Vand i kælderen. nye veje for vandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand i kælderen. nye veje for vandet"

Transkript

1 Vand i kælderen 1 nye veje for vandet

2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store muligheder, så er det nu engang også husets lavest placerede del og er derfor ofte den mest udsatte del af huset under kraftige regnbyger. Denne pjece giver dig en række gode råd om, hvordan du undgår vand i kælderen også i andre tilfælde end ved kraftige regnbyger, som især forekommer om sommeren. På sidste side af denne pjece har vi lavet en ordforklaring, der beskriver de tekniske udtryk vi bruger i pjecen. Hvis du har spørgsmål til denne pjece, vand i kælderen eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf eller på mail Med venlig hilsen Herning Vand Hvorfor denne pjece? Kælderen er dit ansvar, men... Hvad gør vi for at mindske risikoen for vand i kælderen? Hvad kan du gøre for at mindske risikoen for vand i din kælder? Årsagerne til vand i kælderen kan være mange Små, men gode råd mod vand i kælderen Ordforklaring SPILDEVAND

3 KÆLDEREN ER DIT ANSVAR, MEN 4 5 Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom også den stikledning, der forbinder dine rør med det offentlige kloaknet. Herning Vand har ansvaret for det offentlige kloaknet, herunder stikledningen frem til skellet til din ejendom. Det er vores opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand, fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde. Desuden har vi et servicemål for vand i terrænniveau. Vand i terrænniveau vil sige, at der står vand på jorden. Dette må højst optræde 1 gang hvert 5. år i regnvandsledninger i separatsystemer, og 1 gang hvert 10. år i fællessystemer. HVAD GØR VI FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR VAND I KÆLDEREN? Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning inden for de tekniske og økonomiske muligheder, som vi har til rådighed. I Herning Vand prioriterer vi kældre højt, når vi planlægger og anlægger nye kloaknet og reparerer de gamle kloakledninger. Vi arbejder på en generel forbedring af kloaknettet, så de nye anlæg er beregnet til at aflede meget store mængder vand. Men vi er ikke så meget herre over naturen, at vores indsats er nogen fuld garanti. Det er dit eget ansvar at være på den sikre side. Separatsystem: Når der både er ét kloakrør til spildevand og ét til regnvand er kloakken separeret, det kalder vi et separatsystem. Fællessystem: Når der kun er ét kloakrør, hvor både spildevand og regnvand løber i kalder vi det et fællessystem. Når vi skal afgøre, om servicemålene er overholdt, kontrollerer vi hvor kraftig den regn er, som er årsag til oversvømmelsen, og beregner hvor hyppigt den optræder. Hvis du får en skade på grund af kloakvand, skal du både henvende dig til dit eget forsikringsselskab for at få hjælp og til Herning Vand. Så kan vi prioritere dit område i forbindelse med kloakfornyelse i området, hvis servicemålene ikke er overholdt.

4 HVAD KAN DU GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR VAND I DIN KÆLDER? GÆLDER FÆLLESKLOAKEREDE OMRÅDER 6 7 Installere pumpe eller højvandslukke Hvis du vil mindske risikoen for vand i kælderen efter kraftig regn, foreslår vi, at du enten installerer en pumpe med kontraventil eller et såkaldt højvandslukke. Et højvandslukke sikrer, at vand fra kloakken ude i vejen ikke presses tilbage i huset og op igennem afløbet i din kælder. En pumpe med kontraklap har samme funktion, og sikrer samtidig mulighed for bortledning af kloakvand fra din ejendom. Både en pumpe med kontraventil og et højvandslukke kan være en betydelig investering for en alm. familie, men på lang sigt er der tale om en økonomisk besparelse, en mulighed for værdiforøgelse og et større velbehag ved at bo i dit hus. De har begge sine fordele og ulemper. Omfangsdræn Du kan med fordel lave et omfangsdræn udenom din kælder, hvis du kan se og mærke at fundament og sokkel suger fugt til sig pga. for meget vand op ad huset. Omfangsdræn kan dog være meget dyrt. Pumpe med kontraventil Vi foreslår derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om, hvilken løsning der passer dig og dit hus bedst. Kontrollere og reparere defekte eller for små kloakrør Kloakrørene fra dit hus kan være defekte eller med tiden være blevet for små til at kunne bortlede tilstrækkeligt vand fra din grund. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester med henblik på at få undersøgt dine kloakrør grundigt. Højvandslukke

5 ÅRSAGERNE TIL VAND I KÆLDEREN KAN VÆRE MANGE 8 9 Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer Hvis din kældervæg og jorden omkring huset er meget fugtig, kan det skyldes, at selve kældervæggen er utæt, eller at grundvandstanden er steget efter en periode med megen nedbør. En tredje årsag kan være, at en tagnedløbsbrønd er utæt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfladevand ledes ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør. Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg foreslår vi, at du henvender dig til en murermester. Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres eller terrænets hældning ikke leder vandet væk fra huset, anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, så kontakt en autoriseret VVS-installatør og dit forsikringsselskab. Forstoppelse Hvis vandet forsvinder langsomt, eller det klukker mærkeligt, når der skylles ud i toilettet, kan det være tegn på forstoppelse i kloakledningen. Vi foreslår, at du starter med at løfte dækslet til skelbrønden, hvis du har en. Den befinder sig oftest på din grund nær skellet ud til vejen. Hvis rensebrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i vores del af stikledningen. I den situation skal du kontakte Herning Vand. Vi vil herefter hurtigst muligt sørge for at få renset ledningen uden udgift for dig. Hvis kloakledningen er stoppet, samtidig med at rensebrønden er tom, så er problemet opstået i din del af stikledningen. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre skaden. Denne udgift er for din egen regning og dækkes altså ikke af Herning Vand.

6 SMÅ, MEN GODE RÅD MOD VAND KÆLDEREN ORDFORKLARING > Overvej om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen. > Hæld ikke fedt i dine afløb. > Skyl ikke bleer, bind, vatpinde, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb. > Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden. > Sørg for at alle brønde er nemme at komme til at rense. > Rens med jævne mellemrum sandfanget for blade, sand, småsten m.m. > Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. > Kontroller jævnligt, at din pumpe eller dit højvandslukke virker hvis du har sådan en installeret. > Når du udbedrer dit kloaksystem er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester. Når du hjælper os, hjælper vi dig Kontakt byggesagsafdelingen på Herning Kommune på eller på telefon , eller gå ind på for at få en kloaktegning over din ejendom. Det er en stor hjælp, når enten du eller Herning Kommune skal finde årsagen til vand i din kælder. Derudover har du som husejer selv pligt til at orientere Herning Kommune om, hvis du ændrer på nogle kloakforhold omkring dit hus. Hvis du sørger for at orientere Herning Kommune om ændringerne - så vil de sørge for, at oplysningerne bliver opdateret hos byggesagsafdelingen. Eksempel på byggesagstegning. Fællessystem Spildevand og regnvand løber i samme ledning. Grundejer Den tinglyste ejer af den private grund/ejendom. Højvandslukke Lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Omfangsdræn En slags nedgravet "tagrende", som ligger langs fundamentet og leder overskydende vand væk fra huset. Sandfang En brønd på regnvandsledningen. Sandfangets funktion er at opsamle sand, blade m.m. og forhindre det i at løbe ud i vandløb, regnvandssøer og renseanlæg. Der skal altid stå vand i en sandfangsbrønd. Separatsystem Spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Skel Grænsen mellem grunde. I dette tilfælde er der tale om grænsen mellem det offentliges areal (Herning Kommunes vejen) og det private areal (grundejers grunden). Skelbrønd Brønd, der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Det er ofte den sidste brønd på den private del af stikledningen inden skel. Spildevand Brugt vand fra f.eks. håndvask, toilet, madlavning og lignende. Stikledning Kloakledning, der afleder spildevand fra ejendommen til den offentlige hovedkloakledning. Tagnedløbsbrønd Rensebrønd, der ofte findes i forbindelse med tagnedløbsrør (det rør, der leder tagvand ned i kloakken). Der er ofte etableret et sandfang (se ordforklaring) i bunden af brønden. Pumpe/ Pumpebrønd Anlæg til bortpumpning af afløbsvand. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller brønd. Yderligere oplysninger Du finder yderligere oplysninger om Herning Vand på Her kan du blandt andet hente vores øvrige informationspjecer om bl.a. separering og skelbrønd. På Herning Kommunes hjemmeside kan finde den gældende spildevandsplan. Kommune) og det private areal (grundejers)

7 Herning Vand Ålykkevej Herning Hvem er Herning Vand? Herning Vand er et forsyningsselskab, der leverer Kontakt rent os: og velsmagende drikkevand til kunderne, Herning Vand samt A/S afleder og renser spildevandet, før Ålykkevej det føres 5 retur til vandkredsløbet Herning Miljøet er i højsædet hos Herning Vand, og Tlf.: vi 9999 ønsker 2299 at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet CVR i hele Herning Kommune - EAN og Danmark Vil Kontortid: du have nyheder fra Herning Vand i Man.-Tors.: din indbakke? Kl Tilmeld Fredag: dig vores nyhedsmails Kl på Lør.-Søn.: Lukket Kontortid Man.-tors.: Kl Fredag: Kl Lør.-søn.: Lukket Hvem er Herning Vand A/S? Tlf Herning Vand A/S er et forsyningsselskab, der leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne, samt afleder og renser spildevandet, før det føres retur til vandkredsløbet. Miljøet er i højsædet hos Herning Vand A/S, og vi ønsker at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet i hele Herning Kommune - og Danmark. Vil du have nyheder fra Herning Vand A/S i din indbakke? Tilmeld dig vore nyhedsmails på Få mere information på For mere information gå ind på eller scan denne QR-kode. eller scan denne QR-kode. Hjemmesiden opdateres Hjemmesiden opdateres løbende løbende med med aktuelle aktuelle nyheder og gode råd. nyheder og gode råd. konceptas.dk Jan. 15, vers. 1

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder.

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder. Skidegode tips til hus og have Læg magasinet på toiletbordet TOILET KLUMMEN så er det ikke så slemt at være på spanden... GENANVEND REGNVAND -skyl ikke guld ud i kloakken! Side 4 GÆT EN LORT Side 9 EN

Læs mere