VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS"

Transkript

1 VOLUME 1: SETUP VOLYM 1: INSTALLATION 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS

2 Dansk ADVARSEL! Fejl ved opsætning, brug og vedligeholdelse af Xbox 360videospilsystemet kan øge risikoen for alvorlig personskade, dødsfald eller beskadigelse af Xbox 360videospilsystemet. Læs denne vejledning samt vejledningerne til eventuelt udstyr for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger. Gem alle brugervejledninger til senere brug. Hvis du får brug for nye vejledninger, kan du gå til eller ringe til Xbox-kundesupport. Du finder nummeret på bagsiden. Xbox 360-videospil- og underholdningssystem 24 Valg af placering til Xbox 360konsollen 25 Installation af Xbox 360videospilsystemet Tilslutning af konsollen til elnettet 27 Xbox 360-controlleren 29 Børnesikring Inden du giver børn lov til at bruge Xbox 360-videospilsystemet, skal du: 30 Brug af diskdrevet 1 Afgøre, hvordan børnene kan bruge 31 Vigtige helbredsmæssige advarsler, når du spiller videospil 2 Hvis du lader børn bruge Xbox 360- konsollen uden opsyn, skal du sørge for at forklare alle relevante sikkerheds- og helbredsmæssige oplysninger og vejledninger. Dette symbol angiver meddelelser om sikkerhed og helbred i denne vejledning og i vejledninger til Xbox 360-udstyr. 32 Afspilning af spil 32 Oprettelse af forbindelse til Xbox Live 36 Visning af film 36 Afspilning af cd er 37 Deling af medier 39 Lager 40 Tilføjelse af trådløse controllere 40 Tilslutning af andet udstyr 41 Fejlfinding 105 Kundesupport Tak, fordi du har købt Xbox 360 videospilsystemet fra Microsoft. Du står nu over for oplevelser, du kan tilpasse efter behov, som samler spil, dine venner og digital underholdning i én stærk pakke. Med Xbox 360-videospilsystemet kan spille Xbox 360-spil, dvd-film og lyd-cd er. Med en hurtig internetforbindelse kan du oprette forbindelse til millioner af spillere på Xbox Live. Du bliver hurtigt en del af Xbox 360-konsollen (spille spil, oprette forbindelse til Xbox Live, udskifte batterier, foretage elektriske tilslutninger, AV-tilslutninger og netværkstilslutninger), og om de skal være under opsyn i forbindelse med disse aktiviteter. 22 XBOX 360-VIDEOSPIL- OG -UNDERHOLDNINGSSYSTEM en gruppe, hvor I kan spille sammen, hvor du kan snakke med dine venner og hente nyt indhold. Overfør billeder, musik m.m. til Xbox 360konsollen ved slutte den til din Microsoft Windows -baserede pc en eller andre enheder, f.eks. digitalkameraer og bærbare musikafspillere. 23

3 VALG AF PLACERING TIL XBOX 360-KONSOLLEN INSTALLATION AF XBOX 360-VIDEOSPILSYSTEMET Undgå, at konsollen falder ned Hvis Xbox 360-konsollen falder ned og rammer nogen, især et barn, kan den forårsage alvorlig personskade. Risikoen for sådanne skader og beskadigelse af Xbox 360-konsollen reduceres, hvis du installerer Xbox 360-konsollen i henhold til vejledningen. Anbrung konsollen på en overflade, der: Er flad og jævn. Er stabil og ikke vælter. Gør det muligt, at alle konsollens fire fødder er i kontakt med overfladen. Forhindrer, at konsollen kan glide ned. Er ren, støvfri og fri for fedtpletter. Hvis overfladen eller konsolfødderne bliver snavsede eller støvede, skal de aftørres med en tør klud. Hvis konsollen stilles lodret, skal du placere den på en overflade, hvor den ikke falder ned, hvis den vælter. Placer alle kabler og ledninger, så personer og dyr ikke falder over dem eller ved et uheld kommer til at rykke i dem. Når konsollen ikke bruges, kan du frakoble alle kabler og ledninger foran og bag på konsollen, så de er utilgængelige for børn og dyr. Børn må ikke lege med kabler og ledninger. Undgå, at konsollen overophedes Konsollens ventilationsåbninger eller strømforsyning må ikke blokeres. Undgå at placere konsollen eller strømforsyningen på en seng, sofa eller andre bløde overflader, hvor der er risiko for, at ventilationsåbningerne blokeres. Undgå at placere konsollen eller strømforsyningen på et indesluttet sted, f.eks. en bogreol, et rack eller stereoanlæg, medmindre stedet er godt ventileret. Undgå at placere konsollen eller strømforsyningen i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, varmespjæld, ovne eller forstærkere. Undgå røg og støv Undgå at bruge konsollen på steder, hvor der er tilrøget eller støvet. Røg og støv kan beskadige konsollen, især dvd-drevet. VIGTIGT Stillbilleder i videospil kan brænde sig fast på nogle tv-skærme og frembringe en permanent skygge. Læs brugervejledningen til tv et, eller forhør dig hos producenten, før du spiller spil. Tilslutning af Composite AV-kablet Sådan sluttes Xbox 360-konsollen til et tv med composite-indgang: 1 Slut Xbox 360 Composite AV-kabelstikket til AV-porten på Xbox 360-konsollen. 2 Slut de farvekodede stik til de tilsvarende stik på SCART-adapteren, og slut SCARTadapteren til tv et: gul til gul (billede), rød til rød (højre lyd) og hvid til hvid (venstre lyd). BEMÆRK! Hvis du har et mono-tv, som kun har ét lydstik, skal du tilslutte enten det højre eller venstre lydstik. Hvis tv et ikke har et SCART-stik, skal du slutte de farvekodede stik til de tilsvarende stik på bagsiden af tv et. 3 Vælg den korrekte videoindgang på tv et (se Intet billede under Fejlfinding ). Andre AV-indgange Du kan også tilslutte andre tv-indgangstyper ved at bruge Xbox 360-komponent HD AVkablet, Xbox 360 SCART-kablet eller Xbox 360 VGA HD AV-kablet (sælges alle separat). Yderligere oplysninger finder du på www. xbox.com/hardware. Tilslutning til et Digital Audio Optical AV-system (valgfri) Hvis du har et lydsystem (normalt en receiver eller forstærker), der understøtter digital lydindgang, kan du tilslutte til digital lyd frem for standard venstre- og højrelyd ved at bruge Xbox 360-komponent HD AV-kablet, Xbox 360 SCART-kablet eller Xbox 360 VGA HD AVkablet (sælges alle separat). Med den digitale lyd får du en bedre lydkvalitet. Følg vejledningen til AV-kablet for at tilslutte digitallyd

4 TILSLUTNING AF KONSOLLEN TIL ELNETTET Sådan forhindres beskadigelse af netledninger og strømforsyningen: Elektrisk sikkerhed Som med mange andre elektriske enheder kan der opstå alvorlige personskader eller dødsfald på grund af elektrisk stød eller brand, eller Xbox 360-videospilsystemet kan blive beskadiget, hvis du ikke følger nedenstående forholdsregler. Valg af korrekt strømkilde til Xbox 360- konsollen: Brug kun den strømforsyning og netledning, der blev leveret sammen med konsollen, eller som du har modtaget fra et autoriseret værksted. Hvis du ikke er sikker på, om du har den korrekte strømforsyning, skal du sammenligne modelnummeret på strømforsyningen med det modelnummer, der er angivet på konsollen. Hvis du skal udskifte strømforsyningen eller netledningen, skal du kontakte Xbox-kundesupport. Kontroller, at stikkontakten leverer den strømtype, der er angivet på strømforsyningen (mht. spænding [V] og frekvens [Hz]). Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der findes i hjemmet. Sverige/Norge/Finland Danmark Undgå at bruge strømkilder, som ikke er standard, f.eks. generatorer eller konvertere, selvom volt og frekvens tilsyneladende er i orden. Brug kun vekselstrøm fra en almindelig stikkontakt. Undgå at overbelaste stikkontakten, forlængerledningen, strømskinnen eller andre elektriske stikdåser. Kontroller, at de er klassificeret til at kunne håndtere den samlede strøm (i ampere [A]), som forbruges af Xbox 360-konsollen (angivet på strømforsyningen) og eventuelle andre enheder, der benytter samme kredsløb. Brug en stikkontakt, der er korrekt jordet, så du kan bruge et trebenet jordstik. Fjern ikke jordbenet. Få en elektriker til at udskifte den forældede stikkontakt, hvis stikket ikke passer i kontakten. Undgå at sno netledninger rundt om strømforsyningen. Undgå, at der bliver trådt på netledningerne. Undgå, at ledningerne bliver klemt eller bukkes hårdt, specielt hvor de er tilsluttet stikkontakten, strømforsyningen og konsollen. Netledningerne må ikke rykkes i, bindes knuder på, bukkes hårdt eller på anden måde misligholdes. Netledningerne må ikke udsættes for varmekilder. Opbevar netledningerne utilgængeligt for børn og dyr. Lad dem ikke bide og tygge i kablerne. Når netledningerne skal frakobles, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Undgå at strømforsyningen hænger i netledningerne. XBOX 360-CONTROLLEREN Xbox 360-controlleren kan bruges med de fleste Xbox 360-videospil- og underholdningssystemet eller med de fleste Microsoft Windows XP-baserede computere. Inden du bruger Xbox 360-controlleren med en Windows XP-baseret pc, skal du installere softwaren til Xbox 360-controller til Windows, som findes på Denne software indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige advarsler. Xbox Guide-knappen Alle controllere til Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet er udstyret med en Xbox Guide-knap. Tryk på Xbox Guide-knappen for at vist Xbox Guide på et vilkårligt tidspunkt. Hvis en netledning eller strømforsyning på nogen måde bliver beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge dem og kontakte Xbox-kundesupport for at få delene udskiftet. Tag stikket til Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges i en længere periode. Tilslut altid netledningerne i henhold til følgende vejledning: 1 Sæt netledningen helt ind i Xbox 360- konsollen, indtil den klikker. 2 Vælg én af de to netledninger (følger med konsollen), som passer til stikkontakten. Sæt netledningen i strømforsyningen, indtil den stopper. 3 Sæt den anden ende af netledningen i stikkontakten. Lysring Xbox Guide-knappen på controlleren og konsollens tænd/sluk-knap er begge omgivet af en lysring, som består af fire felter. Når der sluttes en controller til konsollen, tildeles den et felt, som lyser grønt for at angive controllerens position. Efterhånden som der tilføjes flere controllere, lyser hvert felt på konsollen grønt for at afspejle den tilføjede controllers nummer. Lysringen på konsollen blinker også i kombinationer af rødt, hvis der opstår systemproblemer. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding

5 BØRNESIKRING Inline-udløseren Controllerledningen har en inline-udløser. Denne sikkerhedsfunktion er beregnet til at minimere risikoen for, at Xbox 360- konsollen eller computeren falder ned, når der trækkes i ledningen. Hvis konsollen eller computeren falder ned og rammer nogen, især et barn, kan det forårsage alvorlig personskade. Hvis du vil reducere risikoen for sådanne skader eller beskadigelse på konsollen eller computeren, er det vigtigt at bruge controlleren og inline-udløseren korrekt. Brug controllerstikket, ikke inlineudløseren, når du rutinemæssigt vil tilslutte eller fjerne tilslutningen til controlleren. Hvis en inline-udløser slår fra, skal du blot tilslutte den igen ved at anbringe de rillede takker ud for hinanden og presse de to dele helt sammen. Controlleren fungerer ikke, medmindre inline-udløseren er tilsluttet korrekt. ADVARSEL! Brug aldrig tape, lim eller andet for at forhindre, at inline-udløseren deler sig. Inline-udløseren reducerer, men udelukker ikke risikoen for, at computeren eller konsollen trækkes væk fra sin overflade. Sådan reduceres risikoen yderligere: Sørg for, at controlleren eller controllerledningen ikke kan trækkes på en måde, så computeren eller konsollen kan flytte sig. Sørg for, at controllerledningerne ikke kan krydse hinanden eller kan filtres sammen. Tilslutning af controlleren til Xbox 360-konsollen Hvis du vil slutte Xbox 360-controlleren til Xbox 360-konsollen, skal du indsætte controllerledningens stik i en USB-port på konsollen. Hvis du vil fjerne tilslutningen, skal du trække controllerledningens stik ud. Træk kun i stikket, ikke i kablet. BEMÆRK! Undlad at røre ved ledningsudtagene på controlleren med fingrene eller med metalgenstande. Controllerne eller konsollen kan blive beskadiget. Tving aldrig stikket ind i en USB-port. Hvis stikket ikke nemt sættes i, skal du vende stikket og prøve igen. Tænd for Xbox 360-konsollen Hvis du vil tænde for Xbox 360-konsollen, skal du trykke på Xbox Guide-knappen eller på Start på controlleren eller trykke på tænd/ sluk-knappen eller åbn/luk-knappen på konsollen. Hvis du vil slukke konsollen, skal du trykke på Xbox Guide-knappen for at få vist Xbox Guide, vælge Options (Indstillinger) og derefter Shut Down (Luk ned). Du kan også trykke på tænd/ sluk-knappen for at slukke konsollen. Valg af sprog og andre indstillinger Den første gang du tænder Xbox 360- konsollen, bliver du bedt om at angive et sprog. Følg vejledningen for at vælge sprog for Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet. Du kan ændre sprog og foretage andre konsolindstillinger under System i Xbox Dashboard. Du kan også vælge andre indstillinger fra System, herunder klokkeslæt, lyd, skærm, og om Xbox 360-konsollen skal slukkes automatisk, efter den ikke har været brugt i seks timer. Den nye funktion til børnesikring af Xbox 360- konsollen giver forældre og andre mulighed for at tilbyde aldersafhængig underholdning vha. tilpassede indstillinger. Konsollens indstillinger kan begrænse de spil og film, som kan benyttes på konsollen. Xbox Liveindstillingerne kan tilpasse Xbox Liveoplevelsen til hvert barns konto, selv når de spiller andre steder end derhjemme. Indstilling af børnesikring Sådan anvender du børnesikring i forbindelse med spil og konsollen: 1 Vælg System (System), Family Settings (Børnesikring) i Xbox Dashboard. 2 Vælg de indstillinger, du vil anvende for konsollen og Xbox Live-kontiene. Børnesikring af konsollen begrænser de spil og film, som kan afspilles af alle på Xbox 360- konsollen, og er baseret på det klassificeringssystem, som anvendes i lokalområdet. Xbox 360 understøtter de klassificeringssystemer, der bruges i de fleste områder og lande. Xbox Live-indstillinger Du kan sikre, at familien får en positiv oplevelse med Xbox Live ved at sætte begrænsninger for hvert barns konto. Du kan administrere op til otte indstillinger for hver konto og sætte forskellige grænser for dem. Barnets Xbox Live-indstillinger er angivet på forhånd, når Xbox Live-kontoen er blevet oprettet. Du kan til enhver tid foretage ændringer ved at vælge System (System), Family Settings (Børnesikring), Xbox Live Controls (Live-kontrol) og vælge barnets konto. Børnesikringen på Xbox Live omfatter følgende funktioner: Forældregodkendelse ved tilføjelse af personer til barnets venneliste. Begrænsning af stemme-, video- og tekstchat for personer på barnets venneliste. Blokering eller begrænsning af visning af barnets profiloplysninger, og hvornår barnet må være online. Blokering eller begrænsning af barnets mulighed for at få vist indhold, som er oprettet af andre spillere. Blokering af adgang til Xbox Live-spil med flere spillere. Blokering for, at barnet køber ting på Xbox Live Markedsplads

6 BRUG AF DISKDREVET VIGTIGE HELBREDSMÆSSIGE ADVARSLER, NÅR DU SPILLER VIDEOSPIL Lysfølsomme anfald Ganske få personer kan opleve et anfald, når de bliver udsat for bestemte visuelle billeder, herunder blinkende lys eller mønstre, der kan forekomme i videospil. Personer, der ikke tidligere har haft anfald eller epilepsi, kan have en ikkediagnosticeret tilstand, som kan medføre lysfølsomme anfald, når der spilles eller kigges på videospil. Sådan indsættes en cd eller dvd: BEMÆRK! 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne Hvis konsollen vender lodret, skal du sørge for, at disken holdes på plads ved hjælp af tappene på diskskuffen, så disken ikke falder ud. diskskuffen. 2 Placer Xbox 360-spil-cd en, lyd-cd en eller Sådan tager du en disk ud: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Fjern disken. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. VIGTIGT Sådan undgår du stop i dvd-drevet og beskadigelse af diske eller Xbox 360konsollen: Fjern diske, inden konsollen flyttes eller vendes fra vandret til lodret position. Brug aldrig revnede diske. De kan gå i stykker inden i konsollen og sidde fast eller ødelægge interne dele. Når konsollen står lodret, må du ikke bruge diske, der er mindre en standard-dvd er og cd er. Hvis dvd-drevet sidder fast eller er beskadiget, skal du kontakte Xbox-kundesupport for at få konsollen repareret. Stop omgående med at spille, og konsulter en læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Voksne skal holde øje med, om deres børn oplever ovennævnte symptomer. Børn og teenagere er mere udsat for denne type anfald end voksne. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid langt væk fra tv-skærmen. Brug en mindre tv-skærm. Spil i et oplyst rum. Spil ikke, hvis du er døsig eller træt. Hvis du eller et familiemedlem har oplevet anfald eller epilepsianfald, skal du kontakte lægen, inden du spiller. Muskelsmerter Brug af spilleenheder, f.eks. tastatur, mus eller andre elektroniske inputenheder, kan kædes sammen med alvorlige skader eller forstyrrelser. Når du spiller videospil, kan du, som ved mange aktiviteter, indimellem opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke 30 Mens forskere endnu ikke kan svare på mange spørgsmål vedrørende MSD er, er den generelle holdning, at der er mange faktorer, der spiller ind, når disse opstår, herunder medicinske og psykiske forhold, stress, og hvordan det håndteres, det overordnede helbred, og hvordan en person er placeret og bruger kroppen under arbejdet og andre aktiviteter, f.eks. ved spil af videospil. Nogle undersøgelser viser, at den tid, en person bruger på en aktivitet, også er en medvirkende faktor. dvd en i diskskuffen med forsiden udad eller i højre side af konsollen, hvis den står lodret. Disse anfald kan have en række symptomer, bl.a. svimmelhed, synsforstyrrelser, trækninger i øje eller ansigt, spjæt med arme eller ben, desorientering, forvirring eller kortvarigt tab af bevidstheden. Anfaldene kan også medføre bevidstløshed eller krampeanfald, som kan give skader ved fald eller slag i nærheden af genstande. eller andre dele af kroppen. Men hvis du oplever symptomer som vedvarende eller tilbagevendende ubehag, smerter, dunken, prikken, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed, MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE ADVARSLER. SØG STRAKS LÆGE, selvom symptomerne opstår, når du ikke spiller videospil. Symptomer som disse kan føre til smertefulde og nogle gange permanente invaliderende lidelser eller forstyrrelse af nerver, muskler, sener, blodkar og andre dele af kroppen. Disse muskelsmerter (MSD er) omfatter karpaltunnelsyndrom, inflammation, seneskedebetændelse, dirren og andre lidelser. Nogle af de retningslinjer, som hjælper dig med at arbejde og spille mere behageligt og muligvis reducerer risikoen for at opleve MSD, kan du finde i Healthy Gaming Guide (findes på ). Disse retningslinjer handler om at: Sidde behageligt, og undgå ubekvemme stillinger. Slappe af i hænder, fingre og andre lemmer. Holde pauser. Føre en sund livsstil. Hvis du har spørgsmål om, hvilken indflydelse din egen livsstil, aktiviteter, helbredstilstand eller fysiske tilstand har på MSD, skal du kontakte din læge. 31

7 AFSPILNING AF SPIL Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet kan kun afspille spilcd er, der er licenseret af Microsoft til Xbox 360-videospil- og -underholdningssystemet. Licenserede spil har dette logo: Sådan startes et spil: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Placer Xbox 360-spil-cd en i diskskuffen med forsiden udad. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. Spillet startes. De seneste oplysninger om Xbox 360-spil finder du på OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL XBOX LIVE Du kan blive Xbox Live Silver-medlem med det samme ved blot at sætte et Ethernet-kabel i Ethernet-porten på bagsiden af konsollen. Du kan oprette gamertags, få adgang til Xbox Live Markedsplads, få vist gamer-kort, deltage i chat, modtage stemmebeskeder, få venner og anvende Xbox Live Børnesikring. Xbox Live Silver-medlemmer får begrænset spilletid via særlige begivenheder, f.eks. gratis Xbox Live Gold-weekendspil, Xbox Live Game with Fame og Xbox Live Prime Time. Hvis du er klar til en komplet Xbox Liveoplevelse, skal du tegne et Xbox Live Goldmedlemskab. Xbox Live Gold giver dig alle Xbox Live Silver-funktionerne, onlinespil med flere spillere, værktøjer til forbedret sammensætning og feedback, rettigheder til og præmier fra Xbox Live Markedsplads samt mediefunktioner, f.eks deling af musik og fotos. Konfiguration af forbindelsen Opret forbindelse til Xbox Live ved hjælp af en direkte forbindelse, en router-forbindelse eller en Microsoft Windows ICS-forbindelse (Internet Connection Sharing). Du kan også oprette en trådløs hjemmenetværksforbindels e ved hjælp at den trådløse Xbox 360- netværksadapter (sælges separat). Yderligere oplysninger om oprettelse af forbindelse og flere hjemmenetværksindstillinger finder du på BEMÆRK! Du skal have en hurtig (kabel eller DSL) internetforbindelse for at spille på Xbox Live. Du skal også have en harddisk (sælges separat, hvis konsollen ikke allerede har en) eller hukommelseskort (sælges separat) til at lagre oplysninger om Xbox Live-kontoen. Direkte forbindelse Vælg en direkte forbindelse, hvis du vil have den nemmeste måde at konfigurere og spille på, og hvis du ikke vil dele internetforbindelsen med din pc (eller en anden enhed). Sådan oprettes en direkte forbindelse: 1 Sæt den ene ende af et Ethernet-kabel til Ethernet-porten på dit højhastighedsmodem og den anden ende til Ethernet-porten på bagsiden af Xbox 360-konsollen. 2 Følg vejledningen på skærmen. Du skal muligvis angive oplysninger fra internetudbyderen under System i Xbox Dashboard

8 Kabel-/DSL-modem Routerforbindelse Sådan oprettes en routerforbindelse: 1 Slut et Ethernet-kabel til en Ethernet-port på højhastighedsmodemmet og den anden ende til en WAN- eller Uplink-port på routeren. 2 Slut et Ethernet-kabel til en Ethernet LAN- port på routeren og den anden ende til Ethernet-porten på pc en (eller en anden enhed). port på routeren og den anden ende til Ethernet-porten bag på Xbox 360konsollen. BEMÆRK! Nogle modemmer og enheder kræver muligvis en netværkshub i stedet for en router. 4 Følg vejledningen på skærmen. Du skal muligvis angive oplysninger fra internetudbyderen under System i Xbox Dashboard. Windows ICS-forbindelse Vælg en Windows ICS-forbindelse, hvis du vil dele højhastighedsinternetforbindelsen med pc en (eller en anden enhed), hvis dit højhastighedsmodem bruger en USBforbindelse (ikke Ethernet) eller er et internt PCI-modem, og du ikke har noget imod at tænde pc en, inden du skal spille på Xbox Live. Sådan oprettes en Windows ICS-forbindelse: 1 Slut den ene ende af et USB-kabel til en USB-port på pc en og den anden ende til en USB-port i højhastighedsmodemmet. 2 Slut den ene ende af et Ethernet-kabel til Ethernet-porten på din pc og den anden ende til Ethernet-porten på bagsiden af konsollen. kræver bestemte indstillinger, herunder værtsnavn, MAC-adresse og brugernavnet på internetudbyderen og en adgangskode (til PPPoE-godkendelse). Kontakt internetudbyderen, hvis du er i tvivl, om du har brug for disse oplysninger. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding eller på Vælg en routerforbindelse, hvis du vil dele internetforbindelsen med pc en (eller en anden enhed), og hvis dit højhastighedsmodem understøtter en Ethernet-forbindelse, og du ønsker at kunne spille på Xbox Live, uanset om pc en er tændt eller slukket. Pc 3 Slut et Ethernet-kabel til en Ethernet LAN- Tilmelding til Xbox Live Vælg indstillingen for Xbox Live i Xbox Dashboard for at oprette en konto, og følg vejledningen på skærmen. Kommunikation på Xbox Live Brug Xbox 360-hovedtelefoner (sælges separat) til at chatte og kommunikere med dine venner, mens du er på Xbox Live. 3 Aktiver ICA-forbindelse (Internet Connection Sharing) på din pc. 4 Følg vejledningen på skærmen. Du skal muligvis angive oplysninger fra internetudbyderen under System i Xbox Dashboard. Fejfinding af forbindelsen Hvis Xbox 360-konsollen ikke opretter forbindelse automatisk, skal du muligvis konfigurere netværksindstillingerne i Xbox Dashboard manuelt. Nogle internetudbydere 34 Nedsat hørelse Hvis du gennem længere tid skruer højt op for hovedtelefonerne, kan det medføre midlertidig eller vedvarende nedsat hørelse. Nogle ikke-godkendte hovedtelefoner fra tredjeparter kan medføre et højere lydniveau end godkendte Xbox 360-hovedtelefoner. 35

9 VISNING AF FILM DELING AF MEDIER Xbox 360-konsollen afspiller dvd-film. Hvis du vil forbedre oplevelsen ved afspilning af dvdfilm, skal du overveje den universelle Xbox 360-mediefjernbetjening (sælges separat). Sådan afspilles dvd-film: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Sæt dvd-filmen i diskskuffen med forsiden opad. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. Dvd-filmen afspilles. 4 Du kan trykke på alle knapper, undtagen Xbox Guide-knappen, for at få vist dvd ens funktioner på skærmen og derefter bruge controlleren til at styre filmafspilningen. Xbox 360-konsollen kan kun afspille region-2- dvd er med dette logo: Ethernet AFSPILNING AF CD ER Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet kan afspille lyd-cd er med dette logo: Sådan afspilles lyd-cd er: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Sæt lyd-cd en i diskskuffen med forsiden opad. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. Cd en afspilles. USB Du kan bruge Xbox 360-konsollen til at afspille musik, få vist billeder og få adgang til andre mediefiler fra andre enheder. Du kan slutte USB-enheder, f.eks. musikafspillere og digitalkameraer, til USB-portene på Xbox 360- konsollen. Du kan også slutte Xbox 360- konsollen til en Microsoft Windows-pc ved hjælp af et Ethernet-kabel eller en anden hje mmenetværkskonfiguration. Du kan få vist en liste over de tredjemandsenheder, som understøttes af Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet, på media. Streaming af musik til konsollen Sådan overføres musik fra en personlig lydafspiller til Xbox 360-konsollen: 1 Tilslut et USB-kabel (medfølger ikke) mellem enheden og Xbox 360-konsollen. 2 Konfigurer enheden til at spille via USBporten. 3 Vælg Media (Medier), Music (Musik), Connected Devices (Tilsluttede enheder) i Xbox Dashboard. 4 Vælg den musik eller afspilningsliste, du vil lytte til. Visning af billeder Du kan oprette diasshow og få vist billeder, der er gemt på digitalkameraet. Sådan tilsluttes digitalkameraet: 1 Konfigurer digitalkameraet til at vise billeder. Se vejledningen til kameraet for at få yderligere oplysninger om visning af billeder. 2 Når Xbox 360-konsollen er tændt, skal du slutte kameraet til en controllerport på forsiden af Xbox 360-konsollen med et USB-kabel. 3 Xbox 360-konsollen finder digitalkameraet. Følg vejledningen på skærmen for at få adgang til billederne

10 Deling af medier fra pc en Du kan få adgang til mediefiler, herunder video, lyd og billeder fra en Windows-baseret pc. Hvis du vil tilsluttes en pc, skal du bruge en almindelig Ethernet-forbindelse fra Ethernet-porten på bagsiden af Xbox 360- konsollen til pc en. Hvis pc en eller hjemmenetværket er tilsluttet en hurtig internetforbindelse, kan du også bruge denne forbindelse til at oprette forbindelse til Xbox Live. Yderligere oplysninger om disse hjemme netværksindstillinger finder du i Opret forbindelse til Xbox Live eller på com/setup. Med Windows Media Connect kan du slutte Xbox 360-konsollen til en pc med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), mens du med Windows Media Center kan slutte Xbox 360-konsollen til en Microsoft Windows Media Center-baseret pc. Sammen med de almindelige dvd-fjernbetjenin gsfunktioner har den universelle Xbox 360- fjernbetjening (sælges separat) en Windows Media Center-knap, der giver dig adgang til en tilsluttet Windows Media Center-baseret pc. Windows Media Connect Med Windows Media Connect kan Xbox 360konsollen overføre musik og billeder, der er gemt på en Windows XP-baseret computer, uanset hvor i hjemmet, du er. Se diasshow på tv, og opret afspilningslister til at afspille al din musik på det samme lydsystem, som er tilsluttet Xbox 360-konsollen gennem en digital forstærker. Yderligere oplysninger om Windows Media Connect finder du på www. xbox.com/media. Sådan konfigureres Windows Media Connect: 1 Gå til og overfør softwaren til Windows Media Connect til pc en, som kører en opdateret version af Windows XP SP2. 2 Slut Xbox 360-konsollen til pc en ved hjælp af et af de netværk, der er beskrevet tidligere i denne vejledning under Oprettelse af forbindelse til Xbox Live. 3 Gå til Media (Medier) på Xbox 360- konsollen, og vælg billeder eller musik fra en Windows-pc. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte konfigurationen af Windows Media Connect. Windows Media Center Windows Media Center-teknologien i Xbox 360-konsollen leverer Microsoft Windows Media Center-oplevelser, herunder muligheden for at se og optage tvudsendelser, visning af digitalbilleder og lytning til musik fra det digitale bibliotek, fra den Windows Media Centere-baserede pc til et tv i hjemmet. Når du slutter Xbox 360- konsollen til det samme netværk som computeren med en Media Center-baseret pc, leverer Media Center til Xbox 360-teknologien Media Center-oplevelser til Xbox 360- videospil- og -underholdningssystemet. Yderligere oplysninger om Windows Media Center til Xbox 360 finder du på Sådan konfigureres Windows Media Center: 1 Gå til og overfør den nyeste softwareopdatering til Windows Media Center til din Windows Media Center-baserede pc. 2 Slut Xbox 360-konsollen til den Windows Media Center-baserede pc ved hjælp af et af de netværk, der er beskrevet tidligere i denne vejledning under Oprettelse af forbindelse til Xbox Live. 3 Gå til Media (Medier) på Xbox 360konsollen, og vælg Media Center. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte konfigurationen af Windows Media Center. LAGER Hvis du vil oprette forbindelse til Xbox Live, skal du gemme profiloplysninger, spiloplysninger og alt det fantastiske indhold i Xbox Live et sted. Xbox 360-videospil og - underholdningssystemet har to datalagringsmuligheder, Xbox 360-harddisken til alle dine lagringsbehov og Xbox 360- hukommelseskort som bærbar lagringsenhed. Flytbar harddisk Du kan føje en Xbox 360-harddisk (sælges separat) til Xbox 360-konsollen for at få yderligere lagerplads. Med Xbox 360- harddisken får du et stort lager til spilindhold, der er hentet fra internettet samt gemte spil, gamer-profiler og oplysninger om medlemskabet af Xbox Live. Hvis du vil spille originale Xbox-spil på Xbox 360-konsollen, skal du bruge en harddisk. Hukommelseskort Du kan også slutte op til to bærbare hukommelseskort (sælges separat) til hukommelseskortportene foran på Xbox 360- konsollen for at få yderligere lagerplads. Hukommelseskort er mindre end harddisken, men er bærbare, så du kan bruge Xbox Liveprofilen eller gemte spil på andre Xbox 360- konsoller. Du kan også tage hukommelseskortet med til deltagende forhandlere og hente indhold fra deres Xbox 360-demonstrationssteder

11 TILFØJELSE AF TRÅDLØSE CONTROLLERE Xbox 360-konsollen kan som standard anvendes med op til fire trådløse Xbox 360- controllere (sælges separat) eller en kombination af fire controllere, uanset om de er trådløse eller ledningsforbundne. Hvis du vil slutte en trådløs controller til konsollen, skal du se vejledningen til den trådløse Xbox 360-controller. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Xbox 360-systemet er udviklet til at fungere sammen med en række eksterne enheder, herunder: Op til fire trådløse controllere og andet spilleudstyr, herunder Xbox 360- controlleren (sælges separat). AV-stik, f.eks. komponent-videokabler og kabler til digital lyd, herunder Xbox 360 SCART-kablet og Xbox 360 VGA HD AVkablet (sælges separat). Ethernet-hjemmenetværksenheder og trådløse hjemmenetværksenheder, f.eks. den trådløse Xbox 360-netværksadapter (sælges separat). Lagringsenheder, f.eks. Xbox 360- harddisken (sælges separat), Xbox 360- hukommelseskortet (sælges separat) og USB-baserede lagringsenheder. USB-baserede medieenheder, f.eks. musikafspillere og digitalkameraer. Specialfremstillede Xbox 360-frontplader. Se efter Xbox Authentic Product-logoet på udstyr fra Microsoft til brug på Xbox 360- systemet: Du skal se efter et af følgende logoer på enheder fra andre producenter, hvilket betyder, at disse enheder lever op til de strenge kompatibilitetskrav, der stilles for at kunne fungere sammen med Xbox 360 eller Xbox Live. Yderligere oplysninger om kompatible enheder finder du på FEJLFINDING Følg nedenstående trin for at løse eventuelle problemer med Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet. Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge trinene i afsnittet Fejlfinding, skal du kontakte Xboxkundesupport. Gå til eller ring til Xbox-kundesupport. Du finder nummeret på bagsiden. Hvis Xbox 360- konsollen eller -udstyret skal repareres eller serviceres, skal du ikke levere det til forhandleren, medmindre Xbox-kundesupport beder dig om det. Foretag ikke reparationer Hvis problemerne varer ved, må du ikke forsøge at adskille, åbne, udføre service eller ændre Xbox 360-konsollen, strømforsyningen eller eksternt udstyr. Hvis du gør det, øges risikoen for elektrisk stød, brand, eller Xbox 360-konsollen kan blive beskadiget. Hvis det viser sig, at Xbox 360-konsollen har været forsøgt åbnet eller ændret, herunder afspilning, punktering eller fjernelse af nogen af mærkaterne, bortfalder den begrænsede garanti, og Xbox 360-konsollen er ikke længere kvalificeret til autoriseret reparation. Ingen strøm Kontroller, at du bruger en korrekt strømkilde, og kontroller alle forbindelserne mellem stikkontakten og strømforsyningen samt strømforsyningen og konsollen (se Tilslutning af konsollen til elnettet). Indikatoren på strømforsyningen skal lyse grønt, når den fungerer korrekt. Intet billede Tilslutning af korrekt AV-kabel Tænd for tv et. Vælg den videoindgang på tv et (eller videobåndoptageren, hvis en sådan er tilsluttet), som viser Xbox 360-spillet. Standardnavne for videoindgange kan være Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source og EXT, afhængigt af typen af tv eller videobåndoptager. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til tv et eller videobåndoptageren. Ingen lyd Kontroller AV-forbindelsen. Hvis du bruger digitallyd, skal du kontrollere, at forstærkeren er tændt, og at udgangen i lydindstillingerne på Xbox 360-konsollen er angivet korrekt. Dårlig lydkvalitet Rengør disken som vist under Vedligeholdelse i vejledningen om garanti til Xbox 360 (2. udgave). Kontroller AVforbindelsen. Afspil kun Dolby Digital-lyd på lydsystemer, som understøtter Dolby Digital. Vælg den lydudgang, der understøtter systemet eller tv et: stereo eller Dolby Surround til stereohøjttalere, mono til monohøjttalere. Hvis lyden kun kommer fra én højttaler, skal du kontrollere, at alle lydkabler er tilsluttet korrekt. Diskskuffen åbnes ikke Kontroller, at den flytbare frontplade på forsiden af konsollen er helt tilsluttet og justeret korrekt. Kontroller strømtilslutningen (se Tilslutning af konsollen til elnettet). Tænd for Xbox 360-konsollen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Spil, film eller musik starter ikke Benyt kun understøttede diske (Xbox 360- spil, lyd-cd er, dvd-film). Indsæt disken i med forsiden opad, og luk diskskuffen. Rengør disken som vist under Vedligeholdelse i vejledningen om garanti til Xbox 360 (2. udgave)

12 Lysring Lyset i konsollens lysring skal lyse konstant, mens Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet er tændt, og blinke, når du trykker på åbn/luk-knappen. Hvis lysringen blinker forskelligt under brug, har Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet et internt problem: Fire indikatorer på konsollen blinker rødt: Kontroller AV-kablet To venstre indikatorer på konsollen blinker rødt: Xbox 360-konsollen er for varm og kan ikke spille videre, før den er nedkølet. Placer Xbox 360-konsollen i et område med god ventilation væk fra andre varmekilder. Når konsollen er afkølet, holder indikatorerne op med at blinke, og Xbox 360-videospil- og -underholdningssystemet kan benyttes igen. Yderligere oplysninger finder du under Valg af placering til Xbox 360-konsollen. Fire indikatorer på controlleren blinker grønt med jævne mellemrum: Ingen felttildeling af lysringen. Controlleren er ikke tilsluttet, eller også er alle fire felter optaget. Alle andre mønstre: Interne problemer, der kræver service. Kontakt Xboxkundesupport. Eksternt udstyr virker ikke Brug Xbox 360-kompatibelt udstyr med dette logo: Hvis et udstyr ikke understøttes af et bestemt spil, kan det muligvis ikke afspilles. Spillet kan ikke gemmes Xbox 360-harddisken eller - hukommelseskortet kræver tilstrækkelig ledig plads for at kunne gemme spillet. Slet unødvendige elementer fra mediet, eller tilslut et ekstra hukommelseskort (sælges separat ) for at få mere plads. Customer Support Go to or call Xbox Customer Support: United Kingdom: (TTY users: ) Ireland: (TTY users: ) Kundesupport Gå til eller ring til Xbox kundesupport: Danmark: (TTY-brugere: ) Kundsupport Gå till eller ring kundsupporten för Xbox: Sverige: (texttelefon: ) Kundestøtte Gå til eller ring Xbox kundestøtte på følgende numre: Norge: (TTY-brukere: ) Asiakastuki Saat lisätietoja osoitteesta tai soittamalla Xbox -asiakastuen numeroon: Suomi: (TTY-käyttäjät: ) 2005 Microsoft Corporation.. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Xbox-logoerne og Xbox Live-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande

13 Register Your Xbox 360 Console Online Today It only takes a few minutes to join the Xbox community and gain access to exclusive information, rewards and offers. Go to Registrer Xbox 360 online i dag Det tager kun et par minutter at tilmelde sig Xbox-fællesskabet og få adgang til eksklusive oplysninger, priser og tilbud. Gå til Registrera din Xbox 360 online idag Det tar bara några minuter att bli en del av Xbox-communityn och få tillgång till exklusiv information, priser och erbjudanden. Gå till Registrer din Xbox 360 via Internett i dag Det tar bare noen minutter å bli medlem av Xbox-fellesskapet og få tilgang til eksklusiv informasjon, premier og tilbud. Gå til Rekisteröi Xbox 360 -konsolisi online-palvelussa tänään Xbox-yhteisöön liittyminen kestää vain muutaman minuutin. Tämän jälkeen saat käyttöoikeuden yksityisiin tietoihin, palkintoihin ja tarjouksiin. Saat lisätietoja osoitteesta Printed in China 0805 Part Number X

VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS

VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS VOLUME 1: SETUP VOLYM 1: INSTALLATION 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS 23 22 24 25 26 27 Inline-udløseren Controllerledningen har en inline-udløser. Denne sikkerhedsfunktion er

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger 56Droplet AirDock by Alva Design Group INTRODUKTION SIDE 1 AF 3 INDHOLD Introduktion...02 Funktioner...05 Via lightning connector...06 Trådløs forbindelse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. til trådløs TV-forbindelse AirTies 4641 DUO/UNO WPS

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. til trådløs TV-forbindelse AirTies 4641 DUO/UNO WPS INSTALLATIONS GUIDE til trådløs TV-forbindelse AirTies 4641 DUO/UNO Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Sådan virker DUO...6 Opsætning af DUO-bokse...7 Sådan virker UNO...8

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere