Overskrift DK-Aabenraa: Medicinske forbrugsmaterialer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Medicinske forbrugsmaterialer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Medicinske forbrugsmaterialer AABENRAA KOMMUNE Levering af sygeplejeartikler. Levering af sygeplejeartikler. CPV: , , 33400, 3340, 334, 3342, 3343, 3344, 3346, 3349, 33423, , , 33430, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Internetadresse: Fax:

2 DK-Aalborg: Andre kilder til energiforsyning og -distribution AALBORG FORSYNING, VARME Nørre Uttrup Varmecentral (NUV), C. Maskin- og Elentreprisen. Dette udbud er en del af et samlet projekt der omfatter etablering af en reservevarmecentral på Teglværket 2, 9400 Nørresundby. Centralen betegnes af Aalborg Forsyning, Varme, som»nørre Uttrup Varmecental (NUV)«. Bygningsentreprisen er allerede udbudt og bygningen hvori kedlerne skal opstilles er under opførelse på nuværende tidspunkt. Dette nærværende udbud omfatter: Levering, montering, idriftssættelse og aflevering af 3 stk. varmtvandskedler, effekt ca. 25 MW pr. kedel, med brændere incl. brænderstyring, blæsere, kedelshuntpumper, skorsten, lyddæmpere og røggaskanaler. Derudover omfatter udbuddet projektering, levering, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af naturgasinstallationen. Kedlerne skal være 3-træks røgrørskedler udlagt og designet, således at det danske arbejdstilsyn kan give opstillingsgodkendelse, og skal være fremstillet af højkvalitetsstål med værkscertifikat. Brændere udrustes som combi-brændere i rotationsudførelse, til fyring med olie og naturgas. CPV: TL-Byg A/S Gartnervej Aalborg

3 DK-Aalborg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION NORDJYLLAND Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af dele af Strukturplan for Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af dele af Strukturplan for Sygehus Vendsyssel, Hjørring. CPV: , COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus

4 DK-Aalborg: Assurancemæglertjenester REGION NORDJYLLAND Forsikringsmæglerydelser. Kontrakt om levering af forskellige forsikringsmæglerydelser. CPV: Contea Assurance Dokken Esbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 DK-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION NORDJYLLAND Nattestudstyr og reagenser m.m. Nattest udstyr og reagenser m.m. CPV: , Novartis vaccines and Diagnostics Services AG Lichtstrasse Basel SCHWEIZ Telefon:

6 DK-Aalborg: Programpakke til medicinsk brug REGION NORDJYLLAND Kontrakt om levering af et dansksproget klinisk standard bookingsystem. Region Nordjylland har indgået kontrakt om indkøb af et dansksproget klinisk standard bookingsystem til anvendelse på regionens hospitaler. Bookingsystemet skal understøtte en effektiv produktions- og forløbsplanlægning i ambulatorier, serviceafdelinger, på sengeafsnit og på operationsområdet for såvel somatik som psykiatri. Understøttelsen skal tillige dække koordinering på tværs af hospitaler og sektorer for behandlingspakker/pakkeforløb. Produktionsplanlægning vedrører optimering af kapacitetsudnyttelse på tværs af patientforløb. Forløbsplanlægning vedrører de arbejdsprocesser, der resulterer i etablering af en aftale om allokering af en eller flere ressourcer på et givet tidspunkt til gennemførelse af en bestemt aktivitet eller del af standardplan for en bestemt patient. Leveringsaftalen omfatter overordnet følgende elementer:. Et klinisk bookingsystem til implementering hos op til brugere i s organisation 2. Tilhørende dokumentation 3. Integrationer til nationale services 4. Standardsnitflader 5. Tilknyttede tjenesteydelser: Projektledelse Installation og test Konfiguration, tilpasning og opsætning af system Vedligeholdelse og løbende support Uddannelse af systemansvarlige og implementeringskonsulenter samt teknisk introduktion for driftsmedarbejdere Medvirken til udvikling af integrationer til andre kliniske systemer. Vedligeholdelses- og Supportaftalen indeholder endvidere mulighed for, at i Vedligeholdelses- og Supportaftalens varighed indkøber konsulentressourcer på rammeaftalevilkår, eksempelvis til udviklingsopgaver. Udover de ovenfor beskrevne ydelser indeholder Leveringsaftalen følgende optioner: Tilkøb af brugerlicenser Systemdrift Supplerende uddannelse Uddannelse af driftspersonale, superbrugere og supportmedarbejdere Hardware til drift-, test- og uddannelsesmiljø Tredjeparts Standardprogrammel, der ikke er en del af Bookingsystemet; dog ikke databaseserver software Databaseserver software Datamigrering Forlængelse af kontraktperioden i 2 x 2 måneder (2 optionsperioder). CPV: , Capgemini Danmark A/S Delta Park Vallensbæk

7 DK-Aarhus: Netudstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Kontrakt om optiske transceivere. Region Midtjylland har et løbende forbrug af forskellige transciever typer til vedligeholdelse og udbygning af fibernettet og får med nybyggerier med fiberbaseret LAN brug for et større antal optiske transceivere af typen SFP og/eller CSFP (Compact SFP) afhængigt af den teknologi, der vælges for netværkets L2 aggregeringsswitche og mikroswitche udbud. CPV: ED-data A/S Grenåvej 627A 854 Skødstrup Telefon: Fibernet ApS Lejrvej Værløse Telefon: KAMIC Installation AB Box 8064 SE Spånga SVERIGE Telefon:

8 DK-Aarhus: Netudstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Kontrakt om L2-aggregerings- og mikroswitche med option på service og vedligeholdelseskontrakt på hardware og software. Med opførelsen af Det Ny Universitetshospital i Skejby implementeres en fleksibel netværksarkitektur med fiberkabler der blæses fra to centrale krydsfeltrum til de lokationer der skal have netværksstik tilgængelige. De to krydsfeltrum implementerer en redundant netværksinfrastruktur med fiberkabel og aggregeringsudstyr, således der etableres fiberkabelforbindelse til hver mikroswitch fra begge krydsfeltrum. Det aktive volumenudstyr i denne arkitektur udbydes her i 2 delaftaler: delaftale : L2-Aggregeringsswitch udbud for indkøb af switche, til aggregering af netværkstrafik fra mikroswitche gennem fiberkabel til aggregeringsswitche placeret centralt i de 2 krydsfeltrum, med videre uplinkforbindelse til Region Midtjyllands L2-aggregeringsswitch løsning delaftale 2: Mikroswitch udbud for indkøb af mikroswitche der placeres på lokationer hvor netværksstik skal være tilgængelige, hvilket kan være i paneler eller under loftet på gangarealer. Der blæses fiberkabler ud til mikroswitchen fra begge krydsfeltrum for redundans. DNU-byggeriet forløber over en ca. 6-årig periode, hvor der successivt etableres netværk på bygningsetager der meldes klar til installation. Indkøb af netværksmateriel forventes at følge byggehastigheden, således der løbende igennem perioden indkøbes og implementeres netværk. Foruden DNU-byggeriet forventer Region Midtjylland at benytte samme netværksarkitektur og samme typeudstyr på andre hospitalsbyggerier og renoveringer i regionen som Det Nye Hospital i Vestjylland, DNV Gødstrup, samt ved renovering og udvidelser i Viborg. Volumen i fremførte fiberkabler og dermed tilhørende installerede mikroswitche og tilhørende L2-aggregeringsporte kendes ikke præcist på forhånd, det planlægges og justeres løbende igennem byggeprocessen for hvert hospital. CPV: C2IT A/S Birkemosevej Kolding Telefon: Nexans Denmark A/S Savværksvej Juelsminde Telefon:

9 DK-Aarhus: Regnskabsføring FONDEN AARHUS 207 (DK) Udbud af revision. NB! annoncerer nærværende udbud efter LBK. nr. 40 af Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II. udbyder en kontrakt vedrørende basisrevision og en rammeaftale vedrørende løbende rådgivning. forventer en hovedleverandør. Prækvalifikationsbetingelser rekvireres hos Kathrine Ahrenholt: CPV: , 79200, , PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus C PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 8000 Aarhus C

10 DK-Aarhus: Tjenesteydelser i forbindelse med affald AARHUS KOMMUNE, AFFALDVARME AARHUS Behandling af fraktionen gips fra Aarhus Kommune. Udbuddet vedrører behandling af fraktionen gips fra Aarhus Kommune. Opgaven omfatter behandling af gips fra Aarhus Kommune. Gips indsamles på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune og leveres til tilbudsgiver i containere. Yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet, som kan downloades på hjemmesiden: CPV: Marius Pedersen A/S Ølstedvej 20B 8200 Århus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

11 DK-Aarhus: Wan-tjenester AARHUS KOMMUNE Kontrakt om levering og drift af infrastruktur service Aarhus kommune udbyder service af kommunes datakommunikationsinfrastruktur. Datakommunikationsinfrastrukturen består af et etableret fiberbaseret WAN samt alle LAN og WLAN på kommunes lokationer med tilhørende netværkskomponenter i form af switche, routere, firewalls, trådløse enheder og lignende. Konkret omfatter infrastrukturen ca. 800 WAN opkoblede lokationer med ca medarbejdere indenfor kommunens geografi. Netværkskomponenterne på lokationerne (LAN) og i WAN infrastrukturen, som er omfattet af kontrakten, er pt. primært af Cisco fabrikat. Aarhus Kommune ønsker en samlet service af hele infrastrukturen, som omfatter konfiguration, drift, vedligehold og support. Servicen skal også omfatte konfiguration, drift, vedligehold og support af et sammenkoblingspunkt/interconnect mellem kommunes egen infrastruktur og en datakommunikationsinfrastruktur, som leveres til kommunen af tredjepart til ca. 250 lokationer. Servicen ift. denne del af infrastrukturen skal endvidere omfatte kontraktstyring af tredjeparts tekniske leverance, drift og support. har ikke egen driftsafdeling, og Leverandøren vil derfor også skulle håndtere driftsmæssige forhold, herunder på udstyr af ovennævnte fabrikat. Levering af netværkskomponenter og anden hardware samt etablering og reparation af fiberforbindelser er ikke omfattet af dette udbud. CPV: , Access A/S Brendstrupgårdsvej 3, Spejlbuen 8200 Aarhus N

12 DK-Albertslund: Bygge- og anlægsarbejder VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S I SAMARBEJDE MED HVIDOVRE FORSYNING A/S Omlægning af spildevands- og fjernvarmeledninger i Hvidovre for Ringstedbanen. Omlægning af både fjernvarmeledninger og afløbsledninger for at gøre plads til den nye jernbane mellem København og Ringsted. Ledningerne skal etableres delvist i samme trace. Bygherrerne har derfor valgt at udbyde arbejdet samlet i en kontrakt. CPV: , , , , , 45230, 45233, , JV Per Aarsleff/Wicotec Kirkebjerg Industriholmen Hvidovre

13 DK-Albertslund: Installation af maskiner og udstyr VEKS, VESTEGNENS KRAFTVARMEVÆRK Køge pumpe- og vekslerstation. Levering og montage af: rør bæringer og stativer til rør og dampvekslere ventiler op til og med DN00 ventilationsanlæg delstrømsrensningsanlæg trykholdeanlæg nødvendige bygningsændringer, herunder etablering af toilet og afløb samt fundamenter til distributions- og transmissionspumper og fjernvarmevekslere eltavler alle nødvendige forsynings- og signalkabler til alle ventiler og pumper samt målesteder isolering. Montage af flg. bygherreleverancer: distributionspumper ventiler over DN00 katalytisk afiltningsanlæg givere og transmittere. Leverancen omfatter ikke levering af fjernvarmevekslere, dampvekslere, distributions- og transmissionspumper samt ventiler over 00 mm. CPV: , , Wicotec Kirkebjerg A/S Hovedvejen 232, Lejre 4320 Kirkebjerg

14 DK-Ballerup: Afisningsmidler FORSVARETS MATERIELTJENESTE Anskaffelse af De-icer til Forsvarets starts- og landingsbaner. Anskaffelse af De-icer til starts og landingsbaner. De-icer omfatter to produkter flydende de-icer og granulat. CPV: Addcon Nordic A/S Helsingørsvej 38 B 3480 Fredensborg Telefon:

15 DK-Brøndby: Rengøring af lokaler BRØNDBY KOMMUNE Brøndby Kommune Udbud af rengøring 203. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Brøndby Kommune. Opgaven omfatter rengøring af Brøndbyøster Skole & SFO (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) samt byggelegeplads i alt ca m² beliggende på følgende adresser: Bredager 60, 2605 Brøndby. Højkær 4A, 2605 Brøndby. Opgaven er ikke inddelt i delaftaler. CPV: 90900, Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Telefon:

16 DK-Brande: Tilbehør til veje IKAST-BRANDE KOMMUNE Udskiftning af armaturer i Ikast-Brande Kommune. Opgaven omfatter levering og opsætning af vejbelysningsarmaturer i Ikast-Brande Kommune. Målet med opgaven er at energioptimere vejbelysningen og udfase kviksølvarmaturer og gamle lysrør i kommunen. CPV: Ikast Værkerne Europavej Ikast

17 DK-Fredensborg: Bortskaffelse af slam FREDENSBORG SPILDEVAND A/S Bortskaffelse af spildevandsslam fra Fredensborg og Nivå renseanlæg. Udbuddet omfatter bortskaffelse af spildevandsslam fra Fredensborg og Nivå renseanlæg, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Der vil som udgangspunkt udelukkende være tale om A-slam. Der kan dog undtagelsesvist blive tale om håndtering af også B- og C-slam. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler en for Fredensborg og en for Nivå renseanlæg. Aftalen for Fredensborg renseanlæg forventes at omfatte tømning af slammineraliseringsanlæg, bortskaffelse (aftagelse) inkl. transport og evt. lagring af slammet. Aftalen løber indtil med forventet start omkring april-maj 203. Der er option på forlængelse af aftalen i 2 x år. Aftalen for Nivå renseanlæg forventes at omfatte bortskaffelse (aftagelse) inkl. transport og evt. lagring af slammet. Herudover forventes aftalen at omfatte håndtering af containere. Aftalen løber i 2 år med forventet start Der er option på forlængelse af aftalen i 2 x år. CPV: , , FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Mailadresse: Telefon: FMT A/S Hammersholt Erhvervspark Hillerød Mailadresse: Telefon:

18 DK-Fredericia: Geoteknisk ingeniørvirksomhed ENERGINET.DK Kriegers Flak og Horns Rev 3 Geo investigations 203. Geotekniske survey ydelser vedr. vindmølleparkerne Kriegers Flak og Horns Rev 3. CPV: Svensk Sjöentreprenad (SSE) SE-Malmø SVERIGE

19 DK-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder DEN SELVEJENDE ALMENE ÆLDREBOLIGINSTITUTION AKACIEGÅRDEN Totalentreprise Akaciegården. Den selvejende almene ældreboliginstitution Akaciegården med Frederiksberg Kommune ønsker gennem nedrivning, om- og tilbygning at modernisere Akaciegården til boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Projektet udbydes i totalentreprise med forudgående samarbejdsproces. I Fase vil den vindende totalentreprenør i samarbejde med bygherren skulle konkretisere projektet frem mod et projektforslag. I Fase 2 overgår projektet til totalentreprise. CPV: , B. Nygaard Sørensen A/S Stationsalléen Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

20 DK-Frederiksberg: Kommunikationsudstyr COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN Mobiltelefoner og tablets. CBS har indgået en rammeaftale med leverandør om levering og service af mobiltelefoner og tablets til CBS' ansatte. CBS har ca. 600 TAP og ca. 700 VIP ansatte. Rammeaftalen omfatter modeller på 3 forskellige teknologiske platforme (IOS, Windows og Andriod). Der udover indeholder rammeaftalen tilbehør til de tilbudte modeller. Rammeaftalen udbydes på vegne af CBS, baseret på CBS' behov og volumen, yderligere vil Danmarks Tekniske Universitet (DTU) have mulighed for at tilslutte sig rammeaftalen inden for en afgrænset periode efterrammeaftalens indgåelse. Nærmere rammer for tilslutningsaftalen findes i udbudsmaterialet. CPV: , Atea A/S Lautrupvang 6 Ballerup 2750 Internetadresse: atea.dk/

21 DK-Frederiksberg: Rengøring VOKSEN UDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Rengøringsservice Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg (VUF). Rengøringsservice på Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg's lokationer beliggende Falstersvej 3-5 samt Lindevangs Allé 8-2, 2000 Frederiksberg. Vinduespolering medtages som option. Opgaverne udbydessamlet. CPV: , Compass Group Danmark A/S Roholmsvej D Albertslund 2620

22 DK-Frederiksberg: Reparation og vedligeholdelse af metalbeholdere CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S Aftale for service på pladevarmevekslere. Aftale for service af pladevarmevekslere på alle CTR stationer og Amagerværket. CPV: SPX Flow Technology Danmark AS Pasteursvej 8600 Silkeborg Telefon: Mailadresse:

23 DK-Frederikshavn: Diverse programpakker og computersystemer FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af IT-system til analyse af Indkøb. Levering af IT-System til analyse af Indkøb. CPV: SAS Institute A/S Købmagergade København Telefon: Internetadresse:

24 DK-Frederikshavn: Fliser til brolægning FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af belægningssten, kantsten og fliser til Frederikshavn Kommune. Levering af belægningssten, kantsten og fliser til Frederikshavn Kommune. CPV: 44320, , , XL-Byg Elling Tømmerhandel Tuenvej 7 B, Elling 9900 Frederikshavn Mailadresse: Telefon: Fax:

25 DK-Frederikssund: Rengøring FREDERIKSSUND KOMMUNE Daglig intern rengøringsservice i Frederikssund Kommune. Udbuddet omhandler daglig intern rengøring på ca. 44 forskellige lokaliteter (skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, kultureller tilbud med videre). Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. For hver delaftale vil der blive indgået aftale med Leverandør. Delaftale, Frederikssund Kommune øst for Roskilde Fjord omfatter 86 lokaliteter. Delaftale 2, Frederikssund Kommune vest for Roskilde Fjord omfatter 58 lokaliteter. I en række tilfælde er der 2 eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse. For de selvejenede og 60 virksomheder, jf. Bilag A gælder, at disse ikke er forpligtet til men kan anvende de udbudte delaftaler og dermed indgå selvstændige aftaler med den vindende tilbudsgiver på tilsvarende vilkår (option nr. 4). CPV: , Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax:

26 DK-Glostrup: Servere I/S VESTFORBRÆNDING Indkøb af SAN Storage. Vestforbrænding skal udskifte eksisterende 5 år gamle SAN system med nyt system, der er tidssvarende, og som skalerbart kan levere den fornødne datalagringskapacitet i forhold til de behov der vil opstå i den kommende 5-års periode. Det nye SAN skal understøtte vores VMware miljø, og de ca. 00 virtuelle servere, som pt. er aktive. Vestforbrænding ønsker selv at drifte SAN systemet, men leverandøren skal kunne levere service og support samt ekspertbistand såfremt det måtte blive nødvendigt i et fremtidigt driftsscenarie. CPV: Atea A/S Lautrupvang Ballerup

27 DK-Glostrup: Slamsugere I/S VESTFORBRÆNDING Indsamling af affald fra Olie- og benzinudskillere Tjenesteydelserne omfatter tømning og transport af affald fra olie- og benzinudskillere, sandfang, pumper og vejbrønde til behandlingsanlæg. Herunder service, fejlsøgning, tæthedsprøvning og filterskift mm. Ydelsen er en kommunal ordning hvor der på nuværende tidspunkt deltager 8 kommuner i Vestforbrændings opland. Den samlede udbudte mængde er ca. 500 tons. CPV: , HCS A/S Transport og Spedition Hvissingvej Glostrup

28 DK-Greve: Rengøring af lokaler GREVE KOMMUNE Rengøringsservice Greve Kommune. Rengøringsservice (indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver) og vinduespolering på 88 institutioner i Greve Kommune. Opgaven udbydes i 32 delaftaler. 6 delaftaler på rengøringsservice og 6 delaftaler på vinduespolering. Der indgås kontrakt pr. delaftale. CPV: 90900, Renas A/S Renas A/S Renas A/S Renas A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Renas A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Allianceplus A/S Rengoering.com A/S Allianceplus A/S ISS Facility Service A/S

29 Elite Miljø A/S Allianceplus A/S Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Forenede Service A/S Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Teamkvist.dk ApS Forenede Service A/S Anders Andersens Rengøring Nordisk Polering ApS Nordisk Polering ApS Forenede Service A/S Nordisk Polering ApS Teamkvisk.dk ApS Nordisk Polering ApS Forenede Service A/S 2

30 DK-Haderslev: Bortskaffelse og behandling af affald PROVAS HADERSLEV AFFALD A/S Transport mv. af ren jord, klasse 2-jord, beton og kompost - Provas Læsning og transport af beton, ren jord og klasse 2 jord fra genbrugspladser i Haderslev, Vojens og Gram samtrelevant slutbehandling af beton og ren jord. Derudover transport/flytning af kompost fra Haderslev til Vojens oggram CPV: , , Torben Clausen A/S Oksbølvej 4 Haderslev 600

31 DK-Helsingør: Udvikling af kommunikationsprogrammel HELSINGØR KOMMUNE Dialogplatform til børne- og ungeområdet. Levering af en dialogplatform til børne- og ungeområdet i Helsingør Kommune. CPV: , , , , Familiedialog ApS Holsteinsgade 45, st. 200 København Ø

32 DK-Herning: Tabletcomputere HERNING KOMMUNE Tabletcomputere og tilbehør. Udbuddet danner grundlag for en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med virksomhed for perioden til Med option på forlængelse i op til 2 måneder fra den forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede tablets hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår. forbeholder sig retten til at købe det i udbudsmaterialet nævnte tilbehør til tablets, på de i udbudsmaterialets nævnte vilkår. forventer at aftage ca. 000 tablets pr. år. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets Bilag, kravspecifikation. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3 Rammekontrakt. CPV: , , , Lenovo Danmark ApS Skovlytoften Holte Mailadresse: Telefon:

33 DK-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION HOVEDSTADEN Udbud af konsulentbistand vedrørende offentlig omstilling til el-biler i Hovedstadsregionen. Den regionale klimastrategi, som er udarbejdet af Region Hovedstaden og Kommune Kontaktråd Hovedstaden (KKR Hovedstaden), har en målsætning om, at 25 % af den offentlige bilpark i Region Hovedstaden skal omstilles til el-biler, herunder plug-in hybridbiler o.lign. (i det følgende benævnt»el-biler«) ved udgangen af 205. For at realisere denne målsætning i de 29 kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen, har Region Hovedstaden et behov for at indhente ekstern konsulentbistand, som skal bistå med at give myndighederne et kvalificeret beslutningsgrundlag samt facilitere denne omstillingsproces og omstillingen af egen bilpark til el-biler. Formålet med nærværende udbudsforretning er at etablere»det Regionale Elbil-Rejsehold«(i det følgende benævnt»rejseholdet«), som skal varetages af den vindende virksomhed, som har de rette og nødvendige kompetencer indenfor mobilitetsrådgivning og E-Mobility. Rejseholdet skal tilbyde kommuner og hospitaler i hovedstadsregionen uvildig og professionel rådgivning vedrørende omstilling af egen bilpark til el-biler baseret på følgende 3 overordnede delydelser: i) kortlægning af de eksisterende bilflåder, ii) analyse af el-bil-potentialet, herunder CO2- og økonomiske besparelser og iii) udarbejdelse af handlingsplan for omstillingen til el-biler. Med udgangspunkt i den indledende kortlægning af de eksisterende bilflåder (herunder bl.a. antallet af biler, miljøprofil, kørselsmønstre, forventet fremtidigt kørselsbehov, driftsomkostninger m.v.) skal analysen belyse de relevante aspekter ved den enkelte kommunes omstilling til elbiler. Analysen skal resultere i en konkret vurdering af elbilpotentialet samt økonomiske og miljømæssige konsekvensberegninger ved et skifte til elbiler. Analysen skal desuden munde ud i en handlingsplan med anbefalinger til, hvordan en omstilling til elbiler kan gennemføres i praksis. Det er Region Hovedstadens ønske, at så mange kommuner som muligt vælger at aftage de ydelser, som kan købes ind under rammeaftalen, men da kommunerne ikke er forpligtet hertil, kan der ikke garanteres en minimumsomsætning under rammeaftalen. Det må forventes, at nogle kommuner og hospitaler ikke ønsker at aftage rejseholdets ydelser eller kun ønsker at modtage en eller to delydelser, fx hvis en kommune allerede har gennemført den første delydelse (kortlægning) og/eller den anden delydelse (analyse). Rejseholdet får desuden ansvaret for at akkumulere erfaringer fra de kommuner og hospitaler, som benytter sig af rejseholdets ydelser, og formidle disse erfaringer til ordregiver. Rejseholdets bemanding skal være fleksibel i forhold til allokering af medarbejdere til udførelse af de udbudte ydelser, da det forventes, at arbejdsmængden vil variere over kontraktperioden. I spidsbelastningsperioder skal Rejseholdets bemanding muliggøre en sagsbehandling, hvor der arbejdes simultant med op til 7 kommuner. Rejseholdets ydelser er gratis for kommunerne og hospitalerne. Til gengæld skal hver kommune og hospital stille mindst medarbejder til rådighed i analysefasen, så rejseholdet har de fornødne kontakter og adgang til relevante data m.v. i organisationen. Med nærværende udbud skal det være muligt for samtlige kommuner og hospitaler beliggende i Region Hovedstaden at aftage de udbudte konsulentydelser. Rejseholdet vil referere til Region Hovedstadens elbilsekretariat, som er ansvarlig for at rekvirere og koordinere de konsulentydelser, som den

34 enkelte kommune eller hospital har behov for. Region Hovedstadens el-bilsekretariat vil være ansvarlig for at motivere kommunerne og hospitalerne til at gøre brug af Rejseholdets ydelser. Ydelsen skal leveres på dansk, hvorfor både skriftlig og mundtlig kommunikation skal foregå på dansk. CPV: , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

35 DK-Hillerød: Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering af elektricitet til Region Hovedstaden. Levering af elektricitet til Region Hovedstaden. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

36 DK-Hillerød: Rengøring REGION HOVEDSTADEN Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital samt Psykiatrisk Center Amager. Rengøring og serviceopgaver på Amager Hospital, Italiensvej, 2300 København S (ca m2) samt for Psykiatrisk Center Amager på Digevej 0 samt hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S (ca m2). CPV: ISS facility Services A/S Møntmestervej København Eurest Services Roholmsvej D 2620 Albertslund

37 DK-Hillerød: Åbning af en kredit BOLIGSELSKABET NORDSJÆLLAND, AFDELING, SKOLEPARKEN Indkøb af bygge og realkreditlån. Den udbudte finansieringsydelse består af: Byggelån: [ DKK]. Realkreditlån: [ DKK]. Heraf støttet: [ DKK]. Heraf ikke støttet (kun ved renovering): [ DKK]. Der er tale om udelukkende renter på byggelån. CPV:

38 DK-Hirtshals: Affaldssække og -poser af polyethylen HJØRRING KOMMUNE Levering af papirsække til dagrenovation. Indkøb af papirsække til dagrenovationsaffald til Hjørring Kommne, herefter betegnet ordregiver, til ikræfttrædelse d Udbuddet skal gælde for hele Hjørring Kommune. CPV: Segezha Packaging A/S Stigsborgvej Nørresundby

39 DK-Hjørring: Finansiel leasing HJØRRING KOMMUNE Finansiel leasing af kontorbygning i Hjørring Kommune. Finansiel leasing af kontorbygning til brug for Hjørring Kommunes administrative personale. CPV: Kommune leasing Kultorvet 6 75 København K

40 DK-Holbæk: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Holbæk Kommune

41 DK-Holbæk: Projektstyring, undtagen bygge- og anlægsarbejder HOLBÆK KOMMUNE Plejeboliger i Tølløse som OPP. Holbæk Kommune har besluttet, at anlæg og drift af nyt plejecenter i Tølløse med 65 almene plejeboliger og servicearealer skal gennemføres som et Offentligt Privat Partnerskab. Byggeriet opføres og finansieres efter gældende regler i lov om almene boliger m.v. Projektet ønskes gennemført med en ekstern bygherre/ejerskab til de almene plejeboliger og tilhørende servicearealer i henhold til Lov om almene boliger, ligesom alle service-, pleje- og omsorgsopgaver ønskes overdraget til OPP-leverandøren sammen med ansvaret for bygningsdrift, bygningsvedligehold, boligadministration m.v. Derved repræsenterer projektet et nyt perspektiv på etablering og drift af almene boliger og servicearealer via et Offentligt Privat Partnerskab. Til gennemførelse af projektet ønskes tilknyttet en bestillerrådgiver, som kan bistå Holbæk Kommune med gennemførelse af udbudsprocessen for indgåelse af kontrakt med en OPP-leverandør. CPV: , PricewaterhouseCoopers (PwC) Strandvejen Hellerup Telefon: Fax:

42 DK-Holbæk: Skolemøbler HOLBÆK KOMMUNE Skolemøbler levering af skolemøbler CPV:

43 DK-Holbæk: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt HOLBÆK KOMMUNE (DK) Danskuddannelse til voksne udlændinge. Varetagelse af danskuddannelse til voksne udlændinge, samt særlige danskuddannelsesforløb for henholdsvis unge flygtninge/indvandrere og for traumatiserede borgere samt et tilbud om kombineret danskundervisning og virksomhedsrettet aktivering. Dvs. at denne kontrakt omfatter de opgaver, som vedrører varetagelsen af Holbæk Kommunes og Odsherred Kommunes lovmæssige forpligtelser i henhold til Danskuddannelsesloven til at tilbyde danskuddannelser og intro-dansk. Hertil kommer kommunernes forpligtelse til at tilbyde kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie i henhold til Integrationslovens 2 22, som en integreret del af danskuddannelsen, samt de ovenfor nævnte særlige danskuddannelsesforløb. CPV: , AOF Center Sjælland Nord Roedsvej Holbæk

44 DK-Horsens: Animalske produkter, kød og kødprodukter INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Udbud med forhandling: delaftale 2 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. Total leverance af fødevarer undtagen konventionel frisk frugt og grønt. CPV: , , , , , , , , , , , , Hørkram Foodservice A/S Centervej 480 Sorø

45 DK-Horsens: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER (DK) Levering af kaffe, te og maskiner til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. Levering af kaffe, te og maskiner til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. CPV: , , 58600, , , , , , , , 5520, 55200, Peter Larsen Kaffe A/S Ærøvej Viborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

46 DK-Horsens: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri ØSTJYSK BOLIGSELSKAB Østjydsk Boligselskab Arkitekt- og ingeniørbistand i forbindelse med projektering og udførelse af nyt bomiljø for psykisk handicappede. CPV: Drias, Mangor & Nagel

47 DK-Hvidovre: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Hvidovre Hospital

48 DK-Hvidovre: Tanke, beholdere, containere og trykbeholdere FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Servercontainer Indkøbet skal sikre lokal redundans af serverkapacitet på datacentre. CPV: , , , ,

49 DK-Hvidovre: Tilslutningskabler FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Udbud af IT kabler og tilbehør. Rammeaftale til indkøb af it-kabler til brug ved anvendelse af it-udstyr. It-kabler omfatter såvel kobber som fiberoptiske kabler, der anvendes på server og netværksiden såvel som på computer- samt telefoniområdet. Tilbehør til aftalen (delaftale 3)forventes at omfatte bl.a. redskaber til brug i forbindelse med bearbejdning af kabler m.m. CPV: , , , , , , , , , , ,

50 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Totalrådgivning vedr. ombygning af Kødbyens ammoniakkøleanlæg. Kødbyens ammoniakkøleanlæg er et centralt køleanlæg, som forsyner en række af kødbyens virksomheder med køl og frys. Anlægget består af en hovedcentral, som er placeret i Kødbyens Maskinecentral, et distributionssystem i et underjordiske tunnelsystem samt af et antal decentrale installationer. Kølingen er baseret på fordampning af flydende ammoniak, og anlægget samt distributionssystemet indeholder ca. 2 ton ammoniak. Anlægskapaciteten af det nuværende køleanlæg er ca. 5,3 MW. I henhold til risikobekendtgørelsen, BEK nr. 66 af 4/2/2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, er Kødbyens ammoniakkøleanlæg en såkaldt kolonne 2 virksomhed, eftersom det har et oplag af mere end 5 tons ammoniak og samtidig ligger nærmere end 200 meter til arealfølsom anvendelse. Det betyder, at anlægget skal have en risikoaccept efter risikobekendtgørelsen og en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det eksisterende anlæg kan i sin nuværende form ikke opnå risikoaccept, og der er derfor udarbejdet forslag til en teknisk løsning, så der kan opnås sikkerheds- og miljøgodkendelse. Forslaget går ud på at bibeholde det centrale ammoniakanlæg; men trække ammoniakken ind i maskincentralen og ind i tunnellerne, så der ikke forefindes ammoniakinstallationer udendørs og i lokale installationer i lejemål.. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med ombygning af Kødbyens ammoniakkøleanlæg i henhold til dette forslag, hvilket blandt andet indbefatter følger ydelser: A) Projekt- og udbudsmateriale for ombygning af de centrale installationer: - I centralen udskiftes de eksisterende fordampningskondensatorer på taget af maskincentralen med køletårne. Derved cirkuleres der ikke ammoniak op gennem taginstallationerne, men i stedet kølevand (Glykol). - Som en del af det centrale distributionsanlæg findes fem afkast, som udgør nødventilationsskorstene. Disse udskiftes, så de når 20 m over terræn (ca. 2 m i dag). - De nuværende glykolbaserede vekslerstationer med pumper og forsyningsrør modificeres og energioptimeres eller der bygges nye vekslerstationer, så der kan forsynes glykol til de forbrugssteder, der i dag benytter ammoniak som kølemiddel. B) Projekt- og udbudsmateriale for de lokale installationer, hvor der i dag er ammoniakinstallationer: - Hos forbrugssteder med ammoniakinstallationer fjernes disse og erstattes af installationer, der benytter glykol. Installationerne forbindes til hovedforsyningsrørene i tunnelerne med rør. De eksisterende installationer skal driftes til omlægning er klar. - Udendørs placerede rørføringer nedtages og erstattes af tilsvarende glykolrør, og de tilsluttede installationer ombygges/erstattes til denne forsyningsmetode. De eksisterende installationer skal driftes til omlægning er klar. - Der forefindes et mindre antal frostanlæg. De indeholder en ekstra kompressor mv. og skal ombygges, så de får fjernet den nødvendige varme via glykolforsyningen i stedet for som i dag, hvor de er koblet direkte til ammoniakforsyningen. De vil som udgangspunkt fortsat kunne være baseret på ammoniak, men det vil være i små mængder og i separate anlæg.

51 - Installation af køling i et nyt lejemål vil for eksempel kræve rørføring med en pumpe fra tunnel til de køleaggregater, der skal monteres i lejemålets rum. C) Projekt- og udbudsmateriale for energiteknisk optimering af det centrale og decentrale anlæg samt vekselerstationer. D) Tilrettelæggelse af arbejdets gennemførelse, herunder sikkerhedsprocedurer i forbindelse med arbejdets udførelse, dialog og koordinering med brugere af de decentrale anlæg, dialog med myndigheder, indhentelse af byggetilladelse m.m. E) Afholdelse af udbudsforretning på ombygning af anlægget m.m. F) Styring af ombygningsarbejderne og tilsyn med arbejdets udførelse, i samarbejde med Kødbyens Maskinecentral. G) Endelig sikkerhedsgodkendelse af køleanlægget og udarbejdelse af sikkerhedsprocedure samt drift og vedligeholdelsesprocedurer for det ombyggede anlæg. H) Alle tekniske løsninger skal godkendes af Kødbyens Maskinecentral. CPV: , , , 73000, , , Alectia Teknikerbyen Virum 2

52 DK-København: Biblioteksleverancer og -virksomhed for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 3 partier: bøger, aviser og tidsskrifter, e- bøger EEA'S INDKØBSTJENESTE Biblioteksleverancer og -virksomhed for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 3 partier: bøger, aviser og tidsskrifter, e-bøger. Formålet med Det Europæiske Miljøagenturs biblioteksvirksomhed er at give oplysninger til EEA-ansatte og tilbyde bøger, elektroniske tekster, aviser og tidsskrifter samt adgang til informationsdatabaser. Biblioteket er ikke åbent for offentligheden. De ønskede publikationer varierer fra emner inden for miljøvidenskaber til organisatoriske emner såvel som titler af almen interesse. Inden for rammerne af EEA's biblioteksvirksomhed planlægges det at indgå eller flere rammekontrakter med henblik på at effektivisere leveringen af bøger, aviser og tidsskrifter samt e-bøger for brugerne. Dette offentlige udbud er inddelt i 3 partier: parti : levering af bøger og relaterede tjenester parti 2: levering af aviser og tidsskrifter samt relaterede tjenester parti 3: levering af bøger og relaterede tjenester. CPV: , , Dawson Books Ltd. Foxhills House, Brindley Close NN06DB Rushden, Northamptonshire DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: EBSCO International Inc. 4th Floor Kingmaker House, Station Road EN5NZ New Barnet, Hertfordshire DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dawson Books Ltd. Foxhills House, Brindley Close NN06DB Rushden, Northamptonshire DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

53 DK-København: Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Levering og efterfølgende vask/reparation/distribution af ca sæt overtøj til den udkørende hjemmepleje i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. CPV: Berendsen Textil Service A/S Klausdalsbrovej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

54 DK-København: Gødningsstoffer og nitrogenforbindelser AMGROS I/S Amgros KB2.850.b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup Roche A/S Industriholmen Hvidovre Orifarm A/S Energivej Odense S

55 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NATURERHVERVSTYRELSEN Vedligeholdelse og videreudvikling af IMK2. NaturErhvervstyrelsen administrerer EU's støtteordninger til landbrugsarealer. Til understøttelse af administrationen er der udviklet et sagsbehandlingssystem, der består af to hovedelementer: et traditionelt sagsbehandlingssystem (CAP) og et GIS-system (IMK2). Nærværende udbud omfatter IMK2-systemet. CAP-systemet er ikke en del af udbuddet. IMK2-systemet benyttes til på basis af ortofotos at indtegne markblokke, marker m.v. Indtegning kan ske såvel i NaturErhvervstyrelsen, som hos landmændene via en internet-grænseflade. IMK2-systemet er baseret på et Internetbaseret GIS-værktøj (Geografisk Informationssystem) med følgende hovedfunktionalitet: Grafisk visning af landskabselementer med eller uden underliggende ortofoto for støtteansøgere og/eller landbrugskonsulenter Grafisk redskab til støtteansøgere og/eller landbrugskonsulenter til indtegning af marker, markblokke m.v. Grafisk redskab til sagsbehandlere til behandling af ansøgninger og indlæggelse af kortlag med f.eks. landskabselementer Brugerspecifikke kontroller af indtegninger til sikring af, at disse overholder formelle regler Tæt integration til CAP-sagsbehandlingssystemet, herunder hentning og aflevering af data om landskabselementer, marker og markblokke. IMK2-systemet benytter følgende teknologier: ArcGIS Oracle database med spatial og locator moduler Geoservers og Mapservers VMS og WFS services Openlayer javascript library Microsoft.Net Web application Microsoft.Net Webservice. IMK2-systemet benyttes på udbudstidspunktet af ca landmænd/landbrugskonsulenter og ca. 50 sagsbehandlere. Systemet er i øvrigt karakteriseret ved, at der stilles meget store krav til systemets performance og stabilitet, idet der i perioder af året er meget stor belastning på systemet. Da systemet er komplekst bl.a. som følge af de regler, der håndhæves af systemet, skal der være et fortsat stort fokus på systemets performance og stabilitet. Da den nuværende anskaffelseskontrakt på IMK2-systemet udløber i. kvartal 203, er der derfor indgået en ny aftale om vedligeholdelse og videreudvikling af IMK2-systemet som beskrevet ovenfor. NaturErhvervstyrelsen ejer alle rettigheder til kildekoden og dokumentationen bag IMK2-systemet, der således gøres tilgængelig for den nye leverandør i relevant omfang til brug for udførelse af vedligeholdelse og videreudvikling. CPV: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby

56 2

57 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 02.6 om Teknologispecifik IT-assistance i projektorganiseret form. Indkøb af projektteams (timer) til udførelse af udviklingsopgaver på eksisterende IT-miljø indenfor en af de 6 delaftaler/teknologiområder: Oracle, Microsoft, IBM, SAP, Mobile styresystemer eller udvalgte open source teknologier. CPV: Accenture A/S Arne Jakobsens Alle København S Atea A/S Lautrupvang Ballerup Atos IT Solutions and Services A/S Dybendalsvænget Taastrup Balidea Consulting & Programming SL Rue dos Caminos da Vida S/N 5706 Santiago de Compostela SPANIEN Capgemini Danmark A/S Delta Park Vallensbæk Strand CIBER Danmark A/S Ringager 4C 2605 Brøndby Cybercom A/S Vesterbrogade København V Delegate A/S Tuborg Parkvej København V J.H. Schultz Information A/S

58 Annexstræde Valby KMD A/S Lautruppark Ballerup Knowledge Cube A/S Bernstorffsgade 50, 7. sal 557 København V Miracle A/S Borupvang 2C 2750 Ballerup Mobile People A/S Symfonivej Herlev Netcompany A/S Grønningen 9,. sal 270 København K NineConsult A/S Kongevejen Holte NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg Omada A/S Østerbrogade København Ø ProData Consult A/S Stamholmen Hvidovre Progressive A/S Århusgade København Ø Silverbullet A/S Skovgaardsvænget Hørning Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Traen A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup 2

59 Trifork A/S Magrethepladsen 4, 4. sal 8000 Aarhus C Twins Consulting Aps Gammel Lundtoftevej A 2800 Kongens Lyngby Visma Consulting A/S Rygårds Alle Hellerup 3

60 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Abacus Medicine Vesterbrogade København V Janssen-Cilag A/S Hammerbakken Birkerød Roche A/S Industriholmen Hvidovre Bristol-Myers Squibb Lyngby Hovedgade Bagsværd Orifarm A/S Energivej Odense S MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup

61 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Rammekontrakt om køb af Perjeta. Formålet med rammekontrakten er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter med lægemidlet Perjeta. Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg til Grønland og Færørerne. Rammekontrakten løber til og med CPV: Roche A/S Industriholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

62 DK-København: Møbler STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale 03.3 om Møbler. SKI udbød rammeaftale 03.3 Møbler Rammeaftalen kan benyttes af offentlige organisationer og institutioner, som på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende er kunde hos SKI. Det drejer sig for tiden om ca kunder. Liste over SKI kunder er indeholdt i udbudsmaterialets Bilag A. Opmærksomheden henledes på, at SKI også står på kundelisten. SKI skal gøre opmærksom på, at alle SKI's kunder med tilslutning primo 202 og ikrafttrædelse sommeren 202 havde mulighed for at indgå i et forpligtende udbud vedrørende kontormøbler. Bilag A punkt 4 til Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler indeholder en liste over de kunder, som har tilsluttet sig de forpligtende aftaler. Myndigheder, der har valgt at indgå i det forpligtende udbud, må ikke indkøbe de varer, der er omfattet af det forpligtende udbud, under nærværende Rammeaftale. Overlappet mellem den forpligtende aftale omfatter hovedsageligt Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler. På området for kontormøbler har Statens Indkøb indgået centralt forpligtende indkøbsaftaler for statslige myndigheder, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S Da nærværende udbuds delaftale Kontormøbler og delaftale 2 - Kantineog loungemøbler således til dels kan omfatte det af Statens Indkøbs indkøbsaftaler omfattede, gør SKI opmærksom på, at statslige myndigheder i medfør af cirkulære nr. 92 af har pligt til at anvende Statens Indkøbs indkøbsaftaler. Statslige myndigheder, som er kunder hos SKI, kan i henhold til de foreliggende regler derfor alene gøre brug af delaftale og 2 efter forudgående indhentet samtykke fra Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet. Statslige myndigheders brug af nærværende rammeaftale må derfor forventes at være begrænset og alene at ville omfatte varer, som ikke er omfattet af Statens Indkøbs indkøbsaftaler. Rammeaftalestrukturen er som følger: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler. Sortimentet omfatter følgende hovedproduktkategorier: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler: Delaftale omfatter indkøb af en bred vifte af kontorstole, arbejdsborde, reoler, skærmvægge, konferenceborde, konferencestole og tavler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler: Delaftale 2 omfatter indkøb af en bred vifte af barborde, barstole, kantineborde, kantinestole, loungemøbler og uderumsmøbler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler: Delaftale 3 omfatter indkøb af en bred vifte af plejemøbler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler: Delaftale 4 omfatter indkøb af en bred vifte af daginstitutionsmøbler. Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler: Delaftale 5 omfatter indkøb af en bred vifte undervisningsborde og reoler og undervisningsstole. Bilag E til hver delaftale indeholder en tilbudsliste, hvoraf det fremgår

63 hvilke varer der er omfattet af udbuddet. Det forventes at fordelingen af den anslåede samlede skønnede værdi, jf. VI.3, af indkøbene over 4 år på de 5 delaftaler fordeler sig med følgende andele: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler: 40 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler: 20 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler: 8 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler: 7 % Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler: 25 % Varigheden af delaftalerne er 4 år. Delaftaler kan opsiges uafhængigt. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af rammeaftalen, vil tildelingen af den enkelte ordre ske på følgende måde: Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale Kontormøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 2 Kantine- og loungemøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 3 Plejemøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 4 Daginstitutionsmøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftale 03.3 Møbler Delaftale 5 Undervisningsmøbler: På grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (direkte tildeling). Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af direkte tildeling. CPV: , , , Duba-B8 A/S Martin Bachsvej Bjerringbro EFG Bondo A/S Islevdalsvej Rødovre Flexform/Stolehuset A/S Unionsvej Køge Konsortiet Hass/Berg Gammel Køge Landevej Valby Flexform/Stolehuset Unionsvej Køge EFG Bondo A/S Islevdalsvej Rødovre Duba-B8 Martin Bachsvej 5 2

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 1 Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 2 Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SKI Rammeaftale møbler

SKI Rammeaftale møbler SKI Rammeaftale 03.13. møbler 2 Følgegruppe Selvejende institutioner Kommuner Regioner Haderslev Katedralskole Esbjerg Kommune Region Syddanmark CBS (Copenhagen Business School) Frederikshavn Kommune CVU

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Præsentation af Rammeaftale 03.13 - Møbler

Præsentation af Rammeaftale 03.13 - Møbler 10. juni 2014 1 Præsentation af Rammeaftale 03.13 - Møbler 11. Juni 2014 10. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 03.13 Baggrund Opfyldte behov Struktur og leverandører Anvendelse Sortiment overordnede

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune.

Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Levering og servicering af overtøj/erhvervsbeklædning til den udkørende hjemmepleje i Københavns Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37685920.aspx Ekstern udbuds ID 199725-2013

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12288-2012:text:da:html DK-Fredericia: Datalagring 2012/S 8-012288 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Direktiv

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere