Hornbæk Idrætsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 April årgang

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand H.H. Schmidt, tlf.: Hattemagervej 1, hatten Kasserer Jørn Lien, tlf.: Sauntevej 111, Sekretær Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Suppleant Anne Marie Jørgensen Tlf.: Kleinsmedevej 6, samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: kontortid: hverdage kl Carl Bødker Nielsens Vej Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Hovedafdelingen De fleste afdelinger har nu afviklet deres generalforsamlinger, og en enkelt afdeling har skiftet formand, idet Stig Petersen er blevet afløst som formand for Fodboldens Venner, hvor ny formand blev John Sørensen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgåede formand Stig Petersen for det gode samarbejde og hans store indsats for Fodboldens Venner og samtidig ønske John Sørensen til lykke med valget som ny formand samt velkommen i hovedbestyrelsen i Hornbæk I.F., hvor jeg glæder mig til et godt og konstruktivt samarbejde. Vinterens mange aktiviteter er ved at være slut og forårets kan begynde det bliver særligt spændende at følge fodboldens 1. hold i serie 2 med flere nye spillere i truppen og med træner-duoen John Larsen og Kim Porsgaard ved rorpinden. Husk dog lige at gymnastikafdelingen afholder deres årlige gymnastikopvisning i hallen lørdag den 16. april kl. 14. Tak til alle afdelinger for deres store indsats i den forgangne sæson samt held og lykke til alle med sæsonen som netop er startet. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske til lykke til hovedafdelingens Kasserer Jørn Lien, som i marts fyldte 60 år, samt til lykke til hovedafdelingens Næstformand Hans Henrik Schmidt, som fylder 50 år i denne måned Et stort Til Lykke til Jer begge med samtidig tak for jeres store indsats for og i Hornbæk Idrætsforening. Klubbladet Sidste år på denne tid havde jeg nogle kritiske bemærkninger om klubbladets økonomi i forhold til de meget høje portostigninger, der kom på bl.a. udsendelse af klubblade. Jeg kan dog berolige alle med, at klubbladets økonomi fortsat er rimelig bl.a. på baggrund af flere nye annoncører, samt at vi i år har modtaget kr. i distributionstilskud fra Biblioteksstyrelsens bladpulje. Vi er dog fortsat meget opmærksomme på klubbladets økonomi, samt hvordan vi fremover skal informere medlemmerne men indtil videre vil klubbladet fortsat blive udsendt 10 gange om året. Endelig vil det fortsat være sådan, at klubbladet hver gang det udkommer, efterfølgende kan downloades fra Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside på Redaktion: Harry Duus, Hafnia Grafisk Tlf.: Paw Bak, Hafnia Grafisk Tlf.: Annoncer: H.H. Schmidt, tlf.: Layout og tryk: Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund Forsidefoto af: Harry Duus Forside: Peter Hansen forsøger sig ved Geddens 1. maj konkurrence 2004 Oplag: HIF-Informerer 2005 Deadlines: Maj nr. Deadline onsdag den 27. april Juni nr. Deadline onsdag den 25. maj August nr. Deadline onsdag den 20. juli Indlæg sendes til: Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund 2 Hornbæk Idrætsforening April 2005

3 Medlemmer, der bor udenfor postområde 3100, og som ikke ønsker bladet tilsendt med posten, men i stedet for vil downloade bladet fra Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside på skal vi opfordre til, at man meddeler dette til sin afdeling, som herefter skal meddele dette videre til hovedafdelingens sekretær Lars Fisker det koster hovedafdelingen ca. 70 kr. om året pr. medlem at udsende klubbladet udenfor postområde Post Danmark og udsendelse af klubbladet Vi oplever al for ofte, at mange klager over, at de ikke modtager klubbladet, der postomdeles til alle husstande i postområde I forbindelse med udsendelse af sidste nummer af klubbladet oplevede vi yderligere at Post Danmark havde glemt en palle med 2700 stk. af vores klubblad som skulle postomdeles i postområde Post Danmarks glemsomhed betød at klubbladet blev udsendt med over en uges forsinkelse på trods af, at bladet var rettidigt afleveret til Post Danmark. Dette er klart uacceptabelt, idet vi forventer, at Post Danmark lever op til det vi i HIF betaler for, nemlig at alle i postområde 3100 får leveret klubbladet til den tid vi har ønsket. Vi skal derfor opfordre til, såfremt man ikke modtager klubbladet, at man så klager direkte til Post Danmark. Værterfest Lørdag den 5. marts var 38 af vores frivillige værter samlet til den årlige værterfest i det gl. klubhus, hvor der blev budt på vinsmagning og efterfølgende en dejlig buffet fra Café Hansen. Det blev en utrolig dejlig aften med god mad, èn lille en til halsen og en sving om. Værterordningen viser med al tydelighed, at der fortsat er grund til at værne om det sociale sammenhold på dette som på alle andre områder. Men der er til stadighed brug for nye værter, så der er fortsat grund til at opfordre at man melder sig som frivillige vært i klubhuset/kiosken. Er du interesseret i at høre nærmere om værterordningen, så ring til Jette Møbius på telefon eller Idrætsskole I lighed med de seneste 5 år afvikler Hornbæk Idrætsforening igen i år, i samarbejde med DGI Frederiksborg Amt, idrætsskole for maximalt 100 børn. Idrætsskolen afvikles i efterårsferien den og 19. oktober på Hornbæk Idrætsanlæg m.v. Jeg håber selvfølgelig, at man i de forskellige afdelinger der bliver rettet henvendelse til vil drøfte, om man aktivt vil deltage i dette arrangement og stille med det fornødne antal trænere, instruktører samt ledere og hjælpere til årets idrætsskole, som atter i år styres af Kirsten Grønlund og Ole Raslow. Indbydelserne til årets idrætsskole udsendes lige efter skolernes sommerferie i august og der vil igen i år være mulighed for elektroniske tilmelding via internettet. Helsingør Sports Union Torsdag den 17. marts var der repræsentantskabsmøde i Helsingør Sports Union. Mere ynkelig repræsentantskabsmøde skal man lede længe efter med et absolut minimum deltagende foreninger. Ud fra formand Ole Jens Nielsens beretning må jeg desværre konstatere, at der absolut intet er sket i regi af HSU det seneste år. Jeg finder det yderst beklageligt, at HSU s bestyrelse ikke har formået at sætte fokus på mange af de relevante og aktuelle emner der er i kommunes mange idrætsforeninger. Man må derfor fortsat stille spørgsmålstegn ved, om HSU i den eksisterende form har en berettigelse. Man kan dog håbe på, at de nye bestyrelsesmedlemmer der blev valgt på repræsentantskabsmødet kan komme til at gøre en forskel således at HSU viser sin eksistensberettigelse. Hovedbestyrelsesmøde Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 14. april kl i klubhuset husk hvis formanden for afdelingen er forhindret i at deltage i mødet, at sende en anden repræsentant fra bestyrelsen. Hovedgeneralforsamling HUSK der afholdes hovedgeneralforsamling søndag den 24. april 2005 kl i klubhuset. I forbindelse med generalforsamlingen byder hovedafdelingen på et mindre morgentraktement. Peter Poulsen Hovedformand Hornbæk Idrætsforening April

4 Badminton Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Tlf.: Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman Mobil: Holmevænget 2C Kasserer Karin Mathiesen Tlf.: Havreholmvej, Banefordeler Margit Fritzbøger Tlf.: / Holmevænget 13A Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Tlf.: Ole Piis Vej 4, Seniorformand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Juniorformand Christine Bogattke Mobil: Mads Holmsvej 42B 3000 Helsingør Turneringsudvalg Jette Beck Tlf.: Ole Piisvej 4, Motionisthold Stort tillykke til hold 4 (Keld's) med oprykning til serie 2 efter en flot sæson. Også tillykke til hold 2 (Hans') som vender tilbage til serie 4 igen. Hold 1 (Anni's) ligger pænt i midten og bliver i serie 4, hvorimod hold 3 (Klaus') rykker ned i serie 5 efter en omtumlet sæson. Vi ses i næste sæson. Generalforsamling Hornbæk Badminton Sædvanen tror blev der afholdt generalforsamling i Hornbæk Badminton Klub sidste fredag i februar måned ( ). Et veloplagt publikum var mødt op vi var godt 30 personer og flere stødte til! Måske fordi vi havde valgt at placere årets klubfest i umiddelbar forlængelse af general-forsamlingen. Ærgeligt for dem som ikke lige nåede vejen forbi! Formanden (Niels Fritzbøger) bød velkommen og generalforsamlingen blev straks sat igang. Beklageligvis måtte vi, denne gang, bryde en af badmintonklubbens ellers meget meget gammel traditioner! Anders Drachmann, den ellers så veloplagte ordstyrer, er blevet slået med flere længder af en meget hurtig, velvalgt og veltalende ordstyrer Jesper Mathiessen godt klaret Jesper vi glæder os til kampvalg ved næste års møde. Formanden fik atter ordet og fortalte kort om årets gang. Intro-weekend i August som gentages igen i kommende sæson. Den åbne turnering som ligeledes forløb over al forventning herunder tak til alle frivillige hjælpere, det er vi glade for! Næste år afholdes en U13D turnering i marts måned Beklageligvis må vi aflyse den ellers godkendte U19A turnering til efteråret da det er sammenfaldende med årets kræmmermarked i Hornbæk Hallen. Tak til Astrid og Jette Beck vort turneringsudvalg. Der har været hal-fordelings møde for tiderne i kommende sæson, vi fastholder vores tider mandage og onsdage i hallen vi afventer udfald mht. ekstra tid onsdag mellem Ungdomsafdelingen Tudse lovede at gøre det kort og lagde ud med en skål! Men men men, nu hører vi jo ikke til de mest naive så Tudse satte turbo igang. Vi har haft ungdommen ude til 17 turneringer hvilket har resulteret i at Victor Drachmann og Nicklas Røn er rykket til U11D-C, At Mads Frodegård, Maria Fritzen, Ulrik Drachmann, Martin Ibsen, Karlolin louring og Nicklas Spånberg er rykket til U13D-C og sidst men ikke mindst er Mija Stahlsmidt rykktet til U19B-A. Tillykke med det. Ranglisten kan findes på infosport. Yderligere har vi haft to udgdomshold tilmeldt et U11, som ligger nr. 2 i deres pulje af 8 tak til holdleder Morten Røn! Et U13, som ligger nr. 3 i puljen med 9 tak til Frank Frodegaard holdleder. Vi har deltaget ved Amts-mestreskaberne hvilket resulterede i klubbens tre Amtsmestre; Maria Fritzen, Mads Frodegaard og Rasmus Ibsen! Tak til Mathilde Fritzbøger og Andreas Fritsen for god og dejlig hjælp iforb. med arrangementer, træning og ikke mindst ved Idrætsskolen det resulterede i god tilgang af nye medlemmer. Tak til Ole Gommesen og Bolette for mandags hjælp hvor der bliver spil-pjattet på kryds og tværs. Tak til Jørgen som vi beholder, som træner om onsdagen. Jørgen er god til at lære ungdomme takt og tone samt lære dem alt gererelt om badminton. 4 Hornbæk Idrætsforening April 2005

5 I 2004 havde vi en åben turnering U17A-B i klubben stort arbejde og desværre ikke mange deltagere fra vor egen klub, men det laves der om på og i Marts 2006 afholder vi en U13D turnering mere herom når tid nærmer sig. Der har været en juleturnering, hvor alle mødte udklædt det var rigtig godt og sjovt og er ikke sidste gang. Klubmesterskab blev afviklet over én søndag og vinderene finder i på vor hjemmeside på nettet. Vi gentager vor forældre/barn turnering den 17. April så kridt allerede nu ketjer og sko! Motionistafdelingen har stor aktivitet ca. 30 spillere deltager i div. kampe både på ude- og hjemmebane, så det gør det rimelig let at stille hold! Tak til alle. Der har været få aktiviteter om lørdagen der er sløj tilgang til lørdagsspil hvilket gør, at lørdagen muligvis bliver sluppet hvilket betyder, at lørdagsspillere må en tur på skolen. Dog, rolig nu, fastholdes Cocktail-turneringen og de interne holdkampe. Tak til Anni Bæk og Tak til Keld Hansen for holdhjælp! Tak til Liselotte Kartman for hjælp til vore nye H2O-spilledragter og tak til Jesper Mathiessen BG-Bank sponsering samt Hamlet. Nu er vi rigtig flotte når vi kommer ud det styrker selvtilliden! Der arbejdes på en Team-building tur til Sverige i starten af den nye sæson mere herom senere. Banefordelingen. Alt er lejet ud med undtagelse af lørdag mellem på skolen. Vi har venteliste og håber selvfølgelig på mere spilletid i hallen. Seniorafdelingen. Vi mangler en senior-formand så, hvis der skulle være nogle ude blandt spillerene, der har lyst til at give en hånd med kontakt vor formand. Der var ikke meget at berette hvorfor ordet hurtigt gik til Regnskab blev gennemgået og meddelt at det er underskrevet og godkendt af vore to revisoerer. Vi har igen i år formået at få et overskud på godt ,- så vi kunne fra bestyrelsen meddele, at vi bl.a bibeholder kontingentet, som det er, i den kommende sæson og, at vi samler ind til vor jubilæum i Yderligere er der planer om at investere i en ny dommerstol samt tællerkasser. Vi har ca. 280 betalende medlemmer. Hornbæk Idrætsforening April

6 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Næstformand & Joller Jens Kristian Pedersen Tlf.: Stolemagervej 12 Kasserer Ann-Birthe Rasmussen Tlf.: Ndr. Strandvej Sekretær/PR Benn Bak Tlf.: Syrenvej 40 Kølbåde Steen Guttknecht Tlf.: / Uranusvej 22 Saunte klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Fra formanden Vi skal beklage den meget sene udsendelse af klubnyt I sidste måned, der desværre gik ud over to arrangementer. De blev gennemført, men med lidt færre deltagere end ellers. Dette var hverken HBK s eller bladets skyld, men postvæsnets. Nu starter stor aktivitet med sejlersæsonen. Vi ordner p.t. følgebådene og herefter vore andre både. Medlemmerne har ligeledes travlt med egne både så de er klar til søsætningerne den 18. og 21. april. Havnebestyrelsen afholder brugermøde i bådeklubben tirsdag den 19. april kl , som vi håber medlemmerne bakker op, for det er her man har mulighed for at fremkomme med synspunkter overfor havnens bestyrelse. Hornbæk Bådeklubs standerhejsning er i år lørdag den 30. april kl , hvor der bagefter serveres 1 pilsner/sodavand, røde pølser, sild og skipper labskovs. Herefter er sejlsæsonen startet. Deltaljerede planer for alle afdelinger ligger på vor hjemmeside Lær at sejle Optimistjolle Er du en vandhund? Har du lyst til at få gode kammerater? Kunne du tænke dig opleve fart og spænding? Komme ud på vandet og bruge dine kræfter? Kan du sige ja til blot en af ovenstående ting så meld dig ind i HBK s ungdomsafdeling og lær at sejle Optimistjolle. Foråret er allerede god i gang og det betyder samtidigt, at en ny sejlsæson starter. Har du mod på frisk luft og gode kammerater så kom ned på havnen. Hele april måned er vi i klubhuset hver torsdag fra kl og fra maj er vi på havnen hver mandag og torsdag fra kl Når du først har prøvet at sidde i optimistjolle har du naturligvis lyst til at sejle. Vi har 15 optimistjoller, hvor du kan leje en af dem igennem hele sæsonen. Kar du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på telefon Du kan også klikke dig ind på vores website: og se under joller. Mange hilsner Jens Kristian Pedersen 6 Hornbæk Idrætsforening April 2005

7 Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og vi har salg af alle typer marinemoterer. Vi udfører professionel service til din båd og motor, mekanisk og elektrisk. Stort lager med mange reservedele og tilbehør Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde. Vor servicebiler kommer over hele Sjælland. Kontakt os for mere information om optimal driftsikkerhed til søs. Armani Gant Marlboro Henri Lloyd Geox Sebago Utzon Bitte Kai Rand Ivan Grundahl Eva & Claudi Murphy & Nye Hornbæk Skibshandel Lør og Søn / Man -Fre

8 Fodbold Postadresse Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr. Strandvej 285 B 3140 Ålsgårde Tlf.: / / Kasserer Henrik Olsen Drejervej 17, Tlf.: Husk at købe målkort Du kan fortsat købe målkort, bl.a. i forbindelse med førsteholdets hjemmekampe. Der udtrækkes som sædvanligt gavekort ved hver hjemmekamp, og kortet gi r samtidig gratis entré til alle hjemmekampene i serie 2. Turneringsstarten nærmer sig I skrivende stund er der små to uger til turneringsstarten. Lørdag 9. april spilles de første hjemmekampe, denne dag er både første- og andethold i aktion på eget græs. Trænerteam og spillere har været i aktion siden ca. 1. februar, men med mange afbud undervejs, er det svært at forudse holdenes styrke i de nye rækker. Træningskampene har budt på lidt af hvert, og mange forskellige spillere er prøvet af. Det bliver spændende at følge de to hold, men vi skal nok regne med mange svære opgaver i løbet af sæsonen efter de to oprykninger sidste sæson. Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Tlf.: / / Seniorformand Thomas Lynge Sauntevej 55 B, Tlf.: / Hornbæk havde Langfredag besøg af to stærke udvalgte pigefodboldhold fra staten Virginia i USA. Pigerne havde under deres ophold i Danmark besejret Sjællands udvalgte hold, så det var ikke så overraskende, at dagens to modstandere, B1973 fra Herlev og Hornbæks eget hold, begge stillede op til store klø. Først besejrede pigerne i årgang 91 fra Virginia de tilsvarende danske piger fra Herlev med 10-1, og da det var Herlevs første kamp på 11-mandsbane var nederlaget ikke så overraskende. I dagens anden kamp fik Hornbæks damejuniorhold store klø af Virginias hold i årgang 89, hele 13-0 blev det til gæsterne, der leverede flot propaganda for pigefodbolden, mens Hornbæks egne piger mest så på og nød det flotte spil. Efter kampene bød Hornbæk på sandwich og sodavand i klubhuset. Træner Bjørn Hoffmann kunne således melde om en hyggelig dag. 8 Hornbæk Idrætsforening April 2005

9 Hornbæk s dygtige fodbolddrenge årgang 98, fik ved årsskiftet nyt spilletøj fra Humlebæk virksomheden ScanForm Værktøjsfabrik. Om det er de nye flotte H2O dragter med ScanForm logo, de skrappe trænere, eller bare nogle meget dygtige drenge, som er skyld i guldmedaljerne om halsen på drengene, lader vi op til andre at bedømme, men faktum er det i hvert fald, at drengene først blev amtsmestre hos DGI, og dermed deltagere ved Sjællandstræf i Høng hallerne. Hornbæk drengene gik til den som de plejer, spillede fire kampe, vandt dem alle og kunne efterfølgende velfortjent få hængt guldet om halsen. Hornbæks fodbolddrenge årgang 94 prydede tidligere disse spalter, da de blev amtsmestre hos DGI. Efterfølgende har drengene så spillet Sjællandstræf, og kunne efter stævnet, i Jerslev i Vestsjælland, glæde sig over flot spil, tre sejre, kun et enkelt nederlag og meget velfortjente sølvmedaljer. På billedet fra venstre: Daniél, Christian, Christian, Daniel, Jakob, Mark og siddende forrest Viktor. Styregruppe, ungdom Ivan S. Jensen (Formand) Smedevænget 8, Saunte, Tlf: / Henrik Olsen (Administrator) Drejervej 17, Tlf.: Carsten Nielsen (Sportschef) Støberens Vænge 8, Tlf.: / Jørgen Olsen (Sportschef) Bødkervej 2, Tlf.: Tlf. arb.: Piger Bjørn Hoffmann Hornebyvej 7, Tlf.: / Sponsorer Ivan S. Jensen Smedevænget 8, Saunte, Tlf.: / Hornbæks bedste fodboldspillere fik for nylig nyt træningstøj, sponseret af PITSTOP på Stengade i Helsin gør. De flotte og lækre H2O træningssæt består af strømper, shorts, knickers, t-shirt, sweatshirt og windbreaker. Spillerne er således klædt på til alt slags vejr, og tøjet vaskes af klubben fra gang til gang. Tøjet forbliver klubbens ejendom og udlånes til spillere udvalgt af trænerne, typisk spillerne i førsteholdstruppen. Hornbæk Idrætsforening April

10 Fodbold Trænere og ledere i fodboldafdelingen Førstehold John Larsen, Nørregårdsvej 8 B, Tlf.: Kim Porsgaard, Søvænget 29, Tlf.: Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør Tlf.: Andethold Steen Jørgensen, Sauntevænget 18, Tlf.: Christian Braunstein, Horsensvej 12, 1 tv., 3000 Helsingør Tlf.: U/21 Dennis Nielsen, Hestens Bakke 8, 1 mf, 3000 Helsingør Tlf.: , Erik Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, Tlf.: , Målmænd Jesper Lorensen, Uranusvej 1,. Tlf.: Old Boys Lars Leo Jensen, Sauntevænget 3, Tlf.: Niels Halkjær, Sauntevænget 35,. Tlf.: Veteran Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38,. Tlf.: Ynglinge årgang Træner og spiller med senior. Junior / Drenge årgang Træner: Frank Majgaard, Villingebækvej 11, Tlf.: , Holdleder: Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th.,2920 Charlottenlund Tlf.: arb , Drenge årgang 91 Trænere: Jørgen Olsen, Bødkervej 2, Tlf.: arb , Torben Jensen, Stjernevej 29, Tlf.: Karsten Hansen, Slåenvangen 14 A, 3120 Dronningmølle Tlf.: Drenge årgang 92 Trænere: Ulrich Hjorth-Moritzsen, Klokkestøbervej 8, Tlf.: Arb Henrik Jensen, Løvvænget 21, Tlf.: Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør Tlf.: arb Holdleder: Eyun Lindberg, Ole Piis Vej 5, Tlf.: Lilleput årgang mands: Træner Carsten Kaltoft, Kobbersmedevej 5, Tlf.: , Holdledere: Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, Tlf.: , Ole Lundgren, Holmevænget 8, Tlf.: , 7-mands: Leif Høy, Løvvænget 12, Tlf.: , Holdleder: Henrik Møller, Saronvej 20, Tlf.: , Lilleput årgang 94 Hold 1: Carsten Nielsen, Støberens Vænge 8, Tlf.: , Anders Fosvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde Tlf.: , Hold 2: Torben Pilely, Gøgevej 28, 3120 Dronningmølle Tlf.: , Martin Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, Tlf.: , Miniput årgang 95 Kim Schuldt, Holmegårdsvej 19 A, Tlf.: , Henrik Soelberg, Hornebyvænget 1, Tlf.: , Miniput årgang 96 Michael Jespersen, Hjortevænget 5, Tlf.: eller Per Juel Hansen, Stjernevej 15, Tlf.: , Peter Schiellerup, Sauntevænget 8, Tlf.: , Mikroput årgang 97 Thomas L. Lynge, Sauntevej 55 B, 10 Hornbæk Idrætsforening April 2005

11 Tlf.: , Morten Bruun, Solvej 5 A, Tlf.: , Torben Schultz, Solvej 7 A, Tlf.: , Mikroput årgang 98 Trænere: Claus Nelsson, Solvej 14, Tlf.: , Troels Kjølsen, Sandagerhusvej 134, Tlf.: , Poder årgang 99 Trænere: Peter Nielsen, Stolemagervej 2, Tlf.: , Michael Riis-Klausen, Solvej 15, Tlf.: , Damejunior årgang Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, Tlf.: , Michael Groser, Ventegodtvej 5, Tlf.: , Piger årgang Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, Tlf.: , Ole Gregersen, Ræveskiftet 4, Tlf.: Thomas Sønnichsen Tlf.: Piger årgang Michael Otterstrøm, Tinkerupvej 15, 3080 Tikøb Tlf.: , Tøj og rekvisitter Fritz Nielsen, Hattemagervej 13,. Tlf.: Registrering og kontingent Kontakt Peter Clausen, Saturnvej 24,. Tlf.: Hornbæk Idrætsforening April

12 Barnkob & Danielsen Registreret Revisionsanpartsselskab Sennepsbakken 15 Tlf Fax Helsingør svømmehal Offentlige tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag lør.-søn Motionssvømning: Mandag til og med fredag Samt onsdag Sol, massage, velvære, leg og hygge for familien i Helsingør svømmehal. Borgmester P. Christensensvej Helsingør Salon Musette Margit Fritzbøger A. R. Friisvej 2 Tlf Stainless CONVEYOR Aps alt i rustfrit JENS SCHULTZ Engholmvej 1 DK- Tlf Fax

13 4FForeningen for forhenværende formænd Næstformand Ellen Jørgensen Tlf: Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Tlf: Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Tlf: Holmegårdsvej 21 4 F s generalforsamling. Som den eneste forening under HIF s paraply nævner 4F i referatet af generalforsamlingen, som fandt sted søndag d. 13. marts 2005, alle deltagerne ved navn (der kunne bl. a. golfklubben lære noget): Bestyrelsen med næstformanden Ellen Jørgensen i spidsen, kasserer Michael Kørner, sekretær (af navn ikke af gavn) Thomas Jørgensen, bestyrelsesmedlemmerne Lone Bruun og Henning Andersen + de menige medlemmer Dan Lipczak, Ralf Nielsen, Ole Fritzen og Flemming Andersen. Vores medlem Bent Bæk var på det skammeligste blevet headhuntet til at være dirigent for Fodboldens Venner, som havde generalforsamling samtidig med 4F. Dette satte jo den procentvise deltagelse af 4F s medlemsgruppe noget tilbage. Deltagerne i generalforsamlingen udgjorde 18,75% af medlemstallet, til sammenligning var 20,31% af golfklubbens medlemmer mødt op til deres generalforsamling, så hvis Bent Bæk ikke var blevet headhuntet, havde vi slået dem med 0,52% ærgerligt. Dan Lipczak blev vanen tro valgt til dirigent, et hverv han udførte til alles beundring. Næstformanden aflagde beretning, den var kort (den kunne ikke være andet) og præcis og affødte ikke de store kommentarer bortset fra spredte klapsalver. Dirigenten fik sneget et punkt 3a ind i dagsordenen (vist nok på opfordring af Michaels Kørner), som hed Lokalt Samvirke, en sammenslutning som altid har 4F s bevågenhed. Der er lidt krisestemning i Lokalt Samvirke, men generalforsamlingen enedes om, at vi fra 4F s side vil Best. Medlem Lone Bruun Tlf: Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Tlf: Hornebyvej 59 Hornbæk Idrætsforening April

14 4FForeningen for forhenværende formænd møde op til næste møde med konkrete forslag til at få Samvirket i gang igen, da det er vigtigt for lokalsamfundet, at det eksisterer. Michael Kørner aflagde, så godt han kunne (og det var godt), regnskab for det forløbne år. Der var mange roser til regnskabet, men også kritik, bl.a. af at kassereren havde brugt af 4F s midler for at spille på hestene på travbanen (lidt under 100,- kr), men havde han vundet, var vi enige om, så havde der lydt ros. Også revisorsuppleanten havde kritik, og det var af den alt for store kassebeholdning, det var alt for besværligt at tælle alle de mønter op, det var bedre hvis pengene fandtes i banken, så var det jo kun et bilag, der skulle studeres. Der var, trods alt, bragende bifald til regnskabsaflæggelsen. Regnskabet viser jo også et pænt overskud, og vi har også et pænt beløb stående under noget der hedder aktiver. Der blev ikke vedtaget ændringer af kontingentet, der var ingen indkomne forslag og alle valg var genvalg. Under evt. mødte HIF s formand Peter Poulsen op, og han gav lidt ekstra redegørelse for situationen omkring Lokalt Samvirke, og orienterede (da han jo er sådan en slags politiker) også lidt om afholdte borgermøder og planlægning i kommunen med lokalinteresse. En stolt Kørner med regnskabet. Generalforsamlingen sluttede med tak fra både dirigent og næstformand for god ro og orden og med et trefoldigt hurra for 4F. HA på sekretæren vegne, som var ramt af rejsefeber i en sådan grad, at han ikke kunne føre pennen. (Han må rejse meget). 14 Hornbæk Idrætsforening April 2005

15 Stil krav. Det gør vi 5% dividende Hornbæk Sauntevej Tømrer- og Snedkerfirmaet FRITZEN Ole Piisvej 1B Tlf Fax: HER FÅR DU særbehandling Vi er på hjemmebane NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD DanBolig Hornbæk NDR. STRANDVEJ 355 A 3100 HORNBÆK RING: Hornbæk Idrætsforening April

16 Gedden Klubhus: Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff Tlf.: Mobil: Lindehøj Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Lone Nielsen Tlf: Plantagevej 17 C Best. medl. Erik Ibsen Tlf.: Ll. Ewaldsvej 3 (Klubhus) Best. medl. Bjørn Andersen Tlf.: Mobil: Søvænget 23 (Klubture) Best. medl. Christoffer Jørgensen. Tlf: Mobil A.R.Friisvej 14 B Best. medl. Børge Nilsson Tlf.: Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Tlf.: Karetmagervej ÅBNINGSTIDER 2005 Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN Klubhuset Per Bjørnsvej 20 Kl til Ugedag Dato/måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt Torsdag 14. April Fisketur på kysten Alle Mandag 18. April Geddeforfang Peter H. Erik Thomas R. Torsdag 21. April Fisketur på kysten Alle Mandag 23. April Sommerafslutning Peter H. Erik Bjørn Husk at kontrollere hvilke dage du har og find selv en afløser hvis du er forhindret en dag. Christian Skands / Peter Hansen Jacob Thorman / Børge Nilsson / Bjørn Andersen / Thomas BjørnAndersen Erik Ibsen Thomas Ratzlaff / HenrikWillum Petersen Christoffer Jørgensen / Morten Skands Peter Larsen Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN afholder traditionen tro 1. MAJ FISKEKONKURRENCE SØNDAG DEN 1. MAJ 2005 KL VED HORNBÆK SØ PRÆMIER FOR OVER KR ,- 1. præmie - for største gedde 2. præmie - for næststørste gedde 3. præmie - for trediestørste gedde 4. præmie - for først fangede KONKURRENCEREGLER: Tilmelding til konkurrencen ved standpladsen, beliggende øst for vandværket. Der må fiskes med maks. 4 stk. snøre. Konkurrencen er kun for medlemmer af Hornbæk Lystfiskerforening GEDDEN. Mindstemål for gedder i Hornbæk Sø er 60 cm. Husk statens fisketegn. INDVEJNING/PRÆMIEOVERRÆKKELSE: Fisk til indvejning skal indleveres senest kl Der kan indvejes løbende, hvis fangsten skal genudsættes. Ål, aborre og gedde giver point til klubmesterskabet. VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK! Præmierne er indkøbt hos: JAN & BO s Lystfiskershop Helsingør afd. 16 Hornbæk Idrætsforening April 2005

17 Klubmesterskabet 2005 Så er vi klar med datoerne for klubmesterskabskonkurrencerne i Denne gang har vi valgt at sløjfe Ål & Sandart Open pga. for få deltagere i de senere år. I stedet har vi valgt at indføre en ny type konkurrence, hvor det gælder om at fange så mange arter i Hornbæk sø som muligt. Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse havturen pga. dårlig økonomi på turene. Det er kort sagt meget dyrt at leje en turbåd for vores lille forening. Det kan dog ikke udelukkes, at vi tager på havet alligevel, men turen bliver så ikke i Klubmesterskabsregi, og formentlig med en mindre og billigere kutter end hidtil. Vi håber, at ændringerne vil blive godt modtaget. Nærmere info vedr. de enkelte ture/arrangementer kommer i klubbladet op til konkurrencen. 1/5 Konkurrence ved Hornbæk Sø 20-21/5 Kysttur ved 6. Tangvej 19/6 Søens fisk ved Hornbæk Sø 10/9 Put & take 15/10 Kysttur Nordkysten 6/11 Hornbæk Open ved Hornbæk Sø Derudover kommer andre arrangementer. Formanden Sørekord? Ultimo marts var jeg på søen for at lufte et par stænger i håb om en stor gedde. Jeg havde medbragt så forskellige agn som levende skaller, døde skaller og sild i tre forskellige farver. Med i baghovedet var et par ture fra vinteren, hvor geddefiskeriet havde været helt i top. Jeg havde dog ikke fanget nogle store gedder og sandart havde jeg ikke set noget til i to år! Efter en times fiskeri var jeg nået ned til mit hemmelige hotspot men stængerne forblev urørte. Pludselig gik mit ene flåd som fiskede med en stor rød-farvet sild, og jeg gav tilslag med det samme. En kort, tung fight bragte en pæn fisk nærmere båden. Den holdt sig i dybet og ville ikke rigtig nærmere båden end et par meter. Jeg regnede med, at fisken var en gedde på ca. fem kg og fandt nettet frem. Første gang jeg så fisken fik jeg lidt af et chok. Det var sgu en sandart, endda en stor af slagsen! Med rystende hænder fik jeg den i nettet uden de store problemer. Jeg kunne med det samme se, at min personlige rekord var indenfor rækkevidde, og fik fisken i en opbevaringsack og udover bådsiden. Jeg ringede til en fiskemakker, som ville komme straks og tage fotos af dyret. På vej til land kunne jeg ikke dy mig for at fiske videre, og der gik ikke 30 sekunder før der var hug igen. Endnu en tung fight og endnu en flot sandart? Jeg fattede intet. Nu har jeg fisket forgæves i årevis efter de fisk, og så fanger jeg to indenfor fem minutter, utroligt! På land viste fiskene sig at veje henholdsvis 4,60 kg. og 4,70 kg. Begge fisk større end hidtil kendte fisk fra søen, så den nye personlige rekord var på plads sammen med en uofficiel sørekord. Begge fisk blev selvfølgelig genudsat for at vokse sig endnu større. Dagen sluttede ikke her, se evt. hjemmesiden Formanden Hornbæk Idrætsforening April

18 Gedden KÆMPEGEDDER!!! Christoffer og jeg var 1. dag i måneden på geddetur. Vi fiskede med halve rødspætter dyppet i friturefedt og havde i ugerne op til fiskeriet fodret med kvarte kogte skaller rørt op i sennepssovs. Denne fremgangsmåde var den eneste rigtige til at lure storgedderne i den valgte branddam. Første fisk fangede Christoffer. Fighten var hård og tung og varede ca. en time og tre kvarter. Jeg måtte skyde gedden med et haglgevær inden den overgav sig, men til sidst kunne vi lande en flot gedde på 16,30 kg og 160 cm. Lidt senere fik jeg et godt hug på en bonusstang, som fiskede med en torsk på kg som agn. Fisken var ikke så lang men til gengæld meget tyk og fed. Den viste sig at veje hele 30,60 kg og var ny verdensrekord. Se fotos, som tydeligt dokumenterer fangsterne. Mvh Formanden. Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Havnevej 6, Tlf.: Telefax Hornbæk Idrætsforening April 2005

19 Tømrerarbejde - Hovedentreprise Rådgivning - Byggestyring - Kvalitetsbyggeri med stil - PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - v. Peter N. Christophersen Tlf Viden er god medicin spørg på apoteket Sauntevej Mad ud af huset / Seher s just the best! Kim Lykkegaard Bygningskonstruktør Rådgivning Renovering Om- og tilbygninger Byggestyring Døre og vinduer Holmegårdsvej 3 Tlf / DYHL ELECTRIC Lys Kraft EDB Nybygning/ombygning Engholmvej 3 Tlf.: Fax

20

21 Nyt fra Hornbæk Kirke & Sogng Kirkesiderne vil fremover udkomme hver anden gang. Gem derfor midtersiderne (de gule) hvor gudstjenestetiderne og andre praktiske oplysninger står. Gudstjenester Gudstjenester i Hornbæk Kirke April 10. april. 2. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen (kollekt: Folkekirkens Nødhjælp) 17. april. 3. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein. 22. april. Bededag kl. 10. Kristian Hein 24. april. 4. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen Maj 1. maj. 5. s. e. påske kl. 10 Kristian Hein og Bodil Olesen. Konfirmation. 8. a (kollekt: Hornbæk sogns menighedspleje) 5. maj. Kristi Himmelfartsdag kl. 10. Bodil Olesen 8. maj. 6.s.e.påske kl.10.kristian Hein og Bodil Olesen. Konfirmation 8. b (kollekt: Hornbæk sogns menighedspleje) 15. maj. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen. (Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp) 16. maj. 2. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen 22. maj.trinitatis kl. 10. Bodil Olesen. Konfirmation 8. c. (Kollekt: Hornbæk sogns menighedspleje) 29. maj. 1. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen Juni 5. juni. 2. s. e. trin. kl. 10. Kristian Hein 12. juni. 3. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen Gudstjenester på Bøgehøjgård Torsdagene den 12. maj og den 2. juni er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen på Bøgehøjgård. TID OG STED Bibeltime på Bøgehøjgård Torsdagene den 21. april og den 19. maj er der bibeltime i pejsestuen på Bøgehøjgård ved Bodil Olesen. Aktiviteter Fællesspisning I anledning af at vi nu i Menighedsrådet har konstitueret vores aktivitetsudvalg og dermed for alvor skal i gang med at benytte os af vores dejlige Sognehus, inviteres alle i menigheden til spisning og hyggeligt samvær mandag den 25. april kl Måltidet koster 15,- kr. som betales på dagen. Tilmelding kan foregå til sogneassistent Lene Persson på tlf.: senest den 19. april. Vi håber at se rigtig mange denne aften. Fredagstræf Fredag den 29. april er der afslutning, hvor vi spiser frokost i Sognehuset. Det koster 25.- kr. Tilmelding senest den 19. april hos Ruth Svensson Kirkebil Hvis man ønsker at benytte kirkebilen skal man tilmelde sig senest kl fredag inden gudstjenesten til kordegn Helle Winther, tlf.: Hornbæk Idrætsforening April

22 KVINDER I LIV OG TRO Min moder var nærhed og nærvær. Det skete at jeg så min fader, men han var altid fraværende, også når han var der. Han forekom upraktisk ja, overflødig. Min moder havde kørekort og kunne slå søm i. Derfor fik jeg det forkerte indtryk, at det kun var kvinder, der kunne køre bil. Min fader var nærmest et talende møbel. Min moder så jeg som stærk og levende, og hun var altid meget kærlig. Derfor blev hun både mit maskuline og feminine billede på alt. FORFATTER:TOMAS MØLLEHAVE FOTO:MIA MØLLEHAVE Denne romantisering over en moder kun for at vise at den måde, vi opfatter verden på,afhænger af de første som stod os nær. Her opstår livsforståelsen og derfor også bibel-forståelsen.altså måtte Eva ha set ud som min moder og desto mere kunne jeg forstå, hvordan Adam (min fader) havde savnet hende.det var en af mine første bibelske gåder, hvordan havde Adam dog overhovedet klaret sig uden. Min fader troede at ærter groede på træerne. Hvorfor var Adam ikke død af sult? Jeg forstod den historie, der blev dømt blasfemisk i begyndelsen af det 20ende århundrede: Vorherre spurgte Adam, om han var tilfreds med Eva, og han var så tilfreds, at han bad om at få byttet resten af sine ribben ud. Som digteren Sophus Clausen konkluderer: Når det var kvinden der startede syndefaldet,så hænger paradiset ved hende. Det vil jeg altid tro på. Mark Twain siger, at det var en skam, at Vorherre ikke forbød Adam og Eva at spise slangen, for så ville de have ædt den, fordi vi har en trang til at gøre det forbudte. Efter syndefaldet bliver det Gamle Testamentes forhold til kvinder aldrig helt frydefuldt, som om kvinden har skuffet, og derfor sættes i et dårligt lys eller nedprioriteres. Dalila blev den næste kvinde, der fik min barneopmærksomhed. Men da Samson følte sig mest bedåret røbede han, at kræfterne sidder i håret. Dalila klippede Samson, og jeg var altid sikker på, at Samson ikke ville have undværet hende. I Dore`s billedbibel er hun tegnet så dejligt, at jeg frygtede, at hun var inde i templet, da Samson væltede det hele. Jeg blev lun på Dalila hvilket kvindeligt mod lå der ikke bag. Sikke en kæmpe skidebalde hun kunne have fået, hvis kraftkarlen Samson var vågnet, da hun havde klippet halvdelen af håret af. Betagelsen af Dalila var for intet at regne imod den betagelse jeg fandt i det Ny Testamentes beretning om Maria Magdalene. Disse dumme mænd der ville stene en kvinde. Min fader, der var præst, forklarede, at da de lagde stenene sagde Jesus: Lad den som er ren kaste den første sten så skyldtes det, at flere af dem sikkert havde ligget med hende. Jeg flovedes over mit køns dumhed og utaknemlighed. Det var kvinder der så, at graven var tom. Hyrderne var regnet for undermennesker og kunne ikke føres som vidner og det kunne kvinder heller ikke. Og dog var det dem der så underne. Det var på Nørrebro i Blågårdsgade, at min elskede kom op fra vaskekælderen og var ulykkelig, fordi en lille næsten skaldet ægyptisk mand havde smidt hendes halvtørre vasketøj ud af maskinen, da han selv ville bruge den. Lad os tale med ham sagde jeg. Han respekterer ikke kvinder sagde hun, da vi stod overfor ham. Og da han nu var lille, turde jeg godt træde frem. Jeg spurgte dirrende af raseri: Er det rigtigt at du ikke respekterer kvinder?. Han var ikke dum, så han svarede: Jo jeg gør. Situationen var den samme, som hvis jeg stod overfor en stor rocker, der krævede respekt, så ville jeg også lyve i en fart. Men du respekterer ikke danske kvinder råbte jeg til ham. Det var som om det næste jeg ville gøre var at rive ørerne af ham. Jeg opførte mig som kunne jeg smide ham ud af landet, da jeg truede ham og sagde Du skal passe meget på, du skal hele tiden tænke på hvor du befinder dig, her duer din kultur ikke. Tag så dit tøj ud af den tørretumbler og sig undskyld. Alt dette gjorde jeg kun med eet formål min elskede skulle se mig som maskulin. 22 Hornbæk Idrætsforening April 2005

23 Jeg kunne have lavet et kulturelt fremstød med tolerance og dialog, men det er noget, som kvinder er bedst til. Hvor langt skal jeg tilbage i min egen kultur for at finde mænd, der ikke respekterer kvinder på ligefod bare nogle få årtier. Da kvindelige præster skulle indføres i den danske folkekirke var der en del præster, som skrev til Kirkeministeriet, at hvis det fandt sted, ville det betyde deres afgang, og ikke een gjorde alvor af truslen. En præst, der nu befinder sig i Folketinget sagde, at det eneste han havde imod min fader var, at han ikke forbød min moder at skrive. Og der kan man bare se. Godt! at kvinder vinder ind overalt ikke mindst i Folkekirken. Jeg ser det som et gode, fordi jeg har bevaret den overbevisning, at omsorg og tolerance er mest fremtrædende hos kvinder. For 20 år siden skulle en kvindelig præst holde gudstjeneste. Hun havde sat sit hår op, og i kirken hørte hun en lille dreng sige med stor forbavselse i stemmen: MOR mor! den præst har damesko på. Jeg håber på flere damesko i Folkekirken. NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådet havde møde den 24. februar i Sognehuset. På mødet blev det besluttet at købe de nye salmebøger 200 stk. Der var enighed om, at det skulle være de røde salmebøger, og at de vil blive taget i brug i Påsken. Bodil Olesen havde været til repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten og kunne berette om den succes, som Folkekirkens Skoletjeneste er blevet (se herom på side 6). Et andet punkt på dagsordenen var restaurering af altertavlen. Det er tidligere blevet diskuteret hvordan man kunne gribe det an, men det er et langtidsprojekt, det er dyrt, og vi skal have undersøgt hvad det koster, og hvem der kan påtage sig opgaven. Altertavlen er malet af guldaldermaleren C.W. Eckersberg, Kristus og den samaritanske kvinde og blev hængt op i 1838 indrammet i en bred guldramme. Altertavlen er absolut bevaringsværdig og kirkegårdsudvalget vil indhente tilbud og forelægge det for Menighedsrådet. Referater fra Menighedsrådets møder ligger til gennemsyn på Hornbæk Bibliotek. Alle møder er offentlige og finder sted i Sognehuset. Kommende møder: Tirsdag den 26. april, kl Onsdag den 25. maj, kl Torsdag den 30. juni, kl Et menighedsråd har mange og spændende opgaver. Det er vigtigt at fastholde centrum: at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst!. Det er overskriften over det hele. Har du noget på hjerte? Vi vil hermed gerne opfordre menigheden til at skrive i vores kirkeblad. Har du oplevet noget, som du gerne vil dele med andre det være sig en glædelig, sørgelig eller måske lærerig oplevelse, må du meget gerne skrive om det her i bladet.vi henvender os til alle aldersgrupper. Vi hjælper gerne med at få det sat ned på skrift, hvis du har brug for det. Du skal blot sende det til Sine Bayard, redaktør, N.P.Jørgensensvej 25, 3100 Hornbæk eller ring Tlf.: glæder os til at høre fra dig. FOTO:STEEN ANDERSSON Hornbæk Idrætsforening April

24 PRÆSTEN HAR ORDET Ny salmebog AF SOGNEPRÆST:BODIL OLESEN Fakta om Bodil Olesen Sognepræst Bodil Olesen fyldte 50 år søndag den 13. marts. I anledning af fødselsdagen var der efter gudstjenesten i Hornbæk Kirke brunch i Sognehuset, hvor mange mødte op. Bodil Olesen er født i Nybøl, og hun blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet i Efter et studieophold i Tübingen fik hun ansættelse som sognepræst i Hornbæk pastorat i Bodil Olesen har undervist ved Folkeuniversitetet i København i perioden med emner som kirkehistorie og kirkeret. Hun har selv foretaget studier på Åbent Universitet i foråret Hun har endvidere skrevet en del artikler, bl.a. om præsteembedets historie til Helsingør Stiftsbog i 1998 samt kronik om præsteembedet, som kirkens brug af penge, og om fortælling i konfirmandmaterialet. Bodil Olesen er medforfatter til bogen Herre, hør vor bøn et undervisnings-materiale om Fadervor i 2004, og hun var medlem af Dansk Amatør Teater Samvirkes Udvalg for kristelig dramatik i perioden 1985 til Hun har også været medlem af Statens Pædagogiske Forsøgscentres kirke-skole-udvalg, tillidsrepræsentant for præsterne i Helsingør Domprovsti fra Bodil Olesen er kredsbestyrelsesformand i Præsteforeningen samt medlem af bestyrelsen for Folkeskolens skoletjeneste i Helsingør. Så kom den endelig også til Hornbæk kirke, den ny salmebog, og kirkegængere og ansatte ved kirken må til at vænne sig til, at der nu står nye numre på nummertavlerne. Den nye salmebog blev autoriseret af Dronningen den 19. juli Det er 50 år siden, vi sidst fik en salmebog,og den nye salmebog er blot nr.15 i rækken af autoriserede danske salmebøger efter reformationen i Navnet på den nye salmebog bliver det samme som på den gamle, nemlig Den danske Salmebog et traditionsrigt navn, idet det også var navnet på den første danske salmebog efter reformationen, Hans Thommissøns fra Da den ny salmebog udkom besluttede menighedsrådet at udskyde anskaffelsen af den til Hornbæk kirke. Årsagen var blandt andet, at første oplag dels var behæftet med adskillige meningsforstyrrende trykfejl i salmeteksterne, dels at der meget hurtigt opstod forlydender om at indbindingen af første oplags salmebøger var temmelig dårlig og at salmebøgerne begyndte at falde fra hinanden efter ganske kort tids brug. Da indkøb af 200 salmebøger er en bekostelig affære, skønnedes det, at man med fordel kunne vente, indtil 2. oplag udkom. Dette er nu sket, og det er med glæde, vi påskedag kunne tage den nye salmebog i anvendelse. De salmebøger, menighedsrådet har indkøbt, har samme røde farve som de gamle, og stort set er det derfor alene på indholdet, man vil kunne mærke forskellen. Om denne forskel er så stor, må man overlade til den enkelte brugers skøn. Der er i hvert fald udskiftet en ikke ubetydelig mængde salmer. Den nye salmebog er lidt større end den gamle. Der er nu 791 salmer med, mod de 754, der var i den gamle. 105 salmer er gledet ud, fordi de blev sunget for lidt eller ikke blev vurderet til at være gode nok og 142 nye som aldrig har stået i salmebogen før. Der er kommet salmer med af moderne digtere som Johannes Møllehave, Sten Kaaløe, Hans Anker Jørgensen, Jørgen Gustava Brandt og den lokale salmedigter, forhenværende biskop over Helsingør stift, Johannes Johansen. Der er også medtaget en del nye 24 Hornbæk Idrætsforening April 2005

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere