MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10"

Transkript

1 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Der står forår på kalenderen, det er godt nok lidt svært at tro på når man kigger ud af vinduet, men forår er det. Med foråret kommer også de første generalforsamlinger. Jeg har været på besøg på generalforsamlinger i Østjyllands-, Sønderjyllands-, Nordjyllands- Midt/Vest afdelinger, og et lille kort besøg hos Ove Fuglsang i Ribe Sdr. afdelingen. Jeg har oplevet forskellige forsamlinger, med hver deres gode debatter og masser af spørgelyst, hvilket kun er med til gøre en generalforsamling mere spændende. Der har været 3 punkter som har været gennemgående for alle forsamlingerne og som er blevet ekstra debatteret. Det har været økonomi, medlemstallene og fremtiden for DMF. Alle punkter hænger uvilkårlig sammen, for falder medlemstallet de næste år, bliver det næsten umuligt at få økonomien til at hænge sammen. Landsbestyrelsen har opstillet nogle mål for antallet af medlemmer. Ved udgangen af 2006 skal medlemstallet være status quo, og medlemstallet skulle gerne være stigende i årene fremover. Økonomi kan og skal altid diskuteres når der budgetteres med et underskud. Jeg vil garantere at der vil blive arbejdet på at få økonomien til at hænge bedre sammen, og alle gode forslag er selvfølgelig velkomne. Sparekniven skal stadigvæk bruges, men vi skal også passe på vi ikke sparer os selv ihjel. Med det, mener jeg at besparelserne ikke må gå ud over vores medlemmer, og den service og assistance medlemmerne har krav på. Jeg vil opfordre de afdelinger der endnu ikke har afholdt generalforsamling til at lave noget aktivitet på mejerierne for at få flere med til generalforsamlingen i de pågældende afdelinger. Vi ses forhåbentlig ude på jeres generalforsamling. I landsbestyrelsen har vi vedtaget at alle afdelinger på skift skal skrive indlæg til mejeristen. I det første nr. af Mejeristen 2006, var det Brian Petersen fra Sønderjyllands afd. der lagde ud med "afdelingernes indlæg". Ros til Brian for hans store engagement som ny afdelings formand, og hans fine indlæg afspejler da også dette engagement. Det er altid godt når nogen stiller sig kritisk over for tingenes tilstand. Jeg vil dog lige sikre mig at der ikke er opstået misforståelser i forbindelse med indlægget. Budgettet for 2006 blev diskuteret meget, men det var en enig landsbestyrelse der vedtog budgettet og som nævnt har både jeg og landsbestyrelsen stor fokus på økonomi og besparelse. Brian skriver også at han mener at kunne huske at jeg før formandsvalget havde et motto "DMF er til for medlemmerne og ikke omvendt". Brian husker rigtigt, og jeg mener stadig det samme, for der er kun DMF til at kæmpe for mejeristernes løn! Skulle der være tvivls spørgsmål omkring lønnen, pensionen, arbejdsplaner og lign., så skal du ikke tøve med at spørge tillidsmanden eller ringe til hovedkontoret i Højbjerg. Lars Gram MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Rosenvangs Allé Højbjerg Telefon: Telefax: Lars Gram: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Telefonen lukket tirsdage Tryk: D&D Grafisk A/S Sommervej 8, 8210 Århus V Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 8. august 2006 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest 13. juli.) Nr. 2 Tirsdag den 2. maj årgang Forsidebillede: Pensionistklubbens bestyrelse set fra venstre: Gunnar Madsen, Sv. Aa. Petersen og Bendt Hansen.

3 Afdelingsindlæg Så blev det afd Ribe Sdr s tur til at komme med et indlæg i mejeristen. Jeg hedder Ove Fuglsang og er formand for Ribe Sdr., jeg arbejder i dag på Taulov mejeri. Her har jeg været i to år. Før det arbejdede jeg i 37 år på Glejbjerg Mejeri. Jeg har i snart 30 år arbejdet inden for Danske Mejeristers Fagforening, hvor jeg de sidste 17 år har været afdelingsformand. Afd. Ribe Sdr. består af tre tidligere afdelinger. Grindsted, Ribe Ndr. og Ribe Sdr. Vores afdeling dækker nu Ribe amt. Bestyrelsen består af fem medlemmer, og fælles for os alle sammen er, at vi har oplevet vores arbejdsplads er blevet lukket p.g.a. struktur rationaliseringer. Der skal dog hertil siges at vi alle trods en moden alder, har fået andet arbejde. FERIEFONDEN: På delegeretmødet i oktober 2005 i Horsens blev jeg genvalgt som formand for feriefonden. Vi står overfor store udfordringer inden for feriefonden, vi har de senere år haft et fald i udlejning på Kærneland. Det har derfor været nødvendigt at overveje hvilke muligheder vi har på Kærneland, for atter at gøre det til et attraktivt sted at holde ferie. Vi har derfor i feriefondens bestyrelse besluttet at renovere Kærneland, dette går vi i gang med i efteråret Der bliver bla. lavet nyt badeværelse med varme i gulvet, gangen renoveres, dørene udskiftes og der lægges trægulv i de øvrige rum. Husene males både indvendigt og udvendigt, og sidst men ikke mindst får vi i stuen en brændeovn. Udenfor går vi i gang med at lave ny legeplads. Vi har indkøbt legeredskaber for ca kr. En hoppepude på 136m2, en svævebane, et klatretårn, borde og bænke. I fælleshuset udskiftes toiletter og håndvaske, og der kommer nye skillevæge og døre. Alt i alt en samlet omkostning på ca. 2 millioner kr. Legeplads og fælleshus er klar til sæson Vi har fået husene gjort forårs rent af vores pensionistklub, jeg vil hermed gerne benytte lejligheden til at takke for det store stykke arbejde. I bestyrelsen planlægger vi en arbejdsweekend i maj måned, hvor vi vil tage os af de grønne områder. I området op til Kærneland udstykkes der grunde til nye sommerhuse, der arbejdes også på at opføre et badeland, som også vi kan få glæde af. Vi må jo heller ikke glemme at vi har Smørbøtten på Djursland, et meget attraktivt sted at holde ferie. Så kære medlemmer, benyt lejligheden til at holde en go ferie i et af vores sommerhuse. D.M.F. s fremtid: Som medlem af forretningsudvalget i D.M.F. er vi meget bevidste om, at hvis D.M.F. skal bestå fremover, er der to ting der være fokus på nemlig medlemshvervning og økonomi. Vi har et faldende medlemstal, i 2005 mistede vi 43 medlemmer, så nu har vi knapt 700 medlemmer. I starten af 2006 afholdt vi et kursus på Strandgården, hvor temaet var hvordan vi bevarer og får nye medlemmer. Vi følger op med et nyt kursus på Esbjerg Højskole lige efter påske. Jeg mener personligt, at hvis vi skal bevare og øge vores medlemstal, er det på de traditionelle N.N.F. mejerier at vi skal hverve nye medlemmer. Det er derfor glædeligt at vi her i Ribe Sdr. har fået ni nye medlemmer på Esbjerg mejeri. Det betyder at vi som den eneste afd. inden for D.M.F. har haft en mindre medlemsfremgang i Med hensyn til økonomien er det klart at med et faldende medlemstal, er der også færre kontingent kr. at gøre godt med. Det vil altid være en balancegang, hvor stort et underskud der kan accepteres, hvis man samtidig vil være synlig på markedet. Vi må jo heller ikke glemme at D.M.F. s økonomi er bundet op på hvor stort et afkast vi får af vores likvide formue. Derfor var det glædeligt at vi på vores delegeret møde i Horsens i 2005 besluttede at vi må anbringe op til 20% af vores formue i aktier frem for obligationer. Dette samt en stram styring af omkostningerne tror jeg er vejen frem. Med venlig hilsen Ove Fuglsang 3

4 Generalforsamling DMF Afd. Sjælland Afd. Sjælland afholder generalforsamling lørdag den 20/ kl. 15 på Øllingegaard Mejeri, Borupsvej 69, 3320 Skævinge Vi starter med rundvisning på Øllingegaard Mejeri kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Oluf Gregersen og Torben Madsen. 5. Valg af suppleant til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. På valg er Ejgil P. Petersen. 7. Valg af revisorsuppleant. 8. Generalforsamling anno 2007, Marienlyst. 9. Indkomne forslag (Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.) 10. Orientering v/ Lars Gram. 11. Eventuelt. På grund af bespisning, skal du tilmelde dig/jer til Torben Madsen på tlf ell. til Arne Hansen på tlf inden 18/ kl. 19. P.B.V. Torben Madsen Afd. Sjælland Generalforsamling Randers Afd. Randers afd. afholder sin årlige genralforsamling mandag den kl på Fjordgårdens Selskabslokaler, Fjordvej 15, 8900 Randers. Dagsorden iflg. lovene Eventuelt nedlæggelse af Randers afd., og fordeling af afdelingens medlemmer til de omkringliggende afdelinger i DMF. Den nye landsformand Lars Gram vil være til stede. Efter generalforsamlingen vil afdelingen give middag. På bestyrelsens vegne Peder W. Møller Flyttehjælp Vedr. flyttehjælp til medlemmer i arbejde Danske Mejeristers Fagforening yder flyttehjælp til medlemmer, der er i arbejde og som flytter fra én arbejdsplads til en anden, der henhører under forbundets organisationsområde. Flyttehjælpen kan også ydes, hvis der flyttes lokalt, uden at skifte arbejdsplads. Taksterne er således: Der ydes en fast takst på kr. 500,- pr. flytning, derudover ydes der kr. 3,- pr. flyttet km., og 50% på færgebilletter. For at opnå flyttehjælp kræves der 1 års medlemskab, og flyttehjælpen kan aldrig overstige faktiske dokumenterede udgifter. Kvitteret regning fra flyttefirma eller eventuel lejekontrakt af flyttebil/ trailer, samt eventuelle færgebilletter skal indsendes til hovedkontoret, inden der kan udbetales flyttehjælp. 4

5 Beståede mejerister februar 2006 Navn/by Eksamens opgave Lærepladser Martin K. Christensen Danbo 45+ fremstillet med vægt Arla Foods, Hobro Mejeri Aars på syrning af råmælk,contra Arla Foods, Aars Mejeri pasteuriseret mælk Mette E. Sørensen Danbo 45+ fremstillet med vægt Arla Foods, Hjørring Mejeri Mosbjerg på syrning af råmælk, contra pasteuriseret mælk Torben Dufresne X-lowfat flødeost Arla Foods, Hoco Holstebro Arla Foods, Holstebro Flødeost Brian Laursen X-lowfat flødeost Arla Foods, Hoco Holstebro Arla Foods, Holstebro Flødeost Camilla J.A. Glue Ost Løgismose Mejeri A/S Klemensker Bornholms Andelsmejeri Poul L. Grysbæk Ost Arla Foods, Klovborg Mejeri Vejle, Frank Hust Smør på kærne Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Brabrand Mejeri Martin Martinsen Smør på kærne Arla Foods, Arinco Videbæk Kikie L. Trieu Youghurt Arla Foods, Vrinners Flødeost Odense Arla Foods, Slagelse Mejericenter Olaf S. Jensen Røreyoghurt Arla Foods, Slagelse Slagelse Mejericenter René Korsholm Smør på kærne Arla Foods, Rødkærsbro Møgelthorum Mejeri Arla Foods, PLC England Produktionsselskabet Sundsørevej 62 René J. Serup Smør på kærne Arla Foods, Nr. Vium Mejeri Arnborg Arla Foods, Danmarks Protein Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, CMC Kim Mikkelsen Pulver, Fremstillingsmetoder Arla Foods, CMC Sønderborg vikling, specialprodukter 5

6 Dimissionsfest Efter veloverstået eksamener hvor alle bestod, blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for mejerieleverne. Traditionen byder også at der bliver uddelt nogle præmier ved dimissionsfesten, Mejerifagets Lærlingeudvalg uddelte 2 præmier til udvalgte elever. Mette E. Sørensen får sit skolebevis. Oluf Sejr Jensen blev kåret som holdets kammerat, valgt af mejerieleverne på holdet. Oluf blev valgt fordi han altid er behjælpelig både personligt og fagligt. Brian Laursen blev kåret som holdets bedste fighter, Brian var en af de ældste på holdet, men med hans meget store arbejdsindsats bevidste han at alder ikke er nogen hindring. Præmierne bestod af et osteskærer sæt fra Stelton med indgraveret "Mejerist 2006". Præmierne blev overrakt af den nye formand for Mejerifagets Lærlingeudvalg, gårdejer Thomas Johansen, som blandt andet i sin tale til de kommende mejerister talte om behovet for veluddannet arbejdskraft til erhvervet. Den voldsomme strukturændring mod større virksomheder, ny teknologi og øget internationalisering kræver veluddannet arbejdskraft. Brian Laursen (tv) blev kåret som holdets bedste fighter. Ved eksamen havde Danske Mejeristers Fagforening udpeget en ny censor, valget var faldet på mejeritekniker Arne Hansen, og efter sigende gjorde Arne sit arbejde godt. Undertegnede vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle de nye mejerister tillykke med veloverstået uddannelse, jeg håber I finder glæde ved faget og de udfordringer der må komme. Lars Gram Lærlingeudvalgets nye formand Thomas Johansen og Oluf Sejr Jensen fra Slagelse. 6

7 Danske mejerister har gjort det igen... Det blev til hele otte medaljer ved Wisconsin Cheese Makers Association World Championship Cheese Contest i USA, hvilket må siges at være meget flot. Det blev til to guldmedaljer fra henholdsvis Uhrenholdt og Sædager Andelsmejeri. Uhrenholdt mejeriet i Skodborg vandt guld i kategorien blåskimmel, med en danablu, og Sædager Andelsmejeri kan nu kalde sig verdensmester i kategorien Feta, med deres traditionel Feta i saltlage. Konkurrencen var i år meget hård, og der var tæt løb i flere kategorier, blandt andet fik Arla Foods, Taulov Mejeri sølv for deres Krydret havarti kun slået med 0,05 point. Verdensmesterskabet der har været afholdt siden 1957, havde ikke færre end 1792 deltagere fra 18 forskellige lande. De danske medaljer fordelte sig således: Guld: Sædager Andelsmejeri, Traditionel Feta i saltlage. Uhrenholdt A/S, Skodborg Mejeri, Danablu. Sølv: Bornholms Andelsmejeri, Gorgonzola. Arla Foods Holstebro, Flødeost m. kiwi/vanilje. Arla Foods Taulov, Krydret havarti. Bronze: Arla Foods Rødkærsbro, Mozzarella. Arla Foods Nr. Vium, Flødehavarti. Arla Foods Vrinners, Flødeost m. ananas/mandel. De danske mejerier og især mejeristerne ønskes tillykke med disse meget fine resultater. Medlemskonkurrence Så prøver vi noget nyt, mig bekendt har vi ikke prøvet med en konkurrence før i DMF, men en gang skal være den første. Konkurrencen er meget let, du skal få et nyt medlem meldt ind i Danske Mejeristers Fagforening. Sørg for at hovedkontoret får dit navn og cpr.nr., ellers kan vi ikke vide, hvem der har fået indmeldt det nye medlem. Præmien. En uges ophold i en af vore ferieboliger, til den der får et nyt medlem indmeldt og til det nye medlem. Konkurrencen løber fra den 1. maj 2006 til og med den 15. juli 2006, herefter er der lodtrækning. Hele konkurrencen kører som et forsøg, og hvis det går godt prøver vi igen i sensommeren. Derefter trækkes der lod blandt alle dem der har skaffet et nyt medlem, og den heldige vinder vil få direkte besked, og vinderen vil også blive nævnt i næste nr. af Mejeristen. 7

8 Regulering af løn og satser gældende fra Timeløn Ugeløn Mejeriarbejdere kr 128,50 kr 4.754,50 Mejeriarbejdere med 1 / 2 års anciennitet kr 132,65 kr 4.908,05 Mejerioperatører og pakkeoperatører kr 134,65 kr 4.982,05 Mejerister kr 144,65 kr 5.352,05 Mejeriteknikere/procesteknologer kr 147,40 kr 5.453,80 Ungarbejdere kr 65,53 Sommerferieafløsere (1. juni sept) kr 112,50 kr 4.162,50 Tillæg for en varslet, men ikke udført ændring af arbejdstiden kr 84,74 Tillægsbetaling pr. time for overarbejde Voksne arbejdere Ungearbejdere pr/time pr/time Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid kr 42,45 kr 32,45 Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr 84,75 kr 65,05 Overarbejde forud for normal arbejdstidsåledes at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejde ligger inden for tidsrummet fra kl til kl kr 42,45 kr 32,45 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl til kl kr 84,75 kr 65,05 Mangelende varsling (under 3 timer) pr/gang kr 84,75 kr 84,75 Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid Voksne arbejdere Ungearbejdere pr/time pr/time Alle dage undtagen lørdag: Kl Kl kr 30,80 kr 21,90 Kl Kl kr 43,95 kr 30,00 Kl Kl kr 65,00 kr 54,25 Kl Kl kr 43,95 kr 28,80 Lørdage: Kl Kl kr 30,80 kr 21,90 Kl Kl kr 43,95 kr 30,00 Kl Kl kr 65,00 kr 54,25 Kl Kl kr 43,95 kr 28,80 Arbejde på Søn- og helligdage kr 84,75 kr 65,05 Arbejde på ugentlig fridag Timeløn+ kr 84,75 kr 65,05 Lørdagstillæg kr 109,50 pr/dag 8

9 den lønuge hvori d. 1. april indgår Holddriftstillæg Mandag til fredag fra kl kr 41,80 pr/time Fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på sognehelligdage kr 83,00 pr/time Overflytning fra et hold til et andet uden for turnusplan kr 199,70 pr/gang Arbejde på erstatningsfridag kr 83,30 pr/time Forskydning af vagtlistefridag kr 19,95 pr/time Mejerielever Timeløn Ugeløn 1. Læreår (inkl. prøvetid) kr 55,33 kr 2.047,30 2. Læreår kr 62,80 kr 2.323,76 3. og 4. Læreår kr 73,31 kr 2.712,35 Under uddannelsens grundforløb (10 uger) reduceres lønnen til pt. kr ,00 pr/uge. Til skolehjemselever ydes der kost og logi. Elever overgår fra 1. og 2. læreår efter ét års uddannelsestid. Hvor en elev med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, afkortes i de laveste satser. Tillægsbetaling pr. time for overarbejde Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid kr 21,85 Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr 43,65 Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejde ligger inden for tidsrummet fra kl til kl kr 21,85 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl til kl kr 43,65 Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid Kl kl kr 14,30 Kl kl kr 15,30 Kl kl kr 16,30 Kl kl kr 17,30 Arbejde på søndage Lørdagstillæg Arbejde på sognehelligdage Arbejde på ugentlig fridage kr 43,65 pr/time kr 56,30 pr/dag kr 43,65 pr/time + elevtimeløn kr 43,65 pr/time + elevtimeløn 9

10 Nyt nyt fra feriefonden Til sæsonen 2006 kommer der en ny legeplads på Kærneland. Udformningen af legepladsen blev endelig besluttet på bestyrelsesmødet her den 2. marts. Legepladsen bliver flyttet om foran husene, og der kommer blandt andet en temmelig stor hoppepude, et legetårn med 2 rutsjebaner og en 20 m. lang svævebane. Legepladsen vil stå færdig til udlejnings sæsonen starter, så nu bliver der aktivitet til alle børn mellem 2 og 90 år. Renoveringen på Kærneland går i gang til efteråret, og de første 4 huse skulle gerne være færdig renoveret til den 1. december Når sæsonen 2007 starter er det så meningen at hele Kærneland er renoveret og dermed fremstår som nyt. Renoveringen kommer der blandt andet til at byde på nye badeværelser med gulvvarme, nye klinker i entréen og i resten af feriehuset kommer der trægulve. I forbindelse med renoveringen vil der også blive opsat brændeovn, den skulle gerne være med til at forlænge udlejnings sæsonen, et par brændeknuder i brændeovnen og der kommer hurtig en behagelig varme. De sidste meldinger vi i feriefonden har hørt omkring opførsel af et stort badeland lige ved siden af Kærneland, forlyder det at opførslen skulle begynde i 2007 eller 2008, vi venter med spænding. Foruden badelandet er der allerede nu solgt ca. 150 sommerhusgrunde ved siden af Kærneland, hvilket gør at der kommer meget mere gang i hele området omkring Kærneland. Men Kærneland vil stadigvæk have hele sit store område omkring husene for sig selv, med masser af plads at tumle på. Forårs rengøring. På Kærneland har vi i år haft hjælp til klargøring, af Pensionistklubben. Deres hjerter brænder stadigvæk for DMF, og de har lagt et meget stort arbejde i at husene fremstår pæne og rene til vore lejere. Undertegnede vil gerne benytte lejligheden til at takke Pensionistklubben og deres hustruer for det pæne resultat, tusind tak for hjælpen. Hvis ikke jeres ferie allerede er bestemt, så er der stadig mulighed for at leje feriebolig i enkelte uger omkring sommerferien. Husk på vi i feriefonden har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland ved en af Sønderjyllands aller bedste badestrande. Se mere om mulighederne for leje af feriebolig og vore meget rimelige priser på hjemmesiden eller kontakt DMF på mail eller telefon. På Feriefondens vegne Lars Gram 10

11 Ferieboligen venter... -hvad venter du på? Du kan enten leje feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top Smørbøtten Djursland Ebeltoft Djurs Sommerland Kattegat Centret Tante Andantes Hus Djursland Kærneland Kegnæs, Sønderborg Danfoss Universe Sommerland Syd Dybbøl Mølle Gråsten slot? Sønderborg Sønderjylland. 11

12 Pensionsordningen er med hele livet Det tidligere PKS Pension hedder nu PensionDanmark. En pensionsordning i PensionDanmark giver dig et godt supplement til udbetalingerne fra det offentlige, den dag du går på pension. Men pensionsordningen indeholder også en række forsikringer, der sikrer dig og din familie, hvis du skulle blive ramt af en kritisk sygdom, blive førtidspensioneret eller dø inden pensionsalderen. Alene i 2005 udbetalte PensionDanmark 22 mio. kr. til mejerister og mejeriteknikere omfattet af pensionsordningen. I løbet af marts har du modtaget en pensionsoversigt fra PensionDanmark, hvor du bl.a. kan se, hvad der er blevet indbetalt til din pensionsordning i Din pensionsordning kan være en økonomisk håndsrækning i mange forskellige situationer livet igennem. Hvis du bliver kritisk syg Du får udbetalt et skattefrit engangsbeløb på op til kr., hvis du bliver ramt af en af de 15 sygdomme, som er kritiske sygdomme i PensionDanmark. Det er bl.a. kræft, hjertesygdomme og sklerose. På kan du se den fulde liste over kritiske sygdomme. Hvis du skal på førtidspensionering Der kan være mange årsager til førtidspensionering. Sygdom, ulykker eller nedslidning. Derfor er det rart at vide, at pensionsordningen udbetaler et supplerende beløb hver måned, hvis du skulle blive førtidspensionist. Samtidig indbetaler PensionDanmark hver måned et beløb til din pension, så din opsparing til dit liv som pensionist fortsætter, selvom du ikke længere kan arbejde. Hvis du dør inden pensionsalderen Dine nærmeste får udbetalt et engangsbeløb på op til kr., hvis du dør, inden du går på pension. Du skal blot sørge for, at PensionDanmark ved, hvem dine nærmeste er. Er du gift, er det ikke noget problem, så er det automatisk din ægtefælle, der får beløbet. Men er du ikke gift, er det en god ide at fortælle PensionDanmark, hvem der skal have pengene, for eksempel en papirløs samlever. På kan du se og ændre, hvem der får pengene, eller du kan ringe til os. Hvis du har spørgsmål til pensionsordningen Du kan se det præcise indhold i pensionsordningen og hvor meget de kan få udbetalt på og på den pensionsoversigt, der udsendes en gang årligt i marts. Fakta om mejerister og mejeriteknikeres pensionsordning i PensionDanmark Vidste du, at PensionDanmark har medlemmer fra 25 virksomheder blandt mejerister og mejeriteknikere. Gennemsnitsalderen for et medlem er 40,3 år. Virksomhederne betalte i ,6 millioner kr. i pensionsbidrag. Det månedlige pensionsbidrag pr. medlem ligger typisk på kr. om måneden eller kr. om året. PensionDanmark udbetalte alene i mio. kr. til pensionsordningens medlemmer, f.eks. i forbindelse med kritisk sygdom, dødsfald inden pensionsalderen og supplerende førtidspension. 15 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt engangsbeløb ved kritisk sygdom. 20 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt engangsbeløb ved dødsfald inden pensionsalderen. 14 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt supplerende førtidspension. Fra d. 1. april 2006, er pensionen 10,80 % (2/3 arbejdsgiverbetalt + 1/3 medarbejderbetalt) *Tallene ovenfor under fakta omfatter mejerister og mejeriteknikere under Fællesoverenskomsten for mejeriarbejdere og -chauffører for Overenskomsten er indgået mellem Fagligt Fællesforbund (3F), Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (NNF), Dansk Funktionærforbund/Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. 12

13 Fødselsdage 50 ÅR Den 26. maj 2006 fylder Niels Christensen, Åglimt 1, 1. th., 7500 Holstebro, 50 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen 60 ÅR Den 11. april 2006 fyldte Landsbestyrelses medlem Peder Winther Møller, Kærvangen 3, Løvel, 8830 Tjele, 60 år. Danske Mejeristers Fagforening sender en forsinket lykønskning med dagen, og vil gerne benytte lejligheden til at takke Peder. Han har som afdelingsformand været DMF s mand i Randers afdelingen, vi takker for din indsats og håber du får medvind fremover. På Landsbestyrelsens vegne Lars Gram Den 05. april 2006 fyldte Karl Henrik Nielsen, Guldbjergvej 6, 6240 Løgumkloster, 60 år. Sønderjyllands Afd. sender en forsinket lykønskning med dagen. Brian Petersen Den 11. august 2006 fylder Hans Peter Nielsen, Damgårdsparken 48, 6070 Christiansfeld, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 07. maj 2006 fylder Eva Pedersen, Rusengvej 11, 7870 Roslev, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 14. april 2006 fyldte Kresten A. Kristensen, Davdingvej 24, 8740 Brædstrup, 60 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen 65 ÅR Den 02. juli 2006 fylder Orla Laursen, Skolegade 41, 6340 Kruså, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 04. juli 2006 fylder Hans Kristian Juhl, Rundbjerg 60, 6100 Haderslev, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 19. august 2006 fylder Frede Sørensen, Søndervang 7, 8850 Bjerringbro, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 23. maj 2006 fylder Peder Reedtz Vestergaard, Karen Jeppesgade 36, Gylling, 8300 Odder, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 08. juni 2006 fylder Birthe Honore Andersen, Ribevej 33, 6650 Brørup, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 22. juli 2006 fylder Sigvard M. Pedersen, Ll. Risemarksvej 8, 5970 Ærøskøbing, 65 år. Den 16. august 2006 fylder Ole Kirkegaard, Dalager 144, 5750 Ringe, 65 år. 70 ÅR Den 05. maj 2006 fylder Bent K. Hansen, Drosselbakken 5, 4220 Korsør, 70 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Den 02. juli 2006 fylder Steen Funch Petersen, Klintebakken 40, 6933 Kibæk, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 24. juli 2006 fylder Tage Ivarsen, Søndergade 50, 8620 Kjellerup, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 28. maj 2006 fylder Arne Peter Pedersen, Sdr. Stadionvej 15, 9600 Års, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller Den 05. juni 2006 fylder Egon Bøgh Pedersen, Åvangen 11, Kirkeby, 5771 Stenstrup, 70 år. 75 ÅR Den 24. maj 2006 fylder Ingeborg Mathiesen, Fennvej 6, 6200 Aabenraa, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen 13

14 Den 12. juni 2006 fylder Evald Gravers Graversen, Dynnesvej 23, 7150 Barrit, 75 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 15. juli 2006 fylder Henning J. Olesen, Birkevej 4, Lindved, 7100 Vejle, 75 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 29. april 2006 fyldte Børge Thisted, Kronjydevej 6, 8970 Havndal, 75 år. Randers afd. sender en forsinket lykønskning Peder W. Møller Den 06. august 2006 fylder Helmar Nielsen, Berildsvej 5 A, 5610 Assens, 75 år. Den 24. august 2006 fylder Peter Tækker, Måre Møllevej 7, 5853 Ørbæk, 75 år. Den 27. maj 2006 fylder Niels Nyby, Torøgyden 6, 5610 Assens, 75 år ÅR Den 09. juni 2006 fylder Petra Marie Kragelund, Nygade 16, 6760 Ribe, 80 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 01. april 2006 fyldte Knud Aage Rasmussen, Dalbyvej 67, 8722 Hedensted, 80 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen Den 07. april 2006 fyldte Arne Knudsen, Slagballevej 14, 8740 Brædstrup, 80 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen Den 10. juli 2006 fylder Søren Therkildsen, Honumvej 5, 8763 Rask Mølle, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 11. april 2006 fyldte Vagn Højgaard Sørensen, Skovgårdevej 29, 8420 Knebel, 80 år. Randers afd. sender en forsinket lykønskning Peder W. Møller Den 16. juli 2006 fylder Elly Kristine Larsen, Enebærvej 2 A, 5853 Ørbæk, 80 år. 85 ÅR Den 04. august 2006 fylder Ejner K. Nielsen, Kildeparken 8, 4293 Dianalund, 85 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Den 12. juli 2006 fylder Kirstine Nielsen, Stenslund 9 A, -8, 8300 Odder, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller Den 18. juni 2006 fylder Mads Sørensen, Ørvigvej 5, 6040 Egtved, 85 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 19. august 2006 fylder Kaj R. Undén, Kohaven 17, 5900 Rudkøbing, 85 år. 90 ÅR Den 08. maj 2006 fylder Aage Krarup Møller, Enghaven 15, 7260 Sønder-Omme, 90 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 19. juni 2006 fylder Aksel Pedersen, Magnolievej 28, 6650 Brørup, 90 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 29. maj 2006 fylder Aksel Ambo Rasmussen, Assensvej 325, 5642 Millinge, 90 år. Den 29. juli 2006 fylder Peter Christensen, Bredgade 10, 5935 Bagenkop, 90 år. Runde fødselsdage I løbet af 2006 er der mange som fylder rundt, der er 20 års, 30 års osv., dem plejer vi ikke nævne i bladet. Men deres runde dag skal da ikke glemmes, så på vegne af hele landsbestyrelsen ønskes alle tillykke med deres store dag. På Landsbestyrelsens vegne Lars Gram

15 Mindeord Her på den sidste dag i februar, kom den triste meddelelse om at vort æresmedlem Thomas Schmidt er afgået ved døden. Thomas, der blev født den 26. november 1917, blev 88 år gammel. Han blev udlært mejerist i april 1938 og kom ind i Dansk Mejeristforbund i Sønderborg-afdelingen den 1. december Det vil næsten være nemmere at skrive, hvad Thomas ikke har været med i, men jeg vil alligevel nævne noget af det, han har gjort for Danske Mejeristers Fagforening. Thomas lange, faglige liv startede længst mod syd som aktiv i afdelingen og han blev hurtig valgt til formand. Derefter kom tiden i landsbestyrelsen, hvor Thomas blev næstformand og dermed Aage Slotts højre hånd. I 1982 trådte Thomas Schmidt ud af landsbestyrelsen efter tro tjeneste i næsten 20 år, og blev ved den lejlighed udnævnt til æresmedlem af fagforeningen. Pensionistklubben i DMF har også meget at takke Thomas for. Thomas var med til at starte klubben i Han var også pensionistklubbens formand og primus motor gennem mange år, og det var først for tre år siden, han overlod det til andre at føre klubben videre. Kærneland ville ikke være det samme uden det store arbejde, Thomas har gjort for vort feriecenter. Gennem de mange år Thomas var opsynsmand på Kærneland, kom han med sit åbne sind til at betyde meget for mange familiers ferie. Jeg er sikker på, mange vil huske tilbage og mindes Thomas som den lille mand med det store hjerte, der bankede for mejeristernes ve og vel. Vore tanker går til de pårørende, som ikke blot har mistet et fast holdepunkt i Thomas, men også Thomas kone Inge, som gik bort for blot en lille måneds tid siden. Æret være Inge og Thomas Schmidt. Mindeordet er skrevet på vegne af Danske Mejeristers Fagforening, DMF s feriefond og Pensionistklubben. Lars Gram 15

16 Kærneland Smørbøtten Alle henvendelser vedr. bestilling af feriehuse rettes til hovedkontoret. Tlf Fax Sønderjylland: Brian Petersen Frueløkke Aabenraa Tlf Nordjylland: Lars Lund Solbakken Nibe Tlf Bornholm: Ole Madsen Karlsgårdsvej Klemensker Tlf Dalum: Hovedkontoret Sjælland: Torben Madsen Rosenstykket 12 st. tv Vanløse Tlf Midt-Vest: Mogens Vorgod Kristensen Guldregnallé Videbæk Tlf Østjylland: Anne Maria V. Jepsen Rindelevparken Skanderborg Tlf Randers: Peder W. Møller Kærvangen 3, Løvel 8830 Tjele Tlf Ribe Søndre: Ove Fuglsang Grenevej Glejbjerg Tlf./Fax Fyn: Sybillesvej Fåborg Tlf Hovedkontoret 8270 Højbjerg Tlf Fax Lars Gram: Meta Nørgaard: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Rosenvangsallé 235, 8270 Højbjerg Kontoret er åbent Tirsdag lukket Fredag Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade 20, 2100 København Ø Tlf , fax Åbningstider: Serviceforbundet: Hver dag kl Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse: Kl Lukket onsdag. Fax Socialrådgiverne: Kl Lukket onsdag. Person nr. Gade: Navn: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekend ophold i hele Smørbøtten uden for skoleferien: I tiden fra fredag den (ankomst fra kl afrejse inden midnat). til søndag den Til hovedkontorets notering: 2006

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3 Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Midt-Vest«side 6 Den største fejl Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Als-mødet. Ja her i skrivende stund er forberedelserne

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Mødereferat fra Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Dato: Torsdag d. 26. august 2010 kl. 17.00 Sted: Rådhuskælderen, Holstebro. Til stede: Til generalforsamling 20 personer. Dagsorden. 1)

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere