MENNESKER OG MENIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKER OG MENIGHED"

Transkript

1 MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed Nr. 94 * Årets konfirmander har fremstillet dette lille kunstværk. Det er en samling af de værker, de producerede i deres arbejde med deres konfirmationsvers/-ord. Materialet er træplanker fra et gammelt kirkegulv og genbrugsmateriale af forskellig art.

2 MENNESKER OG MENIGHED Side 2 OSTED VALGMENIGHED Formand: Ove Korsgaard, Valorevej 59, 4130 Viby Sj., Tlf ; Præst: Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, Osted, 4320 Lejre, tlf , mobiltlf ; Organist: Kirsten Frandsen, tlf ; Kasserer: Ib Algot Nielsen, Lejrevej 84, 4320 Lejre, tlf ; Gravere: Hjemmeside: Osted: Janni Hansen, tlf / ; Allerslev: Bruce Kiely, tlf ; Øvrige styrelse: Isabel Hansen, tlf ; Sinne Jakobsen, tlf ; Inge Ernst Kølle, tlf / , Benny Majborn, tlf ; Dorte Thorgaard Petersen, tlf ; Merete Zibrandtsen, (næstformand), tlf ; Osted Valgmenighed er en menighed inden for den danske folkekirke med ca. 400 medlemmer. Valgmenigheden er oprettet i 1924 og er af Grundtvigsk observans. Valgmenighedens aktiviteter er primært tre månedlige gudstjenester, som holdes i Osted og Allerslev kirker. Menigheden holder desuden en række folkelige og kirkelige møder. Alle er velkomne til valgmenighedens gudstjenester og møder. MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgmenighed, udkommer mindst 4 gange årligt. Udgiver: Osted Valgmenighed Tryk: Fila Offset Aps, 2690 Karlslunde Redaktion: Laura Lundager Jensen og Benny Majborn, tlf ; Redaktionen af dette nr. er afsluttet den 10.juli 2015

3 MENNESKER OG MENIGHED Side 3 Prædiken 2. søndag efter trinitatis Lukas 14,16 23 På skolerne i Lejre oplever 20 % af eleverne i kl. at de ofte er eller en gang i mellem føler sig ensomme i skolen. Det er et skræmmende billede af nutidens og fremtidens fællesskaber. For ensomhed er alt andet end det bare at være alene. At være alene, kan være skønt, og noget vi mennesker har brug for og henter god energi fra. Men at være alene, er kun skønt, når vi ved at nogen venter på os. Ensomheden er kendetegnet ved uvisheden. At der netop ikke er nogen, der med sikkerhed venter, og med den ensomhed følger en angst. Når unge er bange for at blive ensomme, er det ikke helt uden grund. Vores samfund og tilværelse er præget af et udtalt ønske om, at hvert enkelt menneske skal kunne klare sig selv. At hvert menneske skal være uafhængigt og skal kunne magte tilværelsen på egen hånd. Og det er godt nok, det er godt man er bevidst om, hvad man kan og vil og også i en tidlig alder. Når bare vi også er opmærksomme på at spørge til, hvad vi har af fælles potentialer, som vi i indbyrdes afhængighed kan løfte ud fra. For når vi ikke er afhængige af andre mennesker bliver den sociale kontakt et aktivt valg, og muligheden for at der ikke er nogen, der vælger én er reelt til stede. I den personlige friheds navn ligger også friheden til at vælge sine venner og kæreste. Og friheden til at vælge dem fra. I frihedens navn er den mellemmenneskelige kontakt ikke længere givet for os. Den er ikke en nødvendighed, men en mulighed. Men så alligevel lige så livsvigtig som den altid har været. I det frie valgs hellige navn har vi mistet forståelsen for at fællesskabet er livsnødvendigt. Vores liv bliver skabt af samvær med den anden og vores identitet bliver formet at den andens reaktion på os. Derfor er ensomheden fortærende på en meget konkret måde. Og angsten er vores værste fjende. For begynder angsten at gnave i os, kan vores samvær blive krampagtigt og skabe netop det som er angstens objekt. Afstanden til den anden, som kan ende som et livsvilkår, der er svært at ændre. Fortællingen til i dag handler om at blive inviteret med i et fællesskab og vigtigheden af at tage imod invitationen. Og det er en vigtig og fin invitation og jo ikke mindst, når den kommer fra Vorherre.

4 MENNESKER OG MENIGHED Side 4 Men fortællingens pointer er, at det er tydeligt, at det er der nogen der ikke fatter og som vi hører, har de alle sammen gode grunde til at sige nej en har fået en sød kone og skal lige nyde hvedebrødsdagene, en skal ud og pløje mere jord op, så han kan blive endnu mere rig og fin osv. Men så går invitationen videre til alle dem, der ellers ikke bliver spurgt. De fattige og tiggerne, de ekskluderede, de ensomme. Alle dem, der ikke er en del af fællesskabet, dem der normalt ikke får invitationen til at træde ind og sætte sig til højbords. På den måde bliver fortællingen vigtig, fordi den kommer til at tale ind også i vores samfund i dag. For Vorherres invitation er også invitationen til dem, der ikke er i inderkreds eller måske netop til dem. Netop til den ensomme og den der frygter at blive det. Og pointen er også vigtig, når den alene rettes mod kirken. For selvom vi jo nok synes, vi gør vort til at invitere, holder den os fast på, at det ikke er nok bare at sende kirkebladet afsted med tid og sted for gudstjenester og arrangementer. Men automatikken sættes nødvendigvis i gang, når bare kirken trykker invitationer. For invitationen garanterer jo ikke, vi selv deltager, men den garanterer heller ikke for, at vi husker at ringe på hos naboen, eller standse op foran den fremmede og invitere dem med. Med evangeliet sættes vi dels til selv at tage imod invitationen, men desuden at tage på os også at invitere dem, der ikke normalt føler sig inviteret, og det er så radikalt ment, at vi faktisk også sættes til at invitere dem, der ikke vidste de ønskede invitationen. Det sidste var ikke en del af evangeliefortællingen. Men sagen er vist den, at der i ensomhedens sørgelige navn er kommet et lag mere ind. For angsten for ikke at være en del af noget har fået alt for mange mennesker til at lukke sig inde i sig selv. Ensomhed og angst over al for lang tid har gjort det så svært at tage imod, at man har fravalgt invitationen. Vi har fået skabt et samfund, hvor friheden til at vælge og fravælge fællesskaber, har gjort det svært at invitere vi kan måske nok vise dem hen til det fælles vandtrug men vi kan ikke tvinge dem til at drikke eller spise måltidet. Når Jesus taler om det store festmåltid, som invitationerne er udsendt til, er det måltid, der bydes os, det vores

5 MENNESKER OG MENIGHED Side 5 tilværelse mangler, men som vi måske i dag ikke er klar over og måske endda forsværger, at vi mangler. Ikke desto mindre er invitationen absolut. Invitationen til at tage imod Guds kærlighed og binde os til et fællesskab, der tager friheden fra os og forpligter os på hinanden er ikke et valg, men et bud, vi må adlyde, hvis vi vil livet. Invitationen til at se Vorherres syn på os, som mennesker, der har håb og styrke og evne til at fylde noget ved bordet. Elsket og favnet i en kærlighed, der elsker med netop kærlighedens nødvendighed og ikke frihedens valgmulighed. Og invitationen er dobbelt for den lyder til os, men understreger også samtidig, at den fra os skal gå videre ud til vores næste. Og også til den ensomme, og den der har lukket sig om sig selv i sin ensomhed. Og til dem der gik selv og endte i grøften og ikke kan komme op og den der gik selv og nu sidder på slottet, men ikke har nogen at sidde der med. Men det væsentligste er, at invitationen ikke er et valg, men et påbud for at Du skal elske din næste, kan vi ikke komme uden om som nødvendighed for Vorherre og for os. Amen llj Buemænd Buemændene er fra Osted kirke. Det er nogle stenhoveder, som buerne i kirken tilsyneladende hviler på. Tænk, hvor meget de har måttet lægge ører til gennem de mange hundrede år, de har båret på buerne i kirken. Velkommen til nyt medlem Ingrid Ilselil Stephansen, Viby Dåb 19. april i Osted kirke: Alfred Dahl Nielsen, søn af Anne Katrine og Jeppe Dahl Nielsen, Osted Vielse 22. juni i Osted kirke: Thomas Prickles og Charlotte Bang Hansen, Osted/England Bisættelse Maren Kirstine Hansen, Osted, blev den 18. juni bisat fra Osted kirke

6 MENNESKER OG MENIGHED Side 6 Osted Valgmenigheds årsmøde 2015 blev afholdt fredag den 24. april på Osted Fri og Efterskole. Efter generalforsamlingen, som startede kl. 17, var der fællesspisning, og aftenen sluttede med en sangtime ledet af Christian Hougaard Jakobsen. I sin beretning på generalforsamlingen omtalte Ove Korsgaard bl.a. at sidste års tilløb til en reform af Folkekirkens styrelse var slået fejl. Det var femte gang, det ikke var lykkedes, hvilket Ove beklagede, da han gerne havde set, at kirken selv og ikke staten styrer kirken. Selv blandt liberale var der meget delte meninger, hvilket Ove gav flere eksempler på. Et andet emne, der havde optaget formanden og styrelsen det forløbne år er inddrivelsen af medlemsbidrag i valgmenigheden. Hidtil har SKAT jo oplyst den skattepligtige indtægt til valgmenighedens kasserer. Men det ønsker SKAT ikke længere at gøre. Selv om det så ud til at gode kræfter kunne hjælpe os, er det endt med, at vi fremover kommer til at følge en ny model for inddrivelse af medlemsbidrag, som styrelsen har udarbejdet. Den nye model samt en vejledning til den er beskrevet i et brev, der snart sendes ud til alle medlemmer. I korte træk går den ud på, at det enkelte medlem giver valgmenighedens kasserer fuldmagt til at se medlemmets skattemappe på skat.dk. Her vil kassereren få adgang til medlemmets skattepligtige indkomst og kun den. Der er etableret et hjælpehold, som kan bistå medlemmerne med at give fuldmagten inde på skat.dk mod en kop kaffe. Medlemmer, der ikke har en elektronisk skattemappe, skal selv opgive deres skattepligtige indkomst senest den 1. november til kassereren. Ove berettede endvidere om, at styrelsen har talt om tidligere tiders aktiviteter i menigheden samt om vi evt. skulle genoptage dem. Udlandsrejser vil vi f.eks. gerne genoptage, jf. præstens beretning nedenfor. Det kommende år sættes der også andre nye aktiviteter i værk: Der etableres eftermiddagsmøder, hvor medlemmer på skift kan fortælle om forskellige emner. Formålet er blandt andet, at medlemmerne kan lære hinanden bedre at kende, da de nu om dage kommer fra et større opland end lige Osted og omegn. Eftermiddagene er især rettet mod den ældre generation, da de er placeret torsdag eftermiddage mellem kl. 15 og Men alle er velkomne. Ove nævnte også det ildebefindende, Laura fik under gudstjenesten skærtorsdagsaften og bemærkede, at vi i menigheden er meget taknemmelige for alt det, Laura gør for os alle sammen, men at Laura skal sørge for ikke at presse sig selv for hårdt. Ove sluttede med at takke for det gode arbejde og samarbejde, som mange bidrager til. Laura Lundager Jensen indledte sin beretning med at fremhæve, at dette var hendes 13. årsberetning i valgmenigheden. Men at hun godt mente, at hun kunne tillade sig at blive som præst

7 MENNESKER OG MENIGHED Side 7 lidt endnu, da andre præster har været der længere. Hun var fortsat glad for at være præst på stedet pga. den gode kirkegang, den gode salmesang, de søde konfirmander og tilslutningen til arrangementerne. Men hun fremhævede også nødvendigheden af at spørge sig selv og hinanden, om det er godt nok, det vi gør. Vi gør det jo så godt, at mange melder sig ind uden at have et ønske om at deltage aktivt i fællesskabet. Men blot for at være medlem af det. Spørgsmålet er, om det er godt nok? Eller om fællesskabet så er mere af navn end af gavn? Om året der var gået fremhævede Laura følgende: Gudstjenesterne som er en fornøjelse pga. den gode kirkegang. Foredragsarrangementerne hvor både 90 års jubilæet, vores almindelige møder samt højskoleaftnerne har været gode. Musikarrangementerne, som Kirsten tager sig af de er til glæde for mange. Der er 16 konfirmander i år og det er meget berigende og en glæde for Laura at undervise dem. Børn og ungearrangementerne. Og så vendte Laura tilbage til temaet om vi tager godt nok vare på menighedens fællesskab: Torsdagsmøderne, som Ove også var inde på, lanceres til efteråret. I første omgang vil Kai Michelsen, Klara Korsgaard og Laura selv fortælle om udvalgte emner. Ove vil etablere en studiekreds om danmarkshistorien efter reformationen i anledning af Lutheråret i Endvidere skal vi til Berlin næste forår. Vi har både Ove og Isabel med indgående kendskab til den by. Det bliver en rejse med historiske temaer over nogle dage. Det bliver den 14. til den 17. april Laura indskærpede, at vi alle hver især skal huske at invitere andre med indenfor til arrangementerne, så vi sikrer os, at vi alle vil hinanden for fællesskabets skyld men også set i lyset af den ensomhed, vi ved, at mange mennesker kæmper med. Vi er ca. 400 medlemmer heraf ca. 300 voksne. Ofte møder dog kun de 40, der er her i dag, op. Hvordan får vi de øvrige med? Vi har alle et medansvar. Laura sluttede med at takke for det gode samarbejde og for den venlige opmærksomhed, da hun blev syg. Ove Korsgaard gennemgik regnskabet for 2014, som udviser et overskud på kr. Overskuddet blev større end budgetteret, og der blev således mere end kompenseret for underskuddet i Hermed er formuen øget til kr. plus værdien af præsteboligen, Langetoften 1, som fortsat er ubelånt. Regnskabet blev godkendt. Medlemsbidraget blev fastsat uændret til 1,25% af den skattepligtige indkomst. Til styrelsen genvalgtes Dorte Thorgaard Petersen og Merete Zibrandtsen, og i stedet for Stine Oppfeldt, som ikke modtog genvalg, valgtes Inge Kølle. Valgene gælder for 2 år. Som suppleant til styrelsen genvalgtes Iris gyldenkærne og i stedet for Inge Kølle, som blev valgt til styrelsen, valg

8 MENNESKER OG MENIGHED Side 8 tes Jane Hilkjær Lauridsen som ny suppleant. Valgene gælder for 1 år. Som revisor genvalgtes Erik Gyldenkærne for 2 år, og som revisorsuppleant genvalgtes Jørgen Olsen for 1 år. Generalforsamlingen sluttede med tak til Stine Oppfeldt for hendes store indsats i styrelsen gennem 14 år. dtp/bm Ny i styrelsen Inge Ernst Kølle Jeg er ny i styrelsen, men bestemt ikke ny i valgmenigheden i Osted. Selvom jer er opvokset på en gård på Als, har valgmenigheden altid været en del af mit univers. Min mor stammer fra Åvang i Lejre, hvor min morfar Einar Nielsen var snedkermester. Jeg mener min mor har fortalt at mine morforældre var med fra valgmenighedens begyndelse. Mine forældre blev viet i Allerslev kirke, hvor siden mine morforældre og flere andre familiemedlemmer er blevet begravet fra. Jeg husker et besøg i mit barndomshjem som noget særligt, nemlig da Valdemar Hansen kom på besøg. Jeg husker ham som en person, der gjorde indtryk. Da Per og jeg i 1974 flyttede til Tolstrup Gl. Skole, blev det naturligt, at vi blev en del af valgmenigheden. Vores yngste søn Stig Frederik blev døbt af Jørgen Thorgaard i 1978 og siden er både vores ældste søn Anders og Stig Frederik konfirmeret af Bodil Due, der var præst dengang. Begge drenge har gået på Osted fri og Efterskole, hvor jeg også sad i styrelsen i en årrække. Om mig selv kan jeg ellers fortælle, at jeg gik på pension for et år siden efter at have fungeret som logopæd dels på Øre Næse halsafdelingen i Køge og dels som underviser på KU på audiologopædistudiet. Jeg har dog ikke helt lagt faget på hylden, er med i nogle projekter på KU, og i efteråret skal jeg undervise på pastoralseminariet i stemmedannelse. Endelig deltager jeg gerne, når folkeuniversitetet tilbyder kurser inden for kunst og design. Per og jeg bruger en del tid sammen på at spille golf, og nu har vi fem børnebørn, som også fylder vores hverdag. Anders bor i Schweitz, hvor vi ofte tager til for at være sammen med familien der. Jeg har i flere år været suppleant i styrelsen og nu, hvor jeg har mere tid, glæder jeg mig til at gå ind i arbejdet i styrelsen. Inge Ernst Kølle

9 MENNESKER OG MENIGHED Side 9 Sommermøde Sommermøde Søndag den 30. august Søndag Efter gudstjenesten den 30. august er vi inviteret til at Efter indtage gudstjenesten aftensmaden er hos vi inviteret Solvejg og til at indtage Jørgen Olsen, aftensmaden Assenløsevej hos Solvejg 5, Osted. og Jørgen Efter middagen Olsen, Assenløsevej vil forhenværende 5, Osted. Efter udenrigsminister middagen vil Martin forhenværende Lidegaard udenrigsminister fortælle fra spørgsmålet Martin Lidegaard Hvad fortælle overraskede ud fra dig spørgsmålet som Hvad overraskede udenrigsminister? dig som udenrigsminister? Medbring ret til buffeten samt Medbring service og en glas. ret Husk til buffeten 30 kr. til samt kaffe og service kage. og glas. Husk 30 kr. til kaffe og kage. Sensommertur til Kerteminde søndag Sensommertur den 13. til september Kerteminde søndag Årets sensommerudflugt den 13. september går til Årets Kerteminde, sensommerudflugt Johannes Larsen går til museet Kerteminde, og Ladbyskibet. Johannes Larsen museet og Ladbyskibet. Program: Afgang fra Osted kl 8.00 med Program: bus til Fyn Afgang fra Osted kl 8.00 med bus til Fyn Kl Gudstjeneste i Emauskirken Kl hos Kerteminde Gudstjeneste Valgmenighed. i Emauskirken hos Efterfølgende Kerteminde skal Valgmenighed. vi høre om Efterfølgende menighedens liv skal og vi historie. høre om Frokosten menighedens spiser vi i tilstødende liv og historie. lokaler. Frokosten spiser vi i tilstødende lokaler. Herefter skal vi på Johannes Larsen Herefter museet. Kunstneren skal vi på Johannes Ida Holm Larsen museet. Mortensen Kunstneren giver os en Ida introduktion Holm og Mortensen guidet tur giver rundt os på en museet. introduktion Kaffen og en og lagkage guidet tur indtages rundt på efterfølgende museet. Kaffen i og museets lagkage Cafe. indtages efterfølgende i museets Cafe. På vejen hjem gør vi holdt ved På Ladbyskibet, vejen hjem der gør er vi Danmarks holdt ved eneste Ladbyskibet, bevarede skibsgrav der er Danmarks fra vikingetiden, eneste bevarede den er fundet skibsgrav i 1935, fra men vikingetiden, museet er den fornyligt er fundet blevet i 1935, moderniseret, men museet og man er fornyligt er i gang blevet med at moderniseret, rekonstruere skibet, og man er som i gang formentlig med at vil rekonstruere kunne søsættes skibet, om som et års formentlig tid. vil kunne søsættes om et års tid. Hjemkomst ca. kl Hjemkomst ca. kl Børn er velkomne og der vil være Børn mulighed er velkomne for at skulke og fra der vil være mulighed gudstjenesten, for at hvis skulke man fra hellere vil på gudstjenesten, fjord og bælt akvarierne hvis man hellere og se på vil sæler på fjord og marsvin og bælt akvarierne (gælder kun børn!). og se på sæler og marsvin (gælder kun børn!). Pris inkl. frokost, entreer og kaffe: 300, Pris kr. (børn inkl. frokost, gratis). entreer og kaffe: 300, kr. Tilmelding (børn gratis). senest 1. september til Isabel Tilmelding Hansen på senest mail 1. september til Isabel Hansen på eller telefon ( ). eller telefon Betaling (3054 i bussen. 1453). Betaling i bussen. Konfirmander 2016 Konfirmander Efter Høstgudstjenesten 2016 søndag den 20. Efter september Høstgudstjenesten inviteres kommende søndag den 20. september konfirmander inviteres med deres kommende forældre til konfirmander møde om årets med deres forældre til møde om årets

10 MENNESKER OG MENIGHED Side 10 konfirmandundervisning. Efter en let frokost, fortælles om tankerne bag undervisningen, og der vil også være en enkelt hands on øvelse. Der fortælles om hvad Valgmenigheden er, hvad der kræves af årets konfirmander, og hvornår og hvordan undervisningen vil være struktureret over året. Gudstjenesten er i Osted kirke og mødet afholdes i kulturhuset. Tilmelding til mødet senest den 18. september. Tanker på en torsdag I efteråret inviterer vi til eftermiddagsmøder i præsteboligen. Møderne indledes med oplæg af forskellig art, som oplæg til fælles samtale. Vi starter hver gang kl og slutter ca. kl Der serveres kaffe og kage. Torsdag den 24. september Kai Michelsen: Når grådigheden tager overhånd. Torsdag den 22. oktober Carl Nielsens toner og tanker ved Kirsten Frandsen og Laura Lundager Jensen.. Mødet er hos Kirsten og Erik Frandsen, Hovedvejen 170b., Osted. Torsdag den 19. november Klara Korsgaard: Da kvinderne kom til magten. Om kvinders valgret sat i historisk perspektiv. Torsdag den 10. december Advents møde. Regitze Zartov Rasmussen fortæller om sine to år som sygeplejerske i Diskobugten i Grønland. Husk 30 kr. til kaffen. Koncert i Osted kirke Søndag den 27. september kl synger mezzosopran Anne Brandt et udvalg af romantiske Chansons fra det 19. og 20. århundrede. Bl.a. med musik af Langlais og Elgar. Camilla Donovan akkompagnerer på orgel. Halloween gudstjeneste Torsdag den 29. oktober kl holder vi familiegudstjeneste i Osted kirke. Temaet er gru og gys og tro og tillid. Friskolens kor deltager. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i præsteboligen. Alle er velkomne. Allehelgen Søndag den 1. november fejrer vi Alle helgens aften. Efter Gudstjenesten kl i Osted kirke inviteres til kaffe og kage hos Ove og Klara Korsgaard i Valore. Efter kaffen vil Lisbeth Smedegaard Andersen tale om salmer i vores tid.

11 MENNESKER OG MENIGHED Side 11 Efterårsmøde på Stevns den 4. oktober 2015 Efterårsmøde på Stevns den 4. oktober 2015 Turen går til Berlin den april 2016 Til april arrangerer Valgmenigheden en tur til Berlin. Turen går til Berlin den april 2016 Til april arrangerer Valgmenigheden en tur til Berlin. Stevns Valgmenighed Vandrigsvej 22, 4660 Store Heddinge Stevns Valgmenighed inviterer de Stevns sjællandske Valgmenighed valgmenigheder til Vandrigsvej efterårsmøde 22, på 4660 Stevns, Store hvor Heddinge vi både vil fejre jubilæumsåret for komponisten Stevns Carl Nielsen Valgmenighed samt det, inviterer at Stevns de Klint i sjællandske 2014 kom på valgmenigheder Unescos liste som til efterårsmøde verdensarv. på Stevns, hvor vi både vil fejre Dagsprogram: jubilæumsåret for komponisten Carl Kl Nielsen Gudstjeneste samt det, at i Stevns Stevns Klint i 2014 Valgmenighed kom på Unescos ved Aksel liste Bording som verdensarv. Kl Spisning i menighedssalen Dagsprogram: (drikkevarer kan købes) Kl Sang Gudstjeneste og fortælling i Stevns omkring Valgmenighed Carl Nielsen ved ved Charlotte Aksel Bording Andersen og Kl. Stevnskoret Spisning (foregår i menighedssalen i kirken) (drikkevarer Kl Kaffe kan og købes) kage (i Kl. menighedssalen) Sang og fortælling omkring Carl Kl Nielsen Foredrag: ved Charlotte Stevns Andersen Klint og Stevnskoret Verdensarv ved (foregår geolog i kirken) Kirsten Føns (i Kl. menighedssalen) Kaffe og kage (i menighedssalen) Kl Farvel Kl. Pris pr. person Foredrag: 190 kr. Stevns Klint Verdensarv Tilmelding til ved Laura geolog Lundager Kirsten Jensen Føns (i menighedssalen) senest den 14. september Kl Farvel Pris pr. person 190 kr. Et foreløbigt program byder på: Byvandring i indre by, Besøg på det jødiske museum, Guidet tur i Stasifængslet Hohenschoenhausen, Et Tematisk foreløbigt cykeltur, program Rundtur byder på på: det Byvandring historiske museum i indre by, og Besøg der vil på absolut det jødiske også være museum, tid til besøg Guidet på tur hyggelige i Stasifængslet Bierstuben Hohenschoenhausen, og anden hygge. Tematisk cykeltur, Rundtur på det historiske Et endeligt museum program med og der adresse vil absolut på også hotel være og flyafgange tid til besøg kommer på hyggelige i næste nr. Bierstuben af Mennesker og og anden Menighed. hygge. Tilmeldingsfrist er den 1. november, Et men endeligt sig gerne program til tidligere, med adresse hvis I er på hotel interesseret, og flyafgange så vi kan kommer begynde i næste at nr. af forhandle Mennesker rabatter. og Menighed. Vi tilstræber en pris Tilmeldingsfrist på ca kr. Prisen er den inkluderer 1. november, rejse, men overnatning sig gerne samt til tidligere, entreer. hvis I er interesseret, så vi kan begynde at forhandle Ansvarlige rabatter. for rejsen Vi er tilstræber Isabel, Ove en og pris på Laura ca kr. Prisen inkluderer rejse, overnatning samt entreer. Ansvarlige for rejsen er Isabel, Ove og Laura

12 Returadresse: Osted Valgmenighed, Lejrevej 84, 4320 Lejre B Valgmenighedens kalender Ved gudstjenesterne prædiker Laura Lundager Jensen, med mindre andet er anført Søndag 2/8 Gudstjeneste kl Osted kirke Søndag 16/8 Gudstjeneste kl Allerslev kirke Søndag 30/8 Gudstjeneste kl Osted kirke Med sommermøde, se side 9 Søndag 13/9 Sensommerudflugt til Kerteminde og omegn, se side 9 Søndag 20/9 Høstgudstjeneste kl Osted kirke Konfirmandindskrivning, se side 9 10 Torsdag 24/9 Torsdag med tanker kl Kai Michelsen: Når grådigheden tager overhånd, se side 10 søndag 27/9 Gudstjeneste kl Osted Kirke v. Niels Thomsen Søndag 27/9 Koncert i Osted kirke kl med Anne Brandt og Camilla Donovan, se side 10 Søndag 4/10 Gudstjeneste kl Allerslev kirke Søndag 4/10 Efterårsmøde på Stevns i de Sjællandske valgmenigheder, se side 11 Søndag 11/10 Gudstjeneste kl Osted kirke Torsdag 22/10 Torsdag med tanker: kl Carls Nielsens toner og tanker. Kirsten Frandsen og Laura Lundager Jensen. Mødet afholdes hos Kirsten og Erik Frandsen, se side10 Søndag 25/10 Gudstjeneste kl Osted kirke Torsdag 29/10 Halloween gudstjeneste Kl Osted kirke Friskolens kor medvirker, se side 10 Søndag 1/11 Allehelgens gudstjeneste kl Osted kirke Med efterfølgende møde, se side 10

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk SEPTEMBER JUNI OKTOBER JULI NOVEMBER AUGUST 2013 2011 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed,

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang Da dages da kommer den danske skærsommer, den er der, og gør selv den tungeste glad. Chr. Richardt X-faktoren af tale til konfirmanderne

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20,

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 www.hadstensogne.dk Kirken nr. 9 Juni 2015 09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg KIRKEHØJSKOLE

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 3 September - Oktober - November - December 2014 37. årg. Kom til foredrag med Lola Jensen 22. september

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Hilsen fra Frederikskirken Den danske Kirke i Paris Efterår 2014 september-oktober www.frederikskirkenparis.dk adresser M Avenue de Friedland Avenue des Champs-Elysées Frederikskirken Den danske Kirke

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere