FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER. apple ibooks Author

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER. apple ibooks Author"

Transkript

1 Tekster FOLKEVISER FORLØB MED FOLKEVISER

2 1 FOLKEVISER I det følgende er der først en sammenfatning på hvad folkeviser er. Derefter en række teksteksempler: Ebbe Skammelsøn Ebbe Skammelsøn som rap Germand Gladensvend ibooks Author

3 Folkeviser er en fælles betegnelse for en visegenre der opstod i middelalderen. Visetyper. Folkeviserne inddeles normalt i en række visetyper alt efter hvilket emne, de behandler (se Litteraturens veje side og ) og det der berettiger at man taler om en folkevisegenre er specielt visernes form. Opbygning. Folkeviserne har en fast opbygning hvor versene/stroferne enten har to eller fire linier, som regel med fire trykstærke stavelser i hver linie i det to-liniede og i første og tredie linie i det fireliniede vers. Derudover har viserne altid et omkvæd. Danseviser. Viserne regnes for at være danseviser, og man kender lignende viser med tilhørende dansetrin fra Færøerne idag. Det kan være svært at sige noget sikkert om brugen af viserne. Oftest henvises der til det afsnit fra abbed Vilhelms legende, hvor munkene på Eskilsø Kloster danser til deres fester, og til et kalkmaleri i Ørslev Kirke med dansende adelsfolk. Mundtlig tradition. Viserne har nok også kunnet fungere som en slags folkesang. Der har ofte været én eller flere forsangere, som enten har hørt til på stedet eller har vandret rundt til landsbyer og herregårde og her ledet fællessangen eller optrådt alene. Viserne er mundligt overleverede og det bevirkede at der opstod flere varianter af samme vise. Disse forskellige varianter kan således passe til forskellige brugssituationer, miljøer og forsangere. Fast formel. Visernes beskrivelsesmåde af personer og handlinger følger ligesom opbygningen et fast mønster. I personbeskrivelsen indgår faste formler: den unge kvinde er "den væne mår", med "hylden hånd" en "skøn jomfru", den unge mand er en "fagren ungersvend". De mødes ofte "ved borgeled", "under ø", under lide tidspunktet kan være "årle en morgen" eller "sildig en aften, rim faldt på". Udover disse korte beskrivelsesformler findes der også typiske begyndelseslinier, eks. "Der var bolder hr. Nilus", og næsten enslydende vers til beskrivelsen af bryllupsceremonien i f.eks. Ebbe Skammelsøn og Stolt Elms hævn. De faste mønstre og formler har gjort det nemmere for en forsanger at huske eller måske gendigte viserne, da det således kun blev nødvendigt at huske en handlingsgang. Visernes indhold. Når visen skal behandle et problem, f.eks. en situation, hvor en datter er blevet bortført med vold og tvunget ind i et ægteskab mod forældrenes ønske, får vi ikke en lang beskrivelse af pigens følelser og forældrenes overvejelser. Vi får kun en beskrivelse af personernes handlinger. Situationen er set 2

4 udefra og kun hvad der kan iagttages, bliver som regel beskrevet Visen er således ikke interesseret i de personlige følelser, men i slægtens reaktion på normbruddet. De fleste viser beskriver som sagt kun handlinger, og derudfra må vi gætte os til de følelser, der ligger bag. Ofte bruges replikker i de mest dramatiske situationer - dette kan også som handlingen betragtes udefra. Herved skabes et større engagement i personerne og mere liv og spænding i situationsbeskrivelsen. Nogle folkeviseforskere mener, at menneskenes indre verden, deres tanker og følelser, også bliver beskrevet i viserne, nemlig i de viser, hvor der findes overnaturlige væsner. Disse dæmoner bliver symboler for det, der foregår i menneskets indre verden og som derfor ikke kan beskrives fyldestgørende gennem deres handlinger. Måske er disse følelser også uforklarlige for visens personer. Dette beskæftiger bl.a Villy Sørensen sig med i sin bog Digtere og Dæmoner, Gyldendal Mange af viserne handler om enkeltindivider, der ikke i deres handlinger tager det hensyn til slægten som der kræves (f.eks. Ebbe Skammelsøn og Nilus og Hillelil). Ofte drejer det sig om individer, der står i en situation, hvor de skal giftes og altså får en tættere forbindelse med en anden slægt. Konflikten opstår når giftermålet eller "forlovelsen" ikke er blevet accepteret af slægten, og på sådanne normbrud kan slægten reagere ved f.eks. blodhævn. Det er karakteristisk for mange af disse viser at enkeltindividet bliver stødt ud fra slægten (Ebbe Skammelsen) eller går til grunde på en eller anden måde (Nilus og Hillelil), når den enkelte ikke har underlagt sig slægtskravene. Jorden og slægten. Hvis vi vil forsøge at finde nogle fællestræk for visernes handlingsmønstre, er det nødvendigt at tage hensyn til middelalderens placering af slægten som bærer af ejendomsretten til jorden. Det er slægten som institution der er det overordnede, og den enkelte skal så indordne sig under slægtskravene. Som eks. kan nævnes at en kvindes rette værger efter Jyske lov er: fader, broder, søn, bedstefar, farbror og morbror. 3

5 EBBE SKAMMELSØN Galleri 1.1 Ebbe Skammelsøn Melodi og på vej 1. Skammel han bor sig nør i Thy, han er både rig og kåd, så væne har han sønner fem, de to fores ilde ad. - Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild - 2. Ebbe han tjener i kongens gård både for guld og ære, hjemme sidder Peder, hans broder, han lokker hans hjertenskære. 4

6 - omkvæde - 3. "Hil sidder I, stalten Adelus, og syr hr. Ebbe klæder! Ebbe han tjener i kongens gård, han spotter eder og hæder." - omkvæde - 4. "Så grant da kender jeg Ebbe, og Ebbe kender grant sig: han spotter ingen stalt jomfru, halv mindre spotter han mig." - omkvæde - 5. "Hør I, stalten Adelus, vil I være min fæstemø? det vil jeg for sanden sige: Ebbe, min broder, er død." - omkvæde - 6. Drukke de det fæstens-øl end den samme nat, brylluppet end før månedsdag, de rådte det i-så brat. - omkvæde - 7. Det var Ebbe Skammelsøn, han vågned om midjenat, talte han for sin næste svend af sin drøm så brat. - omkvæde - 8. "Mig tyktes, at min stenstue stod al i lysen lue, der brændte inde Peder, min broder, og så min skønne jomfrue." - omkvæde - 9. "Det I tykte, jer stenstue stod al i brændende glød, det er: Peder, jer broder, holder bryllup med jer fæstemø." - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, han bandt sig sværd ved side, så bad han sig orlov hjem til sin fader at ride. - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, 5

7 han kom så vel i lag: han kom til sin faders gård en første bryllupsdag. - omkvæde Ud kom Ebbes søstre to med guldkar på hviden hånd: "Velkommen, Ebbe, vor broder, hjem til vort eget land." - omkvæde - 13."Hør I det, mine søstre to, hvad jeg spør' eder ad: hveden er dette møgle folk, her er samlet i dag?" - omkvæde Svared hans yngste søster udaf så megen nød: "Det er Peder, din broder, holder bryllup med din fæstemø." - omkvæde Sin ene søster gav han guldbrase på bryst, den anden guldring på hånd: "Dem havde jeg agtet min fæstemø, førte dem af fremmed land." - omkvæde Den ene søster bad ham hjemme være, den anden bad ham heden ride: "Tøver du her i denne nat, det bliver os alle til kvide." - omkvæde Ebbe han vendte sin ganger omkring, han ville af gården ride, hans moder fik i tøjlen og holdt, hun bad ham hjemme bide. - omkvæde Hans moder fik ham hynde og stol, at sidde på de øverste bænke, hans fader fik ham kande i hånd, bad, han skulde gå at skænke. - omkvæde Skænked han den brune mjød og så den klare vin, hver sinde han til bruden så, da randt ham tår' på kind. 6

8 - omkvæde - Lyd 1.1: Lyt til Ebbe Skammelsøn Sunget af Aksel Schötz - i forkortet form. 20. Silde om den aften rimen han faldt på, det da var den unge brud, hun skulde til senge gå. - omkvæde Fulgte de den unge brud alt til det brudehus, for går Ebbe Skammelsøn, han bær' for hende blus. - omkvæde Ledte han den unge brud alt ad den højeloftsbro: "Mindes I det, stalten Adelus I gav mig eders tro?" - omkvæde "Al den tro, jeg eder gav, den har Peder, eders broder, alle de dage, jeg leve må, jeg vil eder være for moder." - omkvæde "Jeg loved jer ikke til min moder, jeg loved jer til min viv! derfor skal Peder Skammelsøn lade sit unge liv. - omkvæde Hør I, stalten Adelus, I rømmer med mig af lande! jeg vil slå Peder, min broder, ihjel, og tåle for eder den vånde." - omkvæde - 26."Slår I Peder, eders broder, ihjel, siden skal I mig miste! så må I sørge jer selv til døde som vilden fugl på kviste." - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, han sit sværd uddrog, det var stalten Adelus, 7

9 han til jorden vog. - omkvæde Så tog han det blodige sværd alt under sit skarlagenskind, så gik han i stenstuen for Peder, sin broder, ind. - omkvæde "Hør du, Peder Skammelsøn, du tøver alt for længe, bruden længes fast efter dig udi sin brudeseng." - omkvæde Mælte det Peder, hans broder, svared han alt så brat: "Så gerne vil jeg dig unde at sove hos bruden i nat." - omkvæde Det var Ebbe Skammelsøn, han sit sværd uddrog, det var Peder, hans broder, han til jorden vog. - omkvæde Hans fader gjorde han ilde sår, hans moder misted en hånd, fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen vild sti om land. - omkvæde - Lyd 1.2 Ebbe Skammelsøn som Rap Kilde: FOLKEVISER Ebbe Skammelsøn - "Som brødre vi dele" S: Søster, M: Moren, E: Ebbe, A: kæresten De kaldt ham Ebbe, han var en af de players der Var nede med kongen i første ræk, ik' de bagerste Han havde gamle penge, far havde lidt til overs Ebbe var væk, sa broren hvad der dit er vores 8

10 Broren rykkede ind Ebbe arbejdede hårdt imens kigged broren efter kærsten i lårkort Det er svært at holde øje, når man aldrig er hjemme Men Ebbe stoled' på sin familie, det er farligt at glemme At komme hjem, det der, man mister kontrollen Det lige der løgnene de svitser i knolden Broren spredte rygter om hvad der bliver sagt Bag hendes ryg, mens Ebbe flyder i for megen magt Hun tror ik på den hun kender ebbe for godt Men rygter har det med at blive hængende, det næppe så godt Broren havde skumle planer til at gøre Ebbes kærest Blød som skumbananer, så han started lidt kaos Med at sige blodet flød, Ebbe er død Lad os hook up nu, der ingen grund til at danse om den varme grød. Ebbe har ingen idé om de skumle planer Men i drømme ved man mere end man aner En snigende fornemmelse kom i natten Han drømte broren og kæresten omkom i natten Han snakked' med sin homie om det Han sagde "Du ved lidt for meget, jeg tror du ska til- bage til din by, ha check på sagern Der er noget der lugter og det ik' hos bagern" Ebbe vendte hjem, der var noget på færde Der var nogen, der forsøgte at komme tæt på hans kære E: "hvad så søster du virker nervøs" S: "åh Ebbe, jeg tror din bror stjæler kys" E: "hvad mener du, fra hvem?, hvad er det der sker?" S: "Du må hellere smutte nu inden du ser?" E: " Ser hvad? Jeg er forvirret, som om Der nogen der skjuler noget for mig, min fantasi er tom" Den anden søster synes han sku blive og høre Historien som den var, inden han ku køre S: "Jeg forstår godt hvis det her gir dig væmmelser din bror har løjet om hændelser Løjet om din død, for at hjælpe sig selv Til at score din kæreste, han havde brug for held" E: "Hvad siger du mor? jeg er på vej, jeg skrider nu Du sagde altid, lider jeg så lider du Men det var der måske ikke nogen sandhed i Det var måske en joke, der ku stå i Sandt at sige " M: " Altså ebbe, for det første du må ik' gå For det andet så skal du ik' misforstå 9

11 Mine intentioner - men der jo flere koner Derude til dig, du lever ved konge og troner" M: Altså Ebbe hold nu op med og piv Du et tudefjæs bare fordi du mister din viv Man tager lidt, nogle gange er der noet man ska give Din ex er som en mor for dig, resten af sit liv Hvorfor så utilfreds og utilpas? E: "Jeg bliver i tvivl om du mener det, eller om det er gas har ikke snakket med... hov hun kommer sig mig kan du ikke huske sidste sommer Vi gik ture langs stranden du sagde jeg var manden I dit liv og nu skrider du med en anden Men ikke hvem som helst, jeg ved ikke hvad du tror Der er ingen der skal slippe fra at dumpe mig for min bror" A: Jamen, Ebbe jeg ka ikke li du er truende Vågn op til virkeligheden, det sandheden du må sluge den Ja, jeg ved det var nogle fine løfter jeg gav dig Men jeg gav dem videre til din bror, det var ham der stod bag mig A: "Det ham jeg elsker nu" E: "Du skal med mig baby" A: "Nej jeg bliver her" E: Du skal med mig baby Du skal med mig baby, når jeg har dræbt ham A: "Ebbe det må du ikke, I bliver nødt til at snak sammen" E: "Snakke om hvad? Den forræder fortjener ikke bedre Han nakker min damer, jeg ska give ham hæder? Du må være skør, du ved det allerværste Man kan gøre er at nakke en anden mands kæreste Moren steppede ind i diskussionen M: "men Ebbe du skal jo hele tiden være tæt på tronen du må ik' tænke på dig selv, tænk på konen men du må servere til brylluppet, det situationen" E: "der er fandme ik nogen der skal pisse på mig hvad ville du gøre hvis det var dig, du vil nok ikke stå tilbage og blive disset? Nej der skal rulle hoveder nu, det her det pisser mig af liiige i overkanten det tid til at hive sværdet frem", KOR: "kan man det" "ja gu ka man så, når man bliver trådt på een gang for meget, det ser jeg ikke småt på" Ebbe massakrerede, det var et sørgeligt syn den dag i dag kender de Ebbe, når du spørger i byen det blev en blodig nat og det mere end man fatter det Ebbe red på hesten, lod de andre tage sig af klatterne. 10

12 GERMAND GLADENSVEND 1. Vor Kong' og vor unge Dronning de sejled dennem over Hav; der blev deres Skib paa Vanden holdt, de kunde ikke Børen faa. Saa fløj han over den Rin. 2.»Er her noget under Vandet, som Skibet holde maa, jeg giver Eder baade Guld og Sølv, I lader mig Børen faa.«3.»du haver ikke Guld eller Sølv, som dertil hjælpe maa; det er alt under din Linde, der jeg mon efter traa.«4.»jeg haver ikke under min Linde foruden min' Nøgler smaa; kommer jeg levendes til Lande, jeg lader mig andre slaa.«5. Saa tog hun de Nøgler smaa, hun kasted dennem udi Strand; de fik Bør hin blide, de sejled saa glad til Land. 6.Dronningen hun ganger paa hviden Sand, og hun fik fuldstor Harm: Hun følte Germand Gladensvend, at han var kveg i Barm. 7. Det var ikke derefter foruden Maaneder fem, Dronning hun ganger i Højeloft, hun fødte en Søn saa væn. 8. Født blev han om Aften, og kristned de hannem om Nat; de kalded hannem Germand Gladensvend, de dulgte hannem, mens de maatt'. 9. Saa vel han vokste, saa vel han trevst, sin Hest kunde han vel ride; hver Sind' han til sin Moder saa, 11

13 saa saare da monne hun kvide.»mindes Eder det, Allerkæreste min, hvad I haver givet mig?«10.»i vider mig det, kær Moder min, og hvad jeg vil Eder bede: hvi græder I saa jammerlig hver Sind' I mig ser?«15. Hun sor om Gud, hun sor om Mænd og alt, hun sværge maatte: hun vidste sig hverken Datter heller Søn der hun i Verden aatte. 11.»Hør du, Germand Gladensvend, jeg maa vel for dig kvide: du varst dig saa liden, der du blev Trolden given.«16. Bort da fløj den lede Gam, han gav saa slemt et Skrig:»Hvor jeg finder Germand Gladensvend, da er han given mig.«12.»hører I det, kære Moder min, I lader bortfare Eder Vaande; hvad Lykke Gud mig give vil, det formén mig ingen Mand.«13. Det var om en Torsdag Morgen saa aarlig om den Høst, aaben da stod den Fruerstuedør, der kom saa væn en Røst. 14. Ind da kom den lede Gam, han sættes den Frue saa nær: 17. Der han var fulde femten Aar, da lyste hannem en Jomfru at love: Konningens Datter af Engeland, den allerskønnest Jomfrue. 18. Saa saare da monne han længes bort til sin Fæstemø:»Min kære Moder, I laaner mig Eders Fjederham, mens jeg flyver bort under Ø.«19.»De Vinger de ere saa brede, de ere saa vide om By, 12

14 lever jeg vil til Sommer, jeg lader mig gøre en ny.«20. Han satte sig i sin Fjederham, han fløj alt saa trøst, der ham kom midt paa Sund, der hørte han Gammerøst. 21.»Vær velkommen, Germand G., saa vel da kender jeg dig; du varst al saa liden, der du varst given mig.«22.»du lad mig flyve, du lad mig fare alt bort til min Fæstemø; først jeg kommer tilbage igen, vi findes vel under Ø.«23.»Da skal jeg dig mærke, alt hvor du flyver fra mig: hvor du kommer blandt Ridder' og Svend', kende saa vil jeg dig.«24. Han hug ud hans højre Øje, drak halvt hans Hjerteblod; saa fløj han til Jomfruens Bur, for Vilje hun var god. 25. Han satte sig paa de Tinde saa gusten og saa bleg: alle de Jomfruer i Buret var, de tabte baade Skæmt og Leg. 26. Alle da sad de stolte Jomfruer, gav det dog lidet igem, foruden stalten Sølverlad, hun kasted baade Saks og Søm. 27. Hun tog ud en Sølverkam, hun kæmte hans favre Haar, hver en Lok, hun redte, hun fælded saa modige Taare. 28. Hver en Lok hun redte, hun fældte saa modige Taare; alt banded hun hans Moder, hans Lykke havde gjort saa haarde. 13

15 29.»Hør I det, Jomfru Sølverlad, I bander ikke Moder min; hun kunde det intet i volde saa krank var Lykken min.«torbens DATTER - og hendes faderbane 30. Han satte sig i sin Fjederham, og saa fløj han derfra; hun satte sig i en anden, hun monne fast efter gaa. 31. Alle de Fugle, hun mødte, dennem klipped hun alle saa smaa, foruden den leden Gam, hannem kunde hun ikke naa. 32. Det var Jomfru Sølverlad, hun fløj ud med den Strand, hun fandt ikke af Germand Gladensvend foruden hans højre Haand. Saa fløj han over den Rin. 1. Vi var så mange søskende små, - under lide - så tidlig faldt os faderen fra. Der dagen han dages, og duggen den driver så vide. 2. Om en søndag ad aften skured de deres spyd, - under lide - om en mandag ad morgen rede de så vrede ud. Der dagen han dages, og duggen den driver så vide. 3. Der de kommer for norden skov, der gik Hr. Torben og holdt sin plov. 4. "Her går du, Hr Torben, favr og fin, jeg vil nu have bod for frænde min." 5. Jeg vil give eder hus og gård, dertil min datter, så væn en mår." 14

16 6. "Vi er ikke kommen for hus eller jord, men vi er kommen for dit hjerteblod." Sonia Brandes - udsnit af papirklip 7. Så hugge de Hr. Torben så små alt som løv, udi lunden lå. 8. Så rede de til Hr. Torbens gård, ude stod hans datter, den væne mår. 9. Ude stod hans datter, så smal som en vånd, med et guldkar på hver sin hånd. 10. Hun skænked deri med lyst og spil, hun drak først sin faders banemand til. 11. "Havde jeg vidst, du havde været så god, aldrig skulle jeg set din faders hjerteblod." 12. Kilde: 15

17 "og har I slaget min fader til død, da har I gjort mig så stor en nød." 13. "Har jeg nu ikke gjort vel mod dig, da skal du herefter have så god som jeg." 14. Han satte hende på ganger grå, så slog han over hende kåben blå." 15. Så red han over de sorte heder, - under lide - aldrig så hun sin fader mere. Der dagen han dages, og duggen den driver så vide. Spørgsmål 1: Folkevisekategori Hvilken slags viser anvender folkeviseforskerne som kategorier? A. Ridderviser B. aviser C. Trylleviser D. Skillingesviser Tjek svar 16

18 DE TO FORES ILDE AD Det gik dem skidt Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

19 MIG TYKTES Jeg synes Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

20 NØR Nordpå i Thy - i Nordjylland Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

21 VÆNE smukke - fast udtryk i folkevisetraditionen. så væn en mår - en smuk ung pige. Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

således passe til forskellige brugssituationer, miljøer og forsangere. Folkeviser er en fælles betegnelse for en visegenre der opstod i middelalderen.

således passe til forskellige brugssituationer, miljøer og forsangere. Folkeviser er en fælles betegnelse for en visegenre der opstod i middelalderen. Dansk 11A 2011/2012 FOLKEVISER, en sammenfatning Folkeviser er en fælles betegnelse for en visegenre der opstod i middelalderen. Visetyper. Folkeviserne inddeles normalt i en række visetyper alt efter

Læs mere

Ebbe Skammelsøn. Ebbe han tjener i konningens gård både for guld og fæ; Peder hans broder lader bygge et skib, han rejser op sejletræ.

Ebbe Skammelsøn. Ebbe han tjener i konningens gård både for guld og fæ; Peder hans broder lader bygge et skib, han rejser op sejletræ. Ebbe Skammelsøn Skammel bor i Ty, både rig og *øvert *kåd; så høviske haver han sønner fem, de to *for s ilde ad. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild. Ebbe han tjener i konningens gård både

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Torbens Datter og hendes Faderbane kendes nedskrevet fra 1641 1, men da den er to-linjet ville man typisk betegne visen som en ældre folkevise. Dvs at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem det tidspunkt,

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Bænadikts vísa. 8. Det var ungen Benedit, som røde guld havde på; han hilsede hvert et barn, der var, alt førend han red derfra.

Bænadikts vísa. 8. Det var ungen Benedit, som røde guld havde på; han hilsede hvert et barn, der var, alt førend han red derfra. Bænadikts vísa 1. Der bor en jarl i Engeland, og han er sig så rig, og han haver sig de sønner to, de ere hverandre ulig, Jeg sadler min hest, jeg rider i dag til hove. 2. Rigen jarl i Engeland han haver

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten er inspireret af folkevisen af samme navn og dens endelige udformning er i følge Inger Sørensens biografi fra 2002, Niels W. Gade, et dansk verdensnavn,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600)

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607) var en dansk præst med lang tilknytning til Viborg, der i middelalderen og århundrederne efter var

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte vel være en dronning fin. "Du skal dig, Svend Vonved, udride med andre kæmper at stride.

Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte vel være en dronning fin. Du skal dig, Svend Vonved, udride med andre kæmper at stride. Svend Vonved Svend Vonved sidder i bure, han slår guldharpen prude; han slår guldharpen under skind, hans moder kom der gangende ind. Se dig ud, Svend Vonved. 2. Ind kom hans moder, fru Adelin; hun måtte

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere