Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn."

Transkript

1 Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Forløbne år Sankt Hans var årets første arrangement, og traditionen tro, en hyggelig grillaften hvor rigtig mange mødte op. Vi havde en rigtig fin Havnens dag d.3/6, og det var dejligt at se så mange mennesker der havde valgt at bruge nogle timer på Hou Lystbådehavn. 1 Vi håber at endnu flere deltager i år, 7. juni, hvor vi fejrer havnens 10 års jubilæum. Visens skib var jo igen en succes. Dejligt at møde en gruppe mennesker der brænder for det de gør. Nordkaperen med Troels Kløvedal var også på besøg, og det var spændende at se et skib i virkeligheden, som man har hørt så meget om. I løbet af sommeren havde vi besøg af 2917 gæstesejlere, en pæn fremgang på 468 sejlere i forhold til Vi har fået meget ros af gæstesejlerne for havnens høje standard. Gæstesejlernes ros gik især på at der var rent og pænt, og rigtig gode faciliteter. Tak til Palle havnefoged og Henrik for jeres indsats. I efteråret, da bådene skulle op, tilbød Seniorsejlerne, som er en gruppe af voksne mænd på tværs af havnen, at anvise pladser når bådene skulle på land.

2 Der blev aftalt en pris pr båd, og da arbejdet var afsluttet, kom Seniorsejlerne og sponserede deres hyre til forbedringer af klubhuset. Der er nu ca kroner til det projekt. Tusind tak, og skal vi ikke bede seniorsejlerne rejse sig, og give dem en hånd. Vi taler sommetider om at det er lidt bekymrende at vores gennemsnitalder for havnens brugere stiger. Men jeg vil sige, at hvis alle fremtidige seniorer har samme indstilling og er lige så flittige som vore nuværende så skal vi nok få opgaverne på havnen udført! Inden jeg går videre til de omtalte mere specifikke punkter, er det for mig, som formand, vigtigt at fremhæve at Hou Havn har en bestyrelse som består et bredt udvalg af andelshavere. Bestyrelsen er på valg, halvdelen det ene år, og den anden halvdel det næste år. Det synes jeg er vigtigt og jeg synes, at det demokratisk set er en rigtig god ting. Jeg har gennem de 8 år jeg har været med, lært at netop forskellen i vores bestyrelse, sikrer at alle beslutninger er blevet truffet på et grundlag hvor rigtig mange forskellige holdninger skal bøjes mod hinanden. Det gør ikke processen lettere, men man er til gengæld mere tryg ved konklusionerne. Og således er det også vigtigt, at I byder ind med jeres holdninger på generalforsamlingen. Rigtig stor tak til bestyrelsen for mange timers ulønnet arbejde. FLID Vi er som lystbådehavn medlem af FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, og har været det i mange år. Foreningen består af 217 lystbådehavne i Danmark, og har lavet den folder I fik ved indgangen. 2

3 Kontingentet er på 7000kr, og for de penge får vi blandt andet, ret til juridisk rådgivning. En rådgivning vi har gjort brug af flere gange. Vi er med i deres havneoversigt, og de bådpladser som vores andelshavere vil sælge, bliver også annonceret på FLID s hjemmeside. Medlemskabet betyder samtidig at de private lystbådehavne samlet har et stærkt mandat overfor politikerne. Kontrakt Da Søren Sørensen stoppede, besluttede kommunen at vedligeholdelse af færgehavnens arealer m.m. skulle varetages af Tunø færgens personale. Det gjorde det nemmere at få deres arbejdstid til at passe. Vi har budt ind på det job, idet vi gerne ville bestemme, hvilke både, og hvornår de både skulle op på honnørkajen, og samtidig ville vi gerne, mod betaling, være med til at området fremstår så pænt som muligt. Vi har nu lavet en aftale med kommunen der giver os ansvar for området syd for vejen langs cafeen. Det betyder i praksis at skal man op og stå på Honnørkajen, skal det aftales med havnefogeden som så koordinerer at der er plads til alle. Under hele forhandlingen mellem Leo Kristoffersen, der er chef for Vej & Park, har holdningen været at havn og kommune hjælper hinanden, og samarbejde er vejen frem. Planen er, at fremover aftales omfang af ydelser én gang årligt. Angående vores lejekontrakt med kommunen, er vi i en rigtig god dialog med kommunen. 3

4 Det startede med at vi bad om en forlængelse af vores kontrakt. Som vores kontrakt ser ud nu, skal vi udbetale den oprindelige værdi af pladserne til hver enkelt af andelshaverne, og aflevere nøglerne til havnen, kvit og frit, til kommunen i Det er ikke nemt, og derfor har vi bedt kommunen om en forlængelse af lejemålet med 30 år. Kommunen ville hellere lave en ny kontrakt. Den gamle er indgået mellem amt og havn, og kommunen ville hellere forholde sig til en kontrakt de selv har indgået. Vi har lige været til møde om den nye kontrakt og rigtig mange ideer blev luftet, kommunen ser velvilligt på en forlængelse, men vi vil gerne undersøge om der er andre muligheder. Vi har aftalt at mødes med kommunen igen i maj, og når et udkast til en ny kontrakt foreligger, vil der selvfølgelig blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling således at vi har det størst mulige mandat for de beslutninger, der er så vigtige for os alle sammen. Lån Vi har et, indtil udgangen af 2014, afdragsfrit lån på ved kommunen. Vilkårene er diskonto + 3%. Fra 2015, skal lånet afdrages med om året. Vi bad kommunen om en kommunegaranti således at vi kunne optage et kreditforeningslån med længere løbetid, og byrådet godkendte at vi kunne optage lån hos kommunekredit, men kun med 9 års løbetid. Løbetiden svarer til hvad vi har i dag, og det hjælper jo ikke overhovedet, så vi arbejder på at få et lån med længere løbetid. Ligeledes undersøger vi mulighederne for finansiering af en ombygning af den gamle havn. 4

5 Som det ser ud i øjeblikket, er der ikke penge til den slags, men vi er jo nødt til at undersøge mulighederne, så vi kan fremlægge et konkret forslag på generalforsamlingen når en ombygning synes mulig. Kran: Søren Sørensen valgte at gå på efterløn, og stor tak til Søren for hans indsats med at tage både op og søsætte dem året igennem. Det har været en uhørt luksus, i så lille en havn, at have en så stor kran til rådighed, og samtidig have en kranfører der ikke skelnede så meget mellem arbejdsdage og fridage. Vi står nu i den situation at kommunen ikke længere kan tilbyde denne kranløsning, og det giver selvfølgelig nye udfordringer: Vi har dette forår entreret med Lars Therkelsen fra Skovby. Det var ham der søsatte de fleste af os i år, til samme pris som vi er vant til: 500 pr båd. Lars kan håndtere både op til 10 tons, hvilket har givet flere bådejere mulighed for søsætning, idet ejere af større både tidligere var henvist til egne ordninger. pga. kommunens kran trods alt havde nogle begrænsninger i at køre med de store både. Der er selvfølgelig nogle både på over 10 tons. Egmonts bedding kan tage de store motorbåde, og langkølede sejlbåde. Det vil være muligt at aftale med Poul Erik Fink fra Egmont skolen, hvordan det bedst arrangeres. Med hensyn til de både der ligger i vandet hele året, er det muligt at aftale 2 datoer med Lars Therkelsen for optagning og søsætning. Vi er i gang med at undersøge hvordan vi kan lave et bookingsystem på hjemmesiden, i stil med Marselisborg Marina. Vi vil også gerne lægge op til en koordination mellem de forskellige vognmandsløsninger der vælges fra havnens medlemmer. Ene og alene for at der ikke er 4 vognmænd der skal have både i vandet på samme tid. De er dyre og det 5

6 giver ingen mening at de skal holde og vente fordi vi ikke kan snakke sammen om en hensigtsmæssig planlægning. Vi skal nok melde ud når hjemmesiden er klar til brug. Ralleje Vi har fået brev fra kommunen der bekræfter borgmesterens ord fra vores møde i november: Rallejet skal være ryddet fra 15/5 til 1/10. Vi har derfor, som varslet, ryddet op i stativer uden navn. Det har givet både havnefogeden og mig en del opringninger. Alle stativer der er fjernet, er dog først kontrolleret for navneseddel af havnens personale og i en kortere periode var det muligt for bådejerne at se hvilke stativer det var sorteret fra. De har prøvet alt for at finde ejere, og så har jeg været med til en sidste gennemgang. Og hvorfor skulle vi smide stativer ud der var mærket? Ud fra kommunens brev, har bestyrelsen besluttet, at stativer fremover skal fjernes senest en uge efter søsætning, og det er selvfølgelig fordi kommunens pålæg ikke giver os andre muligheder. Hertil kommer at det generelt er bestyrelsens erfaring, at såfremt der ikke indføres regler og desværre i dette tilfælde også konsekvenser kan vi ikke overholde nogen som helst form for orden og ryddelighed. Desværre. Vi har haft regler om navne på stativer i mange år, men alligevel er der stadig mange der ikke overholder dette. Masteskuret er et andet eksempel. Her ligger flere master hele året, uden at nogen angivelse af hvem de tilhører. Det er den adfærd der desværre påberåber sig strammere regler og ikke mindst konsekvenser. Ikke bestyrelsens og havnefogedens ønske om at gå at lege politibetjente. Tværtimod. 6

7 Gl. havn Den gamle havn trænger virkelig til en renovering. Færgen i det gamle færgeleje har for år tilbage udhulet spunsvæggen ud for vores jolleskure. Vi er selvfølgelig i en løbende dialog med kommunen om de problemer, og en ny kontrakt kunne åbne for at vi kan komme i gang med at få den gamle havn op på samme niveau som den nye. Jeg håber at beretningen har givet jer en bedre indsigt i havnens drift, og de problematikker bestyrelsen arbejder med,. Vi er klar over, i bestyrelsen, at vores referater slet ikke afspejler de aktiviteter vi har gang i, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev, lidt i stil med denne beretning. Det er vores alles havn, og vi skal have det bedst mulige ud af det. Med de ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning. Tak. 7

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere