Analyse fra Bisnode Credit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse fra Bisnode Credit"

Transkript

1 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: , Website:

2 Resume Ultimo august 2013 var der en svag stigning i andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) siden ultimo juli 2013 fra 16,8 % til 16,9 % af den samlede virksomhedsmasse 1. Andelen af B-ratede virksomheder (Kredit mod sikkerhed) var uændret på 10,2 %. De seneste måneders fald er således stoppet. Andelen af A-ratede virksomheder (Kreditværdig) udgjorde ultimo august 37,5 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket svarer til et marginalt fald på 0,1 procent point siden ultimo juli I august 2013 udgjorde andelen af AA- og AAA-ratede virksomheder (Høj og højeste kreditværdighed) tilsammen 35,4 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket er uændret siden sidste måned. Antallet af konkurser 2 falder fortsat og nåede ned på 331 i august måned. Den positive tendens fortsætter således, og vi ser for anden måned i træk det laveste antal konkurser de sidste 5 år. Sammenlignet med august sidste år, hvor antallet af konkurser var 400, ser vi et fald på 17 %. Danske virksomheders forrentningsevne, målt på afkastningsgraden, steg fra 2,9 % i 2011 til 4 % i 2012, hvilket må siges at være en klar forbedring. En langt overvejende del af alle hovedbrancher har oplevet en fremgang i afkastgraden, som ligeledes har været støt stigende siden Af hensyn til historiske data inddrages enkeltmandsvirksomheder ikke i Bisnode Credits rating-analyse. Bisnode Credit har siden 2011 kreditvurderet enkeltmandsvirksomheder. 2 Antal rene konkurser ekskl. antal ophævede konkurser. Optællingsmetode ændret fra november 2012.

3 Indledning Bisnode Credit er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Informationen benyttes til kreditvurdering, risikostyring samt til salgs- og marketingtiltag. Bisnode Credit blev etableret i 1908 og opererer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Selskabet er en del af Bisnodekoncernen, som er en af Europas førende leverandører af forretningsinformationer. Bisnode er repræsenteret i 19 europæiske lande med cirka ansatte. Foruden Bisnode Credit, ejer Bisnode Dun & Bradstreet Danmark, Bisnode Market, Bisnode Informatics og InfoDirekt. Bisnode Credits kreditvurderingssystem AAA er en statistisk ekspertmodel, som hjælper din virksomhed med at undgå kredittab. Modellen bygger på specialiseret erfaring med kreditgivning og fanger en stor del af alle konkurser. Kreditvurderingen er et udtryk for sandsynligheden for, at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer. Bisnode Credits kreditvurdering er udtrykt ved en bogstavkode, som er enkel at anvende og forstå. Bisnode Credits rating-skala løber fra AAA, som udtrykker den højeste kreditværdighed, til C som udtrykker den laveste kreditværdighed. Diagram 1 Rating-kategorier og risiko Sandsynlighed for konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion i løbet af 12 måneder 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,2% 0,5% 1,7% 4,8% 8,2% Diagrammet ovenfor illustrerer, hvordan risiko for at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer stiger med en ringere kreditvurdering ved Bisnode Credit. I kategorien AAA med lavest risiko er konkursandelen 1 af 500 virksomheder, mens konkursandelen i kategorien C med højest risiko er cirka 1 af 12 virksomheder. Dermed er der store forskelle på risiko efter, hvordan en virksomhed er kategoriseret.

4 De overordnede processer for generering af en rating er som følger: 1. Data indsamles løbende fra mange forskellige kilder. 2. Informationer testes for forklaringsevne og modeller konstrueres. 3. Et vægtet score-system opbygges efter variablernes forklaringsevne. 4. En rating genereres efter antal opnåede point i score-systemet. Overordnet vægtes variablernes hovedområder efter følgende prioritering: 1. Økonomi (Seneste regnskab, nøgletal, mm.). 2. Ejerforhold (Virksomhedsform, moderselskab mm.). 3. Betalingserfaring (fakturaoplysninger, betalingshistorik mm.). 4. Grunddata (Grundlagt år, juridiske forhold mm.). Forekommer der ændringer i ovennævnte forhold, foretages der automatisk en ny kreditvurdering, hvilket betyder, at ratingen opdateres dagligt.

5 Kreditværdigheden i dansk erhvervsliv Udviklingen i den generelle økonomi har som regel stor forklaringsværdi, når vi ser på, hvordan det går i erhvervslivet. Nedenfor er vist fordelingen på rating-kategorierne i Bisnode Credits rating, baseret på data for august måned. Diagram 2 Fordelingen af virksomheder på rating-kategorier 6,4% 16,9% AAA 10,2% 29,0% AA A 37,5% B C Den aktuelle fordeling viser, at godt 27 % af danske virksomheder hører til i rating-kategorierne C (Kredit frarådes) eller B (Kredit mod sikkerhed). Som figuren viser, er det fortsat kun relativt få virksomheder, der har opnået den eftertragtede AAA-rating, som betegner de sundeste virksomheder i dansk erhvervsliv, om end andelen af virksomheder i AA- og AAAgruppen er steget i løbet af Diagram 3 Udvikling i andele af rating-kategorier 2009 til % 50% 40% 30% 20% 10% AAA AA A B C 0% jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul

6 Siden finanskrisens start omkring 2008 oplevede Bisnode Credit en generel tilvækst af virksomheder til højrisikokategorierne B og primært C. Det fald, vi har konstateret i B- og C-kategorierne siden 2010, er dog fortsat, og den gennemsnitlige rating af hele dansk erhvervsliv er fortsat rykket i positiv retning. Udviklingen i 2013 viser, at andelen af A-ratede virksomheder er faldet svagt, men det skyldes, at der er sket et skift mod AA og AAA, hvilket bekræfter den positive udvikling. Diagram 4 Andel og tilvækst i C-ratede virksomheder fordelt på branche i august % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Andel C-ratede Ændring år-år i %-point Diagram 4 ovenfor viser hvilke brancher 3, som er forbundet med relativ høj risiko ved samhandel. Selvom den generelle risiko ved samhandel har været faldende i løbet af 2013, oplever vi fortsat brancher, der ligger med en relativt høj andel af C-ratede virksomheder. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed er fortsat forbundet med væsentlig højere risiko end øvrige brancher. Den laveste risiko finder vi inden i de to forsyningssektorer samt Sundhedsvæsen. Landbrugssektoren har for anden måned i træk oplevet et fald i andelen af C-ratede virksomheder. Det er positivt, da der samtidig jfr. Diagram 5 nedenfor er sket en stigning i andelen af AAA-ratede landbrugsvirksomheder for anden måned i træk. 3 Enkelte branchekategorier klassificeret vha. NACE kan fremstå som uhensigtsmæssige at rate. Dog eksisterer der underkategorier i NACEklassifikationen, hvori virksomheder er hensigtsmæssige at rate. Dette gælder f.eks. for NACE-kategorien Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring.

7 Langt de fleste brancher har oplevet et fald i andelen af C-ratede virksomheder i august 2013, og fremadrettet forventer vi et fortsat fald i andelen af virksomheder i højrisikokategorierne på grund af den generelle positive udvikling, vi ser i dansk økonomi. Råstofudvinding har som den eneste branche oplevet en stigning i andelen af virksomheder med en C-rating. Diagram 5 Andel og tilvækst i AAA-ratede virksomheder fordelt på branche i august % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Andel AAA-ratede Ændring år-år i %-point Diagram 5 viser, hvilke brancher som er forbundet med relativt lav risiko ved samhandel. Det fremgår blandt andet, at branchen Råstofudvinding generelt er en meget sikker branche at handle med grundet den høje andel af AAA-ratede virksomheder. Brancher, som både ligger med en høj andel og samtidig har vist en positiv tilvækst, er Fremstillingsvirksomhed samt Bygge- og anlægsvirksomhed. Det generelle billede viser, at andelen af virksomheder med den højeste rating AAA er steget siden august måned sidste år. Den eneste branche med negativ tilvækst af AAA-ratede virksomheder i august 2013 var El,- gas- og fjernvarmestyring.

8 Konkurser Som diagram 1 indikerede, er der en stærk sammenhæng mellem Bisnode Credits rating-kategorier og risikoen for konkurs for en given virksomhed. Dermed kan en lang række af de konkurser, vi ser, forklares ved en højrisiko-rating hos Bisnode Credit. Tabel 1 Oversigt over månedlige konkurstal 2008 til 2013 Faktiske konkurser Måned Middel Februar April Juni August Oktober December Total Middel Af tabel 1 fremgår det, at antallet konkurser i august måned faldt til 331, hvilket er et fald for tredje måned i træk. Antallet af konkurser i august 2013 ligger 17 % samme måned sidste år og viser, at den positive tendens er fortsat. Det gennemsnitlige antal konkurser år til dato er faldet fra 427 i 2012 til 408 i Tabel 2 Oversigt over kvartalsvise konkurstal 2008 til 2013 Kvartal Middel Q Q Q Q Total Middel Af tabel 2 fremgår det, at det kvartaltsvise antal konkurser i 2013 ligger under middelværdien for de seneste fem år. Q viser et svagt fald sammenlignet med 2012, mens Q1 lå marginalt over. De kvartalsvise konkurser fortsætter en generelt faldende tendens siden 2010, hvor de toppede.

9 Diagram 6 Faktiske konkurser 2008 til Diagram 7 Sæsonjusterede konkurser og 12 mdr. løbende gns til Konkurser - sæsonjusteret 12 mdr. løbende gns. Af Diagram 7 fremgår, at konkurstallene fortsat er lavere end de relativt høje niveauer tilbage i 2010 målt på løbende gennemsnit. Det er dog stadig højere end niveauerne i 2008.

10 Tabel 3 Konkurser fordelt på branche for august 2009 til 2013 Branche Antal konkurser for august måned Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og fjernvarmestyring Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur forlystelser og sport Andre serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. Ekstraterritoriale organisationer og organer Uoplyst Total Tabel 3 viser konkurser fordelt på branche for august måned 2009 til På brancheniveau er det især Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, Fremstillingsvirksomhed, Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed samt Undervisning, der har klaret sig bedre. De brancher, der har oplevet et stigende antal konkurser, er hovedsagligt Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring samt Kultur, forlystelser og sport. Engros- og detailhandel, som tidligere har ligget højt, ligger uændret i august måned, men har år til dato haft et fald i antallet af konkurser på 11 % sammenlignet med samme periode i 2012.

11 Danske virksomheders forrentningsevne Nøgletal bruges til at give et sammenligneligt billede af, hvordan virksomheder klarer sig. I denne sammenhæng giver afkastningsgraden et godt billede af evnen til at forrente den samlede kapital og evnen til at tilpasse sig nye markedsvilkår. Diagram 8 - Afkastningsgradens niveau generelt for regnskabsårene 2008 til ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Afkastningsgrad 2012 udviste generelt stigende afkastningsgrader i dansk erhvervsliv, og niveauet har været konstant stigende siden Den gennemsnitlige afkastningsgrad var i 2012 på det højeste de seneste fire år og nærmer sig niveauet fra før krisen i 2007, hvor dansk erhvervsliv havde en gennemsnitlig afkastningsgrad på knap 4,5 procent.

12 Diagram 9 Afkastningsgradens 4 niveau og ændring år-år fordelt på branche for regnskabsåret Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og fjernvarmestyring Vandforsyning; kloakvæsen, Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og Information og kommunikation Pengeinstitut- og Fast ejendom Liberale, videnskabelige og Administrative tjenesteydelser Offentlig forvaltning og forsvar; Undervisning Sundhedsvæsen og sociale Kultur forlystelser og sport Andre serviceydelser -1 Afkastningsgrad Ændring år-år Fordelt på brancher oplever vi fortsat en betydelig variation i afkastningsgraden. Det skal dog bemærkes, at alle brancher med undtagelse af El-, gas- og fjernvarmestyring og Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand har været bedre til at forrente kapitalen i 2012 sammenlignet med Bygge- og anlægsvirksomheder er karakteriseret ved en både høj og stigende afkastningsgrad. Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring har haft en meget positiv udvikling, hvilket indikerer et øget offentligt forbrug. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed, som havde en høj andel af virksomheder i de laveste rating-klasser, har oplevet en positiv udvikling målt på afkastningsgraden. 4 Afkastningsgraden beregnes som Primært resultat / Balance

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Side 1 (6) Søborg 2012-02-03 Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Kreditvurderingsbureauet Soliditet fremhæver eksporterende virksomheder som muligt økonomisk lokomotiv

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst FORORD Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere