Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde."

Transkript

1 Anders Clausen Skibbroen Kbh. SV Sidst rettet: 26. august 2005 Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde. Forord: Dette skal blot betragtes som et idé oplæg, hvori der kan være fejl og mangler, og jeg frasiger mig ethvert ansvar ved anvendelsen af nedenstående tekst og fremgangsmåder. Jeg er meget interesseret i rettelser, kommentarer og tilføjelser via , således at materialet løbende bliver udbygget. Materialet må kun gengives med opgivelse af kilde på denne måde: Anders Clausen Hvis du er interesseret i at modtage fremtidige udgaver af denne tekst, kan du blot sende mig en , og så vil jeg sende dem som . Se også min vejledning om Tekniske instalationer på husbåde og Pejse og brændeovne opstilling, skorsten og fyring Der er siden jeg lavede denne vejledning i kommet enkelte nye regler som ikke alle er indarbejdet endnu. Lovgivning m.m. (fra love om havmiljø, Østersø- konventionen, EU regler, standard havnereglement, afløbsregler mv.) Efter jan skal alle nybyggede eller væsentlig ombyggede skibe og lystbåde være forsynet med spildevandstank, hvis der er toilet ombord. Lystbåde bygget før år 2000 og som har et fast installeret toilet ombord skal senest 1. jan installeres med en spildevandstank (holdingtank) og dæksgennemføring, hvis de er: 1) Længere end 10,5 meter og 2) Bredere end 2,8 meter og 3) Bygget efter 1980 Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. Toiletter og spildevandstanke må kun tømmes til havet mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Der skal være modtageanlæg i land til spildevand fra skibe. Toiletter må ikke udledes til vandet i nogen havne. Andet end toilet-spildevand er lidt af en gråzone, det er ikke nævnt ret mange steder, men der må ikke udledes næringsholdig vand til havet, og dette er bl. a. vand med sæberester! Større last og passagerskibe ikke udlede nogen form for urenset spildevand.

2 2 I lejekontrakter for fastliggende fartøjer står der normalt, at der ikke må ske nogen form for udledning af spildevand. Min tolkning er at i mindre lystbåde kan vand fra opvask, bad mv. udledes til havet, men ikke fra toiletter, og at alt spildevand fra større fartøjer og husbåde skal tilledes det offentlig kloaksystem, evt. via spildevandstank i skibet. De fleste offentlige spildevandsmodtagere (kommunalt kloaknet) vil ikke modtage vand med for højt saltindhold, max 1.000mg/lit. Og havvand har et indhold på til mg/lit Så skibe der benytter havvand til toiletskyld, må derfor ikke lede spildevandet til det offentlige kloaksystem, men skal tømme spildevandstanken med tankvogn eller til de i havnene indrettede modtageanlæg. Toiletter, sanitet og armaturer: Jeg foretrækker at anvende de almindelig toiletter, vaske og armaturer (vandhaner), som normalt anvendes i land, da marinetoiletter ofte er ret små, og de armaturer der sælges til bådbranchen, ofte er af en ringe kvalitet (og dyrere end standar-ting ). Normalhøjden fra gulv til overkant af håndvask er 87 cm, og til center af brusearmatur 105 cm. Baderum i skibe: Jeg følger nogenlunde de samme regler som gælder for vådrum i huse, anvender smøremenbram under fliser osv. Er godt beskrevet i vejledningen: By og Byg Anvisning 200, "Vådrum" (Byggecentrums Boghandel tlf ) Jeg bruger det svenske Gluemaster system, med bl. a. flydende gummihud (Dansk importør tlf ). En anden god løsning er at belægge hele rummet med glasfiber armeret polyester, som danner en god og tæt kase. Eler vinylbelægning der svejses sammen (teknisk kaldes det for PVC banevare). Man skal tænke på at skibe arbejder mere end et hus, når de udsættes for vejrliget, så samlinger skal være mere fleksible. Og det er som regel endnu svære at komme af med fugtigheden i et skib, end i et hus. Husk derfor mekanisk udsugning, og at der også skal ny luft ind i rummet, for at en ventilator kan suge luft ud. Lav hul under døren eler ventil til det fri. Vandrør: Som rør til vand vil jeg anbefale at benytte pexrør i forringsrør (RIR) eller plast betrukne kobberrør (wico-rør) og ligesom i land må der ikke anvendes ikke tilgængelige samlinger og afgreninger. Husk at der skal anvendes støttebøsninger ved pexrør og bløde kobberrør, når der bruges klemringsfittings (Conex)

3 Spildevandstank: Det letteste er, hvis tanken kan anbringes i bunden af skibet, således at vand fra toilet, vaske og gulvafløb kan løbe direkte til tanken. Ellers må vandet pumpes til tanken. Tanken skal forsynes med et mandehul, således at den kan renses indvendig. Min erfaring er at det skal ske hvert 2-3 år, da der sætter sig fedt og sæberester på siderne. Tanken kan være af gummi, plastic, rustfri stål, søvandsbestandig aluminium eller jern. Gummi og plasttanke bliver ofte gennemtrængt af ildelugtende lugt, så jeg vil egentlig ikke anbefale disse materialer. En rustfri tank skal være af syrefast rustfri stål (316) og at den skal svejse med baggas da den elers tærer i svejsningerne. En tank af jern skal svummes med cement, for at beskyte mod tæringer. (rengør først tanken for glødeskaller m.v., og påfør en blanding af vand og cement mindst 2 gange). Eller behandles med epoxy maling. Men det er ikke en god ide at lave tanken i jern, den tærer igennem i løbet af nogle år. Forsyn tanken indvendig med anoder ligesom et skibsskrog, de skrues fast med møtrikker på påsvejsede rustfri bolte. Det anbefales i tanke uanset materialet. Tankens størrelse skal være på mindst 10 liter pr person pr time, som skibet er i søen. Søfartsstyrelsen har andre krav til størrelsen, så ved synspligtige skibe og husbåde må disse følges. Ved fastliggende skibe skal tanken være væsentlig større, hvis der ikke er tilsluttet fast kloakering. Det er en god ide at lave en spulevands-tilslutning med en kugleventil på pumperøret fra tanken, således at evt. fremmedlegemer, der stopper afgangen, kan fjernes, uden at skulle åbne mandedækslet og rense en fuld tank! Husk at der også skal være en udluftning fra tanktop (ikke via tilslutningsrør) ført til det fri. Mindst med en lysning på 35 mm, hvis toilettet er tilsluttet direkte til tanken, og der ikke ret langt fra toilet til tank. Pumper: Mange pumper til 230 volt er forsynet med en indbygget termosikring, som afbryder strømmen, hvis motoren bliver for varm, og når den så er kølet af, starter pumpen igen af sig selv. Men jeg anbefaler at der også opsættes et håndbetjent motorværn (afbryder strømmen ved overbelastning og skal resettes manuelt), for hvis pumpen er blokeret, prøver den at starte og stopper igen regelmæssigt, og til sidst brænder motoren af!! (jeg har prøvet det). Motorværnet skal indstilles lidt under motorens strømforbrug, således at det virker hurtigere end motorens termosikring. 3

4 4 Kværnpumper: Kværnpumper er normalt beregnet på at et almindeligt toilet med P-lås (vandret afløb) kan anbringes direkte på pumpeboksen, men den kan også tilsluttes med et 110 mm afløbsrør. Der er også tilslutningsmuligheder for andet spildevand, både i toppen og i siderne med 40 mm rør. Kan f. eks. anbringes lidt under gulvet således at brusevand kan tilledes pumpen, eller bruseniche-gulvet kan hæves. Spildevandet pumpes væk igennem et 25 eller 32 mm rør/slange. Der er et rimeligt stor tryk på afgangen, så hvis der bruges almindelige grå afløbsrør og fittings med gummitætninger, skal samlingerne sikres mod at kunne trykkes fra hinanden. Et 32 mm PEM rør passer også ind i muffen på almindelig 32 afløbsrør. Styring af pumpen er indbygget og den skal blot tilsluttes 230 volt. De kan ikke tåle at køre kontinuerligt og kan derfor ikke anbefales til tømning af større spildevandstanke. Pumpeboksen bør anbringes således at låget kan fjernes og pumpen renses. Fjern også kontraventilen i en af tilgangene forneden i siden af tanken, og anbring en aftapningsmulighed i stedet. Der findes flere typer på det danske marked, og de er alle driftsikre, men ingen af dem tåler fremmedlegemer. (bind, tamponer, vat, hår osv.) F. eks. Grundfoss, (tåler ikke saltvand) Saniflo, Watersan m. fl. Jeg kan anbefale Watersan 3 (VVS nr ), da det er den pumpe, der har den kraftigste motor, og en af de få der anbefales til vaskemaskiner. Dykpumper: Der findes flere typer af dykpumper, de små plast lænsepumper til volt DC kan bruges til brusebads afløb, men de skal ofte adskilles og renses, da hår sætter sig rundt om løber og pumpeakslen. Der findes større pumper der er beregnet til kloakspildevand, og som er forsynet med en åben løber. De er meget driftsikre, men skal monteres inde i tanken, og de kræver at man skal løfte dem op af spildevandstanken, når de skal renses. Det er også muligt selv at lave en tilslutning på sugesiden til slange eller rør. Den er ikke selvansugende, og skal anbringes under spildevandstanken laveste vandstand. De fleste typer dykpumper skulle egentlig være fuldstændig under vand for at køle motoren, men de kan dog tåle at køre i fri luft i kortere tid. Lav rørføring/slangeforbindelse således at endedækslet af pumpen let kan fjernes for rensning. De findes også i mindre typer f. eks. Pumpex FGB 275 W/WA som er en 1½ " pumpe på 0,55 kw og 230 volt (Pumpex , ). Pumpen er af støbejern og er egentlig beregnet til at være neddykket. Jeg har flere gange ændret

5 denne type til tøropstiling uden for tanken, ved at påsvejse en rustfri 38 mm mejerirørs- kobling på tilgangssiden med støbejernselektroder (nikkel). Så er det let at adskille tilgangen fra pumpen ved evt. rensning og 38 mm rør passer sammen med en 1 1/2" slange. Centrifugalpumper: Der findes flere fabrikater med åben løber, som tillader mindre urenheder at passere. En der kan bruges er Varisco selvansugende pumpetype EP E50 TMm, 2 støbejernspumpe med rustfri aksel sammenbygget med 1,1 kw 2 polet el-motor. 1 x 220V, 50 Hz. fra Unit Pumps (tlf ) Lav rørføring/slangeforbindelse således at endedækslet af pumpen let kan fjernes for rensning. Der findes også færdige pumpestationer med centrifugalpumper / dykpumper. De har en mindre tank og er med styring af pumpen. De skal blot tilsluttes afløbs-systemet med rør/slanger og strøm. 5 Menbranpumper: Findes både som elektriske (12/24 volt) og håndbetjente. De kan pumpe toiletspildevand. Men der skal regnes med at de skal vedligeholdes, membran revner, ventiler tilstopper osv. De er selvansugende (op til 3 meter) og tåler at køre tør, jeg kan varmt anbefale dem som lænsepumper og til spildevand uden papir og fækalier. Der virker de problemfrie i langt tid. Og løftehøjden er over 6 meter. Den elektriske udgave bør monteres på en lodret væg med motoren øverst, vandtilgang i bunden og der bores 2-3 stk. 10 mm huller i bunden af pumpehuset (den del hvor motoren er monteret), således at evt. lækagevand kommer ud. Jeg har lavet et transportabelt system til at tømme spildevandstanke i en lille marina med en sådan pumpe som er forsynet med transformator og ensretter. Ved brug blev den stillet på dækket af skibet og skal blot tilsluttes en stikkontakt og kloaksystemet i land med en slange. Fabrikanten er E.W. Skov tlf Impellerpumper: De fleste større impellerpumper kan pumpe spildevand, også med toiletaffald. Der også findes specielle pumper, der er forsynet med en vinge der kværner indholdet inden det føres til impelleren, såkaldte maceratorpumper.

6 De findes både til 12/24 volt DC og til 230 volt AC. Lavvolt DC pumperne har ofte en begrænset brugstid pr. gang (10 til 15 minutter). De er driftsikre, men hår sætter sig fast om kværnvingen og pumpeaksel, så de skal renses en gang imellem. Husk altid at have en ekstra impeller, pakninger og skruer/møtrikker på lager (de er ret små og ofte med specielt gevind). Afløbsrør. Der skal anvendes polyproplen (PP) grå rør til alle afløbssystemer. De røde PVC rør er kun beregnet til at lægge i jord, hvor de er støttet af sand på alle sider. Vaskemaskiner mv. Mange typer pumper kan ikke lide trævler fra en vaskemaskine, og hvis maskinen ikke er forsynet med trævlesi (det er industrimaskiner uden pumpe ikke), bør der monteres en smudsamler på spildevandsafgangen. GF Fittings laver en god 50 mm model af plast, der er let at montere. Smudssamler VVS nr (GF nr ) og si med 2,5 mm huller VVS nr (GF nr ), men den er desværre dyr i indkøb. Vandpumper: En såkaldt diaframa- pumpe (flere menbraner med kort slaglængde) er et godt valg til fersk og saltvand. De er normalt også forsynet med indbygget pressostat, som styrer hvornår pumpen skal køre. En god udgave er Shurflo serie 2000, som både findes i 12, 24 volt DC og 230 volts AC udgaver. (Importør: Kjøller ) Pumpen bør monteres på en lodret væg med motoren øverst, og inden montage er det en god ide at adskille pumpehuset fra motoren og bore et par huller i huset imellem motor og pumpe-pakdåsen, således at evt. lækage-vand kommer ud og ikke op i motoren. Motoren er ikke ret vandtæt, så opsæt også en stænkskærm over den. Der bør også være en hydrofortank (akkumulatortank) på vandsystemet, en mindre tank hvor der er luft foroven og vand forneden (den kræver at der fyldes luft i tanken engang imellem. De findes også med en gum- 6

7 7 mi-menbram, som adskiller vand og luft, denne kræver ingen vedligeholdelse. Der kan ikke bruges en trykekspansionsbeholder af typen, der bruges til varmeanlæg, da vandet her er i direkte forbindelse med tankens jernsider, men denne model med VVS nr er ok. Hydrofortanken sørger for at pumpen ikke starter så tit, især når der kun åbnes lidt for en vandhane. Jeg kan anbefale at strømmen til motoren ikke styres direkte af pressostaten, men via et relæ og dioder (se nedenfor under Strøm og pumper ). Der findes også færdige husvandværker med centrifugalpumpe, hydrofortank og styring. De er normalt kun til 230 volt AC. (Billig hos Harald Nyborg). Den er egentlig kun beregnet til ferskvand, men jeg har haft en kørende med saltvand i over 7 år, og den virker fortsat. Følere og styring af pumpe: Der findes givere, der kan vise vandstanden i en spildevandstank på et instrument ligesom en benzinmåler. Det er med en arm og en variabel modstand. De er ikke særlig holdbare til spildevand. Jeg vil hellere anbefale en niveauføler anbragt et stykke fra tanktoppen i stedet for. Den kan f.eks. tænde en lysdiode når tanken er ved at være fuld, eller starte pumpen. (hvis det er en husbåd fast forbundet til et kloaksystem) Samme type føler kan også anbringes i bunden af tanken til at stoppe pumpen igen. Pumpen kan også startes manuelt og derefter køre en vis tid, f. eks. styret af en timer. Lad være med at styre strømmen til en pumpe direkte med en føler, brug i stedet et relæ eller kontaktor. Der findes flere typer af følere til spildevand. Jeg vil anbefale en kapacitiv- eller ultralyd føler. Jeg har gode erfaringer med nedenstående føler, som bl.a. anvendes til toilettanke i de danske IC togsæt. ETA Levelsensor (Firma Jørgensen og Co, tlf vare nr ) Den skal forsynes med vold DC og har en NPN transistorudgang som kan direkte kan styre et mindre relæ. Spildevandsføleren har et 3/8 rørgevind og skal blot skrues ind i tanken. Jeg foretrækker at montere føleren lodret, således at der ikke er chance for at vådt toiletpapir kan hænge fast og forstyre den. Hvis den skal monteres dybere i tanken, kan den monteres inden i et rør fra tanktoppen eler en følerkase som svejses ind i siden af tanken. Der kan være problemer med at der sætter sig fedt (fra køkkenafløb) omkring føleren, så den skal anbringes og kabelforbindelsen laves således at den kan skrus ud og renses. Findes også i en udgave til olie, ETA NR60F med M 14 x 1 gevind. Jeg har siden fundet denne noget dyrere vibrations føler, hvor der ikke ret let opbygges fedtlag eller følsom ved kondensvand. Type: # LVL-A1-G1S-E5V1- WH fra firmaet Pepperl + Fuchs A/S, Stamholmen 173, DK-2650 Hvidovre, Tlf.: Der er også erfaring med at almindelige flydere kan opbygge et fedt og skidtlag således at de bliver for tunge til at løftes af vandet i spildevandstanken.

8 8 Strøm og pumper: Når jævnstrøm (12-24 volt) afbrydes til en motor eller relæ, kommer der en stor modsat rettet strøm, som går hårdt ud over kontakten. Denne strøm kan fjernes ved at montere en diode over relæspolen eller motoren. Den skal vende modsat strømmens normale retning. (Stregen på dioden skal vende mod +.) Slanger og kloaklugt: Almindelige plast eller gummislanger er gennemtrængelige for lugten af kloakvand, især hvis vandet indeholder urin eller fækalier. Så derfor kan de ikke anbefales. Der findes specielle (normalt hvide) såkaldte lugttæte slanger til toiletbrug (de er dyre). PEM-rør er ikke ret gennemtrængelige for lugt. Ventiler: Den eneste ventil der kan anbefales til spildevands systemer, er kugleventilen, da der er frit gennemløb gennem ventilen. I større systemer kan anvendes butterflyventiler, men der kan sæte sig papir omkring lukkevingen. Kontraventiler: Der er altid risiko for at hår eller andre urenheder sætter sig i kontraventiler. Hvis der skal anvendes en sådan vil jeg anbefale kontraklapventiler, (gammeldags messingventil) som placeres lodret med tilgangen nedefra. Kloakering i land til husbåde m.v. Normalt i lystbådehavne findes der enten et transportabelt eller stationær anlæg, som kan suge vand op fra en spildevandstank på et skib, og aflevere det til det offentlige kloaksystem. Men dette system kan ikke anbefales til husbåde og fast beboede skibe, da det tager for langt tid at benyte dete, eler skibet skal flytes til miljøstationen. Jeg syntes at der i stedet skal laves et fast afløbssystem langs kajkant, og under evt. bro, hvortil de enkelte skibe selv pumper deres spildevand. Enten direkte fra toilet og afløb eller fra spildevandstank. Ethvert kloakprojektet skal godkendes af kommunens afløbsafdeling forinden arbejdet påbegyndes og arbejdet skal udføres af aut. kloakmester. Der findes en speciel 425 mm brønd med indbygget rottespærre (TJ PE brønd VVS nr ) som både er en rensebrønd og forhindrer rotter i at komme ind i det lokale kloaksystem. Jeg kan meget anbefale at montere denne.

9 9 Det er en stor fordel, hvis kloakeringen kan laves med naturligt fald hele vejen, men hvis nødvendig må det laves med en pumpebrønd, f.eks. fra bro og til kajkant. Det er muligt med diamantbor at bore hul i en cementbolværk eller med skærebrænder at komme igennem en jern spunsvæg. I fri luft skal der anvendes de grå polypropylen (PEH) afløbsrør, da de røde PVC rør kun er beregnet til at lægge i jord hvor de er støtet af sand. Røde rør er ikke formstabile ved højere temperaturer på afløbsvandet. Jeg ved godt at der ofte anvendes røde rør ved midlertidige skurvognsbyer, de er også biligere end de grå afløbsrør. Afløbsrør i det fri, skal understøttes godt, mindst for hver meter ved et 110 mm rør, og se nedenfor om isolering. Frost risiko: Tænk på muligheden for at et afløbssystem kan fryse om vinteren. Specielt kan det blive dyrt, hvis pumper mv. anbringes uden for opvarmede rum. Men også indvendig i slanger og rør, hvor der jævnligt løber vand, kan der efterhånden opbygges et is-lag, som helt kan lukke for gennemstrømningen af vand. Hvis spildevandet pumpes fra et skib/husbåd/pumpebrønd op til et kloaksystem er der risiko for at slangen fra skibet og til land fryser, hvis der står vand i denne hele tiden. Det kan laves således at slangen tømmes for vand, enten ved at der ikke er kontraventil ved pumpen (kun centrifugalpumpe) og slangen tømmes tilbage til spildevandstanken. Eller ved at røret til afgangen føres indvendig i overbygningen / styrehus, således at slangen er så højt oppe at den tømmes ud i kloak-systemet. Der kan evt. laves en vintertilslutning og en mere hensigtsmæsig anbragt sommertilslutning. Husk at vandstanden i haven ændrer sig med påvirkning af vind og strøm, så der skal tages agt for de forskellige højder af skibets afgangsstuds, så afløbsslangen altid kan drænes af for vand. En sidste mulighed er at der monteres et el-varmekabel langs med slangen. Alle dele af afløbssystemer i fri luft isoleres med mindst 20 mm i form af rørskåle eller lign.

10 10 Advarsel: Tænk på hvilke materialer der anvendes, specielt ting der er i forbindelse med havet og er under vandlinjen. Metaller tærer, slanger mørner og spændebånd ruster. Monter derfor altid 2 rustfrie spændebånd (med rustfri skrue) på slangeforbindelser og anvend en god kvalitet slange. Og almindelig messing fittings er ikke søvandsbestandig, det afzinkes og bliver mørt med tiden. Pas på hævert virkningen, der er sunket flere både pga. langsom vandfyldning gennem toiletter, vaske mv. Og en tømt spildevandstanke er blevet fyldt igen fra havet. Især ved sejlads kan der komme vand ret langt op ad skroget pga. søgang. Før slanger op under dækket og lav en hævertbryder, og husk at rense lufthullet jævnligt. Der skal være ventiler på alle skroggennemføringer, og husk at lukke og åben dem mindst 2 gang om året, så ventilerne ikke gror fast. Der er ingen spildevandsystemer med pumpe, der kan lide hår, så prøv at tilbageholde dem mest muligt. Brug ikke toilet og afløb som skraldespand. En rist med riller er bedre til at tilbageholde hår end en rist med huller. En pungvandlås er god til at fange hår. Og husk at alle afløbssystemer skal vedligeholdes, så lav rør og slanger så de kan renses, og placer pumper mv., således at de er til at komme til.

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Tekniske installationer på husbåde.

Tekniske installationer på husbåde. Anders Clausen Skibbroen 1 2450 København SV E-mail: acdana@skibbro.dk Sidst rettet: 26. august 2005 Tekniske installationer på husbåde. Dette er et arbejdspapir, der jævnligt vil blive udbygget og ændret,

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg NYHED VVS-nr.. SANIACCESS findeler afløbsmassen fra et toilet og pumper det til eksisterende afløb. Vor nye kværn/pumpe med Easy Access har kværnesystem og elektronik adskilt. Enkelt installation uden

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

10. Toilet. Marinetoilet, 12V. Marineworld model.

10. Toilet. Marinetoilet, 12V. Marineworld model. Marinetoiletter Marinetoilet, manuel Marineworld model. Standard toilet med hvidt plastsæde og låg. Mål: Ydermål fod: 350 x 130 mm. Diameter sokkel: 125 mm. Skruehulafstand sokkel: 100 mm. Skruehulafstand

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt!

Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! Bortskaffelse af spildevand fra autocampere, skal laves ordenligt! autocamper-info.dk 31. maj 2015 1 Forsyning- og tømning af autocampere Der er mange måder at lave bortskaffelse af spildevand for autocampere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

10. TOILET MARINETOILET, 12V MARINEWORLD MODEL

10. TOILET MARINETOILET, 12V MARINEWORLD MODEL 10. TOILET MRINETOILETTER MRINETOILET, MNUELT MRINEWORLD MODEL Standard toilet med hvidt plastsæde og låg. Mål: Ydermål fod: 350 x 130 mm. Diameter sokkel: 125 mm. Skruehulafstand sokkel: 100 mm. Skruehulafstand

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73.

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73. MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk

Læs mere

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012)

Teknisk bibliotek 21. Udslagskumme (version: 22.03.2012) Indledning. Gemt lidt af vejen, men skal være nem at finde, var tidligere udgangspunktet for etableringen af en sådan facilitet. I dag er det store udvalg af flotte og passende materialer med til, at udslagskummen

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer:

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING

BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING BOBLEBADEKAR MONTERINGSVEJLEDNING Vigtigt før installation 1. Brug kun en autoriseret el/installatør til at tilslutte badekaret 2. Tak fordi De købte et Bath Deluxe produkt. Af sikkerhedsmæssige årsager

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489 ÅBEN PUMPELØBER MED 12 mm FRI PASSAGE 1" GEVINDMUFFE-TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG AFGANG HØJTSIDDENDE KONTRAVENTILKLAP I SUGEÅBNING MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE MONOBLOKKOBLET MED EL-MOTORER FOR 12 V,

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

køling motoren til gengæld ikke brændstoffet ret godt. Derfor bør man undgå at anvende salt kølevand.

køling motoren til gengæld ikke brændstoffet ret godt. Derfor bør man undgå at anvende salt kølevand. 67 Der er svært at pege på, hvad de vigtigste komponenter på et motoranlæg er. Et er dog sikkert og det er, at kølevandssystemet hører til blandt sværvægterne. Sammenhængen mellem at levere det rigtige

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

DIESEL VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

DIESEL VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual DIESEL VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10030080 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Tekniske data & specifikationer... 5 Facon og indbygningsmål...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere