Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Sognedagen 2014"

Transkript

1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Sognedagen 2014 Juli - oktober 2015

2 En prædiken efter februars terrorangreb i København... Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.«men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham:»send hende væk! Hun råber efter os.«han svarede:»jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.«men hun kom og kastede sig ned for ham og bad:»herre, hjælp mig!«han sagde:»det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.«men hun svarede:»jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.«da sagde Jesus til hende:»kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.«og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Matt 15,21-28 I den unge mands hænder var et fuldautomatisk våben. Der blev affyret mange skud, men det var særligt to, der gav en smerte. En smerte hos dem, de ramte og en smerte hos dem, der sørger over at have mistet en elsket en søn en bror en ven Og for os andre, der ikke kendte Finn Nørgaard og Dan Uzan, ja, der er deres død også en sorg, for vi kan sagtens sætte os ind i deres kæres sorg, og på en måde var de kugler, der ramte dem, jo også rettet mod os alle sammen og mod vores kære. Man kan sige en masse om politiske og sociale forhold om integration osv. og det tror jeg også man bør, når man skal tænke over, hvordan vi undgår lignende situationer, men lige meget hvordan man vender og drejer det, så var kuglerne, der fløj gennem luften den weekend i København, budbringere af had og mørke Mange af os sad nok et par aftener senere og fulgte mindehøjtideligheden i København på fjernsynet. Det var jo den, der sammen 2 med at hav af blomster ved Krudttønden og ved Synagogen i Krystalgade ligesom blev et svar på terrorhandlingen. Før de henved mennesker samledes på Østerbro, ringede Københavns biskop til Dan Rosenberg Asmussen, der er formand for det mosaiske det jødiske trossamfund i Danmark. Biskoppen spurgte, om de ikke skulle gå sammen inde fra den indre by og ud til mindehøjtideligheden, så det var tydeligt, at kristne og jøder står sammen. Det ville formanden for det mosaiske trossamfund gerne, men, sagde han, kun hvis de også kunne følges med repræsentanter fra de muslimske grupper i Danmark. Det gjorde de så. Få dage senere blev synagogen i Oslo kontaktet af en gruppe unge muslimer. De ønskede at danne en menneskering rundt om den norske synagoge som et symbol på deres afstandtagen til alt had mod jøder. For nogle dage siden stod de der så ca muslimer, der med en ganske stille og symbolsk handling glædede det jødiske samfund dybt. Ja, et medlem af det norske mosaiske trossamfund kaldte det ligefrem en verdensbegivenhed, og den unge rabbiner Melchior talte om det håb, de unge midt i mørket tændte i ham. Flere tiltag er kommet til: Et i Bergen, et i København Ved synagogen i København holdt man også en mindehøjtidelighed for de to, der blev dræbt, og både politikere og ledere fra det jødiske, de muslimske og de kristne trossamfund deltog. De mindedes de døde og understregede, at terror og had ikke må skille os ad. Da filminstruktøren, Finn Nørgaard, blev begravet, fortalte hans familie og venner, at de samlede ind til et arbejde, der lå ham, de havde mistet, på sinde: Nemlig at arbejde blandt børn og unge bl.a. omkring integration Hvorfor fortæller jeg nu om alt dette? Jo, jeg tror, at det hele stadig sidder dybt i os. Både

3 terrorhandlingen, der ramte vores samfund, og de svar, der er blevet givet. Hadet og mørket var der, men der var også en insisteren på kærlighedens og lysets magt og en insisteren på, at det, der skete, ikke må få os til at vende os imod hinanden. Som altid må vi også på denne søndag lytte til Evangeliets ord i den situation, vi nu står i. Ordet evangelium betyder glædeligt budskab og derfor må evangeliums budskab rumme et håb Og det gør det også. Ja, måske taler netop dette afsnit fra Matthæus Evangeliet utroligt tydeligt til os netop i disse uger, for evangeliet fortæller os om Guds kærlighed, der i sidste ende ikke lader sig stoppe af nogen grænsedragning nej, Guds kærlighed vil favne ethvert menneske For mange, mange år siden levede den kanaanæiske kvinde, vi i dag har hørt om. Hendes barn var sygt, og derfor var hun som det menneske, der i dagens første læsning fra en af Det Gamle Testamentes salmer skriger på Gud. Hun var, som os, når vi mærker mørket samle sig om os Det liv, hun kendte, hvor angsten ikke sled i hende, var væk. Og selvom hun ikke var jøde, men kanaanæer, og dermed tilhørte et folk, der almindeligvis dyrkede flere guder, så henvendte hun sig i netop den situation til Jesus. Hun må have hørt om ham. Hørt noget, der har vakt hendes tro på ham troen på, at I ham kommer Gud til syne. Vi forstår hendes nødråb. Vi har hørt så mange beretninger om, at Jesus gjorde syge raske og drev dæmoner ud af plagede sind, men her vil han ikke. Kvinden tilhører ikke Israels hus det er ikke hans bord. Og så sker det alligevel: Ja, det er, som om kvinden i beretningen får Jesus Guds egen søn til endelig helt at forstå det, han er sendt ud for at gøre. Matthæus Evangeliet begynder faktisk med at understrege, at den gamle definitionsgrænse af Guds folk som det jødiske folk er opløst: Allerede ved fødslen bliver Jesus tilbedt af vise mænd fra Østerland de understreger, at det her gælder hele jorden og evangeliet slutter med, at Jesus befaler, at vi, der tror på ham, skal gå ud i verden og døbe alle folkeslag, for at han må være med os alle dage indtil verdens ende. Et mere grænsesprængende evangelium end netop Matthæus er med andre ord svært at finde, og måske er det ikke tilfældigt, at Jesus møder denne kvinde sådan cirka midt i det i det 15. kapitel. Her sker et vigtigt omslag, og både disciplene og Jesus har åbenbart brug for mødet med kvinden. Sat overfor hende, hendes nød og den tro, hun møder Kristus med, kan skellet mellem jøder og hedninge ikke opretholdes. Gudsfolket bliver nydefineret. Gudsfolket bliver det folk, der tror på Guds Søn. Det er et folk, der har et fælles grundlag nemlig troen, håbet og kærligheden, der lever i ham! Og kræver netop det grundlag ikke af os, at vi forsøger at række ud over os selv? At vi søger at se vores medmennesker i Guds kærlige lys? Den kanaanæiske kvinde kalder på Guds kærlighed til sine menneskebørn og Gud kan ikke andet end at høre hende Sådan må vi også kalde på ham, når vi i vores liv møder mørket hvad enten vi møder det som enkeltpersoner eller vi som i den sidste tid møder det som samfund. Og vi må bevare tilliden til, at Gud er hos os, og at det, han viste os, er sandt: At Livet er stærkere end døden og kærligheden stærkere end hadet. (Prædiken 4. Søndag efter Trinitatis) Louise Krogh Raahede Sognepræst 3

4 Sundby Kirke og Mosebjerg Nye ansigter Når jeg er på ferie eller har fri i en weekend, vil det som noget nyt være Joan Amalie Holck, sognepræst i Tødsø, eller Trine Gjørtz, sognepræst i Vejerslev, der dækker gudstjenester, begravelser og andet i vores pastorat. Trine kender en del i sognene allerede, for hun har efterhånden været præst Joan Amalie Holck Trine Gjørtz Region Nordjylland har lagt op til en debat om, hvorvidt Mosebjerg i Sundby fortsat skal være råstofgraveområde, eller om det skal udtages af graveplanen ved revision af råstofplanen i Mosebjerg ligger mellem Sundby Kirke og Thisted Bredning, som en del af bjergkæden, der går fra Hanklit til Vildsund, og udgør herved hovedparten af den flotte udsigt mod nord, der ses fra det meste af kirkegården og kirkens parkeringsplads. Menighedsrådet har i den anledning afgivet et høringssvar til regionen, i hvilket vi anbefaler, at området udtages af råstofplanen. Det har vi gjort for at løse en af vore mange opgaver som menighedsråd, hvori det er pålagt os: - at søge at hindre, at kirkens nærmeste omgivelser bruges på skæmmende måde. Vi har ikke kunnet opspore nogen udtalelse fra de kirkelige myndigheder tilbage fra 1985, hvor området blev udlagt, og det er meget usædvanligt. Den tanke, at kirken aldrig er blevet spurgt, er derfor næliggende. Men nu er kirkens interesser anno 2015 beskrevet, og derudover er det værd at bemærke, at Aalborg Stift har indhentet kirkegårdskonsulentens vurdering, og at Stiftet efterfølgende på denne baggrund i utvetydige vendinger har anbefalet Region Nordjylland at udtage området af råstofplanen. Så vores håb er nu, at Kirken i Sundby fortsat skal være en integreret del af et storslået molerlandskab med udsigt over Mosebjerg og fjorden, også når kommende generationer bliver brugere af Kirken. Inger Saaby form. Flade-Sundby-Skallerup Sognes Menighedsråd på øen i nogle år. Trine arbejder meget med sorggrupper for både unge og voksne. Joan er ganske ny på øen. Hun har tidligere været ansat som præst i vikariater flere steder og har arbejdet både i forsvaret og som psykolog. Hendes stilling her på øen består i både at være sognepræst i tre landsogne og at være diakonipræst. Diakoni handler om kirkens tjeneste blandt mennesker, der socialt set har det svært. I den del af hendes arbejde vil hun være fast præst i arresthuset og være tilknyttet værestedet Perlen i Nykøbing. Jeg håber, at I vil tage godt imod begge præster. Louise Raahede Sognepræst 4

5 Konfirmanderne på udflugt En gammel domkirke, Jensens Bøfhus, Kirkens Korshær og en betonkirke Ja, det var programmet, da konfirmanderne, et antal frivillige og jeg drog på udflugt for at se andre sider af kirken end dem, vi ser i vores sogne til daglig. I år fulgtes vi på en del af turen med konfirmanderne fra Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby og deres voksne. Først besøgte vi Budolfi Kirke, som jo er domkirken i Aalborg Stift. Vi hørte om kirkens alder og om, hvordan den har været brugt gennem tiden. Mest imponerende var nok træarbejdet på kirkens altertavle og prædikestol. Tænk, at man har kunnet lave noget så fint og smukt! Efter besøget i Domkirken var der lidt tid på egen hånd i gågaden og en frokost på Jensens Bøfhus, for vores sociale samvær med Den smukke prædikestol i Aalborg Domkirke hinanden er også en vigtig del af det at være konfirmand. Noget af det vigtigste på turen var vores besøg hos Kirkens Korshær. Lena Bentsen, der er arresthus- og korshærspræst, fortalte om sit og resten af Korshærens arbejde blandt mennesker, der har store sociale problemer. Hun besøger de indsatte i arresthuset, taler med hjemløse og stofmisbrugere på varmestuerne, er med til at drive et familiearbejde og arrangerer gudstjenester og fællesspisning for alle, der har brug for at komme. Lena spurgte vores unge om, hvad det betyder at have et hjem, og det kom der mange tanker ud af, for det handler vel både om tag over hovedet og om mennesker, der vil én Til sidst besøgte vi en meget usædvanlig, men smuk betonkirke. Gug Kirke er lavet af arkitekterne Johannes og Inger Exner og passer godt ind i dens omgivelser, hvor der er masser etagebyggeri i netop beton. Efter en lang og god dag drog vi hjem til Mors. Jeg vil gerne takke konfirmanderne og de voksne, der tog med, for en dejlig dag! Louise Raahede Sognepræst Vi besøgte Kirkens Korshær, hvor et citat fra Den Lille Prins prydede væggen: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Alterbordet i Gug Kirke er lavet af beton og har musselmalet porcelæn som udsmykning. 5

6 6

7 Gudstjeneste i Bjergbys Sahara Søndag d. 9. august kl. 19:00 Sommeren er over os, og derfor har vi besluttet igen at fejre gudstjeneste i det fri. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og brød, og en lokal sangklub leder fællessang fra højskolesangbogen. Der er bænke på pladsen, men husk gerne stole eller tæpper at sidde på. Konfirmandindskrivning onsdag den 12. august kl. 14:30 17:15 Konfirmandholdet De kommende konfirmander inviteres til indskrivning i Flade Præstegård. Man skal komme sammen med en voksen og gerne have cpr.-nummer, dåbsdato- og sted samt sin adresse med. Der vil være stillet lidt forfriskninger frem i konfirmandstuen, og så henter jeg jer dér, så vi kan få hilst på hinanden. Konfirmandforberedelsen begynder i september. Konfirmationer 2016 Bjergby Søndagen før Bededag i 2016 den 17. april Skallerup Bededag i 2016 den 22. april Flade Bededag i 2016 den 22. april Sundby Søndagen efter Bededag i 2016 den 24. april 7

8 Udflugt til Thy for hele Pastoratet Torsdag den 20. august Turen i år byder på storslået natur, da vi skal til Nationalpark Thy. Når vi er nået frem, serverer vi kaffe og rundstykker. Der vil være en guidet tur rundt i Nationalparken. Turen foregår i bus, så alle kan være med. Vi spiser middagen kl. 12:30 på Stenbjerg Kro. Efter maden kører vi til Hansted Kirke, som ligger i Hanstholm. Kirken er for nyligt blevet restaureret, og det er også spændende at se, hvordan man holder en kirkegård så tæt på havet. Ved kirken tager vi lidt at drikke, inden turen går hjem til Mors. Afgang Flade kl.8:45 Bjergby kl. 9:00 Skallerup kl 9:15 Sundby kl 9:30 Pris 150,- kr. Drikkevarer ved frokosten ikke incl. Tilmelding senest den 10. august til Rie Kortegaard tlf Erik Daugaard tlf Britta Sørensen tlf eller Husk at nævne navnet på alle, der skal tilmeldes. Musikgudstjeneste afsked med sommeren Søndag d. 30. aug. kl. 19:00 i Skallerup Kirke Sommeren går på hæld, men denne aften vil vi holde fast i den og dens lys gennem musik og sang. Vores organist, Annelise Rygaard Sekkelund, og kirkesanger, Lizette Gad, vil hver især bidrage med sang og musik, og efter gudstjenesten vil der være kaffe og samvær i Graverhuset. 8

9 At synge i kor det kunne jeg godt tænke mig Nordmestmorskoret mødes hver onsdag kl i sognehuset ved Solbjerg Kirke. Koret dækker Galtrup-Erslev-Ø. Jølby-Solbjerg, Frøslev-Outrup-Mollerup- Dragstrup og vort pastorat. Koret er 4 år gammelt og tæller godt 18 personer. Vi synger gamle og nyere danske salmer og sange fra Folkehøjskolens melodibog kun afbrudt af en pause, hvor der hygges og snakkes over en kop kaffe og et stykke kage. Alle, der har lyst til at synge, er yderst velkomne, og det kræver ingen forkundskaber at kunne deltage i koret. Det er glæden ved sangen og samværet med hinanden, der først og fremmest er i fokus. Koret synger 5-6 gange om året ved gudstjenester i sognene. Deltagelse i koret er gratis. Ønskes mere information kontakt organist Annelise Rygaard Sekkelund, der er korets leder på tlf.: Korstart efter sommerferien er onsdag d. 2. september Minikonfirmander - Gratis og sjovt tilbud lige efter skoletid Alle børn i 3. klasse inviteres til at blive minikonfirmander. Til minikonfirmand hører vi historier fra Bibelen, ser film, leger inde og ude og laver kreative ting. Idéen med forløbet er, at børnene har det sjovt i et fællesskab og samtidigt lærer kirken og kristendommen bedre at kende. Efter sommerferien vil Annelise komme forbi på friskolerne i pastoratet og uddele invitationer. Børn på andre skoler er også yderst velkomne! Vi starter op torsdag d. 10. sept. og slutter d. 1. søndag i advent med en festgudstjeneste i én af sognets kirker, hvor børnene fremfører et krybbespil. Undervisningen foregår i Flade Konfirmandstue torsdage fra kl Der vil være en bus fra pastoratets friskoler lige efter sidste time. For spørgsmål/og/eller tilmelding kontaktes Annelise R.S. på mobil eller mail: Britta Sørensen - Bjergby menighedsråd Annelise Rygaard Sekkelund - Organist og sognemedhjælper 9

10 Alle Kirker Synger Liv og Løvfald Torsdag den 24. sept. kl. 19:00 i Flade Kirke Kirkesanger Keld Andersen, organist Annelise Rygaard Sekkelund og menigheds- vil gerne invitere til en aften med masser af dækker hele øen: Alle Kirker Synger. Vi rådsmedlem Marianne Havskov Jensen står sang, der belyser aftenens tema. Vi skal også sammen med sognepræst Louise Raahede for høre lidt om vores lokale kirke, og vi skal lytte til denne aften, som er en del af et projekt, der Nordvestmorskoret. Høstgudstjenester Høsten har fra gammel tid kaldt på vores tak. Vi fejrer ved pastoratets 4 gudstjenester alle de gaver, Gud giver os. Flade Kirke Torsdag den 10. sept. kl. 19:00 Harmonikaorkestret under ledelse af Jens Karl Hvidbjerg fra Flade medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi i konfirmandstuen til kaffe, brød og fællessang. Bjergby Kirke Søndag den 13. sept. kl. 10:30 Skallerup Kirke Søndag den 13. sept. kl. 15:00 Efter gudstjenesten mødes vi i graverhuset til kaffe, brød og fællessang. Sundby Kirke Søndag den 27. sept. kl. 10:30 Høstgudstjenesten i Sundby er for alle aldre. Der vil være fortælling og sang, og årets minikonfirmander og konfirmander vil gå i høstprocession med frugt og grønt fra årets avl. Efter gudstjenesten er der frokost i forsamlingshuset. Man må meget gerne tage lidt frugt, grønt eller blomster med til en auktion efter frokosten. Overskuddet fra auktionen går til Perlen et værested i Nykøbing. Der er tilmelding til høstfrokosten senest torsdag den 24. september på tlf eller til Ved alle pastoratets høstgudstjenester samles ind til værestedet Perlen i Nykøbing. 10

11 Siden sidst... Fastelavn er mit navn Udklædte børn og deres voksne mødtes i kirken og hørte om nogle, der også er klædt specielt på; nemlig dåbsbørn i deres kjoler, der er så lange, at de kan vokse i troen på Gud. Og så hørte vi om Johannes Døberen, der var Jesu fætter, og som slet ikke kunne forstå, at Jesus skulle døbes af ham og ikke omvendt. Men det skulle ske, for at vi, når vi bliver døbt, kan komme ind det tætteste fællesskab med Guds egen Søn og altid må vide, at Han er hos os. Efter gudstjenesten gik vi om i Forsamlingshuset, hvor SIF (Sundby Idrætsforening) stod for en hyggelig fest med tøndeslagning og alt, hvad der ellers hører til. To seje Sundby-piger Camilla og Mia. Billedkunstprojekt med konfirmanderne I år havde konfirmanderne fået til opgave at udarbejde tableauer baseret på 12 korte tekster fra Lukas Evangeliet, der omhandler Jesu liv fra fødsel til død. Konfirmanderne og Keld Andersen, der stod for projektet, havde været rigtig kreative og fantasifulde. Materialerne, der blev brugt, omfattede: hønsenet, Kirkesanger Keld Andersen fortalte om det kreative projekt, han har lavet med årets konfirmander. ståltråd, fimoler, gipsgaze, stof, garn, papir, pap, snor, trælister, cykelrester, blikdunke, træuld, mosaikstifter m.m. Projektet blev afsluttet med en flot udstilling af tableauerne ved en fernisering i Skallerup Kirke søndag d. 15. marts i forbindelse med en eftermiddagsgudstjeneste i kirken. 11

12 Vi sang Påsken ind i Bjergby Kirke Onsdag d. 25. marts blev påsken sunget ind i Bjergby Kirke sammen med Bjergby Friskoles kor under ledsagelse af Dorte Dahlgren. Denne aften bød på masser af sang. Der var korsang og fællessang, og der blev lyttet til fortællinger om Påskens begivenheder. Vi vil gerne sige tusind tak til Dorte, der går på pension, for alle de besøg, hun og koret har aflagt i kirken, og en stor tak til både Dorte og Jørgen for det gode samarbejde, vi har haft med dem gennem alle årene, hvor de har været lederpar på Bjergby Friskole. Tak til Dorte og koret for den smukke sang. Tante Andante fra Lemvig på besøg i Sundby Torsdag d.16. april havde vi besøg af Tante Andante fra Lemvig. Gennem sang, musik, fortælling og sjove aktiviteter med udklædning af både børn og unge førte hun os igennem historien om dengang, Jesus sov, og stormen rasede på Genesaret Sø. Selv de voksne deltog med glad Halleluja-sang ført an af Tante Andante selv og med hendes kompagnon Professor Virvar på guitar. Efter gudstjenesten var der fællesspisning i Sundby Forsamlingshus. 12 Mange hjalp Tante Andante med at fortælle om Jesus på søen. Befrielsesgudstjeneste i Flade Mandag d. 4. maj fejrede vi Danmarks befrielse og afslutningen af 2. verdenskrig med en aftengudstjeneste i Flade Kirke. Derefter var der sang, kage og kaffe i konfirmandstuen. Vores kirkesanger, Keld Andersen, holdt et kort oplæg om den tyske præst og teolog Dietrich Bonhoeffer, som blev henrettet umiddelbart før befrielsen. Bonhoeffer var aktiv i den tyske modstandsbevægelse og skrev om kampen mod nazismen. Han endte med at betale den højeste pris for at tage del i en plan om at myrde Adolf Hitler. Dietrich Bonhoeffer; tysk teolog, præst og modstandsmand.

13 Konfirmander 2015 Flade: Lukas, Bjarke, Noah, Patrick og Nicklas. Skallerup: Marion, Anne, Isabella, Laura Rimmer, Markus, Laura Nielsen. 13

14 Kirkenøglen Sognepræst Louise Krogh Raahede Kirkehøj 8, Flade 7900 Nykøbing M. Tlf: Mail: Mandag fridag. Flade Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Keld Andersen Sundbyvej 174 A, Sundby, 7950 Erslev Tlf / Graver Inger Marie Nielsen Søgårdsvej 20, Sejerslev 7900 Nykøbing Mors Tlf / Gravermedhjælper og graverafløser Ida Vestergaard Rokkjærsvej 9, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf Gravermedhjælper Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Bjergby Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Keld Andersen Sundbyvej 174 A, Sundby, 7950 Erslev Tlf / Graver Anton Pedersen Østerhaven 12. Bjergby 7950 Erslev Tlf Gravervikar Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Menighedsrådene Flade-Sundby-Skallerup Inger Saaby Tlf Bjergby Stinne Jakobsen Grydehøjvej 25 Gullerup, 7950 Erslev Tlf Sundby Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Claus Skaarup Marievej 39, 7900 Nykøbing Tlf Graver Rie Kortegaard Skolebakken, Sundby 7950 Erslev Kirkens tlf.: Gravermedhjælper Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Skallerup Organist: Annelise Rygaard Sekkelund Ny Refsvej 22, 7760 Hurup Tlf Kirkesanger Lizette Gad Rovvigen 5, V. Jølby 7950 Erslev Tlf Graver Inger Marie Nielsen Søgårdsvej 20, Sejerslev 7900 Nykøbing Mors Tlf / Gravermedhjælper Lina Gregersen Jørsbyvej 14, Jørsby 7900 Nykøbing Mors Tlf Oplysninger om kirkerne kan man få på: 14 Flade kirke Kirkehøj 6, Flade 7900 Nykøbing M. Bjergby kirke Friskolevej 9, Bjergby 7950 Erslev Sundby kirke Skolebakken 69, Sundby 7950 Erslev Skallerup kirke Tordenshøjsvej 7A, Skallerup 7950 Erslev Alle arrangementer er selvfølgelig åbne for alle beboere i de fire sogne så har du lyst til et arrangement i nabosognet, jamen, så tag endelig af sted. Du er mere end velkommen!

15 Tillykke med dåben ønskes Conrad From Nielsen, Sundby Dagmar Elise Hoxer Thomsen, Bjergby Conrad med sin mor og far, Helle og Christian. Dagmar Elise med sine forældre, Jannie og Kresten, samt sine søskende, Jens Peter og Ingeborg. Vi har i pastoratet taget afsked med Jens Nielsen, Sundby Ellen Margrethe Jensen, Sundby Bente Nør, Sundby GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JULI 5. juli 5. Søndag e. Trin. 9:00 Skallerup (Gjörtz) 12. juli 6. Søndag e. Trin. 9:00 Flade (Holck) 19. juli 7. Søndag e. Trin. 9:00 Bjergby (Holck) 26. juli 8. Søndag e. Trin. 10:30 Sundby Kirkekaffe i kirken 28. juli Alle Kirker Synger 19:00 Øster Jølby Kirke AUGUST 2. aug. 9. Søndag e. Trin. 10:30 Skallerup Kirkekaffe i Graverhuset 9. aug. 10. Søndag e. Trin. 19:00 Friluftsgudstjeneste i Bjergby (Sahara). Efter gudstj. serverer menighedsrådet kaffe og brød, og en lokal sangklub Søren Nielsen, Skallerup Jens Kristian Poulsen, Sundby leder fællessang fra højskolesangbogen 12. aug. 16:30 Fyraftenssang Sundby En lokal borger præsenterer os for sine 8 yndlingssange og - salmer 12. aug. Konfirmandindskrivning Se nærmere s aug. 11. Søndag e. Trin. 9:00 Bjergby 10:30 Flade Kirkekaffe i kirken 20. aug. Pastoratsudflugt Vi besøger Nationalpark Thy, hvor vi får en guidet rundtur i bus. Frokosten spises på Stenbjerg Kro. Til sidst besøger vi Hansted Kirke i Hanstholm. Tilmelding senest d. 10. aug. Se nærmere s aug. 12. Søndag e. Trin. 10:30 Sundby (Holck) Kirkekaffe i kirken 25. aug. Alle Kirker Synger 15

16 Fortsat fra forrige side 19:00 Agerø Kirke 30. aug. 13. Søndag e. Trin. 19:00 Skallerup Musikgudstjeneste med en hyldest til sommeren Organist, Annelise Rygaard Sekkelund, og kirkesanger, Lizette Gad, står sammen med præsten for denne gudstj. Der er kirkekaffe i graverhuset SEPTEMBER 6. sept. 14. Søndag e. Trin. 14:00 Sundby Efter gudstj. er der kaffe i kirken 9. sept. 16:30 Fyraftenssang Flade En lokal borger præsenterer os for sine 8 yndlingssange og -salmer 10. sept. 19:00 Høstgudstjeneste i Flade Harmonikaorkestret under ledelse af Jens Karl Hvidbjerg spiller Efterfølg. er der kaffe og høstsange i konfirmandstuen 13. sept. 15. Søndag e. Trin. 10:30 Høstgudstjeneste i Bjergby 15:00 Høstgudstjeneste i Skallerup Kaffe og høstsange i graverhuset 20. sept. 16. Søndag e. Trin. 9:00 Flade (Gjørtz) 24. sept. Alle Kirker Synger 19:00 Flade Kirke Liv og Løvfald Som en del af hele øens projekt Alle Kirker Synger inviterer vi til en aften med fællessang og korsang. Nordvestmorskoret medvirker. 27. sept. 17. Søndag e. Trin. 10:30 Sundby Høstgudstjeneste for alle aldre Årets konfirmander og minikonfirmander deltager Efter gudstjenesten er der frokost i forsamlingshuset Husk tilmelding til maden senest d. 24. sept. til eller KM.DK. Tag gerne frugt, grønt eller blomster med til en auktion efter frokosten OKTOBER 4. okt. 18. Søndag e. Trin. 9:00 Bjergby 10:30 Flade Kirkekaffe i kirken 7. okt. 16:30 Fyraftenssang Skallerup En lokal borger præsenterer os for sine 8 yndlingssange og -salmer 11. okt. 19. Søndag e. Trin. 9:00 Sundby (Holck) 18. okt. 20. Søndag e. Trin. 10:30 Bjergby 25. okt. 21. Søndag e. Trin. 10:30 Skallerup Kirkekaffe i kirken Gratis Kirkebil Til samtlige gudstjenester og arrangementer i pastoratet fås gratis kirkebil ved henvendelse på tlf Der opgives følgende kontonumre for de fire sogne: Flade 72294, Sundby 72284, Skallerup og Bjergby Materiale til næste kirkeblad kan sendes til Annelise Rygaard Sekkelund før d. 21. september. Bladets ansvarshavende redaktør er Louise Krogh Raahede, sognepræst.

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 KIRKEBLAD BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 Konfirmation 2015 dag har jeg valgt, at vi foruden de I to tekster, der blev læst ved I konfirmanders dåb også skal høre to brudstykker

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke Juni-juli-august 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere