FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER. apple ibooks Author

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER. apple ibooks Author"

Transkript

1 Tekster FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER

2 1 FOLKEVISER I det følgende er der først en sammenfatning på hvad folkeviser er. Derefter en række teksteksempler: Ebbe Skammelsøn Ebbe Skammelsøn som rap Germand Gladensvend ibooks Author

3 Folkeviser er en fælles betegnelse for en visegenre der opstod i middelalderen. Visetyper. Folkeviserne inddeles normalt i en række visetyper alt efter hvilket emne, de behandler (se Litteraturens veje side og ) og det der berettiger at man taler om en folkevisegenre er specielt visernes form. Opbygning. Folkeviserne har en fast opbygning hvor versene/stroferne enten har to eller fire linier, som regel med fire trykstærke stavelser i hver linie i det to-liniede og i første og tredie linie i det fireliniede vers. Derudover har viserne altid et omkvæd. Danseviser. Viserne regnes for at være danseviser, og man kender lignende viser med tilhørende dansetrin fra Færøerne idag. Det kan være svært at sige noget sikkert om brugen af viserne. Oftest henvises der til det afsnit fra abbed Vilhelms legende, hvor munkene på Eskilsø Kloster danser til deres fester, og til et kalkmaleri i Ørslev Kirke med dansende adelsfolk. Mundtlig tradition. Viserne har nok også kunnet fungere som en slags folkesang. Der har ofte været én eller flere forsangere, som enten har hørt til på stedet eller har vandret rundt til landsbyer og herregårde og her ledet fællessangen eller optrådt alene. Viserne er mundligt overleverede og det bevirkede at der opstod flere varianter af samme vise. Disse forskellige varianter kan således passe til forskellige brugssituationer, miljøer og forsangere. Fast formel. Visernes beskrivelsesmåde af personer og handlinger følger ligesom opbygningen et fast mønster. I personbeskrivelsen indgår faste formler: den unge kvinde er "den væne mår", med "hylden hånd" en "skøn jomfru", den unge mand er en "fagren ungersvend". De mødes ofte "ved borgeled", "under ø", under lide tidspunktet kan være "årle en morgen" eller "sildig en aften, rim faldt på". Udover disse korte beskrivelsesformler findes der også typiske begyndelseslinier, eks. "Der var bolder hr. Nilus", og næsten enslydende vers til beskrivelsen af bryllupsceremonien i f.eks. Ebbe Skammelsøn og Stolt Elms hævn. De faste mønstre og formler har gjort det nemmere for en forsanger at huske eller måske gendigte viserne, da det således kun blev nødvendigt at huske en handlingsgang. Visernes indhold. Når visen skal behandle et problem, f.eks. en situation, hvor en datter er blevet bortført med vold og tvunget ind i et ægteskab mod forældrenes ønske, får vi ikke en lang beskrivelse af pigens følelser og forældrenes overvejelser. Vi får kun en beskrivelse af personernes handlinger. Situationen er set 2

4 udefra og kun hvad der kan iagttages, bliver som regel beskrevet Visen er således ikke interesseret i de personlige følelser, men i slægtens reaktion på normbruddet. De fleste viser beskriver som sagt kun handlinger, og derudfra må vi gætte os til de følelser, der ligger bag. Ofte bruges replikker i de mest dramatiske situationer - dette kan også som handlingen betragtes udefra. Herved skabes et større engagement i personerne og mere liv og spænding i situationsbeskrivelsen. Nogle folkeviseforskere mener, at menneskenes indre verden, deres tanker og følelser, også bliver beskrevet i viserne, nemlig i de viser, hvor der findes overnaturlige væsner. Disse dæmoner bliver symboler for det, der foregår i menneskets indre verden og som derfor ikke kan beskrives fyldestgørende gennem deres handlinger. Måske er disse følelser også uforklarlige for visens personer. Dette beskæftiger bl.a Villy Sørensen sig med i sin bog Digtere og Dæmoner, Gyldendal Mange af viserne handler om enkeltindivider, der ikke i deres handlinger tager det hensyn til slægten som der kræves (f.eks. Ebbe Skammelsøn og Nilus og Hillelil). Ofte drejer det sig om individer, der står i en situation, hvor de skal giftes og altså får en tættere forbindelse med en anden slægt. Konflikten opstår når giftermålet eller "forlovelsen" ikke er blevet accepteret af slægten, og på sådanne normbrud kan slægten reagere ved f.eks. blodhævn. Det er karakteristisk for mange af disse viser at enkeltindividet bliver stødt ud fra slægten (Ebbe Skammelsen) eller går til grunde på en eller anden måde (Nilus og Hillelil), når den enkelte ikke har underlagt sig slægtskravene. Jorden og slægten. Hvis vi vil forsøge at finde nogle fællestræk for visernes handlingsmønstre, er det nødvendigt at tage hensyn til middelalderens placering af slægten som bærer af ejendomsretten til jorden. Det er slægten som institution der er det overordnede, og den enkelte skal så indordne sig under slægtskravene. Som eks. kan nævnes at en kvindes rette værger efter Jyske lov er: fader, broder, søn, bedstefar, farbror og morbror. 3

5 EBBE SKAMMELSØN Galleri 1.1 Ebbe Skammelsøn Melodi og på vej 1. Skammel han bor sig nør i Thy, han er både rig og kåd, så væne har han sønner fem, de to fores ilde ad. - Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild - 2. Ebbe han tjener i kongens gård både for guld og ære, hjemme sidder Peder, hans broder, han lokker hans hjertenskære. 4

6 - omkvæde - 3. "Hil sidder I, stalten Adelus, og syr hr. Ebbe klæder! Ebbe han tjener i kongens gård, han spotter eder og hæder." - omkvæde - 4. "Så grant da kender jeg Ebbe, og Ebbe kender grant sig: han spotter ingen stalt jomfru, halv mindre spotter han mig." - omkvæde - 5. "Hør I, stalten Adelus, vil I være min fæstemø? det vil jeg for sanden sige: Ebbe, min broder, er død." - omkvæde - 6. Drukke de det fæstens-øl end den samme nat, brylluppet end før månedsdag, de rådte det i-så brat. - omkvæde - 7. Det var Ebbe Skammelsøn, han vågned om midjenat, talte han for sin næste svend af sin drøm så brat. - omkvæde - 8. "Mig tyktes, at min stenstue stod al i lysen lue, der brændte inde Peder, min broder, og så min skønne jomfrue." - omkvæde - 9. "Det I tykte, jer stenstue stod al i brændende glød, det er: Peder, jer broder, holder bryllup med jer fæstemø." - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, han bandt sig sværd ved side, så bad han sig orlov hjem til sin fader at ride. - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, 5

7 han kom så vel i lag: han kom til sin faders gård en første bryllupsdag. - omkvæde Ud kom Ebbes søstre to med guldkar på hviden hånd: "Velkommen, Ebbe, vor broder, hjem til vort eget land." - omkvæde - 13."Hør I det, mine søstre to, hvad jeg spør' eder ad: hveden er dette møgle folk, her er samlet i dag?" - omkvæde Svared hans yngste søster udaf så megen nød: "Det er Peder, din broder, holder bryllup med din fæstemø." - omkvæde Sin ene søster gav han guldbrase på bryst, den anden guldring på hånd: "Dem havde jeg agtet min fæstemø, førte dem af fremmed land." - omkvæde Den ene søster bad ham hjemme være, den anden bad ham heden ride: "Tøver du her i denne nat, det bliver os alle til kvide." - omkvæde Ebbe han vendte sin ganger omkring, han ville af gården ride, hans moder fik i tøjlen og holdt, hun bad ham hjemme bide. - omkvæde Hans moder fik ham hynde og stol, at sidde på de øverste bænke, hans fader fik ham kande i hånd, bad, han skulde gå at skænke. - omkvæde Skænked han den brune mjød og så den klare vin, hver sinde han til bruden så, da randt ham tår' på kind. 6

8 - omkvæde - Lyd 1.1: Lyt til Ebbe Skammelsøn Sunget af Aksel Schötz - i forkortet form. 20. Silde om den aften rimen han faldt på, det da var den unge brud, hun skulde til senge gå. - omkvæde Fulgte de den unge brud alt til det brudehus, for går Ebbe Skammelsøn, han bær' for hende blus. - omkvæde Ledte han den unge brud alt ad den højeloftsbro: "Mindes I det, stalten Adelus I gav mig eders tro?" - omkvæde "Al den tro, jeg eder gav, den har Peder, eders broder, alle de dage, jeg leve må, jeg vil eder være for moder." - omkvæde "Jeg loved jer ikke til min moder, jeg loved jer til min viv! derfor skal Peder Skammelsøn lade sit unge liv. - omkvæde Hør I, stalten Adelus, I rømmer med mig af lande! jeg vil slå Peder, min broder, ihjel, og tåle for eder den vånde." - omkvæde - 26."Slår I Peder, eders broder, ihjel, siden skal I mig miste! så må I sørge jer selv til døde som vilden fugl på kviste." - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, han sit sværd uddrog, det var stalten Adelus, 7

9 han til jorden vog. - omkvæde Så tog han det blodige sværd alt under sit skarlagenskind, så gik han i stenstuen for Peder, sin broder, ind. - omkvæde "Hør du, Peder Skammelsøn, du tøver alt for længe, bruden længes fast efter dig udi sin brudeseng." - omkvæde Mælte det Peder, hans broder, svared han alt så brat: "Så gerne vil jeg dig unde at sove hos bruden i nat." - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, han sit sværd uddrog, det var Peder, hans broder, han til jorden vog. - omkvæde Hans fader gjorde han ilde sår, hans moder misted en hånd, fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen vild sti om land. - omkvæde - Lyd 1.2 Ebbe Skammelsøn som Rap Kilde: FOLKEVISER Ebbe Skammelsøn - "Som brødre vi dele" S: Søster, M: Moren, E: Ebbe, A: kæresten De kaldt ham Ebbe, han var en af de players der Var nede med kongen i første ræk, ik' de bagerste Han havde gamle penge, far havde lidt til overs Ebbe var væk, sa broren hvad der dit er vores 8

10 Broren rykkede ind Ebbe arbejdede hårdt imens kigged broren efter kærsten i lårkort Det er svært at holde øje, når man aldrig er hjemme Men Ebbe stoled' på sin familie, det er farligt at glemme At komme hjem, det der, man mister kontrollen Det lige der løgnene de svitser i knolden Broren spredte rygter om hvad der bliver sagt Bag hendes ryg, mens Ebbe flyder i for megen magt Hun tror ik på den hun kender ebbe for godt Men rygter har det med at blive hængende, det næppe så godt Broren havde skumle planer til at gøre Ebbes kærest Blød som skumbananer, så han started lidt kaos Med at sige blodet flød, Ebbe er død Lad os hook up nu, der ingen grund til at danse om den varme grød. Ebbe har ingen idé om de skumle planer Men i drømme ved man mere end man aner En snigende fornemmelse kom i natten Han drømte broren og kæresten omkom i natten Han snakked' med sin homie om det Han sagde "Du ved lidt for meget, jeg tror du ska til- bage til din by, ha check på sagern Der er noget der lugter og det ik' hos bagern" Ebbe vendte hjem, der var noget på færde Der var nogen, der forsøgte at komme tæt på hans kære E: "hvad så søster du virker nervøs" S: "åh Ebbe, jeg tror din bror stjæler kys" E: "hvad mener du, fra hvem?, hvad er det der sker?" S: "Du må hellere smutte nu inden du ser?" E: " Ser hvad? Jeg er forvirret, som om Der nogen der skjuler noget for mig, min fantasi er tom" Den anden søster synes han sku blive og høre Historien som den var, inden han ku køre S: "Jeg forstår godt hvis det her gir dig væmmelser din bror har løjet om hændelser Løjet om din død, for at hjælpe sig selv Til at score din kæreste, han havde brug for held" E: "Hvad siger du mor? jeg er på vej, jeg skrider nu Du sagde altid, lider jeg så lider du Men det var der måske ikke nogen sandhed i Det var måske en joke, der ku stå i Sandt at sige " M: " Altså ebbe, for det første du må ik' gå For det andet så skal du ik' misforstå 9

11 Mine intentioner - men der jo flere koner Derude til dig, du lever ved konge og troner" M: Altså Ebbe hold nu op med og piv Du et tudefjæs bare fordi du mister din viv Man tager lidt, nogle gange er der noet man ska give Din ex er som en mor for dig, resten af sit liv Hvorfor så utilfreds og utilpas? E: "Jeg bliver i tvivl om du mener det, eller om det er gas har ikke snakket med... hov hun kommer sig mig kan du ikke huske sidste sommer Vi gik ture langs stranden du sagde jeg var manden I dit liv og nu skrider du med en anden Men ikke hvem som helst, jeg ved ikke hvad du tror Der er ingen der skal slippe fra at dumpe mig for min bror" A: Jamen, Ebbe jeg ka ikke li du er truende Vågn op til virkeligheden, det sandheden du må sluge den Ja, jeg ved det var nogle fine løfter jeg gav dig Men jeg gav dem videre til din bror, det var ham der stod bag mig A: "Det ham jeg elsker nu" E: "Du skal med mig baby" A: "Nej jeg bliver her" E: Du skal med mig baby Du skal med mig baby, når jeg har dræbt ham A: "Ebbe det må du ikke, I bliver nødt til at snak sammen" E: "Snakke om hvad? Den forræder fortjener ikke bedre Han nakker min damer, jeg ska give ham hæder? Du må være skør, du ved det allerværste Man kan gøre er at nakke en anden mands kæreste Moren steppede ind i diskussionen M: "men Ebbe du skal jo hele tiden være tæt på tronen du må ik' tænke på dig selv, tænk på konen men du må servere til brylluppet, det situationen" E: "der er fandme ik nogen der skal pisse på mig hvad ville du gøre hvis det var dig, du vil nok ikke stå tilbage og blive disset? Nej der skal rulle hoveder nu, det her det pisser mig af liiige i overkanten det tid til at hive sværdet frem", KOR: "kan man det" "ja gu ka man så, når man bliver trådt på een gang for meget, det ser jeg ikke småt på" Ebbe massakrerede, det var et sørgeligt syn den dag i dag kender de Ebbe, når du spørger i byen det blev en blodig nat og det mere end man fatter det Ebbe red på hesten, lod de andre tage sig af klatterne. 10

12 GERMAND GLADENSVEND 1. Vor Kong' og vor unge Dronning de sejled dennem over Hav; der blev deres Skib paa Vanden holdt, de kunde ikke Børen faa. Saa fløj han over den Rin. 2.»Er her noget under Vandet, som Skibet holde maa, jeg giver Eder baade Guld og Sølv, I lader mig Børen faa.«3.»du haver ikke Guld eller Sølv, som dertil hjælpe maa; det er alt under din Linde, der jeg mon efter traa.«4.»jeg haver ikke under min Linde foruden min' Nøgler smaa; kommer jeg levendes til Lande, jeg lader mig andre slaa.«5. Saa tog hun de Nøgler smaa, hun kasted dennem udi Strand; de fik Bør hin blide, de sejled saa glad til Land. 6.Dronningen hun ganger paa hviden Sand, og hun fik fuldstor Harm: Hun følte Germand Gladensvend, at han var kveg i Barm. 7. Det var ikke derefter foruden Maaneder fem, Dronning hun ganger i Højeloft, hun fødte en Søn saa væn. 8. Født blev han om Aften, og kristned de hannem om Nat; de kalded hannem Germand Gladensvend, de dulgte hannem, mens de maatt'. 9. Saa vel han vokste, saa vel han trevst, sin Hest kunde han vel ride; hver Sind' han til sin Moder saa, 11

13 saa saare da monne hun kvide.»mindes Eder det, Allerkæreste min, hvad I haver givet mig?«10.»i vider mig det, kær Moder min, og hvad jeg vil Eder bede: hvi græder I saa jammerlig hver Sind' I mig ser?«15. Hun sor om Gud, hun sor om Mænd og alt, hun sværge maatte: hun vidste sig hverken Datter heller Søn der hun i Verden aatte. 11.»Hør du, Germand Gladensvend, jeg maa vel for dig kvide: du varst dig saa liden, der du blev Trolden given.«16. Bort da fløj den lede Gam, han gav saa slemt et Skrig:»Hvor jeg finder Germand Gladensvend, da er han given mig.«12.»hører I det, kære Moder min, I lader bortfare Eder Vaande; hvad Lykke Gud mig give vil, det formén mig ingen Mand.«13. Det var om en Torsdag Morgen saa aarlig om den Høst, aaben da stod den Fruerstuedør, der kom saa væn en Røst. 14. Ind da kom den lede Gam, han sættes den Frue saa nær: 17. Der han var fulde femten Aar, da lyste hannem en Jomfru at love: Konningens Datter af Engeland, den allerskønnest Jomfrue. 18. Saa saare da monne han længes bort til sin Fæstemø:»Min kære Moder, I laaner mig Eders Fjederham, mens jeg flyver bort under Ø.«19.»De Vinger de ere saa brede, de ere saa vide om By, 12

14 lever jeg vil til Sommer, jeg lader mig gøre en ny.«20. Han satte sig i sin Fjederham, han fløj alt saa trøst, der ham kom midt paa Sund, der hørte han Gammerøst. 21.»Vær velkommen, Germand G., saa vel da kender jeg dig; du varst al saa liden, der du varst given mig.«22.»du lad mig flyve, du lad mig fare alt bort til min Fæstemø; først jeg kommer tilbage igen, vi findes vel under Ø.«23.»Da skal jeg dig mærke, alt hvor du flyver fra mig: hvor du kommer blandt Ridder' og Svend', kende saa vil jeg dig.«24. Han hug ud hans højre Øje, drak halvt hans Hjerteblod; saa fløj han til Jomfruens Bur, for Vilje hun var god. 25. Han satte sig paa de Tinde saa gusten og saa bleg: alle de Jomfruer i Buret var, de tabte baade Skæmt og Leg. 26. Alle da sad de stolte Jomfruer, gav det dog lidet igem, foruden stalten Sølverlad, hun kasted baade Saks og Søm. 27. Hun tog ud en Sølverkam, hun kæmte hans favre Haar, hver en Lok, hun redte, hun fælded saa modige Taare. 28. Hver en Lok hun redte, hun fældte saa modige Taare; alt banded hun hans Moder, hans Lykke havde gjort saa haarde. 13

15 29.»Hør I det, Jomfru Sølverlad, I bander ikke Moder min; hun kunde det intet i volde saa krank var Lykken min.«torbens DATTER - og hendes faderbane 30. Han satte sig i sin Fjederham, og saa fløj han derfra; hun satte sig i en anden, hun monne fast efter gaa. 31. Alle de Fugle, hun mødte, dennem klipped hun alle saa smaa, foruden den leden Gam, hannem kunde hun ikke naa. 32. Det var Jomfru Sølverlad, hun fløj ud med den Strand, hun fandt ikke af Germand Gladensvend foruden hans højre Haand. Saa fløj han over den Rin. 1. Vi var så mange søskende små, - under lide - så tidlig faldt os faderen fra. Der dagen han dages, og duggen den driver så vide. 2. Om en søndag ad aften skured de deres spyd, - under lide - om en mandag ad morgen rede de så vrede ud. Der dagen han dages, og duggen den driver så vide. 3. Der de kommer for norden skov, der gik Hr. Torben og holdt sin plov. 4. "Her går du, Hr Torben, favr og fin, jeg vil nu have bod for frænde min." 5. Jeg vil give eder hus og gård, dertil min datter, så væn en mår." 14

16 6. "Vi er ikke kommen for hus eller jord, men vi er kommen for dit hjerteblod." Sonia Brandes - udsnit af papirklip 7. Så hugge de Hr. Torben så små alt som løv, udi lunden lå. 8. Så rede de til Hr. Torbens gård, ude stod hans datter, den væne mår. 9. Ude stod hans datter, så smal som en vånd, med et guldkar på hver sin hånd. 10. Hun skænked deri med lyst og spil, hun drak først sin faders banemand til. 11. "Havde jeg vidst, du havde været så god, aldrig skulle jeg set din faders hjerteblod." 12. Kilde: 15

17 "og har I slaget min fader til død, da har I gjort mig så stor en nød." 13. "Har jeg nu ikke gjort vel mod dig, da skal du herefter have så god som jeg." 14. Han satte hende på ganger grå, så slog han over hende kåben blå." 15. Så red han over de sorte heder, - under lide - aldrig så hun sin fader mere. Der dagen han dages, og duggen den driver så vide. Spørgsmål 1: Folkevisekategori Hvilken slags viser anvender folkeviseforskerne som kategorier? A. Ridderviser B. aviser C. Trylleviser D. Skillingesviser Tjek svar 16

18 DE TO FORES ILDE AD Det gik dem skidt Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

19 MIG TYKTES Jeg synes Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

20 NØR Nordpå i Thy - i Nordjylland Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

21 VÆNE smukke - fast udtryk i folkevisetraditionen. så væn en mår - en smuk ung pige. Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

LIBRETTO. Musik: Lars Klit Libretto: Jesper Lützhøft

LIBRETTO. Musik: Lars Klit Libretto: Jesper Lützhøft LIBRETTO Musik: Lars Klit Libretto: Jesper Lützhøft Personer: Angelo Vitale: Ung mand Isabella Vitale: Angelos mor Rita Alcalde: Tjenestepige Angelos ven Jesus Morales: Lucias bror Lucia Morales: Brud

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvem er det der banker? Hun har en han-kanin Og hvis den så får unger Så døer vi af grin Og hvis den så får flere Så sender vi dem til

Hvem er det der banker? Hun har en han-kanin Og hvis den så får unger Så døer vi af grin Og hvis den så får flere Så sender vi dem til Hvem er det der banker? \\: Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker? På klosterporten her ved midnatstid :// \\: Det er en gammel og ussel kvinde Der gerne vil i klost'ret lukkes ind :// \\: Nej,

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg Gildet på Solhaug 1883 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ståle Dingstad, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Stine

Læs mere

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen FORTALE TIL ANDEN UDGAVE "Gildet på Solhaug" skrev jeg i Bergen i sommeren 1855, altså for omtrent 28 år siden. Stykket opførtes sammesteds for første gang den 2. Januar

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Musicalen. Sort/hvid og alt derimellem

Musicalen. Sort/hvid og alt derimellem 1 Musicalen Sort/hvid og alt derimellem 1 2 1. Akt Sang: Åbningsnummer Scene 1 Scenen er delt i to. I KS står et symfoniorkester (bl.a Susanne, Laura og Ida) og i DS står et rockband (Linda, Mette, Marianne

Læs mere

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredive tres ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredivetres Velkommen til Ungdomsskolens første digitale bog. Du har hentet den

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

JONATANS PÅSKE. af Søren P. Grarup 2007. Jonatans påske - side 1

JONATANS PÅSKE. af Søren P. Grarup 2007. Jonatans påske - side 1 JONATANS PÅSKE af Søren P. Grarup 2007 Jonatans påske - side 1 Velkommen til at tage med på en rejse et par tusind år tilbage i tiden og et par tusind kilometer sydpå - mere præcist til Jerusalem på Jesu

Læs mere

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1912 - - - Digitaliseret i 2005

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

SPAGETTI- GUDS- TJENESTE

SPAGETTI- GUDS- TJENESTE SPAGETTI- GUDS- TJENESTE et møde med kirken og Gud i børnehøjde 1 SPAGETTIGUDSTJENESTE et møde med kirken og Gud i børnehøjde Forord (DFS) ønsker at inspirere til, at Danmarks børn møder Bibelens Gud og

Læs mere

Interview med Charlotte

Interview med Charlotte Interview med Charlotte I = Interviewer + talangivelse = forskellige gruppemedlemmer der taler Charlotte = Charlotte Kasper = hendes mand Hvor Signe fra Bilag 3 bor: er erstattet med: En anden fra TUBA.

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Den sorte skarabæ DEN SORTE SK AR ABÆ MEDALJONEN 1

Den sorte skarabæ DEN SORTE SK AR ABÆ MEDALJONEN 1 Den sorte skarabæ 1 Af samme forfatter Bitchen imellem os Skeletter i skabet Dødsbørn Skeletter i skabet 1 Blodtåge Skeletter i skabet 2 Medaljonen Den sorte skarabæ Medaljonen 1 Det blødende sår Medaljonen

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014.

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. NØGLE HUS SPEJL Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. Producere: Rene Ezra / Thomas Radoor Nordisk Film Mosedalsvej

Læs mere

Fortællinger fra Skovkanten 4

Fortællinger fra Skovkanten 4 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles Novellesamling

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 1 1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 Nora og hendes to børn, kommer hjem med Linde, overlæsset af pakker og poser. Nora hjælper børnene og sig selv af med tøjet. Børnene sætter sig hen ved bordet i hjørnet

Læs mere