Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup"

Transkript

1 Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014

2 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet skal minde os om jul med knirkende sne under fødderne, når vi går til kirken for at høre julebudskabet om barnet i krybben, englene, de tre vise mænd og om fred på jord! Vi kan ikke se engle på billedet, men i kirken vil der være usynlige og synlige engle og en nyindkøbt julekrybbe. Velkommen til englene i Glostrup Kirke og rigtig glædelig jul og godt nytår til alle! N.F.S. Grundtvig skrev julenat 1824: Velkommen igen Guds engle små, fra høje Himmel-sale, med dejlige solskinsklæder på, i jordens skyggedale! Trods klingrende frost godt år I spå for fugl og sæd i dvale. Vel mødt under sky på kirkesti, på sne ved midnatstide! Udbære vor jul ej nænner I, derpå tør nok vi lide; o, ganger dog ej vor dør forbi, os volder ej den kvide! Med venlige øjne himmelblå, i vugge og i senge, vi puslinger har i hver en vrå, som blomster gro i enge; o, synger for dem, som lærker slå, som hørt de har ej længe! Så drømme de sødt om Betlehem, og er det end forblommet, de drømme dog sandt om barnets hjem, som lå i krybberummet, de drømme, de leger jul med dem, hvis sang de har fornummet. Da vågne de mildt i morgengry og tælle mer ej timer, da høre vi julesang på ny, som sig med hjertet rimer, da klinger det sødt i højen sky, når juleklokken kimer. Foto: Eric Klitgaard Julehjælp Glostrup Menighedsråd glæder sig over, at det også i år er muligt med støtte fra bl.a. Fitness World, at uddele julehjælp til sognebørn, som er økonomisk trængt og derfor har vanskeligt ved at se sig igennem julehøjtiden. Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret. Ved uddelingen lægges der vægt på præstens personlige kendskab til ansøgerne. Kontakt derfor en af præsterne og aflever det udfyldte skema til ham eller hende. Ansøgningen skal være præsten i hænde seneste torsdag den 12. december. Glostrup Menighedsråd Tak til FITNS WORLD Børnehavejul! Den december omdannes Østervangkirken til Betlehem anno år 0 og det er muligt for alle førskolebørn og institutioner i Glostrup at tage tilbage i tiden og møde det lille nyfødte Jesusbarn, Maria og Josef, englen Gabriel, hyrder, vismænd og mange andre! Læs mere på hjemmesiden! Indtægt fra høstfest Ved høstgudstjenesterne i kirkerne blev der indsamlet 1.230,00 kr., og ved auktionen i Østervangsalen var indtægten 7.041,00 kr. Det samlede beløb kr., videresendes til sognets julehjælp. Fitness World i Glostrup har ved en event samlet kr. ind og doneret dem til Glostrup Sogns Julehjælp. Vi er utrolig taknemlige for denne håndsrækning, for der er mange, der har et stramt budget og derfor har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, som banker på præsternes døre ved juletid. På vegne af Glostrup Menighedsråd skal der her i bladet derfor lyde en stor tak til Fitness World i Glostrup for den flotte donation, der vil gøre lykke og bringe glæde til flere hjem i Glostrup. Sognepræst Esper Silkjær Ønsk din yndlingsjulesalme 2. juledag er der i begge sognets kirker gudstjenester, hvor salmevalget er menighedens. Kom i god tid (mere end 15 minutter før) og fremsæt dit ønske om lige netop den julesalme, du mangler at få sunget i år. Præst og organist vil så udvælge blandt de indkomne forslag. Foto: Eric Klitgaard 2

3 Jesus som stress coach Foto: Privat Af sognepræst Dorte Thomsen I december, den måned som ellers oftest omtales som den søde juletid, oplever mange en kortvarig stresstilstand. Det kan der være mange gode grunde til som for eksempel juletravlhed, sorg og savn, uforløste familiefejder, ensomhed osv., men flere og flere oplever også stress eller stresssymptomer, når december måned er overstået. Stress er en kompleks størrelse, og der er mange forskellige faktorer, der spiller ind i det stressramte liv, og det er et faktum, at stress fylder mere og mere i sygdomsbilledet i Danmark. På Stressforeningens hjemmeside kan man læse følgende uhyggelige statistik: danskere er sygemeldt pga. stress hver dag danskere, svarende til %, har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag danskere dør hvert år af stress. Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser. Frekvensen mellem stressramte mænd og kvinder er 20 % / 80 %. Og man spår, at stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 (www.stressforeningen. dk) Mange, der har været syge af stress, finder tilbage til hverdagen gennem samtaler, terapi, meditation og mindfulness bevidst nærvær. Men kristendommen har også et bidrag at give det stressramte menneske eller det stress-truede liv. I 2013 er der udkommet 2 bøger om kristendom og stress. Begge bøger er skrevet af kvindelige præster, som har erfaret stress på egen krop, og som har kæmpet sig fri af stressens forfærdelige greb bl.a. ved hjælp fra den kristne tradition og Det nye Testamente, hvor Jesus har været et eksempel til efterfølgelse for dem i processen og til efterfølgende at holde sig fri af stress. Jesu hjælp til det stressramte menneskeliv er, at vi skal gøre som ham. Vi skal sætte grænser for vores opgaver! Der er grænser for, hvor meget vi kan magte. Jesus hjalp ikke alle. Han var ligesom vi begrænset af tid og energi. Han var en menneskekrop, og til en sådan hører en grænse og selvom vi ofte møder den grænse, før vores lyst gør, så skal vi have modet til at indse og indrømme, at vi ikke magter og kan overkomme alt. Vi skal sætte grænser for vores kræfter! Hvile er essentiel. Jesus hvilede sig ofte, selvom han var en meget aktiv mand, der konstant var i gang. Han havde brug for at trække sig tilbage og få en pause fra al sin aktivitet. Det var ikke først, da han var færdig med dagens arbejde. Jesus prioriterede at fjerne sig fra strømmen af krav for derefter at møde omverdenen med fornyede kræfter. Jesu færden var som et pendul, der slog mellem aktivitet og hvile mellem udadvendthed og indadvendthed. Sådan gjorde Guds søn, selvom der sikkert har været lige så lidt prestige i at hvile sig dengang, som der er nu! Vi skal sætte grænser for vores magt! I sine mange pauser bad Jesus, også her opfordrer han os til at spejle sig i hans adfærd. Bøn er mange ting, bøn kan være ord, der siges eller tænkes, men bøn kan også være stilhed. Det, bønnen kan, er at sætte os mennesker på plads, fordi bøn først og fremmest er at lægge vores liv i hænderne på en magt, der er større end os selv. Derved kan vi finde den rette balance mellem, hvad der er vores ansvar, og hvad vi med rette kan overlade til Gud. Vi skal sætte grænser for vores afhængighed af andres mening om os! Mange af os kender til ind imellem at skele mere til andres forventninger til os end vores egne grænser for tid og kræfter. En australsk artikel, baseret på en undersøgelse blandt døende (The top five regrets of the dying), viser at det, et døende menneske fortryder mest, er ikke at have haft modet til at leve det liv, som det selv ønskede, i stedet for det liv, som andre forventede. Jesus kender i den grad til andres forventninger til sig. Myndighederne, de lærde, hans egen familie og hans disciple havde andre planer for og med ham, end han selv havde. Men han stod ved sig selv, også når andre ville, at han skulle være en anden, end den han var! Ligesom ham skal vi turde stå ved os selv. Vi skal tro på, at vi er skabt med det, vi kan, og at vi derfor har lov til at være her i verden med alle vores begrænsninger! Læs mere i Det hele menneske tro, krop og stresshåndtering af Gunilla Kromann Haarsted og i Kære Martha ord om Gud til et liv med stress af Lotte Lyngby. Foto: Karen Reeslev 3

4 Menighedsrådsformand Tommy Carlsens tale ved afskedsreceptionen for Ole Aasted Foto: Privat Kære Gæster menighedsrådsmedlemmer og personale, men mest af alt kære Ole. Vi kommer desværre til at savne dig Ole som en af vore vellidte og meget dygtige sognepræster, du har jo desværre valgt at gå på pension for at nyde dit otium og få tid til nogle af dine andre interesser. Du går på pension med udgangen af december måned, du havde faktisk meddelt, at du ville forlade os med udgangen af november, men på grund af nogle praktiske ting omkring din pension, bliver det først med udgangen af december. Det er vi glade for, så er der da en hel del arrangementer op til og omkring julen, hvor vi fortsat kan nyde godt af din medvirken. I menighedsrådet havde vi allerede planlagt at holde afskedsreception for dig den 3. november, hvor vi troede, du havde din sidste højmesse i Østervangkirken. Vi har fastholdt at holde afskedsreceptionen den 3. november, idet december måned er en meget travl måned med mange aktiviteter. Ole du har i næsten 20 år været sognepræst i Glostrup Sogn og været fast præst i Østervangkirken, hvor du har en meget stor og trofast menighed, som vil komme til at savne dig, derom er der slet ingen tvivl, og det vil vi i menighedsrådet og dine kollegaer også. Ole du er en meget hjertevarm og omsorgsfuld person, som rigtig mange af vore sognebørn har nydt stor glæde af at kende. Ole du er en af de sjældne personer, der er fantastisk god til at lytte til andre og lade dem komme til orde. Du har igennem årene fået mange personlige venskaber, du er en meget dygtig og altid velforberedt præst og sjælesørger. Du har en meget fin evne til at få selv den vanskeligste tekst til at blive forståelig med dine mange eksempler. Ofte tager du humoren i brug og er ikke bange for at bruge Storm P., Morten Korch eller episoder fra gamle danske film, når du skal udlægge en tekst. Det gør, at rigtig mange holder af dig og betragter dig som deres personlige præst. Vi er mange, der vil komme til at savne dig i vores hverdag og ved de store stunder i livet. For nogle år siden sagde du til mig: Der mangler noget omkring Østervangkirken, der mangler et sted, man kan sætte sig og tænke over tingene. Ole det er der kommet, jeg er helt sikker på, at du har været med til at presse på for at få bygget et rigtigt klokketårn, at få markeret at Østervangsiloen er blevet anerkendt som Østervangkirken, at der er kommet en dejlig stillehave og et kapel, det er en mere synlig kirke og en kirke med utroligt mange gode Ole Aasted minder for utallige mennesker. Jeg glemmer aldrig, da du skulle forestå bisættelsen af min egen far, hvor meget du fik med, om hvem min far var, og hvilken far, morfar, farfar og oldefar han havde været, og det til trods for, at du aldrig have talt med ham, kun mødt ham en enkelt gang til et bryllup. Jeg og min familie har i alle årene i Glostrup altid betragtet dig som min og min families præst, jeg har nydt de mange samtaler, vi har haft gennem årene, nydt dine mange gode input og din aldrig svigtende loyalitet overfor din menighed. Ole, vi forstår godt, at du synes, det vil være dejligt med tid til nogle af dine mange andre interesser, vi forstår også godt, at du vælger at bruge din tid og din energi på det, som der ikke har været tid nok til indtil nu. Vi vil dog gerne fortælle dig, at det altid vil være en glæde at se dig enten på gæstevisit eller som prædikant ved forskellige lejligheder her hos os, ligesom vi gerne vil holde os ajour med, hvad der sker i dit nye liv. Hjertelig tak for din flotte og store indsats i vores sogn, Glostrup Sogn, dine kollegaer, menighedsrådet og jeg selv og min familie vil sammen med rigtig mange andre komme til at savne vores sognepræst, Ole. Vi ønsker dig alt mulig godt i din nye tilværelse, kom tit på besøg og giv os lov til at kalde på dig en gang imellem, så det kan blive et på gensyn i stedet for et farvel. Carsten Bo skrev engang for nogle år siden et digt, at kende dig, som jeg godt vil tillade mig at læse et enkelt vers fra som passer godt på dig Ole! At kende dig er virkelig at kende et menneske- et ord, et smil og et nik. At kende dig er at gløde og tænde Og fatte det store et kort øjeblik. At kende dig Ole har for mange af os været et stort øjeblik, som vi vil kunne gemme i vore hjerter og tænke på resten af livet. Lad os rejse os og løfte vore glas og give Ole de allerbedste og kærligste hilsner med på vejen til din nye tilværelse. Gud og dermed pasta Temaet for de tre pastagudstjenester i Østervangkirken i foråret bliver Lyset i mørket, Pandekagetirsdag og Aprilsnar. Vi holder en kort gudstjeneste kl. 17:00, hvor børnene gennem musikken og ved brug af sanser og bevægelser oplever fortællingerne. Derefter spiser vi noget godt og sundt med pasta. Arrangementet slutter kl. ca. 19:00. Foto: Karen Reeslev 4 Datoerne for forårets pastagudstjenester er: 4. februar 4. marts 1. april

5 Kære menighed og sogn i Glostrup Nu fortæller min fødselsattest, at tiden er inde for pensionering. Det har været en så dejlig tid her i Glostrup. Der er jo til stadighed mange handlinger her i Glostrup Sogn: Det har betydet mange dåb, mange vielser, mange bisættelser og begravelser og mange konfirmander gennem årene. Og så de mange dejlige, stemningsfulde højmesser om søndagen og mange andre slags gudstjenester, studiekredse, sangmatiné og lancier. Det har givet mange udfordringer og et godt og udbytterigt og meningsfyldt arbejde som præst. Tak til alle de mennesker, der har gjort årene i Glostrup så gode og givet så mange dejlige minder at tænke tilbage på. Må jeg ønske for jer: Må I fremover være fyldt med glæden og håbet fra Gud: Glæden og håbet frelser. Glæden og håbet helbreder. Glæden og håbet bor i hver en solstråle, hvert smil, hver venlig handling, hver lille tjeneste. Kærlig hilsen og Gud i vold. Ole Aasted Julequiz for børn og unge Du kan få hjælp i Bibelen, i salmebogen, i Sognebladet og på Spørgsmål og Svarmuligheder 1 X 2 I hvilket evangelium læser vi om Jesu fødsel og hyrderne på marken? 1: Marcus, X: Lukas, 2: Matthæus Hvor mange kirker er der i Glostrup Sogn? 1: 0 kirker, X: 2 kirker, 2: 4 kirker Hvilken by kom de vise mænd først til? 1: Jerusalem, X: Betlehem, 2: Nazaret Hvad hedder den skulptur, der står i haven ved Østervangkirken? 1: Jesus, X: Eva, 2: Adam Hvor mange præster er der i Glostrup sogn? 1: en præst X: tre præster 2: seks præster Hvad sang englene om julenat? 1: Fred, X: Gaver, 2: Flæskesteg I hvilken salme begynder et af versene med: Kom, Jesus, vær vor hyttegæst? 1: Glade Jul, X: Det kimer nu, 2: I denne søde juletid Hvor gammel er Glostrup kirke? 1: ca. 150 år, X: ca. 450 år, 2: ca. 850 år I hvilken by voksede Jesus op? 1: Jerusalem, X: Betlehem, 2: Nazaret Hvilket nummer i salmebogen har Et barn er født i Betlehem? 1: nr. 104, X: nr. 204, 2: nr. 504 Hvor mange dyr af hver slags tog Noah med sig i arken? 1: nul, X: to, 2: fire Hvor mange klokker er der i Østervangkirkens klokketårn? 1: to, X: tre, 2: syv Hvorfor holder vi Jul? 1: For at få gaver, X: Fordi det er Jesu fødselsdag, 2: Fordi det er Jomfru Marias fødselsdag Alle rigtige besvarelser belønnes ved aflevering på kirkekontoret i åbningstiden inden jul. 5

6 Babysalmesang Babysalmesang er tilbud til sognets alleryngste, fra 3 til 9 måneder og deres forældre. Babysalmesang giver så tidligt som muligt børn chancen for at stifte bekendtskab med nogle af vores allersmukkeste salmer. Det, børn hører i de allerførste måneder af deres liv, glemmer de aldrig. Salmerne vil ligge gemt i deres erindring resten af deres liv og dukke frem, når de hører de salmer, der blev sunget for dem, da de var helt små. Igennem babysalmesangen er der mulighed for at kommunikere med sit barn på en anden måde og dermed skabe et rum for nærvær og fortrolighed barn og forældre imellem. Ikke mindst fordi man ved at synge for sit barn kan udtrykke flere følelsesmæssige nuancer og skabe flere billeder, end når man taler. Udover sangen vil babyerne også opleve bevægelser og rytme, hvilket er stimulerende for barnets sanser og motoriske udvikling. Babysalmesang er for alle, og det er ikke en forudsætning, at man kan synge, eller at man kender de danske salmer. 1. gang er den 29. januar kl. 10:00 i Østervangkirken. Det er gratis at deltage, men der er kun plads til 12 babyer! Tilmelding er derfor nødvendig og kan ske til sognepræst Dorte Thomsen på eller på mail til Foto: Karen Reeslev Søndag 1. december kl. 16:00 i Østervangkirken JULEKONCERT MED MAJAZZ-KORET Programmet består af tre hovedgrupper: Julemusik fra England og USA, dansk julemusik og rytmiske julesange. Ved koncerten medvirker Mikkel Nielsens jazz-trio. Herefter markeres 100-året for komponisten til A Hymn to the Virgin (1935) af den betydende engelske tonekunstner Benjamin Britten ( ), bl.a. kendt for operaen Peter Grimes. Den engelske afdeling af MaJazz-koncerten afrundes med en på dansk meget yndet julesang. Den fremføres godt nok på engelsk i et arrangement af Anthony Pitts, men den er komponeret af østrigske Franz Xaver Gruber ( ), som altså levede indtil for netop 150 år siden: Silent Night, på dansk elsket som Glade Jul, har Gruber oprindeligt skrevet i 1818 som noget i retning af en traditionel tyrolermelodi. ARRANGEMENTER 6 FØRSTE AFDELING Julekoncerten indledes med to værker af en af Tysklands kendteste komponister fra senrenaissancen, Michael Praetorius ( ), som er almindeligt kendt for En rose så jeg skyde. Koret indleder med Puer Natus og Enatus est Emanuel. Efterfølgende opføres A Winter Morning (1973) af den nutidige, nordamerikanske komponist Brent Pierce. There Is No Rose of Such Virtue (1980) af endnu en komponist fra Californien, Robert H. Young ( ). Så følger et ærke-engelsk korværk af Gustav Holst ( ), ham med det populære orkestersuite Planeterne. Sangen på MaJazz-programmet er In the Bleak Mid-Winter. ANDEN AFDELING Koncertens anden afdeling med dansk julemusik bliver indledt med et arrangement af pianisten Henrik Metz (1948-). Den tyske melodi Maria gennem torne går er til tekst af det alsidige musikmenneske, Thomas Alvad, redaktør af den udbredte sangbog, 555 sange (1972). Så bevæger programmet sig tilbage til vore dages fortolkning af julens toner: Michael Bojesens (bl.a. kendt for sin ledelse af DR Pigekor) arrangement fra 1986 af Brorsons ( ) tekst: Her kommer, Jesus, dine små. TREDJE AFDELING Jazz-trioen, bestående af Mikkel Nielsen, bas, Mathias Grove Madsen, piano og Mads Haaber, saxofon spiller nogle kendte julemelodier, og akkompagnerer derefter koret i den næste afdeling. FJERDE AFDELING Den amerikanske trompetist i Count Basies big band, Thad Jones ( ), var en årrække fra 1978 bosat i København som leder af DR Big Band. Hans eminente sans for at arrangere den rytmiske musik møder man bl.a. i det yndige værk: A Child Is Born.

7 Fra 1941 henter vi pop/jazz standarden Snowfall, en stemningsfuld Slow Ballad Swing af det amerikanske par Ruth og Claude Thornhill i et arrangement, som mange vil kunne genkende fra indspilninger med sanggruppen Manhattan Transfer. Programmet fortsætter med endnu en rytmisk klassiker, komponeret af sangstjernen Mel Tormé ( ): The Christmas Song, arrangeret af MaJazz-korets forhenværende dirigent Hans Rosenkilde Larsen ( ). Endelig noget nyere dansk som afslutning på kor-programmet: Advent (2006) fra samlingen Dagen og Vejen af Ma- Jazz-korets afgåede leder John Høybye (1939-). Koncerten afrundes i et fællesskab mellem publikum og kor med B.S. Ingemanns salme Dejlig er jorden i et arrangement af Peter Bruun (1968-). Korleder siden 2012 er Ole Hannibal, som i 1970 blev uddannet fra Det Kongelige Musikkonservatorium i orkester- og korledelse. Han har ledet en række rytmiske og andre kor og har desuden i mange år været jazzpianist. Der er gratis adgang! Onsdag 11. december kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF Vi skal i julehumør med julegodter til både hjerte og mave. Med æbleskiver og juleknas forbereder vi maven på den store højtid. Med sange, salmer og julehistorie stemmer vi hjertet med glade juletoner til den forestående højtid. Og på englevis bæres lyset frem af glade stemmer fra børnekoret. Alle, der gerne vil i julestemning, er hjertelig velkomne til et par timers julehygge. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! Præsterne 4. Søndag i advent 22. december kl. 16:00 i Glostrup Kirke DE 9 LÆSNINGER 4. søndag i advent afholder sognepræst Esper Silkjær De 9 læsninger i Glostrup Kirke i et samarbejde med Glostrup Mandskor. De 9 læsninger danner med sang og musik en god optakt til julen. Gennem læsningerne kommer vi igennem historien, der leder frem til verdens frelser, Jesus Kristus. Traditionen stammer fra England. Den begyndte i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge, hvor den nye unge præst Eric Milner-White ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv. I 1928 begyndte BBC at transmittere gudstjenesten, der siden har gået sin sejrsgang både i og udenfor den anglikanske verden, bl.a. også i mange af de danske menigheder. Udover De 9 læsninger vil der være fællessang og korværker ved Glostrup Mandskor, dirigeret af Ole Jørgensen. Lørdag 28. december kl. 12:30-16:00 i Østervangsalen JULETRÆSFT Glostrup Sogns Menighedspleje inviterer enlige og familier med børn til gammeldaws juletræsfest med julemad og godteposer. Vi tænder juletræet og synger Foto: K.A. Henriksen julesange og salmer, både mens vi sidder ved bordet, og når vi danser rundt om juletræet et juletræ som naturligvis når helt op til loftet. Endelig vil der blive fortalt en julehistorie. Pris:50 kr. pr. billet. Børn indtil 14 år er gratis. Billetter kan købes onsdag 11. december kl. 13:00-14:00 i Glostrup Sognegård og den 15. december lige efter gudstjenesten i Østervangkirken. Efter 15. december kan billetter købes hos Per T. Hansen tlf Hvis man er økonomisk trængt, er der mulighed for fribillet ved henvendelse til en af sognets præster. Glostrup Sogns Menighedspleje Jørgen Degn Bjerrum, formand OBS! Der gøres opmærksom på, at der på Hovedvejen kører busser, der stopper tæt på Østervangkirken. Søndag 5. januar 2014 kl. 16:00 i Østervangkirken DE HELLIG TRE KONGER SÅ HJERTENSGLAD Julebudskabet i frisk gendigtning TeaterTasken lader myten om helligtrekonger danne afsæt for et julebudskab Foto: TeaterTasken med bred appel. Hvad kan være mere passende end at se en forestilling om de hellig tre konger på selve helligtrekongerssøndag. Der fejrer man ifølge den kristne tradition de tre vise mænd fra Østerland, der fulgte ledestjenen til Betlehem og Jesusbarnet. ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar

8 Det sker i og omkring Østervangkirken 8 GUDSTJENTELISTE DECEMBER 2013, JANUAR OG FEBRUAR 2014 December 2013 Sø :30 1. s. i advent kirkekaffe Sø :30 2. s. i advent OA BH Ti :30 Børnehavejul Ti :30 Børnehavejul On :30 Børnehavejul On :00 Børnehavejul On :30 Børnehavejul Sø :30 3. s. i advent DG Luciapiger Smørstenen /Ejbyskolen Fr :30 Sø :30 4. s. i advent DG Ældre-og plejehjemsgudstjeneste Ti :00 Juleaften Børnegudstjeneste Ti :00 Ti :00 OA DG On :30 Juledag OA To :30 2. juledag Ønsk din yndlingssalme Sø :30 Julesøndag Januar 2014 On :00 Nytårsdag Sø. 05. Se Glostrup Kirke Sø :30 1. s.e. H3K Sø :30 2. s.e. H3K Sø :30 3. s.e. H3K Februar 2014 Lø :30 Lørdagsdåb Sø :30 4. s.e. H3K Diakoniens Dag Ti :00 Gud og dermed pasta Sø :30 S. s.e. H3K kirkekaffe Sø :30 Septuagesima Sø :30 Seksagesima Marts 2014 Lø :30 Lørdagsdåb Sø :30 Fastelavn Ti :00 Gud og dermed pasta DG OA DG NN DG JDB NN DG DECEMBER 2013 Søndag 1. december kl. 16:00 Julekoncert med Majazz-koret, se s. 6 Tirsdag 3. december kl. 19:00 Musikskolens julekoncert Onsdag 18. december kl Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Lørdag 28. december kl. 12:30-16:00 Juletræsfest, se s. 7 JANUAR 2014 Søndag 5. januar kl. 16:00 De hellig tre konger så Hjertensglad, se s. 7 Søndag 12. januar kl. 15:00 Nytårsjazz med Paul Harrison, se s. 10 Onsdag 15. januar kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen FEBRUAR 2014 Søndag 2. februar Diakoniens Dag, se s. 11 Søndag 2. februar kl. 17:00 Kyndelmissekoncert med Musica-koret, se s. 11 Tirsdag 4. februar kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 4 Onsdag 19. februar kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Tirsdag 25. februar kl. 19:30 Studiekreds om Matthæuspassionen, se s. 13 MARTS 2014 Søndag 2. marts kl. 10:30 Fastelavnsfest, se s. 13 Tirsdag 4. marts kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 4 Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden MANDAGSKLUB I ØSTERVANGKIRKEN Vi mødes 1. og 3. mandag i hver måned kl. 14:00-16:00. Er du ikke til håndarbejde, så nyd kaffe og kage sammen med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf eller Anne Lise Hansen, tlf LØRDAGSDÅB I ØSTERVANG- KIRKEN Lørdag 1. februar Lørdag 1. marts kl. 10:30 v/dg kl. 10:30 v/ Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kirkekontoret på tlf Kontoret har åbent på hverdage Torsdag tillige

9 Det sker i og omkring Glostrup Kirke GUDSTJENTELISTE DECEMBER 2013, JANUAR OG FEBRUAR 2014 December 2013 Sø :00 1. s. i advent 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :30 OBS 2. s. i advent Sø :00 3. s. i advent Sø :00 4. s. i advent De ni læsninger Ti :00 Juleaften Ti :00 Juleaften Børne og familiegudstjeneste Ti :30 Juleaften Ti :00 Juleaften JDB JDB On :00 Juledag JDB To :00 2. juledag Vælg en salme Sø :00 Julesøndag Januar 2014 On :00 Nytårsdag Sø :00 H3K Indsættelse af ny præst Sø :00 1. s.e. H3K Sø :00 2. s.e. H3K 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :00 3. s.e. H3K 11:30 Dåbsgudstjeneste Februar 2014 Sø :00 4. s.e. H3K Diakoniens Dag 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :00 Sidste s.e. H3K Kirkekaffe Sø :00 Septuagesima 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :00 Seksagesima 11:30 Dåbsgudstjeneste Marts 2014 Sø :00 Fastelavn On :00 Askeonsdag BH JDB JDB NN JDB NN JDB AFHOLDELSE AF MØDER Alle møder afholdes i Glostrup Sogne gård, Østervej 8, hvis intet andet er anført. DECEMBER 2013 Søndag 8. december kl. 11:30 i Glostrup Sognegård Julehygge (omtalt i forrige blad) Onsdag 11. december kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 7 Onsdag 18. december kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 22. december kl. 16:00 De ni læsninger, se s. 7 JANUAR 2014 Søndag 5. januar kl. 10:00 Indsættelse af ny præst i Glostrup Kirke ved provst Ove Kollerup med efterfølgende fest i Glostrup Sognegård. Onsdag 8. januar kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 10 Onsdag 15. januar kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 26. januar kl. 16:00 Carl Nielsen og hans musik, se s. 11 Præsterne OA: Ole Aasted (indtil 31. december) BH: Birgitte Hammershøy Vikar for Trine Kern Kernel : Dorte Thomsen JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner : Esper Silkjær TKK: Trine Kern Kernel (orlov) NN: (fra 1. januar 2014) FEBRUAR 2014 Søndag 9. februar kl. 19:00 Lysmesse, se s. 12 Onsdag 12. februar kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 12 Onsdag 19. februar kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde MARTS 2014 Onsdag 5. marts kl. 17:00 Askeonsdag (omtales i næste blad) Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden DÅBSGUDS- TJENTER I GLOSTRUP KIRKE Søndag 1. december Søndag 19. januar Søndag 26. januar Søndag 16. februar Søndag 23. februar Foto: Eric Klitgaard kl. 11:30 v/jdb kl. 11:30 v/ kl. 11:30 v/jdb kl. 11:30 v/ kl. 11:30 v/jdb 9

10 ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar I TeaterTaskens friske gendigtning danner den gamle historie fra biblen afsæt for et meget bredere julebudskab: Kærlighed men ikke kun indenfor egne, rettroende rækker. Det er samtidig eksistensfilosofi på ret højt plan, når tre store dukkekonger darwinistiske Kasper fra nord, kunstmaler Balthazar fra syd og religiøse Melchior fra øst hidsigt udveksler meninger om verdens skabelse. Udstyret med hver deres geografiske og værdimæssige baggrund og altså vidt forskellige præmisser, er der lagt op til en grundig røren rundt i den multikulturelle gryde. Det meste af den flot sammenhængende historie er formuleret i klare vendinger på vers, der nemt går over i et energisk talesprog og tidens løsen rap! Det er effektiv, meningsfuld underholdning, hvor svære ord får en chance for at blive forstået. Karen Nielsens tydelige replik og noget kontante fortællestil suppleres af den underfundige og mere mimiske medspiller og musiker Henrik Andersen. Begge er udmærkede dukkeførere i en iscenesættelse, der skaber afveksling. Melchior, Kasper og Balthazar i deres flotte kostumer holder først stejlt på deres værdier. Men på vejen mod Betlehem opdager de, at verden er større end de selv. Så stor at der er plads til andre og det liv, de fleste gerne vil leve i fred med hinanden. FAKTA TeaterTasken: De hellig tre konger så Hjertensglad Forfatter: Karen Nielsen. Iscenesættelse: Annette Havemann Linnet. Scenografi: TeaterTasken. Dukker: Sus Haugland. Musik: Henrik Andersen. Medvirkende: Karen Nielsen og Henrik Andersen. Aldersgruppe: Fra 5 år. Forestillingen varer ca. 1 time Gratis adgang Glostrup Sogn Gudstjenester på ældrecentrene Hver måned holdes der gudstjenester på ældrecentrene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester. Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 14: december ved DG (NB: i Østervangkirken) 14. januar ved 11. februar ved NN Onsdag 8. januar kl. 14:00 Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF Med katastrofeberedskabet i New York 11. september 2013 Ved sognepræst Esper Silkjær Beredskabspræsterne i København og Helsingør Stift var i september 2013 på en studietur til New York, hvor vi deltog i mindehøjtideligheden for de omkomne 11. september. Det blev en både bevægende og tankevækkende oplevelse. Præsten, Chriss Keenan, ved New Yorks brandvæsen sørgede for, at vi fik et møde med flere af dem, der havde stået i spidsen for redningsarbejdet 11. sept Turen bød også på et møde med præsten, som havde stået i spidsen for det gejstlige hjælpearbejde efter Sandy Hook skole-massakren i Newton i staten Connecticut i december Det blev til et møde med mange forskellige mennesker fra flere forskellige trossamfund, ligesom det blev mit første, men forhåbentlig ikke sidste møde med metropolen New York. Jeg viser billeder og fortæller om turen. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne Søndag 12. januar kl. 15:00 i Østervangkirken PAUL HARRISON BAND Feat. Miriam Mandipira. Omsorgscentret Hvissinge, Stenager 4 6 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 10: december ved DG (NB: i Østervangkirken) 28. januar ved DG 25. februar ved DG Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej 10 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 11: december ved 28. januar ved 25. februar ved JDB

11 Paul Harrison er indbegrebet af den legendariske og hotte britiske jazz. Og hans band er også stærkt krydret med kræfterne fra en perlerække af danske og internationale medvirkende. Den engelske kapelmester har med overbevisende succes markeret, at høj kvalitet er hans varemærke, og han har i langt over et årti været et af de mest efterspurgte navne. Anerkendt som en fremragende og yderst vægtig aktør på jazzscenen, hvor han med stor personlighed og musikalsk autoritet, har placeret Paul Harrison Band i den absolutte top inden for genren. Den karakteristiske sound og eksplosive performance har ramt bredt, og Harrison kører træfsikkert med sin egen rytmiske stil. Det er jazz i international særklasse og et sjældent set engageret og disciplineret band. Med på scenen er også den fantastiske afrikanske jazz og blues Queen, Miriam Mandipira. Et sprudlende team af professionelle solister leverer the full power of Paul Harrison Band. Line Up: Paul Harrison, England. Klarinet/Sopransax/Altsax. Kevin Grenfell, England. Trombone/Vokal. Hans Reichstein, Danmark. Banjo/Vokal. Søren Stausbøl, Danmark. Piano/Vokal. Peter Williams, England. Kontrabas. Mikkel Find, Danmark. Trommer. Miriam Mandipira, Zimbabwe. Vokal. Gratis adgang. Søndag 26. januar kl. 16:00 i Glostrup Kirke MIN EGEN KÆRE VEN! Min Egen Kære Ven er en forestilling, der handler om komponisten Carl Nielsen og hans ægteskab med billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Den belyser forholdet mellem to stærke personligheder og glæderne og omkostningerne ved deres fælles liv; børnene, adskillelse, arbejde, kærlighed, sygdom, utroskab, kunstnerisk krise og triumf. Forestillingen har form af en collage med uddrag fra dagbøger og ægteparrets breve til hinanden. Den spændende og personlige tekst perspektiveres gennem hele forestillingen af et udvalg af Carl Nielsens sange og nogle af hans små orgelstykker. Der vil også indgå fællessange/-salmer. Det er musikturnéteatret ELANTORI, der leverer forestillingen. Medvirkende er skuespiller Anne Marie Pock-Steen, sanger og skuespiller Piet Larsen og organist Else-Marie Kristoffersen. Hele forestillingen varer ca. 80 minutter, og der er gratis adgang. Søndag 2. februar 2014 i Østervangkirken DIAKONIENS DAG GI EN HÅND Teksten til søndag den 2. februar er fra Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 22-33: Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: Det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: Vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham: Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde: Kom! Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: Herre, frels mig! Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: Du lidettroende, hvorfor tvivler du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: Sandelig, du er Guds søn. Med overskriften Gi en hånd, som også er en appel til menneskers omsorg for hinanden, tænker vi scenen fra vandringen på søen ind. Vi har ofte brug for en hånd, fordi vi lever i en verden, hvor vi ikke (ret ofte) kan gå på vandet. Vi lever med udfordringer og lidelser, og troen og selvtilliden trues. Den store trøst er, at Gud, som bruger menneskers hænder som sine, er parat til at række hånden ud. Dette er kernen i kirkens diakoni. Bestyrelsen i Glostrup Sogns Menighedspleje vil markere Diakoniens Dag ved at være tjenere og servere kirkesuppe til alle i Østervangkirken efter gudstjenesten. Søndag 2. februar 2014 kl. 17:00 i Østervangkirken KONCERT MED KAMMERKORET MUSICA: UD I LYSET Søndag den 2. februar 2014 kl. 17:00 byder Østervangkirken velkommen til en anderledes korkoncert under titlen, Ud i lyset. Koncerten er en del af koncertrækken Mørke og Lys, som er udviklet i samarbejde med lyskunstneren Flemming Brantbjerg, den er en rejse mellem mørke og lys, som symboliserer det mellemrum, som mennesket lever i. Rummet mellem lys og mørke, mel- ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar

12 ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar 2014 lem sorg og glæde og mellem fødsel og død. Mellemrummet er også der, hvor skyggerne bor, der hvor det utydelige dominerer. Koncertrækken startede på kulturnatten 2013, hvor Musica på Carlsberg gennemførte en koncert i totalt mørke. I februar 2014 er vi nået til kyndelmisse, hvor man traditionelt i den kristne kirke fejrer lysets genkomst efter den mørke vinter. Koncerten vil afspejle dette gennem et forløb, hvor vi både i musikken og i belysningen i kirken bevæger os fra mørket og ud i lyset. Koret synger værker af bl.a. John Cage, Wolfgang Rihm, Thomas Laub, Per Nørgård, Per Skriver, Carlo Gesualdo og korets dirigent Filipe Carvalheiro. Desuden improviserer koret. Kammerkoret Musica er dannet i Koret består af ca. 20 ambitiøse amatørsangere mellem 20 og 45 år og giver koncerter om året. Her i september 2013 er Musica vendt hjem fra korkonkurrencen Per Musicam ad Astra i Torun, Polen, hvor koret vandt kategorierne kammerkor og kirkemusik, ligesom korets dirigent Filipe Carvalheiro vandt prisen som bedste dirigent. Flemming Brantbjerg er autodidakt billedkunstner med lys som speciale. Han arbejder med lys i form af fotografi, video, projektion, reflekteret og direkte kunst- og dagslys. 1. oktober i år stod han bag en installation af 700 lys på Peberholm til minde om de danske jøder, som for 70 år blev reddet i sikkerhed i Sverige. Der er gratis adgang! Søndag 9. februar kl. 19:00 i Glostrup Kirke LYSMSE Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candelarum missa (lysenes messe), og kyndelmissen eller Kjørmes Knud, som St. St. Blicher også døbte den markerer, at halvdelen af vinteren er gået, og at lyset snart vender tilbage. Glostrup Sogn fejrer kyndelmissen med en LYSMSE i Glostrup Kirke søndag d. 9. februar kl. 19:00. Gudstjenester på DECEMBER Tirsdag den 3. december kl. 14:00 i auditorium A Det bliver en stemningsfuld andagt med masser af musik og sang, bibelske læsninger og måske lidt magi i mørket. Lysmessen er for hele familien, store som små, gamle som unge og alle dem midt imellem. De medvirkende er bl.a. konfirmander og Glostrup Sogns spire-børne- og ungdomskor. Præst: Dorte Thomsen Onsdag 12. februar kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF En eftermiddag i selskab med Wolfgang Amadeus Mozart ved Claus Johansen, musikjournalist og programmedarbejder ved Danmarks Radio. Har man sagt Tryllefløjten har man også sagt Mozart, og har man sagt Mozart, har man også sagt Eine kleine Nachtmusik, Figaros bryllup og meget mere god klassisk musik. Mozart blev født i Salzburg 27. januar 1756 og døde i Wien 5. december men på trods af, at han kun blev 35 år gammel, har han efterladt os en meget skattet, udødelig musikalsk arv. Med Claus Johansen som guide vil vi denne eftermiddag tage på en rejse gennem Mozarts liv og musik. Claus Johansen var i mere end 10 år DRs faste mand i Royal Albert Hall i London ved BBCs promenadekoncerter og har for P2 produceret musikoplysende udsendelser og været en af ankermændene i serien om den vestlige verdens musikhistorie i programmet: Historien om Musikken. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne Glostrup Hospital Tirsdag den 24. december kl. 13:00 i auditorium A JANUAR Tirsdag den 7. januar kl. 14:00 i auditorium A Tirsdag den 21. januar kl. 14:00 i auditorium A FEBRUAR Tirsdag den 4. februar kl. 14:00 i auditorium A Tirsdag den 18. februar kl. 14:00 i auditorium A 12

13 STUDIEKREDS OM JOHANN SEBASTIAN BACH: MATTHÆUSPASSION ved sognepræst Dorothea Glöckner og kirketjener Carsten Høyer Foto: Privat J. S. Bachs Matthæuspassion er et mesterværk, både i musikalsk og i teologisk henseende. Matthæuspassionen blev oprindeligt skabt for gudstjenesten og betegner et højdepunkt inden for sin genre, passionsmusikken. Første gang blev den opført under en langfredagsgudstjeneste 1727 i Leipzig. Værket skildrer Jesu lidelseshistorie fra skærtorsdagsmåltidet og tilfangetagelsen i Getsemane Have til domsafsigelsen hos Pilatus og korsfæstelsen på Golgata. Bachs virtuose anvendelse af kor og orkestre understreger lidelseshistoriens forløb, og ind imellem uddragene fra evangelieteksten løber forfatteren Picanders poetiske kommentarer til påskens budskab om genopstandelse og frelse. (citeret efter Sven Rune Havsteens introduktion til Bachs Matthæuspassion, Det Danske Bibelselskab 2005). I en række på fire aftener vil vi lytte til Bachs musik, vi vil høre om dens tilblivelseshistorie og baggrund, og vi vil læse og diskutere de kapitler i Matthæusevangeliet, der tydes og tilegnes i Bachs mesterværk. Ved hjælp af musikken og bibelske tekster kan vi således gøre os mere fortrolige med to fremstående dele af vores kristne kulturarv: Bachs musik og Matthæusevangeliets teologi. De enkelte aftener har følgende struktur: 19:30-20:20: om Matthæusevangeliet (ved Dorothea Glöckner) 20:20-20:40: Kaffepause 20:40-21:30: Matthæuspassionen (ved Carsten Høyer) 1. aften: 25. februar 2014 kl. 19:30-21: 30 Introduktion til Matthæusevangeliet og til Bachs Matthæuspassion 2. aften: 11. marts 2014 kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 1. del / I + II: Forberedelsen til lidelsen og i Getsemane Have 3. aften: 25. marts 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 2. del / III+ IV: Jesus foran Herodes og Pilatus 4. aften: 8. april 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion del 2 / Korsfæstelsen + Gravlæggelsen Alle er velkomne. Denne studiekreds lægger mest op til en kontinuerlig deltagelse, men det er også muligt at møde frem til en enkelt aften. Foto: Eric Klitgaard SOGNEREJSE TIL ROSTOCK-BAD DOBERAN-GREIFSWALD-STRALSUND juni 2014 med Dorothea Glöckner og Birgitte Hammershøy Markedsplads og museumshavn i Greifswald På denne 3-dages rejse vil vi tage over på den anden side af Østersøen og se på et område med en del relationer til Danmark og dansk historie. Blandt andet besøger vi cistercienserklostret i Bad Doberan, hvor den danske dronning Margrethe Sprænghest (død 1282) ligger begravet. Desuden besigtiger vi ruinerne af klostret Eldena, der blev grundlagt som datterkloster af Esrom. Undervejs besøger vi Hansabyerne Rostock, Greifswald og Stralsund. Nærmere information kan fås ved henvendelse til sognepræst Dorothea Glöckner, tlf , Desuden vil der blive inviteret til en introduktionsaften i april 2014, hvor vi hører nærmere om turens seværdigheder. Søndag 2. marts kl. 10:30 i Østervangkirken FASTELAVNSFT I Østervangkirken begynder fastelavnsfesten umiddelbart efter højmessen. Alle forældre og bedsteforældre med børn og børnebørn er velkomne med eller uden udklædning. Vi slår katten af tønden, herefter serveres fastelavnsboller og varm chokolade, kaffe og te. Der vil være slikposer til alle børn og præmier til kattedronning og kattekonge. Foto: K.A. Henriksen ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar

14 Udebliver sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst; Glostrup Sogns kirkekontor, Østervej 6, tlf Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan hentes på kirkekontoret så længe restoplag haves. Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte Hanne på tlf Glostrup Sogns børneog ungdomskor Korene øver på flg. tidspunkter i Østervangkirken: Spirekoret (5 år 2. kl.) tirsdage kl. 16:45-17:45 Børnekoret (3.-5. kl.) tirsdage kl. 15:00-16:30 Ungdomskoret (6. kl og opefter) onsdage kl. 16:00-17:30 Kontakt: Korleder Susanne Dyhr, tlf Ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf Glostrup Gospel For Gospelkoret har efteråret haft mange spændende og nye tiltag, bl.a. bevægegudstjenesten var en medrivende oplevelse. Vore nye sange, gospelsalmer på dansk, bliver rigtigt godt modtaget af publikum/menigheden, og flere kommer til. Og det kan man glæde sig til. Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?... så mød op hos FDF og få nye kammerater Et andet af de faste arrangementer var lysfesten for konfirmanderne, som altid er noget, vi glæder os til, og hvor den får gas, så taget løfter sig. Vort næste arrangement er julekoncerten søndag den 15. december i Østervangkirken. Det er lykkedes os at få Benjamin Koppel til at være med endnu engang. Sidste gang var der totalt udsolgt. Vi opfordrer til at forudbestille billetter. Se på vor hjemmeside www. glostrupgospel.dk hvorledes man gør. Som ved de tidligere julekoncerter doneres af overskuddet til Glostrup Sogns Julehjælp. Har du fået interesse i at være med i vort kor, send en mail til korets formand Christian Gram for at komme til optagelse og stemmeprøve. Næste stemmeprøve er den 8. januar Se mailadresse på vor hjemmeside. Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel Arrangementer i december 2013: Søndag 15. december kl. 16:00: Julekoncert med gæstesolist Benjamin Koppel. Arrangementer i marts 2014: Søndag 9. marts kl. 16:00: Gospelkoncert til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100 kr. går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling. FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med. 14

15 Glostrup Kirke Kirkepladsen 2600 Glostrup Tlf Sognepræst Esper Silkjær Højvangsområde Kochsvej Glostrup Tlf Mobil Træffes efter aftale. Mandag fri. Sognepræst Dorte Thomsen Søndervangområde Byparkvej 100, 2600 Glostrup Tlf Mandag fri. Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum Vestervangområde Kontor i Glostrup: Østervej Glostrup. Tlf Mandag fri. Tyborøn Alle 87 st Vanløse Tlf Hospitalspræst Trine Kern Kernel (orlov) Vikar: Birgitte Hammershøy Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, indgang 8, stuen. Træffes efter aftale på tlf /evt Fredag fri. Organist Karen Margrethe Olsen Mosebakkevej Brøndby Tlf Mandag fri. Kirkelig vejviser Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen. Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes. Kirketjener Carsten Høyer Tlf Mandag fri. Organist (begge kirker) Susanne Dyhr Strandhavevej 3, 2650 Hvidovre tlf Mandag fri. Østervangkirken Dommervangen Glostrup Tlf Præstekontor Sognepræst Dorothea Glöckner Nordvangområde Ejbydalsvej Glostrup. Tlf Mobil Mandag fri. Sognepræst Ole Aasted (indtil ) Skovvangområde Parkvej 3, 2. th Snekkersten Tlf Kontor: Dommervangen Glostrup Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, torsdag pr. telefon. Mandag fri. Organist Jannik Hansen Mølle Allé 1, 1. sal 2500 Valby Tlf Mandag fri. Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf Mandag fri. Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen Kirkeværge Per T. Hansen (begge kirker) Tlf Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordegnen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nærmere beskrevet i Kirkeministeriets pjece»fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet Kirkekontor (fælles) Østervej Glostrup Tlf: Åbent Torsdag tillige Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen Kordegn Louise Anne Tyler Børne- og ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf Kontor på Østervej 6. glostrupsogn.dk. Mandag fri. Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej Glostrup Tlf Glostrup Sognegård Østervej Glostrup Tlf Kirkegårdskontoret Åbent mandag torsdag 9 13, fredag 9-12 Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård Østervej 8 Tlf Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej Glostrup Tlf Kapelkrematorium Gammel Landevej 1 Tlf Åbent mandag torsdag 9-13, fredag 9-12 Sognebladet Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig hedsråd. Redaktion: Ole Aasted, Per T. Hansen, Flemming Ibsen, Dorte Thomsen, Ole Helms, Lars Bruun Andersen og Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej Glostrup, tlf Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard.dk Tlf Svanemærket trykkeri Næste nummer af Sognebladet udkommer i uge 8, Stof modtages på kirkekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 10. januar

16 Sogneindsamling 2014 Gå med i kampen mod sult Søndag d. 9. marts 2014 sætter Glostrup Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Foto: Mikkel Østergaard Vi er med i Sogneindsamlingen igen, fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult for når vores familier er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores konfirmander. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats I år håber vi at få endnu flere indsamlere, så vi kan dække alle de vigtigste ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag, Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Carl-Erik Denning, denning.dk, Der vil være indsamlingssted i Glostrup Sognegård, Østervej 8 og i Østervangsalen, Dommervangen 2, umiddelbart efter højmesserne i vore 2 kirker. Et særkende ved Sogneindsamlingen er de mange unge indsamlere. I 2013 var på landsplan godt af de frivillige indsamlere børn og unge. Søndag 9. marts 2014 kl. 16:00 i Østervangkirken GOSPELKONCERT Med Glostrup Gospel til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100 kr.- går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling. Foto: Louise Gram

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup

Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup Foto: Eric Klitgaard SOGNEBLADET Glostrup marts APRIL MAJ 2014 Forsidebilledet Til forsiden i dette nummer af sognebladet er påskeliljen valgt. Påsken er kirkens største højtid, og hvem er bedre end Grundtvig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Menighedsrådsvalg Et stort valg i verden og valget til menighedsrådet er overstået. I skrivende stund, har vi været vidne til et afgørende valg i USA.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere