Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt."

Transkript

1 SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport, 1. halvår 2008 Tlf.: Fax: CVR nr august 2008 Resumé: SCF oplever stor interesse for ShineOn produktet blandt mulige licenstagere. Kommercialiseringen i Tyskland går langsommere end forventet. Øvrige aktiviteter under Advanced Materials udvikler sig som forventet. Aktiviteterne indenfor Energy udvikler sig som forventet. Der forventes ikke nogen væsentlig omsætning i 2008 og et resultat (EBITDA) i størrelsesorden DKK (22) mio. Likviditeten ultimo året forventes at være DKK mio. Hovedpunkter: Advanced Materials SCF oplever en stor interesse for ShineOn vinduesproduktet fra markedet. I visse tilfælde fungerer produktet ikke tilfredsstillende. SCF forventer at have fundet en løsning herpå inden for en kortere tid. I juni 2008 blev der indgået en rammeaftale med den globalt førende svenske teknologivirksomhed Välinge Innovation AB om anvendelse af SCFs Advanced Materials teknologi til laminatgulve. Aftalen giver mulighed for et nyt globalt anvendelsesområde for SCFs Advanced Materials teknologi. Energy Inden for Energy aktivitetsområdet fortsætter udviklingsarbejdet med flere typer biomasse, og der bliver etableret kontakt til fremtidige kunder. Samarbejdet med Grundfos går tilfredsstillende. SCF og Grundfos har aftalt en række ændringer til den eksisterende udviklingsaftale for, at Grundfos kan fremskynde kommercialiseringen af CatLiq teknologien og dermed salget af anlæg. I den forbindelse accelereres opførelsen af Grundfos demonstrationsanlæg. Økonomisk udvikling Omsætningen i 1. halvår 2008 var DKK 383 tus. fra engineering ydelser inden for Energy, hvilket er lavere end forventet. EBITDA for 1. halvår 2008 er realiseret til DKK (8,1) mio., hvilket svarer til det forventede. Likviditeten pr. 30. juni er på DKK 73 mio., hvilket også svarer til det forventede. For hele 2008 forventes ikke nogen væsentlig omsætning, en EBITDA i størrelsesorden DKK (22) mio. og en likviditet ultimo året på DKK mio. Forventningerne er, at likviditeten er tilstrækkelig igennem Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. Yderligere information Adm. direktør Karsten Felsvang, tlf eller Tirsdag den 19. august 2008, kl afholder SCF informationsmøde for aktionærerne på selskabets adresse Smedeholm 13B, 2730 Herlev, hvor Karsten Felsvang, CEO og Erik Winther, CFO gennemgår 1. halvårs rapport. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 1 af 15

2 Hoved- og nøgletal 1) 1. halvår 1. halvår DKK * 2007* 2007 Hovedtal Resultatopgørelse Nettoomsætning EBITDA (8.142) (8.021) (18.989) Resultat af primær drift (EBIT) (10.742) (10.821) (21.740) Finansielle poster, netto Periodens resultat (6.700) (8.126) (15.914) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Driftsaktivitet (15.513) (5.002) (4.833) Investeringsaktivitet (10.811) (9.009) (18.283) Heraf investering i immat. og mat. aktiver (821) (2.900) (18.774) Finansieringsaktivitet (41) Pengestrøm i alt (26.365) (14.011) Nøgletal Overskudsgrad (nettomargin) -1751,5% ,0% -6502,8% Soliditetsgrad 93,3% 86,8% 87,4% Egenkapitalforrentning -5,3% -13,9% -16,6% Antal medarbejdere (gennemsnit) Aktiedata Antal aktier i omløb, ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal aktier i omløb (tusind) Udvandet gennemsnitligt antal aktier (tusind) Resultat pr. aktie, gns. (EPS Basic), DKK **) (2,47) (5,99) (11,41) Udvandet resultat pr. aktie, gns (EPS-D), DKK (2,47) (5,80) (11,33) Aktiekurs, ultimo, DKK pr. aktie 32,00 114,00 73,00 1) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet efter IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Nøgletalsdefinitioner er anført i note 1 Anvendt Regnskabspraksis til SCF Technologies' årsrapport for *) Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review af selskabets revisor. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 2 af 15

3 Udviklingen i 2. kvartal og 1. halvår 2008 Advanced Materials SCFs aktivitetsområde Advanced Materials omfatter udvikling og kommercialisering af nanofluidbaserede materialer til avancerede overfladebehandlinger. SCF oplever, at der er en meget stor interesse for ShineOn i markedet, både på det professionelle og konsumentområdet. I 2. kvartal har SCF ansat to salgschefer til henholdsvis det professionelle marked og konsumentmarkedet. Der er allerede etableret kontakt til en række potentielle licenstagere. Det forventes, at SCF vil kunne indgå aftale med yderligere licenstagere til ShineOn produktet inden udgangen af Det professionelle marked På det tyske marked er der søgt efter bygninger, der kan bruges som referencebygninger i forbindelse med den videre markedsføring af ShineOn. SCFs samarbejdspartner har indgået de første tre aftaler herom med SAS Radisson hotel i Frankfurt, en ejendom med ca m 2 glas beliggende i nærheden af messeområdet i Frankfurt, med Hausverwaltung Henke i Berlin til to af deres ejendomme beliggende ved Kurfürstendam med i alt ca m 2 glas og med Helios Klinik, der har et vinduesareal på ca m 2. Inden beslutning om køb af ShineOn har flere kunder ønsket en demonstration af produktet på et antal vinduer i deres bygning, så de kan se produktets virkning. Dette medfører en tidsmæssig forskydning af salget. I forbindelse med ovennævnte demonstrationer har det vist sig, at ShineOn ikke i alle situationer fungerer tilfredsstillende. SCF arbejder på at finde en løsning herpå, og løsningen forventes at være klar inden for en kortere tid. Konsumentmarkedet På konsumentmarkedet for ShineOn forhandler SCF med potentielle licenstagere, både i Europa og USA. Tidligere forventedes det, at en aftale med én af disse kunne indgås i 1. halvår. Denne aftale forventes nu indgået i 2. halvår, da den potentielle licenstager har ønsket at foretage en række forundersøgelser, inden aftalen indgås. Laminatgulve SCF indgik i første halvår en kommerciel rammeaftale med Välinge Innovation AB om anvendelse af SCFs Advanced Materials teknologi til forbedring af laminatgulves overfladeegenskaber. SCFs samarbejde med Välinge forløber meget tilfredsstillende, og der gøres fremskridt med færdigudvikling af det nye produkt. Laminatgulve med forbedrede overfladeegenskaber er et nyt anvendelsesområde for SCFs teknologi inden for Advanced Materials. Via samarbejdet med Välinge vil det nye produkt kunne få en bred introduktion på det globale marked. Energy Indenfor aktivitetsområdet Energy deltog SCF i udstillingen World Bioenergy i Jönköping. Der var stor interesse for SCFs CatLiq energiteknologi, og efterfølgende har der været afholdt møder med fremtidige kunder til teknologien. Forsøgsarbejdet på SCFs CatLiq pilotanlæg blev i 2. kvartal koncentreret om forskellige typer biomasse. Selv meget forskelligartede biomasser kan med SCFs CatLiq teknologi omdannes til bio-olie. SCF og Grundfos har over sommeren ændret den eksistrende udviklingsaftale med det formål at fremskynde Grundfos kommercialisering af CatLiq teknologien inden for det aftalte licensområde. Ændringsaftalen indebærer, at udviklingsprojektet med bygning af et demonstrationsanlæg accelereres og forventes færdiggjort inden for de næste 6-8 måneder. Herefter kan Grundfos starte kommercialiseringen af CatLiq teknologien gennem salg af anlæg, hvoraf SCF får en licensbetaling. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 3 af 15

4 Patenter og intellektuelle rettigheder Siden selskabets etablering for ca. fire år siden har SCF Technologies A/S indleveret 12 patentansøgninger til beskyttelse af sine intellektuelle rettigheder. Den europæiske patentmyndighed European Patent Office meddelte i februar 2008, at SCF Technologies patentansøgning WO 2005/ vedrørende SCFs basis-højtryksteknologi som den første af selskabets patentansøgninger var godkendt til udstedelse og der blev efterfølgende udstedt patent i Europa. Patentet blev i juli udstedt i Australien. Den australske patentmyndighed har i juli meddelt, at SCF Technologies patentansøgning WO 2005/ vedrørende en metode til fremstilling af nanostrukturerede materialer med særlige egenskaber er godkendt til udstedelse. SCF har besluttet at indstille behandlingen af én af de indgivne patentansøgninger, da den ikke længere vurderes at være af kommerciel betydning. Myndighedsbehandlingen af SCFs øvrige patentansøgninger forløber som forventet. SCF har fået godkendt registreringen af varemærket ShineOn i Danmark, og der forventes ingen problemer med den efterfølgende globale registrering. SCF har tillige fået godkendt varemærket TailorMat i USA. Organisation og ressourcer Igennem første halvår er organisationen blevet styrket på kritiske felter, både på den kommercielle og den tekniske side. Ved udgangen af 1. halvår 2008 havde SCF således 33 medarbejdere mod 26 den 31. december Efterfølgende begivenheder Bortset fra det i delårsrapporten anførte er bestyrelsen og direktionen ikke bekendt med nogen begivenheder efter 30. juni 2008, der kan få væsentlig indvirkning på selskabets finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 4 af 15

5 Kommentarer til regnskabet Selskabets regnskabstal for 2. kvartal og 1. halvår af 2008 fremgår af siderne Regnskabstallene er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Resultatopgørelse Omsætning Omsætningen i 1. halvår udgjorde DKK 383 tus. (1. halvår 2007: DKK 50 tus.), hidrørende fra fakturering i 2. kvartal 2008 af engineering assistance til Grundfos under det igangværende udviklingsprojekt. Omkostninger De samlede omkostninger, inkl. af- og nedskrivninger, i de første seks måneder af 2008 var brutto DKK 19,0 mio. (1. halvår 2007: DKK 14,8 mio.). I beløbet indgår værdien for 1. halvår 2008 af de indtil nu tildelte warrants med DKK 187 tus., opgjort efter Black-Scholes model (1. halvår 2007: DKK tus.). Af de samlede omkostninger er i 1. halvår aktiveret DKK 7,8 mio. (1. halvår 2007: DKK 4,0 mio.), som er medgået til gennemførelse af udviklingsprojekter og behandling af patentansøgninger. Af- og nedskrivninger På baggrund af, at ShineOn produktet blev lanceret af SCFs licenstager Innovate GmbH i slutningen af 2007, er der fra fra 1. januar 2008 påbegyndt afskrivning af de aktiverede omkostninger til udvikling af ShineOn. For 1. halvår udgør disse afskrivninger et beløb på DKK 793 tus., baseret på en afskrivningsperiode på 5 år. Indtil videre afskrives der ikke på øvrige immaterielle aktiver. Desuden er der, som anført i afsnittet om patenter og intellektuelle rettigheder, foretaget fuld nedskrivning af de indtil nu aktiverede omkostninger ved en patentansøgning, som nu er trukket tilbage, da den ikke længere vurderes at have kommerciel betydning. Nedskrivningen udgør DKK 193 tus. Afskrivninger på materielle aktiver udgjorde i de første seks måneder af 2008 DKK 1,6 mio. (1. halvår 2007: DKK 0,9 mio.). I tallet indgår afskrivninger på CatLiq -pilotanlægget med DKK 0,8 mio. (1. halvår 2007: DKK 0,7 mio.). Anlægget afskrives over otte år, regnet fra 1. januar 2007, hvor det blev taget i brug. Der er pr. 30. juni 2008 gennemført værdiforringelsestest på immaterielle og materielle aktiver. Der er ikke fundet behov for nedskrivning ud over det ovenfor anførte. Andre driftsindtægter og udgifter Udbetaling af sluttilskuddet til projekt under EUs LIFE program skete i 1. kvartal 2008 med et beløb på DKK 906 tus. Projektet blev indregnet i 1. halvår 2007 med en nettoomkostning på DKK 2,8 mio., hvori var modregnet det på det tidspunkt forventede sluttilskud på DKK 775 tus. Det overskydende tilskud, DKK 131 tus., er optaget under andre driftsindtægter i Finansielle indtægter og udgifter Selskabet har i de første seks måneder haft netto finansielle indtægter på DKK 1,9 mio. (1. halvår 2007: DKK 0,7 mio.), primært som renteindtægter af selskabets likvide midler. Disse er overvejende placeret på aftaleindlån med en løbetid kortere end tre måneder. Skat Resultatet før skat for de første seks måneder i 2008 er et underskud på DKK 8,9 mio. (1. halvår 2007: et underskud på DKK 10,1 mio.). Skatten heraf, DKK 2,2 mio. (2007: DKK 2,0 mio.), er på baggrund af den forventede fremtidige positive indtjening optaget som et udskudt skatteaktiv. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 5 af 15

6 Balance Likviditet Pr. 30. juni udgjorde de likvide midler, omfattende bankindeståender og indskud på aftaleindlån, DKK 73,5 mio. mod DKK 99,9 mio. ultimo Likviditeten ultimo 2007 var positivt påvirket af, at omkostningerne ved kapitaludvidelsen i december 2007, et beløb på DKK 7 mio., i det væsentlige først blev betalt efter årsskiftet. Den overskydende likviditet placeres løbende som kortfristede pengemarkedsindskud denomineret i DKK. Egenkapital Egenkapitalen var DKK 122,8 mio. pr. 30. juni 2008, svarende til en soliditet på 93,3%. Ultimo 2007 var egenkapitalen DKK 129,3 mio. med en soliditet på 87,4%. En egenkapitalopgørelse for 1. halvår 2008 er vist på side 13. Pengestrømsopgørelse Den samlede pengestrøm i 1. halvår var negativ med DKK 26,4 mio., heri inkluderet et forbrug på DKK 7 mio. til betaling af omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen i december Pengestrømme fra driftsaktivitet var negative med DKK 15,5 mio., hvori indgår de nævnte kapitalomkostninger på DKK 7 mio. Pengestrømme til investeringsaktivitet i 1. halvår var et forbrug på DKK 10,8 mio., alt overvejende til investeringer i udviklingsprojekter. Pengestrømme til finansieringsaktivitet, et forbrug på DKK 41 tus., vedrører leasede aktiver. Warrants Som anført nedenfor, er der pr. 30. juni 2008 tildelt i alt warrants til medarbejdere, ledelse, bestyrelse og scientific advisory board. Opgjort efter Black-Scholes model vil der i 2008 med de nugældende forudsætninger skulle udgiftsføres i alt DKK 328 tus. som udtryk for værdien af disse warrants. Heraf er der i regnskabet for 1. halvår 2008 udgiftsført i alt DKK 187 tus. Efter selskabets regnskabsprincipper modposteres det udgiftsførte beløb direkte på egenkapitalen, som derfor ikke påvirkes. Der er i beregningerne forudsat en volatilitet på 35% og en risikofri rente på 3,97-4,64%. Forventninger til hele året 2008 Inden for Advanced Materials er den kommercielle lancering via SCFs tyske samarbejdspartner til det professionelle marked i gang, men der forventes kun et uvæsentligt bidrag til omsætningen i 2008 på grund af den langsommere kommercialisering. Det forventes, at SCF vil kunne indgå aftale med en yderligere licenstagere til ShineOn produktet inden udgangen af 2008, idet SCF forventer, at de nævnte tekniske problemstillinger vil være løst inden for en kortere periode. Derudover forventer SCF senere i 2008 at kunne indgå en endelig aftale med Välinge Innovation AB om udvikling og kommercialisering af belægninger til laminatgulv, baseret på SCFs TailorMat Windows teknologi. På Energiområdet er det på nuværende tidspunkt usikkert, om der inden årets udgang kan indgås aftale med en yderligere partner, men samtidig forventes det, at den accelerede gennemførelse af Grundfos projektet vil tilføre SCF betydelige erfaringer. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 6 af 15

7 I 1. kvartalsrapporten blev der udtrykt en forventning om en omsætning på op til DKK 10 mio. i Der forventes nu en omsætning for 2008 i størrelsesorden DKK 1 mio. Der forventes desuden et resultat (EBITDA) for 2008 i størrelsesorden DKK (22) mio., hvor der tidligere forventedes en EBITDA på DKK (17) mio. Likviditeten pr. 31. december 2008 forventes at være DKK mio. mod tidligere udmeldt DKK 32 mio. Forbedringen i den forventede likviditet skyldes lavere likviditetsbinding, besparelser på omkostninger og lavere investeringer. Det forventes, at likviditeten vil være tilstrækkelig igennem Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. Risici og usikkerhedsfaktorer SCFs forretning indebærer en række risici, som kan have en negativ effekt på virksomhedens fremtidige aktiviteter og resultater. SCF arbejder løbende med at identificere disse risici, og hvor det er muligt, søges det i videst muligt omfang at imødegå og begrænse risici. Der henvises til beskrivelsen af risikofaktorer i årsrapporten for SCF-Aktien SCF-aktien blev optaget til handel og officiel notering på OMX Den Nordiske Børs København den 29. november Tidligere blev SCF-aktien handlet på den alternative markedsplads OMX-First North. Prisen på SCF-aktien var pr. 30. juni 2008 DKK 32,00 mod DKK 73,00 pr. 31. december Der er i de første seks måneder af 2008 omsat SCF-aktier på OMX Den Nordiske Børs København. I 1. halvår 2007 blev der omsat SCF-aktier på OMX-First North. Følgende aktionærer har i henhold til Værdipapirlovens 29 overfor SCF oplyst at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 14,71% ATP og ATP Invest, 8,9% Pensionskasser tilknyttet PKA A/S, 8,17% NewPond ApS, 2880 Bagsværd, 6,12% Steen Brummerstedt Iversen ApS, 2950 Vedbæk, 5,29% Lüthje Invest ApS, 2880 Bagsværd, 5,21% Egne aktier Selskabet ejer ingen egne aktier. Warrant program Bestyrelsen har i løbet af 1. halvår 2008 tildelt i alt warrants til ti medarbejdere. Af den samlede bemyndigelse på warrants er der pr. 30. juni 2008 tildelt i alt warrants. Bemyndigelsen udløber ved den ordinære generalforsamling i Insideres aktiebesiddelser Medlemmer af bestyrelse og direktion i SCF besidder pr. 30. juni 2008 direkte og indirekte i alt stk. aktier i SCF Technologies A/S mod aktier pr. 31. december Ændringen skyldes, at direktionen blev udvidet i 1. kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 7 af 15

8 Øvrige oplysninger Finanskalender 30. oktober 2008 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2008 Dato Nr. Meddelelse 16. januar Finanskalender januar Storaktionærmeddelelse 12. februar Patentudstedelse 21. februar Årsrapport februar Tildeling af warrants 22. februar Vedtægter 5. marts Indkaldelse til generalforsamling 27. marts Forløb af generalforsamling 28. marts Vedtægter 29. april Rapport for 1. kvartal april Tildeling af warrants 30. april Vedtægter 26. juni Rammeaftale med Välinge AB SCF Technologies udvikler og kommercialiserer superkritisk teknologi til forædling af produkter, forbedring af processer og fremstilling af intelligente materialer. Selskabet blev stiftet i Dets aktier er optaget til handel og officiel notering på OMX Den Nordiske Børs København. SCF Technologies patentanmeldte teknologier anvender naturlige stoffer som vand og kuldioxid til at skabe bæredygtige industrielle løsninger på samfundsmæssige problemer som affald og oliemangel. Løsningerne har stort indtjeningspotentiale og skræddersyes i tæt samarbejde med kunder, som ofte er betydende virksomheder primært inden for avancerede materialer og energi. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 8 af 15

9 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2008 for SCF Technologies A/S Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Herlev, den 19. august 2008 Direktion Karsten Felsvang CEO Erik Winther CFO Bestyrelse N.E. Nielsen, formand Anne Birgitte Lundholt Louis-Francois Pau Per Jespersen Arne W. Schmidt Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 9 af 15

10 Resultatopgørelse DKK 000 Note 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Omsætning Produktionsomkostninger 4 (245) - (245) - Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger 4 (3.801) (1.450) (2.024) (1.045) Forsknings- og udviklingsomkostninger 4,5 (5.171) (4.612) (2.669) (3.262) Administrationsomkostninger 4 (2.039) (1.975) (894) (1.385) Resultat af primær drift før andre indtægter/omkostninger (10.873) (7.987) (5.448) (5.642) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 6 - (2.835) - (2.835) Resultat af primær drift (10.742) (10.822) (5.448) (8.477) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (97) (99) (55) 39 Resultat før skat (8.870) (10.140) (4.398) (8.053) Skat af periodens resultat Periodens resultat (6.699) (8.126) (3.299) (6.623) Aktiedata Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK (2,47) (5,99) (1,22) (4,88) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK (2,47) (5,80) (1,22) (4,73) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 10 af 15

11 Balance DKK 000 Note 30. juni 31. dec. AKTIVER Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Frie reserver Egenkapital i alt Lån fra samarbejdspartner Finansielle leasingaftaler Langfristede forpligtelser Forudbetalinger Leverandørgæld Finansielle leasingaftaler Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Anvendt regnskabspraksis 1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 2 Nærtstående parter 14 Eventualforpligtelser 15 Begivenheder efter delårsperiodens udløb 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 11 af 15

12 Pengestrømsopgørelse DKK halvår 1. halvår Periodens resultet (6.700) (8.126) Reguleringer Ændring i driftskapital (9.503) (562) Pengestrømme fra driftsaktivitet (15.513) (5.002) Nettoinvestering i udviklingsprojekter og patenter (10.072) (4.270) Køb af materielle ankægsaktiver (821) (2.900) Ændring af deposita 82 (1.839) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (10.811) (9.009) Frie pengestrømme (26.324) (14.011) Finansiel leasing (41) - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (41) - Ændring i likvider (26.365) (14.011) Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 30. juni Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 12 af 15

13 Egenkapitalopgørelse Aktie- Overført DKK 000 kapital resultat I alt 2008 Egenkapital 1. januar Periodens resultat - (6.700) (6.700) Samlede indregnede indtægter og omkostninger - (6.700) (6.700) Aktiebaseret vederlæggelse, optioner Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat - (8.126) (8.126) Samlede indregnede indtægter og omkostninger - (8.126) (8.126) Aktiebaseret vederlæggelse, optioner Egenkapital 30. juni Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 13 af 15

14 Noter til delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2008 Note 1 - Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten 2007, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note 2 - Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af selskabets regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december. Note 3 - Segmentoplysninger SCF Technologies udøver forretning ved udvikling og salg af ydelser baseret på højtryksteknologi, hvilket udgør SCFs eneste primære forretningssegment. SCF er principielt en globalt arbejdende virksomhed, der forventer at afsætte sine produkter og ydelser over hele verden. I øjeblikket er afsætnings- og distributionsfunktionen under opbygning. Indtil videre opfattes hele verden derfor som ét geografisk segment. Note 4 - aktiebaseret vederlæggelse Note 4 i årsrapporten for 2007 indeholder en nærmere redegørelse for principperne i SCFs warrantprogram. Bestyrelsen har i februar 2008 besluttet at tildele i alt warrants til seks medarbejdere og i april 2008 besluttet at tildele i alt warrants til fire medarbejdere. I regnskabet for 1. halvår 2008 er indregnet en omkostning på DKK 187 tus. som udtryk for den del af værdien af de hidtil tildelte warrants, som belaster dette halvår (1. halvår 2007: DKK tus). Værdien af warrantprogrammet opgøres efter Black-Scholes modellen, som nærmere beskrevet i årsrapporten for Note 5 Af- og nedskrivninger I Forsknings- og udviklingsomkostningerne indgår et beløb på DKK 193 tus. hidrørende fra fuld afskrivning af de indtil nu aktiverede omkostninger ved behandling af Microwave patentansøgningen. Patentet vurderes ikke længere at have kommerciel interesse, og ansøgningen er derfor trukket tilbage. Der henvises iøvrigt til ovenstående ledelsesberetning samt til note 8. Note 6 Andre driftsindtægter og omkostninger I regnskabet for 1. halvår 2007 indgik andre driftsomkostninger på DKK tus. Beløbet vedrører slutopgørelse for projekt under EUs LIFE program. De aktiverede omkostninger på projektet, DKK tus. med fradrag af forventet sluttilskud fra EU på DKK 775 tus. blev udgiftsført. Det forventede sluttilskud var opgjort på baggrund af de forventninger, som fra EUs side var blevet udtrykt. Sluttilskuddet blev først udbetalt i marts 2008 og med et beløb på DKK 906 tus. Forskellen mellem dette beløb og det i 2007 indtægtsførte beløb, DKK 131 tus., indgår derfor under andre driftsindtægter i regnskabet for 1. kvartal Note 7 - Skat af periodens resultat Den beregnede skat af 1. halvårs resultat, et negativt beløb på DKK 2,2 mio., er optaget som et udskudt skatteaktiv. Det samlede udskudte skatteaktiv pr. 30. juni udgør dermed DKK 8,5 mio. Med de forventninger, der er til SCFs fremtidige indtjening, forventes dette aktiv at blive udnyttet indenfor de nærmeste år. Der henvises iøvrigt til note 10. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 14 af 15

15 Note 8 - Immaterielle aktiver Med lanceringen af ShineOn -produktet er der fra 1. januar 2008 igangsat afskrivning af de tilhørende aktiverede udviklingsomkostninger. De tidligere aktiverede omkostninger ved Microwave patentansøgningen, DKK 193 tus. er afskrevet, da ansøgningen er trukket tilbage. Det anses ikke længere at have kommerciel værdi at få patent udstedt. Der er ved halvårets afslutning gennemført værdiforringelsestest. Det vurderes, at aktiverne kommercielt set som minimum har den bogførte værdi, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning. Note 9 - Materielle aktiver Af de samlede materielle aktiver på DKK 15,3 mio. udgør Catliq pilotanlægget DKK 10,7 mio. (ultimo 2007: DKK 11,5 mio.). Investeringerne i 1. halvår i materielle aktiver udgjorde DKK 821 tus., dels til laboratorieudstyr og installationer, dels til kontormøbler. Der er ved halvårets afslutning gennemført værdiforringelsestest. Det vurderes, at aktiverne kommercielt set som minimum har den bogførte værdi, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning. Der er ved udgangen af 1. halvår ikke indgået væsentlige investeringsforpligtelser. Note 10 Finansielle aktiver De finansielle aktiver omfatter deposita og udskudte skatteaktiver. Deposita er i det væsentlige uændrede gennem 1. halvår og udgør pr. 30. juni DKK 1,8 mio. Den beregnede skat af 1. halvårs resultat, et negativt beløb på DKK 2,2 mio., er optaget som et udskudt skatteaktiv. Det samlede udskudte skatteaktiv pr. 30. juni er dermed DKK 8,5 mio. (ultimo 2007: DKK 6,3 mio.). Med de forventninger, der er til SCFs fremtidige indtjening, forventes dette aktiv at blive udnyttet indenfor de nærmeste år. Note 11 - Likvide beholdninger De likvide beholdninger omfatter bankindeståender og midler, som primært er placeret på aftaleindskud. Løbetiden på sådanne aftaleindskud er maksimalt på 3 måneder. Note 12 - Kapitalforhold Egenkapitalen er i 1. halvår kun påvirket af periodens nettoresultat. Der er ikke udbetalt udbytte. Note 13 Langfristede forpligtelser De langfristede forpligtelser omfatter overvejende lån fra samarbejdspartner til finansiering af udviklingsaktiviteter under den indgåede samarbejdsaftale. Lånet forrentes med 5%, der tilskrives årlig. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i årsrapporten for Note 14 - Nærtstående parter SCF Technologies A/S nærtstående parter omfatter medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion. Ingen aktionærer har en ejerandel eller indflydelse, som gør, at de betragtes som nærtstående. Transaktioner med medlemmer af direktionen omfatter udbetalt løn og kontant bonus. Transaktioner med Bech-Bruun advokatfirma omfatter sædvanlig juridisk rådgivning i forbindelse med SCFs aktiviteter. Note 15 - Eventualforpligtelser SCF Technologies er ikke part i nogen tvister eller retssager. Note 16 - Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der henvises til det i ledelsesberetningen anførte. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 15 af 15

Meddelelse nr. 18 / oktober 2008

Meddelelse nr. 18 / oktober 2008 SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Meddelelse nr. 18 / 2008 30. oktober 2008 Tlf.: +45 8830 3200 Fax: +45 8830 3211 E-mail: info@scf-technologies.com www.scf-technologies.com CVR nr. 2743

Læs mere

SCF Technologies a/s Smedeholm 13 B, 2730 Herlev, Danmark Tlf: Fax: CVR Nr.:

SCF Technologies a/s Smedeholm 13 B, 2730 Herlev, Danmark Tlf: Fax: CVR Nr.: Til First North og pressen København, den 2. november 2007 Meddelelse nr. 13 / 2007 Kvartalsrapport, 3. kvartal 2007 Resumé: SCF Technologies aktiviteter og resultater i 3. kvartal 2007 har svaret til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Delårsrapport 1. kvartal Meddelelse nr. 8 / april 2010

Selskabsmeddelelse. Delårsrapport 1. kvartal Meddelelse nr. 8 / april 2010 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 8 / 2010 27. april 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Resumé: Aktiviteterne inden for energiområdet udvikler sig tilfredsstillende og som planlagt. De økonomiske forventninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 13 / august 2009

Meddelelse nr. 13 / august 2009 SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Meddelelse nr. 13 / 2009 19. august 2009 Tlf.: +45 8830 3200 Fax: +45 8830 3211 E-mail: info@scf-technologies.com www.scf-technologies.com CVR nr. 2743

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere