Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET. Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg. Nykøbing Mors Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET. Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg. Nykøbing Mors Sogn"

Transkript

1 Juni - Juli 2015 KIRKEBLADET Temaudgave med orientering fra menighedsrådets forskellige udvalg Nykøbing Mors Sogn

2 Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf Træffes ikke onsdag Sognepræst Astrid Glargaard Ternevej 2 Tlf Træffes ikke fredag Sognepræst Peder Hald Jensen Sejersvej 48, Sejerslev Tlf Træffes ikke mandag Kirkekontoret, Kirkegade 2 Åbent mandag-fredag kl torsdag tillige kl tlf Kordegne Dan Frederiksen Ann-Lisbeth H. Bech Organist Birgitte Bonde Tlf Kirketjenere Betina Bak Vagn Pedersen Tlf Sognemedhjælper Anita Munkholm Sørensen Tlf Kirkegårdskontoret, Fredensvej 10 Kirkegårdsleder Søren Trab Christensen Kontortid mandag-fredag kl torsdag tillige kl Tlf Menighedsrådsformand Poul Poulsen Bjørndrupvej 11 Tlf Kirkeværge Christian Hansen Klingenbergsgade 12 Tlf Ansvarshavende redaktører Vera Jensen og Dan Frederiksen tlf Kirkebil Indenfor sognet er der mulighed for at få transport til gudstjenester og kirkens arrangementer i kirke og kirkecenter. Det foregår ved at man bestiller en taxi på tlf og oplyser kontonr Kirkens hjemmeside: Forside: Englen - Skulptur på Nykøbing Kirkegård 2

3 Præstens ord Ordet Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, Som en helle midt i larmen står det underligste hus.. (DDS 331) Ordene stammer fra en af årets yndlingssalmer for konfirmanderne og derfor blev den selvfølgelig sunget til alle konfirmationer. Også s e l v o m d e t v a r e t n y t salmebekendtskab for mange af deres gæster i kirken. Salmen er skrevet i et letforståeligt sprog og synges på en rytmisk melodi. Men jeg tror ikke, det er den eneste grund til, at det blev årets slagsang. Jeg tror, det er fordi den taler om kirken som en helle og et helle midt i verdens travlhed. Det talte jeg om til konfirmanderne i år, og sagde bl.a.: Jeg vil fortæller jer om Robert. Robert er en almindelig dreng. Han går i gymnasiet. Han går til fodbold. Han går til fester og flirter med pigerne. Og så går han i kirke. Det fortalte han om for et par måneder siden i Politiken (31. jan. 2015). Robert oplever, at han godt kan blive træt af den konkurrence, der er allevegne. Han bliver træt, når det hele handler om at være den bedste, den hurtigste, den sejeste. Han ved godt, at det slipper han ikke for Og det er her, det med kirken kommer ind i billedet. Det var lidt tilfældigt, at Robert begyndte at gå til gudstjeneste. For han er ikke konfirmeret. Men han gik i kirke en dag, og det var noget af en øjenåbner for ham. Han opdagede, at kirken er et konkurrencefrit rum. Det synes han var så befriende at opleve, at han nu går i kirke indimellem. I kirken kan han slappe af og være sig selv præcis som han er. I samme båd med de andre, som er i kirke den dag. Ingen i kirken er vigtigere eller større end andre. Her er ingen tabere og vindere. fortsættes 3

4 Præstens ord - fortsat Her er vi fælles om en ydmyghed og ærefrygt over for Gud. Det er ham, der er den øverste. Og det er Ham og Hans Søn, vi gerne vil være sammen med og lære af, når vi går i kirke. Og det er rigtig befriende, at her får vi lov at være som vi er uden at skulle være bedst og sejest. Omkvædet til salmen Uberørt af byens travlhed lyder: Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. Dengang I var så små, at I ikke kunne huske det, bar jeres forældre jer til kirken for at blive døbt. Der var I på hellig grund. Der mødtes jord og himmel. For I blev kaldt Guds børn og fik løftet om, at Jesus, Guds søn, vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Dengang var I bare en lille baby. Nu er I blevet store teenagere. I dag står I igen på hellig grund, for lige om lidt bliver I velsignet af Gud. På den måde mindes vi jeres dåb. Og I får mulighed for at sige ja til, at I fortsat gerne vil høre med i den fortælling. Og Gud kan sige til jer, at han står ved sit løfte i dåben og det ja, han sagde til jer dengang. Konfirmander eller ej; kirken kan være et helle for alle. Du er velkommen til at kigge indenfor til en gudstjeneste eller andagt eller bare når kirken står åben en hverdag. Kirken er nemlig ikke kun til festdage med flot tøj og lækker hår, men også på dage, når man er slidt og træt. Når livet er hårdt. Så kom og mærk, at jord og himmel mødes. Fordi Gud og hans søn vil være sammen med dig i dit liv, lige præcis som du er. På gensyn!? Mette Moesgaard Jørgensen Indsamling I den kommende periode er der ved gudstjenesterne indsamling til følgende formål: Juni: Juli: KFUK s Sociale Arbejde Indre Mission i Danmark 4

5 Døbte Siden sidste nummer af kirkebladet er følgende børn blevet døbt i Nykøbing Kirke. Tillykke. Navn Forældre navn Ea Caroline Thomsen Penille Tonie Frederiksen og René Thomsen Maja Johanne Halkjær Janni og Jakob Halkjær Mathias Haugaard Nielsen Janne Dalgaard og Jacob Haugaard Nielsen Oscar Kristen Hyldig Jeanette Heidi Pedersen og Frank Hyldig Christensen Christensen Villum Atle Johansen Anna Camilla Johansen Bertil Overgaard Kvieholm Lene O. Sørensen og Thomas Kvieholm Rosa Marie Sand Jørgensen Charlotte Sand Andersen og Tom Jørgensen Celina Majgaard Josefsen Rikke Josefsen og Jesper Berggren Majgaard Liam Elias Baagøe Haugstrup Tanja Elisabeth Baagøe og Mikael Haugstrup Aske Odgaard Mikkelsen Iben Odgaard og Christian Ankjær Mikkelsen Rud Vilhelm Bylov Nielsen Monique Zarra B. Benzon og Christian Nielsen Laurits Foldsted Gade Tanja Foldsted Sørensen og Jesper Bang Gade Mikkel Hartvig Kaae Katrine Hartvig Christensen og Peter Kaae Minikonfirmander 5

6 Konfirmander 2015 Foto: Ole Geerthsen Foto: Ole Geerthsen 6

7 Konfirmander 2015 Foto: Ole Geerthsen Foto: Ole Geerthsen 7

8 Aktivitetsudvalg Vi er et udvalg med mange praktiske opgaver: - kirkefrokoster - kaffestund - koordinere de frivilliges arbejde. Da sognemedhjælperen er med i udvalget, hører vi til udvalgsmøderne ofte om babysalmesang, legestue og hendes arbejde på værestedet Perlen. Vi har arrangeret "Min yndlingssalme" hvor kendte morsingboer kom og fortalte om deres yndlingssalmer/sange, og hvorfor netop disse salmer/sange betød så meget for hver især. Alle var med til at synge salmerne/sangene. Det var nogle dejlige aftener med mange deltagere. Det er et spændende udvalg, hvor vi snakker meget om kommende tiltag. Der er mange gode ideer, der medfører gode diskussioner. En af ideerne var at få større kendskab til alle kirker på øen. Man kunne måske på skift besøge de forskellige kirker og synge nye og gamle salmer. Vi ville kalde det "Alle kirker synger. Vi inviterede menighedsrådene på Mors til en aften i kirkecentret, for at fremlægge vore tanker og diskutere ideen om et fælles projekt med besøg i alle kirker på øen. Der kom mange til mødet, og der kom mange positive tilkendegivelser om at være med til et sådan tiltag. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til det videre forløb. De første aftner er vel overstået, der har været mange deltagere. Der er planlagt "Alle kirker synger" - en gang om måneden- til hen i Vi er i skrivende stund ved at sende invitationer ud til fest for frivillige. Den 10. juni kl Vi arrangerer denne aften som tak for den store indsats de frivillige gør. Vi håber at alle kan komme til denne aften med hyggelig samvær, hvor man også får mulighed for at lære andre frivillige at kende. Udvalget består af Astrid Glargaard, Vera Madsen, Birgit Bisgaard, Lis Storgaard, Lilly Hvass, Else Ravnborg (udenfor menighedsrådet) og sognemedhjælper Anita 8

9 Musik og gudstjenesteudvalg Navnet siger meget godt, hvad vi beskæftiger os med i udvalget. Udvalget består af organist, præster, et valgt medlem af menighedsrådet (Lilly Hvass) samt to personer valgt uden for rådet; Anne Grethe Frøslev og Jens Peter Diget. Musikken i kirken udvalget er organistens sparringsgruppe mht. musikken ved gudstjenester og koncerter og arbejdet i korene. Vi evaluerer på afholdte koncerter og arrangementer. Det sidste år har budt på mange og forskellige musik-oplevelser i kirken store og små koncerter, med lokale og/eller professionelle aktører. Det er vigtigt, at koncerterne når så mange af sognets beboere som muligt. Udover koncerter er der altid solister (f.eks. trompet, saxofon, harpe, guitar), der medvirker ved gudstjenesterne på Højhelligdage, Alle Helgen, juleaften og konfirmationer. Udvalget har det sidste år arbejdet meget med gudstjenestens (højmessens) opbygning. Det førte til en prøvegudstjeneste, hvor alle kunne give deres uforbeholdne mening bagefter. På baggrund af tilbagemeldingerne har vi sammensat en gudstjeneste, der i sin grundform er magen til den højmesse de fleste er fortrolig med - men med små variationer. Biskoppen har givet sin tilladelse til at vi bruger den nye liturgi fra maj til oktober Herefter evalueres v e d k i r k e f r o k o s t e n v e d høstgudstjenesten. Fra juni måned begynder søndagens gudstjeneste derfor kl Der vil være foldere 9

10 Byggeudvalg I løbet af året 2014 har bygningsudvalget haft gang i fugearbejde på syd- og vestsiden af kirketårnet. Der er lagt nyt tagpap og efterisoleret på Toftegade 23, taget var ret slidt og huset er bygget i en tid hvor olien ikke kostede ret meget. Så vi formoder, det vil hjælpe på varmeregningen. Kirken har i samarbejde med provstiet købt Toftegade 10 og 12, som snart nedrives - så må museet kikke på, om de kan finde noget spændende i jorden. Planen er, der bygges kontor og mødelokale til provstiet på grunden, når der kan afsættes midler. Kirkegården er jo indhegnet med mur og der må vi have fornyet et stykke på ca. 50 meter i år ud mod anlægget. Der bliver brug for flere fornyelser, men det må komme som vi kan skaffe midler til det. Præsteboligen på Tingvej 21 trænger til nyt køkken og toilet/bad - det vil blive fornyet i år. Fremtidige opgaver er blandt andet: Der vil blive monteret mikrofon i tårnet ved klokkerne og forbundet med højttalerne i kirken. Så vi kan høre bedeslagene før gudstjenesten. Det er på tale, om der kan installeres video og storskærme i kirken, så alle kan følge med i barnedåb mm. Kirkecenteret har et "hængeparti" på østsiden: en kvist og skotrende samt murkronen trænger til hjælp. Mere langsigtet bliver det aktuelt at kikke på kirkens skifertag, som jo er over 120 år. Det er tanken evt. at skifte taget i flere etaper for at fordele udgiften over flere år. Bygningsudvalgets medlemmer består af: Jens Kobæk, formand Aksel Boel - Sten Grymer Christian Hansen. 10

11 Kirkegårdsudvalg Med det nye menighedsråd der tiltrådte november 2012, blev der for første gang i Menighedsrådets historie nedsat et udvalg, der u d e l u k k e n d e o m h a n d l e d e kirkegården. Udvalget består af Steen Jensen, formand, Vera Madsen, Lis Storgaard, i samarbejde med kirkeværge Christian Hansen og k i r k e g å r d s l e d e r S ø r e n T. Christensen. Formålet med udvalget er at sikre, at kirkegården skal være et fredfyldt og smukt sted for pårørende. Det er nødvendigt at ændre/ forbedre lidt efter aktuelle behov. Stadig flere benytter sig af urnenedsættelse, flere grave bliver nedlagt. Afd. 1 (ud for kapellet) er e f t e r h å n d e n h e n l a g t s o m parkkirkegård med udvidelse af græsarealet. Afd. 2 (bag kapellet) kan være et blæsende sted, der er plantet nåletræer og til efteråret endvidere løvtræer. Afd. 5 (beliggende ned mod mandskabshuset) tømmes efterhånden bliver derfor næste projekt. Udover de kendte gravstedstyper de traditionelle gravsteder med hække omkring, urnegravsteder og fællesgrav, er der behov for andre gravstedstyper, i takt med stigende urnenedsættelser. Der er flere valgmuligheder, f.eks. plader i plænen, under et træ, hvor mindepladen kunne være et blad, fra livets træ. Eller et staudegravsted, hvor der er plads til både urner og kister. Som noget nyt afholdes et arrangement på kirkegården lørdag den 13. juni hvor man mødes i kapellet. Man bliver her orienteret om kirkegårdens historie og vist rundt til specielt udvalgte gravsteder, der omhandler Nykøbings historie. Kirkegårdsvandring på Nykøbing kirkegård lørdag d. 13. juni kl. 15 Nye tanker og gamle slægter Menighedsrådet tilbyder en spændende tidsrejse på kirkegården, hvor vi hører om de personer der har haft betydning for byen og om de nye tanker der ligger til grund for ønskerne om at gøre kirkegården til en grøn fredfyldt oase, til lindring for de sørgende og glæde for byens indbyggere. Program: Velkomst i kapellet ved kirkeværge Christian Hansen Det gamle Nykøbing ved Susanne Overgaard Visioner og nye tiltag ved kirkegårdsleder Søren Trab Christensen Efter de to indlæg bevæger vi os ud på kirkegården i små grupper, og slutter atter i kapellet, hvor der er kaffe og mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet er gratis og åben for alle interesserede 11

12 Medieudvalg Medieudvalget har 5 medlemmer: Steen Jensen - Christian Hansen - Astrid Glargaard - Dan Frederiksen og Vera Jensen (formand). Opgaven er at lave Kirkebladet 4 gange årligt. (Bladet trykkes i ca eks.) Det betyder, vi skal have indsamlet tekster - "stof" om de mange aktiviteter, der er i sognet og selvfølgelig gudstjenestelisten. Bladets indhold om fremtidige/faste arrangementer kommer fra de andre udvalg: aktivitetsudvalg, musik- og gudstjenesteudvalg, kirkegårdsudvalg og kirkefestival, torsdagssamvær og redigeringen foretages af Dan. Som noget nyt bliver sommerbladet gældende for junijuli måned og det efterfølgende blad for aug-sept-okt-nov. Kirkebladet bliver i mindre format såkaldt A5 - da vi ikke kan bibeholde nuværende pga. prisen. Desuden arbejdes der med den nye hjemmeside, som vi håber, bliver taget godt imod. - Miniudvalget for hjemmesiden består af Dan Frederiksen - Astrid Glargaard - Anita Munkholm Sørensen. Hjemmesiden er meget informativ om de forskellige aktiviteter, kirkelige handlinger og kontaktmuligheder med links og kalender. Kirkegårdsudvalget er i gang med at indarbejde de mange muligheder for gravstedstyper og om de praktiske forhold vedr. dette på kirkens hjemmeside: 12

13 Kunstudvalg Udvalget står for køb af kunst til kirke og kirkecenter. Desuden arrangerer udvalget de skiftende udstillinger i kirkecentret. I forbindelse med kirkefestivalen er der truffet aftale med Else Husted Kjær. I uge 43 og 44 udstilles en kopi af Esbjerg-evangeliet og resten af året udstilles kirkens egen kunst. Udvalget består af Christian Hansen, Lars Højlund, Grethe Houe og Jørgen Christensen (De 2 sidstnævnte er valgt uden for rådet) Quiltet billedtæppe skænket af Ulla Christensen Kirkefestival 2015 Program for årets kirkefestival Livet er en morgengave 22. august: Carl Nielsen koncert i kirken 23. august: Gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost i kirkecentret, hvor der præsenteres en udstilling af Else Husted Kjær 24. august: Foredrag med Anders Agger 26. august: Syng sammen med byens 4. og 5. klasser 26. august: Sangaften med Fie og Poul Raaby 28. august: Foredrag med Omar Marzouk 30. august: Friluftsgudstjeneste i Birkelunden v/biskop Henning Toft Bro Hjemmeværnsorkestret medvirker. Uddybende program med endelige tidspunkter følger i næste udgave af kirkebladet og vil fremgå af kirkens hjemmeside samt på facebook. 13

14 Koncerter Koncert med Aarhus Universitets kor dirigent Søren K. Hansen Mandag d. 6. juli kl Aarhus Universitetskor er et ambitiøst klassisk kammerkor med et bredt repertoire, men ofte med fokus på relativt ny kormusik. Her kan blandt andet nævnes et tæt samarbejde med samtidige danske komponister, som har mundet ud i uropførelser af en række værker af blandt andre Svend Nielsen, Bo Gunge og Stefán Arason. Søren K. Hansen er en af Danmarks førende Workshop Workshop i kirkecentret med musikere fra Bukoba. Torsdag d. 13. august og torsdag d. 20 august kl Der bliver mulighed for at prøve kræfter med anderledes musik og rytmer, end den tradition som vi er en del af. Alle er velkommen. 14

15 Alle kirker synger Hen over sommeren er der også mulighed for at komme til Alle Kirker Synger. Torsdag d. 25. juni foregår det i Solbjerg Kirke, og tirsdag d. 28. juli i Øster Jølby Kirke. Begge aftener vil der være fællessang og gode historier om kirken samt om livet i og omkring kirken. Alle Kirker Synger er et projekt mellem menighedsrådene på Mors. Et projekt, der skaber fællesskaber og opbygger relationer mellem øens menigheder. Og projektet er kommet rigtig godt fra start. Første aften var i Frøslev Kirke, derefter fulgte Blidstrup Kirke og Tødsø Kirke alle aftener har været godt besøgt. Man kan se billeder fra alle tre aftener på Organisationerne Indre Missions Samfund Missionshuset Bethania Nørrebro 2, Nykøbing Mors Missionær Jens Peder Dalgaard Enghavevej 8, Tlf Mail: jens.peder. Sct. Nicolaitjenesten - en mulighed for anonym samtale hver aften mellem og Sct. Nicolaitjenestens medarbejder har tavshedspligt. Ingen spørger om navn adresse eller cpr. nr. Du registreres ikke. Sct. Nicolaitjenesten er et tilbud fra folkekirken. Strikkeklub Vi mødes 1. tirsdag hver måned i vinterhalvåret i Nykøbing Kirkecenter. Bitten Vad, tlf Nykøbing Mors FDF Kredshuset FriDa Kærvej 16 Tlf.: Formand: Kurt Dam Jensen Tlf.: Kredsleder: Poul Torbensen Tlf.: KFUM Spejderne Gruppeleder: Jakob Aagaard Poulsen, Næssundvej 128 tlf KFUM KFUK Lenette V. Christensen Bygvænget 5, Nykøbing Tlf Perlen... café og værested Nørregade Nykøbing Mors Tlf

16 GUDSTJENESTER JUNI JULI Søndag d. 7. juni 1. s.e.trinitatis Luk. 16, Moesgaard Kaffestund Søndag d. 14. juni 2. s.e.trinitatis Luk. 14, Glargaard Onsdag d. 17. juni Plejehjemsgudstjeneste Moesgaard Søndag d. 21.juni 3. s.e.trinitatis Luk. 15, Højlund Lørdag d. 27. juni Dåbsgudstjeneste Højlund Søndag d. 28. juni 4. s.e.trinitatis Luk. 6, Højlund Onsdag d. 1. juli Aftensang Søndag d. 5. juli 5. s.e.trinitatis Luk. 5, Glargaard Kaffestund Onsdag d. 8. juli Aftensang Søndag d. 12. juli 6. s.e.trinitatis Matt. 5, Glargaard Onsdag d. 15. juli Aftensang Søndag d. 19. juli 7. s.e.trinitatis Luk. 19, Hald Jensen Onsdag d. 22. juli Aftensang Søndag d. 26. juli 8. s.e.trinitatis Matt. 7, Hald Jensen Onsdag d. 29. juli Aftensang

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken. FREDENSKIRKEN - en kirke med liv... Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.dk Tlf. 8614 2113 kontakt@fredenskirken.dk Kirken er åben hverdage kl. 9-16. Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN

KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN KIRKEBLADET FONNESBÆK SOGN Nr. 4 19. årgang sept. - nov. 2013 Fornøjelig og smuk sommerkoncert med kirkens kor Oplysning og adresser Torben Pedersen, Sognepræst, Kbf. Ørnevej 13, 7430 Ikast. Tlf. 97 25

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 4 September - November

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 4 September - November KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 4 September - November En mail dukkede op på skærmen. Et spørgeskema om kommunens ø k o n o m i s k e beslutninger. Det tager kun ganske få minutter,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Kirkebladet. Efterår 2009

Kirkebladet. Efterår 2009 Gudstjenester & koncerter Frøslev Mollerup Outrup September 13. 14. s.e. trin. 10.15 - - - - - - 20. 15. s.e. trin. - - - - - - 10.15 Høst 22. Tirsdag - - - 19.30 Høst * - - - 27. 16. s.e. trin. 10.15

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Posten Fødselsdagsbørn

Posten Fødselsdagsbørn Nr. 2 15. årgang August 2008 Indhold: Side 2: Fødseldagsbørn, Annonce Side 3: Ørre Forsamlingshus Side 4,5 6 og 7: SGIF Side 8: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 9: Sinding Forsamlingshus Side 10, 11, 12, 13,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 1 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 I N D H O L D Legestuen på sommertur Nyt omkring kor og koncerter Temaeftermiddag i seniorcafeen Ny kirketjener 2 Grib rebet Jesus Det fortælles om en dreng i 18 hundrede

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet 18. årg. nr. 2 august 2013 Sommer i sognet Besøg hos Lars Pedersen se side 4 Ny sognemedhjælper se side 8 Jubilæumsaktiviteter se side 25 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken

Læs mere

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 www.hadstensogne.dk Kirken nr. 9 Juni 2015 09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg KIRKEHØJSKOLE

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN September Oktober November 2015 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Præstens sider Forsiden: Børn laver kunst i Funder Kirke 5. klasse Funder: Eva skabes af Adams ribben 5. klasse

Læs mere