Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 l/(.. t( Hvidovre Lokalhistorie Reserveret Post Danmark 20.ÅRGAKiSioriensNrn.s2Hvid :flril 2002 Alarmpladsen 3 Avedørelejren 2650 Hvidovre Nu sukker han igen! I februar sendte vi det årlige giroindbetalingskort til brug for indbetaling af kontingentet for 2002 I 03. Vi må dog konstatere, at der pr.dags dato stadig er en del medlemmer, som endnu ikke har indbetalt kontingent. Dette kan skyldes - at man har glemt det - har forlagt giroen - ikke ønsker at fortsætte medlemskabet- eller noget helt fjerde!. Såfremt Selskabet skal kunne fortsætte sine tilbud, i form af foredrag, udflugter, udgivelse af blad og lokalhistoriske skrifter, Rytterskoledage m.m., er en fornuftig økonomi forudsætningen!. Denne økonomi kan l<un opnås ved at indtægterne fra det årlige kontingent - samt medlemstallet - er nogenlunde konstant. Derfor - hvis du ønsker at fortsætte medlemskabet - betal kontingentet, som helårligt er 100 kr., dog kun 70 kr. for pensionister og efterlønnere o.lign.. Det nemmeste og billigste er at komme hen på Rytterskolen, hvor vi har åbent hver mandag og tirsdag fra klokken 10 til ellers er vort gironummer hvis du bruger posthus eller bank! Såfremt vi ikke har din indbetaling inden den 1.juni tillader vi os at annulere dit medlemskab!. Vi håber ikke det bliver tilfældet!! Med de bedste ønsker for alle om en rigtig god sommer - håber jeg vi kan mødes til en hyggelig og god efterårssæson. Med venlig hilsen, Eigil Jørgensen, kasserer. Emil Olsens Gartneri (matr.21 b) set fra Vest. Foto.Olthaver. Kommende Aktiviteter... sd. 2. Siden sidst"".""""""". sd.3. Hvidovregades Fortid " sd. 4. Huse i Hvidovregade"" sd. 6. Tolver Fisehers hus """.sd. 9. Aktiv Ferie 2002 ""... sd.13. Præstens Bukser... ""sd.15. Gen.forsamling.. ""... sd.17. N u sukker han igen! "" sd

2 ll=h torri H1s Hus HvidovrE1 Redaktion.: Alai'mplaciselifVicSivre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Per E.Hansen (ansv.), Avedørelej..MiWborgerhuset. Hvidovrevej 280. Dan Olsen, Benny Riisager.. '2 0 Hvidovre. Tlf.: Medlemsblad trykt i 650 ekspl Hv&dO'Vif tlg I Onsdg. kl Torsdg kl Deadline no.3. d. 15 juli Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. Rytterskolen. Hvidovre Kirkeplads 1. ISSN Hvidovre. Tlf.: Kommende Aktiviteter april. Udstilling i Rytterskolen. (ikke Mandage). "Fra mine rejser". Arkitekten og nylig afgået bestyrelsesmedlem Kirsten Andersen viser sine akvareller og skitser. ( se side 14 ). 17.april. Aben hus i Rytterskolen. kl Vi afholder, som tidligere, et arrangement hvor alle er velkomne til at bese stedet og få en lokalhistorisk sludder. Vi modtager gerne, evt. til låns, ting og sager, som har lokalhistorisk interesse. Benyt lejligheden til også at se Kirsten Andersens billeder juni. Aktiv Ferie. Tre dage med udflugter for skolebørn. (se omtalen side 13). 16 sept. Bibliotekscafeen. Foredrag v. Arkitekten Dan Hasløv. Dan Hasløv er indehaver af et arkitektfirma, som løser opgaver indenfor byplanlægning i kommuner og amter. Han har arbejdet flere gange for Hvidovre Kommune, bl.a. med en lokalplan for "Avedørelejren". Siden Sidst. v/p.e.hansen Generalforsamlingen, d.11 marts. bliver omtalt side 17-18, ligesom resultatet af vor lodtrækning om 1 O flasker vin, findes samme sted. Der var mødt ca. 50 medlemmer til denne generalforsamling, men kun een af de tilstedeværende, var heldig vinder af en flaske vin. Det får os til at tænke på, om vi næste gang skal foretage lodtrækningen blandt de fremmødte. Efter generalforsamlingen foretog den nye bestyrelse en konstitution, som kun indebar et par ændringer. Vi sagde farvel til næstformanden Kirsten Andersen og valgte suppleanten Harry H. Schultz som ny næstformand. Til ny suppleant valgtes vort medlem Benny Riisager. (Listen med den nye bestyrelse side 19). / I l. I 9 okt. - 4 nov. "Hvidovre malerier i Rytterskolen". (ikke Mandage). Arkivet viser fortiden i lokale billeder fra samlingen. 14 okt. Bibliotekscafeen. Arkæolog Benny Staal fortæller om "lsmanden Otsi". Et velbevaret lig fra fortiden er fundet i en gletsjerspalte i Alperne. Fundet er, i lighed med vor egen "Grauballemand", blevet undersøgt på kryds og tværs. Resultatet bliver belyst i dette spændende foredrag. 18 nov. Bibliotekscafeen. Poul Sverrild fortæller sidste nyt fra Arkivet. bl.a. Arkivets udflytning til lokalerne i Avedørelejrens gi.officersmesse. 2 " - -y-" ' :ic\ V.-"""' w ai / ± :-\.,, mm WilWUFi -;; J..,,.rflr"1 i <.:i1jt. 1 ".--, -fitf Kirsten Andersen er mester for mange af de små tegninger vi har bragt i bladet. Vi takker det afgåede bestyrelsesmedlem og håber også i fremtiden at kunne gøre brug af hendes talent. red. 3

3 Hvidovregades Fortidu Markerne syd for landsbyen er helt op til vor tid blevet betegnet som Strandmarken, som. med naboskab til Harrestrupåen og de store eng-arealer helt mod syd, aldrig har været en tørskoet affære. Landsbyen har placeret sig på et par højder i terrænet, i god afstand fra ky ten, væk fra risikoen for oversvømmelse og dog nær ved åen, som var sejlbar. Forsvarsmæssig lå stedet godt, med god sigt langt omkring, idet egnen var uden skov. (Det kan måske begrunde navnet "Vid - ovre"). Bebyggelsen har antaget form af en rundkreds, hvad der, foruden den praktiske, at kontrollere kvæget før og efter græsning, også har forsvarsmæssig betydning. Her på denne plads har dagliglivet udfoldet sig i hundreder af år, først for de frie, selvstændige bønder, senere kirkens og kronens fæstebønder og endelig efter udskiftningen de bønder og husmænd, som vi kender så godt. Pladsen ændrede sig i tidens løb. Fra at være et stort åbent område med et par vandhuller til vanding af kvæget, var der efterhånden kommet et par h se, der blev beboet af "de jordløse". Det var håndværkerne.: Smeden, hjulmager, væver, murer, tømrer og hvad ellers landsbyen kunne flotte sig med. I 1800-tallet skete yderligere en udbygning af småhusene. Hvidovre har ikke meget at prale af, når det gælder fortidsminder. Vi kan mobilisere et par gravhøje, hvoraf den ene endda er tvivlsom som egentlig gravhøj. Vi har et par fundsteder, (f.eks. skeletter på Vojensvej og bronzesværdet ved Fryden høj), men ellers intet der minder om den fortid, som utvivlsomt har udfoldet sig på stedet. Man må undre sig og prøve at finde en årsag til denne hvide plet i historien. Måske gik det for hurtigt med udparcelleringen i nyere tid. Måske er mange forhistoriske tegn forsvundet ved bondens iver for at dræne og planere jorden og måske har myndighederne været for emsige med at tegne streger på kortet, rive ned og rette ud og "civilisere", uden respekt for fortiden. Hvidovre er et kystnært område og har i tidligste tider været et eldorado for jægere og fiskere, et sted man ofte kom, men ikke ligefrem et sted man bosatte sig. Den nærmeste bosættelse til kysten blev landsbyen, et par kilometer oppe i landet, som under forskellige navne, endte med at blive til Hvidovre. Udflytningen (1779 ) og tiden derefter, havde skabt nogle øde tomter p.gr af de forsvundne gårde. Her blev det nu gartnerierne, som dominerede lands yens tofter,!oruden diverse landarbejdere, daglejere og mælkeforpagtere, ligesom detail-handel kom ind i billedet, med købmand, bager og manufaktur. Fattighuset fik også sin plads. Der var trængsel i landsbyens midte, som efterhånden var blevet til et virvar af stræder, smøger og gyder. ovedstrøget blev. til Hvidovregade. Her har utallige mennesker gennem tiderne. bevæget sig med forskellige daglige gøremål, i glæde som i sorg, i lyst og 1 nød. G den ḳan hermed føre sin historie meget langt tilbage og er det ældste synlige minde, fra fordums tid, vi har i Hvidovre. Længe før kirken var påtænkt, i 1100-tallet, har der stået mennesker på "Ba nen" vest for?yen og kontrolleret horisonten for uvelkomne fjender, før de t1lf edse n:ied kigget, har trukket sig tilbage til deres by og efter en kort snak 1 skumringen er gået til alkoven til en tiltrængt lur og med en ny dag i vente. PEH. (Foto.: Hvidovre Landsby, sydlige del, HLA.) 4 5

4 Huse i Hvidovregade men det skulle nok være 1853, hvor Jens Nielsen Kyhl står som ejer. l<yhl var stenhugger og brolægger og er muligvis bygherren. Han l<øbte grunden af husmanden, Ole Christiansen, der efter sin fader havde samlet de gamle bytofter, fra de udflyttede gårde "Bredalsgården" (matr.22/38) og Høvedstensgård" (matr.21 ). Kyhls grund (matr.38c) lå seperat på østsiden af gaden og er af pral<tisl<e grunde, solgt fra. Huset er funderet på en kampestenssokkel og usædvanligt bygget af ubrændte sten. Tagets tømmer er traditionelt rå spær, tækket med rør. Stuerne er prydet med bjælkelofter og i fadeburet var der engang åbent ildsted, med direkte aftræk til skorstenen. I forhaven er den originale brolægning forsvundet efter senere tiders opfyldninger. Et udhus på langs ad Hvidovregade, har der også været, hvornår det er forsvundet vides ikke. Huset er indrettet som halv beboelse og halv erhverv. At stedet oprindeligt har været indrettet som gæstgiveri, hviler på en uoplyst på-stand. Hvidovre havde ganske vist total mangel på den slags forlystelser, der var "Flaskekroen" og "Damhuskroen", begge langt fra vores landsby; men Kyhl havde sin gamle moder boende på aftægt, og yderligere en børneflok, så hvor megen plads der var til gæstgiveri er et spørgsmål?. I given fald har det været en smugkro! Albrecht Herold er et af vore medlemmer, der tidligere har bidraget med stof til bladet. Han ringede en dag til undertegnede og fortalte følgende. : Jeg bor på Næsborgvej og er derfor interesseret i stedets forhistorie. Bl.a. Hvidovregades umiddelbare nærhed syntes jeg er et studie værd. Jeg har været i kontakt med Grethe Olthaver, der er ejeren af det såkaldte "Tolver Fisehers Hus" og fået en hyggelig sludder med damen. Hun har lånt mig nogle amatør-foto's fra stedet. Er du interesseret i at høre mere om dette?. Selvfølgelig er jeg interesseret og vi aftalte et møde i Februar, så vi kunne snakke lidt om sagerne. Huset er et af de sidste originale huse, som er tilbage i Hvidovre Landsby. Det ligger på matr. 38c og har addressen Hvidovregade 57. Det er et ordinært sjællandsk landarbejderhus, men med det specielle, at det er velholdt og at det ligger i Hvidovre. Hvornår huset er bygget, må stå hen i det uvisse. Årstallet 1753 er nævnt, Efter et par ejerskift ved århundredskiftet, kommer i 1909 d. 42-årige Tolver Wilhelm Fischer ind i billedet. Han var født på Frederiksberg, udlært som blikkenslager og søgte nu sit udkomme her i Hvidovre. Huset blev indrettet med butik i den vestlige gavl, med indgangsdør og butiksvindue ud mod Hvidovregade. Han satte sit præg på bybilledet, ved at gå outreret klædt i slængkappe og med hat a la Drachmann, så meget at huset stadigt kendes ved hans navn. Det var Fischer, der i 1940, fik tilladelse til at indrette lejlighed i den nu nedlagte butik og forsyne huset medw.c. Er der nogen, blandt vore medlemmer, der ved noget om Tolver Fische1; hører vi gerne fra dem. (PEH.) I slutningen af 40-erne er det ægteparret Kaj og Kåte Olthaver, der bebor ejendommen. Kaj var tidligere Marineflyver og uddannet som El-nstallatør. Han byggede et mekanisk værksted i haven, hvor han tilbragte meget af sin tid. De to mennesker kom til at opleve landsbyens forfald. I 1960erne gik det 6 7

5 stærk. De gamle huse rundt om dem blev revet ned for at give plads for nye lejekaserner, nyttige, men aldrig tilpasset ånden i den gamle by. "Tolver Fischer's hus". Erindringer fortalt af fru Grete Olthaver, Hvidovregade 57. (Red. PEH Feb. 2002) I halvtredserne skete der ting i det gamle Hvidovre, som aldrig skulle have været gennemført. Det er ikke så svært at tænke tilbage som det er at tænke frem. I løbet af et par samtaler og pennestrøg kan megen uerstattelig kultur fjernes. Det er pengene, som er de stærke, for nu og altid. Når man kom fra Vigerslev Alle, ind i Hvidovregade, lå biografen på venstre hånd, foruden en cigarforretning og grønthandel. Ved siden af (på Vigerslev Alle), et langt hvidt hus, hvor der boede en søster og broder (født i huset, matr.57-58?). Efter sigende havde de fået lovning, at deres hjem ikke skulle blive revet ned efter deres død, men huset forsvandt hurtigt alligevel, for Vigerslev Alle's udvidelse. ;;,,;'.\, ;;:i,:, 2. ;'c ( \\V%'w"w-,. '.... ' :i 'i Fra fam. Olthavers fotoalbum. i Hvidovregade 57. øverst: Kaj og Kate i haven ( ). t.h.: Kaj med hunden Bibsi. Bag hækken lå "Chrisma". (Forår 1962). 8 Først i Hvidovregade, på højre hånd, kom nogle træhuse (Skure), hvori 105-bilen (Lillebil) og en cykelsmed havde til huse, så kom den gule villa (ligger endnu på hj.af Næsborgvej), her boede en meget dygtig porcelænsmalerinde. Hun havde et glasskab ved lågen, med udstilling af porcelæn. 9

6 l Derefter et gammelt langt hus med stråtag og den nuværende røde bungalow, så det røde hus, som var et værksted (dengang maler, nu auto). På autoværkstedets grund lå et lille hvidt hus (ved brandhanen), da de to gamle mennesker døde, var huset hurtigt væk. Dernæst en hvid villa, med lejlighed til venstre og butik til højre, senere blev butikken udvidet til hele huset. Her blev solgt sengetøj og linned. Nabohuset dernæst var deres fjerrenseri, navnet var Chrismas.(matr.70) Da de to familier som drev forretningen hed Christensen og Madsen. Så fik en ejendomsmægler øje på Hvidovregade (1960), han rendte os på dørene. Det lykkedes ham med megen snilde, at få købt tjeneren (matr.66), gartneren (matr.39b) og putkræmmeren (matr.14c) ud, men kommunen havde sat sig på Chrismas.(matr.70). Det var ellers meningen at de to forretningsmænd ville forsætte til deres pensionsalder, men pludselig ville den ene ikke mere og straks var kommunen der - og så blev der revet ned, her og nu, ingen havde chancer for at protestere. I mange år, tredive tror jeg, lå grunden bare hen, dog de sidste som nyttehaver. 1.. Derefter Emil Olsens gartneri, som blev brugt til rideskole indtil der blev bygget. Helt op langs Hvidovrevej blev der reddet. Bytoften var kun et stræde (grus). På hjørnet lå et hvidt hus (matr.1 Ob.komm.Husvildebolig), L helt ud til Hvidovregade, to store kastanietræer stod der. Det ene blev. ødelagt ved et lynnedslag (1952).,.'. (Foto:E.Olsens garteri,olthaver). Der, hvor byggeren ligger (legeplads) lå en villa med 6 lejligheder (matr.54), men også den skulle rives ned til fordel for legepladsen. Hvor de gule huse ligger, lå 3 villa' er, også her var der gartnerier. (Hv.gd 2-10). I! \. \ I. Inden Toft Sørensens Vænge blev til, lå Mont Rose. En smuk rød villa med drivhus foran, hvorfra _der blev solgt blomster.(matr.56?) Den store røde ejendom på hjørnet af Toft Sørensens Vænge og Hvidovregade var Danseskole, senere Lysestøberi og så privat og nu igen forretning. Postens hus (matr.14c) med historie kender du jo nok. I forhuset til snedkeren (Nordun) var der urforretning, dyrehandel og frisør, så fru Marcussens hus, den gamle Købmandshandel (Md. Eriksen), dens historie kendes. (matr.55a) Tjener Karl Peters Hus, matr.66. (Foto: Olthaver) Ja, det var i korte træk, hvad jeg i få linier kan skrive om nederste del af Hvidovregade. JO 11

7 Tilbage først i brevet her. I tjenerens have havde han som femårig, lagt nogle kastanier, træerne står der stadigt. Høje, flotte og stolte. Tidligt på sommeren med alle "lysene" tændt og deres dejlige specielle duft. Carl Peter var fem år da han lagde kastanierne og 75 i året ( sådan ca., der er noget forkert med alderen. Jeg tror han var omkring 75 år, da han måtte flytte fra sit barndomshjem). Han døde kort efter. I Hvid vre Lokalhistoriske.il Selskab.j Meddelelser til medlemmerne. Til de voksne gruppemedlemmer af Aktiv ferie Også i år arrangeres nogle ture for skolebørnene i Hvidovre. Det bliver nogle dage i uge 26 - nemlig.: Tirsdag 25 juni, Onsdag 26 juni, Torsdag 27 juni. Der startes kl fra Avedøre bibliotek og kl fra Rytterskolen. Hvis du kan - og har lyst til at være med, må du gerne meddele mig det. Turene går denne gang til.: PS. Vi havde en lille mis, gråstribet. Han gik op til biografen, så ringede de derhenne fra om vi ville hente ham. Han sad, så stolt som en kat kan, på midtergangen i biografsalen. En af familierne havde en dværg-pincher, som kun ville gå på gaden med en øresprøjte i munden. Hvor Ungdomsskolen nu ligger, var der også gamle stråtækte huse. Ligeså et smukt langt hus, hvor Auto-værkstedet ligger. (matr.62a, 63a hjørnet af Vigerslev Alle og Hvidovregade). Jeg husker endnu den smukke have, især lupinerne i alle farver. Kolonihaverne ("Hvidovrevang") sås il<ke, da de lå lidt gemt bag "Solkrogen" og de røde ejendomme. Ja, også her kom pengestærke folk og fil< lov til at rive ned og bygge. 12 tirsdag d.25 juni. Middelaldercentret i Nykøbing Falster. onsdag d.26 juni. Nationalmuseets udstilling for børn. torsdag d.27 juni. Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Jeg træffes hver mandag og tirsdag ml. kl i Rytterskolen. tlf Bedste Hilsener. Dan Olsen

8 Fra Hvidovre Avis 1 årg. nr.39 Fredag d.11 Februar Præstens Bukser. Id/ - Jeg træder over tærskelen ind til Skrædder Mikkelsens store stue, der både er værksted, sovekammer og dagligstue. Skrædderens tykke kone, Gitte, sidder i sin store armstol, hun er kun iført underskørt og en strikket vest - altså af mere udvendige klædningsstykker. Hun er næsten uformelig tyk og har et dårligt ben - derfor sidder hun altid i sin stol; men hun er doven, så det passer hende godt. Ellers er Gitte det bedste menneske under solen og altid i godt humør. Nu ler hun, medens hun i spænding følger manden, den tynde Skrædder Mikkelsen: han ligger under sengen, benene spjætter, medens han arbejder. På gulvet omkring Gittes armstol ligger en mængde forskellige sager, de fleste er helt uldne af støv. "Her er mere Gitte, jeg tror, det er brødkniven", lyder Skrædderens røst fra underverdenen, medens han bugter sig som en orm. "Nej, Mikkelsen, er det virkelig brødkniven?". Gitte slår hænderne sammen og ler. "Ja, her er den, Gitte," siger Skrædderen fornøjet og dukker frem med genstanden, han ser forelsket på Gitte og Gitte smiler til ham. "Nå, her er nok oprydning" siger jeg undskyldende. "Det er Præstens bukser", svarer Skrædderen alvorlig. "Jeg har sat en ny hale i dem, men nu er de borte". "Rent væk, det er ikke til at forstå", lægger Gitte til. "Og det er rent galt, for præsten vil have dem", bliver Skrædderen ved. "Det er jo ikke så underligt Mikkelsen", svarer jeg. "Nej, naturligvis, og se derfor har vi ledt hele morgenen, det gør vi engang imellem, når det rigtigt kniber, og det er sa spændende". Gitte smiler til mig. "Det er min sandten ligeså spændende som at gå på jagt", ler Skrædderen. "Meget morsommere", afbryder Gitte med en håndbevægelse. "I dag har fatter været over det hele, både oppe og nede, og se bare", Gitte peger. "Se, her er nu først to eenkronesedler og en femogtyveøre". "Skidt med dem", siger Skrædderen

9 "Se her er brødkniven og her et forklæde, som fatter selv har givet mig - altså til jul - og her er det allerbedste, min ene snørestøvle, den har været væk i over tre måneder". "Den tog jeg i krogen bag klokken", siger Skrædderen stolt. "Og se, her er en bog - "Manden med de ni fingre" - åh, den er så spændende". "Men hvad er det for en paptavle?", spørger jeg og peger på et stykke beskrevet pap med strop. "Åh Gud, det er fortegnelsen over de bortkomne sager. Ja det er noget fatter har fundet på". "Er det ikke storartet, der skriver jeg det op alt sammen, altså det vigtigste. Kan de se, der står Præstens bukser.- brune og med anden ende". "Ja, det er altså den ny; men tavlen var min sandten også borte, det var det værste", sagde Skrædderen. "Men det er så morsomt, når det kommer igen, det er ligesom vi fik det engang til", lo Gitte. "Men Præstens bukser?", lo jeg". Ja, de er ikke kommet endnu, men de skal komme. Prøv at rejse dig, lille Gitte. Gitte rejser sig. Den brede armstols sæde er belagt med et helt bjerg af alle slags klædningsstykker og affald, på midten har Gitte dannet en stor fordybning. Skrædderen tager med rappe hænder det ene efter det andet. "Her er de, Gitte.", råber han triumferende og trækker et par sammenlagte benklæder frem. "Nej, Fatter dog. Nej i dag er det da også den bedste dag, jeg ved. Nu krydser jeg altså det hele af, undtagen tavlen, for den har jeg ikke fået på". Gitte krydser af og ser på sin mand. "Så er den i orden igen, Gitte", svarer Mikkelsen og nikker. Ved redaktør Age Petersen. Hv.Avis 11 febr Historien er muligvis en fiktion, men fortæller om en hverdag, som er sandsynlig. Der fandtes mange små selvstændige erhverv i datidens Hvidovre, f.eks. Skomagere, rullekoner, systuer og som her skrædderen. Forfatteren bag historien røber sig il<l<e i avisen; men det /<an tænl<es at redaktøren, der er jeg et i historien, har været ude for en lignende oplevelse og følt trang til at fortælle den videre til sine læsere. IPEH. Redaktørens Referat af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab's 23 ord. Generalforsamling d.11.marts Det var årets første rigtige forårsaften vi havde valgt til generalforsamling. Selvom sætternissen havde været på spil og annoncerede med to forskellige mødetider i bladet, var 50 medlemmer mødt op og fil< en % times ekstra sludder med sidemanden inden formanden kunne starte mødet Og det var vel ikke så slemt. 1. Efter formandens velkomst og valg af dirigent (Inge Larsen), kom vi til Formandens beretning. 2. Han gennemgik minutiøst årets forskellige aktiviteter, som omfattede bl.a. 4 foredragsaftener med emner som Svend Gønge og svenskerne, Lord Nelson og Køge Bugt og Kommuneatlas Hvidovre. Han bemærkede sommerens udflugt med skolebørn til historiske steder og en voksen udflugt til Anneberg museet, samt besøg i andelslandsbyen ved Nyvang/Holbæk. Selskabet har også deltaget ved diverse "Historien i Gaden" arrangementer Hvidovre Kommunes Jubilæum og Kæmpernes Hvidovre Torvedage. Fo mandens beretning blev godkendt. 2a. Arkivaren havde meldt afbud p.gr.af en tiltrængt ferie. Der blev i stedet omdelt en folder, som fortæller lidt om arkivet og fremtiden Kassererens grundige regnskab og meddelelsen om uforandret kontingent blev godkendt, ligesom behandlingen af indkomne forslag var hurtigt overstået. Der kom nemlig ingen forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/ suppleanter... På valg var (lige år 4 medl.).: Dan Olsen, Eigil Jørgensen, Annelise Le1lund og Kirsten Andersen. Kirsten Andersen havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg, hvorfor hun blev erstattet af suppleant, Harry H. Schultz. De øvrige tre medlemmer blev genvalgt for 2 år. Derved manglede der en suppleant

10 Benny Riisager blev foreslået af bestyrelsen og valgt for 2 år. 7. Revisor+ Suppl.: Jens Chr. Nielsen og Inge Larsen blev valgt for 1 år. 8. Eventuelt..: Efter endnu et tomt punkt, hvor ingen ønskede ordet. kunne dirigenten takke for god ro og orden og slutte denne generalforsamling. kl. var Nu blev der serveret en tiltrængt kop kaffe og lodtrækning om 1 O flasker rødvin kunne begynde. De ti heldige vindere følger her.: I. Vagn Andersen, Biblioteksvej Marianne Bonde, Mørups Alle Karen Fuch, ldrætsvej Preben Gundlach, Bymuren 175,3tv. 5. Inge Herold, Næsborgvej 16,st.th. 6. Sigfred Hjortevang,M.Bechs Alle Ejvind Jensen, Paris Boulevard H.Elsted Jensen, Lodsvej 16, 1.th. 9. Bente Olesen, Fjeldstedvej Ejvind Skjærbæk, Strandmarksvej 43, alle 2650 Hvidovre. Gevindsten kan afhentes på RYTTERSKOLEN Mandage eller Tirsdage mellem kl. 1 O Mod behørig dokumentation. Aftenen sluttede med et genkig på det gamle Hvidovre. Det var H.O.Norlund's Postkortserie fra 1975, der dennegang blev udsat for formandens computer og fortælleglæde. Hermed slut på en god aften. Bestyrelsen Formand..: Dan Olsen. Spurvehøjvej 17.st.tv. tlf Næstfmd..: Harry H. Schultz. Nestors Alle 8. tlf Kasserer..: Eigil Jørgensen. Hvidovrevej 98C. tlf Sekretær..: Bent Christiansen. Paris Boulevard 20. tlf Redaktør..: Per E. Hansen. Grenhusene 26. tlf Erling Groth. Benny Riisager øvr.best.medl. Ege Alle 41. Hv.Boulevard 30. suppleanter.: 1. Jette Randal-Lund Doras Alle 8 2. ubesat Allan Fredskov Niels Ulsing Jens Chr. Nielsen Inge Larsen kommunale Best.medl.: tlf tlf tlf Svendebjergvej 1A, 1.mf. tlf Cl.Petersens alle 13.st.tv. tlf Revisor + suppl. : Kløverprisvej 26 Berners Vænge 7.2tv. tlf tlf Ved bestyrelsesmødet d , meddelte Annelise Leilund, at hun ikke kunne forsætte arbejdet i bestyrelsen på grund af sygdom. Benny Riisager overtager Annelises plads. Vi ønsker alt godt for Annelise Leilund fremover. Forretningsudvalg..."...: Dan Olsen, Harry H. Schultz, Eigil Jørgensen. Bladredaktion : Per E.Hansen (ansv.), Dan Olsen, Benny Riisager. Lok.hist. udvalg....."..: Per E. Hansen, Harry H, Schultz, Benny Riisager. Arrangementsudvalg."..: Dan Olsen, Bent Christiansen, Erling Groth. PR-Udvalg ": Harry H. Schultz, Erling Groth. u. portefølge......"...: Jette Randal-Lund

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Festlokalet Møde den torsdag den 30. oktober 2008 Møde start: kl. 19.37 Møde slut: kl. 21.15 Tilstede er: Linda, Betty, Ellen og Jonas Afbud:

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 5/2013.-8 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 2. maj 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Dukketøj, sko, hatte m.v. NB. Hvis

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere