Om-kultur, Mod-kultur og Med-kultur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om-kultur, Mod-kultur og Med-kultur."

Transkript

1 Om-kultur, Mod-kultur og. Førjulsseminar i Gamle Logen i Oslo: Fokus på Fokus Oplæg 7. december 2012 Svend Aage Rasmussen Med tak til Anna Lanken Rasmussen Svend Aage Rasmussen 1

2 En Om-kultur bliver til : Salpêtrière 1887 Svend Aage Rasmussen 2

3 Denne workshop Indledning Antropologiske studier af behandlingssteder for spiseforstyrrelser Om Om-kultur, Kritiske perspektiver: Mod-kultur og Medkultur Epilog Spørgsmål Svend Aage Rasmussen 3

4 Antropologisk forskning om psykiatrisk behandlingskultur Hvordan sandheder om patienter ikke er statiske og a-kulturelle men derimod skabes, praktiseres og forhandles af behandlere, patienter og pårørende. Et dynamisk kulturbegreb: kultur er i konstant forandring den både reproduceres og udfordres hele tiden. Svend Aage Rasmussen 4

5 Feeding Anorexia Helen Gremillion: Feeding Anorexia. Gender and Power at a Treatment Center (2003). Hvordan mainstream terapier i behandling af spiseforstyrrelser, uden at ville det, er med til at reproducere historisk specifikke, dominerende kulturelle diskurser om køn, individualisme, fysisk fitness og familieliv og dermed anorexiens mulighedsbetingelser. Svend Aage Rasmussen 5

6 Behandlingskultur på Walsh: Et eksempel på en Om-kultur Naturalisering af det sunde selv og den sunde familie som naturlige og objektive sandheder om patienterne og deres familier (i modsætning til normative, kulturelt forankrede forståelser). Problemer begrebsliggøres udelukkende som noget i patienten og dennes familie. Den psykiatriske diskurs om sundhed og sygelighed i anorektiske familier er med til at producere nogle af de problemer, der diagnosticeres. Svend Aage Rasmussen 6

7 Skabelsen af den overinvolverede mor All they do here is pull things apart; no one tells you how to put it back together. When Elaine left the hospital, I asked for advice about what to do at home. They told me: You just love her. You just love her, and leave her alone. Later, my daughter lost weight again, so I brought her in. The first thing they say to us is: you were supposed to be eating 3500 calories a day. You didn t. And Mom, you let her do this? I told them I resented that; no one had told me anything. So on the one hand, you re the cause, and on the other, you re not supposed to do anything. Svend Aage Rasmussen 7

8 Kritik af systemet = patientens patologi Bob agreed that the test isn t perfect but said that the problem here was that Elaine wanted it to be perfect. He argued that the treatment team should not cater to that desire; the best the team could do was make a decision and stick to it. The following day, Elaine wrote a two-page essay for miniteams expressing her anger and confusion about why she could not go home. Bob said that the team should not respond, because Elaine was obsessing. Svend Aage Rasmussen 8

9 Modstand i selvbekræftende systemer Modstand i den terapeutiske familie : personalet udlever eller fanges ind i patientens patologi eller som en overførsel af personalets personlige indre problemer i deres professionelle liv. Patienters modstand: symptom på deres sygdom. Svend Aage Rasmussen 9

10 Sandra: En forkert anorektiker Patients like Sandra have no identity. These patiens have no there there, there is no coherent sense of self. Svend Aage Rasmussen 10

11 Rebecca Lester Brokering Authenticity. Borderline Personality Disorder and the Ethics of Care in an American Eating Disorder Clinic. (2009) I: Current Anthropology, Vol. 50, No. 3 Svend Aage Rasmussen 11

12 Borderline-snak She s really borderline. She can t handle that kind of feedback from her peers without going into crisis. Watch out! She s in full borderline mode today! That drama really shows the borderline side of her. I think her borderline part is getting in the way of her recovery. Trying to do group therapy with all these borderlines is like herding cats. Svend Aage Rasmussen 12

13 Lester om Borderline-snak through borderline talk, the philosophical and ethical incoherence of the health care system becomes displaced into the individual client, who then carries the symptom of the system it is she, not the practitioners or the health care industry, who is rendered fragmented, conflicted, and incapable of decisive action. Svend Aage Rasmussen 13

14 Selvbekræftende om-kulturer Naturalisering af objektiv viden om patienterne. Modstand, kritik og uoverensstemmelser i behandlingen fortolkes som symptom på sygdom. Reproduktion af eksisterende magtrelationer. Behandlingskulturens medlemmer fritages fra egen rolle som kulturelle aktører. Svend Aage Rasmussen 14

15 En Om-kultur bliver til : Salpêtrière 1887 Svend Aage Rasmussen 15

16 Omkultur: Psy-videnskabernes metanarrativer Empiricisme/Scientisme Psykoanalysen Svend Aage Rasmussen 16

17 At forstå en morder 1 (Fra Rosenberg 2008 s. 103) Svend Aage Rasmussen 17

18 Sådanne mennesker De evner ikke at udvise en genuin interesse for andre, de kan ikke rumme såvel det sikre som det usikre i relationer, endsige reflektere nuanceret over dem. De mangler indsigt i deres egen udvikling, formår ikke at være selvkritiske og er ikke rigtigt opmærksomme på, hvordan deres følelser og eventuelle udbrud påvirker andre. Endeligt mangler de generelt set et indre liv, herunder at opleve kontinuitet i tilværelsen, have solide evner til at forklare, lytte, føle sig forsigtigt frem i forhold til andre, være ydmyg i positiv forstand, have humor, kunne tilgive, udvise gensidighed, ansvarlighed og troværdighed. Det bør bemærkes, at sættes der positivt fortegn foran disse mangler, toner der et billede frem af vigtige evner hos den kompetente psykolog (Christiansen 2008: 12. En artikel om Mentalisering vejen til sindet ) Svend Aage Rasmussen 18

19 Evidens? Kritiske perspektiver Epistemologi Mere sociologisk og antropologisk destabilisering Svend Aage Rasmussen 19

20 Evidens: Hvad virker for hvem? To be frank, any assertion for the superiority of special treatments for specific disorders should be regarded, at best as misplaced enthusiasm, far removed from the best interest of the consumer. The quality of the client s participation is the major determinant of outcome. The medical model for psychotherapy remains robust. To move beyond it, to accept and then put to use the latest science, will require nothing short of a paradigmatic shift. (Duncan,Miller, Wampold & Hubble, 2010, s. 422, 424 & 428) Svend Aage Rasmussen 20

21 Hvad skaber uproduktive kampe i terapi 1. Ekspertise og hierarkier 2. Konfrontation 3. Fortolkning 4. Etikettering / Diagnose (Butler & Bird, 2000) Svend Aage Rasmussen 21

22 En dansk pioner om hjælpekunst, nu evidensbaseret Sympathie skal man have, men denne Sympathie er først sand, naar man ret dybt tilstaar sig selv, at hvad der er hændet eet Menneske, kan hænde alle Den Læge ved en Daareanstalt, der er dum nok til at troe sig i al Evighed klog og sin smule Forstand assureret for al Skade i Livet, han er vel i en vis Forstand klogere end de Afsindige, men han er tillige dummere, og han skal vist ej helbrede Mange (Søren Kierkegaard 1844) Svend Aage Rasmussen 22

23 Nær Skjolden langt fra Salpêtrière: Et epistemologisk opgør fødes Svend Aage Rasmussen 23

24 Om fortalere for simplistisk naturvidenskabelig tankegang siger Wittgenstein, at de: bestandig har naturvidenskabens metode i tankerne og fristes uimodståeligt til at spørge og svare på samme måde som i naturvidenskaben. Den tilbøjelighed fører ind i fuldstændigt mørke (1958: 18) Svend Aage Rasmussen 24

25 Livsform og sprogspil Person-grammatik Organisme-grammatik Molekyle-grammatik (Harré 2002, Brinkmann 2009) Svend Aage Rasmussen 25

26 Mereologiske fejlslutninger Med hvilken grammatik forstås: Vrede Udmattelse Forstoppelse Forstår man vrede med O- eller M-grammatik ender man i fuldstændigt mørke. Svend Aage Rasmussen 26

27 Social konstruktionisme Conversation flows on, the application and interpretation of words, and only in its course do words have their meaning (Wittgenstein 1981, no. 135) Verden skabes i sproget af humane og nonhumane aktanter Sproget er også skabende (Austin, 1962) Svend Aage Rasmussen 27

28 Poststrukturalisme Maybe the target nowaday is not to discover what we are but to refuse what we are. (Foucault, 1982) Verden skabes i sproget og præges af herskende diskurser Nogle diskurser er potentielt undertrykkende Patienter har ikke en essens. Vi er, hvad vi i fælleskab gør hinanden til. Patienterne er ikke deres problemer Svend Aage Rasmussen 28

29 Det fjendtlige sprog Et sprog der beskriver mennesket eller menneskelige systemer (f. eks. familien) på en måde, hvor der ses bort fra kontekst, helhed, relationer, cirkulære sammenhænge (1. ordens kybernetik) og beskriver mennesket eller menneskelige systemer på en måde, der skjuler beskriveren, dennes position, forforståelse og samspil med systemet (2. ordens kybernetik). Sproget er ofte negativt ladet og direkte eller indirekte afstandtagende. Et almindeligt dagligsprog bruges sjældent, men et teknisk-videnskabeligt sprog med hyppig brug af fremmedord. (Rasmussen 2003, s. 231) Svend Aage Rasmussen 29

30 Virkninger af det fjendtlige sprog Skaber sociale hierarkier Underminerer det relationelle Medvirker til en svækkelse af selvopfattelsen Skaber negative selvopfyldende profetier Modvirker narrativ dybde Fremmer pseudovidenskabelighed Svend Aage Rasmussen 30

31 Terapeutisk kolonisering For if we use in our talk about people s intimate, personal relations the kind of specially invented, abstract terms we usually feel free to use in our theorizing in psychology, then, we end by putting their words into our terms, inviting an ideological dilemma of a very particular kind: for our words work to colonize, so to speak, the modes of being of those we study. (Shotter 1993: 181) Svend Aage Rasmussen 31

32 Sociologisk og antropologisk destabilisering af Om-kulturen Degraderingsceremonier (Garfinkel 1956) Den diagnostiske kultur (Løchen 1970) Besudling (Goffman 1961) Etikettering (Scheff 1966) Svend Aage Rasmussen 32

33 Om-tænkning: Det medico-administrative kompleks Foucault: History of Madness (2006) Stanton & Schwartz: The Mental Hospital (1954) Goffman: Asylums (1961) Løchen: Idealer og realiter i et psykiatrisk sykehus (1976) Elizur & Minuchin: Institutionalizing Madness (1989) Gremillion: Feeding Anorexia (2003) Young: The Harmony of Illusions: Inventing PTSD (1995) Anna Lanken Rasmussen Svend Aage Rasmussen 33

34 Den diagnostiske kultur Men den er begrenset fordi den alltid plasserer årsakerne til adferd i individet og ofte enda snevrere innen individets personlighed er det allikevel psykoanalysen med med forskellige avleggere som mer enn noen anden innflytelse har gitt denne kultur det store antall forklaringer. Den diagnostiske kultur er ifølge denne tradition meget optatt av det som egentlig og virkelig finner sted. Og i valget mellem en analytisk og en mer dagligdags forklaring, vil den diagnostiske kultur regelmessig styre opmærksomheden i retning af en diagnostiske forklaring. (Løchen 1970 s. 212) Svend Aage Rasmussen 34

35 Modtænkning, Modhandling og Modkultur Sociologiske mikroprocesser: Small acts of living, Unique events (Goffman 1961, Wade 1997) Modmagt: there is no single focus of great Refusal, no soul of revolt, source of all rebellions, or pure law of the revolutionary. Instead there is a plurality of resistances, each of them a special case. (Foucault 1978) Svend Aage Rasmussen 35

36 Det postmoderne 1. Skepsis over for meta-narrativer Psykoanalysen Empiricisme/Scientisme 2. Vægt på Lokale sandheder Horisontal ekspertise (Lyotard 1984) Svend Aage Rasmussen 36

37 Postmoderne ekspertice: Fra teknisk rationalitet til refleksion-i-handling: Den postmoderne refleksive praktiker møder problemer i en virkelighed præget af: Kompleksitet Usikkerhed Ustabilitet Hvert problem er unikt Værdikonflikt (Schön 1983) Svend Aage Rasmussen 37

38 Med-tænkning, om-tænkning og mod-tænkning Vi kan ikke, ikke tænke om patienten Vores tanker om patienten skal være postmoderne inspireret, fx skal vi: Være skeptiske over for metanarrativer og universel viden Ikke se viden som ubestridt Se viden som udtryk for magtforhold og kultur Være situerede og personlige Være bevidste om sprogets formende kraft Vi skal søge at tænke med patienten Vi skal søge at forstå patientens mod-tænkning Svend Aage Rasmussen 38

39 Eksempel på small acts of living Tissepauser under gruppeterapi: Behandlerne: Symptomatisk reaktion / forsøg på at kontrollere den angst der vil opstå når patienterne tvinges til at konfrontere deres problemer i gruppeterapi = negativ reaktion Small acts of living : Patienterne tager kontrol over den fysiske tid og handler i forhold til nogle begrænsende rammer de er uenige i = positiv reaktion Svend Aage Rasmussen Tidsteknologier & Psykoterapi

40 Hospital underlife We find that participants decline in some way to accept the official view of what they should be putting into and getting out of the organization and, behind this, of what sort of self and world they are to accept for themselves. Where enthusiasm is expected, there will be apathy; where loyalty, ther will be disaffection; where attendance, absenteeism; where robustness, some kind of illness; where deeds are to be done, varieties of inactivity. We find a multitude of homely little stories, each in its way a movement of liberty. Whenever worlds are laid on, underlives develop. (Goffman 1961: 267) Svend Aage Rasmussen 40

41 Om-tænkning og Med-tænkning: Fra at tænke om klienter som abstrakte individer til at tænke med dem i en dialogisk struktureret, social praksis (Shotter 2008) Svend Aage Rasmussen 41

42 At forstå en morder 2 Jeg Pierre Rivière, der har slået min mor, min søster og min broder ihjel (Foucault 1975) I begyndelsen af juli, i en ekstremt varm periode, gik en ung mand hen under aften fra sit kammer, som han lejede i S-stræde Han følte sig kuet af fattigdom; men tilmed hans betrængte situation var i den senere tid ophørt med at bekymre ham (Dostojevskij 1866) Svend Aage Rasmussen 42

43 Reflekterende processer We said to people we think you should think this way, meaning stop thinking like you do, and think like us. Stop doing what you are doing, and do this instead. It was about telling people how they should live their lives. This got unpleasant after a while, and that lead to us having to give it up. (Andersen i Anderson & Jensen 2007, s. 159) Svend Aage Rasmussen 43

44 Postmoderne med-kultur i praksis: Systemisk, narrativ og dialogisk Systemisk familiearbejde og flerfamiliemøder Narrativ terapi: Fx eksternalisering og bevidning Dialogisk praksis: Fx Åben dialog psykiatri og Reflekterende processer Rasmussen, A. L. 2010, Rasmussen 2010, Rasmussen & Svarrer 2008, Maisel, Epston & Borden 2004) Svend Aage Rasmussen 44

45 Epilog: Institutionalizing Madness Now what we want to convey is a deep concern with the destructive, dehumanizing force of mental health institutions that insist on maintaining an objective stance vis-a-vis the patients in their care. By failing to recognize the culturally bound nature of its organizations, the mental health establishment maintains a pseudoscientific stance that focuses on perhaps the one thing no human has ever been: an entity isolated from culture and context. (Elizur & Minuchin 1989) Svend Aage Rasmussen 45

46 Epilog: Nordiske digtere om sproget Sproget marcherer i takt med bødlerne. Vi må finde et nyt sprog (Tomas Tranströmer 1970) Broer af sultne ord (Joanes Nielsen 2010) Svend Aage Rasmussen 46

47 Litteraturliste Austin, J. L. (1997 (1962)). Ord der virker. København: Samleren. Butler, M. H., & Bird, M. H. (2000). Narrative and interactional process for preventing harmful struggle in therapy: An integrative and empirical model. Journal og marital and family therapy, 26, s Elizur, J., & Minuchin, S. (1989). Institutionalizing Madness. New York: Basic Books. Foucault, M. (1982). Afterword: The subject and power. I H. L. Dreyfus, & P. Rabinow, Michel Foucault. Beyond structuralism and hermeneutics (s ). Brighton: The Harvester Press. Foucault, M. (2006). History of Madness. London: Routledge. Foucault, M. (1978). The History of Sexuality: An Introduction (vol. 1). New York: Pantheon Books. Garfinkel, H. (1956). Conditions of successful degradation ceremonies. American journal of sociology, 61, s Goffman, E. (1961). Asylums. New York: Anchor Doubleday. Gremillion, H. (2003). Feeding anorexia: Gender and power at a treatment center. Durham: Duke University Press. Guilfoyle, M. (2001). Problematizing psychotherapy: The discursive production of a bulimic. Culture & Psychology, 7 (2), s Lester, R. J. (2009). Brokering Authenticity: Borderline Personality Disorder and the Ethics of Care in an American Eating Disorder Clinic. Current Antropology, 50 (3), s Lyotard, J.-F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge. Manchester: Manchester University Press. Løchen, Y. (1976 (1965)). Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus: Annen utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Maisel, R., Epston, D., & Borden, A. (2004). Biting the hand that starves you: Inspiring resistance to anorexia/bulimia. New York: Norton. Miller, S. D., Hubble, M. A., Duncan, B. L., & Wampold, B. E. (2010). Kap. 14: Delivering what works. I B. L. Duncan, S. D. Miller, B. Wampold, & M. A. Hubble, The Heart and Soul of Change: Second Edition (s ). Washington DC: American Psychogical Association. Svend Aage Rasmussen 47

48 Litteraturliste fortsat Rasmussen, A. L. (2010). Fleksibel kulturmægling: En antropologisk undersøgelse af kulturmægling på en psykiatrisk service i Canada. København: Kandidatspeciale Institut for Antropologi Københavns Universitet. Rasmussen, S. A. (2003). Det fjendtlige sprog. Refleksioner over udviklinger i psykiatrien. Fokus på familien, 31 (4), s Rasmussen, S. A. (2010). Systemisk og narrativ familieteori og Systemisk og narrativ familiebehandling. 2 kapitler i:. I S. Lunn, K. Rokkedal, & B. Rosenbaum (Red.), Frås og Faste. København: Dansk Psykologisk Forlag. Rasmussen, S. A., & Svarrer, T. (2008). Reflekterende processer og bevidning: En kritisk sammenligning af teori og praksis med synspunkter fra insidere. Fokus på Familien, 36 (3), s Scheff, T. J. (1975 (1966)). Psykisk syg - en sociologisk teori. København: Gyldendal. Schön, D. (1983). The reflective practioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. Shotter, J. (2008). Conversational realities revisited: Life, language, body and world. Chagrin Falls: Taos Institute Publications. Shotter, J. (1993). Cultural Politics of Everyday Life. Buckingham: Open University Press. Shotter, J. (2011). Getting It: Withness-Thinking and the Dialogical... in Practice. New York: Hampton Press. Wade, A. (1997). Small acts of living: Everyday resistance to violence and other forms of oppression. Contemporary family therapy, 19 (1), s Wittgenstein, L. (1958). The Blue and Brown Books. Oxford: Basil Blackwell. Wittgenstein, L. (1981). Zettel. Oxford: Basil Blackwell. Young, A: The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton:Princeton University Press Svend Aage Rasmussen 48

49 Svend Aage Rasmussen 49

Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi

Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi Fagartikkel Vitenskap og psykologi Svend Brinkmann Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kontakt svendb@hum.aau.dk Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi En ny kritisk

Læs mere

SYSTEMISK FORUM DODO BIRD VERDICT TEMA: 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION

SYSTEMISK FORUM DODO BIRD VERDICT TEMA: 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION SYSTEMISK FORUM 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION TEMA: DODO BIRD VERDICT KONTAKTINFO Bestyrelsen Lokale kontaktpersoner Lisbeth Villumsen (formand)

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

Afdeling for Antropologi og Etnografi,

Afdeling for Antropologi og Etnografi, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg ANTROPOLOGI & ETNOGRAFI, kandidatuddannelse, 2005-studieordning Fri, skriftlig projektformulering i Organisationsantropologi

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber

Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber Af Allan Holmgren, DISPUK, holmgren@dispuk.dk November, 2003 Denne artikel er skrevet som oplæg til mit indlæg på konferencen om

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

TRANSPERSONAL TRAINING INTRODUKTIONSMATERIALE TIL UDDANNELSEN I HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI & TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI

TRANSPERSONAL TRAINING INTRODUKTIONSMATERIALE TIL UDDANNELSEN I HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI & TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI TRANSPERSONAL TRAINING INTRODUKTIONSMATERIALE TIL UDDANNELSEN I HOLOTROPISK ÅNDEDRÆTSTERAPI & TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI HOLOWORLD CONSULT & ID ACADEMY 2015 2 ID Academy Slimmingevej 34 4100 Ringsted Tlf:

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

På udkig efter de unges invitationer

På udkig efter de unges invitationer vol. fokus 34 25 41 Universitetsforlaget 2006 På udkig efter de unges invitationer Søren HERTZ Denne artikel skal ses i forlængelse af «At arbejde systemisk i et diagnostisk felt» og «De unge og ungdomspsykiatrien

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi Nr. 2, 2007 1 Forandringsledelse gennem kommunikation Ledelse og Filosofi, Nr. 2, 2007 ISBN: 87-91943-28-0 EAN: 9788791943287

Læs mere

Overskridelse, overførsel og kompleksitet

Overskridelse, overførsel og kompleksitet Psykoterapi, supervision og undervisning Overskridelse, overførsel og kompleksitet At gøre terapi til en forskel, der kan gøre en forskel Af Jacob Mosgaard Fra: Systemisk Forum, vol. 23, nr. 2. 2010 Paradokser

Læs mere

Forandring i organisationer

Forandring i organisationer Forandring i organisationer - Den traditionelle tilgang og Appreciative Inquiry Kandidatafhandling Anders Peder Lysholm Hansen Cand.merc. Organisation og Strategi Aalborg Universitet 2009 Vejleder: Michael

Læs mere

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Mika Ito Bruun Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv Institut

Læs mere

Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone

Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone Sygemeldte kvinder med medicinsk uforklarede symptomer - En undersøgelse af sygedagpengesager i en gråzone Integreret speciale i socialvidenskab & sundhedsfremme- og sundhedsstrategier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

Dette fyldige nummer af GF

Dette fyldige nummer af GF Dette fyldige nummer af GF følger op på konferencen i marts med Ruth Skovgaards åbningstale og med referater af konferencens to inviterede talere, Frank Staemmler og Sean Gaffney. Men vi følger også op

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj

Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj Om medarbejderudviklingssamtalens betingelser og betydning i et strategisk perspektiv 10. semesters specialerapport på uddannelsen Læring og

Læs mere

Meningen med livet. - et kritisk essay. af Andreas Lloyd

Meningen med livet. - et kritisk essay. af Andreas Lloyd Meningen med livet - et kritisk essay af Andreas Lloyd - en besvarelse af spørgsmål 3: Diskuter religions, magis og/eller hekseris betydning som del af sociale, kulturelle og politiske processer. 2. semestersessay,

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference: Behov for ny ledelse?

Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference: Behov for ny ledelse? Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference: Behov for ny ledelse? Erfaringsbaseret artikel om ledelsesteknologier knyttet an til læringskultur i organisationer. Katrine Sejersen Selvstændig konsulent

Læs mere

Et hjem på institutionen

Et hjem på institutionen Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk plejehjem Et integreret speciale fra fagene Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros liv Eros bog The book of Eros Jeg Knus, Eros underviser som menneskeheden vi siger.. I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times 2 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Webkanban - praktik og refleksion

Webkanban - praktik og refleksion Webkanban - praktik og refleksion Masterafhandling: Interaktionsdesign og Multimedier Per Thykjær Jensen Anslag: 139.947 Årskort: 19810234 Kontakt: URL: Vejleder: per@multimusen.dk http://multimusen.dk/webkanban/

Læs mere