Velkommen til Peter Aage Gården.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Peter Aage Gården."

Transkript

1 1 Velkommen til Peter Aage Gården. Med denne lille folder vil personalet og forældrerådet gerne byde børn og forældre velkommen og fortælle lidt om vores hverdag. Når I starter her på Peter Aage Gården, får I denne folder, som fortæller lidt om vores værdier og det pædagogiske arbejde. På Fredericia Kommunes hjemmeside er der også en henvisning til Peter Aage Gårdens hjemmeside, som er mere beskrivende i forhold til værdier samt det pædagogiske arbejde. Vi vil meget gerne opfordre jer til at kigge lidt nærmere på hjemmesiden. Er der spørgsmål til vores dagligdag, pædagogiske arbejde eller andre ting I undrer jer over, er I altid velkomne til en snak. I vores forældresamarbejde har vi fokus på den daglige snak og forventer at være i dialog med jer om ting, der vedrører jer og jeres barn. Det daglige samarbejde vil altid være mellem jer og det personale, der er på jeres barns stue. Men I er altid velkomne til en snak, døren til kontoret er altid åben. Er det en længere snak, I har brug for, er det altid en god ide at lave en aftale. Jeg kan træffes på min arbejdsmobil eller på mail Med venlig hilsen Kirsten Hummelgaard Hansen Pædagogisk leder 1

2 2 BESKRIVELSE AF PETER ÅGE GÅRDEN Peter Åge Gården er placeret i Erritsø området tæt ved Fredericia. I området er bebyggelsen både parcelhuse og lejeboliger. Vi ligger tæt ved Kildeskoven, Stranden og tæt på bybusser, så der er rig mulighed for at besøge skov og strand. Peter Aage Gården er en kommunal fleks institution normeret til ca.110 børn i alderen 0-6 år. Vi har valgt, at de 22 yngste børn mellem 0-2 år er fordelt på to flexgrupper: Lærkereden og Andedammen. De yngste børn er placeret i den ene bygning, og i samme bygning på 1. sal er der sprogværksted, personalestue, kontor og personalegarderober. De øvrige børn er fordelt på tre flexgrupper Bondestuen, Hønsegården og Slyngelstuen, som er placeret i bygningen ved siden af. Her er børn i alderen 2-6 år. Peter Aage Gården skal være fleksibel i forhold til Fredericia kommunens behov for pladser, hvilket kan betyde, at der i perioder kan være flere børn mellem 3 og 6 år og færre børn under 3 år, og i andre perioder kan det være omvendt. Det kan også betyde, at der i perioder i forhold til kommunens pasningsgaranti kan være indskrevet flere børn end normering ellers er til. 2

3 3 PETER ÅGE GÅRDENS ANSATTE: Kirsten Hummelgaard Hansen, Pædagogisk Leder 37 timer Andedammen: Vita Karlsen pædagog, AMR 37 timer Puk Haugaard pædagog 34,5 timer Kristine pædagog studerende 32,5 timer Lærkereden: Line F. Sørensen pædagogmedhjælper 34 timer Henriette Østerkjerhuss pædagog 37 timer Lene Jensen pædagog 30 timer Slyngelstuen: Anne Hansen pædagogmedhjælper 32 timer Sanne Nørgaard pædagog 36 timer Charlotte Winther pædagog, sprogpædagog 34 timer Bondestuen: Birthe Madsen pædagog, naturambassadør 33 timer Jette Skytte pædagog 37 timer Hønsegården: Louise L. Seelig pædagogmedhjælper 31 timer Tina Hansen pædagog 33 timer Anita Jensen pædagog 34 timer Anette Nielsen kostfaglig eneansvarlig 34 timer Line Magdal køkkenassistent 4 timer Lene rengøringsassistent Flemming pedel I perioder har vi også pædagogstuderende og personer i andre praktikker. 3

4 4 ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag 6:30-16:30. Fredag 6:30-16:00. I skal som forældre være ude henholdsvis kl mandag-torsdag og om fredagen kl Grundet udvidet åbningstid til daglig er der ca. 5 faste lukkedage pr. år. Vi holder altid lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. Det forventes, at børnene holder fri, men har I brug for behovsrelateret pasning på disse dage, så tilbydes der pasning af børnene. For at bruge vores ressourcer mest hensigtsmæssigt, arbejder vi tæt sammen med distriktets øvrige institutioner. Derfor kan evt. pasning også foregå i Snaremosen, Lynghøjen, Brohaven, Bakkely eller Agerkrogen. Dette gælder også for andre ferieperioder. I vil altid få besked i god tid om, hvorledes den kommende ferieperiode/enkelte dag vil foregå. Pasningen vil altid være med en for børnene kendt person fra Peter Aage Gården. MODULPLADSER: Jeres barn kan indskrives på 20, 25, 35, eller 47½ timers moduler. Timerne i det enkelte modul tæller fra I har meldt jeres barns ankomst i Tabulex om morgenen, og til I taster jeres barn ud i Tabulex om eftermiddagen. I kan som forældre ændre i modulerne med et vist varsel dette skal gøres skriftligt. Henvendelse til personalet. TELEFONNUMRE TIL PETER ÅGE GÅRDEN: Hovednummer: Kirstens mobilnr.: Vi vil gerne, når I ringer hertil, at det er på hovednummer , så vil vi altid sikre, at en evt. besked kommer frem til rette vedkommende. Ved korte beskeder, som ikke fordrer en dialog eller tilbagemelding, vil vi gerne have, at I sender en sms på flg. numre: Kontor: Slyngelstuen: Bondestuen: Hønsegården: Andedammen: Lærkereden: Hvis jeres barn holder fri eller er syg, så giv besked via Tabulex. DAGSRYTME: I meget store træk ser vores hverdag således ud: (Tiderne kan dog variere.) Kl. 06:30-07:00 Tilbud om morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra Kl. 07:30-08:00 Stuerne åbner Kl. 08:45-09:15 Børnene får serveret frugt og knækbrød, og børn mellem 0-2 år får både frugt og rugbrød Kl. 09:00-11:00 Leg aktiviteter legeplads ture ud af huset Kl. 11:00-12:00 Frokost herefter leger børnene på legepladsen eller sover til middag Kl. 14:00 Vi spiser frugt og brød (forældrebetalt ordning) Kl. 14:00-16:00 Leg aktivitet oprydning Kl. 16:00-16:30 Hygge og lukning af stuerne 4

5 5 Der bliver åbnet og spist morgenmad i Lærkereden. Børnene skal være her inden kl. 7:00, hvis de skal have morgenmad. Der serveres kun morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra. Om eftermiddagen lukker vi sammen i hele huset, enten på legepladsen eller i Andedammen. For os er det vigtigt, at dagen starter stille og roligt, og at I får sagt ordentligt farvel til hinanden. Der er plads ved vinduerne til at vinke farvel. Hvis jeres barn ikke har brug for at vinke, så husk alligevel at sige farvel, for det kan have stor betydning for jeres barns trivsel resten af dagen. Da der nogle morgener kan være mange børn, der skal sige farvel samtidig, kan det være svært at hjælpe alle børn, men vi tilstræber at være der for de børn, der har brug for hjælp til at sige farvel til far eller mor. Det er også vigtigt, at personale og forældre får sagt både goddag og farvel til hinanden. Når I afleverer og henter jeres barn, skal I huske at sige goddag og farvel til et personale, så vi ved, at barnet er kommet om morgenen og gået hjem om eftermiddagen. Husk også at hjælpe jeres barn med at rydde det legetøj op, som det leger med, inden I går hjem. Det er jeres opgave, som forældre, at holde orden på jeres barns garderobe. BARNETS START: Vi forventer, at I kommer på besøg inden barnet starter hos os. Dels for at I kan se institutionen, hilse på personalet og de øvrige børn, og dels fordi vi har brug for en samtale med jer, så vi får det bedste kendskab til jeres barn, inden det starter hos os. Er barnet indskrevet i dagplejen, er dagplejen meget velkommen til at komme på besøg både før og efter barnet er startet. Ved jeres første besøg vil I få udleveret stamkort og øvrigt materiale om vores hverdag og andre praktiske ting. Vi forventer, at I har god tid til indkøring af jeres barn, når det starter hos os. Ca. 14 dage. Det har stor betydning for barnets trivsel, at det langsomt vender sig til at være i institutionen. På barnets garderobe eller det badeværelse, som er tilknyttet den stue jeres barn skal gå på, er der en kasse, hvori barnets skiftetøj skal lægges. Det er jeres ansvar, som forældre, at sørge for at der altid er skiftetøj i kassen. Hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe bleer. Vi forventer, at I skriver navn på alt det, der medbringes hjemmefra, så som drikkedunk, skiftetøj, regntøj, flyverdragt, jakker og alt fodtøj. Det giver os en større mulighed for at hjælpe jeres barn med at få det rigtige tøj og fodtøj på. Hvis nogle af jeres barns ting bliver væk, er det jeres ansvar at lede efter det, men vi hjælper jer selvfølgelig gerne, hvis det er os muligt. Ved lukketid, når der er ryddet op, dukker de fleste ting op igen. DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE: Kerneopgaven i Peter Aage Gården er at skabe et udviklende læringsmiljø gennem anerkendelse, nærvær og omsorg. Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde med afsæt i Børne og Unge politikken, Indsatsområderne, vores værdier og læringsforståelse. Vi arbejder løbende med at skabe fællesskab på tværs i institutionen ET FÆLLES HUS. Vores værdier i det pædagogiske arbejde er høj faglighed, nærvær og omsorg, tryghed og anerkendelse. 5

6 6 Det pædagogiske arbejde i Peter Aage Gården er kendetegnet ved en Høj Faglighed Det bliver synligt i hverdagen ved: at vi ved, hvad det faglige mål er for det pædagogiske arbejde og vores aktiviteter. at vi planlægger størstedelen af det pædagogiske arbejde og vores aktiviteter. at vi dokumenterer det pædagogiske arbejde og forløbet af vores aktiviteter både i forhold til os selv, relevante samarbejdspartnere samt forældregruppen. (Vi skal både dokumentere, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan de daglige aktiviteter forløber). at vi evaluerer vores pædagogiske arbejde og aktiviteter løbende, samt gør brug af de erfaringer vi gør os i det fremtidige pædagogiske arbejde og fremtidige aktiviteter. Det pædagogiske arbejde i Peter Aage Gården er kendetegnet ved Nærvær og Omsorg Det bliver synligt i hverdagen ved: at personalet har ro og overblik i arbejdet. at vi respekter kollegaernes arbejde og undgår unødvendige forstyrrelser. at vi er i børnehøjde. at vi skaber stunder til fordybelse for det enkelte barn og fællesskabet. at vi deler børnene i mindre grupper til aktiviteterne og på stuen. at vi prioriterer nærværet og omsorgen i øjeblikket. at børnene er i trivsel, leger selv og med hinanden og er nysgerrige. at børnene er gode til at håndtere konflikter. Det pædagogiske arbejde i Peter Aage Gården er kendetegnet ved Tryghed Det bliver synligt i hverdagen ved: at barnet føler sig velkommen. at hvert enkelt barn oplever sig set og hørt. at hvert enkelt barn oplever omsorg og nærvær i hverdagen. at vi sikrer, at alle børn er en del af fællesskabet. at personalet skaber tydelige rammer i hverdagen. at personalet har en god forældrekontakt. at forældrene har tillid til, at personalet gør sit bedste. Det pædagogiske arbejde i Peter Aage Gården er kendetegnet ved Anerkendelse Det bliver synligt i hverdagen ved: at vi har glade og trygge børn, der trives og tør vise følelser. at vi viser forståelse over for barnet og tager dets følelser alvorligt. at vi giver plads til alle følelser og sammen med barnet sætter ord på følelserne. at vi møder barnet, der hvor det er i sin udvikling. at vi giver barnet nogle passende udfordringer. at vi positivt tilkendegiver, når barnet har opnået en ny færdighed. at vi stopper en upassende adfærd. 6

7 7 FORÆLDRESAMARBEJDE: Vores grundsten for et godt forældresamarbejde er dialog, åbenhed og rummelighed. Vores afsæt er altid, at børnene er forældrenes ansvar, men at vi i personalegruppen altid fortæller jer, hvis vi ser, at jeres barn i en periode ikke trives eller har andre former for vanskeligheder. Det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde, da det har stor indflydelse på barnets hverdag og trivsel i institutionen. Hvis der er noget, der har haft indflydelse på barnets start på dagen, så vil vi gerne vide det, så vi kan yde lidt ekstra omsorg, hvis der er brug for det. Vi forventer, at I har tillid til os, og hvis der opstår problemer eller undrende spørgsmål, så siges det direkte og højt til personalet på stuen. Vi bestræber os på at få en lille snak med jer hver dag. I er altid velkomne til at aftale en tid med personalet for at få en snak om jeres barns udvikling og trivsel. Hvis vi oplever, at jeres barn ikke er i trivsel, eller der opstår andre problemstillinger, så vil I altid blive inviteret til en samtale. Når jeres barn når skolealderen, inviteres I ligeledes til en førskolesamtale, hvor vi drøfter jeres barns skolestartsparathed. FORÆLDRERÅDET: Vi har et forældreråd, som består at 5 forældremedlemmer, 2 forældresuppleanter, 2 personalerepræsentanter og den pædagogiske leder af Peter Aage Gården. Hvert år i september måned holder vi et forældremøde, hvor valget til forældrerådet finder sted. Forældrerådsmedlemmerne bliver valgt for 2 år af gangen, og suppleanterne vælges for et år af gangen. Forældrerådet mødes ca. 4 gange om året og drøfter overordnet hverdagslivet, pædagogikken, økonomien og politiske tiltag, som har betydning for Peter Aage Gården. KOST og TRIVSEL: Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Fredericia Kommunes sundhedspolitik. Vi har en frokostordning, som betyder, at jeres barn hver dag får serveret et sundt og ernæringsrigtig frokostmåltid, som er tilberedt her i huset. Der er valg hvert andet år, i forhold til om vi skal have en frokostordning eller ej. Vi har en forældrebetalt mellemmåltidsordning, som betyder, at jeres barn dagligt får et formiddagsmåltid og et eftermiddagsmåltid bestående af frugt og brød. Det er frivilligt at deltage i denne ordning. Jeres barns appetit kan være svingende, men hvis jeres barn er aktiv, glad og veltilpas, så kan I som udgangspunkt gå ud fra, at jeres barn får nok at spise. Det er de voksnes ansvar at give sund mad men kun barnet ved, hvornår og hvor sulten det er, så derfor er det vigtigt at respektere barnets appetit. Alle voksne omkring barnet er rollemodeller. Vi aflures og inspirerer derved børnene til at spise sundt. Personalet vil i hyggesnakken omkring måltiderne holde fokus på de sunde spisevaner. Barnet har brug for 3 hovedmåltider samt 2-3 mellemmåltider. Mellemmåltiderne er en del af den sunde kost. Frugt alene giver ikke energi nok, så der bør suppleres med brød. En sund og varieret kost øger børns trivsel. En usund kost med meget sukker og farvestof kan for en del børns vedkommende give koncentrationsbesvær, øget aggressivitet samt udpræget træthed. Det har derfor stor betydning for barnets dagligdag og samvær med andre børn og voksne. 7

8 8 De 8 kostråd Spis meget brød og gryn Spis frugt og mange grøntsager hver dag Spis kartofler, ris, eller pasta hver dag Spis ofte fisk og fiskepålæg Vælg mælkeprodukter og ost med lavt fedtindhold Vælg kød og pålæg med lavt fedtindhold Brug kun lidt smør, margarine og olie Vær fysisk aktiv i mindst 30 min. om dagen Formål: At sikre at alle børn i alderen 0-6 år får en sund og ernæringsrigtig kost og mulighed for at udvikle sunde kostvaner At indarbejde de 8 kostråd i børnenes hverdag At forebygge fedme og andre livsstilssygdomme At stimulere børnene sprogligt gennem mundmotorikken, når de spiser Kost ved særlige lejligheder: Når børnene fejrer fødselsdage i institutionen, vil vi gerne, at I tænker over, at fødselsdagstraktementet bliver så sundt som muligt. I kan forvente, at vi siger til, hvis vi oplever for meget sukker og sødestof. Ved andre særlige lejligheder, så som jul eller påske, tilbyder vi fortsat børnene en lille godtepose eller et lille påskeæg. I kan finde inspiration på følgende hjemmesider: FRUGT OG BRØDORDNING: Forældrerådet har etableret en mellemmåltidsordning, som består af frugt og brød. Der betales pt. 70,00 kr. pr. måned pr. barn. Betalingen foregår via bankoverførsel til forældrerådets konto. Reg.nr Kontonr

9 9 FØDSELSDAGE: Vuggestuen: Når vi fejrer jeres barns fødselsdag, vil det foregå til formiddagsfrugten. Ønsker I, at jeres barn skal have noget med til de andre børn, så opfordrer vi til, som tidligere nævnt, at det er sunde ting, og kun 1-2 ting, så der er plads til frokosten. Vi sætter flag ved stuen og flag på bordet, synger fødselsdagssang og tager nogle enkelte billeder. I er, som forældre, velkomne til at deltage ved fejring af jeres barns fødselsdag. Flexgrupperne: Når vi fejrer jeres barns fødselsdag, vil det foregå til formiddagsmåltidet, frokosten eller til eftermiddagsmåltidet. Ønsker I, at jeres barn skal have noget med til de andre børn, så opfordrer vi til, som tidligere nævnt, at det er sunde ting, og kun 1-2 ting. Vi sætter flag ved stuen, hejser flaget på legepladsen, sætter flag på bordet og synger fødselsdagssang. I er, som forældre, velkomne til at deltage ved fejring af jeres barns fødselsdag. FERIE: Alle har brug for at holde ferie. Jeres barn har også brug for at holde ferie. Vi forventer, at jeres barn holder mindst 4 ugers ferie om året, hvoraf der holdes 14 dages sammenhængende ferie i sommerferieperioden. (1. maj 31. aug.) Det er meget vigtigt, at I overholder deadline for tilbagemelding på jeres barns ferieafvikling, så vi kan planlægge ferierne med de ressourcer, der passer til børnetallet i de pågældende uger/perioder. Efter deadline kan dit barns ferie kun ændres ifølge aftale med Kirsten. SAMARBEJDSPARTNERE: Peter Aage Gården har et samarbejde med Børnesundhedsteamet, som består af talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske og familierådgiver. Derudover samarbejder vi med Pædagogiske Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejen, fysioterapeuter og andre institutioner og skoler. NYHEDSBREVE/INFORMATION: Ca. en gang om måneden vil Kirsten udsende et nyhedsbrev via Tabulex med information om Peter Aage Gården. Andre vigtige informationer vil løbende kunne læses på Tabulex. Ved den enkelte gruppe er der tavler og Tabulex skærme, hvor dagens oplevelser vil stå på. Der kan også være andre informationer om ændringer eller andet, der er vigtigt. Der er ikke mange børn, der kommer hjem og fortæller, hvad de oplever i løbet af dagen. Derfor skriver vi lidt til jer, så I kan gribe nogle stikord til at snakke med børnene om, hvad de har oplevet i løbet af dagen. VORES HJEMMESIDE HEDDER: Det er således jeres eget ansvar at holde jer ajour via Tabulex eller hjemmesiden. 9

10 10 TRADITIONER. Traditioner Dato Børnehavens fødselsdag Fastelavnsfest Brotur Marts 2015 Afslutningsfest for storebørnsgruppen Marts 2015 Affaldsindsamling Uge 16 Påskefrokost Hula Hop Dag April 2015 Børnehavedag Bedsteforældredag Temauge Uge 21 Idrætsdag Juni 2015 Skt. Hansfest Høstuger 36 og Bevægelses uge Uge 40 og 41 Bag for en sag Oktober 2015 Julefest Grill-dag Luciaoptog (Bankdata) og Julefrokost for børnene Kirke December

11 11 SYGDOM/MEDICINGIVNING: Vi modtager ikke syge børn. Hvis jeres barn ikke er i stand til at indgå i institutionens hverdag og deltage i aktiviteter både ude og inde, skal det ikke være i institutionen. Vi vil gerne have, at I informerer os, hvis jeres barn har sygdomme, der smitter eller kræver behandling. Vi informerer via opslag eller Tabulex, hvis vi har smitsomme sygdomme i huset. Vi kan give jeres barn lægeordineret medicin, hvis det påkræves i den tid, jeres barn er hos os. På evt. medicin skal der stå barnets navn samt dosis. Vi giver ikke øjendråber, hovedpinepiller eller anden håndkøbsmedicin. Bliver jeres barn syg her i institutionen, vurderer vi, om der skal ringes til jer. Hvis barnet ikke kan følge dagligdagen og de aktiviteter, der foregår, er barnet ikke frisk nok til at være i institution. I forhold til sygdomme forholder vi os til pjecen Smitsomme sygdomme hos børn, som er udgivet af Sundhedsstyrelsenr. Det er også den, sundhedsplejen benytter sig af. Kommer et barn alvorligt til skade eller bliver syg, ringer vi til jer, eller vi kører på skadestuen med barnet, hvis forældrene ikke kan træffes. Småskrammer klarer vi i børnehaven. I perioder er der en del lus i institutionen. Det er altid forældrenes ansvar, at børnene kæmmes regelmæssigt. Hvis vi konstaterer lus hos et barn, ringes forældrene op, hvis vi ikke om morgenen har fået meddelelse om, at barnet er i behandling eller er blevet kæmmet. Vi vil gerne være med til, at luseproblemer mindskes, men det fordrer også en indsats fra jer forældre. I institutionen har vi pjecer, der fortæller om forebyggelse og behandling. LEGEPLADSEN: Vi har gennem de sidste par år fået renoveret vores legepladser. Vi mangler dog stadig at få udskiftet nogle stammer på den ene legeplads. Vi har en naturlegeplads, en stor legeplads og en legeplads der er særlig indrettet til børn i alderen 0-2 år. Vi prioriterer udeliv højt og bruger derfor legepladsen hver dag. Børnene er glade for at være på legepladsen, også uden voksne. Derfor er der nogle gange børn, der er alene på legepladsen. Vores aftale er, at der må være ca. 2 børn over 3 år fra hver flexgruppe på legepladsen uden voksne. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, hvilke børn det er, og om de leger godt sammen. Personalet ved altid, hvilke børn der er ude at lege. Børn under 3 år må ikke lege på legepladsen, når der ikke er personale tilstede. FORSIKRING: Der er ikke tegnet en forsikring for børnene. Sker der en ulykke eller anden skade, er det forældrenes egen forsikring, der skal dække. PARKERING: Vi henstiller til, at alle kører meget forsigtig på parkeringspladsen, da der går børn og voksne ud og ind af lågen og krydser parkeringspladsen. Ligeledes henstiller vi til, at der ikke parkeres på vejen uden for Peter Aage Gården. Vi har cykelstativer på vores parkeringsplads, som I kan gøre brug af. Cykeltrailere skal stilles ved siden af cykelstativerne langs vores plankeværk. AFSLUTNING: Vi håber, at denne velkomstfolder kan være med til at afklare nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når barnet skal starte i daginstitution. Der vil sikkert hen ad vejen opstå flere spørgsmål, så kom endelig og sig til. Vi vil rigtig gerne have tilbagemeldinger på vores arbejde, og på hvordan I oplever hverdagen, så både ris og ros er velkommen. Vi glæder os til samarbejdet og håber, at I får en god tid i Peter Aage Gården 11

Velkommen til Peter Aage Gården.

Velkommen til Peter Aage Gården. 1 Velkommen til Peter Aage Gården. Med denne lille folder vil personalet og bestyrelsen gerne byde børn og forældre velkommen og fortælle lidt om vores hverdag. Når I starter her på Peter Aage Gården får

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave I er altid velkommen til at komme på besøg i vores institution. Ring og aftal en tid. For os er det vigtig at vi har tid

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave)

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE Stillingevej 50, 4200 Slagelse 58 54 73 98 Stillinge-bh@slagelse.dk FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue Velkomstfolder Mælkevejens vuggestue 1 Kære forældre Nu er tiden kommet, hvor Jeres barn starter i Mælkevejens vuggestue. Det er en stor dag for Jer og Jeres barn, og vi ved godt, at den første tid er

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN Velkommen til Tryllefløjten Velkommen i Tryllefløjten. Vi ser frem til samarbejdet med jer, og håber at I vil få en god tid i Tryllefløjten. Tryllefløjten er kendetegnet ved

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.:

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre B Ø R N E H A V E N F A R V E L A D E N Velkomstfolder til nye børn og deres forældre BØ R NE HA VEN FA R VELADEN Nørremarken 4/Østparken 43 6690 Gørding Børnehaven Farveladen Nørremarken 4 / Østparken

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

Humlehavens pædagogiske arbejde Billeder fra barnets tid i Humlehaven

Humlehavens pædagogiske arbejde Billeder fra barnets tid i Humlehaven Arbejds-og strategigrundlag. Formålet med dette er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes liv, i et samarbejde mellem institution og skoler. Det fælles arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i udviklingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - vuggestue Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Velkommen til Højvangshaven

Velkommen til Højvangshaven Velkommen til Højvangshaven Højvangshaven er præget af glæde og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Telefonnr. Hoved nr. 76 16 64 80 Kontor 76 16 64 81 Fællesrum i bhv. 76 16 64 82 Grøn stue

Læs mere

Velkommen i børnehaven:

Velkommen i børnehaven: Velkommen i børnehaven: Grauballe Børnegård er én af de 3 enheder i daginstitutionen Gudenåen. Grauballe børnegård er en integreret institution med børn i alderen 0 6 år. Vi er normeret til 21 vuggestuebørn

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf Eventyrhavens udflytter Vanddråben Vanddråben Kettegård Alle 65-67 2650 Hvidovre Tlf. 40 45 49 64 Vanddraab1@gmail.com Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf. 36 14 04 10 Vanddråben oktober 2014

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere