Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2014. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum"

Transkript

1 Kirkebladet Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2014 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1

2 Indholdsfortegnelse At være sig selv bekendt s.3 Konfirmationsforberedelse s.5 Arrangementer i sognegården s. 6 Andre arrangementer s.10 Kontakt og adresser s. 12 Gudstjenesteliste s. 14 Husk! Sommermøde den 31. august Med biskop Elisabeth Dons Christensen Husk at vande hinandens tørstige kameler Rubjerg kirke kl Sognegården kl Kirkebladet er udgivet af menighedsrådene i Løkken Storpastorat Kirkebladet Løkken Storpastorat, Årgang 2, nr. 4 Redaktionsudvalg: Præsterne Lay-out og redaktion: Karsten Erbs, (ansvarshavende) Foto: Jette Lyngby Erbs. Fotos på s. 4: Kirsten Hyldgaard Olsen fra sommerens første foyerkoncert. Forsiden: En truet stele ved Lyngby gamle kirkegård Udkommer fire gange årligt. Er sat med Minion Pro Trykt hos Vestergaards Bogtrykkeri i 2400 eksemplarer Adresse: Sognegården, Præstevangen 2, 9480 Løkken Læs om mange flere ting på kirkernes hjemmesider: Løkken-Furreby: løkkenkirke.dk Børglum: borglumsogn.dk Vrensted-Rubjerg-Jelstrup-Lyngby: rubjergknudesogne.com At være sig selv bekendt af Niels Clemmensen Hvordan skal jeg leve, så jeg kan være mig selv bekendt? Det er et meget relevant spørgsmål, som man må stille sig selv med jævne mellemrum. Et sted fortælles der om en ung mand, som opsøgte Jesus netop med det spørgsmål, og Jesus svarede: Du skal holde budene: Du må ikke slå ihjel, du må ikke bryde ægteskab, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor, og elsk din næste som dig selv. Gør du det, så lever du, så du kan se både dig selv og din Gud i øjnene. Den unge mand svarede, at det har han gjort alt sammen. Han har sikkert ret. Nok kan det være krævende at overholde budene, men med nogen anstrengelse skal det nok lykkes. Det er trods alt ikke sværere end, at enhver kan gøre det. Det var dog ikke nok for den unge mand at overholde budene. Han ville mere end det. Han ville være intet mindre end fuldkommen. Hvis du vil det, svarede Jesus ham, så må du sælge alt, hvad du har, og give det til de fattige. Men han måtte indse, at det kunne han ikke. Han var meget velhavende og ikke parat til at give afkald på sin velstand. Det betød simpelt hen for meget for ham. Men det kunne lige så godt være alt mulig andet, han ikke var parat til at give slip på. Det kunne være alle varianter af selvoptagethed. Spørgsmålet er dog, om det er ønskværdigt at være fuldkommen. Om det ikke er at skyde over målet. Om det ikke var bedre at indse, at den opgave, der består i at leve op til budene og på bedste måde fylde den plads i livet ud, man har, i sig selv er en stor opgave. At være fuldkommen er så krævende, at det vil lægge beslag på de aller fleste kræfter. Når fokus er indstillet ensidigt på det projekt, står det i fare for at udarte til en ny form for grov selvoptagethed. Der står i evangeliet, at den unge mand gik bedrøvet bort. Ambitionerne svarede ikke til evnerne. Nok var han bedrøvet, men ikke tomhændet. Han gik nemlig bort med en ny erkendelse. Han var ved at forstå, at der er grænser for menneskelivet og for hans egen formåen. Det er en smertelig erkendelse, men realistisk. Det kan være nødvendigt at gå gennem den smerte for at komme videre og blive bedre rustet til livet. Det kan vare et stykke tid. Erkendelser skal have tid til at bundfælde sig. Martin A. Hansen fortæller et sted om en ansættelse af en lærer. Alle ansøgere blev stillet det samme spørgsmål: Tror du på arvesynden? Alle som én kiggede de undrende på spørgeren, for de kunne ikke regne ud, hvad meningen var med det spørgsmål. Nogle svarede ja, andre nej. De, der svarede nej, blev sorteret fra med det samme, for man ville ikke ansætte en fantast eller 2 3

3 Konfirmationsforberedelse af Tove Brogaaard en opblæst nar uden et realistisk billede af menneskelivets muligheder og begrænsninger. Paulus siger det et sted på sin egen kraftfulde måde: Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Kun ved Guds nåde gøres mennesker retfærdige for Gud. Ikke ved gerninger, men ved troen alene. Det fuldkomne kan man med andre ord godt stræbe efter vel vidende, at det alene ved egne kræfter er uopnåeligt. Mindre kan også gøre det. Vil man være sig selv bekendt, kan man for eksempel overholde budene og være et ansvarligt medmenneske, som den unge mand blev rådet til at gøre. Hvad der ligger der ud over må man tro, at Gud vil give i tilgift af nåde. Konfirmationsforberedelse efter skolereformen Folkeskolereformen, som trådte i kraft den 1. august, har også konsekvenser for konfirmationsforberedelsen. Den hidtidige praksis med, at konfirmationsforberedelsen har ligget i to morgentimer i 7. klasse, hvor der til gengæld ikke er kristendomsundervisning på skoleskemaet, blev ikke tænkt med, da stregerne til reformen blev trukket. Og selvom undervisningsministeriet nok har tænkt, at konfirmationsforberedelsen skulle finde sted indenfor skoletiden, har det alligevel vist sig at være et praktisk problem, da antallet af fagtimer samtidig er steget, og fordi konfirmationsforberedelsen ikke kan rummes indenfor den kategori, skolen kalder understøttende undervisning, som der også er afsat timer til i løbet af skoleugen. Der er med andre ord ikke rigtig plads til konfirmationsforberedelsen indenfor den almindelige skoledag. Hjørringprovstierne har haft en rigtig god drøftelse med Hjørring Kommune og er kommet frem til en løsning, som burde være til at leve med for både skole og kirke, og som vi frem for alt håber, vil give vores konfirmander et rigtig godt konfirmationsforløb. Det må være det allervigtigste mål: at vi varetager den gode tradition med at fejre vores unge mennesker i overgangen mellem barndom og ungdom! Vi har traditionelle morgentimer i tiden fra skoleårets begyndelse til jul. I den tid har vi god mulighed for at lære vores konfirmander at kende og at indøve fadervor, trosbekendelse, salmer, som er vigtige byggesten at få med sig videre i livet. Efter jul har vi fået tre halve temadage, dvs. at man møder til præst en fredag i januar, februar og marts fra kl ca. 18. På de tre dage har vi mulighed for at lave nogle aktiviteter, som ikke er mulige indenfor de almindelig morgenlektioners rammer. Helt konkret bliver de for os her i Løkken Storpastorat kædet sammen med konfirmanderne fra Vrå Skole. Dels fordi alle tre klasser i Vrå skal gå til præst samme dag, hvilket kræver tre præster i sving. Jeg har således både konfirmander i Vrå og i Løkken. Men også fordi vi kan gøre nogle andre ting, når vi lægger vores ressourcer sammen. I januar planlægger vi en ekskursion til Aalborg, hvor vi skal se på kirkehistorie i Budolfi Kirke, diakoni i Kirkens Korshær og ved Beredskabstjenesten. I februar vil vi bruge dagen på at arbejde med Påskeugen i form af et kunstprojekt, et Bibelsk påskemåltidsprojekt og et dramaprojekt. I marts vil vi forberede os på konfirmationen ved at tage på pilgrimsvandring. Og derudover vil der også blive enkelte andre arrangementer og generalprøve inden selve konfirmationen St. bededag.. Vi er i fuld gang med at planlægge. Og vi glæder os! Det bliver så godt! 4 5

4 Arrangementer i Sognegården Bogcafé v. Tove Brogaard Tirsdage kl Læs en god bog og vær med til at drøfte den med andre bogelskere bagefter. Ca. en måned før bogcafeen kan man afhente et bibliotekseksemplar af månedens bog på kirkekontoret eller ved henvendelse til Tove Brogaard. Undervejs vil der være ALFABET-SER- VERING! Dvs. at den første aften skal vi have noget, der begynder med A, den anden med B. Skulle man ikke have mulighed for at nå at få bogen læst inden bogcaféen, vil man også kunne bruge aftenen som appetizer til at gå i gang! 23. september Linda Olsson: Astrid og Veronika Den unge forfatter, Veronika, ankommer til Dalarne i Sverige en mørk vinteraften. Hun søger ro til at komme sig over en stor sorg og færdiggøre sin roman. Veronikas ankomst observeres i stilhed af den gamle kvinde Astrid, der bor i huset overfor. I husets trygge mørke forsøger Astrid at overleve sin personlige tragedie og sine familiehemmeligheder. Mens den kolde vinter afløses af det spirende forår, nærmer de to kvinder sig langsomt hinanden. Mødet mellem Astrid og Veronika bliver starten på et usædvanligt venskab. Et venskab, som vil forandre deres liv for evigt. Astrid og Veronika er en stærk roman om kærlighedens kraft, om hvordan vi lever med sorg og lidenskab og frem for alt om venskab. 21. oktober Erik Valeur: Det syvende barn Syv spædbørn får en fælles start på børnehjemmet Kongslund i Næsten 50 år senere modtager nogle af dem et mystisk brev. Hvem var det syvende barn, hvorfor er dets identitet og skæbne så omhyggeligt skjult? Spørgsmålet skaber ravage i medierne og i magtens korridorer og på Kongslund sang Magna den uendelige række af vers om de blå elefanter, der marcherede hen over edderkoppens fine tråde - og naturligvis var det hendes advarsel til de børn, hun vågede over. 25. november, Anne Fontier: Julie Den unge amerikaner Julie Jakobs arver nøglen til en bankboks i italienske Siena og et brev, der fortæller, at bankboksen rummer en værdifuld familiehemmelighed. Snart befinder hun sig på en farefuld rejse for at efterspore den sande historie om hendes slægtning Giuletta; den Giuletta, hvis kærlighed til en ung mand ved navn Romeo inspirerede Shakespeares udødelige tragedie. Julie er et medrivende moderne eventyr, der spænder fra 1300-tallets Siena til det 21. århundredes Italien og USA. Hyggeeftermiddage Vi indleder efterårets program i Hyggeeftermiddage i Løkken Sognegård med en sommerudflugt tirsdag den 9. september kl til bl.a. Vodskov. Tilmelding senest den 3. september til kirkekontoret tlf Efterårets møder er som sædvanlig onsdage kl Den 24. september Fra bondedreng til vejfotograf v. Poul Balslev Sørensen (pensioneret politibetjent). Den 29. oktober Oplevelser fra Den danske Kirke på Solkysten med Karsten Erbs I otte år var Jette og Karsten ansatte ved den danske kirke vest for Málaga, Margrethekirken. Det blev en fantastisk oplevelse af en anden måde at være kirke på. Jeg viser billeder og fortæller løs. Den 19. november (Adventsmøde) Vi får besøg af Wiera Malama Lorentzen, bedre kendt som Mamma Doc. Hun fortæller om sit liv som dansk krigslæge, om sin opvækst i Polen, og om sine oplevelser i verdens brændpunkter, bl.a. på Balkan, i Irak og Afghanistan. Desuden medvirker vores børne- og ungdomskor. Spil Dansk Dag Torsdag den 30. oktober kl Storpastoratets to voksenkor og tre organister fejrer Spil Dansk Dagen med dansk kormusik, fællessang og festlig klavermusik i Løkken sognegård. I pausen er der mulighed for en kop kaffe i sognegårdens foyer. Kirkefrokoster i Sognegården Den 26. oktober er vi rigtig godt udhvilede efter at have taget afsked med sommertiden. Den 23. november tager vi afsked med det gamle kirkeår. Begge dele fejres med smørrebrød efter gudstjenesterne. Tilmelding er ikke nødvendig, blot lyst til hyggeligt selskab (og 35 kr.). Nye sangaftener Tirsdag den 30. september kl Tirsdag den 4. november kl Vi inviterer til nye sangaftener med det sædvanlige program af salmer, højskolesange og revyviser, men med udvidet musik. Vi er så heldige at Anders Barfoed vil være med til at spille. Så nu bliver der endnu mere drøn på musikken. Der er en pause midtvejs, hvor der kan købes øl, vand og vin til snacks.. Programmet vælges med skyldigt hensyn til årstiden, livet og kærligheden. Film og Eksistens v. Karsten Erbs At se film sammen er fantastisk, fordi vi anstrenger os i fællesskab om at afkode filmens budskab. Jeg fortæller kort om, hvorfor netop den film har med eksistensen at gøre og er værd at bruge en aften på. Derefter er der hjemmebagt brød, ost og rødvin. 6 7

5 Arrangementer i Sognegården Det betaler man 50 kr. for. Meld jer til én eller flere aftener på Tirsdag den 7. oktober kl Drengen med Cyklen En dreng er blevet efterladt på et børnehjem. Han savner sin far desperat, men faderen kan ikke påtage sig ansvaret for sin søn. Et ganske almindeligt menneske, frisøren Samantha, tager sig af Cyril, som drengen hedder. Hun har ikke anden grund end den, at hun er et menneske. Det er en vidunderlig film om næstekærlighed. Tirsdag den 14. oktober kl Habemus Papam Kardinal Melville bliver overraskende valgt som pave, men i det øjeblik han skal introduceres på balkonen for hele den ventende verden, bliver han ramt af panik og må flygte fra ceremonien. Vatikanet tyr til hjælp udefra i form af en velrenomeret psykoanalytiker, mens Melville undslipper vatikanet og søger svar i Roms gader. Det er en vidunderlig komedie med både skarp og blid satire. Torsdag den 6. november kl Jeg har elsket dig så længe Fransk film om en kvindes helingsproces efter 15 år i fængsel. Tid har Juliette haft så rigeligt af, og det kan ses. Skridtene er små og langsomme. Rummet er alt for stort for hende. Hun er ikke vant til verden, til frihed og andre mennesker. 15 år er også lang tid. Hendes søster Léa tør næsten ikke smile, men hun er glad for at se hende igen og tager hende ind i sin familie. Det er en god film om at være menneske. Kirkeskole v/ Karsten Erbs En person spørger en anden om, hvem Gud er. Vedkommende vil gerne have et billede af Gud. Den anden svarer: Hvad siger du til mod, sandhed og barmhjertighed og at handle ret? Men det er ikke guder, protesterede personen. Tobit, for himlens skyld, hvordan tror du en gud ser ud, når han gør sin gerning i mennesker? Det er den sammenhæng mellem vores tro og vores handlinger, der interesserer mig. Kristendommen er ikke bundet til vores ånd alene, men er bundet til vores krop og vores liv i verden. De seneste år har jeg været optaget af Anna Marie Aagaard, som netop arbejder med det her. En af hendes bøger hedder Ånd har krop. Den vil vi bruge noget fra, men ellers vil vi arbejde med tekster fra hendes seneste bog: Mod til at tro. Fire lørdag formiddage i løbet af vinteren. De to første bliver: Lørdag den 25. oktober kl Lørdag den 15. november kl Meld jer til kirkeskolen på mail: km.dk. Så vil jeg sende jer materiale til første lørdag. Alle er velkomne! Spaghettigudstjenester Gudstjeneste først og spaghetti bagefter! Det er opskriften på en meget børne-, familie- og såmænd også konfirmandvenlig måde at gå i kirke på! Gudstjenesten varer ca en halv time, er tilrettelagt med bibelhistorie fortalt på forskellig vis, sang og fadervor, og man vil kunne opleve både konfirmander og minikonfirmander i løbet af efterårets tre gudstjenester. Som et fast indslag medvirker vores børne- og ungdomskor også. Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad sammen i sognegården. Der er spaghettigudstjenester den 18. september, den 9. oktober og den 27. november; hver gang kl Gårdhusene og Havgården Vi holder gudstjenester på Havgården to gange om måneden og i Gårdhusene en gang om måneden. Og til alle gudstjenester er alle velkomne, uanset om man bor på Havgården, i Skovhusene eller i Gårdhusene. Vi har imidlertid besluttet os for at ændre formen en lille smule ved gudstjenesterne i Gårdhusene, for at se, om vi kan gøre det bedre for de mennesker, der er ramt af demens, og derfor ikke får det samme ud af en traditionel prædiken. Alle er stadigvæk velkomne til at deltage i Gårdhusenes gudstjenester, blot vil vi her koncentrere os lidt mere om velkendte salmer og musik, og i det hele taget spare på ordene. Babysalmesang on demand! I Løkken Storpastorat vil vi meget gerne tilbyde babysalmesang. Da det imidlertid er lidt uigennemskueligt for os, hvornår der er børn og stemning for det, vil vi fremover tilrettelægge det i direkte samråd med mødrene/fædrene til de små. Derfor: Har I en baby på 2-12 mdr i huset? Har I lyst til at synge, lytte og sanse til musik sammen med den lille? Kender I et par andre babyer, der kunne have lyst til det samme (venner, naboer, mødre gruppe)? Ja, så er vi med på at starte et hold op i Løkken Kirke/Sognegård. Vi finder det bedst egnede tidspunkt sammen, men anbefaler forløb af ca 6 ugers varighed. Vi synger vers fra kendte salmer og børnesange og bruger klokkespil, tørklæder, sæbebobler og orgelpiber til stor fornøjelse for de små! Henvendelse: Sognepræst Tove Brogaard tlf / 8 9

6 Arrangementer i Vrensted Lyngby Rubjerg Jelstrup Kristian Lilholt Trio Vrensted Kirke Den 2. oktober kl Koncert med Kristian Lilholt v. Jørgen Schierup Kristian Lilholt giver koncert i Vrensted kirke, og kirkerummet fyldes med toner fra hans righoldige repertoire. Det kan gå hurtigt, det kan gå langsomt, det kan være på dansk eller engelsk eller helt uden ord. Vi skal nok komme rundt i paletten ved denne koncert. Ikke mindst de instrumentale kompositioner gør sig aldeles strålende i kirkerummet. Med sig har han Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Efter langt over 500 fælles koncerter i ind- og udland er Lilholt, Virenfeldt og Jørgensen et velfungerende, gennemmusikalsk, rørende og ikke mindst underholdende koncertbekendtskab. Letflydende kommunikation i øjenhøjde og musik og sange med højt til loftet. Det bliver spændende at høre, hvad Kristian Lilholt vælger at spille for os i Vrensted kirke. Til de, der endnu ikke har oplevet en koncert med Lilholt, Virenfeldt og Jørgensen, vil vi gerne sige: Glæd jer! Billetpris 100 kr. Købes ved indgangen. Høstgudstjenester m.m. I år har vi høstgudstjenester i de respektive kirker. Sidste år havde vi det fælles i Børglum Klosterkirke. Måske vil det skifte sådan hvert andet år. Koret medvirker ved høstgudstjenesten i Lyngby kirke den 21. september kl Vi fejrer på den måde stadigvæk den fine istandsættelse af kirken. Høstgudstjenesten i Rubjerg den følgende søndag bliver særlig festlig, for ved samme lejlighed markerer vi, at kirkens gamle orgel er blevet istandsat og udvidet med pedalværk. Orgelbygger Sven Hjort Andersen har stået for arbejdet, som er blevet færdiggjort henover sommeren. Ved indvielsen spiller udover kirkens organist tidligere domorganist Flemming Dreisig. Alle er velkomne til en stor musikalsk oplevelse! Nyt orgel i Vrensted kirke. Også i Vrensted er der en orgelsag igang. Der venter forude et nyt fantastisk orgel, nærmere bestemt i I tiden indtil da er der stillet et midlertidigt orgel op til erstatning af kirkens meget gamle og meget slidte orgel. Det er orgelbygger Anders Rasmussen fra Bramming, som står for orgelbyggeriet. Børne- og Voksenkor Så er vi klar til en ny spændende sæson i såvel Børne- som Voksenkor. Børnekoret er for alle fra kl. og øver på Hundelev Skole torsdag eftermiddag kl. fra og kl. fra Voksenkoret øver ligeledes på Hundelev Skole tirsdag eftermiddag fra kl Nye medlemmer er velkomne. Kontakt korleder Anne Lindhardt Toft. Kirkefrokost i Vrensted Søndag den 16. november Efter gudstjenesten er der fælles frokost i præstegården. Tilmelding to dage før. Familiegudstjeneste Søndag den 30. november kl i Jelstrup kirke. Børnekoret medvirker. Syng julen ind Vrensted kirke den 7. december kl Det er en glad sangaften i kirken med fællessang og musik med organist og med den lokale musikforsyning. Kirkehøjskolen i Vendsyssel Arrangementerne foregår på torsdage kl i Sognegården i Brønderslev, Bredgade 104, 9700 Brønderslev. Tema: Troen på livets rejse. Torsdag den 18. september. Liselotte Horneman Krag. Den frafaldne præst. Torsdag den 2. oktober. Anne Marie Vejrup Nielsen. Hvor er folkekirken i dag. Torsdag den 23. oktober. Adam Laugesen, Randers. Oplevelser og livserfaring gennem to års rejse rundt i verden. Torsdag den 13. november. Peter Øhrstrøm, Aalborg. Tro og videnskab på livets rejse 10 11

7 Børglum og Vittrup Kontaktadresser Løkken-Furreby Sogn Sognepræst Tove Kallehave Brogaard Tlf , mobil: Mandag fridag Vrensted, Rubjerg, Jelstrup og Lyngby Sogne Sognepræst Karsten Erbs Tlf / Høstgudstjeneste Ved høstgudstjenesten 28. september er klosterkirken festligt pyntet i høstens farver. Trompetist Lars Ole Schmidt medvirker, og der vil være indlagt nogle musikstykker i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe og et rundstykke, som nydes i sideskibet. Med høstgudstjenesten lukkes klosterkirken for i år. Kunstudstilling i Børglum kirke Lørdag den 25. og søndag den 26. oktober vil der være kunstudstilling i Børglum kirke. Det sker i et samarbejde med Børglumudstillingen, der afholdes samtidig i Børglum Forsamlingshus. Der vil blive udstillet både keramik og maleri i kirken. Efter udstillingens officielle åbning i Forsamlingshuset lørdag kl. 13,00 vil der være åbent i kirken, og om søndagen er der åbent fra kl. 10,00. Begge dage lukker udstillingen kl. 18,00. Alle Helgen Alle Helgens dag er søndag den 2. november. Ved gudstjenesterne vil der være oplæsning af navne på dem, der døde og begravede i sognet. Der er gudstjeneste i Børglum kl og i Vittrup kl Kirkekontoret Præstevangen 2, 9480 Løkken Tirsdag - fredag 9-13 Præstesekretær Birgit Aagaard Tlf Graver Per Damsgaard Træffes tirsdag - fredag mellem 9 og 10 Tlf / Organist Jens Mathiasen, Tlf mobil: Kirkesanger Helle Windfeldt Tlf mobil: Menighedsrådsformand: Britta Drivsholm, Tlf Kirkeværge for Løkken Kirke: Hanna Bach. Tlf Kirkeværge for Furreby Kirke: Aase Bladt, Tlf Datoer for menighedsrådsmøderne bekendtgøres via kirkens hjemmeside. Graver i Vrensted Henry Kragh Tlf og Graver ved Rubjerg Kirke, Tage Carlsen Tlf / Graver ved Jelstrup Kirke, Lars Kirkedal Tlf / Graver ved Lyngby Kirke ElseMarie Westergaard Tlf / Organist Anne Lindhardt Toft Tlf Kirkesanger Jeanette Lauritsen Tlf Menighedsrådsformand i Vrensted Jens Juhl Tlf Menighedsrådmøder: 30. oktober i præstegården. Menighedsrådsformand Rubjerg-Lyngby Gitte Lundsgaard, Tlf / Menighedsrådsmøder: 15. september og 20. november. Menighedsrådsformand i Jelstrup Ole Holmen Andersen, Tlf / Menighedsrådsmøder efter behov. Børglum Sogn Sognepræst Niels Clemmensen Tlf Graver Erik Jensen, Tlf tirsdag-fredag kl Organist Vibeke Skagbo, Tlf Kirkesanger Signe Fonseca Tlf Menighedsrådsformand Niels Erik Gregersen Tlf

8 GUDSTJENESTELISTE for alle sognene LØKKEN FURREBY BØRGLUM KLOSTER BØRGLUM VITTRUP VRENSTED RUBJERG JELSTRUP LYNGBY 7. sept. 12. s.e. Trinitatis TB 9.00 NC 14. sept. 13. s.e. Trinitatis TB 9.00 NC 21. sept. 14. s.e. Trinitatis (1) 28. sept. 15. s.e. Trinitatis KE (1) (1a) 5. okt. 16. s.e. Trinitatis 9.30 NC (1) (1) 12. okt. 17. s.e. Trinitatis okt. 18. s.e. Trinitatis 9.30 NC okt. 19. s.e. Trinitatis (5) nov. Allehelgen nov. 21. s.e. Trinitatis AM NC 16. nov. 22. s.e. Trinitatis (5) nov. S.s. i Kirkeåret (5) nov. 1. s. i Advent (2) 7. dec. 2. s. i Advent (3) (4) Kirkebil for alle sogne til gudstjenester og til arrangementer i Sognegården: Ring til Kristians Taxi på senest fredag ml. kl. 8 og 16. Hvor der ikke er nævnt noget efter kl. slet er det stedets egen præst, der prædiker TB = Tove Brogaard, KE = Karsten Erbs, NC = Niels Clemmensen, AM = Arne Mumgaard (1) Høstgudstjeneste; (1a) Høstgudstjeneste og musikgudstjeneste med nyt orgel; (2) Familiegudstjeneste; (3) De ni læsninger; (4) Syng julen ind; (5) Kirkefrokost 14 15

9 Søndag 22. juni 2014 var en festdag i Lyngby kirke!

Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2013. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2013. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum Kirkebladet Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2013 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1 Indholdsfortegnelse Dannelse Tove skriver om noget, hun har på

Læs mere

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum Kirkebladet Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1 Indholdsfortegnelse Opstandelse om opstandelsen s.3 Arrangementer i Løkken

Læs mere

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Juni - Juli - August 2013. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Juni - Juli - August 2013. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum Kirkebladet Løkken Storpastorat Juni - Juli - August 2013 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1 Indholdsfortegnelse Kristi Himmelfarts dag (uddrag af prædiken af Karsten

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015. Nr. 2-32. årg.

MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015. Nr. 2-32. årg. MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015 Nr. 2-32. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, FJ Frede Jørgensen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 KALENDER September - November 2007 2 SEPTEMBER Lørdag den 1. kl. 10.00: Søndag den 2. kl. 10.30: Søndag den 2. kl. 17.00: Tirsdag den 4. kl. 13.00: Fredag den 7. kl.

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 24. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 Gør noget godt for kærligheden At skabe gode parforhold og trygge familier er et stort ønske for mange. Alligevel er der mange, der bakser med

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere