Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes"

Transkript

1 Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel , Fax

2 NB! Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor ret til ændringer. Der kan desuden forekomme afvigelser mellem det leverede produkt og katalogbeskrivelsen afhængig af den valgte automatik. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.

3 Indholdsfortegnelse Automatik for Flexit luftbehandlingsaggregater m 3 /h Generelt... 4 Funktion... 4 Automatisk funktioner - termovagt... 4 Standard automatik... 5 Tilbehør... 6 Funktionsbeskrivelse

4 Automatik til Flexit luftbehandlingsaggregater m 3 /h Generelt Styringen af aggregaterne er et egenudviklet elektronisk system, der giver en komplet automatik med betjeningspaneler. Flexits formål med egenudviklet automatik er enkle elektroniske løsninger med brugervenlig og funktionel betjening. Kombineret med avancerede automatiske funktioner, der sikrer drift under alle slags klimatiske forhold som streng kulde, fugtige omgivelser og varme. Denne ambition har givet løsninger, der bevirker, at Flexit kan muliggøre drift under alle klimatiske forhold, bl.a. ved den patenterede termofugtvagt-løsning, der sikrer drift i streng kulde. Funktion Aggregatets automatik er designet til at give et optimalt indemiljø under alle forhold. Et godt indemiljø gennem opretholdelse af luftmængder har førsteprioritet, men der er også taget hensyn til energibesparelser. Aggregatet har 2 ventilatorer, der kan reguleres individuelt ved valg af spændinger på en transformer. Her kan man ud over fast min. og maks. hastighed vælge mellem 5 forskellige hastigheder for normalt driftstrin. Ud over varmeveksleren er aggregaterne udstyret med el-eller vand-eftervarmeflade, der sørger for en konstant indstillelig temperatur på indblæsningsluften. Automatiske funktioner - termofugtvagt Det er en kendt sag, at krydsvarmevekslere har problemer med fugtighed og tilisning ved lave udetemperaturer. Flexit har gennem udviklingen af den patenterede termovagt løst dette problem og kan sikre drift under alle klimatiske forhold, herunder streng kulde. Termovagtløsningen består af en termofugtføler, en forvarmeflade og den elektroniske automatik. Termofugtføleren er placeret inde i varmeveksleren på det koldeste punkt, hvor den overvåger både temperatur og fugtighed. Der opstår frostfare, når disse to parametre indtræffer samtidigt, eller når afkasttemperaturen bliver under ca. -3 C. Termofugtvagten slår da alarm, og automatikken slår forvarmefladen til for at tørre/opvarme varmevekslerkassetten igen. Sammenlignet med traditionelle frostvagtsystemer, der standser indblæsningsventilatoren ved +1 C uafhængigt af fugtniveauet, sparer denne løsning meget energi, ved at den måler begge parametre. I en bolig er det som bekendt kun fugtigt i korte perioder af døgnet, når huset er beboet og man bader og bruger vand. Fordelen er også, at man opretholder en balanceret ventilation i streng kulde, så man undgår kold træk og undertryk i boligen, der bl.a. giver trækproblemer i ildsteder. Udsugning Krydsvarmeveksler Indblæsning Termofugtføler Udeluft Temperaturføler Afkast Krydsvarmeveksler med termofuktføler 4

5 Standard automatik SP 30 Betjeningspanel - til aggregater med el-eftervarmeflade. Ud over de automatiske funktioner har aggregaterne en række parametre, som brugeren kan betjene. Styringen foregår via flere forskellige betjeningspaneler, der fungerer ved lavvolt-signaler. De kan meget nemt kobles sammen vha. Flexit-link systemet, der består af klik-på telestik. Dette vil eliminere fejlkobling af ledninger. Som standard betjenes automatikken via betjeningspanelet SP 30. Her er der to trykknapper, hvor den ene vælger hastighed og den anden er til/fra-knappen for el-eftervarmetilgang. Desuden har panelet lysdioder, der angiver valgt hastighed, eleftervarmetilgang og el-eftervarme aktiv. Rød diode angiver alarm. Denne diode angiver fejl i brand/overhedningstermostater, samt filtervagt hvis en sådan er monteret. Temperaturindstillingen for ønsket temperatur på indblæsningsluften sidder som standard på aggregatet, men kan også fås som eksternt betjeningspanel SP420, der kobles til SP 30 ved hjælp af Flexit-link klik-på systemet. Der kan også tilkobles et forceringspanel SP415 for tidsbegrænset forcering til maks. hastighed. Man kan da forcere til maks. hastighed ved f.eks. badning eller stor personbelastning i boligen. Når den indstillede tidsperiode er udløbet, går aggregatet tilbage til normal drift igen. Det kan kobles flere forceringspaneler, igen med Flexit-link systemet. Hvis man ønsker automatisk reduktion af luftmængder eller temperatur i perioder, f.eks. om natten, kan man tilkoble et ugeur SP405, der styrer dette. Uret kobles også til ved hjælp af Flexitlink metoden. Aggregatet kan også tilkobles filtervagt FV, som er en pressostat, der giver alarm på SP 30, når filteret er så snavset, at det skal skiftes. SP 40 Betjeningspanel - til aggregater med vand-eftervarmeflade. Aggregater med vand-eftervarmeflade betjenes automatikken via betjeningspanel SP 40. Med en betjeningspanel SP 40 kan aggregatets ventilatorer stilles til 2 hastigheder, ligesom der er knapper for tidsafgrænset forcering af ventilatorerne til høj hastighed i 60, 120 eller 180 minutter. Der er signallamper for valgt hastighedstrin. Rød diode angiver alarm. Denne diode angiver fejl i brand/overhedningstermostater, samt filtervagt hvis en sådan er monteret. SP 40 kan sammen med tilbehør (ugeur og ekstern varmereguleringpanel eller ekstern forceringspanel) nemt kobles sammen ved hjælp af Flexit-link systemet. Her benyttes klik-på telestik, og ekstra kobling af ledninger undgås. SP 40 Betjeningspanel Art. nr For indstilling af ventilatorer i hastighed høj eller lav. Forcering til høj hastighed i 60, 120 eller 180 minutter. Lysdioder for: - Valgt ventilatorhastighed - Valgt forceringstid - Filter tilstoppet, overophedn., fejl - Alarm SP 30 Betjeningspanel Art.nr For indstilling af ventilatorer i hastighed min. - normal - maks. Aktivering af el-eftervarme. Lysdioder for: - Valgt ventilatorhastighed - Aktiveret el-eftervarme - Tilgang el-eftervarme - Filter tilstoppet, overophedn., fejl - Alarm 5

6 Tilbehør SP 405 Ugeur Art. nr For automatisk tidsstyring af luftmængder og/eller temperatur i perioder. SP 415 Forceringspanel Art. nr For tidsafgrænset forcering af ventilatorhastighed. Indstillelig forceringstid 0,5-2 timer. SP 425 Sæt for datastyring Art. nr Automatikken kan også tilkobles et ekstra kredskort, der giver mulighed for styring og overvågning af aggregatet ved hjælp af potentialfrie kontakter og styringscentral. Ved brug heraf kan følgende funktioner styres/ overvåges: - Veksle mellem hastighed min. - normal - maks. - Koble eftervarme fra/til - Veksle mellem 3 forudindstillede indblæsnings temperaturer - Angive tilstoppet filter - Angive overhedning - Angive drift af aggregat (kræver tilsluttet trykvagt) SP 420 Reguleringsomskifter for varme Art. nr For indstilling af ønsket temperatur på indblæsningsluft betjent fra f.eks. et opholdsrum. SP 435 Bevægelsesvagt Art. nr FV Filtervagt Art. nr Komplet sæt for eftermontering af pressostat, forberedt for tilkobling til alarmlampe på betjeningspanel/sp 30 og SP 40. Indeholder: Trykvagt, plastslange, trykudtag og ledning for sammenkobling med aggregatets automatik. SP 445 Røgdetektor for Kanalmontering Art. nr Kontakt os for yderligere oplysninger. 6

7 Funktionsbeskrivelse P1 FI2 FI1 HR-X F10 F20 B6 B1 F11 F21 EB2 Eksempel på systemskitse (L4 XE ) EB1 M1 M2 Generel symbol forklaring A1 = Styrekort PM = Temperaturindstilling EB1 = Eftervarmeflade, elektrisk EB2 = Forvarmeflade, elektrisk WB1 = Eftervarmeflade, vand F10 = Overhedningstermostat man. reset, EB1 F11 = Overhedningstermostat man. reset, EB2 F20 = Overhedningstermostat aut. reset, EB1 F21 = Overhedningstermostat aut. reset, EB2 M1 = Indblæsningsventilator M2 = Udsugningsventilator M4 = Rotormotor B1 = Temperaturføler, indblæsingsluft B6 = Termofugtvagt S1 = Betjeningspanel, SP30 S2 = Betjeningspanel, køkkenemhette S3/S4/S7/L4/L7 (X / TT) Ventilatorhastigheden for M1 og M2 reguleres ved transformer tilknyttet A1. Ved normal hastighed kan hver ventilator reguleres separat, og ved maks. hastighed er der fælles regulering for begge ventilatorer. A1 styrer også ventilatorhastigheden ved frostsikring af varmeveksleren. På S1 vælges ønsket hastighedstrin, min., normal eller maks. F10, F11, F20 og F21 er indbyggede overhedningstermostater. F20 og F21 afbryder spændingsforsyningen til el-varmefladerne, når temperaturen kommer over 65 C, og resettes automatisk ved normal temperatur. F10 og F11 afbryder spændingsforsyningen til elvarmefladerne ved 85 C og giver varsling på S1. F10 og F11 skal resettes manuelt. På PM indstilles ønsket temperatur for B1, der regulerer EB1 til valgt temperatur på indblæsningsluft. B6 er en kombineret temperatur- og fugtføler, der sikrer affrostning af varmeveksleren ved tilkobling af EB2 og ved yderligere behov reducerer omdrejningstallet på indblæsningsventilatoren. K3/A3/A4/A7 (X / TT) Ventilatorhastigheden for M1 og M2 reguleres ved transformertilknyttet A1. Ved normal hastighed kan hver ventilator reguleres separat, og ved maks. hastighed er der fælles regulering for begge ventilatorer. A1 styrer også ventilatorhastigheden ved frostsikring af varmeveksleren. På S1 vælges ønsket hastighedstrin, min., normal eller maks. Ved S2 aktiveres en forceringstimer (0-60 min), der åbner spjældet i køkkenemhætten og samtidig øger ventilatorhastigheden til maks. F10, F11, F20 og F21 er indbyggede overhedningstermostater. F20 og F21 afbryder spændingsforsyningen til el-fladerne, når temperaturen kommer over 65 C, og resettes automatisk ved normal temperatur. F10 og F11 afbryder spændingsforsyningen til elvarmefladerne ved 85 C og giver varsling på S1. F10 og F11 skal resettes manuelt. På PM indstilles ønsket temperatur for B1, der regulerer EB1 til valgt temperatur på indblæsningsluft. B6 er en kombineret temperatur- og fugtføler, der sikrer affrostning af varmeveksleren ved tilkobling af EB2 og ved yderligere behov reducerer omdrejningstallet på indblæsningsventilatoren. S4/S6/S7 (R) Ventilatorhastigheden for M1 og M2 reguleres ved transformer tilknyttet A1. Ved normal hastighed kan hver ventilator reguleres separat, og ved maks. hastighed er der fælles regulering for begge ventilatorer. På S1 vælges ønsket hastighedstrin, min., normal eller maks. Ved S2 aktiveres en forceringstimer (0-60 min), der åbner spjældet i køkkenemhætten og samtidig øger ventilatorhastigheden til maks. F10 og F20 er indbyggede overhedningstermostater. F20 afbryder spændingsforsyningen til el-eftervarmefladen, når temperaturen kommer over 65 C, og resettes automatisk ved normal temperatur. F10 afbryder spændingsforsyningen til el-eftervarmefladen ved 85 C og giver varsling på S1. F10 skal resettes manuelt. På PM indstilles ønsket temperatur for B1, der regulerer M4 og ved behov EB1 til valgt temperatur på indblæsningsluft. 7

8 Art.nr / Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel , Fax

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere