Overskrift DK-Aabenraa: Medicinske forbrugsmaterialer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Medicinske forbrugsmaterialer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Medicinske forbrugsmaterialer AABENRAA KOMMUNE Levering af sygeplejeartikler. Levering af sygeplejeartikler. CPV: , , 33400, 3340, 334, 3342, 3343, 3344, 3346, 3349, 33423, , , 33430, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax:

2 DK-Aalborg: Andre kilder til energiforsyning og -distribution AALBORG FORSYNING, VARME Nørre Uttrup Varmecentral (NUV), C. Maskin- og Elentreprisen. Dette udbud er en del af et samlet projekt der omfatter etablering af en reservevarmecentral på Teglværket 2, 9400 Nørresundby. Centralen betegnes af Aalborg Forsyning, Varme, som»nørre Uttrup Varmecental (NUV)«. Bygningsentreprisen er allerede udbudt og bygningen hvori kedlerne skal opstilles er under opførelse på nuværende tidspunkt. Dette nærværende udbud omfatter: Levering, montering, idriftssættelse og aflevering af 3 stk. varmtvandskedler, effekt ca. 25 MW pr. kedel, med brændere incl. brænderstyring, blæsere, kedelshuntpumper, skorsten, lyddæmpere og røggaskanaler. Derudover omfatter udbuddet projektering, levering, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af naturgasinstallationen. Kedlerne skal være 3-træks røgrørskedler udlagt og designet, således at det danske arbejdstilsyn kan give opstillingsgodkendelse, og skal være fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat. Brændere udrustes som combi-brændere i rotationsudførelse, til fyring med olie og naturgas. CPV: TL-Byg A/S Gartnervej Aalborg

3 DK-Aalborg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION NORDJYLLAND Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af dele af Strukturplan for Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af dele af Strukturplan for Sygehus Vendsyssel, Hjørring. CPV: , COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus

4 DK-Aalborg: Assurancemæglertjenester REGION NORDJYLLAND Forsikringsmæglerydelser. Kontrakt om levering af forskellige forsikringsmæglerydelser. CPV: Contea Assurance Dokken Esbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 DK-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION NORDJYLLAND Nattestudstyr og reagenser m.m. Nattest udstyr og reagenser m.m. CPV: , Novartis vaccines and Diagnostics Services AG Lichtstrasse Basel SCHWEIZ Telefon:

6 DK-Aalborg: Programpakke til medicinsk brug REGION NORDJYLLAND Kontrakt om levering af et dansksproget klinisk standard bookingsystem. Region Nordjylland har indgået kontrakt om indkøb af et dansksproget klinisk standard bookingsystem til anvendelse på regionens hospitaler. Bookingsystemet skal understøtte en effektiv produktions- og forløbsplanlægning i ambulatorier, serviceafdelinger, på sengeafsnit og på operationsområdet for såvel somatik som psykiatri. Understøttelsen skal tillige dække koordinering på tværs af hospitaler og sektorer for behandlingspakker/pakkeforløb. Produktionsplanlægning vedrører optimering af kapacitetsudnyttelse på tværs af patientforløb. Forløbsplanlægning vedrører de arbejdsprocesser, der resulterer i etablering af en aftale om allokering af en eller flere ressourcer på et givet tidspunkt til gennemførelse af en bestemt aktivitet eller del af standardplan for en bestemt patient. Leveringsaftalen omfatter overordnet følgende elementer:. Et klinisk bookingsystem til implementering hos op til brugere i s organisation 2. Tilhørende dokumentation 3. Integrationer til nationale services 4. Standardsnitflader 5. Tilknyttede tjenesteydelser: Projektledelse Installation og test Konfiguration, tilpasning og opsætning af system Vedligeholdelse og løbende support Uddannelse af systemansvarlige og implementeringskonsulenter samt teknisk introduktion for driftsmedarbejdere Medvirken til udvikling af integrationer til andre kliniske systemer. Vedligeholdelses- og Supportaftalen indeholder endvidere mulighed for, at i Vedligeholdelses- og Supportaftalens varighed indkøber konsulentressourcer på rammeaftalevilkår, eksempelvis til udviklingsopgaver. Udover de ovenfor beskrevne ydelser indeholder Leveringsaftalen følgende optioner: Tilkøb af brugerlicenser Systemdrift Supplerende uddannelse Uddannelse af driftspersonale, superbrugere og supportmedarbejdere Hardware til drift-, test- og uddannelsesmiljø Tredjeparts Standardprogrammel, der ikke er en del af Bookingsystemet; dog ikke databaseserver software Databaseserver software Datamigrering Forlængelse af kontraktperioden i 2 x 2 måneder (2 optionsperioder). CPV: , Capgemini Danmark A/S Delta Park Vallensbæk

7 DK-Aarhus: Netudstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Kontrakt om optiske transceivere. Region Midtjylland har et løbende forbrug af forskellige transciever typer til vedligeholdelse og udbygning af fibernettet og får med nybyggerier med fiberbaseret LAN brug for et større antal optiske transceivere af typen SFP og/eller CSFP (Compact SFP) afhængigt af den teknologi, der vælges for netværkets L2 aggregeringsswitche og mikroswitche udbud. CPV: ED-data A/S Grenåvej 627A 854 Skødstrup Telefon: Fibernet ApS Lejrvej Værløse Telefon: KAMIC Installation AB Box 8064 SE Spånga SVERIGE Telefon:

8 DK-Aarhus: Netudstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Kontrakt om L2-aggregerings- og mikroswitche med option på service og vedligeholdelseskontrakt på hardware og software. Med opførelsen af Det Ny Universitetshospital i Skejby implementeres en fleksibel netværksarkitektur med fiberkabler der blæses fra to centrale krydsfeltrum til de lokationer der skal have netværksstik tilgængelige. De to krydsfeltrum implementerer en redundant netværksinfrastruktur med fiberkabel og aggregeringsudstyr, således der etableres fiberkabelforbindelse til hver mikroswitch fra begge krydsfeltrum. Det aktive volumenudstyr i denne arkitektur udbydes her i 2 delaftaler: delaftale : L2-Aggregeringsswitch udbud for indkøb af switche, til aggregering af netværkstrafik fra mikroswitche gennem fiberkabel til aggregeringsswitche placeret centralt i de 2 krydsfeltrum, med videre uplinkforbindelse til Region Midtjyllands L2-aggregeringsswitch løsning delaftale 2: Mikroswitch udbud for indkøb af mikroswitche der placeres på lokationer hvor netværksstik skal være tilgængelige, hvilket kan være i paneler eller under loftet på gangarealer. Der blæses fiberkabler ud til mikroswitchen fra begge krydsfeltrum for redundans. DNU-byggeriet forløber over en ca. 6-årig periode, hvor der successivt etableres netværk på bygningsetager der meldes klar til installation. Indkøb af netværksmateriel forventes at følge byggehastigheden, således der løbende igennem perioden indkøbes og implementeres netværk. Foruden DNU-byggeriet forventer Region Midtjylland at benytte samme netværksarkitektur og samme typeudstyr på andre hospitalsbyggerier og renoveringer i regionen som Det Nye Hospital i Vestjylland, DNV Gødstrup, samt ved renovering og udvidelser i Viborg. Volumen i fremførte fiberkabler og dermed tilhørende installerede mikroswitche og tilhørende L2-aggregeringsporte kendes ikke præcist på forhånd, det planlægges og justeres løbende igennem byggeprocessen for hvert hospital. CPV: C2IT A/S Birkemosevej Kolding Telefon: Nexans Denmark A/S Savværksvej Juelsminde Telefon:

9 DK-Aarhus: Regnskabsføring FONDEN AARHUS 207 (DK) Udbud af revision. NB! annoncerer nærværende udbud efter LBK. nr. 40 af Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II. udbyder en kontrakt vedrørende basisrevision og en rammeaftale vedrørende løbende rådgivning. forventer en hovedleverandør. Prækvalifikationsbetingelser rekvireres hos Kathrine Ahrenholt: CPV: , 79200, , PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus C PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus C

10 DK-Aarhus: Tjenesteydelser i forbindelse med affald AARHUS KOMMUNE, AFFALDVARME AARHUS Behandling af fraktionen gips fra Aarhus Kommune. Udbuddet vedrører behandling af fraktionen gips fra Aarhus Kommune. Opgaven omfatter behandling af gips fra Aarhus Kommune. Gips indsamles på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune og leveres til tilbudsgiver i containere. Yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet, som kan downloades på hjemmesiden: CPV: Marius Pedersen A/S Ølstedvej 20B 8200 Århus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

11 DK-Aarhus: Wan-tjenester AARHUS KOMMUNE Kontrakt om levering og drift af infrastruktur service Aarhus kommune udbyder service af kommunes datakommunikationsinfrastruktur. Datakommunikationsinfrastrukturen består af et etableret fiberbaseret WAN samt alle LAN og WLAN på kommunes lokationer med tilhørende netværkskomponenter i form af switche, routere, firewalls, trådløse enheder og lignende. Konkret omfatter infrastrukturen ca. 800 WAN opkoblede lokationer med ca medarbejdere indenfor kommunens geografi. Netværkskomponenterne på lokationerne (LAN) og i WAN infrastrukturen, som er omfattet af kontrakten, er pt. primært af Cisco fabrikat. Aarhus Kommune ønsker en samlet service af hele infrastrukturen, som omfatter konfiguration, drift, vedligehold og support. Servicen skal også omfatte konfiguration, drift, vedligehold og support af et sammenkoblingspunkt/interconnect mellem kommunes egen infrastruktur og en datakommunikationsinfrastruktur, som leveres til kommunen af tredjepart til ca. 250 lokationer. Servicen ift. denne del af infrastrukturen skal endvidere omfatte kontraktstyring af tredjeparts tekniske leverance, drift og support. har ikke egen driftsafdeling, og Leverandøren vil derfor også skulle håndtere driftsmæssige forhold, herunder på udstyr af ovennævnte fabrikat. Levering af netværkskomponenter og anden hardware samt etablering og reparation af fiberforbindelser er ikke omfattet af dette udbud. CPV: , Access A/S Brendstrupgårdsvej 3, Spejlbuen 8200 Aarhus N

12 DK-Albertslund: Bygge- og anlægsarbejder VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S I SAMARBEJDE MED HVIDOVRE FORSYNING A/S Omlægning af spildevands- og fjernvarmeledninger i Hvidovre for Ringstedbanen. Omlægning af både fjernvarmeledninger og afløbsledninger for at gøre plads til den nye jernbane mellem København og Ringsted. Ledningerne skal etableres delvist i samme trace. Bygherrerne har derfor valgt at udbyde arbejdet samlet i en kontrakt. CPV: , , , , , 45230, 45233, , JV Per Aarsleff/Wicotec Kirkebjerg Industriholmen Hvidovre

13 DK-Albertslund: Installation af maskiner og udstyr VEKS, VESTEGNENS KRAFTVARMEVÆRK Køge pumpe- og vekslerstation. Levering og montage af: rør bæringer og stativer til rør og dampvekslere ventiler op til og med DN00 ventilationsanlæg delstrømsrensningsanlæg trykholdeanlæg nødvendige bygningsændringer, herunder etablering af toilet og afløb samt fundamenter til distributions- og transmissionspumper og fjernvarmevekslere eltavler alle nødvendige forsynings- og signalkabler til alle ventiler og pumper samt målesteder isolering. Montage af flg. bygherreleverancer: distributionspumper ventiler over DN00 katalytisk afiltningsanlæg givere og transmittere. Leverancen omfatter ikke levering af fjernvarmevekslere, dampvekslere, distributions- og transmissionspumper samt ventiler over 00 mm. CPV: , , Wicotec Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Lejre 4320 Kirkebjerg

14 DK-Ballerup: Afisningsmidler FORSVARETS MATERIELTJENESTE Anskaffelse af De-icer til Forsvarets starts- og landingsbaner. Anskaffelse af De-icer til starts og landingsbaner. De-icer omfatter to produkter flydende de-icer og granulat. CPV: Addcon Nordic A/S Helsingørsvej 38 B 3480 Fredensborg Telefon:

15 DK-Brøndby: Rengøring af lokaler BRØNDBY KOMMUNE Brøndby Kommune Udbud af rengøring 203. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Brøndby Kommune. Opgaven omfatter rengøring af Brøndbyøster Skole & SFO (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) samt byggelegeplads i alt ca m² beliggende på følgende adresser: Bredager 60, 2605 Brøndby. Højkær 4A, 2605 Brøndby. Opgaven er ikke inddelt i delaftaler. CPV: 90900, Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Telefon:

16 DK-Brande: Tilbehør til veje IKAST-BRANDE KOMMUNE Udskiftning af armaturer i Ikast-Brande Kommune. Opgaven omfatter levering og opsætning af vejbelysningsarmaturer i Ikast-Brande Kommune. Målet med opgaven er at energioptimere vejbelysningen og udfase kviksølvarmaturer og gamle lysrør i kommunen. CPV: Ikast Værkerne Europavej Ikast

17 DK-Fredensborg: Bortskaffelse af slam FREDENSBORG SPILDEVAND A/S Bortskaffelse af spildevandsslam fra Fredensborg og Nivå renseanlæg. Udbuddet omfatter bortskaffelse af spildevandsslam fra Fredensborg og Nivå renseanlæg, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Der vil som udgangspunkt udelukkende være tale om A-slam. Der kan dog undtagelsesvist blive tale om håndtering af også B- og C-slam. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler en for Fredensborg og en for Nivå renseanlæg. Aftalen for Fredensborg renseanlæg forventes at omfatte tømning af slammineraliseringsanlæg, bortskaffelse (aftagelse) inkl. transport og evt. lagring af slammet. Aftalen løber indtil med forventet start omkring april-maj 203. Der er option på forlængelse af aftalen i 2 x år. Aftalen for Nivå renseanlæg forventes at omfatte bortskaffelse (aftagelse) inkl. transport og evt. lagring af slammet. Herudover forventes aftalen at omfatte håndtering af containere. Aftalen løber i 2 år med forventet start Der er option på forlængelse af aftalen i 2 x år. CPV: , , FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Mailadresse: Telefon: FMT A/S Hammersholt Erhvervspark Hillerød Mailadresse: Telefon:

18 DK-Fredericia: Geoteknisk ingeniørvirksomhed ENERGINET.DK Kriegers Flak og Horns Rev 3 Geo investigations 203. Geotekniske survey ydelser vedr. vindmølleparkerne Kriegers Flak og Horns Rev 3. CPV: Svensk Sjöentreprenad (SSE) SE-Malmø SVERIGE

19 DK-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION AKACIEGÅRDEN Totalentreprise Akaciegården. Den selvejende almene ældreboliginstitution Akaciegården med Frederiksberg Kommune ønsker gennem nedrivning, om- og tilbygning at modernisere Akaciegården til boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Projektet udbydes i totalentreprise med forudgående samarbejdsproces. I Fase vil den vindende totalentreprenør i samarbejde med bygherren skulle konkretisere projektet frem mod et projektforslag. I Fase 2 overgår projektet til totalentreprise. CPV: , B. Nygaard Sørensen A/S Stationsalléen Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

20 DK-Frederiksberg: Kommunikationsudstyr COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN Mobiltelefoner og tablets. CBS har indgået en rammeaftale med leverandør om levering og service af mobiltelefoner og tablets til CBS' ansatte. CBS har ca. 600 TAP og ca. 700 VIP ansatte. Rammeaftalen omfatter modeller på 3 forskellige teknologiske platforme (IOS, Windows og Andriod). Der udover indeholder rammeaftalen tilbehør til de tilbudte modeller. Rammeaftalen udbydes på vegne af CBS, baseret på CBS' behov og volumen, yderligere vil Danmarks Tekniske Universitet (DTU) have mulighed for at tilslutte sig rammeaftalen inden for en afgrænset periode efterrammeaftalens indgåelse. Nærmere rammer for tilslutningsaftalen findes i udbudsmaterialet. CPV: , Atea A/S Lautrupvang 6 Ballerup 2750 Internetadresse: atea.dk/

21 DK-Frederiksberg: Rengøring VOKSEN UDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Rengøringsservice Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg (VUF). Rengøringsservice på Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg's lokationer beliggende Falstersvej 3-5 samt Lindevangs Allé 8-2, 2000 Frederiksberg. Vinduespolering medtages som option. Opgaverne udbydessamlet. CPV: , Compass Group Danmark A/S Roholmsvej D Albertslund 2620

22 DK-Frederiksberg: Reparation og vedligeholdelse af metalbeholdere CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S Aftale for service på pladevarmevekslere. Aftale for service af pladevarmevekslere på alle CTR stationer og Amagerværket. CPV: SPX Flow Technology Danmark AS Pasteursvej 8600 Silkeborg Telefon: Mailadresse:

23 DK-Frederikshavn: Diverse programpakker og computersystemer FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af IT-system til analyse af Indkøb. Levering af IT-System til analyse af Indkøb. CPV: SAS Institute A/S Købmagergade København Telefon: Internetadresse:

24 DK-Frederikshavn: Fliser til brolægning FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af belægningssten, kantsten og fliser til Frederikshavn Kommune. Levering af belægningssten, kantsten og fliser til Frederikshavn Kommune. CPV: 44320, , , XL-Byg Elling Tømmerhandel Tuenvej 7 B, Elling 9900 Frederikshavn Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-Frederikssund: Rengøring FREDERIKSSUND KOMMUNE Daglig intern rengøringsservice i Frederikssund Kommune. Udbuddet omhandler daglig intern rengøring på ca. 44 forskellige lokaliteter (skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, kultureller tilbud med videre). Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. For hver delaftale vil der blive indgået aftale med Leverandør. Delaftale, Frederikssund Kommune øst for Roskilde Fjord omfatter 86 lokaliteter. Delaftale 2, Frederikssund Kommune vest for Roskilde Fjord omfatter 58 lokaliteter. I en række tilfælde er der 2 eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse. For de selvejenede og 60 virksomheder, jf. Bilag A gælder, at disse ikke er forpligtet til men kan anvende de udbudte delaftaler og dermed indgå selvstændige aftaler med den vindende tilbudsgiver på tilsvarende vilkår (option nr. 4). CPV: , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax:

26 DK-Glostrup: Servere I/S VESTFORBRÆNDING Indkøb af SAN Storage. Vestforbrænding skal udskifte eksisterende 5 år gamle SAN system med nyt system, der er tidssvarende, og som skalerbart kan levere den fornødne datalagringskapacitet i forhold til de behov der vil opstå i den kommende 5-års periode. Det nye SAN skal understøtte vores VMware miljø, og de ca. 00 virtuelle servere, som pt. er aktive. Vestforbrænding ønsker selv at drifte SAN systemet, men leverandøren skal kunne levere service og support samt ekspertbistand såfremt det måtte blive nødvendigt i et fremtidigt driftsscenarie. CPV: Atea A/S Lautrupvang Ballerup

27 DK-Glostrup: Slamsugere I/S VESTFORBRÆNDING Indsamling af affald fra Olie- og benzinudskillere Tjenesteydelserne omfatter tømning og transport af affald fra olie- og benzinudskillere, sandfang, pumper og vejbrønde til behandlingsanlæg. Herunder service, fejlsøgning, tæthedsprøvning og filterskift mm. Ydelsen er en kommunal ordning hvor der på nuværende tidspunkt deltager 8 kommuner i Vestforbrændings opland. Den samlede udbudte mængde er ca. 500 tons. CPV: , HCS A/S Transport og Spedition Hvissingvej Glostrup

28 DK-Greve: Rengøring af lokaler GREVE KOMMUNE Rengøringsservice Greve Kommune. Rengøringsservice (indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver) og vinduespolering på 88 institutioner i Greve Kommune. Opgaven udbydes i 32 delaftaler. 6 delaftaler på rengøringsservice og 6 delaftaler på vinduespolering. Der indgås kontrakt pr. delaftale. CPV: 90900, Renas A/S Renas A/S Renas A/S Renas A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Renas A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Rengoering.com A/S Allianceplus A/S ISS Facility Service A/S

29 Elite Miljø A/S Allianceplus A/S Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Forenede Service A/S Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Teamkvist.dk ApS Forenede Service A/S Anders Andersens Rengøring Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Forenede Service A/S Nordisk Polering ApS Teamkvisk.dk ApS Nordisk Polering ApS Forenede Service A/S 2

30 DK-Haderslev: Bortskaffelse og behandling af affald PROVAS HADERSLEV AFFALD A/S Transport mv. af ren jord, klasse 2-jord, beton og kompost - Provas Læsning og transport af beton, ren jord og klasse 2 jord fra genbrugspladser i Haderslev, Vojens og Gram samtrelevant slutbehandling af beton og ren jord. Derudover transport/flytning af kompost fra Haderslev til Vojens oggram CPV: , , Torben Clausen A/S Oksbølvej 4 Haderslev 600

31 DK-Helsingør: Udvikling af kommunikationsprogrammel HELSINGØR KOMMUNE Dialogplatform til børne- og ungeområdet. Levering af en dialogplatform til børne- og ungeområdet i Helsingør Kommune. CPV: , , , , Familiedialog ApS Holsteinsgade 45, st. 200 København Ø

32 DK-Herning: Tabletcomputere HERNING KOMMUNE Tabletcomputere og tilbehør. Udbuddet danner grundlag for en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med virksomhed for perioden til Med option på forlængelse i op til 2 måneder fra den forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede tablets hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår. forbeholder sig retten til at købe det i udbudsmaterialet nævnte tilbehør til tablets, på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår. forventer at aftage ca. 000 tablets pr. år. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets Bilag, kravspecifikation. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3 Rammekontrakt. CPV: , , , Lenovo Danmark ApS Skovlytoften Holte Mailadresse: Telefon:

33 DK-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION HOVEDSTADEN Udbud af konsulentbistand vedrørende offentlig omstilling til el-biler i Hovedstadsregionen. Den regionale klimastrategi, som er udarbejdet af Region Hovedstaden og Kommune Kontaktråd Hovedstaden (KKR Hovedstaden), har en målsætning om, at 25 % af den offentlige bilpark i Region Hovedstaden skal omstilles til el-biler, herunder plug-in hybridbiler o.lign. (i det følgende benævnt»el-biler«) ved udgangen af 205. For at realisere denne målsætning i de 29 kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen, har Region Hovedstaden et behov for at indhente ekstern konsulentbistand, som skal bistå med at give myndighederne et kvalificeret beslutningsgrundlag samt facilitere denne omstillingsproces og omstillingen af egen bilpark til el-biler. Formålet med nærværende udbudsforretning er at etablere»det Regionale Elbil-Rejsehold«(i det følgende benævnt»rejseholdet«), som skal varetages af den vindende virksomhed, som har de rette og nødvendige kompetencer indenfor mobilitetsrådgivning og E-Mobility. Rejseholdet skal tilbyde kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen uvildig og professionel rådgivning vedrørende omstilling af egen bilpark til el-biler baseret på følgende 3 overordnede delydelser: i) kortlægning af de eksisterende bilflåder, ii) analyse af el-bil-potentialet, herunder CO2- og økonomiske besparelser og iii) udarbejdelse af handlingsplan for omstillingen til el-biler. Med udgangspunkt i den indledende kortlægning af de eksisterende bilflåder (herunder bl.a. antallet af biler, miljøprofil, kørselsmønstre, forventet fremtidigt kørselsbehov, driftsomkostninger m.v.) skal analysen belyse de relevante aspekter ved den enkelte kommunes omstilling til elbiler. Analysen skal resultere i en konkret vurdering af elbilpotentialet samt økonomiske og miljømæssige konsekvensberegninger ved et skifte til elbiler. Analysen skal desuden munde ud i en handlingsplan med anbefalinger til, hvordan en omstilling til elbiler kan gennemføres i praksis. Det er Region Hovedstadens ønske, at så mange kommuner som muligt vælger at aftage de ydelser, som kan købes ind under rammeaftalen, men da kommunerne ikke er forpligtet hertil, kan der ikke garanteres en minimumsomsætning under rammeaftalen. Det må forventes, at nogle kommuner og hospitaler ikke ønsker at aftage rejseholdets ydelser eller kun ønsker at modtage en eller to delydelser, fx hvis en kommune allerede har gennemført den første delydelse (kortlægning) og/eller den anden delydelse (analyse). Rejseholdet får desuden ansvaret for at akkumulere erfaringer fra de kommuner og hospitaler, som benytter sig af rejseholdets ydelser, og formidle disse erfaringer til ordregiver. Rejseholdets bemanding skal være fleksibel i forhold til allokering af medarbejdere til udførelse af de udbudte ydelser, da det forventes, at arbejdsmængden vil variere over kontraktperioden. I spidsbelastningsperioder skal Rejseholdets bemanding muliggøre en sagsbehandling, hvor der arbejdes simultant med op til 7 kommuner. Rejseholdets ydelser er gratis for kommunerne og hospitalerne. Til gengæld skal hver kommune og hospital stille mindst medarbejder til rådighed i analysefasen, så rejseholdet har de fornødne kontakter og adgang til relevante data m.v. i organisationen. Med nærværende udbud skal det være muligt for samtlige kommuner og hospitaler beliggende i Region Hovedstaden at aftage de udbudte konsulentydelser. Rejseholdet vil referere til Region Hovedstadens elbilsekretariat, som er ansvarlig for at rekvirere og koordinere de konsulentydelser, som den

34 enkelte kommune eller hospital har behov for. Region Hovedstadens el-bilsekretariat vil være ansvarlig for at motivere kommunerne og hospitalerne til at gøre brug af Rejseholdets ydelser. Ydelsen skal leveres på dansk, hvorfor både skriftlig og mundtlig kommunikation skal foregå på dansk. CPV: , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

35 DK-Hillerød: Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering af elektricitet til Region Hovedstaden. Levering af elektricitet til Region Hovedstaden. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

36 DK-Hillerød: Rengøring REGION HOVEDSTADEN Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital samt Psykiatrisk Center Amager. Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital, Italiensvej, 2300 København S (ca m2) samt for Psykiatrisk Center Amager på Digevej 0 samt hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S (ca m2). CPV: ISS facility Services A/S Møntmestervej København Eurest Services Roholmsvej D 2620 Albertslund

37 DK-Hillerød: Åbning af en kredit BOLIGSELSKABET NORDSJÆLLAND, AFDELING, SKOLEPARKEN Indkøb af bygge og realkreditlån. Den udbudte finansieringsydelse består af: Byggelån: [ DKK]. Realkreditlån: [ DKK]. Heraf støttet: [ DKK]. Heraf ikke støttet (kun ved renovering): [ DKK]. Der er tale om udelukkende renter på byggelån. CPV:

38 DK-Hirtshals: Affaldssække og -poser af polyethylen HJØRRING KOMMUNE Levering af papirsække til dagrenovation. Indkøb af papirsække til dagrenovationsaffald til Hjørring Kommne, herefter betegnet ordregiver, til ikræfttrædelse d Udbuddet skal gælde for hele Hjørring Kommune. CPV: Segezha Packaging A/S Stigsborgvej Nørresundby

39 DK-Hjørring: Finansiel leasing HJØRRING KOMMUNE Finansiel leasing af kontorbygning i Hjørring Kommune. Finansiel leasing af kontorbygning til brug for Hjørring Kommunes administrative personale. CPV: Kommune leasing Kultorvet 6 75 København K

40 DK-Holbæk: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Holbæk Kommune

41 DK-Holbæk: Projektstyring, undtagen bygge- og anlægsarbejder HOLBÆK KOMMUNE Plejeboliger i Tølløse som OPP. Holbæk Kommune har besluttet, at anlæg og drift af nyt plejecenter i Tølløse med 65 almene plejeboliger og servicearealer skal gennemføres som et Offentligt Privat Partnerskab. Byggeriet opføres og finansieres efter gældende regler i lov om almene boliger m.v. Projektet ønskes gennemført med en ekstern bygherre/ejerskab til de almene plejeboliger og tilhørende servicearealer i henhold til Lov om almene boliger, ligesom alle service-, pleje- og omsorgsopgaver ønskes overdraget til OPP-leverandøren sammen med ansvaret for bygningsdrift, bygningsvedligehold, boligadministration m.v. Derved repræsenterer projektet et nyt perspektiv på etablering og drift af almene boliger og servicearealer via et Offentligt Privat Partnerskab. Til gennemførelse af projektet ønskes tilknyttet en bestillerrådgiver, som kan bistå Holbæk Kommune med gennemførelse af udbudsprocessen for indgåelse af kontrakt med en OPP-leverandør. CPV: , PricewaterhouseCoopers (PwC) Strandvejen Hellerup Telefon: Fax:

42 DK-Holbæk: Skolemøbler HOLBÆK KOMMUNE Skolemøbler levering af skolemøbler CPV:

43 DK-Holbæk: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt HOLBÆK KOMMUNE (DK) Danskuddannelse til voksne udlændinge. Varetagelse af danskuddannelse til voksne udlændinge, samt særlige danskuddannelsesforløb for henholdsvis unge flygtninge/indvandrere og for traumatiserede borgere samt et tilbud om kombineret danskundervisning og virksomhedsrettet aktivering. Dvs. at denne kontrakt omfatter de opgaver, som vedrører varetagelsen af Holbæk Kommunes og Odsherred Kommunes lovmæssige forpligtelser i henhold til Danskuddannelsesloven til at tilbyde danskuddannelser og intro-dansk. Hertil kommer kommunernes forpligtelse til at tilbyde kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie i henhold til Integrationslovens 2 22, som en integreret del af danskuddannelsen, samt de ovenfor nævnte særlige danskuddannelsesforløb. CPV: , AOF Center Sjælland Nord Roedsvej Holbæk

44 DK-Horsens: Animalske produkter, kød og kødprodukter INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Udbud med forhandling: delaftale 2 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. Total leverance af fødevarer undtagen konventionel frisk frugt og grønt. CPV: , , , , , , , , , , , , Hørkram Foodservice A/S Centervej 480 Sorø

45 DK-Horsens: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER (DK) Levering af kaffe, te og maskiner til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. Levering af kaffe, te og maskiner til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. CPV: , , 58600, , , , , , , , 5520, 55200, Peter Larsen Kaffe A/S Ærøvej Viborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

46 DK-Horsens: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ØSTJYSK BOLIGSELSKAB Østjydsk Boligselskab Arkitekt- og ingeniørbistand i forbindelse med projektering og udførelse af nyt bomiljø for psykisk handicappede. CPV: Drias, Mangor & Nagel

47 DK-Hvidovre: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Hvidovre Hospital

48 DK-Hvidovre: Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Servercontainer Indkøbet skal sikre lokal redundans af serverkapacitet på datacentre. CPV: , , , ,

49 DK-Hvidovre: Tilslutningskabler FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Udbud af IT kabler og tilbehør. Rammeaftale til indkøb af it-kabler til brug ved anvendelse af it-udstyr. It-kabler omfatter såvel kobber som fiberoptiske kabler, der anvendes på server og netværksiden såvel som på computer- samt telefoniområdet. Tilbehør til aftalen (delaftale 3)forventes at omfatte bl.a. redskaber til brug i forbindelse med bearbejdning af kabler m.m. CPV: , , , , , , , , , , ,

50 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Totalrådgivning vedr. ombygning af Kødbyens ammoniakkøleanlæg. Kødbyens ammoniakkøleanlæg er et centralt køleanlæg, som forsyner en række af kødbyens virksomheder med køl og frys. Anlægget består af en hovedcentral, som er placeret i Kødbyens Maskinecentral, et distributionssystem i et underjordiske tunnelsystem samt af et antal decentrale installationer. Kølingen er baseret på fordampning af flydende ammoniak, og anlægget samt distributionssystemet indeholder ca. 2 ton ammoniak. Anlægskapaciteten af det nuværende køleanlæg er ca. 5,3 MW. I henhold til risikobekendtgørelsen, BEK nr. 66 af 4/2/2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, er Kødbyens ammoniakkøleanlæg en såkaldt kolonne 2 virksomhed, eftersom det har et oplag af mere end 5 tons ammoniak og samtidig ligger nærmere end 200 meter til arealfølsom anvendelse. Det betyder, at anlægget skal have en risikoaccept efter risikobekendtgørelsen og en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det eksisterende anlæg kan i sin nuværende form ikke opnå risikoaccept, og der er derfor udarbejdet forslag til en teknisk løsning, så der kan opnås sikkerheds- og miljøgodkendelse. Forslaget går ud på at bibeholde det centrale ammoniakanlæg; men trække ammoniakken ind i maskincentralen og ind i tunnellerne, så der ikke forefindes ammoniakinstallationer udendørs og i lokale installationer i lejemål.. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med ombygning af Kødbyens ammoniakkøleanlæg i henhold til dette forslag, hvilket blandt andet indbefatter følger ydelser: A) Projekt- og udbudsmateriale for ombygning af de centrale installationer: - I centralen udskiftes de eksisterende fordampningskondensatorer på taget af maskincentralen med køletårne. Derved cirkuleres der ikke ammoniak op gennem taginstallationerne, men i stedet kølevand (Glykol). - Som en del af det centrale distributionsanlæg findes fem afkast, som udgør nødventilationsskorstene. Disse udskiftes, så de når 20 m over terræn (ca. 2 m i dag). - De nuværende glykolbaserede vekslerstationer med pumper og forsyningsrør modificeres og energioptimeres eller der bygges nye vekslerstationer, så der kan forsynes glykol til de forbrugssteder, der i dag benytter ammoniak som kølemiddel. B) Projekt- og udbudsmateriale for de lokale installationer, hvor der i dag er ammoniakinstallationer: - Hos forbrugssteder med ammoniakinstallationer fjernes disse og erstattes af installationer, der benytter glykol. Installationerne forbindes til hovedforsyningsrørene i tunnelerne med rør. De eksisterende installationer skal driftes til omlægning er klar. - Udendørs placerede rørføringer nedtages og erstattes af tilsvarende glykolrør, og de tilsluttede installationer ombygges/erstattes til denne forsyningsmetode. De eksisterende installationer skal driftes til omlægning er klar. - Der forefindes et mindre antal frostanlæg. De indeholder en ekstra kompressor mv. og skal ombygges, så de får fjernet den nødvendige varme via glykolforsyningen i stedet for som i dag, hvor de er koblet direkte til ammoniakforsyningen. De vil som udgangspunkt fortsat kunne være baseret på ammoniak, men det vil være i små mængder og i separate anlæg.

51 - Installation af køling i et nyt lejemål vil for eksempel kræve rørføring med en pumpe fra tunnel til de køleaggregater, der skal monteres i lejemålets rum. C) Projekt- og udbudsmateriale for energiteknisk optimering af det centrale og decentrale anlæg samt vekselerstationer. D) Tilrettelæggelse af arbejdets gennemførelse, herunder sikkerhedsprocedurer i forbindelse med arbejdets udførelse, dialog og koordinering med brugere af de decentrale anlæg, dialog med myndigheder, indhentelse af byggetilladelse m.m. E) Afholdelse af udbudsforretning på ombygning af anlægget m.m. F) Styring af ombygningsarbejderne og tilsyn med arbejdets udførelse, i samarbejde med Kødbyens Maskinecentral. G) Endelig sikkerhedsgodkendelse af køleanlægget og udarbejdelse af sikkerhedsprocedure samt drift og vedligeholdelsesprocedurer for det ombyggede anlæg. H) Alle tekniske løsninger skal godkendes af Kødbyens Maskinecentral. CPV: , , , 73000, , , Alectia Teknikerbyen Virum 2

52 DK-København: Biblioteksleverancer og -virksomhed for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 3 partier: bøger, aviser og tidsskrifter, e- bøger EEA'S INDKØBSTJENESTE Biblioteksleverancer og -virksomhed for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 3 partier: bøger, aviser og tidsskrifter, e-bøger. Formålet med Det Europæiske Miljøagenturs biblioteksvirksomhed er at give oplysninger til EEA-ansatte og tilbyde bøger, elektroniske tekster, aviser og tidsskrifter samt adgang til informationsdatabaser. Biblioteket er ikke åbent for offentligheden. De ønskede publikationer varierer fra emner inden for miljøvidenskaber til organisatoriske emner såvel som titler af almen interesse. Inden for rammerne af EEA's biblioteksvirksomhed planlægges det at indgå eller flere rammekontrakter med henblik på at effektivisere leveringen af bøger, aviser og tidsskrifter samt e-bøger for brugerne. Dette offentlige udbud er inddelt i 3 partier: parti : levering af bøger og relaterede tjenester parti 2: levering af aviser og tidsskrifter samt relaterede tjenester parti 3: levering af bøger og relaterede tjenester. CPV: , , Dawson Books Ltd. Foxhills House, Brindley Close NN06DB Rushden, Northamptonshire DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: EBSCO International Inc. 4th Floor Kingmaker House, Station Road EN5NZ New Barnet, Hertfordshire DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dawson Books Ltd. Foxhills House, Brindley Close NN06DB Rushden, Northamptonshire DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

53 DK-København: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Levering og efterfølgende vask/reparation/distribution af ca sæt overtøj til den udkørende hjemmepleje i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. CPV: Berendsen Textil Service A/S Klausdalsbrovej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

54 DK-København: Gødningsstoffer og nitrogenforbindelser AMGROS I/S Amgros KB2.850.b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup Roche A/S Industriholmen Hvidovre Orifarm A/S Energivej Odense S

55 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NATURERHVERVSTYRELSEN Vedligeholdelse og videreudvikling af IMK2. NaturErhvervstyrelsen administrerer EU's støtteordninger til landbrugsarealer. Til understøttelse af administrationen er der udviklet et sagsbehandlingssystem, der består af to hovedelementer: et traditionelt sagsbehandlingssystem (CAP) og et GIS-system (IMK2). Nærværende udbud omfatter IMK2-systemet. CAP-systemet er ikke en del af udbuddet. IMK2-systemet benyttes til på basis af ortofotos at indtegne markblokke, marker m.v. Indtegning kan ske såvel i NaturErhvervstyrelsen, som hos landmændene via en internet-grænseflade. IMK2-systemet er baseret på et Internetbaseret GIS-værktøj (Geografisk Informationssystem) med følgende hovedfunktionalitet: Grafisk visning af landskabselementer med eller uden underliggende ortofoto for støtteansøgere og/eller landbrugskonsulenter Grafisk redskab til støtteansøgere og/eller landbrugskonsulenter til indtegning af marker, markblokke m.v. Grafisk redskab til sagsbehandlere til behandling af ansøgninger og indlæggelse af kortlag med f.eks. landskabselementer Brugerspecifikke kontroller af indtegninger til sikring af, at disse overholder formelle regler Tæt integration til CAP-sagsbehandlingssystemet, herunder hentning og aflevering af data om landskabselementer, marker og markblokke. IMK2-systemet benytter følgende teknologier: ArcGIS Oracle database med spatial og locator moduler Geoservers og Mapservers VMS og WFS services Openlayer javascript library Microsoft.Net Web application Microsoft.Net Webservice. IMK2-systemet benyttes på udbudstidspunktet af ca landmænd/landbrugskonsulenter og ca. 50 sagsbehandlere. Systemet er i øvrigt karakteriseret ved, at der stilles meget store krav til systemets performance og stabilitet, idet der i perioder af året er meget stor belastning på systemet. Da systemet er komplekst bl.a. som følge af de regler, der håndhæves af systemet, skal der være et fortsat stort fokus på systemets performance og stabilitet. Da den nuværende anskaffelseskontrakt på IMK2-systemet udløber i. kvartal 203, er der derfor indgået en ny aftale om vedligeholdelse og videreudvikling af IMK2-systemet som beskrevet ovenfor. NaturErhvervstyrelsen ejer alle rettigheder til kildekoden og dokumentationen bag IMK2-systemet, der således gøres tilgængelig for den nye leverandør i relevant omfang til brug for udførelse af vedligeholdelse og videreudvikling. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby

56 2

57 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.6 om Teknologispecifik IT-assistance i projektorganiseret form. Indkøb af projektteams (timer) til udførelse af udviklingsopgaver på eksisterende IT-miljø indenfor en af de 6 delaftaler/teknologiområder: Oracle, Microsoft, IBM, SAP, Mobile styresystemer eller udvalgte open source teknologier. CPV: Accenture A/S Arne Jakobsens Alle København S Atea A/S Lautrupvang Ballerup Atos IT Solutions and Services A/S Dybendalsvænget Taastrup Balidea Consulting & Programming SL Rue dos Caminos da Vida S/N 5706 Santiago de Compostela SPANIEN Capgemini Danmark A/S Delta Park Vallensbæk Strand CIBER Danmark A/S Ringager 4C 2605 Brøndby Cybercom A/S Vesterbrogade København V Delegate A/S Tuborg Parkvej København V J.H. Schultz Information A/S

58 Annexstræde Valby KMD A/S Lautruppark Ballerup Knowledge Cube A/S Bernstorffsgade 50, 7. sal 557 København V Miracle A/S Borupvang 2C 2750 Ballerup Mobile People A/S Symfonivej Herlev Netcompany A/S Grønningen 9,. sal 270 København K NineConsult A/S Kongevejen Holte NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg Omada A/S Østerbrogade København Ø ProData Consult A/S Stamholmen Hvidovre Progressive A/S Århusgade København Ø Silverbullet A/S Skovgaardsvænget Hørning Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Traen A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup 2

59 Trifork A/S Magrethepladsen 4, 4. sal 8000 Aarhus C Twins Consulting Aps Gammel Lundtoftevej A 2800 Kongens Lyngby Visma Consulting A/S Rygårds Alle Hellerup 3

60 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Abacus Medicine Vesterbrogade København V Janssen-Cilag A/S Hammerbakken Birkerød Roche A/S Industriholmen Hvidovre Bristol-Myers Squibb Lyngby Hovedgade Bagsværd Orifarm A/S Energivej Odense S MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup

61 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Rammekontrakt om køb af Perjeta. Formålet med rammekontrakten er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter med lægemidlet Perjeta. Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg til Grønland og Færørerne. Rammekontrakten løber til og med CPV: Roche A/S Industriholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

62 DK-København: Møbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 03.3 om Møbler. SKI udbød rammeaftale 03.3 Møbler Rammeaftalen kan benyttes af offentlige organisationer og institutioner, som på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende er kunde hos SKI. Det drejer sig for tiden om ca kunder. Liste over SKI kunder er indeholdt i udbudsmaterialets Bilag A. Opmærksomheden henledes på, at SKI også står på kundelisten. SKI skal gøre opmærksom på, at alle SKI's kunder med tilslutning primo 202 og ikrafttrædelse sommeren 202 havde mulighed for at indgå i et forpligtende udbud vedrørende kontormøbler. Bilag A punkt 4 til Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler indeholder en liste over de kunder, som har tilsluttet sig de forpligtende aftaler. Myndigheder, der har valgt at indgå i det forpligtende udbud, må ikke indkøbe de varer, der er omfattet af det forpligtende udbud, under nærværende Rammeaftale. Overlappet mellem den forpligtende aftale omfatter hovedsageligt Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler. På området for kontormøbler har Statens Indkøb indgået centralt forpligtende indkøbsaftaler for statslige myndigheder, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S Da nærværende udbuds delaftale Kontormøbler og delaftale 2 - Kantineog loungemøbler således til dels kan omfatte det af Statens Indkøbs indkøbsaftaler omfattede, gør SKI opmærksom på, at statslige myndigheder i medfør af cirkulære nr. 92 af har pligt til at anvende Statens Indkøbs indkøbsaftaler. Statslige myndigheder, som er kunder hos SKI, kan i henhold til de foreliggende regler derfor alene gøre brug af delaftale og 2 efter forudgående indhentet samtykke fra Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet. Statslige myndigheders brug af nærværende rammeaftale må derfor forventes at være begrænset og alene at ville omfatte varer, som ikke er omfattet af Statens Indkøbs indkøbsaftaler. Rammeaftalestrukturen er som følger: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler. Sortimentet omfatter følgende hovedproduktkategorier: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler: Delaftale omfatter indkøb af en bred vifte af kontorstole, arbejdsborde, reoler, skærmvægge, konferenceborde, konferencestole og tavler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler: Delaftale 2 omfatter indkøb af en bred vifte af barborde, barstole, kantineborde, kantinestole, loungemøbler og uderumsmøbler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler: Delaftale 3 omfatter indkøb af en bred vifte af plejemøbler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler: Delaftale 4 omfatter indkøb af en bred vifte af daginstitutionsmøbler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler: Delaftale 5 omfatter indkøb af en bred vifte undervisningsborde og reoler og undervisningsstole. Bilag E til hver delaftale indeholder en tilbudsliste, hvoraf det fremgår

63 hvilke varer der er omfattet af udbuddet. Det forventes at fordelingen af den anslåede samlede skønnede værdi, jf. VI.3, af indkøbene over 4 år på de 5 delaftaler fordeler sig med følgende andele: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler: 40 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler: 20 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler: 8 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler: 7 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler: 25 % Varigheden af delaftalerne er 4 år. Delaftaler kan opsiges uafhængigt. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af rammeaftalen, vil tildelingen af den enkelte ordre ske på følgende måde: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af direkte tildeling. CPV: , , , Duba-B8 A/S Martin Bachsvej Bjerringbro EFG Bondo A/S Islevdalsvej Rødovre Flexform/Stolehuset A/S Unionsvej Køge Konsortiet Hass/Berg Gammel Køge Landevej Valby Flexform/Stolehuset Unionsvej Køge EFG Bondo A/S Islevdalsvej Rødovre Duba-B8 Martin Bachsvej 5 2

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner AABENRAA KOMMUNE Datatilbehør og forbrugsartikler. Indkøb af toner og blækpatroner, samt datatilbehør, til brug for Sydjysk Udbudssamarbejde bestående

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø Kommuner. Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg,

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK)

Overskrift Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger. Ordregiver A ENGGAARD A/S (DK) Danmark-Aabyhøj: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger A ENGGAARD A/S (DK) El-entreprise, VVS-entreprise, ventilationsentreprise samt sprinklerentreprise i forbindelse med opførelsen

Læs mere