FRISK LUFT TIL BOLIGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRISK LUFT TIL BOLIGEN"

Transkript

1 FRISK LUFT TIL BOLIGEN Ventilation for den moderne bolig 096MV 110 MV 145 MV

2 VALLOX BOLIGVENTILATION VALLOX BOLIGVENTILATION Intelligente og energieffektive ventilationsløsninger beskytter din bolig. Renovering eller nybyg? boligventilation dækker hele spektret og er din garant for et godt indeklima. Hvorfor er ventilation vigtig? 1. Ventilation sænker luftfugtigheden i din bolig. En familie på 4 afgiver dagligt 7-10 liter vanddamp fra eks. madlavning, opvask, tøjvask mv. 2. Ventilation reducerer CO 2 indholdet i din bolig. Luft med højt CO 2 indhold resulterer i træthed, hovedpine og generel utilpashed. 3. Ventilation renser luften for partikler fra eks. byggematerialer, møbler mv. 4. Ventilation sikrer frisk, renset og tempereret luft i hele din bolig To sovende personer afgiver ved ca. 7 timers søvn op til 800 gram vanddamp og øger CO 2 indholdet betydeligt. En høj luftfugtighed og kondensdannelse over længere tid giver grobund for råd og svampeangreb. Ventilation gavner derfor både dig og din bolig. Udeluft Afkast Tilluft Fraluft Godt indeklima, uden træk- og støjgener Grøn, energibesparende boligventilation Energibesparende og effektiv; et ventilationsanlæg sikrer dig et sundt indeklima med lave driftsomkostninger. For at sikre den højeste luftkvalitet til boligen fi ltreres luften, der blæses ind i boligen. Pollen og andre partikler bortfi ltreres, hvilket også minimerer behovet for rengøring af kanalsystemet. Godt indeklima skal ikke kunne høres. Tilstrækkelige og effektive lyddæmpere er en forudsætning for et støjsvagt og velfungerende ventilationssystem. lavenergi ventilationsløsninger bygger på mere end 40 års erfaring og overholder krav iht. BR10 og DS447. Følgende faktorer er vigtige for kvaliteten af boligens indeklima: temperatur, luftkvalitet, luftfugtighed, varmegenvinding mv. Genvind varmen - løsninger er energieffektive. Ventilationsaggregater fra leveres med effektive modstrømsvekslere med virkningsgrad på mere end 80% og EC ventilatorer med lavt energiforbrug. ventilationsløsninger leveres med avanceret varmegenvindingssystem. Om vinteren genvindes varmen fra fraluften til at opvarme den kolde udeluft, inden den blæses ind i boligen, alternativt via en eftervarmefl ade. Om sommeren, hvor det er varmere udenfor er det ikke nødvendigt at opvarme luften, der derfor ledes udenom varmeveksleren via et bypass spjæld. 2

3 Separat tilsluttet emhætte Ventilation styres via grundudsugning i køkkenet. Blue Sky ventilationsslange Fleksibel ventilationsslange, der føres enkelt i bygningsrammen. Ved at føre slangen under dampspærren øges tæthed af boligen, ligesom luften ikke afkøles om vinteren eller opvarmes om sommeren. Aggregat EC ventilatorer med lavt energiforbrug (SEL) Avanceret varmegenvinding og mikroprocessorstyret MC vinterfunktion. Effektive fi ltre med minimalt tryktab Lyddæmpere Lydsvag ventilation sikres blandt andet af tilstrækkelige og effektive lyddæmpere. CO 2 sensor Ventilationen kan øges/ sænkes iht. det målte CO 2 indhold i boligen. Luftfugtighedssensor Ventilationen øges/sænkes automatisk iht. den målte luftfugtighed i boligens vådrum. Solvarme Korrekt placerede vinduer minimerer behovet for køling. VALLOX BOLIGVENTILATION Det anbefales at udskifte fi ltre, hver gang der skiftes til sommer eller vintertid. MLV jordvarmefl ade for opvarmning om vinteren og køling om sommeren. Automatisk bypass af varmeveksler. Mulighed for at forcere ventilationen om natten for køling. 8 Pejse/booster funktion Pejsefunktionen skaber et kortvarigt overtryk i boligen, hvilket gør det lettere at tænde op i pejsen Effektiv ventilation beskytter boligen mod fugtskader Intelligente sensorer sikrer et sundt indeklima To sovende personer afgiver ved ca. 7 timers søvn op til 800 gram vanddamp, øger CO 2 indholdet med op til 200 liter og afgiver op mod W varme pr. time. En høj luftfugtighed ( 80%) og kondensdannelse over længere tid giver grobund for råd og svampeangreb. Luftfugtigheden bør holdes nede for at minimere fugtskader på bygningen og udgør desuden en sundhedsrisiko, da råd og svamp kan resultere i astma og allergi. Et effektivt ventilationsanlæg med modstrømsveksler bortleder fugt, CO 2 og lugte uden risiko for overførsel til tilluften, der ledes ind i boligen. Behovstyret ventilation sikres vha. sensorer for hhv. luftfugtighed og CO 2. Med sensorer tilsluttet ventilationssystemet reguleres ventilationen iht. indstillede værdier og sikrer et optimalt indeklima i boligen hele tiden. Når du energirenoverer din bolig, er etablering af ventilation en naturlig investering i din boligs og families sundhed. 3

4 AUTOMATIK/STYRINGER LET SOM EN LEG Ved at vælge en ventilationsløsning sikres du et godt og sundt indeklima uden besværligheder. Automatisk reguleret ventilation gør det legende let. Alt hvad du skal gøre er at udskifte fi ltre, og selv dét giver anlægget besked om. Når du vælger et ventilationsanlæg fra får du et anlæg, der er udviklet til de nordiske klimaforhold. tilbyder fuldautomatiske såvel som manuelt regulerbare løsninger i højeste kvalitet. Automatisk styret ventilation iht. luftfugtighed og CO 2 niveau sikrer optimalt indeklima og ventilation uden unødigt energiforbrug. Vælg en ventilationsløsning fra og træk vejret frit. 4

5 AUTOPILOTEN KLARER STYRINGEN Optimal og energieffektiv ventilation afhænger ikke af aggregatet alene. Styresystemet er et afgørende element, der enkelt og brugervenligt skal sikre dig et godt indeklima. tilbyder et bredt udvalg af styringer. AUTOMATIK/STYRINGER My styring MV modeller Vælg mellem følgende tre mulige driftstrin: hjemme, ude, forceret. Spar energi og vælg udedrift, når boligen er tom. MV modeller leveres med indbygget fugtsensor, der automatisk øger luftskiftet, såfremt boligens luftfugtighed bliver for høj. Det er også muligt at tilslutte yderligere CO 2 og fugtsensorer til anlægget. Brugervenligt display, pejsekontakt, servicetimer, sommer/vinterdrift, temperaturstyring af indblæsningsluften og dataopsamling. Regulering af ventilationen via computer, tablet eller smartphone. Digit SED styring SE modeller Indstil driftstrin og temperatur på indblæsningsluften. Spar energi ved at anvende ugeur og reducere luftskiftet, når boligen er tom. SE modeller kan leveres med CO 2 og fugtsensorer, som sikrer at ventilationen reguleres efter behov. Brugervenligt LCD display, pejsekontakt, servicetimer, automatisk sommer/vinterdrift samt temperaturstyring af indblæsningsluften. SC styring MC modeller 4-trin styring for manuelt regulerede ventilationsanlæg. Ventilator hastighed indstilles trinløs via potentiometer. Temperaturstyring af indblæsningsluften, AUTO funktion: vinterdrift, tilluft = +17 C, sommerdrift = bypass af varmeveksler. Regulering af luftmængder, sommer/vinterdrift, servicetimer. ProControl styring SE og MC modeller Vælg mellem følgende tre driftstrin: hjemme, ude, forceret (via timer). Velegnet for boliger, hvor forudindstillinger foretages i forbindelse med installation. Kan desuden anvendes parallelt med Digit SED, hvilket dog begrænser valgmulighederne. Kan leveres med CO 2 og fugtsensor som sikrer at ventilationen reguleres efter behov. 5

6 CERTIFICERET KVALITET AVANCERET TEKNOLOGI Ethvert færdigproduceret ventilationsanlæg testes på fabrikken iht. funktion, tæthed og elektriske dele. Alle ventilationsanlæg leveres desuden med unikt produktcertifi kat fra VTT, fi nsk teknisk institut, der blandt andet omhandler tæthed, fi lterlækage, fl ow, dynamiske og akustiske egenskaber, temperaturvirkningsgrad, SEL samt årsvirkningsgrad for varmeveksleren. Ud over de mange energibesparende detaljer er der givet særlig opmærksomhed til isolering af aggregatets hus. Konstruktion såvel som isolering garanterer et godt resultat. Alle anlæg er pulverlakeret på indersiden og er enkle at rengøre. Let forståelige brugervejledninger gør energieffektiv ventilation enkelt og let at opnå. For yderligere produktdata og vejledninger om drift & vedligehold se desuden vores hjemmeside. 6

7 VALLOX AVANCERET ENERGITEKNIK Behovstyret ventilation Ved grundventilering udskiftes luften kontinuerligt i boligen ca. hver anden time. I forbindelse med badning, madlavning mv. bør ventilationen forceres til et større luftskifte, så fugt og em bortledes fra boligen. Ligedan bør ventilationen indstilles til et lavere luftskifte, når boligen er tom. Ved at sænke ventilationen minimeres samtidig energiforbruget. Der er derfor kontante fordele ved behovstyret ventilation. Ved at tilslutte CO 2 og fugtsensorer til ventilationssystemet, reguleres ventilationen efter behov, og derved opnås et sundt og godt indeklima uden unødig energiforbrug. Automatisk styret ventilation er sund fornuft. TEKNISK INFORMATION VARMEGENVINDING Høj virkningsgrad lavenergi ventilationsanlæg er udstyret med modstrømsvekslere og har en virkningsgrad på mere end 80%. ventilationsanlæg overholder krav iht. BR 10 og DS447. EC VENTILATORER Energibesparende ventilatorer Alle vallox ventilationsanlæg leveres med integrerede og energibesparende EC ventilatorer, der har halvt så stort energiforbrug som traditionelle AC ventilatorer. 2 FILTRE God filtrering af indblæsningsluften ventilationsanlæg leveres med F7 fi lter, der effektivt fi ltrerer indblæsningsluften for støv og pollen. Desuden er både udsugning og indblæsning udstyret med grovfi ltre klasse G4. Alle MV, SE og MC modeller leveres desuden med tidsindstillet servicetimer, der melder om behov for vedligehold af aggregat og fi ltre. 3 TÆTHED Testet og dokumenteret tæt Ethvert færdigproduceret ventilationsanlæg trykprøves på fabrikken og resultatet dokumenteres iht. den kvalitetskontrol, der kræves. Den effektive modstrømsveksler bortleder fugt, CO 2 og lugte uden risiko for overførsel til indblæsningsluften, der ledes ind i boligen. 4 EFTERVARME Minimalt behov for eftervarmeflade ventilationsanlæggets effektive varmegenvinding genanvender varmen og sikrer en temperatur på indblæsningsluften på mere end 17 C hele året rundt. Elektrisk eller vandvarmefl ade kan anvendes alt efter model. Opvarmning af indblæsningsluften via varmefl ade er oftest unødvendig og det anbefales at benytte en elektrisk eftervarmefl ade. 5 FROSTSIKRING Mikroprocessorstyret vinterfunktion Størstedelen af ventilationsanlæg leveres med avanceret mikroprocessorstyret MC vinterfunktion. MC vinterfunktionen sikrer med 5 følere en optimal og effektiv afrimning, et bedre fl ow og i sidste ende et bedre energiregnskab uden behov for forvarmefl ade. 6 MÅLEUDTAG Indregulering af luftmængder Ved hjælp af måleudtag er det let at foretage driftsmålinger i forbindelse med indregulering Varmeveksler 2. EC ventilatorer 3. Filtrering af indblæsningsluften 4. Tæthed 5. Eftervarmefl ade 6. Frostsikring 7. Måleudtag

8 TEKNISKE DATA Tekniske data Alle modeller leveres med integrerede og energibesparende EC ventilatorer. TSK Multi 50 MC TSK Multi 80 MC 90SC (Dimensioner bredde x højde x dybde) Uden vandlås 900 x236 x x 293 x x 689 x 361 Tegnforklaring Alternativ tilslutning Alternativ tilslutning front tilluft fraluft udeluft Alternativ tilslutning Alternativ tilslutning afkast Vejledende maksimale boligareal 1) 80 m² 120 m² 120 m² Kanal tilslutning 4 x ø 100 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm Luftmængde maks. (m 3 /h / Pa) 223/50 335/ /50 Luftmængde ved SEL 1,0 (m 3 /h / Pa) 94/40 180/65 126/45 Varmegenvinding > 80% > 80% > 80% Varmeveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Styringer My Control styring Digit SED styring ProControl SC styring / MC emhætte Spændingsregulering 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC KNX/LON Sommer/vinter funktion Manuel Automatisk Frostsikring MC vinterfunktion Standsning af tilluftventilator Forvarmefl ade Forvarmeflade Elektrisk forvarmefl ade MLV varmefl ade Eftervarmeflade Elektrisk varmefl ade Vand varmefl ade Tilbehør Montageplade, loft Taggennemføring Lyddæmpere CO 2 sensor Fugtsensor Indbygget fugtsensor Pejsekontakt = Standard = Tilvalg 8 1) De angivne boligarealer er vejledende. Det anbefales at dimensionering af ventilationen overlades til fagpersoner.

9 90KSC Etagebyggeri Klyngehuse Mindre villaer 90SE 90MC 90KMC TEKNISKE DATA 597 x 798 x x 689 x x 689 x x 798 x m² 120 m² 120 m² 120 m² 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 331/50 331/50 331/50 331/50 126/45 126/45 126/45 126/45 > 80% > 80% > 80% > 80% Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler (fast) (fast) 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC 9 VALLOX Ret til ændringer forbeholdes.

10 TEKNISKE DATA Tekniske data Alle modeller leveres med integrerede og energibesparende EC ventilatorer. 096MV Etagebyggeri Klyngehuse Mindre villaer 096MC 121SE (Dimensioner bredde x højde x dybde) Uden vandlås 600 x 545 x x 543 x x 540 x 618 Tegnforklaring front tilluft fraluft udeluft afkast Vejledende maksimale boligareal 1) 130 m² 130 m² 160 m² Kanal tilslutning 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 6 x ø 125 mm Luftmængde maks. (m 3 /h / Pa) 320/ / /100 Luftmængde ved SEL 1,0 (m 3 /h / Pa) 126/50 126/50 155/60 Varmegenvinding > 80% > 80% > 80% Varmeveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Styringer My Control styring Digit SED styring ProControl SC styring / MC emhætte Spændingsregulering 0-10 VDC, LAN, modbus 0-10 VDC 0-10 VDC KNX/LON Sommer/vinter funktion Manuel Automatisk Frostsikring MC vinterfunktion Standsning af tilluftventilator Forvarmefl ade Forvarmeflade Elektrisk forvarmefl ade MLV varmefl ade Eftervarmeflade Elektrisk varmefl ade Vand varmefl ade Tilbehør Montageplade, loft Taggennemføring Lyddæmpere CO 2 sensor Fugtsensor Indbygget fugtsensor Pejsekontakt = Standard = Tilvalg 10 1) De angivne boligarealer er vejledende. Det anbefales at dimensionering af ventilationen overlades til fagpersoner.

11 121MC Villaer 110 MV 145MV Større villaer 150 SE EFFECT Andre bygninger 200SE TEKNISKE DATA 600 x 540 x x 678 x x 748 x x 922 x x 1130 x m² 170 m² 250 m² 250 m² 350 m² 6 x ø 125 mm 4 x ø 160 mm 4 x ø 200 mm 4 x ø 200 mm 4 x ø 200 mm 380/50 407/ / / / /60 216/70 252/70 216/55 324/90 > 80% > 80% > 80% > 80% > 80% Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler 0-10 VDC 0-10 VDC, LAN, modbus 0-10 VDC, LAN, modbus 0-10 VDC 0-10 VDC MLV MLV VKL VKL 11 VALLOX Ret til ændringer forbeholdes.

12 SPAR ENERGI EN NY GENERATION AF VENTILATIONSANLÆG Ved at vælge en lavenergi ventilationsløsning fra sikres du effektiv ventilation med lave driftomkostninger. introducerer en ny generation af lavenergi aggregater for boligen. Renovering eller nybyg? ventilationsanlæg dækker hele spektret. 096 MV og 096 MC er velegnet for klyngehuse, etagebyggeri samt mindre villaer. 110 MV er velegnet for mellemstore villaer. 145 MV er velegnet for større villaer. ventilationsanlæg er kendetegnet ved mange energibesparende detaljer og leveres med effektive modstrømsvekslere med dokumenteret virkningsgrad på mere end 80%, fuldatomatiske styringer, EC ventilatorer samt avanceret vinterfunktion. Alle ventilationsanlæg leveres desuden med unikt produktcertifi kat fra VTT, fi nsk teknisk institut, der blandt andet omhandler tæthed, fi lterlækage, fl ow, dynamiske og akustiske egenskaber, temperaturvirkningsgrad, SEL samt årsvirkningsgrad for varmeveksleren. Alle ventilationsanlæg overholder krav iht. BR 10 og DS MV/MC 110 MV 145 MV 12

13 LAVENERGI BOLIGVENTILATION OGSÅ TIL RENOVERING RENOVERING Lydsvag lavenergi ventilation for boliger. Velegnet for etagebyggeri, klyngehuse og villaer. Varmegenvinding med høj virkningsgrad på mere end 80%. Ventilationsanlæggets varmegenvinding genanvender varmen effektivt og minimerer behovet for eftervarmefl ade. Integrerede EC ventilatorer med 50% lavere energiforbrug end traditionelle AC ventilatorer. 121 SE leveres med fuldautomatisk digital styring Digit SED. 121 MC kan leveres med MC emhætte, separat SC hastighedsregulator eller ProControl display. 121 SE 121MC 13

14 MONTAGEVENLIG VENTILATION VALLOX BLUE SKY LUFTFORDELINGSSYSTEM Blue Sky er et fl eksibelt, lyddæmpet og montagevenligt luftfordelingssystem for boligventilation. Renovering eller nybyggeri, Blue Sky er det prisbevidste valg takket være den hurtige og enkle montage. Minimalt behov for plads Ydre diameter Ø75 mm Kan føres i nedhængt loft Hygiejnisk M1 klassifi ceret Rengøringsvenlig Glat, antistatisk og smudsafvisende indre slange Høj tæthed og minimalt tryktab Hurtig montage Fleksible ventilationsslanger Alle komponenter leveres komplette og monteres let uden brug af specialværktøj Føres enkelt i bygningsrammen som VVS og el installationer Kræver ikke yderligere isolering ved montage i granulat eller under dampspærren Blue Sky ventilationsslange (rulle á 50 lb. mtr.) Blue Sky fordelerboks 6 studse (tilslutning Ø125mm, H = 125mm) Blue Sky fordelerboks 6 studse (tilslutning Ø125mm, H = 200mm) Blue Sky fordelerboks 10 studse (tilslutning Ø160mm, H = 200mm) Blue Sky fordelerboks 15 studse (tilslutning Ø200mm, H = 300mm) Tilslutningsstuds for ventil Ø125mm, bag tilslutning Tilslutningstuds for ventil Ø125mm, side tilslutning Tino-D indblæsningsventil Hvid (tilslutning 2 x Ø75mm) Tinoi-D udsugningsventil Hvid (tilslutning 2 x Ø75mm) 14

15 KVALITETEN ER MÆRKBAR SELV I TILVALG TILBEHØR En velfungerende og intelligent ventilationsløsning består af nøje udvalgte elementer, der dækker alle boligens behov. Kontakt os og hør om de mange muligheder. Behovstyret ventilation med CO 2 og fugtsensorer Fuldautomatisk og enkel styring af ventilationen. Ved ændringer i luftfugtigheden i forbindelse med badning, madlavning eller lign. øges og sænkes luftskiftet automatisk iht. de målte værdier. Fugtstyring reguleres automatisk alt efter sæson. CO 2 sensorer regulerer automatisk ventilationen alt efter målte værdier i boligen. Sensorerne er vedligeholdelsesfrie og kræver ikke kalibrering. Køkkenemfang Velfungerende køkkenventilation en vigtig del af moderne ventilationsprojektering. Ventiler Indtag og afkast i samme enhed beregnet for udvendig vægmontage. filterpakker Originale fi ltre er din garanti for optimal opfangningseffektivitet, luftgennemstrømning og minimalt tryktab. Det anbefales at udskifte fi ltre halvårligt i forbindelse med at der skiftes til sommer- eller vintertid. Lyddæmpere Din garanti for et lydsvagt ventilationssystem. Forlæng levetiden på dit anlæg. Køb fi lterpakker hurtigt og enkelt på lterpakker.291.aspx. Isolerede rørgennemføringer Tæt kanalmontage i dampspærre imellem etager. Jordvarmeanlæg MLV MLV modeller er udviklet til at tilgodese byggeri med jordvarmeanlæg. MLV varmefl aden forvarmer indblæsningsluften om vinteren og køler den om sommeren. Montageplade for loft Muliggør montage af kanalsystemet uafhængig af installation af ventilationsaggregat. 15

16 Oy Myllykyläntie 9 11 FIN Loimaa FINLAND Forhandles i Danmark af: DAN/ /PDF 16 Ret til ændringer forbeholdes.

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri TM Decentral ventilation til lavenergi byggeri Til renovering og nybyggeri Decentral ventilation God luftkvalitet i boligen er med til at sikre et godt indeklima. Det er samtidig en vigtig faktor i vedligehold

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90SC 1.09.347DA 18.10.2011 Type 3521 VALLOX Type 3521 Ventilationsaggregat med varmegenvinding Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

ComfoAir Varmegenvinding

ComfoAir Varmegenvinding ComfoAir Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed ofte meget høj. Det er et velkendt problem, at skulletørre bunden af

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NYHED 2017! ComfoAir Q. Varmegenvinding. ComfoAir Q - skaber komfort til maksimal kundetilfredshed!

NYHED 2017! ComfoAir Q. Varmegenvinding. ComfoAir Q - skaber komfort til maksimal kundetilfredshed! NYHED 2017! ComfoAir Q Varmegenvinding ComfoAir Q - skaber komfort til maksimal kundetilfredshed! Hvem deler du din bolig med? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

ComfoAir Varmegenvinding

ComfoAir Varmegenvinding ComfoAir Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed ofte meget høj. Det er et velkendt problem, at skulle tørre bunden af

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR... 03 Sådan fungerer NilAIR... 04 Det unikke NilAIR Klik-System...

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR.................................................................................................

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Vallox TEKNISK VEJLEDNING. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Type A3521-1/2

Vallox TEKNISK VEJLEDNING. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Type A3521-1/2 Vallox 90C.09.6DK..0 Type A5/ VALLOX Type A5/ C TEKIK VEJLEDIG Varmegenvinding med høj virkningsgrad ( >80%) Energibesparende DC ventilatorer trins styring imple Control Elektrisk forvarmeflade (tilvalg)

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Kinetic. Varmegenvinding

Kinetic. Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Hvem deler du din bolig med? Problemet Fugt: En moderne bolig er meget tæt og derfor er den relative fugtighed ofte meget høj. Det er et velkendt problem, at skulle tørre bunden

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg Energiøkonomisk boligventilation Toke Rammer Nielsen DTU Byg DTU Byg ca. 160 ansatte, ca. 100 er videnskabeligt personale Bygningsdesign Bygningskonstruktioner Byggematerialer Geoteknik Indeklima Bygningsfysik

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere