MENNESKER OG MENIGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKER OG MENIGHED"

Transkript

1 MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 94 * Årets konfirmander har fremstillet dette lille kunstværk. Det er en samling af de værker, de producerede i deres arbejde med deres konfirmationsvers/-ord. Materialet er træplanker fra et gammelt kirkegulv og genbrugsmateriale af forskellig art.

2 MENNESKER OG MENIGHED Side 2 OSTED VALGMENIGHED Formand: Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130 Viby Sj., Tlf ; Præst: Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4320 Lejre, tlf , mobiltlf ; Organist: Kirsten Frandsen, tlf ; Kasserer: Ib Algot Nielsen, Lejrevej 84, 4320 Lejre, tlf ; Gravere: Hjemmeside: Osted: Janni Hansen, tlf / ; Allerslev: Bruce Kiely, tlf ; Øvrige styrelse: Isabel Hansen, tlf ; Sinne Jakobsen, tlf ; Inge Ernst Kølle, tlf / , Benny Majborn, tlf ; Dorte Thorgaard Petersen, tlf ; Merete Zibrandtsen, (næstformand), tlf ; Osted Valgmenighed er en menighed inden for den danske folkekirke med ca. 400 medlemmer. Valgmenigheden er oprettet i 1924 og er af Grundtvigsk observans. Valgmenighedens aktiviteter er primært tre månedlige gudstjenester, som holdes i Osted og Allerslev kirker. Menigheden holder desuden en række folkelige og kirkelige møder. Alle er velkomne til valgmenighedens gudstjenester og møder. MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed, udkommer mindst 4 gange årligt. Udgiver: Osted Valgmenighed Tryk: Fila Offset Aps, 2690 Karlslunde Redaktion: Laura Lundager Jensen og Benny Majborn, tlf ; Redaktionen af dette nr. er afsluttet den 10.juli 2015

3 MENNESKER OG MENIGHED Side 3 Prædiken 2. søndag efter trinitatis Lukas 14,16 23 På skolerne i Lejre oplever 20 % af eleverne i kl. at de ofte er eller en gang i mellem føler sig ensomme i skolen. Det er et skræmmende billede af nutidens og fremtidens fællesskaber. For ensomhed er alt andet end det bare at være alene. At være alene, kan være skønt, og noget vi mennesker har brug for og henter god energi fra. Men at være alene, er kun skønt, når vi ved at nogen venter på os. Ensomheden er kendetegnet ved uvisheden. At der netop ikke er nogen, der med sikkerhed venter, og med den ensomhed følger en angst. Når unge er bange for at blive ensomme, er det ikke helt uden grund. Vores samfund og tilværelse er præget af et udtalt ønske om, at hvert enkelt menneske skal kunne klare sig selv. At hvert menneske skal være uafhængigt og skal kunne magte tilværelsen på egen hånd. Og det er godt nok, det er godt man er bevidst om, hvad man kan og vil og også i en tidlig alder. Når bare vi også er opmærksomme på at spørge til, hvad vi har af fælles potentialer, som vi i indbyrdes afhængighed kan løfte ud fra. For når vi ikke er afhængige af andre mennesker bliver den sociale kontakt et aktivt valg, og muligheden for at der ikke er nogen, der vælger én er reelt til stede. I den personlige friheds navn ligger også friheden til at vælge sine venner og kæreste. Og friheden til at vælge dem fra. I frihedens navn er den mellemmenneskelige kontakt ikke længere givet for os. Den er ikke en nødvendighed, men en mulighed. Men så alligevel lige så livsvigtig som den altid har været. I det frie valgs hellige navn har vi mistet forståelsen for at fællesskabet er livsnødvendigt. Vores liv bliver skabt af samvær med den anden og vores identitet bliver formet at den andens reaktion på os. Derfor er ensomheden fortærende på en meget konkret måde. Og angsten er vores værste fjende. For begynder angsten at gnave i os, kan vores samvær blive krampagtigt og skabe netop det som er angstens objekt. Afstanden til den anden, som kan ende som et livsvilkår, der er svært at ændre. Fortællingen til i dag handler om at blive inviteret med i et fællesskab og vigtigheden af at tage imod invitationen. Og det er en vigtig og fin invitation og jo ikke mindst, når den kommer fra Vorherre.

4 MENNESKER OG MENIGHED Side 4 Men fortællingens pointer er, at det er tydeligt, at det er der nogen der ikke fatter og som vi hører, har de alle sammen gode grunde til at sige nej en har fået en sød kone og skal lige nyde hvedebrødsdagene, en skal ud og pløje mere jord op, så han kan blive endnu mere rig og fin osv. Men så går invitationen videre til alle dem, der ellers ikke bliver spurgt. De fattige og tiggerne, de ekskluderede, de ensomme. Alle dem, der ikke er en del af fællesskabet, dem der normalt ikke får invitationen til at træde ind og sætte sig til højbords. På den måde bliver fortællingen vigtig, fordi den kommer til at tale ind også i vores samfund i dag. For Vorherres invitation er også invitationen til dem, der ikke er i inderkreds eller måske netop til dem. Netop til den ensomme og den der frygter at blive det. Og pointen er også vigtig, når den alene rettes mod kirken. For selvom vi jo nok synes, vi gør vort til at invitere, holder den os fast på, at det ikke er nok bare at sende kirkebladet afsted med tid og sted for gudstjenester og arrangementer. Men automatikken sættes nødvendigvis i gang, når bare kirken trykker invitationer. For invitationen garanterer jo ikke, vi selv deltager, men den garanterer heller ikke for, at vi husker at ringe på hos naboen, eller standse op foran den fremmede og invitere dem med. Med evangeliet sættes vi dels til selv at tage imod invitationen, men desuden at tage på os også at invitere dem, der ikke normalt føler sig inviteret, og det er så radikalt ment, at vi faktisk også sættes til at invitere dem, der ikke vidste de ønskede invitationen. Det sidste var ikke en del af evangeliefortællingen. Men sagen er vist den, at der i ensomhedens sørgelige navn er kommet et lag mere ind. For angsten for ikke at være en del af noget har fået alt for mange mennesker til at lukke sig inde i sig selv. Ensomhed og angst over al for lang tid har gjort det så svært at tage imod, at man har fravalgt invitationen. Vi har fået skabt et samfund, hvor friheden til at vælge og fravælge fællesskaber, har gjort det svært at invitere vi kan måske nok vise dem hen til det fælles vandtrug men vi kan ikke tvinge dem til at drikke eller spise måltidet. Når Jesus taler om det store festmåltid, som invitationerne er udsendt til, er det måltid, der bydes os, det vores

5 MENNESKER OG MENIGHED Side 5 tilværelse mangler, men som vi måske i dag ikke er klar over og måske endda forsværger, at vi mangler. Ikke desto mindre er invitationen absolut. Invitationen til at tage imod Guds kærlighed og binde os til et fællesskab, der tager friheden fra os og forpligter os på hinanden er ikke et valg, men et bud, vi må adlyde, hvis vi vil livet. Invitationen til at se Vorherres syn på os, som mennesker, der har håb og styrke og evne til at fylde noget ved bordet. Elsket og favnet i en kærlighed, der elsker med netop kærlighedens nødvendighed og ikke frihedens valgmulighed. Og invitationen er dobbelt for den lyder til os, men understreger også samtidig, at den fra os skal gå videre ud til vores næste. Og også til den ensomme, og den der har lukket sig om sig selv i sin ensomhed. Og til dem der gik selv og endte i grøften og ikke kan komme op og den der gik selv og nu sidder på slottet, men ikke har nogen at sidde der med. Men det væsentligste er, at invitationen ikke er et valg, men et påbud for at Du skal elske din næste, kan vi ikke komme uden om som nødvendighed for Vorherre og for os. Amen llj Buemænd Buemændene er fra Osted kirke. Det er nogle stenhoveder, som buerne i kirken tilsyneladende hviler på. Tænk, hvor meget de har måttet lægge ører til gennem de mange hundrede år, de har båret på buerne i kirken. Velkommen til nyt medlem Ingrid Ilselil Stephansen, Viby Dåb 19. april i Osted kirke: Alfred Dahl Nielsen, søn af Anne Katrine og Jeppe Dahl Nielsen, Osted Vielse 22. juni i Osted kirke: Thomas Prickles og Charlotte Bang Hansen, Osted/England Bisættelse Maren Kirstine Hansen, Osted, blev den 18. juni bisat fra Osted kirke

6 MENNESKER OG MENIGHED Side 6 Osted Valgmenigheds årsmøde 2015 blev afholdt fredag den 24. april på Osted Fri og Efterskole. Efter generalforsamlingen, som startede kl. 17, var der fællesspisning, og aftenen sluttede med en sangtime ledet af Christian Hougaard Jakobsen. I sin beretning på generalforsamlingen omtalte Ove Korsgaard bl.a. at sidste års tilløb til en reform af Folkekirkens styrelse var slået fejl. Det var femte gang, det ikke var lykkedes, hvilket Ove beklagede, da han gerne havde set, at kirken selv og ikke staten styrer kirken. Selv blandt liberale var der meget delte meninger, hvilket Ove gav flere eksempler på. Et andet emne, der havde optaget formanden og styrelsen det forløbne år er inddrivelsen af medlemsbidrag i valgmenigheden. Hidtil har SKAT jo oplyst den skattepligtige indtægt til valgmenighedens kasserer. Men det ønsker SKAT ikke længere at gøre. Selv om det så ud til at gode kræfter kunne hjælpe os, er det endt med, at vi fremover kommer til at følge en ny model for inddrivelse af medlemsbidrag, som styrelsen har udarbejdet. Den nye model samt en vejledning til den er beskrevet i et brev, der snart sendes ud til alle medlemmer. I korte træk går den ud på, at det enkelte medlem giver valgmenighedens kasserer fuldmagt til at se medlemmets skattemappe på skat.dk. Her vil kassereren få adgang til medlemmets skattepligtige indkomst og kun den. Der er etableret et hjælpehold, som kan bistå medlemmerne med at give fuldmagten inde på skat.dk mod en kop kaffe. Medlemmer, der ikke har en elektronisk skattemappe, skal selv opgive deres skattepligtige indkomst senest den 1. november til kassereren. Ove berettede endvidere om, at styrelsen har talt om tidligere tiders aktiviteter i menigheden samt om vi evt. skulle genoptage dem. Udlandsrejser vil vi f.eks. gerne genoptage, jf. præstens beretning nedenfor. Det kommende år sættes der også andre nye aktiviteter i værk: Der etableres eftermiddagsmøder, hvor medlemmer på skift kan fortælle om forskellige emner. Formålet er blandt andet, at medlemmerne kan lære hinanden bedre at kende, da de nu om dage kommer fra et større opland end lige Osted og omegn. Eftermiddagene er især rettet mod den ældre generation, da de er placeret torsdag eftermiddage mellem kl. 15 og Men alle er velkomne. Ove nævnte også det ildebefindende, Laura fik under gudstjenesten skærtorsdagsaften og bemærkede, at vi i menigheden er meget taknemmelige for alt det, Laura gør for os alle sammen, men at Laura skal sørge for ikke at presse sig selv for hårdt. Ove sluttede med at takke for det gode arbejde og samarbejde, som mange bidrager til. Laura Lundager Jensen indledte sin beretning med at fremhæve, at dette var hendes 13. årsberetning i valgmenigheden. Men at hun godt mente, at hun kunne tillade sig at blive som præst

7 MENNESKER OG MENIGHED Side 7 lidt endnu, da andre præster har været der længere. Hun var fortsat glad for at være præst på stedet pga. den gode kirkegang, den gode salmesang, de søde konfirmander og tilslutningen til arrangementerne. Men hun fremhævede også nødvendigheden af at spørge sig selv og hinanden, om det er godt nok, det vi gør. Vi gør det jo så godt, at mange melder sig ind uden at have et ønske om at deltage aktivt i fællesskabet. Men blot for at være medlem af det. Spørgsmålet er, om det er godt nok? Eller om fællesskabet så er mere af navn end af gavn? Om året der var gået fremhævede Laura følgende: Gudstjenesterne som er en fornøjelse pga. den gode kirkegang. Foredragsarrangementerne hvor både 90 års jubilæet, vores almindelige møder samt højskoleaftnerne har været gode. Musikarrangementerne, som Kirsten tager sig af de er til glæde for mange. Der er 16 konfirmander i år og det er meget berigende og en glæde for Laura at undervise dem. Børn og ungearrangementerne. Og så vendte Laura tilbage til temaet om vi tager godt nok vare på menighedens fællesskab: Torsdagsmøderne, som Ove også var inde på, lanceres til efteråret. I første omgang vil Kai Michelsen, Klara Korsgaard og Laura selv fortælle om udvalgte emner. Ove vil etablere en studiekreds om danmarkshistorien efter reformationen i anledning af Lutheråret i Endvidere skal vi til Berlin næste forår. Vi har både Ove og Isabel med indgående kendskab til den by. Det bliver en rejse med historiske temaer over nogle dage. Det bliver den 14. til den 17. april Laura indskærpede, at vi alle hver især skal huske at invitere andre med indenfor til arrangementerne, så vi sikrer os, at vi alle vil hinanden for fællesskabets skyld men også set i lyset af den ensomhed, vi ved, at mange mennesker kæmper med. Vi er ca. 400 medlemmer heraf ca. 300 voksne. Ofte møder dog kun de 40, der er her i dag, op. Hvordan får vi de øvrige med? Vi har alle et medansvar. Laura sluttede med at takke for det gode samarbejde og for den venlige opmærksomhed, da hun blev syg. Ove Korsgaard gennemgik regnskabet for 2014, som udviser et overskud på kr. Overskuddet blev større end budgetteret, og der blev således mere end kompenseret for underskuddet i Hermed er formuen øget til kr. plus værdien af præsteboligen, Langetoften 1, som fortsat er ubelånt. Regnskabet blev godkendt. Medlemsbidraget blev fastsat uændret til 1,25% af den skattepligtige indkomst. Til styrelsen genvalgtes Dorte Thorgaard Petersen og Merete Zibrandtsen, og i stedet for Stine Oppfeldt, som ikke modtog genvalg, valgtes Inge Kølle. Valgene gælder for 2 år. Som suppleant til styrelsen genvalgtes Iris gyldenkærne og i stedet for Inge Kølle, som blev valgt til styrelsen, valg

8 MENNESKER OG MENIGHED Side 8 tes Jane Hilkjær Lauridsen som ny suppleant. Valgene gælder for 1 år. Som revisor genvalgtes Erik Gyldenkærne for 2 år, og som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Olsen for 1 år. Generalforsamlingen sluttede med tak til Stine Oppfeldt for hendes store indsats i styrelsen gennem 14 år. dtp/bm Ny i styrelsen Inge Ernst Kølle Jeg er ny i styrelsen, men bestemt ikke ny i valgmenigheden i Osted. Selvom jer er opvokset på en gård på Als, har valgmenigheden altid været en del af mit univers. Min mor stammer fra Åvang i Lejre, hvor min morfar Einar Nielsen var snedkermester. Jeg mener min mor har fortalt at mine morforældre var med fra valgmenighedens begyndelse. Mine forældre blev viet i Allerslev kirke, hvor siden mine morforældre og flere andre familiemedlemmer er blevet begravet fra. Jeg husker et besøg i mit barndomshjem som noget særligt, nemlig da Valdemar Hansen kom på besøg. Jeg husker ham som en person, der gjorde indtryk. Da Per og jeg i 1974 flyttede til Tolstrup Gl. Skole, blev det naturligt, at vi blev en del af valgmenigheden. Vores yngste søn Stig Frederik blev døbt af Jørgen Thorgaard i 1978 og siden er både vores ældste søn Anders og Stig Frederik konfirmeret af Bodil Due, der var præst dengang. Begge drenge har gået på Osted fri og Efterskole, hvor jeg også sad i styrelsen i en årrække. Om mig selv kan jeg ellers fortælle, at jeg gik på pension for et år siden efter at have fungeret som logopæd dels på Øre Næse halsafdelingen i Køge og dels som underviser på KU på audiologopædistudiet. Jeg har dog ikke helt lagt faget på hylden, er med i nogle projekter på KU, og i efteråret skal jeg undervise på pastoralseminariet i stemmedannelse. Endelig deltager jeg gerne, når folkeuniversitetet tilbyder kurser inden for kunst og design. Per og jeg bruger en del tid sammen på at spille golf, og nu har vi fem børnebørn, som også fylder vores hverdag. Anders bor i Schweitz, hvor vi ofte tager til for at være sammen med familien der. Jeg har i flere år været suppleant i styrelsen og nu, hvor jeg har mere tid, glæder jeg mig til at gå ind i arbejdet i styrelsen. Inge Ernst Kølle

9 MENNESKER OG MENIGHED Side 9 Sommermøde Sommermøde Søndag den 30. august Søndag Efter gudstjenesten den 30. august er vi inviteret til at Efter indtage gudstjenesten aftensmaden er hos vi inviteret Solvejg og til at indtage Jørgen Olsen, aftensmaden Assenløsevej hos Solvejg 5, Osted. og Jørgen Efter middagen Olsen, Assenløsevej vil forhenværende 5, Osted. Efter udenrigsminister middagen vil Martin forhenværende Lidegaard udenrigsminister fortælle fra spørgsmålet Martin Lidegaard Hvad fortælle overraskede ud fra dig spørgsmålet som Hvad overraskede udenrigsminister? dig som udenrigsminister? Medbring ret til buffeten samt Medbring service og en glas. ret Husk til buffeten 30 kr. til samt kaffe og service kage. og glas. Husk 30 kr. til kaffe og kage. Sensommertur til Kerteminde søndag Sensommertur den 13. til september Kerteminde søndag Årets sensommerudflugt den 13. september går til Årets Kerteminde, sensommerudflugt Johannes Larsen går til museet Kerteminde, og Ladbyskibet. Johannes Larsen museet og Ladbyskibet. Program: Afgang fra Osted kl 8.00 med Program: bus til Fyn Afgang fra Osted kl 8.00 med bus til Fyn Kl Gudstjeneste i Emauskirken Kl hos Kerteminde Gudstjeneste Valgmenighed. i Emauskirken hos Efterfølgende Kerteminde skal Valgmenighed. vi høre om Efterfølgende menighedens liv skal og vi historie. høre om Frokosten menighedens spiser vi i tilstødende liv og historie. lokaler. Frokosten spiser vi i tilstødende lokaler. Herefter skal vi på Johannes Larsen Herefter museet. Kunstneren skal vi på Johannes Ida Holm Larsen museet. Mortensen Kunstneren giver os en Ida introduktion Holm og Mortensen guidet tur giver rundt os på en museet. introduktion Kaffen og en og lagkage guidet tur indtages rundt på efterfølgende museet. Kaffen i og museets lagkage Cafe. indtages efterfølgende i museets Cafe. På vejen hjem gør vi holdt ved På Ladbyskibet, vejen hjem der gør er vi Danmarks holdt ved eneste Ladbyskibet, bevarede skibsgrav der er Danmarks fra vikingetiden, eneste bevarede den er fundet skibsgrav i 1935, fra men vikingetiden, museet er den fornyligt er fundet blevet i 1935, moderniseret, men museet og man er fornyligt er i gang blevet med at moderniseret, rekonstruere skibet, og man er som i gang formentlig med at vil rekonstruere kunne søsættes skibet, om som et års formentlig tid. vil kunne søsættes om et års tid. Hjemkomst ca. kl Hjemkomst ca. kl Børn er velkomne og der vil være Børn mulighed er velkomne for at skulke og fra der vil være mulighed gudstjenesten, for at hvis skulke man fra hellere vil på gudstjenesten, fjord og bælt akvarierne hvis man hellere og se på vil sæler på fjord og marsvin og bælt akvarierne (gælder kun børn!). og se på sæler og marsvin (gælder kun børn!). Pris inkl. frokost, entreer og kaffe: 300, Pris kr. (børn inkl. frokost, gratis). entreer og kaffe: 300, kr. Tilmelding (børn gratis). senest 1. september til Isabel Tilmelding Hansen på senest mail 1. september til Isabel Hansen på eller telefon ( ). eller telefon Betaling (3054 i bussen. 1453). Betaling i bussen. Konfirmander 2016 Konfirmander Efter Høstgudstjenesten 2016 søndag den 20. Efter september Høstgudstjenesten inviteres kommende søndag den 20. september konfirmander inviteres med deres kommende forældre til konfirmander møde om årets med deres forældre til møde om årets

10 MENNESKER OG MENIGHED Side 10 konfirmandundervisning. Efter en let frokost, fortælles om tankerne bag undervisningen, og der vil også være en enkelt hands on øvelse. Der fortælles om hvad Valgmenigheden er, hvad der kræves af årets konfirmander, og hvornår og hvordan undervisningen vil være struktureret over året. Gudstjenesten er i Osted kirke og mødet afholdes i kulturhuset. Tilmelding til mødet senest den 18. september. Tanker på en torsdag I efteråret inviterer vi til eftermiddagsmøder i præsteboligen. Møderne indledes med oplæg af forskellig art, som oplæg til fælles samtale. Vi starter hver gang kl og slutter ca. kl Der serveres kaffe og kage. Torsdag den 24. september Kai Michelsen: Når grådigheden tager overhånd. Torsdag den 22. oktober Carl Nielsens toner og tanker ved Kirsten Frandsen og Laura Lundager Jensen.. Mødet er hos Kirsten og Erik Frandsen, Hovedvejen 170b., Osted. Torsdag den 19. november Klara Korsgaard: Da kvinderne kom til magten. Om kvinders valgret sat i historisk perspektiv. Torsdag den 10. december Advents møde. Regitze Zartov Rasmussen fortæller om sine to år som sygeplejerske i Diskobugten i Grønland. Husk 30 kr. til kaffen. Koncert i Osted kirke Søndag den 27. september kl synger mezzosopran Anne Brandt et udvalg af romantiske Chansons fra det 19. og 20. århundrede. Bl.a. med musik af Langlais og Elgar. Camilla Donovan akkompagnerer på orgel. Halloween gudstjeneste Torsdag den 29. oktober kl holder vi familiegudstjeneste i Osted kirke. Temaet er gru og gys og tro og tillid. Friskolens kor deltager. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i præsteboligen. Alle er velkomne. Allehelgen Søndag den 1. november fejrer vi Alle helgens aften. Efter Gudstjenesten kl i Osted kirke inviteres til kaffe og kage hos Ove og Klara Korsgaard i Valore. Efter kaffen vil Lisbeth Smedegaard Andersen tale om salmer i vores tid.

11 MENNESKER OG MENIGHED Side 11 Efterårsmøde på Stevns den 4. oktober 2015 Efterårsmøde på Stevns den 4. oktober 2015 Turen går til Berlin den april 2016 Til april arrangerer Valgmenigheden en tur til Berlin. Turen går til Berlin den april 2016 Til april arrangerer Valgmenigheden en tur til Berlin. Stevns Valgmenighed Vandrigsvej 22, 4660 Store Heddinge Stevns Valgmenighed inviterer de Stevns sjællandske Valgmenighed valgmenigheder til Vandrigsvej efterårsmøde 22, på 4660 Stevns, Store hvor Heddinge vi både vil fejre jubilæumsåret for komponisten Stevns Carl Nielsen Valgmenighed samt det, inviterer at Stevns de Klint i sjællandske 2014 kom på valgmenigheder Unescos liste som til efterårsmøde verdensarv. på Stevns, hvor vi både vil fejre Dagsprogram: jubilæumsåret for komponisten Carl Kl Nielsen Gudstjeneste samt det, at i Stevns Stevns Klint i 2014 Valgmenighed kom på Unescos ved Aksel liste Bording som verdensarv. Kl Spisning i menighedssalen Dagsprogram: (drikkevarer kan købes) Kl Sang Gudstjeneste og fortælling i Stevns omkring Valgmenighed Carl Nielsen ved ved Charlotte Aksel Bording Andersen og Kl. Stevnskoret Spisning (foregår i menighedssalen i kirken) (drikkevarer Kl Kaffe kan og købes) kage (i Kl. menighedssalen) Sang og fortælling omkring Carl Kl Nielsen Foredrag: ved Charlotte Stevns Andersen Klint og Stevnskoret Verdensarv ved (foregår geolog i kirken) Kirsten Føns (i Kl. menighedssalen) Kaffe og kage (i menighedssalen) Kl Farvel Kl. Pris pr. person Foredrag: 190 kr. Stevns Klint Verdensarv Tilmelding til ved Laura geolog Lundager Kirsten Jensen Føns (i menighedssalen) senest den 14. september Kl Farvel Pris pr. person 190 kr. Et foreløbigt program byder på: Byvandring i indre by, Besøg på det jødiske museum, Guidet tur i Stasifængslet Hohenschoenhausen, Et Tematisk foreløbigt cykeltur, program Rundtur byder på på: det Byvandring historiske museum i indre by, og Besøg der vil på absolut det jødiske også være museum, tid til besøg Guidet på tur hyggelige i Stasifængslet Bierstuben Hohenschoenhausen, og anden hygge. Tematisk cykeltur, Rundtur på det historiske Et endeligt museum program med og der adresse vil absolut på også hotel være og flyafgange tid til besøg kommer på hyggelige i næste nr. Bierstuben af Mennesker og og anden Menighed. hygge. Tilmeldingsfrist er den 1. november, Et men endeligt sig gerne program til tidligere, med adresse hvis I er på hotel interesseret, og flyafgange så vi kan kommer begynde i næste at nr. af forhandle Mennesker rabatter. og Menighed. Vi tilstræber en pris Tilmeldingsfrist på ca kr. Prisen er den inkluderer 1. november, rejse, men overnatning sig gerne samt til tidligere, entreer. hvis I er interesseret, så vi kan begynde at forhandle Ansvarlige rabatter. for rejsen Vi er tilstræber Isabel, Ove en og pris på Laura ca kr. Prisen inkluderer rejse, overnatning samt entreer. Ansvarlige for rejsen er Isabel, Ove og Laura

12 Returadresse: Osted Valgmenighed, Lejrevej 84, 4320 Lejre B Valgmenighedens kalender Ved gudstjenesterne prædiker Laura Lundager Jensen, med mindre andet er anført Søndag 2/8 Gudstjeneste kl Osted kirke Søndag 16/8 Gudstjeneste kl Allerslev kirke Søndag 30/8 Gudstjeneste kl Osted kirke Med sommermøde, se side 9 Søndag 13/9 Sensommerudflugt til Kerteminde og omegn, se side 9 Søndag 20/9 Høstgudstjeneste kl Osted kirke Konfirmandindskrivning, se side 9 10 Torsdag 24/9 Torsdag med tanker kl Kai Michelsen: Når grådigheden tager overhånd, se side 10 søndag 27/9 Gudstjeneste kl Osted Kirke v. Niels Thomsen Søndag 27/9 Koncert i Osted kirke kl med Anne Brandt og Camilla Donovan, se side 10 Søndag 4/10 Gudstjeneste kl Allerslev kirke Søndag 4/10 Efterårsmøde på Stevns i de Sjællandske valgmenigheder, se side 11 Søndag 11/10 Gudstjeneste kl Osted kirke Torsdag 22/10 Torsdag med tanker: kl Carls Nielsens toner og tanker. Kirsten Frandsen og Laura Lundager Jensen. Mødet afholdes hos Kirsten og Erik Frandsen, se side10 Søndag 25/10 Gudstjeneste kl Osted kirke Torsdag 29/10 Halloween gudstjeneste Kl Osted kirke Friskolens kor medvirker, se side 10 Søndag 1/11 Allehelgens gudstjeneste kl Osted kirke Med efterfølgende møde, se side 10

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 95 * Berlin er Europas mest moderne hovedstad, Siden murens fald har byen udviklet sig i alle retninger. Monumentale bygninger genoprejst efter

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 86 * Helligånden er ikke til at gribe og heller ikke helt at begribe. Alligevel aner vi, hvad der tales om, når vi i trosbekendelsen siger, at vi tror på Helligånden,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 99 * Høstgudstjenesten 2016 Side 2 MENNESKER OG MENIGHED Side 3 Formand: OSTED VALGMENIGHED Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130 Viby Sj., Tlf. 2616 6788; ove@dpu.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 87 * Engang sad dette ansigt på indersiden af Højerup kirkes kor og lyttede andægtigt (og kritisk) til, hvad præsten havde på hjerte. Efter

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 91 * Hans Kjær. Kors i Osted kulturhus. MENNESKER OG MENIGHED Side 2 OSTED VALGMENIGHED Formand: Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130 Viby Sj.,

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 92 * Julenat, Hjorthede kirke, Anita Houvenaeghel. MENNESKER OG MENIGHED Side 2 OSTED VALGMENIGHED Formand: Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 93 * Dette blads forsidebillede er et af de pop-up kunstværker, der for tiden flytter ind og ud af byrummet i København - uden afsender og kun

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 89 * Poul Ørsted Pedersens bud på påskeforkyndelsen. MENNESKER OG MENIGHED Side 2 OSTED VALGMENIGHED Formand: Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris Mad med mening 2017 Hvor? Christianshus Hvornår? 1. torsdag i måneden, kl. 17.30-20.00 (med mindre andet er nævnt i programmet) Program (standard) Kl. 17.30: Fællessange, aftensmad, kaffe Ca. kl. 18.30:

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 97 * Forventning Skulpturen Forventning af Keld Moseholm står i strålekælderen under Odense Universitetshospital. Med titlen formuleres gennem den lille runde mand,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 98 * Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725 Konfirmationstale 2016 402, 192, 68, Linedanser, 725 1 + 1 = 2, 2 + 2 =4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16 der er tal over alt, I skal regne og jeg tror at I kommer til at stå i valget, om det skal være regning som

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2016 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere