Ordensregler. Afdeling Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For"

Transkript

1 Ordensregler For Afdeling Agervang - Engvang Tilhører lejemålet)

2 Velkommen i afd Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på det årlige beboermøde, og er bindeled mellem dig og boligselskabet. Når i flytter ind, husk da at gennemgå lejligheden for fejl og mangler. Er der noget at bemærke, kontakt da varmemesteren, og få en friholdelsesattest. Dette skal ske senest 14 dage efter indflytning. Du kan til enhver tid kontakte afdelingsbestyrelsen. Du finder navne og telefonnumre på opslagstavlen i din opgang. Denne mappe tilhører lejligheden og MÅ IKKE TAGES MED VED FLYTNING, Materialet er til orientering for dig, som beboer i vores afdeling. Du skal være opmærksom på, at reparationer skal anmeldes til varmemesteren i hans åbningstid eller på hans telefonsvarer. Sker der uheld med nogle installationer, lys-varme eller elevator, kontaktes et medlem af afdelingsbestyrelsen. Man kan ikke selv rekvirere håndværkere. Husk vi er din forlængede arm overfor boligselskabet, og vi håber du vil falde til i afdelingen. Et godt beboerklima er meget værd. En beboerafdeling er et miniaturesamfund med mange forskellige mennesker. Man er fælles om mange ting, og det er derfor naturligt, at der skabes et godt klima blandt beboerne i afdelingen. Vi beder jer huske, at disse regler er fastlagt af generalforsamlingen, for at beskytte Jer, Jeres børn og afdelingen. Det skaber tryghed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Regler er et nødvendigt led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde afdelingen og friarealerne i pæn stand, og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne så lave som muligt. Det er af stor betydning, at forældrene vejleder deres børn, og selv går foran med et godt eksempel. Der er kun huslejen til at betale for de ødelæggelser der laves.

3 DU/I HAR VED UNDERSKRIFT AF LEJEKONTRAKTEN, FORPLIGTIGET JER TIL AT OVERHOLDE ORDENSREGLEMENTET. De enkelte bestemmelser er tilstræbt udformet således, at enhver beboer med lethed kan efterleve dem. Lejerne opfordres til at udvise besindighed og tolerance, således at evt. naboklager kan holdes på et absolut minimum. For at begrænse huslejestigninger, som følge af hærværk, vil man selv komme til at betale det man kendes skyldig i at have begået. Elevatorer er ikke en legeplads, og må ikke blokeres, eller bruges som toiletter. VEDLIGEHOLDELSE Indvendig vedligeholdelse påhviler ifølge lejekontrakten alene lejeren. Det til lejemålet tilhørende pulterrum, skal være forsynet med hængelås. Det er på eget ansvar, at henstille ting i rummet. Vandhaner - bad og toilet. Er der noget der er utæt eller i stykker, meldes det til varmemesteren og uden for arbejdstid til Afdelingsbestyrelsen. MUSIK. Brug af radio, tv o.a. skal ske for lukkede vinduer og døre, og uden gene for dine naboer. Musikken skal dæmpes kl. 23. I særlige tilfælde (fester o.l.) bør du sikre dig, ved skriftligt opslag i opgangen, så andre beboere er indforstået med lidt støj. BAD Af hensyn til natteroen henstilles der til ikke at bade mellem kl og Vær forsigtig med, hvad du stopper i toilettet. BOREMASKINER. Brug af boremaskiner - slagboremaskiner o.l. må ikke benyttes efter kl på hverdage. Lørdage må der bores til kl og søn- og helligdage bores ikke. ANLÆG OG PARKERING. Der henstilles til samtlige beboere og gæster, at man udviser nænsomhed over for beplantningen og fællesarealerne. Parkering må kun finde sted, på de dertil anviste parkeringspladser. Det er ikke tilladt at parkere langs bygningerne, men man kan ved ind og udflytning leje en nøgle til bommene hos varmemesteren. Parkering af u indregistrerede køretøjer er ikke tilladt. Person og lastbiler over 3500 kg. henvises til p pladserne langs Agervang - Engvang, lige som vi anmoder campingvogne til at holde der.

4 Sti arealerne er for gående og cyklende. Knallertkørsel i boligområdet er ikke tilladt, og kan ved overtrædelse anmeldes til Politiet. HUSDYR. Det er tilladt, at have husdyr i afdelingen. 1 hund ELLER 1 Kat. HUSDYRET SKAL HOLDES I SNOR PÅ AFDELINGENS OMRÅDE. Husdyret må ikke være til gene for øvrige beboere, og EFTERLADENSKABER SKAL FJERNES. DER KRÆVES EN LOVPLIGTIG FORSIKRING PÅ HUNDE. LEG OG BOLDSPIL Det henstilles til lejerne, at udvise hensyn til øvrige lejere og bygninger. Det er ikke tilladt at male eller på anden måde beskadige hegn og bygninger. Leg med farligt Legetøj er ikke tilladt på boligområdet, ligesom boldspil op ad murværk Ikke er tilladt. ANTENNER. Alle lejligheder er tilkoblet hybridnettet, som giver mulighed for at modtage radio og TV. Der desuden opstillet en parabolmast der er tilkoblet samtlige lejemal. Det er således IKKE tilladt at sætte paraboler op pa bygningerne. UDLUFTNING. For at undgå fugtdannelser, bør der foretages en effektiv udluftning. Kort tids udluftning, med gennemtræk, giver rigeligt med frisk luft. Udluftningen bør derfor aldrig vare mere end 5-10 minutter ad gangen, indtil 4 gange om dagen. Luk aldrig op for varmen, når du lufter ud, det kan skade termostaterne. ALTANER. Opsætning af altankasser udvendigt på altanen er ikke tilladt. De kan opsættes indvendigt og kan bestilles på varmemesterkontoret. Tæppebankning er ikke tilladt, lige som tørring af tæpper på altanbrystningen ikke må finde sted. Tørring af vasketøj er tilladt, på et tørrestativ Man må ikke opsætte tørresnore på altanen. Lejer skal sørge for at renholde altanbunden, således at afløbet virker. Udkastning af effekter fra altanen må ikke finde sted. TEKNIK. For at få det fulde udbytte, af de tekniske installationer, bør man sætte sig ind i brugsanvisninger o.l. Hvis noget går i stykker, kontaktes varmemesteren, uden for arbejdstid afdelingsbestyrelsen. Husholdningsmaskiner må bruges, hvis den nødvendige installation er til stede. Man må ikke selv foretage indgreb i de eksisterende installationer.

5 ELEVATORER Elevatoren er et nyttigt redskab i hverdagen, og må ikke blokeres eller bruges som legeplads. Boligselskabet har "full time" service på disse, men denne gælder ikke ved hærværk, så husk at passe på, der er kun dig selv til at betale. CYKLER OG BARNEVOGNE. Man må ikke låse disse til rør o.l. i opgangen, de vil blive fjernet uden varsel. Dette gælder også fodtøj der står i opgangene. Det er en brandvej, så derfor, lad være at gøre det sværere for folk, at komme frem. VÆRD AT VIDE Henstilling af affald i opgangene er ikke tilladt. TEKNIK El-tavlen sidder i bryggerset i de små lejligheder og på 5 sal sidder de i gangen. I bryggerset forefindes stik til vaskemaskine. Lad en autoriseret installatør foretage tilslutningen for din egen sikkerheds skyld. Hovedhanen til vandet i din lejlighed, sidder bag medicinskabet i badeværelset. Skabet kan skrues ud, så du selv kan lukke ved vandskader. Lejligheden er nu forsynet med vandmålere, så du kun betaler for dit eget forbrug. De er ligeledes placeret bag skabet i badeværelset samt i bryggerset. Er der problemer, så kontakt varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen. Radiatorerne er alle forsynede med termostatventiler og udluftningsskrue. Er der problemer her, gælder samme procedure. Der er monteret fast antennestik i alle lejemål. Det er ikke tilladt at gøre indgreb i disse. VASKERI Vi har her i afdelingen et "pengeløst" vaskeri, hvilket betyder, at du skal have en magnetbrik fra Miele. Du får automatisk en magnetnøgle til vaskeriet ved indflytning. Betaling af vaskemaskiner afregnes over din næste huslejeopkrævning. Alle maskiner er med automatisk sæbedossering, og alt er Svanemærket. GARAGER OG CARPORTE Hvis du er interesseret i at leje en sådan, skal du henvende dig på regionskontoret Kasernevej 75. Garager må ikke bruges i erhvervsmæssigt øjemed, og kræver at man fremviser en registreringsattest eller lignende. PULTERRUM Der er til hvert lejemål tilknyttet et pulterrum. Disse har som regel samme nummer som lejemålet. Ved fraflytning påhviler det lejer, at tømme og rengøre disse. EMHÆTTER Der er installeret centralsug i alle lejemål, og ved brug af emhætte åbnes et spjæld, således at emhætten virker. Der slukkes automatisk efter ca. en time

6 VASKE - OPVASKEMASKINER Inden man anskaffer sig en sådan maskine, bør man tale med varmemesteren. Tørretumblere skal være af kondenstypen, for at undgå fugtskader. Der kræves spildbakker under opvaskemaskiner, samt autoriseret montør for tilslutning. FORSIKRINGER. Det er vigtigt, at du tænker på at have en indboforsikring som både gælder genhusning og dit personlige indbo. Hvis uheldet er ude, er Lejerbo kun forsikret på bygningerne. ALT HVAD DER ER INDEN FOR LEJEMÅLET ER DIT ANSVAR. AFDELINGSBESTYRELSEN ØNSKER DIG VELKOMMEN I AFDELINGEN. Ovenstående regler er revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 13. februar 2013.

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side.

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side. H U S O R D E N Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014 4010-9 Lille Friheden Husorden / 2014 Side. 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALD... 4 3. ALTANER, TERRASSER OG HEGN OMKRING

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere