Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Julemærkesamler Forening. Caritas"

Transkript

1 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 15 / Februar 2009

2 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37 E Højbjerg tlf / mobil Skype tlf.: peterflemmingnissen Hjemmeside: Næstformand: Erna Jacobsen Skt. Annagade Århus C. tlf Kasserer: Alice Bisgaard Ormslevvej 29, 1.tv Viby J. tlf Foreningens bankkonto: Nordea, Vesterbro Afd. Århus Reg.no: 2265 Konto: Mødested / Mødetider Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby Lokalcentret ligger 5 min. gang fra Viby Torv. Alle busforbindelser over Viby stopper på Viby Torv. Mødelokalet er på 1. sal der er elevator. Der er Caritas -skilt ved indgangen - ring 2 gange på klokken, så åbner vi. Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 Ansvarshavende udgiver: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Redaktion & layout:bestyrelsen Gengivelse fra bladet:kun med tilladelse fra Caritas 2

3 Siden sidst - orientering fra Bestyrelsen! Vi ønsker alle vore medlemmer et RIGTIGT GODT NYTÅR! Så skriver vi 2009, 5 mødeaftener ligger bag og endnu 3 samt vor store byttedag foran os i denne sæson. Første mødeaften d. 3. september viste og fortalte Kurt Henriksen om sine Aalborg samlinger. En bekræftelse på, at der er utallige måde at samle - og udbygge en samling - på. Foredraget af Ejnar Ettrup d. 1. oktober syntes vi flere skulle have glæde af, derfor er den gengivet på siderne 5 til 9. I november havde Jørgen Andresen ordet i Aftenens emne mit fødeår, og mon ikke nogen har fået blod på tanden, kun fantasien sætter grænser. Julemødet - hyggeligt og med god stemning som altid. Januar-mødet med afstemning og masser af nyheder på bordene. En god inspiration og ideer til måske nye samlinger. Se det vindende ark side 10. Vi vil kraftigt opfordre medlemmer, som endnu ikke har deltaget i vore mødeaftener - MØD OP ovenstående viser der sker virkelig noget! Ligeså på vor store byttedag, se programmet side 4. Tag gerne familien med! Der er altid noget godt og positivt at tage med hjem, det være sig mærker, viden og oplevelsen af fornøjeligt samvær. Her brænder ingen inde med en god vits. Vi opfordrer også til, at sende Bytte-Køb-Salg annoncer ind (til Peter Nissen). Måske sidder en anden samler med lige det du mangler. Med dette nummer af bladet medfølger indkaldelsen til vor generalforsamling onsdag d. 4. marts Vi vil gerne se så mange som muligt, og meget gerne med gode forslag og ideer til, at gøre vor forening endnu bedre. Bestyrelsen er lydhør husk vi er der for jeres skyld! På side 10 finder I et resume af aktiviteter for februar, marts, april. Bemærk tilføjelsen til aftenens program d.1. april. På gensyn Bestyrelsen Mød flittigt op, gør det til en god tradition! 3

4 Århus Julemærkesamler Forening Caritas indbyder alle julemærke interesserede til stort JULE MÆRKE BYTTE - DAG på Viby Bibliotek, Skanderborgvej Lørdag d. 28. marts 2009 Dørene åbnes kl. 10,00 Der serveres kaffe/the og rundstykker til alle indtil kl. 11,00 Hele dagen er der gratis kaffe og the på kanden. Der kan dagen igennem købes øl og sodavand samt kage til rimelige priser. Der vil ligeledes blive mulighed for at købe hjemmesmurte håndmadder til kr. 8,- pr. stk. Dagens Program: Udstilling: Det sjældne, ualmindelige og sjove. Auktion: Der bliver storauktion med spændende lots. Eftersyn fra kl.10,30 til 13,30 - auktionen starter kl. 14,00. Lotteri: Der bliver lotterier med fine præmier Mød op denne dag! Der vil blive annonceret i diverse aviser og blade, så der er lægges op til en spændende dag med andre julemærkesamlere. Kom alle mand og mød nye samlervenner - med godt humør, mancolister og masser af dubletter, så vi alle får en god dag! På gensyn! 4

5 Julemærkesanatoriet Kolding Fjord Foredrag ved Ejnar Ettrup i Julemærkesamlerforeningen Caritas 1. oktober 2008 Efter tilladelse til at udgive julemærker, blev der nedsat en komite til at skaffe klarhed over hvad de indsamlede penge skulle anvendes til. I en pressemeddelelse fra komiteen i Berlingske Tidende i december 1904, hed det at Efter nøje overvejelse have vi da mellem de forskellige formål, om hvilke der kunne være tale, som øjemed for indsamlingen valgt oprettelse af et sanatorium for brystsyge børn. Holbølls oprindelige plan var, at julemærkepengene skulle gå til et hitte børnehjem, men det projekt blev opgivet, især efter råd fra professor Leopold Meyer. Professor Meyer var gynækolog og professor i fødselsvidenskab og drev et omfattende lægevidenskabeligt forfatterskab. Han mente ikke at hittebørn var et stuerent filantropisk projekt. Hittebørn var oftest uægte børn, og altså resultatet af løsagtige forbindelser. Ved at hjælpe hittebørn ville man indirekte befordre ugifte kvinders usædelighed, og derved rokke ved ægteskabet og familiens situation som grundpiller i samfundet. Et sådant projekt kunne, uanset hvor påtrængende det end var, umuligt vinde almindelig anerkendelse og derved sælge julemærker. Beslutningen om oprettelsen af et sanatorium for tuberkuløse børn gjorde at man naturligvis måtte samarbejde med Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Foreningen var stiftet tilbage i Foreningen havde opført en række sanatorier, Silkeborg, Ry og Haslev i Skørping i Dertil kom en række kysthospitaler, som var finansieret ved salg af Høstblomsten. De mange sanatorier, som Nationalforeningen havde opført, var alle beregnet for voksne, så et børnesanatorium stod højt på ønskelisten. Derfor var julemærket en appelsin i deres turban. I maj måned 1905 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Julemærkekomiteen og Nationalforeningen. Julemærkekomiteen forpligtede sig til at opføre et tuberkulosesanatorium for børn. Når byggeriet stod færdigt, skulle ejendomsretten overdrages til Nationalforeningen, der i aftalen forpligtedes til at overtage driften. Herefter skulle alle forbindelser mellem komiteen og sanatoriet ophøre, dog ville komitemedlemmer blive tilbudt en plads i Nationalforeningen, for at bevare en vis forbindelse med sanatoriet. Komiteen skulle lede byggeriet, men valg af byggegrund, tegninger og inventar skulle godkendes af Nationalforeningen. Komiteen fik retten til at 5

6 navngive sanatoriet, der skulle være på mindst 100 senge. Det tilstræbtes at byggegrund og byggeplaner var på plads 1. december, byggeriet kunne komme i gang i foråret 1906 Var byggeriet ikke færdig senest med udgangen af 1909 ophørte Nationalforeningens forpligtigelse til at overtage driften. Disse tidsfrister fik senere stor betydning. Et andet punkt i aftale var, at Nationalforeningen gav tilsagn om, at den ikke ville bruge Julemærkesystemet til egne indsamlinger. Sanatoriet ville koste kr. Komiteen rådede kun over ca De resterende håbede man at kunne få, dels i statsstøtte efter Tuberkuloseloven af 1905 om støtte til tuberkuloseinstitutioner, der rejstes på privat initiativ og for privat indsamlede midler, og desuden ville der komme penge ind fra salg af julemærker i de mellemliggende fem år indtil Alt gik planmæssigt. Ved et fællesmøde den 6. december 1905 kunne Julemærkekomiteens formand, departementschef Jerichow, præsentere Nationalforeningen for en byggegrund ved Louisehøj på 20 hektar, beliggende 4 km. Fra Kolding, på nordsiden af Kolding fjord. Byggegrunden blev straks godkendt, men herefter gik alt i stå. Først i maj 1907 blev der afholdt et møde mellem Jerichow og Nationalforeningens arkitekt Bernhard Ingemann samt ingeniør Jess Jensen. Set ud fra et lægeligt synspunkt var grunden fortrinlig, men det kuperede terræn og jordbundsforholdene gav store vanskeligheder for byggeriet, som ville blive besværligt og bekosteligt. Samtidig udvidedes planerne til 124 pladser. I efteråret 1907 var planerne så konkrete, at man kunne søge om statstilskud på efter tuberkuloseloven. Kort efter udbrød der strid i komiteen om byggeriets størrelse og om det blev alt for dyrt i forhold til den oprindelige plan og om julemærkepengene endnu 3 4 år skulle gå til Kolding-projektet. Prisen var nu steget til Byggeriet gik i gang. Som det så ofte går med store projekter opstd der forsinkelser. Årsagen var bl.a. de vanskelige terrænforhold, dårlige vejforhold, og to strejker blandt arbejdsmændene i foråret 1909 og 6 ugers arbejdsstandsning i foråret 1910 som følge af lockout på arbejdsmarkedet, og endnu en mindre strejke i juli Der var planer om en storstilet indvielsesfest i oktober 1910 med deltagelse af kongen og hele rigsdagen. Indvielsesfesten blev dog ikke til noget. Rejsegildet holdtes den 27. juli 1910 og først i løbet af sommeren 1911 var byggeriet færdigt. Resultatet var en arkitektonisk pragtbygning. Gennemført kvalitetsbyggeri, harmonisk indplaceret i landskabet. Et palads med tårnlignende midterparti, høje vinduer, søjler og piller, højt til loftet og masser af lys. Det var en nærmest abnorm kontrast mellem bygninger og til 6

7 den elendighed, som patienterne kom fra. Julemærkesanatoriet blev taget i brug i begyndelsen af august 1911, uden nogen større festivitas, på grund af den voldsomme kritik. Prisen på byggeriet blev lidt over én million kr. Efter lange og seje forhandlinger mellem Julemærkekomiteen og Nationalforeningen, bl.a. om tidsoverskridelsen og om overtagelse af lån, blev byggeriet overdraget til Nationalforeningen den 14. dec Kritikken. Efterhånden som byggeriet skred frem, skred også byggeomkostningerne. Der rejste sig en voldsom offentlig kritik, hvor også udenforstående følte sig kaldet til at bidrage med indlæg. Det førte til at kommissionens kritik rettede sig mod følgende punkter: Jord- og terrænforholdene var dårlige til det pågældende byggeri. Der blev sagt, at der blev bygget mere under jorden end over. Der var kun tænkt på at skabe en mønsteranstalt, uden hensyntagen til det økonomiske. Der manglede en plan for byggeriet. Der manglede overslag over udgifterne og der manglede sagkundskab. Kritikken havde næppe været så voldsomt, hvis man havde kunnet forudse, at der på julemærkesanatoriet gennem det følgende halve århundrede ville blive behandlet over tuberkuløse børn, og at helbredelsesprocenten ville blive omkring 85%. Det var resultatet, da tuberkulosen omkring 1960 på det nærmeste var udryddet i Danmark. I 1960 blev bygningerne overtaget af Åndssvageforsorgen i Vejle Amt. Fra 1983 til 1987 stod de fleste af bygningerne tomme, indtil syge- og hjemmesygeplejerskernes ejendomsselskab købte dem, med henblik på at renovere de fredede bygninger og omdanne dem til et moderne hotel- og konferencecenter. Den 1. maj 1990 var arbejdet færdigt og ejendommen 7

8 åbnede under navnet Hotel Koldingfjord. Siden år 2000 har hotellet været en del af Radisson SAS-hotelkæden. I 1917 blev der opført 2 pavilloner lidt fra selve sanatoriet. Disse var til behandling af børn fra 0 til 4 år. Sanatoriets kapacitet var hermed på 185 pladser. Pavillonerne blev i 1999 indrettet til at rumme Dansk Sygeplejehistorisk Museum der viser historien, om sygeplejens udvikling i Danmark gennem de sidste hundrede år, herunder også tuberkulosens bekæmpelse bandt børn. Under min research besøgte jeg hotellet og Dansk Sygeplejehistorisk Museum, og blev begge steder mødt med en overordentlig velvilje og imødekommende venlighed. På museet fortalte en engageret kustode, at museet for nylig havde haft besøg af en ældre dame - der fortalte, at hun havde været patient på småbørnsafdelingen. Da hun videre i behandlingsforløbet blev overflyttet til selve sanatoriet, var hendes klareste erindring, at man glemte hendes bamse. Jeg kan varmt anbefale at besøge museet og at gå en tur på de brede stier forbi hotellet langs Kolding fjord og nyde den smukke natur. Ejnar Ettrup Kildehenvisning: Julemærket til gavn for børn Julemærkefonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum & Radisson SAS Koldingfjord Hotel 8

9 Denne bygning indeholder Dansk Sygeplejehistorisk Museum Luftfoto:Museet ses til venstre - den tidligere børneafdeling 0 til 4 år. 9

10 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Mødeplan og aktiviteter Forår 2009 Onsdag d. 4. februar 2009 Denne aften sætter Sarah Petersson Focus på Island Auktion, lotteri og kaffebord. Onsdag d. 4. marts 2009 Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til aktiviteter i sæson Efter generalforsamlingen sæsonens 2. bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie, til en værdi af kr. 20,-. Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet. Onsdag d. 1. april 2009 Medlemmerne rydder op. Ned i gemmerne og find poser, pakker, plancher, album o.l., hver til en salgspris på kr. 20,-. Jo flere der indleverer, jo større rivegilde. Afleveres ved mødestart el. senest kl.19,10. Bem.: Højest 5 pakker pr. medlem. Kl.20 starter salget! Bemærk: Jørgen Andresen vil fortælle os om Varianter på julemærker. Auktion, lotteri og kaffebord. Lørdag d. 28. marts 2009 Afholder vi vores store byttedag! SE programmet side 4 Auktionsmateriale til byttedagen: Kun for medlemmer, modtages meget gerne! Indlevering senest 7. marts til Peter Nissen eller Alice Bisgaard, her fås også omslag og indleveringslister. Oplysninger om udgivelser 2008: I alt18 landsdækkende og 79 lokale danske udgivere Følgende er usikre, svar fra udgiver mangler:næsby & Svogerslev. Følgende er ophørt:birkerød, Morsø, Skarild-Karstofte og Skive Pigegarde Årets Mærke 2008 Afstemningen på mødet den 7. januar gav følgende resultat: 1. Plads til Vordingborg DDS delt 2. og 3. plads til Odder Velgørenhed og Vejgaard Lions (Aalborg). 10

11 Søges:Kort eller breve med stempelbundet julemærke fra Århus Y s Mens alle årgange og Ebeltoft alle år efter Kurt Henriksen tlf Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk. Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte! Peter Nissen tlf Mobil Mail: Hjemmeside: Søges: Cencurerede julekort eller julebreve fra Ting der kan bruges til samling om 1944 mit fødeår. Hanne Andersen tlf Søges: Kort / breve / andet med julemærker, samt julemærker stemplet med tydeligt bynavn og dato. Alle årgange har interesse! Jørgen Andresen tlf Søges: DK-julekort 1951/50 (stempelbundet). God pris kan påregnes! Fanø 1995 ark el. arkrest. Helark: Åland, Sverige 1915, 45 & 63/sort skrift. Dansk Vestindien ARK: 1907,1912,1914, kort og breve m. julemærker. Island Thorvaldsen:r Kort eller breve med julemærker. Islandske lokale områder helark, kort eller breve købes. Sarah Petersson tlf Hjemmeside: Bemærk! Udvalgssendinger: Efter medlemmernes ønske vil udvalgssendinger, så vidt muligt, kunne gennemses på mødeaftnerne, skulle nogle medlemmer have ønske om at få dem tilsendt, kan dette ske ved henvendelse til Formanden! Auktion: Indlevering til auktion kan ske på mødeaften senest kl Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og indleveringsliste som fås hos Alice Bisgaard. Kontingent: Årskontingentet for A-medlemmer kr. 70,- / B-medlemmer kr. 30,-. Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår ½ pris! 11

12 Christmas Seal Carrier Julemærkepostbudet v. Sarah Petersson Eneste specialforretning i Europa med Jule-& velgørenhedsmærker! Speciale:Skandinavien & Dansk Vestindien Agentur:Virgin Islands Children s Seal Fund, Inc. Altid frisk med et godt tilbud! Abonnement på nyheder kan tegnes. Ring, mail eller skriv efter gratis tilbudsliste - det betaler sig! P.O.Box 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45) Homepage: Bedre samlinger af julemærker, julekort og mærkater købes! God pris for sjældenheder og god kvalitet!

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 30-års Jubilæum 1981-2011 Nr. 20 / August 2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 24 / August 2013 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer: Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

KOLDINGFJORD 100 ÅR 1911-2011

KOLDINGFJORD 100 ÅR 1911-2011 KOLDINGFJORD 100 ÅR 1911-2011 FRA JULEMÆRKESANATORIUM TIL INTERNATIONALT HOTEL 06 KOLDINGFJORD 100 ÅR INDHOLD Forord.......................................... 08 Forfatterens forord.... 11 Posthornet på

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2011 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS GIRO: 225-6819 www.postens-mf.dk Nr. 5 September 2013 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00 40 formand@postens-mf.dk Næstformand:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Egebladet NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Læs om: Så gik. Kim Lander fra GO. P-vagter vedtaget i Ballerup. Endnu en butik lukker. Frisør butikken Chagall lukker ved udgangen af april i år. Det er den 3. butik

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Med denne mail modtager i årets sidste nyhedsbrev. Der har været storm/orkan to gange siden sidste nyhedsbrev, forhåbentlig

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (5)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 12 ASF-Dansk Folkehjælp... 14 Lokalrådet... 16 Idrætsforeningen... 18 Pensionistforeningen...

Læs mere

Montebellos Vennekreds

Montebellos Vennekreds Montebellos Vennekreds Gavekort Carstens Corner Jubilæum Nr. 29 December 2013 1 Kære medlemmer - og læsere af Montebello bladet Det, vi fortjener?!? Når disse linjer læses, har vi fået de politikere (i

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia FREMTIDEN NR 3 Fremtiden3 - Årsrapport 2009 Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia Indhold Formandens beretning... 3 Kalender 1 halvår... 4 Kalender 2 halvår... 5 Genopåbning af ungdomsforeningen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere