VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP LKB-CUP INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige baner? Hvad gør man i tilfælde af skader? Hvor kan man som gæst parkere? Program for stævnets aktiviteter Regler for afviklingen af turneringen, herunder bestemmelser om holdkort Åbningstider. Og mange andre ting INHALT Hier finden Sie Informationen über: Wo befinden sich die verschiedenen Fußballfelder? Wie verhält man sich bei Verletzungen? Wo kann man als Gast parken? Programm über die Aktivitäten während des Turniers. Regeln für die Abwicklung des Turniers, hierunter Bestimmungen über Mannschaftskarten. Öffnungszeiten. Und vieles vieles mehr.

2 Baner/Plätze/Pitches For jer med smart phones har i mulighed at følge stævnet online. Scan QR-koden eller tast linket ind i jeres browser på telefonen. Klip ud og medbring på banerne

3 Program for LKB-CUP 2015 LKB-CUP Onsdag d. 13. Maj Aften Ankomst og indkvartering Torsdag d. 14. maj Alle deltagere mødes ved bane F Officiel åbning af LKB-Cup 2015 på bane 1. På Gistrup Stadion afholdes en kort åbningsceremoni, hvor LKB-Gistrups hovedformand Kjeld Mølbæk sammen med den kendte norske landsholdsspiller i håndbold Håvard Tvedten fra Aalborg Håndbold byder deltagerne velkommen Fodboldturnering Musik i festteltet Fredag d. 15. maj Udflugter til Faarup Sommerland Fodboldturnering Musik i festteltet Lørdag d. 16. maj Fodboldturnering Landskampe for ledere og trænere Der spilles turnering mellem 3 hold fra Vestdanmark, Østdanmark og Tyskland. 8-mands hold spiller om medaljer og en vandrepokal. Præmieoverrækkelse til landsholdene Diskotek Toxic Sound underholder spillerne i Gistruphallen Levende musik i festteltet med duo en Mig & Charlie Stort festfyrværkeri på bane 1 ved Gistruphallen. Søndag d. 17. maj Morgenmad og Afrejse Mittwoch den 13. Mai Abends Ankunft und Unterbringung Donnerstag den 14. Mai Alle Teilnehmer treffen sich am Spielfeld F Offizielle Eröffnung des LKB-Cup auf Spielfeld 1. Im Stadion von Gistrup wird eine kurze Eröffnungszeremonie gehalten, wo der Vorsitzende des LKB-Gistrup, Kjeld Mølbæk, zusammen mit dem berühmten -Nationalspieler Håvard Tvedten vom Handballverein Aalborg Håndbold, alle herzlich willkommen heißen wird Fußballturnier Musik im Festzelt Freitag den 15. Mai Ausflüge zum Faarup Sommerland Fußballturnier Musik im Festzelt Samstag den 16. Mai Fußballturnier Nationalspiele für Leiter und Trainer, Es wird ein Turnier mit 3 Mannschaften von Westdänemark, Ostdänemark und Deutschland gespielt. 8-Spieler Mannschaften aus Westdänemark, Ostdänemark und Deutschland spielen um Medaillen und einen Wanderpokal. Preisverleihung an die National-Mannschaften Diskothek Toxic Sound unterhält die Spieler in der Halle Live Musik im Festzelt mit dem Duo Mig & Charlie Großes Festfeuerwerk auf Spielfeld 1 Sonntag den 17. Mai Frühstück und Abreise

4 Velkommen til den 35. LKB Cup i Gistrup Det er svært at forstå, at der nu igen er gået et helt år siden vi sidst havde cup her i Gistrup. Et år går stærkt, men det forhindrer heldigvis ikke, at LKB-Gistrup igen er klar til at tage imod de mange gæstende hold fra Norge, Tyskland og Danmark. Der er i alt tilmeldt 171 hold til den kommende turnering i dagene fra den maj og det er ganske flot. Således var LKB som arrangør meget betænkelig denne gang for den norske nationaldag falder i år søndag den 17. maj og det kunne i værste fald betyde et minimum af klubber fra Norge. Med over 60 hold fra vores naboer i nord er de betænkeligheder heldigvis gjort til skamme så en stor tak til de mange norske klubber for at møde op og udfordre alle de øvrige hold. En af mulighederne for at få norske hold med i år var at selve fodboldturneringen slutter allerede lørdag først på aftenen så efter en række år med stort set det samme program, bliver der nogle mindre justeringer i år. Der skal således spilles flere kampe end normalt torsdag og fredag så den afsatte tid til åbningsceremonien på Gistrup stadion er skåret ned og den traditionelle turnering med trænere og holdledere fra de deltagende klubber spilles ikke som hidtil fredag aften. Ellers vil de øvrige ting stort set være uændret med indkvartering så tæt på Gistrup som muligt hvis ikke lige Gistrup og der skal igen spises morgen, middag og aften i den gamle hal i Gistrup Idrætscenter. Efter flere års konstant nedgang i antallet af klubber fra Tyskland har vi i år fornøjelsen at byde velkommen til to nye klubber i form af SC Vier- und Marschlande samt SSV Hennstedt. Der er heldigvis også nye klubber mellem de danske deltagere og derudover bliver det til et festligt gensyn med mange af vores trofaste deltagere fra det meste af landet. Alt i alt er der således lagt op til et festligt mix af hold, der i øvrigt mødes under nye regler. Således er det i år 5-mands, 8-mands og 11-mands fodbold, der spilles i efter at DBU har valgt at droppe det ellers meget populære 7-mands spil. Hvordan vejret bliver her midt i maj må tiden vise, men vi har vist noget varme og solskin til overs fra et køligt og meget blæsende april måned. I skrivende stund er der heldigvis ikke noget der tyder på, at der bliver problemer med fugtige baner, så skal vi ikke krydse fingre for, at det som sidste år bliver flot sommervejr. Selvom tiden i år er presset i relation til at få afviklet fodboldkampene på kortere tid end normalt, har LKB-Gistrup bevidst valgt at fastholde arrangementerne uden for fodboldbanerne. Vi ved af positiv erfaring, at det sociale islæt i de fire dage i Gistrup betyder rigtigt meget for deltagerne og at det gør den helt store forskel i forhold til andre tilsvarende turneringer. De forskellige sociale arrangementer giver således mulighed for at deltagerne fra ud- og indland kan få nogle nære relationer, der holder i mange år, på tværs af både klubber og landegrænser. Med starten på den 35. LKB Cup her midt i maj er LKB-Gistrup som arrangør færdig med de mange forberedelser og resten er op til deltagerne for med den rette indstilling både på banen og uden for banen, kan vi alle se frem til nogle hyggelige dage omkring fodbolden. Jeg vil ønske jer alle hjertelig velkommen til Gistrup og god kamp. Med sportslig hilsen Kjeld Mølbæk Hovedformand LKB-Gistrup

5 Willkommen zum 35. LKB-Cup in Gistrup LKB-CUP Es ist schwer zu verstehen, dass nunmehr wiederum ein ganzes Jahr seit dem letzten Cup hier in Gistrup vergangen ist. Ein Jahr vergeht schnell, aber dieses verhindert glücklicherweise nicht, dass der LKB-Gistrup wieder parat ist, die vielen Gastmannschaften von Norwegen, Deutschland und Dänemark zu begrüßen. Es haben sich insgesamt 171 Mannschaften für das kommende Turnier in den Tagen vom Mai angemeldet und das ist einfach toll. Der LKB war als Veranstalter ziemlich besorgt darüber, dass dieses Mal der norwegische Nationalfeiertag auf Sonntag, den 17. Mai fällt und dieses im schlimmsten Fall ein Minimum von Vereinen aus Norwegen bedeuten würde. Mit über 60 Mannschaften aus unserem Nachbarland im Norden sind diese Sorgen jedoch wie weggeblasen deshalb soll hier ein großes Danke verlauten an die vielen norwegischen Vereine, die hier eingetroffen sind, um die übrigen Mannschaften herauszufordern. Eine der Möglichkeiten, die norwegischen Mannschaften dieses Jahr dabei zu haben, war, dass das eigentliche Fußballturnier bereits am frühen Samstagabend endet. Deshalb haben wir dieses Jahr -nach einer Reihe von Jahren, wo das Programm beinahe unverändert gewesen ist - ein paar kleine Anpassungen vorgenommen. Es werden somit mehr Spiele Donnerstag und Freitag gespielt. Somit ist die abgesehene Zeit für die Eröffnungszeremonie im Gistrup Stadion verkürzt worden und das traditionelle Turnier mit den Trainern und Mannschaftsleitern für die teilnehmenden Vereine wird nicht wie sonst immer am Freitag gespielt. Ansonsten wird alles andere größtenteils unverändert sein mit Einquartierung so dicht an Gistrup heran wie möglich wenn nicht direkt in Gistrup und es wird wieder morgens, mittags und abends in der alten Halle in Gistrup Sportscenter Essen serviert werden. Obwohl die Zeit dieses Jahr unter Druck steht, um die Spiele über einen kürzeren Zeitraum als normal abwickeln zu können, hat der LKB-Gistrup bewusst gewählt, an den Veranstaltungen außerhalb der Fußballfelder festzuhalten. Wir wissen aus positiver Erfahrung, dass die sozialen Veranstaltungen in den vier Tagen in Gistrup richtig viel für die Teilnehmer bedeuten und dass dieses den großen Unterschied zu anderen ähnlichen Turnieren ausmacht. Die verschiedenen sozialen Veranstaltungen geben somit den Teilnehmern aus dem In- und Ausland die Möglichkeit, nahe Beziehungen, die für viele Jahre halten, kreuz und quer zwischen den Vereinen und Landesgrenzen zu etablieren. Mit dem Beginn des 35. LKB-Cups hier Mitte Mai ist der LKB- Gistrup als Veranstalter fertig mit seinen vielen Vorbereitungen. Der Rest liegt bei den Teilnehmern. Mit der richtigen Einstellung sowohl auf als auch außerhalb des Fußballfeldes können wir uns auf paar gemütliche Tage mit dem Fußball im Zentrum freuen. Ich heiße Sie alle hier in Gistrup willkommen und wünsche allen ein gutes Turnier. Mit sportlichen Grüßen Kjeld Mølbæk Hauptvorsitzender LKB-Gistrup Nach mehreren Jahren mit stetigem Rückgang in der Anzahl von Vereinen aus Deutschland, haben wir dieses Jahr das Vergnügen, zwei neue Vereine den SC Vier- und Marschlande sowie den SSV Hennstedt begrüßen zu dürfen. Wir dürfen glücklicherweise auch neue Vereine zwischen den dänischen Teilnehmern begrüßen. Darüber hinaus gibt es ein festliches Wiedersehen mit unseren vielen treuen Teilnehmern vom größten Teil des Landes. Alles in allem ist dieses ein festlicher Mix von Mannschaften, die sich im Übrigen unter neuen Regeln treffen. Somit wird es dieses Jahr 5er-Teams, 8er-Teams und 11er-Teams geben, nachdem der DBU (Dänische Ball Union) sich dazu entschieden hat, die sehr beliebten 7er-Teams zu fallen zu lassen. Wie das Wetter hier Mitte Mai wird, kann nur die Zeit verraten, aber wir haben bestimmt etwas Wärme und Sonne zu Gute nach einem kalten und sehr windigen April. Im Augenblick ist jedoch nichts, was darauf hinweist, dass es Probleme mit feuchten Feldern geben wird. Wollen wir deshalb nicht die Daumen drücken, dass es wie letztes Jahr wieder wunderschönes Sommerwetter gibt?

6 Praktiske oplysninger Rygning Rygning er ikke tilladt indendørs. Det gælder skoler, omklædningsrum, gangarealer, cafeteria, haller og festteltet. Rygning må altså foregå udendørs. Samaritervagt Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter til stede ved bane A. Telefon Åbningstider i samaritertelt Torsdag: Fredag: Lørdag: Samaritertjenesten er bemandet med erfarne læger og sygeplejersker. Ved alle skader og sygdomstilfælde inden for den anførte åbningstid skal man henvende sig direkte i samariterteltet eller ringe på vagttelefonen Herefter foretager samaritertjenesten det fornødne, herunder kontakt til Falck, skadestue eller vagtlæge. Vore samaritter kan også komme ud og tilse tilskadekommen på skadestedet, hvis personen ikke umiddelbart kan flyttes til samariterteltet. Ulykker Ved ulykkestilfælde kontaktes samaritterne, skolevagten eller informationskontoret. I værste fald kaldes alarm 112. Turneringsledelse og Information I underetagen ved LKB s klubhus findes 2 kontorer: Turneringskontor, der tager sig af spørgsmål vedr. afvikling af fodboldturneringen. Turneringskontoret er åbent, medens der spilles kampe. Turneringsledelsen kan under stævnet kontaktes på mobil (Claus Andresen) eller mobil (Kristoffer Stormark) Informationskontor, der tager sig af alle andre opgaver, herunder modtagelse af betaling, veksling af valuta og salg af billetter. Det er muligt at betale ved hjælp af danske og internationale betalingskort. Ved internationale betalingskort fratrækkes et eventuelt gebyr til kortudstederen. Glemte sager Glemte sager kan afhentes på informationskontoret. Skader og sygdom uden for åbningstid: Ved skader og sygdomstilfælde uden for samariterteltets åbningstid kontaktes vagtlæge på tlf eller Falck på tlf LKB s abonnement-nr. til Falck er:

7 Auskünfte LKB-CUP Rauchen Rauchen ist drinnen nicht gestattet. Das gilt in den Schulen, Umkleideräumen, Gängen, der Cafeteria, in den Hallen und im Festzelt. Rauchen muss also im Freien geschehen. Erste Hilfe Sobald das Fußballturnier begonnen hat, stehen die Erste-Hilfe- Mitarbeiter an Feld A zur Verfügung. Telefon: Öffnungszeiten im Erste-Hilfe-Zelt: Donnerstag: Uhr Freitag: Uhr Samstag: Uhr Der Erste Hilfe wird durch erfahrende Ärzte und Krankenschwestern ausgeführt. Bei allen Verletzungen und/oder Krankheitsfällen innerhalb der o. g. Öffnungszeit muss man sich direkt im Erste-Hilfe-Zelt melden oder im Erste-Hilfe-Zelt anrufen. Danach wird die erste Versorgung durch die Erste-Hilfe-Mitarbeiter vorgenommen, hierunter auch der Kontakt zu Falck (dänischer Rettungsdienst), Notaufnahme oder Notarzt. Unsere Erste-Hilfe-Mitarbeiter können auch zu den Verletzten/Kranken kommen und die Verletzung/Erkrankung Vorort untersuchen, wenn der/die Verletzte nicht unmittelbar selbst zum Erste-Hilfe-Zelt kommen kann. Verletzungen und Krankheiten außerhalb der Öffnungszeiten: Bei Verletzungen und/oder Krankheiten außerhalb der Öffnungszeiten bitten wir Sie, die Notarzt unter Tlf oder Falck unter Tlf anzurufen. Die Mitgliedsnummer des LKB bei Falck lautet: Turnierleitung und Information Im Kellergeschoß des LKB-Klubhauses befinden sich 2 Büros: Das Turnierbüro behandelt Fragen über die Abwicklung des Fussballturniers. Das Büro ist während der Spielzeit geöffnet. Der Turnierleitung kann während der Veranstaltung auf dem Handy kontaktiert werden, (Claus Andresen) oder (Kristoffer Stormark) Das Informationsbüro behandelt alle andere Aufgaben, z.b. Entgegennahme von Bezahlungen, Geldwechsel, Kartenverkauf usw. Es kann mit dänischen und internationalen Scheckkarten/Kreditkarten bezahlt werden. Bei internationalen Scheckkarten/Kreditkarten berechnet der Kartenaussteller eventuell eine Gebühr. Fundsachen Vergessene/gefundene Sachen können im Informationsbüro abgeholt/abgeliefert werden.

8 Deltagende klubber Teilnehmende Vereine KLUB / VEREIN HOLD / MANNSCHAFTEN LAND TRØJEFARVE/ FARBE DES TRIKOTS SSC Hagen Ahrensburg 5 D Blau und Weiß SC Vier- und Marschlande 4 D rot-weiß-schwarz-blau SSV Hennstedt 3 D Gelb/Blau Tonndorf-Lohe 3 D Gelb/Schwarz Fk Donn 2 N Blå og hvid Kragerø 8 N Gul I L Framsteg 1 N Blå Hånes IF 5 N Lys blå Lyngdal IL 13 N Rød/hvid Randesund I.L 15 N Grøn Vindbjart Fotballklubb 11 N Blå Greipstad IL 11 N Blå AB Tårnby 13 DK Rød FC Lejre 13 DK Blå Fremad Valby 13 DK Rød Hirtshals Boldklub 8 DK Hvid LKB Gistrup 19 DK Rød RB DK Hvid Vejle Boldklub 1 DK Rød Tornby IF 1 DK Blå/hvid Aalborg Chang 4 DK Sort / Hvid Aalborg KFUM 1 DK Hvid/Blå FC Solsiden 5 DK Orange Gug BK 2 DK Blå/Rød RKG-Klarup 4 DK Grøn Støvring IF 2 DK Blå Team Viborg 1 DK Lilla Nøvling 1 DK Rød Hold i alt LKB-Cup

9 LKB-CUP Fodboldturneringen Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Torsdag, fredag og lørdag spilles de indledende puljekampe. Alle hold går videre i turneringen. De bedste fra puljerne møder hinanden og spiller sig efterhånden frem til finale og kamp om 3. pladsen. Også de dårligst placerede spiller placeringskampe. Slutspilskampe finder sted lørdag eftermiddag Alle kampe spilles i Gistrup, dog spilles der lørdag 11-mands kampe i Nøvling ca. 5 km. fra Gistrup, se kort på bagsiden. Der sørges for bustransport til og fra banen i Nøvling, se busplanerne, der udleveres til holdene ved ankomst. Afbrydelse af stævnet Hvis stævnet afbrydes f.eks. ved tordenvejr i en så lang periode at de planlagte kampe ikke kan afvikles tidsmæssigt, kan stævneledelsen træffe afgørelse om at afgøre de udsatte kampe ved lodtræning. Hvert hold vil i så fald opnå et antal lodder, baseret på deres hidtidige point høst i gruppespillet og vinder af lodtrækning vil blive tildelt en sejer med målscore 1-0. Resultater Resultater af kampene vil blive vist på info skærme ved informationskontoret og kan dag for dag følges på Præmieoverrækkelse De 4 bedst placerede hold bedes møde til præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalen i den enkelte række. I alle rækker spilles finaler og slutkampe lørdag. Omklædning Det henstilles til de indkvarterede hold, at de klæder om, hvor de bor, og kun benytter omklædnings-rummene til at bade i. Omklædningsrum 1-6 findes i LKB s klubhus ved hal 1. Omklædningsrum findes i underetagen under hal 2. Rummene er fordelt som følger: Rum 1, 5, 6, 10, 12 og 13: Herrer og drenge Rum 2, 3, 4 og 11: Damer og piger Rum 7: Dommere

10 Regler for afvikling af fodboldkampe Der spilles efter Fodboldloven (Love for Association Fodbold) I LKB-cuppen anvendes følgende særregler: Spillernes antal: På 11-mands hold må der højst benyttes 15 spillere pr. kamp På 8-mands hold må der højst benyttes 12 spillere pr. kamp På 5-mands hold må der højst benyttes 9 spillere pr. kamp Spilletiden 11-mands rækker spiller 2 x 20 minutter 8-mands rækker spiller 2 x 12 minutter 5-mands rækker spiller 2 x 12 minutter Udskiftning: Udskiftning sker frit under stop i spillet Dommeren varskos ved alle udskiftninger. En tidligere udskiftet spiller må gerne skiftes ind igen. Alle udskiftninger skal foretages fra sidelinjen tæt på midterlinjen. Advarsler og udvisning: En spiller, der tildeles en advarsel, udvises i 5 minutter. En spiller, som tildeles sin anden advarsel i samme kamp, udvises for resten af kampen. En spiller, som tildeles direkte rødt, udvises for resten af kampen. Slutspilskampe: Ved uafgjorte kampe, hvor der skal findes en vinder, går man videre til straffesparkkonkurrence Straffesparkskonkurrencer indledes med 5 spark til hvert hold. Hvis der efter 5 spark til hvert hold stadig ingen vinder er fundet, sparker en spiller, der ikke hidtil ikke har sparket fra hvert hold skiftevis indtil, der er fundet en vinder. I medaljekampe er der ved uafgjort efter ordinærspilletids udløb omkamp på 2 x 5 min. Hvis der efter omkampen stadig ikke er fundet en vinder, går man videre til Straffesparkskonkurrence efter ovenstående regler. Off-side: I 8-mands- og 5-mandsrækkerne anvendes offside reglen ikke. Tilbagelægning: I 8:8 og 11:11 er det ikke tilladt for målmanden at samle bolden op med hænderne, hvis den forsætligt er sparket til ham af en medspiller eller efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller. Hvis målmanden i ovenstående tilfælde samler bolden op, dømmes der indirekte frispark til modspillerne.

11 LKB-CUP Frispark: Ved alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) skal modstanderen minimum være 5 meter væk. I 8 og 5 -mands er alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) direkte. Hjørnespark: I alle 5-mandsrækker må der benyttes kort hjørnespark, dvs. bolden må frit placeres et sted på baglinjen mellem målfeltet og sidelinjen. I alle andre rækker benyttes normalt hjørnespark. Målspark: Målspark (samt frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold) i 5:5 er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet blot bolden har bevæget sig eller er sparket op i hænderne på målmanden. Det er ikke tilladt modstanderne at være i straffesparksfeltet ved målspark. Ekstra spiller: Hvis et hold i 5:5 og 7:7 kampe kommer bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Yderligere en ekstra spiller må sættes ind, hvis holdet kommer bagud med 6 mål etc. Den ekstra spiller skal tages ud igen, hvis måldifferencen igen bliver mindre end 3 mål etc. Aldersdispensation: Det er tilladt at benytte op til to spillere på automatisk aldersdispensation der er født i sidste halvår i årgangen før den hvori spilleren skal spille, dvs. ikke er født tidligere end den 1/7 året før årgangen. Ansøgning om alle andre former for aldersdispensation eller anden dispensation, skal indsendes til turneringsledelsen senest 7 dage inden turneringen. Ved force majeure eller opstået problemer/skader under turneringen der på den ene eller anden måde kræver dispensation, skal turneringsledelsen straks kontaktes. Spilletøj: Ved sammenfald i tøjfarve er det udeholdet der skal benytte skifte til anden trøje eller benytte ovetræks veste. Hold: En spiller kan kun repræsentere et hold under hele turneringen, hvis dette ikke overholdes, vil alle hold som spillerne har været benyttet på i løbet af turneringen, blive trukket ud af turneringen. Protester Protester skal nedlægges skriftligt til turneringskomiteen senest 30 min. efter en kamps afslutning med et depositum på 150 DKR, der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Alle protester og klager skal rettes til turneringsledelsen (Turneringskontoret), hvis afgørelse er definitiv og bindende. Tiebreak regler Ved point lighed i grupperne benyttes følgende regler 1. Poing indbydes møde. 2. Måldifferensen i indbydes møde 3. Måldifferensen i SAMTLIGE kampe (d.v.s mål i alle kampe i gruppen) 4. Antal scoret mål. 5. Straffe Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Flytning af kampe Stævneledelsen kan til en hver tid flytte eller ændre kamp tidspunkt og baneplads. Det kan forekomme at turneringsledelsen må flytte kampe, det kan være pga. baneforhold eller for at alle gæster kan få deres kampe afviklet. Vi vil til en hver tid kontakte begge klubber og information vil være tilgængeligt på stævnekontoret.

12 Turnierregeln Es wird grundsätzlich nach den Regeln des Fußballgesetzes (Fodboldloven - Regeln für den internationalen Fußball) gespielt Im LKB-Cup werden folgende Sonderregeln benutzt: Anzahl der Spieler: In 11-er Teams dürfen maximal 15 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 8-er Teams dürfen maximal 12 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 5-er Teams dürfen maximal 9 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. Spielzeit: In 11-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. In 8-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. In 5-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. Auswechslung: Auswechslungen dürfen frei während eines Spielstopps stattfinden. Der Schiedsrichter muss über die Auswechlung informiert werden Ein ausgewechselter Spieler darf gerne zum späteren Zeitpunkt wieder eingewechselt werden. Auswechslungen müssen von der Seitenlinie ausgeführt werden, unmittelbar an der Mittelinie. Gelbe und Rote Karten: Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte, wird er mit einer 5-minütigen Spielsperre bestraft. Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte zweimal im gleichen Spiel, wird er mit einer Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Bekommt ein Spieler die Rote Karte, wird er mit einer sofortigen Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Endspiele: Bei Unentschieden in einem Endrundenspiel, wird das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden. Beide Mannschaften schießen je 5-mal. Sofern nach 5 Schüssen kein Gewinner feststeht, muss ein Spieler jeder Mannschaft, der noch nicht geschossen hat, noch einen Elfmeter schießen, bis ein Gewinner feststeht. Im Endspiel gibt es bei Unentschieden eine Nachspielzeit von 2 x 5 min. Sofern kein Gewinner nach der Nachspielzeit feststeht, wird das Spiel durch Elfmeterschießen gemäß den oben genannten Regeln entschieden. Off-side: Wird in den 5er und 8er Teams nicht angewandt. Rückpass: Bei 8:8 und 11:11 ist es dem Torwart nicht erlaubt, den Ball in die Hände zu nehmen, wenn er ihm vorsätzlich durch einen Mitspieler zugespielt wurde oder wenn er den Ball direkt bei einem Einwurf durch einen Mitspieler erhalten hat. Sofern der Torwart in diesen Fällen den Ball in seine Hände nimmt, wird ein indirekter Freistoß für die gegnerischer Mannschaft erteilt. Freistoß: Bei allen Freistößen (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) muss der Gegner mindestens 5 Meter Abstand halten. In 8 und 5-Teams sind sämtliche Freistöße (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) direkt. Eckball: In 5-Teams ist eine kurze Ecke erlaubt, Abstöße: In 5-Teams Abstöße (und Freistöße im Strafraum der verteidigenden Mannschaft) sind gültig, auch wenn der Ball nicht direkt aus dem Strafraum geschossen wird,wenn der Ball bewegt wurde oder dem Torwart in die Hände gespielt wurde. Es ist den Gegnern nicht gestattet, sich bei Abstoß im Strafraum aufzuhalten. Zusatzspieler: Sofern eine Mannschaft in 8:8 und 5:5-Spielen mit 3 Toren in Rückstand gerät, darf sie einen zusätzlichen Spieler einsetzen. Sofern sie mit 6 Toren in Rückstand rät, darf sie zwei zusätzliche Spieler ins Spiel schicken, usw. Die Zusatzspieler müssen das Spielfeld wieder verlassen, wenn der Rückstand weniger als 6 bzw. 3 Tore beträgt. Altersdispensation: Es ist erlaubt, bis zu zwei Spielern Altersdispensation zu erteilen, wenn diese im letzten Halbjahr des Vorjahrganges, wo die Spieler spielen sollen, geboren sind, d. h. dass sie nicht vor dem im Jahr des Vorjahrganges geboren sein dürfen. Ansuchen um alle anderen Formen von Altersdispensation oder andere Dispensation müssen spätestens 7 Tage vor Turnierbeginn an die Turnierleitung geschickt werden.

13 LKB-CUP Bei höherer Gewalt oder bei entstandenen Problemen/ Verletzungen/Schäden, die die eine oder andere Dispensation erforderlich machen, muss die Turnierleitung sofort unterrichtet werden. Spielkleidung: Bei gleicher Kleidungsfarbe muss das auswärtige Team zu einer anderen Farbe wechseln oder Überziehwesten tragen. Mannschaften: Ein Spieler kann nur eine Mannschaft während des gesamten Turniers repräsentieren. Wenn dieses nicht eingehalten wird, werden alle Mannschaften, in denen dieser Spieler während des Turniers benutzt wurde, aus dem Turnier gezogen. Proteste: Proteste müssen schriftlich bei der Turnierleitung spätestens 30 Min. nach Spielschluss mit einer Anzahlung von Dkr. 150,00 eingereicht werden. Die Anzahlung wird zurückgezahlt, wenn dem Protest stattgegeben wird. Alle Proteste und Klagen müssen an die Turnierleitung (Turnierbüro) gerichtet werden, dessen Entscheidung definitiv und bindend ist. 3. Tordifferenz in SÄMTLICHEN Spielen (d. h. Tore in allen Spielen der Gruppe) 4. Anzahl der erzielten Tore 5. Strafe Mannschaftskarten: Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem MyTeam-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Verlegung von Spielen: Die Turnierleitung kann zu jeder Zeit Spiele auf ein anderes Spielfeld verlegen oder den Zeitpunkt des Spieles ändern. Es kann vorkommen, dass die Turnierleitung Spiele auf andere Spielfelder verlegt. Dieses geschieht, wenn die Verhältnisse auf dem Spielfeld das Spiel nicht zulassen oder um dafür zu sorgen, dass alle Gäste ihre Spiele abwickeln können. Die Turnierleitung wird jederzeit die betroffenen Mannschaften darüber informieren. Informationen sind auch im Turnierbüro erhältlich. Tiebrake-Regeln: Bei Punktgleichheit in den Gruppen werden folgende Regeln angewandt: 1. Punkte im direkten Spiel. 2. Tordifferenz im direkten Spiel.

14 Das Fußballturnier Mannschaftskarten: Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem My- Team-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Donnerstag, Freitag und Samstag werden die Spiele der Vorrunde gespielt. Alle Mannschaften gehen im Turnier weiter. Endspiele werden Samstag Nachmittags gespielt. Die Besten der Gruppen spielen gegeneinander und spielen sich allmählich zur Endrunde und zum Spiel um den 3. Platz vor. Auch die am schlechtesten eingestuften Mannschaften spielen noch einmal, damit alle am Ende eine gewisse Position in der Altersgruppe bekommen. Alle Spiele werden in Gistrup gespielt, jedoch werden die Spiele der 11-Teams am Samstag in Nøvling, ca. 5 km von Gistrup, abgewickelt, siehe Karte auf der Rückseite. Es ist für Bustransport nach Nøvling und zurück gesorgt. Sehen Sie dazu die Busfahrpläne, die bei der Ankunft aufgehändigt werden. Unterbrechung des Turniers Wenn das Turnier z. B. durch Gewitter o. ä. so lange unterbrochen werden muss, dass die geplanten Spiele nicht zeitgerecht abgewickelt werden können, kann die Turnierleitung entscheiden, das Spiel durch Verlosung zu entscheiden. Jeder Mannschaft wird in diesem Fall die Anzahl Lose zugeteilt, die auf den höchst erreichten Punkten im Gruppenspiel basieren. Der Gewinner der Verlosung wird Sieger mit einer Toranzahl 1-0. Ergebnisse Die Ergebnisse der Spiele des Fußballturniers werden auf Info-Bildschirm an der Turnierbüro erscheinen und täglich auf bekannt gegeben. Preisüberreichung Preisüberreichung für die 4 besten Mannschaften findet unmittelbar nach der Endrunde der einzelnen Klassen statt. Alle Endspiele (Finalen und Placierungen) werden dieses Jahr Samstag gespielt. Umkleiden Die untergebrachten Mannschaften werden gebeten, sich in ihrer Unterbringung umzukleiden, und daß die Umkleideräume nur zum Baden benutzt werden. Die Umkleideräume 1-6 befinden sich im LKB-Klubhaus und bei Halle 1. Die Umkleideräume befinden sich im Untergeschoss unter der Halle 2. Die Räume sind folgendermaßen eingeteilt: Raum 1, 5, 6, 10, 12 und 13: Herren und Jungen Raum 2, 3, 4 und 11 Damen und Mädchen Raum 7: Schiedsrichter

15 Fotografering Fotografieren LKB-CUP Der er et gratis holddiplom med foto til hvert hold. Alle indkvarterede hold bedes derfor henvende sig på turneringskontoret, når holdet er klar til at blive fotograferet. Fotografiet vil blive monteret på et holddiplom, som hvert hold får udleveret i ét eksemplar. Vi opfordrer holdene til at lade sig fotografere torsdag eller evt. fredag aften. I så fald vil holddiplomet være klar til afhentning lørdag, og det vil være muligt at bestille ekstra eksemplarer til levering inden hjemrejsen, hvorved man sparer porto. Pris for yderligere eksemplarer: Pris pr. diplom: DKK 30,00 Porto ved evt. eftersendelse (uafhængig af antal): Danmark: DKK 40,00 Norge og Sverige: DKK 60,00 Jede Mannschaft erhält ein kostenloses Mannschaftsdiplom mit einem Foto. Alle untergebrachten Mannschaften sollen sich deshalb bitte an das Turnierbüro wenden wenn sie zum Fotografieren bereit sind. Das Foto wird auf dem Mannschaftsdiplom angebracht, von dem jede Mannschaft ein Exemplar erhält. Wir fordern alle Mannschaften auf, sich am Donnerstag oder eventuell am Freitag fotografieren zu lassen. Dann kann nämlich das Mannschaftsdiplom am Samstag abgeholt werden. Weitere Fotos zur Abholung am Sonntag müssen spätestens Samstagmittag bestellt werden. Auf diese Weise wird Porto gespart. Weitere Exemplare kosten: Preis je Diplom: DKK 30,00 Porto für eventuellen Versand : Porto nach Deutschland (unabhängig von der Anzahl): DKK 60,00 Landskampe Lørdag aften kl. ca afvikles landskampe med hold bestående af trænere, ledere og medrejsende forældre fra Tyskland, Østdanmark og Vestdanmark. Der spilles om guld- sølv- og bronzemedaljer. Desuden modtager det vindende hold en vandrepokal. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp. Tilmelding af spillere til landsholdene skal ske fredag inden kl til turneringskontoret. Nationalspiele Samstagabend um Uhr werden die Länderspiele von Mannschaften, bestehend aus Trainern, Leitern und begleitenden Eltern aus Deutschland, Ostdänemark und Westdänemark, abgehalten. Es wird um Gold- Silber- und Bronzemedaillen gespielt. Die gewinnende Nation erhält außerdem einen Wanderpokal. Unmittelbar nach dem letzten Spiel werden die Prämien überreicht. Die Anmeldefrist für Spieler die an den Länderspielen teilnehmen wollen, ist Freitag um Uhr. Bitte melden Sie sich im Turnierbüro an.

16 Udflugter Ausfl üge Der er følgende udflugtsmuligheder, hvortil billetter kan købes på informationskontoret: Faarup Sommerland Beliggende mellem Blokhus og Løkken ca. 45 minutters buskørsel fra Gistrup. Stor forlystelsespark. Entreen inkluderer alle forlystelser. Pris: DKK 260 inkl. transport - DKK 175 ekskl. transport. Es gibt folgende Ausflugsmöglichkeiten. Hierfür sind Eintrittskarten im Informationsbüro erhältlich: Faarup Sommerland Liegt zwischen Blokhus und Løkken. Die Busfahrt von Gistrup dauert etwa 45 Minuten. Großer Vergnügungspark. Ist der Eintrittspreis bezahlt, dann sind alle Vergnügungen gratis. Preis: DKK 260 einschl. Transport - DKK 175 ohne Transport. Giv racismen det røde kort Giv racismen det røde kort er Spillerforeningens initiativ, der har til formål at bekæmpe racismen og diskriminationen i sporten og i samfundet, ligesom det forsøger at sprede information og viden om det positive ved mangfoldighed og integration. Projektet bygger på det store arrangement som blandt andet de professionelle fodboldspillere og diverse kulturambassadører inden for musik, tv mv., lægger for dagen. Giv racismen det røde kort spreder primært sit budskab gennem idrætsbegivenheder, hvor udøverne videregiver budskabet til publikum på lægterne og bag skærmene og gennem skolebesøg, hvor fodboldspillere deltager i fremlæggelser og lægger op til diskussion om racisme og diskrimination blandt de ældste elever i landets folkeskoler. Blandt kampagnens ambassadører regnes fodboldspillere som: Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim I år samarbejder Giv racismen det røde kort med LKB cuppen for at sprede et positivt budskab om fairplay og respekt for spillet og for hinanden. Gib Rassismus die rote Karte Gib Rassismus die rote Karte ist eine Initiative des Spielerverbandes, welche der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung im Sport und in der Gesellschaft dient, und gleichzeitig versucht, Informationen und Wissen über die Vorteile von Vielfalt und Integration zu verbreiten. Das Projekt baut auf dem großen Arrangement, das u. a. Profi-Fußballer und verschiedene kulturelle Botschafter in der Musikbranche, im Fernsehen usw. an den Tag legen. Gib Rassismus die rote Karte verbreitet hauptsächlich seine Botschaft durch sportliche Veranstaltungen, bei denen Athleten die Botschaft an das Publikum im Stadion und hinter den Bildschirmen weitergeben, und durch Schulbesuche, wo Fußballspieler an Präsentationen teilnehmen und zu Diskussionen über Rassismus und Diskriminierung anregen. Unter den Botschaftern der Kampagne gehören Fußballer wie Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim. In diesem Jahr arbeitet Gib Rassismus die rote Karte mit dem LKB-Cup zusammen, um die positive Botschaft des Fairplay und Respekt für das Spiel und für einander zu verbreiten.

17 Åbningstider Öffnungszeiten LKB-CUP Informationskontor Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Cafeteria Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Boder Torsdag Fredag Lørdag Søndag Informationsbüro Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Cafeteria Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Läden Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Diskotek Lørdag aften kl spiller Toxic Sound op til årets LKB-Cup og vil sikre et brag af en fest. Festen er en alkoholfri fest for alle spillere og byens børn og unge. Efter festen er der stort festfyrværkeri Samstag Abend zwischen Uhr und Uhr spielt Toxic Sound beim LKB-Cup und sichert damit, dass das Fest phantastisch wird. Das Fest ist ein alkoholfreies Fest für alle Spieler sowie die Kinder und Jugendlichen der Stadt. Nach dem Fest findet ein großes Festfeuerwerk statt. Lørdag aften i festteltet / Samstag Abend im Festzelt Kom ned i festteltet lørdag aften kl. 21 og oplev en dejlig aften med god musik. Vi byder velkommen til Mig og Charlie, som er en velspillende duo, der spiller hit s fra mere end 5 årtier Live Musik im Festzelt mit dem Duo Mig & Charlie.

18 Ud over fodbolden tilbyder LKB-Cup mange andre aktiviteter Motionscenter Ved henvendelse til informationskontoret er det muligt at benytte LKB s Motionscenter. Denne adgang gælder kun ledere, trænere og medrejsende forældre, ikke spillere. Motionscentret ligger i underetagen af Hal 2. Spille Beach Volley På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes en bold til at spille Beach Volley på banen for enden af Hal 2 Spille tennis På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes ketsjere og bolde til at spille tennis på banen for enden af Bane 1. Fodboldkonkurrencer Giv racismen det røde kort (GRDRK) vil være til stede ved årets LKB-Cup. GRDRK er placeret ved området bag boderne og festteltet. Aktivitetsperiode. Der afholdes konkurrencer tre gange af en times varighed i løbet af stævnet. Ram overlæggeren: To tre personer får tre forsøg til at ramme overlæggeren. Den der ramme flest gange vinder Straffesparkskonkurrence Jongleringskonkurrencer: En mod en: Den der holder bolden oppe i længst tid vinder en præmie To mod to: Det par der kan holde bolden oppe længst vinder Jonglere bolden på lårene 20 gange og vind en præmie Alle mod alle: Deltagerne får en bold hver inden for et afgrænset område. De prøver at holde fast i deres egen bold mens de går efter at få de andres bolde ud. Den der til sidst står tilbage med deres bold indenfor området vinder en præmie Target shot: Præcisionskonkurrence, hvor det gælder om at få bolden skudt ind i en af de seks huller. Fitness-Studio Wenn Sie das Fitness-Studio nutzen möchten, bitte kontaktieren Sie das Informationsbüro. Zugang zum Fitnessraum gilt nur für Leiter, Trainer und begleitende Eltern, nicht für Spielern. Beach Volley: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) ein Ball für das Beach Volley-Spiel geliehen werden. Das Beach-Volley-Feld befindet sich am Ende der Halle 2. Tennis: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) Tennisschläger und bälle geliehen werden. Die Tennisbahn befindet sich am Ende des Spielfeldes 1. Fußballwettbewerbe: Geben Sie Racismus die rote Karte (GRDRK) wird beim diesjährigen LKB-Cup zugegen sein. GRDRK befindet sich im Gebiet hinter den Läden und dem großen Festzelt. Aktivitätszeitraum: Im Laufe des Turniers werden 3 Gewinnspiele mit einer Dauer von je einer Stunde abgehalten. Triff die Latte: Zwei bis drei Teilnehmer bekommen je drei Versuche, die Latte zutreffen. Derjenige, der die Latte am oftesten trifft, gewinnt. Elf-Meter-Schießen. Jonglierwettbewerb: Einer gegen Einen: Derjenige, der den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Zwei gegen Zwei: Das Paar, das den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Derjenige, der den Ball 20 Mal mit den Oberschenkeln jonglieren kann, gewinnt einen Preis. Alle gegen alle: Die Teilnehmer bekommen jeder einen Ball in einem abgegrenzten Feld. Sie versuchen, ihren eigenen Ball festzuhalten und gleichzeitig, die Bälle der Gegner aus dem Feld zu spielen. Derjenige, der zum Schluss als Letzter mit seinem Ball im Feld steht, gewinnt eine Prämie. Target shot: Präzisionswettbewerb, wobei es darum geht, den Ball in eines der 6 Löcher zu schießen.

19 Kampene om medaljer i den 34. LKB Cup PIGER U10: Aalborg KFUM ATI Fodboldpiger 1-5 LKB Kragerø IF 0-2 U11: Aalborg KFUM 1 Aalborg KFUM Gug LKB 3-0 U12: Aalborg KFUM Greipstad IL 4-1 Kragerø IF Støvring IF 2-6 U13: Tåsinge FB Støvring IF 2-1 AB Tårnby Randesund IL 0-1 U14: Randesund IL 1 Randesund IL Lyngdal IL Næstved 0-1 (es) U15: Lyngdal IL Fremad Valby 0-1 AB Tårnby LKB 1-0 (eo) DRENGE U9: Vindbjart IL 3 AB Tårnby 23-2 AB Tårnby 3 FK Vigør 4-0 U10: B93 Aalborg Chang 1-0 AB Tårnby Hirtshals Boldklub 2-3 (es) U11: Østerbro IF Karlslunde IF 2-5 Kastrup Boldklub SSC Hagen Ahrensburg 3-1 U12A: AB Tårnby FC Lejre 6-5 Aalborg Chang LKB 2-3 U12B: SSC Hagen Ahrensburg 3 Kragerø IF 0-2 Randesund IL Kastrup Boldklub U13: FC Lejre 2 AB Tårnby 5-4 (es) FK Vigør LKB 5-6 U14: AB Tårnby Randesund IL 1-4 Lyngdal IL Vindbjart IL 4-0 U15: Vindbjart IL FK Vigør 4-1 Østerbro IF Hånes IL 3-0 Medaljefordelingen ved årets LKB Cup 2014 GULD SØLV BRONZE 4. PLADS 1. Aalborg KFUM Randesund IL Vindbjart IL AB Tårnby FC Lejre Kragerø IF ATI Fodboldpiger 1 8. Tåsinge FB 1 9. Fremad Valby Karlslunde IF B Lyngdal IL Østerbro IF Støvring IF FK Vigør Aalborg Chang SC Hagen 1 1 Ahrensburg 18. Greipstad IL LKB-Gistrup Kastrup Boldklub Hirtshals Boldklub Næstved Gug Boldklub Hånes IL 1 LKB-CUP PÅ GENSYN NÆSTE ÅR TIL LKB-CUP MAJ 2016 AUF WIEDERSEHEN IM NÄCHSTEN JAHR ZUM: LKB-CUP MAI 2016 Under afviklingen af Cup en vil resultater, stillinger og billeder løbende blive lagt ud på vores hjemmeside Während des Turniers werden die Ergebnisse, Platzierungen und Bilder laufend auf der Homepage veröffentlicht.

20 Da der er meget begrænsede parkeringsmuligheder tæt på LKB-Gistrup, opfordrer vi alle til i så høj grad som muligt at benytte stævnebusserne til og fra indkvarteringsskolerne. Da es sehr begrenzte Parkmöglichkeiten in der Nähe von LKB-Gistrup gibt, fordern wir alle dazu auf, so viel wie möglich die LKB- Busse zu/von den Unterbringungsschulen zu nehmen. Til bane i Nøvling/ Spielfeld in Nøvling Tryk og layout: Novagraf A/S

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL LKB-CUP Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 011 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. Afslut sæsonen med fodbold i centrum... Arrangør: Formand

BIF-CUP BRANDE. Afslut sæsonen med fodbold i centrum... Arrangør: Formand BIF-CUP BRANDE Afslut sæsonen med fodbold i centrum... Dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSA I BRANDE IDRÆTSFORENING Torsdag d. 31. januar 2008 kl. 20.00 på Brande Sta 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thy Cup 2013. Program

Thy Cup 2013. Program Thy Cup 2013 Internationalt ungdomshåndboldstævne i Thisted den 27. 30. december 2013 Program 13 08 THI 'TED S 2 THY-CUP 2013 THISTED Velkommen til Thy Cup 2013 For 36. gang i træk har Thisted IKs ungdomsafdeling

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

fordi du kun har én ferie 2014 Treldenæsvej 297 DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75 95 71 83 trelde@mycamp.dk

fordi du kun har én ferie 2014 Treldenæsvej 297 DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75 95 71 83 trelde@mycamp.dk Klik ind på vores facebookside: Facebook.com/trelde og få gode tilbud og del dine oplevelser med de andre facebook venner. fordi du kun har én ferie 2014 www.mycamp.dk Treldenæsvej 297 DK-7000 Fredericia

Læs mere

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS DANSK DEUTSCH 2014 Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS Tversted I bunden af Tannis Bugt ligger Tversted, en charmerende landsby ved Vesterhavet. Holder du ferie her,

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

SOMMER. Velkommen til Skærbæk Fritidscenter

SOMMER. Velkommen til Skærbæk Fritidscenter SOMMER 2015 i Skærbæk Fritidscenter Stort aktivitetsprogram - se indeni - se også www.kursus-fritidscenter.dk Svømmehallens åbningstider 28.06.2015-28.08.2015 Svømmehallen - et paradis for alle I vores

Læs mere

Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005

Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005 Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005 Indhold/Inhalt Så stil Søs - Dagture/Auf See Tagestörns...4 Ferie om bord/ferien an Bord...6 Charterture/Chartertörns...8 Fyn Rundt er det hele/rund Fünen

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801)

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Inhalt Vorwort Unser Team Unsere Räumlichkeiten Das altersgemischte

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4.

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4. 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2 T I L S A M T L I G E J O R D B R U G E R E LHN S NYHEDSMAGASIN L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R H A U P T V E R E I N F Ü R N O R D S C H L E S W I G - EN LANDBOFORENING

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg Frühjahr/Sommer 2014 1 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13 30-31 26-27 Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg 2 Forord/Vorwort Harald Haugaard, violinist,

Læs mere

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Tversted DANSK DEuTSch 2013 Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie med ren afslapning på en af Danmarks

Læs mere

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). Foto & lay-out: H. Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte und

Læs mere

LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær

LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Nr. 6 / December 2012 LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Dette nummer 04/ 3. December på

Læs mere

KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40

KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40 KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40 BADMINTON LKB Cup 2007 FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS 17. maj - 20. maj VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup LÆS INDE I BLADET: Program for LKB

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Tema: Opdag Tyskland 2 Kast dig ud i det tyske sprog (Foto: Lars Salomonsen) 2015 er året, hvor ordet»fingerspitzgefühl«blev tilføjet til

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE 1 BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE Fag: Tysk, dansk, samfundsfag, historie Niveau: 8. 10.klasse og ungdomsuddannelserne INDHOLD: Til læreren... 2 Filmens handling... 3 Filmens tema og karakterer...

Læs mere

Omø Turistinformation

Omø Turistinformation 2012/13 Velkommen til Omø! Herzlich willkommen auf Omø! Det glæder os, at du har valgt at besøge Omø, og vi ønsker dig et spændende ophold på øen. Vi vil her give dig nogle praktiske oplysninger, som kan

Læs mere

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne

Læs mere

Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung

Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung Kopiark 1 A Der Sprung 4 textbuch Kapitel 1 Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung A Skriv så mange ord du kan til billedet. Skriv også det bestemte kendeord (der, die, das). Skriv på skrivesiden

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms Torsdag d. 23. juli kl. 20.00

Læs mere

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

Velkommen til Blåvand

Velkommen til Blåvand Dansk/Deutsch Velkommen til Blåvand - Danmarks vestligste punkt! Langt mod vest. Faktisk så langt mod vest du kan komme i Danmark, ligger Blåvandshuk. Her kan du stå med fødderne i havet, hvor bølgerne

Læs mere

»Slesvigland« Inhalt / Indhold

»Slesvigland« Inhalt / Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere