VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP LKB-CUP INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige baner? Hvad gør man i tilfælde af skader? Hvor kan man som gæst parkere? Program for stævnets aktiviteter Regler for afviklingen af turneringen, herunder bestemmelser om holdkort Åbningstider. Og mange andre ting INHALT Hier finden Sie Informationen über: Wo befinden sich die verschiedenen Fußballfelder? Wie verhält man sich bei Verletzungen? Wo kann man als Gast parken? Programm über die Aktivitäten während des Turniers. Regeln für die Abwicklung des Turniers, hierunter Bestimmungen über Mannschaftskarten. Öffnungszeiten. Und vieles vieles mehr.

2 Baner/Plätze/Pitches For jer med smart phones har i mulighed at følge stævnet online. Scan QR-koden eller tast linket ind i jeres browser på telefonen. Klip ud og medbring på banerne

3 Den 34. LKB Cup bliver skudt i gang Der 34. LKB Cup beginnt LKB-CUP Så er tiden igen inde til endnu en LKB Cup her i Gistrup er derfor er det naturligvis endnu engang en meget stor fornøjelse for mig som formand at kunne byde jer alle hjertelig velkommen. På baggrund af et relativt beskedent fremmøde ved sidste års cup, har vores turneringsudvalg og bestyrelse fokuseret meget på at få flere deltagere med i år og det er lykkedes i en sådan grad, at den 34. LKB Cup uden sammenligning bliver den største til dato. Derfor er der i år næsten tale om flere nye bekendtskaber end gamle kendige under indmarchen på Gistrup stadion torsdag formiddag. Der er rigtigt mange hold med fra Norge i år og hovedparten af de nye hold kommer fra områder, der ikke normalt har været repræsenteret, så det forventer vi os meget af. Der er heldigvis også stadig meget stor opbakning fra de kendte klubber på Sjælland, hvorimod antallet af tyske klubber desværre stadig falder. Heldigvis har vi da stadig venskabsklubben SV Toondorf Lohe samt SSC Hagen Ahrensburg med i år. Normalt går bekymringen omkring banerne op til årets cup på, om vi nu for lov til at bruge banerne inden der er cup og om de nu når at blive tilstrækkeligt tørre. Disse bekymringer har vi slet ikke haft i år for med en usædvanlig mild vinter og et meget varmt og tørt forår, fik vi i år lov til at tage vores anlæg i brug langt tidligere end før set. Da vi derudover har renoveret den store lysbane midt i Gistrup, burde alle baner i år være ganske indbydende at spille på for de omkring 190 hold, der deltager i de kommende fire dage. Også i år har vi som arrangør sørget for at få nogle arrangementer ud over det at spille fodbold. Vi ved af erfaring, at det sociale islæt i de fire dage i Gistrup betyder rigtigt meget for deltagerne og at det gør den store forskel i forhold til andre tilsvarende turneringer. Der er således igen fællesarrangementer i form af landskampe i fodbold for trænere, diskotek for spillerne samt fyrværkeri sent lørdag aften og musik i teltet, for slet ikke at nævne den populære tur til Fårup Sommerland fredag. De nævnte sociale arrangementer giver mulighed for at deltagerne fra indog udland kan få nære relationer, der holder i mange år, på tværs af klubberne og landegrænserne, for det har LKB-Gistrup som arrangør både set og glædet sig over i rigtigt mange tilfælde gennem årene. Da turneringen nu står foran sin start, er LKB-Gistrups mange forberedelser gennem de sidste måneder slut og fra nu af er det op til jer som gæster at få så meget ud af opholdet her i Gistrup som muligt. Derfor appellere vi til at der vises fair play både på banerne og uden for, da den rette stemning er af alt afgørende betydning for deltagernes oplevelse af årets store turnering. Rigtig hjertelig velkommen til Gistrup og god kamp Med sportslig hilsen Kjeld Mølbæk Hovedformand Nun ist die Zeit für einen weiteren LKB Cup hier in Gistrup gekommen. Darum ist es natürlich wieder einmal für mich als Hauptvorsitzender eine sehr große Freude, Sie alle herzlich Willkommen zu heißen. Basierend auf einer relativ bescheidenen Teilnahme an dem letztjährigen Cup, hat unsere Turniervorstand sich darauf konzentriert, mehr Teilnehmer in diesem Jahr dabei zu haben. Dieses ist in einem solchen Ausmaß geglückt, dass der 34. LKB Cup ohne Vergleich der bisher größte wird. Deshalb können wir in diesem Jahr während der Parade ins Gistrup Stadion am Donnerstagmorgen mehr über neue ekanntschaften sprechen, als über alte Bekannte. Dieses Jahr sind viele Mannschaften aus Norwegen dabei, und die Mehrheit der neuen Mannschaften kommen aus Gebieten, die bisher nicht repräsentiert waren, wovon wir uns viel erwarten. Glücklicherweise bekommen wir auch immer noch eine sehr große Unterstützung von den bekannten Vereinen aus Sjælland, während die Anzahl der deutschen Clubs leider weiter fällt. Glücklicherweise haben wir in diesem Jahr auch wieder unsere Freundschaft-Vereine SV Tonndorf Lohe und SSC Hagen Ahrensburg dabei. Normalerweise drehen sich unsere Sorgen immer um die Fußballfelder, und ob wir nun die Spielfelder vor dem Cup in Gebrauch nehmen können und ob diese ausreichend trocken sind. Diese Bedenken haben wir in diesem Jahr überhaupt nicht gehabt. Aufgrund des ungewöhnlich milden Winters und einem warmen und trockenen Frühjahr konnten wir unsere Anlage wesentlich früher als je zuvor in Gebrauch nehmen. Da wir darüber hinaus das große Lichtfeld mitten in Gistrup renoviert haben, sollten alle Spielfelder in diesem Jahr recht einladend sein für alle die ca. 190 Mannschaften, die in den kommenden 4 Tagen teilnehmen. Auch in diesem Jahr haben wir als Organisatoren dafür gesorgt, Ereignisse über den Fußball hinaus, zu organisieren. Wir wissen aus Erfahrung, dass das soziale Element in den vier Tagen in Gistrup sehr viel für die Teilnehmer bedeutet, und es macht einen großen Unterschied im Vergleich zu anderen ähnlichen Turnieren. So gibt es wieder gemeinsame Veranstaltungen in Form von Fußball- Länderspielen für Trainer, Diskothek für die Spieler sowie Feuerwerk am späten Samstagabend und Musik im Zelt. Nicht zu vergessen, der beliebte Ausflug ins Fårup Sommerland am Freitag. Diese gemeinsamen Veranstaltungen bieten die Gelegenheit, dass Teilnehmer aus dem In-und Ausland langjährige nahe Beziehungen über die Vereine und Landesgrenzen hinaus knüpfen. Das hat der LKB Gistrup als Veranstalter gesehen und sich im Laufe der Jahre auch sehr darüber gefreut. Da das Turnier nun vor seinem Start steht, sind die vielen Vorbereitungen des LKB Gistrups in den letzten Monaten vorüber und von nun an liegt es an Ihnen, liebe Gäste, möglichst viele gute Erlebnisse aus Ihrem Aufenthalt in Gistrup heraus zu bekommen. Deshalb appellieren wir daran, Fair Play sowohl auf und außerhalb der Spielfelder zu zeigen, da die richtige Stimmung eine wichtige Bedeutung für das Erlebnis der Teilnehmer an diesem großen Turnier hat. Herzlich willkommen in Gistrup und viel Erfolg. Mit sportlichen Grüßen Kjeld Mølbæk Hauptvorsitzender

4 Praktiske oplysninger Rygning Rygning er ikke tilladt indendørs. Det gælder skoler, omklædningsrum, gangarealer, cafeteria, haller og festteltet. Rygning må altså foregå udendørs. Samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter til stede ved bane E, D. Telefon Falck Ved alvorligere skader eller ved usikkerhed benyttes skadestuen. Kørsel foretages med Falck. Telefonnummeret til Falck er: LKB s abonnement-nr. er: Vagtlæge I tilfælde af sygdom kontaktes vagtlægen på tlf Ulykker Ved ulykkestilfælde kontaktes samaritterne, skolevagten eller informationskontoret. I værste fald kaldes alarm 112. Turneringsledelse og Information I underetagen ved LKB s klubhus findes 2 kontorer: Turneringskontor, der tager sig af spørgsmål vedr. afvikling af fodboldturneringen. Turneringskontoret er åbent, medens der spilles kampe. Turneringsledelsen kan under stævnet kontaktes på mobil (Claus Andresen) eller mobil (Kristoffer Stormark) Informationskontor, der tager sig af alle andre opgaver, herunder modtagelse af betaling, veksling af valuta og salg af billetter. Det er muligt at betale ved hjælp af danske og internationale betalingskort. Ved internationale betalingskort fratrækkes et eventuelt gebyr til kortudstederen. Glemte sager Glemte sager kan afhentes på informationskontoret. Auskünfte Rauchen Rauchen ist drinnen nicht gestattet. Das gilt in den Schulen, Umkleideräumen, Gängen, der Cafeteria, in den Hallen und im Festzelt. Rauchen muss also im Freien geschehen. Bei Verletzungen Während des Fußballturniers befinden sich Sanitäter beim Spielfeld E, D. Rettungsdienst Bei ernsten Verletzungen oder im Zweifelsfall die Unfallstation des Krankenhauses benutzen. Telefon: Die Abonnementsnummer des LKB ist: Wachhabender Arzt Bei Krankheit ist der diensthabende Arzt telefonisch erreichbar. Telefon: Unfälle Bei Unfällen setzen Sie sich bitte mit den Sanitätern, der Wache in der Schule oder mit dem Informationsbüro in Verbindung. Alarm ist 112. Turnierleitung und Information Im Kellergeschoß des LKB-Klubhauses befinden sich 2 Büros: Das Turnierbüro behandelt Fragen über die Abwicklung des Fussballturniers. Das Büro ist während der Spielzeit geöffnet. Der Turnierleitung kann während der Veranstaltung auf dem Handy kontaktiert werden, (Claus Andresen) oder (Kristoffer Stormark) Das Informationsbüro behandelt alle andere Aufgaben, z.b. Entgegennahme von Bezahlungen, Geldwechsel, Kartenverkauf usw. Es kann mit dänischen und internationalen Scheckkarten/Kreditkarten bezahlt werden. Bei internationalen Scheckkarten/Kreditkarten berechnet der Kartenaussteller eventuell eine Gebühr. Fundsachen Vergessene/gefundene Sachen können im Informationsbüro abgeholt/abgeliefert werden.

5 Program for LKB-CUP 2014 LKB-CUP Onsdag den 28. Maj Aften Ankomst og indkvartering Torsdag den 29. maj Alle deltagere mødes ved bane Officiel åbning af LKB-Cup på bane 1. På Gistrup stadion afholdes en kort åbningsceremoni, hvor LKB-Gistrups formand Kjeld Mølbæk byder deltagerne velkommen Fodboldturnering Musik i festteltet Fredag den 30. maj Udflugter til Faarup Sommerland Fodboldturnering Landskampe for ledere og trænere. Der spilles Cup-turnering mellem 4 hold. Vestdanmark, Østdanmark, Norge og Tyskland. 7-mands hold spiller om medaljer og en vandrepokal. Præmieoverrækkelse til landsholdene Musik i festteltet Lørdag den 31. maj Fodboldturnering Diskotek Foxybeat underholder spillerne i Gistruphallen Skotsk/irsk folkemusik samt pop/rock i festteltet v/ den irske duo Harness. Kun afbrudt af festfyrværkeriet Stort festfyrværkeri på bane 1 ved Gistruphallen Søndag den 1. juni Afsluttende kampe, heriblandt finaler og bronzekampe. Afrejse Mittwoch den 28. Mai Abends Ankunft und Unterbringung Donnerstag den 29. Mai Alle Teilnehmer treffen sich am Spielfeld Offizielle Eröffnung des LKB-Cup auf Spielfeld 1. Im Stadion von Gistrup wird eine kurze Eröffnungszeremonie gehalten, wo der Vorsitzende des LKB-Gistrup, Kjeld Mølbæk, alle herzlich willkommen heißen wird Fußballturnier Musik im Festzelt Freitag den 30. Mai Ausflüge zum Faarup Sommerland Fußballturnier Nationalspiele für Leiter und Trainer. 7-Spieler Mannschaften aus Westdänemark, Ostdänemark, Norwegen und Deutschland spielen um Medaillen und einen Wanderpokal. Preisverleihung an die National- Mannschaften Musik im Festzelt Samstag den 31. Mai Fußballturnier Diskothek Foxybeat unterhält die Spieler in der Halle Das Irische Duo Harness spielt schottische/irische Volksmusik sowie Pop/Rock im Festzelt Großes Festfeuerwerk auf Spielfeld 1 Sonntag den 1. Juni Die letzten Spiele, hierunter Endspiele für die 4 besten Mannschaften. Abreise

6 Deltagende klubber Teilnehmende Vereine KLUB / VEREIN LAND HOLD / MANNS- CHAFTEN SSC Hagen Ahrensburg D 3 SV Tonndorf-Lohe D 3 Bærums verk Bryngutta N 1 FK Vigør N 14 Greipstad IL N 9 Hånes I.L N 7 Kragerø IF N 5 Lura IL N 2 Lyngdal IL N 8 Randesund N 15 Sundjordet IL N 1 Torp IF N 2 Vindbjart I.L N 19 LOKALE KLUBBER/ MANNSCHAFTEN Aalborg Chang DK 3 Aalborg KFUM DK 3 ATI Fodboldpiger DK 1 FC Solsiden DK 1 Gug BK DK 1 LKB-Gistrup DK 17 NFK/VFB DK 1 RKG DK 1 SSB DK 1 Støvring IF DK 2 Vejgaard DK 1 Hold i alt LKB-Cup AB Tårnby DK 14 B93 DK 2 FC Lejre DK 9 Fremad Valby DK 9 Hadsten Sports Klub DK 5 Hirthals DK 5 Karlslunde IF DK 1 Kastrup Boldklub DK 4 Næstved DK 1 PFU05 DK 1 Team Horne-Hirtshals DK 3 Tåsinge FB DK 1 Vejgaard Boldspilklub DK 1 Østerbro IF DK 7

7 LKB-CUP Fodboldturneringen Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Ved alle kampe udfyldes og indleveres til kampens dommer et hold-kamp-kort, der indeholder navne og numre (hvis der er numre på trøjerne), på de spillere der skal benyttes i den enkelte kamp. Torsdag, fredag og lørdag spilles de indledende puljekampe. Alle hold går videre i turneringen. De bedste fra puljerne møder hinanden og spiller sig efterhånden frem til finale og kamp om 3. pladsen. Også de dårligst placerede spiller placeringskampe. Slutspilskampe finder sted lørdag aften og søndag. Alle kampe spilles i Gistrup, dog spilles der lørdag 11-mands kampe i Nøvling ca. 5 km. fra Gistrup, se kort på bagsiden. Der sørges for bustransport til og fra banen i Nøvling, se busplanerne, der udleveres til holdene ved ankomst Resultater Resultater af kampene i fodboldturneringen vil blive sat op på en tavle uden for turneringskontoret og kan dag for dag følges på Præmieoverrækkelse De 4 bedst placerede hold bedes møde til præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalen i den enkelte række. I alle rækker spilles finaler og slutkampe søndag Omklædning Det henstilles til de indkvarterede hold, at de klæder om, hvor de bor, og kun benytter omklædnings-rummene til at bade i. Omklædningsrum 1-6 findes i LKB's klubhus ved hal 1. Omklædningsrum findes i underetagen under hal 2. Rummene er fordelt som følger: Rum 1, 5, 6, 10, 12 og 13: Herrer og drenge Rum 2, 3, 4, 11 og 14: Damer og piger Rum 15: Dommere Riv ud

8 Regler for afvikling af fodboldkampe Der spilles efter Fodboldloven (Love for Association Fodbold). I LKB-cuppen anvendes følgende særregler: Spillernes antal På 11-mands hold må der højst benyttes 15 spillere pr. kamp. På 9-mands hold må der højst benyttes 13 spillere pr. kamp. På 7-mands hold må der højst benyttes 11 spillere pr. kamp. Spilletiden 11-mands rækker spiller 2 x 20 minutter. 9-mands rækker spiller 2 x 20 minutter. 7-mands rækker spiller 2 x 12 minutter. Udskiftning Udskiftning sker frit under stop i spillet. Dommeren varskos ved alle udskiftninger. En tidligere udskiftet spiller må gerne skiftes ind igen. Alle udskiftninger skal foretages fra sidelinjen tæt på midterlinjen. Advarsler og udvisning En spiller, der tildeles en advarsel, udvises i 5 minutter. En spiller, som tildeles sin anden advarsel i samme kamp, udvises for resten af kampen. En spiller, som tildeles direkte rødt, udvises for resten af kampen. Slutspilskampe Ved uafgjorte kampe, hvor der skal findes en vinder, går man videre til straffesparkkonkurrence. Straffesparkskonkurrencer indledes med 5 spark til hvert hold. Hvis der efter 5 spark til hvert hold stadig ingen vinder er fundet, sparker en spiller, der ikke hidtil ikke har sparket fra hvert hold skiftevis indtil, der er fundet en vinder. I medaljekampe er der ved uafgjort efter ordinærspilletids udløb omkamp på 2 x 5 min. Hvis der efter omkampen stadig ikke er fundet en vinder, går man videre til Straffesparkskonkurrence efter ovenstående regler. Off-side: I 7-mandsrækkerne anvendes offside reglen ikke. Tilbagelægning: I 9:9 og 11:11 er det ikke tilladt for målmanden at samle bolden op med hænderne, hvis den forsætligt er sparket til ham af en medspiller eller efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller. Hvis målmanden i ovenstående tilfælde samler bolden op, dømmes der indirekte frispark til modspillerne. Frispark: Ved alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) skal modstanderen minimum være 5 meter væk. I 7-mands er alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) direkte. Hjørnespark I alle 7-mandsrækker og U13 drenge/piger må der benyttes kort hjørnespark, dvs. bolden må frit placeres et sted på baglinjen mellem målfeltet og sidelinjen. Målspark Målspark (samt frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold) er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet (i 7 mands: målfeltet) blot bolden har bevæget sig eller er sparket op i hænderne på målmanden. Det er ikke tilladt modstanderne at være i straffesparksfeltet (i 7 mands: målfeltet) ved målspark. I 7-mands må målmanden frit sætte bolden i spil, når der er dømt målspark. Ekstra spiller Hvis et hold i 7:7 kampe kommer bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Yderligere en ekstra spiller må sættes ind, hvis holdet kommer bagud med 6 mål etc. Den ekstra spiller skal tages ud igen, hvis måldifferencen igen bliver mindre end 3 mål etc. Aldersdispensation Det er tilladt at benytte op til to spillere på automatisk aldersdispensation der er født i sidste halvår i årgangen før den hvori spilleren skal spille, dvs. ikke er født tidligere end den 1/7 året før årgangen. Ansøgning om alle andre former for aldersdispensation eller anden dispensation, skal indsendes til turneringsledelsen senest 7 dage inden turneringen. Ved force majeure eller opstået problemer/skader under turneringen der på den ene eller anden måde kræver dispensation, skal turneringsledelsen straks kontaktes. Spilletøj Ved sammenfald i tøjfarve er det udeholdet der skal benytte skifte til anden trøje eller benytte ovetræks veste. Hold En spiller kan kun repræsentere et hold under hele turneringen, hvis dette ikke overholdes, vil alle hold som spillerne har været benyttet på i løbet af turneringen, blive trukket ud af turneringen. Protester Protester skal nedlægges skriftligt til turneringskomiteen senest 30 min. efter en kamps afslutning med et depositum på 150 DKR, der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Alle protester og klager skal rettes til turneringsledelsen (Turneringskontoret), hvis afgørelse er definitiv og bindende. Tiebreak regler Ved point lighed i grupperne benyttes følgende regler 1. Point indbydes møde. 2. Måldifferencen i indbydes møde 3. Måldifferencen i SAMTLIGE kampe (d.v.s mål i alle kampe i gruppen) 4. Antal scoret mål. 5. Straffe Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start. Ved alle kampe udfyldes og indleveres til kampens dommer et hold-kamp-kort, der indeholder navne og numre (hvis der er numre på trøjerne), på de spillere der skal benyttes i den enkelte kamp. Flytning af kampe Stævneledelsen kan til en hver tid flytte eller ændre kamp tidspunkt og baneplads. Det kan forekomme at turneringsledelsen må flytte kampe, det kan være pga. baneforhold eller for at alle gæster kan få deres kampe afviklet. Vi vil til en hver tid kontakte begge klubber og information vil være tilgængeligt på stævnekontoret.

9 Das Fußballturnier LKB-CUP Mannschaftskarten: Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem My- Team-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Bei allen Spielen müssen Mannschafts-Spiel-Karten mit den Namen und Nummern (wenn sich Nummern auf der Kleidung befinden) der Spielern, die in den einzelnen Spielen eingesetzt werden, ausgefüllt und dem jeweiligen Schiedsrichter des Spieles ausgehändigt werden. Donnerstag, Freitag und Samstag werden die Spiele der Vorrunde gespielt. Alle Mannschaften gehen im Turnier weiter. Endspiele werden Samstagabend und Sonntag gespielt. Die Besten der Gruppen spielen gegeneinander und spielen sich allmählich zur Endrunde und zum Spiel um den 3. Platz vor. Auch die am schlechtesten eingestuften Mannschaften spielen noch einmal, damit alle am Ende eine gewisse Position in der Altersgruppe bekommen. Alle Spiele werden in Gistrup gespielt, jedoch werden die Spiele der 11-Teams am Samstag in Nøvling, ca. 5 km von Gistrup, abgewickelt, siehe Karte auf der Rückseite. Es ist für Bustransport nach Nøvling und zurück gesorgt. Sehen Sie dazu die Busfahrpläne, die bei der Ankunft aufgehändigt werden. Ergebnisse Die Ergebnisse der Spiele des Fußballturniers werden an einer Anschlagtafel außerhalb des LKB-Klubhauses und täglich auf bekannt gegeben. Preisüberreichung Preisüberreichung für die 4 besten Mannschaften findet unmittelbar nach der Endrunde der einzelnen Klassen statt. Alle Endspiele (Finalen und Placierungen) werden dieses Jahr Sonntag gespielt. Umkleiden Die untergebrachten Mannschaften werden gebeten, sich in ihrer Unterbringung umzukleiden, und daß die Umkleideräume nur zum Baden benutzt werden. Die Umkleideräume 1-6 befinden sich im LKB-Klubhaus und bei Halle 1. Die Umkleideräume befinden sich im Untergeschoss unter der Halle 2. Die Räume sind folgendermaßen eingeteilt: Raum 1, 5, 6, 10, 12 und 13: Herren und Jungen Raum 2, 3, 4, 11 und 14: Damen und Mädchen Raum 15: Schiedsrichter

10 Turnierregeln Anzahl der Spieler In 11-er Teams dürfen maximal 15 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 9-er Teams dürfen maximal 13 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. In 7-er Teams dürfen maximal 11 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. Spielzeit In 11-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. In 9-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. In 7-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. Auswechslung Auswechslungen dürfen frei während eines Spielstopps stattfinden. Der Schiedsrichter muss über die Auswechslung informiert werden Ein ausgewechselter Spieler darf gerne zum späteren Zeitpunkt wieder eingewechselt werden. Auswechslungen müssen von der Seitenlinie ausgeführt werden, unmittelbar an der Mittelinie. Gelbe und Rote Karten Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte, wird er mit einer 5-minütigen Spielsperre bestraft. Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte zweimal im gleichen Spiel, wird er mit einer Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Bekommt ein Spieler die Rote Karte, wird er mit einer sofortigen Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Endspiele Bei Unentschieden in einem Endrundenspiel, wird das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden. Beide Mannschaften schießen je 5-mal. Sofern nach 5 Schüssen kein Gewinner feststeht, muss ein Spieler jeder Mannschaft, der noch nicht geschossen hat, noch einen Elfmeter schießen, bis ein Gewinner feststeht. Im Endspiel gibt es bei Unentschieden eine Nachspielzeit von 2 x 5 min. Sofern kein Gewinner nach der Nachspielzeit feststeht, wird das Spiel durch Elfmeterschießen gemäß den oben genannten Regeln entschieden. Off-side Wird in den 7-er Teams nicht angewandt. Rückpass Bei 9:9 und 11:11 ist es dem Torwart nicht erlaubt, den Ball in die Hände zu nehmen, wenn er ihm vorsätzlich durch einen Mitspieler zugespielt wurde oder wenn er den Ball direkt bei einem Einwurf durch einen Mitspieler erhalten hat. Sofern der Torwart in diesen Fällen den Ball in seine Hände nimmt, wird ein indirekter Freistoß für die gegnerischer Mannschaft erteilt. Freistoß Bei allen Freistößen (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) muss der Gegner mindestens 5 Meter Abstand halten. In 7-Teams sind sämtliche Freistöße (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) direkt. Eckball In 7-Teams und U13 Jungen/Mädchen ist eine kurze Ecke erlaubt, d.h., dass der Ball nach eigenem Ermessen zwischen dem 16- Meter-Raum und der Seitenlinie platziert werden darf. Abstöße Abstöße (und Freistöße im Strafraum der verteidigenden Mannschaft) sind gültig, auch wenn der Ball nicht direkt aus dem Strafraum geschossen wird (bei 7-Teams: Torraum), wenn der Ball bewegt wurde oder dem Torwart in die Hände gespielt wurde. Es ist den Gegnern nicht gestattet, sich bei Abstoß im Strafraum (bei 7-Teams: Torraum) aufzuhalten. In 7-Teams darf der Torwart den Ball frei ins Spiel setzen, wenn Abstoß bestimmt wurde. Zusatzspieler Sofern eine Mannschaft in 7:7-Spielen mit 3 Toren in Rückstand gerät, darf sie einen zusätzlichen Spieler einsetzen. Sofern sie mit 6 Toren in Rückstand rät, darf sie zwei zusätzliche Spieler ins Spiel schicken, usw. Die Zusatzspieler müssen das Spielfeld wieder verlassen, wenn der Rückstand weniger als 6 bzw. 3 Tore beträgt. Altersdispensation Es ist erlaubt, bis zu zwei Spielern Altersdispensation zu erteilen, wenn diese im letzten Halbjahr des Vorjahrganges, wo die Spieler spielen sollen, geboren sind, d. h. dass sie nicht vor dem im Jahr des Vorjahrganges geboren sein dürfen. Ansuchen um alle anderen Formen von Altersdispensation oder andere Dispensation müssen spätestens 7 Tage vor Turnierbeginn an die Turnierleitung geschickt werden. Bei höherer Gewalt oder bei entstandenen Problemen/Verletzungen/Schäden, die die eine oder andere Dispensation erforderlich machen, muss die Turnierleitung sofort unterrichtet werden. Spielkleidung Bei gleicher Kleidungsfarbe muss das auswärtige Team zu einer anderen Farbe wechseln oder Überziehwesten tragen. Mannschaften Ein Spieler kann nur eine Mannschaft während des gesamten Turniers repräsentieren. Wenn dieses nicht eingehalten wird, werden alle Mannschaften, in denen dieser Spieler während des Turniers benutzt wurde, aus dem Turnier gezogen. Proteste Proteste müssen schriftlich bei der Turnierleitung spätestens 30 Min. nach Spielschluss mit einer Anzahlung von Dkr. 150,00 eingereicht werden. Die Anzahlung wird zurückgezahlt, wenn dem Protest stattgegeben wird. Alle Proteste und Klagen müssen an die Turnierleitung (Turnierbüro) gerichtet werden, dessen Entscheidung definitiv und bindend ist. Tiebrake-Regeln Bei Punktgleichheit in den Gruppen werden folgende Regeln angewandt: 1. Punkte im direkten Spiel. 2. Tordifferenz im direkten Spiel. 3. Tordifferenz in SÄMTLICHEN Spielen (d. h. Tore in allen Spielen der Gruppe) 4. Anzahl der erzielten Tore 5. Strafe Mannschaftskarten Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem MyTeam-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Bei allen Spielen müssen Mannschafts-Spiel-Karten mit den Namen und Nummern (wenn sich Nummern auf der Kleidung befinden) der Spielern, die in den einzelnen Spielen eingesetzt werden, ausgefüllt und dem jeweiligen Schiedsrichter des Spieles ausgehändigt werden. Verlegung von Spielen Die Turnierleitung kann zu jeder Zeit Spiele auf ein anderes Spielfeld verlegen oder den Zeitpunkt des Spieles ändern. Es kann vorkommen, dass die Turnierleitung Spiele auf andere Spielfelder verlegt. Dieses geschieht, wenn die Verhältnisse auf dem Spielfeld das Spiel nicht zulassen oder um dafür zu sorgen, dass alle Gäste ihre Spiele abwickeln können. Die Turnierleitung wird jederzeit die betroffenen Mannschaften darüber informieren. Informationen sind auch im Turnierbüro erhältlich.

11 Fotografering Fotografieren LKB-CUP Der er et gratis holddiplom med foto til hvert hold. Alle indkvarterede hold bedes derfor henvende sig på turneringskontoret, når holdet er klar til at blive fotograferet. Fotografiet vil blive monteret på et holddiplom, som hvert hold får udleveret i ét eksemplar. Vi opfordrer holdene til at lade sig fotografere torsdag eller evt. fredag aften. I så fald vil holddiplomet være klar til afhentning lørdag, og det vil være muligt at bestille ekstra eksemplarer til levering inden hjemrejsen, hvorved man sparer porto. Pris for yderligere eksemplarer: Pris pr. diplom: DKK 30,00 Porto ved evt. eftersendelse (uafhængig af antal): Danmark: DKK 40,00 Norge og Sverige: DKK 60,00 Jede Mannschaft erhält ein kostenloses Mannschaftsdiplom mit einem Foto. Alle unter ge brachten Mannschaften sollen sich deshalb bitte an das Turnierbüro wenden wenn sie zum Fotografieren bereit sind. Das Foto wird auf dem Mannschaftsdiplom angebracht, von dem jede Mannschaft ein Exemplar erhält. Wir fordern alle Mannschaften auf, sich am Donnerstag oder eventuell am Freitag fotogra fieren zu lassen. Dann kann nämlich das Mannschaftsdiplom am Samstag abgeholt werden. Weitere Fotos zur Abholung am Sonntag müssen spätestens Samstagmittag bestellt werden. Auf diese Weise wird Porto gespart. Weitere Exemplare kosten: Preis je Diplom: DKK 30,00 Porto für eventuellen Versand: Porto nach Deutschland (unabhängig von der Anzahl): DKK 60,00 Landskampe Nationalspiele Fredag aften kl. ca afvikles landskampe med hold bestående af trænere, ledere og medrejsende for ældre fra Tyskland, Norge, Østdanmark og Vestdanmark. Der spilles om guld- sølvog bronzemedaljer. Desuden modtager det vindende hold en vandrepokal. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp. Tilmelding af spillere til landsholdene skal ske torsdag inden kl til turneringskontoret. Freitagabend werden die Länderspiele von Mannschaften, bestehend aus Trainern, Leitern und begleitenden Eltern aus Deutschland, Norwegen, Ostdänemark und Westdänemark, abgehalten. Es wird um Gold- Silber- und Bronzemedaillen gespielt. Die gewinnende Nation erhält außerdem einen Wanderpokal. Unmittelbar nach dem letzten Spiel werden die Prämien überreicht. Die An mel de frist für Spieler die an den Länderspielen teilnehmen wollen, ist Donnerstag um Uhr. Bitte melden Sie sich im Informationsbüro an.

12 Udflugter Ausflüge Der er følgende udflugtsmuligheder, hvortil billetter kan købes på informationskontoret: Faarup Sommerland Beliggende mellem Blokhus og Løkken ca. 45 minutters buskørsel fra Gistrup. Stor forlystelsespark. Entreen inkluderer alle forlystelser. Pris: DKK 210 inkl. transport - DKK 125 ekskl. transport. Es gibt folgende Ausflugsmöglichkeiten. Hierfür sind Eintrittskarten im Informationsbüro erhältlich: Faarup Sommerland Liegt zwischen Blokhus und Løkken. Die Busfahrt von Gistrup dauert etwa 45 Minuten. Großer Vergnügungspark. Ist der Eintrittspreis bezahlt, dann sind alle Vergnügungen gratis. Preis: DKK 210 einschl. Transport - DKK 125 ohne Transport. Giv racismen det røde kort Giv racismen det røde kort er Spillerforeningens initiativ, der har til formål at bekæmpe racismen og diskriminationen i sporten og i samfundet, ligesom det forsøger at sprede information og viden om det positive ved mangfoldighed og integration. Projektet bygger på det store arrangement som blandt andet de professionelle fodboldspillere og diverse kulturambassadører inden for musik, tv mv., lægger for dagen. Giv racismen det røde kort spreder primært sit budskab gennem idrætsbegivenheder, hvor udøverne videregiver budskabet til publikum på lægterne og bag skærmene og gennem skolebesøg, hvor fodboldspillere deltager i fremlæggelser og lægger op til diskussion om racisme og diskrimination blandt de ældste elever i landets folkeskoler. Blandt kampagnens ambassadører regnes fodboldspillere som: Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim I år samarbejder Giv racismen det røde kort med LKB cuppen for at sprede et positivt budskab om fairplay og respekt for spillet og for hinanden. Gib Rassismus die rote Karte Gib Rassismus die rote Karte ist eine Initiative des Spielerverbandes, welche der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung im Sport und in der Gesellschaft dient, und gleichzeitig versucht, Informationen und Wissen über die Vorteile von Vielfalt und Integration zu verbreiten. Das Projekt baut auf dem großen Arrangement, das u. a. Profi-Fußballer und verschiedene kulturelle Botschafter in der Musikbranche, im Fernsehen usw. an den Tag legen. Gib Rassismus die rote Karte verbreitet hauptsächlich seine Botschaft durch sportliche Veranstaltungen, bei denen Athleten die Botschaft an das Publikum im Stadion und hinter den Bildschirmen weitergeben, und durch Schulbesuche, wo Fußballspieler an Präsentationen teilnehmen und zu Diskussionen über Rassismus und Diskriminierung anregen. Unter den Botschaftern der Kampagne gehören Fußballer wie Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim. In diesem Jahr arbeitet Gib Rassismus die rote Karte mit dem LKB-Cup zusammen, um die positive Botschaft des Fairplay und Respekt für das Spiel und für einander zu verbreiten.

13 Åbningstider Öffnungszeiten LKB-CUP Informationskontor Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Cafeteria Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Boder Torsdag Fredag Lørdag Søndag Informationsbüro Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Cafeteria Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Läden Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Lørdag aften kl spiller Diskotek Foxy i hallen Vi gentager succesen fra sidste år med Diskotek Foxy som er blandt de største mobildiskoteker i Jylland. Festen er en alkoholfri fest for alle spillere og byens børn og unge. Efter festen er der stort festfyrværkeri Kom ned i festteltet lørdag aften kl. 21 og oplev en god blanding af musik og show HARNESS Igen i år kan vi byde velkommen til den skotsk/ irsk duo Harness, der består af Archie Macfarlaen, Skotland og Fergie Mcelligott fra Irland. Archie regnes i dag for en af de absolutte bedste harmonikaspillere i Skotland og spiller med den helt specielle west coast feeling. Fergie kendes efterhånden af alle kendere af skotsk/irsk folkemusik, og han er efterhånden blevet en institution på den danske musikscene, hvor han spiller ca. 225 jobs om året. I pausen er der stort festfyrværkeri.

14 Ud over fodbolden tilbyder LKB-Cup mange andre aktiviteter Spille Beach Volley På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes en bold til at spille Beach Volley på banen for enden af Hal 2 Spille tennis På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes ketsjere og bolde til at spille tennis på banen for enden af Bane 1. Fodboldkonkurrencer Giv racismen det røde kort (GRDRK) vil være til stede ved årets LKB-Cup. GRDRK er placeret ved området ved siden af banerne 3-4 og A-E Aktivitetsperiode. Der afholdes konkurrencer tre gange af en times varighed i løbet af stævnet. Ram overlæggeren: To tre personer får tre forsøg til at ramme overlæggeren. Den der ramme flest gange vinder Straffesparkskonkurrence Jongleringskonkurrencer: En mod en: Den der holder bolden oppe i længst tid vinder en præmie To mod to: Det par der kan holde bolden oppe længst vinder Jonglere bolden på lårene 20 gange og vind en præmie Alle mod alle: Deltagerne får en bold hver inden for et afgrænset område. De prøver at holde fast i deres egen bold mens de går efter at få de andres bolde ud. Den der til sidst står tilbage med deres bold indenfor området vinder en præmie Target shot: Præcisionskonkurrence, hvor det gælder om at få bolden skudt ind i en af de seks huller. Tennis: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) Tennisschläger und bälle geliehen werden. Die Tennisbahn befindet sich am Ende des Spielfeldes 1. Beach Volley: Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) ein Ball für das Beach Volley-Spiel geliehen werden. Das Beach-Volley-Feld befindet sich am Ende der Halle 2. Fußballwettbewerbe: Geben Sie Racismus die rote Karte (GRDRK) wird beim diesjährigen LKB-Cup zugegen sein. GRDRK befindet sich im Gebiet neben den Fußfallfeldern 3-4 und A-E. Aktivitätszeitraum: Im Laufe des Turniers werden 3 Gewinnspiele mit einer Dauer von je einer Stunde abgehalten. Triff die Latte: Zwei bis drei Teilnehmer bekommen je drei Versuche, die Latte zutreffen. Derjenige, der die Latte am oftesten trifft, gewinnt. Elf-Meter-Schießen. Jonglierwettbewerb: Einer gegen Einen: Derjenige, der den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Zwei gegen Zwei: Das Paar, das den Ball die längste Zeit in der Luft halten kann, gewinnt einen Preis. Derjenige, der den Ball 20 Mal mit den Oberschenkeln jonglieren kann, gewinnt einen Preis. Alle gegen alle: Die Teilnehmer bekommen jeder einen Ball in einem abgegrenzten Feld. Sie versuchen, ihren eigenen Ball festzuhalten und gleichzeitig, die Bälle der Gegner aus dem Feld zu spielen. Derjenige, der zum Schluss als Letzter mit seinem Ball im Feld steht, gewinnt eine Prämie. Target shot: Präzisionswettbewerb, wobei es darum geht, den Ball in eines der 6 Löcher zu schießen.

15 RESULTATER FRA FINALEKAMPENE VED DEN 33. LKB CUP MAJ 2013 MEDALJEFORDELINGEN VED DEN 33. LKB CUP MAJ 2013 LKB-CUP PIGER (7) U10: Aalborg KFUM Vejgaard Gug Fremad Valby U11: Støvring IF Greipstad RKG Nøvling U12: Støvring IF Randesund IL (straffe) RKG FC Lejre PIGER (9) U13: Støvring IF Hadsten Sports Klub AB Tårnby LKB PIGER (11) U15: Fremad Valby p FC Solsiden p FK Vigør p Lyngdal IL... 7 p DRENGE (7) U9: AB Tårnby 1 AB Tårnby FC Lejre Storvorde/Sejlflod U10: AB Tårnby 1 LKB Aalborg KFUM Østerbro IF U11: AB Tårnby 1 FC Lejre FC Lejre 1 Kastrup Boldklub U12: Hirtshals Boldklub FC Lejre SV Toondorf Lohe SSC Hagen Ahrensburg DRENGE (11) U13: Roskilde B1906 Riska FK Lyngdal IL AB Tårnby U14: Randesund IL Lyngdal IL Østerbro IF LKB U15: FK Vigør 1 LKB (straffe) Svenstrup/Godthåb LKB KLUB GULD SØLV BRONZE 4.PLADS AB Tårnby Støvring IF 3 Randesund I 1 1 Aalborg KFUM 1 1 FK Vigør 1 1 Fremad Valby 1 1 Roskilde B Hirtshals Boldklub 1 FC Lejre LKB-Gistrup 2 3 Lyngdal IL Greipstad 1 Vejgaard Boldklub 1 Hadsten Sports Klub 1 Riska FK 1 FC Solsiden 1 RKG 2 Østerbro IF 1 1 Gug Boldklub 1 Svenstrup/Godthåb 1 SV Tonndorf Lohe 1 Nøvling 1 SSC Hagen Ahrensburg 1 Storvorde/Sejlflod 1 Kastrup Boldklub 1 PÅ GENSYN NÆSTE ÅR TIL LKB-CUP MAJ 2015 AUF WIEDERSEHEN IM NÄCHSTEN JAHR ZUM: LKB-CUP MAI 2015 Under afviklingen af Cup en vil resultater, stillinger og billeder løbende blive lagt ud på vores hjemmeside Wärend des Turniers werden die Ergebnisse, Platzierungen und Bilder laufend auf unserer Homepage

16 LKB-CUP 2014 Da der er meget begrænsede parkeringsmuligheder tæt på LKB-Gistrup, opfordrer vi alle til i så høj grad som muligt at benytte stævnebusserne til og fra indkvarteringsskolerne. 16 Da es sehr begrenzte Parkmöglichkeiten in der Nähe von LKB- Gistrup gibt, fordern wir alle dazu auf, so viel wie möglich die LKB-Busse zu/von den Unterbringungsschulen zu nehmen. Til bane i Nøvling/ Spielfeld in Nøvling Tryk og layout: Novagraf A/S

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2 015 LKB-CUP 2015 1 INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige

Læs mere

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL LKB-CUP Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 011 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter

Læs mere

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2011 NR. 02 ÅRGANG 44 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2011 VELKOMMEN TIL LKB-CUP Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 011 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter

Læs mere

MAJ 2012 NR. 02 ÅRGANG 45 SÆRUDGAVE LKB-CUP. EKSTRA: Ord og billeder fra årets gymnastikopvisning SIDE 26-27. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

MAJ 2012 NR. 02 ÅRGANG 45 SÆRUDGAVE LKB-CUP. EKSTRA: Ord og billeder fra årets gymnastikopvisning SIDE 26-27. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MAJ 2012 NR. 02 ÅRGANG 45 SÆRUDGAVE LKB-CUP 2012 VeLKOMMen til SIDE 26-27 EKSTRA: Ord og billeder fra årets gymnastikopvisning LKB-Cup Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup 2 012 LKB-Cup Baner -Plätze -Pitches

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse&Alarm Cup Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse&Alarm Cup Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Velkommen til Bagger Låse&Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 26-27 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage: Lørdag

Læs mere

Fremad Valby Cup 2014

Fremad Valby Cup 2014 Fremad Valby Cup 2014 Lørdag - Søndag d. 14-15 Juni Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Ankomst: Ved ankomst skal holdet foretage indtjekning hos stævnekontoret senest 30 minutter før første

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2015

Velkommen til Vodskov Cup 2015 Velkommen til Vodskov Cup 2015 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 27.-28. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2015, der i år afvikles for 13. gang på Vodskov

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række.

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række. Velkommen til 7-mands indendørsstævne for piger U11 a og b, U13 a og b og U15b 28. - 29. januar 2012 i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby For femte år i træk byder vi jer velkommen - med håbet

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Fremad Valby CUP 2015

Fremad Valby CUP 2015 Fremad Valby CUP 2015 Lørdag søndag d. 6. 7. juni Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Kør helt ned for enden af Julius Andersens Vej (baner bag stadion) Parkering: Der må ikke parkeres foran

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse Velkommen til Bagger Låse & Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse & Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 19-20 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage:

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Herfølge Sommer Cup 2015

Herfølge Sommer Cup 2015 2015 15. & 16. AUGUST 2015 KAMPPROGRAM HERFØLGE BOLDKLUB indbyder til HERFØLGE SOMMER CUP d. 15.-16. august 2015. Stævnet afvikles som udendørsstævne i Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge.

Læs mere

Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB

Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB Øens Hold Cup - U10 Drenge Arrangeret af Ringe BK & OB Række 1 (8x8) Række 2 (8x8) Række 3 (5x5 Dalum IF 1 (Rød) Allerød FK (Blå) Harte G&IF (Grøn) Hornslet IF (Hvid) Kerteminde (Blå) Allerød FK 1 (Blå)

Læs mere

Stævneprogram Søndag den 23. juni 2013

Stævneprogram Søndag den 23. juni 2013 Stævneprogram Søndag den 23. juni 2013 Hadsundvej 346 9260 Gistrup Tlf. 9636 4500 Mail: gistrup@sparnord.dk www.sparnord.dk Information Betaling Holdgebyret på 250 kr. (3-mands hold), 350 kr. (5-mands

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

PROGRAM DVI JULESTÆVNE

PROGRAM DVI JULESTÆVNE PROGRAM DVI JULESTÆVNE Indendørs fodbold 1.-3. december 2017 i Fjellerad Hallen. Arrangeret af Nøvling Fodboldklub og Vaarst Fjellerad Boldklub i samarbejde med Spillested: Fjellerad Hallen Hålsvej 8,

Læs mere

Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse

Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse Afholdes den 28-29 november 2015 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage: Lørdag den 28. nov. 2015

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10 KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Søndag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U10 Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge i årgangene U7 U12 i 3

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9

KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE. Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9 KASTRUP BOLDKLUBS 30 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE Lørdag den 17. maj 2014 STÆVNEPROGRAM FOR U9 Kastrup Boldklubs jubilæumsstævne er planlagt for at sikre et breddestævne for alle drenge i årgangene U7 U12 i 3 forskellige

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

Fremad Valby Cup 2014

Fremad Valby Cup 2014 Fremad Valby Cup 2014 Lørdag - Søndag d. 14-15 Juni Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Ankomst: Ved ankomst skal holdet foretage indtjekning hos stævnekontoret senest 30 minutter før første

Læs mere

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med:

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med: RIF CUP 2014 Program I samarbejde med: Velkommen til RIF CUP 2014 87 hold har meldt sin ankomst og der skal afvikles 179 kampe. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak for den flotte opbakning.

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Hedensted IF og Majfesten vil gerne sige mange tak for jeres deltagelse i vores årlige børnestævne. Vi er meget glade for at så mange har fundet vej til Hedensted,

Læs mere

Hjertelig velkommen til

Hjertelig velkommen til Hjertelig velkommen til 2016 Sponsorer for KN CUP 2016 Velkommen til Spillere, Ledere og Supportere I forbindelse med KNCUP 2016 i Jetsmark IF, vil vi gerne sikre os, at I som ledere, spillere og supportere

Læs mere

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i 7-mands fodbold 24. september 2013 Arrangør: PI Århus Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Jeg er glad for at kunne byde deltager og officials velkommen til DM i 7-mands fodbold

Læs mere

Brøndby Vinter IndeCup

Brøndby Vinter IndeCup Brøndby Vinter IndeCup Brøndby Hallen 28. januar 2017 Velkommen... 3 Spilleregler... 3 Antal spillere:... 3 Kamp varighed:... 3 Opstilling... 3 Puljer og spilletider... 4 U8 9 hold... 4 U9 C rækken 5 hold...

Læs mere

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING

SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN LØRDAG OG SØNDAG FRA TIL BANE FORDELING SUPERBRUGSEN HAR ÅBEN OG FRA 08.00 TIL 20.00. BANE FORDELING PROGRAM OG INFORMATIONER VEDR. SUPERBRUGS CUP 2017. FREDAG: 15.00-20.00: Indkvartering. 17.30-20.00: aftensmad. KUN for dem som har forud bestilt.

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Drenge Cup 2014 Stævneprogram Lørdag den 16. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Endnu engang er det med stor glæde at vi kan byde velkommen til Rema 1000

Læs mere

Øens Hold Cup - Ringe Boldklub oktober 2016 U11 Drenge

Øens Hold Cup - Ringe Boldklub oktober 2016 U11 Drenge Øens Hold Cup - Ringe Boldklub 14.-16. oktober 2016 U11 Drenge Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D B Marienlyst 1 Ikast FS 1 BBB B1973 1 Assens FC B Marienlyst 2 Bagsværd BK Ringe BK 1 Bjæverskov

Læs mere

Danske Bank Cup Program for Indefodboldstævne

Danske Bank Cup Program for Indefodboldstævne Danske Bank Cup Program for Indefodboldstævne Den 25. 26. 27. oktober 2013 i Vesthimmerlandshallen i Aars Arrangør: s Forældreudvalg Velkommen til Danske Bank Cup i Vesthimmerlandshallen Jyllandsgade 52,

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Program, EGIF CUP Indhold

Program, EGIF CUP Indhold Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 4 Spilleregler... 6 Sponsorer... 8 U9 drenge B... 9 U9 drenge A og B... 10 U10 drenge C... 11 U9 drenge C... 13 U10 drenge A... 15 U9 piger C og U10 piger

Læs mere

Valby Cup Lørdag-Søndag d April. Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV

Valby Cup Lørdag-Søndag d April. Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Valby Cup 2013 Lørdag-Søndag d. 13-14 April Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Ankomst: Ved ankomst skal holdet foretage indtjekning hos stævnekontoret senest 30 minutter før første kamp,

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl.

Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold kl. Jysk-Fynsk Mesterskaber 2012 for U6-9 Hold -0 1 2 kl. 18. august 2012 Møgeltønder Stadion DGI Sønderjylland - Jysk-Fynsk udvalg Kampprogram Jysk-Fynsk mesterskaber DGI Sønderjylland - Jysk-fynsk udvalg

Læs mere

UNISPORT CUP. Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august 2015 STÆVNEPROGRAM

UNISPORT CUP. Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august 2015 STÆVNEPROGRAM UNISPORT CUP Lørdag den 22. august & Søndag den 23. august 2015 STÆVNEPROGRAM Velkommen til Rosenhøjs Unisport Cup stævne weekenden den 22+23. august 2015. Der er mange frivillige kræfter i gang på sådan

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Lørdag og søndag den 2.-3.januar 2010 I Brørup Hallerne, Vejen Hallen og Vejen Idrætscenter Hovedsponsor www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM

BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM BELLA ITALIA CUP SØNDAG DEN 29. JUNI 2014 PROGRAM Velkommen til Bella Italia Cup 2014 i B52/Aalborg Fodbold Club Rigtig hjerteligt velkommen til den femte udgave af Bella Italia Cup. Vi har igen kunnet

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2014

Velkommen til Hedeboturneringen 2014 26.-28. september 2014 Velkommen til Hedeboturneringen 2014 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 41. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

Information Nøvling Ungdomsturnering 2013

Information Nøvling Ungdomsturnering 2013 Information Nøvling Ungdomsturnering 2013 Turneringsforløb Turneringen har i år deltagelse af 170 hold fra Danmark & Norge. I alt skal der spilles 421 kampe, før vindere er fundet. Der har ikke nok været

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369 INVITATION 2014 Kære fodboldleder Det er Frederiksberg Alliancen 2000 en glæde endnu engang at invitere til elite stævne på Frederiksberg, under navnet: Danbolig Niels Hald Cup 2014 I år har vi den glæde

Læs mere

KB MIKRO CUP EFTERÅR

KB MIKRO CUP EFTERÅR KB MIKRO CUP EFTERÅR 2014 Lørdag og søndag d. 6.-7. September 2014 KB Mikro Cup er støttet af: KJØBENHAVNS ERHVERVSKLUB Program med tider og modstandere Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Stævneinformation:

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktiske oplysninger. Lunderskov Boldklub vil gerne byde alle deltagere velkommen til Lunderskov Frøs Cup 2016. Det er i år 35. gang vi afvikler stævnet. Der deltager til stævnet 80 hold og det betyder,

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup

DanBolig Niels Hald Cup Kære træner/fodboldleder Tusinde tak for jeres tilmelding og det er Frederiksberg Alliancen 2000 en glæde endnu engang at kunne være vært for så spændende et elite stævne på Frederiksberg, under navnet:

Læs mere

Boldklubben B1908 U10 Byder velkommen til Bone s Cup Amager 2017

Boldklubben B1908 U10 Byder velkommen til Bone s Cup Amager 2017 Boldklubben B1908 U10 Byder velkommen til Bone s Cup Amager 2017 26/8-2017 Info omkring regler: Banestørrelsen Længde 40 meter x Bredde 30 meter. Banerne er markeret med farvede toppe i hjørnerne Boldstørrelse

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub ungdomsafdelingen glæder sig til at byde alle velkommen til årets skolefodboldstævne,

Læs mere

Program for Fodboldstævne 2. pinsedag 25. maj 2015. Arrangør: IF Hjorten

Program for Fodboldstævne 2. pinsedag 25. maj 2015. Arrangør: IF Hjorten Program for Fodboldstævne 2. pinsedag 25. maj 2015 Arrangør: IF Hjorten Giv fairplay en hånd! Dansk Boldspil-Union (DBU) har i de senere år arbejdet meget målrettet med at integrerer fairplay-principperne

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold. PROGRAM. Søndag den 14. august 2016 Havdrup Idrætscenter

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup Havdrup Fodbold.  PROGRAM. Søndag den 14. august 2016 Havdrup Idrætscenter Havdrup Fodbold www.hgi-fodbold.dk PROGRAM Søndag den 14. august 2016 Havdrup Idrætscenter Indholdsfortegnelse Velkommen til SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup 2016... 3 Regler for SuperBrugsen - Havdrup

Læs mere

Stævneprogram for Tårnby FF Guld Cup

Stævneprogram for Tårnby FF Guld Cup Stævneprogram for Tårnby FF Guld Cup 22. og 23. april 2017 Velkommen til Tårnby FFs børnestævne. Kære trænere, ledere og forældre. Velkommen til en forhåbentlig god dag på Vestamager Idrætsanlæg, som I

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Sct. Jørgens skole fodbold afd. Overtrækstrøjer. Udskiftning. Omklædning. Placering i puljen (gælder U8-U14).

Sct. Jørgens skole fodbold afd. Overtrækstrøjer. Udskiftning. Omklædning. Placering i puljen (gælder U8-U14). Sct. Jørgens skole fodbold afd. Byder velkommen til Jule stævne. Lørdag og søndag den 13. og 14. december i hallen på Sct. Jørgens skole, Hans Jørgens Færchs Plads, med indkørsel fra Åderupvej, 4700 Næstved

Læs mere

Zebra Cup 2012 for drengerækkerne: U6 U12

Zebra Cup 2012 for drengerækkerne: U6 U12 www.aalborgchang.dk Zebra Cup 2012 for drengerækkerne: U6 U12 Kampprogram Søndag den 2. september 2012 ANKOMST OG PARKERING Det er ikke nødvendigt at anmelde sin ankomst hos stævneledelsen, da alle hold

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U13 Piger A & B Søndag den 14. februar 2016 Hadsund Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale arbejdsgruppes

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 s BANER 20. 21. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og talentudvikling har

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere