Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM Status på de 4 ministermål 1 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Unge på overførselsindkomst Indsats til tiden Fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet 3 BILAG 4

3 1. SAMMENFATNING Bornholms Kommune har det seneste år haft en række positive resultater på beskæftigelsesområdet. Bornholm har bl.a.: Haft et kraftigere fald i ledigheden blandt dagpengemodtagere end klyngen og Østdanmark. Reduceret arbejdskraftreserven mere end klyngen og Østdanmark. Mindsket antallet af personer på sygedagpenge, samt andelen af forløb over 26 og 52 uger. Forbedret rettidigheden for alle målgrupper. Reduceret antallet af nydanskere på overførselsindkomst med omkring 8 pct. Selvom Bornholms Kommune generelt har leveret flotte resultater det seneste år, har kommunen fortsat udfordringer på enkelte områder. Bornholm har bl.a.: Haft en lille stigning i personer på permanente ydelser. Fortsat en høj andel af sygedagpengeforløb 26 uger. En stigning i kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 blandt de årige. En udfordring ift. rettidige tilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere. 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Bornholms resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Bornholm - indgår: Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Det seneste år er arbejdskraftreserven faldet med 16 pct. i Jobcenter Bornholm, hvilket er et markant kraftigere fald end i klyngen (Tabel 2). Faldet i arbejdskraftreserven på Bornholm er sket blandt dagpengemodtagere (-21 pct.), mens reserven for kontant- og starthjælpsmodtagere er uændret. Antallet af personer på permanente ydelser på Bornholm er steget med 1 pct. det seneste år (Tabel 8). Dette er en kraftigere stigning end i Østdanmark. Der er sket en kraftig stigning i antallet af førtidspensionister blandt nydanskere samt i aldersgruppen år. Antallet af unge på overførselsindkomst er faldet med 2,6 pct. det seneste år på Bornholm (Tabel 11), mens der har været en lille stigning i klyngen. Det største fald i ungegruppen er sket blandt de 16-24årige (-3,2 pct.), mens de 25-29årige er faldet med 1,9 pct. 1

4 I september 2011 var der 176 nydanskere på overførselsindkomst på Bornholm. Der er således sket et fald på 7,9 pct. det seneste år på Bornholm, mens både klyngen og Østdanmark har haft en lille stigning (Tabel 14). Oversigt over Bornholms Kommunes resultater for ministermål 2011 sep-11 Udv Jobcenterets mål for dec Arbejdskraftreserven % Borgere på permanente forsørgelse % Unge på offentlig forsørgelse 701-3% 760 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 176-8% 212 Bornholms Kommune er godt på vej til at indfri tre ud af fire målsætninger for ministermålsområderne i december Kommunen var i september 2011 lidt over målsætningen om personer på permanente forsørgelse. Jobcenteret er således tæt på at nå målsætningen for mål 2, men det kræver, at den nuværende udvikling vendes. 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Bornholms tværgående udfordringer drejer sig hovedsageligt om, at: Reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse, især unge på førtidspension og matchgruppe 2. Sikre at kontant- og starthjælpsmodtagere modtager rettidige tilbud Fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet i overgangen fra projekt til almindelig drift. 3.2 Unge på overførselsindkomst Siden januar 2009 har Bornholms Kommune haft en lavere stigning i unge på offentlig forsørgelse end klyngen og Østdanmark (Figur 12). Bornholm har dog fortsat en højere andel af unge på offentlig forsørgelse (14,1 pct.) end klyngen (13,4 pct.) og Østdanmark (9,4 pct.) (Figur 10). Det seneste år er antallet af unge på overførselsindkomst faldet med 2,6 pct. Det største fald er sket blandt de 16-24årige (-3,2 pct.), mens de 25-29årige er faldet med 1,9 pct. (Tabel 12 og Tabel 13). På trods af det generelle fald blandt de 16-24årige har der været en stigning i match 2 ere fra 94 i september 2010 til 125 i september Endvidere har der været en stigning i antallet af førtidspensionister både blandt de 16-24årige og 25-29årige (Tabel 12 og Tabel 13). Mens der har været et mindre fald i ledigheden blandt arbejdsmarkedsparate unge, har der været en stigning i relativt svage unge på overførselsindkomst (match 2). Derimod er det lykkedes jobcenteret at nedbringe antallet af unge i matchgruppe 3 markant det seneste år. Det er derfor vigtigt, at jobcenteret fastholder fokus på gruppen af især indsatsklare unge, som har brug for en indsats ud over beskæftigelsesindsatsen. Som drøftet på sidste individuelle dialogmøde er Beskæftigelsesregionen enig med jobcenteret i, at 2

5 tiltagene ifm. UTA-projektet har potentiale til at løfte gruppen af svage unge. Beskæftigelsesregionen opfordrer derfor jobcenteret til at fortsætte den nuværende ungeindsats, men fastholde fokus på, at tiltagene har den ønskede effekt. 3.3 Indsats til tiden Jobcenter Bornholm har forbedret rettidigheden for alle målgrupper det seneste år (Figur 18, Figur 19 og Figur 20). Trods den positive udvikling har jobcenteret fortsat en udfordring ift. tilbud til de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere og jobsamtaler for match 3. Således mangler i september 2011: 16 pct. af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere jobsamtaler (29 personer) 12 pct. af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere førsteaktiveringstilbud (24 personer) 14 pct. af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere gentagne aktiveringstilbud (14 personer) 15 pct. af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere første aktiveringstilbud (25 personer) 14 pct. af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere gentagne tilbud (29 personer) (se Figur 15, Figur 16 og Figur 17) 3.4 Fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet Bornholms Kommune har haft en høj andel af sygedagpengeforløb over 26 og 52 uger. Det seneste år er både antallet af sygedagpengeforløb og andelen af længerevarende forløb faldet markant - forløb over 26 uger er faldet med 32 pct., og antallet af forløb over 52 uger er faldet med 48 pct. (Tabel 9). Bornholms Kommune er således godt på vej til at indfri de lokale målsætninger vedr. sygedagpengeområdet i Beskæftigelsesplan Dette er resultatet af reorganiseringen af sygedagpengeindsatsen, som markant har forbedret jobcenterets resultater inden for dette område. Selv om Bornholms Kommune har haft et kraftigt fald i antallet af lange sygedagpengeforløb, har kommunen fortsat en højere andel af forløb over 26 og 52 uger end klyngen og Østdanmark (Tabel 9). Derfor er det vigtigt, at jobcenteret fastholder den positive udvikling på sygedagpengeområdet i overgangen fra projekt til almindelig drift. Dette skyldes ikke mindst, at lange sygedagpengeforløb er en fødekæde til permanente forsørgelsesydelser. 3

6 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG RESULTATOVERSIGT 7 MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune 10 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Bornholms Kommune, indekseret (jan = 100) 11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Bornholm og Østdanmark 11 Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, juli Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 12 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 16 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Bornholms Kommune 16 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken 18 4

7 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 19 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 22 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 23 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep INDSATS TIL TIDEN 26 Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Bornholm, september Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Bornholm, september Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september Figur 18. Andel personer, der mangler en rettidig jobsamtale, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 28 Figur 19. Andel personer der mangler et rettidigt første aktiveringstilbud, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 28 Figur 20. Andel personer der mangler et rettidigt gentagent aktiveringstilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 29 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 30 TIDLIG INDSATS 31 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 31 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 31 VIRKSOMHEDSINDSATS 32 5

8 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 32 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 32 SELVFORSØRGELSESGRAD 33 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt

9 Resultatoversigt - Bornholm Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Sep A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Permanente forsørgelsesordninger Sep Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Sep Unge under 30 år Sep Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Sep Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Revalidering Sep Ledighedsydelse Sep Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Sep Sygedagpenge Sep Ledighedsydelse Sep Forrevalidering - fuldtidspersoner Sep Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Sep Fleksjob - fuldtidspersoner Sep Førtidspension - fuldtidspersoner Okt Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Sep Kontant- og starthjælp, jobklar Sep Kontant- og starthjælp, indsatsklar Sep Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Sep Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Sep Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Sep Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Sep Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontant- og starthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 7

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling sep sep 2011 Bornholms Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 september 2011 Bornholm Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 742 3,0% -18% (-48%) -4% -2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) 327 1,3% -4% (-25%) -2% -7% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) 372 1,5% 11% (1%) -2% 9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) 210 0,8% 15% (15%) 32% 7% - Personer på introduktionsydelse 32 0,1% -30% (-38%) 16% 20% - Personer på sygedagpenge 609 2,4% -24% (-35%) -9% -11% - Personer på revalideringsydelse 101 0,4% -6% (-9%) -23% -17% - I alt ,5% -12% (-32%) -2% -2% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 3kvt2011 Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 7% 6% 5% 4% 3% 4,4% 1,3% 4,4% 1,2% 4,2% 1,1% 6,9% 2,3% 6,0% 1,5% 4,1% 0,8% 4,7% 0,5% 4,2% 0,6% 3,7% 0,4% 4,9% 0,6% 4,1% 0,4% 4,5% 0,7% 4,7% 0,9% 4,4% 1,2% 2% 1% 3,1% 3,2% 3,1% 4,6% 4,5% 3,3% 4,2% 3,6% 3,3% 4,4% 3,7% 3,8% 3,8% 3,2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Bornholms Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-47%) -3% 3% 2% Kontant- og starthjælpsmodtagere % (-23%) 1% -9% -6% I alt % (-41%) -2% -1% 0% Kommunens mål: 1175 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Bornholm 2011 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 300 Bornholm Klyngen Østdanmark Indeks jan-09 feb- 09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune A-dagpenge Kontanthjælp 79 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug- 10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

13 Figur 4. Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal bruttoledige (fuldtidspersoner), Bornholms Kommune, indekseret (jan = 100) 160 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Bruttoledige (fuldtidspersoner) Indeks jan-09 mar-09 Kilde: Jobindsats.dk maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 Tabel 3. Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i juli 2011, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Bornholm og Østdanmark Tilgang Afgang Ydelsesgruppe Bornholm Østdanmark Bornholm Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Antal Ændring i pct. ift. jul 10 Dagpengemodtagere 91-4,2% 23,0% ,4% 32,1% Kontanthjælpsmodtagere 38 22,6% -5,1% 91 8,3% -10,0% I alt 129 2,4% 13,9% 269-7,9% 18,5% Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM Tabel 4. Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, juli 11 Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere 18% 17% 34% 36% Kontanthjælpsmodtagere 13% 14% 32% 26% I alt 16% 16% 33% 33% Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM Andel (tilgang ift. hele arbejdskraftreserven) Bornholm Østdanmark Bornholm Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) Østdanmark 11

14 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i juli 2011, i Jobcenter Bornholm og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Bornholm Østdanmark Bornholm Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,6% 87,4% 46 51,1% 50,4% Uddannelse* 0 0,0% 0,5% 6 6,7% 2,4% Ledighed 12 6,7% 4,3% 3 3,3% 4,6% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 35 38,9% 40,9% Barselsdagpenge 0 0,0% 0,6% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 7 3,9% 6,1% 0 0,0% 0,2% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 3 1,7% 0,7% 0 0,0% 0,0% Øvrige 0 0,0% 0,4% 0 0,0% 1,4% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på b aggrund af DREAM 12

15 Tabel 6. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2011 personer Bornholm Bornholm Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -21,3% (-46,8%) -3% 2% Selvstændige 37 6,7% 5,1% 6,4% -14,0% (-48,6%) -1% 6% Dana, A-Kasse For Selvstændige 10 1,8% 1,1% 1,4% 11,1% (-47,4%) 8% 12% ASE 27 4,9% 4,0% 5,0% -20,6% (-49,1%) -3% 4% Akademikere 6 1,1% 3,0% 15,0% -25,0% (-45,5%) -1% 5% Akademikernes A-Kasse 3 0,5% 0,8% 5,0% -25,0% (-25,0%) 14% 10% CA, A-kasse 0 0,0% 0,3% 1,9% - (-) -12% 2% Ingeniørernes A-Kasse 0 0,0% 0,8% 2,2% - (-100,0%) -13% -9% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 0 0,0% 0,4% 2,1% - (-) -9% 3% Magistrenes A-Kasse 3 0,5% 0,7% 3,8% -25,0% (-25,0%) 13% 10% Funktionærer og 64 11,5% 9,4% 9,3% -16,9% (-8,6%) 48% 26% BUPL, A-kasse 22 4,0% 2,6% 1,8% -4,3% (4,8%) 77% 71% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 0,6% 0,8% -100,0% (-) 103% 35% Lærernes A-kasse 11 2,0% 2,1% 1,4% -26,7% (10,0%) 68% 42% FTF- A-kasse 22 4,0% 2,4% 4,4% -4,3% (-15,4%) 7% 5% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 9 1,6% 1,7% 0,9% -30,8% (-30,8%) 57% 60% HK /Danmarks A-kasse 67 12,1% 12,3% 11,7% -22,1% (-46,4%) 6% 2% Tekniske funktionærer 44 7,9% 5,7% 7,9% -15,4% (-47,6%) -4% -4% Business Danmarks A-Kasse 0 0,0% 0,7% 0,9% - (-) 4% -8% Min A-kasse 16 2,9% 1,0% 1,7% 33,3% (-51,5%) -2% 8% Funkt. og Servicef. A-kasse 4 0,7% 0,3% 1,0% 0,0% (0,0%) 37% 8% Ledernes A-kasse 15 2,7% 1,9% 2,4% -25,0% (-44,4%) -5% -9% Teknikernes A-Kasse 9 1,6% 1,7% 1,8% -43,8% (-55,0%) -13% -10% Byggefagene 14 2,5% 2,3% 2,3% -36,4% (-46,2%) -27% -13% Byggefagenes A-Kasse 5 0,9% 1,2% 1,4% -58,3% (-68,8%) -32% -13% El-Fagets A-Kasse 9 1,6% 1,1% 0,9% -10,0% (-10,0%) -21% -14% Metalarbejdernes A-Kasse 20 3,6% 6,7% 3,0% -23,1% (-63,6%) -23% -19% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,0% 30,7% 20,0% -25,0% (-49,0%) -15% -11% Fødevareforbundet NNF s 4 0,7% 1,8% 0,9% -20,0% (-63,6%) -17% -1% FOA - Fag og Arbejdes A- 34 6,1% 7,5% 6,2% -32,0% (-50,0%) 32% 34% Øvrige 75 13,5% 15,1% 17,1% -14,8% (-52,5%) 1% 7% Det Faglige Hus 9 1,6% 3,8% 4,6% -10,0% (-30,8%) 1% 15% Frie Funktionærers A-kasse 8 1,4% 0,8% 1,3% 0,0% (-33,3%) 17% 10% Kristelig A-Kasse 58 10,5% 10,5% 11,2% -17,1% (-56,4%) 0% 4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Ind ustri-byg (TIB) a-kasse Klynge 8 Østdanmark Østdanmark Bornholm Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r 2011 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 8 13

16 Tabel 7. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2011 september 10 - september 11 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (Andel) 33,7% 33,9% 33,2% 3,2 (13,0) 2,4 3,5 (Antal) ,7% (- 19,8%) 5,7% 14,3% (Andel) 37,2% 31,0% 34,6% 6,7 (9,2) 4,4 5,1 (Antal) ,7% (6,3%) 6,5% 7,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af d e fire målgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 37,2 % ud af de udelukkend e jobklare kontant- og starthjælpsmodtage re i Jo bcente r Born holm, der har været led ige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden f or de seneste 52 uger fra og med sidste uge i septemb er Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sid ste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklin gen fra januar

17 Personer på permanente ydelser Figur 5. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 16,9% Andel borgere på førtidspension 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 13,0% 10,7% 13,1% 11,0% 12,3% 10,4% 14,4% 9,2% 7,9% 12,8% 10,6% 10,3% 7,8% 10,8% 7,8% 10,5% 7,9% 14,3% 11,5% 11,4% 8,5% 11,9% 9,6% 11,8% 9,5% 7,3% 6,0% 2% 0% 2,3% 2,0% 1,9% 2,5% 1,3% 2,2% 2,5% 3,0% 2,6% 2,8% 2,9% 2,3% 2,3% 1,4% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Had ersle v Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde : Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 8. Personer på permanente ydelser i Bornholms Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal sep sep 2011 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe sep 2011 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark - Førtidspension % (1%) 0% -2% 10,7% 9,5% 6,0% - Fleksjob 434 3% (10%) -2% -2% 1,7% 1,8% 1,0% - Ledighedsydelse 146 1% (-14%) 10% 10% 0,6% 0,6% 0,3% I alt % (1%) 0,3% -1,2% 13,0% 11,8% 7,3% Kommunens mål: 3260 personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Bornho lm og egne beregninger * Anvendt befolknin gstal er fra 1/ Aldera fgrænsn ingen år ve drører u delukkende be folkningstallene, og ikke antallet af modtage re af offent lige forsørgelsesydelser Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r

18 Figur 6. Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Bornholms Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 115 Fleksjob og Ledighedsydelse, Bornholm Førtidspension, Bornholm Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 8 Førtidspension, Klynge Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-09 feb- 09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar -11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Figur 7. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Bornholms Kommune 300 Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kild e: Jobin dsats.dk feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 apr 09 - mar maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov jan 10 - dec 10 feb 10 - jan mar 10 - feb 11 apr 10 - mar maj 10 - apr 11 jun 10 - maj jul 10 - jun 11 aug 10 - jul sep 10 - aug 11 okt 10 - sep

19 Tabel 9. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 11 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Bornholms Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 16% -32% (-35%) -48% (-56%) % 14% -8% -23% % 15% -11% -15% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra ja nuar 2011 Tabel 10. Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe august 2011 august 10 - august 11 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) (Andel) 71,7% 62,1% 61,9% -0,6 (-0,6) 0,9-1,8 (Antal) ,1% (-2,7%) 1,0% 6,1% Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 62,3% 64,8% 69,7% -6,9 (-18,3) 1,3 0,2 (Antal) ,0% (-9,5%) 36,2% 11,2% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Andelene er udregnet ift. hver af d e to matchgrup per. D vs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 71, 7% ud a f de udelukken de indsatsklare kontan t- og start hjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Bo rnholm, som har modtaget ydelse n (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uge r. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 Bornholm Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr -11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 17

20 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,5% 5,5% 5,4% 5,3% 4,9% 5,9% 6,0% 5,5% 5,9% 5,9% 6,5% 5,5% 5,7% 4,1% 1,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r 18

21 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 11 20% A-Dagpenge Kth/sth: Match 1 Kth/sth: Match 2 Kth/sth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 18% 17,2% 16% 14% 12% 14,1% 14,5% 15,0% 12,4% 12,0% 12,2% 12,8% 11,5% 15,0% 13,9% 12,4% 13,4% 10% 9,4% 8% 6% 4% 2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Kilde: Jo bindsats.dk og egne be regninger Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark 19

22 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Klyngen Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,6% (-42,9%) -7% -2% ,5% (-26,9%) 4% -7% ,2% (1,7%) 7% 16% ,6% (-36,6%) 31% 5% ,8% (-45,8%) 11% 30% Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,3% (0,0%) -18% -13% ,0% (-12,5%) -23% -9% ,2% (-37,7%) -18% -15% ,3% (-20,0%) 20% 10% ,0% (8,3%) -14% -11% ,8% (12,5%) 7% 4% I alt ,6% (-20,0%) 1% 0% Kommunens mål: 760 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Bornholm 2011 og e gne beregn inger Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r

23 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis sep-10 sep-11 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,5% (-23,6%) -5% 1% ,1% (-8,8%) -4% -7% ,0% (-13,6%) 8% 17% ,0% (-20,0%) 25% 6% ,3% (-33,3%) 19% 25% ,1% (25,0%) -18% -11% 1 1 0,0% (0,0%) -48% -23% ,3% (-34,0%) -21% -12% ,3% (0,0%) 28% 16% ,3% (-11,1%) -7% -7% ,7% (17,4%) 4% 2% I alt ,9% (-13,4%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r

24 Tabel 13. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Bornholms Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe sep-10 sep-11 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,3% (-62,5%) -11% -7% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,7% (-32,9%) 8% -7% ,0% (10,6%) 7% 16% ,2% (-46,2%) 35% 5% ,5% (-58,3%) 5% 34% ,7% (-66,7%) -19% -17% ,3% (-14,3%) -19% -7% ,4% (-44,4%) -14% -20% ,0% (-100,0% 0% -10% ,0% (66,7%) -33% -24% ,1% (9,1%) 10% 6% I alt ,2% (-24,7%) 3% 0% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogm øde. I det te tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februa r 2011 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 160 Bornholm Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb- 10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep

25 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 1600 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 1400 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 23

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 14. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 10 - sep 11 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere* Ydelsesgruppe sep 11 Bornholm Klynge Østdanmark Bornholm Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontantog starthjælpsmodtagere Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 17-39,3% (-45,2%) -7,9% 2,7% 3,1% 5,0% 5,8% 15-11,8% (-34,8%) 1,8% -9,4% 2,7% 1,9% 2,9% 31 63,2% (72,2%) -14,1% 6,9% 5,6% 4,1% 4,5% 18 80,0% (50,0%) 13,7% 0,5% 3,3% 3,5% 2,4% 32-30,4% (-38,5%) 17,2% 19,9% 5,8% 2,5% 0,8% 2-50,0% (-33,3%) -25,5% -27,7% 0,4% 0,2% 0,2% 1 - (-) -50,0% -19,3% 0,2% 0,0% 0,1% 9-55,0% (-69,0%) 7,1% -6,7% 1,6% 2,8% 2,3% 2 0,0% (-) 10,0% 2,7% 0,4% 0,5% 0,3% 2 0,0% (-33,3%) -4,7% 5,0% 0,4% 1,0% 0,4% 47 14,6% (11,9%) 5,4% 4,2% 8,5% 15,1% 8,8% I alt 176-7,9% (-17,4%) 1,6% 1,4% 31,8% 36,5% 28,2% Kommunens mål: 212 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danma rks statistik, Beskæft igelsesp lan for Bornh olm 2011 og egne be regninger *Befolkningstal er f ra 1/ og inklud erer alle ikke-vestlige in dvand rere og efterkom mere m l år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolknin gstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlig e forsørgelsesyd elser Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sid ste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig o m udviklin gen fra feb ruar

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 17,2% 6% 4% 2% 0% Bornholm 2,2% 3,1% Guldborgsund 3,9% 5,6% Kalundborg 3,8% 6,2% 4,7% 7,2% 7,5% 12,7% Lolland Slagelse Vordingborg 3,1% 5,1% 2,9% 4,4% 4,4% 8,2% Frederikshavn Haderslev 3,6% 5,4% Norddjurs Nyborg 8,5% 8,7% 5,0% 4,8% Randers Svendborg 7,5% 7,5% 10,2% 4,4% 4,5% Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danm arks statistik og egne bere gninge r 25

28 Indsats til tiden Figur 14. Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidigt tilbud i Jobcenter Bornholm, september % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Jobind sats.dk Under 30 år; 8% Over 30 år; 3% I alt 4% Under 30 år; 16% Over 30 år; 3% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering I alt 6% Under 30 år; 3% Over 30 år; 5% I alt 5% Figur 15. Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter Bornholm, september % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Jobindsats. dk Under 30 år; 6% Over 30 år; 5% I alt 6% Under 30 år; 11% Over 30 år; 8% Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive I alt 9% Under 30 år; 28% Over 30 år; 14% I alt 16% 26

29 Figur 16. Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: J obindsats.dk Under 30 år; 14% Over 30 år; 8% Første aktivering I alt 12% Under 30 år; 4% Over 30 år; 18% Gentagen aktivering I alt 14% Figur 17. Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter Bornholm, september % 18% 16% 14% I alt 15% I alt 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Under 30 år; 19% Over 30 år; 8% Under 30 år; 14% Over 30 år; 15% 0% Første aktivering Gentagen aktivering Kilde: Jobindsats.dk 27

30 Figur 18. Andel personer, der mangler en rettidig jobsamtale, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 40,0 Match 1 Match 2 30,0 Procent 20,0 10,0 0,0 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Match 1 35,2 26,6 19,1 16,4 17,1 19,3 16,2 17,9 16,1 17,2 17,3 19,1 18,1 11,5 Match 2 26,4 21,1 20,2 21,1 19,3 20,6 17,5 20,0 17,4 19,2 20,0 19,2 19,6 14,5 Kilde: Jobindsats.dk Figur 19. Andel personer der mangler et rettidigt første aktiveringstilbud, kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 30,0 Match 1 Match 2 20,0 Procent 10,0 0,0 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Match 1 21,9 23,3 18,3 14,6 14,3 11,8 11,4 11,6 10,2 11,2 12,8 13,5 15,0 13,9 Match 2 19,2 13,8 14,3 14,6 12,2 13,3 11,6 13,1 10,7 10,9 13,3 14,8 14,9 14,4 Kilde: Jobindsats dk 28

31 Figur 20. Andel personer der mangler et rettidigt gentagent aktiveringstilbud for kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Bornholm 45 Match 1 Match 2 Match Procent aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Match 1 27,7 21,2 14,7 11,0 7,4 9,7 8,0 10,5 9,7 13,3 10,8 8,5 8,2 5,8 Match 2 22,0 13,1 12,2 9,0 10,0 15,8 10,6 8,8 7,7 8,2 9,2 13,4 9,1 9,3 Match 3 39,1 38,8 42,8 38,0 31,7 37,3 26,5 27,0 19,8 24,1 21,0 17,8 14,9 16,1 Kilde: Jobindsats.dk 29

32 Tabel 15. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 3. kvt kvt kvt 2011 Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 33,0 33,2 30,7 5,4 1,2 4,0 29,1 43,3 33,7 6,6-13,6-8,6 35,2 27,1 23,6 0,5-5,2-4,1 27,9 32,8 28,3-14,2-11,2-4,2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktive ringsg raden er udreg net so m antallet af fuld tidsaktiverede (ud en vo ksenelver fra ledighed), divideret med a ntallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygeda gpengemodta gere er fra aug ust Aktiveringsgrad en er her bereg net so m antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpe ngeforløb over 8 uger. 30

33 Tidlig indsats Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 47% 38% 32% 11,2 (8,7) -0,9 5,1 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 51% 79% 78% 14,5 (-2,6) 7,3 6,5 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 33% 77% 69% 2,9 (-12,9) 11,1 7,9 Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 38% 68% 65% 27,4 (5,2) 15,2 12,3 I alt (Antal personer) (197) (3.966) (14.552) 28%* 11%* 21%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 3. kvartal 2010 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Bornholm Klyngen Østdanmark Bornholm Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 6% 10% 8,7% -4,0 (-2,5) 1,3 2,4 19% 66% 47% 3,8 (5,1) -5,7-2,1 47% 40% 31% 29,3 (4,4) -13,7-2,5 I alt (Antal personer) (44) (1.867) (6.112) -10%* -3%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 3. kvartal

34 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Ydelsesgruppe Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen A-dagpengemodtagere 10,1% 14,0% 48,5% 37,4% 11,8% 13,2% Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegenn emsnittet. 7,0% 7,6% 25,0% 6,2% 18,0% 36,3% 3,0% 4,0% 3,0% 1,2% 19,7% 31,7% 0,0% 1,0% 9,1% 2,6% 45,5% 44,6% 10,5% 10,0% Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Bornholm, 3. kvt kvt 2011(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegenn emsnittet. Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* Bornholm Klyngen* 14% 6% 12% -9% -20% 24% 133% -6% 67% 59% -5% 7% 100% 47% 100% 136% 30% 35% -100% 167% 50% 567% -44% 47% 32

35 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 4. kvt 2010 Jobcenter Bornholm Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt 86 14,8% 15,1% 17,9% 7 30,0% 41,3% 43,4% 40 22,6% 21,9% 27,1% 2 1,9% 15,1% 14,3% ,7% 19,9% 22,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Redskabstype Jobcenter Bornholm Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 7 17,0% 18,1% 13,8% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger 44 28,4% 22,7% 23,0% Privat ansættelse med løntilskud 9 0,0% 44,2% 44,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 7 35,6% 34,0% 27,5% Virksomhedspraktik 22 25,9% 25,4% 22,5% Forløb i alt 82 26,7% 24,4% 24,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 4. kvt 2010 Redskabstype Jobcenter Bornholm Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 7 10,3% 9,2% 6,4% Øvrige forløb under 4 uger 0... Øvrige forløb over 4 uger 80 0,7% 7,0% 6,5% Privat ansættelse med løntilskud 0. 32,5% 38,0% Offentlig ansættelse med løntilskud 1 3,8% 25,4% 31,3% Virksomhedspraktik 21 4,0% 10,2% 7,1% Forløb i alt 109 2,0% 7,7% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 33

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 16 1.0 Indhold Indhold 1.0 Indhold... 2 2.0 Indledning... 3 3.0 Konklusion... 4 4.0 Resultatopgørelse... 5 4.1 Ministermålene... 6 4.2

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-3-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Maj 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 20 Opdateret d. 6. november 20 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 20 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Faxe Kommune, d.7.februar 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2012 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision. Udarbejdet marts/april 2013 Godkendt af Thisted Byråd den

Resultatrevision. Udarbejdet marts/april 2013 Godkendt af Thisted Byråd den Resultatrevision 2012 Udarbejdet marts/april 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Formål Side 3 Indhold og opbygning Side 3 Sammenligningsgrundlag Side 4 Metodevalg Side 5 Sammenfatning Side 5 Samlet

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere