Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007"

Transkript

1 Balle Sogns Kirkeblad Marts - Maj 2007 Balle Sogn Balle Bygade Silkeborg

2 Redaktionen Redaktion: Martin Ishøy (ansvarsh.) Lars Kirkeby Helle Kampmann Anne Marie Andersen Villy Larsen Anna Sonne Lone Skaaning Rasmussen Anny Elisa Calundan (sekretær) Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf , fax Åbent man.-fre. kl Torsdag tillige Kirketjener i Hvinningdal: Dianna Marciniak, tlf Hvinningdal Kirke: Tlf Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg Kordegn: Jørgen Lundholm Jensen Organist: Jørgen Sonne, Hedebyvej 18, tlf Kordegnassistent: Anny Elisa Calundan Formand: Helen Holse Hermann Bangsvej 10, tlf Sognegården: (køkken) tlf Sognepræst: Lars Kirkeby, Dalvejen 55, tlf , Træffes bedst tirsdag og torsdag 11-12, mandag Træffes ikke fredag. Næstformand: Arne Braüner, Hedebyvej 29, tlf Kirkeværge: Villy Larsen, Hvinningdalvej 67, tlf Sognepræst: Martin Ishøy, Frejasvej 17, tlf , Træffes inden for rimelighedens grænser. Træffes ikke mandag. Balle FDF Kontaktperson: Kristine Maj Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 17, 8600 Silkeborg. tlf Sognepræst: Helle Kampmann, Dalvejen 55, tlf , Træffes bedst tirsdag 18-19, torsdag Træffes ikke fredag. De grønne pigespejdere BALLEHUSET 7-10 år: Conni Gregersen Petersen, Hjejlevej 24, tlf år: Vivian Edlund, Ege Alle 216, tlf Sognemedhjælper: Lone Skaaning Rasmussen Hagenstrupvej 21, 8860 Ulstrup, tlf Privat De grønne pigespejdere HVINNINGDAL Hanne Toksvig, Sankelmarksvej 26, tlf Balle Pensionistforening Vera Juul, Balle Kirkevej 43 A, tlf Graver og kirketjener: Hans Friis Christensen, Særkærparken 72, 7500 Holstebro Graveren har kontortid tirsdag og torsdag på tlf.: / Forsidebillede: Påske, malet af Julie Korsbakke, minikonfirmand fra Balleskolen. 2

3 Sogneindsamlingen 2007 sætter fokus på AIDS Hver dag bliver over mennesker smittet. Hver anden er ung mellem 14 og 25 år. I Afrika er 3/4 af dem unge kvinder, som tvinges til usikker sex på grund af fattigdom. Aids kan standses - også i Afrika. Men viden, forebyggelse og effektiv beskyttelse koster penge. Derfor støtter kirken i Balle Sogn Folkekirkens Nødhjælp og samler ind den 4. marts 2007 fra kl Fokus hvordan jeg skulle snakke med ham fyren. Derfor skete det, fortæller Rose. 18-årige Puldencia er en af de unge, der vil standse aids. Hun er leder i den kirkelige ungdomsgruppe, som Rose kommer i. Her deler Puldencia sin viden og sin styrke med andre unge piger. Hun giver pigerne den seksualundervisning, som hverken forældre eller skolen giver. Hun forklarer, hvordan sex og hiv hænger sammen, og pigerne kan spørge hende til råds, hvis de har brug for hjælp. Hun lærer dem, at de har ret til at bestemme over deres egen krop. At de kan sige nej, hvis de ikke har lyst. Og at voksne har pligt til at respektere de unge. Læs indsamlingslederens personlige beretning fra Zambia på side 14. Historien om 15-årige Rose fra Tanzania er lige så trist, som den er almindelig. Jeg hedder Rose. Jeg er 15 år. Min mor og far er døde. Jeg ved ikke, hvad de døde af. En dag, da jeg var på vej hjem fra marken, kom en fyr tilfældigt forbi. Han fik mig til at gå med sig hjem. Det er svært at sige nej til en mand, for en mand har autoritet over dig. Da jeg ikke ville have sex med ham, brugte han magt og tvang mig. Senere kom jeg med i kirkens ungdomsgruppe. Der gik det op for mig, at jeg kunne være blevet smittet. Jeg blev checket, og heldigvis var jeg rask. Jeg var ikke smittet med hiv. Alt det skete, fordi jeg ikke vidste noget. Jeg vidste ikke noget om hiv og aids. Jeg kendte ikke mine rettigheder, jeg vidste ikke, at jeg havde ret til at sige nej. Ja, jeg vidste ikke engang, Overskuddet fra Sogneindsamling 2007 går til projekter, der giver unge viden om hiv/aids og på anden måde bekæmper spredning af hiv-smitten. Folkekirkens Nødhjælp har projekter i følgende lande: Tanzania, Zambia, Malawi, Etiopien, Uganda, Cambodia og Rusland. Hvis du vil vide mere, så se Martin Ishøy

4 Kristentro Dit eget livs suveræn eller Kys dit Kaos? Som afslutning på min teologiske uddannelse skrev jeg speciale om den danske teolog og filosof K. E. Løgstrup, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg stadig er meget optaget af hans tanker om dette og hint. For et par år siden deltog jeg i et seminar på Århus Universitet i anledning af 100 året for K. E. Løgstrups fødsel. Der var forsamlet alle mulige kapaciteter, der hver på deres område arbejdede med de forskellige aspekter af Løgstrups tanker og forfatterskab. Det siger sig selv, at det var utroligt spændende. Men det, der slog mig, var også bredden i hans forfatterskab og hans utrolige aktualitet. Han læses ikke kun af de kloge hoveder rundt omkring i den akademiske verden, men også på seminarier og sygeplejeskoler er han stadig relevant og diskuteres flittigt. I Den etiske fordring (1956), som er Løgstrups mest kendte værk, taler Løgstrup om noget, han kalder at være sit eget livs suveræn. At livet kun er vores, når vi ved egen vilje eller afgørelse bemægtiger os livet. Dette gør Løgstrup op med gennem faktisk hele sit forfatterskab. Lige fra hans tidligste doktordisputats: Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendentalfilosofiske idealisme og teologien. (Denne titel nævnte jeg i øvrigt altid, når nogen spurgte til mit speciale og dets fremadskriden. For det meste holdt interessen pludselig op.) Denne disputats er et opgør med transcendentalfilosofiens tænkemåde, hvor mennesket ses som et isoleret individ. Hvor livet som skænket/skabt slet ikke har nogen plads. Hvor livet bestemmes som et liv levet i isolation. Livet ses som noget ubestemt, og det Løgstrup kalder livet selv, bliver erstattet af jegets forhold til livet. Det har ifølge Løgstrup følgende konsekvenser: Det fører til isolation fra medmennesket. For det andet gør mennesket sig til herre over sit eget liv. Det som Løgstrup kalder at være sit eget livs suveræn. Dette tema arbejder Løgstrup videre med i hele sit forfatterskab. For nylig var jeg på besøg hos en god veninde. En dygtig og succesrig en af slagsen. På hendes køkkenbord lå en bog af en meget kendt coach. Bogens titel var Skab dit eget liv. Det er da ikke, fordi jeg er fortaler for, at man skal læne sig uvirksom tilbage og lade alt være i Guds hånd. Men ligefrem skabe sit eget liv! Kan man virkelig det? Ja, jeg mener i alle tilfælde ikke, det hører med i en kristen kontekst. For der er livet ikke skabt af os selv, men skænket os. Vi er ikke vort eget livs suveræn. Vi lever ikke kun for os selv, som jo også er en af Løgstrups hovedtanker som han i øvrigt har fra selveste Luther, der aldrig så mennesket som et isoleret individ. Alt dette kom mig i hu, da jeg læste Anna Mejlhede og Natasja Arcels bog: Kys dit Kaos. Denne bog er et opgør, om end et muntert et af slagsen, med nogle af de samme tanker. Den tager fat i tidens meget populære temaer, især i kvindeverdenen. Nemlig det der hedder Simple living, som er et såkaldt livsstilsfænomen. I meget grove træk handler det om at rydde op i sit liv, både på det materielle, men også på det personlige plan. Selvfølgelig er det for de fleste af os relevant med en oprydning i ny og næ, men spørgsmålet er, om det kan være det grundlag, vi lever vort liv på? Hvad sker der med os, når vi tror, at vi på den måde skal have magt over vores liv? Når vi vil være vores eget livs suveræn og skabe vores eget (fuldkomne) liv. Denne bog er en oplagt gave til den, der er ved at segne under byrden over at skulle rydde op, rense ud, finde sig selv, få styr på det hele og have et smukt og harmo- 4

5 Kristentro nisk hjem. (Som de altid har i damebladene.) Kys dit Kaos opfordrer til at gribe ud efter livet og favne kaos. Vi kan alligevel ikke undslippe det men måske kan vi række ud over os selv og finde centrum og mening i andre mennesker og måske Gud. Løgstrup er først og fremmest skabelsesteolog og etiker. Og det er også i den kontekst, jeg har fremdraget ham her. Han er til tider blevet anklaget for ikke at have nogen kristologi. Det mener jeg ikke er rigtigt (og mange med mig). Ved Løgstrups begravelse blev følgende læst op, og det opsummerer meget fint Løgstrups egen teologi/kristologi. Som Gud bærer vort liv, er han i livets grænse, i døden. I døden, der truer med at gøre vort liv meningsløst og håbløst, er Gud, ikke med en forklaring, hvorfor han har forbundet livet med døden, men med sin opstandelses magt. Som han har magt til at skabe af intet, har han magt til at rejse af døde, hvis ellers det er hans vilje, hvis ellers han har til sinds at gøre det. Men evangeliet er kundgørelsen af, at han er det. Er Gud ikke livets skaber og med sin opstandelsesmagt dødens herre, er alt, hvad der i dagliglivet kaldes betydningsfuldt, ligegyldigt. På den måde er håbet altså en suveræn livsytring. Jeg er ikke mit eget livs suveræn. Men måske skulle man også tælle glæden med. K. E. Løgstrup Det er ikke Løgstrup, der har skrevet dette, men ordene er alligevel hans, og udtrykker så smukt opstandelseshåbet. Lone Skaaning Rasmussen Se i øvrigt under Det sker: Foredraget Kys dit Kaos. Druesaft til nadver I Balle har vi længe fulgt gammel tradition og brugt hedvin til altergang. Men efterhånden som sognet er vokset og vokset og vokset, er gennemsnitsalderen hos kirkegængerne faldet så meget, at der efterhånden er mange af dem, som synes, at vin smager væmmeligt. Da vi meget gerne vil have børn og konfirmander med sammen med voksne ved altergang, har menighedsrådet derfor besluttet, at vi fremover bruger druesaft i stedet for hedvin. Dit minde skal, o Jesus, stå uglemt i sind og tanker, mens brød af ager er at få og druer gror på ranker (Peter Dass 1725). Lad os mødes om Herrens bord og drikke druens saft!

6 Tilbageblik Kunstprojekt i Hvinningdal Kirke Martin, hvad betyder begær egentlig, lød spørgsmålet fra et par piger fra 8. årgang på Hvinningdalskolen under årets kunstprojekt. Pigerne havde sat sig for at lave et kunstværk med Moses, som modtager tavlerne med De Ti Bud direkte fra Guds hånd. Og i De Ti Bud står der en del om, at man ikke må begære det ene og det andet. Bag på den ene piges bukser havde den anden skrevet kiss my ass med rød maling. Men de vidste ikke, hvad begær betyder. Det er et rammende billede af de unge. De er fulde af talent og skarpsindighed og mod på livet. Men der er mange ting, de ikke ved, endnu. Det er sådan nogle unge, som det er en kæmpe fornøjelse og dybt meningsfuldt at lave et kunstprojekt med og for! Kunsten knytter forbindelser mellem de bibelske grundfortællinger og den verden, som de unge oplever. Det gælder os alle unge og voksne at kristendommen først rigtig begynder at betyde noget, når den kommer i spil med den verden, vi går rundt i og oplever. Kristendommen skal befries fra det fængsel, hvor den nære fortids fantasiforladthed har lukket den inde. Det kunstprojekt, som blev gennemført midt i januar i Hvinningdal Kirke, er en del af den befrielse. Eleverne blev præsenteret for en håndfuld ørken-tekster med forskellige perspektiver: Selve befrielsen fra Ægypten, hvor Moses fører folket frelst gennem Det Røde Hav (og ud i ørkenen), historien om guldkalven, hvor folket fristes over evne, historien om Jesu fristelse (som han overvinder), historien om Moses spejdertropper, som sendes fra ørkenen ind i det forjættede land og kommer tilbage med overdådig frugt, historien om Jesu forklarelse, hvor han forvandles for øjnene af tre disciple og viser sig lysende som Gud. Desuden blev de unge også præsenteret for en håndfuld moderne tekster; et uddrag fra en novelle plus nogle digte, som kredsede om temaet. De unge kunne så bruge de moderne tekster som et springbræt til de bibelske. Projektets kunstneriske hovedperson var billedkunstneren Ole Lindqvist, som til daglig underviser voksne på kunstakademiet i Århus, og som også har medvirket ved tidligere års kunstprojekter her i sognet. På grund af Oles pædagogiske måde at lære fra sig om håndtering af farver og om at give billeder form, er det også i år lykkedes at få en flot og sammenhængende udsmykning af kirkerummet ud af projektet. Opskriften på succes ligger imidlertid ikke kun i Ole, men også i et vellykket samspil, som omfatter elever, kunstner, lærere, sognemedhjælper, kirketjener og præster. Enhver har sit bidrag, og det er den fælles anstrengelse, som giver den gode dynamik. Selvfølgelig måtte vi slutte af med en dynamisk gudstjeneste, hvor de unge deltog med oplæsning af bibeltekster skiftevis med Martin G. Petersen (den lokale bank- Temaet var ørkenvandring. At vandre i ørkenen og i dens udkant er velkendt i Bibelen, og velkendt er det også, at man kan opleve en periode i sit liv som en ørkenvandring i overført forstand. Det gælder ikke mindst, når man er teenager.

7 Tilbageblik mand, som blev stjerne for en aften), som sang og spillede fede og relevante numre sammen med guitaristkollegaen Morten Svenningsen. Resultatet er blevet et kirkerum, som taler sit tydelige billedsprog. Hvad der møder øjet, er de unges oplevelse og tilegnelse af de bibelske fortællinger. Der er spillerum for fortolkning, men alligevel en klar retning i retning bl.a. af glæde, glæde over det forjættede fremtidslands overdådige frugter, som er værd at vente på; men også glæde over den strålende guldkalv, som ved nærmere eftersyn bare slet ikke er tilbedelsen værd; kun værdig til forsagelse og at blive smadret af Moses. Den holder ikke! Lige så lidt som Djævelen, der frister giftigt som skorpionen, men taber til Jesus. Og så er der vejen. Hvor går den hen? Og hvor skal du hen til udmattelsens ørken, hvor livet løber som sand ud mellem dine fingre; eller går du i retning af troens og livsmodets oase? Der er mange vandringer at gå i livets ørken. Men med ét bliver man udpeget af livets Gud. Så er man med ét manden eller kvinden, der har fået sine 10 bud. Det kan være en skræmmende, men også frydefuld oplevelse. Kom selv at se. Man kommer til at stå som Moses ved Det Røde Hav, dér hvor vandene skiller sig eller er det vinger, som får verden til at lette og tanken til at strække sig ud i troens og fremtidens verden, hvor livet er en dejlig gave fra Gud? I dag har kirken et gudstjenesterum, som på mange måder minder om, og som er værdigt til at sammenlignes med de gamle kirker med kalkmalerier. Blot er billederne i Hvinningdal lettere tilgængelige men desværre også lettere forgængelige. De er malet ikke på væggene, men på pap. Hvor længe de holder, vides ikke. Men vi håber længe. Martin Ishøy

8 Børnesiden Spaghettigudstjeneste Spaghettigudstjenesten i Balle Kirke den 16. januar. Kl indledtes spaghettigudstjenesten i Balle Kirke. Kirken var stuvende fuld af børn og voksne. Gudstjenestens tema var stjernehimlen. Hvordan det er at stå under en stjernehimmel, kan få os alle sammen til at føle os små og taknemlige for Guds forunderlige skaberværk. Hvordan de tre vise mænd mon havde det, da de gik under en klar stjernehimmel med alene en stor funklende stjerne som vejviser. Men gudstjenesten handlede også om, hvordan mon jorden ser ud, når Gud kigger ned på alle os mennesker oppe fra sin himmel. Gudstjenesten forløb i overraskende god orden, når man tager i betragtning, at der ikke var en eneste ledig plads, selvom der var sat klapstole frem. I sognegården blev der budt på pasta, kødsovs og lækker salat. Alle var enige om, at det var virkelig god mad!! Efter spisningen var der en lille konkurrence mellem de voksne og alle børnene. Børnene vandt selvfølgelig stort. Men det er da heller ikke sværere at tegne en Ford Sierra, årgang 78, end en lastbil!! Tak for det store fremmøde. Håber vi ses en anden gang. Lone Rasmussen Minikonfirmander fra Balleskolen Billedet på forsiden er også malet af en minikonfirmand og selvom den er meget flot, var det svært at vælge blandt de mange bidrag. På afslutningsaftenen opførte minikonfirmanderne et bibeldrama. På billedet er de netop i færd med at opføre Den fortabte Søn. De høstede store klapsalver. Lone Rasmussen Hver mandag, onsdag og torsdag har Balle Sognegård og Kirke haft besøg af de tre 3. klasser fra Balleskolen. Disse dygtige minikonfirmander har malet alle de farvestrålende billeder, som kan ses i billedsøjlerne. Minikonfirmanderne har arbejdet ud fra påskens begivenheder og hvis man kigger godt efter er både indtoget i Jerusalem afbillet, langfredags begivenheder og især påskemorgens begivenheder har gjort indtryk på minikonfirmanderne.

9 Ud i det blå Naturandagt til forår Skovens dybe stille ro er god for sjælen. Det synes mange. Og det er den dybeste grund til, at vi nu for tredje gang holder en naturandagt i grusgraven i Hvinningdal Skov. Det er en fredfyldt oplevelse, hvor vi anerkender og helliger os de dybere lag og dimensioner i naturen. Konkret lytter vi til Birthe Brunsbjergs rolige tværfløjte (fra»de tre Fløjter«), synger en sang eller to, hører en personlig beretning om naturen af statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, Skov- og Naturstyrelsen samt en naturmeditation af Martin Ishøy, og ikke mindst åbner vi os i sansende stilhed for den natur, der omgiver os. Bagefter har vi sørget for, at der er en kop kaffe med lidt til, som kan indtages ved de opstillede borde. Ved denne lejlighed bekender vi ikke vores tro, ligesom der heller ikke er nogen prædiken: Det er ikke en gudstjeneste. Ikke fordi der er noget galt med det (og det er kirken i sognet, som står bag arrangementet). Men hver ting til sin tid. Dette er en andagt, der kredser om glæden og sammenhængen med naturen, og den henvender sig til alle, der føler sådan en glæde og sådan en sammenhæng. Alle ved, at der tårner sig alvorlige miljøproblemer og udfordringer op i horisonten. Undertegnede er overbevist om, at en mere lykkelig fremtid forudsætter, at vi i højere grad finder os selv i naturen og naturen i os selv. Vi må finde en bedre samklang og en mere bæredygtig livsstil. Men den slags lykkes ikke med tvang og politik alene; det kræver også kærlighed og glæde. Derfor skal vi fejre glæden ved naturen og besinde os på denne glædes dybder. Som en klog mand engang skrev: Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Den mand hed Grundtvig. Martin Ishøy Naturandagten finder sted søndag d. 13. maj kl Mødested: Parkeringspladsen for enden af Eidervej kl Sognerejse til Sønderjylland i juni 2007 med ophold på Løgumkloster Refugium Balle Kirkekontor, tlf Tilmelding sker til Lone Skaaning Rasmussen, Balle Sogn, tlf Lone Skaaning Rasmussen Fra fredag 15. juni mandag 18. juni er der igen mulighed for at deltage i en tur til Sønderjylland med ophold på Løgumkloster Refugium. Turleder er sognemedhjælper Lone Skaaning Rasmussen, Balle Sogn. Pris: kr. 2645,- til kr. 2945,-. Alt inkl. Program kan rekvireres ved henv. til

10 Kunst Kunst i Balle Sognegård Et eksempel fra en tidligere udstilling (2004) af skolebørns kunst. Når dette blad udkommer, kan man i sognegården opleve Balle Lokalhistoriske Forenings udstilling. Den lokalhistoriske forening er i besiddelse af et væld af billeder og oplysninger om historiens omskiftelige gang i vores sogn. Både som tilflytter og som én med gamle rødder i området er det sjovt og tankevækkende at se de store omvæltninger, der har fundet sted, hvordan nutidens forstadssogn engang var et landsogn med helt anderledes bygninger og befolkning. Udstillingen vil kunne ses indtil udgangen af marts. Kunst fra skolerne Efter påske byder vi indenfor til en udstilling, som er lavet af skolebørn fra Balleskolen og Buskelundskolen. I skrivende stund er resultatet ikke kendt, men vi ved, at et af temaerne i børnenes værker vil være påske. Det er altid tankevækkende og inspirerende at se, hvordan børn bringer et kristent motiv til udtryk gennem deres egen forestillingsverden. Gud taler man om i billeder. Uden fantasi er man ikke i stand til at danne sig billeder, og det inspirerende ligger i den frihed, som børnenes fantasi rummer. Det er det, der altid gør børnekunst spændende, seværdig og nogen gange imponerende. Så kom op efter påske og se en ny og sprællevende udstilling, lavet af dem som er vores alle sammens fremtid. Martin Ishøy Mette Marie Vad, , på Balle Kirkegård. 10

11 Musik Gospelsang Søndag d. 18. marts kl i Hvinningdal Kirke. Den landskendte operasanger Jesper Brun Jensen afholder en gospelgudstjeneste. Med sit dramatiske talent og en pragtfuld sangstemme formår han at tryllebinde og aktivere menigheden fra begyndelsen til slutningen. Korsang 2. påskedag, mandag den 9. april kl i Balle Kirke. Fortunakoret synger traditionen tro ved højmessen under ledelse af Frode Lovmand. Silkeborg Mandskor Torsdag den 10. maj kl i Balle Kirke. Igen i år synger koret først i kirken, derefter i Balle Sognegård. Der er servering af øl og sodavand plus snacks. Gospel i Pinsen 2. pinsedag, mandag d. 28. maj kl i Hvinningdal Kirke. Gospel betyder evangelium, glædeligt budskab. Musikken hedder sådan, fordi den umiddelbart mere mærkbart end anden musik udtrykker glæden over evangeliet. Derfor nøjes vi ikke med en koncert med indlagt præst eller en gudstjeneste med indlagt kor. Vi fejrer simpelthen en gospelgudstjeneste, hvor ord og tonesprog (helst) går op i en højere enhed TIL GUDS ÆRE og alle vi andres gavn og glæde. Gospelgudstjenesten er et samarbejde mellem Swing Singers og kirken i Balle Sogn v. sognepræst Martin Ishøy, og pinsen er valgt, fordi den højtid i særlig grad handler om den glæde og det overskud, som Guds ånd bringer over mennesker, når de tror. Kom og nyd gospelmusikken i dens rette sammenhæng! 11

12 Det Børnesiden sker Spaghettigudstjeneste Spaghettigudstjeneste i Balle Kirke onsdag den 14. marts kl Vi begynder med en kort og børnevenlig gudstjeneste. Derefter er der mad og hygge i sognegården for hele familien. Pris: 20 kr. pr. voksen. Børn gratis. Af hensyn til maden er der tilmelding til kirkekontoret på tlf senest mandag den 12. marts. Gospel-gudstjeneste Gospel-gudstjeneste i Hvinningdal Kirke søndag den 18. marts kl Se side 11. Musikalsk påskehøjmesse 2. påskedag den 9. april kl i Balle Kirke. Fortunakoret synger ved højmessen under ledelse af Frode Lovmand. Se side 11. Landgangs-gudstjeneste Landgangs-gudstjeneste i Hvinningdal Kirke onsdag den 18. april kl Også her begynder vi med en kort og børnevenlig gudstjeneste. Derefter er der mad og hygge for hele familien. Pris: 20 kr. pr. voksen. Børn gratis. Af hensyn til maden er der tilmelding til kirkekontoret på tlf senest mandag den 16. april. Naturandagt til forår Søndag den 13. maj kl Mødested: Parkeringspladsen for enden af Eidervej kl Se side 9. Gospel i Pinsen 2. pinsedag den 28. maj kl i Hvinningdal Kirke. Gospelgudstjeneste med Swing Singers. Se side 11. Friluftsgudstjeneste Onsdag den 30. maj kl Vi afholder atter en friluftsgudstjeneste ude i Guds grønne natur. Gudstjenesten fin-der sted i Slugten, der ligger nede bag Balle Torv og foregår i samarbejde med FDF og De grønne pigespejdere. Vi kommer også til at møde fløjtenisten Birgit Sonne fra De 3 fløjter, som kommer og spiller på tværfløjte for os. Vel mødt til store og små, familier såvel som til enlige. Babysalmesang Hvor: I Balle Kirke. Hvornår: Opstart mandag den 19. marts og de følgende 8 mandage fra Hvordan: Vi mødes i kirken og synger, danser og leger. Vi slutter af med kaffe/te og rundstykker. Hvem: For børn mellem 2 og 12 mdr. I følge med deres mor/far eller anden voksen. Hvorfor: Spædbørn, der stimuleres musikalsk, pludrer mere, er mere fysisk aktive og mere interesserede i social kontakt. Hertil er salmer yderst velegnede. De har vist deres slidstyrke gennem mange års brug, og selv om de små ikke kan forstå teksterne, kan de alligevel opfange lyden, stemningen og ånden i dem. Pris: 200 kr. Tilmelding og yderligere oplysninger: Lone Rasmussen. Tlf el mail: 12

13 Syng sammen i Balle Sognegård Det Musik sker Torsdag den 1. marts og torsdag den 3. maj, begge dage kl Her er alle velkommen til at synge med efter salmebogen og højskolesangbogen omkring et tema. Sognehusværtinde Anette Benfeldt serverer kaffe/te og småkager. Hun passer også børn. Jørgen Lundholm Jensen synger og Jørgen Sonne tilrettelægger og spiller klaver. Sogneaften»Kys dit Kaos livet er alligevel noget rod«onsdag den 7. marts kl i Balle Sognegård m. præst Anna Mejlhede og skuespiller Natasja Arcel. Livskvalitet i kirken og på kroen Et foredrag, der priser rod, larm, kaos, spontanitet og frihed! Et spændende og provokerende foredrag for folk, der er trætte af at rydde op, rense ud, finde sig selv, få styr på det hele og tage kontrol i et smukt og harmonisk hjem med en ryddelig familie? For folk, der heller ikke forstår, hvorfor netop de aldrig opnår det der perfekte, som de ser billeder af alle vegne og som sikkert er en smal sag for alle andre? Anna Mejlhede og Natasja Arcel opfordrer i stedet til at gribe ud efter livet og favne kaos du kan alligevel ikke undslippe det. Til at række ud over sig selv og finde centrum og mening i andre mennesker og måske i Gud? Entré inkl. kaffe: 25 kr. Torsdag den 12. april kl i Balle Sognegård. Sogneaften m. sognepræst Anne Kirstine Langkjer og krokone Ellen Dahl Sørensen, begge Kolind. Aftenens overskrift er: Livskvalitet i kirken og på kroen. Vore oldeforældre var tilfredse, bare de overlevede, vore forældre bare de fik fjernsyn, men vi vil mere. Vi vil have livskvalitet. Og hvor og hvordan finder vi så den? Nogle finder den måske på kroen andre i kirken. Disse spørgsmål vil sognepræst Anne Kirstine Langkjer og krokone Ellen Dahl Sørensen, begge fra Kolind, komme og fortælle om. Det sker både med sang, optrin og foredrag. Kom og vær med til en garanteret fornøjelig aften. Entre inkl. kaffe: 25 kr. Ny dato 13

14 Afrika Som omtalt på side 3 arrangerer Balle Menighedsråd sammen med Folkekirkens Nødhjælp igen i år indsamling i sognet den 4. marts fra kl De indsamlede penge vil i år primært gå til bekæmpelse af HIV/AIDS i bl.a. Afrika. Jeg har i forbindelse med sogneindsamlingen sammen med Folkekirkens Nødhjælp og 7 andre indsamlingsledere været på en tur til Zambia for at se nogle af de projekter, der støttes i Lusaka og det sydlige Zambia. I Zambia med ca. 10 millioner indbyggere er der officielt ca. 1,6 millioner smittede, og i det sydlige Zambia, der er et meget fattigt område, er ca. 20% af befolkningen smittet med HIV/AIDS. Her besøgte vi bl.a. en HIV smittet enke med 7 børn, hvoraf flere var døde af AIDS, samt 14 børnebørn. Da vi ankom til landsbyen, mødte vi et barn uden for huset hendes yngste barn der netop var sendt hjem fra skolen, fordi hun ikke kunne betale skolepenge for det næste kvartal (23,00 kr.). I huset mødte vi også et af hendes børnebørn, der var syg af lungebetændelse. Enken fik nu støtte til medicin, hvad hun var meget glad for; men hun ønskede samtidig et lån, så hun kunne anskaffe sig geder og derved tjene penge til at forsørge familien. Selv om hun var meget fattig og var blevet enke 3 måneder tidligere, blev vi modtaget med åbne arme. Det blev vi i øvrigt alle de steder, vi besøgte. Personlig beretning fra AIDS-hærgede Zambia En anden måde at støtte på er at give mikro lån til grupper især kvinder så de kan anskaffe sig dyr eller anlægge køkkenhaver m.m. Sammen med lånet får de undervisning i drift og regnskab. Når de har betalt lånet tilbage, bliver lånet givet til et andet projekt. Et sådant lån til et hønsehold har i dag resulteret i, at denne gruppe i dag næsten er i stand til at brødføde hele landsbyen. Selv om Zambia selv oplyser meget om HIV/AIDS, selv i skolebøger til første klasse og mange skilte, er det en kæmpe opgave, som vi i Danmark også bør deltage i, hvis det skal være muligt at reducere antallet af HIV smittede. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at mange vil melde sig som indsamlere den For at kunne dække hele Balle Sogn er det nødvendigt med mange indsamlere. Jeg vil samtidig opfordre alle i sognet til at tage godt mod indsamlerne, når de denne søndag eftermiddag ringer på døren. Knud Hansen Indsamlere kan stadig tilmelde sig hos enten sognepræst Martin Ishøy eller undertegnede: Knud Hansen Højmarkstoften 13, 8600 Silkeborg Tlf , Mobil: Vi besøgte også en spejdergruppe i Livingstone, der også støttes af De Grønne Pigespejdere i Danmark. 14

15 Det sker Balle Pensionistforening i samarbejde med Balle Menighedsråd Torsdag den 29. marts 2007 kl i Øster Bording Forsamlingshus. Generalforsamling. Efter generalforsamlingen kommer Ninna Kallesøe fra Tjørring og viser lysbilleder og fortæller om en rejse på Island. Foreningen er vært ved kaffe og underholdning. Kørsel: Tlf eller mellem kl Torsdag den 24. maj 2007 kl.? Løvspringstur. Er endnu ikke fastlagt. Se det nye program, samt Ekstra Posten. Tilmelding: Tlf eller mellem kl Gudstjenester i samarbejde med Ballelund (kaffe ca. kl ) 6. marts kl med nadver Martin Ishøy 20. marts kl Helle Kampmann 3. april kl med nadver Præst fra Gødvad 17. april kl Lars Kirkeby 1. maj kl med nadver Martin Ishøy 15. maj kl Helle Kampmann 29. maj kl med nadver Præst fra Gødvad 12. juni kl Lars Kirkeby INDSAMLINGER 1. søndag i fasten:...y s Men s Club Palmesøndag:...Balle sognepleje Påskedag:...KFUM & K Pinsedag:...Folkekirkens Nødhjælp Kirke-Taxa I forbindelse med gudstjenester og kirkelige arrangementer kan Taxi rekvireres hos Silkeborg Taxa, tlf med henvisning til Balle Sogn, som afholder udgiften. Menighedsrådsmøder i Sognegården kl Torsdag d kl , ordinært menighedsrådsmøde Tirsdag d kl , ordinært menighedsrådsmøde Onsdag d kl , ordinært menighedsrådsmøde Deadline: For næste kirkeblad er den 17. april Legestue For børn 0-6 år med forældre eller anden voksen Fredage kl i Balle Sognegård. Onsdage kl i Hvinningdal Kirke. Pris: 30 kr. pr. måned. Legestuen ledes af sognemedhjælper Lone Skaaning Rasmussen. Yderligere oplysninger: tlf.: eller Bemærk at legestuen er lukket i skolernes ferier. 15

16 Marts Søndag søndag i fasten Dåbsgudstj. MI Højmesse MI/LR Søndag søndag i fasten Højmesse MI - Onsdag 14.»Spaghetti«17.00 Fam.gudstj. MI/LR - Søndag 18. Midfaste Højmesse LK Gospelgudstj. LK Søndag 25. Mariæ bebudelse Dåbsgudstj. LK Højmesse LK April Søndag 1. Palmesøndag Højmesse HK Gudstjeneste HK Torsdag 5. Skærtorsdag Højmesse MI Gudstjeneste MI Fredag 6. Langfredag Liturg. gudstj. MI Liturg. gudstj. LK Søndag 8. Påskedag Højmesse LK Højmesse MI Mandag påskedag Musikalsk højmesse HK - Søndag søndag e. påske Dåbsgudstj. HK Højmesse HK Onsdag 18.»Landgangsbrød« Fam. gudstj. LK/LR Søndag søndag e. påske Konf. LK Konf. HK Søndag søndag e. påske Konf. HK Konf. MI Maj Balle Hvinningdal Kirke Kirke Fredag 4. Bededag Konf. LK Konf. MI Søndag søndag e. påske Konf. MI Konf. LK Søndag søndag e. påske Dåbsgudstj. MI Højmesse MI Torsdag 17. Kr. Himmelfart Højmesse LK Søndag søndag e. påske Højmesse HK - Søndag 27. Pinsedag Højmesse LK Højmesse HK Mandag Pinsedag Gospelgudstj. MI Onsdag 30.»Slugten«v/Balle Torv Friluftsgudstj. HK - LK Lars Kirkeby HK Helle Kampmann MI Martin Ishøy LR Lone Rasmussen NL Tryk

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Arrangementer Balle Sogns Kirkeblad September oktober november 2013 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk Redaktionen Redaktion: Lars Kirkeby (ansvarshavende) Martin Ishøy Helle Kampmann

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere