December - Januar - Februar KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn"

Transkript

1 December - Januar - Februar KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn

2 Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf Træffes ikke onsdag Sognepræst Astrid Glargaard Ternevej 2 Tlf Træffes ikke fredag Sognepræst Peder Hald Jensen Sejersvej 48, Sejerslev Tlf Træffes ikke mandag Kirkekontoret, Kirkegade 2 Åbent mandag-fredag kl torsdag tillige kl tlf Kordegne Dan Frederiksen Ann-Lisbeth H. Bech Organist Birgitte Bonde Tlf Kirkegårdskontoret, Fredensvej 10 Kirkegårdsleder Søren Trab Christensen Kontortid mandag-fredag kl torsdag tillige kl Tlf Menighedsrådsformand Poul Poulsen Bjørndrupvej 11 Tlf Kirkeværge Christian Hansen Klingenbergsgade 12 Tlf Kirkebladet Bidrag til bladet kan indbetales til Jyske Bank kontonr Ansvarshavende redaktører Vera Jensen og Dan Frederiksen tlf Kirkebil Indenfor sognet er der mulighed for at få transport til gudstjenester og kirkens arrangementer i kirke og kirkecenter. Det foregår ved at man bestiller en taxi på tlf og oplyser kontonr Kirkens hjemmeside: Kirketjenere Betina Bak Vagn Pedersen Tlf Sognemedhjælper Anita Munkholm Sørensen Tlf LYT HVER MANDAG AFTEN KL TIL SØNDAGENS GUDSTJENESTE PÅ RADIO LIMFJORD PLUS, 94,7 MHZ. 2

3 Præstens ord Forventningens glæde Når vi på forhånd kender til noget glædeligt, der vil ske ude i fremtiden, så benytter vi ofte udtrykket forventningens glæde som en betegnelse for den tid, der går forud for begivenheden. Ofte er disse glædelige begivenheder markeringer i vort liv. Det kan være fødselsdage, jubilæer, fødslen af et barn eller måske et bryllup. I tiden op til en sådan begivenhed opstår en form for glæde, og det er så det, vi kalder forventningens glæde. Vi venter altså på noget, der er i stand til at skabe en glæde på forhånd. Ofte kan denne førliggende tid også være præget af forberedelser til festen. Også det er således med til at skabe en glæde på forhånd. Ikke mindst når vi som nu befinder os i adventstiden, har vi mulighed for at opleve forventningens glæde. Og det er vel også det, der præger ikke mindst vore børn. Ja, for nogle børn kan forventningens glæde næsten tippe over således, at de oplever, hvordan tiden næsten går i stå. Advent betyder komme eller det, der kommer. På den måde peges der allerede med denne adventsperiode ind på det kommende. Derved får vi så også mulighed for at forberede os på selve denne fejring af fødslen i Betlehem. Jamen, er det nu også nødvendigt, kunne man spørge. Vi kender det jo alt sammen så ganske godt. Men modspørgsmålet må så være: Hvordan ville julen egentlig blive fejret, hvis vi sprang over adventstiden? Dette spørgsmål kan besvares ved at tænke lidt nærmere over, hvordan vi forbereder os. Og på sin vis kan vi vel opdele denne forberedelse i to dele. Den ene del er vore tanker omkring begivenheden, hvor et barns fødsel i den grad har været i stand til at ændre tidens gang. Den anden del er så alle vore fysiske rammer for denne festligholdelse af begivenheden. Nu ved jeg godt, at nogle påstår, at julen alt for meget består af disse ydre rammer, og at vi helt glemmer, hvad vi egentlig fejrer. Selvfølgelig er det da en mulighed, der er til stede, men dybest set må det være svært at fejre julen uden at have tanke på det, der er årsagen. Julen og forberedelsen til den er et samlet hele, hvor budskabet om Jesu fødsel er med til at danne traditionsrige rammer for, hvordan man i sin familie vil være sammen om fejringen. Ved at have disse fire søndage i advent markeres derfor en tidsperiode, der giver os mulighed for at forstærke forventningens glæde undervejs. Alene markeringen med et lys, to lys, tre lys på adventskransen for så til sidst at tænde det fjerde lys fortæller om denne stigning i intensitet. Det samme gør også kalenderlyset. I øvrigt betyder lyset jo ganske meget i adventstiden kulminerende selve juleaften, hvor alle lysene på juletræet tændes. De kaster alle deres skin op imod stjernen, der sidder øverst oppe på træet. Det er som om, at forventningens glæde stiger i takt med flere og flere lys omkring. Både symbolsk men så sandelig også rent fysisk. Og det er jo også netop lyset, der så rammende hele tiden minder os om, hvad det er, vi samles omkring. Det Jesusbarn, der blev født julenat i Bethlehem, betegnede sig selv i sin voksentilværelse som verdens lys. Dermed fortælles der mange sandheder om Jesus. At han sammenligner sig selv med lyset fortæller os, hvilken kraft han er udstyret med. Juleaften er for mig ikke den enkeltstående aften, hvor alt er ovre næsten inden, det får begyndt. Den er derimod kulminationen af en lang adventsforberedelse, der sætter os i stand til at tage imod det glædelige budskab om Guds søns fødsel i Betlehem. Leif Hvass 3

4 Menighedsrådet Søndagens gudstjeneste sognets hovedgudstjeneste Gennem flere år har vi i Nykøbing sogn arbejdet med forskellige gudstjenesteformer. Vi ved nemlig godt, at søndagens gudstjeneste ikke taler til alle. Derfor har vi prøvet at imødekomme folks ønske om at møde kirke og evangelium ved gudstjenester, der lå på andre tidspunkter og/eller var målrettet bestemte grupper. Altid har vi dog understreget, at ALLE er velkomne til ALLE gudstjenester. Vi har stadig forskellige gudstjenester - og er glade for den opbakning, vi møder til dem i sognet! Det sidste årstid har sognets udvalg for gudstjeneste og musik dog drøftet, om vi kunne gøre søndagens gudstjeneste mere vedkommende for dem, der ikke kommer så ofte, uden at gå på kompromis med kvaliteten i højmessen. Vi vil netop gerne gøre sådan at alle føler sig hjemme i kirken søndag formiddag. Udvalget har arbejdet med små justeringer alle indenfor de tilladte rammer udstukket af ritualbogen og alterbogen. Gudstjenesten skal nemlig også være genkendelig. Vi vil ikke revolutionere. Justeringerne er gennemgået og godkendt af menighedsrådet. Men vi vil gerne præsentere dem for menighed og personale ved en prøvegudstjeneste torsdag den 15. januar kl med efterfølgende menighedsmøde i Kirkecentret. Her kan man få lejlighed til at drøfte den gudstjeneste, man lige har deltaget i. Det er meget vigtigt for os, at alle der har interesse i søndagens gudstjeneste har mulighed for at give sit besyv med. Udvalget for gudstjeneste og musik vil så arbejde videre og formodentlig kan vi begynde at se og opleve justeringerne fra påskedag Alle kirker synger I foråret 2015 starter menighedsråd i Morsø Provsti et nyt fælles projekt op omkring salmesang og kirker. Ideen er, at alle interesserede en gang om måneden mødes i en af øens kirker, hvor vi skal synge sammen og høre lidt om den kirke, vi er samlet i. De deltagende menighedsråd er værter de forskellige aftener, ligesom det også er menighedsrådene, der bestemmer temaet for aftenen, som salmerne er valgt ud fra. Håbet er, at der gennem disse aftener kan skabes fællesskaber og relationer på tværs af sogne- og pastoratgrænser. Følg med på kirkens hjemmeside og facebook-side, i dagspressen og kommende kirkeblad, hvor der vil være meget mere om opstarten på Alle Kirker Synger. 4

5 Døbte Siden sidste nummer af kirkebladet er følgende børn blevet døbt i Nykøbing Kirke. Tillykke. Navn Carl Mirian Holmbo Larsson Thea Jensen Kvist Nellie Tornlund Frøkjær Kamma Louise Bro Pedersen Frederik Poulsen Lynggaard Jeppe Øllgaard Linde Larsen Ida Holst Mathias Mikkelsen Kristiansen Lukas Josefsen Ida Møller Poulsen Bertel Sjælland Sørensen Andreas Egeris Lund Kia Madvig Larsen Felix Bekhøj Meelsen Jamie Nielsen Marcus Nielsen Frida Andersen Nicholas Harry Nors Tindal Forældre Camilla og Teis Mirian Holmbo Larsson Louise Kjærulff Kvist og Michael Jensen Trine Tornlund Hansen og Jonas Frøkjær Hansen Louise Bro Pedersen og Nils Haaning Pedersen Pia Lynggaard og Rune Bjerregaard Poulsen Jeanette Øllgaard Lindum og Thomas R. de Linde Line Bekhøj og Per Holst Kirsten Mikkelsen og Kim Mehl Kristiansen Grace Mahinay Muñez og Viktor Josefsen Regitze Møller Poulsen og Henrik Poulsen Stine Konstmann Sjælland og Torben K. Sørensen Lone og Carsten Egeris Lund Helle Plaetner og Lau Madvig Christensen Line Meelsen og Dennis Bekhøj Jensen Louise R. Bendtsen og Andreas Nicholas Nielsen Louise R. Bendtsen og Andreas Nicholas Nielsen Lone Andersen og Ole Pedersen Maria Nors Christensen og Casper T. Christensen Kirkekoret under en pause ved korprøven. Fra venstre: Linda Josefsen, Sofie H. Jensen, Karina Konradsen, Maja B. Christensen, Marie S. Klausen, Hannah K. Roslev, Sofie Kempel, Markus Ph. Bak, Dianna V. Poulsen, Sasha V. Johansen, Kristoffer Nørager Møller, Markus B. Riis, Marius Christensen og Nikolaj V. Poulsen. Mads Østergaard var fraværende. 5

6 Kirkefestival 2014 Foto: Henny Hansen 6

7 Kirkefestival

8 Koncerter Tirsdag d. 2. december 2014 kl : Rytmisk julekoncert Onsdag d. 10. december 2014 kl : Odd Fellow Logens julekoncert Søndag d. 15. marts 2015 kl : Koncert De ni læsninger Ønsk en julesalme Vestjysk Koncertkor med barokorkester og sangere. Programmet er italiensk inspireret musik. Vivaldi: Gloria Vivaldi: De 4 årstider Gabrieli: O Magnum Mysterium Mogens Pedersøn: Ecco la Primavera Entre kr. 100,- 3. søndag i advent, den 14. december kl , inviteres alle til en anderledes gudstjeneste i Nykøbing kirke. Det er efterhånden en tradition i sognet, at kirkens kor, organist, præst og menighed samles i tusmørket til en stemningsfuld gudstjeneste/koncert. Ideen stammer fra England, hvor den i mange år har været en del af forberedelsen til jul. Gennem læsninger (vi har valgt 8) og musik skildres Guds frelseshistorie fra skabelsen frem til Kristus, og hver læsning ledsages af korsatser eller fællessalmer. Læsninger læses af kormedlemmer og medlemmer af menigheden og efterfølges af vers/refleksioner skrevet af præsten Holger Lissner. Julesøndag, d. 28. december 2014, kan du sætte dit præg på gudstjenesten, da du er med til at bestemme, hvilke salmer vi skal synge ved gudstjenesten. Der er mulighed for både inden gudstjenesten og i løbet af gudstjenesten at være med til at bestemme, hvilke salmer, vi skal synge. Så det bliver en gudstjeneste med masser af salmesang, tekstlæsning, refleksioner og altergang. Så kom julesøndag kl og ønsk din favoritjulesalme. 8

9 Babysalmesang Vi fortsætter med babysalmesang i det nye år. Sidste gang før jul er mandag d. 15. december. Første gang i 2015 er mandag d. 12. januar. Babysalmesang henvender sig til babyer mellem 0 og 12 mdr. og deres forældre. Vi synger salmer og kendte børnesange. Vi leger med rytmeæg, tørklæder, danser og lytter til musik. Bagefter hygger vi med en kop kaffe, mens børnene leger. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Medbring dyne eller tæppe til barnet. Mandage kl ca i kirken. Børnekirke I Nykøbing Kirke starter juleaften med en børnevenlig gudstjeneste, hvor børnekoret synger dejlige julesalmer med os. Desuden får vi besøg af Snapper og hans mor, som vil fortælle en julehistorie. Alle er velkomne. Onsdag d. 24. december kl i kirken. Tirsdag d. 6. januar er det helligtrekongers dag. Det fejrer vi i kirken ved at holde børnekirke, hvor vi håber Snapper kommer forbi og mon ikke vi skal høre en god historie? Efter gudstjenesten er der fællesspisning i kirkecenteret. Maden koster 25 kr. for voksne, er gratis for børn. Alle er velkomne. Tirsdag d. 6. januar kl i kirken. Legestue Den første fredag i hver måned er der legestue i kirkecentret. Det er for alle børn fra ca. 9 mdr. til 3 år, både hjemmegående og dagplejere. Vi skal synge, lege, snakke og spise madpakker. Medbring madpakker, vi sørger for kaffe/ te og vand Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage. Fredag d. 5. december, 9. januar og 6. februar kl

10 Aktivitetskalender Fredag 28. nov Åben kirke by night (se omtale nedenfor) Søndag 30. nov Højmesse med kirkefrokost Tirsdag 2. dec Rytmisk julekoncert Torsdag 4. dec Torsdagssamvær Onsdag 10. dec Odd Fellow Logens julekoncert Søndag 14. dec De ni læsninger (se omtale side 8) Søndag 28. dec Ønsk en julesalme (se omtale side 8) Torsdag 8. jan Torsdagssamvær Søndag 11. jan Kaffestund Torsdag 15. jan Prøvegudstjeneste og menighedsmøde (se omtale side 4) Søndag 1. feb Kaffestund Torsdag 5. feb Torsdagssamvær Torsdag 5. feb Sogneaften (se omtale side 11) Åben kirke by night Åben kirke fredag d. 28. november kl , andagt kl Kirken holder længe åbent i forbindelse med byens by-night fredag d. 28. nov. Hele aftenen byder vi alle indenfor, hvor der vil være mulighed for at tænde lys, tage en tiltrængt pause eller varme sig på en gratis kop kakao eller kaffe i dåbsværelset. Kl samles vi ved flyglet til en kort andagt ved Mette Moesgaard Jørgensen. Farvel og goddag Traditionen tro er der mulighed for at tage afsked med det forgangne år og byde det nye år velkommen med gudstjenester i Nykøbing Kirke. Onsdag d. 31. december 2014 kl er der gudstjeneste ved Leif Hvass. Det er Leifs sidste gudstjeneste under hans konstituering. Der skal fra menighedsråd, kollegaer og menighed lyde en stor tak til Leif for hans indsats under Lars sygemelding. Torsdag d. 1. januar 2015 er der ligeledes gudstjeneste kl ved Mette Moesgaard Jørgensen. Efter begge gudstjenester vil vi ønske hinanden godt nytår med et lille glas og kransekage. Vel mødt til alle. 10

11 Torsdagssamvær dec. 2014: Julehygge med hemmelig gæst og pakkeleg. Medbring gave til ca. 20. kr. 8. jan. 2015: Ulla Andersen: 3 x Andersen 5. feb. 2015: Se kirkens hjemmeside og dagspressen 5. mar. 2015: Agnete Odgaard: Kunsten at bevare livsmodet, trods modgang 9. apr. 2015: Rietje Hangaard: En hollænder kommer til Danmark Alle arrangementer starter kl Sogneaften Torsdag d. 5. februar 2015 kl indbydes til et spændende foredrag med sognepræst og journalist Sørine Godtfredsen. Emnet er At leve med Kirkegaard Sogneaftenen er i samarbejde med KFUM & K Senior. Organisationerne Indsamling I den kommende periode er der ved gudstjenesterne indsamling til følgende formål: December: Skjult Nød - dog Børnesagens Fællesråd d. 24. Januar Bibelselskabet Februar: Kirkens Korshær Indre Missions Samfund Missionshuset Bethania Nørrebro 2, Nykøbing Mors Missionær Jens Peder Dalgaard Enghavevej 8. Tlf Mail: Nykøbing Mors FDF Kredshuset FriDa Kærvej 16 Tlf.: Formand: Kurt Dam Jensen Tlf.: Kredsleder: Poul Torbensen Tlf.: Sct. Nicolaitjenesten - en mulighed for anonym samtale hver aften mellem og Sct. Nicolaitjenestens medarbejder har tavshedspligt. Ingen spørger om navn adresse eller cpr. nr. Du registreres ikke. Sct. Nicolaitjenesten er et tilbud fra folkekirken. Perlen... café og værested Nørregade Nykøbing Mors Tlf KFUM KFUK Lenette V. Christensen Bygvænget 5, Nykøbing Tlf KFUM Spejderne Gruppeleder: Jakob Aagaard Poulsen, Næssundvej 128 tlf

12 GUDSTJENESTER NOVEMBER/ DECEMBER Søndag d. 30. november 1. s. i advent Matt. 21, Sognets præster Kirkefrokost Søndag d. 7. december 2. s. i advent Luk. 21, Glargaard Lørdag d. 13. december LEV-gudstjeneste Højlund Søndag d. 14. december 3. s. i advent Matt. 11, Moesgaard Ni læsninger Torsdag d. 18. december Aftensang Fredag d. 19. december Aftensang Lørdag d. 20. december Aftensang Søndag d. 21. december 4. s. i advent Joh. 1, Hvass Aftensang Mandag d. 22. december Aftensang Tirsdag d. 23. december Aftensang Onsdag d. 24. december Juleaftensdag Luk 2,1-14/Matt. 1, Børnekirke Glargaard Glargaard Moesgaard Moesgaard Torsdag d. 25. december Juledag Luk. 2, Hvass Fredag d. 26. december 2. Juledag Matt. 23, Moesgaard Søndag d. 28. december Julesøndag Luk. 2, Glargaard Onsdag d. 31. december Nytårsaftensdag Hvass JANUAR Torsdag d. 1. januar Nytårsdag Luk. 2, Moesgaard Søndag d. 4. januar Helligtrekongers søndag Matt. 2, Højlund Tirsdag d. 6. januar Børnekirke Søndag d. 11. januar 1. s. e. helligtrekonger Luk 2,41-52/Mark. 10, Glargaard Kaffestund Glargaard Søndag d. 18. januar 2. s. e. helligtrekonger Joh. 2, Moesgaard Søndag d. 25. januar Sidste s. e. helligtrekonger Matt. 17, Hald Jensen FEBRUAR Søndag d. 1. februar Septuagesima Matt. 20, Højlund Kaffestund Højlund Søndag d. 8. februar Seksagesima Mark. 4, Hald Jensen Søndag d. 15. februar Fastelavn Matt. 3, Glargaard Søndag d. 22. februar 1. s. i fasten Matt. 4, Højlund

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET. Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg. Nykøbing Mors Sogn

Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET. Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg. Nykøbing Mors Sogn Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes

Læs mere

Juni - Juli - August 2014 KIRKEBLADET. Foto: Ole Geerthsen. Nykøbing Mors Sogn

Juni - Juli - August 2014 KIRKEBLADET. Foto: Ole Geerthsen. Nykøbing Mors Sogn Juni - Juli - August 2014 KIRKEBLADET Foto: Ole Geerthsen Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 59. årgang Efterår - atter dækkes skovbunden af det farverige løvfald. Foto: Bent Thøgersen Da min mormor døde var der to ting jeg gerne ville arve. Eller det vil sige,

Læs mere

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter Ansgarkirkens folder - Arrangementer og øvrige aktiviteter Program Januar-marts 2014 Arrangementer i Ansgarkirken Januar-marts 2014 Der er gratis adgang til samtlige arrangementer, medmindre andet er beskrevet

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 108 DEC. 2013 - FEB. 2014 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst! Har I det på samme måde? At der kan være en linje fra en salme eller en popsang,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Glædens tid? December januar februar Nr. 1/2014-15

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Glædens tid? December januar februar Nr. 1/2014-15 Grene af kristtorn i stuen er nok et af de bedste eksempler på julepynt, der både signalerer verdslig fest og glæde, men også er et traditionelt symbol på Jesu fødsel og den død på korset for vores skyld,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013 Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Præstens hjørne Hvad brænder du for? For nylig var jeg sammen med

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang

NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang NORDBORG SOGNS Nummer 4 December 2013 55. årgang Foto: Karen Bruun Lawrence Vi pløjed og vi så de vor sæd i sorten jord, så bad vi ham os hjælpe, som højt i Himlen bor, og han lod snefald hegne mod frosten

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Anna Kirke Bjelkes Allé 19-21 2200 København N

Anna Kirke Bjelkes Allé 19-21 2200 København N DECEMBER 2007 APRIL 2008 ANNA SOGNS KIRKEBLAD Fusionernes tid Det begyndte for år tilbage i det private erhvervsliv. De fleste af os lagde vist først mærke til det, da vores bank pludselig hed noget andet..

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere