Dansk Handicap Forbund. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Handicap Forbund. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle"

Transkript

1 Dansk Handicap Forbund Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 24. årgang Januar kvartal 2013

2 Annoncer

3 Siden sidst Så er efteråret kommet over os og det er tid til at hygge på sofaen med et tæppe og en god kop te. Det kan du passende gøre i selskab med det seneste kvartalsblad fra os. Vi har banko spil i Ålykkecenteret og det er fra hver gang, det er tilgængeligt for alle, samt serveres der kaffe og brød hver gang (det er ikke så ringe endda)! Alle er velkomne og der er præmier i form af gavekort til Løvbjerg. Hvis der er ønske om samkørsel til banko bedes i nævne det, så kan vi være med til at arrangere det. Vi var på tur til Norddjurs og fik serveret historie om mosebrug i Stenvad. Jeg synes det var meget spændende, da jeg selv kommer fra et sted med tidligere tørvebrug i moserne. Håber det berørte jer ligeså meget som det gjorde ved mig. Vi har haft Frivillig Fredag, hvor vi havde materiale fremme hos Vitapark, Anytime butikken og busstoppesteder rundt omkring i byen. Samme dag afholdte vi høstfest i Ålykkecenteret hvor man kunne låne en politiker for en dag. Vi valgte socialdemokraten Lars Grønlund som hjalp til med forarbejde til festen og desuden holdte et interessant foredrag, om b.la. sit arbejde på Grønland, samt diverse fortællinger fra hans liv som politimand og politiker. Annoncer 3

4 Rådgivning Står du alene med din sag? Føler du dig uretfærdigt behandlet? Har du brug for uafhængig støtte og vejledning? Vi kan hjælpe! Kontakt Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam og bisiddertjeneste - et særligt tilbud til vores medlemmer. Medlemskab koster kun 296 kr. om året for enlige og 444 kr. for par. Rådgivningsteamet Dansk Handicap Forbund (DHF) tilbyder medlemmerne rådgivning, sparring - og i særlige tilfælde hjælp til ankesager - gennem vores rådgivningsteam. Vi bestræber os på at hjælpe dig, så du selv bliver bedre rustet til at takle mødet med kommunen. Rådgivningsteamet er sammensat af både ansatte og frivillige medarbejdere - alle med en relevant faglig og erfaringsmæssig baggrund. Teamet arbejder tæt sammen om sagerne og indsatsen kvalitetssikres løbende gennem værdigrundlag og faglig sparring. Henvendelse sker til hovedkontoret, hvorefter du viderehenvises til og kontaktes af en af vores rådgivningskonsulenter. Konsulenterne ser på din sag og afgør, om DHF fx kan gå ind og støtte en anke. I de fleste tilfælde er det dog nok at vejlede i, hvordan du selv kan komme videre i din sag. Vi har meget travlt i rådgivningen, og kan derfor ikke love dig en samtale med en rådgiver den samme dag, som du ringer til os. Når du ringer til hovedkontoret, bliver du kort spurgt om dine kontaktoplysninger, dit med- Annoncer 4

5 lemsnummer, og hvad det drejer sig om. Herefter bliver du kontaktet af en rådgiver inden for en til to dage. Ved spidsbelastninger kan der forekomme længere ventetid. Bisiddertjenesten Dansk Handicap Forbund tilbyder medlemmerne bisiddere, som kan gå med dig, når du skal til møde med kommunen. Vi ved af erfaring, at det kan være svært at have overblik over det hele, når man er personligt involveret i sin sag. En bisidder er en frivillig person, som har gennemgået et bisidderkursus og efterfølgende er vurderet egnet til opgaven. Bisidderen kan tilbyde dig en samtale både før og efter dit møde med kommunen. Alle vore bisiddere har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med forbundets etiske værdigrundlag. Bisidderen er ikke en ekspert, som fører sagen for dig, men derimod en uvildig sparringspartner, som du kan drøfte din situation med. Telefon: Støt vore annoncører - de støtter os Annoncer 5

6 Ring og få svar på dine spørgsmål om det at være handicappet. Vi er kun et opkald væk. Rådgivning og bisiddertjeneste Står du alene med din sag? Føler du dig uretfærdigt behandlet? Har du brug for uafhængig støtte og vejledning? Vi kan hjælpe! Kontakt Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam og bisiddertjeneste - et særligt tilbud til vores medlemmer. Medlemskab koster kun 296 kr. om året for enlige og 444 kr. for par. Dansk Handicap Forbund Odder tilbyder: Udflugter, sæsonfester og banko Samarbejde med Odder Museum om ture tilpasset handicappede Gratis medlemskab resten af 2012 Kontakt: Knud Mikkelsen, formand, /

7 Frivillig fredag Vi havde lagt vores informationsfoldere ude hos Anytime butikken på gågaden, ved indgangen til Vita Park samt busholdesteder rundt omkring i byen. Til vores høstfest om fredagen havde vi frivillig hjælp fra politimand/politikeren Lars Grønlund. Desuden holdt han en underholdende tale om sit liv/ arbejde. Det var generelt en god fest med god stemning og vi hyggede os ekstra meget denne aften. Mvh. Knud Mikkelsen 7

8 8 Annoncer

9 Hej allesammen Vi er blevet enige om i Dansk Handicap Forbund at vi gerne vil have et møde med Gitte Rasmussen og Leo fra Vej & Park. Det er angående fortove og stier i Odder Kommune og hvordan vi får dem lavet tilgængelige for kørestolsbrugere. Her fra DHF foreslår vi følgende datoer: , eller og helst om eftermiddagen. Når vi er nået frem til en dato vi alle kan, bliver mødet afholdt i Egholmparken 100. Mvh. Knud Mikkelsen, forman DHF Odder afd. Egholmparken Odder tlf Dagsorden Vej & Park Odder Kommune 1. Bisgaardsvej op/ned kørsler 2. Nordea krydset, Holsteinsgade krydset, Nørregade krydset (ved Selandia) og ved Søsterbageren 3. Løsningsmodeller; alternative fliser 4. Hvordan sikrer vi at op/ned kørsler bliver ordentligt udarbejdet i fremtiden? 5. Jeg har nogle eksempler af gode op/ned kørsler som vi skal se på 6. evt. Annoncer 9

10 Kommuner vil spare stort på handicappede Af Kasper Frandsen HANDICAP: 400 mio. kr. vil kommunerne spare på handicapområdet i KL og De Radikale kalder besparelserne en nødvendig prioritering, mens handicaporganisation frygter, at kommuner presses til at bryde loven. Mine medlemmer oplever i forvejen, at der bliver skåret helt ind til benet - og ofte over den lovlige grænse. Der kommer flere og flere klager, hvor kommunernes afgørelser i handicapsager bliver afvist af Ankestyrelsen. Stig Langvad Formand for Danske Handicap-organisationer Det er den helt store sparekniv, kommunerne har stillet i udsigt for landets handicappede i Således vil kommunerne samlet set - efter flere år med konstant stigende udgifter - spare 400 mio. kr. i 2012 til "voksenhandicappede og udsatte grupper" i forhold til 2011, hvor der blev budgetteret med udgifter på 29,1 mia. kr. 10 Det viser nye budgettal fra Kommunernes Landsforening, KL. Ifølge formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther (V), er udviklingen et udtryk for, at kommunernes økonomiske situation er presset. "Kommuner tager et medansvar for den dårlige økonomi, og alle serviceområder skal holde for i sådan en situation," siger hun og peger på, at der siden 2009 er sparet 6 mia. kr. på kommunale serviceopgaver. Danske Handicap-organisationers formand, Stig Langvad, er stærkt kritisk over for de varslede besparelser, som han karakteriserer som "markante" og "skræmmende". "Mine medlemmer oplever i forvejen, at der bliver skåret helt ind til benet - og ofte over den lovlige grænse. Der kommer flere og flere klager, hvor kommunernes afgørelser i handicapsager bliver afvist af Ankestyrelsen," påpeger han.

11 Fakta: Udgifter til voksenhandicappede og udsatte grupper (mia. kr.) Regnskab: 28, Budget: 27,3 - Regnskab: 29, Budget: 28,4 - Regnskab: 29, Budget: 29 - Regnskab: 29, Budget: 29, Budget: 28,7 - Fakta fra KL Han mener, at handicappede ikke får den hjælp, som de har krav på, før deres organisationer træder til med juridisk bistand. Således fik organisationer som Dansk Handicap Forbund og Scleroseforeningen medhold i over 80 procent af deres sager mod kommunale afgørelser om ydelser til deres medlemmer i Nye løsninger og velfærdsteknologi Stig Langvad mener ikke, at kommunerne behøver at spare på handicapområdet, selvom kommunerne er økonomisk pressede. "Jeg er ikke tryg ved fremtiden. I kommunerne er der sat en sparedagsorden, der udfordrer velfærdssamfundet. Men det er ikke løsningen. I stedet skal vi finde bedre og billigere måder at hjælpe samfundets svageste på," siger han. For eksempel peger han på Odense Kommune, der har valgt at udlevere hjælpemidler til borgere, hvis sagsomkostninger ikke overstiger udgiften til hjælpemidlet - "hvorfor skulle man spørge efter en særlig badestol til handicappede, hvis man ikke har brug for den," spørger han. Udgifterne til handicappede er fortsat over niveauet fra 2007, hvor kommuner overtog ansvaret for de handicappede fra amterne. I det år ramte de endelige udgifter 28,1 mia. kr., og blandt andet derfor kalder Anny Winther besparelserne for "relativt små". Hun mener, at det i fremtiden kan blive nødvendigt at omprioritere på handicapområdet. "Der kommer ikke nødvendigvis flere besparelser på området i fremtiden. Men måske er der grupper, der vil få mindre eller andre ydelser. Vi sørger for, at de allersvageste bliver prioriteret højst. Samtidig håber vi på, at der er bedre og billigere løsninger med ny velfærdsteknologi," siger hun. Hvor går grænsen for hjælp? Også De Radikales socialordfører, Marlene Borst Hansen, er enig i, at handicapområdet bør evalueres. 11

12 12 Annoncer

13 "I udgangspunktet er besparelser på handicapområdet ærgerlige. Men vi har brug for at se fordomsfrit på nye alternativer og prioritere skarpt på området. Spørgsmålet er, om alle, der i dag får ydelser, også skal det i fremtiden," siger hun og fremhæver i den sammenhæng, at forældre med et handicappet barn har krav på at få indhegnet haven. "Mange forældre føler et behov for at indhegne haven, men de får jo ikke tilskud," pointerer hun. K: Bespar andre områder De konservatives socialordfører, Tom Behnke, retter også en skarp kritik af kommunernes besparelser på området. "Der er ikke kommet færre handicappede. Derfor vil en budgetteret nedgang betyde, at man tvinger udgifterne ned, som har den klare konsekvens, at de handicappede bliver ramt af dårligere service og hjælp, og det kan man ikke være bekendt," siger han. Med 10 års regeringsmagt og blandt andet et krav om nulvækst i kommunerne, har I vel selv været med til presse kommunerne til besparelser på handicapområdet? "Kommunerne skal tage sig sammen økonomisk. Men det er ikke en opfordring til, at de skal spare på de syge og svage. Tværtimod. Mit parti har altid sagt, at dem med brug for hjælp også skal have det. Handicappede skal ikke holde for. Nogle udgifter er man nødt til at afholde. Byrådet må finde ud af, om man i stedet skal spare på f.eks. studierejser eller administration," siger han og fortsætter: "Hvis man sparer lokalt, er det også lokalt, man skal tage slagsmålet med borgerne. Men det kan blive så grelt, at vi bliver nødt til at lovregulere." Høring på vej Regeringen har trods tidligere kritik valgt at fortsætte den borgerlige regerings lovforslag om at "præcisere", at kommunerne skal tage økonomiske hensyn, når de visiterer for eksempel handicappede til ydelser eller hjælp. Flere aktører, politikere og eksperter frygter, at præciseringen betyder en udhulning af de handicappedes retssikkerhed. Derfor har Stine Brix (EL) annonceret en forespørgsel om handicappedes retssikkerhed. Hun forventer forespørgslen bliver afholdt i løbet af marts. 13

14 Bestyrelsen i DHF Odder Formand Formand Egholmparken Knud Mikkelsen 8300 Odder Næstformand /ekretær Næstformand og sekretær Kjeld Rohde Hesselbjergvej Odder Kasserer Charlotteparken Anne K. Jensen 8700 Horsens Bestyrelsesmedlem Christianslund 96 B Helle Loft Jensen 8300 Odder Bestyrelsesmedlem Teglgårdsvej Holger Juul 8300 Odder Suppleanter Suppleant Blegevej Jens Rothaus Andersen 8300 Odder Suppleant Lystgårdsparken Ejnar Balle Boulstrup, 8300 Odder 14

15 Dansk Handicap Forbund Odder Afd. Arrangementer: Januar kvartal 2013: Januar Tirsdag d kl Banko Fredag d kl Nytårskur Vi byder på lækker buffet, kaffe og lotteri samt underholdning. Pris: 50 kr. for medl. og 175 kr. for ikke medl. Tilmelding senest 4. jan. Tirsdag d kl Februar Tirsdag d. 5. februar kl Tirsdag d. 19. februar kl Banko Banko Banko Marts Fredag d. 01 marts kl Caféaften: Håber igen på en god aften med mad /kaffe/lotteri samt underholdning. Desuden er Poul med posthistorier inviteret til aftenen, hvor han vil fortælle spændene historier fra før hans tid postvæsenet. Pris 50.- for ikke medl. og for ikke medl. Tirsdag d. 5. marts kl Banko Lørdag d. 16. marts Dansk Handicap dag afholdes på Egmont Højskolen i Hou. Vi har sat prisen til 175,00 kr. pr. person - for kaffebord, taler, rundvisning, middag og musik det begynder kl til Der vil være mulighed for overnatning enten i Søsport Centeret feriehuse eller på elevværelser. Prisen ukendt på overnatning. Det bliver hele Region Midt Jylland, der kommer til Handicap dag på Egmont Højskolen, også for at se den nye top moderne svømme hal! Det arrangeres sammen med Egmont Højskolen. Tema: Vi vil gerne bidrage men vi vil ikke bedrages Tirsdag d. 19. marts kl Banko Tirsdag d. 26. marts kl Generalforsamling Vi giver et stykke mad øl/vand og kaffe. Tilmelding og betaling til Anne tlf / Arrangementer afholdes i Ålykkecenteret Med venlig hilsen bestyrelsen. Lørdag d.15 juni. Kl Udflugt: Den Fynske Landsby Pris for medl og for ikke medl Tilmelding senest d. 28 maj til Anne. 15

16 Nu kommer Desiro-togene på Odderbanen I tusindvis af østjyske pendlere får et mangeårigt ønske opfyldt, når togene fra Grenaa og Odder begynder at køre igennem uden skift i Aarhus H. Samdriften starter 9. december. Flere tog, nye tog, kortere rejsetid, mere komfort og ingen omstigninger. Passagererne vil opleve mange fordele, når der fra 9. december bliver samdrift mellem den nuværende Odderbane og Grenaabanen. Aftalen om samdrift faldt endeligt på plads onsdag, da Regionsrådet for Region Midtjylland godkendte en merudgift til det udvidede samarbejde mellem DSB og Midtjyske Jernbaner, hvis ejer er det regionale trafikselskab Midttrafik. Selv om de færreste har brug for at køre med på hele den knap 90 kilometer lange strækning, bliver samdriften en lettelse for mange tusinde passagerer, der dagligt må stige om i Aarhus for at komme videre. I 2011 transporterede Odderbanen cirka en million rejsende, mens Grenaabanen havde 1,2 million. Flere passagerer Aftalen om samdrift giver den kollektive trafik omkring Aarhus et løft. Og så er den en forsmag på det, der bliver Danmarks første letbanesystem, siger regionsrådsformand Bent Hansen. De år gamle Y-tog på Odderbanen vil blive taget af skinnerne og erstattet af Desirotogene. Annoncer 16

17 Næstformand for bestyrelsen i Midttrafik og regionsrådsmedlem Bjarne Schmidt Nielsen er især glad for at kunne tilbyde passagererne øget komfort i form af de nye Desiro-tog på hele strækningen og flere afgange i weekenderne og på hverdagsaftener. Det er en markant serviceforbedring, og vi forventer at se en hurtig effekt i form af flere passagerer på togene. Baseret på erfaringer fra andre steder i landet vil en stigning på 10 procent ikke være urealistisk, siger Bjarne Schmidt Nielsen. Hos DSB siger kommerciel direktør Gert Frost: Vi glæder os til at kunne betjene en større del af Aarhus med moderne tog, og til at det bliver muligt at køre gennem Aarhus uden at skulle skifte. Vi lægger vægt på at få en solid start og en god kvalitet, så flere kunder vil bruge toget på såvel Grenaa- som Odderbanen, siger Gert Frost. Det tekniske omkring samdriften af de to togbaner, fx sporsammenkoblingen, er for længst ordnet, så tilbage står kun, at togene begynder at køre igennem den 9. december. Annoncer 17

18 18 Annoncer

19 Generalforsamling Tirsdag den 26. marts 2013 kl Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Knud Mikkelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af Dirigent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Formandsberetning 5. Regnskab 6. Indkomne Forslag 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer -Anne K. Jensen (på valg) -Kjeld Rhode (på valg) -Holger Juul (på valg) 8. Valg af 2 Suppleanter -Jens Rothaus (på valg) -Ejner Balle (på valg) 9. Fremtidige arbejde 10. Eventuelt Af hensyn til beværtning ønsker vi tilmelding senest en uge før til: Anne K. Jensen tlf.: Vel mødt. Bestyrelsen. Annoncer 19

20 Turen til norddjurs 20

21 Ændring af bybusrute nr. 1 Fra den 22. oktober 2012 nedlægges stoppestedet ved Parkvejens Børnehave på bybusrute nr. 1, der henvises til stoppestederne på Katrineholmsalle, Pilevænget og Østergade. I stedet opsættes der pr. 22. oktober 2012 et stoppested på Kildegade ved Aaparken, således Bybusrute nr.1 kører ad Pilevænget - Østergade Kildegade. Annoncer 21

22 Høstfest 22

23 Mennesker med handicap skal færdes i fællesskabet I Sverige skaber en lille spastisk dukke stor opstandelse. Gil, som dukken hedder, har skabt voldsom debat om holdningen til mennesker med handicap. Vi har ingen spastikerdukke, men debatten er lige så relevant i Danmark: Hvorfor er vi lykkedes så dårligt med at skabe et samfund, som værdi- og holdningsmæssigt kan rumme mennesker med handicap? Det her handler ikke om ydelsesniveauer og bevillinger. Det handler om holdninger det handler om det ligeværdige og jævnbyrdige møde mellem mennesker. Ingen mennesker står op om morgenen og tænker: Hvordan kan jeg genere en handicappet i dag? Den nedladende eller ydmygende attitude, mennesker med handicap møder, skyldes sjældent ondskab eller ønsket om at såre. Reaktionen og holdningen bunder snarere i uvidenhed og usikkerhed. Alt for længe har vi som samfund godtaget, at mennesker med handicap lever i parallelsamfund i udkanten af flertalssamfundet. Særlige daginstitutioner, særlige skoler, særlige boligområder, særlige idrætsklubber og fritidstilbud. Vi har alt for længe betalt os fra at blive konfronteret med mennesker med handicap ved at etablere særforanstaltninger isoleret fra det store fællesskab. Resultatet er, at vi - der ikke er handicappede - bliver usikre og forfjamskede, når vi en sjælden gang møder et menneske med handicap. Det uvante og fremmede er svært. Og så er det, man oplever de særeste reaktioner. Der er kun en kur: At sikre at mennesker med handicap bliver langt mere synlige i det store fællesskab. Det igangværende inklusionsprojekt i folkeskolen er efter min opfattelse et mønstereksempel på den type initiativer, som vi har brug for, for at vi kan komme videre. Børn og unge med handicap skal være synlige og nærværende der, hvor alle andre børn og unge er. Det er den eneste vej til ligeværdighed. Mennesker med handicap har i alt for mange år været henvist til sidegader og blindgyder. Nu må det høre op. Mennesker med handicap skal færdes på hovedgaderne og på de brede boulevarder. Af Lone Møller, landsformand i Spastikerforeningen 23

24 Nyheder på Feriecenter Slettestrand Feriecenter Slettestrand har også en minifarm Den gamle Smedje hvor der kan hygges med en flok ponyer og nogle kælne fjordheste, som alle gerne lægger ryg til trækture og mule til kæl og brød. Man kan overnatte i et stort, nyere hus på 210 kvm med 2 værelser i stueplan heraf et værelse med rumdækkende loftslift og med 4 store værelser på 1. sal. Herudover indrettes flere nye lejligheder i de gamle bygninger, som også rummer staldfaciliteter til hestene. På selve centeret 300 meter fra det brusende Vesterhav er pandekagehytten, hvor der hver tirsdag i sæsonen hygges med musik, sang og friskbagte pandekager, udbygget med en pavillon, så der bliver ekstra plads under tag. Centerets store, nye multibane er perfekt til alle spil inkl. kørestolshockey. Udstyr kan lånes i receptionen. Vi har netop afsluttet byggeprojekt med etablering af 2 store speciallejligheder mere inkl. rumdækkende loftslift og badeværelse med specialudstyr. Vi håber oveni alle de mange andre projekter også at få tid til at opføre et stort, tilgængeligt shelter, så man kan vælge at overnatte med udsigt til stjernehimmelen og med varmen fra bålpladsen. Endelig er vores aktivitetsleder og svigersøn Esben klar til at lave spændende aktiviteter f.eks. skattejagt og GPS-ture for alle, også for kørestolsbrugere. Annoncer 24

25 Køkkenchef, Kresten Kronborg glæder sig til at åbne op for endnu mere økologi og lokale råvarer med fokus på miljø og dyrevelfærd. Vi ønsker alle foreningens medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Velkommen til nye oplevelser på Feriecenter Slettestrand i Bedste hilsener - best regards Direktør John Kronborg Velkommen til FERIECENTER SLETTESTRAND Grøn oase ved det blå Vesterhav Tilgængelighedsmærker i alle kategorier se EU-miljømærket Blomsten se Center for cyklister og mountainbikere Cycling Slettestrand Ture i hestevogn og på hesteryg Restaurant Slettestrand topkvalitet, lokale råvarer, også økologi Feriecenter Slettestrand A/S Slettestrandvej Fjerritslev Tlf / Fax: Mail: Kursuscenter havudsigt og aktiviteter i naturen Lækre lejligheder og huse på 210 m2 Annoncer 25

26 Her bor vi Du finder os på "Søby Strandgaard" imellem Gylling og Hov. Adressen er: Strandgaard Brænde v. Jørgen Strandgaard Søby Strandvej 10, Søby 8300 Odder Tlf: Mobil: Åbningstider for afhentning: 1. sept til 15. maj Man-tor- fre: Øvrige dage ifølge aftale Lørdag : maj til 31. aug. Mandag og fredag 14 til 17 Øvrige dage ifølge aftale Bøgebrænde Brændet produceres af bøgestammer der bliver savet, kløvet og tørret. Træet er savet og kløvet i 25cm's længde, så det passer i de små brændeovne. Andre længder laves på bestilling. Brændet sælges i skovrummeter Annoncer Hvad får du for kontingent pengene? Udover gratis rådgivning for handicappede får du: Billige arrangementer Udflugter Årlige fester Alt til halv pris når du bliver medlem! 26

27 VED INDMELDING I DANSK HANDICAP FORBUND, ODDER AFDELING, UDFYLDES DENNE SIDE OG AFLEVERES TIL BESTYRELSEN ELLER INDMELD DIG PÅ VORES HJEMMESIDE: INDMELDINGSKORT Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet Benyt venligst BLOKBOGSTAVER Navn: Adresse: Kontingent 2012 Enlige Kr. 296,- Ægtepar/ Samboende Kr. 444,- Gratis medlemskab fra 1. oktober og året ud. Grib chancen, og kontakt en i bestyrelsen. Der er præmie, vin og chokolade, til allerede eksisterende medlemmer der hverver et nyt medlem! Kommune: Postnr./By: Fødselsdato: (dag) (måned) (år) Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse (det koster ikke ekstra), så sæt kryds # Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår: Barnets handicap # Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) # Paraplegikerkredsen (rygmarvsskadede) # Amputationskredsen Indsendt af: Adresse: Postnr.: By 27

28 Annoncer

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006 2 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle www.dhf-odder.dk 19. årgang Oktober kvartal 2007 Siden sidst Vi har haft sensommer udflugt i foreningen, skøn tur gennem

Læs mere

HANDICAP NYT SÆT SEKSUALITET PÅ DAGSORDENEN NR. 1 FEBRUAR 2014. Vi lever i nuet og vælger kampene med omhu. skarpe til landsformanden om ulandsarbejde

HANDICAP NYT SÆT SEKSUALITET PÅ DAGSORDENEN NR. 1 FEBRUAR 2014. Vi lever i nuet og vælger kampene med omhu. skarpe til landsformanden om ulandsarbejde HANDICAP NYT NR. 1 FEBRUAR 2014 SÆT SEKSUALITET PÅ DAGSORDENEN Vi lever i nuet og vælger kampene med omhu 10 skarpe til landsformanden om ulandsarbejde ÉN SAMLET bpa-løsning NyHED: ARbEjDSLEDERKuRSER Besøg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Aarhus / Randers Afdeling Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Februar 1 Valget er dit Af Rikke Kastbjerg 2013 bliver forhåbentlig et godt år for handicappolitikken. Vi kan i hvert fald

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance et år efter Sommerferie med dhf Ulandsarbejde nytter

Borgerstyret personlig assistance et år efter Sommerferie med dhf Ulandsarbejde nytter FEBRUAR Juni 2008 2010 1 www.dhf-net.dk www.danskhandicapforbund.dk Handicap nyt Borgerstyret personlig assistance et år efter Sommerferie med dhf Ulandsarbejde nytter Her er feriehuset hvor man føler

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere

Handicap nyt. Elefantastisk hus Zoologisk Haves nye elefanthus er en arkitektonisk perle og helt tilgængeligt. Fra drøm til virkelighed

Handicap nyt. Elefantastisk hus Zoologisk Haves nye elefanthus er en arkitektonisk perle og helt tilgængeligt. Fra drøm til virkelighed Oktober Juni 2008 5 www.dhf-net.dk Handicap nyt Elefantastisk hus Zoologisk Haves nye elefanthus er en arkitektonisk perle og helt tilgængeligt Så kaldes der til kongres Fra drøm til virkelighed Carina

Læs mere

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold...2 Kontaktoplysninger...3 Foreningen orienterer...4 Opslagstavlen...8 Andre organisationer...9

Læs mere

NYE HJÆLPEMIDLER GIVER FRIHED

NYE HJÆLPEMIDLER GIVER FRIHED DECEMBER Juni 2008 2009 6 www.dhf-net.dk www.danskhandicapforbund.dk Handicap nyt NYE HJÆLPEMIDLER GIVER FRIHED IC4 baner vej for spontane rejser Køb julekort og julehæfte Gaveideer www.danskhandic APFORBUND.dk

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Store smil på påskekursus

Store smil på påskekursus ulf nyt C 18. årgang Nr. 3 Juni 2014 Store smil på påskekursus M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88 E-mail:

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

NYT PIBERGÅRDEN HANDICAP ER ET FRISTED MIDT I NATUREN VÆR MED TIL AT MED HANDICAP OM MENNESKER AFLIVE MYTERNE

NYT PIBERGÅRDEN HANDICAP ER ET FRISTED MIDT I NATUREN VÆR MED TIL AT MED HANDICAP OM MENNESKER AFLIVE MYTERNE HANDICAP NYT NR. 6 DECEMBER 2011 VÆR MED TIL AT AFLIVE MYTERNE OM MENNESKER MED HANDICAP KEND REGLERNE: MINIGUIDE OM HANDICAPPARKERING PIBERGÅRDEN ER ET FRISTED MIDT I NATUREN Handicare tilbyder jer markedets

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Man udvikles af at lykkes Spurvetoften ved Vejle Af Eva Isager... 10 FOKUS PÅ AUTISME Vi skal alle have et tilbud... 2 Landsforeningens Ejendomsfond har købt en gård i Jylland... 4 Repræsentantskabsmøde i Middelfart... 5 Mens vi venter på lovgivningen... 6 Den Nationale

Læs mere

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival?

VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival? ulf nyt A 19. årgang Nr. 2 April 2015 Hvad vil de politiske partier gøre for os? side 5 Vil du med os på Sølund Festival? side 15 Din stemme er VIGTIG! Hvordan er det at være frivillig i ULF? side 23 M

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere