Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne"

Transkript

1 Nr. 2 Årgang 1 Marts juni 2013 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen

2 Vi som levede i koncentrationslejrene mindes dem, der gik rundt og trøstede de andre, som gav deres sidste stykke brød væk. De var måske ikke så mange, men de er bevis på, at man kan tage alt fra et menneske undtagen én ting: frihed til at vælge attitude i enhver given situation. Viktor Frankl ( ), østrigsk psykiater og overlevende efter holocaust

3 Præsten skriver Påsken virker I tiden lige efter revolutionen i Rusland i 1917 spillede folkeoplysningen en stor rolle. Det russiske folk skulle dannes på ny. Den nyvalgte kommissær for folkeoplysning og undervisning stod for opgaven, og han holdt en dag tale for en stor forsamling af borgere i Moskva. Zar-tidens værdier var blevet væltet over ende, og kommissæren langede ud efter den forældede gudstro, som revolutionen havde gjort op med. Gudstroen var skabt af kapitalismen, slog han fast den var opium for folket, som Karl Marx havde hævdet, og revolutionen havde overvundet og ganske modbevist den. Efter foredraget var der lejlighed til debat, men hvert indlæg måtte højst vare 5 minutter. En ung præst lidt genert og uanselig af ydre meldte sig på talerlisten, og kommissæren så på ham med et blik, der afspejlede hans foragt for den unge præst. Jeg minder om, at De ikke må tale i mere end 5 minutter, sagde han til præsten, som svarede: Jeg skal gøre det ganske kort. Præsten gik på talerstolen, rettede blikket mod den store forsamling og sagde: Brødre og søstre! Kristus er opstanden. Hvorefter forsamlingen svarede i kor: Ja, Han er sandelig opstanden! Præsten forlod talerstolen han havde ikke mere at sige. Mødet blev hævet øjeblikkeligt, fortælles det. De to sætninger, som præsten og forsamlingen hilste på hinanden med, er de påskeråb, der lyder i den ortodokse kirke påskenat. Sådan har de lydt siden tidernes morgen, og ingen revolution kunne undertrykke dem. Det tog mindre end 5 minutter at modbevise revolutionens påstand om, at gudstroen var overvundet. Så sikkert som amen i kirken Højtiderne kommer med ligeså stor sikkerhed som de ortodokse påskeråb og som solen, der går ned og står op igen. Højtiderne binder os sammen. Vi mødes, vi fester sammen, og frem for alt gør vi alle sammen det samme, hvad enten vi bor i København eller Ringkøbing, i Skagen eller Gedser. 3

4 Om kort tid kommer påsken. Af alle højtider er påsken den vigtigste i den kristne kirke og for den kristne menighed. Påsken kommer sammen med foråret, første søndag efter første fuldmåne efter forårssolhverv! Det er lige så sikkert som amen i kirken. Og med påsken kommer foråret. I tiden op til påske ser jeg ingen forjagethed, ingen hæsblæsende kamp for at nå det hele og ingen udmattethed, når selve dagen kommer. Påsken kommer med sol og spirende vækster, og der kastes nyt lys på alt og alle. Påske i vores eget liv Vi bygger vores tro på fortællingen om Jesu Kristi fødsel, død og opstandelse. Julen er fejringen af hans fødselsdag. I påsken gennemlever vi hans død og opstandelse, og det gør vi også i vores eget liv. Vi gennemlever Skærtorsdags svigt og gudsforladthed, Langfredags lidelse og død og påskelørdags sorg. Vi gør det måske mange gange i løbet af livet, og jo ældre, vi bliver, jo mere fortrolige bliver vi med den bevægelse. Vi slæber os gennem mørket og sorgen, og det kan tage lang tid, men vi ved godt, at en dag bliver det påske igen i vores liv. Vi ved godt, at lyset vender tilbage, for vi har erfaret det flere gange. Sådan er livet så viseligt indrettet, at det giver os erfaringer, vi kan bygge videre på. Opstandelsen har ingen vidner, men den har virkning. Den er som lyset, som ikke er spor håndgribeligt, men dog mærker vi virkningen af det. Vi bevæges af den opstandne Jesus Kristus som af et solstrejf og en forårsbrise. Glædelig påske! Sognepræst, Sonja Nicolaisen 4

5 Historien om en bog Af Folmer Christiansen, kirketjener ved Hundslund kirke I 2011 trådte Annie Kyed Jensen tilbage fra sit mangeårige virke som sognepræst i Hundslund og Torrild sogne, og præsteboligen på Oldrupvej kom til at stå tom. I huset befandt sig en del effekter, som tilhører præsteembedet, bl.a. en mindre bogsamling. Blandt bøgerne gemte der sig helt uventet en lille historisk perle, en gammel læderindbundet bog med flere hundrede år på bagen. Bogens titel er Danmarks og Norgis Ritualbog, udgivet i Enevældens indførelse i Danmark i 1660 og de tiltag, der fulgte i kølvandet heraf, resulterede i væsentlige ændringer for kirken, gejstligheden og menighederne i landet. Enevældens grundlov, Kongeloven fra 1665, giver i princippet uindskrænket magt til kongen, også over kirken. Kongen opfattes som Guds repræsentant på jorden og er kun ansvarlig over for Gud. Det er nu lagt i kongens hænder at foretage udnævnelser til de kirkelige embeder. Samtidig pålægges præsterne en række verdslige opgaver i forbindelse med f.eks. skatteinddrivning og folketælling. I tiden efter enevældens indførelse tog man fat på at skabe ensartethed på retsområdet. Det skete med Danske Lov (1683). Loven gjorde op med den tid- 5

6 ligere retsopdeling af landet i et jysk, et sjællandsk og et skånsk retsområde. I Danske Lov samles endelig hele lovgivningen, inklusiv kirkeretten. Her fastslås også det stadig gældende trosgrundlag for den danske kirke, nemlig Bibelen, den apostolske, den nikænske og den athanasianske Trosbekendelse, den augsburgske Bekendelse i dens oprindelige form og Luthers lille katekismus. Kirkens ceremonier Ved enevældens indførelse afholdtes kirkens ceremonier, ifølge Kirkeordinansen (den Danske reformationskirkes grundlov ) af 1539, efter den orden og skik som fulgtes i Vor Frue Kirke i København. I Danske Lovs 2. bog, der indeholder 23 kapitler om religion og gejstlighed holder man sig til den hidtidige praksis hvad kirkeritualerne angår. Der var dog også på dette område et ønske om en præcisering og større ensartethed. Det førte til udarbejdelsen af Danmarks og Norgis Kirkeritual. Bogen er på 388 sider og indeholder følgende 11 kapitler: 1. Om Gudstjeneste i Kirken, 2. Om Daaben, 3. Om Barselskvinder, Jordemødre og Kvindernes Kirkegang efter deres Barselsseng, 4. Om Skriftemaal og Afløsning, 5. Om Kristi Nadvers Sakramente, 6. Hvorledes med syge, anfægtede, besatte og Misdædere skal omgaas, 7. Om Bandsættelse og afløsning af Band, 8. Om Ægteskab, 9. Om Lig og Begravelse, 10. Om Bispe- og Præstevielse, 11. Hvorledes Provsterne beskikkes. Ifølge kongens forord indeholder bogen alt det som henhører til gudstjenestens sag og kirkeceremonierne i vore riger Danmark og Norge og som enten ikke vedkommer loven (Danske Lov) eller ikke behandles udførligt heri. Som det ses, omhandler bogen ikke alene selve kirkeritualerne, men giver også anvisninger på, hvordan præsten skal forholde sig i forskellige situationer. Flere af kapiteloverskrifterne, f.eks. kap. 6 og 7, afspejler tydeligt en helt anden historisk virkelighed. Der er næppe i dag præster i den danske folkekirke, der beskæftiger sig med ting som djævlebesættelse og bandlysning eller afløsning heraf. Et andet eksempel, der heldigvis heller ikke længere er aktuelt her i landet, er 6

7 anvisninger på, hvordan præsten trøster og lindrer en forbryder, der føres til retterstedet, bl.a.: Hvis præsten fornemmer nogen frygt eller angst hos synderen, skal han lade give ham vin, fordi Gud selv har befalet, at man skal give de bedrøvede vin, som skal omkomme, så de må forglemme deres elendighed på jorden, og ikke mere tænke på deres jammer og ulykke. I forlængelse af ritualbogen blev der udfærdiget en ny alterbog og biskoppen over Fyn, Thomas Kingo, der også havde væsentlig indflydelse på udarbejdelsen af ritualbogen, fik i 1683 til opgave at udarbejde en ny salmebog. Efter en del tovtrækkeri og flere forslag udkom endelig i 1699 Dend forordnede Ny Kirke-Psalme- Bog, der herefter tages i brug i alle landets kirker. Som det fremgår, sker der i slutningen af 1600-tallet en næsten fuldstændig udskiftning af kirkens grundbøger. Bogen foræres til Hundslund kirke Hvordan denne originaludgave af den gamle ritualbog er kommet i præsteembedets eje fremgår af en håndskreven notits på bogens første blad: Af Enkefru Jespersen overladt som gave til Hundslund (de sidste to ord har ikke med sikkerhed kunnet tydes måske Præste-Arkiv). Herover er der ligeledes med håndskrift anført noget, der formentlig er et navn, men som heller ikke er læseligt. Enkefru Jespersen kan være enken efter Thomas Andreas Jespersen, der overtog præsteembedet i Hundslund efter Jens Møller Vogelius i 1861 og havde det indtil sin død i Hvis antagelsen er rigtig, er bogen formodentlig overdraget fra privateje til præsteembedet kort efter Man fornemmer historiens vingesus, når man åbner den gamle ritualbog. Bogen er udgivet samme år som Christian IV s datter Leonora Christine (hende med Jammers Minde) bliver løsladt fra sit 22-årige fangenskab i Blåtårn. Med sine 328 år på bagen er bogen dobbelt så gammel som grundloven af 1849 og ikke mindre end 12 regenter har siddet på den danske trone siden bogen udkom. Kirkeritualerne er i mellemtiden revideret flere gange, senest i

8 Arrangementer Minikonfirmanderne slutter af Vi har nået vejs ende og slutter af med en gudstjeneste i Hundslund kirke. Minikonfirmanderne har sammen med Therese, kirkesanger, og Sonja, præst, forberedt gudstjenesten, og vi inviterer alle, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og alle andre, til at være med. Efter gudstjenesten serveres en lille forfriskning i Kirkehuset. Gudstjenesten er tirsdag den 19. marts kl i Hundslund kirke. Samtale om tro og kristendom Kom og vær med til at stille spørgsmål til den kristne tro. Hvad tror vi på? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Næste gang tager vi gudstjenesten op som emne. Hvorfor er den, som den er? Kan den laves om? Det er ikke alle spørgsmål, der kan svares klart og entydigt på, og heldigvis for det, for det er de ubesvarede spørgsmål, der fører samtalen videre og åbner op for nye. Formen er fri og uforpligtende, og alle kan være med. Der kræves ikke tilmelding på forhånd. Vi mødes næste gang: Torsdag den 18. april, kl i Kirkehuset i Hundslund. Løvspringstur Vi kører ud i det spæde forår med kurs mod Rørbæk Sø. Turen går gennem De stærke Jyders land, og vi besøger en af kirkerne i området og hører om den og om De stærke Jyder. Vi kører gennem smuk natur og gør stop på udvalgte steder. Vi drikker kaffe på Restaurant Rørbæk Sø. Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er velkomne til at deltage i turen, som er gratis, dog med undtagelse af kaffen, som deltagerne betaler af egen lomme. Tilmelding til Sonja Nicolaisen, tlf eller , senest torsdag den 11. april. Turen finder sted lørdag den 20. april, med opsamling kl ved stationen i Odder, kl ved Torrild kirke, og kl ved Hundslund kirke. Vi er hjemme igen senest kl. 18. K-dage i foråret K-dagene afholdes i Kirkehuset i Hundslund. Det er meningen med K-dagene at skabe et kirkeligt rum for samvær og samtale, gerne inspireret af en gæst fra lokalsamfundet eller med tilknytning til kirkerne og sognene på anden vis. Alle er velkomne til at deltage, nuværende såvel 8

9 som tidligere beboere i sognene. Der serveres kaffe og kage undervejs. K-dagene afholdes første torsdag i hver måned, dog ikke i april. Vi mødes som følger: Torsdag den 2. maj, kl : Dagens gæst er endnu ikke bestemt. Torsdag den 6. juni, kl : Vi begynder med gudstjeneste i Hundslund kirke. Pilgrimsvandring i Sondrup Bakker Det er skik at holde en særlig gudstjeneste, når pilgrimme vandrer ud mod deres hellige mål i det fjerne. Det gør vi også forud for pilgrimsvandringen i Sondrup Bakker, nemlig i Hundslund kirke. Vores vandring er dog ikke så lang, ca. 12 km, og vi vender tilbage til udgangspunktet. Undervejs får vi en forfriskning, og når vi vender tilbage får vi noget at spise, inden vi skilles igen. Der er ingen tilmelding man kan bare møde op med vandreskoene på. Har man ikke bentøj til at vandre med, er man også velkommen til bare at deltage i gudstjenesten. Bent Lind, Torrild, og Erling Karlsson, Hundslund, har tilrettelagt turen. Lørdag den 4. maj kl Hundslund kirke. Gudstjeneste i det grønne I år afholdes Odder Provstis fælles pinsegudstjeneste på plænen ved Odder Kirke og Kirkecenter. Gudstjenesten planlægges og afvikles af provstiets præster i fællesskab. Man skal selv medbringe noget at sidde på. Efter gudstjenesten byder Od- 9

10 der sogns menighedsråd på kaffe, te, øl og vand, som man kan nyde til den medbragte frokost. I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i kirken. 2. pinsedag, mandag den 20. maj kl , ved Odder Kirke. Konfirmand i 2013/14 Kommende konfirmander i Hundslund og Torrild sogne indbydes sammen med deres forældre til et informationsmøde om konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2013/14. Mødet afholdes den 22. maj. Alle elever fra Hundslund og Torrild sogne, som går i 8. klasse på skolerne i Odder i 2013/14, vil få invitation til mødet, som bliver afholdt i Kirkehuset i Hundslund. Et tilsvarende informationsmøde vil blive afholdt på samme tidspunkt for konfirmander og forældre i de andre oplandssogne i Odder Provsti. Da vi ikke på forhånd kan vide, hvem der vil konfirmeres, vil alle potentielle konfirmander få invitationen. Forårskoncert i Torrild kirke Hele det musikalske personale ved Torrild kirke indbyder til forårskoncert, hvor de vil spille og synge for os med foråret og den tidlige sommer som inspiration. Også Torrild Kirkekor deltager i koncerten. Kom og hør de mange perler af musik og sang, som findes hos os helt lokalt. Der vil også blive sunget et par fællessalmer. Alle er velkomne til koncerten. Der er fri entre. Søndag den 26. maj kl Torrild kirke. Ring gerne til mig, sognepræst Sonja Nicolaisen, hvis I har spørgsmål, på tlf Møde om konfirmation i 2014, onsdag den 22. maj kl , Kirkehuset, Hundslund. 10

11 Lam symboliserer påskens budskab Sakset fra Vi spiser lam til påske, fordi det er forårsmad, som symboliserer påskens budskab. Jesus blev ofret som et uskyldigt lam. De første kristne var jøder, ligesom Jesus selv var det. Når de skulle forklare, hvorfor Jesus døde på korset, var det oplagt at sammenligne med den jødiske påskefest, hvor man fejrer israelitternes befrielse fra slaveriet i Egypten. Her fortælles det, at Gud sendte ti plager over egypterne for at presse Farao til at frigive israelitterne. Den sidste plage var dødens engel, som gik gennem landet og i hvert hus slog den førstefødte ihjel. Dødens engel gik forbi israelitternes huse, fordi Moses havde fået bud om, at de skulle slagte et lam og smøre dets blod på dørstolperne. Ordet påske kommer af det hebraiske pesah, som betyder forbigang. Påske er, at døden går forbi. Det uskyldige blod reddede altså israelitterne, ligesom Jesus død på korset redder mennesket fra at skulle dø uden håb om evigt liv. Syndebuk Begrebet syndebuk har vi fra et ritual, som jøderne gennemførte ved den årlige fest jom hakkipur. Præsterne ved templet fandt en lydefrit lam. Det vil sige et smukt, sundt og fejlfrit lam. De tog det med til byens grænse. Her lagde de alle folkets synder på det uskyldige dyr og jog det ud i ørkenen. Det blev gjort til syndebuk, til det dyr som bar menneskers synder og tog straffen for dem. Syndebukken er derfor også et godt billede på, hvad Jesus død betyder. Lammet som symbol på Jesus I Bibelen kaldes Jesus flere steder Guds lam. Lammet bliver brugt som symbol på Jesus i salmer og i kirkekunst. I kalkmalerier, altertavler og glasmosaikker kan man ofte finde et hvidt lam med en rød fane, som symboliserer Jesus efter opstandelsen. lammets hvide farve er uskyldens og renhedens farve, mens den røde farve i fanen minder om blodet, som Jesus udgød i korsfæstelsen. 11

12 Opslagstavle Besøg Hvis nogen ønsker besøg, eller ved om nogen, der gerne vil have besøg af præsten, er I altid velkomne til at ringe til mig på tlf eller Henvendelser og samtaler er omfattet af præstens tavshedspligt. Besøgene kræver ingen speciel anledning. Efterlysning Præsten har hørt en lille fugl synge om, at der i forbindelse med åbning af kirkegårdsdiget syd for Hundslund Kirke op mod Kirkehuset blev fundet en sølvkæde mellem de gamle sten. Hvis det er rigtigt, og hvis kæden er gammel, har den status af danefæ og skal registreres af Nationalmuseet. Finder man danefæ, får man altid en dusør. Hvis nogen kender til det eventuelle fund, eller måske kan aflive rygtet,er I meget velkomne til at kontakte sognepræst Sonja Nicolaisen,tlf Præstens ferie og fravær Jeg holder ferie i dagene april samt maj. Desuden holder jeg ferie i perioden 25. maj - 4. juni. Mandag er min faste fridag, og da træffes jeg ikke med sikkerhed. I mit fravær passes embedet af sognepræst Hanna Nissen, Gosmer- Halling, tlf , mail 12 Gospeldag Lørdag den 2. februar var der liv og glade dage i Kirkehuset. Der blev øvet gospelsang af en stor flok på ca. 40 sangglade mænd og kvinder, som kirkernes organist Philip Hoe og kirkesanger Therese Tomshøj lokkede masser af gospeltoner ud af. Resultatet af dagens anstrengelser blev fremført i Hundslund Kirke, hvor en stor skare var mødt op for at høre dagens gospelkor. Tak til medlemmer af menighedsrådet, som sørgede godt for sangernes forplejning hele dagen.

13 Opslagstavle Din folkekirke Folkekirken har fået et nyt, fælles logo, som alle institutioner og enheder under Den danske Folkekirke frit kan benytte. Det kan anvendes på breve, publikationer, foldere, plakater og lignende. Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til Gud og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme. Danske Kirkedage 2013 Danske Kirkedage i Aalborg foregår i Aalborg Kongres- og Kulturcenter på havnefronten og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? i Aalborg maj 2013! Læs mere på og på facebook.com/kirkedage. Se spændende programmer om Folkekirkens liv i det østjyske. Alle udsendelser kan desuden ses på youtube.com/ folkekirkeinfo TV2 Østjylland: Torsdag kl , Fredag kl , Søndag kl Kanal Østjylland: Fredag kl

14 Kalender Oversigt over arrangementer Tirsdag 19. marts Tirsdag 19. marts Mini-konfirmander IV, Kirkehuset, Hundslund Afslutning for mini-konfirmander, Hundslund kirke Torsdag 4. april OBS! Ingen K-dag Torsdag 18. april Samtaleaften om tro og kristendom. Kirkehuset, Hundslund Lørdag 20. april Løvspringstur gennem De stærke Jyders land Opsamling Stationen i Odder Opsamling Torrild kirke Opsamling Hundslund kirke Torsdag 2. maj K-dag. Kirkehuset, Hundslund Lørdag 4. maj Gudstjeneste og pilgrimsvandring i Sondrup Bakker fra Hundslund kirke Mandag 20. maj Pinsegudstjeneste i det fri, på plænen ved Odder kirke Onsdag 22. maj Møde for konfirmander 2014, og forældre. Kirkehuset, Hundslund Søndag 26. maj Forårskoncert i Torrild kirke Torsdag 6. juni K-dag. Kirkehuset, Hundslund 14

15 Adresser Sognepræst: Graver: Kirketjener: Hundslund og Torrild kirker: Sonja Nicolaisen Præstekontoret, Landevejen 5, 8350 Hundslund Tlf eller Træffes ikke med sikkerhed om mandagen. Privatadresse: Smedegade 91B, 8700 Horsens Hundslund og Torrild kirker: Jens T. Pedersen Graverkontoret, Bilsbækvej 34, Ørting, 8300 Odder Tlf Træffes ikke søndag. Hundslund kirke: Folmer Christiansen, Landevejen 5, 8350 Hundslund Tlf Fungerer tillige som gravermedhjælper ved begge kirker. Træffes ikke mandag. Torrild kirke: Jens Erik Sørensen, Haldshavevej 226, Torrild, 8300 Odder Tlf Kirkeværge: Hundslund kirke: Preben Østergaard, Landevejen 22, 8350 Hundslund Tlf Torrild kirke: Karen Kristiansen, Vandværksvej 4, Torrild, 8300 Odder Tlf Formand for menighedsrådet: Hundslund: Carsten Juhl Jensen, Tudsdamvej 17, 8350 Hundslund Tlf Torrild: Bjarne Funch Skipper, Krogstrupvej 1, Torrild, 8300 Odder Tlf

16 Gudstjenester i Hundslund og Torrild kirker Hundslund Torrild Tirsdag 19. marts Søndag 24. marts Palmesøndag Torsdag 28. marts Skærtorsdag Fredag 29. marts Langfredag Søndag 31. marts Påskedag Mandag 1. april 2. påskedag Ingen Ingen Søndag 7. april 1. s. e. påske 9.00 HN Ingen Søndag 14. april 2. s. e. påske Søndag 21. april 3. s. e. påske Ingen Fredag 26. april Bededag Søndag 28. april 4. s. e. påske Ingen Lørdag 4. maj Pilgrimsvandring Søndag 5. maj 5. s. e. påske Ingen Torsdag 9. maj Kr. Himmelfartsdag 9.00 HN Ingen Søndag 12. maj 6. s. e. påske Ingen Ingen Søndag 19. maj Pinsedag Mandag 20. maj 2. pinsedag Søndag 26. maj Trinitatis søndag Ingen Søndag 2. juni 1. s. e. trin. Ingen Ingen Torsdag 6. juni K-dag Søndag 9. juni 2. s. e. trin Søndag 16. juni 3. s. e. trin Søndag 23. juni 4. s. e. trin Ingen Søndag 30. juni 5. s. e. trin. Ingen Ingen Søndag 7. juli 6. s. e. trin. Ingen Kirkebladet omdeles i 2013 i følgende uger: 12, 26, 38, 49. Ansvarshavende: Sonja Nicolaisen Layout: PRo2Com og Tankestreg Tryk: Kolind Bogtrykkeri Hvor intet andet er anført, forestås gudstjenesten af Sonja Nicolaisen = våbenhuskaffe HN = Hanna Nissen 1 Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander 2 Torrild Kirkekor medvirker ved gudstjenesten 3 Pilgrimsgudstjeneste forud for vandring i Sondrup Bakker 4 Odder Provsti holder fælles gudstjeneste i det fri ved Odder Kirke 5 Forårskoncert

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 2 Årgang 2 Marts juni 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Jes Elnif Ingen fødes med et had til andre på grund af deres hudfarve, baggrund eller religion. Mennesker skal lære at hade

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 44. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2014 Hvorfor spiser vi lam til påske? Hvorfor pynter vi op med påskeæg og giver hinanden æg af chokolade? Ofte gør vi ting som vi slet ikke tænker

Læs mere

Nr. 2 Årgang 3 Marts juni 2015. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Nr. 2 Årgang 3 Marts juni 2015. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 2 Årgang 3 Marts juni 2015 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne I gode kristne, som bygger og bor i dette sogn! Jeg meddeler jer herved venligst, at vor nådigste herre, Hans kongelige Majestæt,

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr.2 Årgang 4 Marts juni 2016 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Jes Elnif Musik og sang har for mange mennesker en unik evne til at fremkalde følelser og erindringer. Fremskreden demenssygdom

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr.3 Årgang 4 Juni - september 2016 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Sonja Nicolaisen Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle, de mange fuglesving, der sker op under Herrens

Læs mere

Nr.1 Årgang 4 December marts 2015/2016. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Nr.1 Årgang 4 December marts 2015/2016. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr.1 Årgang 4 December marts 2015/2016 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Julemorgen 2014 Guds søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå, hans vugge stod på jord foruden gænge. Guds Himmeriges

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 3 Juni september 2015 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Billede gengivet med venlig tilladelse af Bibelselskabet. Foto: Rune Hansen Fotomanipulation: Lotte Lyng Den revolutionerende

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 1 September december 2013 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen Præsten skriver Gudstjenesten er gammeldags og kedelig Det er dem, der ikke hører musikken,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kerneværdi 1 Vi vil leve af dåb og nadver

Kerneværdi 1 Vi vil leve af dåb og nadver Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

Nr. 1 Årgang 3 December - marts 2014/2015. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Nr. 1 Årgang 3 December - marts 2014/2015. Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 1 Årgang 3 December - marts 2014/2015 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne For rosen nu jeg kvæder om kap med himlens hær. En jomfru var hans moder, Maria ren og skær. I ham brød lyset frem midt

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 3 September-december 2015 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Sonja Nicolaisen Dåb Og da mejetærskeren kørte forbi, tabte den noget på asfaltvejen, og det blev ikke trådt på,

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 1 Årgang 1 December - marts 2012/2013 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Karin Karlsson Det var bedre, hvis du kunne komme på samme tid, sagde ræven. Hvis du for eksempel kom klokken

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag Findes der noget bedre end at samles omkring et godt måltid mad sammen med gode venner?

Prædiken til Skærtorsdag Findes der noget bedre end at samles omkring et godt måltid mad sammen med gode venner? Prædiken til Skærtorsdag 2013 Findes der noget bedre end at samles omkring et godt måltid mad sammen med gode venner? Vi er samlet i dag i vores gudstjeneste her omkring et måltid. Et ganske særligt måltid.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

KORS OG KÆRLIGHED KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

KORS OG KÆRLIGHED KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET KORS OG KÆRLIGHED KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KORSET Når man går ind i en kirke, ser man ofte et kors over alteret eller et andet sted i kirkerummet. Korset er et symbol på Jesu lidelse og

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere