December - Januar - Februar KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn"

Transkript

1 December - Januar - Februar KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn

2 Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf Træffes ikke onsdag Sognepræst Astrid Glargaard Ternevej 2 Tlf Træffes ikke fredag Sognepræst Peder Hald Jensen Sejersvej 48, Sejerslev Tlf Træffes ikke mandag Kirkekontoret, Kirkegade 2 Åbent mandag-fredag kl torsdag tillige kl tlf Kordegne Dan Frederiksen Ann-Lisbeth H. Bech Organist Birgitte Bonde Tlf Kirkegårdskontoret, Fredensvej 10 Kirkegårdsleder Søren Trab Christensen Kontortid mandag-fredag kl torsdag tillige kl Tlf Menighedsrådsformand Poul Poulsen Bjørndrupvej 11 Tlf Kirkeværge Christian Hansen Klingenbergsgade 12 Tlf Kirkebladet Bidrag til bladet kan indbetales til Jyske Bank kontonr Ansvarshavende redaktører Vera Jensen og Dan Frederiksen tlf Kirkebil Indenfor sognet er der mulighed for at få transport til gudstjenester og kirkens arrangementer i kirke og kirkecenter. Det foregår ved at man bestiller en taxi på tlf og oplyser kontonr Kirkens hjemmeside: Kirketjenere Betina Bak Vagn Pedersen Tlf Sognemedhjælper Anita Munkholm Sørensen Tlf LYT HVER MANDAG AFTEN KL TIL SØNDAGENS GUDSTJENESTE PÅ RADIO LIMFJORD PLUS, 94,7 MHZ. 2

3 Præstens ord Forventningens glæde Når vi på forhånd kender til noget glædeligt, der vil ske ude i fremtiden, så benytter vi ofte udtrykket forventningens glæde som en betegnelse for den tid, der går forud for begivenheden. Ofte er disse glædelige begivenheder markeringer i vort liv. Det kan være fødselsdage, jubilæer, fødslen af et barn eller måske et bryllup. I tiden op til en sådan begivenhed opstår en form for glæde, og det er så det, vi kalder forventningens glæde. Vi venter altså på noget, der er i stand til at skabe en glæde på forhånd. Ofte kan denne førliggende tid også være præget af forberedelser til festen. Også det er således med til at skabe en glæde på forhånd. Ikke mindst når vi som nu befinder os i adventstiden, har vi mulighed for at opleve forventningens glæde. Og det er vel også det, der præger ikke mindst vore børn. Ja, for nogle børn kan forventningens glæde næsten tippe over således, at de oplever, hvordan tiden næsten går i stå. Advent betyder komme eller det, der kommer. På den måde peges der allerede med denne adventsperiode ind på det kommende. Derved får vi så også mulighed for at forberede os på selve denne fejring af fødslen i Betlehem. Jamen, er det nu også nødvendigt, kunne man spørge. Vi kender det jo alt sammen så ganske godt. Men modspørgsmålet må så være: Hvordan ville julen egentlig blive fejret, hvis vi sprang over adventstiden? Dette spørgsmål kan besvares ved at tænke lidt nærmere over, hvordan vi forbereder os. Og på sin vis kan vi vel opdele denne forberedelse i to dele. Den ene del er vore tanker omkring begivenheden, hvor et barns fødsel i den grad har været i stand til at ændre tidens gang. Den anden del er så alle vore fysiske rammer for denne festligholdelse af begivenheden. Nu ved jeg godt, at nogle påstår, at julen alt for meget består af disse ydre rammer, og at vi helt glemmer, hvad vi egentlig fejrer. Selvfølgelig er det da en mulighed, der er til stede, men dybest set må det være svært at fejre julen uden at have tanke på det, der er årsagen. Julen og forberedelsen til den er et samlet hele, hvor budskabet om Jesu fødsel er med til at danne traditionsrige rammer for, hvordan man i sin familie vil være sammen om fejringen. Ved at have disse fire søndage i advent markeres derfor en tidsperiode, der giver os mulighed for at forstærke forventningens glæde undervejs. Alene markeringen med et lys, to lys, tre lys på adventskransen for så til sidst at tænde det fjerde lys fortæller om denne stigning i intensitet. Det samme gør også kalenderlyset. I øvrigt betyder lyset jo ganske meget i adventstiden kulminerende selve juleaften, hvor alle lysene på juletræet tændes. De kaster alle deres skin op imod stjernen, der sidder øverst oppe på træet. Det er som om, at forventningens glæde stiger i takt med flere og flere lys omkring. Både symbolsk men så sandelig også rent fysisk. Og det er jo også netop lyset, der så rammende hele tiden minder os om, hvad det er, vi samles omkring. Det Jesusbarn, der blev født julenat i Bethlehem, betegnede sig selv i sin voksentilværelse som verdens lys. Dermed fortælles der mange sandheder om Jesus. At han sammenligner sig selv med lyset fortæller os, hvilken kraft han er udstyret med. Juleaften er for mig ikke den enkeltstående aften, hvor alt er ovre næsten inden, det får begyndt. Den er derimod kulminationen af en lang adventsforberedelse, der sætter os i stand til at tage imod det glædelige budskab om Guds søns fødsel i Betlehem. Leif Hvass 3

4 Menighedsrådet Søndagens gudstjeneste sognets hovedgudstjeneste Gennem flere år har vi i Nykøbing sogn arbejdet med forskellige gudstjenesteformer. Vi ved nemlig godt, at søndagens gudstjeneste ikke taler til alle. Derfor har vi prøvet at imødekomme folks ønske om at møde kirke og evangelium ved gudstjenester, der lå på andre tidspunkter og/eller var målrettet bestemte grupper. Altid har vi dog understreget, at ALLE er velkomne til ALLE gudstjenester. Vi har stadig forskellige gudstjenester - og er glade for den opbakning, vi møder til dem i sognet! Det sidste årstid har sognets udvalg for gudstjeneste og musik dog drøftet, om vi kunne gøre søndagens gudstjeneste mere vedkommende for dem, der ikke kommer så ofte, uden at gå på kompromis med kvaliteten i højmessen. Vi vil netop gerne gøre sådan at alle føler sig hjemme i kirken søndag formiddag. Udvalget har arbejdet med små justeringer alle indenfor de tilladte rammer udstukket af ritualbogen og alterbogen. Gudstjenesten skal nemlig også være genkendelig. Vi vil ikke revolutionere. Justeringerne er gennemgået og godkendt af menighedsrådet. Men vi vil gerne præsentere dem for menighed og personale ved en prøvegudstjeneste torsdag den 15. januar kl med efterfølgende menighedsmøde i Kirkecentret. Her kan man få lejlighed til at drøfte den gudstjeneste, man lige har deltaget i. Det er meget vigtigt for os, at alle der har interesse i søndagens gudstjeneste har mulighed for at give sit besyv med. Udvalget for gudstjeneste og musik vil så arbejde videre og formodentlig kan vi begynde at se og opleve justeringerne fra påskedag Alle kirker synger I foråret 2015 starter menighedsråd i Morsø Provsti et nyt fælles projekt op omkring salmesang og kirker. Ideen er, at alle interesserede en gang om måneden mødes i en af øens kirker, hvor vi skal synge sammen og høre lidt om den kirke, vi er samlet i. De deltagende menighedsråd er værter de forskellige aftener, ligesom det også er menighedsrådene, der bestemmer temaet for aftenen, som salmerne er valgt ud fra. Håbet er, at der gennem disse aftener kan skabes fællesskaber og relationer på tværs af sogne- og pastoratgrænser. Følg med på kirkens hjemmeside og facebook-side, i dagspressen og kommende kirkeblad, hvor der vil være meget mere om opstarten på Alle Kirker Synger. 4

5 Døbte Siden sidste nummer af kirkebladet er følgende børn blevet døbt i Nykøbing Kirke. Tillykke. Navn Carl Mirian Holmbo Larsson Thea Jensen Kvist Nellie Tornlund Frøkjær Kamma Louise Bro Pedersen Frederik Poulsen Lynggaard Jeppe Øllgaard Linde Larsen Ida Holst Mathias Mikkelsen Kristiansen Lukas Josefsen Ida Møller Poulsen Bertel Sjælland Sørensen Andreas Egeris Lund Kia Madvig Larsen Felix Bekhøj Meelsen Jamie Nielsen Marcus Nielsen Frida Andersen Nicholas Harry Nors Tindal Forældre Camilla og Teis Mirian Holmbo Larsson Louise Kjærulff Kvist og Michael Jensen Trine Tornlund Hansen og Jonas Frøkjær Hansen Louise Bro Pedersen og Nils Haaning Pedersen Pia Lynggaard og Rune Bjerregaard Poulsen Jeanette Øllgaard Lindum og Thomas R. de Linde Line Bekhøj og Per Holst Kirsten Mikkelsen og Kim Mehl Kristiansen Grace Mahinay Muñez og Viktor Josefsen Regitze Møller Poulsen og Henrik Poulsen Stine Konstmann Sjælland og Torben K. Sørensen Lone og Carsten Egeris Lund Helle Plaetner og Lau Madvig Christensen Line Meelsen og Dennis Bekhøj Jensen Louise R. Bendtsen og Andreas Nicholas Nielsen Louise R. Bendtsen og Andreas Nicholas Nielsen Lone Andersen og Ole Pedersen Maria Nors Christensen og Casper T. Christensen Kirkekoret under en pause ved korprøven. Fra venstre: Linda Josefsen, Sofie H. Jensen, Karina Konradsen, Maja B. Christensen, Marie S. Klausen, Hannah K. Roslev, Sofie Kempel, Markus Ph. Bak, Dianna V. Poulsen, Sasha V. Johansen, Kristoffer Nørager Møller, Markus B. Riis, Marius Christensen og Nikolaj V. Poulsen. Mads Østergaard var fraværende. 5

6 Kirkefestival 2014 Foto: Henny Hansen 6

7 Kirkefestival

8 Koncerter Tirsdag d. 2. december 2014 kl : Rytmisk julekoncert Onsdag d. 10. december 2014 kl : Odd Fellow Logens julekoncert Søndag d. 15. marts 2015 kl : Koncert De ni læsninger Ønsk en julesalme Vestjysk Koncertkor med barokorkester og sangere. Programmet er italiensk inspireret musik. Vivaldi: Gloria Vivaldi: De 4 årstider Gabrieli: O Magnum Mysterium Mogens Pedersøn: Ecco la Primavera Entre kr. 100,- 3. søndag i advent, den 14. december kl , inviteres alle til en anderledes gudstjeneste i Nykøbing kirke. Det er efterhånden en tradition i sognet, at kirkens kor, organist, præst og menighed samles i tusmørket til en stemningsfuld gudstjeneste/koncert. Ideen stammer fra England, hvor den i mange år har været en del af forberedelsen til jul. Gennem læsninger (vi har valgt 8) og musik skildres Guds frelseshistorie fra skabelsen frem til Kristus, og hver læsning ledsages af korsatser eller fællessalmer. Læsninger læses af kormedlemmer og medlemmer af menigheden og efterfølges af vers/refleksioner skrevet af præsten Holger Lissner. Julesøndag, d. 28. december 2014, kan du sætte dit præg på gudstjenesten, da du er med til at bestemme, hvilke salmer vi skal synge ved gudstjenesten. Der er mulighed for både inden gudstjenesten og i løbet af gudstjenesten at være med til at bestemme, hvilke salmer, vi skal synge. Så det bliver en gudstjeneste med masser af salmesang, tekstlæsning, refleksioner og altergang. Så kom julesøndag kl og ønsk din favoritjulesalme. 8

9 Babysalmesang Vi fortsætter med babysalmesang i det nye år. Sidste gang før jul er mandag d. 15. december. Første gang i 2015 er mandag d. 12. januar. Babysalmesang henvender sig til babyer mellem 0 og 12 mdr. og deres forældre. Vi synger salmer og kendte børnesange. Vi leger med rytmeæg, tørklæder, danser og lytter til musik. Bagefter hygger vi med en kop kaffe, mens børnene leger. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Medbring dyne eller tæppe til barnet. Mandage kl ca i kirken. Børnekirke I Nykøbing Kirke starter juleaften med en børnevenlig gudstjeneste, hvor børnekoret synger dejlige julesalmer med os. Desuden får vi besøg af Snapper og hans mor, som vil fortælle en julehistorie. Alle er velkomne. Onsdag d. 24. december kl i kirken. Tirsdag d. 6. januar er det helligtrekongers dag. Det fejrer vi i kirken ved at holde børnekirke, hvor vi håber Snapper kommer forbi og mon ikke vi skal høre en god historie? Efter gudstjenesten er der fællesspisning i kirkecenteret. Maden koster 25 kr. for voksne, er gratis for børn. Alle er velkomne. Tirsdag d. 6. januar kl i kirken. Legestue Den første fredag i hver måned er der legestue i kirkecentret. Det er for alle børn fra ca. 9 mdr. til 3 år, både hjemmegående og dagplejere. Vi skal synge, lege, snakke og spise madpakker. Medbring madpakker, vi sørger for kaffe/ te og vand Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage. Fredag d. 5. december, 9. januar og 6. februar kl

10 Aktivitetskalender Fredag 28. nov Åben kirke by night (se omtale nedenfor) Søndag 30. nov Højmesse med kirkefrokost Tirsdag 2. dec Rytmisk julekoncert Torsdag 4. dec Torsdagssamvær Onsdag 10. dec Odd Fellow Logens julekoncert Søndag 14. dec De ni læsninger (se omtale side 8) Søndag 28. dec Ønsk en julesalme (se omtale side 8) Torsdag 8. jan Torsdagssamvær Søndag 11. jan Kaffestund Torsdag 15. jan Prøvegudstjeneste og menighedsmøde (se omtale side 4) Søndag 1. feb Kaffestund Torsdag 5. feb Torsdagssamvær Torsdag 5. feb Sogneaften (se omtale side 11) Åben kirke by night Åben kirke fredag d. 28. november kl , andagt kl Kirken holder længe åbent i forbindelse med byens by-night fredag d. 28. nov. Hele aftenen byder vi alle indenfor, hvor der vil være mulighed for at tænde lys, tage en tiltrængt pause eller varme sig på en gratis kop kakao eller kaffe i dåbsværelset. Kl samles vi ved flyglet til en kort andagt ved Mette Moesgaard Jørgensen. Farvel og goddag Traditionen tro er der mulighed for at tage afsked med det forgangne år og byde det nye år velkommen med gudstjenester i Nykøbing Kirke. Onsdag d. 31. december 2014 kl er der gudstjeneste ved Leif Hvass. Det er Leifs sidste gudstjeneste under hans konstituering. Der skal fra menighedsråd, kollegaer og menighed lyde en stor tak til Leif for hans indsats under Lars sygemelding. Torsdag d. 1. januar 2015 er der ligeledes gudstjeneste kl ved Mette Moesgaard Jørgensen. Efter begge gudstjenester vil vi ønske hinanden godt nytår med et lille glas og kransekage. Vel mødt til alle. 10

11 Torsdagssamvær dec. 2014: Julehygge med hemmelig gæst og pakkeleg. Medbring gave til ca. 20. kr. 8. jan. 2015: Ulla Andersen: 3 x Andersen 5. feb. 2015: Se kirkens hjemmeside og dagspressen 5. mar. 2015: Agnete Odgaard: Kunsten at bevare livsmodet, trods modgang 9. apr. 2015: Rietje Hangaard: En hollænder kommer til Danmark Alle arrangementer starter kl Sogneaften Torsdag d. 5. februar 2015 kl indbydes til et spændende foredrag med sognepræst og journalist Sørine Godtfredsen. Emnet er At leve med Kirkegaard Sogneaftenen er i samarbejde med KFUM & K Senior. Organisationerne Indsamling I den kommende periode er der ved gudstjenesterne indsamling til følgende formål: December: Skjult Nød - dog Børnesagens Fællesråd d. 24. Januar Bibelselskabet Februar: Kirkens Korshær Indre Missions Samfund Missionshuset Bethania Nørrebro 2, Nykøbing Mors Missionær Jens Peder Dalgaard Enghavevej 8. Tlf Mail: Nykøbing Mors FDF Kredshuset FriDa Kærvej 16 Tlf.: Formand: Kurt Dam Jensen Tlf.: Kredsleder: Poul Torbensen Tlf.: Sct. Nicolaitjenesten - en mulighed for anonym samtale hver aften mellem og Sct. Nicolaitjenestens medarbejder har tavshedspligt. Ingen spørger om navn adresse eller cpr. nr. Du registreres ikke. Sct. Nicolaitjenesten er et tilbud fra folkekirken. Perlen... café og værested Nørregade Nykøbing Mors Tlf KFUM KFUK Lenette V. Christensen Bygvænget 5, Nykøbing Tlf KFUM Spejderne Gruppeleder: Jakob Aagaard Poulsen, Næssundvej 128 tlf

12 GUDSTJENESTER NOVEMBER/ DECEMBER Søndag d. 30. november 1. s. i advent Matt. 21, Sognets præster Kirkefrokost Søndag d. 7. december 2. s. i advent Luk. 21, Glargaard Lørdag d. 13. december LEV-gudstjeneste Højlund Søndag d. 14. december 3. s. i advent Matt. 11, Moesgaard Ni læsninger Torsdag d. 18. december Aftensang Fredag d. 19. december Aftensang Lørdag d. 20. december Aftensang Søndag d. 21. december 4. s. i advent Joh. 1, Hvass Aftensang Mandag d. 22. december Aftensang Tirsdag d. 23. december Aftensang Onsdag d. 24. december Juleaftensdag Luk 2,1-14/Matt. 1, Børnekirke Glargaard Glargaard Moesgaard Moesgaard Torsdag d. 25. december Juledag Luk. 2, Hvass Fredag d. 26. december 2. Juledag Matt. 23, Moesgaard Søndag d. 28. december Julesøndag Luk. 2, Glargaard Onsdag d. 31. december Nytårsaftensdag Hvass JANUAR Torsdag d. 1. januar Nytårsdag Luk. 2, Moesgaard Søndag d. 4. januar Helligtrekongers søndag Matt. 2, Højlund Tirsdag d. 6. januar Børnekirke Søndag d. 11. januar 1. s. e. helligtrekonger Luk 2,41-52/Mark. 10, Glargaard Kaffestund Glargaard Søndag d. 18. januar 2. s. e. helligtrekonger Joh. 2, Moesgaard Søndag d. 25. januar Sidste s. e. helligtrekonger Matt. 17, Hald Jensen FEBRUAR Søndag d. 1. februar Septuagesima Matt. 20, Højlund Kaffestund Højlund Søndag d. 8. februar Seksagesima Mark. 4, Hald Jensen Søndag d. 15. februar Fastelavn Matt. 3, Glargaard Søndag d. 22. februar 1. s. i fasten Matt. 4, Højlund

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2014 til sommeren 2015 1 Høstgudstjeneste og frokost

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere