialer og var ordnede som ensartede dele i et repeterende forløb, lignede de moderne, maskinproducerede moduler. Logikken i den type kunst minder mere om as well as simplicity and refinement. There is no doubt that most of Kim Buck s jewelry is highly functional, at least in two respects. Most of the jew- 31 den, vi er fortrolige med fra industriel produktion end elry is extremely usable and the pieces aesthetic quali- den, vi gerne forbinder med kunst, ikke mindst fordi den ties are the result not of applied decorative elements, but også har et tilsigtet, depersonificeret udtryk. of the construction itself and the treatment of materials. Bortset fra at Kim Bucks værker er håndlavede, og This is why the art historian Lise Funder wrote in Dansk at de i størrelse må karakteriseres som intime, så har de smykkekunst (Danish jewelry, ) meget til fælles med minimalistisk æstetik. Han har altid that she was most inclined to put [Kim Buck] in the cat- forsøgt at lave sine smykker og objekter så enkle som egory of Functionalism. But is this the most sensible muligt. Alt det unødvendige er skrællet væk. Endvidere label to attach to him? Even though the construction or rende og berigende. Med ornamentets hjælp kan man semicircular or angular object of polished rock crystal or arbejder han ofte med geometriske moduler arrangeret the form of several of his pieces must be linked with the fremhæve, indramme og tiltrække sig opmærksomhed. Plexiglas attached to it, have a parallel in Robert Morris s i serielle sekvenser. Det handler om smykker som form structural solution to a practical problem, for example a Ornamentet fuldender værket, og dets betydning ligger L-beams from In both cases, what we see is what og smykker som struktur. Hans armbånd fra 1989, som clasp, this is just one dimension of the jewelry. And if by først og fremmest i den glæde, det vækker. Som filosof- we see, but the shapes can be staggered and arranged består af en tynd metalring i sølv og stål med et halvcir- functional we mean something practical and convenient, fen Immanuel Kant en gang sagde om dekorativ kunst, in different ways in a process that is open to the recipi- kelformet eller vinkelformet objekt i slebet bjergkrystal these are secondary qualities, in any case. One could så er dens eneste funktion at blive set på. Det kan lyde ent s contribution. But while Robert Morris works with eller plexiglas, har således en parallel til Robert Morris consequently just as well link his idiom to another ism, magert, men at se rummer mange overlappende dimen- arrangements in a room, Kim Buck relates to the human L-formede bjælkestrukturer fra Hos begge hand- namely Minimalism, which since the 1960s has been an sioner fra glæden ved genkendelse og perceptuel til- body. When the bangle is in place on the arm, the shape ler det om, at det, man ser, er, hvad man ser, men for- important premise for much of what has been done in fredsstillelse til psykologisk belønning og erotisk pirring. can be turned in toward the skin, locking the bangle. mene kan forskydes og arrangeres på forskellige måder art and design. At sætte geometriske figurer sammen er en af de The problem with viewing Kim Buck s production i en proces, der er åben for indspil fra modtagerne. Men Rather than cultivating one-of-a-kind objects, mini- ældste måder at skabe ornamenter på. De kan fun- solely from a functionalist perspective is that we easily hvor Robert Morris arbejder med arrangementer i rum, malist artists such as Carl Andre and Donald Judd culti- gere som konkrete, abstrakte figurer, men er også rige overlook the aesthetic and communicative problems in forholder Kim Buck sig til menneskekroppen. Når arm- vated the series and quantity. They moved the sculpture på symbolske betydninger. Et eksempel er cirklen, som favor of a discussion on ways of using the jewelry. His båndet er på plads på armen, kan man dreje formen ind from its exalted place on a plinth and removed all refer- længe var en dominerende form i Kim Bucks brocher pieces are not just usable objects; they also serve other mod huden og på den måde låse armbåndet fast. ence to literary content. Instead, their work was more like og ringe. Som en form uden begyndelse og slutning har functions, of both a decorative and a narrative kind. Det problematiske med at afgrænse Kim Bucks pro- concrete objects in a room. By generally making parts of cirklen siden antikken symboliseret det evige og perfekte; duktion udelukkende til et funktionalistisk perspektiv, er, at man let overser de æstetiske og kommunikative problemstillinger til fordel for en diskussion om anvendelsesmåder. Hans smykker er ikke alene brugbare objekter, men tjener også andre funktioner både af dekorativ smooth metal and other industrial materials and organizing them as uniform pieces in a repetitive progression, their work looked like modern, machine-made modules. The logic of this type of art is more reminiscent of what we are familiar with from industrial manufacture than det endelige og udelelige. Den har været benyttet som et tegn på styrke og magt, men har også tjent som et tegn på beskyttelse og afgrænsning; cirklen forener og isolerer på en gang. Selvom det ikke er udtalt eller intenderet, klinger dén mening med i enhver brug af ringen som Jewelry as Ornamentation og fortællende art. what we usually associate with art, especially because it form. also has an intentional, depersonalized expression. Hvad vi vælger at smykke os selv og vores omgivelser The interplay between a piece of jewelry and the body Smykke som ornament Except that Kim Buck s jewelry is hand-made and must be characterized as intimate, due to its size, it has a great deal in common with minimalist aesthetics. He has always endeavored to make his jewelry and objects as simple as possible. Everything superfluous has been med, vil være formet af tidens smag og vores personlige tilbøjeligheder, men fælles for oplevelsen af ornamental kunst er, at der er tale om en kropslig, snarere end en intellektuel erfaring. Ligesom guldsmedens kundskaber sidder i hænder og krop og kommer til udtryk gennem at can be compared to the role of the ornament in architecture. In both cases, it is a question of adding something that can have a sensually stimulating and enriching effect. With the aid of ornament, we can highlight, frame, and attract attention. The ornament completes the work, removed. He furthermore often works with geometric gøre og lave snarere end gennem at tale, erfarer vi lige- and its significance lies first and foremost in the joy that Smykkets samspil med kroppen kan sammenlignes med modules arranged in serial sequences. This is jewelry as ledes resultatet først og fremmest ved at bruge øjnene it awakens. As the philosopher Immanuel Kant wrote, ornamentets rolle i arkitekturen. Begge steder handler form and jewelry as structure. His bangles from 1989, til at suge alle detaljer ind, og ved gennem hænderne The sole function [of decorative art] is to be looked at. det om at tilføre noget, der kan virke sanseligt stimule- consisting of a thin metal ring of silver and steel with a at mærke tyngden og fornemme metallets tempera- This might sound paltry, but looking incorporates many

18 33 tur, og med fingerspidserne opleve forskellige teksturer. Øreringen og fingerringen er i konstant berøring med huden, brochen og kæden kan opleves gennem tyngden og svingningerne, der kommer, når vi bevæger os. Til med høresansen kan blive aktiveret gennem smykkernes raslelyde. Alligevel kommer ordene til kort, når man skal beskrive sanseoplevelser af denne type. Det er lige så vanskeligt som at karakterisere smagen på forskellige vine. Kroppens glæder og lyster tilhører den tavse kundskab; det, vi ved, men har svært ved at udtrykke med ord. Michael Polanyi har behandlet dette emne i bogen Den tavse dimension, og i nyere litteratur om ornament og dekoration har den type tanker en central plads. Smykket som kropslig dekoration rører derfor ved centrale sider ved det at være et sansende væsen i verden. Det er intimt, ikke alene i format, men også i betydningen kropsligt nært. Smykke og sensualitet er derfor stærkt forbundet. Smykker giver farver og glød til huden og trækker opmærksomheden mod erogene zoner som øreflip, nakke og hals. Men vores protestantiske kultur er samtidig præget af en vis skepsis til dekoration for dekorationens skyld, og en tilsvarende blufærdighed over for sanselig nydelse. At lave smykker er konstant at udfordre den tradition. Det er at minde os om de sanselige sider ved tilværelsen og glædens og skønhedens betydning: Vi kan selvfølgelig eksistere uden, men mange vil påstå, at vi ikke kan leve uden. and overlapping dimensions, from the joy of recognition and perceptual satisfaction to psychological reward and erotic titillation. Putting together geometrical figures is one of the oldest ways of creating ornaments. They can serve as concrete, abstract figures, but are also rich in symbolic significances. One example is the circle, which has long been a dominant form in Kim Buck s brooches and rings. Since antiquity, as a shape without beginning or end, the circle has symbolized the eternal and perfect: the finite and the infinite. It has been used as a sign of strength and power, but has also served as a sign of protection and separation; the circle both joins and isolates. Although it is not explicit or intended, this significance is inherent in any use of the ring as a shape. What we choose to embellish ourselves and our surroundings with is shaped by the taste of the age and our personal inclinations, but a common feature of our experience of ornamental art is that it is a physical rather than an intellectual experience. Because the goldsmith s skills are rooted in his hands, his body, and are expressed by doing and making, rather than by speaking, we too experience his results first and foremost by using our eyes to take in all the details, and our hands to feel the weight and sense the temperature of the metal, and the tips of our fingers to experience the different textures of the materials. The earring and ring are in constant contact with the skin; the brooch and necklace can be experienced through their weight and the swinging motion they make when we move. Even our sense of hearing can be activated through the sound of their jingling. Nonetheless, words do not suffice when we must fully describe sensory experiences of this type. It is just as difficult as describing the taste of different wines. The body s joys and pleasures belong to the realm of tacit knowing, to what we know but have a difficult time expressing in words. Michael Polanyi discussed this subject in The Tacit Dimension (1967), and thinking of this kind also holds a central place in the recent literature on the ornament and decoration. Jewelry as a decoration for the body consequently deals with central aspects of life as a sensate being. It is intimate, not just in format, but also in the sense of being physically close. Jewelry and sensuality are consequently tightly linked. Jewelry gives the skin color and radiance and attracts attention toward erogenous zones such as the lobe of the ear, the nape and hollow of the neck. But Scandinavia s Protestant culture is also characterized by a certain skepticism about decoration for decoration s sake, and there is a corresponding bashfulness when it comes to sensual enjoyment. Making jewelry means constantly challenging this tradition. It reminds us about the sensual side of existence and the significance of joy and beauty: we can naturally exist without it, but many people would claim that we cannot live without it.

19 34 Armringe, Sølv og rustfrit stål. Tilhører Kjøbenhavns Guldsmedelaug, deponeret på Museet på Koldinghus. Bangles; silver and stainless steel In the collection of the Copenhagen Goldsmiths Guild, deposited at the Museum at Koldinghus Castle.

20 37 Halskæde, Sølv og 18 karat guld. Necklace; silver and 18 carat gold Halskæder Rustfrit stål og 18 karat guld. Necklaces; stainless steel and 18 carat gold

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere