Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10"

Transkript

1

2 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål Cellegruppelederen Cellegruppeaftenerne Facilitering Gode spørgsmål Den åbne stol At bygge relationer Ti gode råd Træn nye ledere Cellegruppesplit Livet uden for Cellegruppen Andet Huddle Selvudvikling Tjen din by Krisehåndtering Personlighedstyper Afsluttende ord

3 #letsfinishthemission 3

4 cellehåndbog forord Eftersom du sidder med denne håndbog er det formentlig fordi, du har takket ja til at være celleleder i Skywalk. På vegne af hele ungdomsledelsen vil vi gerne sige tusind tak for det. Du er med til at gøre en stor forskel for Guds rige, hans lokale kirke og de personer som Gud sætter dig som hyrde for. Gud gør store ting i Skywalk, og specielt i gennem vores cellegrupper, som han har brugt på en mægtig måde. Her har unge fundet en ny familie, et nyt håb, er kommet til tro og jeg er ikke i tvivl om, at der er endnu større ting i vente. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er tilfældigt, at du er blevet celleleder. Det er Gud som har kaldet dig til denne opgave, og derfor skal du også hvile i troen på, at han vil udruste dig med lige præcis det du har brug for, så du kan gøre hans opgave i den cellegruppe, som han har sat dig i. Derfor skal du også tage din opgave og tjeneste seriøst (Kol 4.17). Det skal du, både fordi det er det, Gud befaler dig til, men også fordi du har et ansvar over for de mennesker, du leder og som er afhængig af dig og din ledelse. Så giv din bedste indsats som Guds barn og tjener i hans rige. Min bøn er, at denne håndbog må være med til at sætte dig ind i rollen som celleleder og forventningerne til dig, samtidig med at den vil udruste dig til at blive en endnu bedre og mere effektiv cellegruppeleder. Igen tusind tak fordi du har valgt at tjene Jesus som celleleder! Let s finish the mission. Jesper Jeppesen Ungdomspræst, Skywalk 4

5 #letsfinishthemission Skywalk Eksistensgrundlag En cellegruppe under Skywalk, er også omfattet af Skywalks eksistensgrundlag. Missionen fortæller hvorfor Skywalk eksisterer, visionen fortæller, hvad det er vi ønsker at se i fremtiden, og værdierne fortæller, hvad der er vigtigt for os. Dit ansvar som celleleder er at sørge for, at din cellegruppe som du har ansvar for, arbejder hen i mod denne mission og vision og at din cellegruppe kommer til at være karakteriseret af vores værdier. Mission Vision Skywalk eksisterer for at nå unge mennesker med Guds kærlighed, at connecte dem med andre kristne, at hjælpe dem til at vokse i deres tro, at udfordre dem til at finde deres tjeneste og ære Gud med deres liv. Vi drømmer om Skywalk så stor og influerende at vores by kommer til tro. 5

6 cellehåndbog værdier Lokal Mission I Skywalk stræber vi helhjertet på at nå vores by med evangeliet. Mennesker betyder alt for Gud, og betyder derfor alt for os. Den lokale mission bygger vi primært gennem relationer. Indflydelse I Skywalk ønsker vi, at Gud skal have indflydelse på alle områder af vores liv, og at vi som ungdomskirke har indflydelse på den by vi er i, og de mennesker som er omkring os, så deres liv bliver forvandlet. Excellence I Skywalk opretholder vi altid den højeste standard af tjeneste, der bringer ære til Gud. Vi gør intet halvt, og stræber altid efter at yde vores bedste i det vi gør. Åbenhed I Skywalk betyder mennesker alt for os, og derfor tager vi mod alle med åbne arme, uanset deres baggrund, status, holdning, og lignende. Skywalk er er sted, hvor der er plads til alle. Tjeneste I Skywalk sætter vi fokus på, at den enkelte er med til at tjene og til at bygge Guds rige. Derfor udfordrer vi altid den enkelte til at bruge sine gaver til at tjene i kirken. 6

7 #letsfinishthemission Skywalks trosgrundlag Evangeliet Evangeliet er den gode nyhed om Jesus Kristus, Guds søn, den retfærdige, som døde for menneskets synder og som opstod fra de døde, evigt triumferende over sine fjender, så at enhver som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv og evig glæde. Bibelen Vi bekræfter den Guddommelige inspiration, sandhed og autoritet af både det gamle og det nye testamente, i dens helhed er Guds ord, fejlfri i dens oprindelige manuskript, og den eneste autoritet i tro og praksis. Den eneste sande Gud Fader, Søn og Helligånd Gud er den selvåbenbarede skaber, opretholder og hersker af universet. Gud er evig, selveksisterende og uforanderlig i hans kærlighed, godhed, retfærdighed, visdom, hellighed og trofast i hans løfter. Der er kun én sand Gud, evigt eksisterende i tre forskellige personer Faderen, Sønnen og Helligånden og de er alle tre fuldt ud Gud. Mennesket Mennesket har en ubeskrivelig værdi og værdighed, fordi de er skabt i Guds billede til at elske, kende og tjene ham, men mennesket valgte at være ulydige imod Gud og blev derfor fjende af sin skaber og kom under Guds fordømmelse. På grund af syndefaldet er vi alle født med en syndig natur og uden spirituelt liv. Derfor er mennesket pga. sin synd fortabt og uden evne til at frelse sig selv. Dette er vores tilstand uden for Kristus. 7

8 cellehåndbog Jesus Kristus Han var, og er den anden person i treenigheden, nu og for evigt helt Gud og helt menneske. Han blev født af Jomfru Maria, levede et perfekt liv, døde på korset for menneskets skyld og tog vores synd, på tredjedagen oprejst fra de døde og steg op til himlen, han regerer nu over universet og vil personligt komme tilbage for at dømme og gøre alting nyt. Kristus forsonende død Faderen sendte sin søn for at fri os fra syndens herredømme og Satans magt, og for at gøre os til Guds børn og venner. Jesus betalte den straf, der skulle have ramt os, ved at gå i vores sted på korset, derved tilfredsstillede han Guds vrede og gjorde det muligt at få Kristi retfærdighed og tilgivelse for ens synder, ved blot at sætte sin tro på Jesus. Det giver os et genoprettet forhold til Gud som bringer tilgivelse, fred, accept, tilgang til Gud og vi bliver samtidig adopteret ind i Guds familie. Alt dette bliver tilgængeligt ved blot at sætte sin tro og tillid til Jesus. Helligånden Helligånden er sammen med Faderen og Sønnen værdig til vores tilbedelse og er sand Gud, som overbeviser verdenen om dom, synd og retfærdighed. Han forener os, gennem vores nye fødsel, med Kristus, som er i alle troende og gør os en del af Kristi opstandne liv, som altid peger os hen på Jesus. Et liv med ham producerer frugt i vores liv og udruster til tjeneste i verdenen. Helligånden frier os fra syndens slaveri. Kirken Kirken er det universelle legeme af Kristus, som består af alle sande troende, hvor Jesus er hovedet. Hver lokal kirke er et synligt udtryk af dette legeme. Som et fællesskab af troende, er kirken kaldet til at tilbede Gud, vokse i discipelskab, tjene på Guds legeme, elske hinanden og forkynde evangeliet om Jesus, både lokalt og helt til verdens ende. 8

9 #letsfinishthemission Verdensmissionen for kirken Faderen sendte sin søn, som sender sin kirke ud i verdenen for at færdiggøre hans mission. Jesus har befalet alle troende at proklamere evangeliet til hele verden og gøre disciple af alle folkeslag. Kirken er i centrum af Guds kosmiske formål og er hans udvalgte middel til at færdiggøre hans mission på jorden. Kristent socialt ansvar Evangelisation og mission er vores primære opgave og hovedfokus, fordi vi ønsker at alle mennesker skal høre om Jesus Kristus og komme til tro på ham som deres herre og frelser. Dog proklamerede Jesus ikke kun Guds riges komme, han demonstrerede det også med barmhjertighedsgerninger og kraft. Vi er kaldet til at efterligne Jesus i ord og gerninger. I en ånd af ydmyghed, skal vi prædike og lære, betjene de syge, bespise de sultne, besøge de fængslede, hjælpe de dårligt stillede og frigøre de undertrykte. Dette er vores opgave som kirke og som kristne. Eskatologi Vi tror på at Jesus vil komme igen, at han vil komme personligt og synligt, for at færdiggøre hans frelsende plan og fuldføre Guds evige plan. Dette løfte om hans komme understreger nok en gang vigtigheden af missionsbefalingen, for vi husker hans ord om at evangeliet først må blive forkyndt til alle folkeslag. I slutningen af denne tidsalder vil Gud have sin endelige dom, hvor alle som har taget imod Jesus og sat deres tillid til ham vil gå ind til evigt liv og evig glæde, hvorimod dem der ikke har, vil gå ind til evig fortabelse og evig straf. 9

10 cellehåndbog Cellegruppernes formal Hvad er cellegrupper? Cellegrupper er små familier i det store fællesskab, hvor den enkelte kan blive taget hånd om, set, hørt og disciplet. Cellegruppe er en gruppe på 8 til 16 personer, der mødes hver uge. Så ofte som muligt spiser man sammen, og i løbet af aftenen vil de to primære fokuspunkter være Gud, samt et hyggeligt og sjovt fællesskab. Når gruppemedlemmerne går hjem fra cellegruppe, skal de have oplevelsen af at være kommet tættere på Jesus, samtidig med at de skal have haft en sjov og god aften. Alle cellegruppeaftener skal fokusere på både fællesskab, discipelskab og lokal mission. Hvorfor har vi cellegrupper? Cellegrupper er et enormt stærkt redskab til discipelskab. I en stor kirke er det nemt at blive glemt i mængden, og det er svært at yde både den opmærksomhed og omsorg, det enkelte menneske har behov for. Dette behov kan blive mødt i en cellegruppe. Cellegruppe er dermed en lille kirke i den store kirke. Her kan man vandre sammen og gøre discipelskab - det er derfor et glimrende sted både at vokse, men også ligeledes at give til andres vækst. Cellegruppe er essentielt for kirken og uden cellegrupper ville kirken ikke eksistere, da det enkelte menneske ikke ville blive set eller få den mulighed for vækst, en efterfølger af Jesus har brug for. Fokus på: Fællesskab, Discipelskab og Lokal Mission. 10

11 #letsfinishthemission Fællesskab Det er dit ansvar som celleleder, at skabe et inkluderende og meningsfuldt fælleskab i gruppen. Du skal skabe en familiær stemning, så cellegruppedeltagerne føler, at de hører hjemme i cellen. Du skal specielt møde de mennesker i gruppen, som ikke umiddelbart er frembrusende, eller som føler sig utrygge i det sociale. Det er afgørende, at ingen i cellegruppen føler sig udenfor, men at alle har en følelse af, at de udgør en vigtig del af fællesskabet således, at de elsker at komme i din cellegruppe. Discipelskab Det er dit ansvar som celleleder, at disciple hvert et medlem i din gruppe til at ligne Jesus, samt til at blive en mere helhjertet efterfølger af ham. Det vil sige, at det skal være et klart fokus, hver gang en cellegruppeaften afvikles. Du skal skabe et vækstmiljø i cellegruppen, hvor hvert cellegruppemedlem kan vokse i deres proces med Jesus. Discipelskab handler om at se, hvor vedkommende skal hen, og sørge for at person kommer derhen. Det ultimative mål er at blive ligesom Jesus. Lokal Mission Det er dit ansvar som celleleder, at cellegruppen også fyldes med mennesker, der ikke har en relation med Jesus. Det er vigtigt, at du selv går foran i dette med bedste evne, og opfordrer dine gruppemedlemmer til at tage kirkefremmede med til både Skywalk og cellegruppe. På den måde fungerer cellegrupperne også som missionale grupper. Det er hver cellegruppes opgave at stræbe efter flere i cellegruppen og dermed på sigt opnå cellesplit. Cellegruppestruktur Cellegruppestrukturen er sat op på sådan en måde, at alle personer i kirken har nogen som tager sig af dem. Det har vi skabt ved at have det, der hedder en spancare. For cellegruppelederne hedder det spancare 1:8, hvorimod for coaches og divisionsledere hedder det 1:10. Det betyder at hver cellegruppeleder kan have op til 8 11

12 cellehåndbog personer han/hun tager sig af. I en cellegruppe hvor der er to cellegruppeledere, kan de altså tage sig af op til 16 personer.du kan her nedenunder visuelt se, hvordan cellegruppestrukturen fungerer. Cellegruppelederen Hvad indebærer opgaven som celleleder? Primært handler det at være cellegruppeleder om at være hyrde for de personer, som Gud har sat i din cellegruppe og sørge for at hjælpe dem derhen, hvor Gud ønsker de skal hen. Arbejdsopgaverne ser således ud: At facilitere og lede cellegruppeaftenerne At disciple og tage sig af personerne i cellegruppen, ikke kun cellegruppeaftner At træne nye ledere i cellegruppen At skabe et stærkt familiær fællesskab i gruppen At nå kirkefremmede unge igennem cellegruppen Du lykkes i din tjeneste som cellegruppeleder hver gang du lykkes i et af de overstående områder. 12

13 #letsfinishthemission Retningslinjer/Forventninger Når du indtager rollen som cellegruppeleder, følger der automatisk et ansvar. Derfor er der nogle klare retningslinjer, som vi forventer du overholder. Hvis disse retningslinjer bliver brudt, forbeholder vi os retten til at afsætte dig som cellegruppeleder. Retningslinjer: Du må ikke have sex før ægteskab Du må ikke ryge Du må ikke indtage euforiserende stoffer Du må ikke drikke dig fuld Endvidere har vi forventninger til dig som celleleder, som vi ønsker, at du skal gøre dit bedste for at imødekomme. Hvis du finder en af disse forventninger udfordrende, så del det med din coach, så han/hun kan hjælpe dig til at vokse inden for det område. Forventninger: Attitude: Det forventes, at du viser god attitude og tjen ersind. Forbillede: Det forventes, at du er et forbillede. Gudsrelation: Det forventes, at du plejer din personlige relation med Jesus. Motiver: Det forventes, at du tænker meget over dine moti ver for at handle som du gør. Integritet: Det forventes, at det du siger er også det du gør. 13

14 cellehåndbog Loyalitet: Det forventes at du altid klager opad, og altid taler pænt om Skywalk. Skywalk Classic: Det forventes, at du møder til Skywalk Classic så ofte det er muligt og er commited til det. Coach/Referent Som cellegruppeleder vil du have en coach, som fungerer som din kontaktperson. Coachen vil være der til at hjælpe dig med at få succes som celleleder og sørge for at du lykkes. Coachen har til ansvar at udruste dig og nurse om dig. Coachen vil besøge din cellegruppe indimellem (Ca. Hver uge) og se, hvordan det går med dig og din cellegruppe og vil derefter evaluere aftenen med jer, og snakke om hvad der gik godt, og hvad der gik skidt. Coachen vil mødes med dig og din medleder mindst en gang hver anden måned. Evalueringer En gang om måneden skal du sammen med din medcellegruppeleder udfylde en evaluering, som du skal sende til din coach. I skal aflevere det d. 1. i hver måned. Evalueringsskemaet vil du få adgang til af din coach. Det kan både udfyldes elektronisk og i hånden. 14

15 #letsfinishthemission Cellegruppeaftenerne Et indblik i en cellegruppeaften For rigtig mange er cellegruppe ugens store højdepunkt og derfor er det vigtigt at cellegruppeaftnerne er planlagte og velforberedte. Cellegruppeaftner indeholder mange forskellige indslag og der skal selvfølgelig være variation fra gang til gang, så det ikke bliver for stereotypisk at være til cellegruppe aftener. Herunder har vi givet et indblik i, hvordan en cellegruppeaften kunne se ud: Spisning* Icebreakers Check ind Oplæg m. Spørgsmål og snak* Fællesskab og hygge* Det her er selvfølgelig bare et forslag, dog anbefaler vi stærkt at de indslag der er markeret med en * er faste indslag på langt de fleste cellegruppeaftener. NB! Sørg altid for at inkludere bøn når I har cellegruppeaften. Indslag til aftenerne Man kan en gang imellem, som celleleder, føle, at man skal opfinde den dybe tallerken hver gang, men man behøver slet ikke gøre det så kompliceret, da der faktisk bare skal få vellykkede indslag til. Herunder kan du læse en beskrivelse på de indslag du så ovenover, og derudover et indblik i, hvilke indslag du også kan bruge: 15

16 cellehåndbog Spisning: Mennesker er besat af mad. Hvis nogen fortæller dig, at der er mad, så skal du nok komme. Mad er med til at skabe en ramme om, hvad der er hyggeligt, og mad er tiltrækkende og er et stærkt værktøj til at skabe fællesskab. Derfor er et af de stærkeste værktøjer, du kan bruge for at gøre fællesskabet i din cellegruppe endnu stærkere, at starte med at spise sammen. Icebreakers: Du kan læse mere om Icebreakers i næste afsnit. Check ind: Check ind handler om, at I tager en runde, hvor alle i cellegruppen får mulighed for at sige, hvordan de har det, og hvad de ser frem til ved cellegruppe aftenen. Oplæg m. Spørgsmål og snak: Dette er et must have til langt de fleste af dine cellegruppeaftener. Det indebærer, at du bruger det undervisningsmateriale, du har og laver et oplæg ud fra det, hvorefter du fungerer som facilitator, stiller spørgsmål og skaber samtale. Du kan læse mere om det at være facilitator senere. Fællesskab og hygge: Dette er rigtig godt at slutte aftenen af med. Sørg for at der er noget godt at drikke, lidt godt at spise og bare skab en atmosfære hvor alle hygger og har det sjovt. Hav øje for at alle har det godt og føler at de nyder dette. Tjen din by: Læs mere om tjen din by i slutningen af håndbogen. Ud af huset: Indimellem er det godt at lave arrangementer ud af huset, hvor I tager ud og laver noget helt andet. Dette kan feks. være at tage ud at skøjte, bowle, tage i parken eller lignende. Sørg dog altid for at få holdt en andagt eller lignende den dag. Bønnevenner: Bønnevenner handler om at hver person i cellegruppen har en anden i cellegruppen de beder for. I slutningen af en cellegruppeaften skrives navnene på alle i cellegruppen på sedler og lægges i en skål, hvorefter hver person trækker et navn fra 16

17 #letsfinishthemission skålen (dog ikke sit eget navn). Den person, du har trukket, er den person, du beder for i den kommende uge. En god idé er også lige at snakke med vedkommende, for at høre personen, om der er noget særligt, de ønsker, der skal bedes for. Næste gang man mødes, kan man trække nye navne. Livshistorier: En utrolig god måde at lære hinanden at kende på, og få en god forståelse for hinanden er ved at lære hinandens liv at kende. Derfor er det, at dele livshistorier et godt værktøj. Om man tager en person hver aften indtil man er nået hele vejen igennem, eller om man vil tage alle på en eller to gange er op til jer som celleledere. Spørgsmålskurv: Spørgsmålskurv giver en anledning til at dine cellegruppemedlemmer kan stille de spørgsmål som de altid har været nysgerrig på, og som de nu endelig kan komme af med. Rent praktisk fungerer det på den måde, at man skriver sine spørgsmål ned på små sedler, og lægger dem ned i en kurv eller en skål. Når alle spørgsmålene er skrevet, begynder man at trække et spørgsmål af gangen og som man så svarer på sammen som cellegruppe. Målsætninger: Et af det stærkeste værktøjer, der findes for vækst og udvikling, er målsætning. Udfordr den enkelte i din cellegruppe til at sætte mål. En rigtig god idé er at hver person i din cellegruppe sætter tre mål for sig selv, allerede i starten af hvert år, som han/ hun ønsker at opnå i løbet af året. Derefter er det dit ansvar som cellegruppeleder at holde dine medlemmer op på de mål, de har sat. Husk at bruge SMART-modellen når du sætter mål: S- Specifikt, M- Målrettet, A- Attraktivt, R- Realistisk og T- Tidsbestemt. Vær varierende: Som du så ovenover, er der indslag som vi højt anbefaler at du har med hver gang, men ellers er det vigtigt at aftenener er varierede og at det ikke er for forudsigeligt at komme til cellegruppe. 17

18 cellehåndbog Vær kreativ: Snak sammen med din medcelleleder, få råd fra din coach og tænk tanker i, hvordan I kan være med til at komme med indslag, som er med til at få jeres cellegruppe fra A til B. Det er næsten kun din fantasi, der sætter grænser. Icebreakers Icebreakers er et godt værktøj til at få løsnet op, få lært noget nyt om hinanden og ellers bare have det sjovt sammen. Vi har herunder et udvalg af 15 icebreakers som I kan bruge. Find endelig også på din egen til din gruppe. Margretheskålen Skriv en masse navne på personer, alle i cellegruppen kender, klip navnene ud, fold dem sammen, og læg dem i en skål. Del jer i to-tre hold. Det hold, der til sidst har gættet flest navne, vinder. Spillet består af tre runder. Runde 1: ERunde 1: En spiller trækker et navn fra skålen. Spilleren skal få de andre på holdet til at gætte navnet ved at fortælle om personen uden at sige navnet. Holdet har 30 sekunder til at gætte så mange navne som muligt. Når tiden er gået, er det næste holds tur. Når turen kommer tilbage til holdet, er det næste spillers tur til at trække navne. Runde 1 er færdig, når alle navnene er brugt. Holdene tæller, hvor mange navne de har gættet og lægger dem tilbage i skålen. Runde 2: Samme fremgangsmåde som runde 1, men her må der kun siges ét ord. Runde 3: Samme fremgangsmåde som runde 1, men her må der kun mimes. 18

19 #letsfinishthemission Mafia Spillet er en udvidelse af byen sover. Alle sætter sig således at man kan se hinandens ansigter. Herefter gives kort ud til alle spillerne. 1/4 af spillerne får et MAFIA-kort, mens alle andre får et BORGER-kort. Det er kun én selv, der ved, hvilket kort man har fået. I den første fase af NAT skal alle lukke øjnene og lade som om at de sover. Nu fortæller spillederen, som ikke selv har fået et kort, at alle dem med MAFIA-kort skal vågne op. Det gør de, og de kan nu se hinanden. Mafiaen skal nu udpege sig et offer i fællesskab. Og dette offer dør så snart legen går ind i DAG fasen. Vedkommende er herefter ude af spillet, og må ikke blande sig i snakken. I DAG fasen skal alle de overlevende spillere nu diskutere sig frem til hvem, der skal i retten, hvor de til sidst må stemme om det. Borgernes mål er selvfølgelig at få en fra mafiaen dømt, og mafiaen prøver selvfølgelig at sløre deres identiteter ved at tale godt for sig. Når der er valgt en til at blive dømt, udgår vedkommende af spillet. Man går nu ind i NAT fasen igen. Og sådan bliver man ved indtil at alle fra Mafiaen er døde, eller at Mafiaen er kommet i overtal i forhold til de almindelige borgere. Sandt eller falsk Alle skriver 3 rigtige og 3 forkerte oplevelser ned. Realistiske, men sjove. De andre gætter herefter på hvilke, der er rigtige, og hvilke, der er forkerte. (Kan laves i flere varianter.) Sparebøssen Man deles op i to hold. Hvert hold står i en række og skal så sætte en femmer fast mellem ballerne, løbe ned i den anden ende, og så give slip på femmeren som så skal ramme ned i en lille skål. Man må naturligvis ikke bruge andet end sine baller til at holde mønten med. Det skal lige siges at det er med tøj på. Taber man mønten eller rammer man ikke skålen skal deltageren starte forfra. Når så deltageren er færdig, må den næste i rækken løbe. Det hold som først bliver færdig vinder. 19

20 cellehåndbog Twister Her kan grinene og de fysiske evner virkelig komme frem. Lån eller køb en twister måtte og så står den i hvertfald på en aften, hvor man bogstaveligtalt kommer tættere på hinanden. Speeddating (Kræver mange personer) Man sidder sammen to og to. Giv alle et minut til at tale om et tilfældigt emne, inden man skifter partner og taler om et nyt emne. Første historie Tag en pose eller en taske. Læg en masse hverdagsting ned. Fx en nøgle, et stearinlys, en blyant. Herefter skiftes gruppen til at trække en ting, og fortælle den første historie, de kommer til at tænke på, når de ser denne ting. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Ja, det er det store spørgsmål i denne leg. Man sidhvem er jeg? Ja, det er det store spørgsmål i denne leg. Man sidder i en rundkreds. Hver person skal skrive et navn på en kendt person på en Post-It-seddel. Den sættes så i panden på den person der sidder til venstre for en, som naturligvis ikke må se hvad personen har skrevet. Den yngste person starter med at spørge om et ja/nej spørgsmål. F.eks. er jeg en mand (ja). Er jeg kendt fra sport (nej). Når man får et nej, er det den næste person til venstre. Er det for svært, så lav reglerne om, så det f.eks. kun er danske personer, kun nulevende, ikke tegneserie-figurer o.s.v. Flasken peger på Sæt jer i en rundkreds og læg en flaske i midten. Herefter er der en person der siger: Den som flaskehalsen peger på, og finder på et eller andet. Den som flaskehalsen peger på, skal gøre det som personen fandt på. Når man har gjort dette, er det ens tur til at finde på noget, og så dreje flasken. 20

21 #letsfinishthemission Hvad nu hvis Hver person får et lille stykke papir og en kuglepen. Papiret deles på midten med en streg og på øverste halvdel starter man et spørgsmål med Hvad nu hvis... grise kunne flyve? f.eks. Derefter sender man sedlen en, to eller tre gange til enten højre eller venstre og svarer på spørgsmålet, der står på det papir man har modtaget. En starter med at læse sit spørgsmål og sidemanden svarer med sit svar og læser derefter sit spørgsmål, som svares med sidemandens svar osv. Jeg har aldrig Denne leg er en rigtig god leg, hvis man skal lære nye ting om hinanden. Alle personer starter med at tage deres 10 fingre op. Det går ud på, at man skiftes til at sige Jeg har aldrig (et eller andet), og hvis man har gjort det, skal man tage en finger ned. Man vinder ved at være den første til at få alle sine fingre ned, dog taber man, hvis man har fingre oppe som den sidste. Pakkeleg Pakkeleg er ikke noget man kun kan lave i julen, det kan man gøre hele året rundt. Sørg for at alle i din celle tager et par gaver med hver, til billige penge. Alle gaverne lægges i en bunke midt på bordet. Man skiftes derefter til at slå med en terning, hvis man slår en sekser, må man tage en pakke. Små konkurrencer Del gruppen op i to hold (eller flere). Lav en masse små konkurrencer (Fx. Klassiske lege: hvem river den længste papirstrimmel? Gem på forhånd små ting, gerne slik, rundt i rummet, som holdene herefter skal finde flest af.) Kår til sidst en vinder. 20 spørgsmål til professoren Én person tænker på et ord, de andre har 20 spørgsmål til at gætte det. Personen må kun svare med ja eller nej. 21

22 cellehåndbog Så skal der grilles Skriv en masse spørgsmål ned. Fx. Hvad er det mærkeligste du har spist? Hvem har været i det land der ligger længst væk? Hvem har den mest usædvanlige hobby? Hvem har den pinligste historie? Derefter trækker en person et spørgsmål, man tager en runde hvor folk svarer, og personen bedømmer, hvilket svar der er bedst. facilitering Som cellegruppeleder til cellegruppeaftener er en af dine fornemmeste opgaver at være facilitator. Du har ansvaret for at få aftenen til at flyde, stille gode spørgsmål, få folk ledt ind på emnet, sørge for alle er involveret, sørge for alle har det godt mv. Det er vigtigt, at du forstår forskellen på at være underviser og være faciltator. En underviser giver en masse information og snakker mens tilhørende bare lytter. En facilitator derimod er langt mere fokuseret på transformation af den enkelte. Facilitatoren står nok med et oplæg og derefter stiller han/hun spørgsmål, leder snakken og har ikke fokus på at blive hørt, men at få folk til at tænke og guide dem derhen, hvor de bliver transformeret. Det sker igennem spørgsmål, udfordringer og vejledning. Facilitatorens opgave består dermed i at være fokuseret og hjælpe personer fra A til B i deres vandring med Jesus. Ofte stillede spørgsmål om at være facilitator Spørgsmål: Hvilket undervisningsmateriale skal vi bruge? Svar: Vores største anbefaling er, at I bruger det undervisningsmateriale, som Skywalk har lavet til cellegrupperne. Det er relevante emner og rettet mod netop den målgruppe, som du sidder med i din gruppe. Det hjælper dig også til at gå lige til det, fremfor at du skal ud og opfinde den dybe tallerken. Du kan få undervisningsmaterialet af din coach. 22

23 #letsfinishthemission Dog kan det forekomme, at der opstår særlige problemstillinger i din cellegruppe, som undervisningsmaterialet ikke nødvendigvis adresserer, i det tilfælde vil det være en god idé, at du sammen med din medcellegruppeleder laver et oplæg, som er særlig målrettet det. Snak evt. også med din coach om det. Spørgsmål: Hvordan hjælper jeg min gruppe til at connecte med hinanden? Svar: At få din cellegruppe til at connecte og dele hjerte på et autentisk niveau, har rigtig meget at gøre med, hvordan du vælger at åbne op. Hvis du leder gruppen med autencitet og gennemsigtighed, så vil din gruppe føle frihed til at gøre det samme. Hvis du fremstiller dig selv som en, der aldrig kæmper med synd eller har problemer, så vil din gruppe aldrig turde at være sårbar og den åndelige vækst vil gå i stå. Del din historie og giv din cellegruppe en mulighed for at kunne se ind i dit liv og hvem du er. Vær ærlig omkring dine kampe og synd. Elsk dem i din cellegruppe og brug tid på dem og før du ved af det, vil du se hvordan de begynder at åbne op og dele hjerte sammen i gruppen. Spørgsmål: Hvad gør jeg ved de personer i min cellegruppe som snakker for meget, såvel som dem som snakker for lidt? Svar: Begge af disse personligheder sidder inderst inde med den samme følelse der er ingen der vil høre på mig. Derfor er det først og fremmest vigtigt, at der i cellegruppen bliver skabt en kultur, hvor deltagerne sidder med en følelse af, at alle ønsker at blive hørt. Den bedste måde at håndtere en person, der snakker for meget på, er ved at tage personen til side og fortælle personen vi er så glade for at du byder ind, og vi vil så gerne høre, hvad du har at sige, men til tider har du en tendens til at sige for meget, så der ikke er andre, der kan komme til. Hold derefter personen op på at skabe en sund balance imellem at tale og lytte. 23

24 cellehåndbog Den bedste måde at håndtere personen, der siger for lidt, er at forsøge at trække den person mere frem under snakken og turde sige Jens, hvad tænker du om det?. Endvidere er det også en god idé, altid at opmuntre den person til at sige mere og lade personen vide, at du rigtig gerne vil høre hvad han/hun har at sige. Spørgsmål: Hvad gør jeg hvis jeg ikke kender svaret til et spørgsmål der bliver stillet? Svar: Smid spørgsmålet tilbage til gruppen og spørg dem om svar og hvad de tænker. Lad dem vide at du faktisk ikke kender svaret, men er interesseret i at høre deres feedback på det. Vær ærlig og sig, at du vil lave research på spørgsmålet og vende tilbage med et svar senere. At være åben på den måde, viser også gruppen, at I er på en rejse sammen. Hårde spørgsmål, selvom de kan føles truende, kan skubbe din gruppe imod stærkere relationelle bånd og åndelig vækst. Spørgsmål: Hvordan er jeg med til at udfordre den enkelte i min cellegruppe? Svar: Som du læste tidligere, handler discipelskab om at bedømme, hvor en person skal hen og derefter hjælpe personen med at komme derhen. Hver person i din cellegruppe er forskellige steder i deres udvikling og kræver forskellige udfordringer for at komme derhen hvor de skal. Derfor må du bedømme det fra person til person og derefter udfordre den person, hvor du mener han/hun har brug for det. De udfordringer du kan være med til at give, kan gøre en kæmpe forskel i den enkelte. 24

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE

ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE ROMERBREVET SESSIONSMATERIALE OG LEDERGUIDE Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft ROM 3:24

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Til Herrens tjeneste -4

Til Herrens tjeneste -4 Til Herrens tjeneste -4 Indsigt som gave fra Helligånden (kende ånder, visdomsord og kundskabsord). Mål: At vide, at Helligånden giver os indsigt, visdom og kundskab som gaver. Disse gaver hjælper os til

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

3.1 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.1 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 31 JESUS-PLANEN - TEMAAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 31 Jesus-planen Introduktion til denne temaaften Vi skal sætte fokus på Jesus som planen, der skulle genskabe menne- skets relation til Gud efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

CELLEGRUPPE UNDERVISNING

CELLEGRUPPE UNDERVISNING CELLEGRUPPE UNDERVISNING INTRODUKTION TIL SERIEN AFSNIT Livet på jorden byder på rigtig mange udfordringer, kampe og spørgsmål. 1. TJENESTE 2. SEX 3. PENGE 4. GLÆDE Denne serie sætter fokus på nogle af

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Et menneskes tid er kun en liden stund i forhold til evigheden hos Gud. Det er perspektivet over et kristent menneskes liv.

Et menneskes tid er kun en liden stund i forhold til evigheden hos Gud. Det er perspektivet over et kristent menneskes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 21. april 2013 Kirkedag: 3.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,16-22 Salmer: SK: 721 * 447 * 449 * 62 * 540 * 471,3 * 234 LL: 721 * 450 * 62 * 540 * 471,3 * 234

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

I Jesus fodspor - 4. Jesus viser medlidenhed

I Jesus fodspor - 4. Jesus viser medlidenhed I Jesus fodspor - 4 Jesus viser medlidenhed Mål: Børnene forstår, at vi må leve på denne jord, som Jesus levede sit liv på jorden. Jesus føler med os og ønsker, at vi føler med andre. Tekst: Mat. 9, 35-38.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere