Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014"

Transkript

1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Sognedagen 2014 Juli - oktober 2015

2 En prædiken efter februars terrorangreb i København... Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.«men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham:»send hende væk! Hun råber efter os.«han svarede:»jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.«men hun kom og kastede sig ned for ham og bad:»herre, hjælp mig!«han sagde:»det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.«men hun svarede:»jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.«da sagde Jesus til hende:»kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.«og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Matt 15,21-28 I den unge mands hænder var et fuldautomatisk våben. Der blev affyret mange skud, men det var særligt to, der gav en smerte. En smerte hos dem, de ramte og en smerte hos dem, der sørger over at have mistet en elsket en søn en bror en ven Og for os andre, der ikke kendte Finn Nørgaard og Dan Uzan, ja, der er deres død også en sorg, for vi kan sagtens sætte os ind i deres kæres sorg, og på en måde var de kugler, der ramte dem, jo også rettet mod os alle sammen og mod vores kære. Man kan sige en masse om politiske og sociale forhold om integration osv. og det tror jeg også man bør, når man skal tænke over, hvordan vi undgår lignende situationer, men lige meget hvordan man vender og drejer det, så var kuglerne, der fløj gennem luften den weekend i København, budbringere af had og mørke Mange af os sad nok et par aftener senere og fulgte mindehøjtideligheden i København på fjernsynet. Det var jo den, der sammen 2 med at hav af blomster ved Krudttønden og ved Synagogen i Krystalgade ligesom blev et svar på terrorhandlingen. Før de henved mennesker samledes på Østerbro, ringede Københavns biskop til Dan Rosenberg Asmussen, der er formand for det mosaiske det jødiske trossamfund i Danmark. Biskoppen spurgte, om de ikke skulle gå sammen inde fra den indre by og ud til mindehøjtideligheden, så det var tydeligt, at kristne og jøder står sammen. Det ville formanden for det mosaiske trossamfund gerne, men, sagde han, kun hvis de også kunne følges med repræsentanter fra de muslimske grupper i Danmark. Det gjorde de så. Få dage senere blev synagogen i Oslo kontaktet af en gruppe unge muslimer. De ønskede at danne en menneskering rundt om den norske synagoge som et symbol på deres afstandtagen til alt had mod jøder. For nogle dage siden stod de der så ca muslimer, der med en ganske stille og symbolsk handling glædede det jødiske samfund dybt. Ja, et medlem af det norske mosaiske trossamfund kaldte det ligefrem en verdensbegivenhed, og den unge rabbiner Melchior talte om det håb, de unge midt i mørket tændte i ham. Flere tiltag er kommet til: Et i Bergen, et i København Ved synagogen i København holdt man også en mindehøjtidelighed for de to, der blev dræbt, og både politikere og ledere fra det jødiske, de muslimske og de kristne trossamfund deltog. De mindedes de døde og understregede, at terror og had ikke må skille os ad. Da filminstruktøren, Finn Nørgaard, blev begravet, fortalte hans familie og venner, at de samlede ind til et arbejde, der lå ham, de havde mistet, på sinde: Nemlig at arbejde blandt børn og unge bl.a. omkring integration Hvorfor fortæller jeg nu om alt dette? Jo, jeg tror, at det hele stadig sidder dybt i os. Både

3 terrorhandlingen, der ramte vores samfund, og de svar, der er blevet givet. Hadet og mørket var der, men der var også en insisteren på kærlighedens og lysets magt og en insisteren på, at det, der skete, ikke må få os til at vende os imod hinanden. Som altid må vi også på denne søndag lytte til Evangeliets ord i den situation, vi nu står i. Ordet evangelium betyder glædeligt budskab og derfor må evangeliums budskab rumme et håb Og det gør det også. Ja, måske taler netop dette afsnit fra Matthæus Evangeliet utroligt tydeligt til os netop i disse uger, for evangeliet fortæller os om Guds kærlighed, der i sidste ende ikke lader sig stoppe af nogen grænsedragning nej, Guds kærlighed vil favne ethvert menneske For mange, mange år siden levede den kanaanæiske kvinde, vi i dag har hørt om. Hendes barn var sygt, og derfor var hun som det menneske, der i dagens første læsning fra en af Det Gamle Testamentes salmer skriger på Gud. Hun var, som os, når vi mærker mørket samle sig om os Det liv, hun kendte, hvor angsten ikke sled i hende, var væk. Og selvom hun ikke var jøde, men kanaanæer, og dermed tilhørte et folk, der almindeligvis dyrkede flere guder, så henvendte hun sig i netop den situation til Jesus. Hun må have hørt om ham. Hørt noget, der har vakt hendes tro på ham troen på, at I ham kommer Gud til syne. Vi forstår hendes nødråb. Vi har hørt så mange beretninger om, at Jesus gjorde syge raske og drev dæmoner ud af plagede sind, men her vil han ikke. Kvinden tilhører ikke Israels hus det er ikke hans bord. Og så sker det alligevel: Ja, det er, som om kvinden i beretningen får Jesus Guds egen søn til endelig helt at forstå det, han er sendt ud for at gøre. Matthæus Evangeliet begynder faktisk med at understrege, at den gamle definitionsgrænse af Guds folk som det jødiske folk er opløst: Allerede ved fødslen bliver Jesus tilbedt af vise mænd fra Østerland de understreger, at det her gælder hele jorden og evangeliet slutter med, at Jesus befaler, at vi, der tror på ham, skal gå ud i verden og døbe alle folkeslag, for at han må være med os alle dage indtil verdens ende. Et mere grænsesprængende evangelium end netop Matthæus er med andre ord svært at finde, og måske er det ikke tilfældigt, at Jesus møder denne kvinde sådan cirka midt i det i det 15. kapitel. Her sker et vigtigt omslag, og både disciplene og Jesus har åbenbart brug for mødet med kvinden. Sat overfor hende, hendes nød og den tro, hun møder Kristus med, kan skellet mellem jøder og hedninge ikke opretholdes. Gudsfolket bliver nydefineret. Gudsfolket bliver det folk, der tror på Guds Søn. Det er et folk, der har et fælles grundlag nemlig troen, håbet og kærligheden, der lever i ham! Og kræver netop det grundlag ikke af os, at vi forsøger at række ud over os selv? At vi søger at se vores medmennesker i Guds kærlige lys? Den kanaanæiske kvinde kalder på Guds kærlighed til sine menneskebørn og Gud kan ikke andet end at høre hende Sådan må vi også kalde på ham, når vi i vores liv møder mørket hvad enten vi møder det som enkeltpersoner eller vi som i den sidste tid møder det som samfund. Og vi må bevare tilliden til, at Gud er hos os, og at det, han viste os, er sandt: At Livet er stærkere end døden og kærligheden stærkere end hadet. (Prædiken 4. Søndag efter Trinitatis) Louise Krogh Raahede Sognepræst 3

4 Sundby Kirke og Mosebjerg Nye ansigter Når jeg er på ferie eller har fri i en weekend, vil det som noget nyt være Joan Amalie Holck, sognepræst i Tødsø, eller Trine Gjørtz, sognepræst i Vejerslev, der dækker gudstjenester, begravelser og andet i vores pastorat. Trine kender en del i sognene allerede, for hun har efterhånden været præst Joan Amalie Holck Trine Gjørtz Region Nordjylland har lagt op til en debat om, hvorvidt Mosebjerg i Sundby fortsat skal være råstofgraveområde, eller om det skal udtages af graveplanen ved revision af råstofplanen i Mosebjerg ligger mellem Sundby Kirke og Thisted Bredning, som en del af bjergkæden, der går fra Hanklit til Vildsund, og udgør herved hovedparten af den flotte udsigt mod nord, der ses fra det meste af kirkegården og kirkens parkeringsplads. Menighedsrådet har i den anledning afgivet et høringssvar til regionen, i hvilket vi anbefaler, at området udtages af råstofplanen. Det har vi gjort for at løse en af vore mange opgaver som menighedsråd, hvori det er pålagt os: - at søge at hindre, at kirkens nærmeste omgivelser bruges på skæmmende måde. Vi har ikke kunnet opspore nogen udtalelse fra de kirkelige myndigheder tilbage fra 1985, hvor området blev udlagt, og det er meget usædvanligt. Den tanke, at kirken aldrig er blevet spurgt, er derfor næliggende. Men nu er kirkens interesser anno 2015 beskrevet, og derudover er det værd at bemærke, at Aalborg Stift har indhentet kirkegårdskonsulentens vurdering, og at Stiftet efterfølgende på denne baggrund i utvetydige vendinger har anbefalet Region Nordjylland at udtage området af råstofplanen. Så vores håb er nu, at Kirken i Sundby fortsat skal være en integreret del af et storslået molerlandskab med udsigt over Mosebjerg og fjorden, også når kommende generationer bliver brugere af Kirken. Inger Saaby form. Flade-Sundby-Skallerup Sognes Menighedsråd på øen i nogle år. Trine arbejder meget med sorggrupper for både unge og voksne. Joan er ganske ny på øen. Hun har tidligere været ansat som præst i vikariater flere steder og har arbejdet både i forsvaret og som psykolog. Hendes stilling her på øen består i både at være sognepræst i tre landsogne og at være diakonipræst. Diakoni handler om kirkens tjeneste blandt mennesker, der socialt set har det svært. I den del af hendes arbejde vil hun være fast præst i arresthuset og være tilknyttet værestedet Perlen i Nykøbing. Jeg håber, at I vil tage godt imod begge præster. Louise Raahede Sognepræst 4

5 Konfirmanderne på udflugt En gammel domkirke, Jensens Bøfhus, Kirkens Korshær og en betonkirke Ja, det var programmet, da konfirmanderne, et antal frivillige og jeg drog på udflugt for at se andre sider af kirken end dem, vi ser i vores sogne til daglig. I år fulgtes vi på en del af turen med konfirmanderne fra Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby og deres voksne. Først besøgte vi Budolfi Kirke, som jo er domkirken i Aalborg Stift. Vi hørte om kirkens alder og om, hvordan den har været brugt gennem tiden. Mest imponerende var nok træarbejdet på kirkens altertavle og prædikestol. Tænk, at man har kunnet lave noget så fint og smukt! Efter besøget i Domkirken var der lidt tid på egen hånd i gågaden og en frokost på Jensens Bøfhus, for vores sociale samvær med Den smukke prædikestol i Aalborg Domkirke hinanden er også en vigtig del af det at være konfirmand. Noget af det vigtigste på turen var vores besøg hos Kirkens Korshær. Lena Bentsen, der er arresthus- og korshærspræst, fortalte om sit og resten af Korshærens arbejde blandt mennesker, der har store sociale problemer. Hun besøger de indsatte i arresthuset, taler med hjemløse og stofmisbrugere på varmestuerne, er med til at drive et familiearbejde og arrangerer gudstjenester og fællesspisning for alle, der har brug for at komme. Lena spurgte vores unge om, hvad det betyder at have et hjem, og det kom der mange tanker ud af, for det handler vel både om tag over hovedet og om mennesker, der vil én Til sidst besøgte vi en meget usædvanlig, men smuk betonkirke. Gug Kirke er lavet af arkitekterne Johannes og Inger Exner og passer godt ind i dens omgivelser, hvor der er masser etagebyggeri i netop beton. Efter en lang og god dag drog vi hjem til Mors. Jeg vil gerne takke konfirmanderne og de voksne, der tog med, for en dejlig dag! Louise Raahede Sognepræst Vi besøgte Kirkens Korshær, hvor et citat fra Den Lille Prins prydede væggen: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Alterbordet i Gug Kirke er lavet af beton og har musselmalet porcelæn som udsmykning. 5

6 6

7 Gudstjeneste i Bjergbys Sahara Søndag d. 9. august kl. 19:00 Sommeren er over os, og derfor har vi besluttet igen at fejre gudstjeneste i det fri. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og brød, og en lokal sangklub leder fællessang fra højskolesangbogen. Der er bænke på pladsen, men husk gerne stole eller tæpper at sidde på. Konfirmandindskrivning onsdag den 12. august kl. 14:30 17:15 Konfirmandholdet De kommende konfirmander inviteres til indskrivning i Flade Præstegård. Man skal komme sammen med en voksen og gerne have cpr.-nummer, dåbsdato- og sted samt sin adresse med. Der vil være stillet lidt forfriskninger frem i konfirmandstuen, og så henter jeg jer dér, så vi kan få hilst på hinanden. Konfirmandforberedelsen begynder i september. Konfirmationer 2016 Bjergby Søndagen før Bededag i 2016 den 17. april Skallerup Bededag i 2016 den 22. april Flade Bededag i 2016 den 22. april Sundby Søndagen efter Bededag i 2016 den 24. april 7

8 Udflugt til Thy for hele Pastoratet Torsdag den 20. august Turen i år byder på storslået natur, da vi skal til Nationalpark Thy. Når vi er nået frem, serverer vi kaffe og rundstykker. Der vil være en guidet tur rundt i Nationalparken. Turen foregår i bus, så alle kan være med. Vi spiser middagen kl. 12:30 på Stenbjerg Kro. Efter maden kører vi til Hansted Kirke, som ligger i Hanstholm. Kirken er for nyligt blevet restaureret, og det er også spændende at se, hvordan man holder en kirkegård så tæt på havet. Ved kirken tager vi lidt at drikke, inden turen går hjem til Mors. Afgang Flade kl.8:45 Bjergby kl. 9:00 Skallerup kl 9:15 Sundby kl 9:30 Pris 150,- kr. Drikkevarer ved frokosten ikke incl. Tilmelding senest den 10. august til Rie Kortegaard tlf Erik Daugaard tlf Britta Sørensen tlf eller Husk at nævne navnet på alle, der skal tilmeldes. Musikgudstjeneste afsked med sommeren Søndag d. 30. aug. kl. 19:00 i Skallerup Kirke Sommeren går på hæld, men denne aften vil vi holde fast i den og dens lys gennem musik og sang. Vores organist, Annelise Rygaard Sekkelund, og kirkesanger, Lizette Gad, vil hver især bidrage med sang og musik, og efter gudstjenesten vil der være kaffe og samvær i Graverhuset. 8

9 At synge i kor det kunne jeg godt tænke mig Nordmestmorskoret mødes hver onsdag kl i sognehuset ved Solbjerg Kirke. Koret dækker Galtrup-Erslev-Ø. Jølby-Solbjerg, Frøslev-Outrup-Mollerup- Dragstrup og vort pastorat. Koret er 4 år gammelt og tæller godt 18 personer. Vi synger gamle og nyere danske salmer og sange fra Folkehøjskolens melodibog kun afbrudt af en pause, hvor der hygges og snakkes over en kop kaffe og et stykke kage. Alle, der har lyst til at synge, er yderst velkomne, og det kræver ingen forkundskaber at kunne deltage i koret. Det er glæden ved sangen og samværet med hinanden, der først og fremmest er i fokus. Koret synger 5-6 gange om året ved gudstjenester i sognene. Deltagelse i koret er gratis. Ønskes mere information kontakt organist Annelise Rygaard Sekkelund, der er korets leder på tlf.: Korstart efter sommerferien er onsdag d. 2. september Minikonfirmander - Gratis og sjovt tilbud lige efter skoletid Alle børn i 3. klasse inviteres til at blive minikonfirmander. Til minikonfirmand hører vi historier fra Bibelen, ser film, leger inde og ude og laver kreative ting. Idéen med forløbet er, at børnene har det sjovt i et fællesskab og samtidigt lærer kirken og kristendommen bedre at kende. Efter sommerferien vil Annelise komme forbi på friskolerne i pastoratet og uddele invitationer. Børn på andre skoler er også yderst velkomne! Vi starter op torsdag d. 10. sept. og slutter d. 1. søndag i advent med en festgudstjeneste i én af sognets kirker, hvor børnene fremfører et krybbespil. Undervisningen foregår i Flade Konfirmandstue torsdage fra kl Der vil være en bus fra pastoratets friskoler lige efter sidste time. For spørgsmål/og/eller tilmelding kontaktes Annelise R.S. på mobil eller mail: Britta Sørensen - Bjergby menighedsråd Annelise Rygaard Sekkelund - Organist og sognemedhjælper 9

10 Alle Kirker Synger Liv og Løvfald Torsdag den 24. sept. kl. 19:00 i Flade Kirke Kirkesanger Keld Andersen, organist Annelise Rygaard Sekkelund og menigheds- vil gerne invitere til en aften med masser af dækker hele øen: Alle Kirker Synger. Vi rådsmedlem Marianne Havskov Jensen står sang, der belyser aftenens tema. Vi skal også sammen med sognepræst Louise Raahede for høre lidt om vores lokale kirke, og vi skal lytte til denne aften, som er en del af et projekt, der Nordvestmorskoret. Høstgudstjenester Høsten har fra gammel tid kaldt på vores tak. Vi fejrer ved pastoratets 4 gudstjenester alle de gaver, Gud giver os. Flade Kirke Torsdag den 10. sept. kl. 19:00 Harmonikaorkestret under ledelse af Jens Karl Hvidbjerg fra Flade medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi i konfirmandstuen til kaffe, brød og fællessang. Bjergby Kirke Søndag den 13. sept. kl. 10:30 Skallerup Kirke Søndag den 13. sept. kl. 15:00 Efter gudstjenesten mødes vi i graverhuset til kaffe, brød og fællessang. Sundby Kirke Søndag den 27. sept. kl. 10:30 Høstgudstjenesten i Sundby er for alle aldre. Der vil være fortælling og sang, og årets minikonfirmander og konfirmander vil gå i høstprocession med frugt og grønt fra årets avl. Efter gudstjenesten er der frokost i forsamlingshuset. Man må meget gerne tage lidt frugt, grønt eller blomster med til en auktion efter frokosten. Overskuddet fra auktionen går til Perlen et værested i Nykøbing. Der er tilmelding til høstfrokosten senest torsdag den 24. september på tlf eller til Ved alle pastoratets høstgudstjenester samles ind til værestedet Perlen i Nykøbing. 10

11 Siden sidst... Fastelavn er mit navn Udklædte børn og deres voksne mødtes i kirken og hørte om nogle, der også er klædt specielt på; nemlig dåbsbørn i deres kjoler, der er så lange, at de kan vokse i troen på Gud. Og så hørte vi om Johannes Døberen, der var Jesu fætter, og som slet ikke kunne forstå, at Jesus skulle døbes af ham og ikke omvendt. Men det skulle ske, for at vi, når vi bliver døbt, kan komme ind det tætteste fællesskab med Guds egen Søn og altid må vide, at Han er hos os. Efter gudstjenesten gik vi om i Forsamlingshuset, hvor SIF (Sundby Idrætsforening) stod for en hyggelig fest med tøndeslagning og alt, hvad der ellers hører til. To seje Sundby-piger Camilla og Mia. Billedkunstprojekt med konfirmanderne I år havde konfirmanderne fået til opgave at udarbejde tableauer baseret på 12 korte tekster fra Lukas Evangeliet, der omhandler Jesu liv fra fødsel til død. Konfirmanderne og Keld Andersen, der stod for projektet, havde været rigtig kreative og fantasifulde. Materialerne, der blev brugt, omfattede: hønsenet, Kirkesanger Keld Andersen fortalte om det kreative projekt, han har lavet med årets konfirmander. ståltråd, fimoler, gipsgaze, stof, garn, papir, pap, snor, trælister, cykelrester, blikdunke, træuld, mosaikstifter m.m. Projektet blev afsluttet med en flot udstilling af tableauerne ved en fernisering i Skallerup Kirke søndag d. 15. marts i forbindelse med en eftermiddagsgudstjeneste i kirken. 11

12 Vi sang Påsken ind i Bjergby Kirke Onsdag d. 25. marts blev påsken sunget ind i Bjergby Kirke sammen med Bjergby Friskoles kor under ledsagelse af Dorte Dahlgren. Denne aften bød på masser af sang. Der var korsang og fællessang, og der blev lyttet til fortællinger om Påskens begivenheder. Vi vil gerne sige tusind tak til Dorte, der går på pension, for alle de besøg, hun og koret har aflagt i kirken, og en stor tak til både Dorte og Jørgen for det gode samarbejde, vi har haft med dem gennem alle årene, hvor de har været lederpar på Bjergby Friskole. Tak til Dorte og koret for den smukke sang. Tante Andante fra Lemvig på besøg i Sundby Torsdag d.16. april havde vi besøg af Tante Andante fra Lemvig. Gennem sang, musik, fortælling og sjove aktiviteter med udklædning af både børn og unge førte hun os igennem historien om dengang, Jesus sov, og stormen rasede på Genesaret Sø. Selv de voksne deltog med glad Halleluja-sang ført an af Tante Andante selv og med hendes kompagnon Professor Virvar på guitar. Efter gudstjenesten var der fællesspisning i Sundby Forsamlingshus. 12 Mange hjalp Tante Andante med at fortælle om Jesus på søen. Befrielsesgudstjeneste i Flade Mandag d. 4. maj fejrede vi Danmarks befrielse og afslutningen af 2. verdenskrig med en aftengudstjeneste i Flade Kirke. Derefter var der sang, kage og kaffe i konfirmandstuen. Vores kirkesanger, Keld Andersen, holdt et kort oplæg om den tyske præst og teolog Dietrich Bonhoeffer, som blev henrettet umiddelbart før befrielsen. Bonhoeffer var aktiv i den tyske modstandsbevægelse og skrev om kampen mod nazismen. Han endte med at betale den højeste pris for at tage del i en plan om at myrde Adolf Hitler. Dietrich Bonhoeffer; tysk teolog, præst og modstandsmand.

13 Konfirmander 2015 Flade: Lukas, Bjarke, Noah, Patrick og Nicklas. Skallerup: Marion, Anne, Isabella, Laura Rimmer, Markus, Laura Nielsen. 13

14 Kirkenøglen Sognepræst Louise Krogh Raahede Kirkehøj 8, Flade 7900 Nykøbing M. Tlf: Mail: Mandag fridag. Flade Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Keld Andersen Sundbyvej 174 A, Sundby, 7950 Erslev Tlf / Graver Inger Marie Nielsen Søgårdsvej 20, Sejerslev 7900 Nykøbing Mors Tlf / Gravermedhjælper og graverafløser Ida Vestergaard Rokkjærsvej 9, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf Gravermedhjælper Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Bjergby Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Keld Andersen Sundbyvej 174 A, Sundby, 7950 Erslev Tlf / Graver Anton Pedersen Østerhaven 12. Bjergby 7950 Erslev Tlf Gravervikar Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Menighedsrådene Flade-Sundby-Skallerup Inger Saaby Tlf Bjergby Stinne Jakobsen Grydehøjvej 25 Gullerup, 7950 Erslev Tlf Sundby Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Claus Skaarup Marievej 39, 7900 Nykøbing Tlf Graver Rie Kortegaard Skolebakken, Sundby 7950 Erslev Kirkens tlf.: Gravermedhjælper Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Skallerup Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Lizette Gad Rovvigen 5, V. Jølby 7950 Erslev Tlf Graver Inger Marie Nielsen Søgårdsvej 20, Sejerslev 7900 Nykøbing Mors Tlf / Gravermedhjælper Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Oplysninger om kirkerne kan man få på: 14 Flade kirke Kirkehøj 6, Flade 7900 Nykøbing M. Bjergby kirke Friskolevej 9, Bjergby 7950 Erslev Sundby kirke Skolebakken 69, Sundby 7950 Erslev Skallerup kirke Tordenshøjsvej 7A, Skallerup 7950 Erslev Alle arrangementer er selvfølgelig åbne for alle beboere i de fire sogne så har du lyst til et arrangement i nabosognet, jamen, så tag endelig af sted. Du er mere end velkommen!

15 Tillykke med dåben ønskes Conrad From Nielsen, Sundby Dagmar Elise Hoxer Thomsen, Bjergby Conrad med sin mor og far, Helle og Christian. Dagmar Elise med sine forældre, Jannie og Kresten, samt sine søskende, Jens Peter og Ingeborg. Vi har i pastoratet taget afsked med Jens Nielsen, Sundby Ellen Margrethe Jensen, Sundby Bente Nør, Sundby GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JULI 5. juli 5. Søndag e. Trin. 9:00 Skallerup (Gjörtz) 12. juli 6. Søndag e. Trin. 9:00 Flade (Holck) 19. juli 7. Søndag e. Trin. 9:00 Bjergby (Holck) 26. juli 8. Søndag e. Trin. 10:30 Sundby Kirkekaffe i kirken 28. juli Alle Kirker Synger 19:00 Øster Jølby Kirke AUGUST 2. aug. 9. Søndag e. Trin. 10:30 Skallerup Kirkekaffe i Graverhuset 9. aug. 10. Søndag e. Trin. 19:00 Friluftsgudstjeneste i Bjergby (Sahara). Efter gudstj. serverer menighedsrådet kaffe og brød, og en lokal sangklub Søren Nielsen, Skallerup Jens Kristian Poulsen, Sundby leder fællessang fra højskolesangbogen 12. aug. 16:30 Fyraftenssang Sundby En lokal borger præsenterer os for sine 8 yndlingssange og - salmer 12. aug. Konfirmandindskrivning Se nærmere s aug. 11. Søndag e. Trin. 9:00 Bjergby 10:30 Flade Kirkekaffe i kirken 20. aug. Pastoratsudflugt Vi besøger Nationalpark Thy, hvor vi får en guidet rundtur i bus. Frokosten spises på Stenbjerg Kro. Til sidst besøger vi Hansted Kirke i Hanstholm. Tilmelding senest d. 10. aug. Se nærmere s aug. 12. Søndag e. Trin. 10:30 Sundby (Holck) Kirkekaffe i kirken 25. aug. Alle Kirker Synger 15

16 Fortsat fra forrige side 19:00 Agerø Kirke 30. aug. 13. Søndag e. Trin. 19:00 Skallerup Musikgudstjeneste med en hyldest til sommeren Organist, Annelise Rygaard Sekkelund, og kirkesanger, Lizette Gad, står sammen med præsten for denne gudstj. Der er kirkekaffe i graverhuset SEPTEMBER 6. sept. 14. Søndag e. Trin. 14:00 Sundby Efter gudstj. er der kaffe i kirken 9. sept. 16:30 Fyraftenssang Flade En lokal borger præsenterer os for sine 8 yndlingssange og -salmer 10. sept. 19:00 Høstgudstjeneste i Flade Harmonikaorkestret under ledelse af Jens Karl Hvidbjerg spiller Efterfølg. er der kaffe og høstsange i konfirmandstuen 13. sept. 15. Søndag e. Trin. 10:30 Høstgudstjeneste i Bjergby 15:00 Høstgudstjeneste i Skallerup Kaffe og høstsange i graverhuset 20. sept. 16. Søndag e. Trin. 9:00 Flade (Gjørtz) 24. sept. Alle Kirker Synger 19:00 Flade Kirke Liv og Løvfald Som en del af hele øens projekt Alle Kirker Synger inviterer vi til en aften med fællessang og korsang. Nordvestmorskoret medvirker. 27. sept. 17. Søndag e. Trin. 10:30 Sundby Høstgudstjeneste for alle aldre Årets konfirmander og minikonfirmander deltager Efter gudstjenesten er der frokost i forsamlingshuset Husk tilmelding til maden senest d. 24. sept. til eller KM.DK. Tag gerne frugt, grønt eller blomster med til en auktion efter frokosten OKTOBER 4. okt. 18. Søndag e. Trin. 9:00 Bjergby 10:30 Flade Kirkekaffe i kirken 7. okt. 16:30 Fyraftenssang Skallerup En lokal borger præsenterer os for sine 8 yndlingssange og -salmer 11. okt. 19. Søndag e. Trin. 9:00 Sundby (Holck) 18. okt. 20. Søndag e. Trin. 10:30 Bjergby 25. okt. 21. Søndag e. Trin. 10:30 Skallerup Kirkekaffe i kirken Gratis Kirkebil Til samtlige gudstjenester og arrangementer i pastoratet fås gratis kirkebil ved henvendelse på tlf Der opgives følgende kontonumre for de fire sogne: Flade 72294, Sundby 72284, Skallerup og Bjergby Materiale til næste kirkeblad kan sendes til Annelise Rygaard Sekkelund før d. 21. september. Bladets ansvarshavende redaktør er Louise Krogh Raahede, sognepræst.

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2013

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2013 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Konfirmander 2013 Juni-oktober 2013 Lidt elastik og nogle perler hjælper os til at kende Gud bedre Her bringer vi årets prædiken ved konfirmationerne. 21 skønne

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2015

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Konfirmander 2015 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Konfirmander 2015 Marts - Juni 2015 Påskeblomst, hvad vil du her? På Grundtvigs tid blev påskeliljerne set som en slags ukrudt som vore dages mælkebøtter. De

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Sognedagen i Flade

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Sognedagen i Flade Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Sognedagen i Flade Efteråret 2010 Barnedåb og Glæde Et barn er et under Kan I huske det? At stå ved en døbefont med et lille barn. Det er stort, hvad enten man nu er en

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Vinteren 2010-11

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Vinteren 2010-11 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Vinteren 2010-11 Præstens side Er der noget bedre billede af julens budskab end Storm P s tuschtegning på forsiden af dette kirkeblad! Tegningen taler næsten for sig selv,

Læs mere

Flade Bjergby Sundby. Sommeren 2010

Flade Bjergby Sundby. Sommeren 2010 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Sommeren 2010 Nye bønner, sangglæde og Sigurd Barrett Hvad sker der i kirkerne?! Kirkerne er de ældste bygninger i vores tre sogne. I 800 år har de stået der solidt plantet

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Skallerup Sundby. Stemningsbilleder. fra sognedagen i Flade

Kirkebladet. Flade Bjergby Skallerup Sundby. Stemningsbilleder. fra sognedagen i Flade Kirkebladet Flade Bjergby Skallerup Sundby Stemningsbilleder fra sognedagen i Flade Efterår 2011 Præstens side Anders og kærligheden det, der skete i Norge Det er ved at være et par måneder siden, og alligevel

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Årets konfirmander i Sundby - Mads, Emil, Jonas, Maria, Anne, Mathias og Jacob

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Årets konfirmander i Sundby - Mads, Emil, Jonas, Maria, Anne, Mathias og Jacob Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Årets konfirmander i Sundby - Mads, Emil, Jonas, Maria, Anne, Mathias og Jacob Sommer 2012 Husk Kærligheden! Uddrag fra årets prædiken ved konfirmationerne. Glade,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Lodbjerg Kirke ved sogneudflugten august 2013

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Lodbjerg Kirke ved sogneudflugten august 2013 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Lodbjerg Kirke ved sogneudflugten august 2013 Juli - oktober 2014 Kærlighedens bevægelse En søndag i forsommeren handlede prædikenen om krucifikser og om den

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Velkommen Skallerup Indsættelsesgudstjeneste 2. Pinsedag

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Velkommen Skallerup Indsættelsesgudstjeneste 2. Pinsedag Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Velkommen Skallerup Indsættelsesgudstjeneste 2. Pinsedag Sommer 2011 Velkommen til Skallerup! Tag godt imod dem! Det er næsten som at få et nyt medlem i familien!

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Flade Bjergby Sundby. Efteråret 2009. Med bl.a.: Høstgudstjenester Kirken i børnehøjde Automatisk ringning i Bjergby.

Flade Bjergby Sundby. Efteråret 2009. Med bl.a.: Høstgudstjenester Kirken i børnehøjde Automatisk ringning i Bjergby. Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Med bl.a.: Høstgudstjenester Kirken i børnehøjde Automatisk ringning i Bjergby Sognedag i Flade Efteråret 2009 Årets konfirmander Vores fælles ansvar! Årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Årets minikonfirmander opførte et flot krybbespil

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Årets minikonfirmander opførte et flot krybbespil Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Årets minikonfirmander opførte et flot krybbespil Marts-juni 2016 Glædelig Påske! Opstandelsen har været diskuteret flittigt. Hvad er det egentlig for noget?

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Læs bl.a. om - en tak til Anton for 23 år som graver - forårets konfirmationer - konfirmandindskrivning - menighedsrådsvalget - årets udflugt Årets konfirmander

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

2. søndag i fasten. Salmevalg

2. søndag i fasten. Salmevalg 2. søndag i fasten Salmevalg Som tørstige hjort monne skrige, 410 Dommer over levende og døde, 276 Kvindelil, din tro er stor, 158 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Minikonfirmander 2014

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Minikonfirmander 2014 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Minikonfirmander 2014 November 2014 - Februar 2015 Allehelgen og Halloween Halloween, græskarmænd og spøgelser Halloween har rødder tilbage til den gamle keltiske

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Minikonfirmander 2013

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Minikonfirmander 2013 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Minikonfirmander 2013 Oktober 2013 - Februar 2014 Alle Helgens Dag Astrid og Veronica den kærlighedsfulde og det sande billede To kvinder møder hinanden. Den

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Det sker i kirkerne se inde i bladet:

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Det sker i kirkerne se inde i bladet: Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Det sker i kirkerne se inde i bladet: Fyraftensang Juleafslutninger Advent og jul Nytårsgudstjeneste Foredrag med Bjarne Lenau Henriksen Fastelavn Salmesangsaften

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015 September - Oktober - November 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Konfirmander 2015 Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmander 3 Sogneudflugt 4 Aktiviteter i sognene 5 Nyt fra beboerforeningerne

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Sognebladet. Marts - April - Maj 2016

Sognebladet.   Marts - April - Maj 2016 Marts - April - Maj 2016 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandernes side 3 Påskens gudstjenester 4 Nyt fra beboerforeningerne 6 Sogneudflugt 6 Gudstjenester/Kirkebil

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Skallerup Sundby. 15 af årets 17 konfirmander

Kirkebladet. Flade Bjergby Skallerup Sundby. 15 af årets 17 konfirmander Kirkebladet Flade Bjergby Skallerup Sundby 15 af årets 17 konfirmander Forår 2012 Brylluppernes tid nærmer sig Lidt tanker om bryllupper og hvad der egentlig betyder noget Det er så dyrt at blive gift

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Skallerup Sundby. Vinter 2011-12

Kirkebladet. Flade Bjergby Skallerup Sundby. Vinter 2011-12 Kirkebladet Flade Bjergby Skallerup Sundby Pastoratets sangaften i Gullerup bød på både fællesskab og glæde. Tak til pastoratets organister og kirkesangere for en dejlig aften! Foredrag i vinterens løb:

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere