LAUNCH. TLT235(240)SBA Brugervejledning. TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAUNCH. TLT235(240)SBA Brugervejledning. TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons. Brugervejledning"

Transkript

1 TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons Brugervejledning Ladelundvej Brørup Tlf Fax Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Registreret varemærke...3 VIGTIG SIKKERHEDS...4 INSTRUKTIONER...4 Advarselsskilteforklaring Udformning Modelbeskrivelse Anvendelse Funktion og muligheder Tekniske specifikationer Omgivelseskrav Liftopbygning Anvendelsesbeskrivelse Advarsler før anvendelse Forberedelse før anvendelse Inspektion før anvendelse At løfte et køretøj Sænkning af køretøjet Hydraulisk og elektrisk system Liftens hydrauliske system...11 Arbejdsprincippet af hydrauliksystemet er som følgende Liftens elektriske system Løsninger og FAQ Reparation og vedligeholdelse Hold rent...14 Hver dag...14 Hver måned...14 Hver seks måneder...14 Vedligeholdelse af hydrauliksystemet...14 Liftdiagram af de hydrauliske forbindelser på 2-søjlet lift med bundramme...15 Sliddele Opbevaring og affaldshåndtering Opbevaring Affaldshåndtering Fedt og hydraulisk olie for liften # litium baseret smørefedt...16 N32 hydraulikolie (anvendes ved lave omgivelsestemperaturer)...16 N46 hydraulikolie (anvendes ved høje omgivelsestemperaturer)...16 Garanti...17 Information...17 Ordrebemærkninger...17 Kundeservice...17 Side 2 af 17

3 Copyright forbeholdt! Uden den skriftlige tilladelse af Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. (kaldt senere hen for Launch ), intet firma eller enkeltpersoner har tilladelse at kopiere eller gemme dette dokument i en hver form (elektronisk, mekanisk, fotokopi, optagelser eller i anden form). Denne vejledning er specielt udviklet til brug af Launch produkter, og der tages intet ansvar for anvendelse af denne vejledning i forbindelse med anvendelse af udstyret. I tilfælde af udstyrsskade eller tab, forårsaget af et uheld ved brugeren eller en tredje part, misbrug eller fejlhåndtering af udstyret, uautoriseret udskiftning eller reparation af udstyret, eller anvendelse og vedligeholdelse, der ikke svarer til de regler defineret af Launch, frasiger både Launch og dens forhandlere ansvaret for udgifter eller konsekvenser forårsaget af en af de for oven nævnte tilfælde. Launch kan ikke gøres ansvarlig for skader eller fejl, forårsaget ved brug af ikke originalt Launch eller af Launch anbefalet tilbehør. Officiel udtalelse: Nævnelse af andre produktnavne i denne vejledning, sker udelukkende for at beskrive anvendelsen af udstyret. Registrerede varemærker tilhører stadigvæk de oprindelige virksomheder. Dette udstyr er for anvendelse af professionelt teknisk personale eller servicepersonale. Registreret varemærke Launch har registreret dennes varemærke i China og flere andre lande. Andre varemærker, servicesymboler, domainnavne, ikoner og firmanavne af Launch, nævnt i denne vejledning, tilhører Launch og dennes datterselskaber. I de lande, hvor Launch ikke har registreret varemærker, servicesymboler, domainnavne, ikoner og firmanavne, bekendtgører Launch ejerskab af dennes varemærke, donmainnavn, ikoner, servicesymboler og firmanavn. Varemærket af andre produkter og virksomheder nævnt I denne vejledning tilhører stadigvæk de originale virksomheder. Uden forudgående skriftlig aftale, må ingen anvende varemærket, servicesymboler, domainnavne, ikoner eller firmanavn af Launch eller andre virksomheder nævnt i denne vejledning. Hvis du har spørgsmål, kan du besøge Launch s hjemmeside eller skrive til Sales Dept. of Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. at No. 661 Baian Road, International Automobile City Auxiliary Parts Park, Anting Town, Jiading District, Shanghai City, for at kontakte Launch. Side 3 af 17

4 ADVARSEL OPMÆRKSOMHED KRÆVET Denne vejledning er en vigtig del af udstyret. Læse venligst hele vejledningen. Opbevar denne vejledning for anvendelse under vedligeholdelse. Anvend kun som beskrevet i denne vejledning. Brug kun producent anbefalede adaptere. Dette udstyr skal kun anvendes til det formål det er udviklet til, og brug det aldrig til andet. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt anvendelse eller anvendelse til andre formål. Bær altid sikkerhedsbriller. VIGTIG SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Når du anvender værkstedsudstyr bør grundlæggende sikkerhedsregler følges, inklusive de følgende: Kun kvalificeret og uddannet personale kan anvende dette udstyr. Uden tilladelse af producenten eller ikke at følge kravene beskrevet i denne vejledning, en hver ændring i udstyrsdele og anvendelsesformål, kan føre til direkte eller indirekte skader på udstyret. Brug ikke udstyret ved høje omgivelsestemperaturer og luftfugtighed. Undgå montage af udstyret tæt ved varmeapparater, vandhaner, luftfugter og ovne. Undgå at liften kommer i kontakt med store mængder støv, ammonium, alkohol, fortynder og spraylim, og beskyt liften mod regn. Afbryd altid den elektriske forbindelse når liften ikke anvendes. Træk aldrig stikket ud af væggen ved hjælp af ledningen. Tag fat i stikket, og træk det ud. For at minimere risikoen for elektrisk stød, brug liften ikke på vådt gulv eller i regn. For at minimere risiko for ild, brug ikke liften i nærheden af åbne beholdere med brandbart væske (benzin). Under anvendelse af udstyret skal alle ikke betjenende personer holdes væk fra området. Anvend ikke udstyret med en ødelagt strømledning eller med skader på udstyret eller ødelagte eller tabte dele, indtil en kvalificeret serviceperson har undersøgt skaderne nøjere. Liften må ikke overbelastes. Liftens bæreevne er synlig på skiltet. Liften må ikke løfte køretøjer med personer i. Under anvendelse skal kunder og andre tilskuere holde sig væk fra området. Hold løfteområdet fri for forhindringer, fedt, maskinolie, affald og andre genstande. Placer liftens svingarme de steder på køretøjet, som anbefalet af køretøjsproducenten. Løft løfteslæderne og sikre dig for korrekt placering af bærepuderne. Løfte køretøjet til den ønskede arbejdshøjde. For nogle køretøjer kan afmontering eller montering af dele føre til forskydning af tyngdepunktet, som gør køretøjet ustabil. Understøttelse er nødvendigt for at holde køretøjet i balance. Før køretøjet flyttes fra løfteområdet, skub løftearmene tilbage til udgangsstillingen, for at undgå at de rammer bilen. Brug korrekt udstyr og værktøj, såvel som sikkerhedsbeskyttelsesindretninger, så som sikkerhedssko, arbejdsbeklædning osv. Læg mærke til de forskellige sikkerhedsmærker, der forefindes på udstyrets dele. Hold hår, løs beklædning, fingre, og alle dele af kroppen væk fra bevægelige dele. Bemærk at sikkerhedsindretninger ikke fjernes eller gøres uvirksomme. Hydraulikolien, der anvendes til denne lift, er N32 eller N46. Venligst se I tabellen for sikkerhedsdata for fed tog olieanvendelse i denne vejledning. Der skal forefindes korrekt ventilation når man arbejder på forbrændingsmotorer. Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. Udvikler og forbedrer produktkvaliteten og tekniske specifikationer løbende. Derfor tages der forbehold for ændringer i denne vejledning. Side 4 af 17

5 Advarselsskilteforklaring 1. Læs brugervejledningen og sikkerhedsvejledningen nøje før anvendelse af liften. 5. Kun autoriseret personale i liftens område. 2. Korrekt vedligeholdelse og inspektion er nødvendigt for sikker anvendelse. 6. Brug løftepunkter angivet af køretøjsproducenten. 3. Anvend ikke en ødelagt lift. 7. Brug altid sikkerhedsstøtter når tunge dele fjernes eller monteres på køretøjet. 4. Liften må kun anvendes af uddannet personale. 8. Forskellige tilbehørsadaptere kan reducere max. belastningen af liften. Side 5 af 17

6 9. Fjern dig fra løftområdet, såfremt der er fare for at køretøjet kan falde ned. 13. Kortslut ikke selvaktiverede sikkerhedsstop af liften. 10. Placer bilens tyngdepunkt direkte i centret mellem løftearmene. 14. Hold fødderne væk under sænkning. 11. Fjern dig fra løfteområdet når liften betjenes. 15. Stå ikke på løftearmene under løft eller sænkning. 12. Undgå at rykke meget i køretøjet mens det er løftet. 16. Når liften betjenes, anbefales ørebeskyttere. Side 6 af 17

7 1. Udformning 1.1 Modelbeskrivelse Model TLT235SBA TLT240SBA Beskrivelse 3,5 tons (7875 lb), symmetrisk 2-søjlet lift med bundramme 4 tons (9000 lb), symmetrisk 2-søjlet lift med bundramme 1.2 Anvendelse Udstyret er anvendbart til løft af forskellige mindre og medium store køretøjer med en totalvægt på 3,5/4 tons i garager og på bilværksteder. 1.3 Funktion og muligheder Kabler og olierør er fuld skjult, med decent og elegant udseende. Udviklet på basis af internationale standarder som imødekommer kravene fra garager og bilværksteder Tekniske specifikationer Model Beregnet belastning T (lb) Løfte-højde mm (in) Løftetid sek Topbegrænsningsafbryder, der forhindrer at bilen skades under løft (kun bundrammefrie lifte). Dobbelt hydraulisk løftecylindredrev, stabil løft og sænkning. Elektromagnetisk sikkerhedslås over hele højden. Elektrisk sænkning, sikker og enkel anvendelse. To-wire ligeløftsjustering, som sikrer at begge løfteslæder løfter og sænker ens, så køretøjet ikke tilter. Laveste højde af løftepuderne er 110 mm, velegnet for reparation af lave køretøjer. Sænkningstid sek Motor kraft kw TLT235SBA 3,5 (7875) 1950 (76,8) ,2 TLT240SBA 4 (9000) 1950 (76,8) ,2 Gennemkørselsbredde mm (in) 2486 (97,9) 2486 (97,9) Liftbredde mm (in) 3370 (132,7) 3370 (132,7) Lifthøjde mm (in) 2860 (112,6) 2860 (112,6) Støj: Arbejdsstøj: <80 db(a) Strømenhed: Arbejdstryk: 16MPa (TLT235SBA) 18MPa (TLT240SBA) Elektriske data af liften: Motor: 3 faset: 230V/60Hz 2,2kW; 380V/50Hz 2,2kW Enkeltfase: 110V/60Hz 2,2kW, 220V/60Hz 2,2kW; 220V/50Hz 2,2kW 1.5 Omgivelseskrav Arbejdstemperatur: -5 0 C til C Transport/opbevaringstemperatur: -5 0 C til C Relativ luftfugtighed: Temp C, relativ luftfugtighed 80% Højde over havets niveau: ikke højere end 2000 m Side 7 af 17

8 2. Liftopbygning Opbygningen af TLT235SBA og TLT240SBA er vist i fig. 1. Side 8 af 17

9 Side 9 af 17

10 3. Anvendelsesbeskrivelse 3.1 Advarsler før anvendelse Forskellige køretøjer har forskellige tyngdepunkter. Først skal positionen af tyngdepunktet findes, og når køretøjet køres ind mellem liftsøjlerne, så sæt bilens tyngdepunkt så tæt over bundpladen som mulig. Juster svingarmene, så de understøtter løftepunkterne på køretøjet. For løft på lifte med overliggende tværbom, vær påpasselig med løft af køretøjet, så det ikke rammer op i tværbommen. Læs alle advarselsskilte nøje. Hydrauliske ventiler er blevet justeret på fabrikken. De kan ikke justeres. Ændringer foretaget af brugeren hæftes ikke for. På grund af løbende udvikling i produktionen af liftene, kan nogle specifikationer i vejledningen ændres. 3.2 Forberedelse før anvendelse Smør alle kontaktflader af løfteslæderne og hjørner af liftsøjlerne med alm. maskinfedt. Alle glideoverflader bør være overtrukket med et jævnt lag fedt fra top til bund. Fyld hydraulisk olie N32 eller N46 i oliebeholderen ved pumpeenheden. 3.3 Inspektion før anvendelse Kontroller om strømledningen til motoren er monteret korrekt. Kontroller alle montagebolte for korrekt spænding. Tryk på OP knappen for at starte motoren, og løfteslæderne løftes. Slip OP knappen, og løfteslæderne stopper. For at sænke løfteslæderne, aktiver elektromagneten ved at trykke på UDLØS knappen. Hvis låsepælene ikke kan udløses, køre en anelse op med OP knappen og tryk og hold UDLØS knappen igen. Tryk samtidigt på NED knappen, og løfteslæderne sænkes. Slip de to knapper (NED og UDLØS), og løfteslæderne stopper med sænkningen. BEMÆRK: Anvend ikke liften med ødelagte kabler eller ødelagte eller manglende dele, indtil liften er undersøgt og repareret af en autoriseret servicetekniker. 3.4 At løfte et køretøj Hold arbejdsområdet ren. Anvend ikke liften i stærkt tilsmudset arbejdsområde. Sænk løfteslæderne til nederste position. Skub løftearmene ind til korteste længde. Drej svingarmene ud, så de står parallel med løfteområdet. Kør køretøjet ind mellem søjlerne. Drej løftearmene med løftepuderne ind under bilens løftepunkter og juster højden, så løftepuderne rører ved bilens løftepunkter. Tryk på OP knappen på kontrolboksen og iagttag køretøjet for at sikre korrekt placering af tyngdepunkt. Løft derefter køretøjet op til den ønskede arbejdshøjde. Slip OP knappen for at stoppe køretøjet. Tryk NED knappen for at låse sikringshagerne. Først derefter kan bilen repareres. 3.5 Sænkning af køretøjet Rengør arbejdsområdet under køretøjet for det sænkes. Tryk først på OP knappen, for at løfte køretøjet en anelse. Tryk og hold derefter på UDLØS knappen, for at frigøre sikkerhedshagerne, og tryk derefter på NED knappen, for at sænke køretøjet. Sænk køretøjet indtil løftearmene er i bundstilling og løftepuderne er fri af bilens løftepunkter. Slip derefter begge knapper. Løftearmene skal rykkes fuld tilbage. BEMÆRK: Når liften ikke anvendes, skal strømafbryderen slukkes. Side 10 af 17

11 4. Hydraulisk og elektrisk system 4.1 Liftens hydrauliske system Diagram for hydrauliksystem af 2-søjlet lift med bundramme (TLT235SBA/TLT240SBA) Arbejdsprincippet af hydrauliksystemet er som følgende Når OP knappen trykkes, starter motoren og driver oliepumpen, som suger olien fra oliebeholderen ind i løftecylindrene 9, som presser cylinderstangen. På samme tidspunkt lukkes sikkerhedsventilen 5. Max. arbejdstryk er allerede justeret på fabrikken. Sikkerhedsventilen sikrer den maksimale belastning som angivet, men hvis det maksimale tryk i systemet overskrides, åbner ventilen og sørger for at trykket ikke ødelægger hydrauliksystemet. Slip OP knappen for at stoppe olieforsyningen, og liften stopper. Når der skal sænkes, trykkes og holdes UDLØS knappen, det elektromagnetiske ventil frigører sikkerhedshagerne, hvorefter der trykkes på NED knappen, det elektriske ventil 6 aktiveres, hydraulikolien løber tilbage fra cylindrene til beholderen gennem ventilen 6 og trykventilen 7, og liften sænkes. 1 Pumpegear, 2 Motor, 3 Oliefilter, 4 Kontrolventil, 5 Sikkerhedsventil, 6 Elektrisk ventil, 7 Servo flowkontrolventil, 8 Slange, 9 Hydraulisk cylinder, 10 Niveauføler, 11 Luftfilter Side 11 af 17

12 4.2 Liftens elektriske system SA-strømkontakt, KM-kontakter, M-Motor, QF-afbryder, T1-transformer, VD1-ensretter, SB1-OP knap, SB2- UDLØS knap, SB3-NED knap, KA-relæ, SB4-STOP knap, YA1, YA2, YA3, Y4-elektromagneter, Y1-elektrisk ventil, SQ-begrænsningskontakt. Fig. 5 BEMÆRK: Dette udstyr kræver en NFB (ikke sikret afbryder) før installation. Denne del er ikke inkluderet med udstyret, og skal købes og installeres af brugeren. NFB afbryderen er på 16A. Elektrisk anvendelsesbeskrivelse Udløsningsknap 1. Efter elledningen er korrekt tilsluttet, tænd for afbryderen. 2. Under løft, efter tryk på OP knappen, vil oliepumpen arbejde og løfteslæderne går op. Slip OP knappen for at stoppe løft. Tryk på NED knappen en kort tid, og liften låses. 3. For at sænke løfteslæderne, tryk først på OP, for at løfte lidt op, tryk så NED og UDLØS knapperne samtidig, og løfteslæderne sænkes. 4. Hvis en knap ikke fungerer, kontroller afbryderkontakterne for at se om de står åbne. Løfteknap Sænkeknap Side 12 af 17

13 5. Løsninger og FAQ Symptom Årsager Løsning Motor virker ikke Kontroller afbryder og sikring Motor løber, men intet løft Motor løber, liften kan løftes uden køretøj, men ikke med køretøj Liften sænkes uden at trykke på NED knappen Løftehastigheden er langsom, eller olie flyder ud af oliefyldelågen Liften kan ikke løftet vandret Ekspansionsbolte er ikke spændte Kontroller spænding til motor Kontroller kabeltilslutninger Begrænsningskontakt virker ikke Motorkabel er brændt Motor drejer omvendt Elektrisk ventil står åben Hydraulikpumpen suger luft Sugeslangen er afbrudt fra pumpen Lav olieniveau Motorspænding for lav Urenheder indenfor elektrisk ventil Reguleringstryk af sikkerhedsventil ukorrekt Liften er overbelastet Urenheder i elektrisk ventil Ekstern olielækage Luft og olie er blandet Lut og olie indsugning er blandet Olie tilbageføringsrøret er løst Balancewire er ikke justeret korrekt Liften er monteret på et skævt gulv Hullet er for stort Betongulvets tykkelse er ikke god nok, eller spændemoment er ikke stort nok Udskift en brændt sikring eller genstart afbryderen Tilfør korrekt spænding til motor Reparer alle kabler Udskift begrænserkontakt Udskift motor Ændre motorretning ved at vende kabler Reparer eller udskift elektrisk ventil Fastgør alle sugeslangefittings Udskift sugeslange Hæld olie i beholderen Forsyn med korrekt spænding Fjern urenheder Juster sikkerhedsventil Kontroller køretøjets vægt Fjern urenheder Reparer olielækager Udskift hydraulikolie Spænd alle sugerørsfittings Genmonter olietilbageføringsrøret Juster balancewire til korrekt spænding Læg shims under søjlen, for at sætte liften i vatter. Hvis der overskrides 12 mm, skal gulvet støbes op til vandret. Se installationsbeskrivelse. Hæld hurtig tørrende beton i hullet og genmonter bolten, eller bor et nyt hul for anden position af liften Skær betongulvet op og støb et nyt fundament for liften. Se installationsbeskrivelse. Side 13 af 17

14 6. Reparation og vedligeholdelse Hold rent Udstyret skal løbende rengøres med en tør klud. Før rengørelse sluk for strømmen, for at øge sikkerheden. Arbejdsområdet af liften skal holdes ren. Ved støv i arbejdsområdet fører dette til øget slitage af dele og forkortelse af levetiden af liften. Hver dag Før anvendelse, kontroller liftens sikkerhedsindretninger nøje, for at sikre at den elektromekaniske sugning og udløsning fungerer korrekt. Findes der unormale situationer, gennemfør justering, reparer eller udskift dele. Kontroller forbindelser mellem hydraulik cylindrene og løfteslæden er i orden, og at møtrikken mellem stålkæden og løfteslæden ikke er løs eller mangler. Se fig. 6. Kontroller om stålkablforbindelsen er i orden, og om spændingen er som krævet. Hver måned Spænd alle ekspansionsbolte. Smør kæder/kabler. Kontroller alle kædeforbindelser, bolte og pinde, for at sikre korrekt installation. Kontroller alle hydrauliske forbindelse for slitage. Kontroller om løfteslæderne og indersiden af liftsøjlerne er smurt ordentligt. Brug højkvalitetsfedt (litium baseret smørefedt) BEMÆRK: Alle ekspansionsbolte skal spændes maksimalt. Hvis en skrue ikke fungerer, lige meget hvorfor, kan liften ikke anvendes, før bolten er udskiftet. Hver seks måneder Kontroller alle bevægelige dele for mulig slitage, forstyrrelser eller skader. Kontroller smøring af alle hjul. Hvis et hjul har siddet fast under løft eller sænkning, smør hjulakslen. Hvis nødvendigt, kontroller og juster balancewiren, så liften kan løfte og sænke vandret. Kontroller om søjlerne står lodrette. BEMÆRK: De indvendige hjørner af en hver søjle bør smøres grundigt, for at øge glideevnen af rullerne og sikre modstandsfri løft og sænkning. Vedligeholdelse af hydrauliksystemet Rengøring og olieskift Efter seks måneder anvendelse af liften, rengør hydraulikoliebeholderen og udskift olien. Rengør hydrauliksystemet hvert følgende år, og udskift olien. Se fig. 7. Udskiftning af pakning Efter liften har været i drift et stykke tid, kontroller for utætheder. Hvis der findes utætheder pga. slitage af pakninger, udskift de slidte pakninger omgående. Se fig. 7. Side 14 af 17

15 Liftdiagram af de hydrauliske forbindelser på 2-søjlet lift med bundramme Sliddele Nr. Navn Model Spec Antal Bemærkning 1 O-ring GB x Støvtæt ring J Akselpakningsring USI53 x 63 x Gummipude 4 7. Opbevaring og affaldshåndtering 7.1 Opbevaring Når udstyret kræver langtidsopbevaring: Fjern spændingstilslutning Smør alle dele der kræver smøring: mobile kontaktoverflader af løfteslæderne osv. Tøm all olie/væske beholdere Overtræk udstyret med plastik, for at beskytte det mod støv og snavs. 7.2 Affaldshåndtering Når udstyret ikke længere kan anvendes pga. alder eller slitage, fjern alle spændingstilslutninger og håndter affaldet iht. de lokale regler. Side 15 af 17

16 8. Fedt og hydraulisk olie for liften 2# litium baseret smørefedt Enhed Kvalitetsindeks Konisk grad (1/10mm) 278 Drøbbepunkt 0 C 185 Korrosion (T2 kobberblad, C, 24 t Ingen forandring for kobberblad Kobberblanding oliesplit (100 0 C, 22t) 4 Fordampning (100 0 C, 22t) % 2 Oksidationsstabilitet (99 0 C, 100t) 0,2 Antikorrosion (52 0 C, 48) Class 1 Urenhed (mikroskop) / (psc/cm 3 ) Over 10 µm ikke mere end 5000 Over 25 µm ikke mere end 3000 Over 75 µm ikke mere end 500 Over 125 µm ikke mere end 0 Lignende viskositet (-15 0 C, 10s -1 ) / Pa s) Ikke mere end 800 Vand sprøjtetab (38 0 C, 1 t) (%) 8 N32 hydraulikolie (anvendes ved lave omgivelsestemperaturer) Enhed Kvalitetsindeks Kinemastik viskositet 40 0 C 28,8 til 35 Pour point/ 0 C ikke højere end -15 Flash point/ 0 C ikke lavere end 175 N46 hydraulikolie (anvendes ved høje omgivelsestemperaturer) Enhed Kvalitetsindeks Kinemastik viskositet 40 0 C 41,4 til 50,6 Pour point/ 0 C ikke højere end -9 Flash point/ 0 C ikke lavere end 185 Side 16 af 17

17 Garanti Garantien gælder kun for kunder eller distributører der køber produkterne gennem de almindelige salgskanaler. Indenfor 12 måneder fra dato for levering af varen, vil Launch sikre garanti på mekaniske og elektriske komponenter på grund af materialemæssige eller produktionsmæssige fejl. Garantien dækker ikke fejl opstået pga. slitage, misbrug, uautoriseret udskiftning af dele, fejlhåndtering, fragtskader eller mangle på krævet vedligeholdelse. Følgeskader på køretøjer pga. fejl på udstyret, begrænses kun til reparation af køretøjet, og Launch kan ikke afkræves dermed forårsagede omkostninger forbundet med den oprindelige fejl. Launch vil afgøre omfanget af skaden på udstyret baseret på den understregede inspektionsmetode. Ingen af Launch s distributører, ansatte eller forretningspartnere har ret til at afgøre og konfirmere områder relateret til Launch s produkter. Information Den for oven nævnte garanti kan erstatte en hvilken som helst for af garantiklausuler. Ordrebemærkninger Dele og optionelt tilbehør, som kan udskiftes, kan direkte bestilles hos en autoriseret Launch forhandler. Når en bestilling foretages, oplys følgende: Antal Delnummer Delenavn Kundeservice I tilfælde af et hvert problem under anvendelse af udstyret, ring venligst til forhandleren du har købt udstyret hos, eller direkte til Launch på tlf Den følgende adresse er adressen af liftproduktionen hos Launch Shanghai: No. 661 Baian Road, International Automobile City Auxiliary Parts Park, Anting Town, Jiading District, Shanghai City Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. Postcode: Oversat af TekCoach Juni Side 17 af 17

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

`Anbring altid denne brugsanvisning i nærheden af liften og sørg for at alle brugere har læst og fuldt forstået denne brugsanvisning.

`Anbring altid denne brugsanvisning i nærheden af liften og sørg for at alle brugere har læst og fuldt forstået denne brugsanvisning. `Anbring altid denne brugsanvisning i nærheden af liften og sørg for at alle brugere har læst og fuldt forstået denne brugsanvisning. ORIGINAL OPERATION MANUAL Sax service lift JA2700S Løfte kapacitet:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Donkraft af aluminium/stål med en løftekapacitet på 2500 kg Model: T825011L

Donkraft af aluminium/stål med en løftekapacitet på 2500 kg Model: T825011L EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137910 Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion og

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Manual til Deluxe 4- søjlet autolift 4000 kg

Manual til Deluxe 4- søjlet autolift 4000 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe 4- søjlet autolift 4000 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137906. Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual LT868 vare nr. 10710868 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Anvendelse...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere