Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt."

Transkript

1 SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport, 1. halvår 2008 Tlf.: Fax: CVR nr august 2008 Resumé: SCF oplever stor interesse for ShineOn produktet blandt mulige licenstagere. Kommercialiseringen i Tyskland går langsommere end forventet. Øvrige aktiviteter under Advanced Materials udvikler sig som forventet. Aktiviteterne indenfor Energy udvikler sig som forventet. Der forventes ikke nogen væsentlig omsætning i 2008 og et resultat (EBITDA) i størrelsesorden DKK (22) mio. Likviditeten ultimo året forventes at være DKK mio. Hovedpunkter: Advanced Materials SCF oplever en stor interesse for ShineOn vinduesproduktet fra markedet. I visse tilfælde fungerer produktet ikke tilfredsstillende. SCF forventer at have fundet en løsning herpå inden for en kortere tid. I juni 2008 blev der indgået en rammeaftale med den globalt førende svenske teknologivirksomhed Välinge Innovation AB om anvendelse af SCFs Advanced Materials teknologi til laminatgulve. Aftalen giver mulighed for et nyt globalt anvendelsesområde for SCFs Advanced Materials teknologi. Energy Inden for Energy aktivitetsområdet fortsætter udviklingsarbejdet med flere typer biomasse, og der bliver etableret kontakt til fremtidige kunder. Samarbejdet med Grundfos går tilfredsstillende. SCF og Grundfos har aftalt en række ændringer til den eksisterende udviklingsaftale for, at Grundfos kan fremskynde kommercialiseringen af CatLiq teknologien og dermed salget af anlæg. I den forbindelse accelereres opførelsen af Grundfos demonstrationsanlæg. Økonomisk udvikling Omsætningen i 1. halvår 2008 var DKK 383 tus. fra engineering ydelser inden for Energy, hvilket er lavere end forventet. EBITDA for 1. halvår 2008 er realiseret til DKK (8,1) mio., hvilket svarer til det forventede. Likviditeten pr. 30. juni er på DKK 73 mio., hvilket også svarer til det forventede. For hele 2008 forventes ikke nogen væsentlig omsætning, en EBITDA i størrelsesorden DKK (22) mio. og en likviditet ultimo året på DKK mio. Forventningerne er, at likviditeten er tilstrækkelig igennem Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. Yderligere information Adm. direktør Karsten Felsvang, tlf eller Tirsdag den 19. august 2008, kl afholder SCF informationsmøde for aktionærerne på selskabets adresse Smedeholm 13B, 2730 Herlev, hvor Karsten Felsvang, CEO og Erik Winther, CFO gennemgår 1. halvårs rapport. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 1 af 15

2 Hoved- og nøgletal 1) 1. halvår 1. halvår DKK * 2007* 2007 Hovedtal Resultatopgørelse Nettoomsætning EBITDA (8.142) (8.021) (18.989) Resultat af primær drift (EBIT) (10.742) (10.821) (21.740) Finansielle poster, netto Periodens resultat (6.700) (8.126) (15.914) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Driftsaktivitet (15.513) (5.002) (4.833) Investeringsaktivitet (10.811) (9.009) (18.283) Heraf investering i immat. og mat. aktiver (821) (2.900) (18.774) Finansieringsaktivitet (41) Pengestrøm i alt (26.365) (14.011) Nøgletal Overskudsgrad (nettomargin) -1751,5% ,0% -6502,8% Soliditetsgrad 93,3% 86,8% 87,4% Egenkapitalforrentning -5,3% -13,9% -16,6% Antal medarbejdere (gennemsnit) Aktiedata Antal aktier i omløb, ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal aktier i omløb (tusind) Udvandet gennemsnitligt antal aktier (tusind) Resultat pr. aktie, gns. (EPS Basic), DKK **) (2,47) (5,99) (11,41) Udvandet resultat pr. aktie, gns (EPS-D), DKK (2,47) (5,80) (11,33) Aktiekurs, ultimo, DKK pr. aktie 32,00 114,00 73,00 1) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet efter IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Nøgletalsdefinitioner er anført i note 1 Anvendt Regnskabspraksis til SCF Technologies' årsrapport for *) Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review af selskabets revisor. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 2 af 15

3 Udviklingen i 2. kvartal og 1. halvår 2008 Advanced Materials SCFs aktivitetsområde Advanced Materials omfatter udvikling og kommercialisering af nanofluidbaserede materialer til avancerede overfladebehandlinger. SCF oplever, at der er en meget stor interesse for ShineOn i markedet, både på det professionelle og konsumentområdet. I 2. kvartal har SCF ansat to salgschefer til henholdsvis det professionelle marked og konsumentmarkedet. Der er allerede etableret kontakt til en række potentielle licenstagere. Det forventes, at SCF vil kunne indgå aftale med yderligere licenstagere til ShineOn produktet inden udgangen af Det professionelle marked På det tyske marked er der søgt efter bygninger, der kan bruges som referencebygninger i forbindelse med den videre markedsføring af ShineOn. SCFs samarbejdspartner har indgået de første tre aftaler herom med SAS Radisson hotel i Frankfurt, en ejendom med ca m 2 glas beliggende i nærheden af messeområdet i Frankfurt, med Hausverwaltung Henke i Berlin til to af deres ejendomme beliggende ved Kurfürstendam med i alt ca m 2 glas og med Helios Klinik, der har et vinduesareal på ca m 2. Inden beslutning om køb af ShineOn har flere kunder ønsket en demonstration af produktet på et antal vinduer i deres bygning, så de kan se produktets virkning. Dette medfører en tidsmæssig forskydning af salget. I forbindelse med ovennævnte demonstrationer har det vist sig, at ShineOn ikke i alle situationer fungerer tilfredsstillende. SCF arbejder på at finde en løsning herpå, og løsningen forventes at være klar inden for en kortere tid. Konsumentmarkedet På konsumentmarkedet for ShineOn forhandler SCF med potentielle licenstagere, både i Europa og USA. Tidligere forventedes det, at en aftale med én af disse kunne indgås i 1. halvår. Denne aftale forventes nu indgået i 2. halvår, da den potentielle licenstager har ønsket at foretage en række forundersøgelser, inden aftalen indgås. Laminatgulve SCF indgik i første halvår en kommerciel rammeaftale med Välinge Innovation AB om anvendelse af SCFs Advanced Materials teknologi til forbedring af laminatgulves overfladeegenskaber. SCFs samarbejde med Välinge forløber meget tilfredsstillende, og der gøres fremskridt med færdigudvikling af det nye produkt. Laminatgulve med forbedrede overfladeegenskaber er et nyt anvendelsesområde for SCFs teknologi inden for Advanced Materials. Via samarbejdet med Välinge vil det nye produkt kunne få en bred introduktion på det globale marked. Energy Indenfor aktivitetsområdet Energy deltog SCF i udstillingen World Bioenergy i Jönköping. Der var stor interesse for SCFs CatLiq energiteknologi, og efterfølgende har der været afholdt møder med fremtidige kunder til teknologien. Forsøgsarbejdet på SCFs CatLiq pilotanlæg blev i 2. kvartal koncentreret om forskellige typer biomasse. Selv meget forskelligartede biomasser kan med SCFs CatLiq teknologi omdannes til bio-olie. SCF og Grundfos har over sommeren ændret den eksistrende udviklingsaftale med det formål at fremskynde Grundfos kommercialisering af CatLiq teknologien inden for det aftalte licensområde. Ændringsaftalen indebærer, at udviklingsprojektet med bygning af et demonstrationsanlæg accelereres og forventes færdiggjort inden for de næste 6-8 måneder. Herefter kan Grundfos starte kommercialiseringen af CatLiq teknologien gennem salg af anlæg, hvoraf SCF får en licensbetaling. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 3 af 15

4 Patenter og intellektuelle rettigheder Siden selskabets etablering for ca. fire år siden har SCF Technologies A/S indleveret 12 patentansøgninger til beskyttelse af sine intellektuelle rettigheder. Den europæiske patentmyndighed European Patent Office meddelte i februar 2008, at SCF Technologies patentansøgning WO 2005/ vedrørende SCFs basis-højtryksteknologi som den første af selskabets patentansøgninger var godkendt til udstedelse og der blev efterfølgende udstedt patent i Europa. Patentet blev i juli udstedt i Australien. Den australske patentmyndighed har i juli meddelt, at SCF Technologies patentansøgning WO 2005/ vedrørende en metode til fremstilling af nanostrukturerede materialer med særlige egenskaber er godkendt til udstedelse. SCF har besluttet at indstille behandlingen af én af de indgivne patentansøgninger, da den ikke længere vurderes at være af kommerciel betydning. Myndighedsbehandlingen af SCFs øvrige patentansøgninger forløber som forventet. SCF har fået godkendt registreringen af varemærket ShineOn i Danmark, og der forventes ingen problemer med den efterfølgende globale registrering. SCF har tillige fået godkendt varemærket TailorMat i USA. Organisation og ressourcer Igennem første halvår er organisationen blevet styrket på kritiske felter, både på den kommercielle og den tekniske side. Ved udgangen af 1. halvår 2008 havde SCF således 33 medarbejdere mod 26 den 31. december Efterfølgende begivenheder Bortset fra det i delårsrapporten anførte er bestyrelsen og direktionen ikke bekendt med nogen begivenheder efter 30. juni 2008, der kan få væsentlig indvirkning på selskabets finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 4 af 15

5 Kommentarer til regnskabet Selskabets regnskabstal for 2. kvartal og 1. halvår af 2008 fremgår af siderne Regnskabstallene er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Resultatopgørelse Omsætning Omsætningen i 1. halvår udgjorde DKK 383 tus. (1. halvår 2007: DKK 50 tus.), hidrørende fra fakturering i 2. kvartal 2008 af engineering assistance til Grundfos under det igangværende udviklingsprojekt. Omkostninger De samlede omkostninger, inkl. af- og nedskrivninger, i de første seks måneder af 2008 var brutto DKK 19,0 mio. (1. halvår 2007: DKK 14,8 mio.). I beløbet indgår værdien for 1. halvår 2008 af de indtil nu tildelte warrants med DKK 187 tus., opgjort efter Black-Scholes model (1. halvår 2007: DKK tus.). Af de samlede omkostninger er i 1. halvår aktiveret DKK 7,8 mio. (1. halvår 2007: DKK 4,0 mio.), som er medgået til gennemførelse af udviklingsprojekter og behandling af patentansøgninger. Af- og nedskrivninger På baggrund af, at ShineOn produktet blev lanceret af SCFs licenstager Innovate GmbH i slutningen af 2007, er der fra fra 1. januar 2008 påbegyndt afskrivning af de aktiverede omkostninger til udvikling af ShineOn. For 1. halvår udgør disse afskrivninger et beløb på DKK 793 tus., baseret på en afskrivningsperiode på 5 år. Indtil videre afskrives der ikke på øvrige immaterielle aktiver. Desuden er der, som anført i afsnittet om patenter og intellektuelle rettigheder, foretaget fuld nedskrivning af de indtil nu aktiverede omkostninger ved en patentansøgning, som nu er trukket tilbage, da den ikke længere vurderes at have kommerciel betydning. Nedskrivningen udgør DKK 193 tus. Afskrivninger på materielle aktiver udgjorde i de første seks måneder af 2008 DKK 1,6 mio. (1. halvår 2007: DKK 0,9 mio.). I tallet indgår afskrivninger på CatLiq -pilotanlægget med DKK 0,8 mio. (1. halvår 2007: DKK 0,7 mio.). Anlægget afskrives over otte år, regnet fra 1. januar 2007, hvor det blev taget i brug. Der er pr. 30. juni 2008 gennemført værdiforringelsestest på immaterielle og materielle aktiver. Der er ikke fundet behov for nedskrivning ud over det ovenfor anførte. Andre driftsindtægter og udgifter Udbetaling af sluttilskuddet til projekt under EUs LIFE program skete i 1. kvartal 2008 med et beløb på DKK 906 tus. Projektet blev indregnet i 1. halvår 2007 med en nettoomkostning på DKK 2,8 mio., hvori var modregnet det på det tidspunkt forventede sluttilskud på DKK 775 tus. Det overskydende tilskud, DKK 131 tus., er optaget under andre driftsindtægter i Finansielle indtægter og udgifter Selskabet har i de første seks måneder haft netto finansielle indtægter på DKK 1,9 mio. (1. halvår 2007: DKK 0,7 mio.), primært som renteindtægter af selskabets likvide midler. Disse er overvejende placeret på aftaleindlån med en løbetid kortere end tre måneder. Skat Resultatet før skat for de første seks måneder i 2008 er et underskud på DKK 8,9 mio. (1. halvår 2007: et underskud på DKK 10,1 mio.). Skatten heraf, DKK 2,2 mio. (2007: DKK 2,0 mio.), er på baggrund af den forventede fremtidige positive indtjening optaget som et udskudt skatteaktiv. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 5 af 15

6 Balance Likviditet Pr. 30. juni udgjorde de likvide midler, omfattende bankindeståender og indskud på aftaleindlån, DKK 73,5 mio. mod DKK 99,9 mio. ultimo Likviditeten ultimo 2007 var positivt påvirket af, at omkostningerne ved kapitaludvidelsen i december 2007, et beløb på DKK 7 mio., i det væsentlige først blev betalt efter årsskiftet. Den overskydende likviditet placeres løbende som kortfristede pengemarkedsindskud denomineret i DKK. Egenkapital Egenkapitalen var DKK 122,8 mio. pr. 30. juni 2008, svarende til en soliditet på 93,3%. Ultimo 2007 var egenkapitalen DKK 129,3 mio. med en soliditet på 87,4%. En egenkapitalopgørelse for 1. halvår 2008 er vist på side 13. Pengestrømsopgørelse Den samlede pengestrøm i 1. halvår var negativ med DKK 26,4 mio., heri inkluderet et forbrug på DKK 7 mio. til betaling af omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen i december Pengestrømme fra driftsaktivitet var negative med DKK 15,5 mio., hvori indgår de nævnte kapitalomkostninger på DKK 7 mio. Pengestrømme til investeringsaktivitet i 1. halvår var et forbrug på DKK 10,8 mio., alt overvejende til investeringer i udviklingsprojekter. Pengestrømme til finansieringsaktivitet, et forbrug på DKK 41 tus., vedrører leasede aktiver. Warrants Som anført nedenfor, er der pr. 30. juni 2008 tildelt i alt warrants til medarbejdere, ledelse, bestyrelse og scientific advisory board. Opgjort efter Black-Scholes model vil der i 2008 med de nugældende forudsætninger skulle udgiftsføres i alt DKK 328 tus. som udtryk for værdien af disse warrants. Heraf er der i regnskabet for 1. halvår 2008 udgiftsført i alt DKK 187 tus. Efter selskabets regnskabsprincipper modposteres det udgiftsførte beløb direkte på egenkapitalen, som derfor ikke påvirkes. Der er i beregningerne forudsat en volatilitet på 35% og en risikofri rente på 3,97-4,64%. Forventninger til hele året 2008 Inden for Advanced Materials er den kommercielle lancering via SCFs tyske samarbejdspartner til det professionelle marked i gang, men der forventes kun et uvæsentligt bidrag til omsætningen i 2008 på grund af den langsommere kommercialisering. Det forventes, at SCF vil kunne indgå aftale med en yderligere licenstagere til ShineOn produktet inden udgangen af 2008, idet SCF forventer, at de nævnte tekniske problemstillinger vil være løst inden for en kortere periode. Derudover forventer SCF senere i 2008 at kunne indgå en endelig aftale med Välinge Innovation AB om udvikling og kommercialisering af belægninger til laminatgulv, baseret på SCFs TailorMat Windows teknologi. På Energiområdet er det på nuværende tidspunkt usikkert, om der inden årets udgang kan indgås aftale med en yderligere partner, men samtidig forventes det, at den accelerede gennemførelse af Grundfos projektet vil tilføre SCF betydelige erfaringer. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 6 af 15

7 I 1. kvartalsrapporten blev der udtrykt en forventning om en omsætning på op til DKK 10 mio. i Der forventes nu en omsætning for 2008 i størrelsesorden DKK 1 mio. Der forventes desuden et resultat (EBITDA) for 2008 i størrelsesorden DKK (22) mio., hvor der tidligere forventedes en EBITDA på DKK (17) mio. Likviditeten pr. 31. december 2008 forventes at være DKK mio. mod tidligere udmeldt DKK 32 mio. Forbedringen i den forventede likviditet skyldes lavere likviditetsbinding, besparelser på omkostninger og lavere investeringer. Det forventes, at likviditeten vil være tilstrækkelig igennem Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. Risici og usikkerhedsfaktorer SCFs forretning indebærer en række risici, som kan have en negativ effekt på virksomhedens fremtidige aktiviteter og resultater. SCF arbejder løbende med at identificere disse risici, og hvor det er muligt, søges det i videst muligt omfang at imødegå og begrænse risici. Der henvises til beskrivelsen af risikofaktorer i årsrapporten for SCF-Aktien SCF-aktien blev optaget til handel og officiel notering på OMX Den Nordiske Børs København den 29. november Tidligere blev SCF-aktien handlet på den alternative markedsplads OMX-First North. Prisen på SCF-aktien var pr. 30. juni 2008 DKK 32,00 mod DKK 73,00 pr. 31. december Der er i de første seks måneder af 2008 omsat SCF-aktier på OMX Den Nordiske Børs København. I 1. halvår 2007 blev der omsat SCF-aktier på OMX-First North. Følgende aktionærer har i henhold til Værdipapirlovens 29 overfor SCF oplyst at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 14,71% ATP og ATP Invest, 8,9% Pensionskasser tilknyttet PKA A/S, 8,17% NewPond ApS, 2880 Bagsværd, 6,12% Steen Brummerstedt Iversen ApS, 2950 Vedbæk, 5,29% Lüthje Invest ApS, 2880 Bagsværd, 5,21% Egne aktier Selskabet ejer ingen egne aktier. Warrant program Bestyrelsen har i løbet af 1. halvår 2008 tildelt i alt warrants til ti medarbejdere. Af den samlede bemyndigelse på warrants er der pr. 30. juni 2008 tildelt i alt warrants. Bemyndigelsen udløber ved den ordinære generalforsamling i Insideres aktiebesiddelser Medlemmer af bestyrelse og direktion i SCF besidder pr. 30. juni 2008 direkte og indirekte i alt stk. aktier i SCF Technologies A/S mod aktier pr. 31. december Ændringen skyldes, at direktionen blev udvidet i 1. kvartal Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 7 af 15

8 Øvrige oplysninger Finanskalender 30. oktober 2008 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2008 Dato Nr. Meddelelse 16. januar Finanskalender januar Storaktionærmeddelelse 12. februar Patentudstedelse 21. februar Årsrapport februar Tildeling af warrants 22. februar Vedtægter 5. marts Indkaldelse til generalforsamling 27. marts Forløb af generalforsamling 28. marts Vedtægter 29. april Rapport for 1. kvartal april Tildeling af warrants 30. april Vedtægter 26. juni Rammeaftale med Välinge AB SCF Technologies udvikler og kommercialiserer superkritisk teknologi til forædling af produkter, forbedring af processer og fremstilling af intelligente materialer. Selskabet blev stiftet i Dets aktier er optaget til handel og officiel notering på OMX Den Nordiske Børs København. SCF Technologies patentanmeldte teknologier anvender naturlige stoffer som vand og kuldioxid til at skabe bæredygtige industrielle løsninger på samfundsmæssige problemer som affald og oliemangel. Løsningerne har stort indtjeningspotentiale og skræddersyes i tæt samarbejde med kunder, som ofte er betydende virksomheder primært inden for avancerede materialer og energi. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 8 af 15

9 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2008 for SCF Technologies A/S Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Herlev, den 19. august 2008 Direktion Karsten Felsvang CEO Erik Winther CFO Bestyrelse N.E. Nielsen, formand Anne Birgitte Lundholt Louis-Francois Pau Per Jespersen Arne W. Schmidt Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 9 af 15

10 Resultatopgørelse DKK 000 Note 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Omsætning Produktionsomkostninger 4 (245) - (245) - Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger 4 (3.801) (1.450) (2.024) (1.045) Forsknings- og udviklingsomkostninger 4,5 (5.171) (4.612) (2.669) (3.262) Administrationsomkostninger 4 (2.039) (1.975) (894) (1.385) Resultat af primær drift før andre indtægter/omkostninger (10.873) (7.987) (5.448) (5.642) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 6 - (2.835) - (2.835) Resultat af primær drift (10.742) (10.822) (5.448) (8.477) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (97) (99) (55) 39 Resultat før skat (8.870) (10.140) (4.398) (8.053) Skat af periodens resultat Periodens resultat (6.699) (8.126) (3.299) (6.623) Aktiedata Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK (2,47) (5,99) (1,22) (4,88) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK (2,47) (5,80) (1,22) (4,73) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 10 af 15

11 Balance DKK 000 Note 30. juni 31. dec. AKTIVER Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Frie reserver Egenkapital i alt Lån fra samarbejdspartner Finansielle leasingaftaler Langfristede forpligtelser Forudbetalinger Leverandørgæld Finansielle leasingaftaler Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Anvendt regnskabspraksis 1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 2 Nærtstående parter 14 Eventualforpligtelser 15 Begivenheder efter delårsperiodens udløb 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 11 af 15

12 Pengestrømsopgørelse DKK halvår 1. halvår Periodens resultet (6.700) (8.126) Reguleringer Ændring i driftskapital (9.503) (562) Pengestrømme fra driftsaktivitet (15.513) (5.002) Nettoinvestering i udviklingsprojekter og patenter (10.072) (4.270) Køb af materielle ankægsaktiver (821) (2.900) Ændring af deposita 82 (1.839) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (10.811) (9.009) Frie pengestrømme (26.324) (14.011) Finansiel leasing (41) - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (41) - Ændring i likvider (26.365) (14.011) Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 30. juni Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 12 af 15

13 Egenkapitalopgørelse Aktie- Overført DKK 000 kapital resultat I alt 2008 Egenkapital 1. januar Periodens resultat - (6.700) (6.700) Samlede indregnede indtægter og omkostninger - (6.700) (6.700) Aktiebaseret vederlæggelse, optioner Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat - (8.126) (8.126) Samlede indregnede indtægter og omkostninger - (8.126) (8.126) Aktiebaseret vederlæggelse, optioner Egenkapital 30. juni Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 13 af 15

14 Noter til delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2008 Note 1 - Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten 2007, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Note 2 - Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af selskabets regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december. Note 3 - Segmentoplysninger SCF Technologies udøver forretning ved udvikling og salg af ydelser baseret på højtryksteknologi, hvilket udgør SCFs eneste primære forretningssegment. SCF er principielt en globalt arbejdende virksomhed, der forventer at afsætte sine produkter og ydelser over hele verden. I øjeblikket er afsætnings- og distributionsfunktionen under opbygning. Indtil videre opfattes hele verden derfor som ét geografisk segment. Note 4 - aktiebaseret vederlæggelse Note 4 i årsrapporten for 2007 indeholder en nærmere redegørelse for principperne i SCFs warrantprogram. Bestyrelsen har i februar 2008 besluttet at tildele i alt warrants til seks medarbejdere og i april 2008 besluttet at tildele i alt warrants til fire medarbejdere. I regnskabet for 1. halvår 2008 er indregnet en omkostning på DKK 187 tus. som udtryk for den del af værdien af de hidtil tildelte warrants, som belaster dette halvår (1. halvår 2007: DKK tus). Værdien af warrantprogrammet opgøres efter Black-Scholes modellen, som nærmere beskrevet i årsrapporten for Note 5 Af- og nedskrivninger I Forsknings- og udviklingsomkostningerne indgår et beløb på DKK 193 tus. hidrørende fra fuld afskrivning af de indtil nu aktiverede omkostninger ved behandling af Microwave patentansøgningen. Patentet vurderes ikke længere at have kommerciel interesse, og ansøgningen er derfor trukket tilbage. Der henvises iøvrigt til ovenstående ledelsesberetning samt til note 8. Note 6 Andre driftsindtægter og omkostninger I regnskabet for 1. halvår 2007 indgik andre driftsomkostninger på DKK tus. Beløbet vedrører slutopgørelse for projekt under EUs LIFE program. De aktiverede omkostninger på projektet, DKK tus. med fradrag af forventet sluttilskud fra EU på DKK 775 tus. blev udgiftsført. Det forventede sluttilskud var opgjort på baggrund af de forventninger, som fra EUs side var blevet udtrykt. Sluttilskuddet blev først udbetalt i marts 2008 og med et beløb på DKK 906 tus. Forskellen mellem dette beløb og det i 2007 indtægtsførte beløb, DKK 131 tus., indgår derfor under andre driftsindtægter i regnskabet for 1. kvartal Note 7 - Skat af periodens resultat Den beregnede skat af 1. halvårs resultat, et negativt beløb på DKK 2,2 mio., er optaget som et udskudt skatteaktiv. Det samlede udskudte skatteaktiv pr. 30. juni udgør dermed DKK 8,5 mio. Med de forventninger, der er til SCFs fremtidige indtjening, forventes dette aktiv at blive udnyttet indenfor de nærmeste år. Der henvises iøvrigt til note 10. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 14 af 15

15 Note 8 - Immaterielle aktiver Med lanceringen af ShineOn -produktet er der fra 1. januar 2008 igangsat afskrivning af de tilhørende aktiverede udviklingsomkostninger. De tidligere aktiverede omkostninger ved Microwave patentansøgningen, DKK 193 tus. er afskrevet, da ansøgningen er trukket tilbage. Det anses ikke længere at have kommerciel værdi at få patent udstedt. Der er ved halvårets afslutning gennemført værdiforringelsestest. Det vurderes, at aktiverne kommercielt set som minimum har den bogførte værdi, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning. Note 9 - Materielle aktiver Af de samlede materielle aktiver på DKK 15,3 mio. udgør Catliq pilotanlægget DKK 10,7 mio. (ultimo 2007: DKK 11,5 mio.). Investeringerne i 1. halvår i materielle aktiver udgjorde DKK 821 tus., dels til laboratorieudstyr og installationer, dels til kontormøbler. Der er ved halvårets afslutning gennemført værdiforringelsestest. Det vurderes, at aktiverne kommercielt set som minimum har den bogførte værdi, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning. Der er ved udgangen af 1. halvår ikke indgået væsentlige investeringsforpligtelser. Note 10 Finansielle aktiver De finansielle aktiver omfatter deposita og udskudte skatteaktiver. Deposita er i det væsentlige uændrede gennem 1. halvår og udgør pr. 30. juni DKK 1,8 mio. Den beregnede skat af 1. halvårs resultat, et negativt beløb på DKK 2,2 mio., er optaget som et udskudt skatteaktiv. Det samlede udskudte skatteaktiv pr. 30. juni er dermed DKK 8,5 mio. (ultimo 2007: DKK 6,3 mio.). Med de forventninger, der er til SCFs fremtidige indtjening, forventes dette aktiv at blive udnyttet indenfor de nærmeste år. Note 11 - Likvide beholdninger De likvide beholdninger omfatter bankindeståender og midler, som primært er placeret på aftaleindskud. Løbetiden på sådanne aftaleindskud er maksimalt på 3 måneder. Note 12 - Kapitalforhold Egenkapitalen er i 1. halvår kun påvirket af periodens nettoresultat. Der er ikke udbetalt udbytte. Note 13 Langfristede forpligtelser De langfristede forpligtelser omfatter overvejende lån fra samarbejdspartner til finansiering af udviklingsaktiviteter under den indgåede samarbejdsaftale. Lånet forrentes med 5%, der tilskrives årlig. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i årsrapporten for Note 14 - Nærtstående parter SCF Technologies A/S nærtstående parter omfatter medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion. Ingen aktionærer har en ejerandel eller indflydelse, som gør, at de betragtes som nærtstående. Transaktioner med medlemmer af direktionen omfatter udbetalt løn og kontant bonus. Transaktioner med Bech-Bruun advokatfirma omfatter sædvanlig juridisk rådgivning i forbindelse med SCFs aktiviteter. Note 15 - Eventualforpligtelser SCF Technologies er ikke part i nogen tvister eller retssager. Note 16 - Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der henvises til det i ledelsesberetningen anførte. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/ 2008 Side 15 af 15

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Aqualife A/S Bøge Alle 5, 1 th. 2970 Hørsholm T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 13 / 2011 24. august 2011 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Resumé:

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 31. marts 2014 Årsrapport

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge: Forord Deloittes IFRS-modelregnskab Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere