FRISK LUFT TIL BOLIGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRISK LUFT TIL BOLIGEN"

Transkript

1 FRISK LUFT TIL BOLIGEN Ventilation for den moderne bolig 096MV 110 MV 145 MV

2 VALLOX BOLIGVENTILATION VALLOX BOLIGVENTILATION Intelligente og energieffektive ventilationsløsninger beskytter din bolig. Renovering eller nybyg? boligventilation dækker hele spektret og er din garant for et godt indeklima. Hvorfor er ventilation vigtig? 1. Ventilation sænker luftfugtigheden i din bolig. En familie på 4 afgiver dagligt 7-10 liter vanddamp fra eks. madlavning, opvask, tøjvask mv. 2. Ventilation reducerer CO 2 indholdet i din bolig. Luft med højt CO 2 indhold resulterer i træthed, hovedpine og generel utilpashed. 3. Ventilation renser luften for partikler fra eks. byggematerialer, møbler mv. 4. Ventilation sikrer frisk, renset og tempereret luft i hele din bolig To sovende personer afgiver ved ca. 7 timers søvn op til 800 gram vanddamp og øger CO 2 indholdet betydeligt. En høj luftfugtighed og kondensdannelse over længere tid giver grobund for råd og svampeangreb. Ventilation gavner derfor både dig og din bolig. Udeluft Afkast Tilluft Fraluft Godt indeklima, uden træk- og støjgener Grøn, energibesparende boligventilation Energibesparende og effektiv; et ventilationsanlæg sikrer dig et sundt indeklima med lave driftsomkostninger. For at sikre den højeste luftkvalitet til boligen fi ltreres luften, der blæses ind i boligen. Pollen og andre partikler bortfi ltreres, hvilket også minimerer behovet for rengøring af kanalsystemet. Godt indeklima skal ikke kunne høres. Tilstrækkelige og effektive lyddæmpere er en forudsætning for et støjsvagt og velfungerende ventilationssystem. lavenergi ventilationsløsninger bygger på mere end 40 års erfaring og overholder krav iht. BR10 og DS447. Følgende faktorer er vigtige for kvaliteten af boligens indeklima: temperatur, luftkvalitet, luftfugtighed, varmegenvinding mv. Genvind varmen - løsninger er energieffektive. Ventilationsaggregater fra leveres med effektive modstrømsvekslere med virkningsgrad på mere end 80% og EC ventilatorer med lavt energiforbrug. ventilationsløsninger leveres med avanceret varmegenvindingssystem. Om vinteren genvindes varmen fra fraluften til at opvarme den kolde udeluft, inden den blæses ind i boligen, alternativt via en eftervarmefl ade. Om sommeren, hvor det er varmere udenfor er det ikke nødvendigt at opvarme luften, der derfor ledes udenom varmeveksleren via et bypass spjæld. 2

3 Separat tilsluttet emhætte Ventilation styres via grundudsugning i køkkenet. Blue Sky ventilationsslange Fleksibel ventilationsslange, der føres enkelt i bygningsrammen. Ved at føre slangen under dampspærren øges tæthed af boligen, ligesom luften ikke afkøles om vinteren eller opvarmes om sommeren. Aggregat EC ventilatorer med lavt energiforbrug (SEL) Avanceret varmegenvinding og mikroprocessorstyret MC vinterfunktion. Effektive fi ltre med minimalt tryktab Lyddæmpere Lydsvag ventilation sikres blandt andet af tilstrækkelige og effektive lyddæmpere. CO 2 sensor Ventilationen kan øges/ sænkes iht. det målte CO 2 indhold i boligen. Luftfugtighedssensor Ventilationen øges/sænkes automatisk iht. den målte luftfugtighed i boligens vådrum. Solvarme Korrekt placerede vinduer minimerer behovet for køling. VALLOX BOLIGVENTILATION Det anbefales at udskifte fi ltre, hver gang der skiftes til sommer eller vintertid. MLV jordvarmefl ade for opvarmning om vinteren og køling om sommeren. Automatisk bypass af varmeveksler. Mulighed for at forcere ventilationen om natten for køling. 8 Pejse/booster funktion Pejsefunktionen skaber et kortvarigt overtryk i boligen, hvilket gør det lettere at tænde op i pejsen Effektiv ventilation beskytter boligen mod fugtskader Intelligente sensorer sikrer et sundt indeklima To sovende personer afgiver ved ca. 7 timers søvn op til 800 gram vanddamp, øger CO 2 indholdet med op til 200 liter og afgiver op mod W varme pr. time. En høj luftfugtighed ( 80%) og kondensdannelse over længere tid giver grobund for råd og svampeangreb. Luftfugtigheden bør holdes nede for at minimere fugtskader på bygningen og udgør desuden en sundhedsrisiko, da råd og svamp kan resultere i astma og allergi. Et effektivt ventilationsanlæg med modstrømsveksler bortleder fugt, CO 2 og lugte uden risiko for overførsel til tilluften, der ledes ind i boligen. Behovstyret ventilation sikres vha. sensorer for hhv. luftfugtighed og CO 2. Med sensorer tilsluttet ventilationssystemet reguleres ventilationen iht. indstillede værdier og sikrer et optimalt indeklima i boligen hele tiden. Når du energirenoverer din bolig, er etablering af ventilation en naturlig investering i din boligs og families sundhed. 3

4 AUTOMATIK/STYRINGER LET SOM EN LEG Ved at vælge en ventilationsløsning sikres du et godt og sundt indeklima uden besværligheder. Automatisk reguleret ventilation gør det legende let. Alt hvad du skal gøre er at udskifte fi ltre, og selv dét giver anlægget besked om. Når du vælger et ventilationsanlæg fra får du et anlæg, der er udviklet til de nordiske klimaforhold. tilbyder fuldautomatiske såvel som manuelt regulerbare løsninger i højeste kvalitet. Automatisk styret ventilation iht. luftfugtighed og CO 2 niveau sikrer optimalt indeklima og ventilation uden unødigt energiforbrug. Vælg en ventilationsløsning fra og træk vejret frit. 4

5 AUTOPILOTEN KLARER STYRINGEN Optimal og energieffektiv ventilation afhænger ikke af aggregatet alene. Styresystemet er et afgørende element, der enkelt og brugervenligt skal sikre dig et godt indeklima. tilbyder et bredt udvalg af styringer. AUTOMATIK/STYRINGER My styring MV modeller Vælg mellem følgende tre mulige driftstrin: hjemme, ude, forceret. Spar energi og vælg udedrift, når boligen er tom. MV modeller leveres med indbygget fugtsensor, der automatisk øger luftskiftet, såfremt boligens luftfugtighed bliver for høj. Det er også muligt at tilslutte yderligere CO 2 og fugtsensorer til anlægget. Brugervenligt display, pejsekontakt, servicetimer, sommer/vinterdrift, temperaturstyring af indblæsningsluften og dataopsamling. Regulering af ventilationen via computer, tablet eller smartphone. Digit SED styring SE modeller Indstil driftstrin og temperatur på indblæsningsluften. Spar energi ved at anvende ugeur og reducere luftskiftet, når boligen er tom. SE modeller kan leveres med CO 2 og fugtsensorer, som sikrer at ventilationen reguleres efter behov. Brugervenligt LCD display, pejsekontakt, servicetimer, automatisk sommer/vinterdrift samt temperaturstyring af indblæsningsluften. SC styring MC modeller 4-trin styring for manuelt regulerede ventilationsanlæg. Ventilator hastighed indstilles trinløs via potentiometer. Temperaturstyring af indblæsningsluften, AUTO funktion: vinterdrift, tilluft = +17 C, sommerdrift = bypass af varmeveksler. Regulering af luftmængder, sommer/vinterdrift, servicetimer. ProControl styring SE og MC modeller Vælg mellem følgende tre driftstrin: hjemme, ude, forceret (via timer). Velegnet for boliger, hvor forudindstillinger foretages i forbindelse med installation. Kan desuden anvendes parallelt med Digit SED, hvilket dog begrænser valgmulighederne. Kan leveres med CO 2 og fugtsensor som sikrer at ventilationen reguleres efter behov. 5

6 CERTIFICERET KVALITET AVANCERET TEKNOLOGI Ethvert færdigproduceret ventilationsanlæg testes på fabrikken iht. funktion, tæthed og elektriske dele. Alle ventilationsanlæg leveres desuden med unikt produktcertifi kat fra VTT, fi nsk teknisk institut, der blandt andet omhandler tæthed, fi lterlækage, fl ow, dynamiske og akustiske egenskaber, temperaturvirkningsgrad, SEL samt årsvirkningsgrad for varmeveksleren. Ud over de mange energibesparende detaljer er der givet særlig opmærksomhed til isolering af aggregatets hus. Konstruktion såvel som isolering garanterer et godt resultat. Alle anlæg er pulverlakeret på indersiden og er enkle at rengøre. Let forståelige brugervejledninger gør energieffektiv ventilation enkelt og let at opnå. For yderligere produktdata og vejledninger om drift & vedligehold se desuden vores hjemmeside. 6

7 VALLOX AVANCERET ENERGITEKNIK Behovstyret ventilation Ved grundventilering udskiftes luften kontinuerligt i boligen ca. hver anden time. I forbindelse med badning, madlavning mv. bør ventilationen forceres til et større luftskifte, så fugt og em bortledes fra boligen. Ligedan bør ventilationen indstilles til et lavere luftskifte, når boligen er tom. Ved at sænke ventilationen minimeres samtidig energiforbruget. Der er derfor kontante fordele ved behovstyret ventilation. Ved at tilslutte CO 2 og fugtsensorer til ventilationssystemet, reguleres ventilationen efter behov, og derved opnås et sundt og godt indeklima uden unødig energiforbrug. Automatisk styret ventilation er sund fornuft. TEKNISK INFORMATION VARMEGENVINDING Høj virkningsgrad lavenergi ventilationsanlæg er udstyret med modstrømsvekslere og har en virkningsgrad på mere end 80%. ventilationsanlæg overholder krav iht. BR 10 og DS447. EC VENTILATORER Energibesparende ventilatorer Alle vallox ventilationsanlæg leveres med integrerede og energibesparende EC ventilatorer, der har halvt så stort energiforbrug som traditionelle AC ventilatorer. 2 FILTRE God filtrering af indblæsningsluften ventilationsanlæg leveres med F7 fi lter, der effektivt fi ltrerer indblæsningsluften for støv og pollen. Desuden er både udsugning og indblæsning udstyret med grovfi ltre klasse G4. Alle MV, SE og MC modeller leveres desuden med tidsindstillet servicetimer, der melder om behov for vedligehold af aggregat og fi ltre. 3 TÆTHED Testet og dokumenteret tæt Ethvert færdigproduceret ventilationsanlæg trykprøves på fabrikken og resultatet dokumenteres iht. den kvalitetskontrol, der kræves. Den effektive modstrømsveksler bortleder fugt, CO 2 og lugte uden risiko for overførsel til indblæsningsluften, der ledes ind i boligen. 4 EFTERVARME Minimalt behov for eftervarmeflade ventilationsanlæggets effektive varmegenvinding genanvender varmen og sikrer en temperatur på indblæsningsluften på mere end 17 C hele året rundt. Elektrisk eller vandvarmefl ade kan anvendes alt efter model. Opvarmning af indblæsningsluften via varmefl ade er oftest unødvendig og det anbefales at benytte en elektrisk eftervarmefl ade. 5 FROSTSIKRING Mikroprocessorstyret vinterfunktion Størstedelen af ventilationsanlæg leveres med avanceret mikroprocessorstyret MC vinterfunktion. MC vinterfunktionen sikrer med 5 følere en optimal og effektiv afrimning, et bedre fl ow og i sidste ende et bedre energiregnskab uden behov for forvarmefl ade. 6 MÅLEUDTAG Indregulering af luftmængder Ved hjælp af måleudtag er det let at foretage driftsmålinger i forbindelse med indregulering Varmeveksler 2. EC ventilatorer 3. Filtrering af indblæsningsluften 4. Tæthed 5. Eftervarmefl ade 6. Frostsikring 7. Måleudtag

8 TEKNISKE DATA Tekniske data Alle modeller leveres med integrerede og energibesparende EC ventilatorer. TSK Multi 50 MC TSK Multi 80 MC 90SC (Dimensioner bredde x højde x dybde) Uden vandlås 900 x236 x x 293 x x 689 x 361 Tegnforklaring Alternativ tilslutning Alternativ tilslutning front tilluft fraluft udeluft Alternativ tilslutning Alternativ tilslutning afkast Vejledende maksimale boligareal 1) 80 m² 120 m² 120 m² Kanal tilslutning 4 x ø 100 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm Luftmængde maks. (m 3 /h / Pa) 223/50 335/ /50 Luftmængde ved SEL 1,0 (m 3 /h / Pa) 94/40 180/65 126/45 Varmegenvinding > 80% > 80% > 80% Varmeveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Styringer My Control styring Digit SED styring ProControl SC styring / MC emhætte Spændingsregulering 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC KNX/LON Sommer/vinter funktion Manuel Automatisk Frostsikring MC vinterfunktion Standsning af tilluftventilator Forvarmefl ade Forvarmeflade Elektrisk forvarmefl ade MLV varmefl ade Eftervarmeflade Elektrisk varmefl ade Vand varmefl ade Tilbehør Montageplade, loft Taggennemføring Lyddæmpere CO 2 sensor Fugtsensor Indbygget fugtsensor Pejsekontakt = Standard = Tilvalg 8 1) De angivne boligarealer er vejledende. Det anbefales at dimensionering af ventilationen overlades til fagpersoner.

9 90KSC Etagebyggeri Klyngehuse Mindre villaer 90SE 90MC 90KMC TEKNISKE DATA 597 x 798 x x 689 x x 689 x x 798 x m² 120 m² 120 m² 120 m² 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 331/50 331/50 331/50 331/50 126/45 126/45 126/45 126/45 > 80% > 80% > 80% > 80% Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler (fast) (fast) 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC 9 VALLOX Ret til ændringer forbeholdes.

10 TEKNISKE DATA Tekniske data Alle modeller leveres med integrerede og energibesparende EC ventilatorer. 096MV Etagebyggeri Klyngehuse Mindre villaer 096MC 121SE (Dimensioner bredde x højde x dybde) Uden vandlås 600 x 545 x x 543 x x 540 x 618 Tegnforklaring front tilluft fraluft udeluft afkast Vejledende maksimale boligareal 1) 130 m² 130 m² 160 m² Kanal tilslutning 4 x ø 125 mm 4 x ø 125 mm 6 x ø 125 mm Luftmængde maks. (m 3 /h / Pa) 320/ / /100 Luftmængde ved SEL 1,0 (m 3 /h / Pa) 126/50 126/50 155/60 Varmegenvinding > 80% > 80% > 80% Varmeveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Styringer My Control styring Digit SED styring ProControl SC styring / MC emhætte Spændingsregulering 0-10 VDC, LAN, modbus 0-10 VDC 0-10 VDC KNX/LON Sommer/vinter funktion Manuel Automatisk Frostsikring MC vinterfunktion Standsning af tilluftventilator Forvarmefl ade Forvarmeflade Elektrisk forvarmefl ade MLV varmefl ade Eftervarmeflade Elektrisk varmefl ade Vand varmefl ade Tilbehør Montageplade, loft Taggennemføring Lyddæmpere CO 2 sensor Fugtsensor Indbygget fugtsensor Pejsekontakt = Standard = Tilvalg 10 1) De angivne boligarealer er vejledende. Det anbefales at dimensionering af ventilationen overlades til fagpersoner.

11 121MC Villaer 110 MV 145MV Større villaer 150 SE EFFECT Andre bygninger 200SE TEKNISKE DATA 600 x 540 x x 678 x x 748 x x 922 x x 1130 x m² 170 m² 250 m² 250 m² 350 m² 6 x ø 125 mm 4 x ø 160 mm 4 x ø 200 mm 4 x ø 200 mm 4 x ø 200 mm 380/50 407/ / / / /60 216/70 252/70 216/55 324/90 > 80% > 80% > 80% > 80% > 80% Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler Modstrømsveksler 0-10 VDC 0-10 VDC, LAN, modbus 0-10 VDC, LAN, modbus 0-10 VDC 0-10 VDC MLV MLV VKL VKL 11 VALLOX Ret til ændringer forbeholdes.

12 SPAR ENERGI EN NY GENERATION AF VENTILATIONSANLÆG Ved at vælge en lavenergi ventilationsløsning fra sikres du effektiv ventilation med lave driftomkostninger. introducerer en ny generation af lavenergi aggregater for boligen. Renovering eller nybyg? ventilationsanlæg dækker hele spektret. 096 MV og 096 MC er velegnet for klyngehuse, etagebyggeri samt mindre villaer. 110 MV er velegnet for mellemstore villaer. 145 MV er velegnet for større villaer. ventilationsanlæg er kendetegnet ved mange energibesparende detaljer og leveres med effektive modstrømsvekslere med dokumenteret virkningsgrad på mere end 80%, fuldatomatiske styringer, EC ventilatorer samt avanceret vinterfunktion. Alle ventilationsanlæg leveres desuden med unikt produktcertifi kat fra VTT, fi nsk teknisk institut, der blandt andet omhandler tæthed, fi lterlækage, fl ow, dynamiske og akustiske egenskaber, temperaturvirkningsgrad, SEL samt årsvirkningsgrad for varmeveksleren. Alle ventilationsanlæg overholder krav iht. BR 10 og DS MV/MC 110 MV 145 MV 12

13 LAVENERGI BOLIGVENTILATION OGSÅ TIL RENOVERING RENOVERING Lydsvag lavenergi ventilation for boliger. Velegnet for etagebyggeri, klyngehuse og villaer. Varmegenvinding med høj virkningsgrad på mere end 80%. Ventilationsanlæggets varmegenvinding genanvender varmen effektivt og minimerer behovet for eftervarmefl ade. Integrerede EC ventilatorer med 50% lavere energiforbrug end traditionelle AC ventilatorer. 121 SE leveres med fuldautomatisk digital styring Digit SED. 121 MC kan leveres med MC emhætte, separat SC hastighedsregulator eller ProControl display. 121 SE 121MC 13

14 MONTAGEVENLIG VENTILATION VALLOX BLUE SKY LUFTFORDELINGSSYSTEM Blue Sky er et fl eksibelt, lyddæmpet og montagevenligt luftfordelingssystem for boligventilation. Renovering eller nybyggeri, Blue Sky er det prisbevidste valg takket være den hurtige og enkle montage. Minimalt behov for plads Ydre diameter Ø75 mm Kan føres i nedhængt loft Hygiejnisk M1 klassifi ceret Rengøringsvenlig Glat, antistatisk og smudsafvisende indre slange Høj tæthed og minimalt tryktab Hurtig montage Fleksible ventilationsslanger Alle komponenter leveres komplette og monteres let uden brug af specialværktøj Føres enkelt i bygningsrammen som VVS og el installationer Kræver ikke yderligere isolering ved montage i granulat eller under dampspærren Blue Sky ventilationsslange (rulle á 50 lb. mtr.) Blue Sky fordelerboks 6 studse (tilslutning Ø125mm, H = 125mm) Blue Sky fordelerboks 6 studse (tilslutning Ø125mm, H = 200mm) Blue Sky fordelerboks 10 studse (tilslutning Ø160mm, H = 200mm) Blue Sky fordelerboks 15 studse (tilslutning Ø200mm, H = 300mm) Tilslutningsstuds for ventil Ø125mm, bag tilslutning Tilslutningstuds for ventil Ø125mm, side tilslutning Tino-D indblæsningsventil Hvid (tilslutning 2 x Ø75mm) Tinoi-D udsugningsventil Hvid (tilslutning 2 x Ø75mm) 14

15 KVALITETEN ER MÆRKBAR SELV I TILVALG TILBEHØR En velfungerende og intelligent ventilationsløsning består af nøje udvalgte elementer, der dækker alle boligens behov. Kontakt os og hør om de mange muligheder. Behovstyret ventilation med CO 2 og fugtsensorer Fuldautomatisk og enkel styring af ventilationen. Ved ændringer i luftfugtigheden i forbindelse med badning, madlavning eller lign. øges og sænkes luftskiftet automatisk iht. de målte værdier. Fugtstyring reguleres automatisk alt efter sæson. CO 2 sensorer regulerer automatisk ventilationen alt efter målte værdier i boligen. Sensorerne er vedligeholdelsesfrie og kræver ikke kalibrering. Køkkenemfang Velfungerende køkkenventilation en vigtig del af moderne ventilationsprojektering. Ventiler Indtag og afkast i samme enhed beregnet for udvendig vægmontage. filterpakker Originale fi ltre er din garanti for optimal opfangningseffektivitet, luftgennemstrømning og minimalt tryktab. Det anbefales at udskifte fi ltre halvårligt i forbindelse med at der skiftes til sommer- eller vintertid. Lyddæmpere Din garanti for et lydsvagt ventilationssystem. Forlæng levetiden på dit anlæg. Køb fi lterpakker hurtigt og enkelt på lterpakker.291.aspx. Isolerede rørgennemføringer Tæt kanalmontage i dampspærre imellem etager. Jordvarmeanlæg MLV MLV modeller er udviklet til at tilgodese byggeri med jordvarmeanlæg. MLV varmefl aden forvarmer indblæsningsluften om vinteren og køler den om sommeren. Montageplade for loft Muliggør montage af kanalsystemet uafhængig af installation af ventilationsaggregat. 15

16 Oy Myllykyläntie 9 11 FIN Loimaa FINLAND Forhandles i Danmark af: DAN/ /PDF 16 Ret til ændringer forbeholdes.

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W1 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, flerfamiliehuse og ferieboliger under 2 m².også velegnet til renoveringsopgaver. Den maksimale

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere