Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne"

Transkript

1 Nr. 2 Årgang 1 Marts juni 2013 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen

2 Vi som levede i koncentrationslejrene mindes dem, der gik rundt og trøstede de andre, som gav deres sidste stykke brød væk. De var måske ikke så mange, men de er bevis på, at man kan tage alt fra et menneske undtagen én ting: frihed til at vælge attitude i enhver given situation. Viktor Frankl ( ), østrigsk psykiater og overlevende efter holocaust

3 Præsten skriver Påsken virker I tiden lige efter revolutionen i Rusland i 1917 spillede folkeoplysningen en stor rolle. Det russiske folk skulle dannes på ny. Den nyvalgte kommissær for folkeoplysning og undervisning stod for opgaven, og han holdt en dag tale for en stor forsamling af borgere i Moskva. Zar-tidens værdier var blevet væltet over ende, og kommissæren langede ud efter den forældede gudstro, som revolutionen havde gjort op med. Gudstroen var skabt af kapitalismen, slog han fast den var opium for folket, som Karl Marx havde hævdet, og revolutionen havde overvundet og ganske modbevist den. Efter foredraget var der lejlighed til debat, men hvert indlæg måtte højst vare 5 minutter. En ung præst lidt genert og uanselig af ydre meldte sig på talerlisten, og kommissæren så på ham med et blik, der afspejlede hans foragt for den unge præst. Jeg minder om, at De ikke må tale i mere end 5 minutter, sagde han til præsten, som svarede: Jeg skal gøre det ganske kort. Præsten gik på talerstolen, rettede blikket mod den store forsamling og sagde: Brødre og søstre! Kristus er opstanden. Hvorefter forsamlingen svarede i kor: Ja, Han er sandelig opstanden! Præsten forlod talerstolen han havde ikke mere at sige. Mødet blev hævet øjeblikkeligt, fortælles det. De to sætninger, som præsten og forsamlingen hilste på hinanden med, er de påskeråb, der lyder i den ortodokse kirke påskenat. Sådan har de lydt siden tidernes morgen, og ingen revolution kunne undertrykke dem. Det tog mindre end 5 minutter at modbevise revolutionens påstand om, at gudstroen var overvundet. Så sikkert som amen i kirken Højtiderne kommer med ligeså stor sikkerhed som de ortodokse påskeråb og som solen, der går ned og står op igen. Højtiderne binder os sammen. Vi mødes, vi fester sammen, og frem for alt gør vi alle sammen det samme, hvad enten vi bor i København eller Ringkøbing, i Skagen eller Gedser. 3

4 Om kort tid kommer påsken. Af alle højtider er påsken den vigtigste i den kristne kirke og for den kristne menighed. Påsken kommer sammen med foråret, første søndag efter første fuldmåne efter forårssolhverv! Det er lige så sikkert som amen i kirken. Og med påsken kommer foråret. I tiden op til påske ser jeg ingen forjagethed, ingen hæsblæsende kamp for at nå det hele og ingen udmattethed, når selve dagen kommer. Påsken kommer med sol og spirende vækster, og der kastes nyt lys på alt og alle. Påske i vores eget liv Vi bygger vores tro på fortællingen om Jesu Kristi fødsel, død og opstandelse. Julen er fejringen af hans fødselsdag. I påsken gennemlever vi hans død og opstandelse, og det gør vi også i vores eget liv. Vi gennemlever Skærtorsdags svigt og gudsforladthed, Langfredags lidelse og død og påskelørdags sorg. Vi gør det måske mange gange i løbet af livet, og jo ældre, vi bliver, jo mere fortrolige bliver vi med den bevægelse. Vi slæber os gennem mørket og sorgen, og det kan tage lang tid, men vi ved godt, at en dag bliver det påske igen i vores liv. Vi ved godt, at lyset vender tilbage, for vi har erfaret det flere gange. Sådan er livet så viseligt indrettet, at det giver os erfaringer, vi kan bygge videre på. Opstandelsen har ingen vidner, men den har virkning. Den er som lyset, som ikke er spor håndgribeligt, men dog mærker vi virkningen af det. Vi bevæges af den opstandne Jesus Kristus som af et solstrejf og en forårsbrise. Glædelig påske! Sognepræst, Sonja Nicolaisen 4

5 Historien om en bog Af Folmer Christiansen, kirketjener ved Hundslund kirke I 2011 trådte Annie Kyed Jensen tilbage fra sit mangeårige virke som sognepræst i Hundslund og Torrild sogne, og præsteboligen på Oldrupvej kom til at stå tom. I huset befandt sig en del effekter, som tilhører præsteembedet, bl.a. en mindre bogsamling. Blandt bøgerne gemte der sig helt uventet en lille historisk perle, en gammel læderindbundet bog med flere hundrede år på bagen. Bogens titel er Danmarks og Norgis Ritualbog, udgivet i Enevældens indførelse i Danmark i 1660 og de tiltag, der fulgte i kølvandet heraf, resulterede i væsentlige ændringer for kirken, gejstligheden og menighederne i landet. Enevældens grundlov, Kongeloven fra 1665, giver i princippet uindskrænket magt til kongen, også over kirken. Kongen opfattes som Guds repræsentant på jorden og er kun ansvarlig over for Gud. Det er nu lagt i kongens hænder at foretage udnævnelser til de kirkelige embeder. Samtidig pålægges præsterne en række verdslige opgaver i forbindelse med f.eks. skatteinddrivning og folketælling. I tiden efter enevældens indførelse tog man fat på at skabe ensartethed på retsområdet. Det skete med Danske Lov (1683). Loven gjorde op med den tid- 5

6 ligere retsopdeling af landet i et jysk, et sjællandsk og et skånsk retsområde. I Danske Lov samles endelig hele lovgivningen, inklusiv kirkeretten. Her fastslås også det stadig gældende trosgrundlag for den danske kirke, nemlig Bibelen, den apostolske, den nikænske og den athanasianske Trosbekendelse, den augsburgske Bekendelse i dens oprindelige form og Luthers lille katekismus. Kirkens ceremonier Ved enevældens indførelse afholdtes kirkens ceremonier, ifølge Kirkeordinansen (den Danske reformationskirkes grundlov ) af 1539, efter den orden og skik som fulgtes i Vor Frue Kirke i København. I Danske Lovs 2. bog, der indeholder 23 kapitler om religion og gejstlighed holder man sig til den hidtidige praksis hvad kirkeritualerne angår. Der var dog også på dette område et ønske om en præcisering og større ensartethed. Det førte til udarbejdelsen af Danmarks og Norgis Kirkeritual. Bogen er på 388 sider og indeholder følgende 11 kapitler: 1. Om Gudstjeneste i Kirken, 2. Om Daaben, 3. Om Barselskvinder, Jordemødre og Kvindernes Kirkegang efter deres Barselsseng, 4. Om Skriftemaal og Afløsning, 5. Om Kristi Nadvers Sakramente, 6. Hvorledes med syge, anfægtede, besatte og Misdædere skal omgaas, 7. Om Bandsættelse og afløsning af Band, 8. Om Ægteskab, 9. Om Lig og Begravelse, 10. Om Bispe- og Præstevielse, 11. Hvorledes Provsterne beskikkes. Ifølge kongens forord indeholder bogen alt det som henhører til gudstjenestens sag og kirkeceremonierne i vore riger Danmark og Norge og som enten ikke vedkommer loven (Danske Lov) eller ikke behandles udførligt heri. Som det ses, omhandler bogen ikke alene selve kirkeritualerne, men giver også anvisninger på, hvordan præsten skal forholde sig i forskellige situationer. Flere af kapiteloverskrifterne, f.eks. kap. 6 og 7, afspejler tydeligt en helt anden historisk virkelighed. Der er næppe i dag præster i den danske folkekirke, der beskæftiger sig med ting som djævlebesættelse og bandlysning eller afløsning heraf. Et andet eksempel, der heldigvis heller ikke længere er aktuelt her i landet, er 6

7 anvisninger på, hvordan præsten trøster og lindrer en forbryder, der føres til retterstedet, bl.a.: Hvis præsten fornemmer nogen frygt eller angst hos synderen, skal han lade give ham vin, fordi Gud selv har befalet, at man skal give de bedrøvede vin, som skal omkomme, så de må forglemme deres elendighed på jorden, og ikke mere tænke på deres jammer og ulykke. I forlængelse af ritualbogen blev der udfærdiget en ny alterbog og biskoppen over Fyn, Thomas Kingo, der også havde væsentlig indflydelse på udarbejdelsen af ritualbogen, fik i 1683 til opgave at udarbejde en ny salmebog. Efter en del tovtrækkeri og flere forslag udkom endelig i 1699 Dend forordnede Ny Kirke-Psalme- Bog, der herefter tages i brug i alle landets kirker. Som det fremgår, sker der i slutningen af 1600-tallet en næsten fuldstændig udskiftning af kirkens grundbøger. Bogen foræres til Hundslund kirke Hvordan denne originaludgave af den gamle ritualbog er kommet i præsteembedets eje fremgår af en håndskreven notits på bogens første blad: Af Enkefru Jespersen overladt som gave til Hundslund (de sidste to ord har ikke med sikkerhed kunnet tydes måske Præste-Arkiv). Herover er der ligeledes med håndskrift anført noget, der formentlig er et navn, men som heller ikke er læseligt. Enkefru Jespersen kan være enken efter Thomas Andreas Jespersen, der overtog præsteembedet i Hundslund efter Jens Møller Vogelius i 1861 og havde det indtil sin død i Hvis antagelsen er rigtig, er bogen formodentlig overdraget fra privateje til præsteembedet kort efter Man fornemmer historiens vingesus, når man åbner den gamle ritualbog. Bogen er udgivet samme år som Christian IV s datter Leonora Christine (hende med Jammers Minde) bliver løsladt fra sit 22-årige fangenskab i Blåtårn. Med sine 328 år på bagen er bogen dobbelt så gammel som grundloven af 1849 og ikke mindre end 12 regenter har siddet på den danske trone siden bogen udkom. Kirkeritualerne er i mellemtiden revideret flere gange, senest i

8 Arrangementer Minikonfirmanderne slutter af Vi har nået vejs ende og slutter af med en gudstjeneste i Hundslund kirke. Minikonfirmanderne har sammen med Therese, kirkesanger, og Sonja, præst, forberedt gudstjenesten, og vi inviterer alle, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og alle andre, til at være med. Efter gudstjenesten serveres en lille forfriskning i Kirkehuset. Gudstjenesten er tirsdag den 19. marts kl i Hundslund kirke. Samtale om tro og kristendom Kom og vær med til at stille spørgsmål til den kristne tro. Hvad tror vi på? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Næste gang tager vi gudstjenesten op som emne. Hvorfor er den, som den er? Kan den laves om? Det er ikke alle spørgsmål, der kan svares klart og entydigt på, og heldigvis for det, for det er de ubesvarede spørgsmål, der fører samtalen videre og åbner op for nye. Formen er fri og uforpligtende, og alle kan være med. Der kræves ikke tilmelding på forhånd. Vi mødes næste gang: Torsdag den 18. april, kl i Kirkehuset i Hundslund. Løvspringstur Vi kører ud i det spæde forår med kurs mod Rørbæk Sø. Turen går gennem De stærke Jyders land, og vi besøger en af kirkerne i området og hører om den og om De stærke Jyder. Vi kører gennem smuk natur og gør stop på udvalgte steder. Vi drikker kaffe på Restaurant Rørbæk Sø. Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er velkomne til at deltage i turen, som er gratis, dog med undtagelse af kaffen, som deltagerne betaler af egen lomme. Tilmelding til Sonja Nicolaisen, tlf eller , senest torsdag den 11. april. Turen finder sted lørdag den 20. april, med opsamling kl ved stationen i Odder, kl ved Torrild kirke, og kl ved Hundslund kirke. Vi er hjemme igen senest kl. 18. K-dage i foråret K-dagene afholdes i Kirkehuset i Hundslund. Det er meningen med K-dagene at skabe et kirkeligt rum for samvær og samtale, gerne inspireret af en gæst fra lokalsamfundet eller med tilknytning til kirkerne og sognene på anden vis. Alle er velkomne til at deltage, nuværende såvel 8

9 som tidligere beboere i sognene. Der serveres kaffe og kage undervejs. K-dagene afholdes første torsdag i hver måned, dog ikke i april. Vi mødes som følger: Torsdag den 2. maj, kl : Dagens gæst er endnu ikke bestemt. Torsdag den 6. juni, kl : Vi begynder med gudstjeneste i Hundslund kirke. Pilgrimsvandring i Sondrup Bakker Det er skik at holde en særlig gudstjeneste, når pilgrimme vandrer ud mod deres hellige mål i det fjerne. Det gør vi også forud for pilgrimsvandringen i Sondrup Bakker, nemlig i Hundslund kirke. Vores vandring er dog ikke så lang, ca. 12 km, og vi vender tilbage til udgangspunktet. Undervejs får vi en forfriskning, og når vi vender tilbage får vi noget at spise, inden vi skilles igen. Der er ingen tilmelding man kan bare møde op med vandreskoene på. Har man ikke bentøj til at vandre med, er man også velkommen til bare at deltage i gudstjenesten. Bent Lind, Torrild, og Erling Karlsson, Hundslund, har tilrettelagt turen. Lørdag den 4. maj kl Hundslund kirke. Gudstjeneste i det grønne I år afholdes Odder Provstis fælles pinsegudstjeneste på plænen ved Odder Kirke og Kirkecenter. Gudstjenesten planlægges og afvikles af provstiets præster i fællesskab. Man skal selv medbringe noget at sidde på. Efter gudstjenesten byder Od- 9

10 der sogns menighedsråd på kaffe, te, øl og vand, som man kan nyde til den medbragte frokost. I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i kirken. 2. pinsedag, mandag den 20. maj kl , ved Odder Kirke. Konfirmand i 2013/14 Kommende konfirmander i Hundslund og Torrild sogne indbydes sammen med deres forældre til et informationsmøde om konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2013/14. Mødet afholdes den 22. maj. Alle elever fra Hundslund og Torrild sogne, som går i 8. klasse på skolerne i Odder i 2013/14, vil få invitation til mødet, som bliver afholdt i Kirkehuset i Hundslund. Et tilsvarende informationsmøde vil blive afholdt på samme tidspunkt for konfirmander og forældre i de andre oplandssogne i Odder Provsti. Da vi ikke på forhånd kan vide, hvem der vil konfirmeres, vil alle potentielle konfirmander få invitationen. Forårskoncert i Torrild kirke Hele det musikalske personale ved Torrild kirke indbyder til forårskoncert, hvor de vil spille og synge for os med foråret og den tidlige sommer som inspiration. Også Torrild Kirkekor deltager i koncerten. Kom og hør de mange perler af musik og sang, som findes hos os helt lokalt. Der vil også blive sunget et par fællessalmer. Alle er velkomne til koncerten. Der er fri entre. Søndag den 26. maj kl Torrild kirke. Ring gerne til mig, sognepræst Sonja Nicolaisen, hvis I har spørgsmål, på tlf Møde om konfirmation i 2014, onsdag den 22. maj kl , Kirkehuset, Hundslund. 10

11 Lam symboliserer påskens budskab Sakset fra Vi spiser lam til påske, fordi det er forårsmad, som symboliserer påskens budskab. Jesus blev ofret som et uskyldigt lam. De første kristne var jøder, ligesom Jesus selv var det. Når de skulle forklare, hvorfor Jesus døde på korset, var det oplagt at sammenligne med den jødiske påskefest, hvor man fejrer israelitternes befrielse fra slaveriet i Egypten. Her fortælles det, at Gud sendte ti plager over egypterne for at presse Farao til at frigive israelitterne. Den sidste plage var dødens engel, som gik gennem landet og i hvert hus slog den førstefødte ihjel. Dødens engel gik forbi israelitternes huse, fordi Moses havde fået bud om, at de skulle slagte et lam og smøre dets blod på dørstolperne. Ordet påske kommer af det hebraiske pesah, som betyder forbigang. Påske er, at døden går forbi. Det uskyldige blod reddede altså israelitterne, ligesom Jesus død på korset redder mennesket fra at skulle dø uden håb om evigt liv. Syndebuk Begrebet syndebuk har vi fra et ritual, som jøderne gennemførte ved den årlige fest jom hakkipur. Præsterne ved templet fandt en lydefrit lam. Det vil sige et smukt, sundt og fejlfrit lam. De tog det med til byens grænse. Her lagde de alle folkets synder på det uskyldige dyr og jog det ud i ørkenen. Det blev gjort til syndebuk, til det dyr som bar menneskers synder og tog straffen for dem. Syndebukken er derfor også et godt billede på, hvad Jesus død betyder. Lammet som symbol på Jesus I Bibelen kaldes Jesus flere steder Guds lam. Lammet bliver brugt som symbol på Jesus i salmer og i kirkekunst. I kalkmalerier, altertavler og glasmosaikker kan man ofte finde et hvidt lam med en rød fane, som symboliserer Jesus efter opstandelsen. lammets hvide farve er uskyldens og renhedens farve, mens den røde farve i fanen minder om blodet, som Jesus udgød i korsfæstelsen. 11

12 Opslagstavle Besøg Hvis nogen ønsker besøg, eller ved om nogen, der gerne vil have besøg af præsten, er I altid velkomne til at ringe til mig på tlf eller Henvendelser og samtaler er omfattet af præstens tavshedspligt. Besøgene kræver ingen speciel anledning. Efterlysning Præsten har hørt en lille fugl synge om, at der i forbindelse med åbning af kirkegårdsdiget syd for Hundslund Kirke op mod Kirkehuset blev fundet en sølvkæde mellem de gamle sten. Hvis det er rigtigt, og hvis kæden er gammel, har den status af danefæ og skal registreres af Nationalmuseet. Finder man danefæ, får man altid en dusør. Hvis nogen kender til det eventuelle fund, eller måske kan aflive rygtet,er I meget velkomne til at kontakte sognepræst Sonja Nicolaisen,tlf Præstens ferie og fravær Jeg holder ferie i dagene april samt maj. Desuden holder jeg ferie i perioden 25. maj - 4. juni. Mandag er min faste fridag, og da træffes jeg ikke med sikkerhed. I mit fravær passes embedet af sognepræst Hanna Nissen, Gosmer- Halling, tlf , mail 12 Gospeldag Lørdag den 2. februar var der liv og glade dage i Kirkehuset. Der blev øvet gospelsang af en stor flok på ca. 40 sangglade mænd og kvinder, som kirkernes organist Philip Hoe og kirkesanger Therese Tomshøj lokkede masser af gospeltoner ud af. Resultatet af dagens anstrengelser blev fremført i Hundslund Kirke, hvor en stor skare var mødt op for at høre dagens gospelkor. Tak til medlemmer af menighedsrådet, som sørgede godt for sangernes forplejning hele dagen.

13 Opslagstavle Din folkekirke Folkekirken har fået et nyt, fælles logo, som alle institutioner og enheder under Den danske Folkekirke frit kan benytte. Det kan anvendes på breve, publikationer, foldere, plakater og lignende. Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til Gud og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme. Danske Kirkedage 2013 Danske Kirkedage i Aalborg foregår i Aalborg Kongres- og Kulturcenter på havnefronten og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: Menneske, hvor er du? i Aalborg maj 2013! Læs mere på og på facebook.com/kirkedage. Se spændende programmer om Folkekirkens liv i det østjyske. Alle udsendelser kan desuden ses på youtube.com/ folkekirkeinfo TV2 Østjylland: Torsdag kl , Fredag kl , Søndag kl Kanal Østjylland: Fredag kl

14 Kalender Oversigt over arrangementer Tirsdag 19. marts Tirsdag 19. marts Mini-konfirmander IV, Kirkehuset, Hundslund Afslutning for mini-konfirmander, Hundslund kirke Torsdag 4. april OBS! Ingen K-dag Torsdag 18. april Samtaleaften om tro og kristendom. Kirkehuset, Hundslund Lørdag 20. april Løvspringstur gennem De stærke Jyders land Opsamling Stationen i Odder Opsamling Torrild kirke Opsamling Hundslund kirke Torsdag 2. maj K-dag. Kirkehuset, Hundslund Lørdag 4. maj Gudstjeneste og pilgrimsvandring i Sondrup Bakker fra Hundslund kirke Mandag 20. maj Pinsegudstjeneste i det fri, på plænen ved Odder kirke Onsdag 22. maj Møde for konfirmander 2014, og forældre. Kirkehuset, Hundslund Søndag 26. maj Forårskoncert i Torrild kirke Torsdag 6. juni K-dag. Kirkehuset, Hundslund 14

15 Adresser Sognepræst: Graver: Kirketjener: Hundslund og Torrild kirker: Sonja Nicolaisen Præstekontoret, Landevejen 5, 8350 Hundslund Tlf eller Træffes ikke med sikkerhed om mandagen. Privatadresse: Smedegade 91B, 8700 Horsens Hundslund og Torrild kirker: Jens T. Pedersen Graverkontoret, Bilsbækvej 34, Ørting, 8300 Odder Tlf Træffes ikke søndag. Hundslund kirke: Folmer Christiansen, Landevejen 5, 8350 Hundslund Tlf Fungerer tillige som gravermedhjælper ved begge kirker. Træffes ikke mandag. Torrild kirke: Jens Erik Sørensen, Haldshavevej 226, Torrild, 8300 Odder Tlf Kirkeværge: Hundslund kirke: Preben Østergaard, Landevejen 22, 8350 Hundslund Tlf Torrild kirke: Karen Kristiansen, Vandværksvej 4, Torrild, 8300 Odder Tlf Formand for menighedsrådet: Hundslund: Carsten Juhl Jensen, Tudsdamvej 17, 8350 Hundslund Tlf Torrild: Bjarne Funch Skipper, Krogstrupvej 1, Torrild, 8300 Odder Tlf

16 Gudstjenester i Hundslund og Torrild kirker Hundslund Torrild Tirsdag 19. marts Søndag 24. marts Palmesøndag Torsdag 28. marts Skærtorsdag Fredag 29. marts Langfredag Søndag 31. marts Påskedag Mandag 1. april 2. påskedag Ingen Ingen Søndag 7. april 1. s. e. påske 9.00 HN Ingen Søndag 14. april 2. s. e. påske Søndag 21. april 3. s. e. påske Ingen Fredag 26. april Bededag Søndag 28. april 4. s. e. påske Ingen Lørdag 4. maj Pilgrimsvandring Søndag 5. maj 5. s. e. påske Ingen Torsdag 9. maj Kr. Himmelfartsdag 9.00 HN Ingen Søndag 12. maj 6. s. e. påske Ingen Ingen Søndag 19. maj Pinsedag Mandag 20. maj 2. pinsedag Søndag 26. maj Trinitatis søndag Ingen Søndag 2. juni 1. s. e. trin. Ingen Ingen Torsdag 6. juni K-dag Søndag 9. juni 2. s. e. trin Søndag 16. juni 3. s. e. trin Søndag 23. juni 4. s. e. trin Ingen Søndag 30. juni 5. s. e. trin. Ingen Ingen Søndag 7. juli 6. s. e. trin. Ingen Kirkebladet omdeles i 2013 i følgende uger: 12, 26, 38, 49. Ansvarshavende: Sonja Nicolaisen Layout: PRo2Com og Tankestreg Tryk: Kolind Bogtrykkeri Hvor intet andet er anført, forestås gudstjenesten af Sonja Nicolaisen = våbenhuskaffe HN = Hanna Nissen 1 Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander 2 Torrild Kirkekor medvirker ved gudstjenesten 3 Pilgrimsgudstjeneste forud for vandring i Sondrup Bakker 4 Odder Provsti holder fælles gudstjeneste i det fri ved Odder Kirke 5 Forårskoncert

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag 11. 10. 9. 5. 26. Sidste Søndag i Kirkeåret 3. Kirkebladet Vorgod-Barde & Fjelstervang 14. 13. 12. 16. 17. 15. 8. 7. 18. 19. 6. 22. Søndag efter Trinitatis Alle Helgens Dag 20. 21. 23. 24. 25. 1. Søndag

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2 Forår 2012 33. årgang nr. 2 Kirkebladet For løjt Sogn Får med lam ved Åbæk Efterskole. Racen er Shropshire, som bruges til bekæmpelse af græs i Normannsgran. Foto: Hans E. Lock Samtale Sognepræsten står

Læs mere

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade 8, 9560

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg.

KIRKEBLADET. Gravstenen og egetræet. Påske, pinse og mange andre begivenheder. Den første påske. Bromme - Pedersborg. Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Årgang 56 nr. 1 Marts - April - Maj 2015 Gravstenen og egetræet Artikel på side 8 Påske, pinse og mange andre begivenheder Side 2, 3, 4, 5, 12, 13 og bagsiden Den første

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død Lukket på grund af glæde Sådan stod der på et skilt i en butik i København d. 5. maj 1945: Lukket på grund af glæde. Engang imellem har vi brug for at standse op i vores travle liv, og spørge, hvad livet

Læs mere

Ikast Kirke. Tema: Påskefejring. Den dejligste morgen. Påske i Jerusalem. Ortodoks påske i Isenvad. Et udråbstegn midt i vores by. Side 2.

Ikast Kirke. Tema: Påskefejring. Den dejligste morgen. Påske i Jerusalem. Ortodoks påske i Isenvad. Et udråbstegn midt i vores by. Side 2. Ikast Kirke april 2014 Den dejligste morgen Side 2 Ortodoks påske i Isenvad Side 4 Påske i Jerusalem Side 6 Et udråbstegn midt i vores by Side 3 Tema: Påskefejring tema dejligste Den dejligste morgen Sidst

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 KFUM og KFUK samler 1200 unge til landsfestivallen Wonderful Days i Hjørring i juli Foto: Christian Roar Pedersen Troen Jesus er Kristus er grundbekendelsen

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BUSK 2010 Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. BUSK 2010 Indholdsfortegnelse BUSK 2010 Indholdsfortegnelse Bibeltekster til 22. søndag efter trinitatis (B)... 3 Forord... 4 GUD VENDER ALTING PÅ HOVEDET, Børnegudstjeneste for 5-10-årige... 5 I KORSETS TEGN, Ungdomsgudstjeneste...

Læs mere