MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening"

Transkript

1 MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde, foråret er rigtig kommet til Danmark. Med foråret kommer også de første generalforsamlinger. Jeg har været på besøg på generalforsamlinger i Østjyllands-, Sønderjyllands-, Nordjyllands- Midt/Vest afdelinger, og hos medlemmerne i Ribe Sdr. afdelingen. Det er altid dejligt at komme til de forskellige forsamlinger, med hver deres måde at gøre tingene på. Gode debatter og spørgelyst er det der efter min mening giver generalforsamling liv, og gør det mere spændende. Der har været mange emner oppe at vende, men DMF i 2006 gennemgik vel også store forandringer. Der har været økonomi, medlemstal, salg af hovedkontoret, fremtiden for DMF og ikke mindst renoveringen af Kærneland. Der er nogle billeder og et kort samlet referat fra diverse generalforsamlinger inde i bladet. Jeg vil opfordre de afdelinger der endnu ikke har afholdt generalforsamling til at lave noget aktivitet på mejerierne for at få flere med til generalforsamlingen i de pågældende afdelinger. Vi ses forhåbentlig ude på jeres generalforsamling. Overenskomsten 2007 så længe ud til at skulle ende i en storkonflikt, hvilket i skrivende stund da stadig kan ske. Men efter industriens område kom på plads, er de forskellige normalløns overenskomster stille og roligt kommet i hus. Det har efter sigende været en lang sej kamp, at nå de resultater medlemmerne nu skal til at stemme om. Forhandlerne fra Funktionærforbundet og de øvrige forbund, kan nu kun vente på medlemmernes dom, er overenskomsten stemt hjem eller skal arbejdstøjet igen findes frem. Uden at have nærlæst de forskellige overenskomst forlig, tror jeg godt at kunne sige»at det er et af de bedste resultater på normalløns området i meget lang tid«. På mejeri området skal der forhandles ny overenskomst i 2008, og de første forberedelser er allerede godt i gang. DMF s afdelinger skal have indgivet deres forslag til hovedkontoret senest 15. september. Så kære medlemmer, hvad skal vi som forhandler kæmpe for. Kom med jeres forslag og kontakt jeres afdelingsbestyrelse, de er den direkte vej til der hvor beslutningerne tages. Sanitørerne som også er en del af Funktionærforbundet har på det seneste været i medierne, rengørings branchen har og er stadigvæk en være rotterede. Der bliver snydt og fusket med lønsedler, overtid, div. tillæg o.s.v.. Sanitørernes Fagforening har nu taget helt utraditionelle metoder i brug for at komme deres medlemmer til undsætning, og få ryddet lidt op i branchens værste snydere. Fagforeningen har valgt at betale kr. 25,-/ lønseddel, 5 år tilbage, det kan give det enkelte medlem kr. 1500,-, og så for man sine papirer tjekket. Til orientering kan jeg oplyse at rigtig mange af Sanitørernes medlemmer har mange penge til gode. På nuværende tidspunkt har medlemmerne hos Sanitørerne fået over 8 millioner kr. i manglende betaling. Vi har i DMF ikke tilbudt at købe lønsedler, men skulle der være tvivlsspørgsmål omkring lønnen, pensionen, arbejdsplaner og lign., så skal vores medlemmer ikke tøve med at spørge tillidsmanden eller ringe til hovedkontoret i Århus. Lars Gram MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Telefon: Telefax: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: D&D Grafisk A/S Sommervej 8, 8210 Århus V Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 7. august 2007 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest 9. juli) Nr. 2 Tirsdag den 1. maj årgang Forsidebillede: Glade børn på hoppepuden, da feriefonden havde arbejdsweekend.

3 Afdelingsindlæg Sjællands afdeling Så er det afdeling Sjællands tur til at skrive i MEJE- RISTEN. Først lige lidt om min familie og mig selv. Min forlovede Regitze, er ansat på Dansk Droge i Ishøj som laborant. Jeg hedder Torben Madsen og er formand for afdeling Sjælland. Jeg er 36 år og arbejder for Chr. Hansen i Avedøre. Sammen har vi en lille pige på næsten 2 år, som hedder Liv. Afd. 910 Sjælland Afd. 910 Sjælland består af 3 bestyrelsesmedlemmer som er en blanding af unge og ældre. De er alle rutinerede med en stor interesse for vores afdeling og DMF s fremtid. Vi har en tillidsmand i vores bestyrelse som hedder Arne Hansen. Arne arbejder på Dansk Droge i Ishøj. Den anden i bestyrelsen hedder Asger Sletten, og er mejeriteknikker. Asger er ansat hos CORO i Frederikssund, hvor han har været i mange år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for deres store engagement i afd Overenskomst 2008 Nu er det snart tid til at vi skal snakke om vores overenskomst til næste år, og det er meget vigtigt at I møder talstærkt op til møde i jeres afdelinger. Dette er for høre jeres mening/ønsker til overenskomst, og det må være i jeres interesse hvad I vil have i lønningsposen, så vi har noget at forhandle med. Vi vil her i afdeling Sjælland holde et medlemsmøde efter sommerferien, og en gang bowling eller noget lignede. Vores landsformand Lars Gram vil blive inviteret over til vores medlemsmøde i år. Til sidst vil jeg opfordre alle til at komme til vores generalforsamling i sjællandsdelingen, og til vores medlemsmøde. For som vores landsformand siger»medlemmerne er ikke til for DMF, men DMF er til for medlemmerne«. Venlig hilsen Sjællandsafdelingen Formand Torben Madsen Generalforsamling Sjælland afd. D.M.F. afd. Sjælland afholder generalforsamling i Havrebjerg forsamlingshus d kl og adressen er: Krænkerupvej 57, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Dagsorden 1. Velkomst v/formanden. 2. Valg af referent, ordstyrer og stemmetæller. 3. Formandens beretning. 4. Regnskab 5. Indkomne forslag (Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde seneste 4 dage før generalforsamlingen.) 6. Valg til bestyrelsen På valg: næstformand 7. Valg af revisorer På valg er: Poul Møller 8. Valg af suppleanter 9. Efterløn 10. Orientering v/ Lars Gram. 11. Eventuelt. Vi starter med spisning kl og bagefter generalforsamling kl , hvorefter der er kaffe og kage. Som det er tradition i Sjællandsafdelingen er ledsager selvfølgelig inviteret med. Af hensyn til bestilling, skal der tilmeldes til Torben Madsen på tlf el. til Arne Hansen på tlf p.b.v. Torben Madsen Afd. Sjælland 3

4 Generalforsamlinger Som en del af vores demokrati, er DMF s afdelinger en utrolig vigtig brik. Det er på afdelingernes generalforsamlinger at fundamentet lægges for DMF s virke. På disse generalforsamlinger vælges DMF s Landsbestyrelse, (LB består af alle afdelings formænd m/k) og medlemmerne har derfor stor mulighed for at præge sammensætningen og det indhold LB arbejder med. Som tidligere nævnt har jeg har været på besøg til nogle generalforsamlinger, og der blev taget nogle billeder. Fra afdeling Midt/Vest Brian i gang med dagsorden ved generalforsamlingen i Agerskov Ove åbner generalforsamlingen i Ribe Søndre Afdelingsbestyrelsen i det sønderjyske, set fra v. Hans Peter, Brian, Anne-Grethe, Poul Erik, Jonna og Allan. 4

5 Fra afdeling Ribe Søndre, bl.a. med DMF s weebmaster Poul S. Petersen Sekretær og dirigent ved generalforsamlingen i Sønderjylland så var der spist op Der har været mange emner oppe på generalforsamlingerne, økonomi, medlemstal, salg af hovedkontoret, fremtiden for DMF og ikke mindst renoveringen af Kærneland. Ved diverse generalforsamlinger, har der også været nogle valg. Bestyrelses medlemmer, revisorer og suppleanter, mange blev genvalgt, men nogle trådte tilbage og andre blev valgt. Jeg vil gerne fra DMF benytte lejligheden til at, ønske alle valgte tillykke med valget. Samtidig vil jeg også gerne takke, alle afgående tillidsvalgte for den indsats i har lagt i vores afdelinger. Det glæder mig at vi stadigvæk har så mange medlemmer der gerne vil være tillidsvalgt i DMF. For det er jeres indsats ude i landet der er med til at synliggøre DMF. Hvis vi alle yder en ekstra lille indsats i 2007, så er jeg helt overbevist om at vi også får flere medlemmer, og dermed også en bedre økonomi. Lars Gram 5

6 Velkommen Selvom det efterhånden er lang tid siden, Lars Gram henvendte sig for lige at høre, om der kunne blive plads til Danske Mejeristers Fagforening på Vester Allé 7, gav det ikke anledning til mange spekulationer, da det lige siden Ejendomsfunktionærerne købte Vester Allé 7 har været et håb og ønske, at alle brancher under Forbundet der har egen afdeling i Århus, havde samme adresse, så med Danske Mejeristers beslutning om at sælge huset på Rosenvangs Allé, og flytte ind sammen med vi andre, er et gammelt ønske om, at vi alle er samlet på en adresse gået i opfyldelse. Så efter en lille ombygning, hvor vi lige skulle have flyttet Vagtfunktionærerne, og taget en lille bid af vores fælles mødelokale, fik vi skabt et par kontorer, hvor Danske Mejerister kunne flytte ind, og være sig selv, og sammen med alle vi andre. Efter at Danske Mejeristers har indtaget kontorerne, rummer Regionskontoret nu Danske Mejeristers Fagforening, Sanitørernes Fagforening, Vagtfunktionærernes Fagforening, Dansk Funktionærforbund og endelig Ejendomsfunktionærernes Fagforening. Med alle brancher samlet på en adresse, er det blevet betydeligt nemmere for alle medlemmer, at blive serviceret, både på det faglige område, men specielt omkring A-kassen da alle medlemmer uanset faggruppe, nu kan få den hjælp de har krav på samme adresse. Noget andet som er ligeså vigtigt er, at selv om vi alle hver især er dygtige på vores eget fagområde, og tage vare på vore egne problems stillinger, kan vi alle have brug for, at få vendt nogle specifikke spørgsmål med en, der har en anden indfald vinkel til sagen, men specielt omkring alle de nye tiltag og ændringer der sker på A-kasse området, er det rart at få dem vendt hen over morgenkaffen, så vi alle er klædt godt på, til at yde jer den service i gennem jeres medlemskab har krav på. Selv om det er godt og vel et halvt år siden Danske Mejeristers Fagforening flyttede ind, og mange sikkert vil sige, at det er da noget sent at byde Velkommen til huset, skal vi jo huske på, at vi Jyder er et sindigt folkefærd, der godt lige vil se tingene lidt an inden vi lover for meget, men efter et halv år, hvor vi stortrives sammen med Lars og Meta, og har det fagligt godt med hinanden, er tiden nu inde, så med de få ord, er det mig en stor fornøjelse, at byde jer velkommen på Vester Allé. Venlig Hilsen Anders Isaksen Ejendom Århus 6

7 Sensommertur Arrangement for medlemmerne Afdeling Østjylland inviterer til sensommertur. Arrangementet er søndag den 5. august 2oo7, vi mødes kl. 11.oo på Herregården Gammel Estrup, Randersvej 2, Auning Livet på Landet i 1950 erne, hedder det tema, der kører netop denne dag. Det er med demonstration af høstaktiviteter, og der er historisk dyrskue. Der serveres et lettere traktement, som vi nok nyder omkring kl.13.oo. Af hensyn til traktementet bedes man melde sig til Afd. Formand Anne-Maria på tf senest den 3o. juli. Hele herligheden koster selvfølgelig en lille smule. (Entre m.m. i alt kr.1oo,oo) Bestyrelsen håber mange af vores medlemmer har lyst til at deltage, så skal vi nok få en dejlig dag med et historisk vingesus. Pbv. Anne-Maria 7

8 Regulering af løn og satser gældende fra d Timeløn Ugeløn Mejeriarbejdere kr 131,30 kr 4.858,10 Mejeriarbejdere med 1 / 2 års anciennitet kr 135,45 kr 5.011,65 Mejerioperatører og pakkeoperatører kr 137,45 kr 5.085,65 Mejerister kr 148,45 kr 5.492,65 Mejeriteknikere/procesteknologer kr 151,20 kr 5.594,40 Ungarbejdere kr 66,96 Sommerferieafløsere (1. juni sept) kr 112,50 kr 4.162,50 Tillæg for en varslet, men ikke udført ændring af arbejdstiden kr 87,30 Tillægsbetaling pr. time for overarbejde Voksne arbejdere Ungearbejdere pr/time pr/time Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid kr 43,70 kr 33,45 Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr 87,30 kr 67,05 Overarbejde forud for normal arbejdstidsåledes at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejde ligger inden for tidsrummet fra kl til kl kr 43,70 kr 33,45 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl til kl kr 87,30 kr 67,05 Mangelende varsling (under 3 timer) pr/gang kr 87,30 kr 87,30 Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid Voksne arbejdere Ungearbejdere pr/time pr/time Alle dage undtagen lørdag: Kl Kl kr 40,05 kr 28,50 Kl Kl kr 45,30 kr 30,90 Kl Kl kr 65,00 kr 54,25 Kl Kl kr 45,30 kr 29,65 Lørdage: Kl Kl kr 40,05 kr 28,50 Kl Kl kr 45,30 kr 30,90 Kl Kl kr 65,00 kr 54,25 Kl Kl kr 45,30 kr 29,65 Arbejde på Søn- og helligdage kr 87,30 kr 67,05 Arbejde på ugentlig fridag Timeløn+ kr 87,30 kr 67,05 Lørdagstillæg kr 112,75 pr/dag 8

9 den lønuge hvor i d. 1. april indgår Holddriftstillæg Mandag til fredag fra kl kr 43,05 pr/time Fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på sognehelligdage kr 85,50 pr/time Overflytning fra et hold til et andet uden for turnusplan kr 205,70 pr/gang Arbejde på erstatningsfridag kr 85,80 pr/time Forskydning af vagtlistefridag kr 20,55 pr/time Mejerielever Timeløn Ugeløn 1. Læreår (inkl. prøvetid) kr 57,82 kr 2.139,34 2. Læreår kr 65,63 kr 2.428,31 3. og 4. Læreår kr 76,61 kr 2.834,57 Under uddannelsens grundforløb (10 uger) reduceres lønnen til pt. kr ,00 pr/uge. Til skolehjemselever ydes der kost og logi. Elever overgår fra 1. og 2. læreår efter ét års uddannelsestid. Hvor en elev med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, afkortes i de laveste satser. Tillægsbetaling pr. time for overarbejde Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid kr 22,85 Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr 45,60 Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejde ligger inden for tidsrummet fra kl til kl kr 22,85 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl til kl kr 45,60 Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid Kl kl kr 14,95 Kl kl kr 22,80 Kl kl kr 37,10 Kl kl kr 22,80 Arbejde på søndage Lørdagstillæg Arbejde på søgnehelligdage Arbejde på ugentlig fridage kr 45,60 pr/time kr 58,85 pr/dag kr 45,60 pr/time + elevtimeløn kr 45,60 pr/time + mejeristtimeløn 9

10 Arbejdsweekend på Kærneland Feriefondens bestyrelse har været i arbejdstøjet. Det kan være farligt at lade sig vælge til bestyrelsesarbejde, der kan også være fysisk arbejde i et sådant valg. Næsten hele bestyrelsen var i weekenden d. 13. til d. 15. april, på Kærneland for at lave forskelligt udendørs arbejde. Der blev bl.a. lavet nogle pladser til affaldscontainere, lagt perlegrus langs alle huse, lavet en sti ud til strandvejen ved fælleshuset. Derudover var der også rejseglide på legepladsens nyeste påhit, der er nu også kommet en basketballkurv, som overholder alle de originale mål. Der blev arbejdet godt, og alle gav et ordentlig nap med. Jeg vil gerne sige tak for indsatsen. Feriefonden Lars Legepladsen. Rejsning af den nye basketballkurv. Feriefondens formand i gang med den nye sti ud til strandvejen. Perlegrus gravere, Lars og Brian. 10 Glade børn på hoppepuden.

11 Feriefonden informerer Renoveringen er nu stort set færdig Maleren mangler lige at færdiggøre enkelte ting i husene indvendigt, og så skulle vejret blive lidt bedre så han kan male færdigt udvendigt. De øvrige håndværkere er helt færdige, men der kan muligvis komme enkelte småting, men sådan er det med alle renoveringer. Feriefonden har nu 12 nyrenoverede feriehuse til brug for vores medlemmer, og i al beskedenhed må jeg sige»de er bare blevet flotte«. Forsøg med hund Som skrevet i sidste nummer af Mejeristen er der åbnet for et forsøg med at kunne have hund med på Kærneland. Der er nogle enkelte retningslinier der skal overholdes i den forbindelse. Hunden skal altid være i snor, hundens efterladenheder skal selvfølgelig fjernes. Man skal vise hensyn overfor de øvrige gæster, det er ikke alle mennesker der synes, at hunde er dejlige. Det koster et lille gebyr, at have hund med, og der må kun være hund i husene 11, 12 og 14. Skulle der mod forventning være nogle overtrædelser, vil dette medføre bortvisning fra Kærneland. Feriefonden har Smørbøtten og Kærneland, men det er kun de 3 huse på Kærneland som er åbnet op for hunde, i alle øvrige ferieboliger er det ikke tilladt. Rengøring Vi har ikke alle sammen den samme rengøringsstandard, men vi beder dig om når du/i har benyttet et af vore feriemål at gøre rent efter dig/jer selv. Vi havde i sidste sæson et par tilfælde af mangelfuld rengøring, vi vil derfor indskærpe at mangelfuld rengøring, koster ifølge feriefondens regler et gebyr på kr. 500,-. Så hvis din/jeres feriebolig ikke er gjort ordentlig ren, bedes du/i venligst kontakte vores opsynsmand, og ikke bare lade det ligge til den næste. Lejerne skal hele tiden huske på, at den næste kollega der kommer på besøg også gerne vil starte ferien med at slappe af. Udlejningen for 2007 er her i skrivende stund ganske udmærket, hvis vi sammenligner med sidste år på samme tid har vi en bedre udlejning. Vi håber selvfølgelig dette vil fortsætte, og går I og tænker på, om Smørbøtten eller Kærneland skal være jeres feriemål, skal I nok ikke vente for længe mere. Flere uger i sommerferien er allerede fuldt optaget. Husk på vi i feriefonden har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det sønderjyske. På Feriefondens vegne Lars Gram 11

12 Er du medlem af Dansk Funktionærforbund? -så lej din feriebolig gennem DMF Du kan enten vælge feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og dens beliggenhed i top. Smørbøtten Djursland Ebeltoft Djurs Sommerland Kattegat Centret Tante Andantes Hus Djursland Kærneland Kegnæs, Sønderborg Danfoss Universe Sommerland Syd Dybbøl Mølle Gråsten slot? Sønderborg Sønderjylland. 12

13 Mindeord Det er med sorg, at pensionistklubben har modtaget meddelelsen, om Aage Slotts død. Aage var medskifter af pensionistklubben i 1987 og sekretær frem til Aages jyske lune var med til, at sætte stemning ved klubbens sammenkomster på Kærneland. Æret være Aage Slotts minde. På pensionistklubbens vegne Gunnar Madsen Vi modtog den 12. marts, den triste meddelelse om at vort æresmedlem og tidligere formand Aage Slott er afgået ved døden. Aage, der blev født den 20. marts 1919, blev 87 år gammel. Aage blev udlært mejerist i 1941 og kom ind i Dansk Mejeristforbund i Horsens- afdelingen kort efter han blev udlært. Det vil næsten være nemmere at skrive, hvad Aage ikke har været med i. Han har haft en kæmpe stor betydning for Danske Mejeristers Fagforening. Aages lange, faglige liv startede som aktiv i Horsens afdelingen. Han blev hurtig valgt til afdelingsformand og bestred formandsposten i afdelingen i ca. 25 år. Derefter kom tiden som formand for DMF, hvor Aage også var arkitekten bag DMF s optagelse i Funktionærforbundet. Efter vel overståede overenskomst forhandlinger, og 20 år på formands posten trådte Aage Slott tilbage i 1987, og overlod rorpinden til Gunner Madsen. Pensionistklubben i DMF har også meget at takke Aage for. Aage var den der sammen med Thomas Schmidt startede klubben i Aage var også pensionistklubbens første formand og sammen med Thomas primus motor gennem mange år. Han trak sig først tilbage fra Pensionistklubbens bestyrelse i Etableringen af Kærneland, og endnu en billig feriemulighed til medlemmerne, var også en af de bedrifter DMF kan takke Aage for. Jeg er sikker på, mange vil huske tilbage og mindes Aage Slott som den formand der gjorde mange ting muligt. Det var i Aages tid at der var flest medlemmer, og formuen vi i dag lever af blev skabt dengang. Men der ingen tvivl om at Aages hjerte bankede for mejeristernes ve og vel. Vore tanker går til de pårørende. Æret være Aage Slott. Danske Mejeristers Fagforening Lars Gram 13

14 Fødselsdage ÅR Den 06. maj 2007 fylder Herlev Pedersen, Møllevej 16, st, nr. 1, 9600 Aars, 60 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 15. maj 2007 fylder Laurits Laursen, Sølvvej 1, 7870 Roslev, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 02. maj 2007 fylder Grethe Jensen, Lethenborgvej 6, 8355 Solbjerg, 60 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 03. juli 2007 fylder Walter Zurbuchen, Agervænget 9, 8981 Spentrup, 60 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller 65 ÅR Den 29. juli 2007 fylder Holger Hellmund, Dahlsvænget 8, 6070 Christiansfeld, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 25. juni 2007 fylder Ruth Hansen, Møllevænget 7, 8881 Thorsø, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 24. juni 2007 fylder Knud Poulsen, Helmsvej 21, 8870 Langå, 65 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller Den 10. juni 2007 fylder Herbert Olsen, Elmevangen 11, 7200 Grindsted, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 01. juli 2007 fylder Vagn Thomsen, Maltvej 80, 6600 Vejen, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 17. maj 2007 fylder Jørgen U. Nielsen, Sybillesvej 50, 5600 Faaborg, 65 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Fyns afd. bestyrelse Danske Mejeristers Fagforening vil gerne takke Jørgen U. Nielsen for den arbejdsindsats han som afdelingsformand på Fyn har gjort. Det har været en fornøjelse at lære ham at kende, og hans hyggelige lune og altid gode humør, har været med til at gøre bestyrelsesmøderne rare at afholde. Samtidig har Jørgen også altid været forberedt, og ikke bange for at sige sin mening, hvilket jeg sætter meget stor pris på. På fagforeningens vegne vil jeg gerne ønske dig et stort tillykke med din 65 års fødselsdag. Lars Gram 70 ÅR Den 02. maj 2007 fylder Ejner Nørtoft, Gislumvej 20 A, -31, 9600 Aars, 70 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 01. august 2007 fylder Ole Landin, Toftelunden 58, 3790 Hasle, 70 år. Bornholms Afd. ønsker hjertelig tillykke Ole Madsen Den 26. juni 2007 fylder Astrid Hansen, Jeppesdam 34 A, 6430 Nordborg, 70 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Feriefonden vil gerne takke Astrid Hansen for den store arbejdsindsats hun gør som opsynsmandens medhjælpende hustru på Kærneland, som vi også skrev da Bendt blev 80 år, er det blevet en stor fornøjelse at komme til Als. Vores feriecenter har aldrig set så godt ud, som det gør nu efter du og Bendt først har haft fingrene i Kærneland. På feriefondens vegne vil Ove Fuglsang og undertegnede gerne ønske dig et stort tillykke med din 70 års fødselsdag. Lars Gram Den 14. juli 2007 fylder Kaj Jensen, Søndermarken 17, 8670 Låsby, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 15. maj 2007 fylder Axel Kristoffersen, Hvedevangen 1, 7120 Vejle Øst, 70 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 04. juli 2007 fylder Jacob Lagoni, Hornelandevej 87, 5600 Faaborg, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Jørgen U. Nielsen Den 07. juli 2007 fylder Ib Baltzer Jensen, Fasanvej 4, 5672 Broby, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Jørgen U. Nielsen

15 75 ÅR Den 21. maj 2007 fylder Frede Hansen, Toftegårdsvej 4, 6230 Rødekro, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 29. juli 2007 fylder Svend Christensen, Vinkelvej 11, 6510 Gram, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 31. juli 2007 fylder K. Gustav Pedersen, Peter Kaads Vej 12, 6400 Sønderborg, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 16. juli 2007 fylder Elmar Petersen, Søparken 10 B, 9830 Tårs, 75 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 29. juni 2007 fylder Jens Jensen, Bårupvej 4, 7950 Erslev, 75 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 26. juli 2007 fylder Axel Kure, Pihls Alle 14, 3782 Klemensker, 75 år. Bornholms Afd. ønsker hjertelig tillykke Ole Madsen Den 08. juli 2007 fylder Peder V. Pedersen, Kirkevej 10 C, 4241 Vemmelev, 75 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 24. juli 2007 fylder Rudolf Latocha, Stoffervej 3, 4892 Kettinge, 75 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 26. maj 2007 fylder Amdi Sørensen, Enslevvej 27, 8860 Ulstrup, 75 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller Den 30. maj 2007 fylder Lis Olesen, Skolegade 5, -14, 7490 Aulum, 75 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang 80 ÅR Den 20. juni 2007 fylder Grete Madsen, Rødkælken 8, 6920 Videbæk, 80 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 11. juli 2007 fylder Anna V. Andersen, Røjlevej 19, 5792 Årslev, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 07. juni 2007 fylder Henry Jensen, Æbleparken 23, 8370 Hadsten, 80 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller Den 04. august 2007 fylder Else Hansen, Mosevænget 12, 5750 Ringe, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Jørgen U. Nielsen Den 18. maj 2007 fylder Frank Larsson, Birkevej 89, 5672 Broby, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Jørgen U. Nielsen Den 27. juni 2007 fylder Jørgen Birkemose, Hornelandevej 13, 5600 Faaborg, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Jørgen U. Nielsen 85 ÅR Den 03. juni 2007 fylder Ejnar Thomassen, Æblehaven 54, 6000 Kolding, 85 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen Den 24. maj 2007 fylder Knud Søndergaard, Aldershvilevej 14, 6950 Ringkøbing, 85 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Den 19. juli 2007 fylder Børge Jensen, Mindevej 10, 8450 Hammel, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller 90 ÅR Den 03. maj 2007 fylder Viggo Hartvigsen, Vestbirkvej 3, 8752 Østbirk, 90 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 22. juni 2007 fylder Søren Peter Jensen, Vestre Fasanvej 29 M, st., 8410 Rønde, 90 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller 15

16 Kærneland Smørbøtten Alle henvendelser vedr. bestilling af feriehuse rettes til hovedkontoret. Tlf Fax Hovedkontoret Tlf Fax Lars Gram: Meta Nørgaard: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade 20, 2100 København Ø Tlf , fax Åbningstider: DMF hovedkontoret: mandag-torsdag , og fredag Serviceforbundet: mandag-fredag , lukket onsdag. A-kassen: mandag-fredag , lukket onsdag. Socialrådgiverne: mandag-fredag , lukket onsdag. Person nr. Navn: Adresse: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage i Smørbøtten eller på Kærneland uden for højsæson: (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra dag den til dag den Weekendophold i hele Smørbøtten (kryds her) (ankomst fra kl afrejse inden kl , weekendophold dog først inden kl ). Til hovedkontorets notering: 2007

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 Hjælp hjælp!!! Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7 At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 3 - september 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere