ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005"

Transkript

1 Bibelen - Guds ord Joh Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Matt Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Da Jesus gik hernede på jorden gjorde han mange undere, han gjorde syge raske og han fik endda Lazarus til at opstå fra de døde. Jesus fortalte også mange lignelser eller historier og dem fortalte han for at vi der nu læser i Bibelen bedre kan forstå hvem Jesus er og hvem Gud er. Jesus fortæller om en bondemand der havde 100 får han var glad for alle 100 får og passede meget godt på dem. Hver dag gik han ud på marken med sine får og så sad han og passede på dem hele dagen indtil der blev mørkt og han gik hjem igen med alle fårene. Men en dag hvor bonden skulle til at gå hjem opdagede han at der manglede et får. Bonden blev meget ked af det og begyndte at lede efter fåret. Han ledte længe, han gik op og ned af bakkerne, han kiggede bag buske og træer og nede ved et vandløb. Endelig fandt han fåret, det sad fast i en tjørnebusk. Bonden blev meget glad og lykkelig. Nu havde han fundet fåret og han kunne gå hjem med dem alle. 100 får er faktisk meget og måske kan I forestille jer hvor svært det må være at holde øje med så mange får på en gang. Men det kunne bonden godt fordi han kendte dem alle sammen. Jesus fortalte denne historie for at minde os om hvordan Gud er. Han er nemlig lige som bonden. Gud kender os mennesker og han passer på os lige som bonden passede på fårene. Selvom at Gud har mange mennesker at passe på, så ved han alligevel godt når der er en der er på puslinge/tumlinge vej væk fra ham, han kender os alle sammen for han har jo skabt os med hver vores udseende og særheder. Gud er den der passer på os og det er dejligt og trygt. Aktivitet Som illustration til det at huske på særheder og forskelle kan der i dag leges Kims-leg. Medbring forskellige små ting, tingene lægges ud på et bord, der må kigges på tingene i 30 sek. derefter dækkes de til og nu skal børnene huske tingene. Afslut legen med igen at snakke om at Gud kender os alle og husker på os. March og lejr nr.77, Troen er ikke en klippe. Der kan evt. blot læres 2-3 vers hos de yngste. Kære Gud, tak at du passer på os lige som bonden passer på sine får. Tak, at du kender hver enkelt af os og husker på os uanset hvor vi er. Hjælp os til aldrig at blive væk for dig. side 1

2 Bibelen - Guds ord puslinge/tumlinge Joh Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Matt Bespisningen af de Da Jesus hørte det, drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde:»stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarerne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad.«men Jesus svarede dem:»de behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise!«de sagde til ham:»vi har kun fem brød og to fisk her.«han sagde:»giv mig dem!«og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, tolv kurve fulde. Der var omkring fem tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn. Da Jesus gik hernede på jorden gjorde han mange undere, han gjorde syge raske og han fik endda Lazarus til at opstå fra de døde. Alle ting gjorde Jesus for at fortælle hvem Gud er, hvor stor han er og hvor mange fantastiske ting han kan gøre. I dag møder vi Jesus på et sted hvor der er mange mennesker sammen med ham. Jesus var faktisk gået ud for at være alene, men der var mange som fulgte ham og gerne ville høre hvad han havde at sige. Der var faktisk 5000 mennesker den dag sammen med Jesus. Jesus var glad for disse mennesker og hjalp dem der var syge. Da det blev aften ville disciplene sende de mange mennesker hjem, men Jesus vil at de skal blive. Giv dem noget at spise siger Jesus. Han ved godt at det eneste mad de har, er fem brød og to fisk. Det kan 5000 mennesker jo ikke blive mætte af, men så gør Jesus noget underligt og fantastisk. Det er faktisk en slags trylleri. Der står at han ser op mod himlen og velsigner maden. Pludselig er der mad nok til alle 5000 mennesker og det er da underligt. Sådan er Jesus og sådan er Gud. De kan gøre underlige ting. Det vi også kan se ud af denne historie er at Jesus kan lide os mennesker, han holder faktisk meget af os og ønsker at hjælpe os med stort og småt. Jesus kunne jo lige så godt have sendt alle de mange mennesker hjem, men han ville gerne vise at Gud kunne gøre dette under. Sam- tidig viser Jesus jo også at han altid vil sørge for os. Når vi beder Fadervor beder vi jo også Giv os i dag vort daglige brød og det må vi tro på at Jesus vil sørge for, at vi får det mad vi har brug for. Der er desværre mange mennesker i verden der ikke får mad hver dag. Det er fordi vi mennesker ikke er så gode til at dele. Egentlig kunne alle godt få mad hver dag, hvis maden bare blev fordelt på den rigtige måde. Vi må bede om at vi mennesker må blive bedre til at dele med andre. Vi må også tænke over hvordan vi kan være med til at hjælpe de mennesker der ikke har så meget mad. Aktivitet Hvis det kan lade sig gøre kunne der medbringes 5 små brød og 2 fisk (de kan også fremstilles i papir) og ud fra disse kunne der snakkes om det store under Jesus han gjorde. March og lejr nr.77, Troen er ikke en klippe. Der kan evt. blot læres 2-3 vers hos de yngste. Kære Gud, tak at du har lært os så meget om dig igennem de mange gode ting Jesus han gjorde. Tak at du elsker os og vil sørge for os hver eneste dag. side 2

3 Kirken Johs Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Historie til illustration af fortællingen om vintræet af Jørgen Børglum Larsen: Der var en gren på et æbletræ, som bestemte sig for, at den ikke længere ville være gren, Nej, nu ville den selv være et rigtigt træ. Æbletræet stod i en have, hvor havemanden gik og rev, og da grenen fik øje på havemanden, kaldte den på ham. Du havemand, sagde grenen, der ikke ville være gren, kan du ikke tage og skære mig af træet? For nu vil jeg ikke mere være gren, men træ. Havemanden stod og kiggede lidt på grenen. Det var en god og kraftig gren, med masser af grønne blade, og da det var forår, var den fyldt med de dejligste blomster. Er det nu ikke dumt af dig? spurgte havemanden og fortsatte: Kan du selv skaffe dig varme og vand, så dine blomster kan blive til æbler? Det mente grenen nu nok, den kunne, og den gentog sit spørgsmål til havemanden, for den var rigtig godt træt af bare at være gren. Så tog havemanden da sin beskæresaks og klippede grenen over. Plant mig så i bedet der! befalede grenen og pegede på rosenbedet, som havemanden var ved at gære i stand. Jamen, du har jo ingen rødder, sagde havemanden. Skidt med det, svarede den afklippede gren. Og så plantede havemanden grenen midt i rosenbedet. Det vil sige: han kunne jo ikke gøre andet end at stikke grenen ned i den bare jord. Nu gik der ikke mange dage, så stod havemanden igen ved rosenbedet. Og da var grenens blade allerede krøllet sammen og blomsterne faldet af. Men grenen havde endnu ikke givet op. Jeg skal nok klare den, hvæsede den stolt. Men en sensommerdag, hvor himlen var så blå, som den kun kan være i pilte september, og det gamle æbletræ stod med de rødeste og saftigste æbler, kom havemanden igen forbi grenen i rosenbedet. Nu havde den ikke et blad tilbage, ikke en blomst, ikke et æble. Den var kun en vissen pind. Og havemanden fortalte pinden, at den skulle alligevel være blevet på træet, hvor den kunne få både varme og vand. Åhja, sagde pinden og klagede sig, men på træet skulle jeg dele både varme og vand med de andre og tilmed høre på både deres beklagelser og deres glæder. Men nu nu kan jeg ingenting bruges til. Jo, sagde havemanden til sidst, én ting kan du endnu bruges til. Og så hev han den visne pind op af jorden og lagde den i sin brændekurv. Det var historien om grenen, som selv ville være træ og derfor blev en vissen pind. Ud fra denne lille historie og teksten til i dag, kan vi lære lidt om det at blive hos Jesus. Vi hører til hos Jesus og det er hos ham, at vi kan få det vi har brug for. Jesus giver os en tryghed og en glæde som vi ikke kan få andre steder. Når vi bliver hos Jesus, så er vi også med i et fællesskab og det er jo rart. Det er altid godt, at være sammen med andre, der vil det samme som en selv. I kirken er vi også med i sådan et fællesskab. Her kan vi møde Gud i fællesskab. March og lejr nr.77, Troen er ikke en klippe Jesus, tak at du er vintræet og at vi er grenene. Hjælp os til at blive hos dig og være glade for det fællesskab vi har som kristne. side 3

4 Kirken Matt Missionsbefalingen Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:»mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«dagens emne kunne også være Kirken skal ud i verden. Da Jesus havde været død og igen var opstået fra de døde, kom han til disciplene og gav dem det vi kalder missionsbefalingen. Mission betyder at man er udsendt med en opgave eller et bestemt budskab og befaling betyder jo, at man får besked på at gøre noget, du skal gøre sådan eller sådan. Det er det Jesus gør i missionsbefalingen. Han giver disciplene besked om at gå ud i verden og fortælle om ham. Ja, han siger, at de skal gøre alle mennesker til hans disciple. Når vi tænker på hvad Jesu disciple gjorde, så var det jo at følge med Jesus hvor han gik og at lytte til det han sagde. Det må altså være det vi også skal gøre når vi vil tro på Jesus og være hans disciple. De skulle også døbe mennesker. Det er jo netop noget af det der sker i kirken, det er at de små børn bliver døbt. Når vi bliver døbt, bliver vi Guds børn. Jesus ønskede at alle mennesker skulle høre om ham og det kan kirken være med til. Det er vigtigt, at vi også er med til at fortælle andre mennesker om Jesus. Vi kan jo invitere dem med i kirken og måske er der nogle søndage, hvor der foregår noget særligt der henne og så kunne man jo prøve at invitere andre med. Det med at Kirken skal ud i verden, betyder jo ikke ligefrem at din lokale kirke skal flyttes ud i verden. Nej, ikke kirken med mursten og det hele, men det der sker inde i kirken skulle gerne nå ud til andre pilte mennesker. Til gudstjenesterne samles der ofte penge ind til forskellige ting. Der samles også penge ind til mennesker og foreninger som er gode til at gå ud og fortælle andre mennesker om Gud. Der samles også penge ind til mennesker i fattige lande, sådan at de kan få mad og tøj. Jesus beder os om at fortælle budskabet om ham videre til andre mennesker og det er jo netop det der lige er sket ved at denne andagt blev holdt. Nu er ordet og budskabet givet videre og vi må prøve at huske hvad der er blevet sagt. Aktivitet Medbring en globus eller et verdenskort og snak ud fra disse om den store opgave disciplene fik af Jesus om at gå ud i alverden. Hvordan kunne/kan det lade sig gøre, at alle mennesker får lov til at høre om Jesus. March og lejr nr. 23, Du satte dig selv Kære Gud, tak at der er nogle som vil fortælle os om dig. Hjælp os også til at gå videre med budskabet om dig, sådan at flere kan lytte til dit kærlige ord om hjælp og frelse. side 4

5 Joh ANDAGT væbnere Jesus er.vejen, sandheden og livet Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.«thomas sagde til ham:»herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?«jesus sagde til ham:»jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«disciplene snakker her med Jesus og de har svært ved at forstå hvad han siger og mener. Thomas stiller spørgsmål til Jesus og Jesus svarer tålmodigt. Jesus fortæller disciplene og os flere ting i disse vers. Først siger han noget om at han skal gå bort. Og vi ved jo så, at han snakker om sin død, men det forstår disciplene nok ikke helt. Jesus siger, at han går bort og gør en plads klar til os. Jesus forbereder en plads i himlen til os, det er da herligt at vide. Når Jesus så har været borte en tid kommer han igen og henter os hjem til himlen. Ja, det kan være lidt forvirrende og det var det også for disciplene. Men Jesus siger også noget for at hjælpe os. Han siger: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. En vej den går man på eller følger. Sådan er det med Jesus, vi skal følge ham for at komme til Gud. For til sidst i dagens tekst siger Jesus jo noget meget vigtigt og det er at når vi kender/har set Jesus, så har vi også set Gud. De er altså en og samme person. Jesus er altså vejen, som vi må følge. Det Jesus siger, må vi tro og prøve at følge og leve efter. Jesus siger også at han er sandheden. Det betyder jo at vi ikke skal lytte til andre guder eller hvad vi nu møder at tilbud om at sådan og sådan skal du leve livet og det er rigtigt. Vi ved at Jesus er sandheden og den vi må tro på og stole på. Jesus siger også at han er livet. Livet er mange ting. Livet er familie, venner, skole, fritid, lektier osv. Men livet er også Jesus eller Jesus er livet. Det er godt, at tro på Jesus og følge det han siger. Ved at følge Jesu ord, får vi også del i hans tilgivelse og det evige liv og det er da værd at tage med. Vi må hjælpe hinanden til at holde os til Jesus vejen, sandheden og livet. Det kan være svært og nogle gange besværligt, men det er det hele værd for vi får et godt liv og et evigt liv hos Gud. Eftertanke 1. Prøv med jeres egne ord at forklare det at Jesus er vejen, sandheden og livet. 2. Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at tro? March og lejr nr. 25, Menneske din egen magt Kære Gud, tak fordi du kom til jorden igennem Jesus. Hjælp os til at tro dit ord og følge det. Hjælp os også at hjælpe hinanden til at tro og blive ved med at tro. Tak, for denne dag og for vores venner og familie. side 5

6 Gud giver os mod en er tænkt som baggrundsviden til lederen og kan evt. genfortælles i forbindelse med tekstgennemgangen. Lukas Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene:»herren er med dig, du benådede!«hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende:»frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.«maria sagde til englen:»hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.«englen svarede hende:»helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.«Da sagde Maria:»Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!«så forlod englen hende. Maria - en ganske almindelig pige i byen Nazaret. Hun er ikke så gammel måske kun 20 år. Maria bor hos hendes forældre og er forelsket og forlovet med den unge tømrer Josef. De har planer om at skulle giftes og det glæder de sig til. Pludselig en dag sker der noget meget mærkeligt. Det er noget der kommer til at forandre Marias liv for altid. Englen Gabriel kommer på besøg. Pludselig er han der og Maria bliver meget forskrækket. Maria skal føde verdens frelser og det får hun bare sådan lige at vide. Sådan bliver det fordi Gud har sagt det og utrolig hurtigt acceptere Maria dette og lader sig bruge af Gud. Hun siger Gud tak, at han vil bruge hende og hun føler sig meget beæret. Det er jo ikke bare nemt det Maria går ind til her. For det første skal hun lige have fortalt hendes forlovede Josef, at hun nu venter barn og Josef ved at han ikke er far til barnet, da han ikke har været sammen med Maria. Nej, Gud er far til barnet, men vil menneskene omkring Maria mon tro på det. Vil de ikke bare sige, at den må hun længere ud på landet med. Jo, der har sikkert været megen skepsis omkring Maria og hvad det var hun fortalte og hvad der skete med hende. Men Maria stolede fuldt og fast på Gud og det må vi også gøre i vores liv. Gud gav Maria mod og tro på den opgave som han gav hende. Hun skulle føde en dreng og det var Jesus. Maria skulle opdrage Jesus og senere måtte hun se på at Jesus gik rundt blandt mange mennesker som godt kunne lide ham, men der var også mange som kun ønskede Jesus væbnere død. Det har ikke været nemt for en mor at se på. Det var vilkårene for Maria. Hun måtte også se på, at mennesker i deres ondskab slog Jesus ihjel. Det var sikkert spændende, at være Maria på mange måder. Tænk, at få lov til at være så meget sammen med Jesus, som hun har været. Men det har også været hårdt og svært, når menneskene omkring dem gjorde Jesus ondt og hånede ham. Men Gud gav Maria mod og kræfter til det liv hun skulle leve. På samme måde må vi bede Gud om, at han vil give os mod og kræfter til det liv vi skal leve. Vi har forskellige vilkår for at få et lykkeligt liv, men vi har alle ret til at bede Gud om at være en del af vores liv og at give os kræfter og mod på hver eneste dag. Eftertanke 1. Hvordan kan vi få mod og kræfter fra Gud? 2. Kan vi hjælpe hinanden i hverdagen, sådan at vores liv bliver bedre? March og lejr nr.44, Du som har tændt millioner af stjerner. Kære Gud, tak at du giver os mod og kræfter til hver eneste dag i vores liv. Hjælp os at tro på dig og at give vort liv i dine hænder. side 6

7 Matt ANDAGT Gud er nær Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. seniorvæbnere/seniorer Hvis man ser sig omkring i verden, kan man ind imellem komme i tvivl om hvor nær Gud egentlig er. Er det ikke bare en påstand uden nogen form for hold i virkeligheden. Der er så megen nød og elendighed i verden. Vi behøver ikke tage så langt væk hjemmefra før vi møder mennesker, der ikke har det godt. Mennesker der bor på gaden, børn der ikke bliver passet ordentligt af deres forældre, nogle mennesker er meget ensomme osv. Det kan være svært, at forholde sig til, at Gud skulle være nær. I Bibelen står der, at Guds ord aldrig forgår. Det betyder, at de er evigt aktuelle og betydningsfulde. Det betyder, at Gud er nær også selvom verden ser hård, ond og barsk ud omkring os. Gud er nær hos os mennesker i sit ord - i Guds ord i Bibelen står der bl.a. at Gud aldrig vil slippe os og aldrig forlade os. Det må vi tro på og stole på midt i verden med ondskab og megen lidelse. Da Gud skabte verden, var det ikke hans plan, at verden skulle være ond og uretfærdig. Sådan blev det p.g.a. syndefaldet da Adam og Eva spiste af de forbudte frugter på kundskabens træ. Da var det at synden, det onde, det uretfærdige kom ind i verden. Derfor er verdens mad fordelt ulige, derfor er der krig, derfor er vi onde overfor hinanden, derfor er vi ofte egoistiske osv. Gud ville det ikke sådan og han er ked af at menneskene ikke kan finde ud af at være ordentlige overfor hinanden. Gud ville gerne, at det skulle være anderledes og derfor kom Jesus til jorden. Han levede et liv uden synd og derfor kunne han betale med hans eget liv, sådan at vi kunne gå fri. Gud er os nær igennem det Jesus gjorde for vores skyld. Gud er os nær fordi han elsker os så højt, at han gav os sin egen søn, for at alle dem der tror på ham ikke skal gå fortabt, men have det evige liv. Det er da dejligt at vide og få lov at tro på. Eftertanke 1. Oplever du I dit liv, at Gud er nær eller fjern eller måske begge dele? 2. Hvordan kan vi som mennesker hjælpe hinanden til at få et bedre liv? March og lejr nr. 22, Du er hellig, du er hel. Kære Gud, tak at du har lovet, at du altid vil være os nær. Tak, for din store kærlighed til os og hjælp os, at vi må give videre af din kærlighed til hinanden, sådan at vi kan få et godt liv. side 7

8 Gud er nær Fil Glæd jer altid i Herren! Jeg siger igen: Glæd jer. Lad jeres mildhed (gode humør, kærlig adfærd) blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn. (frit oversat) seniorvæbnere/seniorer Vi har grund til at være glade. Vi har temmelig sikkert mange ting, at glæde os over. Vi kan glæde os over at bo i et land med fred og ingen krig. Vi kan glæde os over vores familie, vores venner, vores klasse, et kæledyr eller noget helt andet. Vi har grund til at være taknemmelige fordi vi har så meget godt. Måske bliver vi ind imellem kede af det og glæden kan forsvinde. Vi mister måske en vi holder af eller det går ikke så godt i skolen eller på arbejdet. På trods af svære dage opfordrer Paulus (den berømte missionær og ham der har skrevet dagens bibeltekst ) os til at være glade. Vi skal ikke bekymre os for noget for Gud er nær. Vi mennesker kan godt have svært ved ikke at bekymre os. Så længe man er barn, bekymre man sig ikke så ofte, men jo ældre man bliver, jo nemmere får vi også ved at bekymre os. Det kan være om alle mulige ting. En eksamen, en opgave, ens forældre, har man nogle gode venner, hvordan skal jeg klare dagen med de mange opgaver osv. Vi må give vores bekymringer videre til Gud og bede ham om at tage sig af det vi bekymrer os om. Vi må stole på, at Gud sørger for os. Det har han lovet. Han har ikke lovet os, at alting bliver nemt og uden problemer, men han har sagt at uanset hvad der sker, så vil han hjælpe os og være os nær. Det er jo dejligt at vide, men det kan godt være svært at leve ud i hverdagen. Vi kan så nemt komme i tvivl om Gud nu også virkelig er nær. Vi kan føle, at Gud er uendelig langt bort og at den bøn vi beder, kun når til loftet og ikke spor længere. Det er ikke altid lige nemt, at stole på Gud og hans nærhed. Vi må sige alting til Gud. Vi må også gerne sige til ham, at det kan være svært at tro på ham og føle hans nærhed. Måske føler vi ingenting.men så må vi huske, at vores tro ikke bygger på hvor meget eller hvor lidt vi føler, men vores tro bygger på det, der står i Bibelen. I Bibelen står der, at Gud er nær og at han altid vil være det. Der står ikke, at vi skal føle noget bestemt. Dem der ikke tror på Gud, må også gerne kunne se at vi er kristne og tror på Gud. Det er vigtigt, at vi giver videre af det som vi tror på. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Det skulle gerne være sådan, at andre mennesker kan mærke, at vi har en ekstra portion næstekærlighed, at give videre af. Vi får megen kærlighed fra Gud og den kærlighed skal vi give videre til andre mennesker. På den måde kan vi også mærke Guds nærhed, at vi giver kærlighed til hinanden, vi hjælper hinanden og viser hinanden omsorg og opmærksomhed. Eftertanke 1. Kan vi altid være glade når vi tror på Gud? 2. Hvordan har I det med bekymringer? er det nemt at ligge alting over til Gud? March og lejr nr. 33, Lær mig at tælle mine dage. Kære Gud, hjælp os at være glade for og godt tilfredse med de mange gaver som du giver os. Tak, at du har lovet os, at du altid vil være os nær. side 8

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét Indhold

den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét Indhold den lille gule - hverdagshistorier om børn og dét der med Gud Indhold Hvad er Bibelen for en bog?.................... 5 Tro og viden................................ 11 Hvad er ham der Gud for en?..................

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

JONATANS PÅSKE. af Søren P. Grarup 2007. Jonatans påske - side 1

JONATANS PÅSKE. af Søren P. Grarup 2007. Jonatans påske - side 1 JONATANS PÅSKE af Søren P. Grarup 2007 Jonatans påske - side 1 Velkommen til at tage med på en rejse et par tusind år tilbage i tiden og et par tusind kilometer sydpå - mere præcist til Jerusalem på Jesu

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Lad dyrene fortælle Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BUSK 2010 Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. BUSK 2010 Indholdsfortegnelse BUSK 2010 Indholdsfortegnelse Bibeltekster til 22. søndag efter trinitatis (B)... 3 Forord... 4 GUD VENDER ALTING PÅ HOVEDET, Børnegudstjeneste for 5-10-årige... 5 I KORSETS TEGN, Ungdomsgudstjeneste...

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere