MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10"

Transkript

1 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Der står forår på kalenderen, det er godt nok lidt svært at tro på når man kigger ud af vinduet, men forår er det. Med foråret kommer også de første generalforsamlinger. Jeg har været på besøg på generalforsamlinger i Østjyllands-, Sønderjyllands-, Nordjyllands- Midt/Vest afdelinger, og et lille kort besøg hos Ove Fuglsang i Ribe Sdr. afdelingen. Jeg har oplevet forskellige forsamlinger, med hver deres gode debatter og masser af spørgelyst, hvilket kun er med til gøre en generalforsamling mere spændende. Der har været 3 punkter som har været gennemgående for alle forsamlingerne og som er blevet ekstra debatteret. Det har været økonomi, medlemstallene og fremtiden for DMF. Alle punkter hænger uvilkårlig sammen, for falder medlemstallet de næste år, bliver det næsten umuligt at få økonomien til at hænge sammen. Landsbestyrelsen har opstillet nogle mål for antallet af medlemmer. Ved udgangen af 2006 skal medlemstallet være status quo, og medlemstallet skulle gerne være stigende i årene fremover. Økonomi kan og skal altid diskuteres når der budgetteres med et underskud. Jeg vil garantere at der vil blive arbejdet på at få økonomien til at hænge bedre sammen, og alle gode forslag er selvfølgelig velkomne. Sparekniven skal stadigvæk bruges, men vi skal også passe på vi ikke sparer os selv ihjel. Med det, mener jeg at besparelserne ikke må gå ud over vores medlemmer, og den service og assistance medlemmerne har krav på. Jeg vil opfordre de afdelinger der endnu ikke har afholdt generalforsamling til at lave noget aktivitet på mejerierne for at få flere med til generalforsamlingen i de pågældende afdelinger. Vi ses forhåbentlig ude på jeres generalforsamling. I landsbestyrelsen har vi vedtaget at alle afdelinger på skift skal skrive indlæg til mejeristen. I det første nr. af Mejeristen 2006, var det Brian Petersen fra Sønderjyllands afd. der lagde ud med "afdelingernes indlæg". Ros til Brian for hans store engagement som ny afdelings formand, og hans fine indlæg afspejler da også dette engagement. Det er altid godt når nogen stiller sig kritisk over for tingenes tilstand. Jeg vil dog lige sikre mig at der ikke er opstået misforståelser i forbindelse med indlægget. Budgettet for 2006 blev diskuteret meget, men det var en enig landsbestyrelse der vedtog budgettet og som nævnt har både jeg og landsbestyrelsen stor fokus på økonomi og besparelse. Brian skriver også at han mener at kunne huske at jeg før formandsvalget havde et motto "DMF er til for medlemmerne og ikke omvendt". Brian husker rigtigt, og jeg mener stadig det samme, for der er kun DMF til at kæmpe for mejeristernes løn! Skulle der være tvivls spørgsmål omkring lønnen, pensionen, arbejdsplaner og lign., så skal du ikke tøve med at spørge tillidsmanden eller ringe til hovedkontoret i Højbjerg. Lars Gram MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Rosenvangs Allé Højbjerg Telefon: Telefax: Lars Gram: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Telefonen lukket tirsdage Tryk: D&D Grafisk A/S Sommervej 8, 8210 Århus V Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 8. august 2006 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest 13. juli.) Nr. 2 Tirsdag den 2. maj årgang Forsidebillede: Pensionistklubbens bestyrelse set fra venstre: Gunnar Madsen, Sv. Aa. Petersen og Bendt Hansen.

3 Afdelingsindlæg Så blev det afd Ribe Sdr s tur til at komme med et indlæg i mejeristen. Jeg hedder Ove Fuglsang og er formand for Ribe Sdr., jeg arbejder i dag på Taulov mejeri. Her har jeg været i to år. Før det arbejdede jeg i 37 år på Glejbjerg Mejeri. Jeg har i snart 30 år arbejdet inden for Danske Mejeristers Fagforening, hvor jeg de sidste 17 år har været afdelingsformand. Afd. Ribe Sdr. består af tre tidligere afdelinger. Grindsted, Ribe Ndr. og Ribe Sdr. Vores afdeling dækker nu Ribe amt. Bestyrelsen består af fem medlemmer, og fælles for os alle sammen er, at vi har oplevet vores arbejdsplads er blevet lukket p.g.a. struktur rationaliseringer. Der skal dog hertil siges at vi alle trods en moden alder, har fået andet arbejde. FERIEFONDEN: På delegeretmødet i oktober 2005 i Horsens blev jeg genvalgt som formand for feriefonden. Vi står overfor store udfordringer inden for feriefonden, vi har de senere år haft et fald i udlejning på Kærneland. Det har derfor været nødvendigt at overveje hvilke muligheder vi har på Kærneland, for atter at gøre det til et attraktivt sted at holde ferie. Vi har derfor i feriefondens bestyrelse besluttet at renovere Kærneland, dette går vi i gang med i efteråret Der bliver bla. lavet nyt badeværelse med varme i gulvet, gangen renoveres, dørene udskiftes og der lægges trægulv i de øvrige rum. Husene males både indvendigt og udvendigt, og sidst men ikke mindst får vi i stuen en brændeovn. Udenfor går vi i gang med at lave ny legeplads. Vi har indkøbt legeredskaber for ca kr. En hoppepude på 136m2, en svævebane, et klatretårn, borde og bænke. I fælleshuset udskiftes toiletter og håndvaske, og der kommer nye skillevæge og døre. Alt i alt en samlet omkostning på ca. 2 millioner kr. Legeplads og fælleshus er klar til sæson Vi har fået husene gjort forårs rent af vores pensionistklub, jeg vil hermed gerne benytte lejligheden til at takke for det store stykke arbejde. I bestyrelsen planlægger vi en arbejdsweekend i maj måned, hvor vi vil tage os af de grønne områder. I området op til Kærneland udstykkes der grunde til nye sommerhuse, der arbejdes også på at opføre et badeland, som også vi kan få glæde af. Vi må jo heller ikke glemme at vi har Smørbøtten på Djursland, et meget attraktivt sted at holde ferie. Så kære medlemmer, benyt lejligheden til at holde en go ferie i et af vores sommerhuse. D.M.F. s fremtid: Som medlem af forretningsudvalget i D.M.F. er vi meget bevidste om, at hvis D.M.F. skal bestå fremover, er der to ting der være fokus på nemlig medlemshvervning og økonomi. Vi har et faldende medlemstal, i 2005 mistede vi 43 medlemmer, så nu har vi knapt 700 medlemmer. I starten af 2006 afholdt vi et kursus på Strandgården, hvor temaet var hvordan vi bevarer og får nye medlemmer. Vi følger op med et nyt kursus på Esbjerg Højskole lige efter påske. Jeg mener personligt, at hvis vi skal bevare og øge vores medlemstal, er det på de traditionelle N.N.F. mejerier at vi skal hverve nye medlemmer. Det er derfor glædeligt at vi her i Ribe Sdr. har fået ni nye medlemmer på Esbjerg mejeri. Det betyder at vi som den eneste afd. inden for D.M.F. har haft en mindre medlemsfremgang i Med hensyn til økonomien er det klart at med et faldende medlemstal, er der også færre kontingent kr. at gøre godt med. Det vil altid være en balancegang, hvor stort et underskud der kan accepteres, hvis man samtidig vil være synlig på markedet. Vi må jo heller ikke glemme at D.M.F. s økonomi er bundet op på hvor stort et afkast vi får af vores likvide formue. Derfor var det glædeligt at vi på vores delegeret møde i Horsens i 2005 besluttede at vi må anbringe op til 20% af vores formue i aktier frem for obligationer. Dette samt en stram styring af omkostningerne tror jeg er vejen frem. Med venlig hilsen Ove Fuglsang 3

4 Generalforsamling DMF Afd. Sjælland Afd. Sjælland afholder generalforsamling lørdag den 20/ kl. 15 på Øllingegaard Mejeri, Borupsvej 69, 3320 Skævinge Vi starter med rundvisning på Øllingegaard Mejeri kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Oluf Gregersen og Torben Madsen. 5. Valg af suppleant til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. På valg er Ejgil P. Petersen. 7. Valg af revisorsuppleant. 8. Generalforsamling anno 2007, Marienlyst. 9. Indkomne forslag (Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.) 10. Orientering v/ Lars Gram. 11. Eventuelt. På grund af bespisning, skal du tilmelde dig/jer til Torben Madsen på tlf ell. til Arne Hansen på tlf inden 18/ kl. 19. P.B.V. Torben Madsen Afd. Sjælland Generalforsamling Randers Afd. Randers afd. afholder sin årlige genralforsamling mandag den kl på Fjordgårdens Selskabslokaler, Fjordvej 15, 8900 Randers. Dagsorden iflg. lovene Eventuelt nedlæggelse af Randers afd., og fordeling af afdelingens medlemmer til de omkringliggende afdelinger i DMF. Den nye landsformand Lars Gram vil være til stede. Efter generalforsamlingen vil afdelingen give middag. På bestyrelsens vegne Peder W. Møller Flyttehjælp Vedr. flyttehjælp til medlemmer i arbejde Danske Mejeristers Fagforening yder flyttehjælp til medlemmer, der er i arbejde og som flytter fra én arbejdsplads til en anden, der henhører under forbundets organisationsområde. Flyttehjælpen kan også ydes, hvis der flyttes lokalt, uden at skifte arbejdsplads. Taksterne er således: Der ydes en fast takst på kr. 500,- pr. flytning, derudover ydes der kr. 3,- pr. flyttet km., og 50% på færgebilletter. For at opnå flyttehjælp kræves der 1 års medlemskab, og flyttehjælpen kan aldrig overstige faktiske dokumenterede udgifter. Kvitteret regning fra flyttefirma eller eventuel lejekontrakt af flyttebil/ trailer, samt eventuelle færgebilletter skal indsendes til hovedkontoret, inden der kan udbetales flyttehjælp. 4

5 Beståede mejerister februar 2006 Navn/by Eksamens opgave Lærepladser Martin K. Christensen Danbo 45+ fremstillet med vægt Arla Foods, Hobro Mejeri Aars på syrning af råmælk,contra Arla Foods, Aars Mejeri pasteuriseret mælk Mette E. Sørensen Danbo 45+ fremstillet med vægt Arla Foods, Hjørring Mejeri Mosbjerg på syrning af råmælk, contra pasteuriseret mælk Torben Dufresne X-lowfat flødeost Arla Foods, Hoco Holstebro Arla Foods, Holstebro Flødeost Brian Laursen X-lowfat flødeost Arla Foods, Hoco Holstebro Arla Foods, Holstebro Flødeost Camilla J.A. Glue Ost Løgismose Mejeri A/S Klemensker Bornholms Andelsmejeri Poul L. Grysbæk Ost Arla Foods, Klovborg Mejeri Vejle, Frank Hust Smør på kærne Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Arla Foods, Brabrand Mejeri Martin Martinsen Smør på kærne Arla Foods, Arinco Videbæk Kikie L. Trieu Youghurt Arla Foods, Vrinners Flødeost Odense Arla Foods, Slagelse Mejericenter Olaf S. Jensen Røreyoghurt Arla Foods, Slagelse Slagelse Mejericenter René Korsholm Smør på kærne Arla Foods, Rødkærsbro Møgelthorum Mejeri Arla Foods, PLC England Produktionsselskabet Sundsørevej 62 René J. Serup Smør på kærne Arla Foods, Nr. Vium Mejeri Arnborg Arla Foods, Danmarks Protein Arla Foods, Holstebro Mejeri Arla Foods, CMC Kim Mikkelsen Pulver, Fremstillingsmetoder Arla Foods, CMC Sønderborg vikling, specialprodukter 5

6 Dimissionsfest Efter veloverstået eksamener hvor alle bestod, blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for mejerieleverne. Traditionen byder også at der bliver uddelt nogle præmier ved dimissionsfesten, Mejerifagets Lærlingeudvalg uddelte 2 præmier til udvalgte elever. Mette E. Sørensen får sit skolebevis. Oluf Sejr Jensen blev kåret som holdets kammerat, valgt af mejerieleverne på holdet. Oluf blev valgt fordi han altid er behjælpelig både personligt og fagligt. Brian Laursen blev kåret som holdets bedste fighter, Brian var en af de ældste på holdet, men med hans meget store arbejdsindsats bevidste han at alder ikke er nogen hindring. Præmierne bestod af et osteskærer sæt fra Stelton med indgraveret "Mejerist 2006". Præmierne blev overrakt af den nye formand for Mejerifagets Lærlingeudvalg, gårdejer Thomas Johansen, som blandt andet i sin tale til de kommende mejerister talte om behovet for veluddannet arbejdskraft til erhvervet. Den voldsomme strukturændring mod større virksomheder, ny teknologi og øget internationalisering kræver veluddannet arbejdskraft. Brian Laursen (tv) blev kåret som holdets bedste fighter. Ved eksamen havde Danske Mejeristers Fagforening udpeget en ny censor, valget var faldet på mejeritekniker Arne Hansen, og efter sigende gjorde Arne sit arbejde godt. Undertegnede vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle de nye mejerister tillykke med veloverstået uddannelse, jeg håber I finder glæde ved faget og de udfordringer der må komme. Lars Gram Lærlingeudvalgets nye formand Thomas Johansen og Oluf Sejr Jensen fra Slagelse. 6

7 Danske mejerister har gjort det igen... Det blev til hele otte medaljer ved Wisconsin Cheese Makers Association World Championship Cheese Contest i USA, hvilket må siges at være meget flot. Det blev til to guldmedaljer fra henholdsvis Uhrenholdt og Sædager Andelsmejeri. Uhrenholdt mejeriet i Skodborg vandt guld i kategorien blåskimmel, med en danablu, og Sædager Andelsmejeri kan nu kalde sig verdensmester i kategorien Feta, med deres traditionel Feta i saltlage. Konkurrencen var i år meget hård, og der var tæt løb i flere kategorier, blandt andet fik Arla Foods, Taulov Mejeri sølv for deres Krydret havarti kun slået med 0,05 point. Verdensmesterskabet der har været afholdt siden 1957, havde ikke færre end 1792 deltagere fra 18 forskellige lande. De danske medaljer fordelte sig således: Guld: Sædager Andelsmejeri, Traditionel Feta i saltlage. Uhrenholdt A/S, Skodborg Mejeri, Danablu. Sølv: Bornholms Andelsmejeri, Gorgonzola. Arla Foods Holstebro, Flødeost m. kiwi/vanilje. Arla Foods Taulov, Krydret havarti. Bronze: Arla Foods Rødkærsbro, Mozzarella. Arla Foods Nr. Vium, Flødehavarti. Arla Foods Vrinners, Flødeost m. ananas/mandel. De danske mejerier og især mejeristerne ønskes tillykke med disse meget fine resultater. Medlemskonkurrence Så prøver vi noget nyt, mig bekendt har vi ikke prøvet med en konkurrence før i DMF, men en gang skal være den første. Konkurrencen er meget let, du skal få et nyt medlem meldt ind i Danske Mejeristers Fagforening. Sørg for at hovedkontoret får dit navn og cpr.nr., ellers kan vi ikke vide, hvem der har fået indmeldt det nye medlem. Præmien. En uges ophold i en af vore ferieboliger, til den der får et nyt medlem indmeldt og til det nye medlem. Konkurrencen løber fra den 1. maj 2006 til og med den 15. juli 2006, herefter er der lodtrækning. Hele konkurrencen kører som et forsøg, og hvis det går godt prøver vi igen i sensommeren. Derefter trækkes der lod blandt alle dem der har skaffet et nyt medlem, og den heldige vinder vil få direkte besked, og vinderen vil også blive nævnt i næste nr. af Mejeristen. 7

8 Regulering af løn og satser gældende fra Timeløn Ugeløn Mejeriarbejdere kr 128,50 kr 4.754,50 Mejeriarbejdere med 1 / 2 års anciennitet kr 132,65 kr 4.908,05 Mejerioperatører og pakkeoperatører kr 134,65 kr 4.982,05 Mejerister kr 144,65 kr 5.352,05 Mejeriteknikere/procesteknologer kr 147,40 kr 5.453,80 Ungarbejdere kr 65,53 Sommerferieafløsere (1. juni sept) kr 112,50 kr 4.162,50 Tillæg for en varslet, men ikke udført ændring af arbejdstiden kr 84,74 Tillægsbetaling pr. time for overarbejde Voksne arbejdere Ungearbejdere pr/time pr/time Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid kr 42,45 kr 32,45 Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr 84,75 kr 65,05 Overarbejde forud for normal arbejdstidsåledes at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejde ligger inden for tidsrummet fra kl til kl kr 42,45 kr 32,45 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl til kl kr 84,75 kr 65,05 Mangelende varsling (under 3 timer) pr/gang kr 84,75 kr 84,75 Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid Voksne arbejdere Ungearbejdere pr/time pr/time Alle dage undtagen lørdag: Kl Kl kr 30,80 kr 21,90 Kl Kl kr 43,95 kr 30,00 Kl Kl kr 65,00 kr 54,25 Kl Kl kr 43,95 kr 28,80 Lørdage: Kl Kl kr 30,80 kr 21,90 Kl Kl kr 43,95 kr 30,00 Kl Kl kr 65,00 kr 54,25 Kl Kl kr 43,95 kr 28,80 Arbejde på Søn- og helligdage kr 84,75 kr 65,05 Arbejde på ugentlig fridag Timeløn+ kr 84,75 kr 65,05 Lørdagstillæg kr 109,50 pr/dag 8

9 den lønuge hvori d. 1. april indgår Holddriftstillæg Mandag til fredag fra kl kr 41,80 pr/time Fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på sognehelligdage kr 83,00 pr/time Overflytning fra et hold til et andet uden for turnusplan kr 199,70 pr/gang Arbejde på erstatningsfridag kr 83,30 pr/time Forskydning af vagtlistefridag kr 19,95 pr/time Mejerielever Timeløn Ugeløn 1. Læreår (inkl. prøvetid) kr 55,33 kr 2.047,30 2. Læreår kr 62,80 kr 2.323,76 3. og 4. Læreår kr 73,31 kr 2.712,35 Under uddannelsens grundforløb (10 uger) reduceres lønnen til pt. kr ,00 pr/uge. Til skolehjemselever ydes der kost og logi. Elever overgår fra 1. og 2. læreår efter ét års uddannelsestid. Hvor en elev med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, afkortes i de laveste satser. Tillægsbetaling pr. time for overarbejde Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid kr 21,85 Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse kr 43,65 Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejde ligger inden for tidsrummet fra kl til kl kr 21,85 Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl til kl kr 43,65 Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid Kl kl kr 14,30 Kl kl kr 15,30 Kl kl kr 16,30 Kl kl kr 17,30 Arbejde på søndage Lørdagstillæg Arbejde på sognehelligdage Arbejde på ugentlig fridage kr 43,65 pr/time kr 56,30 pr/dag kr 43,65 pr/time + elevtimeløn kr 43,65 pr/time + elevtimeløn 9

10 Nyt nyt fra feriefonden Til sæsonen 2006 kommer der en ny legeplads på Kærneland. Udformningen af legepladsen blev endelig besluttet på bestyrelsesmødet her den 2. marts. Legepladsen bliver flyttet om foran husene, og der kommer blandt andet en temmelig stor hoppepude, et legetårn med 2 rutsjebaner og en 20 m. lang svævebane. Legepladsen vil stå færdig til udlejnings sæsonen starter, så nu bliver der aktivitet til alle børn mellem 2 og 90 år. Renoveringen på Kærneland går i gang til efteråret, og de første 4 huse skulle gerne være færdig renoveret til den 1. december Når sæsonen 2007 starter er det så meningen at hele Kærneland er renoveret og dermed fremstår som nyt. Renoveringen kommer der blandt andet til at byde på nye badeværelser med gulvvarme, nye klinker i entréen og i resten af feriehuset kommer der trægulve. I forbindelse med renoveringen vil der også blive opsat brændeovn, den skulle gerne være med til at forlænge udlejnings sæsonen, et par brændeknuder i brændeovnen og der kommer hurtig en behagelig varme. De sidste meldinger vi i feriefonden har hørt omkring opførsel af et stort badeland lige ved siden af Kærneland, forlyder det at opførslen skulle begynde i 2007 eller 2008, vi venter med spænding. Foruden badelandet er der allerede nu solgt ca. 150 sommerhusgrunde ved siden af Kærneland, hvilket gør at der kommer meget mere gang i hele området omkring Kærneland. Men Kærneland vil stadigvæk have hele sit store område omkring husene for sig selv, med masser af plads at tumle på. Forårs rengøring. På Kærneland har vi i år haft hjælp til klargøring, af Pensionistklubben. Deres hjerter brænder stadigvæk for DMF, og de har lagt et meget stort arbejde i at husene fremstår pæne og rene til vore lejere. Undertegnede vil gerne benytte lejligheden til at takke Pensionistklubben og deres hustruer for det pæne resultat, tusind tak for hjælpen. Hvis ikke jeres ferie allerede er bestemt, så er der stadig mulighed for at leje feriebolig i enkelte uger omkring sommerferien. Husk på vi i feriefonden har to perler at byde på, Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland ved en af Sønderjyllands aller bedste badestrande. Se mere om mulighederne for leje af feriebolig og vore meget rimelige priser på hjemmesiden eller kontakt DMF på mail eller telefon. På Feriefondens vegne Lars Gram 10

11 Ferieboligen venter... -hvad venter du på? Du kan enten leje feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland. Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top Smørbøtten Djursland Ebeltoft Djurs Sommerland Kattegat Centret Tante Andantes Hus Djursland Kærneland Kegnæs, Sønderborg Danfoss Universe Sommerland Syd Dybbøl Mølle Gråsten slot? Sønderborg Sønderjylland. 11

12 Pensionsordningen er med hele livet Det tidligere PKS Pension hedder nu PensionDanmark. En pensionsordning i PensionDanmark giver dig et godt supplement til udbetalingerne fra det offentlige, den dag du går på pension. Men pensionsordningen indeholder også en række forsikringer, der sikrer dig og din familie, hvis du skulle blive ramt af en kritisk sygdom, blive førtidspensioneret eller dø inden pensionsalderen. Alene i 2005 udbetalte PensionDanmark 22 mio. kr. til mejerister og mejeriteknikere omfattet af pensionsordningen. I løbet af marts har du modtaget en pensionsoversigt fra PensionDanmark, hvor du bl.a. kan se, hvad der er blevet indbetalt til din pensionsordning i Din pensionsordning kan være en økonomisk håndsrækning i mange forskellige situationer livet igennem. Hvis du bliver kritisk syg Du får udbetalt et skattefrit engangsbeløb på op til kr., hvis du bliver ramt af en af de 15 sygdomme, som er kritiske sygdomme i PensionDanmark. Det er bl.a. kræft, hjertesygdomme og sklerose. På kan du se den fulde liste over kritiske sygdomme. Hvis du skal på førtidspensionering Der kan være mange årsager til førtidspensionering. Sygdom, ulykker eller nedslidning. Derfor er det rart at vide, at pensionsordningen udbetaler et supplerende beløb hver måned, hvis du skulle blive førtidspensionist. Samtidig indbetaler PensionDanmark hver måned et beløb til din pension, så din opsparing til dit liv som pensionist fortsætter, selvom du ikke længere kan arbejde. Hvis du dør inden pensionsalderen Dine nærmeste får udbetalt et engangsbeløb på op til kr., hvis du dør, inden du går på pension. Du skal blot sørge for, at PensionDanmark ved, hvem dine nærmeste er. Er du gift, er det ikke noget problem, så er det automatisk din ægtefælle, der får beløbet. Men er du ikke gift, er det en god ide at fortælle PensionDanmark, hvem der skal have pengene, for eksempel en papirløs samlever. På kan du se og ændre, hvem der får pengene, eller du kan ringe til os. Hvis du har spørgsmål til pensionsordningen Du kan se det præcise indhold i pensionsordningen og hvor meget de kan få udbetalt på og på den pensionsoversigt, der udsendes en gang årligt i marts. Fakta om mejerister og mejeriteknikeres pensionsordning i PensionDanmark Vidste du, at PensionDanmark har medlemmer fra 25 virksomheder blandt mejerister og mejeriteknikere. Gennemsnitsalderen for et medlem er 40,3 år. Virksomhederne betalte i ,6 millioner kr. i pensionsbidrag. Det månedlige pensionsbidrag pr. medlem ligger typisk på kr. om måneden eller kr. om året. PensionDanmark udbetalte alene i mio. kr. til pensionsordningens medlemmer, f.eks. i forbindelse med kritisk sygdom, dødsfald inden pensionsalderen og supplerende førtidspension. 15 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt engangsbeløb ved kritisk sygdom. 20 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt engangsbeløb ved dødsfald inden pensionsalderen. 14 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt supplerende førtidspension. Fra d. 1. april 2006, er pensionen 10,80 % (2/3 arbejdsgiverbetalt + 1/3 medarbejderbetalt) *Tallene ovenfor under fakta omfatter mejerister og mejeriteknikere under Fællesoverenskomsten for mejeriarbejdere og -chauffører for Overenskomsten er indgået mellem Fagligt Fællesforbund (3F), Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (NNF), Dansk Funktionærforbund/Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. 12

13 Fødselsdage 50 ÅR Den 26. maj 2006 fylder Niels Christensen, Åglimt 1, 1. th., 7500 Holstebro, 50 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen 60 ÅR Den 11. april 2006 fyldte Landsbestyrelses medlem Peder Winther Møller, Kærvangen 3, Løvel, 8830 Tjele, 60 år. Danske Mejeristers Fagforening sender en forsinket lykønskning med dagen, og vil gerne benytte lejligheden til at takke Peder. Han har som afdelingsformand været DMF s mand i Randers afdelingen, vi takker for din indsats og håber du får medvind fremover. På Landsbestyrelsens vegne Lars Gram Den 05. april 2006 fyldte Karl Henrik Nielsen, Guldbjergvej 6, 6240 Løgumkloster, 60 år. Sønderjyllands Afd. sender en forsinket lykønskning med dagen. Brian Petersen Den 11. august 2006 fylder Hans Peter Nielsen, Damgårdsparken 48, 6070 Christiansfeld, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 07. maj 2006 fylder Eva Pedersen, Rusengvej 11, 7870 Roslev, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 14. april 2006 fyldte Kresten A. Kristensen, Davdingvej 24, 8740 Brædstrup, 60 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen 65 ÅR Den 02. juli 2006 fylder Orla Laursen, Skolegade 41, 6340 Kruså, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 04. juli 2006 fylder Hans Kristian Juhl, Rundbjerg 60, 6100 Haderslev, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 19. august 2006 fylder Frede Sørensen, Søndervang 7, 8850 Bjerringbro, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 23. maj 2006 fylder Peder Reedtz Vestergaard, Karen Jeppesgade 36, Gylling, 8300 Odder, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 08. juni 2006 fylder Birthe Honore Andersen, Ribevej 33, 6650 Brørup, 65 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 22. juli 2006 fylder Sigvard M. Pedersen, Ll. Risemarksvej 8, 5970 Ærøskøbing, 65 år. Den 16. august 2006 fylder Ole Kirkegaard, Dalager 144, 5750 Ringe, 65 år. 70 ÅR Den 05. maj 2006 fylder Bent K. Hansen, Drosselbakken 5, 4220 Korsør, 70 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Den 02. juli 2006 fylder Steen Funch Petersen, Klintebakken 40, 6933 Kibæk, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 24. juli 2006 fylder Tage Ivarsen, Søndergade 50, 8620 Kjellerup, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 28. maj 2006 fylder Arne Peter Pedersen, Sdr. Stadionvej 15, 9600 Års, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller Den 05. juni 2006 fylder Egon Bøgh Pedersen, Åvangen 11, Kirkeby, 5771 Stenstrup, 70 år. 75 ÅR Den 24. maj 2006 fylder Ingeborg Mathiesen, Fennvej 6, 6200 Aabenraa, 75 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen 13

14 Den 12. juni 2006 fylder Evald Gravers Graversen, Dynnesvej 23, 7150 Barrit, 75 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 15. juli 2006 fylder Henning J. Olesen, Birkevej 4, Lindved, 7100 Vejle, 75 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 29. april 2006 fyldte Børge Thisted, Kronjydevej 6, 8970 Havndal, 75 år. Randers afd. sender en forsinket lykønskning Peder W. Møller Den 06. august 2006 fylder Helmar Nielsen, Berildsvej 5 A, 5610 Assens, 75 år. Den 24. august 2006 fylder Peter Tækker, Måre Møllevej 7, 5853 Ørbæk, 75 år. Den 27. maj 2006 fylder Niels Nyby, Torøgyden 6, 5610 Assens, 75 år ÅR Den 09. juni 2006 fylder Petra Marie Kragelund, Nygade 16, 6760 Ribe, 80 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Brian Petersen Den 01. april 2006 fyldte Knud Aage Rasmussen, Dalbyvej 67, 8722 Hedensted, 80 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen Den 07. april 2006 fyldte Arne Knudsen, Slagballevej 14, 8740 Brædstrup, 80 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen Den 10. juli 2006 fylder Søren Therkildsen, Honumvej 5, 8763 Rask Mølle, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 11. april 2006 fyldte Vagn Højgaard Sørensen, Skovgårdevej 29, 8420 Knebel, 80 år. Randers afd. sender en forsinket lykønskning Peder W. Møller Den 16. juli 2006 fylder Elly Kristine Larsen, Enebærvej 2 A, 5853 Ørbæk, 80 år. 85 ÅR Den 04. august 2006 fylder Ejner K. Nielsen, Kildeparken 8, 4293 Dianalund, 85 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Den 12. juli 2006 fylder Kirstine Nielsen, Stenslund 9 A, -8, 8300 Odder, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Peder W. Møller Den 18. juni 2006 fylder Mads Sørensen, Ørvigvej 5, 6040 Egtved, 85 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 19. august 2006 fylder Kaj R. Undén, Kohaven 17, 5900 Rudkøbing, 85 år. 90 ÅR Den 08. maj 2006 fylder Aage Krarup Møller, Enghaven 15, 7260 Sønder-Omme, 90 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 19. juni 2006 fylder Aksel Pedersen, Magnolievej 28, 6650 Brørup, 90 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 29. maj 2006 fylder Aksel Ambo Rasmussen, Assensvej 325, 5642 Millinge, 90 år. Den 29. juli 2006 fylder Peter Christensen, Bredgade 10, 5935 Bagenkop, 90 år. Runde fødselsdage I løbet af 2006 er der mange som fylder rundt, der er 20 års, 30 års osv., dem plejer vi ikke nævne i bladet. Men deres runde dag skal da ikke glemmes, så på vegne af hele landsbestyrelsen ønskes alle tillykke med deres store dag. På Landsbestyrelsens vegne Lars Gram

15 Mindeord Her på den sidste dag i februar, kom den triste meddelelse om at vort æresmedlem Thomas Schmidt er afgået ved døden. Thomas, der blev født den 26. november 1917, blev 88 år gammel. Han blev udlært mejerist i april 1938 og kom ind i Dansk Mejeristforbund i Sønderborg-afdelingen den 1. december Det vil næsten være nemmere at skrive, hvad Thomas ikke har været med i, men jeg vil alligevel nævne noget af det, han har gjort for Danske Mejeristers Fagforening. Thomas lange, faglige liv startede længst mod syd som aktiv i afdelingen og han blev hurtig valgt til formand. Derefter kom tiden i landsbestyrelsen, hvor Thomas blev næstformand og dermed Aage Slotts højre hånd. I 1982 trådte Thomas Schmidt ud af landsbestyrelsen efter tro tjeneste i næsten 20 år, og blev ved den lejlighed udnævnt til æresmedlem af fagforeningen. Pensionistklubben i DMF har også meget at takke Thomas for. Thomas var med til at starte klubben i Han var også pensionistklubbens formand og primus motor gennem mange år, og det var først for tre år siden, han overlod det til andre at føre klubben videre. Kærneland ville ikke være det samme uden det store arbejde, Thomas har gjort for vort feriecenter. Gennem de mange år Thomas var opsynsmand på Kærneland, kom han med sit åbne sind til at betyde meget for mange familiers ferie. Jeg er sikker på, mange vil huske tilbage og mindes Thomas som den lille mand med det store hjerte, der bankede for mejeristernes ve og vel. Vore tanker går til de pårørende, som ikke blot har mistet et fast holdepunkt i Thomas, men også Thomas kone Inge, som gik bort for blot en lille måneds tid siden. Æret være Inge og Thomas Schmidt. Mindeordet er skrevet på vegne af Danske Mejeristers Fagforening, DMF s feriefond og Pensionistklubben. Lars Gram 15

16 Kærneland Smørbøtten Alle henvendelser vedr. bestilling af feriehuse rettes til hovedkontoret. Tlf Fax Sønderjylland: Brian Petersen Frueløkke Aabenraa Tlf Nordjylland: Lars Lund Solbakken Nibe Tlf Bornholm: Ole Madsen Karlsgårdsvej Klemensker Tlf Dalum: Hovedkontoret Sjælland: Torben Madsen Rosenstykket 12 st. tv Vanløse Tlf Midt-Vest: Mogens Vorgod Kristensen Guldregnallé Videbæk Tlf Østjylland: Anne Maria V. Jepsen Rindelevparken Skanderborg Tlf Randers: Peder W. Møller Kærvangen 3, Løvel 8830 Tjele Tlf Ribe Søndre: Ove Fuglsang Grenevej Glejbjerg Tlf./Fax Fyn: Sybillesvej Fåborg Tlf Hovedkontoret 8270 Højbjerg Tlf Fax Lars Gram: Meta Nørgaard: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Rosenvangsallé 235, 8270 Højbjerg Kontoret er åbent Tirsdag lukket Fredag Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade 20, 2100 København Ø Tlf , fax Åbningstider: Serviceforbundet: Hver dag kl Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse: Kl Lukket onsdag. Fax Socialrådgiverne: Kl Lukket onsdag. Person nr. Gade: Navn: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekend ophold i hele Smørbøtten uden for skoleferien: I tiden fra fredag den (ankomst fra kl afrejse inden midnat). til søndag den Til hovedkontorets notering: 2006

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Nye mejerister marts 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 14. marts 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Timeløn (kr.) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 133,97 320 arbejdstimer er præsteret (2 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører,

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Marts 2017 Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 30. januar 2009 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører Mejeristen side 6 NY OVERENSKOMST Fællesoverenskomst 2008-2011 for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført

Læs mere

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3 Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Fyn« Aars mejeri lukker. side 3. side 12. Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Fyn« Aars mejeri lukker. side 3. side 12. Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Fyn«side 12 Aars mejeri lukker Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Kære medlemmer, nu står vi snart over for de kommende

Læs mere

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER gældende fra den 1. april 2013 (Revideret 2. maj 2013) Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 3

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 27. marts 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Midt-Vest«side 6 Den største fejl Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Als-mødet. Ja her i skrivende stund er forberedelserne

Læs mere

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 4 måneder (indtil 640 præsterede

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 4 92. ÅRGANG 2015 Tillykke til Tom SIDE 4-5 Als mødet i DMF SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } DEt travle efterår lakker mod enden, og juletiden nærmer sig med hastige skridt. For DMF har

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Fredag den 22. juni 2012, kl. 16.00 afholdtes repræsentantskabsmøde på selskabets kontor i Albanigade 44, Odense. Til stede var: Bestyrelsen: Formanden Mogens Lind Henning Jensen Øvrige medlemmer af repræsentantskabet:

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 1 93. ÅRGANG 2016 Generalforsamlinger SIDE 8-13 Ro på hos poulsen SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 9 smørbøtten Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs, men

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Nye mejerister juni 2008

Nye mejerister juni 2008 Nye mejerister juni 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister juni 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 27. juni 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere