Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde."

Transkript

1 Anders Clausen Skibbroen Kbh. SV Sidst rettet: 26. august 2005 Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde. Forord: Dette skal blot betragtes som et idé oplæg, hvori der kan være fejl og mangler, og jeg frasiger mig ethvert ansvar ved anvendelsen af nedenstående tekst og fremgangsmåder. Jeg er meget interesseret i rettelser, kommentarer og tilføjelser via , således at materialet løbende bliver udbygget. Materialet må kun gengives med opgivelse af kilde på denne måde: Anders Clausen Hvis du er interesseret i at modtage fremtidige udgaver af denne tekst, kan du blot sende mig en , og så vil jeg sende dem som . Se også min vejledning om Tekniske instalationer på husbåde og Pejse og brændeovne opstilling, skorsten og fyring Der er siden jeg lavede denne vejledning i kommet enkelte nye regler som ikke alle er indarbejdet endnu. Lovgivning m.m. (fra love om havmiljø, Østersø- konventionen, EU regler, standard havnereglement, afløbsregler mv.) Efter jan skal alle nybyggede eller væsentlig ombyggede skibe og lystbåde være forsynet med spildevandstank, hvis der er toilet ombord. Lystbåde bygget før år 2000 og som har et fast installeret toilet ombord skal senest 1. jan installeres med en spildevandstank (holdingtank) og dæksgennemføring, hvis de er: 1) Længere end 10,5 meter og 2) Bredere end 2,8 meter og 3) Bygget efter 1980 Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. Toiletter og spildevandstanke må kun tømmes til havet mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Der skal være modtageanlæg i land til spildevand fra skibe. Toiletter må ikke udledes til vandet i nogen havne. Andet end toilet-spildevand er lidt af en gråzone, det er ikke nævnt ret mange steder, men der må ikke udledes næringsholdig vand til havet, og dette er bl. a. vand med sæberester! Større last og passagerskibe ikke udlede nogen form for urenset spildevand.

2 2 I lejekontrakter for fastliggende fartøjer står der normalt, at der ikke må ske nogen form for udledning af spildevand. Min tolkning er at i mindre lystbåde kan vand fra opvask, bad mv. udledes til havet, men ikke fra toiletter, og at alt spildevand fra større fartøjer og husbåde skal tilledes det offentlig kloaksystem, evt. via spildevandstank i skibet. De fleste offentlige spildevandsmodtagere (kommunalt kloaknet) vil ikke modtage vand med for højt saltindhold, max 1.000mg/lit. Og havvand har et indhold på til mg/lit Så skibe der benytter havvand til toiletskyld, må derfor ikke lede spildevandet til det offentlige kloaksystem, men skal tømme spildevandstanken med tankvogn eller til de i havnene indrettede modtageanlæg. Toiletter, sanitet og armaturer: Jeg foretrækker at anvende de almindelig toiletter, vaske og armaturer (vandhaner), som normalt anvendes i land, da marinetoiletter ofte er ret små, og de armaturer der sælges til bådbranchen, ofte er af en ringe kvalitet (og dyrere end standar-ting ). Normalhøjden fra gulv til overkant af håndvask er 87 cm, og til center af brusearmatur 105 cm. Baderum i skibe: Jeg følger nogenlunde de samme regler som gælder for vådrum i huse, anvender smøremenbram under fliser osv. Er godt beskrevet i vejledningen: By og Byg Anvisning 200, "Vådrum" (Byggecentrums Boghandel tlf ) Jeg bruger det svenske Gluemaster system, med bl. a. flydende gummihud (Dansk importør tlf ). En anden god løsning er at belægge hele rummet med glasfiber armeret polyester, som danner en god og tæt kase. Eler vinylbelægning der svejses sammen (teknisk kaldes det for PVC banevare). Man skal tænke på at skibe arbejder mere end et hus, når de udsættes for vejrliget, så samlinger skal være mere fleksible. Og det er som regel endnu svære at komme af med fugtigheden i et skib, end i et hus. Husk derfor mekanisk udsugning, og at der også skal ny luft ind i rummet, for at en ventilator kan suge luft ud. Lav hul under døren eler ventil til det fri. Vandrør: Som rør til vand vil jeg anbefale at benytte pexrør i forringsrør (RIR) eller plast betrukne kobberrør (wico-rør) og ligesom i land må der ikke anvendes ikke tilgængelige samlinger og afgreninger. Husk at der skal anvendes støttebøsninger ved pexrør og bløde kobberrør, når der bruges klemringsfittings (Conex)

3 Spildevandstank: Det letteste er, hvis tanken kan anbringes i bunden af skibet, således at vand fra toilet, vaske og gulvafløb kan løbe direkte til tanken. Ellers må vandet pumpes til tanken. Tanken skal forsynes med et mandehul, således at den kan renses indvendig. Min erfaring er at det skal ske hvert 2-3 år, da der sætter sig fedt og sæberester på siderne. Tanken kan være af gummi, plastic, rustfri stål, søvandsbestandig aluminium eller jern. Gummi og plasttanke bliver ofte gennemtrængt af ildelugtende lugt, så jeg vil egentlig ikke anbefale disse materialer. En rustfri tank skal være af syrefast rustfri stål (316) og at den skal svejse med baggas da den elers tærer i svejsningerne. En tank af jern skal svummes med cement, for at beskyte mod tæringer. (rengør først tanken for glødeskaller m.v., og påfør en blanding af vand og cement mindst 2 gange). Eller behandles med epoxy maling. Men det er ikke en god ide at lave tanken i jern, den tærer igennem i løbet af nogle år. Forsyn tanken indvendig med anoder ligesom et skibsskrog, de skrues fast med møtrikker på påsvejsede rustfri bolte. Det anbefales i tanke uanset materialet. Tankens størrelse skal være på mindst 10 liter pr person pr time, som skibet er i søen. Søfartsstyrelsen har andre krav til størrelsen, så ved synspligtige skibe og husbåde må disse følges. Ved fastliggende skibe skal tanken være væsentlig større, hvis der ikke er tilsluttet fast kloakering. Det er en god ide at lave en spulevands-tilslutning med en kugleventil på pumperøret fra tanken, således at evt. fremmedlegemer, der stopper afgangen, kan fjernes, uden at skulle åbne mandedækslet og rense en fuld tank! Husk at der også skal være en udluftning fra tanktop (ikke via tilslutningsrør) ført til det fri. Mindst med en lysning på 35 mm, hvis toilettet er tilsluttet direkte til tanken, og der ikke ret langt fra toilet til tank. Pumper: Mange pumper til 230 volt er forsynet med en indbygget termosikring, som afbryder strømmen, hvis motoren bliver for varm, og når den så er kølet af, starter pumpen igen af sig selv. Men jeg anbefaler at der også opsættes et håndbetjent motorværn (afbryder strømmen ved overbelastning og skal resettes manuelt), for hvis pumpen er blokeret, prøver den at starte og stopper igen regelmæssigt, og til sidst brænder motoren af!! (jeg har prøvet det). Motorværnet skal indstilles lidt under motorens strømforbrug, således at det virker hurtigere end motorens termosikring. 3

4 4 Kværnpumper: Kværnpumper er normalt beregnet på at et almindeligt toilet med P-lås (vandret afløb) kan anbringes direkte på pumpeboksen, men den kan også tilsluttes med et 110 mm afløbsrør. Der er også tilslutningsmuligheder for andet spildevand, både i toppen og i siderne med 40 mm rør. Kan f. eks. anbringes lidt under gulvet således at brusevand kan tilledes pumpen, eller bruseniche-gulvet kan hæves. Spildevandet pumpes væk igennem et 25 eller 32 mm rør/slange. Der er et rimeligt stor tryk på afgangen, så hvis der bruges almindelige grå afløbsrør og fittings med gummitætninger, skal samlingerne sikres mod at kunne trykkes fra hinanden. Et 32 mm PEM rør passer også ind i muffen på almindelig 32 afløbsrør. Styring af pumpen er indbygget og den skal blot tilsluttes 230 volt. De kan ikke tåle at køre kontinuerligt og kan derfor ikke anbefales til tømning af større spildevandstanke. Pumpeboksen bør anbringes således at låget kan fjernes og pumpen renses. Fjern også kontraventilen i en af tilgangene forneden i siden af tanken, og anbring en aftapningsmulighed i stedet. Der findes flere typer på det danske marked, og de er alle driftsikre, men ingen af dem tåler fremmedlegemer. (bind, tamponer, vat, hår osv.) F. eks. Grundfoss, (tåler ikke saltvand) Saniflo, Watersan m. fl. Jeg kan anbefale Watersan 3 (VVS nr ), da det er den pumpe, der har den kraftigste motor, og en af de få der anbefales til vaskemaskiner. Dykpumper: Der findes flere typer af dykpumper, de små plast lænsepumper til volt DC kan bruges til brusebads afløb, men de skal ofte adskilles og renses, da hår sætter sig rundt om løber og pumpeakslen. Der findes større pumper der er beregnet til kloakspildevand, og som er forsynet med en åben løber. De er meget driftsikre, men skal monteres inde i tanken, og de kræver at man skal løfte dem op af spildevandstanken, når de skal renses. Det er også muligt selv at lave en tilslutning på sugesiden til slange eller rør. Den er ikke selvansugende, og skal anbringes under spildevandstanken laveste vandstand. De fleste typer dykpumper skulle egentlig være fuldstændig under vand for at køle motoren, men de kan dog tåle at køre i fri luft i kortere tid. Lav rørføring/slangeforbindelse således at endedækslet af pumpen let kan fjernes for rensning. De findes også i mindre typer f. eks. Pumpex FGB 275 W/WA som er en 1½ " pumpe på 0,55 kw og 230 volt (Pumpex , ). Pumpen er af støbejern og er egentlig beregnet til at være neddykket. Jeg har flere gange ændret

5 denne type til tøropstiling uden for tanken, ved at påsvejse en rustfri 38 mm mejerirørs- kobling på tilgangssiden med støbejernselektroder (nikkel). Så er det let at adskille tilgangen fra pumpen ved evt. rensning og 38 mm rør passer sammen med en 1 1/2" slange. Centrifugalpumper: Der findes flere fabrikater med åben løber, som tillader mindre urenheder at passere. En der kan bruges er Varisco selvansugende pumpetype EP E50 TMm, 2 støbejernspumpe med rustfri aksel sammenbygget med 1,1 kw 2 polet el-motor. 1 x 220V, 50 Hz. fra Unit Pumps (tlf ) Lav rørføring/slangeforbindelse således at endedækslet af pumpen let kan fjernes for rensning. Der findes også færdige pumpestationer med centrifugalpumper / dykpumper. De har en mindre tank og er med styring af pumpen. De skal blot tilsluttes afløbs-systemet med rør/slanger og strøm. 5 Menbranpumper: Findes både som elektriske (12/24 volt) og håndbetjente. De kan pumpe toiletspildevand. Men der skal regnes med at de skal vedligeholdes, membran revner, ventiler tilstopper osv. De er selvansugende (op til 3 meter) og tåler at køre tør, jeg kan varmt anbefale dem som lænsepumper og til spildevand uden papir og fækalier. Der virker de problemfrie i langt tid. Og løftehøjden er over 6 meter. Den elektriske udgave bør monteres på en lodret væg med motoren øverst, vandtilgang i bunden og der bores 2-3 stk. 10 mm huller i bunden af pumpehuset (den del hvor motoren er monteret), således at evt. lækagevand kommer ud. Jeg har lavet et transportabelt system til at tømme spildevandstanke i en lille marina med en sådan pumpe som er forsynet med transformator og ensretter. Ved brug blev den stillet på dækket af skibet og skal blot tilsluttes en stikkontakt og kloaksystemet i land med en slange. Fabrikanten er E.W. Skov tlf Impellerpumper: De fleste større impellerpumper kan pumpe spildevand, også med toiletaffald. Der også findes specielle pumper, der er forsynet med en vinge der kværner indholdet inden det føres til impelleren, såkaldte maceratorpumper.

6 De findes både til 12/24 volt DC og til 230 volt AC. Lavvolt DC pumperne har ofte en begrænset brugstid pr. gang (10 til 15 minutter). De er driftsikre, men hår sætter sig fast om kværnvingen og pumpeaksel, så de skal renses en gang imellem. Husk altid at have en ekstra impeller, pakninger og skruer/møtrikker på lager (de er ret små og ofte med specielt gevind). Afløbsrør. Der skal anvendes polyproplen (PP) grå rør til alle afløbssystemer. De røde PVC rør er kun beregnet til at lægge i jord, hvor de er støttet af sand på alle sider. Vaskemaskiner mv. Mange typer pumper kan ikke lide trævler fra en vaskemaskine, og hvis maskinen ikke er forsynet med trævlesi (det er industrimaskiner uden pumpe ikke), bør der monteres en smudsamler på spildevandsafgangen. GF Fittings laver en god 50 mm model af plast, der er let at montere. Smudssamler VVS nr (GF nr ) og si med 2,5 mm huller VVS nr (GF nr ), men den er desværre dyr i indkøb. Vandpumper: En såkaldt diaframa- pumpe (flere menbraner med kort slaglængde) er et godt valg til fersk og saltvand. De er normalt også forsynet med indbygget pressostat, som styrer hvornår pumpen skal køre. En god udgave er Shurflo serie 2000, som både findes i 12, 24 volt DC og 230 volts AC udgaver. (Importør: Kjøller ) Pumpen bør monteres på en lodret væg med motoren øverst, og inden montage er det en god ide at adskille pumpehuset fra motoren og bore et par huller i huset imellem motor og pumpe-pakdåsen, således at evt. lækage-vand kommer ud og ikke op i motoren. Motoren er ikke ret vandtæt, så opsæt også en stænkskærm over den. Der bør også være en hydrofortank (akkumulatortank) på vandsystemet, en mindre tank hvor der er luft foroven og vand forneden (den kræver at der fyldes luft i tanken engang imellem. De findes også med en gum- 6

7 7 mi-menbram, som adskiller vand og luft, denne kræver ingen vedligeholdelse. Der kan ikke bruges en trykekspansionsbeholder af typen, der bruges til varmeanlæg, da vandet her er i direkte forbindelse med tankens jernsider, men denne model med VVS nr er ok. Hydrofortanken sørger for at pumpen ikke starter så tit, især når der kun åbnes lidt for en vandhane. Jeg kan anbefale at strømmen til motoren ikke styres direkte af pressostaten, men via et relæ og dioder (se nedenfor under Strøm og pumper ). Der findes også færdige husvandværker med centrifugalpumpe, hydrofortank og styring. De er normalt kun til 230 volt AC. (Billig hos Harald Nyborg). Den er egentlig kun beregnet til ferskvand, men jeg har haft en kørende med saltvand i over 7 år, og den virker fortsat. Følere og styring af pumpe: Der findes givere, der kan vise vandstanden i en spildevandstank på et instrument ligesom en benzinmåler. Det er med en arm og en variabel modstand. De er ikke særlig holdbare til spildevand. Jeg vil hellere anbefale en niveauføler anbragt et stykke fra tanktoppen i stedet for. Den kan f.eks. tænde en lysdiode når tanken er ved at være fuld, eller starte pumpen. (hvis det er en husbåd fast forbundet til et kloaksystem) Samme type føler kan også anbringes i bunden af tanken til at stoppe pumpen igen. Pumpen kan også startes manuelt og derefter køre en vis tid, f. eks. styret af en timer. Lad være med at styre strømmen til en pumpe direkte med en føler, brug i stedet et relæ eller kontaktor. Der findes flere typer af følere til spildevand. Jeg vil anbefale en kapacitiv- eller ultralyd føler. Jeg har gode erfaringer med nedenstående føler, som bl.a. anvendes til toilettanke i de danske IC togsæt. ETA Levelsensor (Firma Jørgensen og Co, tlf vare nr ) Den skal forsynes med vold DC og har en NPN transistorudgang som kan direkte kan styre et mindre relæ. Spildevandsføleren har et 3/8 rørgevind og skal blot skrues ind i tanken. Jeg foretrækker at montere føleren lodret, således at der ikke er chance for at vådt toiletpapir kan hænge fast og forstyre den. Hvis den skal monteres dybere i tanken, kan den monteres inden i et rør fra tanktoppen eler en følerkase som svejses ind i siden af tanken. Der kan være problemer med at der sætter sig fedt (fra køkkenafløb) omkring føleren, så den skal anbringes og kabelforbindelsen laves således at den kan skrus ud og renses. Findes også i en udgave til olie, ETA NR60F med M 14 x 1 gevind. Jeg har siden fundet denne noget dyrere vibrations føler, hvor der ikke ret let opbygges fedtlag eller følsom ved kondensvand. Type: # LVL-A1-G1S-E5V1- WH fra firmaet Pepperl + Fuchs A/S, Stamholmen 173, DK-2650 Hvidovre, Tlf.: Der er også erfaring med at almindelige flydere kan opbygge et fedt og skidtlag således at de bliver for tunge til at løftes af vandet i spildevandstanken.

8 8 Strøm og pumper: Når jævnstrøm (12-24 volt) afbrydes til en motor eller relæ, kommer der en stor modsat rettet strøm, som går hårdt ud over kontakten. Denne strøm kan fjernes ved at montere en diode over relæspolen eller motoren. Den skal vende modsat strømmens normale retning. (Stregen på dioden skal vende mod +.) Slanger og kloaklugt: Almindelige plast eller gummislanger er gennemtrængelige for lugten af kloakvand, især hvis vandet indeholder urin eller fækalier. Så derfor kan de ikke anbefales. Der findes specielle (normalt hvide) såkaldte lugttæte slanger til toiletbrug (de er dyre). PEM-rør er ikke ret gennemtrængelige for lugt. Ventiler: Den eneste ventil der kan anbefales til spildevands systemer, er kugleventilen, da der er frit gennemløb gennem ventilen. I større systemer kan anvendes butterflyventiler, men der kan sæte sig papir omkring lukkevingen. Kontraventiler: Der er altid risiko for at hår eller andre urenheder sætter sig i kontraventiler. Hvis der skal anvendes en sådan vil jeg anbefale kontraklapventiler, (gammeldags messingventil) som placeres lodret med tilgangen nedefra. Kloakering i land til husbåde m.v. Normalt i lystbådehavne findes der enten et transportabelt eller stationær anlæg, som kan suge vand op fra en spildevandstank på et skib, og aflevere det til det offentlige kloaksystem. Men dette system kan ikke anbefales til husbåde og fast beboede skibe, da det tager for langt tid at benyte dete, eler skibet skal flytes til miljøstationen. Jeg syntes at der i stedet skal laves et fast afløbssystem langs kajkant, og under evt. bro, hvortil de enkelte skibe selv pumper deres spildevand. Enten direkte fra toilet og afløb eller fra spildevandstank. Ethvert kloakprojektet skal godkendes af kommunens afløbsafdeling forinden arbejdet påbegyndes og arbejdet skal udføres af aut. kloakmester. Der findes en speciel 425 mm brønd med indbygget rottespærre (TJ PE brønd VVS nr ) som både er en rensebrønd og forhindrer rotter i at komme ind i det lokale kloaksystem. Jeg kan meget anbefale at montere denne.

9 9 Det er en stor fordel, hvis kloakeringen kan laves med naturligt fald hele vejen, men hvis nødvendig må det laves med en pumpebrønd, f.eks. fra bro og til kajkant. Det er muligt med diamantbor at bore hul i en cementbolværk eller med skærebrænder at komme igennem en jern spunsvæg. I fri luft skal der anvendes de grå polypropylen (PEH) afløbsrør, da de røde PVC rør kun er beregnet til at lægge i jord hvor de er støtet af sand. Røde rør er ikke formstabile ved højere temperaturer på afløbsvandet. Jeg ved godt at der ofte anvendes røde rør ved midlertidige skurvognsbyer, de er også biligere end de grå afløbsrør. Afløbsrør i det fri, skal understøttes godt, mindst for hver meter ved et 110 mm rør, og se nedenfor om isolering. Frost risiko: Tænk på muligheden for at et afløbssystem kan fryse om vinteren. Specielt kan det blive dyrt, hvis pumper mv. anbringes uden for opvarmede rum. Men også indvendig i slanger og rør, hvor der jævnligt løber vand, kan der efterhånden opbygges et is-lag, som helt kan lukke for gennemstrømningen af vand. Hvis spildevandet pumpes fra et skib/husbåd/pumpebrønd op til et kloaksystem er der risiko for at slangen fra skibet og til land fryser, hvis der står vand i denne hele tiden. Det kan laves således at slangen tømmes for vand, enten ved at der ikke er kontraventil ved pumpen (kun centrifugalpumpe) og slangen tømmes tilbage til spildevandstanken. Eller ved at røret til afgangen føres indvendig i overbygningen / styrehus, således at slangen er så højt oppe at den tømmes ud i kloak-systemet. Der kan evt. laves en vintertilslutning og en mere hensigtsmæsig anbragt sommertilslutning. Husk at vandstanden i haven ændrer sig med påvirkning af vind og strøm, så der skal tages agt for de forskellige højder af skibets afgangsstuds, så afløbsslangen altid kan drænes af for vand. En sidste mulighed er at der monteres et el-varmekabel langs med slangen. Alle dele af afløbssystemer i fri luft isoleres med mindst 20 mm i form af rørskåle eller lign.

10 10 Advarsel: Tænk på hvilke materialer der anvendes, specielt ting der er i forbindelse med havet og er under vandlinjen. Metaller tærer, slanger mørner og spændebånd ruster. Monter derfor altid 2 rustfrie spændebånd (med rustfri skrue) på slangeforbindelser og anvend en god kvalitet slange. Og almindelig messing fittings er ikke søvandsbestandig, det afzinkes og bliver mørt med tiden. Pas på hævert virkningen, der er sunket flere både pga. langsom vandfyldning gennem toiletter, vaske mv. Og en tømt spildevandstanke er blevet fyldt igen fra havet. Især ved sejlads kan der komme vand ret langt op ad skroget pga. søgang. Før slanger op under dækket og lav en hævertbryder, og husk at rense lufthullet jævnligt. Der skal være ventiler på alle skroggennemføringer, og husk at lukke og åben dem mindst 2 gang om året, så ventilerne ikke gror fast. Der er ingen spildevandsystemer med pumpe, der kan lide hår, så prøv at tilbageholde dem mest muligt. Brug ikke toilet og afløb som skraldespand. En rist med riller er bedre til at tilbageholde hår end en rist med huller. En pungvandlås er god til at fange hår. Og husk at alle afløbssystemer skal vedligeholdes, så lav rør og slanger så de kan renses, og placer pumper mv., således at de er til at komme til.

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Tekniske installationer på husbåde.

Tekniske installationer på husbåde. Anders Clausen Skibbroen 1 2450 København SV E-mail: acdana@skibbro.dk Sidst rettet: 26. august 2005 Tekniske installationer på husbåde. Dette er et arbejdspapir, der jævnligt vil blive udbygget og ændret,

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

VAFOS Målerbrønde og armaturer

VAFOS Målerbrønde og armaturer plug and play versioner og armaturer Et montagevenligt kvalitetsprodukt Fuldisoleret i helstøbt PU Korrugeret PE/PP anlægsrør VAFOS Vand- og afløbsprodukter VISION Ulefos NV A/S vil være det stærkeste

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Pumper Pumper & affugtere

Pumper Pumper & affugtere & affugtere Havepumper... s. 186 Husvandværker... s. 186 Dykpumper med bundafgang... s. 188 Dykpumper med topafgang og indbygget kontraventil... s. 188 Dykpumper, fler-trins... s. 189 Dykpumper, entreprenør...

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Brugsvejledning Spabad 6525

Brugsvejledning Spabad 6525 Brugsvejledning Spabad 6525 1 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Produktkatalog. Januar

Produktkatalog. Januar Produktkatalog 2015 Januar Kontakt Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.15 Fredag fra kl. 6.30 til kl. 15.00 Telefonbetjening: Telefonerne er åbne fra kl. 6.00 til kl. 16.15 Fredag

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere