En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~"

Transkript

1 En by i krig Hals Henrik Gjøde Nielsen ~ 1 ~

2 En by i krig - Hals Henrik Gjøde Nielsen 1. udgave 1. oplag ISBN: Copyright 2012 Henrik Gjøde Nielsen og Forlaget Uhrskov Redigeret af Frede Uhrskov Bogen er skrevet med Times New Roman og Arial Andre bøger i serien: En by i krig - Sakskøbing september 2011 En by i krig - Holsted oktober 2011 En by i krig - Stilling-Gram oktober 2011 En by i krig - Dronninglund november 2011 En by i krig - Taastrup november 2011 En by i krig - Aalborg 2012 ~ 2 ~

3 Af samme forfatter er bl.a. udkommet Klarup Kirke, 1991 Klarupgård, 1992 Sportens Spor, 1994 Blot Brudstykker, 1995 Besat og befriet, 1995 Hals i gamle postkort, 1995 Dengang i Viborg, 1995, 2. oplag Dengang i Viborg I, 1998 Spring og sport, 1996 Dengang i Viborg II, 1996 Viborg i gamle postkort, 1997 Dengang i Viborg III, 1997 Blot Brudstykker II, 1997 Hugo Matthiessens Hals, 1998 Lynderupgård, 1999 Ulsted Sparekasse, 1999 Avisen, 1999 Ånden fra 49, 1999 Dengang i Viborg IV, 1999 Viborgsøerne, sammen med Johannes Bæch, 1999 Hou Kirke, 2000 Dengang i Viborg V, 2000 Hals Skanse, 2001 Johannes Bæchs Viborg, 2002 Havets Nordjylland (red.), 2002 Fra tørv til natur, 2003 Vester Hassing Skole, 2003 Syg og sund i Hals Kommune, 2003 Gåser Kirke, 2003 Nocturne, 2003 Mørke sider af Viborgs historie sammen med Martin Larsen, Helmuth Spanggård, Jens Peder Østergaard, 2003 Flere mørke sider af Viborgs historie sammen med Martin Larsen, Helmuth Spanggård, Jens Peder Østergaard, 2004 Nordjütland: Das Meer (red.), 2004 Retssager udføres, Til kirkens pryd og herskabets ære, 2005 Øster Hassing Kirke, 2005 ~ 3 ~

4 En bygning besejres, 2005 Tre byer tre befrielser, 2006 Fra Reformation til Enevælde (red.), 2007 At fremme sportens interesse, 2007 Hvor regnbuen ender, 2007 Støvring Kirke, 2007 Klarup Skole, 2008 De Lyttende, sammen med Bruno Kjær, Niels Fabæk, 2010 Over fjorden, 2011 Billeder og beretninger, 2011 Hals Skanse i renæssancetiden, 2011 Glæder og genvordigheder i Gandrup, 2011 Tre stykker, 2011 ~ 4 ~

5 Indhold Forord... 7 Hess i Hals Hjørnet af land... 9 Billeder og beretninger Hess i Hals og andre billeder og beretninger fra Hals Den 29. august Hals sommeren Noter...34 Upubliceret kildemateriale.36 Litteratur.36 Besat og befriet Besættelsen Den 9. april Fyrene slukkes Tiden Døden på havet Livet på havet Tvungen sameksistens Tiden August Beskyttelsesrum, beslaglæggelser og byværn Støttepunkt Hals Modstandsbevægelsen i Hals Kommune Befrielsen Den 4. maj Hals Kommune fra den 5. til den 27. maj Efterspil Rydning, fester og flygtninge Ar Litteratur og materiale Litteratur og upubliceret kildemateriale Upubliceret kildemateriale ~ 5 ~

6 De dødsdømte fra Aalborg Sidste brev 109 Gestapo i Aalborg.112 Retsopgøret En henrettelses forløb De dødsdømte fra Aalborg Første brev Efter sidste salve Litteratur og materiale Noter.143 Pastorens pistoler Pastor Nielsen Portræt af pastoren Pastorens indsats under besættelsen Pastor Nielsens Vej Pastorens Pistoler ~ 6 ~

7 Forord Den oktober 2011 modtog vi på Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv et brev fra Forlaget Uhrskov, ved forlægger, redaktør m.m. Frede Uhrskov. I al korthed gik henvendelsen ud på, at hvis vi på arkivet lå inde med materiale, artikler og lignende, om besættelsestiden og 2. verdenskrig, eller hvis vi skulle have udgivet en bog om tiden, der måske kunne tåle genudgivelse, så ville Forlaget Uhrskov gerne påtage sig den opgave, alt inklusive. I givet fald ville bogen udkomme i en større skriftrække om besættelsestiden, som Forlaget Uhrskov har taget initiativ til. Nu var tidspunktet måske ikke det bedste. Herværende forfatter er på vej ud af Hals Museum og ind på Aalborg Universitet, og der er en del opgaver, der skal afvikles i den sammenhæng (bemærk nutidsformen). Men sådan et tilbud skal man jo ikke præsentere for mig, og da slet ikke når Forlaget Uhrskov så generøst stillede sig til rådighed, ikke blot med finansiering, men også med praktisk arbejde. Det gav samtidig undertegnede mulighed for at samle noget ikke alt af det, som jeg gennem år og dag har skrevet om besættelsestiden i Hals. Den mulighed var kærkommen, idet meget af stoffet er publiceret vidt forskellige steder, herunder i publikationer, som næppe i almindelighed bliver læst i Hals. Det er der kommet herværende bog ud af. Vi indleder En by i krig Hals med en beretning om besættelsen og krigen i Hals set med tyske øjne. Det drejer sig om artiklen Hess i Hals Billeder og beretninger fra besættelsestiden , tidligere publiceret i Fra Himmerland og Kjær Herred 2009, s Billedsiden udgøres af de fotografier, som Oberleutnant zur See Karl Hess optog, da han gjorde tjeneste i Hals, mens teksten bl.a. bygger på en gennemgang af Krigsdagbog for kommandanten over Afsnit Nordjylland i de tilfælde, hvor krigen rykkede ind på livet af den lille fjordby. Bogens næste del, Besat og befriet Af Hals Kommunes historie blev udgivet som selvstændig bog i 1995, i forbindelse med 50-året for befrielsen. Her i gen- ~ 7 ~

8 gives hovedtrækkene af den tidligere Hals Kommunes historie , som den blev oplevet af borgerne i kommunen, og som disse oplevelser har sat sig spor i kilderne. Artiklen De dødsdømte fra Aalborg Retsopgøret efter besættelsen er første gang publiceret i Fra Himmerland og Kjær Herred 2010, s Artiklen bygger bl.a. på mine efterhånden mangeårige studier af denne plagsomme del af dansk historie, og indrammes af historien om den unge Frantz Toft fra Hals, der som den første vest for Storebælt blev dødsdømt og henrettet i forbindelse med retsopgøret. Og for nu ikke at slutte det hele så trist, og for at angive, hvorledes besættelsestiden fortsat sætter sig spor, har jeg valgt at afslutte bogen med artiklen Pastorens pistoler, første gang publiceret i Årsberetning 2007 for Nordjyllands Historiske Museum, 2008, s Artiklen illustrerer bl.a., hvad en henvendelse til et museum kan medføre, og hvad fortidens fortjenester kan føre til. Tilbage er så blot at takke Forlaget Uhrskov, ved Frede Uhrskov, på det hjerteligste for at have stillet forlag og hvad der af følger til rådighed, således at disse besættelseshistoriske arbejder kunne se dagens lys i samlet form. Åh ja, og så bør jeg måske også nævne, at jeg netop i denne periode, hvor jeg har samlet materialet til herværende bog, har haft mere end almindeligt travlt med at afvikle projekter her ved Hals Museum, hvor jeg har været ansat siden 1994, og som siden 2004 har været en del af Nordjyllands Historiske Museum, og forberede min tiltræden, planlagt til 1. februar 2012, ved Aalborg Universitet, Institut for kultur og globale studier, Historiestudiet. Derfor har jeg, ligesom man så ofte måtte gøre under besættelsen , gennemført arbejdet i dybeste hemmelighed. Kun Corna Christensen, medarbejder på Hals Museum, har været indviet i projektet; hun skulle, ligesom Frede Uhrskov, gøre en del af benarbejdet. Jeg kan således med sindsro slå fast, at En by i krig Hals ikke har haft opsættende virke på nogle af mine øvrige gøremål, og med lige så stor sikkerhed fastslå, at det er mig en stor glæde at udgive denne samling besættelseshistoriske arbejder. Hals, december 2011 Henrik Gjøde Nielsen ~ 8 ~

9 Hess i Hals Hjørnet af land Om morgenen den 9. april 1940 kl overskred den tyske Værnemagt den dansk-tyske grænse ved Krusaa og Tønder, og tyske flåde enheder sejlede gennem Lillebælt og Storebælt og gjorde landgang forskellige steder i Jylland og på øerne. Hærenheder stødte op gennem Jylland, og skulle første angrebsdag, via Viborg og Oddesund, nå Aalborg. Aalborg Flyveplads ved Rødslet blev indtaget af tyske faldskærmstropper kl , og kl. 16,30 nåede en motoriseret infanteristyrke Aalborg. Og fra den tidlige morgenstund var luftrummet over Danmark behersket af Luftwaffe, af bombe og jagerfly og af tunge transportmaskiner, der fløj soldater og forsyninger ind, for en dels vedkommende i transit i Aalborg, inden de fortsatte til kampene i Norge. Allerede fra morgenstunden observerede man fly over den tidligere Hals Kommune, over Stae, Vester Hassing, Gandrup, Hals og Hou; på de tider et særsyn, men på denne dag altså i store mængder. Sidst på dagen indfandt de første besættelsestropper sig i området. En fortrop på godt en halv snes motorcykler, senere fulgt af infanteri, alle trætte og forfrosne efter den første lange invasionsdag. I den vestlige del af området oplevede man besættelsen i "transit," idet tropperne blot passerede, men i Hou og navnlig i Hals fik man den 9. april 1940 blivende gæster. 1 Som Christian IV med Hals Skanse havde ønsket at beherske indsejlingen til Limfjorden, var det også for den tyske besættelsesmagt af afgørende betydning at beherske indsejlingen til Limfjorden, og i konsekvens af de foregående århundreders teknologiske udvikling nu også indflyvningen. Fra Hals skulle tyskerne komme til at be- ~ 9 ~

10 herske indsejlingen, mod øst Kattegat og mod syd Limfjordsmundingen, og tillige luftrummet, med et imponerende anlæg, der talte fire 12,7 cm kanoner, beregnet til beskydning af flådefartøjer, 20 mm antiluftskytskanoner, samt diverse støttevåben og -anlæg, hvilket dog alt sammen først kom til senere i besættelsestiden, da Danmark fra september 1943 blev opprioriteret i det tyske invasionsforsvar. 2 En del af bunkerne fra dette anlæg kan fortsat ses på Hjørnet af Vendsyssels sydøstligste punkt. Særligt antiluftskytsbunkerne er her imponerende, idet de p.g.a. den høje grundvandsstand er bygget oven på jorden, ikke gravet ned, som man ellers hyppigst ser det. I dag står bunkerne skjult i et lille skovstykke. Det gjorde de for så vidt også ved opførelsen i 1943, men da var træerne kunstige, en "skov" etableret for at sløre anlægget og beskytte det mod angreb. Såvel mobile som de permanente antiluftskytsbatterier var virksomme i , i modsætning til kystbatterierne, der aldrig affyrede et skud mod fjenden. Men inden man i efteråret 1943 for alvor tog fat på at udbygge de permanente befæstningsanlæg, havde tyskerne stationeret mænd og materiel i Hals, både med henblik på luftforsvar, og med henblik på den tyske Krigsmarines aktiviteter i det lokale, geografisk og psykologisk markante farvand, der gennem århundreder har givet føde i fred, og tiltrukket problemer i krig. Billeder og beretninger Gennem hele perioden var nogle hundrede tyske tropper garnisoneret i Hals. Det drejede sig om tropper af mange våben og kvaliteter. Om utrænede flak- eller antiluftskytsenheder, om marineenheder og til tider om kamptrænede SS-tropper, fra berømte og berygtede enheder ~ 10 ~

11 som "Viking" og "Adolf Hitler," hærdede fra Østfronten og fra fronten i Italien. For vel de fleste gjaldt det imidlertid, i det mindste som krigen skred frem, at opholdet på disse kanter var ufrivilligt, men man måtte jo leve her, når man nu var her. Og som så mange andre i fremmede egne, yndede også visse af de tyske soldater her at fotografere hverdag og fest, vel mest for at vise dem derhjemme, hvis de fortsat levede, hvordan man havde det her, men med den formodentlig utilsigtede sidegevinst, at billederne også giver eftertiden muligheden for at få et indtryk af, hvordan man indrettede sig i tider og på steder, hvor i hvert fald danske kunne imødese problemer ved åbenlyst at fotografere. Det er sådanne fotografier, der vises et udsnit af i det følgende. For tiden gælder det, at billederne er optaget af en eller flere ukendte soldater. For tiden , efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943, gælder det, at billederne er optaget af Karl Hess, officer i Krigsmarinen. Som ramme om billederne er hentet oplysninger fra Krigsdagbogen for kommandanten over Afsnit Nordjylland. 3 På den måde omkranses soldaternes billeder af "privat" karakter af det officielle hoveddokument for området. Det er altså i høj grad tyskerne, der her kommer "til orde." Overført for så vidt angår billederne, direkte for så vidt angår brugen af Krigsdagbogen. Krigsdagbogen i sig selv udvikler sig i takt med krigen, om end med modsat fortegn, så at sige. I de første krigsår er indførslerne meget minutiøse, og angiver f.eks. luftalarmer med præcise angivelser af varslings- og ophævelsestidspunkter og præcise angivelser for de lokaliteter, der berøres, mens man i de sidste krigsår hyppigt indskrænker sig til lakonisk og generelt at anføre f.eks. luftalarm over østkysten, ingen kontakt med fjendtlige fly. ~ 11 ~

12 Artiklen afsluttes med en kort redegørelse for anlægget, som det blev fundet og vurderet af de danske myndigheder og de allierede efter krigens afslutning. Hess i Hals og andre billeder og beretninger fra Hals De tyske tropper nåede på besættelsens første dag frem til Vendsyssels sydøstlige hjørne, og fra slutningen af april 1940, tog man fat på at deployere styrker af mere permanent karakter på disse kanter. Til de første af disse hørte en let luftværnsafdeling bevæbnet med 2 cm flak- eller antiluftskytskanoner, som kom til Hals i slutningen af april I Hals, som de fleste andre steder, kom besættelsesmagten hurtigt til at præge bybilledet, og tyskerne måtte på deres side finde plads til såvel anlæg som indkvartering, mens danskerne måtte affinde sig med, at besættelsesmagten både lagde beslag på områder og bygninger, og med sans for behagelige omgivelser f.eks. fandt frem til byens hoteller og restauranter, tog havnen i øjesyn m.v. Tilsyneladende foregik besættelsen i den første tid, stort set, i god ro og orden. At alt dog ikke var lutter idyl antydes af, at den øverstkommanderende for "Abschnit Nordjütland," Korvettenkapitän Edouard Becker, 5 den 23. maj 1940 fandt det nødvendigt at indføre en passus i Krigsdagbogen. som gengav en tysk meddelelse der var indrykket i alle nordjyske aviser, på vanlig ikke formfuldendt dansk: "Med viljen til at skabe god forståelse for den danske befolkning vil der alligevel være den strengeste straf for enhver fornærmelse af tyske soldater for at forebygge overgrebene fra det danske politi, som tilbageholder alle danske piger, der ses sammen med tyske soldater, og tildeler dem politistraffe." ~ 12 ~

13 Det, der hentydes til, må være det forhold, at nogle danskere har fornærmet såvel tyske soldater som deres danske piger, med deraf følgende tumult og arrestationer af pigerne, selvsagt; soldaterne kunne vanskeligere risikofrit arresteres af dansk politi. For at forbygge videre ballade, ser besættelsesmagten sig derfor nødsaget til at indskærpe, at tyske soldater ikke må fornærmes, idet dette kan give anledning til politiets arrestation af soldaternes danske kærester. Her i foråret 1940 kunne de tyske tropper da også færdes selvsikkert og sejrssmilende hvor det passede dem, og bidrage til et nyt og noget anderledes indslag i gadebilledet. Fig. 1. Tyske tropper med deres flakkanon i Hals, foråret Flak var den tyske forkortelse for "Flugzeug Abwehr Kanone." Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 13 ~

14 Fig. 2. Der gøres holdt ved Als Hotel i Havnegade. Foto: Museumscenter Hanstholm. Fig. 3. Tyske tropper ved Als Hotel i Havnegade. Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 14 ~

15 Fig. 4. Tyske tropper på havnen i Hals, foråret baggrunden ses Hals Lodseris udkigstårn. Foto: Museumscenter Hanstholm. Fig. 5. Et snapshot fra ladet af en tysk lastbil, Havnegade i Hals, fra foråret eller efteråret Dateringen er lidt usikker. Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 15 ~

16 Trods den slags bekymringer rasede 2. Verdenskrig for fuld styrke, og man havde andet at tænke på end fornærmelser og piger. Den 12. juni 1940 oplyser den øverstkommanderendes Krigsdagbog, at man nu har forberedt minestrygningsgruppe Aalborg, dens indlogering og sikring af kommunikationen mellem støttepunkterne og chefen for 13. Havnebeskyttelsesflotille. Mandskabet fra denne flotille indlogeres på Als Hotels i Hals, og senge m.v. er transporteret fra Frederikshavn til Hals. Havneplads og vandforhold er undersøgt, alle formaliteter i orden, skønt man få dage senere, den 19. juni 1940, er nødt til at drøfte forplejningsforholdene i Hals, hvor vandet angiveligt er dårligt, og hvor kaffe-, the- og sukkerleverancer skal skaffes fra forplejningsafdelingen i Aalborg. Den 13. juni 1940 løber Gruppe Aalborg ind til Hals efter at have afsøgt befalede ruter, og samme sted er ifølge Krigsdagbogen "Truffet anordning, så de faldnes grave bliver bragt i orden." Om disse grave har været på Hals Kirkegård, har ikke kunnet konstateres. Indkvarteringen på Als Hotel har nok alligevel været for ekstravagant, for den 6. juli 1940 oplyses det, at man nu indkvarterer Havnebeskyttelsesflortille Aalborg [ Hals] "i barakkerne." Der er tale om de barakker, som tyskerne opførte på glaciet syd for Hals Skanse i krigens første år; ligeledes i sommeren 1940, den 10. juli, tog man det på Hals Skanses sydvestre bastion nyoprettede tårn der skulle "tjene som artilleriudkigstårn," i brug. 6 På samme tidspunkt overvejede man at etablere et lille signalmeldingstårn på havneindsejlingens molehoved. Et par dage senere, den 13. juli 1940, oplyses det, at der var problemer med såvel den endelig ibrugtagning af barakkerne som mandskabets optagelse af troppeforplejningen, idet soldaterne i havnebeskyttelsesflotillen betegnes som "uerfarne." ~ 16 ~

17 Erfaringen kom hurtigt. Natten mellem den 14. og 15. juli 1940 meldtes om fjendtlige flyvere, d.v.s. det britiske Royal Air Force, RAF, over såvel Aalborg som Hals. Målet var minelægning. I Hals måtte flakenheden notere sig en "Rohrkrepierer," d.v.s. en granat som eksploderede i kanonrøret, "da mundingsproppen ikke blev fjernet under det pludselige angreb af fjendtlige flyvere." Så var man den erfaring rigere. Og man lærte også snart at bjærge miner; en af de opgaver, der blev gennemgående under krigen for den tyske Krigsmarines enheder i Hals. 7 Man måtte beskytte havnen, og snart også Hals Barre, der var et yndet mål for de britiske minenedkastningstogter. Således måtte man sikre sig, at skibsfarten blev advaret i diset vejr, når Hals Barre som følge af minefare blev spærret for sejlads. Denne forholdsregel tog man den 8. august 1940, og natten mellem den 19. og 20. august 1940 blev fjendtlige fly observeret over Hals Barre, som straks blev afspærret. Men miner er lumske. Naturligvis søgte man at gardere sig ved at afspærre områder, hvor man vidste at fjendtlige fly netop havde nedkastet miner, og man søgte efterfølgende at rydde farvandet, bjærge minerne. Men ikke alle miner lod sig bjærge; de flød rundt i vandet, og kunne når som helst forårsage død og ulykke. Det skete den 21. maj 1940, hvor en dansk damper, "Anoe," 187 tons, løb på en mine ved Hals og sank. D.v.s. løb og løb; den lå for svaj, for anker. Fire mand døde, hvoraf en, den tyske gefrieter Herbert Neuser, Luftnachrichtenabteilung Aalborg, nævnes i krigsdagbogen. De øvrige har formodentlig været danskere. Den 24. august tog man ud for et bjærge ligene fra vraget, men måtte opgive p.g.a. dårligt vejr. Men det var ikke kun genstande bevidst kastet i vandet, Hafenschutzflotille Hals måtte bjærge. Det skete også, at ~ 17 ~

18 man måtte bjærge ting fra luften, som den 18. september 1940, hvor man bjærgede en engelsk "lænkeballon." Under krigen, og særligt under Slaget om England i september 1940, søgte briterne at beskytte deres byer mod luftangreb, ved at opsætte store spærreballoner. Fra tid til anden rev en af disse sig løs, og gjorde den lange rejse over Nordsøen, for bl.a. at ende i Hals, til vands eller til lands, som det skete flere gange i løbet af besættelsen. Samtidig med, at man således fik krigens gru, med kvæstede og døde, stadigt tættere ind på livet, måtte man fortsat sikre sig, at basale fornødenheder blev varetaget. Fig. 6. En mine bjærges i Kattegat. Der er tale om en øvelsesmine. Bjærgning af miner var rimeligt fast beskæftigelse for den tyske enhed i Hals. Foto: Museumscenter Hanstholm. Her i besættelsens første år fandt man det fortsat nødigt at indføre relativt banale forhold i Krigsdagbogen, som den 10. oktober 1940, da man drøftede spørgsmål vedrørende beboelses- og vaskebarak i Hals, og bedre telefonforbindelser mellem Hals og Frederikshavn, "med ind- ~ 18 ~

19 dragelse af Batteri Hals," hvilket på dette stadie i krigen ville sige et mobilt batteri. Fig. 7 Mandskab fra Hafenschutzflotille Hals defilerer forbi kommanderende officer, Torvet i Hals. Foto: Museumscenter Hanstholm. Da det første krigsår i Danmark gik mod enden, oplyste Krigsdagbogen for den 24. december 1940, at Kommandanten bl.a. deltog i julefesten i Hals, sammen med mandskabet fra Hafenschutzflotille Hals og Batterie Hals. For nogle den første, for andre den anden krigsjul, fjernt fra hjemmet, men ikke den sidste. Januar 1941 bød på den første, hårde krigsvinter. Allerede den 3. januar måtte flotillen i Hals opgive bevogtning af Limfjorden p.g.a. tilisning, og samme dag blev al minesøgning af samme grund indstillet. Ligeledes måtte sejlads mellem Hals og Frederikshavn opgives den 10. januar. ~ 19 ~

20 Kl den 18. januar 1941 blev den tyske damper "Godfried Bueren" minesprængt ved Hals, og sank. Hele den 28 mand store besætning blev reddet, og indkvarteret i "Baracke Hals." Damperen sank på så lavt vand, at dens båddæk ragede op af vandet. Det var ikke kun i åben sø, i Kattegat, at minefaren lurede. Også inde i Limfjorden nedkastede briterne miner, og den 26. april 1941 løb den finske damper "Lapponia" på en mine ved Gaaser, nogle km vest for Hals. Man afsøgte efterfølgende Limfjorden for miner, uden resultat, når bortses fra fundet af den faldskærm, som den magnetmine, der fik den finske damper til at synke, havde været forsynet med ved nedkastningen. Men skønt eftersøgningen var uden resultat, var det dog ikke ensbetydende med, at fjorden var ryddet. Den 30. april sprang en mine foran molen i Hals Havn, og Limfjorden blev efterfølgende afspærret. Fig. 8. Der er pyntet op til julefest i mandskabsbarak, Hafenscbutzflotille Hals. Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 20 ~

21 I maj 1941 var fjendtlige flyangreb på mål i Aalborgområdet blevet så hyppige, at man både måtte kæmpe mod bombefly og miner, som den 11. maj, hvor Limfjorden igen blev spærret p.g.a. minefare, og den 14. maj, hvor man tog fat på drøftelserne af de batterier, der skulle opstilles i Hirtshals og Hals, sandsynligvis til afløsning af de lette flakenheder, der ikke længere kunne håndtere opgaven. Fig. 9. Takket være optagelserne i Oberleutnant zur See Karl Hess fotoalbum, kan vi nu for første gang siden 1945 få et indblik i, hvorledes tyskerne indrettede sig i Hals Skanse, da de i august 1943 okkuperede denne og bortviste den daværende beboer samt Hals Sognekommunes kontor i Tøjhuset. Her er vi ved hovedporten, den nordlige indgang til skansen, ved den anden dæmning over voldgraven; d. v. s. efter ravelinen, den lille forskanse. Bemærk hegnet, hvis facon kendes fra de ældste fotografier af skansen, fra slutningen af 1800-tallet, samt skildvagten til højre i billede. Til venstre ses en af de barakker; tyskerne opførte inde i skanse gården. Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 21 ~

22 Fig. 10 I et indhug i nordvolden placerede tyskerne denne sten, med teksten: "Sieg Heil. Hafenscbutz Flotille Aalborg -;Hals " Et andet foto af stenen kendes, hvor den står ved en barak, formodentlig de i starten af krigen opførte barakker syd for skansen. Stenen er forsvundet. Efter 1945 blev broerne over ravelin- og voldgraven fyldt ud, erstattet af dæmninger. Måske er stenen havnet som fyld i en af disse. Foto: Museumscenter Hanstholm. Sideløbende skærpedes forholdet mellem danskerne og den tyske besættelsesmagt. I Krigsdagbogen for 3. juli 1941 noteres det, at Kaptajnløjtnant Broris melder om episoder i Hals, "fremprovokeret af danskerne." 8 Forstærkningen af tyskernes antiluftskyts i Hals gav resultater. Den 27. august 1941 anføres i Krigsdagbogen, at en engelsk flyver blev skudt ned med 51 skud fra Batteri Hals: "1 mand (radiotelegrafisten) reddet i gummibåd. 1 mand bjærget død. Besætningen bestod af 5 mand. Maskinen sank på smult vand ca m vest for Batteriet." 9 Man fandt siden endnu et lig fra besætningen, og samme dag som de to blev begravet i Frederikshavn, den 30. au- ~ 22 ~

23 gust 1941, var batteriet i Hals igen i fuldt beredskab, da en fjendtlig maskine fløj ind i luftrummet over byen. Den 2. september 1941 var der endnu engang fjendtlig flyaktivitet over Hals Barre, og Limfjorden blev spærret. Fra det i august nedskudte fly havde man bjerget en 325 kg tung intakt mine med en ny og ukendt udløser, som ligeledes den 2. september blev fragtet til nærmere undersøgelse i Kiel. 10 Den 11. juli 1942 kl blev de tyske styrker i Nordjylland sat i alarmberedskab. Der meldtes om indflyvning af 20 engelske maskiner i bred front over Nordjylland. Fra Aalborg, Blokhus, Slettestrand, Frederikshavn, Sæby og Hjørring indløb meldinger, uden at man dog fik klarhed over formålet med indflyvningen. Befalingen lød derfor på at udvise "yderste agtpågivenhed over for faldskærmsudspringere og luftlandetropper." Kl konstateredes bombenedkastning øst for Aalborg, og flotillechefen for Hafenschutzflotille Hals meldte: "Henimod kl bombenedkastninger mellem Gaaser og Holtet, som faldt på åben mark." Under flyveralarmerne blev indkvarteringslejrene, barakker m.v., rømmet, og soldaterne anbragt i sikkerhedsgrave og beskyttelsesrum, med alarmposter på plads. Bombenedkastningerne øst for Aalborg er formodentlig blevet gennemført for at lette flyet, som kan have været ramt af flak- eller antiluftskyts over Aalborg. Bomberne mellem Gaaser og Holtet gav nogle kraftige huller i jorden. Og mere kom der så ikke ud af den alarm. Den 11. august 1942 var der igen alarm over området, med hektisk flyaktivitet over Kattegat, fra Mariager Fjord til Hals, hvorfra man meldte om overflyvninger i lav højde. Der har sandsynligvis været tale om mineudlægninger. I farvandet ved Hals fandt man senere fire brændstofbeholdere, løsnet og nedkastet fra de britiske fly. ~ 23 ~

24 Den vedholdende mineudlægning fra britisk side fik flere gange fatale konsekvenser. I Krigsdagbogen for 17. august 1942 står følgende at læse: "Troppetransportskibet "Wuri" er ved Hals Barre kl. 10 på 12 m vand løbet på en mine og sunket. Minen traf forskibet. Hsfl. [Hafenschutzflotille] Aalborg [Halsdeployeringen] er straks afsejlet for at yde hjælp ved at tage del i bjærgningen af mandskab og døde. "Wuri" havde ca orlogssoldater fra Norge om bord. Den hidtidige opgørelse angiver 6 døde, 59 savnede, 116 sårede. Hfsl. Aalborg stillede med arbejdskommando og overtog bevogtningen efter bjærgning af orlogssoldaterne. K.iA. [Kommandanten im Abschnit] har kommanderet samtlige i Aalborg stationerede motorkøretøjer fra Kraftfahrkompanie til Hals for hurtigst muligt at transportere sårede til Aalborg." Fig. 11. Udsigt over skansegården, med frugttræer, fra sydvolden. Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 24 ~

25 Fig. 12. Skansegården, med en af tyskerne opført barak i baggrunden ved nordvolden, set fra den gennembrudte sydvold. Bemærk træbroen øverst i billedet. Foto: Museumscenter Hanstholm. Fig. 13. Den interimistiske træbro over gennembruddet i syduolden, med udsigt til sydøstre bastion. Bemærk Tøjhuset til venstre i billedet, næsten skjult bag træer. Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 25 ~

26 Også danske fiskere, der lå på positionen, deltog i redningsarbejdet, bl.a. Kesse Sørensen, som, da "Wuri" passerede, havde sagt til sin makker: "Bare de dog for fanden ville sejle på en mine." Sekunder efter lød braget. 11 Få uger senere var det galt igen, på samme position, da den finske damper "Britanik" den 6. september 1942 sank ved vraget af "Wuri," efter at være løbet på en mine. Mandskabet blev bjærget af en af de i Hals stationerede tyske forpostbåde, og bragt til Aalborg. Tabene lød på tre sårede og en død, som endnu senere i september 1942 befandt sig på skibet. Om vedkommende blev bjærget vides ikke. Mineudlægningen fortsattes ufortrødent, bl.a. natten mellem 18. Og 19. september 1942, og om morgenen den 19. september, kl , indløb melding om en damper i havsnød i farvandet ud for Hals med understregning af, at hurtig hjælp var nødvendig. Slæbebåden "Garm," der lå ved vraget af "Wuri," afsejlede til assistance, og der blev givet ordre til Hsfl. Aalborg og Hals om øjeblikkeligt at afsejle med to fartøjer. Af en eller anden grund var situationen så alvorlig, af Marinebefehlshaber Dänemark blev telefonisk underrettet. Kommandanten for Nordjylland foranledigede start af et søredningsfly, som bjærgede fem mand fra det pågældende fartøj, damperen "Astrid." De tililende fartøjer bragte besætningen fra "Astrid" i land i Hals Havn, en mand såret, ti uskadte. Den sårede blev af Kustenpolizei Hals indbragt på Hals Sygehus, den øvrige besætning indkvarteret og forplejet i tyskernes barakker på området syd for Hals Skanse. Af besætningen savnedes tre mand, som Hafenschutzboot (havnebeskyttelsesbåd) "Johanne" eftersøgte, uden resultat. Hvorfor man satte dette store apparat i gang for at redde mandskabet på "Astrid," og efterfølgende placerede dem i tyskernes eget kvarter, får ~ 26 ~

27 stå hen i det uvisse. Måske har der været vigtige folk ombord. Fig. 14. Sydvolden, fotograferet mod vest. Udkigstårnet, opført på den sydvestre bastion, indgik i tyskernes marinestation i Hals. Foto: Museumscenter Hanstholm. Den 17. november 1942 var der igen livlig fjendtlig flyaktivitet i luftrummet over Hals, hvor antiluftskytsbatterierne afgav "tilintetgørelsesild," 134 skud, uden dog at kunne konstatere nogen virkning. To dage senere, 19. november 1944, var der atter flyalarm for område Nordjylland. Alarmen blev sat kl og afblæst kl Afblæsningen blev dog kun en stakket frist. Kl indløb melding om, at damperen "Duisburg" var løbet på en mine, og var i synkefærdig tilstand. Øjeblikkeligt blev samtlige disponible fartøjer i Hals, fem i alt, kommanderet ud, og medtog desuden slæbebåden "Garm," der fortsat lå på bjærgningsstedet ved "Wuri." Samtidig rekvireredes et søredningsfly, af typen Dornier XVIII, der fløj mod "Duisburg," med ordre til at kredse over ulykkesstedet, til mandskabet var samlet op i fartø- ~ 27 ~

28 jerne fra Hsfl. Hals. Kl indløb melding fra ulykkesstedet: "Duisburg" holdt sig flydende, omend hun stak en meter dybere, besætningen var atter gået ombord, og slæbebåden "Garm" forsøgte at slæbe skibet til Hals. Det lykkedes. "Duisburg," der var i fragt med jern fra Bremen til Randers, kastede kl anker ved Hals. Ingen kom til skade. Fig. 15. Barak opført op mod den nordlige vold. En tysk marinesoldat slikker solskin. I baggrunden Tøjhuset, i dag Hals Museums udstillingsbygning. Foto: Museumscenter Hanstholm. RAF's aktiviteter i luftrummet over Nordjylland intensiveredes som krigen skred frem, ikke blot i.f.m. minelægninger, men også med angreb rettet mod udvalgte tyske mål, med strejf togter, hvor flyene frit kunne vælge og angribe de mål, der nu måtte vise sig, og med nedkastninger af flyveblade, materiel til modstandsbevægelsen m.v. Ofte anvendtes Limfjordens munding som pejlepunkt, og batterierne i Hals var i hyppig aktivitet, bl.a. den 17. december 1942, hvor der blev afgivet 162 skud ~ 28 ~

29 "tilintetgørelsesild," og den 9. januar 1943, hvor forbruget ved afgivelse af "tilintetgørelsesild" var 191 skud. Der blev ført nøje regnskab. Fig. 16. Skanse gården, foran Tøjhuset i baggrunden tyske officerer. I forgrunden frugttræer og fjerkræ. Foto: Museumscenter Hanstholm. Det var imidlertid ikke kun briterne, der havde fly i luftrummet over Nordjylland. Også Luftwaffe gjorde sig gældende, om end i stadig mindre grad og med stadigt mindre succes, som besættelsen skred frem. Den 4. april 1943, sidst på formiddagen, styrtede et JU 88 ned tre km øst for Hals. To både fra Hafenschutzflotille Hals afsejlede kl for at bjærge flyet, eller mandskabet fra dette. Om det lykkedes, er ikke anført i Krigsdagbogen. Den 23. august 1943 melder Krigsdagbogen om strejkeuroligheder i Aalborg og Frederikshavn, den 24. august om det samme i Skagen, og den 25. august oplyses følgende: "Situationen fortsætter med at være spændt. Skønt en stor del af befolkningen er arbejdsvillig, går strejken videre. Vore tropper har overalt grebet til selvhjælp for at holde ~ 29 ~

30 livsnødvendige og krigsvigtige funktioner i gang og sikre troppernes forsyninger." Den 29. august 1943: "Militær undtagelsestilstand.... Samtlige havne og landingspladser for fiskefartøjer bliver med et slag spærret.... En svag modstand blev brudt." Samarbejdspolitikken, der siden den 9. april 1940 havde sikret den danske regering en vis indflydelse, var brudt. Tyskerne overtog kontrollen med Danmark, departementschefstyret tog sin begyndelse. Bruddet medførte, at hvor man fra allieret side tidligere havde tvivlet, eller i det mindste været usikker, på Danmarks placering i krigen, blev den 29. august 1943 dagen hvor Danmark valgte side. Et "gearskifte" i dansk besættelsestidshistorie, så at sige. Fig. 17 En tysk marineofficer hengiver sig til den alt andet end militære beskæftigelse at fodre gæs, behørigt indhegnet på militært område. Bag officeren ses krudtkammeret i skansen. Foto: Museumscenter Hanstholm. ~ 30 ~

31 Fig. 18. Trods krige og ufred, og en skærpet situation i Danmark, måtte man nyde livet når lejlighed bød sig. Her en gruppe tyske officerer samlet omkring kaffebordet uden for en af tyskernes barakker i Hals Skanse. Foto: Museumscenter Hanstholm. Og et "gearskifte" i indførelserne i Krigsdagbogen for kommandanten for Nordjylland. Detaljeringsgraden blev som tidligere nævnt ringere, generaliseringerne hyppigere. Og sideløbende med kampen mod de regulære, allierede styrker, til lands, til vands og i luften, måtte tyskerne efterhånden også kæmpe med problemerne med den danske modstandsbevægelse, som i Hals-området i sensommeren og efteråret 1944 udførte et par sabotageaktioner i form af sprængninger mod Aalborg-Sæby-banen, ved Vester Hassing og nord for Ulsted. 12 Danskerne blev modigere, modstandsbevægelsen stærkere, og planlagde endog etablering af et invasionsbrohoved i Nordjylland, 13 og tyskerne blev stadigt mere presset på alle fronter. I maj 1945 var det fordi. Den tyske Værnemagt overgav sig, Det Tredje Rige kapitulerede. 14 ~ 31 ~

32 Fig. 19. Manden bag fotografierne, Oberleutnant zur See Karl Hess. På venstre bryst bærer Hess fernhorset af 1. Klasse. Foto: Museumscenter Hanstholm. Hals sommeren 1945 I løbet af sommeren 1945 afgik de tyske tropper fra Hals, efter bl.a. at have ryddet det minefelt, med 9500 landminer, der omgav tyskernes fæstningsværk på Hjørnet af Land. 15 Samtidig måtte der ryddes op efter tyskernes marinestation på Hals Havn, og hvor de ellers havde sat deres præg, bl.a. i præstegårdens have, hvor materialerne fra de af tyskerne opførte barakker blev solgt for 237,50 kr. 16 Arealerne på havnen og i byen lod sig stort set retablere, når bortses fra det i 1801 opførte søbatteri syd for Hals Skanse, som tyskerne sløjfede allerede i besættelsestidens begyndelse 17 Værre stod det til med fæstningsværket på Hjørnet af Land. ~ 32 ~

33 De mange bunkere herude lod sig ikke så let fjerne. I løbet af sommeren 1945 gennemgik såvel britiske officerer som den danske Søværnskommandos Kystdefension de tyske anlæg, bl.a. ved Hals. I Kystdefensionens rapport fra Hals beskæftiger man sig ikke med den tyske Krigsmarines eventuelle efterladenskaber, og man beskæftiger sig ironisk nok ikke meget med de tyske flak- eller antiluftskytsbunkere på Hjørnet af Land. D.v.s. de dele af stillingen, der så hyppigt var i aktion i løbet af krigen. Derimod beskæftiger man sig ganske indgående med stillingens hovedbestykning, der aldrig kom i funktion. Den endelige rapport fra Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg, blev indsendt til Marineministeriet og Krigsministeriet den 8. marts Om anlægget ved Hals hedder det: "Beliggenhed: Ca m øst for Hals ved Bisnapgaard. Batteriets afstand til kystlinien ved Kattegat er ca. 400 m, og til kystlinien ved Limfjorden ca. 500 m. Artilleri: 4 stk. 12,7 cm [kanoner...] i skjold på åben brisk. Sideretningsfrihed 360 grader. Elevationsfrihed 0-30 grader. Mundingshastighed 830m/s. Rækkevidde m. 3 bunkers hvoraf den ene er ildlederstation med 1 stk. 3 m stereomåler. 1 ladeøvelsesapparat til 12,7 cm. Batteriets kanoner og anlæg har interesse for fremtidig anvendelse. Skytsstandpladserne var åbne med betonbrisk og jordbrystværn. Ildlederstation og ammunitionsrum var af beton i let udførelse. Luftværnsskytsstandpladserne var anbragt over mandskabs- og ammunitionsrum, der var af beton i svær udførelse. Batteriet var ikke fuldført. Batteriet foreslås bevaret." ~ 33 ~

34 Disse oplysninger kan suppleres af den britiske rapport af 20. december 1945, hvoraf det fremgår, at anlægget ved Hals tillige var udstyret med to lyskastere, og var normeret til en besætning på 150 mand, 18 om end dette tal varierede kraftigt i løbet af besættelsen. Det er værd at bemærke, at anlægget ikke var fuldført, og at det i den danske kystdefensionsinspektionsrapport foreslåes bevaret. Det blev det ikke. Kun de tre antiluftskytsbunkere, bygget oven på jorden, skjuler sig i dag i skovstykket på Vendsyssels sydøstligste punkt. Ildlederbunkeren er omkranset af en siden besættelsestiden opbygget høj vold, der skjuler dens funktion. Et par af ammunitionsbunkerne i let udførelse, opført i umiddelbar nærhed af stillingerne til 12,7 cm kanonerne, har i lange tider været anvendt af får. Og de åbne briske, hvor de store 12,7 cm kanoner var placeret, er i dag dækket af jord og græs, og udgør en del af golfbanen i Hals, hvor spillerne, de fleste intetanende, således slår bolden hen over levn fra 2. Verdenskrig. Således kan begrebet bunker siges at have flere betydninger, på disse kanter. Noter 1 Nielsen, 1995, s Op.cit., s Andersen, 2007, s. 157 ff. 3 Museumschef Jens Andersen, Museumscenter Hanstholm, takkes hjerteligt for at have stillet samtlige de i denne artikel anvendte fotografier til rådighed for forfatteren. Ligeledes takkes Jens Andersen for den generelle generøsitet han har udvist, ved at stille "Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnit Nordjutland," blandt mange andre centrale dokumenter, heraf en del oversat til dansk, til rådighed for alle og enhver, på Museumscenter Hanstholms hjemmeside, Krigsdagbogen befinder sig i original i Bundesarchiv Freiburg. 4 De følgende billeder, fig. 1-5, stammer fra et "slagtet" album, Museumscenter Hanstholm. D.v.s., at billederne er taget ud af deres oprindelige sammenhæng. Albummet og fotografierne er ~ 34 ~

35 taget af en ukendt soldat. Jens Andersen har i første omgang identificeret billederne fra Hals, af hvilke et udsnit vises her. 5 Korvettenkapitän Edouard Becker var afsnitskommandant i Nordjylland fra 30. april 1940 til 15. juli Fra 16. juli 1940 til 1. oktober 1944 var Kapitän zur See Karl Hinsch afsnitskommandant, og fra 1. oktober 1944 til befrielsen 5. maj 1945 var Kapitän zur See Heinrich Kaiser afsnitskommandant i Nordjylland. De følgende oplysninger stammer, hvor intet andet er angivet, fra "Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnit Nordjutland." Alle afsnitskommandanter var stationeret i Frederikshavn. 6 Nielsen, op. cit., s Fotografierne fig er taget af Oberleutnant zur See Karl Hess, tjenstgørende i Hafensehutzflotille Hals-Aalborg. Museumseenter Hanstholm, MCH album, MCH 228l. Der er næppe slægtskab mellem Karl Hess og krigsforbryderen Rodulf Hess. Det vides ikke hvor længe og i hvilken periode, Hess opholdt sig i Hals. Imidlertid er en relativt stor mængde af fotografierne taget i Hals Skanse, og eftersom tyskerne først besatte selve skansen, idet de som tidligere nævnt allerede fra besættelsens start havde lagt beslag på en del af området syd for skansen, efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943, jf. Nielsen, op.eit., s. 30, er i hvert fald en del af billederne taget mellem august 1943 og senest frem til maj Hess er ikke nævnt i Krigsdagbogen. 8 Se Nielsen, op.eit., s Se op.cit., s. 17, samt Kristensen, Se tillige Nielsen, op.eit., ibid. 11 Andersen og Nielsen, 2005, s. 43. Senere opgjorde tyskerne tabet til 138 sårede, 9 døde og 38 savnede. Op.cit., s Nielsen, op.cit., s Nielsen, Om det specielle befrielsesforløb i Hals maj 1945, se Nielsen, 2006, s Nielsen, op.cit., 1995, s Op.eit., s Nielsen, 2001, s. 6l. 18 Dokumenterne findes i henholdsvis Det kongelige Garnisonsbibliotek og i Rigsarkivet, og er her venligst stillet til rådighed for forfatteren af bunkereksperten Kenneth Kristensen, Bangsbo Museum og Arkiv, Frederikshavn. ~ 35 ~

36 Upubliceret kildemateriale Bundesarchiv, Abteilung Militärarhciv, Freiburg RM 45 III/240 KTB [Kriegstagebuchl Museumscenter Hanstholm Fotoalbum, ukendt tysk soldat. MCH album, MCH 228l. Det kongelige Garnisonsbibliotek Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg, rapport indsendt 8. Marts Rigsarkivet Seacost Artillery Installations in Denmark, Litteratur Andersen, Jens: Tysk invasionsforsvar i Danmark Statens Forsvarshistoriske Museum og Museumseenter Hanstholm, Andersen, Jens, og Henrik Gjøde Nielsen: M/S "Wuri" historien om et sejlivet skib. I: Vendsyssel Årbog 2005, s Kristensen, Kenneth: Norman Powell krydser sine spor. I: Vendsyssel Årbog 2005, s Nielsen, Henrik Gjøde: Besat og befriet. Hals Museum, Nielsen, Henrik Gjøde: Hals Skanse. Hals Museum, Nielsen, Henrik Gjøde: Tre byer tre befrielser. Nordjyllands Historiske Museum, Nielsen, Henrik Gjøde: Storm Fæstning Hirtshals. I: Vendsyssel Årbog 2008, s ~ 36 ~

37 Besat og befriet Besættelsen Tysk bajonet og hagekorsarmbind. De genstande og symboler, man tidligere blot havde set på billeder i aviser og blade, og i biografernes ugerevyer, blev den 9. april 1940 en del af gadebilledet. ~ 37 ~

38 Den 9. april 1940 Den 9. april 1940 gik Danmark i chok. Med en tilsyneladende udbredt fornemmelse af uvirkelighed, betragtede man det der skete. Kl overskred den tyske Værnemagt den dansktyske grænse ved Krusaa og Tønder, samtidig med at tyske flådeenheder sejlede gennem Lillebælt og Storebælt, for at landsætte tropper på forskellige steder i Jylland og på øerne. Hærenhederne havde til opgave hurtigt at støde op gennem Jylland, og via Viborg og Oddesund nå Aalborg allerede på første angrebsdag. I de tidlige morgentimer blev Danmark overfløjet af store flystyrker fra Luftwaffe, der dels skulle støtte hærenhederne, dels markere den tyske overmagt. Fra flyenes bug udspyedes i tusindvis af løbesedler med det besynderlige "Oprop til Danmarks soldater og Danmarks Folk;" en både sproglig og politisk omgang tågesnak, der skulle retfærdiggøre Nazi-Tysklands besættelse af Danmark. Efter sporadisk og tragisk ukoordineret, men modig modstand fra enheder af den danske hær, besluttede den danske regering kl om morgenen den 9. april, under trussel om luftbombardement af København, at beordre kampene standset. Danmark gav op over for en i enhver henseende overlegen fjende. Landet var besat. Angrebet på Danmark var både en del af og koordineret med angrebet på Norge. Besættelsen af de to lande skulle dels sikre, at England ikke fik fodfæste i Skandinavien, ubehageligt tæt på Tyskland, dels sikre Tysklands malmbasis i Sverige, og endelig give flåde og luftvåben en bedre startposition for angreb på England. I disse planer spillede Nordjylland en væsentlig rolle. Her kunne etableres en lufthavn til mellemlanding for de fly, der skulle fra Tyskland til Norge, og man kunne udnytte landsdelens mange havne i samme forbindelse. Det var således ~ 38 ~

39 af afgørende betydning, at Tyskland allerede på dagen for angrebet fik etableret en base her, der kunne udgøre en sådan mellemstation for de fly af jager-, bomber- og troppetransporttypen, der skulle videre til Norge, hvor kampene i øvrigt pågik længere og mere voldsomt end i Danmark. Til denne funktion havde tyskerne udset sig flyvepladserne Rødslet og Rørdal ved Aalborg. Og tyskerne var da også hurtigt i Nordjylland. Allerede kl om morgenen, d.v.s. to timer efter invasionen over grænsen, landede de første tyske faldskærmstropper på Aalborg Flyveplads ved Rødslet, og erobrede pladsen uden kamp. Kort efter begyndte de første fly at lande på pladsen, med besættelsesstyrker og materiel. Kl kom en motoriseret infanterist yrke til Aalborg. Der skulle gå mere end fem år, før gadebilledet og livet igen skulle blive nogenlunde normalt. I Hals Kommune så og navnlig hørte man på besættelsens første dag særdeles meget til Luftwaffe, der lagde ud over Hals Kommune, på den videre færd mod Norge. Flyvemaskiner havde tidligere været et særsyn på de kanter, men nu, den 9. april tidligt om morgenen, blev alle vækkede eller forstyrrede af et vældigt bulder fra de store transportmaskiner, der fløj soldater og forsyninger til kampene i Norge. På Mikkelmark ved Hou stod Johannes Sloth først på dagen i laden og blandede gødning. Skønt solen skinnede velkomment efter en hård vinter, begyndte det at buldre som ved fjern torden, og pludseligt dukkede de store maskiner op, i store formationer. I radioavisen kl blev det meddelt, at Tyskland havde overskredet grænsen og besat Danmark. Skoler lukkede, børn blev grædende fulgt på vej hjem af deres lærer. Johannes Sloth prøvede at passe sin dont. Han kørte i marken for at sprede gødning, men kunne ikke rigtigt komme i gang. Hestene var angste ~ 39 ~

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

PROJEKT STJERNE RADIO

PROJEKT STJERNE RADIO PROJEKT STJERNE RADIO Udstillingsoplæg 2015.03.31 Foreløbig skitse til udstilling i den rekonstruerede STJERNE RADIO med kort beskrivelse af indhold og form. Der er vist et udvalg af genstande og fotos,

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945 - Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Marinehistorisk Tidsskrift nr, 4, november 2002, bragte en artikel af undertegnede, der

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i.

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i. I ER HOLD NR: (oplyses af arrangøren) Turen er på ca. 2,5 km og indeholder 8 poster. Inden I tager af sted på skattejagten, skal I sikre, at I har modtaget en SMS (til skattejagt 22!!) med link til turen.

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943

På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943 På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943 1 Detektorsøgning efter vragdele fra BB378 I forbindelse med en kommende udstilling på

Læs mere

MALLEBROK 2014. et undervisningsmateriale...

MALLEBROK 2014. et undervisningsmateriale... MALLEBROK 2014 et undervisningsmateriale... MALLEBROK 2014 Musik: Fransk folkemelodi/queen Arrangement: Rødkål&Sauerkraut (Dirk-Uwe Wendrich/Eberhard von Oettingen) Tekst: Ukendt forfatter/eberhard von

Læs mere

Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg

Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg Hirtshals Fyr og befæstningsanlæg Kulturmiljø nr. 5 Tema Anlæg ved kysten Emne (-r) Fyr og befæstningsanlæg fra 2. verdenskrig Sted/Topografi Hirtshals ligger på et 15-20 meter højt plateau, der falder

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op.

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt

Læs mere

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Indledning Jeg har været heldig at låne at par motiver af danske fly, der hidrører fra tilsyneladende to forskellige udklipsark fra 1930 erne. De kan således

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Den danske Hær Veterinærtjenesten

Den danske Hær Veterinærtjenesten Den danske Hær 1932-1941 - Veterinærtjenesten Indledning Hvor Lægekorpset tager sig af sårede og syge soldater, sørger Dyrlægekorpset for sårede og syge heste. Yderligere havde Dyrlægekorpset fra 1932

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

kanoner). fjendens position.

kanoner). fjendens position. Præsenteret af: To-kanonen her er en kopi af Garderhøjfortets rigtige To-kanon. Øverste etage er kanonrummet med to kanoner. I den nederste etage drejer man kanonen i den retning, den skal skyde. Den rigtige

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet.

William Gourdon finder sig ene tilbage med Jens Munk og hans dødssyge nevø. Resolut griber han sin riffel og skyder sig selv på dækket af skibet. SYNOPSIS Året er 1619. Den danske konge, Kong Christian IV, og det nydannede Ostindiske Handelskompagni har blot én enkelt ekspedition bag sig. En ekspedition ledet af Ove Gjedde, som ikke har givet livstegn

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 30. november 2014 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer. DDS 74 Vær velkommen Dåb DDS 84 Gør døren høj - - - DDS

Læs mere

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3 Polen 2009 En tur til Gdansk Del 3 Portene fra havnefronten ind til byen Sanne på vej ind i byen Gdansk er en helt utrolig flot og velplejet by. Overalt er der rent og pænt, og alle slags butikker forefindes

Læs mere