LAUNCH. TLT235(240)SBA Brugervejledning. TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAUNCH. TLT235(240)SBA Brugervejledning. TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons. Brugervejledning"

Transkript

1 TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons Brugervejledning Ladelundvej Brørup Tlf Fax Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Registreret varemærke...3 VIGTIG SIKKERHEDS...4 INSTRUKTIONER...4 Advarselsskilteforklaring Udformning Modelbeskrivelse Anvendelse Funktion og muligheder Tekniske specifikationer Omgivelseskrav Liftopbygning Anvendelsesbeskrivelse Advarsler før anvendelse Forberedelse før anvendelse Inspektion før anvendelse At løfte et køretøj Sænkning af køretøjet Hydraulisk og elektrisk system Liftens hydrauliske system...11 Arbejdsprincippet af hydrauliksystemet er som følgende Liftens elektriske system Løsninger og FAQ Reparation og vedligeholdelse Hold rent...14 Hver dag...14 Hver måned...14 Hver seks måneder...14 Vedligeholdelse af hydrauliksystemet...14 Liftdiagram af de hydrauliske forbindelser på 2-søjlet lift med bundramme...15 Sliddele Opbevaring og affaldshåndtering Opbevaring Affaldshåndtering Fedt og hydraulisk olie for liften # litium baseret smørefedt...16 N32 hydraulikolie (anvendes ved lave omgivelsestemperaturer)...16 N46 hydraulikolie (anvendes ved høje omgivelsestemperaturer)...16 Garanti...17 Information...17 Ordrebemærkninger...17 Kundeservice...17 Side 2 af 17

3 Copyright forbeholdt! Uden den skriftlige tilladelse af Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. (kaldt senere hen for Launch ), intet firma eller enkeltpersoner har tilladelse at kopiere eller gemme dette dokument i en hver form (elektronisk, mekanisk, fotokopi, optagelser eller i anden form). Denne vejledning er specielt udviklet til brug af Launch produkter, og der tages intet ansvar for anvendelse af denne vejledning i forbindelse med anvendelse af udstyret. I tilfælde af udstyrsskade eller tab, forårsaget af et uheld ved brugeren eller en tredje part, misbrug eller fejlhåndtering af udstyret, uautoriseret udskiftning eller reparation af udstyret, eller anvendelse og vedligeholdelse, der ikke svarer til de regler defineret af Launch, frasiger både Launch og dens forhandlere ansvaret for udgifter eller konsekvenser forårsaget af en af de for oven nævnte tilfælde. Launch kan ikke gøres ansvarlig for skader eller fejl, forårsaget ved brug af ikke originalt Launch eller af Launch anbefalet tilbehør. Officiel udtalelse: Nævnelse af andre produktnavne i denne vejledning, sker udelukkende for at beskrive anvendelsen af udstyret. Registrerede varemærker tilhører stadigvæk de oprindelige virksomheder. Dette udstyr er for anvendelse af professionelt teknisk personale eller servicepersonale. Registreret varemærke Launch har registreret dennes varemærke i China og flere andre lande. Andre varemærker, servicesymboler, domainnavne, ikoner og firmanavne af Launch, nævnt i denne vejledning, tilhører Launch og dennes datterselskaber. I de lande, hvor Launch ikke har registreret varemærker, servicesymboler, domainnavne, ikoner og firmanavne, bekendtgører Launch ejerskab af dennes varemærke, donmainnavn, ikoner, servicesymboler og firmanavn. Varemærket af andre produkter og virksomheder nævnt I denne vejledning tilhører stadigvæk de originale virksomheder. Uden forudgående skriftlig aftale, må ingen anvende varemærket, servicesymboler, domainnavne, ikoner eller firmanavn af Launch eller andre virksomheder nævnt i denne vejledning. Hvis du har spørgsmål, kan du besøge Launch s hjemmeside eller skrive til Sales Dept. of Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. at No. 661 Baian Road, International Automobile City Auxiliary Parts Park, Anting Town, Jiading District, Shanghai City, for at kontakte Launch. Side 3 af 17

4 ADVARSEL OPMÆRKSOMHED KRÆVET Denne vejledning er en vigtig del af udstyret. Læse venligst hele vejledningen. Opbevar denne vejledning for anvendelse under vedligeholdelse. Anvend kun som beskrevet i denne vejledning. Brug kun producent anbefalede adaptere. Dette udstyr skal kun anvendes til det formål det er udviklet til, og brug det aldrig til andet. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt anvendelse eller anvendelse til andre formål. Bær altid sikkerhedsbriller. VIGTIG SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Når du anvender værkstedsudstyr bør grundlæggende sikkerhedsregler følges, inklusive de følgende: Kun kvalificeret og uddannet personale kan anvende dette udstyr. Uden tilladelse af producenten eller ikke at følge kravene beskrevet i denne vejledning, en hver ændring i udstyrsdele og anvendelsesformål, kan føre til direkte eller indirekte skader på udstyret. Brug ikke udstyret ved høje omgivelsestemperaturer og luftfugtighed. Undgå montage af udstyret tæt ved varmeapparater, vandhaner, luftfugter og ovne. Undgå at liften kommer i kontakt med store mængder støv, ammonium, alkohol, fortynder og spraylim, og beskyt liften mod regn. Afbryd altid den elektriske forbindelse når liften ikke anvendes. Træk aldrig stikket ud af væggen ved hjælp af ledningen. Tag fat i stikket, og træk det ud. For at minimere risikoen for elektrisk stød, brug liften ikke på vådt gulv eller i regn. For at minimere risiko for ild, brug ikke liften i nærheden af åbne beholdere med brandbart væske (benzin). Under anvendelse af udstyret skal alle ikke betjenende personer holdes væk fra området. Anvend ikke udstyret med en ødelagt strømledning eller med skader på udstyret eller ødelagte eller tabte dele, indtil en kvalificeret serviceperson har undersøgt skaderne nøjere. Liften må ikke overbelastes. Liftens bæreevne er synlig på skiltet. Liften må ikke løfte køretøjer med personer i. Under anvendelse skal kunder og andre tilskuere holde sig væk fra området. Hold løfteområdet fri for forhindringer, fedt, maskinolie, affald og andre genstande. Placer liftens svingarme de steder på køretøjet, som anbefalet af køretøjsproducenten. Løft løfteslæderne og sikre dig for korrekt placering af bærepuderne. Løfte køretøjet til den ønskede arbejdshøjde. For nogle køretøjer kan afmontering eller montering af dele føre til forskydning af tyngdepunktet, som gør køretøjet ustabil. Understøttelse er nødvendigt for at holde køretøjet i balance. Før køretøjet flyttes fra løfteområdet, skub løftearmene tilbage til udgangsstillingen, for at undgå at de rammer bilen. Brug korrekt udstyr og værktøj, såvel som sikkerhedsbeskyttelsesindretninger, så som sikkerhedssko, arbejdsbeklædning osv. Læg mærke til de forskellige sikkerhedsmærker, der forefindes på udstyrets dele. Hold hår, løs beklædning, fingre, og alle dele af kroppen væk fra bevægelige dele. Bemærk at sikkerhedsindretninger ikke fjernes eller gøres uvirksomme. Hydraulikolien, der anvendes til denne lift, er N32 eller N46. Venligst se I tabellen for sikkerhedsdata for fed tog olieanvendelse i denne vejledning. Der skal forefindes korrekt ventilation når man arbejder på forbrændingsmotorer. Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. Udvikler og forbedrer produktkvaliteten og tekniske specifikationer løbende. Derfor tages der forbehold for ændringer i denne vejledning. Side 4 af 17

5 Advarselsskilteforklaring 1. Læs brugervejledningen og sikkerhedsvejledningen nøje før anvendelse af liften. 5. Kun autoriseret personale i liftens område. 2. Korrekt vedligeholdelse og inspektion er nødvendigt for sikker anvendelse. 6. Brug løftepunkter angivet af køretøjsproducenten. 3. Anvend ikke en ødelagt lift. 7. Brug altid sikkerhedsstøtter når tunge dele fjernes eller monteres på køretøjet. 4. Liften må kun anvendes af uddannet personale. 8. Forskellige tilbehørsadaptere kan reducere max. belastningen af liften. Side 5 af 17

6 9. Fjern dig fra løftområdet, såfremt der er fare for at køretøjet kan falde ned. 13. Kortslut ikke selvaktiverede sikkerhedsstop af liften. 10. Placer bilens tyngdepunkt direkte i centret mellem løftearmene. 14. Hold fødderne væk under sænkning. 11. Fjern dig fra løfteområdet når liften betjenes. 15. Stå ikke på løftearmene under løft eller sænkning. 12. Undgå at rykke meget i køretøjet mens det er løftet. 16. Når liften betjenes, anbefales ørebeskyttere. Side 6 af 17

7 1. Udformning 1.1 Modelbeskrivelse Model TLT235SBA TLT240SBA Beskrivelse 3,5 tons (7875 lb), symmetrisk 2-søjlet lift med bundramme 4 tons (9000 lb), symmetrisk 2-søjlet lift med bundramme 1.2 Anvendelse Udstyret er anvendbart til løft af forskellige mindre og medium store køretøjer med en totalvægt på 3,5/4 tons i garager og på bilværksteder. 1.3 Funktion og muligheder Kabler og olierør er fuld skjult, med decent og elegant udseende. Udviklet på basis af internationale standarder som imødekommer kravene fra garager og bilværksteder Tekniske specifikationer Model Beregnet belastning T (lb) Løfte-højde mm (in) Løftetid sek Topbegrænsningsafbryder, der forhindrer at bilen skades under løft (kun bundrammefrie lifte). Dobbelt hydraulisk løftecylindredrev, stabil løft og sænkning. Elektromagnetisk sikkerhedslås over hele højden. Elektrisk sænkning, sikker og enkel anvendelse. To-wire ligeløftsjustering, som sikrer at begge løfteslæder løfter og sænker ens, så køretøjet ikke tilter. Laveste højde af løftepuderne er 110 mm, velegnet for reparation af lave køretøjer. Sænkningstid sek Motor kraft kw TLT235SBA 3,5 (7875) 1950 (76,8) ,2 TLT240SBA 4 (9000) 1950 (76,8) ,2 Gennemkørselsbredde mm (in) 2486 (97,9) 2486 (97,9) Liftbredde mm (in) 3370 (132,7) 3370 (132,7) Lifthøjde mm (in) 2860 (112,6) 2860 (112,6) Støj: Arbejdsstøj: <80 db(a) Strømenhed: Arbejdstryk: 16MPa (TLT235SBA) 18MPa (TLT240SBA) Elektriske data af liften: Motor: 3 faset: 230V/60Hz 2,2kW; 380V/50Hz 2,2kW Enkeltfase: 110V/60Hz 2,2kW, 220V/60Hz 2,2kW; 220V/50Hz 2,2kW 1.5 Omgivelseskrav Arbejdstemperatur: -5 0 C til C Transport/opbevaringstemperatur: -5 0 C til C Relativ luftfugtighed: Temp C, relativ luftfugtighed 80% Højde over havets niveau: ikke højere end 2000 m Side 7 af 17

8 2. Liftopbygning Opbygningen af TLT235SBA og TLT240SBA er vist i fig. 1. Side 8 af 17

9 Side 9 af 17

10 3. Anvendelsesbeskrivelse 3.1 Advarsler før anvendelse Forskellige køretøjer har forskellige tyngdepunkter. Først skal positionen af tyngdepunktet findes, og når køretøjet køres ind mellem liftsøjlerne, så sæt bilens tyngdepunkt så tæt over bundpladen som mulig. Juster svingarmene, så de understøtter løftepunkterne på køretøjet. For løft på lifte med overliggende tværbom, vær påpasselig med løft af køretøjet, så det ikke rammer op i tværbommen. Læs alle advarselsskilte nøje. Hydrauliske ventiler er blevet justeret på fabrikken. De kan ikke justeres. Ændringer foretaget af brugeren hæftes ikke for. På grund af løbende udvikling i produktionen af liftene, kan nogle specifikationer i vejledningen ændres. 3.2 Forberedelse før anvendelse Smør alle kontaktflader af løfteslæderne og hjørner af liftsøjlerne med alm. maskinfedt. Alle glideoverflader bør være overtrukket med et jævnt lag fedt fra top til bund. Fyld hydraulisk olie N32 eller N46 i oliebeholderen ved pumpeenheden. 3.3 Inspektion før anvendelse Kontroller om strømledningen til motoren er monteret korrekt. Kontroller alle montagebolte for korrekt spænding. Tryk på OP knappen for at starte motoren, og løfteslæderne løftes. Slip OP knappen, og løfteslæderne stopper. For at sænke løfteslæderne, aktiver elektromagneten ved at trykke på UDLØS knappen. Hvis låsepælene ikke kan udløses, køre en anelse op med OP knappen og tryk og hold UDLØS knappen igen. Tryk samtidigt på NED knappen, og løfteslæderne sænkes. Slip de to knapper (NED og UDLØS), og løfteslæderne stopper med sænkningen. BEMÆRK: Anvend ikke liften med ødelagte kabler eller ødelagte eller manglende dele, indtil liften er undersøgt og repareret af en autoriseret servicetekniker. 3.4 At løfte et køretøj Hold arbejdsområdet ren. Anvend ikke liften i stærkt tilsmudset arbejdsområde. Sænk løfteslæderne til nederste position. Skub løftearmene ind til korteste længde. Drej svingarmene ud, så de står parallel med løfteområdet. Kør køretøjet ind mellem søjlerne. Drej løftearmene med løftepuderne ind under bilens løftepunkter og juster højden, så løftepuderne rører ved bilens løftepunkter. Tryk på OP knappen på kontrolboksen og iagttag køretøjet for at sikre korrekt placering af tyngdepunkt. Løft derefter køretøjet op til den ønskede arbejdshøjde. Slip OP knappen for at stoppe køretøjet. Tryk NED knappen for at låse sikringshagerne. Først derefter kan bilen repareres. 3.5 Sænkning af køretøjet Rengør arbejdsområdet under køretøjet for det sænkes. Tryk først på OP knappen, for at løfte køretøjet en anelse. Tryk og hold derefter på UDLØS knappen, for at frigøre sikkerhedshagerne, og tryk derefter på NED knappen, for at sænke køretøjet. Sænk køretøjet indtil løftearmene er i bundstilling og løftepuderne er fri af bilens løftepunkter. Slip derefter begge knapper. Løftearmene skal rykkes fuld tilbage. BEMÆRK: Når liften ikke anvendes, skal strømafbryderen slukkes. Side 10 af 17

11 4. Hydraulisk og elektrisk system 4.1 Liftens hydrauliske system Diagram for hydrauliksystem af 2-søjlet lift med bundramme (TLT235SBA/TLT240SBA) Arbejdsprincippet af hydrauliksystemet er som følgende Når OP knappen trykkes, starter motoren og driver oliepumpen, som suger olien fra oliebeholderen ind i løftecylindrene 9, som presser cylinderstangen. På samme tidspunkt lukkes sikkerhedsventilen 5. Max. arbejdstryk er allerede justeret på fabrikken. Sikkerhedsventilen sikrer den maksimale belastning som angivet, men hvis det maksimale tryk i systemet overskrides, åbner ventilen og sørger for at trykket ikke ødelægger hydrauliksystemet. Slip OP knappen for at stoppe olieforsyningen, og liften stopper. Når der skal sænkes, trykkes og holdes UDLØS knappen, det elektromagnetiske ventil frigører sikkerhedshagerne, hvorefter der trykkes på NED knappen, det elektriske ventil 6 aktiveres, hydraulikolien løber tilbage fra cylindrene til beholderen gennem ventilen 6 og trykventilen 7, og liften sænkes. 1 Pumpegear, 2 Motor, 3 Oliefilter, 4 Kontrolventil, 5 Sikkerhedsventil, 6 Elektrisk ventil, 7 Servo flowkontrolventil, 8 Slange, 9 Hydraulisk cylinder, 10 Niveauføler, 11 Luftfilter Side 11 af 17

12 4.2 Liftens elektriske system SA-strømkontakt, KM-kontakter, M-Motor, QF-afbryder, T1-transformer, VD1-ensretter, SB1-OP knap, SB2- UDLØS knap, SB3-NED knap, KA-relæ, SB4-STOP knap, YA1, YA2, YA3, Y4-elektromagneter, Y1-elektrisk ventil, SQ-begrænsningskontakt. Fig. 5 BEMÆRK: Dette udstyr kræver en NFB (ikke sikret afbryder) før installation. Denne del er ikke inkluderet med udstyret, og skal købes og installeres af brugeren. NFB afbryderen er på 16A. Elektrisk anvendelsesbeskrivelse Udløsningsknap 1. Efter elledningen er korrekt tilsluttet, tænd for afbryderen. 2. Under løft, efter tryk på OP knappen, vil oliepumpen arbejde og løfteslæderne går op. Slip OP knappen for at stoppe løft. Tryk på NED knappen en kort tid, og liften låses. 3. For at sænke løfteslæderne, tryk først på OP, for at løfte lidt op, tryk så NED og UDLØS knapperne samtidig, og løfteslæderne sænkes. 4. Hvis en knap ikke fungerer, kontroller afbryderkontakterne for at se om de står åbne. Løfteknap Sænkeknap Side 12 af 17

13 5. Løsninger og FAQ Symptom Årsager Løsning Motor virker ikke Kontroller afbryder og sikring Motor løber, men intet løft Motor løber, liften kan løftes uden køretøj, men ikke med køretøj Liften sænkes uden at trykke på NED knappen Løftehastigheden er langsom, eller olie flyder ud af oliefyldelågen Liften kan ikke løftet vandret Ekspansionsbolte er ikke spændte Kontroller spænding til motor Kontroller kabeltilslutninger Begrænsningskontakt virker ikke Motorkabel er brændt Motor drejer omvendt Elektrisk ventil står åben Hydraulikpumpen suger luft Sugeslangen er afbrudt fra pumpen Lav olieniveau Motorspænding for lav Urenheder indenfor elektrisk ventil Reguleringstryk af sikkerhedsventil ukorrekt Liften er overbelastet Urenheder i elektrisk ventil Ekstern olielækage Luft og olie er blandet Lut og olie indsugning er blandet Olie tilbageføringsrøret er løst Balancewire er ikke justeret korrekt Liften er monteret på et skævt gulv Hullet er for stort Betongulvets tykkelse er ikke god nok, eller spændemoment er ikke stort nok Udskift en brændt sikring eller genstart afbryderen Tilfør korrekt spænding til motor Reparer alle kabler Udskift begrænserkontakt Udskift motor Ændre motorretning ved at vende kabler Reparer eller udskift elektrisk ventil Fastgør alle sugeslangefittings Udskift sugeslange Hæld olie i beholderen Forsyn med korrekt spænding Fjern urenheder Juster sikkerhedsventil Kontroller køretøjets vægt Fjern urenheder Reparer olielækager Udskift hydraulikolie Spænd alle sugerørsfittings Genmonter olietilbageføringsrøret Juster balancewire til korrekt spænding Læg shims under søjlen, for at sætte liften i vatter. Hvis der overskrides 12 mm, skal gulvet støbes op til vandret. Se installationsbeskrivelse. Hæld hurtig tørrende beton i hullet og genmonter bolten, eller bor et nyt hul for anden position af liften Skær betongulvet op og støb et nyt fundament for liften. Se installationsbeskrivelse. Side 13 af 17

14 6. Reparation og vedligeholdelse Hold rent Udstyret skal løbende rengøres med en tør klud. Før rengørelse sluk for strømmen, for at øge sikkerheden. Arbejdsområdet af liften skal holdes ren. Ved støv i arbejdsområdet fører dette til øget slitage af dele og forkortelse af levetiden af liften. Hver dag Før anvendelse, kontroller liftens sikkerhedsindretninger nøje, for at sikre at den elektromekaniske sugning og udløsning fungerer korrekt. Findes der unormale situationer, gennemfør justering, reparer eller udskift dele. Kontroller forbindelser mellem hydraulik cylindrene og løfteslæden er i orden, og at møtrikken mellem stålkæden og løfteslæden ikke er løs eller mangler. Se fig. 6. Kontroller om stålkablforbindelsen er i orden, og om spændingen er som krævet. Hver måned Spænd alle ekspansionsbolte. Smør kæder/kabler. Kontroller alle kædeforbindelser, bolte og pinde, for at sikre korrekt installation. Kontroller alle hydrauliske forbindelse for slitage. Kontroller om løfteslæderne og indersiden af liftsøjlerne er smurt ordentligt. Brug højkvalitetsfedt (litium baseret smørefedt) BEMÆRK: Alle ekspansionsbolte skal spændes maksimalt. Hvis en skrue ikke fungerer, lige meget hvorfor, kan liften ikke anvendes, før bolten er udskiftet. Hver seks måneder Kontroller alle bevægelige dele for mulig slitage, forstyrrelser eller skader. Kontroller smøring af alle hjul. Hvis et hjul har siddet fast under løft eller sænkning, smør hjulakslen. Hvis nødvendigt, kontroller og juster balancewiren, så liften kan løfte og sænke vandret. Kontroller om søjlerne står lodrette. BEMÆRK: De indvendige hjørner af en hver søjle bør smøres grundigt, for at øge glideevnen af rullerne og sikre modstandsfri løft og sænkning. Vedligeholdelse af hydrauliksystemet Rengøring og olieskift Efter seks måneder anvendelse af liften, rengør hydraulikoliebeholderen og udskift olien. Rengør hydrauliksystemet hvert følgende år, og udskift olien. Se fig. 7. Udskiftning af pakning Efter liften har været i drift et stykke tid, kontroller for utætheder. Hvis der findes utætheder pga. slitage af pakninger, udskift de slidte pakninger omgående. Se fig. 7. Side 14 af 17

15 Liftdiagram af de hydrauliske forbindelser på 2-søjlet lift med bundramme Sliddele Nr. Navn Model Spec Antal Bemærkning 1 O-ring GB x Støvtæt ring J Akselpakningsring USI53 x 63 x Gummipude 4 7. Opbevaring og affaldshåndtering 7.1 Opbevaring Når udstyret kræver langtidsopbevaring: Fjern spændingstilslutning Smør alle dele der kræver smøring: mobile kontaktoverflader af løfteslæderne osv. Tøm all olie/væske beholdere Overtræk udstyret med plastik, for at beskytte det mod støv og snavs. 7.2 Affaldshåndtering Når udstyret ikke længere kan anvendes pga. alder eller slitage, fjern alle spændingstilslutninger og håndter affaldet iht. de lokale regler. Side 15 af 17

16 8. Fedt og hydraulisk olie for liften 2# litium baseret smørefedt Enhed Kvalitetsindeks Konisk grad (1/10mm) 278 Drøbbepunkt 0 C 185 Korrosion (T2 kobberblad, C, 24 t Ingen forandring for kobberblad Kobberblanding oliesplit (100 0 C, 22t) 4 Fordampning (100 0 C, 22t) % 2 Oksidationsstabilitet (99 0 C, 100t) 0,2 Antikorrosion (52 0 C, 48) Class 1 Urenhed (mikroskop) / (psc/cm 3 ) Over 10 µm ikke mere end 5000 Over 25 µm ikke mere end 3000 Over 75 µm ikke mere end 500 Over 125 µm ikke mere end 0 Lignende viskositet (-15 0 C, 10s -1 ) / Pa s) Ikke mere end 800 Vand sprøjtetab (38 0 C, 1 t) (%) 8 N32 hydraulikolie (anvendes ved lave omgivelsestemperaturer) Enhed Kvalitetsindeks Kinemastik viskositet 40 0 C 28,8 til 35 Pour point/ 0 C ikke højere end -15 Flash point/ 0 C ikke lavere end 175 N46 hydraulikolie (anvendes ved høje omgivelsestemperaturer) Enhed Kvalitetsindeks Kinemastik viskositet 40 0 C 41,4 til 50,6 Pour point/ 0 C ikke højere end -9 Flash point/ 0 C ikke lavere end 185 Side 16 af 17

17 Garanti Garantien gælder kun for kunder eller distributører der køber produkterne gennem de almindelige salgskanaler. Indenfor 12 måneder fra dato for levering af varen, vil Launch sikre garanti på mekaniske og elektriske komponenter på grund af materialemæssige eller produktionsmæssige fejl. Garantien dækker ikke fejl opstået pga. slitage, misbrug, uautoriseret udskiftning af dele, fejlhåndtering, fragtskader eller mangle på krævet vedligeholdelse. Følgeskader på køretøjer pga. fejl på udstyret, begrænses kun til reparation af køretøjet, og Launch kan ikke afkræves dermed forårsagede omkostninger forbundet med den oprindelige fejl. Launch vil afgøre omfanget af skaden på udstyret baseret på den understregede inspektionsmetode. Ingen af Launch s distributører, ansatte eller forretningspartnere har ret til at afgøre og konfirmere områder relateret til Launch s produkter. Information Den for oven nævnte garanti kan erstatte en hvilken som helst for af garantiklausuler. Ordrebemærkninger Dele og optionelt tilbehør, som kan udskiftes, kan direkte bestilles hos en autoriseret Launch forhandler. Når en bestilling foretages, oplys følgende: Antal Delnummer Delenavn Kundeservice I tilfælde af et hvert problem under anvendelse af udstyret, ring venligst til forhandleren du har købt udstyret hos, eller direkte til Launch på tlf Den følgende adresse er adressen af liftproduktionen hos Launch Shanghai: No. 661 Baian Road, International Automobile City Auxiliary Parts Park, Anting Town, Jiading District, Shanghai City Launch Shanghai Machinery Co., Ltd. Postcode: Oversat af TekCoach Juni Side 17 af 17

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog

Betjenings- og Sikkerhedshåndbog Betjenings- og Sikkerhedshåndbog TOUCAN DUO TOUCAN JUNIOR B CE Danish - Operation and Safety Manual - Originale brugsanvisning 31210061 April 28, 2010 FORORD FORORD Denne håndbog er et meget vigtigt hjælpemiddel!

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 108 89 49-10 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse.

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. 145357DA 4. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere