VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP LKB-CUP INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige baner? Hvad gør man i tilfælde af skader? Hvor kan man som gæst parkere? Program for stævnets aktiviteter Regler for afviklingen af turneringen, herunder bestemmelser om holdkort Åbningstider. Og mange andre ting INHALT Hier finden Sie Informationen über: Wo befinden sich die verschiedenen Fußballfelder? Wie verhält man sich bei Verletzungen? Wo kann man als Gast parken? Programm über die Aktivitäten während des Turniers. Regeln für die Abwicklung des Turniers, hierunter Bestimmungen über Mannschaftskarten. Öffnungszeiten. Und vieles vieles mehr.

2 Baner/Plätze/Pitches For jer med smart phones har i mulighed at følge stævnet online. Scan QR-koden eller tast linket ind i jeres browser på telefonen. Klip ud og medbring på banerne

3 Program for LKB-CUP 2015 LKB-CUP Onsdag d. 13. Maj Aften Ankomst og indkvartering Torsdag d. 14. maj Alle deltagere mødes ved bane F Officiel åbning af LKB-Cup 2015 på bane 1. På Gistrup Stadion afholdes en kort åbningsceremoni, hvor LKB-Gistrups hovedformand Kjeld Mølbæk sammen med den kendte norske landsholdsspiller i håndbold Håvard Tvedten fra Aalborg Håndbold byder deltagerne velkommen Fodboldturnering Musik i festteltet Fredag d. 15. maj Udflugter til Faarup Sommerland Fodboldturnering Musik i festteltet Lørdag d. 16. maj Fodboldturnering Landskampe for ledere og trænere Der spilles turnering mellem 3 hold fra Vestdanmark, Østdanmark og Tyskland. 8-mands hold spiller om medaljer og en vandrepokal. Præmieoverrækkelse til landsholdene Diskotek Toxic Sound underholder spillerne i Gistruphallen Levende musik i festteltet med duo en Mig & Charlie Stort festfyrværkeri på bane 1 ved Gistruphallen. Søndag d. 17. maj Morgenmad og Afrejse Mittwoch den 13. Mai Abends Ankunft und Unterbringung Donnerstag den 14. Mai Alle Teilnehmer treffen sich am Spielfeld F Offizielle Eröffnung des LKB-Cup auf Spielfeld 1. Im Stadion von Gistrup wird eine kurze Eröffnungszeremonie gehalten, wo der Vorsitzende des LKB-Gistrup, Kjeld Mølbæk, zusammen mit dem berühmten -Nationalspieler Håvard Tvedten vom Handballverein Aalborg Håndbold, alle herzlich willkommen heißen wird Fußballturnier Musik im Festzelt Freitag den 15. Mai Ausflüge zum Faarup Sommerland Fußballturnier Musik im Festzelt Samstag den 16. Mai Fußballturnier Nationalspiele für Leiter und Trainer, Es wird ein Turnier mit 3 Mannschaften von Westdänemark, Ostdänemark und Deutschland gespielt. 8-Spieler Mannschaften aus Westdänemark, Ostdänemark und Deutschland spielen um Medaillen und einen Wanderpokal. Preisverleihung an die National-Mannschaften Diskothek Toxic Sound unterhält die Spieler in der Halle Live Musik im Festzelt mit dem Duo Mig & Charlie Großes Festfeuerwerk auf Spielfeld 1 Sonntag den 17. Mai Frühstück und Abreise

4 Velkommen til den 35. LKB Cup i Gistrup Det er svært at forstå, at der nu igen er gået et helt år siden vi sidst havde cup her i Gistrup. Et år går stærkt, men det forhindrer heldigvis ikke, at LKB-Gistrup igen er klar til at tage imod de mange gæstende hold fra Norge, Tyskland og Danmark. Der er i alt tilmeldt 171 hold til den kommende turnering i dagene fra den maj og det er ganske flot. Således var LKB som arrangør meget betænkelig denne gang for den norske nationaldag falder i år søndag den 17. maj og det kunne i værste fald betyde et minimum af klubber fra Norge. Med over 60 hold fra vores naboer i nord er de betænkeligheder heldigvis gjort til skamme så en stor tak til de mange norske klubber for at møde op og udfordre alle de øvrige hold. En af mulighederne for at få norske hold med i år var at selve fodboldturneringen slutter allerede lørdag først på aftenen så efter en række år med stort set det samme program, bliver der nogle mindre justeringer i år. Der skal således spilles flere kampe end normalt torsdag og fredag så den afsatte tid til åbningsceremonien på Gistrup stadion er skåret ned og den traditionelle turnering med trænere og holdledere fra de deltagende klubber spilles ikke som hidtil fredag aften. Ellers vil de øvrige ting stort set være uændret med indkvartering så tæt på Gistrup som muligt hvis ikke lige Gistrup og der skal igen spises morgen, middag og aften i den gamle hal i Gistrup Idrætscenter. Efter flere års konstant nedgang i antallet af klubber fra Tyskland har vi i år fornøjelsen at byde velkommen til to nye klubber i form af SC Vier- und Marschlande samt SSV Hennstedt. Der er heldigvis også nye klubber mellem de danske deltagere og derudover bliver det til et festligt gensyn med mange af vores trofaste deltagere fra det meste af landet. Alt i alt er der således lagt op til et festligt mix af hold, der i øvrigt mødes under nye regler. Således er det i år 5-mands, 8-mands og 11-mands fodbold, der spilles i efter at DBU har valgt at droppe det ellers meget populære 7-mands spil. Hvordan vejret bliver her midt i maj må tiden vise, men vi har vist noget varme og solskin til overs fra et køligt og meget blæsende april måned. I skrivende stund er der heldigvis ikke noget der tyder på, at der bliver problemer med fugtige baner, så skal vi ikke krydse fingre for, at det som sidste år bliver flot sommervejr. Selvom tiden i år er presset i relation til at få afviklet fodboldkampene på kortere tid end normalt, har LKB-Gistrup bevidst valgt at fastholde arrangementerne uden for fodboldbanerne. Vi ved af positiv erfaring, at det sociale islæt i de fire dage i Gistrup betyder rigtigt meget for deltagerne og at det gør den helt store forskel i forhold til andre tilsvarende turneringer. De forskellige sociale arrangementer giver således mulighed for at deltagerne fra ud- og indland kan få nogle nære relationer, der holder i mange år, på tværs af både klubber og landegrænser. Med starten på den 35. LKB Cup her midt i maj er LKB-Gistrup som arrangør færdig med de mange forberedelser og resten er op til deltagerne for med den rette indstilling både på banen og uden for banen, kan vi alle se frem til nogle hyggelige dage omkring fodbolden. Jeg vil ønske jer alle hjertelig velkommen til Gistrup og god kamp. Med sportslig hilsen Kjeld Mølbæk Hovedformand LKB-Gistrup

5 Willkommen zum 35. LKB-Cup in Gistrup LKB-CUP Es ist schwer zu verstehen, dass nunmehr wiederum ein ganzes Jahr seit dem letzten Cup hier in Gistrup vergangen ist. Ein Jahr vergeht schnell, aber dieses verhindert glücklicherweise nicht, dass der LKB-Gistrup wieder parat ist, die vielen Gastmannschaften von Norwegen, Deutschland und Dänemark zu begrüßen. Es haben sich insgesamt 171 Mannschaften für das kommende Turnier in den Tagen vom Mai angemeldet und das ist einfach toll. Der LKB war als Veranstalter ziemlich besorgt darüber, dass dieses Mal der norwegische Nationalfeiertag auf Sonntag, den 17. Mai fällt und dieses im schlimmsten Fall ein Minimum von Vereinen aus Norwegen bedeuten würde. Mit über 60 Mannschaften aus unserem Nachbarland im Norden sind diese Sorgen jedoch wie weggeblasen deshalb soll hier ein großes Danke verlauten an die vielen norwegischen Vereine, die hier eingetroffen sind, um die übrigen Mannschaften herauszufordern. Eine der Möglichkeiten, die norwegischen Mannschaften dieses Jahr dabei zu haben, war, dass das eigentliche Fußballturnier bereits am frühen Samstagabend endet. Deshalb haben wir dieses Jahr -nach einer Reihe von Jahren, wo das Programm beinahe unverändert gewesen ist - ein paar kleine Anpassungen vorgenommen. Es werden somit mehr Spiele Donnerstag und Freitag gespielt. Somit ist die abgesehene Zeit für die Eröffnungszeremonie im Gistrup Stadion verkürzt worden und das traditionelle Turnier mit den Trainern und Mannschaftsleitern für die teilnehmenden Vereine wird nicht wie sonst immer am Freitag gespielt. Ansonsten wird alles andere größtenteils unverändert sein mit Einquartierung so dicht an Gistrup heran wie möglich wenn nicht direkt in Gistrup und es wird wieder morgens, mittags und abends in der alten Halle in Gistrup Sportscenter Essen serviert werden. Obwohl die Zeit dieses Jahr unter Druck steht, um die Spiele über einen kürzeren Zeitraum als normal abwickeln zu können, hat der LKB-Gistrup bewusst gewählt, an den Veranstaltungen außerhalb der Fußballfelder festzuhalten. Wir wissen aus positiver Erfahrung, dass die sozialen Veranstaltungen in den vier Tagen in Gistrup richtig viel für die Teilnehmer bedeuten und dass dieses den großen Unterschied zu anderen ähnlichen Turnieren ausmacht. Die verschiedenen sozialen Veranstaltungen geben somit den Teilnehmern aus dem In- und Ausland die Möglichkeit, nahe Beziehungen, die für viele Jahre halten, kreuz und quer zwischen den Vereinen und Landesgrenzen zu etablieren. Mit dem Beginn des 35. LKB-Cups hier Mitte Mai ist der LKB- Gistrup als Veranstalter fertig mit seinen vielen Vorbereitungen. Der Rest liegt bei den Teilnehmern. Mit der richtigen Einstellung sowohl auf als auch außerhalb des Fußballfeldes können wir uns auf paar gemütliche Tage mit dem Fußball im Zentrum freuen. Ich heiße Sie alle hier in Gistrup willkommen und wünsche allen ein gutes Turnier. Mit sportlichen Grüßen Kjeld Mølbæk Hauptvorsitzender LKB-Gistrup Nach mehreren Jahren mit stetigem Rückgang in der Anzahl von Vereinen aus Deutschland, haben wir dieses Jahr das Vergnügen, zwei neue Vereine den SC Vier- und Marschlande sowie den SSV Hennstedt begrüßen zu dürfen. Wir dürfen glücklicherweise auch neue Vereine zwischen den dänischen Teilnehmern begrüßen. Darüber hinaus gibt es ein festliches Wiedersehen mit unseren vielen treuen Teilnehmern vom größten Teil des Landes. Alles in allem ist dieses ein festlicher Mix von Mannschaften, die sich im Übrigen unter neuen Regeln treffen. Somit wird es dieses Jahr 5er-Teams, 8er-Teams und 11er-Teams geben, nachdem der DBU (Dänische Ball Union) sich dazu entschieden hat, die sehr beliebten 7er-Teams zu fallen zu lassen. Wie das Wetter hier Mitte Mai wird, kann nur die Zeit verraten, aber wir haben bestimmt etwas Wärme und Sonne zu Gute nach einem kalten und sehr windigen April. Im Augenblick ist jedoch nichts, was darauf hinweist, dass es Probleme mit feuchten Feldern geben wird. Wollen wir deshalb nicht die Daumen drücken, dass es wie letztes Jahr wieder wunderschönes Sommerwetter gibt?

6 Praktiske oplysninger Rygning Rygning er ikke tilladt indendørs. Det gælder skoler, omklædningsrum, gangarealer, cafeteria, haller og festteltet. Rygning må altså foregå udendørs. Samaritervagt Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter til stede ved bane A. Telefon Åbningstider i samaritertelt Torsdag: Fredag: Lørdag: Samaritertjenesten er bemandet med erfarne læger og sygeplejersker. Ved alle skader og sygdomstilfælde inden for den anførte åbningstid skal man henvende sig direkte i samariterteltet eller ringe på vagttelefonen Herefter foretager samaritertjenesten det fornødne, herunder kontakt til Falck, skadestue eller vagtlæge. Vore samaritter kan også komme ud og tilse tilskadekommen på skadestedet, hvis personen ikke umiddelbart kan flyttes til samariterteltet. Ulykker Ved ulykkestilfælde kontaktes samaritterne, skolevagten eller informationskontoret. I værste fald kaldes alarm 112. Turneringsledelse og Information I underetagen ved LKB s klubhus findes 2 kontorer: Turneringskontor, der tager sig af spørgsmål vedr. afvikling af fodboldturneringen. Turneringskontoret er åbent, medens der spilles kampe. Turneringsledelsen kan under stævnet kontaktes på mobil (Claus Andresen) eller mobil (Kristoffer Stormark) Informationskontor, der tager sig af alle andre opgaver, herunder modtagelse af betaling, veksling af valuta og salg af billetter. Det er muligt at betale ved hjælp af danske og internationale betalingskort. Ved internationale betalingskort fratrækkes et eventuelt gebyr til kortudstederen. Glemte sager Glemte sager kan afhentes på informationskontoret. Skader og sygdom uden for åbningstid: Ved skader og sygdomstilfælde uden for samariterteltets åbningstid kontaktes vagtlæge på tlf eller Falck på tlf LKB s abonnement-nr. til Falck er:

7 Auskünfte LKB-CUP Rauchen Rauchen ist drinnen nicht gestattet. Das gilt in den Schulen, Umkleideräumen, Gängen, der Cafeteria, in den Hallen und im Festzelt. Rauchen muss also im Freien geschehen. Erste Hilfe Sobald das Fußballturnier begonnen hat, stehen die Erste-Hilfe- Mitarbeiter an Feld A zur Verfügung. Telefon: Öffnungszeiten im Erste-Hilfe-Zelt: Donnerstag: Uhr Freitag: Uhr Samstag: Uhr Der Erste Hilfe wird durch erfahrende Ärzte und Krankenschwestern ausgeführt. Bei allen Verletzungen und/oder Krankheitsfällen innerhalb der o. g. Öffnungszeit muss man sich direkt im Erste-Hilfe-Zelt melden oder im Erste-Hilfe-Zelt anrufen. Danach wird die erste Versorgung durch die Erste-Hilfe-Mitarbeiter vorgenommen, hierunter auch der Kontakt zu Falck (dänischer Rettungsdienst), Notaufnahme oder Notarzt. Unsere Erste-Hilfe-Mitarbeiter können auch zu den Verletzten/Kranken kommen und die Verletzung/Erkrankung Vorort untersuchen, wenn der/die Verletzte nicht unmittelbar selbst zum Erste-Hilfe-Zelt kommen kann. Verletzungen und Krankheiten außerhalb der Öffnungszeiten: Bei Verletzungen und/oder Krankheiten außerhalb der Öffnungszeiten bitten wir Sie, die Notarzt unter Tlf oder Falck unter Tlf anzurufen. Die Mitgliedsnummer des LKB bei Falck lautet: Turnierleitung und Information Im Kellergeschoß des LKB-Klubhauses befinden sich 2 Büros: Das Turnierbüro behandelt Fragen über die Abwicklung des Fussballturniers. Das Büro ist während der Spielzeit geöffnet. Der Turnierleitung kann während der Veranstaltung auf dem Handy kontaktiert werden, (Claus Andresen) oder (Kristoffer Stormark) Das Informationsbüro behandelt alle andere Aufgaben, z.b. Entgegennahme von Bezahlungen, Geldwechsel, Kartenverkauf usw. Es kann mit dänischen und internationalen Scheckkarten/Kreditkarten bezahlt werden. Bei internationalen Scheckkarten/Kreditkarten berechnet der Kartenaussteller eventuell eine Gebühr. Fundsachen Vergessene/gefundene Sachen können im Informationsbüro abgeholt/abgeliefert werden.

8 Deltagende klubber Teilnehmende Vereine KLUB / VEREIN HOLD / MANNSCHAFTEN LAND TRØJEFARVE/ FARBE DES TRIKOTS SSC Hagen Ahrensburg 5 D Blau und Weiß SC Vier- und Marschlande 4 D rot-weiß-schwarz-blau SSV Hennstedt 3 D Gelb/Blau Tonndorf-Lohe 3 D Gelb/Schwarz Fk Donn 2 N Blå og hvid Kragerø 8 N Gul I L Framsteg 1 N Blå Hånes IF 5 N Lys blå Lyngdal IL 13 N Rød/hvid Randesund I.L 15 N Grøn Vindbjart Fotballklubb 11 N Blå Greipstad IL 11 N Blå AB Tårnby 13 DK Rød FC Lejre 13 DK Blå Fremad Valby 13 DK Rød Hirtshals Boldklub 8 DK Hvid LKB Gistrup 19 DK Rød RB DK Hvid Vejle Boldklub 1 DK Rød Tornby IF 1 DK Blå/hvid Aalborg Chang 4 DK Sort / Hvid Aalborg KFUM 1 DK Hvid/Blå FC Solsiden 5 DK Orange Gug BK 2 DK Blå/Rød RKG-Klarup 4 DK Grøn Støvring IF 2 DK Blå Team Viborg 1 DK Lilla Nøvling 1 DK Rød Hold i alt LKB-Cup

9 LKB-CUP Fodboldturneringen Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Torsdag, fredag og lørdag spilles de indledende puljekampe. Alle hold går videre i turneringen. De bedste fra puljerne møder hinanden og spiller sig efterhånden frem til finale og kamp om 3. pladsen. Også de dårligst placerede spiller placeringskampe. Slutspilskampe finder sted lørdag eftermiddag Alle kampe spilles i Gistrup, dog spilles der lørdag 11-mands kampe i Nøvling ca. 5 km. fra Gistrup, se kort på bagsiden. Der sørges for bustransport til og fra banen i Nøvling, se busplanerne, der udleveres til holdene ved ankomst. Afbrydelse af stævnet Hvis stævnet afbrydes f.eks. ved tordenvejr i en så lang periode at de planlagte kampe ikke kan afvikles tidsmæssigt, kan stævneledelsen træffe afgørelse om at afgøre de udsatte kampe ved lodtræning. Hvert hold vil i så fald opnå et antal lodder, baseret på deres hidtidige point høst i gruppespillet og vinder af lodtrækning vil blive tildelt en sejer med målscore 1-0. Resultater Resultater af kampene vil blive vist på info skærme ved informationskontoret og kan dag for dag følges på Præmieoverrækkelse De 4 bedst placerede hold bedes møde til præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalen i den enkelte række. I alle rækker spilles finaler og slutkampe lørdag. Omklædning Det henstilles til de indkvarterede hold, at de klæder om, hvor de bor, og kun benytter omklædnings-rummene til at bade i. Omklædningsrum 1-6 findes i LKB s klubhus ved hal 1. Omklædningsrum findes i underetagen under hal 2. Rummene er fordelt som følger: Rum 1, 5, 6, 10, 12 og 13: Herrer og drenge Rum 2, 3, 4 og 11: Damer og piger Rum 7: Dommere

10 Regler for afvikling af fodboldkampe Der spilles efter Fodboldloven (Love for Association Fodbold) I LKB-cuppen anvendes følgende særregler: Spillernes antal: På 11-mands hold må der højst benyttes 15 spillere pr. kamp På 8-mands hold må der højst benyttes 12 spillere pr. kamp På 5-mands hold må der højst benyttes 9 spillere pr. kamp Spilletiden 11-mands rækker spiller 2 x 20 minutter 8-mands rækker spiller 2 x 12 minutter 5-mands rækker spiller 2 x 12 minutter Udskiftning: Udskiftning sker frit under stop i spillet Dommeren varskos ved alle udskiftninger. En tidligere udskiftet spiller må gerne skiftes ind igen. Alle udskiftninger skal foretages fra sidelinjen tæt på midterlinjen. Advarsler og udvisning: En spiller, der tildeles en advarsel, udvises i 5 minutter. En spiller, som tildeles sin anden advarsel i samme kamp, udvises for resten af kampen. En spiller, som tildeles direkte rødt, udvises for resten af kampen. Slutspilskampe: Ved uafgjorte kampe, hvor der skal findes en vinder, går man videre til straffesparkkonkurrence Straffesparkskonkurrencer indledes med 5 spark til hvert hold. Hvis der efter 5 spark til hvert hold stadig ingen vinder er fundet, sparker en spiller, der ikke hidtil ikke har sparket fra hvert hold skiftevis indtil, der er fundet en vinder. I medaljekampe er der ved uafgjort efter ordinærspilletids udløb omkamp på 2 x 5 min. Hvis der efter omkampen stadig ikke er fundet en vinder, går man videre til Straffesparkskonkurrence efter ovenstående regler. Off-side: I 8-mands- og 5-mandsrækkerne anvendes offside reglen ikke. Tilbagelægning: I 8:8 og 11:11 er det ikke tilladt for målmanden at samle bolden op med hænderne, hvis den forsætligt er sparket til ham af en medspiller eller efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller. Hvis målmanden i ovenstående tilfælde samler bolden op, dømmes der indirekte frispark til modspillerne.

11 LKB-CUP Frispark: Ved alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) skal modstanderen minimum være 5 meter væk. I 8 og 5 -mands er alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) direkte. Hjørnespark: I alle 5-mandsrækker må der benyttes kort hjørnespark, dvs. bolden må frit placeres et sted på baglinjen mellem målfeltet og sidelinjen. I alle andre rækker benyttes normalt hjørnespark. Målspark: Målspark (samt frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold) i 5:5 er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet blot bolden har bevæget sig eller er sparket op i hænderne på målmanden. Det er ikke tilladt modstanderne at være i straffesparksfeltet ved målspark. Ekstra spiller: Hvis et hold i 5:5 og 7:7 kampe kommer bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Yderligere en ekstra spiller må sættes ind, hvis holdet kommer bagud med 6 mål etc. Den ekstra spiller skal tages ud igen, hvis måldifferencen igen bliver mindre end 3 mål etc. Aldersdispensation: Det er tilladt at benytte op til to spillere på automatisk aldersdispensation der er født i sidste halvår i årgangen før den hvori spilleren skal spille, dvs. ikke er født tidligere end den 1/7 året før årgangen. Ansøgning om alle andre former for aldersdispensation eller anden dispensation, skal indsendes til turneringsledelsen senest 7 dage inden turneringen. Ved force majeure eller opstået problemer/skader under turneringen der på den ene eller anden måde kræver dispensation, skal turneringsledelsen straks kontaktes. Spilletøj: Ved sammenfald i tøjfarve er det udeholdet der skal benytte skifte til anden trøje eller benytte ovetræks veste. Hold: En spiller kan kun repræsentere et hold under hele turneringen, hvis dette ikke overholdes, vil alle hold som spillerne har været benyttet på i løbet af turneringen, blive trukket ud af turneringen. Protester Protester skal nedlægges skriftligt til turneringskomiteen senest 30 min. efter en kamps afslutning med et depositum på 150 DKR, der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Alle protester og klager skal rettes til turneringsledelsen (Turneringskontoret), hvis afgørelse er definitiv og bindende. Tiebreak regler Ved point lighed i grupperne benyttes følgende regler 1. Poing indbydes møde. 2. Måldifferensen i indbydes møde 3. Måldifferensen i SAMTLIGE kampe (d.v.s mål i alle kampe i gruppen) 4. Antal scoret mål. 5. Straffe Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Flytning af kampe Stævneledelsen kan til en hver tid flytte eller ændre kamp tidspunkt og baneplads. Det kan forekomme at turneringsledelsen må flytte kampe, det kan være pga. baneforhold eller for at alle gæster kan få deres kampe afviklet. Vi vil til en hver tid kontakte begge klubber og information vil være tilgængeligt på stævnekontoret.

12 Turnierregeln Es wird grundsätzlich nach den Regeln des Fußballgesetzes (Fodboldloven - Regeln für den internationalen Fußball) gespielt Im LKB-Cup werden folgende Sonderregeln benutzt: Anzahl der Spieler: In 11-er Teams dürfen maximal 15 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 8-er Teams dürfen maximal 12 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 5-er Teams dürfen maximal 9 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. Spielzeit: In 11-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. In 8-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. In 5-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. Auswechslung: Auswechslungen dürfen frei während eines Spielstopps stattfinden. Der Schiedsrichter muss über die Auswechlung informiert werden Ein ausgewechselter Spieler darf gerne zum späteren Zeitpunkt wieder eingewechselt werden. Auswechslungen müssen von der Seitenlinie ausgeführt werden, unmittelbar an der Mittelinie. Gelbe und Rote Karten: Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte, wird er mit einer 5-minütigen Spielsperre bestraft. Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte zweimal im gleichen Spiel, wird er mit einer Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Bekommt ein Spieler die Rote Karte, wird er mit einer sofortigen Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Endspiele: Bei Unentschieden in einem Endrundenspiel, wird das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden. Beide Mannschaften schießen je 5-mal. Sofern nach 5 Schüssen kein Gewinner feststeht, muss ein Spieler jeder Mannschaft, der noch nicht geschossen hat, noch einen Elfmeter schießen, bis ein Gewinner feststeht. Im Endspiel gibt es bei Unentschieden eine Nachspielzeit von 2 x 5 min. Sofern kein Gewinner nach der Nachspielzeit feststeht, wird das Spiel durch Elfmeterschießen gemäß den oben genannten Regeln entschieden. Off-side: Wird in den 5er und 8er Teams nicht angewandt. Rückpass: Bei 8:8 und 11:11 ist es dem Torwart nicht erlaubt, den Ball in die Hände zu nehmen, wenn er ihm vorsätzlich durch einen Mitspieler zugespielt wurde oder wenn er den Ball direkt bei einem Einwurf durch einen Mitspieler erhalten hat. Sofern der Torwart in diesen Fällen den Ball in seine Hände nimmt, wird ein indirekter Freistoß für die gegnerischer Mannschaft erteilt. Freistoß: Bei allen Freistößen (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) muss der Gegner mindestens 5 Meter Abstand halten. In 8 und 5-Teams sind sämtliche Freistöße (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) direkt. Eckball: In 5-Teams ist eine kurze Ecke erlaubt, Abstöße: In 5-Teams Abstöße (und Freistöße im Strafraum der verteidigenden Mannschaft) sind gültig, auch wenn der Ball nicht direkt aus dem Strafraum geschossen wird,wenn der Ball bewegt wurde oder dem Torwart in die Hände gespielt wurde. Es ist den Gegnern nicht gestattet, sich bei Abstoß im Strafraum aufzuhalten. Zusatzspieler: Sofern eine Mannschaft in 8:8 und 5:5-Spielen mit 3 Toren in Rückstand gerät, darf sie einen zusätzlichen Spieler einsetzen. Sofern sie mit 6 Toren in Rückstand rät, darf sie zwei zusätzliche Spieler ins Spiel schicken, usw. Die Zusatzspieler müssen das Spielfeld wieder verlassen, wenn der Rückstand weniger als 6 bzw. 3 Tore beträgt. Altersdispensation: Es ist erlaubt, bis zu zwei Spielern Altersdispensation zu erteilen, wenn diese im letzten Halbjahr des Vorjahrganges, wo die Spieler spielen sollen, geboren sind, d. h. dass sie nicht vor dem im Jahr des Vorjahrganges geboren sein dürfen. Ansuchen um alle anderen Formen von Altersdispensation oder andere Dispensation müssen spätestens 7 Tage vor Turnierbeginn an die Turnierleitung geschickt werden.

13 LKB-CUP Bei höherer Gewalt oder bei entstandenen Problemen/ Verletzungen/Schäden, die die eine oder andere Dispensation erforderlich machen, muss die Turnierleitung sofort unterrichtet werden. Spielkleidung: Bei gleicher Kleidungsfarbe muss das auswärtige Team zu einer anderen Farbe wechseln oder Überziehwesten tragen. Mannschaften: Ein Spieler kann nur eine Mannschaft während des gesamten Turniers repräsentieren. Wenn dieses nicht eingehalten wird, werden alle Mannschaften, in denen dieser Spieler während des Turniers benutzt wurde, aus dem Turnier gezogen. Proteste: Proteste müssen schriftlich bei der Turnierleitung spätestens 30 Min. nach Spielschluss mit einer Anzahlung von Dkr. 150,00 eingereicht werden. Die Anzahlung wird zurückgezahlt, wenn dem Protest stattgegeben wird. Alle Proteste und Klagen müssen an die Turnierleitung (Turnierbüro) gerichtet werden, dessen Entscheidung definitiv und bindend ist. 3. Tordifferenz in SÄMTLICHEN Spielen (d. h. Tore in allen Spielen der Gruppe) 4. Anzahl der erzielten Tore 5. Strafe Mannschaftskarten: Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem MyTeam-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Verlegung von Spielen: Die Turnierleitung kann zu jeder Zeit Spiele auf ein anderes Spielfeld verlegen oder den Zeitpunkt des Spieles ändern. Es kann vorkommen, dass die Turnierleitung Spiele auf andere Spielfelder verlegt. Dieses geschieht, wenn die Verhältnisse auf dem Spielfeld das Spiel nicht zulassen oder um dafür zu sorgen, dass alle Gäste ihre Spiele abwickeln können. Die Turnierleitung wird jederzeit die betroffenen Mannschaften darüber informieren. Informationen sind auch im Turnierbüro erhältlich. Tiebrake-Regeln: Bei Punktgleichheit in den Gruppen werden folgende Regeln angewandt: 1. Punkte im direkten Spiel. 2. Tordifferenz im direkten Spiel.

14 Das Fußballturnier Mannschaftskarten: Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem My- Team-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Donnerstag, Freitag und Samstag werden die Spiele der Vorrunde gespielt. Alle Mannschaften gehen im Turnier weiter. Endspiele werden Samstag Nachmittags gespielt. Die Besten der Gruppen spielen gegeneinander und spielen sich allmählich zur Endrunde und zum Spiel um den 3. Platz vor. Auch die am schlechtesten eingestuften Mannschaften spielen noch einmal, damit alle am Ende eine gewisse Position in der Altersgruppe bekommen. Alle Spiele werden in Gistrup gespielt, jedoch werden die Spiele der 11-Teams am Samstag in Nøvling, ca. 5 km von Gistrup, abgewickelt, siehe Karte auf der Rückseite. Es ist für Bustransport nach Nøvling und zurück gesorgt. Sehen Sie dazu die Busfahrpläne, die bei der Ankunft aufgehändigt werden. Unterbrechung des Turniers Wenn das Turnier z. B. durch Gewitter o. ä. so lange unterbrochen werden muss, dass die geplanten Spiele nicht zeitgerecht abgewickelt werden können, kann die Turnierleitung entscheiden, das Spiel durch Verlosung zu entscheiden. Jeder Mannschaft wird in diesem Fall die Anzahl Lose zugeteilt, die auf den höchst erreichten Punkten im Gruppenspiel basieren. Der Gewinner der Verlosung wird Sieger mit einer Toranzahl 1-0. Ergebnisse Die Ergebnisse der Spiele des Fußballturniers werden auf Info-Bildschirm an der Turnierbüro erscheinen und täglich auf bekannt gegeben. Preisüberreichung Preisüberreichung für die 4 besten Mannschaften findet unmittelbar nach der Endrunde der einzelnen Klassen statt. Alle Endspiele (Finalen und Placierungen) werden dieses Jahr Samstag gespielt. Umkleiden Die untergebrachten Mannschaften werden gebeten, sich in ihrer Unterbringung umzukleiden, und daß die Umkleideräume nur zum Baden benutzt werden. Die Umkleideräume 1-6 befinden sich im LKB-Klubhaus und bei Halle 1. Die Umkleideräume befinden sich im Untergeschoss unter der Halle 2. Die Räume sind folgendermaßen eingeteilt: Raum 1, 5, 6, 10, 12 und 13: Herren und Jungen Raum 2, 3, 4 und 11 Damen und Mädchen Raum 7: Schiedsrichter

15 Fotografering Fotografieren LKB-CUP Der er et gratis holddiplom med foto til hvert hold. Alle indkvarterede hold bedes derfor henvende sig på turneringskontoret, når holdet er klar til at blive fotograferet. Fotografiet vil blive monteret på et holddiplom, som hvert hold får udleveret i ét eksemplar. Vi opfordrer holdene til at lade sig fotografere torsdag eller evt. fredag aften. I så fald vil holddiplomet være klar til afhentning lørdag, og det vil være muligt at bestille ekstra eksemplarer til levering inden hjemrejsen, hvorved man sparer porto. Pris for yderligere eksemplarer: Pris pr. diplom: DKK 30,00 Porto ved evt. eftersendelse (uafhængig af antal): Danmark: DKK 40,00 Norge og Sverige: DKK 60,00 Jede Mannschaft erhält ein kostenloses Mannschaftsdiplom mit einem Foto. Alle untergebrachten Mannschaften sollen sich deshalb bitte an das Turnierbüro wenden wenn sie zum Fotografieren bereit sind. Das Foto wird auf dem Mannschaftsdiplom angebracht, von dem jede Mannschaft ein Exemplar erhält. Wir fordern alle Mannschaften auf, sich am Donnerstag oder eventuell am Freitag fotografieren zu lassen. Dann kann nämlich das Mannschaftsdiplom am Samstag abgeholt werden. Weitere Fotos zur Abholung am Sonntag müssen spätestens Samstagmittag bestellt werden. Auf diese Weise wird Porto gespart. Weitere Exemplare kosten: Preis je Diplom: DKK 30,00 Porto für eventuellen Versand : Porto nach Deutschland (unabhängig von der Anzahl): DKK 60,00 Landskampe Lørdag aften kl. ca afvikles landskampe med hold bestående af trænere, ledere og medrejsende forældre fra Tyskland, Østdanmark og Vestdanmark. Der spilles om guld- sølv- og bronzemedaljer. Desuden modtager det vindende hold en vandrepokal. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp. Tilmelding af spillere til landsholdene skal ske fredag inden kl til turneringskontoret. Nationalspiele Samstagabend um Uhr werden die Länderspiele von Mannschaften, bestehend aus Trainern, Leitern und begleitenden Eltern aus Deutschland, Ostdänemark und Westdänemark, abgehalten. Es wird um Gold- Silber- und Bronzemedaillen gespielt. Die gewinnende Nation erhält außerdem einen Wanderpokal. Unmittelbar nach dem letzten Spiel werden die Prämien überreicht. Die Anmeldefrist für Spieler die an den Länderspielen teilnehmen wollen, ist Freitag um Uhr. Bitte melden Sie sich im Turnierbüro an.

16 Udflugter Ausfl üge Der er følgende udflugtsmuligheder, hvortil billetter kan købes på informationskontoret: Faarup Sommerland Beliggende mellem Blokhus og Løkken ca. 45 minutters buskørsel fra Gistrup. Stor forlystelsespark. Entreen inkluderer alle forlystelser. Pris: DKK 260 inkl. transport - DKK 175 ekskl. transport. Es gibt folgende Ausflugsmöglichkeiten. Hierfür sind Eintrittskarten im Informationsbüro erhältlich: Faarup Sommerland Liegt zwischen Blokhus und Løkken. Die Busfahrt von Gistrup dauert etwa 45 Minuten. Großer Vergnügungspark. Ist der Eintrittspreis bezahlt, dann sind alle Vergnügungen gratis. Preis: DKK 260 einschl. Transport - DKK 175 ohne Transport. Giv racismen det røde kort Giv racismen det røde kort er Spillerforeningens initiativ, der har til formål at bekæmpe racismen og diskriminationen i sporten og i samfundet, ligesom det forsøger at sprede information og viden om det positive ved mangfoldighed og integration. Projektet bygger på det store arrangement som blandt andet de professionelle fodboldspillere og diverse kulturambassadører inden for musik, tv mv., lægger for dagen. Giv racismen det røde kort spreder primært sit budskab gennem idrætsbegivenheder, hvor udøverne videregiver budskabet til publikum på lægterne og bag skærmene og gennem skolebesøg, hvor fodboldspillere deltager i fremlæggelser og lægger op til diskussion om racisme og diskrimination blandt de ældste elever i landets folkeskoler. Blandt kampagnens ambassadører regnes fodboldspillere som: Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim I år samarbejder Giv racismen det røde kort med LKB cuppen for at sprede et positivt budskab om fairplay og respekt for spillet og for hinanden. Gib Rassismus die rote Karte Gib Rassismus die rote Karte ist eine Initiative des Spielerverbandes, welche der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung im Sport und in der Gesellschaft dient, und gleichzeitig versucht, Informationen und Wissen über die Vorteile von Vielfalt und Integration zu verbreiten. Das Projekt baut auf dem großen Arrangement, das u. a. Profi-Fußballer und verschiedene kulturelle Botschafter in der Musikbranche, im Fernsehen usw. an den Tag legen. Gib Rassismus die rote Karte verbreitet hauptsächlich seine Botschaft durch sportliche Veranstaltungen, bei denen Athleten die Botschaft an das Publikum im Stadion und hinter den Bildschirmen weitergeben, und durch Schulbesuche, wo Fußballspieler an Präsentationen teilnehmen und zu Diskussionen über Rassismus und Diskriminierung anregen. Unter den Botschaftern der Kampagne gehören Fußballer wie Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim. In diesem Jahr arbeitet Gib Rassismus die rote Karte mit dem LKB-Cup zusammen, um die positive Botschaft des Fairplay und Respekt für das Spiel und für einander zu verbreiten.

17 Åbningstider Öffnungszeiten LKB-CUP Informationskontor Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Cafeteria Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Boder Torsdag Fredag Lørdag Søndag Informationsbüro Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Cafeteria Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Läden Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Diskotek Lørdag aften kl spiller Toxic Sound op til årets LKB-Cup og vil sikre et brag af en fest. Festen er en alkoholfri fest for alle spillere og byens børn og unge. Efter festen er der stort festfyrværkeri Samstag Abend zwischen Uhr und Uhr spielt Toxic Sound beim LKB-Cup und sichert damit, dass das Fest phantastisch wird. Das Fest ist ein alkoholfreies Fest für alle Spieler sowie die Kinder und Jugendlichen der Stadt. Nach dem Fest findet ein großes Festfeuerwerk statt. Lørdag aften i festteltet / Samstag Abend im Festzelt Kom ned i festteltet lørdag aften kl. 21 og oplev en dejlig aften med god musik. Vi byder velkommen til Mig og Charlie, som er en velspillende duo, der spiller hit s fra mere end 5 årtier Live Musik im Festzelt mit dem Duo Mig & Charlie.

18 Ud over fodbolden tilbyder LKB-Cup mange andre aktiviteter Motionscenter Ved henvendelse til informationskontoret er det muligt at benytte LKB s Motionscenter. Denne adgang gælder kun ledere, trænere og medrejsende forældre, ikke spillere. Motionscentret ligger i underetagen af Hal 2. Spille Beach Volley På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes en bold til at spille Beach Volley på banen for enden af Hal 2 Spille tennis På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes ketsjere og bolde til at spille tennis på banen for enden af Bane 1. Fodboldkonkurrencer Giv racismen det røde kort (GRDRK) vil være til stede ved årets LKB-Cup. GRDRK er placeret ved området bag boderne og festteltet. Aktivitetsperiode. Der afholdes konkurrencer tre gange af en times varighed i løbet af stævnet. Ram overlæggeren: To tre personer får tre forsøg til at ramme overlæggeren. Den der ramme flest gange vinder Straffesparkskonkurrence Jongleringskonkurrencer: En mod en: Den der holder bolden oppe i længst tid vinder en præmie To mod to: Det par der kan holde bolden oppe længst vinder Jonglere bolden på lårene 20 gange og vind en præmie Alle mod alle: Deltagerne får en bold hver inden for et afgrænset område. De prøver at holde fast i deres egen bold mens de går efter at få de andres bolde ud. Den der til sidst står tilbage med deres bold indenfor området vinder en præmie Target shot: Præcisionskonkurrence, hvor det gælder om at få bolden skudt ind i en af de seks huller. Fitness-Studio Wenn Sie das Fitness-Studio nutzen möchten, bitte kontaktieren Sie das Informationsbüro. Zugang zum Fitnessraum gilt nur für Leiter, Trainer und begleitende Eltern, nicht für Spielern. Beach Volley: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) ein Ball für das Beach Volley-Spiel geliehen werden. Das Beach-Volley-Feld befindet sich am Ende der Halle 2. Tennis: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) Tennisschläger und bälle geliehen werden. Die Tennisbahn befindet sich am Ende des Spielfeldes 1. Fußballwettbewerbe: Geben Sie Racismus die rote Karte (GRDRK) wird beim diesjährigen LKB-Cup zugegen sein. GRDRK befindet sich im Gebiet hinter den Läden und dem großen Festzelt. Aktivitätszeitraum: Im Laufe des Turniers werden 3 Gewinnspiele mit einer Dauer von je einer Stunde abgehalten. Triff die Latte: Zwei bis drei Teilnehmer bekommen je drei Versuche, die Latte zutreffen. Derjenige, der die Latte am oftesten trifft, gewinnt. Elf-Meter-Schießen. Jonglierwettbewerb: Einer gegen Einen: Derjenige, der den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Zwei gegen Zwei: Das Paar, das den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Derjenige, der den Ball 20 Mal mit den Oberschenkeln jonglieren kann, gewinnt einen Preis. Alle gegen alle: Die Teilnehmer bekommen jeder einen Ball in einem abgegrenzten Feld. Sie versuchen, ihren eigenen Ball festzuhalten und gleichzeitig, die Bälle der Gegner aus dem Feld zu spielen. Derjenige, der zum Schluss als Letzter mit seinem Ball im Feld steht, gewinnt eine Prämie. Target shot: Präzisionswettbewerb, wobei es darum geht, den Ball in eines der 6 Löcher zu schießen.

19 Kampene om medaljer i den 34. LKB Cup PIGER U10: Aalborg KFUM ATI Fodboldpiger 1-5 LKB Kragerø IF 0-2 U11: Aalborg KFUM 1 Aalborg KFUM Gug LKB 3-0 U12: Aalborg KFUM Greipstad IL 4-1 Kragerø IF Støvring IF 2-6 U13: Tåsinge FB Støvring IF 2-1 AB Tårnby Randesund IL 0-1 U14: Randesund IL 1 Randesund IL Lyngdal IL Næstved 0-1 (es) U15: Lyngdal IL Fremad Valby 0-1 AB Tårnby LKB 1-0 (eo) DRENGE U9: Vindbjart IL 3 AB Tårnby 23-2 AB Tårnby 3 FK Vigør 4-0 U10: B93 Aalborg Chang 1-0 AB Tårnby Hirtshals Boldklub 2-3 (es) U11: Østerbro IF Karlslunde IF 2-5 Kastrup Boldklub SSC Hagen Ahrensburg 3-1 U12A: AB Tårnby FC Lejre 6-5 Aalborg Chang LKB 2-3 U12B: SSC Hagen Ahrensburg 3 Kragerø IF 0-2 Randesund IL Kastrup Boldklub U13: FC Lejre 2 AB Tårnby 5-4 (es) FK Vigør LKB 5-6 U14: AB Tårnby Randesund IL 1-4 Lyngdal IL Vindbjart IL 4-0 U15: Vindbjart IL FK Vigør 4-1 Østerbro IF Hånes IL 3-0 Medaljefordelingen ved årets LKB Cup 2014 GULD SØLV BRONZE 4. PLADS 1. Aalborg KFUM Randesund IL Vindbjart IL AB Tårnby FC Lejre Kragerø IF ATI Fodboldpiger 1 8. Tåsinge FB 1 9. Fremad Valby Karlslunde IF B Lyngdal IL Østerbro IF Støvring IF FK Vigør Aalborg Chang SC Hagen 1 1 Ahrensburg 18. Greipstad IL LKB-Gistrup Kastrup Boldklub Hirtshals Boldklub Næstved Gug Boldklub Hånes IL 1 LKB-CUP PÅ GENSYN NÆSTE ÅR TIL LKB-CUP MAJ 2016 AUF WIEDERSEHEN IM NÄCHSTEN JAHR ZUM: LKB-CUP MAI 2016 Under afviklingen af Cup en vil resultater, stillinger og billeder løbende blive lagt ud på vores hjemmeside Während des Turniers werden die Ergebnisse, Platzierungen und Bilder laufend auf der Homepage veröffentlicht.

20 Da der er meget begrænsede parkeringsmuligheder tæt på LKB-Gistrup, opfordrer vi alle til i så høj grad som muligt at benytte stævnebusserne til og fra indkvarteringsskolerne. Da es sehr begrenzte Parkmöglichkeiten in der Nähe von LKB-Gistrup gibt, fordern wir alle dazu auf, so viel wie möglich die LKB- Busse zu/von den Unterbringungsschulen zu nehmen. Til bane i Nøvling/ Spielfeld in Nøvling Tryk og layout: Novagraf A/S

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2 014 LKB-CUP 2014 1 INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige

Læs mere

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL LKB-CUP Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 011 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter

Læs mere

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL LKB-CUP Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 011 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

MAJ 2012 NR. 02 ÅRGANG 45 SÆRUDGAVE LKB-CUP. EKSTRA: Ord og billeder fra årets gymnastikopvisning SIDE 26-27. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2012 NR. 02 ÅRGANG 45 SÆRUDGAVE LKB-CUP. EKSTRA: Ord og billeder fra årets gymnastikopvisning SIDE 26-27. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2012 NR. 02 ÅRGANG 45 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2012 VeLKOMMen til SIDE 26-27 EKSTRA: Ord og billeder fra årets gymnastikopvisning LKB-Cup Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 012 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse&Alarm Cup Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse&Alarm Cup Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Velkommen til Bagger Låse&Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 26-27 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage: Lørdag

Læs mere

Fremad Valby Cup 2014

Fremad Valby Cup 2014 Fremad Valby Cup 2014 Lørdag - Søndag d. 14-15 Juni Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Ankomst: Ved ankomst skal holdet foretage indtjekning hos stævnekontoret senest 30 minutter før første

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

Fremad Valby CUP 2015

Fremad Valby CUP 2015 Fremad Valby CUP 2015 Lørdag søndag d. 6. 7. juni Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Kør helt ned for enden af Julius Andersens Vej (baner bag stadion) Parkering: Der må ikke parkeres foran

Læs mere

Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB

Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB Række 1 (8x8) Række 2 (8x8) Række 3 (5x5 Dalum IF 1 (Rød) Allerød FK (Blå) Harte G&IF (Grøn) Hornslet IF (Hvid) Kerteminde (Blå) Allerød FK 1 (Blå)

Læs mere

Herfølge Sommer Cup 2015

Herfølge Sommer Cup 2015 2015 15. & 16. AUGUST 2015 KAMPPROGRAM HERFØLGE BOLDKLUB indbyder til HERFØLGE SOMMER CUP d. 15.-16. august 2015. Stævnet afvikles som udendørsstævne i Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse

Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse Afholdes den 28-29 november 2015 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage: Lørdag den 28. nov. 2015

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse Velkommen til Bagger Låse & Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse & Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 19-20 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage:

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN OG FRA 08.00 TIL 20.00. BANE FORDELING PROGRAM OG INFORMATIONER VEDR. SUPERBRUGS CUP 2017. FREDAG: 15.00-20.00: Indkvartering. 17.30-20.00: aftensmad. KUN for dem som har forud bestilt.

Læs mere

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række.

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række. Velkommen til 7-mands indendørsstævne for piger U11 a og b, U13 a og b og U15b 28. - 29. januar 2012 i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby For femte år i træk byder vi jer velkommen - med håbet

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2014

Velkommen til Hedeboturneringen 2014 26.-28. september 2014 Velkommen til Hedeboturneringen 2014 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 41. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Brøndby Vinter IndeCup

Brøndby Vinter IndeCup Brøndby Vinter IndeCup Brøndby Hallen 28. januar 2017 Velkommen... 3 Spilleregler... 3 Antal spillere:... 3 Kamp varighed:... 3 Opstilling... 3 Puljer og spilletider... 4 U8 9 hold... 4 U9 C rækken 5 hold...

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Hjertelig velkommen til

Hjertelig velkommen til Hjertelig velkommen til 2016 Sponsorer for KN CUP 2016 Velkommen til Spillere, Ledere og Supportere I forbindelse med KNCUP 2016 i Jetsmark IF, vil vi gerne sikre os, at I som ledere, spillere og supportere

Læs mere

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i 7-mands fodbold 24. september 2013 Arrangør: PI Århus Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Jeg er glad for at kunne byde deltager og officials velkommen til DM i 7-mands fodbold

Læs mere

Fremad Valby Cup 2014

Fremad Valby Cup 2014 Fremad Valby Cup 2014 Lørdag - Søndag d. 14-15 Juni Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Ankomst: Ved ankomst skal holdet foretage indtjekning hos stævnekontoret senest 30 minutter før første

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2015

Velkommen til Vodskov Cup 2015 Velkommen til Vodskov Cup 2015 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 27.-28. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2015, der i år afvikles for 13. gang på Vodskov

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

PROGRAM DVI JULESTÆVNE

PROGRAM DVI JULESTÆVNE PROGRAM DVI JULESTÆVNE Indendørs fodbold 1.-3. december 2017 i Fjellerad Hallen. Arrangeret af Nøvling Fodboldklub og Vaarst Fjellerad Boldklub i samarbejde med Spillested: Fjellerad Hallen Hålsvej 8,

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

KB MIKRO CUP EFTERÅR

KB MIKRO CUP EFTERÅR KB MIKRO CUP EFTERÅR 2014 Lørdag og søndag d. 6.-7. September 2014 KB Mikro Cup er støttet af: KJØBENHAVNS ERHVERVSKLUB Program med tider og modstandere Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Stævneinformation:

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9 KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9 Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge i årgangene U7 U12 i 3 forskellige

Læs mere

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Hedensted IF og Majfesten vil gerne sige mange tak for jeres deltagelse i vores årlige børnestævne. Vi er meget glade for at så mange har fundet vej til Hedensted,

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub ungdomsafdelingen glæder sig til at byde alle velkommen til årets skolefodboldstævne,

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2015

Velkommen til Hedeboturneringen 2015 25.-27. september 2015 Velkommen til Hedeboturneringen 2015 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 42. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014 Stævneprogram Lørdag den 16. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Endnu engang er det med stor glæde at vi kan byde velkommen til Rema 1000

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10 KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10 Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge i årgangene U7 U12 i 3

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Valby Cup Lørdag-Søndag d April. Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV

Valby Cup Lørdag-Søndag d April. Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Valby Cup 2013 Lørdag-Søndag d. 13-14 April Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Ankomst: Ved ankomst skal holdet foretage indtjekning hos stævnekontoret senest 30 minutter før første kamp,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold. PROGRAM. Søndag den 14. august 2016 Havdrup Idrætscenter

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold.  PROGRAM. Søndag den 14. august 2016 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 14. august 2016 Havdrup Idrætscenter Indholdsfortegnelse Velkommen til SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup 2016... 3 Regler for SuperBrugsen - Havdrup

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold. PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold.  PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2014... 3 Regler for Havdrup Sommer Cup... 4 Puljeoversigt... 6 Puljeoversigt

Læs mere

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold. PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter

Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold.  PROGRAM. Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 17. august 2014 Havdrup Idrætscenter Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2014... 3 Regler for Havdrup Sommer Cup... 4 Puljeoversigt... 6 Puljeoversigt

Læs mere

Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober. Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning.

Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober. Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning. Comenius Can you Hear Me? Foreløbige dagsplaner: Søndag 5.oktober Ca. kl.1900 Tyskland Ungarn ankommer. Ankomst, indkvartering, bespisning. 2000-2100 Ankomst danskere. Indkvartering. 2100-2200 Gruppeinddeling,

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Lørdag og søndag den 2.-3.januar 2010 I Brørup Hallerne, Vejen Hallen og Vejen Idrætscenter Hovedsponsor www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

UNISPORT CUP. Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august 2015 STÆVNEPROGRAM

UNISPORT CUP. Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august 2015 STÆVNEPROGRAM UNISPORT CUP Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august 2015 STÆVNEPROGRAM Velkommen til Rosenhøjs Unisport Cup stævne weekenden den 22+23. august 2015. Der er mange frivillige kræfter i gang på sådan

Læs mere

JB CUP 2015 JÆGERSBORG BOLDKLUB. Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august ÅRETS BREDDEKLUB

JB CUP 2015 JÆGERSBORG BOLDKLUB. Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august ÅRETS BREDDEKLUB Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august JÆGERSBORG BOLDKLUB ÅRETS BREDDEKLUB 1 VELKOMMEN Praktiske detaljer Spillested Jægersborg Boldklub, C. L. Ibsensvej 70, 2820 Gentofte. Parkering og trafik

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

Program, EGIF CUP Indhold

Program, EGIF CUP Indhold Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 4 Spilleregler... 6 Sponsorer... 8 U9 drenge B... 9 U9 drenge A og B... 10 U10 drenge C... 11 U9 drenge C... 13 U10 drenge A... 15 U9 piger C og U10 piger

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011

Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011 Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011 Igen i 2011 byder Brøndby IF velkommen til en stor international ungdomsfodbold turnering Mange drenge og piger fra hele verdenen har gennem årene gæstet Brøndby

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Stævneprogram Søndag den 23. juni 2013

Stævneprogram Søndag den 23. juni 2013 Stævneprogram Søndag den 23. juni 2013 Hadsundvej 346 9260 Gistrup Tlf. 9636 4500 Mail: gistrup@sparnord.dk www.sparnord.dk Information Betaling Holdgebyret på 250 kr. (3-mands hold), 350 kr. (5-mands

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Velkommen til Skoda Slagelse Cup 2017

Velkommen til Skoda Slagelse Cup 2017 Velkommen til Skoda Slagelse Cup 2017 Afholdes den 25 og 28 Maj 2017 i B73 Slagelse Parkering Da vi bliver rigtig mange på samme tid, bedes i respektere naboerne i området, og kun parkere de tilladte steder.

Læs mere

Gladsaxe / CC Sportswear Cup

Gladsaxe / CC Sportswear Cup KAMPPROGRAM Rev.2 Gladsaxe / CC Sportswear Cup den 25.27. november 2016 Revision 1 Vi mangler et U9 BC hold om søndag (årgang 2008) Revision 2 Lørdag og søndag revideret (nye hold, puljeændringer og tiderne

Læs mere

Øens Hold Cup - Ringe Boldklub oktober 2016 U11 Drenge

Øens Hold Cup - Ringe Boldklub oktober 2016 U11 Drenge Øens Hold Cup - Ringe Boldklub 14.-16. oktober 2016 U11 Drenge Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D B Marienlyst 1 Ikast FS 1 BBB B1973 1 Assens FC B Marienlyst 2 Bagsværd BK Ringe BK 1 Bjæverskov

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Information Nøvling Ungdomsturnering 2013

Information Nøvling Ungdomsturnering 2013 Information Nøvling Ungdomsturnering 2013 Turneringsforløb Turneringen har i år deltagelse af 170 hold fra Danmark & Norge. I alt skal der spilles 421 kampe, før vindere er fundet. Der har ikke nok været

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 29/6 2/7

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 29/6 2/7 BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U18) 29/6 2/7 2017 - for U8+U9 drenge og U8+U9+U10 piger (Mini BIF-Cup afholdes kun lørdag og

Læs mere

KB MIKRO CUP FORÅR 2014

KB MIKRO CUP FORÅR 2014 KB MIKRO CUP FORÅR 2014 Lørdag og søndag d. 19.- 20. April 2014 KB Mikro Cup er støttet af: KJØBENHAVNS ERHVERVSKLUB Program med tider og modstandere! Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 1 Stævneinformation

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Stævneprogram Lørdag og søndag den 16-17. august 1 Rema 1000 Pige Cup 2014 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Rema 1000 Pige Cup 2014 Praktiske

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Gladsaxe / Din Tøjmand Cup

Gladsaxe / Din Tøjmand Cup KAMPPROGRAM Rev.1 Gladsaxe / Din Tøjmand Cup Lørdag den 28.februar 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen...2 Mødetid og betaling...2 Præmier...2 Spilleregler...2 Dommere...3 Rækken U7 Lørdag...4

Læs mere

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA 08.00 TIL 20.00. BANE FORDELING RESULTATER OG STILLINGER KAN SES PÅ www.cupoffice.dk/20170811_superbrugscup PROGRAM OG INFORMATIONER VEDR. SUPERBRUGS CUP 2017.

Læs mere

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC og Herstedøster IC har hermed fornøjelsen at indbyde til den 18. udgave af Solrød Sport CUP, Herstedøster IC den 5-6-7. september 2014 Solrød Sport CUP, Herstedøster IC afvikles med udgangspunkt i DBU

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med:

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med: RIF CUP 2014 Program I samarbejde med: Velkommen til RIF CUP 2014 87 hold har meldt sin ankomst og der skal afvikles 179 kampe. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak for den flotte opbakning.

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Stævneprogram for Tårnby FF Guld Cup

Stævneprogram for Tårnby FF Guld Cup Stævneprogram for Tårnby FF Guld Cup 22. og 23. april 2017 Velkommen til Tårnby FFs børnestævne. Kære trænere, ledere og forældre. Velkommen til en forhåbentlig god dag på Vestamager Idrætsanlæg, som I

Læs mere

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold. PROGRAM. Søndag den 20. august 2017 Havdrup Idrætscenter

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold.  PROGRAM. Søndag den 20. august 2017 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 20. august 2017 Havdrup Idrætscenter Indholdsfortegnelse Velkommen til SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup 2017 3 Regler for SuperBrugsen - Havdrup Sommer

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger (Mini BIF-Cup afholdes

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Fredag, lørdag og søndag den 6.7. og 8. januar 2012 i Vejen Idrætscenter Hovedsponsor: Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør er det DGI Håndbold Sydvest

Læs mere