Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Julemærkesamler Forening. Caritas"

Transkript

1 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007

2 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37 E Højbjerg tlf / mobil Skype tlf.: peterflemmingnissen Hjemmeside: Næstformand: Erna Jacobsen Skt. Annagade Århus C. tlf Kasserer: Alice Bisgaard Ormslevvej 29, 1.tv Viby J. tlf Foreningens bankkonto: Nordea, Vesterbro Afd. Århus Reg.no: 2265 Konto: Mødested / Mødetider Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby Lokalcentret ligger 5 min. gang fra Viby Torv. Alle busforbindelser over Viby stopper på Viby Torv. Mødelokalet er på 1. sal der er elevator. Der er Caritas -skilt ved indgangen - ring 2 gange på klokken, så åbner vi. Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 Ansvarshavende udgiver: Århus Julemærkesamler Forening Redaktion & layout: Bestyrelsen 2

3 Siden sidst - orientering fra Bestyrelsen! Så byder vi velkommen til endnu en ny sæson i vor forening! Sommeren går på hæld, en sommer hvor der har været mange regnvejrsdage til at pusle med hobbyen. På mødet i febr. havde Jørgen Andreasen et spændende indslag om Julepost frem til og med 1. julemærke marts afholdt vi vores generalforsamling se beretning og regnskab på siderne 7, 8 og 9. Den 4. april havde vi rivegilde efter lidt nye regler. Alt blev solgt. Der har på møderne været flere morsomme indslag fra medlemmerne, bl. a. Kurt Henriksen der havde brugt medlemsbeviset fra Caritas som pas til at komme med SAS til København. 21. april havde vi endnu en vellykket byttedag. Se billede side 8. Der var stor interesse for både udstilling og auktionen. Udstillingen viste bl.a. Kirkens Korshærs 10 første årg. ( ) i helark virkelig sjældenheder. Protestmærkerne fra Vestindien i helark og sjældne ark fra Island. Omtale i dagblade og på nettet lokkede flere ikke medlemmer til at møde op, det gav foreningen 4 nye medlemmer, som vi glæder os til at se fremover. Nye medlemmer indmeldt i 2. halvår, betaler første kontingent 1. januar det følgende år. Vi opfordrer endnu engang medlemmerne til at møde op - specielt at slutte op om den store byttedag. Vi lægger alle kræfter i, at alle kan gå hjem med gode oplevelser. Prøv at skaffe flere medlemmer! Der kan forventes en præmie for hvert nytegnet medlemskab, det udleveres når 1. kontingent er betalt. Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 27. oktober Byttedag i Aalborg se program side november Frimærker i Forum 2. december Julemærkemarch: Gå for en god sag! Startsteder og tidspunkter spørg på Posthusene! Mød flittigt op, gør det til en god tradition! På gensyn Bestyrelsen 3

4 Til orientering! Mange har været i tvivl om hvordan man ser forskellen på det originale 1904 og nytrykket Vi forsøger her at vise den tydeligste forskel som findes i øverste venstre blomst. Streg går kun ¾ del gennem blomsterblad 1904/40 perforeret Udsnit af 1940 typen Streg går helt igennem blomsterblad Udsnit af original 1904 org. alm. perf org. savtakket <<<<< 1904/40 ut.skala u.portræt >>>>> 4

5 Forstørrelser af 1904 udkast lille format findes i 2 typer i 5 farver Kun ganske få sæt kendes! Original måler 2,1x2,6 cm Skraveret bundmønster med tæt bundmønster Bemærk portræt: Viser højre kind i modsætning til private prøvetryk venstre kind (7 forskellige) alle disse 7 med skraveret bundmønster 5

6 Sommerens fund af Jørgen Andresen Brevkort med utakket julemærke 1904 Fint stemplet afsendt Silkeborg 6

7 Referat fra Generalforsamlingen i Århus Julemærkesamler Forening Caritas 7. marts Til stede er 12 medlemmer. Referent: Peter Nissen Velkomst ved formand Peter Nissen Ad.pkt.1: Valg af dirigent: Leif Nielsen blev enstemmigt valgt Ad.pkt.2: Formandens beretning: Året 2006 har været et godt og stabilt år i foreningen. Efter fornyelsen af kontingentet for 2007 er der pr medlemmer på trods af 1 dødsfald, 1 medlem er flyttet, 1 udmeldt på grund af sygdom. Vi håber på en fortsat stille og rolig opadgående udvikling i medlemstallet. Fremmøde på de 8 mødeaftener: 110 (4 mere end året før). På byttemødet den havde vi en helt fantastisk udstilling af meget store sjældenheder. Byttemødet blev godt besøgt fra blandt andet Aalborg og Værløse, men på grund af busstrejke her i Århus, var der desværre ikke så mange Århus folk, som vi kunne ønske os. Året 2006 var jubilæums år, 25-års, som vi fejrede på det først møde den Foreningen var blandt andet vært med et veldækket bord med smørrebrød, vin, øl, kaffe, te, jubilæumskringle m.v.. Vi har i foreningen haft flere foredrag og små spontane indlæg på vores mødeaftener. Jørgen Andresen, Ejnar Ettrup og Sarah Petersson med flere, har tit og ofte krydret vore mødeaftner med foredrag, små og store indlæg og ikke mindst, det gode humør, der er med til at gøre møderne til en positiv oplevelse. - Mange tak for det! Vi har holdt 1 bestyrelses møde i sommeren 2006, resten er ordnet pr. adskillige telefon opkald og mails. En stor tak skal lyde til Sarah som den altid utrættelige indpisker, kommer med mange gode idéer, leverer mange gode auktioner mv. mange tak for det! En stor tak skal også lyde til Alice, vores finansminister, som er rigtig god til at holde styr på klubbens penge og leverandør af altid god kaffe og brød på mødeaftnerne mange tak for det! Endelig skal der lyde en tak til jer, der har bidraget med et eller flere indlæg i bladet, jeg kan nævne Sarah Petersson, Jørgen Andresen og Kim Vilhelmsen, Værløse med flere. Mange tak for det! Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse. Peter Nissen fortsættes >>>>> 7

8 Ad.pkt.3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: Alice har igen fremlagt et godt foreningsregnskab, som naturligvis blev enstemmigt vedtaget. Ad.pkt.4: Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2008 A-medlem kr.70,- og B-medlem kr.30,- Godkendt uændret. Nye forslag til behandling: Der var ikke indkommet behandling til dette punkt. nye forslag til Ad.pkt.5: Valg af bestyrelse og suppleant: På valg er: Næstformand Svend Aage Iversen (ønsker ikke genvalg) Erna Jacobsen blev nyvalgt næstformand. Ad.pkt.6: Valg af revisor og suppleant: På valg er: 2. revisor: Betty Sørensen modtager genvalg og blev valgt. Ad.pkt.7: Eventuelt: Peter Nissen takkede Svend Aage Iversen for hans indsats, som formand og næstformand i klubben. Svend Åge og andre stærke kræfter, var med til at redde klubben fra lukning. Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Billede fra byttedagen 21. april 2007 lotteriet råbes op. 8

9 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Resultatopgørelse for Året Indgående kontingenter Lotteri m.v præmier m.v kaffe, brød m.v Porto bladet Kontorartikler Gaver Annonce Jubilæumsudgifter 559 Diverse Udstillingrammer Resultat BALANCE PR Aktiver Kassebeholdning 25 3 Nordea, Vesterbro afd.: Konto nr Aktiver i alt Passiver Forudbetalte kontingenter Egenkapital: Saldo pr Årets resultat Passiver i alt

10 Møder og aktiviteter i Århus Julemærkesamler Forening Caritas september 2007 Foredrag: Bente Ryolf fra Århus Røde Kors kommer og fortæller om det lokale arbejde. Auktion, lotteri. Kaffebordet er denne aften gratis. BEM.: Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle mødeaftener kun kr. 5,- pr. person. Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften! Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! 3. oktober 2007 Aftenens emne v. Jørgen Andresen. Noget om Holbøll Har du fundet noget spændende i sommerens løb det hører vi gerne om! Auktion, lotteri og kaffebord. 7. november 2007 Aftenens emne v. Preben Balleby. Preben går meget op i formål, baggrund og personer bag udgivelserne, det skal nok blive interessant. Auktion, lotteri og kaffebord. 5. december 2007 Juleafslutning: Denne aften tager man familien med! Vi skal sammen skabe julestemning, snakke, synge og spiller banko. Hver deltager bedes medbringe en lille julegave til bankospillet, værdi kr.20,-. Der sælges et lotteri og der bliver mulighed for at se eller købe de nye mærker Æbleskiver og godter serveres til kaffen her er foreningen vært! 2. januar 2008 Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2007 og holder afstemning om Årets mærke 2007 der vil være 1., 2. og 3. præmier. Auktion, lotteri og kaffebord. 6. februar 2008 Vi ser på verdenssamling 3. og sidste del. Der bliver nok, som de 2 tidligere gange, en god snak og studier af ofte fremmedartede mærker. Auktion, lotteri og kaffebord. 10

11 5. marts 2008 Generalforsamling: Kom og vær medbestemmende. Forslag til aktiviteter i sæson er meget velkommen. Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie til en værdi af kr. 20,-. Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet. 2. april 2008 Medlemmerne rydder op. Ned i gemmerne, jo flere der indleverer, jo større rivegilde. Senest kl.19,10 kan afleveres poser, pakker, plancher, album o.l., hver til en salgspris på kr. 20,-. Bem.: Højest 5 pr. medlem. Præcist kl.20 starter salget efter først til mølle princippet. Vi ser gerne små indlæg fra medlemmerne, en spændende samling du gerne vil vise eller andet! Auktion, lotteri og kaffebord. Mødetid: Alle aftener startes kl.19 og slutter senest kl.23 Mødested: Lokalcentrets lokaler 1.sal. (der er elevator) Kongsgårdsvej 6, Viby. Ved Caritas skilt ring 2 gange på klokken, så åbner vi. Lørdag d. 29. marts 2008 Stort byttemøde på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, (nærviby Torv) Igen inviteres alle jule-og velgørenhedsmærke interesserede fra ind- og udland til træf i Århus. Der bliver udstilling, storauktion, lotteri, køb/salg/bytte og god tid til en snak med nye samlervenner. Nærmere program udsendes senere men noter datoen allerede nu: Lørdag d. 29. marts

12 AKTIVITETSOVERSIGT SÆSONSTART: Torsdag Kl. 19,00 er dørene åbne til vor mødelokale. 13. sep. Kl. 19,30 byder formanden velkommen og giver en kort orientering om hvad 2007 der er sket i sommerens løb. Auktion, lotteri & bytning. Torsdag Aftenen byder på masser af tid til bytning + lotteri. 11. okt. ABSOLUT sidste frist for indlevering af auktionslot til byttedagen Aftenens emne. Jørgen Andresen Byttedag: Se nærmere omtale af byttedagen i programmet. Lørdag Husk sidste frist for indlevering af materiale er 11. okt okt Torsdag Husk tilmelding og betaling til JULEMÆRKEMARCHEN, sidste frist 8. nov Nu er de første nyheder kommet. 8. nov. Sidste frist for tilmelding og betaling til JULEMÆRKEMARCHEN, er i aften Auktion, lotteri & bytning. JULEMÆRKEMARCH NR. 31. Søndag HUSK AT TILMELDE JER, så vi IGEN kan sætte ny rekord. 2. dec. Mødetid og sted: Inden kl. 8,45 ved Hovedpostkontoret, Postmestervej 1, 2007 Aalborg JULEAFSLUTNING: Tag din familie og det gode humør med til en rigtig Torsdag JULEHYGGEAFTEN m/sang bankospil & lotteri m.m. 13. dec. Program herom vil tilgå primo december Hver deltager medbringer en lille pakke (værdi 20 kr. pr. pakke). Torsdag De sidste nyheder skulle nu være kommet. 10. jan. Auktion, lotteri & bytning Torsdag Aftenens emne: Kurt Henriksen 14. feb. Lotteri & bytning GENERALFORSAMLING: Torsdag Skriftlig indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt 4 uger før. 13. marts Mød op denne aften og vær medbestemmende om NJF`s fremtidige virke Auktion, lotteri & bytning. Sæsonafslutning: Afslutning af den gennemgående konkurrence og præmie uddeling. Torsdag Bankospil, lotteri & bytning. 10. april Der medbringes en lille pakke (værdi 20 kr. pr. pakke) Den nye sæson starter den 11. september " GOD SOMMER " 12

13 Stort byttemøde lørdag den 27. oktober 2007 På Vejgård Bibliotek Hadsundvej 35 Aalborg. Som traditionen byder, vil det igen i år, være en stor glæde, at se vennerne fra de andre julemærkesamlerforeninger, foruden alle vore egne medlemmer og alle der i øvrigt er interesseret i julemærker. Mødet starter kl. 10,00 NJF er vært ved en kop kaffe til alle fremmødte inden kl. 11,00. Der kan hele dagen købes: kaffe the brød øl og vand. Den store auktion starter kl. 14,00 Eftersyn fra kl. 10,00 til kl. ca. 13,30 Vi laver en lille udstilling, ligesom der dagen igennem bliver solgt lotteri med mange gode præmier. MØD OP TIL DENNE DAG MED TASKEN FULD AF JULEMÆRKER. DER KAN BESTILLES: 1. KINESISK FORÅRSRULLE M/ POMMESFRITES kr. 36,00 2. ½ GRILL KYLLING M/ POMMESFRITES kr. 38,00 BESTILLING: Senest den 23. oktober til: Kurt Henriksen tlf eller Ole Kristensen tlf

14 Sæsonplan Efteråret 2007: Ons : Sæsonstart med fremlæggelse af Sommerens fund. Alle fremmødte opfordres til at medbringe interessant og nyt julemærkemateriale. Ons : Besøg af Theis Jørgensen, fra Frimærkebutikken, der medbringer et stort udvalg af Julemærker. samt auktion med julemærker indleveret af medlemmerne. Ons : Præsentation af årets julemærke, samt auktion. Søn : Vi deltager på årets julemærkemarch fra Syvstjerneskolen i Værløse fra kl (familie og venner med børn og børnebørn samt hunde er velkomne) Ons : Juleafslutning med bankospil, tag familien med. (tilmelding nødvendig) Foråret 2008: Ons : Foredrag, samt auktion. Ons : Afstemning om Det smukkeste julemærke indleveret af medlemmerne. Ons : Ordinær generalforsamling (Kun for medlemmer) Ons : Sæsonafslutning med foredrag, samt auktion. Formand: Kim Vilhelmsen, Højlundshusene 66, 3500 Værløse. Tlf Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den første onsdag i hver måned, fra september til april. Sted: Satelitten, 1.sal, lokale 1.Bymidten 46, 3500 Værløse. Satelitten ligger ved siden af hovedbiblioteket. (Tæt ved Værløse Station). Mødetid: kl Der er mange fordele også ved et passivt medlemskab! Foreningen har sin egen hjemmeside: hvor medlemmerne kan logge sig ind og deltage aktivt. Alle medlemmer modtager foruden Sfk-bladet også et spændende medlemsblad. Samler du også på Julemærker? - Så kig forbi Værløse og se om det er noget for dig! Eller gå ind på vores hjemmeside: 14

15 Kuvert fra USA med Holbøll på bagside Af Kim Vilhelmsen Jeg har gennem flere år søgt efter en frankeret kuvert afsendt fra USA i julen 1938, frankeret med korrekt porto, samt med julemærket med Holbøll s portræt. Det er nu lykkedes, kuverten er afsendt fra Californien den 9 dec.1938 til en Revisor i Horsens. Frankeret med julemærket på bagsiden uden stempel af nogen art. Jeg så nu helst at julemærket også var bundet til kuverten med et flot stempel, så jagten går videre. 15

16 Julehilsen først læst 58 år efter af den blev afsendt fra Danmark Af Kim Vilhelmsen Forsiden af kuvert sendt til soldat i Tyskland Julen 1949 afsendte Anne-Lise Einsted fra Hellerup en julehilsen til Chr. Kragelund i Den Amerikanske hær i Tyskland. Brevet blev videresendt mange gange via det amerikanske postvæsen i Tyskland. Kuverten er overfrankeret med datostempler der viser postvæsnet ihærdige søgen efter modtageren. Men i febr.1950 sendes brevet retur til afsenderen i Danmark, der sender brevet uåbnet videre i julen 1950 til en adresse i Løkken, med følgende påtegning på bagsiden: Jeg syntes, det er saa flot ud med alle disse stempler, at du skal ha det igen. fortsættes>>>> 16

17 Adressen er nu: Fru Krista Kraglund i Løkken. Om det betyder at soldaten er kommet hjem eller er blevet i udlandet vides ikke. Kuverten har ikke været åbnet siden den blev afsendt i Af hensyn til læserne og min egen nysgerrighed har jeg forsigtigt åbnede kuverten og læst indholdet af julekortet. Bagsiden af kuvert sendt til soldat i U.S.Army Tyskland Af indholdet fremgår det at afsenderen ikke har hørt noget nyt fra modtageren i længere tid, og spørger om N.Chr. mon er blevet forlovet nede i Tyskland? Kortets forside >>>>>>>>>> 17

18 Sommerens fund. af Kim Vilhelmsen Et af de store samtaleemner ved sæsonstart er Sommerens fund. Hvad har medlemmerne mon fundet siden sidst, på loppemarkeder, hos venner og bekendte samt i skabe eller skuffer? Det er altid spændende at møde op til det første medlemsmøde! Nedenstående er mit bud på sommerens fund. Besvarelse på julekryds blev beskadiget hos Post Danmark. Under postbesørgelsen på Københavns Postcenter blev en besvarelse afsendt til Billed Bladet ufrivilligt trukket ud af lodtrækningen om en ekstra julegave. Kuverten er frankeret med Rosenborg 4.75 samt årets julemærke i parstykke Bemærk kontorstemplet:københavns Postcenter 20 Nov Beskadiget under postbesørgelsen. 18

19 Medlemsannoncer - KØB SALG BYTTE Alle medlemmer kan indsende annoncer som medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang! Søges: Sverige følgende: Utakket enk. mrk.: 1915, 17, 23, 34-38, Skalatryk sæt: 1923, 34, blokke: 1930, 33, 34, 63. Kort eller brev med julemærke 1945 og Kurt Henriksen tlf Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk. Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte! Peter Nissen tlf Nyhed: Se hjemmeside salg/bytte: Søges: Censurerede julekort eller julebreve fra Ting der kan bruges til samling om 1944 mit fødeår. Hanne Andersen tlf Søges: DK-julekort 1951/50 (stempelbundet). God pris kan påregnes! Fanø 1995 ark el. arkrest. Helark: Åland, Sverige 1915, 45 & 63/sort skrift. Danmark 1960, 62, 63. Sydslesvig 1960, 64. Færøerne 94, 96. Grønland 92 samt islandske lokal- områder købes. Sarah Petersson tlf Hjemmeside: Bemærk! Udvalgssendinger: Efter medlemmernes ønske vil udvalgssendinger, så vidt muligt, kunne gennemses på mødeaftnerne, skulle nogle medlemmer have ønske om at få dem tilsendt, kan dette ske ved henvendelse til Formanden! Auktion: Indlevering til auktion kan ske på mødeaften senest kl Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og indleveringsliste som fås hos Alice Bisgaard. Kontingent: Årskontingentet for A-medlemmer kr. 70,- / B-medlemmer kr. 30,-. Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår ½ pris! 19

20 Christmas Seal Carrier Julemærkepostbudet v. Sarah Petersson Eneste specialforretning i Europa med Jule-& velgørenhedsmærker! Speciale:Skandinavien & Dansk Vestindien Agentur:Virgin Islands Children s Seal Fund, Inc. samt Norges Røde Kors Filateliafdeling A/S Altid frisk med et godt tilbud! Abonnement på nyheder kan tegnes. Ring, mail eller skriv efter gratis tilbudsliste - det betaler sig! P.O.Box 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45) Homepage: Bedre samlinger af julemærker, julekort og mærkater købes! God pris for sjældenheder og god kvalitet!

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 6 November 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013 Nov. - dec. 2013 Nors - Tved Tidende 6. udg. - årg.9 Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved 16.11.13 Indledning Så er vi på vej mod mørkere tider, men flot ser naturen ud lige

Læs mere

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 21. årgang år 2007

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 21. årgang år 2007 FARRE fælles NYT Nr. 4 21. årgang år 2007 december januar februar Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere