Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup"

Transkript

1 Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014

2 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet skal minde os om jul med knirkende sne under fødderne, når vi går til kirken for at høre julebudskabet om barnet i krybben, englene, de tre vise mænd og om fred på jord! Vi kan ikke se engle på billedet, men i kirken vil der være usynlige og synlige engle og en nyindkøbt julekrybbe. Velkommen til englene i Glostrup Kirke og rigtig glædelig jul og godt nytår til alle! N.F.S. Grundtvig skrev julenat 1824: Velkommen igen Guds engle små, fra høje Himmel-sale, med dejlige solskinsklæder på, i jordens skyggedale! Trods klingrende frost godt år I spå for fugl og sæd i dvale. Vel mødt under sky på kirkesti, på sne ved midnatstide! Udbære vor jul ej nænner I, derpå tør nok vi lide; o, ganger dog ej vor dør forbi, os volder ej den kvide! Med venlige øjne himmelblå, i vugge og i senge, vi puslinger har i hver en vrå, som blomster gro i enge; o, synger for dem, som lærker slå, som hørt de har ej længe! Så drømme de sødt om Betlehem, og er det end forblommet, de drømme dog sandt om barnets hjem, som lå i krybberummet, de drømme, de leger jul med dem, hvis sang de har fornummet. Da vågne de mildt i morgengry og tælle mer ej timer, da høre vi julesang på ny, som sig med hjertet rimer, da klinger det sødt i højen sky, når juleklokken kimer. Foto: Eric Klitgaard Julehjælp Glostrup Menighedsråd glæder sig over, at det også i år er muligt med støtte fra bl.a. Fitness World, at uddele julehjælp til sognebørn, som er økonomisk trængt og derfor har vanskeligt ved at se sig igennem julehøjtiden. Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret. Ved uddelingen lægges der vægt på præstens personlige kendskab til ansøgerne. Kontakt derfor en af præsterne og aflever det udfyldte skema til ham eller hende. Ansøgningen skal være præsten i hænde seneste torsdag den 12. december. Glostrup Menighedsråd Tak til FITNS WORLD Børnehavejul! Den december omdannes Østervangkirken til Betlehem anno år 0 og det er muligt for alle førskolebørn og institutioner i Glostrup at tage tilbage i tiden og møde det lille nyfødte Jesusbarn, Maria og Josef, englen Gabriel, hyrder, vismænd og mange andre! Læs mere på hjemmesiden! Indtægt fra høstfest Ved høstgudstjenesterne i kirkerne blev der indsamlet 1.230,00 kr., og ved auktionen i Østervangsalen var indtægten 7.041,00 kr. Det samlede beløb kr., videresendes til sognets julehjælp. Fitness World i Glostrup har ved en event samlet kr. ind og doneret dem til Glostrup Sogns Julehjælp. Vi er utrolig taknemlige for denne håndsrækning, for der er mange, der har et stramt budget og derfor har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, som banker på præsternes døre ved juletid. På vegne af Glostrup Menighedsråd skal der her i bladet derfor lyde en stor tak til Fitness World i Glostrup for den flotte donation, der vil gøre lykke og bringe glæde til flere hjem i Glostrup. Sognepræst Esper Silkjær Ønsk din yndlingsjulesalme 2. juledag er der i begge sognets kirker gudstjenester, hvor salmevalget er menighedens. Kom i god tid (mere end 15 minutter før) og fremsæt dit ønske om lige netop den julesalme, du mangler at få sunget i år. Præst og organist vil så udvælge blandt de indkomne forslag. Foto: Eric Klitgaard 2

3 Jesus som stress coach Foto: Privat Af sognepræst Dorte Thomsen I december, den måned som ellers oftest omtales som den søde juletid, oplever mange en kortvarig stresstilstand. Det kan der være mange gode grunde til som for eksempel juletravlhed, sorg og savn, uforløste familiefejder, ensomhed osv., men flere og flere oplever også stress eller stresssymptomer, når december måned er overstået. Stress er en kompleks størrelse, og der er mange forskellige faktorer, der spiller ind i det stressramte liv, og det er et faktum, at stress fylder mere og mere i sygdomsbilledet i Danmark. På Stressforeningens hjemmeside kan man læse følgende uhyggelige statistik: danskere er sygemeldt pga. stress hver dag danskere, svarende til %, har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag danskere dør hvert år af stress. Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser. Frekvensen mellem stressramte mænd og kvinder er 20 % / 80 %. Og man spår, at stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 (www.stressforeningen. dk) Mange, der har været syge af stress, finder tilbage til hverdagen gennem samtaler, terapi, meditation og mindfulness bevidst nærvær. Men kristendommen har også et bidrag at give det stressramte menneske eller det stress-truede liv. I 2013 er der udkommet 2 bøger om kristendom og stress. Begge bøger er skrevet af kvindelige præster, som har erfaret stress på egen krop, og som har kæmpet sig fri af stressens forfærdelige greb bl.a. ved hjælp fra den kristne tradition og Det nye Testamente, hvor Jesus har været et eksempel til efterfølgelse for dem i processen og til efterfølgende at holde sig fri af stress. Jesu hjælp til det stressramte menneskeliv er, at vi skal gøre som ham. Vi skal sætte grænser for vores opgaver! Der er grænser for, hvor meget vi kan magte. Jesus hjalp ikke alle. Han var ligesom vi begrænset af tid og energi. Han var en menneskekrop, og til en sådan hører en grænse og selvom vi ofte møder den grænse, før vores lyst gør, så skal vi have modet til at indse og indrømme, at vi ikke magter og kan overkomme alt. Vi skal sætte grænser for vores kræfter! Hvile er essentiel. Jesus hvilede sig ofte, selvom han var en meget aktiv mand, der konstant var i gang. Han havde brug for at trække sig tilbage og få en pause fra al sin aktivitet. Det var ikke først, da han var færdig med dagens arbejde. Jesus prioriterede at fjerne sig fra strømmen af krav for derefter at møde omverdenen med fornyede kræfter. Jesu færden var som et pendul, der slog mellem aktivitet og hvile mellem udadvendthed og indadvendthed. Sådan gjorde Guds søn, selvom der sikkert har været lige så lidt prestige i at hvile sig dengang, som der er nu! Vi skal sætte grænser for vores magt! I sine mange pauser bad Jesus, også her opfordrer han os til at spejle sig i hans adfærd. Bøn er mange ting, bøn kan være ord, der siges eller tænkes, men bøn kan også være stilhed. Det, bønnen kan, er at sætte os mennesker på plads, fordi bøn først og fremmest er at lægge vores liv i hænderne på en magt, der er større end os selv. Derved kan vi finde den rette balance mellem, hvad der er vores ansvar, og hvad vi med rette kan overlade til Gud. Vi skal sætte grænser for vores afhængighed af andres mening om os! Mange af os kender til ind imellem at skele mere til andres forventninger til os end vores egne grænser for tid og kræfter. En australsk artikel, baseret på en undersøgelse blandt døende (The top five regrets of the dying), viser at det, et døende menneske fortryder mest, er ikke at have haft modet til at leve det liv, som det selv ønskede, i stedet for det liv, som andre forventede. Jesus kender i den grad til andres forventninger til sig. Myndighederne, de lærde, hans egen familie og hans disciple havde andre planer for og med ham, end han selv havde. Men han stod ved sig selv, også når andre ville, at han skulle være en anden, end den han var! Ligesom ham skal vi turde stå ved os selv. Vi skal tro på, at vi er skabt med det, vi kan, og at vi derfor har lov til at være her i verden med alle vores begrænsninger! Læs mere i Det hele menneske tro, krop og stresshåndtering af Gunilla Kromann Haarsted og i Kære Martha ord om Gud til et liv med stress af Lotte Lyngby. Foto: Karen Reeslev 3

4 Menighedsrådsformand Tommy Carlsens tale ved afskedsreceptionen for Ole Aasted Foto: Privat Kære Gæster menighedsrådsmedlemmer og personale, men mest af alt kære Ole. Vi kommer desværre til at savne dig Ole som en af vore vellidte og meget dygtige sognepræster, du har jo desværre valgt at gå på pension for at nyde dit otium og få tid til nogle af dine andre interesser. Du går på pension med udgangen af december måned, du havde faktisk meddelt, at du ville forlade os med udgangen af november, men på grund af nogle praktiske ting omkring din pension, bliver det først med udgangen af december. Det er vi glade for, så er der da en hel del arrangementer op til og omkring julen, hvor vi fortsat kan nyde godt af din medvirken. I menighedsrådet havde vi allerede planlagt at holde afskedsreception for dig den 3. november, hvor vi troede, du havde din sidste højmesse i Østervangkirken. Vi har fastholdt at holde afskedsreceptionen den 3. november, idet december måned er en meget travl måned med mange aktiviteter. Ole du har i næsten 20 år været sognepræst i Glostrup Sogn og været fast præst i Østervangkirken, hvor du har en meget stor og trofast menighed, som vil komme til at savne dig, derom er der slet ingen tvivl, og det vil vi i menighedsrådet og dine kollegaer også. Ole du er en meget hjertevarm og omsorgsfuld person, som rigtig mange af vore sognebørn har nydt stor glæde af at kende. Ole du er en af de sjældne personer, der er fantastisk god til at lytte til andre og lade dem komme til orde. Du har igennem årene fået mange personlige venskaber, du er en meget dygtig og altid velforberedt præst og sjælesørger. Du har en meget fin evne til at få selv den vanskeligste tekst til at blive forståelig med dine mange eksempler. Ofte tager du humoren i brug og er ikke bange for at bruge Storm P., Morten Korch eller episoder fra gamle danske film, når du skal udlægge en tekst. Det gør, at rigtig mange holder af dig og betragter dig som deres personlige præst. Vi er mange, der vil komme til at savne dig i vores hverdag og ved de store stunder i livet. For nogle år siden sagde du til mig: Der mangler noget omkring Østervangkirken, der mangler et sted, man kan sætte sig og tænke over tingene. Ole det er der kommet, jeg er helt sikker på, at du har været med til at presse på for at få bygget et rigtigt klokketårn, at få markeret at Østervangsiloen er blevet anerkendt som Østervangkirken, at der er kommet en dejlig stillehave og et kapel, det er en mere synlig kirke og en kirke med utroligt mange gode Ole Aasted minder for utallige mennesker. Jeg glemmer aldrig, da du skulle forestå bisættelsen af min egen far, hvor meget du fik med, om hvem min far var, og hvilken far, morfar, farfar og oldefar han havde været, og det til trods for, at du aldrig have talt med ham, kun mødt ham en enkelt gang til et bryllup. Jeg og min familie har i alle årene i Glostrup altid betragtet dig som min og min families præst, jeg har nydt de mange samtaler, vi har haft gennem årene, nydt dine mange gode input og din aldrig svigtende loyalitet overfor din menighed. Ole, vi forstår godt, at du synes, det vil være dejligt med tid til nogle af dine mange andre interesser, vi forstår også godt, at du vælger at bruge din tid og din energi på det, som der ikke har været tid nok til indtil nu. Vi vil dog gerne fortælle dig, at det altid vil være en glæde at se dig enten på gæstevisit eller som prædikant ved forskellige lejligheder her hos os, ligesom vi gerne vil holde os ajour med, hvad der sker i dit nye liv. Hjertelig tak for din flotte og store indsats i vores sogn, Glostrup Sogn, dine kollegaer, menighedsrådet og jeg selv og min familie vil sammen med rigtig mange andre komme til at savne vores sognepræst, Ole. Vi ønsker dig alt mulig godt i din nye tilværelse, kom tit på besøg og giv os lov til at kalde på dig en gang imellem, så det kan blive et på gensyn i stedet for et farvel. Carsten Bo skrev engang for nogle år siden et digt, at kende dig, som jeg godt vil tillade mig at læse et enkelt vers fra som passer godt på dig Ole! At kende dig er virkelig at kende et menneske- et ord, et smil og et nik. At kende dig er at gløde og tænde Og fatte det store et kort øjeblik. At kende dig Ole har for mange af os været et stort øjeblik, som vi vil kunne gemme i vore hjerter og tænke på resten af livet. Lad os rejse os og løfte vore glas og give Ole de allerbedste og kærligste hilsner med på vejen til din nye tilværelse. Gud og dermed pasta Temaet for de tre pastagudstjenester i Østervangkirken i foråret bliver Lyset i mørket, Pandekagetirsdag og Aprilsnar. Vi holder en kort gudstjeneste kl. 17:00, hvor børnene gennem musikken og ved brug af sanser og bevægelser oplever fortællingerne. Derefter spiser vi noget godt og sundt med pasta. Arrangementet slutter kl. ca. 19:00. Foto: Karen Reeslev 4 Datoerne for forårets pastagudstjenester er: 4. februar 4. marts 1. april

5 Kære menighed og sogn i Glostrup Nu fortæller min fødselsattest, at tiden er inde for pensionering. Det har været en så dejlig tid her i Glostrup. Der er jo til stadighed mange handlinger her i Glostrup Sogn: Det har betydet mange dåb, mange vielser, mange bisættelser og begravelser og mange konfirmander gennem årene. Og så de mange dejlige, stemningsfulde højmesser om søndagen og mange andre slags gudstjenester, studiekredse, sangmatiné og lancier. Det har givet mange udfordringer og et godt og udbytterigt og meningsfyldt arbejde som præst. Tak til alle de mennesker, der har gjort årene i Glostrup så gode og givet så mange dejlige minder at tænke tilbage på. Må jeg ønske for jer: Må I fremover være fyldt med glæden og håbet fra Gud: Glæden og håbet frelser. Glæden og håbet helbreder. Glæden og håbet bor i hver en solstråle, hvert smil, hver venlig handling, hver lille tjeneste. Kærlig hilsen og Gud i vold. Ole Aasted Julequiz for børn og unge Du kan få hjælp i Bibelen, i salmebogen, i Sognebladet og på Spørgsmål og Svarmuligheder 1 X 2 I hvilket evangelium læser vi om Jesu fødsel og hyrderne på marken? 1: Marcus, X: Lukas, 2: Matthæus Hvor mange kirker er der i Glostrup Sogn? 1: 0 kirker, X: 2 kirker, 2: 4 kirker Hvilken by kom de vise mænd først til? 1: Jerusalem, X: Betlehem, 2: Nazaret Hvad hedder den skulptur, der står i haven ved Østervangkirken? 1: Jesus, X: Eva, 2: Adam Hvor mange præster er der i Glostrup sogn? 1: en præst X: tre præster 2: seks præster Hvad sang englene om julenat? 1: Fred, X: Gaver, 2: Flæskesteg I hvilken salme begynder et af versene med: Kom, Jesus, vær vor hyttegæst? 1: Glade Jul, X: Det kimer nu, 2: I denne søde juletid Hvor gammel er Glostrup kirke? 1: ca. 150 år, X: ca. 450 år, 2: ca. 850 år I hvilken by voksede Jesus op? 1: Jerusalem, X: Betlehem, 2: Nazaret Hvilket nummer i salmebogen har Et barn er født i Betlehem? 1: nr. 104, X: nr. 204, 2: nr. 504 Hvor mange dyr af hver slags tog Noah med sig i arken? 1: nul, X: to, 2: fire Hvor mange klokker er der i Østervangkirkens klokketårn? 1: to, X: tre, 2: syv Hvorfor holder vi Jul? 1: For at få gaver, X: Fordi det er Jesu fødselsdag, 2: Fordi det er Jomfru Marias fødselsdag Alle rigtige besvarelser belønnes ved aflevering på kirkekontoret i åbningstiden inden jul. 5

6 Babysalmesang Babysalmesang er tilbud til sognets alleryngste, fra 3 til 9 måneder og deres forældre. Babysalmesang giver så tidligt som muligt børn chancen for at stifte bekendtskab med nogle af vores allersmukkeste salmer. Det, børn hører i de allerførste måneder af deres liv, glemmer de aldrig. Salmerne vil ligge gemt i deres erindring resten af deres liv og dukke frem, når de hører de salmer, der blev sunget for dem, da de var helt små. Igennem babysalmesangen er der mulighed for at kommunikere med sit barn på en anden måde og dermed skabe et rum for nærvær og fortrolighed barn og forældre imellem. Ikke mindst fordi man ved at synge for sit barn kan udtrykke flere følelsesmæssige nuancer og skabe flere billeder, end når man taler. Udover sangen vil babyerne også opleve bevægelser og rytme, hvilket er stimulerende for barnets sanser og motoriske udvikling. Babysalmesang er for alle, og det er ikke en forudsætning, at man kan synge, eller at man kender de danske salmer. 1. gang er den 29. januar kl. 10:00 i Østervangkirken. Det er gratis at deltage, men der er kun plads til 12 babyer! Tilmelding er derfor nødvendig og kan ske til sognepræst Dorte Thomsen på eller på mail til Foto: Karen Reeslev Søndag 1. december kl. 16:00 i Østervangkirken JULEKONCERT MED MAJAZZ-KORET Programmet består af tre hovedgrupper: Julemusik fra England og USA, dansk julemusik og rytmiske julesange. Ved koncerten medvirker Mikkel Nielsens jazz-trio. Herefter markeres 100-året for komponisten til A Hymn to the Virgin (1935) af den betydende engelske tonekunstner Benjamin Britten ( ), bl.a. kendt for operaen Peter Grimes. Den engelske afdeling af MaJazz-koncerten afrundes med en på dansk meget yndet julesang. Den fremføres godt nok på engelsk i et arrangement af Anthony Pitts, men den er komponeret af østrigske Franz Xaver Gruber ( ), som altså levede indtil for netop 150 år siden: Silent Night, på dansk elsket som Glade Jul, har Gruber oprindeligt skrevet i 1818 som noget i retning af en traditionel tyrolermelodi. ARRANGEMENTER 6 FØRSTE AFDELING Julekoncerten indledes med to værker af en af Tysklands kendteste komponister fra senrenaissancen, Michael Praetorius ( ), som er almindeligt kendt for En rose så jeg skyde. Koret indleder med Puer Natus og Enatus est Emanuel. Efterfølgende opføres A Winter Morning (1973) af den nutidige, nordamerikanske komponist Brent Pierce. There Is No Rose of Such Virtue (1980) af endnu en komponist fra Californien, Robert H. Young ( ). Så følger et ærke-engelsk korværk af Gustav Holst ( ), ham med det populære orkestersuite Planeterne. Sangen på MaJazz-programmet er In the Bleak Mid-Winter. ANDEN AFDELING Koncertens anden afdeling med dansk julemusik bliver indledt med et arrangement af pianisten Henrik Metz (1948-). Den tyske melodi Maria gennem torne går er til tekst af det alsidige musikmenneske, Thomas Alvad, redaktør af den udbredte sangbog, 555 sange (1972). Så bevæger programmet sig tilbage til vore dages fortolkning af julens toner: Michael Bojesens (bl.a. kendt for sin ledelse af DR Pigekor) arrangement fra 1986 af Brorsons ( ) tekst: Her kommer, Jesus, dine små. TREDJE AFDELING Jazz-trioen, bestående af Mikkel Nielsen, bas, Mathias Grove Madsen, piano og Mads Haaber, saxofon spiller nogle kendte julemelodier, og akkompagnerer derefter koret i den næste afdeling. FJERDE AFDELING Den amerikanske trompetist i Count Basies big band, Thad Jones ( ), var en årrække fra 1978 bosat i København som leder af DR Big Band. Hans eminente sans for at arrangere den rytmiske musik møder man bl.a. i det yndige værk: A Child Is Born.

7 Fra 1941 henter vi pop/jazz standarden Snowfall, en stemningsfuld Slow Ballad Swing af det amerikanske par Ruth og Claude Thornhill i et arrangement, som mange vil kunne genkende fra indspilninger med sanggruppen Manhattan Transfer. Programmet fortsætter med endnu en rytmisk klassiker, komponeret af sangstjernen Mel Tormé ( ): The Christmas Song, arrangeret af MaJazz-korets forhenværende dirigent Hans Rosenkilde Larsen ( ). Endelig noget nyere dansk som afslutning på kor-programmet: Advent (2006) fra samlingen Dagen og Vejen af Ma- Jazz-korets afgåede leder John Høybye (1939-). Koncerten afrundes i et fællesskab mellem publikum og kor med B.S. Ingemanns salme Dejlig er jorden i et arrangement af Peter Bruun (1968-). Korleder siden 2012 er Ole Hannibal, som i 1970 blev uddannet fra Det Kongelige Musikkonservatorium i orkester- og korledelse. Han har ledet en række rytmiske og andre kor og har desuden i mange år været jazzpianist. Der er gratis adgang! Onsdag 11. december kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF Vi skal i julehumør med julegodter til både hjerte og mave. Med æbleskiver og juleknas forbereder vi maven på den store højtid. Med sange, salmer og julehistorie stemmer vi hjertet med glade juletoner til den forestående højtid. Og på englevis bæres lyset frem af glade stemmer fra børnekoret. Alle, der gerne vil i julestemning, er hjertelig velkomne til et par timers julehygge. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! Præsterne 4. Søndag i advent 22. december kl. 16:00 i Glostrup Kirke DE 9 LÆSNINGER 4. søndag i advent afholder sognepræst Esper Silkjær De 9 læsninger i Glostrup Kirke i et samarbejde med Glostrup Mandskor. De 9 læsninger danner med sang og musik en god optakt til julen. Gennem læsningerne kommer vi igennem historien, der leder frem til verdens frelser, Jesus Kristus. Traditionen stammer fra England. Den begyndte i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge, hvor den nye unge præst Eric Milner-White ønskede at bringe fornyelse i kirkens liturgiske liv. I 1928 begyndte BBC at transmittere gudstjenesten, der siden har gået sin sejrsgang både i og udenfor den anglikanske verden, bl.a. også i mange af de danske menigheder. Udover De 9 læsninger vil der være fællessang og korværker ved Glostrup Mandskor, dirigeret af Ole Jørgensen. Lørdag 28. december kl. 12:30-16:00 i Østervangsalen JULETRÆSFT Glostrup Sogns Menighedspleje inviterer enlige og familier med børn til gammeldaws juletræsfest med julemad og godteposer. Vi tænder juletræet og synger Foto: K.A. Henriksen julesange og salmer, både mens vi sidder ved bordet, og når vi danser rundt om juletræet et juletræ som naturligvis når helt op til loftet. Endelig vil der blive fortalt en julehistorie. Pris:50 kr. pr. billet. Børn indtil 14 år er gratis. Billetter kan købes onsdag 11. december kl. 13:00-14:00 i Glostrup Sognegård og den 15. december lige efter gudstjenesten i Østervangkirken. Efter 15. december kan billetter købes hos Per T. Hansen tlf Hvis man er økonomisk trængt, er der mulighed for fribillet ved henvendelse til en af sognets præster. Glostrup Sogns Menighedspleje Jørgen Degn Bjerrum, formand OBS! Der gøres opmærksom på, at der på Hovedvejen kører busser, der stopper tæt på Østervangkirken. Søndag 5. januar 2014 kl. 16:00 i Østervangkirken DE HELLIG TRE KONGER SÅ HJERTENSGLAD Julebudskabet i frisk gendigtning TeaterTasken lader myten om helligtrekonger danne afsæt for et julebudskab Foto: TeaterTasken med bred appel. Hvad kan være mere passende end at se en forestilling om de hellig tre konger på selve helligtrekongerssøndag. Der fejrer man ifølge den kristne tradition de tre vise mænd fra Østerland, der fulgte ledestjenen til Betlehem og Jesusbarnet. ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar

8 Det sker i og omkring Østervangkirken 8 GUDSTJENTELISTE DECEMBER 2013, JANUAR OG FEBRUAR 2014 December 2013 Sø :30 1. s. i advent kirkekaffe Sø :30 2. s. i advent OA BH Ti :30 Børnehavejul Ti :30 Børnehavejul On :30 Børnehavejul On :00 Børnehavejul On :30 Børnehavejul Sø :30 3. s. i advent DG Luciapiger Smørstenen /Ejbyskolen Fr :30 Sø :30 4. s. i advent DG Ældre-og plejehjemsgudstjeneste Ti :00 Juleaften Børnegudstjeneste Ti :00 Ti :00 OA DG On :30 Juledag OA To :30 2. juledag Ønsk din yndlingssalme Sø :30 Julesøndag Januar 2014 On :00 Nytårsdag Sø. 05. Se Glostrup Kirke Sø :30 1. s.e. H3K Sø :30 2. s.e. H3K Sø :30 3. s.e. H3K Februar 2014 Lø :30 Lørdagsdåb Sø :30 4. s.e. H3K Diakoniens Dag Ti :00 Gud og dermed pasta Sø :30 S. s.e. H3K kirkekaffe Sø :30 Septuagesima Sø :30 Seksagesima Marts 2014 Lø :30 Lørdagsdåb Sø :30 Fastelavn Ti :00 Gud og dermed pasta DG OA DG NN DG JDB NN DG DECEMBER 2013 Søndag 1. december kl. 16:00 Julekoncert med Majazz-koret, se s. 6 Tirsdag 3. december kl. 19:00 Musikskolens julekoncert Onsdag 18. december kl Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Lørdag 28. december kl. 12:30-16:00 Juletræsfest, se s. 7 JANUAR 2014 Søndag 5. januar kl. 16:00 De hellig tre konger så Hjertensglad, se s. 7 Søndag 12. januar kl. 15:00 Nytårsjazz med Paul Harrison, se s. 10 Onsdag 15. januar kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen FEBRUAR 2014 Søndag 2. februar Diakoniens Dag, se s. 11 Søndag 2. februar kl. 17:00 Kyndelmissekoncert med Musica-koret, se s. 11 Tirsdag 4. februar kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 4 Onsdag 19. februar kl. 14:00 Sangmatiné under ledelse af Hanne Guldberg Kristensen Tirsdag 25. februar kl. 19:30 Studiekreds om Matthæuspassionen, se s. 13 MARTS 2014 Søndag 2. marts kl. 10:30 Fastelavnsfest, se s. 13 Tirsdag 4. marts kl. 17:00 Gud og dermed pasta, se s. 4 Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden MANDAGSKLUB I ØSTERVANGKIRKEN Vi mødes 1. og 3. mandag i hver måned kl. 14:00-16:00. Er du ikke til håndarbejde, så nyd kaffe og kage sammen med os. Henvendelse til: Eva Denning, tlf eller Anne Lise Hansen, tlf LØRDAGSDÅB I ØSTERVANG- KIRKEN Lørdag 1. februar Lørdag 1. marts kl. 10:30 v/dg kl. 10:30 v/ Kirkebil: Gangbesværede kan få transport til gudstjenester og møder i Glostrup Kirke, Glos trup Sognegård og Østervangkirken ved at kontakte kirkekontoret på tlf Kontoret har åbent på hverdage Torsdag tillige

9 Det sker i og omkring Glostrup Kirke GUDSTJENTELISTE DECEMBER 2013, JANUAR OG FEBRUAR 2014 December 2013 Sø :00 1. s. i advent 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :30 OBS 2. s. i advent Sø :00 3. s. i advent Sø :00 4. s. i advent De ni læsninger Ti :00 Juleaften Ti :00 Juleaften Børne og familiegudstjeneste Ti :30 Juleaften Ti :00 Juleaften JDB JDB On :00 Juledag JDB To :00 2. juledag Vælg en salme Sø :00 Julesøndag Januar 2014 On :00 Nytårsdag Sø :00 H3K Indsættelse af ny præst Sø :00 1. s.e. H3K Sø :00 2. s.e. H3K 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :00 3. s.e. H3K 11:30 Dåbsgudstjeneste Februar 2014 Sø :00 4. s.e. H3K Diakoniens Dag 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :00 Sidste s.e. H3K Kirkekaffe Sø :00 Septuagesima 11:30 Dåbsgudstjeneste Sø :00 Seksagesima 11:30 Dåbsgudstjeneste Marts 2014 Sø :00 Fastelavn On :00 Askeonsdag BH JDB JDB NN JDB NN JDB AFHOLDELSE AF MØDER Alle møder afholdes i Glostrup Sogne gård, Østervej 8, hvis intet andet er anført. DECEMBER 2013 Søndag 8. december kl. 11:30 i Glostrup Sognegård Julehygge (omtalt i forrige blad) Onsdag 11. december kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 7 Onsdag 18. december kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 22. december kl. 16:00 De ni læsninger, se s. 7 JANUAR 2014 Søndag 5. januar kl. 10:00 Indsættelse af ny præst i Glostrup Kirke ved provst Ove Kollerup med efterfølgende fest i Glostrup Sognegård. Onsdag 8. januar kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 10 Onsdag 15. januar kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde Søndag 26. januar kl. 16:00 Carl Nielsen og hans musik, se s. 11 Præsterne OA: Ole Aasted (indtil 31. december) BH: Birgitte Hammershøy Vikar for Trine Kern Kernel : Dorte Thomsen JDB: Jørgen Degn Bjerrum DG: Dorothea Glöckner : Esper Silkjær TKK: Trine Kern Kernel (orlov) NN: (fra 1. januar 2014) FEBRUAR 2014 Søndag 9. februar kl. 19:00 Lysmesse, se s. 12 Onsdag 12. februar kl. 14:00 Onsdagstræf, se s. 12 Onsdag 19. februar kl. 19:00 Offentligt menighedsrådsmøde MARTS 2014 Onsdag 5. marts kl. 17:00 Askeonsdag (omtales i næste blad) Søndag 9. marts Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, se bagsiden DÅBSGUDS- TJENTER I GLOSTRUP KIRKE Søndag 1. december Søndag 19. januar Søndag 26. januar Søndag 16. februar Søndag 23. februar Foto: Eric Klitgaard kl. 11:30 v/jdb kl. 11:30 v/ kl. 11:30 v/jdb kl. 11:30 v/ kl. 11:30 v/jdb 9

10 ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar I TeaterTaskens friske gendigtning danner den gamle historie fra biblen afsæt for et meget bredere julebudskab: Kærlighed men ikke kun indenfor egne, rettroende rækker. Det er samtidig eksistensfilosofi på ret højt plan, når tre store dukkekonger darwinistiske Kasper fra nord, kunstmaler Balthazar fra syd og religiøse Melchior fra øst hidsigt udveksler meninger om verdens skabelse. Udstyret med hver deres geografiske og værdimæssige baggrund og altså vidt forskellige præmisser, er der lagt op til en grundig røren rundt i den multikulturelle gryde. Det meste af den flot sammenhængende historie er formuleret i klare vendinger på vers, der nemt går over i et energisk talesprog og tidens løsen rap! Det er effektiv, meningsfuld underholdning, hvor svære ord får en chance for at blive forstået. Karen Nielsens tydelige replik og noget kontante fortællestil suppleres af den underfundige og mere mimiske medspiller og musiker Henrik Andersen. Begge er udmærkede dukkeførere i en iscenesættelse, der skaber afveksling. Melchior, Kasper og Balthazar i deres flotte kostumer holder først stejlt på deres værdier. Men på vejen mod Betlehem opdager de, at verden er større end de selv. Så stor at der er plads til andre og det liv, de fleste gerne vil leve i fred med hinanden. FAKTA TeaterTasken: De hellig tre konger så Hjertensglad Forfatter: Karen Nielsen. Iscenesættelse: Annette Havemann Linnet. Scenografi: TeaterTasken. Dukker: Sus Haugland. Musik: Henrik Andersen. Medvirkende: Karen Nielsen og Henrik Andersen. Aldersgruppe: Fra 5 år. Forestillingen varer ca. 1 time Gratis adgang Glostrup Sogn Gudstjenester på ældrecentrene Hver måned holdes der gudstjenester på ældrecentrene i sognet, hvor en af sognets præster og en af sognets organister medvirker. Familie, venner og andre interesserede er velkomne til at deltage i disse gudstjenester. Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 14: december ved DG (NB: i Østervangkirken) 14. januar ved 11. februar ved NN Onsdag 8. januar kl. 14:00 Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF Med katastrofeberedskabet i New York 11. september 2013 Ved sognepræst Esper Silkjær Beredskabspræsterne i København og Helsingør Stift var i september 2013 på en studietur til New York, hvor vi deltog i mindehøjtideligheden for de omkomne 11. september. Det blev en både bevægende og tankevækkende oplevelse. Præsten, Chriss Keenan, ved New Yorks brandvæsen sørgede for, at vi fik et møde med flere af dem, der havde stået i spidsen for redningsarbejdet 11. sept Turen bød også på et møde med præsten, som havde stået i spidsen for det gejstlige hjælpearbejde efter Sandy Hook skole-massakren i Newton i staten Connecticut i december Det blev til et møde med mange forskellige mennesker fra flere forskellige trossamfund, ligesom det blev mit første, men forhåbentlig ikke sidste møde med metropolen New York. Jeg viser billeder og fortæller om turen. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne Søndag 12. januar kl. 15:00 i Østervangkirken PAUL HARRISON BAND Feat. Miriam Mandipira. Omsorgscentret Hvissinge, Stenager 4 6 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 10: december ved DG (NB: i Østervangkirken) 28. januar ved DG 25. februar ved DG Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej 10 Gudstjenesterne afholdes følgende tirsdage kl. 11: december ved 28. januar ved 25. februar ved JDB

11 Paul Harrison er indbegrebet af den legendariske og hotte britiske jazz. Og hans band er også stærkt krydret med kræfterne fra en perlerække af danske og internationale medvirkende. Den engelske kapelmester har med overbevisende succes markeret, at høj kvalitet er hans varemærke, og han har i langt over et årti været et af de mest efterspurgte navne. Anerkendt som en fremragende og yderst vægtig aktør på jazzscenen, hvor han med stor personlighed og musikalsk autoritet, har placeret Paul Harrison Band i den absolutte top inden for genren. Den karakteristiske sound og eksplosive performance har ramt bredt, og Harrison kører træfsikkert med sin egen rytmiske stil. Det er jazz i international særklasse og et sjældent set engageret og disciplineret band. Med på scenen er også den fantastiske afrikanske jazz og blues Queen, Miriam Mandipira. Et sprudlende team af professionelle solister leverer the full power of Paul Harrison Band. Line Up: Paul Harrison, England. Klarinet/Sopransax/Altsax. Kevin Grenfell, England. Trombone/Vokal. Hans Reichstein, Danmark. Banjo/Vokal. Søren Stausbøl, Danmark. Piano/Vokal. Peter Williams, England. Kontrabas. Mikkel Find, Danmark. Trommer. Miriam Mandipira, Zimbabwe. Vokal. Gratis adgang. Søndag 26. januar kl. 16:00 i Glostrup Kirke MIN EGEN KÆRE VEN! Min Egen Kære Ven er en forestilling, der handler om komponisten Carl Nielsen og hans ægteskab med billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Den belyser forholdet mellem to stærke personligheder og glæderne og omkostningerne ved deres fælles liv; børnene, adskillelse, arbejde, kærlighed, sygdom, utroskab, kunstnerisk krise og triumf. Forestillingen har form af en collage med uddrag fra dagbøger og ægteparrets breve til hinanden. Den spændende og personlige tekst perspektiveres gennem hele forestillingen af et udvalg af Carl Nielsens sange og nogle af hans små orgelstykker. Der vil også indgå fællessange/-salmer. Det er musikturnéteatret ELANTORI, der leverer forestillingen. Medvirkende er skuespiller Anne Marie Pock-Steen, sanger og skuespiller Piet Larsen og organist Else-Marie Kristoffersen. Hele forestillingen varer ca. 80 minutter, og der er gratis adgang. Søndag 2. februar 2014 i Østervangkirken DIAKONIENS DAG GI EN HÅND Teksten til søndag den 2. februar er fra Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 22-33: Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: Det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: Vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham: Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde: Kom! Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: Herre, frels mig! Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: Du lidettroende, hvorfor tvivler du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: Sandelig, du er Guds søn. Med overskriften Gi en hånd, som også er en appel til menneskers omsorg for hinanden, tænker vi scenen fra vandringen på søen ind. Vi har ofte brug for en hånd, fordi vi lever i en verden, hvor vi ikke (ret ofte) kan gå på vandet. Vi lever med udfordringer og lidelser, og troen og selvtilliden trues. Den store trøst er, at Gud, som bruger menneskers hænder som sine, er parat til at række hånden ud. Dette er kernen i kirkens diakoni. Bestyrelsen i Glostrup Sogns Menighedspleje vil markere Diakoniens Dag ved at være tjenere og servere kirkesuppe til alle i Østervangkirken efter gudstjenesten. Søndag 2. februar 2014 kl. 17:00 i Østervangkirken KONCERT MED KAMMERKORET MUSICA: UD I LYSET Søndag den 2. februar 2014 kl. 17:00 byder Østervangkirken velkommen til en anderledes korkoncert under titlen, Ud i lyset. Koncerten er en del af koncertrækken Mørke og Lys, som er udviklet i samarbejde med lyskunstneren Flemming Brantbjerg, den er en rejse mellem mørke og lys, som symboliserer det mellemrum, som mennesket lever i. Rummet mellem lys og mørke, mel- ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar

12 ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar 2014 lem sorg og glæde og mellem fødsel og død. Mellemrummet er også der, hvor skyggerne bor, der hvor det utydelige dominerer. Koncertrækken startede på kulturnatten 2013, hvor Musica på Carlsberg gennemførte en koncert i totalt mørke. I februar 2014 er vi nået til kyndelmisse, hvor man traditionelt i den kristne kirke fejrer lysets genkomst efter den mørke vinter. Koncerten vil afspejle dette gennem et forløb, hvor vi både i musikken og i belysningen i kirken bevæger os fra mørket og ud i lyset. Koret synger værker af bl.a. John Cage, Wolfgang Rihm, Thomas Laub, Per Nørgård, Per Skriver, Carlo Gesualdo og korets dirigent Filipe Carvalheiro. Desuden improviserer koret. Kammerkoret Musica er dannet i Koret består af ca. 20 ambitiøse amatørsangere mellem 20 og 45 år og giver koncerter om året. Her i september 2013 er Musica vendt hjem fra korkonkurrencen Per Musicam ad Astra i Torun, Polen, hvor koret vandt kategorierne kammerkor og kirkemusik, ligesom korets dirigent Filipe Carvalheiro vandt prisen som bedste dirigent. Flemming Brantbjerg er autodidakt billedkunstner med lys som speciale. Han arbejder med lys i form af fotografi, video, projektion, reflekteret og direkte kunst- og dagslys. 1. oktober i år stod han bag en installation af 700 lys på Peberholm til minde om de danske jøder, som for 70 år blev reddet i sikkerhed i Sverige. Der er gratis adgang! Søndag 9. februar kl. 19:00 i Glostrup Kirke LYSMSE Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candelarum missa (lysenes messe), og kyndelmissen eller Kjørmes Knud, som St. St. Blicher også døbte den markerer, at halvdelen af vinteren er gået, og at lyset snart vender tilbage. Glostrup Sogn fejrer kyndelmissen med en LYSMSE i Glostrup Kirke søndag d. 9. februar kl. 19:00. Gudstjenester på DECEMBER Tirsdag den 3. december kl. 14:00 i auditorium A Det bliver en stemningsfuld andagt med masser af musik og sang, bibelske læsninger og måske lidt magi i mørket. Lysmessen er for hele familien, store som små, gamle som unge og alle dem midt imellem. De medvirkende er bl.a. konfirmander og Glostrup Sogns spire-børne- og ungdomskor. Præst: Dorte Thomsen Onsdag 12. februar kl. 14:00-16:00 i Glostrup Sognegård ONSDAGSTRÆF En eftermiddag i selskab med Wolfgang Amadeus Mozart ved Claus Johansen, musikjournalist og programmedarbejder ved Danmarks Radio. Har man sagt Tryllefløjten har man også sagt Mozart, og har man sagt Mozart, har man også sagt Eine kleine Nachtmusik, Figaros bryllup og meget mere god klassisk musik. Mozart blev født i Salzburg 27. januar 1756 og døde i Wien 5. december men på trods af, at han kun blev 35 år gammel, har han efterladt os en meget skattet, udødelig musikalsk arv. Med Claus Johansen som guide vil vi denne eftermiddag tage på en rejse gennem Mozarts liv og musik. Claus Johansen var i mere end 10 år DRs faste mand i Royal Albert Hall i London ved BBCs promenadekoncerter og har for P2 produceret musikoplysende udsendelser og været en af ankermændene i serien om den vestlige verdens musikhistorie i programmet: Historien om Musikken. Kaffen koster 25 kr. Vel mødt! præsterne Glostrup Hospital Tirsdag den 24. december kl. 13:00 i auditorium A JANUAR Tirsdag den 7. januar kl. 14:00 i auditorium A Tirsdag den 21. januar kl. 14:00 i auditorium A FEBRUAR Tirsdag den 4. februar kl. 14:00 i auditorium A Tirsdag den 18. februar kl. 14:00 i auditorium A 12

13 STUDIEKREDS OM JOHANN SEBASTIAN BACH: MATTHÆUSPASSION ved sognepræst Dorothea Glöckner og kirketjener Carsten Høyer Foto: Privat J. S. Bachs Matthæuspassion er et mesterværk, både i musikalsk og i teologisk henseende. Matthæuspassionen blev oprindeligt skabt for gudstjenesten og betegner et højdepunkt inden for sin genre, passionsmusikken. Første gang blev den opført under en langfredagsgudstjeneste 1727 i Leipzig. Værket skildrer Jesu lidelseshistorie fra skærtorsdagsmåltidet og tilfangetagelsen i Getsemane Have til domsafsigelsen hos Pilatus og korsfæstelsen på Golgata. Bachs virtuose anvendelse af kor og orkestre understreger lidelseshistoriens forløb, og ind imellem uddragene fra evangelieteksten løber forfatteren Picanders poetiske kommentarer til påskens budskab om genopstandelse og frelse. (citeret efter Sven Rune Havsteens introduktion til Bachs Matthæuspassion, Det Danske Bibelselskab 2005). I en række på fire aftener vil vi lytte til Bachs musik, vi vil høre om dens tilblivelseshistorie og baggrund, og vi vil læse og diskutere de kapitler i Matthæusevangeliet, der tydes og tilegnes i Bachs mesterværk. Ved hjælp af musikken og bibelske tekster kan vi således gøre os mere fortrolige med to fremstående dele af vores kristne kulturarv: Bachs musik og Matthæusevangeliets teologi. De enkelte aftener har følgende struktur: 19:30-20:20: om Matthæusevangeliet (ved Dorothea Glöckner) 20:20-20:40: Kaffepause 20:40-21:30: Matthæuspassionen (ved Carsten Høyer) 1. aften: 25. februar 2014 kl. 19:30-21: 30 Introduktion til Matthæusevangeliet og til Bachs Matthæuspassion 2. aften: 11. marts 2014 kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 1. del / I + II: Forberedelsen til lidelsen og i Getsemane Have 3. aften: 25. marts 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion 2. del / III+ IV: Jesus foran Herodes og Pilatus 4. aften: 8. april 2014, kl. 19:30-21:30 Matthæuspassion del 2 / Korsfæstelsen + Gravlæggelsen Alle er velkomne. Denne studiekreds lægger mest op til en kontinuerlig deltagelse, men det er også muligt at møde frem til en enkelt aften. Foto: Eric Klitgaard SOGNEREJSE TIL ROSTOCK-BAD DOBERAN-GREIFSWALD-STRALSUND juni 2014 med Dorothea Glöckner og Birgitte Hammershøy Markedsplads og museumshavn i Greifswald På denne 3-dages rejse vil vi tage over på den anden side af Østersøen og se på et område med en del relationer til Danmark og dansk historie. Blandt andet besøger vi cistercienserklostret i Bad Doberan, hvor den danske dronning Margrethe Sprænghest (død 1282) ligger begravet. Desuden besigtiger vi ruinerne af klostret Eldena, der blev grundlagt som datterkloster af Esrom. Undervejs besøger vi Hansabyerne Rostock, Greifswald og Stralsund. Nærmere information kan fås ved henvendelse til sognepræst Dorothea Glöckner, tlf , Desuden vil der blive inviteret til en introduktionsaften i april 2014, hvor vi hører nærmere om turens seværdigheder. Søndag 2. marts kl. 10:30 i Østervangkirken FASTELAVNSFT I Østervangkirken begynder fastelavnsfesten umiddelbart efter højmessen. Alle forældre og bedsteforældre med børn og børnebørn er velkomne med eller uden udklædning. Vi slår katten af tønden, herefter serveres fastelavnsboller og varm chokolade, kaffe og te. Der vil være slikposer til alle børn og præmier til kattedronning og kattekonge. Foto: K.A. Henriksen ARRANGEMENTER December 2013 Januar Februar

14 Udebliver sognebladet Glostrup Sogneblad udkommer 4 gange årligt og postomdeles. Modtages bladet ikke, kontakt da venligst; Glostrup Sogns kirkekontor, Østervej 6, tlf Opgiv navn og adresse, så vil der blive fulgt op på det. Sognebladet kan hentes på kirkekontoret så længe restoplag haves. Kirkens genbrug i Glostrup holder til på Hovedvejen 120. Hvis du ønsker at være med i det frivillige arbejde og fællesskab, kan du kontakte Hanne på tlf Glostrup Sogns børneog ungdomskor Korene øver på flg. tidspunkter i Østervangkirken: Spirekoret (5 år 2. kl.) tirsdage kl. 16:45-17:45 Børnekoret (3.-5. kl.) tirsdage kl. 15:00-16:30 Ungdomskoret (6. kl og opefter) onsdage kl. 16:00-17:30 Kontakt: Korleder Susanne Dyhr, tlf Ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf Glostrup Gospel For Gospelkoret har efteråret haft mange spændende og nye tiltag, bl.a. bevægegudstjenesten var en medrivende oplevelse. Vore nye sange, gospelsalmer på dansk, bliver rigtigt godt modtaget af publikum/menigheden, og flere kommer til. Og det kan man glæde sig til. Er du til sjov og hygge både inde og ude? Vil du lære hemme lige koder? Vil du med ud i naturen? Er du til sokkedyr? Er du til trompet? Er du mellem 5 og 18 år?... så mød op hos FDF og få nye kammerater Et andet af de faste arrangementer var lysfesten for konfirmanderne, som altid er noget, vi glæder os til, og hvor den får gas, så taget løfter sig. Vort næste arrangement er julekoncerten søndag den 15. december i Østervangkirken. Det er lykkedes os at få Benjamin Koppel til at være med endnu engang. Sidste gang var der totalt udsolgt. Vi opfordrer til at forudbestille billetter. Se på vor hjemmeside www. glostrupgospel.dk hvorledes man gør. Som ved de tidligere julekoncerter doneres af overskuddet til Glostrup Sogns Julehjælp. Har du fået interesse i at være med i vort kor, send en mail til korets formand Christian Gram for at komme til optagelse og stemmeprøve. Næste stemmeprøve er den 8. januar Se mailadresse på vor hjemmeside. Med venlig hilsen Christian Gram, formand for Glostrup Gospel Arrangementer i december 2013: Søndag 15. december kl. 16:00: Julekoncert med gæstesolist Benjamin Koppel. Arrangementer i marts 2014: Søndag 9. marts kl. 16:00: Gospelkoncert til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100 kr. går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling. FDF Glostrup Kreds Nyvej 7, 2600 Glostrup Ring til Stig Skalshøj, Solvangsvej 48, 2600 Glostrup, og hør hvordan du kommer med. 14

15 Glostrup Kirke Kirkepladsen 2600 Glostrup Tlf Sognepræst Esper Silkjær Højvangsområde Kochsvej Glostrup Tlf Mobil Træffes efter aftale. Mandag fri. Sognepræst Dorte Thomsen Søndervangområde Byparkvej 100, 2600 Glostrup Tlf Mandag fri. Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum Vestervangområde Kontor i Glostrup: Østervej Glostrup. Tlf Mandag fri. Tyborøn Alle 87 st Vanløse Tlf Hospitalspræst Trine Kern Kernel (orlov) Vikar: Birgitte Hammershøy Kontor på Glostrup Hospital Ringvejsbygningen, indgang 8, stuen. Træffes efter aftale på tlf /evt Fredag fri. Organist Karen Margrethe Olsen Mosebakkevej Brøndby Tlf Mandag fri. Kirkelig vejviser Sognet Sognet er arbejdsmæssigt delt op i 2 distrikter; den nordøstlige del af sognet hører til Østervangkirken, den sydvestlige til Glostrup Kirke. Får du brug for en præst, kontakter du den præst du hører til. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din præst, så kontakt kordegnen. Fødsel, dåb og dødsfald Kontakt kordegnen i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes senest 14 dage og dødsfald senest 2 dage efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse medbringes. Kirketjener Carsten Høyer Tlf Mandag fri. Organist (begge kirker) Susanne Dyhr Strandhavevej 3, 2650 Hvidovre tlf Mandag fri. Østervangkirken Dommervangen Glostrup Tlf Præstekontor Sognepræst Dorothea Glöckner Nordvangområde Ejbydalsvej Glostrup. Tlf Mobil Mandag fri. Sognepræst Ole Aasted (indtil ) Skovvangområde Parkvej 3, 2. th Snekkersten Tlf Kontor: Dommervangen Glostrup Træffes bedst: Tirsdag, onsdag, fredag 10-11, torsdag pr. telefon. Mandag fri. Organist Jannik Hansen Mølle Allé 1, 1. sal 2500 Valby Tlf Mandag fri. Kirketjener Dorthe Stormgaard Tlf Mandag fri. Kirkedegn Jesper Lindved Lorentzen Kirkeværge Per T. Hansen (begge kirker) Tlf Attester Alle attester fås ved henvendelse til kordegnen. I øvrigt er de kirkelige handlinger nærmere beskrevet i Kirkeministeriets pjece»fra vugge til grav«. Den fås på kordegne- og kirkegårdskontorerne. Personlig samtale Alle, der har noget at drøfte med deres præst eller ønsker en samtale, skal blot tage kontakt til denne. Samtalen kan foregå i hjemmet eller hos præsten. Præster har tavshedspligt. Sognet på nettet Kirkekontor (fælles) Østervej Glostrup Tlf: Åbent Torsdag tillige Lørdag lukket. Kordegn Lars Bruun Andersen Kordegn Louise Anne Tyler Børne- og ungdomsmedarbejder Thomas Olsen, tlf Kontor på Østervej 6. glostrupsogn.dk. Mandag fri. Menighedsrådsformand Tommy Carlsen Rødkælkevej Glostrup Tlf Glostrup Sognegård Østervej Glostrup Tlf Kirkegårdskontoret Åbent mandag torsdag 9 13, fredag 9-12 Regnskabsfører Bitten Brix Nyhuus Glostrup Sognegård Østervej 8 Tlf Kirkegårdsleder Jesper Søbjerg Larsen Østervej Glostrup Tlf Kapelkrematorium Gammel Landevej 1 Tlf Åbent mandag torsdag 9-13, fredag 9-12 Sognebladet Sognebladet udgives af Glostrup Sogns menig hedsråd. Redaktion: Ole Aasted, Per T. Hansen, Flemming Ibsen, Dorte Thomsen, Ole Helms, Lars Bruun Andersen og Inge Rose (ansv. redaktør) Ejby Mosevej Glostrup, tlf Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Strandbygaard.dk Tlf Svanemærket trykkeri Næste nummer af Sognebladet udkommer i uge 8, Stof modtages på kirkekontoret eller direkte til ansvarshavende redaktør indtil 10. januar

16 Sogneindsamling 2014 Gå med i kampen mod sult Søndag d. 9. marts 2014 sætter Glostrup Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Foto: Mikkel Østergaard Vi er med i Sogneindsamlingen igen, fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult for når vores familier er med til en halv søndags indsamling, kan det give fattige familier den hjælp, der skal til, for at de bedre kan klare sig selv Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores konfirmander. De ser, at det nytter at løfte i flok, og de har grund til være stolte af deres indsats I år håber vi at få endnu flere indsamlere, så vi kan dække alle de vigtigste ruter i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag, Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos Carl-Erik Denning, denning.dk, Der vil være indsamlingssted i Glostrup Sognegård, Østervej 8 og i Østervangsalen, Dommervangen 2, umiddelbart efter højmesserne i vore 2 kirker. Et særkende ved Sogneindsamlingen er de mange unge indsamlere. I 2013 var på landsplan godt af de frivillige indsamlere børn og unge. Søndag 9. marts 2014 kl. 16:00 i Østervangkirken GOSPELKONCERT Med Glostrup Gospel til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Entré á 100 kr.- går ubeskåret til Folkekirkens Landsindsamling. Foto: Louise Gram

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Storm P har malet billedet, juleaften, som jeg har sat udenpå gudstjenestearket. De fleste kender det nok, det er

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR GUDSTJENESTER DECEMBER 2014 Lørdag d. 6. december Julemarkedsgudstjeneste 10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach- og Julie Rebel Efterfulgt af julemarked i Sognegården Søndag d. 7. december 2. søndag i

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup

Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup Foto: Eric Klitgaard SOGNEBLADET Glostrup marts APRIL MAJ 2014 Forsidebilledet Til forsiden i dette nummer af sognebladet er påskeliljen valgt. Påsken er kirkens største højtid, og hvem er bedre end Grundtvig

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 INDHOLD Side 3-4 Side 5-6 - 7 Side 8-9 - 10 Side 11 Leder v/ Alice Møberg, 9. klasse Julemarked Lucia-optog og krybbespil Juledigte Til alle jer fra alle os her

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Foto: Karen Reeslev. SOGNEBLADET Glostrup

Foto: Karen Reeslev. SOGNEBLADET Glostrup Foto: Karen Reeslev SOGNEBLADET Glostrup juni juli august 2014 forsidebilledet Sankthans bålet pryder forsiden af Sognebladets sommernummer. Holger drachmann udtrykker i midsommervisen kærligheden til

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -2 Jesus er kommet! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi fejrer, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Vi fejrer, at Jesus ønsker at komme

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere