NGG Information. Grønland er fedt. Nr /08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NGG Information. Grønland er fedt. Nr. 3 2007/08"

Transkript

1 NGG Information Grønland er fedt Nr /08

2 Så er vi dernede igen! Som alle på skolen ved, sker der fortsat meget på NGG. Jeg har besluttet, at jeg gerne vil deltage i så meget som muligt med eleverne, men det bevirker ofte, at jeg kommer bagud med eksempelvis dette skrift. Heldigvis har jeg gode og loyale inspektører, der sørger for, at alt det officielle til ministeriet bliver udarbejdet og afsendt til tiden. En nyskabelse på NGG er, at vi har fået en maskine, der kan mangfoldiggøre CD er og DVD er, og derfor er i stand til at kopiere billeder og film til hjemmene. Det tager tid, men jeg håber hjemmene værdsætter det. Mange positive tilbagemeldinger ikke mindst fra eleverne tyder på det. Sjovt er det jo, at man har levende billeder i sin samling, når man bliver lidt ældre og måske nostalgisk. Hvor meget det udbygges de kommende år vil tiden vise, for det tager som skrevet meget tid. givende fag, der er nødvendig for optagelse på den videregående uddannelse. Samtidig med den nye gymnasiereforms indførelse for 3 år siden, ændrede man på optagelsen til videregående uddannelser, idet man på de fleste uddannelser stillede krav om, at ansøgere havde taget bestemte gymnasiefag på et minimum niveau. Eksempelvis kræver mange uddannelser matematik på B-niveau. Dette var vi helt klar over på NGG, da vi valgte de studieretninger, som vi ville udbyde. Vi har valgt at lade vore studieretninger indeholde enten engelsk på A-niveau eller matematik på A-niveau, da det er gode tunge fag, som stiller eleverne godt efter endt eksamen. Selvfølgelig er det spændende at vælge kreative studieretninger, men hvis man ikke kan bruge studentereksamen til ret meget bagefter, så kan gymnasietiden ofte komme til at virke spildt. Det er selvfølgelig en stor glæde for os på NGG, at vi rådgiver vore elever så godt, at de ikke får de problemer, som desværre mange andre iflg. artiklen i Berlingske Tidende er kommet i. Gensynsaftener Tirsdag d. 19. februar blev der afholdt gensynsaften for 10. klasserne med studieturen til Prag i oktober. De rigtige studieretninger I Berlingske Tidende lørdag d. 7. juni 2008 kunne man læse, at mange af årets studenter kommer i klemme, når de søger ind på en videregående uddannelse. Dette sker, fordi de har taget en studieretning i gymnasiet som IKKE indeholder de adgangs- Fastelavnsfest klasse 2

3 Aftenen begyndte med at forældre, lærere og elever spiste sammen. En flot buffet var sat op i denne anledning. Mens der blev spist, blev der vist billeder fra turen. Efter middagen blev den film, som blev optaget på turen vist, og alle hjem fik et eksemplar af såvel billederne som filmen. Torsdag d. 28. februar var der gensynsaften for 9. klasserne med forældre om Tysklandsturen fra begyndelsen af januar. Glædeligt at mange hjem var repræsenteret. Musiklærerne fra turen underholdt med nogle elever, og vi sang nogle af de fællessange, som vi havde sunget i Tyskland. Efter dette så alle den videofilm, der var kommet ud af de mange optagelser på turen. Alle hjem fik en cd med billeder fra turen, ligesom de også fik en DVD med den redigerede film. Den sidste gensynsaften var for 1.G erne med forældre. I uge 4 var alle i 1.G på en idræts/historie/fysik tur til Gaustablikk ved Rjukan i Norge. Gensynsaftenen var tirsdag d. 11. marts, og også til denne aften var der mødt mange hjem. Efter et kort referat fra turen, herunder besøget på Kraftværket i Rjukan, som alle kender fra storfilmen Telemarkens helte, så alle den hyggelige film, der var optaget på turen. Alle hjem fik en kopi af såvel billeder som film. 8. klasse i Paris 2.G i New York Tilmelding til gymnasiet I år har vi en lille årgang på 9. og 10. klassetrin. Således er der ca. 70 elever færre end året før. Derfor var vi meget spændte på, hvordan tilmeldingerne til gymnasiet ville forløbe. Men det er gået over al forventning! Vi har fået oprettet de 4 studieretninger, som vi regnede med. Vi tilbød også 2 studieretninger med hhv. Engelsk(A), Fransk(A) og Engelsk(A) Tysk(A); men desværre er de ikke særligt populære i disse år, og bliver igen i år ikke oprettet. Kun 3 elever havde meldt sig til disse to retninger tilsammen. Et stort plus for eleverne er nok, at NGGs klassekvotienter er holdt på et fornuftigt leje midt i tyverne. Vi ser eksempler på andre gymnasier med kvotienter op mod 33, hvilket vi finder er demotiverende for de fleste elever. Det glædelige er også, at vi har fået en del elever udefra dvs. elever, der ikke har gået i grundskolen på NGG. Alt i alt betyder det, at NGG har lukket for yderligere tilgang, hvilket kan komme til at ramme de elever, der i august/september fortryder deres valg af gymnasium. Til alle jer, der har valgt NGG, skal jeg gøre alt for, at ingen kommer til at fortryde deres valg, at I får en udbytterig, hyggelig og spændende gymnasietid, og at alle, der yder deres bedste, får den hvide hue sat på hovedet af undertegnede i juni

4 Gallafest i gymnasiet Orienteringsmøde for 10. klasse I år var der mødt mange op til vores orienteringsmøde om 10. klasse. Mødet fandt sted torsdag d. 21. februar. Efter mødet konstaterede vi, at vi havde over 100 skrevet op til start i august. Helt fantastisk men ikke overraskende for os. I slutningen af marts var ansøgerne til 10. klasse kaldt til samtale i den rækkefølge, som vi havde modtaget deres ansøgningsskema. Jeg må erkende, at vi afviste en del, men vi er sikre på efter samtalerne, at vi har optaget de rigtige elever, der passer til NGGs målsætning og den atmosfære, vi har på NGG. Herefter er 10. klasserne fyldt op, og der er lukket for yderligere tilgang. På grund af det store ansøgertal, får vi næste år tre 10. klasser. Hawaiifest Fredag d. 22. februar var der åben fest på NGG. Det betyder, at alle gymnasie- og hf elever må tage en gæst, der ikke går på NGG, med. Med festudvalget i spidsen herunder Mette Graah, Julian Chistmas m.fl blev der pyntet op i kantinen til den store guldmedalje. Det blev igen en pragtfuld fest arrangeret af elevrådet. Stemningen var i top, og der var ingen form for optræk til ballade som man hører sker mange andre steder, når unge kalder til fest. Idrætsturneringer i gymnasiet Torsdag d. 21. og fredag d. 22. februar blev der afholdt to store turneringer for gymnasiet, hf og 10. klasse. Den ene dag var helliget volleyball; den anden indendørs fodbold. I indefodboldturneringen sluttede dagen med, at vinderholdet mødte et udvalgt lærerhold. For lærernes skyld skal jeg undlade at kommentere kampen ej heller resultatet, som jeg i skrivende stund ikke kan huske. Udover det rent sportslige er formålet med sådanne turneringsdage, at skabe miljø både for tilskuere og medvirkende. Der var mange elever som tilskuere, og de hyggede sig med hinanden. Sidst på eftermiddagen fik alle pølser og sodavand. I og med, at NGGs gymnasie-/hf afdeling er på 8. klasse i Berlin Hygge efter præmieoverrækkelsen 4

5 under 300 elever, kender de fleste hinanden og der kan tales og pjattes på tværs af klasser og klassetrin. Det var to meget hyggelige eftermiddage, og der skal lyde en stor tak til valgholdet i idræt i gymnasiet, der stod for planlægningen af turneringerne. Fastelavnsfester Det er altid en hyggelig tid, når der afholdes fastelavnsfester på NGG. Som bekendt afholder vi tre fastelavnsfester i grundskolen på den danske afdeling af NGG. Det er for BH. og 1. klasse i Kantinen, 2. til 4. klasse i Hallen og 5. til 6. klasse i Kantinen. De to førstnævnte forløber lidt på samme måde. Forældrene er inviteret, eleverne går indmarch og danser et par danse, hvorefter forældrene inviteres (måske kan de ikke undslå sig) til at deltage i Boogie-Wooggie og Per 7-spring. Det siges at være et fantastisk syn, når vi alle danser rundt og ender med at ligge på gulvet med næsen helt ned i gulvbrædderne. Da såvel Torben Sundstrøm som jeg selv har mere end rigeligt med at danse og komme op, ser vi desværre meget lidt af, hvad andre foretager sig. Efter dansene slår eleverne Katten af Tønden, får slikposer og ender med at se professionel optræden. I år optrådte klovnen Tapee for de mindste og Mr. Mox for de større. Fastelavn Bh.-1. klasse Tusind tak til alle de forældre, bedsteforældre m.v. der deltog i festlighederne. Den opbakning værdsætter vi meget på NGG den giver ny energi til at gentage succesen. Fastelavnsfesten for 5. og 6. klasserne er lidt anderledes. Eleverne kommer uden forældre, og efter en indmarch, hvor vi alle kan beundre de flotte udklædninger, serveres middag og en sodavand til alle. Alle elever har brugt tid eventuelt i idrætstimerne til at lære at danse les Lanciers, som vi dansede i aulaen under kyndig lærervejledning. Dette skete mens bordene i kantinen afryddedes efter middagen. Efter dansen dansede eleverne til skolens store diskotek, der blev ledet af Steven Rahbek. Igen i år sluttede vi festen med en ekstra om- Fastelavnsfest klasse Fastelavnsfest klasse 5

6 klasse fremlagde for de andre hvad de havde udrettet i løbet af dagen. En dejlig dag, som efter de udtalelser jeg har fået, var både givtig og opklarende. Fastelavnsfest klasse gang Lancier til ære for forældrene, der kom og hentede deres guldklumper kl. 22. Tak til alle for dejlige og hyggelige fester. Besøgsdag i gymnasiet Onsdag d. 27. februar havde gymnasieafdelingen arrangeret en dag i gymnasiet eller hf for vore egne 9. og 10. klasse elever. Et par dage før havde alle besøgseleverne udfyldt et skema, hvor de havde tilkendegivet, hvilken studieretning de gerne ville besøge, samt hvilket valgfag de gerne vil have. I første lektion var der en orientering om dagen, om gymnasiet og hf, hvorefter alle elever havde to lektioner i studieretningsklassen, de gerne ville besøge, og derefter to lektioner i det valgfag, som de havde ønsket. Dagen sluttede i NGG-Hallen, hvor hvert hold/ Gaver fra Støtteforeningen Støtteforeningen har igen glædet skolen med gaver, der opfylder nogle ønsker og behov. Således kan jeg nævne, at Støtteforeningen har doneret skolen et opsat hegn ved Svanereden/ den Internationale Afdeling, fjernet det gamle nedslidte hegn, købt fodbolde til såvel undervisning som Svanereden, opsat hegn i gymnasiealleen, købt ekstra storskærm med projektor til gymnasiet, således at eleverne til stadighed kan se skemaændringer og infoboardet i aulaen i kopi, gardiner i den Internationale Afdeling, borde/bænke i skolegården, nyt køkken på lærerværelset, 8 nye computere, overdækket terrasse ved lærerværelset og boldvæg ved Svanereden. På skolens vegne vil jeg takke for alle disse gode forbedringer, der berører alle aldersgrupper på NGG. Støtteforeningen er en forening, der blev stiftet 25. marts 1980 med det formål at støtte oprettelsen af NGG. Da NGG var blevet oprettet, fortsatte Støtteforeningen sit virke til glæde for elever, hjem og ansatte. Jeg håber alle hjem på NGG er medlem af Støt- Fastelavnsfest klasse Fastelavnsfest klasse 6

7 teforeningen, der betyder meget for NGG. Alle forældre, venner af NGG og gamle elever kan blive medlemmer. I løbet af året afholder Støtteforeningen diverse arrangementer, hvoraf jeg kan nævne andespil i oktober og julebasaren lørdag før første søndag i advent. Det skal nævnes, at alle indkomne midler går ubeskåret til gaver og forbedringer på NGG til glæde for os, der har vores daglige gang på skolen. Ny procedure i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver I gymnasiet har vi i mange år brugt datasystemet Lectio. Såvel forældre som lærere og elever er meget fortrolige med brugen. I Lectio meddeles de daglige skemaændringer, andre daglige meddelelser, forældrekonsultationer, årsplan, karakterer og forsømmelser. Lectio er udviklet til gymnasiet, men da det er så fremragende som tilfældet er, forsøger vi at få det til også at gælde NGGs grundskoleafdeling. I april begyndte vi så småt, idet forældrene i Lectio, kunne se om deres barn havde afleveret skriftlig matematik til tiden. Systemet forventes at blive udvidet til august med 7. klasse og de andre fag med skriftlig aflevering. 2.G studieretningsrejse til Grønland Jeg håber, at alle forældre er glade for denne nytænkning, der gerne skulle bevirke, at vore elever lærer at aflevere deres opgaver til tiden og derved bliver dygtigere. Genvisit af venskabsskole fra England Fra torsdag d. 13. marts til søndag d. 16. marts havde vi vor engelske venskabsskole på besøg. Det er King Edward Highschool fra Burry Sct. Edmunds nær Cambrigde. Der ankom ca. 20 elever og lærere, og Susanne Fast havde udarbejdet et meget spændende program for de unge. Udover at se Down Town Copenhagen med bl.a. en kanalrundfart, besøgte englænderne også Malmø, og de prøvede at følge en dansk gymnasieklasse på NGG en hel skoledag. 3.G sidste skoledag 2.G i New York 7

8 Gymnasiets gallafest Der blev også tid til at deltage i dansk undervisning, idet de selvfølgelig var på besøg i deres venskabsklasse på skolen. Vi glæder os til vort besøg i England til efteråret, der pt. er planlagt til afrejse omkring d. 19. september. Gymnasiets gallafest Fredag d. 28. marts var der varmet op til årets gymnasiefest, gallafesten på Nordsjællands Konferencecenter i Allerød. Klæder skaber folk siger man og det skal jeg love for var tilfældet. Piger i flotte og elegante kjoler og drenge i jakkesæt eller smoking prydede selskabet og gav en helt unik stemning. Mange elever ankom i gamle biler, racerbiler og limousiner. Festarrangørerne havde sørget for den røde løber samt en professionel fotograf (Julian Christmas fra 2.G), der forevigede festen i mindste detalje. Inkluderet i prisen for aftenen var middagen og 3 drinkskuponer samt en velkomstdrink samt liveband. Det blev en fantastisk aften. Maden var i top, underholdningen var veldisciplineret og sjov og alle opførte sig i tråd med påklædningen godt! Personer, der mener at unge mennesker ikke kan feste uden at der opstår problemer, skulle overvære gallafesterne på NGG. De er simpelthen fantastiske fra start til slut. Tak til alle deltagerne det var næsten alle elever i gymnasiet/hf og 10. klasse, der deltog og til de mange lærere, der deltog. En speciel tak til festarrangørerne herunder Peter Laursen for en til mindste detalje veltilrettelagt fest. Studieretningsrejserne i 2.G Årets store rejser foregik i uge 15/16 og gik til New York, Orlando og Grønland. Efter den nye gymnasiereform skal alle elever i 3.G have et studieretningsprojekt og skrive en opgave om dette. I 2.G skriver eleverne en projektopgave som led i træningen til den store opgave i 3.G. Ligesom den større skriftlige opgave i det gamle gymnasium, tæller denne opgave væsentligt i det samlede studentereksamens gennemsnit. Gymnasiets gallafest Gymnasiets gallafest 8

9 Derfor er det meget vigtigt at ruste eleverne bedst muligt, så de kan udarbejde en optimal god opgave. Hertil kræves motivation! Det er vor opfattelse på NGG, at det bl.a. kan ske ved en studierejse til et spændende sted i verden, så man kan se emneområderne fra en anden vinkel. Derfor har vi på NGG besluttet, at 2.G eleverne rejser i foråret til et spændende og relevant sted for studieretningsopgaven, og NGG betaler deres flyrejse. Derved undgår vi, at nogle må melde fra af økonomiske årsager. Det koster mange penge, men vi mener det er pengene værd det er jo for elevernes skyld, at NGG eksisterer. Lærerne i studieretningsfagene bestemmer, hvor studieretningsrejsen skal gå hen. I år havde studieretningslærerne i studieretningsklassen med Mat.(A) og Fys(B) besluttet, at tage til Orlando i Florida. Her besøgte eleverne Kennedy Spacecenter og andre relevante institutter og skoler. Jørgen Kaat og Lars Ulrich var teamledere på rejsen og havde planlagt det spændende program. Studieretningsklasserne med Eng.(A), Samf.(B), Mat.(B) og Erhvervsøkonomi(C) rejste samlet til New York. Der var sammensat et meget udbytterigt og 2.G studieretningsrejse til Grønland spændende program, hvor eleverne oplevede det økonomiske centrum i Wall Street, Børsen, UN-bygningen, Ellis Island og meget andet. Holdet var også på en en-dags tur til Washington og fik et pust af verdenspolitikken. Susanne Fast, Mette-Lise Rogne, Klaus Falck og Jens-Ulrik Engelund stod for den spændende rejse. Studieretningsklassen med Mat.(A) og Bio.(B) rejste til Grønland og havde en helt fantastisk oplevelse. Sjældent har jeg set så imponerede elever, som jeg oplevede, da jeg genså grønlandsholdet. Holdet havde fløjet i helikopter, sejlet mellem isbjerge, besøgt indlandsisen, spist hval- og/ eller sælkød og meget mere. Givetvis enestående oplevelser som de deltagende elever og lærere aldrig vil glemme. 2.G studieretningsrejse til Grønland 2.G studieretningsrejse til Grønland 9

10 En stolt vinder af konkurrencen Ved siden af dette udførte eleverne projekter og aflagde det lokale gymnasium besøg, hvor de hørte biologisk relevante foredrag. Claus Schrøder (der snart kender Grønland som sin egen lomme) og Marianne Johansson stod for turen og dens fantastiske program. Louise Lindhagen vandt konkurrence I marts/april deltog Louise Lindhagen i en konkurrence blandt unge udskrevet af Det Biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Hun skrev en essay om C0 2 udslip og global opvarmning. En fantastisk god og velskrevet opgave som var i vinderfeltet. Præmien på kr blev overrakt af professor John Porter, nobelprismodtager og medlem af FNs klimapanel. Overrækkelsen skete ved det store arrangement, der hedder Forskningens døgn, og den blev overværet af videnskabsminister Helge Sander. I den anledning havde skolen stillet en bus til rådighed for de klassekammerater, der ville med ind og overvære præmieoverrækkelsen på Frederiksberg den 25. april. Det blev en festlig dag, som endte med at NGG gav prismodtageren med følge en lille en på nærmeste cafe. Tillykke til Louise fra 2.G vi er mange, der er glade og stolte på dine vegne. Studierejser i 8. klasse I uge 15 var alle elever i 8. klasse på sprogrejse til Berlin, Paris eller Alsace. I Berlin, hvor holdet kom til med bus, var der over 60 elever. Holdet boede på et udmærket hotel inde i centrum af det gamle Vestberlin. De besøgte de væsentligste seværdigheder og eleverne holdt hvert sted foredrag. Jeg havde den glæde at besøge holdet den dag, hvor de var på besøg i Rigsdagen. Et spændende foredrag om Tysklands nyere historie tror jeg betog alle eleverne. Efter gennemgang og foredrag i Rigsdagen gik vi til Brandenburger Tor og endte med en dejlig middag på et pizzaria ved Gedänknisch Kirsche på Kurfürstendamm. Det glædede mig meget at konstatere, at selv- Forskningens døgn 8. klasse i Berlin 10

11 om, der var mange elever, så blev holdet rost af hotellet for eksemplarisk opførsel. Dette til trods for, at vejret ikke var det allerbedste. På turen deltog Birthe Andersen, Verena Olsen, Gertrud Borberg, Jakob Holst, Claus Esmer og Jens-Erik Hincheli. I Paris var Birgitte Hjorteberg, Birgit Erritzøe og Jan-Bo Jensen taget af sted med ca. 40 elever. Også her var der sammensat et hårdt program, der krævede travesko af bedste kvalitet. Som bekendt ligger seværdighederne i Paris et stykke fra hinanden, så ud over travesko havde eleverne fået et metrokort, som blev benyttet flittigt. Jeg havde den glæde at besøge eleverne den dag, hvor de var på Montmatre og var inde i Sacre Ceur. Desuden var vi i Pompidoucentret, Hotel de Ville og Notre Dame. Dagen var også netop den dag, hvor den olympiske flamme var ankommet til byen. I den anledning var der mange demonstrationer pga. kinesernes behandling af Tibet. Dette til trods, gik alt fantastisk godt, og eleverne var på intet tidspunkt utrygge eller forvirrede. Stor ros til alle. Inden jeg forlod holdet, spiste vi middag sammen i Latinerkvarteret. Det sidste 8. klassehold var i Alsace, der rummer såvel tysk som fransk kultur. Patricia Løve, Charlotte Herforth og Rune Collin var ledere af turen. 8. klasse i Alsace Holdet var kommet til Alsace med tog fra København og havde en bus til rådighed i hele perioden og programmet indeholdt seværdigheder fra Strassbourg til Mulhouse. Et af de traditionelle punkter i programmet er et besøg i den skønne mindre by Eguisheim, hvor Rune Colling har et dejligt hus, i hvilket holdet nød en fortjent pause. Til trods for, at værtinden på elevernes hotel, var yderst hysterisk og urimelig, opførte eleverne sig meget flot. Desværre var vejret ikke med os. Det regnede fra det øjeblik, jeg mødte holdet, til jeg ønskede dem god tur hjem fra Basel. Det havde dog ingen indflydelse på Rune Collin og det program han havde lagt. Med største ildhu og engagement trak Rune Collin os alle 8. klasse i Berlin 8. klasse ved Eifffeltårnet i Paris 11

12 8. klasse i Alsace fra kirker til kathedraler til diverse fontæner og smukke bygninger. Hvad eleverne ikke lærte om bl.a. altertavler ja det er ikke værd at vide. Det var fascinerende og spændende oplevelser. Jeg vil gerne sige alle elever i 8. klasse tak for nogle fantastiske ture og specielt takke for den varme velkomst jeg fik alle tre steder, når jeg ankom. I var helt fantastiske! 7.i in Berlin During the month of May, the international department took 7 th grade to Berlin. The trip was organised by Derek Scott as class teacher and we used Kompas Travel to help us. We took the bus and the Gedser-Rostock ferry. We had four days in the sun! On the first day (Thursday 8 th May) we got our rooms at the Berolina Hotel and then walked the five kilometres from Charlottenburg through the diplomatic quarter near Tiergarten to the Sony Centre at Potsdam Platz. After dinner at the food court there, we visited Daniel Libeskind s museum of the Jewish People. This was an unsettling experience as intended by the architect but it left us feeling much better informed. On Friday we went on the open top bus tour and included a visit to Checkpoint Charlie as well as hopping on and off at a few other stops! The tour ended at the ruin of the memorial church and many of the students appreciated the peace they found by visiting the NEW church with its blue eyes looking out at the surrounding world. After a couple of hours exploring in the Kurfürstendam area we moved on to the zoo and visited Knut! He is still cute! We stayed in the zoo until closing time in the evening and then just had to go home to rest!! On Saturday we went ten pin bowling (with buffet brunch) for two hours and after exploring Alexanderplatz for an hour we caught the S train to the Olympic Stadium where we saw the Bundesliga game between Hertha and Nürnberg. We came home, changed, went out to a sushi restaurant and then, after an evening walk past the Reichstag, the Brandenburg Gate and Ünter den Linden, we visited the carnival 7.i at museum in Berlin 7.i in Berlin 12

13 near Hallescher Tor. We came home VERY late!! On Sunday we spent the morning at the Technological Museum and then returned to pick up our bags at for the long but still enjoyable journey back to Copenhagen. You can read more about this trip in HIS News. 8.i in Stockholm On the 20 th of May 2008 grade 8 went to Stockholm with Jan Alling and Signe Rask. They had to meet at the airport at 5 o clock, so we were all VERY tired that morning. But leaving early also means getting there early, so they had a full day when they got there. They started off with a good walk around the city, to try to get a first impression of the place. It was a beautiful town built on many islands, with bridges between them all. One of the highlights of the trip was a visit to Skansen, which is a big out door museum. They also visited the Technical museum, took a boat trip around the city and did a bit of walking (some would say a lot of walking ) around the different areas of Stockholm. They celebrated the last night of their trip at a bowling alley close to the hostel. Here they all had a great time with a bowling disco and a following end-of-trip-quiz. They all came back to Copenhagen Friday night. Everybody was nice and tired. On the teacher s behalf we can say that it was Konger og Dronninger i Bh.-1. klasse a great trip. Everyone was very well behaved, and we all had a great time! 9.i in Prague: I late May, Michelle Bentsen took 9 th grade to Prague. Kompas Travel helped with the practical arrangements. We had the luxury of flying so we got the most out of our time there. On Monday the 19 th of May, after flying to Prague and being picked up by our private coach we were delivered to the Olympik Hotel a four star hotel close to the underground line and just four stops from the heart of the city. We spent the late afternoon and early evening exploring Prague on foot. On Tuesday the 20 th we were met by a local guide and from until we were informed, entertained and transported around Vinderne af essaykonkurrencen 9.i. in Prague 13

14 9.i in Theresienstadt by him! His English was good and he was good with young people very patient! Basically, we saw everything worth seeing in the New and Old Towns, either by coach or on foot! In the evening we were too tired to go out! On Wednesday we made an early start. We had booked a coach to take us the 60 kilometres or so to Theresienstadt. We were there at around This was a visit that was taken VERY seriously by the students, who showed respect for the history of this place and found it interesting to relate to the past and to the message it gives to us today, and for the future. On returning to normality we were dropped off at the huge out-of-town shopping mall at Chodov for a few hours. From there, it was ten stops on the underground to our hotel, and after dinner we spent the rest of the evening watching Man U and Chelsea!! On Thursday, we made a late start and made another walking and shopping tour of Prague with a visit to the old tower in the park in the old town for the excellent view. We had some free time and then returned early as we had booked the ten-pin bowling alley for the evening. The weather hasn t been mentioned, as it was pretty dreadful. It dampened our clothes but not our spirits. The bowling had a roof on it anyway! It was tremendous fun and then it was a question of getting home and getting packed and ready to leave the next morning. On Friday we successfully retained our deposit as all the rooms were in perfect condition! By we were already on our way to the airport and by we were already back in Copenhagen. It was a great trip and a fantastic memory for the 9 th graders who will unfortunately be leaving us soon! You can read more about this trip in HIS News. Lejrture i 7. klasse I 7. klasse tager eleverne på en indenlands lejrtur. Således var 7.e og 7.f i uge 16 på Bornholm med Vibber Grün, Trine Fournais, Charlotte Herforth og Gitte Steinmetz. De var indlogeret i Svaneke på et dejligt nyrenoveret vandrehjem. 7.d i Knuthenborg Saferipark Der gøres rent af 7.d i Knuthenborg Saferipark 14

15 7.a og 7.c var af sted ugen efter med Mette Bruun, Lars Lunøe, Camilla Andreasen og Claus Esmer. Holdene boede samlet i en ferieby i Hasle. For begge ture gjaldt, at alt forløb til alles tilfredshed. Det tegner godt med sprogrejserne til næste år med disse hold. 7.d var et døgn i Knuthenborg Safaripark fra onsdag d. 4. juni. Også denne tur forløb godt i det helt unikke gode vejr. Ingen blev spist af rovdyrene, da alle overholdt de foreskrevne regler. Forårskoncerterne For første gang i skolens historie måtte vi adskille de tre koncerter. De plejer at ligge i forlængelse af hinanden, men dette kunne ikke lade sig gøre i år. Koncerterne var igen i år af meget høj kvalitet. Til koncerterne for BH - 2. klasse og 3. kl kl. begyndte aftenen med opvisning af NGG-Balletten. Hvor er de blevet dygtige under Judith Katalin s ledelse. Ligeledes glæder det mig fortsat hvert år at se alle de musikskoleelever, der viser os andre, hvad de har lært. Det er dejligt at se, hvilke fremskridt der sker med hver elev fra år til år. Ved de ældstes koncert blev jeg meget beæret over på skolens vegne at nogle 3.G elever havde skrevet en hyldestsang om og til NGG. 1.p hviler ud i Rom På skolens vegne vil jeg gerne takke alle, der stod bag denne hyldestsang. Tak til alle de forældre, der gjorde koncerterne fuldendte. Det betyder meget, at vi mærker så stor en opbakning fra hjemmene, som vi altid gør. 1.hf i Rom Fra torsdag d. 10. april til tirsdag d. 15. april var 1.hf i Rom. Lis Berthelsen og Else Marie Ottsen stod for rejsen og dens program, der spændte vidt indenfor fagene historie og dansk. Det var en utrolig spændende tur, hvor vejrguderne for det meste var med os. Der blev gået mange skridt men alt var fantastisk spændende men der blev også hvilet f.eks. i Borghesehaven, hvor eleverne lærte af Else Marie Ottsen at tegne skitser. Forårskoncert Bh.-2. klasse Ballerinaer til forårskoncert Bh.-2. klasse 15

16 1.p i Rom Studierejsen er en del af elevernes eksamensprojekt, hvor de skal skrive en opgave (synopsis) om et af de emner/steder, som de besøgte i Rom. 1.p har efterfølgende været til årsprøve i deres opgave med flotte resultater så det var anstrengelserne værd. Opgaverne viste, at eleverne havde et stort udbytte af turen. Jeg havde den glæde at deltage i nogle dage, og det var en sand fornøjelse. Tak til alle for hyggelige stunder såvel ved historiske monumenter som ved de hyggelige caféer, hvor vi tog en lille en sammen. Nytænkning for eleverne i gymnasiet Som noget nyt har vi 4 til 5 gange i løbet af foråret overrasket vore gymnasieelever med morgenmad, frugt eller andet godt. Godterne stilles frem til fri disposition ved inspektorkontoret på gymnasiegangen. Det har været en stor succes, som jeg tror, vi vil følge op til næste år. Selvfølgelig koster det NGG en del penge, men dels synes jeg vore elever har fortjent en ekstra påskønnelse, og dels er vi sikre på, at eleverne i alt fald disse dage får sund kost. Lektiecaféen, hvor elever fra og med 9. klasse frivilligt kan komme og få hjælp primært til deres matematikopgaver, har været en kæmpesucces, efter ordningen kom i faste rammer. Lektiecaféen vil også fra næste skoleår starte fra skoleårets begyndelse og blive udvidet til 2 dage om ugen. Til lektiecaféen serveres frugt og sunde drikkevarer. Desværre har der ikke været stor tilslutning fra eleverne i 9. klasse. Hvad det skyldes om det er manglende modenhed eller andet undersøger vi i øjeblikket. Sidste skoledag for studenterne Det var en dejlig dag lige fra morgenstunden til sen aften! Dagen var fredag d. 9. maj. Allerede kl ankom mange af de kommende studenter udklædt lige fra uhyre til malkepiger. Opfindsomheden var stor igen i år. Som noget nyt havde eleverne et stort børnebassin med, som de åbenbart senere skulle bruge til at dyppe yngre kammerater i og selv blive afvasket ved. Til larmende musik blev der sprøjtet skum og 3.G sidste skoledag 3.G sidste skoledag 16

17 vand på de elever, der ønskede at deltage i løjerne. Stor ros til hjemmene, der havde sørget for at de elever, der ønskede at deltage og blive skummet/vandet til, havde skiftetøj med. 3.G erne havde fået et solidt morgenmåltid, som skolen havde inviteret til, før de begyndte løjerne i skolegården. Det var ærgerligt, at 2.p som jo også får hvid hue i juni sad til skriftlig eksamen dikteret af ministeriet. De deltog derfor ikke i festlighederne i skolegården, men var selvfølgelig med til gallafesten om aftenen. Formiddagsløjerne sluttede med en fodboldkamp, hvor eleverne igen i år snød, så de fik uafgjort tror jeg nok. 3.G sidste skoledag Afskedsfesten for årets kommende studenter Støtteforeningen havde fredag d. 9. maj inviteret alle årets kommende studenter til fest. Kl. 18 var velkomstdrinken, hvor forældrene var inviteret til et lille glas sammen med os andre. I dagens anledning sprang champagnepropperne. Mange havde heldigvis taget imod invitationen og deltog i det helt fantastiske forårsvejr. Vejret var så godt, at vi besluttede trods høje hæle og snævre kjoler at danse les Lancier i skolegården til glæde for forældrene. Ja vi andre nød det selvfølgelig også. Inden middagen kan alle blive fotograferet alene, i hold eller med forældre/venner af fotograf Dahlerup fra Fredensborg kommune. Fotograferingen sluttede med et stor fællesbillede af lærere og studenter et billede som alle elever får tilsendt senere. Middagen bestod af 3 retter. Vi begyndte med en lækker kogt laks, fik derefter oksehøjreb for at slutte med en chokoladekage med is. Efter middagen var der dans til kl. 2 til NGG s diskotek samt fri bar. Tusind tak til Støtteforeningen for en fantastisk fest igen i år. Den var veltilrettelagt og godt gennemført, og så var hele aftenen gratis for de deltagende. Afslutningsdag for 9. og 10. klasse Torsdag d. 29. maj havde 9. og 10. klasse en flot afslutningsfest. 3.G og 2.hf afskedsfest 3.G og 2.hf danser les Lancier i skolegården 17

18 Afskedsmiddag for studenterne Som ved 3.G festen var forældrene inviteret til en velkomstdrink før middag. Den bestod af hvidvin med lidt Sprite. Middagen bestod af en buffet med oksefilet, kylling, kartofler og salat. Til dessert fik vi kage og is. Det var en dejlig middag, som sluttede af med diverse nomineringer. Mens eleverne dansede les Lancier i aulaen, ryddede de 8. klasseelever, som havde hjulpet med serveringen, kantinen, således at man kunne danse til skolens diskotek. Kl. 24 blev festen lukket, men da nogle elever selv havde arrangeret en fortsættelse af festen i lejede lokaler i Ådalsparken, blev alle, der var interesseret heri, kørt til Ådalsparken i skolens bus. Jeg har hørt, at denne del af festen, som NGG intet havde med at gøre, også gik fantastisk godt. Fredag d. 30. maj var sidste skoledag for 9. og 10. klasse. Eleverne mødte udklædte op til morgenmad kl. 10, hvorefter 9. klasserne blev kørt til Bakken i skolens bus. 10. klasserne kastede karameller og spillede en basketballkamp mod lærerne. Jeg var selv dommer og tror at lærerne vandt overbevisende men er lidt i tvivl. Efter kampen blev 10. klasses eleverne kørt til Bakken, hvor skolen var vært ved en frokost i restaurant Skovly. En utrolig hyggelig tradition. Efter frokost forlod vi lærere eleverne, og de festede videre på Bakken. Tak for nogle dejlige arrangementer, som vi husker tilbage på med glæde. Infoboard i Gymnasiet Med en meget stor økonomisk støtte fra Støtteforeningen, har eleverne i gymnasiet fået såvel en projektor, der viser infoboardet i aulaen på den hvide væg i hyggerummet og dels en større skærm, der viser aktuelle skemaændringer samt vigtige oplysninger til gymnasieeleverne. På denne skærm er der desuden nederst en stribe, hvor alle de sidste nyheder i ind- og udland, kan læses. 9. og 10. klasse sidste skoledag inden morgenmaden 9. og 10. klasse fejrer sidste skoledag 18

19 Møde med de nye børnehaveklassebørn Det er en helt speciel aften, når de kommende elever til børnehaveklasserne til august, besøger skolen. Forventningsfulde med mus i maven mødte de op med mor og/eller far tirsdag d. 3. juni. Efter en kort velkomst i kantinen, blev børnene fordelt på de 3 klasser og gik derefter med børnehaveklasselederen til deres fremtidige klasselokale. Far eller mor kunne godt følge med, hvis det var mere trygt. Udover at hilse på børnehaveklasselederen fik børnene lidt med hjem, bl.a. en lille NGG-kasket og en refleks. Mens de var i klasselokalet fortalte jeg forældrene i kantinen, hvad de kan forvente af NGG og hvad vi forventer af dem. Det var en meget hyggelig aften og et meget dygtigt og velopdragent hold elever, vi mødte. Det tyder godt for de næste 13/14 år. Korstævne på NGG NGG deltager i et samarbejde med skoler i Hørsholm og Fredenborg kommuner samt musikskolerne samme sted om at opføre et større korværk en gang om året. I år blev stævnet holdt på NGG med deltagelse af over 300 børn fra 4. til 6. klasse. Torsdag d. 3. april ankom alle børnene med Lærerne nød en is med eleverne i det gode vejr deres musiklærere om morgenen, hvorefter de øvede hele dagen til midt på eftermiddagen. Dirigenten Michael Slot Pihl havde skrevet årets stykke: Det magiske sværd. Det er et pragtfuldt stykke med mange ørehængere. Om aftenen var NGG-Hallen fyldt til randen af forældre, bedsteforældre, venner m.fl., der kom for at høre deres barn optræde. Som noget nyt optog vi fremførelsen på DVD, som vi mangfoldiggjorde og sendte til hver deltager. Vi har hørt, at det vakte stor jubel. Tak til alle deltagere men en specielt stor tak til Torben Knudsen fra NGG, som havde arrangeret hele stævnet. Det var fantastisk og alt klappede. Jan-Bo Jensen ved frokosten på Bakken Basketball mellem lærere og 10. klasse 19

20 Det blev, som det plejer at være, en stor oplevelse for såvel børnehavebørnene som skuespillerne. Les Lanciers for 9. og 10. klasse Skolekomedien Pinocchio Dramaholdet i Grundskolen opførte onsdag d. 23. april en speciel version af Pinocchio. Dorte Gjerulff og Lene Christophersen havde omskrevet stykket, så det passede til 7. til 9. skoleårs elever. Stykket var sandelig ikke blevet dårligere. Udgaven var vittig uden at ødelægge historien, og elevernes engagement og medleven gjorde opførelsen ganske unik. Kulisserne var ligeledes helt i top. Stykket opførtes kun denne ene aften for familie og venner, som til gengæld var mødt talstærkt op. Torsdag d. 24. april opførtes stykket for omegnens børnehaver, som NGG havde sørget for transport til. Skolepatruljerne i Tivoli Traditionen tro havde skolen inviteret alle skolepatruljerne i Tivoli som belønning for det store arbejde de har påtaget sig hele året nede ved McDonalds Samvittighedsfuldt har de stået der i alt slags vejr og fulgt børn over Usserød Kongevej, når der var behov for dette. Turen til Tivoli startede i skolegården kl mandag d. 19. maj og endte samme sted kl. ca. 21. Skolebussen kørte os alle tur/retur. Inden afgang fik alle en grøn sweatshirt af skolen, hvor der på ryggen stod Skolepatrulje NGG. I Tivoli fik patruljerne indgang, turpas og penge til mad. Om pengene blev brugt på mad eller ej ja det var op til den enkelte at bestemme. Hvis eleverne var utrygge kunne de finde en af os lærere ved Pjerrot statuen ved Pantomineteatret. Det skete aldrig vi så først børnene igen da vi skulle hjem. Til gengæld var alle eleverne til det aftalte tidspunkt, hvilket understregede det gode hold, som vi har (igen) i år. Grundskolens skolekomedie Pinocchio Grundskolens skolekomedie Pinocchio 20

21 Parents Council at the International Department On June 10 th, 2008 we had the last PC Meeting at the International Department, HIS. In good spirit subjects like fence, toilets, radiators and traffic were discussed. I expect that the radiators in all classrooms in the international department will be elevated over the floor, that the toilets will be cleaned twice a day, and that the willow fence will be so thick that we can begin the next phase of the playground. We all wished each other Happy Holidays and I would like once more to thank all the PC members for a good and positive cooperation throughout the school year. 1.p på tur i Rom Forældrerepræsentantskabsmøde Torsdag d. 12. juni var der forældrerepræsentantskabsmøde på den danske afdeling. Formanden Henrik Lindhagen bød velkommen og fortalte derefter om det arbejde, som er sket i bestyrelsen siden sidste møde i oktober. Det meste af tiden er gået med at få godkendt de nye vedtægter. Bestyrelsen og ministeriet er uenige om et enkelt punkt, hvor begge parter står stejlt. Ministeriet tolker bestemmelsen af og blandt som direkte blandt, når der skal vælges bestyrelsesmedlemmer. Ministeriet ønsker, at et medlem skal vælges på et stormøde/ved skriftlig afstemning blandt alle på mødet fremmødte forældre. Bestyrelsen ønsker derimod, at alle bestyrelsesmedlemmer vælges blandt forældrerepræsentanterne. Der findes mange skoler, hvor en gruppe forældre har kuppet sig til bestyrelsen og ændret kursen på skolen, ved direkte valg, idet valgdeltagelsen ved et stormøde ofte er meget lille og det derved er let at blive valgt. Gennem vort nuværende system er vi sikre på, at alle der stiller op og bliver valgt har gjort det af interesse for skolen, idet de først er blevet forældrerepræsentanter og derefter valgt til bestyrelsen. Vi sikrer desuden, at forskellige klasser/klassetrin bliver repræsenteret, hvorimod direkte valg kan give valg til flere forældre fra samme klasse. Fastelavnsfest klasse Fastelavnsfest klasse 21

22 dag og onsdag har mange studenter, som skal udklækkes. 3.G og 2.hf afskedsmiddag Forældrerepræsentantskabet bakkede op om bestyrelsens holdning, og vedtog i den anledning en resolution, der bemyndiger bestyrelsen til at gå videre ad samme vej. Der blev bragt emner op som cykelparkering, toiletter og udluftning. Jeg havde diskuteret disse emner med ejerne og jeg lovede at følge op på dem, således at der kunne ske noget i sommerferien. Fotografering Jeg skal igen opfordre forældre til at kontakte skolens kontor, hvis man ikke ønsker, at ens barn figurerer på diverse billeder om NGG. Vi er ganske klar over, at vi burde spørge hvert hjem, men da det altid er i positivt øjemed, vi benytter billederne (PR, NGG-Information, Infoboard m.v.), var alle for nogle år siden enige om, at vi kunne bede om henvendelse fra de hjem, der ikke ønskede, at deres barn skulle deltage heri. Det håber jeg fortsat, der er opbakning til. Første student 2008 For første gang i NGGs historie har vi ingen studenter om mandagen i hue-ugen. Den første student udklækkes således tirsdag d. 24. juni omkring kl. 9. Alle er meget velkomne til at se, hvor festlig huepåsættelsen er på NGG. Dette betyder til gengæld, at vi løbende tirs- Afslutninger Selvom det er trist, at endnu et år afsluttes, og vi skal sige farvel til alle de dejlige elever, så glæder jeg mig hvert år til de festlige studenterdage. Det er helt vidunderligt at se de glade unge mennesker med den hvide hue, som alle har så rigeligt fortjent. I de dage skal man glemme, om karaktergennemsnittet nu også blev så højt, som man havde håbet. Afslutningen for studenterne er helt speciel med dans om stenen efter en højtidelig hyggelig dimission i NGG-Hallen med alle de traditioner, som vi har på NGG. Den Internationale Afdeling af NGG holder årsafslutning og dimission tirsdag d. 24. juni kl. 9. Det er en hyggelig afslutning, hvor klasserne optræder for hinanden, og det hele slutter af med, at afgangseleverne i 9. og 10. klasse får deres IB beviser. Mange af disse elever fortsætter på IB-Diploma uddannelsen, som findes på nogle gymnasier landet over. Også de andre elever får IB beviser for det klassetrin, de har afsluttet i år. Vi håber igen at se mange forældre til afslutningen. Afskedsmiddagfesten for studenterne 22

23 For de mindste på den danske afdeling Bh.-6. klasse er NGG-Hallen altid fyldt med elever og forældre. Alle fremmødte er med til at gøre denne afslutning til noget helt specielt, og man kan nyde det program med optræden, som musiklærerne sammensætter. Jeg håber vi igen i år ser mange hjem repræsenteret. Til afslutningen for elever fra 7. klasse er traditionen, at vi efter afslutningen i NGG-Hallen inviterer alle forældre til afgangselever i 9. og 10. klasse til en lille ekstra ceremoni i kantinen for at fejre, at deres børn har afsluttet grundskolen. Jeg håber, at mange igen i år vil deltage og gøre dagen festlig for de unge. Fastelavn for Bh.-1. klasse 9. og 10. klasse ankommer til fest Datoer, der er værd at huske Tirsdag d. 24. juni ca. kl Første student 2008 Lørdag d. 28. juni kl Studenterfotografering Tirsdag d. 24. juni kl End of Schoolyear Assembly International Dept. Onsdag d. 25. juni kl Årsafslutning for BH.-6. klasse Torsdag d. 26. juni kl Årsafslutning for kl G/1.hf. Lørdag d. 28. juni kl Studenter-dimission Onsdag d. 13. august 1. skoledag for danske afdeling Onsdag d. 20. august First Day in School for International Dept. 23

24 Elegante kjoler til gymnasiets gallafest Underholdning til gymnasiets gallafest NORDSJÆLLANDS GRUNDSKOLE OG GYMNASIUM Christianshusvej Hørsholm Tlf Fax PRODUKTION: IDON TRYK

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

NGG Information. Årgang 2012. Nr. 2 2011/12

NGG Information. Årgang 2012. Nr. 2 2011/12 NGG Information Årgang 2012 Nr. 2 2011/12 Så udkommer skoleårets sidste NGG-Information. Som det fremgår af skriftet har det igen været en meget travl tid, hvor jeg har forsøgt at tage del i så meget som

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Londontur, femtenklub og IT-lokale!

Londontur, femtenklub og IT-lokale! Kildeskolenyt! Londontur, femtenklub og IT-lokale! Siden februar har vi arbejdet med at bygge et IT-lokale, som giver eleverne et ideelt sted at lære brugen af den moderne informations teknologi nu er

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Edinburgh 2012 2.R. 2.R at Stirling Castle. VUC Storstrøm Faxe

Edinburgh 2012 2.R. 2.R at Stirling Castle. VUC Storstrøm Faxe Edinburgh 2012 2.R 2.R at Stirling Castle VUC Storstrøm Faxe Søndag d. 07/10-12 Da klokken var omkring 11.00, mødtes vi i Kastrup Lufthavn. Da vi langt om længe var blevet checket ind efter nogle mindre

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Til unge & forældre 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Konfirmand 2012 og Blå Mandag Til alle unge i 7. klasse - uanset om du

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

NGG Information. Nr. 2 2005/06

NGG Information. Nr. 2 2005/06 NGG Information Nr. 2 2005/06 Sidste NGG-Information i dette skoleår udkom lige efter efterårsferien. Allerede nu er der sket så meget, at et nyt fyldigt nummer kan udkomme. Jeg vil gerne sige alle ansatte,

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere