December 2010 Februar 2011 Nr. 1 årgang 55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2010 Februar 2011 Nr. 1 årgang 55"

Transkript

1 December 2010 Februar 2011 Nr. 1 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Indsamlinger Handlinger i vore kirker Afskedsfrokost for A. Hald Et ord med på vejen Det historiske hjørne Når korset får vinger Gudstjenesteplan og Aktivitetskalender Menighedsrådsformanden informerer Informationer Folkekirkeligt TV En fængslende oplevelse Menighedsrådet Kirkelig vejviser Tale til Anders Hald Møder i kristne klubber og foreninger

2 Leder FOLKEkirke eller folkekirke En folkekirke uden kontakt med folket giver ingen mening. En kristen kirke uden kontakt med Gud giver heller ingen mening. Hvad gør vi så, hvis folkets ønsker ikke kan opfyldes af kirken? Ja, så tror jeg, vi som kirke må øve os på to ting som pædagoger og forældre hele tiden øver sig på: Vi skal anvise i stedet for at afvise. Og Vi skal øve os på at se det mennesket er, i stedet for det han/hun gør. Hvad betyder det? To eksempler: En konfirmand ønsker at blive konfirmeret uden at skulle sige ja til troen, eller uden at gå i kirke. Så må vi jo anvise ham alt det gode, der er i at sige ja, og alt det gode, der er i at gå i kirke. Det lærer han muligvis ikke på de syv måneder, kirken har kontakt med konfirmanden, men måske sår vi små frø. Eller, hvis vi i kirkens budskab bliver udfordret til at leve og tænke anderledes. Gud vejleder for at hjælpe. Tyven skal lade være med at stjæle, den misundelige skal glæde sig over det som lykkes for andre. Den selvretfærdige skal bøje sig for Gud. Så må vi øve os på, at høre at Gud elsker mennesket, men tager afstand fra noget af det vi gør. Hvis vi som kirke ikke kan eller ikke vil øve os på at være både Kirke for folket og Folkets kirke, så misforstår vi, hvad det vil sige at være folkekirke. Lars Morthorst Christiansen Sognepræst 2

3 Indre Mission Bjerringbro Indre Mission Bjerringbro Indre Mission Bethel Nørregade 22, Bjerrinbro Alle møder torsdage kl. 19:00, hvis ikke andet anføres DECEMBER Onsdag 1. Fællesmøde med IMU v. ungdomskon. Brian Nissen, Hedensted Torsdag 9. Møde v. Jan Frost, Hedensted Torsdag 16. Cafeaften v. bibelkreds Tirsdag 28. Julefest for alle v. missionær Preben Sørensen, Viborg Bemærk, at festen begynder kl JANUAR Torsdag 6. Talerfri aften Evangelisk alliance bedeuge. Torsdag 20. Bibelkredse i hjemmene Torsdag 27. Soldatervennerfest ved Bent Hansen, Lemvig 2011 FEBRUAR Torsdag 3. Stud. teol. Filip Kildeholm, Tilst Torsdag 10. Senior Yad va Lev i Jerusalem v. Astrid og Jens Andersen,Vindum Torsdag 17. Bibelkredse i hjemmene Torsdag 24. KLF ELM Tange missionshus ELM Tange. Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres. December kl. 14:00 Vi synger julen ind 7. kl. 14:00 Eftermiddagsmøde v/ Carl Oluf Bak 19. kl. 19:30 Møde v/jens Aage Nielsen 29. kl. 14:00 Julefest v/mathias Lind Januar kl. 14:00 Møde v/jørgen Pedersen 4. kl. 14:00 Eftermiddagsmøde 21. kl. 19:30 Møde V/Bjarne Markussen 22. kl og møde v/paul Otto Kjøller 23. kl og møde v/peder Østergaard Jensen 30. kl Møde v/jens Dam Februar kl Eftermiddagsmøde 13. kl møde v/anders Storgaard 27. kl møde v/allan Fomsgaard Indsamlinger: 29. august Vindum kirke 658,25 kr. til ofrene for oversvømmelserne i Pakistan. 12. september Vindum kirke høstoffer 3976 kr. - deles ligeligt mellem Lørdagsskolen i Vindum og Kirkens Korshær i Danmark. 19. september Brandstrup kirke 1755 kr. - deles ligeligt mellem Mandagsklubben i Rødkærsbro og Kirkens Korshær i Danmark. 3

4 Handlinger i vore kirker Brandstrup. Døbte: Hjalte Johannesen Weichert William Skovsborg Viede: Lene Margrethe Møller Skovgaard og Heine Skovgaard Begravelse: Anna Margrethe Byskov Karl Jensen Vindum. Døbte: Rebekka Maria Bank Nielsen Lea Elisabeth Bank Nielsen Josephine Sejr Maja Brødsgaard Melanie Roed Pedersen Frida Breiner Borring Agnethe Toni Rasmussen Simon Rahbæk Terkelsen Viede: Gitte Rechnagel Nielsen og Per Andy Nielsen Begravelse: Frede Overgaard Afskedsfrokost for Anders Hald Der var afskedsfrokost for Anders Hald den 15. august. Gudstjenesten var kl.10,30, hvor Anders Hald for måske sidste gang lod sin fantastiske stemme runge i kirken. Efterfølgende var der sammenkomst i Hallens cafeteria. Der var ca.40 mennesker, som tog invitationen til sig. Som så ofte før fik vi igen oplevelsen af, at Henriette og Anders er noget særligt. Særlig glade, særlig tilfredse og særlig gode til netop at være sig selv. Præsten takkede for godt samarbejde og gav udtryk for, at han ville savne hans sang og hans ægte interesse for det kirkelige. Endvidere var der overrækkelse af gaver fra de ansatte og menighedsrådet. Et par hyggelige timer skulle jeg mene. Birgit Jørgensen 4

5 Et ord med på vejen... Og det skete i de dage... Det kendte juleevangelium fra Lukasevangeliet rummer næsten det hele i de første seks ord. Og binder juleevangeliet sammen med hele forhistorien fra Det gamle Testamente. Guds frelser til folket var lovet og ventet i generationer. Marias graviditet var helt planlagt! Og viser også at vi ikke kan læse og forstå Det nye Testamente uden Det gamle Testamente. Og binder fortid, nutid og fremtid sammen. Det er hele sagen alt det vi fejrer. Gud bliver menneske. Guds kærlighed kommer tæt på og smitter. Gud rækker hånden ud til os mennesker. Det er evangeliet, som betyder det glade budskab. Uden det ingen advent, jul, påske eller pinse. Uden det ingen tro, håb og kærlighed. Og med det glæde, også på trods. Skete det fandt rent faktisk sted. Forfatteren Lukas er historiker, han har sine kilder i orden, han ved, at det skete. Han digter ikke, han romantiserer ikke, han pynter ikke, han fortæller, at det skete og hvordan det skete. I de dage skete det hele. Lukas ved hvornår det skete. Det var i de dage hvor andre historiske personer levede, bestemte og blev husket. Det skete i historien og det ændrede hele historien. Der var et før og der var et efter. I de dage blev kalenderen startet forfra med år 0. Og det skete i de dage... skal fejres. I den kommende tid skal Og det skete i de dage fejres. Med adventstidens forventninger om, at det skal ske snart. Med nedtællinger i krans og kalender. Og det skal fejres med de skønne juledage, hvor vi ikke kan og ikke skal vente mere nu er han kommet til jorden. Det er sket. Og endelig i Helligtrekongerstiden hvor vi fejrer, at det skete hos os og for os med alt, hvad det indebærer. Derfor er der grund til igen at ønske en god adventstid, en glædelig jul og et godt nytår til alle! Lars M. Christiansen Sognepræst 5

6 Det historiske hjørne forrige nummer) Faldborg kirke (fortsat fra Faldborg kirke er første gang nævnt i et historisk dokument af Kristian den Tredje, det såkaldte klemmebrev dateret 9. maj Heri tildeles bispetiende til præsteembedet i Brandstrup. I det samme dokument betegnes kirken som en noget øde kirke. 21. november 1649 blev kaldsretten til præsteembedet og al kirkelig indkomst overdraget til rigsmarsken Anders Bille, den nye ejer af Vindum Overgård. Hermed fulgte en forpligtelse til at vedligeholde kirken. Denne forpligtelse havde Anders Bille gerne været foruden, derfor blev der indkaldt til kirkesyn den 25. august Af synsrapporten fremgår det, at der hverken fandtes prædikestol eller altertavle, messeklæder eller lysestager. Taget var råddent og tårnet faldefærdigt. På grund af kirkens jammerlige tilstand fik Anders Bille tilladelse til at nedrive kirken, hvilket skete i Anders Bille rigsmarsk (rigets øverste hærfører og en af landets 4 øverste mænd.) Anders Bille ejede Vindum Overgaard fra 1648 og til sin død i Han blev dødeligt såret, da svenskerne stormede Frederiksodde (senere Fredericia). Han ville flygte til Fyn med nogle af sine folk, men vind og strøm førte skibene tilbage til Jyllands kyst, hvor svenskerne fangede de flygtende. Han døde få dage efter i fængslet. Hans legeme blev under en stor højtidelighed udleveret til hans kone, Sofie Jacobsdatter (Rosenkrantz). Folketroen så i hans ulykkelige død retfærdig straf for den helligbrøde det var, at nedbryde Faldborg kirke. Man lod ham ydermere hver nat "fare i sin sexspændte Karosse mellem Vindum Overgaard og den afbrudte Kirke". 6

7 Enken Sofie Jacobsdatter (Rosenkrantz) døde i Datteren Lisbeth Andersdatter (Bille) og svigersønnen Jørgen Skeel overtager godset i Deres søn, Anders Skeel, gift med Sophie Amalie Vind, er de sidste ejere af Vindum Overgaard af slægten Skeel. Godset afhændes i år Når korset får vinger (Fortsættes i næste nummer.) Gennem medierne er vi alle klar over, at det tit går hårdt for sig hos de udsendte soldater i Afghanistan. Vi bliver ofte mindet om soldaternes barske hverdag, når det meddeles, at endnu en dansk soldat er faldet. Ole Rasmussen, der har været udsendt som flyverpræst til de danske styrker i Afghanistan i 3 måneder, gav en beskrivelse af den spændte atmosfære, soldaterne befinder sig i på kanten af liv og død. Hans opgave var foruden at holde gudstjeneste også at udøve førstehjælp i sjælesorg, når en kammerat var faldet, samt at være en god lytter, når der kom mørke tanker hos en soldat. Han kunne også berette om en uhøjtidelig og deltagende kronprinsesse Mary, som sammen med soldaterne deltog i nogle af deres fritidsaktiviteter. Knap 50 havde valgt at høre foredraget, der blev afsluttet med kaffebord. V.N.N 7

8 Gudstjenesteplan og Aktivitetskalender Dato Søndag Præd. tekst Vindum Brandstrup 28.nov 1.s.i advent Matt 21:1-9 fam.gudstj. 13:30 10:30 5.dec 2.s. i advent Luk 21: :30 19:30 12.dec 3.s. i advent Matt 11:2-10 syng julen ind * 16:00 10:30 19.dec 4.s.i advent Johs 1:19-28 ingen 10:30 24.dec Juleaften Luk 2: :30 13:30 og 15:45 25.dec Juledag Luk 2: :00 10:30 26.dec 2.juledag Matt 23: :30 ingen 1.jan Nytårsdag Luk 2:21 ingen 14:00 2.jan H3K Matt 2: :30 ingen 9.jan 1.s.e.H3K Luk 2:41-52 ingen 10:30 16.jan 2.s.e.H3K Johs 2:1-11 kaffe v/elm 19:30 10:30 23.jan 3.s.e.H3K Matt 8: :30 09:00 30.jan 4.s.e.H3K Matt 8: :00 * 10:30 6.feb 5.s.e.H3K Matt 13: :30 09:00 13.feb S.s.e. H3K Matt 17:1-9 09:00 10:30 20.feb Septuagesima Matt 20:1-16 * 10:30 ingen 27.feb Seksagesima Mark 4: :00 10:30 8

9 Kirkebilen. Kirkebilen kører til alle gudstjenester i Brandstrup. Hvis der ikke er gudstjeneste i Brandstrup, kører den til Vindum. Gudstjenester på Bytoften 16. nov. kl. 14: dec. kl. 14:00 (julegudstjeneste) 11. jan kl. 14:00 8. feb. kl. 14:00 8. mar. kl. 14:00 Den er gratis at benytte. Ring senest dagen i forvejen til: Hans Biler, tlf.: * = Kaffe = Karen E Hansen 9

10 Menighedsrådsformanden informerer Menighedsrådets indtægter hidrører stort set fra andel i kirkeskatten og indtægter fra kirkegården. Udgifterne vedrører lønninger (dog ikke præstens), kirkelige aktiviteter, herunder kirkeblad, udgifter til konfirmander, administration, udgifter til drift af præstegård og forpagterbolig, udgifter vedrørende kirkebygningerne, afdrag og forrentning af tidligere optagne lån. Sognets andel af kirkeskatten andrager på årsbasis kr Der er på de første 9 måneder af 2010 et driftsoverskud på kr. Budgetrapport pr. 30. september 2010 viser navnlig væsentlige overskridelser på posterne administration, præstegård, og kirke- og menighedslokaler. Det er de folkevalgte menighedsrådsmedlemmers opfattelse, at der skal være flere aktiviteter i form af koncerter, sangaftener, foredrag, udflugter m.v. end det hidtil har været tilfældet. Der er ikke fornøden luft i regnskab eller budget til nye aktiviteter eller tiltag. Derfor har menighedsrådet iværksat en besparelsesrunde, så der er midler til de nævnte forøgede aktiviteter. Det har foreløbigt resulteret i, at der er antaget en ny kirkesanger, så udgifterne til vikar kunne formindskes eller helst helt falde bort. Der er antaget en ny ekstern kasserer, så udgifterne til regnskabsførelse og revision fra 2011 forventes at blive mindre end hidtil. Forpagterboligen er blevet solgt og det forventes, at salget giver et nettoprovenu på ca kr. Salget og prisen skal godkendes af provsten. En følge af dette salg er, at konfirmationsundervisningen skal foregå et andet sted end i forpagterboligens anneks. Menighedsrådet havde fået tilsagn fra Rødkærsbro skole om at låne de fornødne lokaler. Præsten har, af pædagogiske grunde, ikke ønsket at benytte skolens lokaler, hvorfor provstiet er gået med til at betale for leje af lokaler i Rødkærsbrohallen. Menighedsrådet sparer derved kørselsudgifterne fra skolen til forpagterboligen, og får ikke udgifter til leje af lokaler i Rødkærsbrohallen. Den nye præstegård blev opført i årene Byggeudgifterne, heri haveanlæg, 10

11 har beløbet sig til kr , hvortil kommer nedrivning af den gamle præstegård med kr Menighedskassen har bekostet opførelsesudgifteme. Præsten betaler husleje i 2010, kr pr. måned. Huslejen stiger årligt og slutter med kr. om måneden i 2014, det vil sige en årlig husleje på kr. for en ejendom, der har kostet kr. at opføre. Menighedsrådet har klaget til Stiftet og bedt Stiftet fastsætte en rimelig og relevant" husleje for præstegården. Stiftet har svaret, at huslejen er fastsat efter gældende regler. Menighedsrådets udgifter til præstegårdens drift har i de første 9 måneder af 2010 andraget kr. Der er ingen lån i ejendommen. Blandt udgifterne til præstegården, som menighedsrådet betaler, er betaling af en havemand. Menighedsrådet har sagt havemanden op. Præsten har klaget herover til provsten, hvis afgørelse afventes. Menigheden har en kontant formue på kr. pr. ultimo september Hertil kommer provenuet fra salget af forpagterboligen. Menighedsrådet vil gerne erhverve et menighedshus til sognet. Huset skal betales kontant, da der ikke i indtægterne (kirkeskatten ), er midler til at forrente og afdrage et lån i huset. Uanset at et menighedshus erhverves kontant, er der udgifter ved driften (ejendomsskat, opvarmning, elektricitet, vedligeholdelse m.v. ). Disse udgifter skal afholdes af de indtægter sognet har fra kirkeskatten, og derfor fortsætter arbejdet med at finde besparelser i sognets almindelige driftsudgifter. Vindum kirke har haft besøg af en konservator fra Nationalmuseet, som på menighedsrådets foranledning har besigtiget Renaissancegravstenen og anevåbnet med henblik på en konservering og udbedring. Under samme besøg blev to godt 1 meter høje jernkors besigtiget med samme henblik. Udbedringen og konserveringen vil koste ca kr., som menighedsrådet har ansøgt provstiet om. Endvidere er der søgt om tilladelse til at sætte lamper op over våbenhusdøren, så man kan finde indgangsdøren i vintermørket. Ib Frank menighedsrådsformand. 11

12 Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen, Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærsbro, tlf.: eller på mail til Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl til kl men må godt forstyrres på andre tidspunkter Mandag er fridag. Kirkebladet. Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Connie Kjær Vibeke Rothschild Opsætning:Vagn N. Nielsen Forsidebillede: Gobelin fra Det Sixtinske Kapel i Vatikanet: Vismændene fra Østerland. Folkekirkeligt TV på Kanal MidtVest. Hvor finder vi jer? Og hvornår sender I? Desværre er det ikke alle, der kan se kanalen eller har fundet den endnu. Men det er samme frekvens som Mokka, og det kan sikkert hjælpe en del. Andre finder den på kanal 21, men frekvensen kan desværre godt være forskellig rundt i regionen. På kan der læses yderligere om modtageforhold og alle stationerne. Folkekirkeligt TV sendes efter følgende ugeplan: 12

13 En fængslende oplevelse Det var en fængslende oplevelse at overvære koncerten i Højbjerg kirke med fangekoret fra Vridsløselille. Det var ikke skønsang, men der var så mange fantastiske elementer i koncerten og i korets medlemmer. Under sangen You raise me up fik tankerne frit løb. Korets medlemmer regnes for nogle af de mest hårdkogte forbrydere, alle med lange fængselsdomme. Her oplever man dem som lyrikere, syngende sange med egne tekster. Korets medlemmer har selv skrevet tekster til flere af sangene. Her oplever man en flok mennesker, der af forskellige grunde er havnet på den forkerte side af loven. Måske har de været arbejdsløse, manglet uddannelse eller har oplevet, at ingen havde brug for deres evner. Måske var de slet ikke klar over, at de havde disse kunstneriske evner. Var de havnet som arbejdsløse på et jobcenter, var de måske blevet sat til at finde deres indre pipfugl! I stedet for havnede de, på grund af forbrydelser, i fængslet for de hårde kriminelle. Så må bunden være nået, også rent menneskeligt. Så sker det forunderlige. Netop i dette grelle fængsel forsøger man, som i andre fængsler, at gøre disse kriminelle personer til medborgere i samfundet igen. Give dem en mening med livet. Lære dem, at også de har en værdi, som kan bruges af andre. Give dem selvtillid. Louise Adrian, organist ved Vridsløselille fængsels kirke, har i de sidste 15 år øvet med fangekoret, som medvirker ved alle gudstjenester. Hun øver også repertoire med fangerne til brug uden for tremmerne. Louise Adrian fortalte lidt om arbejdet med fangerne. Om hvordan flere tidligere indsatte stadig deltager i øveaftnerne og deltager i koncerterne. Hun komponerer melodier til nogle af sangene, hvor kormedlemmer har skrevet tekster. Lone Hertz er protektor for koret. Hun har anbefalet koret i forskellige sammenhænge og beskrevet, hvilken betydning sangen har for det indespærrede menneske. For indsamlede midler indspilledes den første cd i 2004 Forbryderalbummet sammen med en række kendte kunstnere. Siden er det gået stærkt. Der er et par års ventetid på at engagere koret. V.N.N. 13

14 Vindum kirke Kirkeværge: Birgit Jørgensen, Nørremosevej 13, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Graver: Ulla Johansen, Lerskrænten 9, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Organist: Lise Herholdt, Erantisvej 7, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkesanger: Henning Kirkegaard, Vindumvej 42, 8850 Bjerringbro, tlf.: Brandstrup kirke Kirkeværge: Bente Christiansen, Brandstrupvej 77, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Graver: Henny Elkjær, Elsborgvej 73, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Organist: Lise Herholdt, Erantisvej 7, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkesanger: Kirstina Baun Laursen, Husbondvej 65, 8850 Bjerringbro, tlf.: Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Ib Frank, Duelundvej Rødkærsbro, tlf.: Næstformand og sekretær: Connie Kjær, Teglværksvej 17, Vindum, 8850 Bjerringbro, tlf.: Kontaktperson for personalet: Erik Laursen, Faldborgvej 12, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kasserer: Vibeke Rothschild, Østerled 47b, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkeværge i Vindum: Birgit Jørgensen, Nørremosevej 13, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Kirkeværge i Brandstrup Bente Christiansen, Brandstrupvej 77, 8840 Rødkærsbro, tlf.: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej Rødkærsbro, tlf.: Mail adr.: 14

15 Kirkelig vejviser Ved dødsfald: Tal med præst og bedemandsforretning Ved vielse: Aftal dato med præsten og få en prøvelsesattest på kommunekontoret. Ved dåb: Aftal møde med præsten En del vejledninger og dokumenter i forbindelse med f.eks. navneændringer kan findes på: Konfirmation: Datoerne for konfirmation i Vindum og Brandstrup er som følger: Konfirmation Brandstrup Vindum maj 8. maj apr 6. maj apr 5. maj apr 4. maj apr 3. apr apr 1. maj apr 7. maj Brandstrup: Den sidste søndag i april. Vindum: Den første søndag i maj. Eneste undtagelse er 2011, da påskedag falder sidste søndag i april det år. Tale til Anders Hald Nu siger vi tak, for hvad du har bragt af dejlige sange med liflige klange. Vi håber, du finder den vej, hvor opera åbner døre for dig, hvor kunsten kan trives og gro og glæden altid har plads til at bo. venlig hilsen. Birgit Jørgensen 15

16 Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskolen i Vindum Hver lørdag kl. 10 samles glade børn i Vindum til Lørdagsskole. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11:30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtig godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Hedvig Lodahl tlf.: Mandagsklubben Rødkærsbro For børn i 3.-7.klasse. BEMÆRK: Ændret mødedag. Hver torsdag 19:00 20:45 i Medborgerhuset, Rødkærsbro. Kontaktpersoner: Gunnar Lodahl og Lene Kirkegaard Vort mål med en klubaften er, at børnene skal kunne komme og have en hyggelig og tryg aften sammen med nogle voksne, som har tid til børnene. Juniorklubben i Tange For børn i klasse. Hver fredag 19:30 21:30 Tange missionshus, Husbondvej 36 Kontaktperson: Erik Frandsen

Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55

Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55 Marts Maj 2011 Nr. 2 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Fastelavnsfest Et ord med på vejen Det historiske hjørne Om filmen De usynlige Gudstjenesteplan

Læs mere

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte

Leder. En levende historie? For den del år siden viste jeg en amerikaner rundt i Danmark. På et tidspunkt viste jeg ham en kirke og fortalte Leder En levende historie? Juni Juni juli juli august 2010 Nr. 3 årgang 54 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Afsked med organist Borgmesterbesøg Afslutning

Læs mere

September November 2011 Nr. 4 årgang 55

September November 2011 Nr. 4 årgang 55 September November 2011 Nr. 4 årgang 55 Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange missionshus Handlinger i vore kirker Restaurering af anebillede Det historiske hjørne Sogneudflugt Gudstjenesteplan og

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE

KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE KIRKE & SOGN DOLLERUP FINDERUP RAVNSTRUP HALD EGE Adventtid er ventetid November kan være streng at komme igennem. For ude bliver det tidligere og tidligere mørkt. Vi kan allerede i november begynde at

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT ... fra Redaktionen... Lys i en mørk tid Vinteren er over os,

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr.

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne December 2009 - Februar 2010 Nr. 1 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 4 sognes nye kirkeblad,

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen

Nr. 1/2015 - Januar - Marts. Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nr. 1/2015 - Januar - Marts Læs bl.a Ungdomsevent i Nørre Snede kirke Fælles sognemøder i 2015 Sangaften v/ organist Kim Jørgensen Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk

Læs mere

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår. Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn 5. dec. 15,30 Værge Ingen Ingen 2.s.i Advent 12. dec. Ingen 11,00 S. T. Chr. Ingen 3.s.i Advent 19. dec. Ingen Ingen

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere