Ekstraordinær generalforsamling - læs side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling - læs side 4"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling - læs side 4 Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER NR ÅRGANG

2 BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil 10 tons Henning Larsen Søndervejen Kruså Telefon Mobil: HUSK! Deadline d. 24. jan Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller på diskette eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! - Alt i søsportsudstyr- SUNDGADE SØNDERBORG TELEFON

3 GS i udvikling Af Stig Nissen, formand GS havde i år 75 års jubilæum, det gav anledning til at se tilbage på klubbens historie og de forskellige initiativer, som har skabt udvikling i klubben. Klubben er stadig fremadrettet og udvikling er noget vi skaber i en aktiv klub. Aktiviteterne er mange og forskellige og af og til kolliderer behovene for at bruge især klubhusets faciliteter. Det betyder, at vi må tilstræbe en større fleksibilitet i brugen af klubhuset, så flere brugere kan være i klubhuset samtidig. Det er godt for klubbens medlemmer, at vi har muligheden for at bruge klubhuset som ramme for private fester det støtter økonomien i klubhuset og det styrker tilhørsforholdet til klubben. Samtidig har vi brug for klubhuset, når vi arbejder med vores både på havnen det er rart at kunne spise sin frokost indendørs og det er nødvendigt at kunne benytte toiletter og evt. badefaciliteter. Derudover har vi en juniorafdeling, som er vokset i medlemstal gennem de senere år. Vi har nu 38 aktive juniorsejlere og er dermed den største juniorafdeling i kredsen. En stor og aktiv juniorafdeling øger behovet for omklædningsfaciliteter, både ved den almindelig træning og ikke mindst ved afholdelse af stævner. Klubben tilstræber med tiden at få Dansk Sejlunions godkendelse som ungdomsvenlig klub. I bestyrelsen vil vi foreslå at der igangsættes en udbygning af klubhuset med udvidelse af bruse-, toilet- og omklædningsfaciliteter. Denne udbygning vil gøre klubhuset mere fleksibelt, idet der med en dør fra den bageste del af det nuværende klubhus ud til toilet og omklædning vil blive mulighed for at kunne klargøre til fest samtidig med, at der kan spises, drikkes kaffe og holdes varmepause i den bageste del uden at nogen af parterne vil være til gene for hinanden. Udbygningen vil medføre en samtidig opdatering af de nuværende toiletfaciliteter. Mindst et af de nye toiletter vil blive udfør som handikapvenligt toilet. Desuden indebærer planerne for projektet, at den primære opvarmningskilde til forbrug på bad og toilet vil være solvarme. Tilbygningen kræver selvfølgelig en investering. Derfor har en arbejdsgruppe være i gang med at se på finansiering. Næsten halvdelen af de forventede byggeomkostninger har vi fået tilsagn til via offentlige tilskud. Fra byggefonden har vi fået bevilliget

4 kr. og Gråsten Kommune har givet tilsagn om yderligere kr. Tilsagnet fra Gråsten kommune må opfattes som et klart signal om, at kommunen dels bakker op om klubbens aktiviteter, dels bakker op om en videre udvikling i klubben. Disse bevillinger kan klubben få lige nu, hvilket betyder, at klubben skal handle indenfor allernærmeste fremtid for at kunne udnytte bevillingerne. I bestyrelsen har vi derfor valgt at anbefale denne udbygning, som medfører et yderligere finansieringsbehov på ca kr. En udvidelse af klubhusets faciliteter vil betyde øgede årlige udgifter, som kræver en kontingent stigning på 175 kr. for aktive seniorer og 50 kr. for juniormedlemmer. Bestyrelsen har taget fat på en langsigtet planlægning af vedligehold og nyanskaffelser. Konkret er der tanker om følgende: overdækket grillplads, uddybning af havnen opdatering af elsystemet på broerne fornyelse af bådebroerne taget på hallen skal gås efter forbedring af pladsen Planen går på at opregne de kendte behov og ønsker, så vi kan arbejde målrettet på at få de bedste løsninger. Disse ændringer forventer vi at kunne holde inden for budgettet med undtagelse af uddybningen. Det er nødvendigt, at vi hele tiden kan holde klubbens faciliteter i god stand og dermed også på sigt sørge for, at der er en god ramme for klubbens aktiviteter. Bestyrelsen indkalder hermed til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag d. 29. nov. kl i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beslutning om lån til tilbygning Tilbygningen på ca. 54 m 2 opføres som en forlængelse af nuværende toiletbygning mellem klubhuset og bådhallen. Der er planlagt to omklædningsrum med bruse- og toiletfaciliteter. Tegninger og budgetter vil løbende blive ophængt i klubhuset til orientering og vil desuden blive grundigt gennemgået på generalforsamlingen. 4

5 Fraværende: Bestyrelsesmøde Bjørn. 1. Protokol. Referat fra bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 2. Siden sidst og indgået post / formanden. Danfoss Universe (oplevelsespark, der åbner i 2005),har taget kontakt til de lokale sejlklubber med det formål, at oprette busforbindelse til oplevelsesparken og sightseeing undervejs. Stig og Carl har deltaget i et informationsmøde. den 18. oktober 2004 Til passiv Thorkild Brusch, Rinkenæs Udmeldt Rolf Limbrecht, Gråsten Johannes Nissen, Handewitt 5. Kort orientering fra udvalgene. Haludvalget: Intet at bemærke. Broudvalg: Den nye kran er nu i gang. Klubhusudvalget: Huset er meget udlejet. Vestgavlens træbeklædning er ved at blive noget mør. Hans Jørgen, Leo og Stig tager med til Kolding til et møde om Dansk Sejlunions fremtidige struktur. Gråsten Samlede Idrætsforeninger har indkaldt til møde den 28.oktober. Lars deltager. 3. Regnskab. Der er indhentet forskellige lånetilbud på omklædningstilbygningen. Fra bestyrelsen blev der tilkendegivet en positiv holdning til projektet. Derfor indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. november med 1 punkt på dagsordenen: Tilbygning med omklædningsfaciliteter. 4. Ændringer i medlemskartotek. Nyt aktivt medlem Rita Dewitz, Egernsund Bent Petersen, Bramming Pladsudvalg: Arbejdstilsynet har henvendt sig og rådgivet omkring arbejder på pladsen. Dette giver anledning til, at der bliver et større område af pladsen, som skal holdes bilfri ved fællesoptagning. Der vil også blive skredet ind for transport af sejlbåde stående på ladet af en lastvogn. Vi er underlagt færdselsloven. Der igangsættes nu en generel oprydning af pladsen, og diverse tilløbet affald fjernes. Der står i klubbens reglementer, at både skal være ansvarsforsikrede. Det er blevet besluttet, at dette kontrolleres nu ved søsætning i foråret, og det vil blive registreret, at man har fremvist gyldigt forsikringsbevis. 5

6 BHJ Gruppen er en international koncern inden for levnedsmiddelindustrien BHJ A/S - Ulsnæs Gråsten Tel.: Fax:

7 Juniorudvalget: Har haft en god og aktiv sæson. Der lægges op til vintertræning og vintersejlads. Der bliver en julebanko, hvortil alle klubbens medlemmer indbydes. Sejladsudvalget: Der har været vigende tilslutning til kapsejladsen. Matchrace måtte også aflyses grundet manglende tilslutning. Festudvalget: Festudvalget har siden august afholdt en okseøtur, mandetur samt standerstrygningsfrokost. Til alle arrangementer har der været en ganske pæn tilslutning. Herudover roste festudvalgsformanden såvel festudvalgsmedlemmer, som Erik Pedersen for den utrolig fine indsat de hver især havde ydet i løbet sejlsæsonen WEB-master: Intet. 6. Eventuelt. Frank spurgte til, om der blev taget handikaphensyn ved det nye planlagte byggeri. Tages med i planlægningen. Jens Peter Skov kunne fortælle, at der i hallen ligger master som ikke er afrigget; endda med saling monteret. Dette er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Vi skal alle kunne få plads, så ejerne vil blive kontaktet. Samtidig foreslog han, om man skulle til at opkræve separat leje for masteplads. Dette var der dog ikke tilslutning til. Juniorafdelingen har forfattet en handlingsplan for juniorafdelingen. Denne skal også bruges for at kunne opnå status som en ungdomsvenlig sejlklub. Handlingsplanen blev fremlagt og godkendt af en enig bestyrelse. Redaktøren: Intet. Ekstraordinær Bestyrelsesmøde Fraværende: Frank og Leo. den 01. november Protokol. Festudvalgsformanden havde et ønske om præcisering af ordlyden af hans indlæg under kort fortalt. Dette blev rettet og derefter blev referatet fra bestyrelsesmødet godkendt og underskrevet. Tage Møller sekretær 2. Ændringer i medlemskartotek. Nyt aktivt medlem Ejnar Juhl Jensen, Broager 3. Tilbygning med omklædningsfaciliteter. Forslaget om tilbygning blev fremlagt og gennemgået. Der er tale om en tilbygning, der vil give omklædningsfaciliteter og renovere bad og toilet. 7

8 Kassereren gennemgik 2 finansieringsforslag. Begge forslag kom ud med samme årlige ydelse, så der blev valgt det forslag, hvor en eventuel rentestigning får mindst indflydelse på ydelsen. Alle stemmeberettige godkendte forslaget, og en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling om låntagning til tilbygningen blev vedtaget. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af: Stig, Ole, Hans Jørgen og Lars. Dato for den ekstraordinære generalforsamling er sat til den 29. november 2004 kl i klubhuset. Dagsorden følger. 4. Eventuelt: Intet. Tage Møller sekretær Kære Peter Wettengel I et lille menneske kan der bo et stort menneske og i dig Peter, bor der et stort menneske. Kun en person før dig har modtaget Diplomet Det Gyldne Sejl, det var Anker Hansen. Du skal have dette diplom, fordi du altid er hjælpsom på en uselvisk måde. Uanset om du går foran folk eller bagved folk, så er dine ord helt de samme, kugle- og kandestøberi er ikke din stil. Du har i flere år ledet teltopsætningen i Mjels Vig, endog med stor elegance og dygtighed. Du står straks på spring når klubben har behov for din assistance, f.eks. da jubilæumsudvalget spurgte dig om din hjælp. (Altså inden vi besluttede, at flytte festen til Færgegården) Uden tøven var du parat til at låne os alt muligt, samt hænge kabler og kulørte lamper op. Er der problemer med EL installationer i klubben, så springer du straks til undsætning aldrig jamrer du derover ej heller i krogene. Det vil vi gerne sig dig tak for. Festudvalgt Margit Hansen Thomas Cullberg Anders Elbirk Jørgen Rye Leo Bergsted Mortensen 8

9 Tillykke GUNNAR HØJ - 80 ÅR Den 17. september 2004 fyldte ingeniør Gunnar Høj, Sct. Pauli 15, Broager, 80 år og kunne fejre dagen stadig i fuld vigør den 22/10. Gunnar er født i Branderup i midten af Sønderjylland og blev uddannet som tømrer i faderens tømrer- og snedkerforretning. Siden tog han ingeniøreksamen i Odense, og efter flere jobs som ingeniør virkede han som lærer på Håndværkerskolen i Sønderborg indtil pensioneringen. Gråsten Sejlklub optog Gunnar som aktivt medlem i Hans båd var en Shipman 28 - Janne og efter andre ejerskaber er Gunnar endt med FireLady - en Rode 32. Denne overtog han i brandbeskadiget stand og byggede den op til et sejlklart fartøj, som han har foretaget flere lange rejser med. Hans seneste bedrift var sammen med to sejlerkammerater at gøre en til tider lidt besværlig rejse i sommer til Bornholm og Christiansø og via Kalmarsund gennem Gøtakanalen over de store søer Vättern og Vänern til Gøteborg og hjem via Læsø, Anholt, Grenå og Tunø samt Aarøsund. Gunnar er et kendt ansigt i Gråsten Sejlklub. Han er en farverig person og hos de fleste GS-ere en populær kammerat. Hans hjælpsomhed er udstrakt, og de fleste problemer af praktisk og teknisk art har han kunnet afhjælpe på en effektiv, men også til tider utraditionel måde. Netop det utraditionelle har af og til voldt skiftende bestyrelser hovedbrud, men sådan er det med Enere. De må have lidt længere tøjr, for den positive side er trods alt den vigtigste. Godt gået Gunnar og god vind fremover! Jørgen Esmann 9

10 Tillykke Arwed Peter Jessen, 80 år s/y Maski III G.S. Den fyldte vort medlem, Arwed Jessen, 80 år. Arwed Jessen blev medlem i Gråsten Sejlklub 1967, på det tidspunkt var jeg sekretær i klubben, han ville gerne være medlem, fordi han var ved at få bygget en ny båd i Arnis og han og familien flyttede hjem fra Singapore til Åbenrå. Jeg var på dengang netop blevet selvstændig assurandør og spurgte ham om båden var forsikret, det var den ikke og jeg måtte gerne give ham et tilbud. Vi mødtes på hans rederikontor i Åbenrå nogle dage senere og fik en lang og god samtale om klubben, sejlsporten og kapsejladser, jeg fik tegnet forsikringen og det møde blev starten til et langt venskab. Han udtrykte ønske om at sejle nogle havkapsejladser og nævnte Anholt Rundt, Sjælland Rundt og Skaw Race. Vi havde aldrig sejlet nogle af disse kapsejladser, men jeg lovede ham at skaffe besætning fra klubben, når det blev aktuelt. Båden Maski III var en 42 fods træbåd, tegnet af en tysk konstruktør, som på det tidspunkt var meget kendt, Oehlmann i Lybeck. Båden var på det tidspunkt meget flot og avance-ret, med sænkekøl og et utroligt solidt og flot skib, vi sejlede alle de sejladser, som var nævnt og havde også flere gode resultater, men det var hele grundlaget for vor interesse i havkapsejlads og senere Gråsten Offshore, som gav klubben et internatio-nalt format. På et tidspunkt, på en Skaw Race i 1969, måtte vi konstatere at Maski III var blevet for langsom og Arwed foreslog at der blev bygget en hurtigere båd, som han finansierede, det blev til Tai-Fat, som jeg tidligere i bladet har skrevet om. Arwed var altid navigatør på sejladserne, det gik han meget højt op i, det var før man havde Navigatorer. I dag er det ingen kunst at navigere, men det var det dengang. Vi er dog aldrig sejlet forkert, for langt eller har lavet noget, som vi satte til på på grund af navigationen, det var altid perfekt! Arwed har altid interesseret sig for klubbens ve og vel og altid fulgt med i, hvad der skete. Han har altid deltaget i klubbens aktiviteter, hvis det passede med, at han var hjemme. Fra nytår går Arwed på pension og overlader roret i firmaet til sine efterfølgere og flytter tilbage til Åbenrå. Desværre kan han ikke sejle så meget som før, på grund af sit helbred. Men jeg ønsker Arwed et godt otium, vi kan altid mindes alle de gode ture vi har haft sammen og i særdeleshed i Maski III, som nu sejles af Arweds datter og svigersøn. Mødet med Arwed ændrede mit liv. Jeg og mine omgivelser fik nogle oplevelser for livet, som vi ellers ikke ville have fået. Tillykke Arwed og tak for utroligt mange dejlige sejladser igennem 37 år. Anker Hansen 10

11 Standerstrygningen tale nr. 75 Kære Klubkammerater Jeg skulle hilse fra formand Stig Nissen, som beklagede dybt, at han ikke kunne være til stede på grund af pludselig udrejse, og som følge deraf bad han mig sige et par bevingede ord, hvilket jeg så vil forsøge, men på min måde. DET HAR IKKE VÆRET REKORD- SOMMER, HVAD ANGÅR VEJRET: Sommeren i vort Jubilæumsårs 2004 blev en meget anderledes sommer end Umiddelbart tegnede foråret til, at det skulle blive en kanon sommer. Men da industriferien løb af stabelen, var vejret på ingen måde med os, derefter kom der dog lidt sensommer. Nu hvor det stadig ser lidt sommerligt ud, må vi erkende, at sæsonen synger på sidste vers. Som vi kan se så er en del både allerede på land medens andre vugger uden mast og sejl. En ny tid starter nu for de fleste af os. HEMPEL Vi har alt til vedligeholdelse og maling af din båd. Flügger farver Malermester Orla Blaske Nielsen Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten Telefon Åben , fredag 9-18, lørdag

12 Der har som bekendt været afholdt en lang række fælles arrangementer: 1. Jubilæumsreceptionen var utrolig godt besøgt af såvel medlemmer som af mange prominente personer, her kan nævnes borgmestre, og dansk sejlunion, og flotte gaver var der mange af. 2. Jubilæumsfesten, det var vist for alle en fantastisk aften, hvor kroen overraskede Jubilæumsudvalget med, at den ville servere gratis drikkevarer. Om det var derfor at den gik konkurs vides ikke med bestemthed. 3. På pinseturen til Mjels Vig deltog mange både, og vi havde en kanon god tur i strålende sol hele weekenden. 4. Der har været afholdt en flot fællesregatta for alle fjordens sejlere, som var ledet af Poul Fribo. En tak skal lyde til Poul Fribo. 5. Okseøturen, som af specielle årsager blev forlagt til Fahrensodde, havde ligeledes en god tilslutning og blev afholdt i det dejligste solskin. 6. Siden 2003 har Erik Pedersen fra Wild Life med hjælp fra Knigge ledet mandeturen. Turene har været velorganiseret og har derfor også været en stor succes, med en utrolig flot tilslutning. 7. Næste år er det Anker Hansen & Søn der står for mandeturen! Dermed har Erik Pedersen fra Wild Life sørget for, at traditionen kan leve videre og tilmed i de bedste hænder. 8. Jeg vil her og på bestyrelsen vegne, takke Erik Pedersen og Knigge for den fine, men også uselviske indsats. 9. Det er vigtigt at vi tager del i klublivet, således vi ikke kun føler, at vi har en parkeringsplads til rådighed for båden, dette vil klubben næppe kunne holde til i det lange løb. TILIDSHVERVENE: Til udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer, herunder Web-master samt de mange andre ildsjæle som udfører et større eller mindre arbejde for klubben, skal der lyde et tusind tak for indsatsen. NY MASTEKRAN: Vi har fået en ny mastekran, som har vist sig at fungere helt fantastisk. KAJEN MED MASTKRANEN: Vil blive mærket med gul, bestyrelsen har besluttet at den fremover skal fungere som reparationskaj. SEJLADSUDVALGET: GS har et effektivt sejladsudvalg, som er ledet af ildsjælen Poul Fribo. Omtalte har ydet en stor indsats for at skabe størst mulig bredde i klubben, idet der i hele sæsonen har været afholdt onsdagssejladser, hvor alle medlemmer kan deltager. Tak til Poul Fribo. JUNIOR AFDELINGEN: GS har en meget aktiv junior afdeling, den har nu fået en ny hal til opbevaring af udstyr. GS roses for sin junior afdeling i mange nær og fjernt liggende klubber. Tak til alle juniorlederne, hjælpere osv. KLUBHUSET: Klubhuset kunne trænge til en lille ansigtsløftning, især toilet faciliteterne, vi vil jo gerne sidde ned i hyggelige 12

13 omgivelser. Derfor har bestyrelsen spurgt på hvad det vil koste at refinansiere klubhuset, med henblik på at bygge nye toiletter, samt at holde kontingentet i ro. EU/ UDDYBNING: Det er planen at ansøge EU om et større beløb til nyt havneanlæg, uddybning med videre. En erfaren person har oplyst os om, at dette er muligt, så det skal ikke stå hen i det uvisse, men stå sin prøve. Det ligger absolut ikke i planerne, at GS skal være en fin og upersonlig marina. Nej vor hyggelige havn bør og skal der naturligvis værnes om. FORSIKRING: Husk, at medlemskab af klubben forudsætter, at man har sin ansvarsforsikring i orden, og det vil blive kontrolleret, fordi man kan komme til at skade en anden båd med videre, på en sådan måde, at man ikke selv formår at betale skaden, dermed hænger den skadelidte selv på skaden, hvilket ikke er retfærdigt. SPEEDBÅDSKØREKORT: Den 1. juni i år trådte der nye regler i kraft vedr. sejlads med speedbåde. Når motortallet er større end bådtallet, er der tale om en speedbåd. Dette gælder også større halv- eller helplanende familiebåde. PLIGTER: Jeg vil ikke bruge tid på at komme ind på vore fælles pligter og/eller give kollektive irettesættelser, men i stedet takke alle de medlemmer, som på hver sin måde har bidraget til, at vi har en vidunderlig klub, som er andet og mere end en båd parkeringsplads. Kære medlemmer, tusind tak for denne sæson!! Skal vi så give GS tre lange og tre korte. Standeren blev derefter nedhalet som det hører sig til af Anker Hansen vor tidligere formand, alt medens Sejladsudvalgsformanden Poul Fribo fyrede kanoen af med et gevaldigt brag. Tak for det i to gæve gutter. Vi ses forhåbentlig alle til standerhejsning i maj. På vegne af formanden. Leo Bergsted Mortensen STANDERSTRYGNINGS- FROKOSTEN I samme øjeblik som standeren var halet ned, kom Anker Hansen hen til mig og gav mig følgende med på vejen. Det var sgu en flot tale, du nåede hele vejen rundt, tror du at der er mad nok til en ikke tilmeldt, for jeg vil gerne deltage? Det mere end varmede mit hjerte og jeg svarede prompte tak skal du have Anker, selvfølgelig er der plads til dig. Den var en smuk efterårsdag, kl.10:00 gik festudvalget i gang med at flytte bordene sammen i klubhuset, vi var alle enige om, at dette skulle være en festlig dag, ja, en som alle ville kunne huske. Anders & Ditte stod igen i år for borddekorationen, den bestod af grønne 13

14 brombærrangler, røde og sorte brombær, bøgeblade samt bog. Vinduerne blev prydet med lyngplanter, alt i alt gav det rummet et særligt smukt efterårs skær, de flotte borde kan ses under klubfoto. Kl. 13:00 havde rundt regnet 40 personer navigeret rigtigt og rettidig frem til en af Erling Slotshus s mange og berømte kulinariske præstationer, prisen var sølle 100 sønderjyske kroner pr. næse, hvoraf de 20 kr. skulle være klubbens dækningsbidrag. Festudvalget havde lidt udover det sædvanlige i posen denne gang, fordi vi ganske enkelt havde planlagt en række forskellige sjove, men også højtidelige episoder. Festudvalgsformanden bød alle hjertelig velkommen, herunder takket sine udvalgsmedlemmer for den glimrende indsats de alle havde ydet i Dog skulle der lyde en særlig tak til udvalgets sekretær Margit, som havde sprunget ekstra meget rundt. Det er kanon godt at samarbejde med så positive mennesker. Herudover har alle i udvalget en mail, hvilket har medført både tids- og kilometer -besparelser. Der skal lyde en særlig tak til de uforpligtede og til alle udvalgsmedlemmernes ægtefæller, som alle uselvisk og uforpligtende har hjulpet os gennem årenes løb. Spisningen kunne nu begyndes, vi startede med de store fine sild, altså dem man får på glas og festudvalget havde købt tre flasker snaps, vi var ganske enkelt ude på at drikke gæsternes tegnebøger mere gnier løse eller støjfrie. Der skulle nemlig afholdes en auktion, med henblik på at skabe et lille dækningsbidrag til klubben noget som ikke tidligere var set i klubben, i hvert fald ikke i nyere tid. Margit havde under borddækningen fået til opgave at placere et klistermærke under en eller anden tilfældig stol samt at Margit uddeler en præmie. 14

15 Anders overrækker Svend Gram Den gode hensigt. sørge for, at ingen fra festudvalget satte sig på denne stol, mærket markerede nemlig, at den pågældende numse havde vundet en præmie. Og midt under sildebordets glæder rejste Margit sig op og jeg havde forventet at hun straks ville få folk til at vende deres stole, men gud hvor pinligt, hun startede gud hjælpe mig med at forklare publikum om den sildemængde jeg satte til livs, så en payback er nok i vente. Langt om længe kom hun så til sagen og under stor tumult blev stolene vendt om for at se om der var et mærke, og pludselig hylede Kurt Thomsen fra Frk. Himmelblå himmelhøjt op nej ikke nu igen! Det var Egon Rerup fra båden Holydays, alle tiders guttermand som havde vundet den flotte præmie. Anders Elbirk havde fået til opgave at uddele den GODE HENSIGT til Svend Gram, som skulle overtage den efter Kurt Thomsen. I festudvalget var alle enige om, at der havde været så mange episoder med den herre, at det var udenfor diskussion, hvis nogen fortjente hæderen, så var det Svend Gram. Måske er hans kone Else den mere indirekte årsag hertil, hun har jo en yderst positiv indflydelse på den gamle havørn. Anders Elbirk uddelte vandrepokalen med stor elegance og med den højtidelighed som nu engang hører sig til, når nogen hædres. En tydelig bevæget Svend kom stolt op af gulvet for at modtage denne hæderspokal. Kære Svend, vi synes alle at du har fortjent denne hæder, du er altid aktivt med hvor der sker noget, du er altid god for en varm og venlig bemærkning. Du siger altid mojn med et ærligt smil ofte med et ganske særligt humoristisk glimt dine øjne. Dig kan man kun holde eventyrlig meget af. Da de tre flasker snaps var tømt, besluttede jeg sammen med Anders Elbirk, som var Kassenführer, at lade klubben give en omgang øl mere. Efter denne gratis omgang øl blev stemningen endnu mere løssluppen. Nu var det vist på tide 15

16 Leo holder auktion. at gå i gang med at sælge de kostbare gaver som BRAG i Sønderborg havde pakket og skænket GS til det her omtalte gave formål. Auktionen kunne jo være nok så besværligt at afholde under bordet. Der var 7 gaver fra BRAG i alt, en var jo allerede vundet via et mærke under en stol! Seks gaver tilbage og vi skulle gerne slippe ud af dette med et mindre overskud. Jeg startede auktionen, der blev budt livligt på de mange fine gaver: 1. Peter Nissen bød temmelig højt i tågen og fik sågu et tågehorn i messing, om det var fordi Anker Hansen mente at pakken lignede en vejrstation, er ikke godt at vide. 2. Lissie Rosenbeck bød højt nok og fik sig en flot forgyldt superkorkflyder til sine bådnøgler. 3. Poul Fribo bød rigtig højt og fik 50 søkort for et tre fire hundrede sønderjyske kroner og han sælger ud af dem for 50 kr. stykket. 4. Henrik Von Holona bød over alt og alle og fik sig en flot messing skrue, det har han jo også haft brug for gennem tiderne. 5. Thomas Cullberg bød og fik to antikke dukker, som antageligt er en formue værd. At han overbød sig selv en fire gange, tja det ved kun jeg og dem ved min side. 6. Claus Gier bød højt nok og fik sig et sæt forgyldte marine brille/hatte holder, hvilket han glædede sig meget over, da han altid mistede hat og briller ( måske tænderne) når han så op til sin 36 meter høje gambianer mast. 7. Else Gram havde flittigt budt på alt muligt, desværre havde Svend ikke fået så meget at drikke, at han glemte at brokke sig, han var 100% sikker på at det ville gå udover kostpengene, og han var sgu tynd nok i forvejen mente han. Det lykkedes dog for Else at få budt højt nok og få to sæt lang 16

17 strikkede futteraler, måske til Svend! Disse vildt ophidsende og åleformede dimser var sponsoreret af Grethe og Claus Gier og vi siger de to mange tak for denne fine gestus. I de tre kvarter hvor alle støttede op om mig som Auktionarius og livligt bød på de fine pakker, var en herlig oplevelse, som vi bl.a. kan takke BRAG Fiskeriartikler og Søsport for, mange af os kan sikkert blive enige om at vi støtter de forretninger som støtter os. Maden var blevet holdt varm af Erling i mellemtiden, alt medens han bag ved mig klukkende fulgte med i auktionen. Vi kom så i gang med næste ret, og pludselig havde jeg Anker Hansen i min højre øresnegl, han ville så gerne foreslå at vi sendte et eller andet til Svend Mathisen som lå på Sønderborg Sygehus og havde lidt vrøvl med hjertet. Jeg rejste mig op og rådspurgte forsamlingen om de ville være med til at sende et eller andet til Svend Mathisen, aldrig har jeg set tegnebøgerne komme så hurtigt op af lommerne. Men vi besluttede nu at tage dette af vort overskud, som blev rundt regnet 1050,00 kr. til klubben, når samtlige udgifter er betalt. Nu stod der kun et tilbage, nemlig at uddele Diplomet DET GYLDNE SEJL. Thomas Cullberg havde nogle uger tidligere foreslået Peter Wettengel og alle festudvalgets medlemmer sagde utvetydigt ja til dette forslag. Med Diplomet fulgte der en halv abe samt en stor røget ål. Ålen er sponsoreret af Margit Hansen og Holger Hoffmann. Anders overrækker Peter Wettengel Det Gyldne Sejl. 17

18 Anders Elbirk havde udover at styre sangene en opgave mere, nemlig at hædre den lille elektriker, med den knivskarpe, men dog altid forsidevendte tunge. Anders Elbirk læste den tekst op som var påsat bagsiden af Diplomet, mangt en gæst fik våde øjne, så smukt fik han det til at lyde. Flot arbejde gamle dreng. Peter Wettengel forsøgte at skjule sin glæde over at være blevet påskønnet, uden at det lykkedes for ham overhovedet. Standard metoden hvorefter >>DET GYLDNE SEJL<< altid har været evalueret og uddelt, kan læses ud af diplomteksten til Peter Wettengel. Jeg vil benytte lejligheden til at sige alle klubmedlemmer tak for 2004, tak for den opbakning i giver festudvalget. Ligeledes vil jeg takke mine festudvalgskollegaer og ikke mindst deres partnere for god indsat og herligt samvær, det er fornøjeligt at se, hvor dygtigt i tackler alle opgaverne. Tak til havnemestrene Peter & Karl Nissen, jeres indsats bidrog i høj grad til, at denne den vil stå i de gode minders tegn, en succes kommer ikke af ingenting. Sidst men ikke mindst siger Gråsten Sejlklub tusind tak til BRAG Fiskeriartikler og Søsport i Sønderborg tlf/fax for den flotte sponsorering. Med venlig hilsen Leo Bergsted Mortensen FORTÆLLING FRA STANDER- STRYGNINGENS GRILLAFTEN Jeg havde via et arbejde for et arabisk slagteri fået foræret en kasse med forskellige pølsearter og da vi var en del mennesker, der havde planlagt at fortsætte den gode fest med grillmad ja så var det en glimrende lejlighed til af få dem delt ud. Kl blev de arabiske pølser, produceret af halal slagtede dyr, lagt på grillen. Om nogen af deltagerne senere blev bedende muslimer på den lille spand, tja det står stadig hen i det uvisse, selvom Kurt fra Frk. Himmelblå passerede mig på broen med mindst 20 kilometer i timen næste morgen. Forskelle og ligheder Det, der gør slagtningen til en halal slagtning er altså den omstændighed, at slagterimedarbejderen er muslim. Der er ikke tale om ekstra ansættelser, da slagteprocessen i alle tilfælde skal overvåges af en dansk slagterimedarbejder Smagsforskellen er grundet i det krydderi som anvendes, smagen et lidt stærk og der er intet fedt i pølserne. Ja, det er som alt andet en smagssag, men for mig er pølsevognen måske at foretrække. Med venlig hilsen Leo Bergsted Mortensen 18

19 Mannetur 2004 Manneturen gik i år til Sønderborg. Vejret blev perfekt selv om vejrudsigten i ugen op til havde lovet hård vind og gasterne var lidt betænkelige (kunne måske huske hjemturen sidste år!!!). Vi fik sædvanen tro udleveret opgaver som stillede store krav til at søge på internettet eller stor viden om gamle sejlskibe og Sønderborgs lokalhistorie. (Devil) da der havde været et vist samarbejde. Redningsplanken er et et årigt hædersbevis, som i år blev overrakt til Bjørn (Santana) for hjælpsomhed ved bl.a Okseøturen i Manneturen har de seneste 2 år været arrangeret af Erik (Wildlife) og Knud Erik (Ilios) som på bedste vis har pustet lidt til folk og har fået nye ansigter med. Anker (Blåhvalen) og sønner blev udnævnt til arrangør af næste års Mannetur. Senere gik vi ned på bådene hvor der blev festet videre. Næste formiddag da vi havde fået øjne kunne vi sejle hjem i en jævn vestenvind. Alt i alt en rigtig god tur. Bjørn, Santana 14 både med 40 søstærke og gudsfrygtige mænd stod til søs og sejlede gennem Egernsundbroen kl. 10:00 lørdag morgen. Vi spiste frokost i Langballigau hvorefter vi sejlede til Sønderborg og spiste aftensmad på Havnegrillen. Maden var god og snakken gik lystigt. Konkurrencens vinder blev Peter (Monic) som galant videregav den til Henrik 19

20 Juniorweekend Juniorweekend GS bestyrelsesmøde 17 Vinterferie juniorer aflyst 18 Undervisning for juniorer i klubhuset Kim og Kirsten fra s/y Sol klubben kl Undervisning for juniorer i klubhuset Programudvalg: sejlklubbens historie Træning Adsbøl friskole for juniorer DEADLINE FANGLINEN nr Skøjtehal for juniorer og deres familier Ekstraordinær generalforsamling i klubhuset Undervisning for juniorer i klubhuset

21 Aktivitetskalender Gråsten Sejlklub November December Januar Februar Julebanko alle er velkomne Undervisning for juniorer i klubhuset Træning Adsbøl friskole 0606GS bestyrelsesmøde for juniorer Undervisning for juniorer i klubhuset Humlehøjhallen for juniorer og deres familier Programudvalg: Oppustelige redningsveste Undervisning for juniorer i klubhuset I sejlbåd tværs gennem Sverige v/lars Møller, GS Hygge fastelavnsfest for juniorer og deres familier 21

22 Vinterprogram 2004/2005 Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl Nor Søsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud: 24. november kl Sejlklubbernes historie v/anker Hansen, GS og Laurids Rosenlund, NNS Vi hører og ser billeder fra dengang vore klubber blev grundlagt og hvordan de har udviklet sig op gennem tiden. Vi hygger os med julegløgg og æbleskiver som kan købes. Tilmelding ikke nødvendig. 12 januar kl Oppustelige redningsveste Service vi selv kan foretage v/jørgen Farre, Flyvestation Skrydstrup/Aabenraa Sejlclub Vi får en grundig instruktion og får mulighed for selv at servicere vore egne redningsveste Derfor medbring redningsveste samt nye CO2 patroner/kalktabletter (Det er vigtigt at de passer til vesten!). Tilmelding ikke nødvendig. 19 januar kl NYT ARRANGEMENT! Midnatssol og arktiske landskaber v/kirsten & Kim Kirsten & Kim viser billeder, og beretter om deres sejlads langs Norges vestkyst, til Svalbard, Island og sydover mod Porto Santo, Madeira. De startede fra Gråsten den 4. maj 2004, og endte på Porto Santo 5 måneder senere, efter at have udsejlet godt 5000 sømil. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Tilmelding ikke nødvendig. 09. februar kl I sejlbåd tværs gennem Sverige v/lars Møller, GS Foredrag om 24 dages tursejlads fra Gråsten rundt om Sydsverige til Mem, igennem 64 sluser i Gøta- og Trollhättenkanalen, over søerne Vättern og Vänern og tilbage til Gråsten fra Göteborg via Skagen. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Tilmelding ikke nødvendig. 09. marts kl Besøg hos Brag, Sundgade 11, 6400 Sønderborg Vi er inviteret over at besøge Brag (Alt i søsportsudstyr) og i den anledning gives der 10% rabat på alle køb/bestillinger denne aften (dog ikke på tilbudsvarer!). Vi kører selv og mødes hos Brag kl Tilmelding til Bjørn på tlf senest Programudvalget ser frem til stor tilslutning ved vinterens arrangementer. 22

23 Klubmestre ved kapsejladserne i Gråsten Sejklub 2004 blev Tjums, hvis besætning her modtager pokal. Midnatssol og arktiske landskaber Gråsten Sejlklub den kl Kirsten & Kim viser billeder, og beretter om deres sejlads langs Norges vestkyst, til Svalbard, Island og sydover mod Porto Santo, Madeira. De startede fra Gråsten den 4. maj 2004, og endte på Porto Santo 5 måneder senere, efter at have udsejlet godt 5000 sømil. Undervejs oplevede de pragtfuld natur, midnatssol og arktiske landskaber. Nord for Spitsbergen nåede de op på 80º 04,11 Nord, inden de blev stoppet af fastisen. Svalbard har masser af gamle kulturminder fra svundne tider, som de oplevede på nært hold. Gletschere, isbjerge og enkelte isbjørne var også med til at sætte kulør på tilværelsen. Islands enorme vidder og lavamarker gjorde et stort indtryk på dem, inden efterårsstormene tvang dem til at sejle sydover mod Madeira, via Færøerne, Hebriderne og Irland. Kirsten og Kim har tidligere sejlet på jordomsejling med Gråsten som udgangspunkt. Puv. Bjørn 23

24 Nyt fra juniorafdelingen Årsberetning 2004 Vi startede året med 31 aktive i juniorafdelingen, og sluttede sæsonen med 36 fordelt som følger: A-opti: 6, B-opti: 5, C-opti: 11, Europa: 6, Laser: 1, 470-jolle: 2, 606: 5. Sæsonen har været travl på flere fronter. Vi startede i marts med at færdiggøre fliselægning på vores jolleplads og samtidig begyndte byggeriet af vores nye grejhal til juniorafdelingen. Vi har nu næsten færdiggjort hallen på 122 kvadratmeter, og har således skabt meget fine rammer for opbevaring af vort materiel. Dette arbejde er hovedsageligt lavet af særdeles arbejdsomme forældre i afdelingen assisteret af en del af de unge sejlere og medlemmer fra seniorafdelingen. To af vore forældretrænere og to af vore ungtrænere har deltaget i DS s trænerkurser, og derudover har vi haft 3 ungtrænere på trænerweekend i Oure via SYC. Vore A optimister og enkelte B optimister deltog i vintertræning i Sønderborg, og vore E-jollesejlere vintertrænede i Aabenraa. Træningen i vores eget regi startede for de øvede i begyndelsen af april og for C- optimisterne 1. maj. Der har været træning på tirsdage og torsdage gennem hele sæsonen bortset fra skolesommerferien, hvor der var sejladsaktiviteter på tirsdage, og disse var ofte af mere hyggepræget karakter så som udflugt i jollerne med indtagelse af grill pølser undervejs. Vi havde 2 sejlere med på Gardasøen i påsken, og i øvrigt har vore sejlere deltaget i diverse træningslejre, hvor dette har været muligt. Der har været god deltagelse af vore sejlere i såvel junior som ungdoms grandprix serien og deltagelse af 6 sejlere i optimist DM og 3 i E-jolle ungdoms DM. Til den lokale Sønderjydsk Open har vi haft mellem 13 og 19 deltagere i de fire stævner i serien, og resultatmæssigt er vi meget glade for at kunne hjembringe 4 af de 7 vandrepokaler til Gråsten Sejlklub i år. Vi har igen i år afviklet B-træningslejr for kredsens øvede B-optimister, og der var deltagelse af i alt 16 sejlere, der havde en lærerig Bededagsferie. Vi stod ligeledes for afviklingen af 2. afdeling af Sønderjydsk Open med i alt 59 deltagere, hvoraf 9 af deltagerne kom fra andre kredse. Vi havde i september besøg af vores nye breddekonsulent Mads Flyger og havde en for begge parter god aften med gensidig inspiration og udveksling af erfaringer. 24

25 Vi har nu ansøgt om at blive Ungdomsvenlig Sejlklub og venter svar fra DS. Vi har i år haft 75 års jubilæum i Gråsten Sejlklub, og dette blev fejret i utroligt smukt vejr den 1. maj. Ved receptionen med deltagelse af ca. 250 medlemmer og gæster holdt vi båd dåb af vores nye optimistjolle der var skænket af Albanifonden. Blandt de mange gaver til klubben var en meget stor del af dem dedikeret juniorafdelingen bl.a. gaver fra vore naboklubber mange tak for det. På materielsiden er vi fortsat fint kørende og kan give de af vore A-sejlere, der ikke har egen jolle, næsten nye joller rigget til kapsejlads. Vore 2 klub E-joller trænger til nye master, og vi håber at få dette problem løst. Vi har i denne sæson også kun net anskaffe en ny 25 HK 4 takts motor til følgebåd, så vores 5 motorer er nu af god og driftsikker kvalitet. En forældregruppe har forsynet vores store jolletrailer med et stativ, så vi er i stand til på betryggende vis at transportere enten 12 optimistjoller eller 6 joller og en ledsagebåd på en gang. Alt i alt har vi haft en særdeles god sæson i Gråsten, og vi har nu taget hul på vinterprogrammet, der består af ugentlige klubaftner hvor programmet er en blanding af teori, fysisk træning og sociale hygge arrangementer. Vi er glade for at vore sejlere igen i år kan deltage i vintersejlads i vore naboklubber. Lars Bønløkke Juniorudvalgsformand Gråsten Sejlklubs Juniorafdeling Inviterer som vanligt til JULEBANKO Torsdag d. 2/12-04 kl Vi glæder os til at se såvel juniorerne, deres familier som de seniorer der har lyst. Alle skal medbringe en gave (værdi kr.) Der serveres vand og øl, og efter spillet gløgg og æbleskiver. 25

26 Vinterprogram Torsdag 21. oktober Indskrivning til vinterundervisning, samt opdeling i hold Torsdag 28. oktober Undervisning Torsdag 4. november Undervisning Torsdag 11. november Humlehøj svømmehal. (for hele familien) Torsdag 18. november undervisning Torsdag 25. november Træning (Adsbøl friskole) husk træningstøj og ur Torsdag 2 december Julebanko December ingen undervisning i december, vi holder Juleferie Torsdag d. 6. januar Træning (Adsbøl friskole) husk træningstøj og ur Torsdag d. 13 januar. Undervisning Lørdag / søndag d januar: Junior weekend Hygge, hygge & hygge Torsdag d. 20. januar Undervisning Torsdag d. 27 januar Undervisning Torsdag d. 3 februar Undervisning Torsdag d. 10. februar GRAASTEN SEJLKLUB Hygge fastelavns fest, alle kommer udklædte forældre og søskende er også velkommen Vinterferie torsdag d. 17.: Ingen undervisning Onsdag d. 23 februar Skøjtehal (for hele familien, Tyskland) Torsdag d. 3. marts Undervisning Torsdag d. 10 marts Træning (Adsbøl friskole) husk træningstøj og ur Torsdag d. 17 marts hygge Skærtorsdag d. 24. marts: Ingen undervisning Påskeferie Torsdag d. 31. marts Træning (Adsbøl friskole) husk træningstøj og ur Torsdag d.7. april Undervisning Torsdag d.15. april Undervisning søndag d.17. april Kæntrings / svømmeprøve (for hele familien, Bov svømmehal) Torsdag d. 21. april Undervisning Fredag/lørdag 22./23. april kredsens, B sejer træningslejer Gråsten (øvede) Tirsdag d. 26. april Klargøring af joller og grej. Torsdag d. 28. april Klargøring af joller og grej. Lørdag d. 30. april Klargøring af joller og grej. Tirsdag d 3. maj sejleraften for nye B og C sejlere 26

27 LOGBOGEN På langtur med S/Y SOL Kim og Kirstens beretninger fra deres tur Kirsten og Kim sender nu igen et bidrag til Fanglinen, så vi kan følge dem på deres tur. Vær også opmærksom på, at Kim og Kirsten kommer til Gråsten Sejlklub den 19. januar som en del af vores vinterprogram. Her vil de vise billeder og fortælle om deres sejltur. Her følger 1. del af beretningen om orkaner og hummertejner 2. del kommer i næste nummer af Fanglinen. SOL ligger nu atter i New Bern, efter godt 4 måneder og knap 3000 sømils sejlads. Det er godt at være i vinterhavn efter et langt og spændende togt. Skuden skal på land, sejl skal gåes efter og repareres, og alt skal i det hele taget have en stor omgang inden vi næste forår drager mod nye horisonter. Der skal være tid til at sejle og opleve, og tid til at reflektere og forberede. Orkaner og hummertejner. Vinden hyler, og hele skuden krænger voldsomt, når vindstødene får mast og rig til at synge med. Hele vores lille verden er i bevægelse, når krapsøerne bruser forbi, og SOL svajer frem og tilbage for enden af ankerkæden, der jævnligt er helt strakt ud. Havoverfladen er hvid af flyvende skum, regnen pisker næsten vandret gennem luften med jævne mellemrum. Vi kan lige skimte et par andre både mellem bygerne. Dette vejr har nu varet halvandet døgn, og vi føler os som i et gyngende fængsel. Over vore hoveder er resterne af orkanen Jeanne (altfor) langsomt ved at snurre forbi. Heldigvis har orkanvindene brændt det meste af deres energi af længere sydover i Florida og omegn. Og centrum ligger et par hundrede sømil øst for os. Men sekundmeter er stadig fuld storm! Vi ligger for anker i en næsten lukket lagune, hvor vi har ankret så tæt på land som muligt, for at få bølgelæ. Lagunen er temmelig lavvandet, så der er måske 500 m til stranden, og på den korte strækning er bølgerne allerede blevet meterhøje og brækkende. Stedet er Block Island, som vi også tidligere på året besøgte, under roligere vejrforhold. Dengang lå her omkring 1000 både, i anledning af Uafhængighedsdagen 4. juli. Men nu, på de sidste dage i september, er her næsten øde, med blot et par enkelte både fortøjet til nogle af de mange hundrede fortøjningsbøjer. I blæsevejret river to både sig løs fra deres bøjer, og vaskes op på stranden. På grund af vinden er vandstanden en lille meter over normalt, og den ene båd (en sejlbåd på størrelse med SOL) driver så højt op, at man ved lavvande efter stor- 27

28 men kan gå tørskoet hele vejen rundt om den. Heldigvis er den landet på en fin sandstrand, og ser ikke ud til at have taget synderlig skade. Vejret var forudsagt, og vi har forberedt os grundigt ombord. Alt løst er fjernet fra dæk, sejlene sikret med ekstra surringer, og al ankerkæde er ude. Det er ikke specielt behageligt at være ombord, med al den larm, og skudens idelige bevægelser. Så det er en stor lettelse, da vinden efter halvandet døgns hylen endelig så småt begyndte at aftage. Først til stormende kuling, og i løbet af de næste 12 timer til frisk vind. Og så er det med at komme videre sydover mod vinterhavnen i North Carolina! Vi begyndte vores rejse sydover midt i august i de skønne Bras d Or Lakes, i den vestlige del af Nova Scotia. Undervejs ville vi komme forbi den amerikanske stat Maine, der er kendt for sin pragtfulde skærgård, så vores plan er at tilbringe noget tid der. Vi stopper på et par af vore favoritankerpladser i søerne, inden vi atter sluses ud i Atlanten. Den fremherskende vindretning er sydvestlig, men vi er heldige, da et kraftigt højtryk lægger sig over Nova Scotia, og giver nordenvind og sol fra en skyfri himmel. Turen vestpå langs Nova Scotia s sydøstkyst bliver en herlig oplevelse, med perfekt sejlads (uden tåge!) og nogle skønne naturankerpladser. Ifølge bøgerne, skulle det stadig være muligt at se hvaler ud for Nova Scotia s kyst, og lige ud for Halifax er vi heldige at møde to store finhvaler. Først i oktober måned begynder de for alvor at trække sydover mod varmere vande. I Halifax lejer vi bil for en week-end, for at opleve verdens højeste tidevand i Bay of Fundy, på nordsiden af Nova Scotia. En imponerende oplevelse! Vi besøger forskellige havne og steder ved hhv. højog lavvande. Vi har ikke timet det helt rigtigt med ultra-springflod, hvor der kan være 16 meters forskel. Men de knap 15 m vi oplever er såmænd alt rigeligt! I de små havne ligger fiskebådene nok så nydeligt langs kajkanten, lige til at gå ombord i ved højvande. Mens de 6 timer senere er fuldstændig tørlagte, langt nede på den faste havbund. Vi oplever også en såkaldt tidal bore eller flodbølge, ved Shubacanadie-floden. I løbet af minutter stiger vandet 3-4 meter, og danner store strømhvirvler og malstrømme. Vi havde læst, at der nærmest ville komme en mur af vand, men så dramatisk er det nu ikke i virkeligheden, selvom det gør et stort indtryk på os! Langs kysterne kan man ved lavvande nogle steder gå flere km ud på havbunden. Det advares der dog mod, idet tidevandet kommer meget hurtigt ind! I anledning af skippers fødselsdag, byder han på hummermiddag ved kajen i en lille fiskerby. Hummerne kravler rundt i et stort bassin, og man skal selv udpege de hummere man ønsker serveret, hvorefter de 25 minutter senere præsenteres i absolut nykogt og spiselig tilstand med diverse tilbehør. - Vi finder det en lille smule makabert, sådan at skulle agere hummerbødler, men måltidet er ualmindelig delikat, med en liflig hvidvin til! Inden vi forlader Nova Scotia, når det at blive blåbærsæson. Og skipperinden får syltet 10 pund blåbær til det lækreste blåbærsyltetøj. Skipper brokker sig en smule, da fruen beriger syltetøjet med en halv flaske god vestindisk rom. Men bliver straks blødgjort efter en smagsprøve, der afslører at resultatet rigeligt er rommen værd! 28

29 Vi får også besøgt Ed og Wila, vore nye tangdyrkende venner i landsbyen Shelburne, igen. Lækker barbecue sammen med dem og nogle af deres naboer den sidste aften, bliver en værdig afslutning på vores Nova Scotia eventyr i denne omgang. Som dansk sejler er man ikke vant til kraftige tidevandsstrømme, men på disse kanter kan man spare megen tid og brændstof ved at konsultere tidevandstabellerne før man sejler ud. Det nyder vi godt af, da vi den 7. september forlader Nova Scotia med kurs mod Bar Harbor, i staten Maine, U.S.A. Vi har medstrøm i knap 9 timer, og får en hurtig sejlads på tværs. 170 sømil på knap et døgn. Til gengæld har vi meget tæt tåge de sidste 4 timer ind mod kysten. Andre sejlere har ikke undladt at advare os om dem, og nu møder vi langt om længe de meget omtalte og hadede hummertejner! D.v.s. ikke så meget hummertejnerne selv, - de ligger og hygger sig nede på havbunden, og venter på at intetanende hummere skal kravle op og tage for sig af den stinkende fiskemadding i tejnen. Næh, det er de dertil hørende bøjer, som ligger tæt overalt. Maine er berygtet for sine utallige hummerbøjer, som kræver konstant agtpågivenhed og kursændringer, specielt når man går for motor. Mange steder er der kun 5 til 10 m mellem bøjerne, og ofte ligger de lige midt i, og tværs over sejlrender og smalle løb. Der er tilsyneladende ingen regler for, hvor man må placere hummertejner, og det trækker desværre fra i karaktererne for et ellers pragtfuldt sejladsområde. Udenfor sæsonen er her utrolig stille og fredeligt. Vi har kun andres ord for, hvor Broager Sparekasse - fordi vi kender dig! Broager Egernsund Nybøl Sønderborg Aabenraa 29

30 v/flemming Søholm Bertram Fliser til bolig og bad v/ Kaj Funder-Nielsen Sundsnæs 6A Gråsten. Tlf DIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER Køb/salg Service Reservedele V OLVO P ENTA - BUKH - YANMAR Bojskovskov 18 DK-6400 Sønderborg Tlf Mobil KEGNÆS BÅDE Vi sælger Tlf ApS Tømrer- og snedkerarbejde udføres Sejrsvej 61, Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf Fax

31 overfyldt her kan være i juli og august, men nyder stilheden og den smukke sensommernatur. Hvidhovedede ørne og sæler er der et mylder af, og vi har de fleste ankerpladser for os selv. I Bar Harbor får vi let og enkelt indklareret hos de amerikanske myndighederne. 6 måneders opholdstilladelse for os, og et års cruisinglicense for båden. Bar Harbor har et mylder af restauranter og turistbutikker, - men på denne tid af året virker her meget dødt, efter en travl turistsæson. Efter indklareringen må vi søge ly i en beskyttet vig i nærheden, mens resterne af orkanen Francis passerer langt ude tilsøs, og sender kuling og regn ind over os et par dage. Efterårsfarverne er så småt ved at blive fremherskende omkring os, og store flokke af skræppende canadagæs flyver dagligt i V-formation over os på vej sydover. Vi har et rendezvous med vore nye sejlervenner, Alice & Dick, som vi har mødt på Nova Scotia. Vi har fælles bekendte, et andet amerikansk sejlerpar, som vi sidst så i Rio de Janeiro i Dengang var vi i LUA på vej sydover mod Kap Horn, mens Beth og Bob var for nordgående på det sidste stræk af en jordomsejling, efter at have rundet det berømte/berygtede Kap. Beth er desværre forhindret i at møde op, da deres labrador lige er nedkommet med 8 hvalpe!! Men Bob kommer sejlende og ankrer op i nærheden af os, og vi 5 hygger os et par dage sammen, med gode middage og kaffeslaberadser hos hinanden, og vandreture i land. Alice & Dick introducerer os til multikunstneren Eric Hopkins (www.erichopkins.com), som er et stort navn her i Staterne. Hans fantastiske billeder, hvor han bl.a. viser øer og hav i perspektiv som set fra et fly, gør et stort indtryk på os. Eric selv er helt nede på jorden, og viser os rundt i sit atelier i arbejdstøj og bare tæer. Og desuden tilbyder han, at vi kan tage hvad vi lyster af friske grøntsager i hans frodige køkkenhave. Vi kommer derfra med en stak postkort med nogle af hans spændende motiver, et dedikeret kunstprogram fra en af hans store udstillinger, samt grøntsager til de næste mange dage. Efter en rørende afsked med Alice, Dick og Bob, lusker vi stille og roligt sydvestover, fra den ene dejlige ankerplads til den næste. Et par dage ligger vi over i en beskyttet lille vig i Damariscotta River, mens endnu et kraftigt frontsystem passerer (resterne af orkanen Ivan). Lejligheden benyttes til at splitte Refleksovnen ad, få den renset og gjort klar til vinterbrug. - Vi kan såmænd snart få behov for lidt varme! I Damariscotta River får vi endnu en lektion med hummerbøjerne, idet vi konstaterer at nogle af dem kan befinde sig 1/2 til 1 meter under havoverfladen (d.v.s. ca. i propeldybde!). Kraftig strøm i forbindelse med drivende tang omkring bøjelinerne, trækker dem simpelthen ned. Så vi skiftes til at stå oppe i stævnen og holde udkik ned i vandet, så længe vi sejler flodsejlads! 31

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM 2 3 KOLDING SEJLKLUB UNGDOM Kolding Sejlklub Ungdom/KSU Ungdoms/Junior afdelingen blev til ved en generalforsamling i 1932. Ungdomsafdelingen har i dag både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner.

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Sommeren i år var typisk dansk sommer, lidt af hvert det kan kun blive bedre næste år!. Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. Gitte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere