Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde."

Transkript

1 Anders Clausen Skibbroen Kbh. SV Sidst rettet: 26. august 2005 Nogle tanker og ideer om spildevand fra skibe og husbåde. Forord: Dette skal blot betragtes som et idé oplæg, hvori der kan være fejl og mangler, og jeg frasiger mig ethvert ansvar ved anvendelsen af nedenstående tekst og fremgangsmåder. Jeg er meget interesseret i rettelser, kommentarer og tilføjelser via , således at materialet løbende bliver udbygget. Materialet må kun gengives med opgivelse af kilde på denne måde: Anders Clausen Hvis du er interesseret i at modtage fremtidige udgaver af denne tekst, kan du blot sende mig en , og så vil jeg sende dem som . Se også min vejledning om Tekniske instalationer på husbåde og Pejse og brændeovne opstilling, skorsten og fyring Der er siden jeg lavede denne vejledning i kommet enkelte nye regler som ikke alle er indarbejdet endnu. Lovgivning m.m. (fra love om havmiljø, Østersø- konventionen, EU regler, standard havnereglement, afløbsregler mv.) Efter jan skal alle nybyggede eller væsentlig ombyggede skibe og lystbåde være forsynet med spildevandstank, hvis der er toilet ombord. Lystbåde bygget før år 2000 og som har et fast installeret toilet ombord skal senest 1. jan installeres med en spildevandstank (holdingtank) og dæksgennemføring, hvis de er: 1) Længere end 10,5 meter og 2) Bredere end 2,8 meter og 3) Bygget efter 1980 Reglerne fremgår af Søfartsstyrelsens Tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. Toiletter og spildevandstanke må kun tømmes til havet mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Der skal være modtageanlæg i land til spildevand fra skibe. Toiletter må ikke udledes til vandet i nogen havne. Andet end toilet-spildevand er lidt af en gråzone, det er ikke nævnt ret mange steder, men der må ikke udledes næringsholdig vand til havet, og dette er bl. a. vand med sæberester! Større last og passagerskibe ikke udlede nogen form for urenset spildevand.

2 2 I lejekontrakter for fastliggende fartøjer står der normalt, at der ikke må ske nogen form for udledning af spildevand. Min tolkning er at i mindre lystbåde kan vand fra opvask, bad mv. udledes til havet, men ikke fra toiletter, og at alt spildevand fra større fartøjer og husbåde skal tilledes det offentlig kloaksystem, evt. via spildevandstank i skibet. De fleste offentlige spildevandsmodtagere (kommunalt kloaknet) vil ikke modtage vand med for højt saltindhold, max 1.000mg/lit. Og havvand har et indhold på til mg/lit Så skibe der benytter havvand til toiletskyld, må derfor ikke lede spildevandet til det offentlige kloaksystem, men skal tømme spildevandstanken med tankvogn eller til de i havnene indrettede modtageanlæg. Toiletter, sanitet og armaturer: Jeg foretrækker at anvende de almindelig toiletter, vaske og armaturer (vandhaner), som normalt anvendes i land, da marinetoiletter ofte er ret små, og de armaturer der sælges til bådbranchen, ofte er af en ringe kvalitet (og dyrere end standar-ting ). Normalhøjden fra gulv til overkant af håndvask er 87 cm, og til center af brusearmatur 105 cm. Baderum i skibe: Jeg følger nogenlunde de samme regler som gælder for vådrum i huse, anvender smøremenbram under fliser osv. Er godt beskrevet i vejledningen: By og Byg Anvisning 200, "Vådrum" (Byggecentrums Boghandel tlf ) Jeg bruger det svenske Gluemaster system, med bl. a. flydende gummihud (Dansk importør tlf ). En anden god løsning er at belægge hele rummet med glasfiber armeret polyester, som danner en god og tæt kase. Eler vinylbelægning der svejses sammen (teknisk kaldes det for PVC banevare). Man skal tænke på at skibe arbejder mere end et hus, når de udsættes for vejrliget, så samlinger skal være mere fleksible. Og det er som regel endnu svære at komme af med fugtigheden i et skib, end i et hus. Husk derfor mekanisk udsugning, og at der også skal ny luft ind i rummet, for at en ventilator kan suge luft ud. Lav hul under døren eler ventil til det fri. Vandrør: Som rør til vand vil jeg anbefale at benytte pexrør i forringsrør (RIR) eller plast betrukne kobberrør (wico-rør) og ligesom i land må der ikke anvendes ikke tilgængelige samlinger og afgreninger. Husk at der skal anvendes støttebøsninger ved pexrør og bløde kobberrør, når der bruges klemringsfittings (Conex)

3 Spildevandstank: Det letteste er, hvis tanken kan anbringes i bunden af skibet, således at vand fra toilet, vaske og gulvafløb kan løbe direkte til tanken. Ellers må vandet pumpes til tanken. Tanken skal forsynes med et mandehul, således at den kan renses indvendig. Min erfaring er at det skal ske hvert 2-3 år, da der sætter sig fedt og sæberester på siderne. Tanken kan være af gummi, plastic, rustfri stål, søvandsbestandig aluminium eller jern. Gummi og plasttanke bliver ofte gennemtrængt af ildelugtende lugt, så jeg vil egentlig ikke anbefale disse materialer. En rustfri tank skal være af syrefast rustfri stål (316) og at den skal svejse med baggas da den elers tærer i svejsningerne. En tank af jern skal svummes med cement, for at beskyte mod tæringer. (rengør først tanken for glødeskaller m.v., og påfør en blanding af vand og cement mindst 2 gange). Eller behandles med epoxy maling. Men det er ikke en god ide at lave tanken i jern, den tærer igennem i løbet af nogle år. Forsyn tanken indvendig med anoder ligesom et skibsskrog, de skrues fast med møtrikker på påsvejsede rustfri bolte. Det anbefales i tanke uanset materialet. Tankens størrelse skal være på mindst 10 liter pr person pr time, som skibet er i søen. Søfartsstyrelsen har andre krav til størrelsen, så ved synspligtige skibe og husbåde må disse følges. Ved fastliggende skibe skal tanken være væsentlig større, hvis der ikke er tilsluttet fast kloakering. Det er en god ide at lave en spulevands-tilslutning med en kugleventil på pumperøret fra tanken, således at evt. fremmedlegemer, der stopper afgangen, kan fjernes, uden at skulle åbne mandedækslet og rense en fuld tank! Husk at der også skal være en udluftning fra tanktop (ikke via tilslutningsrør) ført til det fri. Mindst med en lysning på 35 mm, hvis toilettet er tilsluttet direkte til tanken, og der ikke ret langt fra toilet til tank. Pumper: Mange pumper til 230 volt er forsynet med en indbygget termosikring, som afbryder strømmen, hvis motoren bliver for varm, og når den så er kølet af, starter pumpen igen af sig selv. Men jeg anbefaler at der også opsættes et håndbetjent motorværn (afbryder strømmen ved overbelastning og skal resettes manuelt), for hvis pumpen er blokeret, prøver den at starte og stopper igen regelmæssigt, og til sidst brænder motoren af!! (jeg har prøvet det). Motorværnet skal indstilles lidt under motorens strømforbrug, således at det virker hurtigere end motorens termosikring. 3

4 4 Kværnpumper: Kværnpumper er normalt beregnet på at et almindeligt toilet med P-lås (vandret afløb) kan anbringes direkte på pumpeboksen, men den kan også tilsluttes med et 110 mm afløbsrør. Der er også tilslutningsmuligheder for andet spildevand, både i toppen og i siderne med 40 mm rør. Kan f. eks. anbringes lidt under gulvet således at brusevand kan tilledes pumpen, eller bruseniche-gulvet kan hæves. Spildevandet pumpes væk igennem et 25 eller 32 mm rør/slange. Der er et rimeligt stor tryk på afgangen, så hvis der bruges almindelige grå afløbsrør og fittings med gummitætninger, skal samlingerne sikres mod at kunne trykkes fra hinanden. Et 32 mm PEM rør passer også ind i muffen på almindelig 32 afløbsrør. Styring af pumpen er indbygget og den skal blot tilsluttes 230 volt. De kan ikke tåle at køre kontinuerligt og kan derfor ikke anbefales til tømning af større spildevandstanke. Pumpeboksen bør anbringes således at låget kan fjernes og pumpen renses. Fjern også kontraventilen i en af tilgangene forneden i siden af tanken, og anbring en aftapningsmulighed i stedet. Der findes flere typer på det danske marked, og de er alle driftsikre, men ingen af dem tåler fremmedlegemer. (bind, tamponer, vat, hår osv.) F. eks. Grundfoss, (tåler ikke saltvand) Saniflo, Watersan m. fl. Jeg kan anbefale Watersan 3 (VVS nr ), da det er den pumpe, der har den kraftigste motor, og en af de få der anbefales til vaskemaskiner. Dykpumper: Der findes flere typer af dykpumper, de små plast lænsepumper til volt DC kan bruges til brusebads afløb, men de skal ofte adskilles og renses, da hår sætter sig rundt om løber og pumpeakslen. Der findes større pumper der er beregnet til kloakspildevand, og som er forsynet med en åben løber. De er meget driftsikre, men skal monteres inde i tanken, og de kræver at man skal løfte dem op af spildevandstanken, når de skal renses. Det er også muligt selv at lave en tilslutning på sugesiden til slange eller rør. Den er ikke selvansugende, og skal anbringes under spildevandstanken laveste vandstand. De fleste typer dykpumper skulle egentlig være fuldstændig under vand for at køle motoren, men de kan dog tåle at køre i fri luft i kortere tid. Lav rørføring/slangeforbindelse således at endedækslet af pumpen let kan fjernes for rensning. De findes også i mindre typer f. eks. Pumpex FGB 275 W/WA som er en 1½ " pumpe på 0,55 kw og 230 volt (Pumpex , ). Pumpen er af støbejern og er egentlig beregnet til at være neddykket. Jeg har flere gange ændret

5 denne type til tøropstiling uden for tanken, ved at påsvejse en rustfri 38 mm mejerirørs- kobling på tilgangssiden med støbejernselektroder (nikkel). Så er det let at adskille tilgangen fra pumpen ved evt. rensning og 38 mm rør passer sammen med en 1 1/2" slange. Centrifugalpumper: Der findes flere fabrikater med åben løber, som tillader mindre urenheder at passere. En der kan bruges er Varisco selvansugende pumpetype EP E50 TMm, 2 støbejernspumpe med rustfri aksel sammenbygget med 1,1 kw 2 polet el-motor. 1 x 220V, 50 Hz. fra Unit Pumps (tlf ) Lav rørføring/slangeforbindelse således at endedækslet af pumpen let kan fjernes for rensning. Der findes også færdige pumpestationer med centrifugalpumper / dykpumper. De har en mindre tank og er med styring af pumpen. De skal blot tilsluttes afløbs-systemet med rør/slanger og strøm. 5 Menbranpumper: Findes både som elektriske (12/24 volt) og håndbetjente. De kan pumpe toiletspildevand. Men der skal regnes med at de skal vedligeholdes, membran revner, ventiler tilstopper osv. De er selvansugende (op til 3 meter) og tåler at køre tør, jeg kan varmt anbefale dem som lænsepumper og til spildevand uden papir og fækalier. Der virker de problemfrie i langt tid. Og løftehøjden er over 6 meter. Den elektriske udgave bør monteres på en lodret væg med motoren øverst, vandtilgang i bunden og der bores 2-3 stk. 10 mm huller i bunden af pumpehuset (den del hvor motoren er monteret), således at evt. lækagevand kommer ud. Jeg har lavet et transportabelt system til at tømme spildevandstanke i en lille marina med en sådan pumpe som er forsynet med transformator og ensretter. Ved brug blev den stillet på dækket af skibet og skal blot tilsluttes en stikkontakt og kloaksystemet i land med en slange. Fabrikanten er E.W. Skov tlf Impellerpumper: De fleste større impellerpumper kan pumpe spildevand, også med toiletaffald. Der også findes specielle pumper, der er forsynet med en vinge der kværner indholdet inden det føres til impelleren, såkaldte maceratorpumper.

6 De findes både til 12/24 volt DC og til 230 volt AC. Lavvolt DC pumperne har ofte en begrænset brugstid pr. gang (10 til 15 minutter). De er driftsikre, men hår sætter sig fast om kværnvingen og pumpeaksel, så de skal renses en gang imellem. Husk altid at have en ekstra impeller, pakninger og skruer/møtrikker på lager (de er ret små og ofte med specielt gevind). Afløbsrør. Der skal anvendes polyproplen (PP) grå rør til alle afløbssystemer. De røde PVC rør er kun beregnet til at lægge i jord, hvor de er støttet af sand på alle sider. Vaskemaskiner mv. Mange typer pumper kan ikke lide trævler fra en vaskemaskine, og hvis maskinen ikke er forsynet med trævlesi (det er industrimaskiner uden pumpe ikke), bør der monteres en smudsamler på spildevandsafgangen. GF Fittings laver en god 50 mm model af plast, der er let at montere. Smudssamler VVS nr (GF nr ) og si med 2,5 mm huller VVS nr (GF nr ), men den er desværre dyr i indkøb. Vandpumper: En såkaldt diaframa- pumpe (flere menbraner med kort slaglængde) er et godt valg til fersk og saltvand. De er normalt også forsynet med indbygget pressostat, som styrer hvornår pumpen skal køre. En god udgave er Shurflo serie 2000, som både findes i 12, 24 volt DC og 230 volts AC udgaver. (Importør: Kjøller ) Pumpen bør monteres på en lodret væg med motoren øverst, og inden montage er det en god ide at adskille pumpehuset fra motoren og bore et par huller i huset imellem motor og pumpe-pakdåsen, således at evt. lækage-vand kommer ud og ikke op i motoren. Motoren er ikke ret vandtæt, så opsæt også en stænkskærm over den. Der bør også være en hydrofortank (akkumulatortank) på vandsystemet, en mindre tank hvor der er luft foroven og vand forneden (den kræver at der fyldes luft i tanken engang imellem. De findes også med en gum- 6

7 7 mi-menbram, som adskiller vand og luft, denne kræver ingen vedligeholdelse. Der kan ikke bruges en trykekspansionsbeholder af typen, der bruges til varmeanlæg, da vandet her er i direkte forbindelse med tankens jernsider, men denne model med VVS nr er ok. Hydrofortanken sørger for at pumpen ikke starter så tit, især når der kun åbnes lidt for en vandhane. Jeg kan anbefale at strømmen til motoren ikke styres direkte af pressostaten, men via et relæ og dioder (se nedenfor under Strøm og pumper ). Der findes også færdige husvandværker med centrifugalpumpe, hydrofortank og styring. De er normalt kun til 230 volt AC. (Billig hos Harald Nyborg). Den er egentlig kun beregnet til ferskvand, men jeg har haft en kørende med saltvand i over 7 år, og den virker fortsat. Følere og styring af pumpe: Der findes givere, der kan vise vandstanden i en spildevandstank på et instrument ligesom en benzinmåler. Det er med en arm og en variabel modstand. De er ikke særlig holdbare til spildevand. Jeg vil hellere anbefale en niveauføler anbragt et stykke fra tanktoppen i stedet for. Den kan f.eks. tænde en lysdiode når tanken er ved at være fuld, eller starte pumpen. (hvis det er en husbåd fast forbundet til et kloaksystem) Samme type føler kan også anbringes i bunden af tanken til at stoppe pumpen igen. Pumpen kan også startes manuelt og derefter køre en vis tid, f. eks. styret af en timer. Lad være med at styre strømmen til en pumpe direkte med en føler, brug i stedet et relæ eller kontaktor. Der findes flere typer af følere til spildevand. Jeg vil anbefale en kapacitiv- eller ultralyd føler. Jeg har gode erfaringer med nedenstående føler, som bl.a. anvendes til toilettanke i de danske IC togsæt. ETA Levelsensor (Firma Jørgensen og Co, tlf vare nr ) Den skal forsynes med vold DC og har en NPN transistorudgang som kan direkte kan styre et mindre relæ. Spildevandsføleren har et 3/8 rørgevind og skal blot skrues ind i tanken. Jeg foretrækker at montere føleren lodret, således at der ikke er chance for at vådt toiletpapir kan hænge fast og forstyre den. Hvis den skal monteres dybere i tanken, kan den monteres inden i et rør fra tanktoppen eler en følerkase som svejses ind i siden af tanken. Der kan være problemer med at der sætter sig fedt (fra køkkenafløb) omkring føleren, så den skal anbringes og kabelforbindelsen laves således at den kan skrus ud og renses. Findes også i en udgave til olie, ETA NR60F med M 14 x 1 gevind. Jeg har siden fundet denne noget dyrere vibrations føler, hvor der ikke ret let opbygges fedtlag eller følsom ved kondensvand. Type: # LVL-A1-G1S-E5V1- WH fra firmaet Pepperl + Fuchs A/S, Stamholmen 173, DK-2650 Hvidovre, Tlf.: Der er også erfaring med at almindelige flydere kan opbygge et fedt og skidtlag således at de bliver for tunge til at løftes af vandet i spildevandstanken.

8 8 Strøm og pumper: Når jævnstrøm (12-24 volt) afbrydes til en motor eller relæ, kommer der en stor modsat rettet strøm, som går hårdt ud over kontakten. Denne strøm kan fjernes ved at montere en diode over relæspolen eller motoren. Den skal vende modsat strømmens normale retning. (Stregen på dioden skal vende mod +.) Slanger og kloaklugt: Almindelige plast eller gummislanger er gennemtrængelige for lugten af kloakvand, især hvis vandet indeholder urin eller fækalier. Så derfor kan de ikke anbefales. Der findes specielle (normalt hvide) såkaldte lugttæte slanger til toiletbrug (de er dyre). PEM-rør er ikke ret gennemtrængelige for lugt. Ventiler: Den eneste ventil der kan anbefales til spildevands systemer, er kugleventilen, da der er frit gennemløb gennem ventilen. I større systemer kan anvendes butterflyventiler, men der kan sæte sig papir omkring lukkevingen. Kontraventiler: Der er altid risiko for at hår eller andre urenheder sætter sig i kontraventiler. Hvis der skal anvendes en sådan vil jeg anbefale kontraklapventiler, (gammeldags messingventil) som placeres lodret med tilgangen nedefra. Kloakering i land til husbåde m.v. Normalt i lystbådehavne findes der enten et transportabelt eller stationær anlæg, som kan suge vand op fra en spildevandstank på et skib, og aflevere det til det offentlige kloaksystem. Men dette system kan ikke anbefales til husbåde og fast beboede skibe, da det tager for langt tid at benyte dete, eler skibet skal flytes til miljøstationen. Jeg syntes at der i stedet skal laves et fast afløbssystem langs kajkant, og under evt. bro, hvortil de enkelte skibe selv pumper deres spildevand. Enten direkte fra toilet og afløb eller fra spildevandstank. Ethvert kloakprojektet skal godkendes af kommunens afløbsafdeling forinden arbejdet påbegyndes og arbejdet skal udføres af aut. kloakmester. Der findes en speciel 425 mm brønd med indbygget rottespærre (TJ PE brønd VVS nr ) som både er en rensebrønd og forhindrer rotter i at komme ind i det lokale kloaksystem. Jeg kan meget anbefale at montere denne.

9 9 Det er en stor fordel, hvis kloakeringen kan laves med naturligt fald hele vejen, men hvis nødvendig må det laves med en pumpebrønd, f.eks. fra bro og til kajkant. Det er muligt med diamantbor at bore hul i en cementbolværk eller med skærebrænder at komme igennem en jern spunsvæg. I fri luft skal der anvendes de grå polypropylen (PEH) afløbsrør, da de røde PVC rør kun er beregnet til at lægge i jord hvor de er støtet af sand. Røde rør er ikke formstabile ved højere temperaturer på afløbsvandet. Jeg ved godt at der ofte anvendes røde rør ved midlertidige skurvognsbyer, de er også biligere end de grå afløbsrør. Afløbsrør i det fri, skal understøttes godt, mindst for hver meter ved et 110 mm rør, og se nedenfor om isolering. Frost risiko: Tænk på muligheden for at et afløbssystem kan fryse om vinteren. Specielt kan det blive dyrt, hvis pumper mv. anbringes uden for opvarmede rum. Men også indvendig i slanger og rør, hvor der jævnligt løber vand, kan der efterhånden opbygges et is-lag, som helt kan lukke for gennemstrømningen af vand. Hvis spildevandet pumpes fra et skib/husbåd/pumpebrønd op til et kloaksystem er der risiko for at slangen fra skibet og til land fryser, hvis der står vand i denne hele tiden. Det kan laves således at slangen tømmes for vand, enten ved at der ikke er kontraventil ved pumpen (kun centrifugalpumpe) og slangen tømmes tilbage til spildevandstanken. Eller ved at røret til afgangen føres indvendig i overbygningen / styrehus, således at slangen er så højt oppe at den tømmes ud i kloak-systemet. Der kan evt. laves en vintertilslutning og en mere hensigtsmæsig anbragt sommertilslutning. Husk at vandstanden i haven ændrer sig med påvirkning af vind og strøm, så der skal tages agt for de forskellige højder af skibets afgangsstuds, så afløbsslangen altid kan drænes af for vand. En sidste mulighed er at der monteres et el-varmekabel langs med slangen. Alle dele af afløbssystemer i fri luft isoleres med mindst 20 mm i form af rørskåle eller lign.

10 10 Advarsel: Tænk på hvilke materialer der anvendes, specielt ting der er i forbindelse med havet og er under vandlinjen. Metaller tærer, slanger mørner og spændebånd ruster. Monter derfor altid 2 rustfrie spændebånd (med rustfri skrue) på slangeforbindelser og anvend en god kvalitet slange. Og almindelig messing fittings er ikke søvandsbestandig, det afzinkes og bliver mørt med tiden. Pas på hævert virkningen, der er sunket flere både pga. langsom vandfyldning gennem toiletter, vaske mv. Og en tømt spildevandstanke er blevet fyldt igen fra havet. Især ved sejlads kan der komme vand ret langt op ad skroget pga. søgang. Før slanger op under dækket og lav en hævertbryder, og husk at rense lufthullet jævnligt. Der skal være ventiler på alle skroggennemføringer, og husk at lukke og åben dem mindst 2 gang om året, så ventilerne ikke gror fast. Der er ingen spildevandsystemer med pumpe, der kan lide hår, så prøv at tilbageholde dem mest muligt. Brug ikke toilet og afløb som skraldespand. En rist med riller er bedre til at tilbageholde hår end en rist med huller. En pungvandlås er god til at fange hår. Og husk at alle afløbssystemer skal vedligeholdes, så lav rør og slanger så de kan renses, og placer pumper mv., således at de er til at komme til.

Tekniske installationer på husbåde.

Tekniske installationer på husbåde. Anders Clausen Skibbroen 1 2450 København SV E-mail: acdana@skibbro.dk Sidst rettet: 26. august 2005 Tekniske installationer på husbåde. Dette er et arbejdspapir, der jævnligt vil blive udbygget og ændret,

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL67708603

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse 609 15.0 Drift og vedligeholdelse Dette kapitel er uddrag af Afløbsanlæg i jord Kloakmesterarbejde, Rørcentret Teknologisk Institut 2002. Lovgivningens krav Ifølge DS 432 skal

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Om brændstofsystemet til dieselmotorer

Om brændstofsystemet til dieselmotorer Om brændstofsystemet til dieselmotorer Tegningen indeholder følgende komponenter med rørføring. Brændstoftank (påfyldningsrør og afluftningsrør er ikke vist) Grovfilter med vandudskiller (nederste del)

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

PMG konstruktions manual

PMG konstruktions manual PMG konstruktions manual Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric - Februar 2001 kommentarer er velkomne på hugh@scoraigwind.co.uk Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Liste over materialer og værktøj 6 3. Skabeloner

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager Karl Vogt-Nielsen, CASA August 2012 Undersøgelsen er gennemført for Amager Vest Lokaludvalg

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Gode råd om professionelle støvsugere og luftrensere!

Gode råd om professionelle støvsugere og luftrensere! www.starmix.dk www.kiekens.dk www.pullman.dk Gode råd om professionelle støvsugere og luftrensere! For din skyld! Støvet skal ende i filtrene på støvsugere og luftrensere ikke i dine lunger! Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere