VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLUME 1: SETUP 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS"

Transkript

1 VOLUME 1: SETUP VOLYM 1: INSTALLATION 1 UDGAVE: INSTALLATION BIND 1: INSTALLASJON OSA 1: ASENNUS

2 Dansk ADVARSEL! Fejl ved opsætning, brug og vedligeholdelse af Xbox 360videospilsystemet kan øge risikoen for alvorlig personskade, dødsfald eller beskadigelse af Xbox 360videospilsystemet. Læs denne vejledning samt vejledningerne til eventuelt udstyr for at få vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige oplysninger. Gem alle brugervejledninger til senere brug. Hvis du får brug for nye vejledninger, kan du gå til eller ringe til Xbox-kundesupport. Du finder nummeret på bagsiden. Xbox 360-videospil- og underholdningssystem 24 Valg af placering til Xbox 360konsollen 25 Installation af Xbox 360videospilsystemet Tilslutning af konsollen til elnettet 27 Xbox 360-controlleren 29 Børnesikring Inden du giver børn lov til at bruge Xbox 360-videospilsystemet, skal du: 30 Brug af diskdrevet 1 Afgøre, hvordan børnene kan bruge 31 Vigtige helbredsmæssige advarsler, når du spiller videospil 2 Hvis du lader børn bruge Xbox 360- konsollen uden opsyn, skal du sørge for at forklare alle relevante sikkerheds- og helbredsmæssige oplysninger og vejledninger. Dette symbol angiver meddelelser om sikkerhed og helbred i denne vejledning og i vejledninger til Xbox 360-udstyr. 32 Afspilning af spil 32 Oprettelse af forbindelse til Xbox Live 36 Visning af film 36 Afspilning af cd er 37 Deling af medier 39 Lager 40 Tilføjelse af trådløse controllere 40 Tilslutning af andet udstyr 41 Fejlfinding 105 Kundesupport Tak, fordi du har købt Xbox 360 videospilsystemet fra Microsoft. Du står nu over for oplevelser, du kan tilpasse efter behov, som samler spil, dine venner og digital underholdning i én stærk pakke. Med Xbox 360-videospilsystemet kan spille Xbox 360-spil, dvd-film og lyd-cd er. Med en hurtig internetforbindelse kan du oprette forbindelse til millioner af spillere på Xbox Live. Du bliver hurtigt en del af Xbox 360-konsollen (spille spil, oprette forbindelse til Xbox Live, udskifte batterier, foretage elektriske tilslutninger, AV-tilslutninger og netværkstilslutninger), og om de skal være under opsyn i forbindelse med disse aktiviteter. 22 XBOX 360-VIDEOSPIL- OG -UNDERHOLDNINGSSYSTEM en gruppe, hvor I kan spille sammen, hvor du kan snakke med dine venner og hente nyt indhold. Overfør billeder, musik m.m. til Xbox 360konsollen ved slutte den til din Microsoft Windows -baserede pc en eller andre enheder, f.eks. digitalkameraer og bærbare musikafspillere. 23

3 VALG AF PLACERING TIL XBOX 360-KONSOLLEN INSTALLATION AF XBOX 360-VIDEOSPILSYSTEMET Undgå, at konsollen falder ned Hvis Xbox 360-konsollen falder ned og rammer nogen, især et barn, kan den forårsage alvorlig personskade. Risikoen for sådanne skader og beskadigelse af Xbox 360-konsollen reduceres, hvis du installerer Xbox 360-konsollen i henhold til vejledningen. Anbrung konsollen på en overflade, der: Er flad og jævn. Er stabil og ikke vælter. Gør det muligt, at alle konsollens fire fødder er i kontakt med overfladen. Forhindrer, at konsollen kan glide ned. Er ren, støvfri og fri for fedtpletter. Hvis overfladen eller konsolfødderne bliver snavsede eller støvede, skal de aftørres med en tør klud. Hvis konsollen stilles lodret, skal du placere den på en overflade, hvor den ikke falder ned, hvis den vælter. Placer alle kabler og ledninger, så personer og dyr ikke falder over dem eller ved et uheld kommer til at rykke i dem. Når konsollen ikke bruges, kan du frakoble alle kabler og ledninger foran og bag på konsollen, så de er utilgængelige for børn og dyr. Børn må ikke lege med kabler og ledninger. Undgå, at konsollen overophedes Konsollens ventilationsåbninger eller strømforsyning må ikke blokeres. Undgå at placere konsollen eller strømforsyningen på en seng, sofa eller andre bløde overflader, hvor der er risiko for, at ventilationsåbningerne blokeres. Undgå at placere konsollen eller strømforsyningen på et indesluttet sted, f.eks. en bogreol, et rack eller stereoanlæg, medmindre stedet er godt ventileret. Undgå at placere konsollen eller strømforsyningen i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, varmespjæld, ovne eller forstærkere. Undgå røg og støv Undgå at bruge konsollen på steder, hvor der er tilrøget eller støvet. Røg og støv kan beskadige konsollen, især dvd-drevet. VIGTIGT Stillbilleder i videospil kan brænde sig fast på nogle tv-skærme og frembringe en permanent skygge. Læs brugervejledningen til tv et, eller forhør dig hos producenten, før du spiller spil. Tilslutning af Composite AV-kablet Sådan sluttes Xbox 360-konsollen til et tv med composite-indgang: 1 Slut Xbox 360 Composite AV-kabelstikket til AV-porten på Xbox 360-konsollen. 2 Slut de farvekodede stik til de tilsvarende stik på SCART-adapteren, og slut SCARTadapteren til tv et: gul til gul (billede), rød til rød (højre lyd) og hvid til hvid (venstre lyd). BEMÆRK! Hvis du har et mono-tv, som kun har ét lydstik, skal du tilslutte enten det højre eller venstre lydstik. Hvis tv et ikke har et SCART-stik, skal du slutte de farvekodede stik til de tilsvarende stik på bagsiden af tv et. 3 Vælg den korrekte videoindgang på tv et (se Intet billede under Fejlfinding ). Andre AV-indgange Du kan også tilslutte andre tv-indgangstyper ved at bruge Xbox 360-komponent HD AVkablet, Xbox 360 SCART-kablet eller Xbox 360 VGA HD AV-kablet (sælges alle separat). Yderligere oplysninger finder du på www. xbox.com/hardware. Tilslutning til et Digital Audio Optical AV-system (valgfri) Hvis du har et lydsystem (normalt en receiver eller forstærker), der understøtter digital lydindgang, kan du tilslutte til digital lyd frem for standard venstre- og højrelyd ved at bruge Xbox 360-komponent HD AV-kablet, Xbox 360 SCART-kablet eller Xbox 360 VGA HD AVkablet (sælges alle separat). Med den digitale lyd får du en bedre lydkvalitet. Følg vejledningen til AV-kablet for at tilslutte digitallyd

4 TILSLUTNING AF KONSOLLEN TIL ELNETTET Sådan forhindres beskadigelse af netledninger og strømforsyningen: Elektrisk sikkerhed Som med mange andre elektriske enheder kan der opstå alvorlige personskader eller dødsfald på grund af elektrisk stød eller brand, eller Xbox 360-videospilsystemet kan blive beskadiget, hvis du ikke følger nedenstående forholdsregler. Valg af korrekt strømkilde til Xbox 360- konsollen: Brug kun den strømforsyning og netledning, der blev leveret sammen med konsollen, eller som du har modtaget fra et autoriseret værksted. Hvis du ikke er sikker på, om du har den korrekte strømforsyning, skal du sammenligne modelnummeret på strømforsyningen med det modelnummer, der er angivet på konsollen. Hvis du skal udskifte strømforsyningen eller netledningen, skal du kontakte Xbox-kundesupport. Kontroller, at stikkontakten leverer den strømtype, der er angivet på strømforsyningen (mht. spænding [V] og frekvens [Hz]). Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der findes i hjemmet. Sverige/Norge/Finland Danmark Undgå at bruge strømkilder, som ikke er standard, f.eks. generatorer eller konvertere, selvom volt og frekvens tilsyneladende er i orden. Brug kun vekselstrøm fra en almindelig stikkontakt. Undgå at overbelaste stikkontakten, forlængerledningen, strømskinnen eller andre elektriske stikdåser. Kontroller, at de er klassificeret til at kunne håndtere den samlede strøm (i ampere [A]), som forbruges af Xbox 360-konsollen (angivet på strømforsyningen) og eventuelle andre enheder, der benytter samme kredsløb. Brug en stikkontakt, der er korrekt jordet, så du kan bruge et trebenet jordstik. Fjern ikke jordbenet. Få en elektriker til at udskifte den forældede stikkontakt, hvis stikket ikke passer i kontakten. Undgå at sno netledninger rundt om strømforsyningen. Undgå, at der bliver trådt på netledningerne. Undgå, at ledningerne bliver klemt eller bukkes hårdt, specielt hvor de er tilsluttet stikkontakten, strømforsyningen og konsollen. Netledningerne må ikke rykkes i, bindes knuder på, bukkes hårdt eller på anden måde misligholdes. Netledningerne må ikke udsættes for varmekilder. Opbevar netledningerne utilgængeligt for børn og dyr. Lad dem ikke bide og tygge i kablerne. Når netledningerne skal frakobles, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Undgå at strømforsyningen hænger i netledningerne. XBOX 360-CONTROLLEREN Xbox 360-controlleren kan bruges med de fleste Xbox 360-videospil- og underholdningssystemet eller med de fleste Microsoft Windows XP-baserede computere. Inden du bruger Xbox 360-controlleren med en Windows XP-baseret pc, skal du installere softwaren til Xbox 360-controller til Windows, som findes på Denne software indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og helbredsmæssige advarsler. Xbox Guide-knappen Alle controllere til Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet er udstyret med en Xbox Guide-knap. Tryk på Xbox Guide-knappen for at vist Xbox Guide på et vilkårligt tidspunkt. Hvis en netledning eller strømforsyning på nogen måde bliver beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge dem og kontakte Xbox-kundesupport for at få delene udskiftet. Tag stikket til Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges i en længere periode. Tilslut altid netledningerne i henhold til følgende vejledning: 1 Sæt netledningen helt ind i Xbox 360- konsollen, indtil den klikker. 2 Vælg én af de to netledninger (følger med konsollen), som passer til stikkontakten. Sæt netledningen i strømforsyningen, indtil den stopper. 3 Sæt den anden ende af netledningen i stikkontakten. Lysring Xbox Guide-knappen på controlleren og konsollens tænd/sluk-knap er begge omgivet af en lysring, som består af fire felter. Når der sluttes en controller til konsollen, tildeles den et felt, som lyser grønt for at angive controllerens position. Efterhånden som der tilføjes flere controllere, lyser hvert felt på konsollen grønt for at afspejle den tilføjede controllers nummer. Lysringen på konsollen blinker også i kombinationer af rødt, hvis der opstår systemproblemer. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding

5 BØRNESIKRING Inline-udløseren Controllerledningen har en inline-udløser. Denne sikkerhedsfunktion er beregnet til at minimere risikoen for, at Xbox 360- konsollen eller computeren falder ned, når der trækkes i ledningen. Hvis konsollen eller computeren falder ned og rammer nogen, især et barn, kan det forårsage alvorlig personskade. Hvis du vil reducere risikoen for sådanne skader eller beskadigelse på konsollen eller computeren, er det vigtigt at bruge controlleren og inline-udløseren korrekt. Brug controllerstikket, ikke inlineudløseren, når du rutinemæssigt vil tilslutte eller fjerne tilslutningen til controlleren. Hvis en inline-udløser slår fra, skal du blot tilslutte den igen ved at anbringe de rillede takker ud for hinanden og presse de to dele helt sammen. Controlleren fungerer ikke, medmindre inline-udløseren er tilsluttet korrekt. ADVARSEL! Brug aldrig tape, lim eller andet for at forhindre, at inline-udløseren deler sig. Inline-udløseren reducerer, men udelukker ikke risikoen for, at computeren eller konsollen trækkes væk fra sin overflade. Sådan reduceres risikoen yderligere: Sørg for, at controlleren eller controllerledningen ikke kan trækkes på en måde, så computeren eller konsollen kan flytte sig. Sørg for, at controllerledningerne ikke kan krydse hinanden eller kan filtres sammen. Tilslutning af controlleren til Xbox 360-konsollen Hvis du vil slutte Xbox 360-controlleren til Xbox 360-konsollen, skal du indsætte controllerledningens stik i en USB-port på konsollen. Hvis du vil fjerne tilslutningen, skal du trække controllerledningens stik ud. Træk kun i stikket, ikke i kablet. BEMÆRK! Undlad at røre ved ledningsudtagene på controlleren med fingrene eller med metalgenstande. Controllerne eller konsollen kan blive beskadiget. Tving aldrig stikket ind i en USB-port. Hvis stikket ikke nemt sættes i, skal du vende stikket og prøve igen. Tænd for Xbox 360-konsollen Hvis du vil tænde for Xbox 360-konsollen, skal du trykke på Xbox Guide-knappen eller på Start på controlleren eller trykke på tænd/ sluk-knappen eller åbn/luk-knappen på konsollen. Hvis du vil slukke konsollen, skal du trykke på Xbox Guide-knappen for at få vist Xbox Guide, vælge Options (Indstillinger) og derefter Shut Down (Luk ned). Du kan også trykke på tænd/ sluk-knappen for at slukke konsollen. Valg af sprog og andre indstillinger Den første gang du tænder Xbox 360- konsollen, bliver du bedt om at angive et sprog. Følg vejledningen for at vælge sprog for Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet. Du kan ændre sprog og foretage andre konsolindstillinger under System i Xbox Dashboard. Du kan også vælge andre indstillinger fra System, herunder klokkeslæt, lyd, skærm, og om Xbox 360-konsollen skal slukkes automatisk, efter den ikke har været brugt i seks timer. Den nye funktion til børnesikring af Xbox 360- konsollen giver forældre og andre mulighed for at tilbyde aldersafhængig underholdning vha. tilpassede indstillinger. Konsollens indstillinger kan begrænse de spil og film, som kan benyttes på konsollen. Xbox Liveindstillingerne kan tilpasse Xbox Liveoplevelsen til hvert barns konto, selv når de spiller andre steder end derhjemme. Indstilling af børnesikring Sådan anvender du børnesikring i forbindelse med spil og konsollen: 1 Vælg System (System), Family Settings (Børnesikring) i Xbox Dashboard. 2 Vælg de indstillinger, du vil anvende for konsollen og Xbox Live-kontiene. Børnesikring af konsollen begrænser de spil og film, som kan afspilles af alle på Xbox 360- konsollen, og er baseret på det klassificeringssystem, som anvendes i lokalområdet. Xbox 360 understøtter de klassificeringssystemer, der bruges i de fleste områder og lande. Xbox Live-indstillinger Du kan sikre, at familien får en positiv oplevelse med Xbox Live ved at sætte begrænsninger for hvert barns konto. Du kan administrere op til otte indstillinger for hver konto og sætte forskellige grænser for dem. Barnets Xbox Live-indstillinger er angivet på forhånd, når Xbox Live-kontoen er blevet oprettet. Du kan til enhver tid foretage ændringer ved at vælge System (System), Family Settings (Børnesikring), Xbox Live Controls (Live-kontrol) og vælge barnets konto. Børnesikringen på Xbox Live omfatter følgende funktioner: Forældregodkendelse ved tilføjelse af personer til barnets venneliste. Begrænsning af stemme-, video- og tekstchat for personer på barnets venneliste. Blokering eller begrænsning af visning af barnets profiloplysninger, og hvornår barnet må være online. Blokering eller begrænsning af barnets mulighed for at få vist indhold, som er oprettet af andre spillere. Blokering af adgang til Xbox Live-spil med flere spillere. Blokering for, at barnet køber ting på Xbox Live Markedsplads

6 BRUG AF DISKDREVET VIGTIGE HELBREDSMÆSSIGE ADVARSLER, NÅR DU SPILLER VIDEOSPIL Lysfølsomme anfald Ganske få personer kan opleve et anfald, når de bliver udsat for bestemte visuelle billeder, herunder blinkende lys eller mønstre, der kan forekomme i videospil. Personer, der ikke tidligere har haft anfald eller epilepsi, kan have en ikkediagnosticeret tilstand, som kan medføre lysfølsomme anfald, når der spilles eller kigges på videospil. Sådan indsættes en cd eller dvd: BEMÆRK! 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne Hvis konsollen vender lodret, skal du sørge for, at disken holdes på plads ved hjælp af tappene på diskskuffen, så disken ikke falder ud. diskskuffen. 2 Placer Xbox 360-spil-cd en, lyd-cd en eller Sådan tager du en disk ud: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Fjern disken. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. VIGTIGT Sådan undgår du stop i dvd-drevet og beskadigelse af diske eller Xbox 360konsollen: Fjern diske, inden konsollen flyttes eller vendes fra vandret til lodret position. Brug aldrig revnede diske. De kan gå i stykker inden i konsollen og sidde fast eller ødelægge interne dele. Når konsollen står lodret, må du ikke bruge diske, der er mindre en standard-dvd er og cd er. Hvis dvd-drevet sidder fast eller er beskadiget, skal du kontakte Xbox-kundesupport for at få konsollen repareret. Stop omgående med at spille, og konsulter en læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Voksne skal holde øje med, om deres børn oplever ovennævnte symptomer. Børn og teenagere er mere udsat for denne type anfald end voksne. Risikoen for lysfølsomme epileptiske anfald kan reduceres ved at tage følgende forholdsregler: Sid langt væk fra tv-skærmen. Brug en mindre tv-skærm. Spil i et oplyst rum. Spil ikke, hvis du er døsig eller træt. Hvis du eller et familiemedlem har oplevet anfald eller epilepsianfald, skal du kontakte lægen, inden du spiller. Muskelsmerter Brug af spilleenheder, f.eks. tastatur, mus eller andre elektroniske inputenheder, kan kædes sammen med alvorlige skader eller forstyrrelser. Når du spiller videospil, kan du, som ved mange aktiviteter, indimellem opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke 30 Mens forskere endnu ikke kan svare på mange spørgsmål vedrørende MSD er, er den generelle holdning, at der er mange faktorer, der spiller ind, når disse opstår, herunder medicinske og psykiske forhold, stress, og hvordan det håndteres, det overordnede helbred, og hvordan en person er placeret og bruger kroppen under arbejdet og andre aktiviteter, f.eks. ved spil af videospil. Nogle undersøgelser viser, at den tid, en person bruger på en aktivitet, også er en medvirkende faktor. dvd en i diskskuffen med forsiden udad eller i højre side af konsollen, hvis den står lodret. Disse anfald kan have en række symptomer, bl.a. svimmelhed, synsforstyrrelser, trækninger i øje eller ansigt, spjæt med arme eller ben, desorientering, forvirring eller kortvarigt tab af bevidstheden. Anfaldene kan også medføre bevidstløshed eller krampeanfald, som kan give skader ved fald eller slag i nærheden af genstande. eller andre dele af kroppen. Men hvis du oplever symptomer som vedvarende eller tilbagevendende ubehag, smerter, dunken, prikken, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed, MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE ADVARSLER. SØG STRAKS LÆGE, selvom symptomerne opstår, når du ikke spiller videospil. Symptomer som disse kan føre til smertefulde og nogle gange permanente invaliderende lidelser eller forstyrrelse af nerver, muskler, sener, blodkar og andre dele af kroppen. Disse muskelsmerter (MSD er) omfatter karpaltunnelsyndrom, inflammation, seneskedebetændelse, dirren og andre lidelser. Nogle af de retningslinjer, som hjælper dig med at arbejde og spille mere behageligt og muligvis reducerer risikoen for at opleve MSD, kan du finde i Healthy Gaming Guide (findes på ). Disse retningslinjer handler om at: Sidde behageligt, og undgå ubekvemme stillinger. Slappe af i hænder, fingre og andre lemmer. Holde pauser. Føre en sund livsstil. Hvis du har spørgsmål om, hvilken indflydelse din egen livsstil, aktiviteter, helbredstilstand eller fysiske tilstand har på MSD, skal du kontakte din læge. 31

7 AFSPILNING AF SPIL Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet kan kun afspille spilcd er, der er licenseret af Microsoft til Xbox 360-videospil- og -underholdningssystemet. Licenserede spil har dette logo: Sådan startes et spil: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Placer Xbox 360-spil-cd en i diskskuffen med forsiden udad. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. Spillet startes. De seneste oplysninger om Xbox 360-spil finder du på OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL XBOX LIVE Du kan blive Xbox Live Silver-medlem med det samme ved blot at sætte et Ethernet-kabel i Ethernet-porten på bagsiden af konsollen. Du kan oprette gamertags, få adgang til Xbox Live Markedsplads, få vist gamer-kort, deltage i chat, modtage stemmebeskeder, få venner og anvende Xbox Live Børnesikring. Xbox Live Silver-medlemmer får begrænset spilletid via særlige begivenheder, f.eks. gratis Xbox Live Gold-weekendspil, Xbox Live Game with Fame og Xbox Live Prime Time. Hvis du er klar til en komplet Xbox Liveoplevelse, skal du tegne et Xbox Live Goldmedlemskab. Xbox Live Gold giver dig alle Xbox Live Silver-funktionerne, onlinespil med flere spillere, værktøjer til forbedret sammensætning og feedback, rettigheder til og præmier fra Xbox Live Markedsplads samt mediefunktioner, f.eks deling af musik og fotos. Konfiguration af forbindelsen Opret forbindelse til Xbox Live ved hjælp af en direkte forbindelse, en router-forbindelse eller en Microsoft Windows ICS-forbindelse (Internet Connection Sharing). Du kan også oprette en trådløs hjemmenetværksforbindels e ved hjælp at den trådløse Xbox 360- netværksadapter (sælges separat). Yderligere oplysninger om oprettelse af forbindelse og flere hjemmenetværksindstillinger finder du på BEMÆRK! Du skal have en hurtig (kabel eller DSL) internetforbindelse for at spille på Xbox Live. Du skal også have en harddisk (sælges separat, hvis konsollen ikke allerede har en) eller hukommelseskort (sælges separat) til at lagre oplysninger om Xbox Live-kontoen. Direkte forbindelse Vælg en direkte forbindelse, hvis du vil have den nemmeste måde at konfigurere og spille på, og hvis du ikke vil dele internetforbindelsen med din pc (eller en anden enhed). Sådan oprettes en direkte forbindelse: 1 Sæt den ene ende af et Ethernet-kabel til Ethernet-porten på dit højhastighedsmodem og den anden ende til Ethernet-porten på bagsiden af Xbox 360-konsollen. 2 Følg vejledningen på skærmen. Du skal muligvis angive oplysninger fra internetudbyderen under System i Xbox Dashboard

8 Kabel-/DSL-modem Routerforbindelse Sådan oprettes en routerforbindelse: 1 Slut et Ethernet-kabel til en Ethernet-port på højhastighedsmodemmet og den anden ende til en WAN- eller Uplink-port på routeren. 2 Slut et Ethernet-kabel til en Ethernet LAN- port på routeren og den anden ende til Ethernet-porten på pc en (eller en anden enhed). port på routeren og den anden ende til Ethernet-porten bag på Xbox 360konsollen. BEMÆRK! Nogle modemmer og enheder kræver muligvis en netværkshub i stedet for en router. 4 Følg vejledningen på skærmen. Du skal muligvis angive oplysninger fra internetudbyderen under System i Xbox Dashboard. Windows ICS-forbindelse Vælg en Windows ICS-forbindelse, hvis du vil dele højhastighedsinternetforbindelsen med pc en (eller en anden enhed), hvis dit højhastighedsmodem bruger en USBforbindelse (ikke Ethernet) eller er et internt PCI-modem, og du ikke har noget imod at tænde pc en, inden du skal spille på Xbox Live. Sådan oprettes en Windows ICS-forbindelse: 1 Slut den ene ende af et USB-kabel til en USB-port på pc en og den anden ende til en USB-port i højhastighedsmodemmet. 2 Slut den ene ende af et Ethernet-kabel til Ethernet-porten på din pc og den anden ende til Ethernet-porten på bagsiden af konsollen. kræver bestemte indstillinger, herunder værtsnavn, MAC-adresse og brugernavnet på internetudbyderen og en adgangskode (til PPPoE-godkendelse). Kontakt internetudbyderen, hvis du er i tvivl, om du har brug for disse oplysninger. Yderligere oplysninger finder du under Fejlfinding eller på Vælg en routerforbindelse, hvis du vil dele internetforbindelsen med pc en (eller en anden enhed), og hvis dit højhastighedsmodem understøtter en Ethernet-forbindelse, og du ønsker at kunne spille på Xbox Live, uanset om pc en er tændt eller slukket. Pc 3 Slut et Ethernet-kabel til en Ethernet LAN- Tilmelding til Xbox Live Vælg indstillingen for Xbox Live i Xbox Dashboard for at oprette en konto, og følg vejledningen på skærmen. Kommunikation på Xbox Live Brug Xbox 360-hovedtelefoner (sælges separat) til at chatte og kommunikere med dine venner, mens du er på Xbox Live. 3 Aktiver ICA-forbindelse (Internet Connection Sharing) på din pc. 4 Følg vejledningen på skærmen. Du skal muligvis angive oplysninger fra internetudbyderen under System i Xbox Dashboard. Fejfinding af forbindelsen Hvis Xbox 360-konsollen ikke opretter forbindelse automatisk, skal du muligvis konfigurere netværksindstillingerne i Xbox Dashboard manuelt. Nogle internetudbydere 34 Nedsat hørelse Hvis du gennem længere tid skruer højt op for hovedtelefonerne, kan det medføre midlertidig eller vedvarende nedsat hørelse. Nogle ikke-godkendte hovedtelefoner fra tredjeparter kan medføre et højere lydniveau end godkendte Xbox 360-hovedtelefoner. 35

9 VISNING AF FILM DELING AF MEDIER Xbox 360-konsollen afspiller dvd-film. Hvis du vil forbedre oplevelsen ved afspilning af dvdfilm, skal du overveje den universelle Xbox 360-mediefjernbetjening (sælges separat). Sådan afspilles dvd-film: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Sæt dvd-filmen i diskskuffen med forsiden opad. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. Dvd-filmen afspilles. 4 Du kan trykke på alle knapper, undtagen Xbox Guide-knappen, for at få vist dvd ens funktioner på skærmen og derefter bruge controlleren til at styre filmafspilningen. Xbox 360-konsollen kan kun afspille region-2- dvd er med dette logo: Ethernet AFSPILNING AF CD ER Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet kan afspille lyd-cd er med dette logo: Sådan afspilles lyd-cd er: 1 Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne diskskuffen. 2 Sæt lyd-cd en i diskskuffen med forsiden opad. 3 Tryk på åbn/luk-knappen for at lukke diskskuffen. Cd en afspilles. USB Du kan bruge Xbox 360-konsollen til at afspille musik, få vist billeder og få adgang til andre mediefiler fra andre enheder. Du kan slutte USB-enheder, f.eks. musikafspillere og digitalkameraer, til USB-portene på Xbox 360- konsollen. Du kan også slutte Xbox 360- konsollen til en Microsoft Windows-pc ved hjælp af et Ethernet-kabel eller en anden hje mmenetværkskonfiguration. Du kan få vist en liste over de tredjemandsenheder, som understøttes af Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet, på media. Streaming af musik til konsollen Sådan overføres musik fra en personlig lydafspiller til Xbox 360-konsollen: 1 Tilslut et USB-kabel (medfølger ikke) mellem enheden og Xbox 360-konsollen. 2 Konfigurer enheden til at spille via USBporten. 3 Vælg Media (Medier), Music (Musik), Connected Devices (Tilsluttede enheder) i Xbox Dashboard. 4 Vælg den musik eller afspilningsliste, du vil lytte til. Visning af billeder Du kan oprette diasshow og få vist billeder, der er gemt på digitalkameraet. Sådan tilsluttes digitalkameraet: 1 Konfigurer digitalkameraet til at vise billeder. Se vejledningen til kameraet for at få yderligere oplysninger om visning af billeder. 2 Når Xbox 360-konsollen er tændt, skal du slutte kameraet til en controllerport på forsiden af Xbox 360-konsollen med et USB-kabel. 3 Xbox 360-konsollen finder digitalkameraet. Følg vejledningen på skærmen for at få adgang til billederne

10 Deling af medier fra pc en Du kan få adgang til mediefiler, herunder video, lyd og billeder fra en Windows-baseret pc. Hvis du vil tilsluttes en pc, skal du bruge en almindelig Ethernet-forbindelse fra Ethernet-porten på bagsiden af Xbox 360- konsollen til pc en. Hvis pc en eller hjemmenetværket er tilsluttet en hurtig internetforbindelse, kan du også bruge denne forbindelse til at oprette forbindelse til Xbox Live. Yderligere oplysninger om disse hjemme netværksindstillinger finder du i Opret forbindelse til Xbox Live eller på com/setup. Med Windows Media Connect kan du slutte Xbox 360-konsollen til en pc med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), mens du med Windows Media Center kan slutte Xbox 360-konsollen til en Microsoft Windows Media Center-baseret pc. Sammen med de almindelige dvd-fjernbetjenin gsfunktioner har den universelle Xbox 360- fjernbetjening (sælges separat) en Windows Media Center-knap, der giver dig adgang til en tilsluttet Windows Media Center-baseret pc. Windows Media Connect Med Windows Media Connect kan Xbox 360konsollen overføre musik og billeder, der er gemt på en Windows XP-baseret computer, uanset hvor i hjemmet, du er. Se diasshow på tv, og opret afspilningslister til at afspille al din musik på det samme lydsystem, som er tilsluttet Xbox 360-konsollen gennem en digital forstærker. Yderligere oplysninger om Windows Media Connect finder du på www. xbox.com/media. Sådan konfigureres Windows Media Connect: 1 Gå til og overfør softwaren til Windows Media Connect til pc en, som kører en opdateret version af Windows XP SP2. 2 Slut Xbox 360-konsollen til pc en ved hjælp af et af de netværk, der er beskrevet tidligere i denne vejledning under Oprettelse af forbindelse til Xbox Live. 3 Gå til Media (Medier) på Xbox 360- konsollen, og vælg billeder eller musik fra en Windows-pc. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte konfigurationen af Windows Media Connect. Windows Media Center Windows Media Center-teknologien i Xbox 360-konsollen leverer Microsoft Windows Media Center-oplevelser, herunder muligheden for at se og optage tvudsendelser, visning af digitalbilleder og lytning til musik fra det digitale bibliotek, fra den Windows Media Centere-baserede pc til et tv i hjemmet. Når du slutter Xbox 360- konsollen til det samme netværk som computeren med en Media Center-baseret pc, leverer Media Center til Xbox 360-teknologien Media Center-oplevelser til Xbox 360- videospil- og -underholdningssystemet. Yderligere oplysninger om Windows Media Center til Xbox 360 finder du på Sådan konfigureres Windows Media Center: 1 Gå til og overfør den nyeste softwareopdatering til Windows Media Center til din Windows Media Center-baserede pc. 2 Slut Xbox 360-konsollen til den Windows Media Center-baserede pc ved hjælp af et af de netværk, der er beskrevet tidligere i denne vejledning under Oprettelse af forbindelse til Xbox Live. 3 Gå til Media (Medier) på Xbox 360konsollen, og vælg Media Center. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte konfigurationen af Windows Media Center. LAGER Hvis du vil oprette forbindelse til Xbox Live, skal du gemme profiloplysninger, spiloplysninger og alt det fantastiske indhold i Xbox Live et sted. Xbox 360-videospil og - underholdningssystemet har to datalagringsmuligheder, Xbox 360-harddisken til alle dine lagringsbehov og Xbox 360- hukommelseskort som bærbar lagringsenhed. Flytbar harddisk Du kan føje en Xbox 360-harddisk (sælges separat) til Xbox 360-konsollen for at få yderligere lagerplads. Med Xbox 360- harddisken får du et stort lager til spilindhold, der er hentet fra internettet samt gemte spil, gamer-profiler og oplysninger om medlemskabet af Xbox Live. Hvis du vil spille originale Xbox-spil på Xbox 360-konsollen, skal du bruge en harddisk. Hukommelseskort Du kan også slutte op til to bærbare hukommelseskort (sælges separat) til hukommelseskortportene foran på Xbox 360- konsollen for at få yderligere lagerplads. Hukommelseskort er mindre end harddisken, men er bærbare, så du kan bruge Xbox Liveprofilen eller gemte spil på andre Xbox 360- konsoller. Du kan også tage hukommelseskortet med til deltagende forhandlere og hente indhold fra deres Xbox 360-demonstrationssteder

11 TILFØJELSE AF TRÅDLØSE CONTROLLERE Xbox 360-konsollen kan som standard anvendes med op til fire trådløse Xbox 360- controllere (sælges separat) eller en kombination af fire controllere, uanset om de er trådløse eller ledningsforbundne. Hvis du vil slutte en trådløs controller til konsollen, skal du se vejledningen til den trådløse Xbox 360-controller. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Xbox 360-systemet er udviklet til at fungere sammen med en række eksterne enheder, herunder: Op til fire trådløse controllere og andet spilleudstyr, herunder Xbox 360- controlleren (sælges separat). AV-stik, f.eks. komponent-videokabler og kabler til digital lyd, herunder Xbox 360 SCART-kablet og Xbox 360 VGA HD AVkablet (sælges separat). Ethernet-hjemmenetværksenheder og trådløse hjemmenetværksenheder, f.eks. den trådløse Xbox 360-netværksadapter (sælges separat). Lagringsenheder, f.eks. Xbox 360- harddisken (sælges separat), Xbox 360- hukommelseskortet (sælges separat) og USB-baserede lagringsenheder. USB-baserede medieenheder, f.eks. musikafspillere og digitalkameraer. Specialfremstillede Xbox 360-frontplader. Se efter Xbox Authentic Product-logoet på udstyr fra Microsoft til brug på Xbox 360- systemet: Du skal se efter et af følgende logoer på enheder fra andre producenter, hvilket betyder, at disse enheder lever op til de strenge kompatibilitetskrav, der stilles for at kunne fungere sammen med Xbox 360 eller Xbox Live. Yderligere oplysninger om kompatible enheder finder du på FEJLFINDING Følg nedenstående trin for at løse eventuelle problemer med Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet. Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge trinene i afsnittet Fejlfinding, skal du kontakte Xboxkundesupport. Gå til eller ring til Xbox-kundesupport. Du finder nummeret på bagsiden. Hvis Xbox 360- konsollen eller -udstyret skal repareres eller serviceres, skal du ikke levere det til forhandleren, medmindre Xbox-kundesupport beder dig om det. Foretag ikke reparationer Hvis problemerne varer ved, må du ikke forsøge at adskille, åbne, udføre service eller ændre Xbox 360-konsollen, strømforsyningen eller eksternt udstyr. Hvis du gør det, øges risikoen for elektrisk stød, brand, eller Xbox 360-konsollen kan blive beskadiget. Hvis det viser sig, at Xbox 360-konsollen har været forsøgt åbnet eller ændret, herunder afspilning, punktering eller fjernelse af nogen af mærkaterne, bortfalder den begrænsede garanti, og Xbox 360-konsollen er ikke længere kvalificeret til autoriseret reparation. Ingen strøm Kontroller, at du bruger en korrekt strømkilde, og kontroller alle forbindelserne mellem stikkontakten og strømforsyningen samt strømforsyningen og konsollen (se Tilslutning af konsollen til elnettet). Indikatoren på strømforsyningen skal lyse grønt, når den fungerer korrekt. Intet billede Tilslutning af korrekt AV-kabel Tænd for tv et. Vælg den videoindgang på tv et (eller videobåndoptageren, hvis en sådan er tilsluttet), som viser Xbox 360-spillet. Standardnavne for videoindgange kan være Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source og EXT, afhængigt af typen af tv eller videobåndoptager. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til tv et eller videobåndoptageren. Ingen lyd Kontroller AV-forbindelsen. Hvis du bruger digitallyd, skal du kontrollere, at forstærkeren er tændt, og at udgangen i lydindstillingerne på Xbox 360-konsollen er angivet korrekt. Dårlig lydkvalitet Rengør disken som vist under Vedligeholdelse i vejledningen om garanti til Xbox 360 (2. udgave). Kontroller AVforbindelsen. Afspil kun Dolby Digital-lyd på lydsystemer, som understøtter Dolby Digital. Vælg den lydudgang, der understøtter systemet eller tv et: stereo eller Dolby Surround til stereohøjttalere, mono til monohøjttalere. Hvis lyden kun kommer fra én højttaler, skal du kontrollere, at alle lydkabler er tilsluttet korrekt. Diskskuffen åbnes ikke Kontroller, at den flytbare frontplade på forsiden af konsollen er helt tilsluttet og justeret korrekt. Kontroller strømtilslutningen (se Tilslutning af konsollen til elnettet). Tænd for Xbox 360-konsollen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Spil, film eller musik starter ikke Benyt kun understøttede diske (Xbox 360- spil, lyd-cd er, dvd-film). Indsæt disken i med forsiden opad, og luk diskskuffen. Rengør disken som vist under Vedligeholdelse i vejledningen om garanti til Xbox 360 (2. udgave)

12 Lysring Lyset i konsollens lysring skal lyse konstant, mens Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet er tændt, og blinke, når du trykker på åbn/luk-knappen. Hvis lysringen blinker forskelligt under brug, har Xbox 360-videospil- og - underholdningssystemet et internt problem: Fire indikatorer på konsollen blinker rødt: Kontroller AV-kablet To venstre indikatorer på konsollen blinker rødt: Xbox 360-konsollen er for varm og kan ikke spille videre, før den er nedkølet. Placer Xbox 360-konsollen i et område med god ventilation væk fra andre varmekilder. Når konsollen er afkølet, holder indikatorerne op med at blinke, og Xbox 360-videospil- og -underholdningssystemet kan benyttes igen. Yderligere oplysninger finder du under Valg af placering til Xbox 360-konsollen. Fire indikatorer på controlleren blinker grønt med jævne mellemrum: Ingen felttildeling af lysringen. Controlleren er ikke tilsluttet, eller også er alle fire felter optaget. Alle andre mønstre: Interne problemer, der kræver service. Kontakt Xboxkundesupport. Eksternt udstyr virker ikke Brug Xbox 360-kompatibelt udstyr med dette logo: Hvis et udstyr ikke understøttes af et bestemt spil, kan det muligvis ikke afspilles. Spillet kan ikke gemmes Xbox 360-harddisken eller - hukommelseskortet kræver tilstrækkelig ledig plads for at kunne gemme spillet. Slet unødvendige elementer fra mediet, eller tilslut et ekstra hukommelseskort (sælges separat ) for at få mere plads. Customer Support Go to or call Xbox Customer Support: United Kingdom: (TTY users: ) Ireland: (TTY users: ) Kundesupport Gå til eller ring til Xbox kundesupport: Danmark: (TTY-brugere: ) Kundsupport Gå till eller ring kundsupporten för Xbox: Sverige: (texttelefon: ) Kundestøtte Gå til eller ring Xbox kundestøtte på følgende numre: Norge: (TTY-brukere: ) Asiakastuki Saat lisätietoja osoitteesta tai soittamalla Xbox -asiakastuen numeroon: Suomi: (TTY-käyttäjät: ) 2005 Microsoft Corporation.. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Xbox-logoerne og Xbox Live-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande

13 Register Your Xbox 360 Console Online Today It only takes a few minutes to join the Xbox community and gain access to exclusive information, rewards and offers. Go to Registrer Xbox 360 online i dag Det tager kun et par minutter at tilmelde sig Xbox-fællesskabet og få adgang til eksklusive oplysninger, priser og tilbud. Gå til Registrera din Xbox 360 online idag Det tar bara några minuter att bli en del av Xbox-communityn och få tillgång till exklusiv information, priser och erbjudanden. Gå till Registrer din Xbox 360 via Internett i dag Det tar bare noen minutter å bli medlem av Xbox-fellesskapet og få tilgang til eksklusiv informasjon, premier og tilbud. Gå til Rekisteröi Xbox 360 -konsolisi online-palvelussa tänään Xbox-yhteisöön liittyminen kestää vain muutaman minuutin. Tämän jälkeen saat käyttöoikeuden yksityisiin tietoihin, palkintoihin ja tarjouksiin. Saat lisätietoja osoitteesta Printed in China 0805 Part Number X

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Sig hej til din MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie overalt i verden. Mac-hjælp

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MacBook Pro Brugerhåndbog

MacBook Pro Brugerhåndbog MacBook Pro Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook Pro K Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Velkommen til MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget FaceTime HD-kamera Foretag videoopkald til den nyeste ipad, iphone, ipod touch elller

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

OPSÆTNINGSVEJLEDNING

OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING Regulatorisk model: P12F Regulatorisk type: P12F001 Bemærk, forsigtig og advarsel OBS! OBS! angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren

Læs mere

Logitech Gaming Software Hjælp

Logitech Gaming Software Hjælp Logitech Gaming Software Hjælp Aktiviteter... Vil du vide mere? Opret en ny profil Kom godt i gang Knyt kommandoer til G-taster/knapper Selvstudier om profiler Indspil en makro med flere taster Problemløsning

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere