VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP LKB-CUP INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige baner? Hvad gør man i tilfælde af skader? Hvor kan man som gæst parkere? Program for stævnets aktiviteter Regler for afviklingen af turneringen, herunder bestemmelser om holdkort Åbningstider. Og mange andre ting INHALT Hier finden Sie Informationen über: Wo befinden sich die verschiedenen Fußballfelder? Wie verhält man sich bei Verletzungen? Wo kann man als Gast parken? Programm über die Aktivitäten während des Turniers. Regeln für die Abwicklung des Turniers, hierunter Bestimmungen über Mannschaftskarten. Öffnungszeiten. Und vieles vieles mehr.

2 Baner/Plätze/Pitches For jer med smart phones har i mulighed at følge stævnet online. Scan QR-koden eller tast linket ind i jeres browser på telefonen. Klip ud og medbring på banerne

3 Den 34. LKB Cup bliver skudt i gang Der 34. LKB Cup beginnt LKB-CUP Så er tiden igen inde til endnu en LKB Cup her i Gistrup er derfor er det naturligvis endnu engang en meget stor fornøjelse for mig som formand at kunne byde jer alle hjertelig velkommen. På baggrund af et relativt beskedent fremmøde ved sidste års cup, har vores turneringsudvalg og bestyrelse fokuseret meget på at få flere deltagere med i år og det er lykkedes i en sådan grad, at den 34. LKB Cup uden sammenligning bliver den største til dato. Derfor er der i år næsten tale om flere nye bekendtskaber end gamle kendige under indmarchen på Gistrup stadion torsdag formiddag. Der er rigtigt mange hold med fra Norge i år og hovedparten af de nye hold kommer fra områder, der ikke normalt har været repræsenteret, så det forventer vi os meget af. Der er heldigvis også stadig meget stor opbakning fra de kendte klubber på Sjælland, hvorimod antallet af tyske klubber desværre stadig falder. Heldigvis har vi da stadig venskabsklubben SV Toondorf Lohe samt SSC Hagen Ahrensburg med i år. Normalt går bekymringen omkring banerne op til årets cup på, om vi nu for lov til at bruge banerne inden der er cup og om de nu når at blive tilstrækkeligt tørre. Disse bekymringer har vi slet ikke haft i år for med en usædvanlig mild vinter og et meget varmt og tørt forår, fik vi i år lov til at tage vores anlæg i brug langt tidligere end før set. Da vi derudover har renoveret den store lysbane midt i Gistrup, burde alle baner i år være ganske indbydende at spille på for de omkring 190 hold, der deltager i de kommende fire dage. Også i år har vi som arrangør sørget for at få nogle arrangementer ud over det at spille fodbold. Vi ved af erfaring, at det sociale islæt i de fire dage i Gistrup betyder rigtigt meget for deltagerne og at det gør den store forskel i forhold til andre tilsvarende turneringer. Der er således igen fællesarrangementer i form af landskampe i fodbold for trænere, diskotek for spillerne samt fyrværkeri sent lørdag aften og musik i teltet, for slet ikke at nævne den populære tur til Fårup Sommerland fredag. De nævnte sociale arrangementer giver mulighed for at deltagerne fra indog udland kan få nære relationer, der holder i mange år, på tværs af klubberne og landegrænserne, for det har LKB-Gistrup som arrangør både set og glædet sig over i rigtigt mange tilfælde gennem årene. Da turneringen nu står foran sin start, er LKB-Gistrups mange forberedelser gennem de sidste måneder slut og fra nu af er det op til jer som gæster at få så meget ud af opholdet her i Gistrup som muligt. Derfor appellere vi til at der vises fair play både på banerne og uden for, da den rette stemning er af alt afgørende betydning for deltagernes oplevelse af årets store turnering. Rigtig hjertelig velkommen til Gistrup og god kamp Med sportslig hilsen Kjeld Mølbæk Hovedformand Nun ist die Zeit für einen weiteren LKB Cup hier in Gistrup gekommen. Darum ist es natürlich wieder einmal für mich als Hauptvorsitzender eine sehr große Freude, Sie alle herzlich Willkommen zu heißen. Basierend auf einer relativ bescheidenen Teilnahme an dem letztjährigen Cup, hat unsere Turniervorstand sich darauf konzentriert, mehr Teilnehmer in diesem Jahr dabei zu haben. Dieses ist in einem solchen Ausmaß geglückt, dass der 34. LKB Cup ohne Vergleich der bisher größte wird. Deshalb können wir in diesem Jahr während der Parade ins Gistrup Stadion am Donnerstagmorgen mehr über neue ekanntschaften sprechen, als über alte Bekannte. Dieses Jahr sind viele Mannschaften aus Norwegen dabei, und die Mehrheit der neuen Mannschaften kommen aus Gebieten, die bisher nicht repräsentiert waren, wovon wir uns viel erwarten. Glücklicherweise bekommen wir auch immer noch eine sehr große Unterstützung von den bekannten Vereinen aus Sjælland, während die Anzahl der deutschen Clubs leider weiter fällt. Glücklicherweise haben wir in diesem Jahr auch wieder unsere Freundschaft-Vereine SV Tonndorf Lohe und SSC Hagen Ahrensburg dabei. Normalerweise drehen sich unsere Sorgen immer um die Fußballfelder, und ob wir nun die Spielfelder vor dem Cup in Gebrauch nehmen können und ob diese ausreichend trocken sind. Diese Bedenken haben wir in diesem Jahr überhaupt nicht gehabt. Aufgrund des ungewöhnlich milden Winters und einem warmen und trockenen Frühjahr konnten wir unsere Anlage wesentlich früher als je zuvor in Gebrauch nehmen. Da wir darüber hinaus das große Lichtfeld mitten in Gistrup renoviert haben, sollten alle Spielfelder in diesem Jahr recht einladend sein für alle die ca. 190 Mannschaften, die in den kommenden 4 Tagen teilnehmen. Auch in diesem Jahr haben wir als Organisatoren dafür gesorgt, Ereignisse über den Fußball hinaus, zu organisieren. Wir wissen aus Erfahrung, dass das soziale Element in den vier Tagen in Gistrup sehr viel für die Teilnehmer bedeutet, und es macht einen großen Unterschied im Vergleich zu anderen ähnlichen Turnieren. So gibt es wieder gemeinsame Veranstaltungen in Form von Fußball- Länderspielen für Trainer, Diskothek für die Spieler sowie Feuerwerk am späten Samstagabend und Musik im Zelt. Nicht zu vergessen, der beliebte Ausflug ins Fårup Sommerland am Freitag. Diese gemeinsamen Veranstaltungen bieten die Gelegenheit, dass Teilnehmer aus dem In-und Ausland langjährige nahe Beziehungen über die Vereine und Landesgrenzen hinaus knüpfen. Das hat der LKB Gistrup als Veranstalter gesehen und sich im Laufe der Jahre auch sehr darüber gefreut. Da das Turnier nun vor seinem Start steht, sind die vielen Vorbereitungen des LKB Gistrups in den letzten Monaten vorüber und von nun an liegt es an Ihnen, liebe Gäste, möglichst viele gute Erlebnisse aus Ihrem Aufenthalt in Gistrup heraus zu bekommen. Deshalb appellieren wir daran, Fair Play sowohl auf und außerhalb der Spielfelder zu zeigen, da die richtige Stimmung eine wichtige Bedeutung für das Erlebnis der Teilnehmer an diesem großen Turnier hat. Herzlich willkommen in Gistrup und viel Erfolg. Mit sportlichen Grüßen Kjeld Mølbæk Hauptvorsitzender

4 Praktiske oplysninger Rygning Rygning er ikke tilladt indendørs. Det gælder skoler, omklædningsrum, gangarealer, cafeteria, haller og festteltet. Rygning må altså foregå udendørs. Samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter til stede ved bane E, D. Telefon Falck Ved alvorligere skader eller ved usikkerhed benyttes skadestuen. Kørsel foretages med Falck. Telefonnummeret til Falck er: LKB s abonnement-nr. er: Vagtlæge I tilfælde af sygdom kontaktes vagtlægen på tlf Ulykker Ved ulykkestilfælde kontaktes samaritterne, skolevagten eller informationskontoret. I værste fald kaldes alarm 112. Turneringsledelse og Information I underetagen ved LKB s klubhus findes 2 kontorer: Turneringskontor, der tager sig af spørgsmål vedr. afvikling af fodboldturneringen. Turneringskontoret er åbent, medens der spilles kampe. Turneringsledelsen kan under stævnet kontaktes på mobil (Claus Andresen) eller mobil (Kristoffer Stormark) Informationskontor, der tager sig af alle andre opgaver, herunder modtagelse af betaling, veksling af valuta og salg af billetter. Det er muligt at betale ved hjælp af danske og internationale betalingskort. Ved internationale betalingskort fratrækkes et eventuelt gebyr til kortudstederen. Glemte sager Glemte sager kan afhentes på informationskontoret. Auskünfte Rauchen Rauchen ist drinnen nicht gestattet. Das gilt in den Schulen, Umkleideräumen, Gängen, der Cafeteria, in den Hallen und im Festzelt. Rauchen muss also im Freien geschehen. Bei Verletzungen Während des Fußballturniers befinden sich Sanitäter beim Spielfeld E, D. Rettungsdienst Bei ernsten Verletzungen oder im Zweifelsfall die Unfallstation des Krankenhauses benutzen. Telefon: Die Abonnementsnummer des LKB ist: Wachhabender Arzt Bei Krankheit ist der diensthabende Arzt telefonisch erreichbar. Telefon: Unfälle Bei Unfällen setzen Sie sich bitte mit den Sanitätern, der Wache in der Schule oder mit dem Informationsbüro in Verbindung. Alarm ist 112. Turnierleitung und Information Im Kellergeschoß des LKB-Klubhauses befinden sich 2 Büros: Das Turnierbüro behandelt Fragen über die Abwicklung des Fussballturniers. Das Büro ist während der Spielzeit geöffnet. Der Turnierleitung kann während der Veranstaltung auf dem Handy kontaktiert werden, (Claus Andresen) oder (Kristoffer Stormark) Das Informationsbüro behandelt alle andere Aufgaben, z.b. Entgegennahme von Bezahlungen, Geldwechsel, Kartenverkauf usw. Es kann mit dänischen und internationalen Scheckkarten/Kreditkarten bezahlt werden. Bei internationalen Scheckkarten/Kreditkarten berechnet der Kartenaussteller eventuell eine Gebühr. Fundsachen Vergessene/gefundene Sachen können im Informationsbüro abgeholt/abgeliefert werden.

5 Program for LKB-CUP 2014 LKB-CUP Onsdag den 28. Maj Aften Ankomst og indkvartering Torsdag den 29. maj Alle deltagere mødes ved bane Officiel åbning af LKB-Cup på bane 1. På Gistrup stadion afholdes en kort åbningsceremoni, hvor LKB-Gistrups formand Kjeld Mølbæk byder deltagerne velkommen Fodboldturnering Musik i festteltet Fredag den 30. maj Udflugter til Faarup Sommerland Fodboldturnering Landskampe for ledere og trænere. Der spilles Cup-turnering mellem 4 hold. Vestdanmark, Østdanmark, Norge og Tyskland. 7-mands hold spiller om medaljer og en vandrepokal. Præmieoverrækkelse til landsholdene Musik i festteltet Lørdag den 31. maj Fodboldturnering Diskotek Foxybeat underholder spillerne i Gistruphallen Skotsk/irsk folkemusik samt pop/rock i festteltet v/ den irske duo Harness. Kun afbrudt af festfyrværkeriet Stort festfyrværkeri på bane 1 ved Gistruphallen Søndag den 1. juni Afsluttende kampe, heriblandt finaler og bronzekampe. Afrejse Mittwoch den 28. Mai Abends Ankunft und Unterbringung Donnerstag den 29. Mai Alle Teilnehmer treffen sich am Spielfeld Offizielle Eröffnung des LKB-Cup auf Spielfeld 1. Im Stadion von Gistrup wird eine kurze Eröffnungszeremonie gehalten, wo der Vorsitzende des LKB-Gistrup, Kjeld Mølbæk, alle herzlich willkommen heißen wird Fußballturnier Musik im Festzelt Freitag den 30. Mai Ausflüge zum Faarup Sommerland Fußballturnier Nationalspiele für Leiter und Trainer. 7-Spieler Mannschaften aus Westdänemark, Ostdänemark, Norwegen und Deutschland spielen um Medaillen und einen Wanderpokal. Preisverleihung an die National- Mannschaften Musik im Festzelt Samstag den 31. Mai Fußballturnier Diskothek Foxybeat unterhält die Spieler in der Halle Das Irische Duo Harness spielt schottische/irische Volksmusik sowie Pop/Rock im Festzelt Großes Festfeuerwerk auf Spielfeld 1 Sonntag den 1. Juni Die letzten Spiele, hierunter Endspiele für die 4 besten Mannschaften. Abreise

6 Deltagende klubber Teilnehmende Vereine KLUB / VEREIN LAND HOLD / MANNS- CHAFTEN SSC Hagen Ahrensburg D 3 SV Tonndorf-Lohe D 3 Bærums verk Bryngutta N 1 FK Vigør N 14 Greipstad IL N 9 Hånes I.L N 7 Kragerø IF N 5 Lura IL N 2 Lyngdal IL N 8 Randesund N 15 Sundjordet IL N 1 Torp IF N 2 Vindbjart I.L N 19 LOKALE KLUBBER/ MANNSCHAFTEN Aalborg Chang DK 3 Aalborg KFUM DK 3 ATI Fodboldpiger DK 1 FC Solsiden DK 1 Gug BK DK 1 LKB-Gistrup DK 17 NFK/VFB DK 1 RKG DK 1 SSB DK 1 Støvring IF DK 2 Vejgaard DK 1 Hold i alt LKB-Cup AB Tårnby DK 14 B93 DK 2 FC Lejre DK 9 Fremad Valby DK 9 Hadsten Sports Klub DK 5 Hirthals DK 5 Karlslunde IF DK 1 Kastrup Boldklub DK 4 Næstved DK 1 PFU05 DK 1 Team Horne-Hirtshals DK 3 Tåsinge FB DK 1 Vejgaard Boldspilklub DK 1 Østerbro IF DK 7

7 LKB-CUP Fodboldturneringen Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Ved alle kampe udfyldes og indleveres til kampens dommer et hold-kamp-kort, der indeholder navne og numre (hvis der er numre på trøjerne), på de spillere der skal benyttes i den enkelte kamp. Torsdag, fredag og lørdag spilles de indledende puljekampe. Alle hold går videre i turneringen. De bedste fra puljerne møder hinanden og spiller sig efterhånden frem til finale og kamp om 3. pladsen. Også de dårligst placerede spiller placeringskampe. Slutspilskampe finder sted lørdag aften og søndag. Alle kampe spilles i Gistrup, dog spilles der lørdag 11-mands kampe i Nøvling ca. 5 km. fra Gistrup, se kort på bagsiden. Der sørges for bustransport til og fra banen i Nøvling, se busplanerne, der udleveres til holdene ved ankomst Resultater Resultater af kampene i fodboldturneringen vil blive sat op på en tavle uden for turneringskontoret og kan dag for dag følges på Præmieoverrækkelse De 4 bedst placerede hold bedes møde til præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalen i den enkelte række. I alle rækker spilles finaler og slutkampe søndag Omklædning Det henstilles til de indkvarterede hold, at de klæder om, hvor de bor, og kun benytter omklædnings-rummene til at bade i. Omklædningsrum 1-6 findes i LKB's klubhus ved hal 1. Omklædningsrum findes i underetagen under hal 2. Rummene er fordelt som følger: Rum 1, 5, 6, 10, 12 og 13: Herrer og drenge Rum 2, 3, 4, 11 og 14: Damer og piger Rum 15: Dommere Riv ud

8 Regler for afvikling af fodboldkampe Der spilles efter Fodboldloven (Love for Association Fodbold). I LKB-cuppen anvendes følgende særregler: Spillernes antal På 11-mands hold må der højst benyttes 15 spillere pr. kamp. På 9-mands hold må der højst benyttes 13 spillere pr. kamp. På 7-mands hold må der højst benyttes 11 spillere pr. kamp. Spilletiden 11-mands rækker spiller 2 x 20 minutter. 9-mands rækker spiller 2 x 20 minutter. 7-mands rækker spiller 2 x 12 minutter. Udskiftning Udskiftning sker frit under stop i spillet. Dommeren varskos ved alle udskiftninger. En tidligere udskiftet spiller må gerne skiftes ind igen. Alle udskiftninger skal foretages fra sidelinjen tæt på midterlinjen. Advarsler og udvisning En spiller, der tildeles en advarsel, udvises i 5 minutter. En spiller, som tildeles sin anden advarsel i samme kamp, udvises for resten af kampen. En spiller, som tildeles direkte rødt, udvises for resten af kampen. Slutspilskampe Ved uafgjorte kampe, hvor der skal findes en vinder, går man videre til straffesparkkonkurrence. Straffesparkskonkurrencer indledes med 5 spark til hvert hold. Hvis der efter 5 spark til hvert hold stadig ingen vinder er fundet, sparker en spiller, der ikke hidtil ikke har sparket fra hvert hold skiftevis indtil, der er fundet en vinder. I medaljekampe er der ved uafgjort efter ordinærspilletids udløb omkamp på 2 x 5 min. Hvis der efter omkampen stadig ikke er fundet en vinder, går man videre til Straffesparkskonkurrence efter ovenstående regler. Off-side: I 7-mandsrækkerne anvendes offside reglen ikke. Tilbagelægning: I 9:9 og 11:11 er det ikke tilladt for målmanden at samle bolden op med hænderne, hvis den forsætligt er sparket til ham af en medspiller eller efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller. Hvis målmanden i ovenstående tilfælde samler bolden op, dømmes der indirekte frispark til modspillerne. Frispark: Ved alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) skal modstanderen minimum være 5 meter væk. I 7-mands er alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) direkte. Hjørnespark I alle 7-mandsrækker og U13 drenge/piger må der benyttes kort hjørnespark, dvs. bolden må frit placeres et sted på baglinjen mellem målfeltet og sidelinjen. Målspark Målspark (samt frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold) er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet (i 7 mands: målfeltet) blot bolden har bevæget sig eller er sparket op i hænderne på målmanden. Det er ikke tilladt modstanderne at være i straffesparksfeltet (i 7 mands: målfeltet) ved målspark. I 7-mands må målmanden frit sætte bolden i spil, når der er dømt målspark. Ekstra spiller Hvis et hold i 7:7 kampe kommer bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Yderligere en ekstra spiller må sættes ind, hvis holdet kommer bagud med 6 mål etc. Den ekstra spiller skal tages ud igen, hvis måldifferencen igen bliver mindre end 3 mål etc. Aldersdispensation Det er tilladt at benytte op til to spillere på automatisk aldersdispensation der er født i sidste halvår i årgangen før den hvori spilleren skal spille, dvs. ikke er født tidligere end den 1/7 året før årgangen. Ansøgning om alle andre former for aldersdispensation eller anden dispensation, skal indsendes til turneringsledelsen senest 7 dage inden turneringen. Ved force majeure eller opstået problemer/skader under turneringen der på den ene eller anden måde kræver dispensation, skal turneringsledelsen straks kontaktes. Spilletøj Ved sammenfald i tøjfarve er det udeholdet der skal benytte skifte til anden trøje eller benytte ovetræks veste. Hold En spiller kan kun repræsentere et hold under hele turneringen, hvis dette ikke overholdes, vil alle hold som spillerne har været benyttet på i løbet af turneringen, blive trukket ud af turneringen. Protester Protester skal nedlægges skriftligt til turneringskomiteen senest 30 min. efter en kamps afslutning med et depositum på 150 DKR, der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Alle protester og klager skal rettes til turneringsledelsen (Turneringskontoret), hvis afgørelse er definitiv og bindende. Tiebreak regler Ved point lighed i grupperne benyttes følgende regler 1. Point indbydes møde. 2. Måldifferencen i indbydes møde 3. Måldifferencen i SAMTLIGE kampe (d.v.s mål i alle kampe i gruppen) 4. Antal scoret mål. 5. Straffe Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Ved alle kampe udfyldes og indleveres til kampens dommer et hold-kamp-kort, der indeholder navne og numre (hvis der er numre på trøjerne), på de spillere der skal benyttes i den enkelte kamp. Flytning af kampe Stævneledelsen kan til en hver tid flytte eller ændre kamp tidspunkt og baneplads. Det kan forekomme at turneringsledelsen må flytte kampe, det kan være pga. baneforhold eller for at alle gæster kan få deres kampe afviklet. Vi vil til en hver tid kontakte begge klubber og information vil være tilgængeligt på stævnekontoret.

9 Das Fußballturnier LKB-CUP Mannschaftskarten: Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem My- Team-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Bei allen Spielen müssen Mannschafts-Spiel-Karten mit den Namen und Nummern (wenn sich Nummern auf der Kleidung befinden) der Spielern, die in den einzelnen Spielen eingesetzt werden, ausgefüllt und dem jeweiligen Schiedsrichter des Spieles ausgehändigt werden. Donnerstag, Freitag und Samstag werden die Spiele der Vorrunde gespielt. Alle Mannschaften gehen im Turnier weiter. Endspiele werden Samstagabend und Sonntag gespielt. Die Besten der Gruppen spielen gegeneinander und spielen sich allmählich zur Endrunde und zum Spiel um den 3. Platz vor. Auch die am schlechtesten eingestuften Mannschaften spielen noch einmal, damit alle am Ende eine gewisse Position in der Altersgruppe bekommen. Alle Spiele werden in Gistrup gespielt, jedoch werden die Spiele der 11-Teams am Samstag in Nøvling, ca. 5 km von Gistrup, abgewickelt, siehe Karte auf der Rückseite. Es ist für Bustransport nach Nøvling und zurück gesorgt. Sehen Sie dazu die Busfahrpläne, die bei der Ankunft aufgehändigt werden. Ergebnisse Die Ergebnisse der Spiele des Fußballturniers werden an einer Anschlagtafel außerhalb des LKB-Klubhauses und täglich auf bekannt gegeben. Preisüberreichung Preisüberreichung für die 4 besten Mannschaften findet unmittelbar nach der Endrunde der einzelnen Klassen statt. Alle Endspiele (Finalen und Placierungen) werden dieses Jahr Sonntag gespielt. Umkleiden Die untergebrachten Mannschaften werden gebeten, sich in ihrer Unterbringung umzukleiden, und daß die Umkleideräume nur zum Baden benutzt werden. Die Umkleideräume 1-6 befinden sich im LKB-Klubhaus und bei Halle 1. Die Umkleideräume befinden sich im Untergeschoss unter der Halle 2. Die Räume sind folgendermaßen eingeteilt: Raum 1, 5, 6, 10, 12 und 13: Herren und Jungen Raum 2, 3, 4, 11 und 14: Damen und Mädchen Raum 15: Schiedsrichter

10 Turnierregeln Anzahl der Spieler In 11-er Teams dürfen maximal 15 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 9-er Teams dürfen maximal 13 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 7-er Teams dürfen maximal 11 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. Spielzeit In 11-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. In 9-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. In 7-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. Auswechslung Auswechslungen dürfen frei während eines Spielstopps stattfinden. Der Schiedsrichter muss über die Auswechslung informiert werden Ein ausgewechselter Spieler darf gerne zum späteren Zeitpunkt wieder eingewechselt werden. Auswechslungen müssen von der Seitenlinie ausgeführt werden, unmittelbar an der Mittelinie. Gelbe und Rote Karten Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte, wird er mit einer 5-minütigen Spielsperre bestraft. Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte zweimal im gleichen Spiel, wird er mit einer Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Bekommt ein Spieler die Rote Karte, wird er mit einer sofortigen Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Endspiele Bei Unentschieden in einem Endrundenspiel, wird das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden. Beide Mannschaften schießen je 5-mal. Sofern nach 5 Schüssen kein Gewinner feststeht, muss ein Spieler jeder Mannschaft, der noch nicht geschossen hat, noch einen Elfmeter schießen, bis ein Gewinner feststeht. Im Endspiel gibt es bei Unentschieden eine Nachspielzeit von 2 x 5 min. Sofern kein Gewinner nach der Nachspielzeit feststeht, wird das Spiel durch Elfmeterschießen gemäß den oben genannten Regeln entschieden. Off-side Wird in den 7-er Teams nicht angewandt. Rückpass Bei 9:9 und 11:11 ist es dem Torwart nicht erlaubt, den Ball in die Hände zu nehmen, wenn er ihm vorsätzlich durch einen Mitspieler zugespielt wurde oder wenn er den Ball direkt bei einem Einwurf durch einen Mitspieler erhalten hat. Sofern der Torwart in diesen Fällen den Ball in seine Hände nimmt, wird ein indirekter Freistoß für die gegnerischer Mannschaft erteilt. Freistoß Bei allen Freistößen (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) muss der Gegner mindestens 5 Meter Abstand halten. In 7-Teams sind sämtliche Freistöße (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) direkt. Eckball In 7-Teams und U13 Jungen/Mädchen ist eine kurze Ecke erlaubt, d.h., dass der Ball nach eigenem Ermessen zwischen dem 16- Meter-Raum und der Seitenlinie platziert werden darf. Abstöße Abstöße (und Freistöße im Strafraum der verteidigenden Mannschaft) sind gültig, auch wenn der Ball nicht direkt aus dem Strafraum geschossen wird (bei 7-Teams: Torraum), wenn der Ball bewegt wurde oder dem Torwart in die Hände gespielt wurde. Es ist den Gegnern nicht gestattet, sich bei Abstoß im Strafraum (bei 7-Teams: Torraum) aufzuhalten. In 7-Teams darf der Torwart den Ball frei ins Spiel setzen, wenn Abstoß bestimmt wurde. Zusatzspieler Sofern eine Mannschaft in 7:7-Spielen mit 3 Toren in Rückstand gerät, darf sie einen zusätzlichen Spieler einsetzen. Sofern sie mit 6 Toren in Rückstand rät, darf sie zwei zusätzliche Spieler ins Spiel schicken, usw. Die Zusatzspieler müssen das Spielfeld wieder verlassen, wenn der Rückstand weniger als 6 bzw. 3 Tore beträgt. Altersdispensation Es ist erlaubt, bis zu zwei Spielern Altersdispensation zu erteilen, wenn diese im letzten Halbjahr des Vorjahrganges, wo die Spieler spielen sollen, geboren sind, d. h. dass sie nicht vor dem im Jahr des Vorjahrganges geboren sein dürfen. Ansuchen um alle anderen Formen von Altersdispensation oder andere Dispensation müssen spätestens 7 Tage vor Turnierbeginn an die Turnierleitung geschickt werden. Bei höherer Gewalt oder bei entstandenen Problemen/Verletzungen/Schäden, die die eine oder andere Dispensation erforderlich machen, muss die Turnierleitung sofort unterrichtet werden. Spielkleidung Bei gleicher Kleidungsfarbe muss das auswärtige Team zu einer anderen Farbe wechseln oder Überziehwesten tragen. Mannschaften Ein Spieler kann nur eine Mannschaft während des gesamten Turniers repräsentieren. Wenn dieses nicht eingehalten wird, werden alle Mannschaften, in denen dieser Spieler während des Turniers benutzt wurde, aus dem Turnier gezogen. Proteste Proteste müssen schriftlich bei der Turnierleitung spätestens 30 Min. nach Spielschluss mit einer Anzahlung von Dkr. 150,00 eingereicht werden. Die Anzahlung wird zurückgezahlt, wenn dem Protest stattgegeben wird. Alle Proteste und Klagen müssen an die Turnierleitung (Turnierbüro) gerichtet werden, dessen Entscheidung definitiv und bindend ist. Tiebrake-Regeln Bei Punktgleichheit in den Gruppen werden folgende Regeln angewandt: 1. Punkte im direkten Spiel. 2. Tordifferenz im direkten Spiel. 3. Tordifferenz in SÄMTLICHEN Spielen (d. h. Tore in allen Spielen der Gruppe) 4. Anzahl der erzielten Tore 5. Strafe Mannschaftskarten Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem MyTeam-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Bei allen Spielen müssen Mannschafts-Spiel-Karten mit den Namen und Nummern (wenn sich Nummern auf der Kleidung befinden) der Spielern, die in den einzelnen Spielen eingesetzt werden, ausgefüllt und dem jeweiligen Schiedsrichter des Spieles ausgehändigt werden. Verlegung von Spielen Die Turnierleitung kann zu jeder Zeit Spiele auf ein anderes Spielfeld verlegen oder den Zeitpunkt des Spieles ändern. Es kann vorkommen, dass die Turnierleitung Spiele auf andere Spielfelder verlegt. Dieses geschieht, wenn die Verhältnisse auf dem Spielfeld das Spiel nicht zulassen oder um dafür zu sorgen, dass alle Gäste ihre Spiele abwickeln können. Die Turnierleitung wird jederzeit die betroffenen Mannschaften darüber informieren. Informationen sind auch im Turnierbüro erhältlich.

11 Fotografering Fotografieren LKB-CUP Der er et gratis holddiplom med foto til hvert hold. Alle indkvarterede hold bedes derfor henvende sig på turneringskontoret, når holdet er klar til at blive fotograferet. Fotografiet vil blive monteret på et holddiplom, som hvert hold får udleveret i ét eksemplar. Vi opfordrer holdene til at lade sig fotografere torsdag eller evt. fredag aften. I så fald vil holddiplomet være klar til afhentning lørdag, og det vil være muligt at bestille ekstra eksemplarer til levering inden hjemrejsen, hvorved man sparer porto. Pris for yderligere eksemplarer: Pris pr. diplom: DKK 30,00 Porto ved evt. eftersendelse (uafhængig af antal): Danmark: DKK 40,00 Norge og Sverige: DKK 60,00 Jede Mannschaft erhält ein kostenloses Mannschaftsdiplom mit einem Foto. Alle unter ge brachten Mannschaften sollen sich deshalb bitte an das Turnierbüro wenden wenn sie zum Fotografieren bereit sind. Das Foto wird auf dem Mannschaftsdiplom angebracht, von dem jede Mannschaft ein Exemplar erhält. Wir fordern alle Mannschaften auf, sich am Donnerstag oder eventuell am Freitag fotogra fieren zu lassen. Dann kann nämlich das Mannschaftsdiplom am Samstag abgeholt werden. Weitere Fotos zur Abholung am Sonntag müssen spätestens Samstagmittag bestellt werden. Auf diese Weise wird Porto gespart. Weitere Exemplare kosten: Preis je Diplom: DKK 30,00 Porto für eventuellen Versand: Porto nach Deutschland (unabhängig von der Anzahl): DKK 60,00 Landskampe Nationalspiele Fredag aften kl. ca afvikles landskampe med hold bestående af trænere, ledere og medrejsende for ældre fra Tyskland, Norge, Østdanmark og Vestdanmark. Der spilles om guld- sølvog bronzemedaljer. Desuden modtager det vindende hold en vandrepokal. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp. Tilmelding af spillere til landsholdene skal ske torsdag inden kl til turneringskontoret. Freitagabend werden die Länderspiele von Mannschaften, bestehend aus Trainern, Leitern und begleitenden Eltern aus Deutschland, Norwegen, Ostdänemark und Westdänemark, abgehalten. Es wird um Gold- Silber- und Bronzemedaillen gespielt. Die gewinnende Nation erhält außerdem einen Wanderpokal. Unmittelbar nach dem letzten Spiel werden die Prämien überreicht. Die An mel de frist für Spieler die an den Länderspielen teilnehmen wollen, ist Donnerstag um Uhr. Bitte melden Sie sich im Informationsbüro an.

12 Udflugter Ausflüge Der er følgende udflugtsmuligheder, hvortil billetter kan købes på informationskontoret: Faarup Sommerland Beliggende mellem Blokhus og Løkken ca. 45 minutters buskørsel fra Gistrup. Stor forlystelsespark. Entreen inkluderer alle forlystelser. Pris: DKK 210 inkl. transport - DKK 125 ekskl. transport. Es gibt folgende Ausflugsmöglichkeiten. Hierfür sind Eintrittskarten im Informationsbüro erhältlich: Faarup Sommerland Liegt zwischen Blokhus und Løkken. Die Busfahrt von Gistrup dauert etwa 45 Minuten. Großer Vergnügungspark. Ist der Eintrittspreis bezahlt, dann sind alle Vergnügungen gratis. Preis: DKK 210 einschl. Transport - DKK 125 ohne Transport. Giv racismen det røde kort Giv racismen det røde kort er Spillerforeningens initiativ, der har til formål at bekæmpe racismen og diskriminationen i sporten og i samfundet, ligesom det forsøger at sprede information og viden om det positive ved mangfoldighed og integration. Projektet bygger på det store arrangement som blandt andet de professionelle fodboldspillere og diverse kulturambassadører inden for musik, tv mv., lægger for dagen. Giv racismen det røde kort spreder primært sit budskab gennem idrætsbegivenheder, hvor udøverne videregiver budskabet til publikum på lægterne og bag skærmene og gennem skolebesøg, hvor fodboldspillere deltager i fremlæggelser og lægger op til diskussion om racisme og diskrimination blandt de ældste elever i landets folkeskoler. Blandt kampagnens ambassadører regnes fodboldspillere som: Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim I år samarbejder Giv racismen det røde kort med LKB cuppen for at sprede et positivt budskab om fairplay og respekt for spillet og for hinanden. Gib Rassismus die rote Karte Gib Rassismus die rote Karte ist eine Initiative des Spielerverbandes, welche der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung im Sport und in der Gesellschaft dient, und gleichzeitig versucht, Informationen und Wissen über die Vorteile von Vielfalt und Integration zu verbreiten. Das Projekt baut auf dem großen Arrangement, das u. a. Profi-Fußballer und verschiedene kulturelle Botschafter in der Musikbranche, im Fernsehen usw. an den Tag legen. Gib Rassismus die rote Karte verbreitet hauptsächlich seine Botschaft durch sportliche Veranstaltungen, bei denen Athleten die Botschaft an das Publikum im Stadion und hinter den Bildschirmen weitergeben, und durch Schulbesuche, wo Fußballspieler an Präsentationen teilnehmen und zu Diskussionen über Rassismus und Diskriminierung anregen. Unter den Botschaftern der Kampagne gehören Fußballer wie Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim. In diesem Jahr arbeitet Gib Rassismus die rote Karte mit dem LKB-Cup zusammen, um die positive Botschaft des Fairplay und Respekt für das Spiel und für einander zu verbreiten.

13 Åbningstider Öffnungszeiten LKB-CUP Informationskontor Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Cafeteria Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Boder Torsdag Fredag Lørdag Søndag Informationsbüro Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Cafeteria Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Läden Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Lørdag aften kl spiller Diskotek Foxy i hallen Vi gentager succesen fra sidste år med Diskotek Foxy som er blandt de største mobildiskoteker i Jylland. Festen er en alkoholfri fest for alle spillere og byens børn og unge. Efter festen er der stort festfyrværkeri Kom ned i festteltet lørdag aften kl. 21 og oplev en god blanding af musik og show HARNESS Igen i år kan vi byde velkommen til den skotsk/ irsk duo Harness, der består af Archie Macfarlaen, Skotland og Fergie Mcelligott fra Irland. Archie regnes i dag for en af de absolutte bedste harmonikaspillere i Skotland og spiller med den helt specielle west coast feeling. Fergie kendes efterhånden af alle kendere af skotsk/irsk folkemusik, og han er efterhånden blevet en institution på den danske musikscene, hvor han spiller ca. 225 jobs om året. I pausen er der stort festfyrværkeri.

14 Ud over fodbolden tilbyder LKB-Cup mange andre aktiviteter Spille Beach Volley På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes en bold til at spille Beach Volley på banen for enden af Hal 2 Spille tennis På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes ketsjere og bolde til at spille tennis på banen for enden af Bane 1. Fodboldkonkurrencer Giv racismen det røde kort (GRDRK) vil være til stede ved årets LKB-Cup. GRDRK er placeret ved området ved siden af banerne 3-4 og A-E Aktivitetsperiode. Der afholdes konkurrencer tre gange af en times varighed i løbet af stævnet. Ram overlæggeren: To tre personer får tre forsøg til at ramme overlæggeren. Den der ramme flest gange vinder Straffesparkskonkurrence Jongleringskonkurrencer: En mod en: Den der holder bolden oppe i længst tid vinder en præmie To mod to: Det par der kan holde bolden oppe længst vinder Jonglere bolden på lårene 20 gange og vind en præmie Alle mod alle: Deltagerne får en bold hver inden for et afgrænset område. De prøver at holde fast i deres egen bold mens de går efter at få de andres bolde ud. Den der til sidst står tilbage med deres bold indenfor området vinder en præmie Target shot: Præcisionskonkurrence, hvor det gælder om at få bolden skudt ind i en af de seks huller. Tennis: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) Tennisschläger und bälle geliehen werden. Die Tennisbahn befindet sich am Ende des Spielfeldes 1. Beach Volley: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) ein Ball für das Beach Volley-Spiel geliehen werden. Das Beach-Volley-Feld befindet sich am Ende der Halle 2. Fußballwettbewerbe: Geben Sie Racismus die rote Karte (GRDRK) wird beim diesjährigen LKB-Cup zugegen sein. GRDRK befindet sich im Gebiet neben den Fußfallfeldern 3-4 und A-E. Aktivitätszeitraum: Im Laufe des Turniers werden 3 Gewinnspiele mit einer Dauer von je einer Stunde abgehalten. Triff die Latte: Zwei bis drei Teilnehmer bekommen je drei Versuche, die Latte zutreffen. Derjenige, der die Latte am oftesten trifft, gewinnt. Elf-Meter-Schießen. Jonglierwettbewerb: Einer gegen Einen: Derjenige, der den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Zwei gegen Zwei: Das Paar, das den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Derjenige, der den Ball 20 Mal mit den Oberschenkeln jonglieren kann, gewinnt einen Preis. Alle gegen alle: Die Teilnehmer bekommen jeder einen Ball in einem abgegrenzten Feld. Sie versuchen, ihren eigenen Ball festzuhalten und gleichzeitig, die Bälle der Gegner aus dem Feld zu spielen. Derjenige, der zum Schluss als Letzter mit seinem Ball im Feld steht, gewinnt eine Prämie. Target shot: Präzisionswettbewerb, wobei es darum geht, den Ball in eines der 6 Löcher zu schießen.

15 RESULTATER FRA FINALEKAMPENE VED DEN 33. LKB CUP MAJ 2013 MEDALJEFORDELINGEN VED DEN 33. LKB CUP MAJ 2013 LKB-CUP PIGER (7) U10: Aalborg KFUM Vejgaard Gug Fremad Valby U11: Støvring IF Greipstad RKG Nøvling U12: Støvring IF Randesund IL (straffe) RKG FC Lejre PIGER (9) U13: Støvring IF Hadsten Sports Klub AB Tårnby LKB PIGER (11) U15: Fremad Valby p FC Solsiden p FK Vigør p Lyngdal IL... 7 p DRENGE (7) U9: AB Tårnby 1 AB Tårnby FC Lejre Storvorde/Sejlflod U10: AB Tårnby 1 LKB Aalborg KFUM Østerbro IF U11: AB Tårnby 1 FC Lejre FC Lejre 1 Kastrup Boldklub U12: Hirtshals Boldklub FC Lejre SV Toondorf Lohe SSC Hagen Ahrensburg DRENGE (11) U13: Roskilde B1906 Riska FK Lyngdal IL AB Tårnby U14: Randesund IL Lyngdal IL Østerbro IF LKB U15: FK Vigør 1 LKB (straffe) Svenstrup/Godthåb LKB KLUB GULD SØLV BRONZE 4.PLADS AB Tårnby Støvring IF 3 Randesund I 1 1 Aalborg KFUM 1 1 FK Vigør 1 1 Fremad Valby 1 1 Roskilde B Hirtshals Boldklub 1 FC Lejre LKB-Gistrup 2 3 Lyngdal IL Greipstad 1 Vejgaard Boldklub 1 Hadsten Sports Klub 1 Riska FK 1 FC Solsiden 1 RKG 2 Østerbro IF 1 1 Gug Boldklub 1 Svenstrup/Godthåb 1 SV Tonndorf Lohe 1 Nøvling 1 SSC Hagen Ahrensburg 1 Storvorde/Sejlflod 1 Kastrup Boldklub 1 PÅ GENSYN NÆSTE ÅR TIL LKB-CUP MAJ 2015 AUF WIEDERSEHEN IM NÄCHSTEN JAHR ZUM: LKB-CUP MAI 2015 Under afviklingen af Cup en vil resultater, stillinger og billeder løbende blive lagt ud på vores hjemmeside Wärend des Turniers werden die Ergebnisse, Platzierungen und Bilder laufend auf unserer Homepage

16 LKB-CUP 2014 Da der er meget begrænsede parkeringsmuligheder tæt på LKB-Gistrup, opfordrer vi alle til i så høj grad som muligt at benytte stævnebusserne til og fra indkvarteringsskolerne. 16 Da es sehr begrenzte Parkmöglichkeiten in der Nähe von LKB- Gistrup gibt, fordern wir alle dazu auf, so viel wie möglich die LKB-Busse zu/von den Unterbringungsschulen zu nehmen. Til bane i Nøvling/ Spielfeld in Nøvling Tryk og layout: Novagraf A/S

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL LKB-CUP Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 011 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. Afslut sæsonen med fodbold i centrum... Arrangør: Formand

BIF-CUP BRANDE. Afslut sæsonen med fodbold i centrum... Arrangør: Formand BIF-CUP BRANDE Afslut sæsonen med fodbold i centrum... Dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSA I BRANDE IDRÆTSFORENING Torsdag d. 31. januar 2008 kl. 20.00 på Brande Sta 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thy Cup 2013. Program

Thy Cup 2013. Program Thy Cup 2013 Internationalt ungdomshåndboldstævne i Thisted den 27. 30. december 2013 Program 13 08 THI 'TED S 2 THY-CUP 2013 THISTED Velkommen til Thy Cup 2013 For 36. gang i træk har Thisted IKs ungdomsafdeling

Læs mere

KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40

KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40 KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40 BADMINTON LKB Cup 2007 FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS 17. maj - 20. maj VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup LÆS INDE I BLADET: Program for LKB

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

fordi du kun har én ferie 2014 Treldenæsvej 297 DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75 95 71 83 trelde@mycamp.dk

fordi du kun har én ferie 2014 Treldenæsvej 297 DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75 95 71 83 trelde@mycamp.dk Klik ind på vores facebookside: Facebook.com/trelde og få gode tilbud og del dine oplevelser med de andre facebook venner. fordi du kun har én ferie 2014 www.mycamp.dk Treldenæsvej 297 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg Frühjahr/Sommer 2014 1 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13 30-31 26-27 Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg 2 Forord/Vorwort Harald Haugaard, violinist,

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS

DANSK DEUTSCH. Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS DANSK DEUTSCH 2014 Tversted NATURLIG OG LIDT SPECIEL SO NATÜRLICH UND DOCH EIN WENIG ANDERS Tversted I bunden af Tannis Bugt ligger Tversted, en charmerende landsby ved Vesterhavet. Holder du ferie her,

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801)

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Inhalt Vorwort Unser Team Unsere Räumlichkeiten Das altersgemischte

Læs mere

Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005

Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005 Maritime oplevelser 2005 MARITIME ERLEBNISSE 2005 Indhold/Inhalt Så stil Søs - Dagture/Auf See Tagestörns...4 Ferie om bord/ferien an Bord...6 Charterture/Chartertörns...8 Fyn Rundt er det hele/rund Fünen

Læs mere

KRATTEN. LKB Cup 2006 LÆS INDE I BLADET: BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE. TENNIS 25. maj - 28. maj 2006 VOLLEYBALL. Maj 2006 NR.

KRATTEN. LKB Cup 2006 LÆS INDE I BLADET: BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE. TENNIS 25. maj - 28. maj 2006 VOLLEYBALL. Maj 2006 NR. KRATTEN Maj 2006 NR.2 ÅRGANG 39 BADMINTON LKB Cup 2006 FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS 25. maj - 28. maj 2006 VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Klubbens 65 års jubilæum Håndbold er tilbage i Gistrup Borgerbal

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4.

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4. 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2 T I L S A M T L I G E J O R D B R U G E R E LHN S NYHEDSMAGASIN L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R H A U P T V E R E I N F Ü R N O R D S C H L E S W I G - EN LANDBOFORENING

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

SOMMER. Velkommen til Skærbæk Fritidscenter

SOMMER. Velkommen til Skærbæk Fritidscenter SOMMER 2015 i Skærbæk Fritidscenter Stort aktivitetsprogram - se indeni - se også www.kursus-fritidscenter.dk Svømmehallens åbningstider 28.06.2015-28.08.2015 Svømmehallen - et paradis for alle I vores

Læs mere

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN

DANSK DEuTSch. Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Tversted DANSK DEuTSch 2013 Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie med ren afslapning på en af Danmarks

Læs mere

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). Foto & lay-out: H. Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte und

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Omø Turistinformation

Omø Turistinformation 2012/13 Velkommen til Omø! Herzlich willkommen auf Omø! Det glæder os, at du har valgt at besøge Omø, og vi ønsker dig et spændende ophold på øen. Vi vil her give dig nogle praktiske oplysninger, som kan

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær

LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Nr. 6 / December 2012 LÆS BLA. OM December på SINE, Fodbold på SINE, hus D-E-F, Brobygning og meget mere... Dette nummer 04/ 3. December på

Læs mere

Nummer 2 26. september 2007. At være studerende på Kogtved Søfartsskole s. 2+7. SOL har afviklet dettes semester landsrådsmøde s.

Nummer 2 26. september 2007. At være studerende på Kogtved Søfartsskole s. 2+7. SOL har afviklet dettes semester landsrådsmøde s. Nummer 2 26. september 2007 At være studerende på Kogtved Søfartsskole s. 2+7 SOL har afviklet dettes semester landsrådsmøde s. 8 At være studerende på Kogtved Søfartsskole For R e d e r i e t A.P. M ø

Læs mere

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms Torsdag d. 23. juli kl. 20.00

Læs mere

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Uddannelsespraktik i udlandet De vigtigste spørgsmål før udlandsopholdets begyndelse Ausbildungspraktika im Ausland Die wichtigsten Fragen vor Beginn

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Tema: Opdag Tyskland 2 Kast dig ud i det tyske sprog (Foto: Lars Salomonsen) 2015 er året, hvor ordet»fingerspitzgefühl«blev tilføjet til

Læs mere

»Slesvigland« Inhalt / Indhold

»Slesvigland« Inhalt / Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere