Aktive Seniorer VIGGO NØRSKOV OLSEN ÉN AF VEJLEFJORDS PERSONLIGHEDER, DER MINDES I JUBILÆUMSÅRET. 5. årg. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive Seniorer VIGGO NØRSKOV OLSEN ÉN AF VEJLEFJORDS PERSONLIGHEDER, DER MINDES I JUBILÆUMSÅRET. 5. årg. maj 2015"

Transkript

1 FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER årg. maj 2015 Aktive Seniorer VIGGO NØRSKOV OLSEN ÉN AF VEJLEFJORDS PERSONLIGHEDER, DER MINDES I JUBILÆUMSÅRET SENIORER ER STADIG ET AKTIV Samarbejdet med unionen styrkes SKODSBORG UNDER BESÆTTELSEN Overlæge Andersens beskrivelse af begivenhederne for 70 år siden. SKARRILDHUS I SIGTE Venteliste til årets seniorstævne.

2 Leder: Aktive Seniorer Nr. 2 maj 2015 AKTIVE SENIORER udgives af Foreningen for Danske Adventistseniorer. I 2015 sendes det til alle medlemmer i Adventistkirken, der er fyldt 60 år uden beregning. Udgifterne til tryk og porto er dog stadig stigende, hvorfor gaver til bladet og foreningens arbejde modtages med tak. Gavebeløb kan indbetales på foreningens konto i Danske Bank reg. Nr konto nr Ønsker man fradragsret for gavebeløb skal man i stedet indbetale direkte til Adventistkirken og øremærke det til Seniorafdelingen. Adventistseniorer i udlandet kan få Aktive Seniorer tilsendt som pdf-fil via . Tilmelding foregår til Redaktion: Walder Hartmann (ansvh.) tlf , Birthe Bayer, Harry Sættem Layout: Bohsen grafik & medier Tryk: Øko-tryk Forside foto: Viggo Nørskov Olsen, der en årrække var rektor for Loma Linda University, Californien. Deadline for stof til næste blad: 1. juli 2015 Næste blad udkommer: August 2015 ISSN: FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER Formand: Bent Nielsen, tlf Næstformand og redaktør: Walder Hartmann Kasserer: Doris Jørgensen Sekretær: Birthe Bayer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lehnart Falk, Harry Sættem, Hanne Schantz. Formandens hilsen Påsken er netop overstået, når dette skrives, men når bladet læses er vi nået til Kristi Himmelfarts dag. Disse er to store begivenheder, der sætter tankerne i gang.påsken er til minde om Jesu død og opstandelse som det centrale. Der har været megen skriveri i aviserne om dette emne, -især Kristelig dagblad har omtalt det næsten hver dag siden jul. Det ser ud til at mange præster har svært ved at tro på Jesus Opstandelse i alt fald en fysisk opstandelse. Opstod Jesus ikke søndag morgen, ville der imidlertid heller ikke være en himmelfart 40 dage senere..uden en fysisk opstandelse ingen kristendom. Ingen Jesus til at frelse os. Ingen til at genskabe os eller retfærdiggøre, helliggøre og herliggøre det troende menneske. Derfor en fuldstændig tom tro hvis man nægter at tro på en fysisk opstandelse. Det må være svært for dem,der ikke kan tro, eller måske ikke vil tro. Det er en velsignelse at kunne tro og ikke stille spørgsmål eller kræve beviser for alt. At tro er en gave fra Gud. Vi tror, at Jesus brugte 40 dage efter sin opstandelse til at give disciplene tro og mod til at vidne om ham. De grundlagde kristendommen, og mange har siden gennem deres liv vist deres tro og håb. Når Kristus kommer igen og løftet om opstandelsen af de frelste går i opfyldelse, vil vi forstå hvad der skete påske morgen. Må vi alle tænke fremad til den store dag, hvor Jesus vil samle alle de troende. Vi skal møde alle dem, der ned gennem tiderne har givet deres liv til Jesus. Det bliver en stor begivenhed, som kan være svær at forstå for mange, men vi kan hver dag glæde os til dagen, hvor Jesus vil vise sig i himlens skyer. Må troen på Jesus død og opstandelse og genkomst give os den ballast, som vi har brug for i dagligdagen. De bedste hilsner til jer alle. Bent Nielsen FORENINGEN FOR DANSKE ADVENTISTSENIORER Af: Bent Nielsen Foto: Birgitte Bohsen

3 Redaktionelt: I LYSET FRA GUDS ANSIGT Her står Guds og lammets trone, og alle vil tjene Gud og tilbede Ham. De vil se hans ansigt, og hans navn vil stå på deres pande. Det vil aldrig blive nat, og folk vil ikke længere have brug for en lampe, og heller ikke for solen. Gud vil lyse for dem, og i al evighed vil de være konger. (Åb 22,4) Billedsprog om lyset spiller en fantastisk stor rolle i vort sprog og vores dagligdag. Aldrig før er der offentligt blevet talt så meget om at brænde, at brænde ud, at brænde sit lys eller at miste gnisten i parforhold som i disse tider. Tager man billedsproget bogstaveligt, kan man forestille sig vi mennesker som store stearinlys, der langsomt men sikkert udbrænder som det kalenderlys, der talte sin sidste dag ved juletid.. Man kan også forestille sig, at vi er olielamper, og at vi engang imellem skal have tanket op. Ikke alt brændstof er dog lige godt. Har man brændt sit lys i begge ende, eller føler man sig udbrændt og føler man, at ens indre lys er slukket, så kan det offentlige sørge for at man kommer på et rekreationsophold, så man kan få olie på sin lampe til igen at brænde (ud). For alting har en ende, også et menneskes livslys. DET GUDDOMMELIGE LYS Symbolikken, der ligger i kontrasten mellem lys og mørke er brugt over hele verden, som udtryk for dobbeltheden i selve vores eksistens. Det gode og det onde, livet og døden. Lyset er den stærke kraft, der kan fortrænge mørket og knytter sig til det positive som liv, glæde, sandhed og retfærdighed. Mørket er derimod knyttet til døden, det onde, sorgen og forgængeligheden. GT beskriver Gud som lys. Ej mere skal solen være dit lys eller månen skinne på dig: Herren skal være dit lys for evigt, din Gud skal være din herlighed (Es 60,19). NT beskriver til gengæld Jesus som det sande lys. Lyset er en forudsætning for liv og for den sande erkendelse (Joh 1,4). Derfor kan lyset også beskrive de troende, dem der har opnået den sande erkendelse. Da Jesus kom til mennesker viste han dem, at Guds lys stadig skinner. Jesus fik mennesker til at vende sig om. At vende sig med ansigtet mod solen, så de igen kunne mærke Gudslysets livgivende og varmende stråler. Er det så mærkeligt, at folk blev jublende glade, når Jesus havde vist dem, at lyset stadig skinner på dem? Igen og igen hører vi om børn, kvinder, mænd med alverdens sygdomme og skavanker, der bliver ramt af dette Gudslys, og de reagerer spontant med jubel og glæde. Som en ko, der slippes løs på forårsgræsset efter en lang vinter, eller som et barn, der får lov til at slå sig løs i en slikbutik. Glæden ved at se Gudslyset er dog større end deres glæde. Som lyset er Kristus kommet til jord. Han er et lys, der brænder klart, uden at fortære med sin flamme; Han antænder en gnist af tillid i hjertet, og gnisten sætter mennesker fri af frygt og mistillid. Netop fordi vort eget indre lys så let brænder ud, har vi brug for et lys og en gnist, der kommer ude fra. Og vi har brug for et lys, der brænder kraftigere og som holder længere, end vort eget gør. Tro med hjertets enkle tillid at du vandrer for Guds ansigt og glad kan leve livet her på jorden. Han vil lyse for dig hele vejen gennem mørkets land. Af: Walder Hartmann Foto: thinkstockphoto.com Nr. 2 Maj

4 Generalforsamling: Seniorer er stadig et aktiv for kirken Søndag den 26. april afholdt Foreningen for Danske Adventistseniorer generalforsamling i Odense. Forud for generalforsamlingen havde de ca 70 deltagende seniorer aflagt besøg i Den fynske Landsby. Vi bringer her nogle spredte indtryk fra den begivenhedsrige dag. For nogle få morgenduelige seniorer begyndte dagen allerede kl i Nærum, da bussen, med Kaj Bidstrup ved rattet, samlede de første deltagere i seniorernes forårsarrangement op. Siden gik det under livlig snak og socialt fællesskab tværs over Sjælland, hvor efterhånden 40 sluttede sig til. Storebæltsbroen blev passeret uden forhindringer, forude ventede Den fynske Landsby og gruppen af vestdanske seniorer, der selv havde fundet til Odense i dagens anledning. DEN FYNSKE LANDSBY Et besøg i Den Fynske Landsby er som en tur på landet i digteren H.C. Andersens tid. Museet består af en række gårde og huse, der alle oprindelig har stået i landsbyer rundt om på Fyn og øerne. Her er genskabt et miljø med de for Fyn så karakteristiske bindingsværks- bygninger, med blomstrende haver, med hegn og husdyr, gadekær og bygade alt sammen omgivet af dyrkede marker. Selv om solen ikke begunstigede os med sit besøg, var rundturen i landsbyen alligevel en spændende oplevelse. Præstegården gjorde indtryk på de fleste, og landsbyens smed, der havde ild i essen, fåreklipperne, husdyrene, de mange små gårde etc. var med til at understrege, at danskere til enhver tid har været i stand til at indrette sig efter de aktuelle forhold. Landsbylivet gav åbenbart god appetit, og retterne på det bugnende festbord, der ventede i Adventkirken, blev indtaget med stor taknemlighed og mange lovord. Per Nielsen havde sammen med sine hjælpere endnu en gang tryllet med ingredienserne, så alle blev overbevist om vegetarismens fortrinligheder. EN GENERALFORSAMLING I SAMARBEJDETS TEGN Eftermiddagens generalforsamling bød på en dagsorden, som ifl. den valgte dirigent havde stor betydning for foreningens fremtidige virke. De nye vedtægter, som kan læses på side 12, blev drøftet og vedtaget uden sværdslag. Essensen af disse vedtægter er, at Foreningen for Danske Adventistseniorer, nu kan betragtes som en frivillig interesseorganisation inden for Adventistkirkens arbejde. Gaver til foreningen kan gives med samme ret til skattefradrag, som gaver til kirkens øvrige arbejdsgrene. Til gengæld får Adventistkirkens bestyrelse og administration medindflydelse på formandsvalg og bestyrelses sammensætning i foreningen. Af formandens beretning fremgik det at, der har været afholdt to meget gode og vellykkede stævner. Sommeren 2013 på Skarrildhus, hvor Carl David Andreasen var hovedtaler. Der var en god stemning. Gode udflugter. Et fint stævne. Sommeren 2014 var vi igen på Hotel Sundvolden i Norge. Et meget smukt og godt sted at være. Gode møder og megen sang og musik. Dette var også et meget fint stævne. De store sommerstævner er 4 Nr.2 Maj 2015

5 med til at holde venskabet mellem nordmænd og danskere vedlige. 4 gode sammenkomster i november i Nærum og Ll. Nørlund. Det er gode steder at samles. Vi har fuldt hus begge steder. Det fortæller os, at vi er glade for at mødes flere gange om året. Mødes som venner og få snakket sammen Nyde hinandens venskab. Nyde den gode mad og forplejning. Gode taler og god musik giver vellykkede stævner. Vi ser frem til endnu flere gode sammenkomster. EN VIRKELIG GOD TUR Der er blevet afholdt 6-7 gode bestyrelses møder, hvor der har været en god stemning og et godt samarbejde. Alle har været villig til at tage del i de forskellige opgaver. Vi tæller ca. 275 medlemmer. Der kommer stadig flere til, men vi mister jo også gennem dødsfald, sådan er det at arbejde med mennesker, der er kommet op i alderen. FORENINGENS ØKONOMI Regnskaberne for 2013 og 2014, der blev fremlagt af kasseren, Doris Jørgensen, viste en sund økonomi. Begge år havde givet et mindre underskud, hvilket skyldes de stigende portoudgifter til udsendelse af Aktive Seniorer. Foreningen har dog stadig en rimelig kapital pt kr ; men for at sikre, at man stadig kan sende Aktive Seniorer til alle menighedsmedlemmer, der er fyldt 60, blev en kontingentforhøjelse til 150 kr. pr. medlem årligt, foreslået og vedtaget. FORENINGENS BESTYRELSE Da det vil være en fordel at samordne foreningens og Den danske Unions valgperioder vil den nye bestyrelse bestående af Bent Nielsen, formand samt Birthe Bayer, Lehnart Falk, Walder Hartmann, Doris Jørgensen, Hanne Schantz og Harry Sættem være på valg igen allerede i Unionen udpeger snarest to bestyrelsesmedlemmer mere. Suppleant er Sonja Bäckström og revisorer: John Pedersen og Finn Moos Nielsen. Generalforsamlingen sluttede med en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Sonja Bäckström, John Ravnkilde og Elbjørg Meiner-Madsen. Dagen på Fyn havde understreget, at seniorer stadig er et aktiv for Adventistkirken. Af: Walder Hartmann Foto: Harry Sættem Nr. 2 Maj

6 Vedtægter 1 NAVN Foreningens navn er: Foreningen for Danske Adventistseniorer (FDAS) 2 FORMÅL a. FDAS søger i samarbejde med Adventistkirken, Danmark at inspirere og motivere Adventistkirkens seniormedlemmer til fortsat indsats for kirken. b. FDAS søger at arrangere forskellige former for socialt samvær, hvor medlemmerne kan hente inspiration, opleve trivsel og fortsat styrke troen på egen værdi og egne muligheder. c. FDAS søger efter behov at arrangere ture, stævner og regionale aktiviteter, som et tilbud til alle Adventistkirkens seniormedlemmer og deres venner. d. FDAS søger at opretholde et passende informationsniveau for medlemmerne gennem medlemsblade, nyhedsbreve, netværk, hjemmeside m.v. 3 OMRÅDE FDAS medlemsområde er Danmark, Færøerne og Grønland, men adventister med dansk baggrund, i andre dele af verden, kan også optages som medlemmer. 4 TILKNYTNING FDAS er en frivillig interesseorganisation, (Supporting Ministry K-0505), der er godkendt af og knyttet til Adventistkirken, Danmark og dens virksomhed udøves i harmoni med kirkens principper og retningslinier. 5 MEDLEMSKAB Enhver syvende dags adventist i Danmark se dog 3 som er fyldt 60 år, eller som modtager førtidspension, kan være medlem af FDAS. Det samme gælder disses ægtefæller. Som medlem kan også optages venner af Adventistkirken, Danmark, der opfylder de samme medlemskriterier og som i øvrigt ønsker at støtte eller deltage i foreningens arbejde. Det enkelte medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på foreningens generalforsamling og opkræves i forbindelse med årsskiftet. 6 BESTYRELSE Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, som er medlemmer af Adventistkirken og udpeges efter flg. mønster: Ved generalforsamlingen vælges a. Formanden under forudsætning af godkendelse af unionsbestyrelsen f or Adventistkirken, b. 6 medlemmer, hvis valgperiode er 3 år. Adventistkirken, Danmark udpeger de sidste 2 medlemmer inklusiv Kirkens seniorkoordinator, medmindre denne i forvejen er valgt medlem af bestyrelsen. 7 GENERALFORSAMLING Generalforsamling afholdes hvert tredje år primo maj på det sted, som bestyrelsen fastlægger. Indkaldelse til generalforsamling foregår enten gennem bladet Adventnyt senest 1 måned før generalforsamlingen afholdes eller pr. brev til de enkelte medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes. Alle medlemmer har møderet og stemmeret. Ved generalforsamlingens åbning godkender deltagerne den af bestyrelsen foreslåede dagsorden samt procedureregler for gennemførelse af denne. Ved generalforsamlingen aflægger henholdsvis formand og kasserer rapport. Foreningens bestyrelse udpeger forud for generalforsamlingen en valgkomité, der fremsætter forslag til valg af formand, 6 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 2 revisorer. Valget af formand sker ved skriftlig afstemning. 8 OPLØSNING OG VEDTÆGTSÆNDRINGER Opløsning af foreningen kan kun foregå på en ekstraordinær generalforsamling, der varsles mindst 4 uger tidligere gennem Adventnyt eller brev til foreningens medlemmer. Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Ved eventuel opløsning tilfalder foreningens likvide midler Adventistkirken, Danmark. Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling, hvis forslag derom er tilsendt de enkelte medlemmer fire uger før eller på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der opnås tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere. Vedtaget ved generalforsamlingen i Odense den 26. april Nr.2 Maj 2015

7 Aktive seniorer: Et brækket ben og venlige mennesker Vi har et lille missionsprojekt kørende i Holstebro menighed, som giver os mange positive oplevelser. Uheldigvis var det glat en dag og en af vores aktive seniorer, som var ude i mission, væltede på cyklen og brækkede benet. Holstebro menighed hører til i den tunge ende af aldersskalaen, men det lægger ikke en dæmper på missionsiveren. Vi har fundet en niche, som giver os glæde og mange positive oplevelser. Vi kalder det bladmission. Idéen og inspirationen kom fra Bent Nielsen, som burde være velkendt af dette blads læsere. Et nyt missionsblad Nyt Fokus har set dagens lys og Holstebro menighed fik til uddeling hver måned i de samme postkasser. Artiklerne er fortrinsvis skrevet af seniorer som Aage Andersen, Walder Hartman, David Marshall, m.fl., men også af yngre kræfter. Der er familieartikler ved Anne-May Müller og en børneside med Birthe Kendel. Efter at vi havde delt tre numre ud og kom til blad nr. 4, skulle vi ud til dørene og spørge, om man ville fortsætte med at modtage bladet gratis. Og modtagelsen har gennemgående været positiv, næsten overvældene. Vi har vænnet os til at tro, at mennesker i Danmark ikke interesserer sig for kristne værdier, men det må vi vist tage op til revision. Selv hvor man har afslået, er vi ofte blevet mødt med stor venlighed og et Tak, fordi du spurgte, Held og lykke med jeres mission eller Det er et godt initiativ, I har gang i. Og så var der dem, der gerne ville modtage bladet fortsat. Når dette skrives, har vi ca. 300 i Holstebro, som vi besøger hver måned med Nyt Fokus. Her er nogle respons. Vi har læst de første tre numre med interesse - ja tak, vi vil gerne fortsætte, Gode artikler, det er et fint stykke arbejde, I gør, Tak, det er service jeg vil gerne abonnere på det, Er det om kristne værdier, så vil jeg gerne modtage det, Syvende dags adventisterne, så modtager vi gerne bladene. En mand havde været i vores kirke i Roskilde. Jeg har været i jeres kirke ja, jeg vil gerne have bladet. Et inaktivt adventistægtepar, som havde fået bladene Vi har overvejet at begynde at komme i kirken igen. Vores patient derhjemme på 86 år med det brækkede ben ærgrer sig over, at vi andre har hele fornøjelsen med at besøge med bladene. Hans hustru har alt at gøre med at holde ham hjemme, indtil benet er helet. Det har udviklet sig til et senior projekt. Dvs. at der var hjælp af lidt yngre kræfter til uddelingen, men de få besøgere ved dørene ligger i aldersgruppen 68 til 90. (På billedet er der et udsnit af dem). Et af vores seniormedlemmer på 87år klarede besøgene ved at bede om en håndsoprækning på et beboermøde, så hun kunne notere de interesserede navne. Alder er ingen hindring, når det gælder mission i Adventistkirken. Det er vores intension at invitere vores nye bladvenner til en studiekreds efter sommeren. Vi håber på et pænt fremmøde, hvor vi kan dele Guds gode nyheder for vor tid. Tekst og billede: Sven Hagen Jensen Nr. 2 Maj

8 Adventistkirkens personligheder: GARTNERELEVEN, DER BLEV UNIVERSITETSREKTOR For elever, der gik på Vejlefjord mellem 1951 og 1954, tegner navnet Viggo Nørskov Olsen billedet af en præst, der ikke alene bragte nye impulser til skolens gudstjenester, men også inspirerede eleverne gennem sin undervisning, så mange af dem fik lyst til at søge videre uddannelse selv, før de påbegyndte en eventuel indsats i Adventistkirkens verdensomspændende arbejde. I København blev der under 1. verdenskrig født en dreng, som havde mange odds imod sig. Han var ikke helt så stærk som mange andre drenge, så familielægen rådede til, at forældrene sikrede ham en tilværelse med så meget frisk luft som muligt og gerne med mulighed for masser af fysisk udfoldelse. Det lægelige råd var én af årsagerne til, at Blinde Henrik, som vi omtalte i Aktive Seniorer tidligere på året, kom til at optræde som ferievært for drengen Viggo gennem flere somre. Bladrer man lidt i familiens fotoalbum, dukker der også et billede op, hvor en ung gartner er i færd med at pleje planter i drivhusene på Vejlefjord. Den unge gartner havde imidlertid en drøm om i stedet at pleje menneskesjæle, så i 1937 forlod han Vejlefjord med skolens afgangsbevis i lommen. Og så begyndte den karriere, der førte Nørskov Olsen fra prædikestole i Danmark over professorater på udenlandske læreanstalter til rektorstolen på det prestigefyldte Loma Linda University i Californien. FRA SKOLEBÆNK TIL PRÆDIKESTOL Viggo Nørskov Olsen afsluttede sin skolegang på Vejlefjord i 1937 Viggo Nørskov underviser missionsklassen i teologi. Blandt eleverne ses på højre side af bordet Henning Jacobsen og på venstre side bl.a. Arne Wagenblast og Verner Bek. og blev straks bedt om at assistere pastor L.J. Kirkeløkke med dennes evangeliske virksomhed. Allerede den gang var han en gudbenådet taler, der gjorde indtryk på konferensformanden i Østdanmark, A. Varmer. Varmer var selv et bevis på, at man kan erhverve megen viden gennem selvstudium, så han stimulerede sin protegé til at udvide sin teologiske horisont ved at studere nogle af tidens danske, teologiske tænkere. Den opmærksomme lytter og dem havde han mange af bemærkede hurtigt indflydelsen fra både filosoffen Søren Kierkegaard og domprovsten i Roskilde Skovgaard Petersen. Da Nørskov Olsen i 1951 vendte tilbage til Danmark efter et studieophold i USA indeholdt flere af hans prædikener stadig træk, der mindede om Skovgaard Petersens Menneskeskikkelser; men han havde samtidig fået en helt anden pondus end før. Vi, der i årene fra fik lov til at opleve Viggo Nørskov som menneske, bibellærer og præst på Vejlefjord, opdagede hurtigt, at ikke bare den højere uddannelse (BA, MA, BDiv) men også den æn- 8 Nr.2 Maj 2015

9 drede ægteskabelige status gjorde en forskel. Den unge karismatiske og talentfulde musiklærer, Anita Lippi, som Viggo havde truffet under sine studier ved universitetet i Chicago, havde i 1949 sagt ja til at blive hans hustru. Hendes indflydelse på hans liv og gerning bør ikke undervurderes. VEJLEFJORD Viggo Nørskov kunne være blevet i USA, da han havde afsluttet sine studier; men han havde lovet at vende tilbage til Danmark. Løftet blev indfriet. Vejlefjord blev for en kort periode hjemsted for det unge dansk-amerikanske ægtepar, der var med til at skabe en guldalder for skolefamilien der. Ikke mindst de norske elever, der i disse år var en del af skolefamilien, var begejstrede. Han var med til at vække lysten til missionsarbejde hos flere af Adventistkirkens fremtidige ledere i Danmark og Norge, og hun fik sat fokus på sang og musik, så det må have mærkedes helt op i de norske fjorde og fjelde. At Nørskov Olsens talesprog var præget af amerikanske vendinger blev blot et kuriosum, som var med til at fastholde opmærksomheden, når han underviste eller prædikede. Herre, forgiv disse unge mænd og kvinder blev ikke misforstået af hverken Gud eller elever, ej heller påstanden om, at kærlighed er ægteskabets største gift. Børge Schantz skrev ved Viggo Nørskovs død i 1991 en nekrolog, hvori det bl.a. nævntes at ikke alene i klassseværelserne på Vejlefjord havde Viggo indflydelse. Hans prædikener, indlæg ved arbejdermøder og offentlige foredrag hjalp os yngre prædikanter til at udvide vor horisont. Vi var stolte af, at vi nu havde en SDA-præst, der havde en lignende uddannelse som folkekirkens præster og kunne deltage på lige fod med danske teologer ved konferencer i København. FRA DANMARK TIL UDLANDET Fra 1954 til 1968 var Nørskov Olsen tilknyttet Newbold College. Han kom dertil som dekan og leder af religionsafdelingen og endte som rektor for hele skolen. Undervejs formåde han samtidig at udbygge sin uddannelse med to doktorater, ét i filosofi fra London University og ét i teologi fra Universitetet i Basel. I 1968 drog familien igen til USA, hvor dr. Olsen tiltrådte som professor i kirkehistorie ved La Sierra, der var en afdeling af Loma Linda University. I 1974 blev han indsat som rektor for hele universitetet en stilling han besad, indtil han i 1984 gik på pension. Da han afsluttede sin rektorgerning havde universitetet mere end studerende. I sin sidste officielle udtalelse, som rektor for Loma Linda, skrev Nørskov Olsen: Bibelens centrale budskab, både når det gælder Gamle og Nye Testamente, er indrammet af, grundfæstet i og fokuseret på Guds rige. Hvis fortiden bare er en prolog, så tegner fremtiden sig lysere og lysere. Hver dag nærmer Loma Linda University sig sit motto: at skabe hele mennesker gennem den ultimative helhed hos Ham i Guds rige. Den litterære arv efter Viggo Nørskov består af snesevis af artikler og mange bøger om teologiske og kirkehistoriske emner. Én af dem er stadig højaktuel: Myth and Truth about Church, Priesthood, and Ordination. Viggo Nørskov Olsen DANSK TIL DET SIDSTE Viggo Nørskov Olsen levede mere end halvdelen af sit liv i USA og England, men han bevarede sit danske statsborgerskab. Han var, som Børge Schantz udtrykte det: stolt af sit fædreland og var bedst selskabelig, når han var sammen med skandinaver. På den baggrund kan man så bedre forstå hans lune bemærkning i klasseværelset på Vejlefjord om Himlen: Vi ved kun to ting med sikkerhed, når det gælder Himmelen og det evige liv: 1. Alle skal dyrke en have og 2. Alle kommer til at tale dansk. For mig vil Viggo Nørskov altid stå som én af Vejlefjords personligheder. Derfor føles det naturligt i et jubilæumsår at omtale netop ham, hvis indflydelse kom til at række videre end mange andres. Du kan læse om andre personligheder i Vejlefjords jubilæumsskrift: Vejlefjord et springbræt til fremtiden. (Kan bestilles på vejlefjordskolen.dk pris kr. 199) Af: Walder Hartmann Fotos udlånt af: Udlånt af Anita Nørskov Olsen Nr. 2 Maj

10 Historisk: Skodsborg under besættelse, beslaglæggelse og befrielse 9. april 1940 og 4. maj 1945 er datoer, der betyder meget for mange af Aktive Seniorers læsere. Tiden, hvor Danmark var besat af tyske tropper, hører med til den bagage, som mange af os har i rygsækken; men de fleste af os var alligevel ganske unge på det tidspunkt. Her genopfrisker vi, hvordan overlæge A. Andersen oplevede besættelsestiden på Skodsborg Badesanatorium. Artiklen findes i sin helhed i Skodsborgersamfundets årgang Det må være en tungt lastet bil, som skal op ad bakken, siden den bliver ved at brumme så længe tænkte jeg. Det var den 9. april 1940 om morgenen ved 6-tiden, dajeg stod og barberede mig. Det var ellers herude i Skodsborg en stille fredfyldt forårsmorgen. På vej ned til sanatoriet var alt det ydre således, at man burde være i en glad sindsstemning; men der var noget, som forsøgte at kneble livsglæden. Krigen var uden for vore døre. Skulle Danmark være lige så heldig i denne omgang, som for 25 år siden, at kunne holde sig uden for giganternes holmgang? Jeg skulle hurtigere end ventet få svar. Ved morgenandagten kl. 7 syntes jeg, br. L. Muderspach, vor kapellan, så noget bleg ud, og det var ikke så underligt, for ved begyndelsen af andagten læste han op fra en lille grøn seddel, som hin morgen var fundet i Nærum. Det var et opråb til befolkningen i Danmark og Norge om, at tyske tropper om morgenen kl. 4 var gået over den danske grænse, ligesom tropper også var gået i land i København. Nu skulle vi blot være artige og lydige, så skulle intet ondt ske os. Tyskerne var kun kommet for at beskytte os mod englænderne. At en fremmed magt havde besat landet, fik vi inden andagtens slutning bekræftet ved, at 21 flyvemaskiner, med Hagekorset på siderne, fløj lavt hen over trætoppene ved kapellet. Det var den samme lyd, som jeg tidligere havde hørt derhjemme. 2. VERDENSKRIG HAVDE NÅET DANMARK Efter at sindene var faldet til ro, var vi jo meget spændte på, hvad der var sket i København, men vi kunne ikke få telefonforbindelse. Radioen var også afbrudt, og togene kørte kun til Østerport station. Der blev straks indført mørklægning. Vi måtte vænne os til forholdene, men det var ikke let. Det var som at være tvunget til at gå med for små støvler, og der var ikke det samme internationale liv på SB, som før. De første tre og et halvt år mærkede vi ikke så meget til tyskerne på Skodsborg, men i 1943 begyndte tingene at tage fart. Den 29. august brød regeringen og rigsdagen med tyskerne. Danmark erklæredes i undtagelsestilstand. Der blev indført spærretid mellem kl. 20,30 og 5,30. Kongen blev tysk krigsfange og politiet overtog vagten på Amalienborg. For sanatoriet betød 1943 også et vendepunkt. Den 2. oktober henvendte tre tyske officerer sig for at forhandle om indlæggelse af tyske marineofficerer. Vi forklarede dem det umulige i et sådant foretagende grundet sanatoriets særlige indstilling. Tovtrækkeriet mellem tyskerne og os varede i 12 dage. Det var forhalingspolitik på højeste plan. 10 Nr.2 Maj 2015

11 De hvide busser med befriede kz-fanger passerede Skodsborg på vej til Helsingør. Men så skete der noget, som pludselig forandrede alt. Hareskov Kuranstalt, der var blevet beslaglagt og skulle overtages af tyskerne den 15. oktober for at anvendes til lazaret, blev den 14. om aftenen saboteret og brændte ned til grunden. Efter denne begivenhed var der ingen tvivl om, at sanatoriet var i farezonen. Vi blev bekræftet i dette gennem en telefonsamtale med Udenrigsministeriet fredag formiddag den 15. Jeg tog straks ind til Udenrigsministeriet, hvor det blev meddelt mig, at tyskerne nu ville beslaglægge sanatoriet som hævn for sabotagen mod Hareskov. Jeg blev henvist til Indenrigsministeriet, og ved henvendelse der, blev det mig meddelt, at sanatoriet var blevet beslaglagt fra kl. 12. Jeg kommer tilbage til sanatoriet i samme øjeblik som en tysk prærieskude med 13 svært bevæbnede soldater kører hen foran hovedindgangen. Soldaterne springer af vognen og placeres med opplantede bajonetter to ved hver af de forskellige indgange. BESLAGLÆGGELSEN EN KENDSGERNING Jeg skynder mig ind på direktørens kontor, hvor 3 tyske officerer ventede. De tre beslaglagde på den tyske krigsmagts vegne Skodsborg Badesanatorium med alt inventar. Som svar på beslaglæggelsen nedlagde vi på Nordisk filantropisk Selskabs vegne en energisk protest og henviste til Haagkonventionens 16, ifølge hvilken det var ulovligt for en fjendtlig magt at beslaglægge privatejendomme. Tyskerne svarede, at vi måtte forstå, at de gjorde det kun nødtvungent og under krigens pres. Beslaglæggelsen var nu en kendsgerning, og vi begyndte den triste vandring gennem vort dejlige sanatorium for inden lang tid at overlade over halvdelen til de fremmedes brug. Da jeg meddelte bestyrelsen, hvad tyskernes hensigt var, blev vi hurtig klar over, hvad vi skulle tilbyde i stedet. I vor sydfløj, den tidligere kirurgiske afdeling, havde vi to operationsstuer, som nu var omdannet til gæsteværelser. Der var ikke andet at øre end tilbyde tyskerne dette. Operationsstuerne kunne hurtigt genopstå. Det var fredag eftermiddag, alt dette skete. Sabbatsaften stod for døren. Det blev et meget alvorligt fredag aftensmøde. Inderlige bønner blev opsendt om, at Gud ville spare sanatoriet så meget, at vi kunne fortsætte vort arbejde. Og Gud hørte vore bønner. BESÆTTELSENS SIDSTE ÅR Det var med vemod vi så de fremmede færdes på vore områder. Det kunne jo ikke undgås, at der opstod nogle gnidninger; men hvordan ville det gå med vore unge og tyskerne? Ville det komme til stærke gnidninger eller det modsatte, fraternisering? Vi havde imidlertid stort set, al mulig grund til at være tilfredse. Vi holdt os på hver side af det usynlige plankeværk. En af de sidste dage i december var det lykkedes mig at få udrejsetilladelse for at besøge Hultafors. Hvilken lettelse at komme til frihedens, fredens og lysets land og hilse på alle kære venner, der med bestyrtelse havde hørt om vor skæbne. Midt i januar 44 kom jeg hjem igen, i grunden før end beregnet, men de svenske avisers beskrivelser af forholdene hjemme, gjorde mig urolig. Ved afrejsen fra Hultafors kom meddelelsen om mordet på Kaj Munk, som gav genlyd over hele Norden. Juni måneds generalstrejke berørte også Skodsborg. Strejken endte med en sejr til den våbenløse by, men med tab af 100 døde Nr. 2 Maj

12 og 630 sårede. Byen åndede lettet op, og det gjorde vi herude i Skodsborg også. Vagten reduceredes igen, og sanatoriet antog sit krigsnormale billede. I september var sanatoriet igen fremme i forreste linje, idet en af vore gode venner meddelte os, at Dr. Best var ude efter at få hele sanatoriet, samtidig forlød det dog, at hvis tyskerne tog det hele, ville sanatoriet blive saboteret af frihedskæmpere. Et par dage senere meddelte chefen, at sanatoriet endnu ikke ville blive rørt, og at Hotel Øresund og Skodsborg Søbad var blevet beslaglagt i stedet. Den februar 1945 kom vi på sanatoriet ligesom krigen på nærmere hold, idet de begyndte transporten af sårede til Skodsborg fra Østfronten. I løbet af 36 timer rullede lastbiler og ambulancer uafbrudt mellem Københavns Frihavn og Skodsborg og aflæssede hårdt sårede soldater, de fleste af de kom fra frontlazaretterne og havde været dage undervejs- 6 dage havde turen over Østersøen taget. Snart lignede gymnastiksalen et slagfelt, hvor sårede lå tæt ved siden af hinanden. Mange af dem døde. Senere kom der med kortere mellemrum flere transporter, og snart var Skodsborg By fuld af sårede. I alt 800 blev anbragt i Skodsborg. DA BEFRIELSEN KOM I Europa vandt Montgomery langsomt frem. Den danske Brigade var parat på den anden side af Øresund. Tyskerne var urolige. Foråret var kommet ganske tidligt i år. Jeg gik hjem fredag aften den 4. maj, træt og lidt tung i sind. Jeg havde lyst til at gå tidligt i seng, men klokken nærmede sig og det var tid for engelsk radio. Jeg måtte lige høre sidste nyt. Nu lød den danske stemme fra London. Først den almindelige oversigt så blev der stille og stemmen lød igen: Der er lige indløbet meddelelse fra Montgomerys hovedkvarter, at tyskerne i Nordvesttyskland, Holland og Danmark har kapituleret. Trætheden var væk. Jeg løb tilbage til sanatoriet og nåede kapellet. Pastor Johannes Jensen blev afbrudt i sin prædiken. Hele forsamlingen stod og sang: Vor Gud, han er så fast en borg, hvorefter en varm takkebøn blev opsendt til Gud for befrielsen. Så blev gudstjenesten fortsat. Vi kan nu trække vejret lettet og sige Gud tak, fordi vi ikke blev jaget ud, men kunne forblive på vort post og arbejde. Frihedskæmpernes armbind (ø.tv). På trods af besættelsen blev der tid til fest, da overlægen havde fødselsdag. (n.tv). Skodsborg under besættelsen (th) Teksten bearbejdet og forkortet af Walder Hartmann Illustrationsmateriale 12 Nr.2 Maj 2015

13 Til eftertanke JEG ELSKER DEN BROGEDE VERDEN FAGRE NYE VERDEN En bonde står og passer sin fåreflok. Med stor fart ankommer en spritny BMW 740. Ud stiger en fyr i Hugo Boss habit, Gucci sko, Ray Ban solbriller og et YSL slips. Han råber til bonden: Hvis jeg kan regne ud hvor mange får du har, må jeg så få et af dem? Bonden kigger på fyren og svarer: Det er OK med mig! Fyren tager sin Dell Notebook frem, åbner den på bilens motorhjelm, vha. Nokia seneste 3G telefon kobler han sig op på en NASA side på internettet. Han kontakter et GPS satellit navigations system, henter den eksakte position, og giver dataene videre til en NASA satellit, der scanner området med et højopløsningskamera. Så åbner han digitalbilledet i Adobe Photoshop og eksporterer det til en Image Processing Facility i Hamburg. I løbet af få sekunder får han en på sin Palm PDA med teksten: Picture processed and data stored. Derefter logger han sig på en MS SQl datapase via ODBC og henter et avanceret Exel regneark. Han kopierer dataéne fra billedet ind I regnearket, og kort efter kan han udskrive en A4 farvet rapport på 150 sider på sin miniature hightech Color Laser printer. Fyren kastrer et blik på sidste side og siger: Du har nøjagtig får! Det stemmer, siger bonden, så du tager bare et af fårene. Bonden står og betragter fyren, mens han udvælger et af fårene, og bakser med at få det ned i bagagerummet på sin BMW. Så kigger bonden og spørger: Hvis jeg kan sige præcist, hvad du arbejder med, kan jeg så få fåret tilbage? Fyren tænker sig om et øjeblik og accepterer så. Du er IT konsulent, siger bonden. Det er rigtigt, hvordan kunne du vide det? Det var ikke svært. Du er kommet, uden at nogen har ringet efter dig. Du skulle have betaling for noget jeg allerede vidste, på et spørgsmål jeg ikke har stillet, og du har brugt en masse ressourcer. Desuden har du ikke en klap forstand på det forretningsområde, du udtaler dig om så vær venlig at åbne bagagerummet og giv mig min schæferhund igen! Nr. 2 Maj

14 Kalenderen: SENIORSTÆVNE 2015 Deltagerlisten til årets seniorstævne er fyldt. Kun sygdom eller andre uforudsete hændelser kan skaffe plads til nogle af dem, der p.t. står på venteliste til en plads på Skarrildhus. Alligevel vælger vi at bringe en kort orientering om stævnet til glæde for de heldige og måske lidt ærgrelse for dem, der fik besluttet sig for sent. Stævneprogrammet, der kan ses nedenfor, byder på mange spændende aktiviteter. Her skal vi blot understrege et par enkeltheder, som kan hjælpe deltagerne til på forhånd at forberede sig på og at vælge netop de aktiviteter, der passer den enkeltes interesser og situation bedst. MORGENSANG OG BØN Stævnedagene begynder hver dag kl , hvor de mest morgenduelige deltagere samles i mødesalen til 10 minutters andagt med sang og en daglig tanke fra Fader Vor. Morgenandagten bliver hver dag administreret af Walder Hartmann. FORMIDDAGSMØDET bliver dagens åndelige højdepunkt, hvor Paul Birch vil hjælpe os med at forstå ét af Bibelens mysterier: TRINITATIS Gud er på én gang tre og én. Der venter uden tvivl tre spændende formiddage, når der på denne måde sættes fokus på ét af kirkehistoriens mest omdiskuterede emner. DE DAGLIGE WORKSHOPS Formiddagsmødet bliver hver dag efterfulgt af fem værkstedsgrupper, hvor deltagerne har mulighed for at deltage i den aktivitet, der netop nu synes aktuel eller meningsfyldt for den enkelte. Det vil være en fordel, hvis du allerede nu begynder at forberede dig på, hvilken gruppe du ønsker at deltage i. Mulighederne er: Hvad skal vi med naturen? spørger Arthur Hansen, lærer på Vejlefjordskolen. Svaret vil være både livsbekræftende, humoristisk og inspirerende. Syng dig glad! lyder opfordringen fra Hella Olsen, der hver formiddag vil hjælpe sangglade stævnedeltagere til at udnytte deres talenter til glæde for både dem selv og deres medmennesker. Bliv dus med din tablet. Denne gruppe forsøger at imødekomme de udfordringer, som et digitaliseret samfund stiller seniorer overfor. Vi forsøger at stille et antal tablets eller i-pads til rådighed for dem, der vælger denne gruppe; men hvis du allerede har en sådan, bedes du medbringe den til værkstedsgruppen. Flittige hænder. Denne gruppe er en nørklegruppe, hvor man ud over den sociale hygge, deltager i et missionsprojekt, der går ud på at strikke pulsvarmere (fingerløse handsker), der doneres Happy Hand i Aalborg til videresalg. Hvis du vil deltage i denne gruppe, bedes du medbringe tre strømpepinde nr. 3. Gruppen ledes af Teologisk værksted. I denne gruppe vil deltagerne komme til at arbejde med Bibelen. Paul Birch vil foreslå studiemetoder, besvare spørgsmål og inspirere deltagerne gennem personlige erfaringer. UDFLUGTERNE Onsdag og torsdag eftermiddag bliver der mulighed for at tage med på bustur i det skønne jydske område. Onsdag kører bussen til Silkeborg, hvorefter der bydes på sejltur på Silkeborg søerne med én af de komfortable turbåde. Torsdag bliver der mulighed for at tage med til den traditionelle sandskulpturfestival i Søndervig, hvor man i år kan se dinosaurer m.v. bygget i sand. Før Søndervig besøges Enemærkets Hostahave ved Ringkøbing. ØVRIGE AKTIVITETER Seniorstævnet på Skarrildhus falder i år samtidig med Adventistkirkens verdenskongres i San Antonia, Texas, hvorfor vi vil forsøge at bringe et par tv-rapporter fra denne ved aftenmøderne onsdag og torsdag, men vi skal naturligvis ikke snydes for dejlig sang og musik, der i år bliver planlagt af Hella Olsen, som ved aftenprogrammet fredag får kyndig assistance af sin mand, Odd Henrik Olsen. 7. juli begynder det alt sammen. Stævneledelsen glæder sig allerede. På gensyn! 14 Nr.2 Maj 2015

15 Program Seniorstævnets gæstetaler er Poul Birch, leder for det teologiske fakultet ved Andrews University. Paul Birch sætter fokus på 3-enigheden Fader, Søn og Helligånd. Tirsdag 7. juli Registrering begynder i forhallen Aftensmad Alsang Åbningsmøde Bent Nielsen m. fl Hygge i salonerne Onsdag 8. juli Morgensang Walder Hartmann Morgenmad Morgenmøde Paul Birch Workshops: Hvad skal vi med naturen? Arthur Hansen Syng dig glad Hella Olsen Bliv dus med din tablet Walder H. Flittige hænder Happy Hand Teologisk værksted Paul Birch Middag Udflugt til Silkeborgsøerne Aftensmad Alsang Glimt fra San Antonio Hygge i salonerne Torsdag 9. juli Morgensang Walder Hartmann Morgenmad Morgenmøde Paul Birch Workshops Middag Udflugt til Vestjylland Aftensmad Alsang Glimt fra San Antonio Hygge i salonerne Fredag 10. juli Morgensang Walder Hartman Morgenmad Morgenmøde Paul Birch Workshops Middag Musik i det fri John Ravnkilde Aftensmad Alsang m. Hella Olsen Vespertime Odd-Henrik Olsen Hygge i salonerne Sabbat 11. juli Morgenmad Sabbatsskole Harry Sættem Norsk klasse Odd-Henrik Olsen Danske klasser Gudstjeneste Leder Walder Hartmann Prædikant Paul Birch Middag Musik i det fri John Ravnkilde Aftensmad Alsang På sporet af det grå guld Walder Hartmann m.fl. Søndag 12. juli Morgensang Walder Hartmann Morgenmad Afrejse Nr. 2 Maj

16 Dansk Bogforlag, Concordiavej 16, DK-2850 Nærum En lærke letted En lærke letted og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang, og byer blomstred i rødt og hvidt, og det var forår og Danmark frit, -ja Danmark frit. Men du, som styrter de stoltes riger, og løser fangne af bolt og bånd, dig flyver hjerternes tak i møde, vor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår og Danmark frit, velsign det Herre, fra sund til klit, fra sund til klit. (Mads Nielsen) DET SKER: Juni: 13. juni. Seniordag i Adventkirken, Randers. (Alle seniorer er velkomne til sabbatsskole, gudstjeneste og eftermiddagsprogram). Juli: juli. Seniorstævne på Skarrild hus. November: 8. november. Julemiddag Øst i Adventkirken, Nærum 22. november. Julemiddag Vest i Adventkirken, Ll. Nørlund

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE MARTS 2015 Derpå sagde Gud: Lad grønne planter, der bærer frø, spire frem af jorden, og frugttræer, som bærer frugt med kerner, så de kan formere sig, hver efter sin art! Og sådan

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JUNI

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JUNI NÆRUM ADVENTISTKIRKE JUNI 2014 Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer Joh. 14, 27 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens klumme: Efter Kristi Himmelfart Da jeg var ung, så jeg meget op til en ung

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag II. Sct. Pauls kirke 17. maj 2012 kl Musikhøjmesse. Mozarts Kroningsmesse Salmer: 447/252/356 Uddelingssalme: 254

Kristi Himmelfartsdag II. Sct. Pauls kirke 17. maj 2012 kl Musikhøjmesse. Mozarts Kroningsmesse Salmer: 447/252/356 Uddelingssalme: 254 1 Kristi Himmelfartsdag II. Sct. Pauls kirke 17. maj 2012 kl. 10.00. Musikhøjmesse. Mozarts Kroningsmesse Salmer: 447/252/356 Uddelingssalme: 254 Åbningshilsen Kristi himmelfartsdag! Den anden store fest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen Kristi Jesus tog hjem til sin far i himlen Mål: Børn hører om Jesus himmelfart og genkomst. De hører om den opgave, som Jesus gav sine disciple. De hører, at Jesus ikke har efterladt os, men stadigvæk

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere