nr /09 k u n s t e n s g r u n d s to f s k a n d i n av i s k f o r e n i n g d e bat o m e t d i l e m m a å r 1900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr.12 2008/09 k u n s t e n s g r u n d s to f s k a n d i n av i s k f o r e n i n g d e bat o m e t d i l e m m a å r 1900"

Transkript

1 Per Kirkeby k u n s t e n s g r u n d s to f Kunst i Rom s k a n d i n av i s k f o r e n i n g Hammershøi stilhedens poesi Museumssalg d e bat o m e t d i l e m m a Ophavsretten ret eller uret? Art Nouveau å r 1900 Samtidskunsten ø ko n o m i s k m agt fa k to r Olympia Press kunst og pornografi International Auctioneers nr /09

2 Forsideillustration: Per Kirkeby: Wieder, Læs artiklen side 46. udgiver kontakt Bruun Rasmussen Kunstauktioner Bredgade københavn K Tel Fax Redaktion Chefredaktør (Ansv.) sebastian hauge lerche Faglig redaktør Christine almlund peter beck Layout og grafik lene klibo Foto bent lange og henrik wichmann (Bruun Rasmussen) Tryk narayana press Oplag AuktionsLiv trykkes i et oplag på eksemplarer og distribueres til kunder og andre interesserede. Magasinet kan afhentes i alle Bruun Rasmussens afdelinger så længe lager haves. ISSN: København Bredgade Bredgade københavn K Tel Fax København Havnen sundkrogsgade københavn ø Tel Fax Vejle Pedersholm Pedersholms Allé Vejle Tel Fax Århus Vurderingskontor frederiks Allé Århus c Tel Fax Sydsverige Anders Antik ringvägen Landskrona Tel Fax Bruun Rasmussen Properties Bredgade københavn K Tel Fax Bruun Rasmussen Publishing Bredgade københavn K Tel Fax

3 HAMMERSLAG, STILHISTORIE OG LEKSIKON Bru u n Rasmussen Ku n s ta u k t i o n e r indhold AuktionsLederen Jesper Bruun Rasmussen side 2 Per Kirkeby kunstens grundstof side 46 International Auctioneers globalt netværk side 4 Samtidskunsten en økonomisk magtfaktor side års jubilæum udvalgte highlights side 6 Niels Boserup ny bestyrelsesformand side 54 Chateau Mouton Rothschild kunst på flaske side 12 Hammerslag på armbåndsure i auktionssalen og på nettet side 58 Tilbage til klassikerne prisstigning på kunst side 14 Olympia Press kunst eller pornografi? side 60 Vilhelm Hammershøi stilhedens poesi side 19 Hammerslag i auktionssalen og på nettet side 64 Danske kunstnere i Rom den skandinaviske forening side 28 Ophavsretten ret eller uret? side 66 Museumssalg debat om et dilemma side 32 Hammerslag i auktionssalen og på nettet side 74 Art nouveau verdensudstillingen år 1900 side 36 Kunsten at vurdere kunst en dag på vurdering side 76 A n t i k g u i d e n Antikguiden ny bog fra Bruun Rasmussen side 42 Antikguiden H A M M E R S L A G, S T I L H I S TO R I E O G L E K S I K O N Hammerslag på fotokunst i auktionssalen og på nettet side 81 Hammerslag på smykker i auktionssalen og på nettet side 44 Dansk fotokunst Svalbards lunefulde landskab side 82 1

4 2

5 A uktionslederen internationalt udsyn Bruun Rasmussen Kunstauktioner kan i år fejre sin 60 års fødselsdag. Det markeres med en række jubilæums auktioner i løbet af efteråret. Vi har bl.a. den fornøjelse at kunne præsentere en hel stribe værker af Vilhelm Hammershøi. En maler, der i dag rangerer højt internationalt, og hvis værker er repræsenteret på flere af de store udenlandske museer. Når man bliver 60 år, er det på tide at vælge sit netværk med omhu. Bruun Rasmussen har således valgt at tilslutte sig International Auctioneers, en kreds på otte af verdens førende auktionshuse fra København til New York, som samlet har over en halv million kunstkøbende kunder. Som auktionshus er det nødvendigt at have et internationalt netværk og kunne samarbejde hen over grænserne. Køberne er spredt rundt om i verden og finder i dag det, de søger, via internettet. På trods af behovet for international samhandel og inspiration fra udlandet, kan vi imid lertid konstatere, at vi herhjemme desværre alt for ofte vælger at sætte hegn op, som spænder ben for kunsten og dens udøvere, dens brugere og dens formid lere. AuktionsLiv har denne gang sat fokus på et par af de områder, hvor de hjemlige hegnspæle kunne trænge til et stort skub fremad. Det ene gælder berøringsangsten for frasalg af værker, der ofte blot samler støv i museernes kældre, og det andet gælder ophavsretten, hvis forvaltning i stor udstrækning både hæmmer kunstnerne og formidlerne. Tendensen til at sætte grænser på kunstens bekostning er ikke ny eller for den sags skyld begrænset til Danmark. AuktionsLiv fortæller historien om det franske forlag Olympia Press, der i 1950 erne brød grænserne ved at udgive forbudte bøger af senere verdensberømte forfattere som Samuel Beckett og Vladimir Nabokov. Slutteligt har vi den fornøjelse at bringe et interview med Bruun Rasmussens nye bestyrelsesformand, Niels Boserup, som vi byder hjertelig velkommen. Boserup er et menneske, som i kraft af sin stærke faglighed og sit internationale udsyn, uden tvivl vil blive til gensidig glæde og gavn for vores auktionshus. Rigtig god fornøjelse! Jesper Bruun Rasmussen 3

6 International Stockholm Paris Milano Køln Zurich Wien New York Medlemmerne i International Auctioneers er: København: Bruun Rasmussen Paris: Artcurial New York: Swann Galleries Wien: Dorotheum Milano: Porro & C Zurich: Koller Køln: Lempertz Stockholm: Bukowskis For yderligere information se 4

7 Auctioneers Bruun Rasmussen er tiltrådt sammenslutningen International Auctioneers og har dermed forstærket sin position på det globale marked. IA udgiver to gange årligt et kunstmagasin, som kan afhentes i alle Bruun Rasmussens afdelinger eller downloades via hjemmesiden Næste udgivelse er 20. oktober Af Trisse Gejl I det seneste nummer af kunst ma - gasinet International Auctioneers præsenteres Bruun Rasmussen som et af verdens mest betydningsfulde auk tionshuse. I magasinet optræder der også artikler om København og de danske kunstnere Per Kirkeby og Tal R. Årsagen til den danske ekspo nering i den internationale kunstverden er, at Bruun Rasmussen netop er tiltrådt som medlem i sammenslutningen International Auctioneers, der blev grundlagt i 1993 og i alt tæller 8 af verdens mest seriøse auktionshuse. Samlet står International Auc tio neers som et stærkt alternativ til de to store konkurrerende auktionshuse Chris - tie's og Sotheby's. "Som medlem af IA indgår man i et samarbejde om salgs- og marke tingsaktiviteter, og de 8 auktionshuses eksperter udgør samlet set én stor vidensbank," fortæller Frederik Bruun Rasmussen, der har været den drivende kraft bag det nye med lemskab. Stærkt køberklientel IA har over en halv million kunstkøbe re og sælgere og omsætter årligt for i alt ca. e 600 millioner. For uden en interaktiv hjemmeside udgiver IA to gange årligt et kunstmaga sin, der sendes ud til auktionshusenes vigtigste kunder. Det er et uhyre væsentligt forum for Bruun Rasmussen at være med i, siger Frederik Bruun Rasmussen. Først og fremmest fordi det giver adgang til en mas se nye kunder i udlandet. Det er afgørende for os, at vi kan tilbyde vores sælgere et så stærkt internationalt køberklientel som overhovedet muligt. Med lem skabet forstær ker dermed vores konkur- rence evne og position blandt de største auk tions huse internationalt. Alle auktioner annonceres på IAs hjemmeside, hvor man også som køber kan oprette en personlig søgeprofil og få besked pr. , når ønskede emner dukker op. "Det er afgørende for os, at vi kan tilbyde vores sælgere et så stærkt internationalt køberklientel som overhovedet muligt." Frederik Bruun Rasmussen 5

8 60 års Kejserinde Eugenie's møbelsnedker Napoleon III s stilbevidste hustru, kejserinde Eugenie ( ), yndede at indrette sit slot med møbler i de gamle stilarter Louis XV og Louis XVI både originale møbler fra 1700-tallet og opsigtsvækkende reproduktioner prydede salene i hendes hjem. Hun fik gerne tidens dygtigste ebenister møbelsnedkere til at lave de smukke reproduktioner. Blandt disse var Paul Sormani ( ), der var født i Venedig, men som flyttede til Paris og åbnede egen forretning, da han blev færdigudlært møbelsnedker i Sormanis møbler bar præg af omhu for detaljerne og en meget høj kvalitetsbevidsthed. Bordet her, et såkaldt bureau plat, har Sormani udført efter en model af Charles Cressent ( ), der var en fremtrædende møbelsnedker i regence-perioden og elev af den navnkundige franske møbelsnedker André Charles Boulle ( ). Bordet, der er af mahogni og monteret med forgyldte bronzebuster med feltherrer fra antikken, er signeret og fra omkring Paul Sormani blev hurtigt en af kejserindens mest be nyttede møbelsnedkere. Han var så dygtig til sit håndværk, at reproduktionerne ofte overgik originalerne i kvalitet og udførelse. Af samme årsag er møbler udført af Paul Sormani i dag blandt de mest efter tragtede møbler i 1700-talsstil overhovedet. Auktion: Internationale malerier og antikviteter i Bredgade den november Vurdering: kr. 6

9 Jubilæum Et udvalg fra de kommende auktioner hos Bruun Rasmussen Krøyers kontraster Det klare sollys på den lyse strand, det blå hav og børnenes længselsfulde blikke ud mod horisonten. Der er ikke meget at tage fejl af det er skagensmaleren P.S. Krøyers ( ) karakteristiske hurtige og præcise penselstrøg, der har fanget to drenge siddende i sollyset på Skagen Strand i Få kunne som P.S. Krøyer fange hverdagslivets særlige og ofte kontrastrige øjeblikke. Festlige såvel som melankolske eller endda længselsfulde øjeblikke bliver i den grad nærværende i Krøyers streg. Og kontrasterne mellem det lyse, optimistiske vejrlig og drengenes længselsfulde blikke ud mod havet er til at tage at føle på. Som om de spejder efter den sidste båd. Eller er de blot dybt optaget af en venskabelig snak? Hvorfor leger de ikke i vandkanten med deres kammerater længere nede af stranden? Værket vækker på én gang beskuerens nysgerrighed, sår lidt uro alt imens solen skinner på det idylliske og tilsyneladende milde landskab ved Skagen Strand. Det fortæller en historie og viser samtidig beskueren Skagens karakteristiske lys, liv og landskab. Og netop derfor hører værket til i den sjældne kategori af danske malerier i millionklassen. Auktion: Internationale malerier og antikviteter i Bredgade den november Vurdering: kr. 7

10 60 års Koppels skarptskårne skål Henning Koppel ( ) var en af moderne dansk sølvs grand old men. Med udgangspunkt i moderne æstetik og funktionalisme afsøgte han gennem sit virke som kunsthåndværker i høj grad sølvets utallige udtryksmuligheder. Han var dog nok mere æstetiker end egentlig funktionalist. Det var væsentligere for ham, at tingene var smukke at se på end nemme at rengøre. Koppel var oprindeligt uddannet på Kunstakademiets billedhuggerskole og på Académie Ranson i Paris, men blev under et ufrivilligt ophold i Stockholm i interesseret i at arbejde med kunsthåndværk. Mens han var i Sverige, nåede han at lave en række smykker for Svensk Tenn, som vakte stor opmærksomhed. Da han kom tilbage til Danmark, fik han kontrakt med Georg Jensens sølvsmedje, hvor han arbejdede resten af sit liv. Med billedhuggerens blik for skulpturelle former og med sans for modernismens linjer og stiliserede udtryk skabte Koppel denne skulpturelle skål for Georg Jensen i 1940 erne. Skålen, der vejer knap 3,5 kg, er med sit store format og skarptskårne udtryk et smukt eksempel på Henning Koppels kompromisløse tilgang til såvel håndværk som æstetik. Auktion: Moderne kunst og design i Bredgade den oktober Vurdering: kr. 8

11 Jubilæum Et udvalg fra de kommende auktioner hos Bruun Rasmussen blev især udbredt på udsmykninger af sekulære genstande fx smykker, æsker osv. Penneæske i millionklassen Denne bronzeæske er et smukt eksempel på det ud søgte kunsthåndværk, der udfoldede sig i og 1300-tallet i det Ilkhanidiske rige det vi i dag kender som Iran og Irak. Da den mongolske hærfører Djengis Kahns barnebarn Hülegü i midten af 1200-tallet erobrede området, medførte det i første omgang massive ødelæggelser. Siden hen fik den mongolske invasion imidlertid afgørende indflydelse på områdets kulturelle udvikling. Da iikhaniderne omkring 1300 overgik til islam, forenedes de østasiatiske mongolske strømninger med de islamiske traditioner, både kulturelt og kunstnerisk. Resultatet blev en blomstrende, kunstinteresseret kultur, der fik stor indflydelse på alt fra almindeligt kunsthåndværk til imponerende og rigt udsmykkede bygningsværker. Kinesernes foretrukne motiver med afbildninger af mennesker og dyr blandede sig i den karakteristiske muslimske ornamentale tradition og Guld- og sølvindlagte luksusarbejder i bronze og messing hørte til tidens mest skattede prestigeobjekter. Men kun i yderst sjældne tilfælde er de smukke, men spinkle og sarte indlægninger, bevaret i så fin en tilstand som på denne enestående bronzeæske. Æsken, der er ca. 15 cm lang, er blevet udpunslet med sirlige fordybninger, der senere er blevet fyldt med guld og sølv et arbejde der har krævet en utrolig håndværksmæssig flid og præcision. Bronzeæsken har formentlig tjent som opbevaring til skrivetøj for en højtstående person ved det Ilkhanidiske hof muligvis en med interesse for jagt. Æsken prydes nemlig af to jagtmotiver, hvor en rytter ses jage med henholdsvis bue og pil og med falk. Desuden ses en lang række poetisk symbolske fremstillinger af sangfugle næb mod næb. Auktion: Internationale malerier og antikviteter i Bredgade den november Vurdering kr. 9

12 60 års Krigsbrev fra Tordenskjold dukket frem fra historiens glemmebog Peder Wessel Tordenskjold ( ) kendt fra både historietimer og tændstikæsker - levede som ung norsk søhelt i den dansk-norske flåde et usædvanligt liv i 1700-tallets Skandinavien. Som søofficer stod han i 1719 i spidsen for erobringen af Marstrand - en bedrift, der både markerede afslutningen på den store nordiske krig og på Tordenskjolds mange heltebedrifter. Det var under dette vigtige sidste togt, at det nu opdukkede brev blev til ombord på orlogsskibet Laaland. Brevet fylder 4 tætskrevne sider og er sendt til "Høyedle og Welborne Herr Admirall" (Admiral Ole Judichær i den danske flåde) og giver både vigtig information om selve erobringen og om Tordenskjolds lysende evner som taktiker: "Jeg kand slutte af eders brev det vild først gielde Mastran, vilket jeg ej kand finde nøttig langt mindre nødig, thi Gottenborg er langt merre pragticabel att erobre; thi naar Hisinglandet først i Posescion bliver taget, er Resten en meget pragticabel sag". Brevet er underskrevet "den som til sin døed er eders oprigtige og ydmyge tjener P. Tordenskiold. kort, på hvilket han har indtegnet sine personlige forslag til de helt rette angreb: som deres Welborenhed tilforladelig og tydelig kand fornemme af dett medfølgenden Carta, som icons er en Klade eller Copie. Tiden er mig for kort att tilsende ett som kan tegnis nettere [ ]. Det er uhyre sjældent, at breve fra Tordenskjold ud bydes til salg, da langt de fleste breve findes i offent lige samlinger. Dette brev er helt usædvanligt, da der kun findes meget få breve, der helt igennem er hånd skrevne af Tordenskjold selv, eftersom han normalt dikterede til skibsskriveren, hvorefter han blot satte sin signatur. Auktion: Internationale bøger og manuskripter i Bredgade den 2. december Vurdering: kr Tordenskjolds forslag om først at erobre Gøteborg blev aldrig fulgt af beslutningstagerne i København, hvilket var medvirkende til Danmarks nederlag. Brevet er endvidere interessant, da det afslører Tordenskjold som kartograf. I brevet omtaler han et 10

13 Jubilæum Et udvalg fra de kommende auktioner hos Bruun Rasmussen C.W. Eckersbergs univers På jubilæumsauktionen præsenteres flere end 10 værker af guldaldermaleren C.W. Eckersberg ( ). Eckersberg var en alsidig kunstner, der malede både mariner, portrætter, landskaber, folkelivsskildringer og historiske scenerier. Billederne, der nu kommer under hammeren giver et kunsthistorisk indblik i hans virke fra ung maler til etableret professor på Kunstakademiet og viser hans talent for at arbejde med vidt forskellige motiver. Her er tidlige landskaber fra Møn ( ), et klassisk romersk byprospekt med ruiner og folkeliv (1818) og en morsom dansk folkelivskildring af personer i blæsevejr (1845). Blandt værkerne er også en tegning fra kunstnerens studietid hos den nyklassicistiske maler Jacques-Louis David i Paris ( ). Opholdet dér og de efterfølgende 3 år i Rom modnede Eckersberg og satte sig væsentlige spor i hans kunst - studiet af naturen blev centralt for ham og de mange elever han siden hen underviste. Den sublime natur på Møns Klint Værket "Anden Udsigt til Sommerspiret" (1809) stammer fra en større serie landskabsmalerier bestilt i 1809 af Christopher von Bülow hos Eckersberg, der året efter drog på sin store udenlandsrejse til bl.a. Paris og Rom. Billedet er et klassisk eksempel på romantikkens opfattelse af naturen som arnested for det sublime. Her vises landskabets dramatiske natur, og beskueren får en stemningsfuld oplevelse af Møns Klints overvældende formationer. Auktion: Internationale malerier og antikviteter i Bredgade den november Vurdering kr. 11

14 hamm Chateau Mouton Rothschild Marc Chagall Dobbeltmagnum. Årgang Hammerslag Pablo Picasso Dobbeltmagnum. Årgang Hammerslag Andy Warhol Dobbeltmagnum. Årgang Hammerslag Jean Carlu Årgang Jean Cocteau Årgang Georges Braque Årgang Hammerslag Hammerslag Hammerslag Salvador Dali Årgang Hammerslag Francis Bacon Årgang Hammerslag Per Kirkeby Årgang Hammerslag

15 erslag i auktionssalen og på Kunst på flaske Etiketten er vinens signatur. Her kan man se, hvem der har lavet vinen, hvor gammel den er, og hvor den kommer fra. Desuden kan den tilføre vinen en ekstra dimension. Den mulighed øjnede den franske Baron Philippe de Rothschild ( ) som en af de første. Baronen, der var ejer af et af verdens mest velansete franske vinslotte, Chateau Mouton Rothschild i Pauillac i Frankrig, hyrede allerede i 1924 den franske kunstner Jean Carlu til at sætte kunst på sine flasker for at markere det skelsættende år i slottets produktion. Rothschilds reorganisering 1924 var det år Rothschild besluttede at gøre op med vinindustriens vante arbejdsgange. I stedet for at sende vinen ind til vinkøbmændene i Bordeaux som normalt, tappede han selv vinen på flaske ude på slottet. På den måde fik han selv fuld kontrol over flaskens indhold og udseende og undgik samtidig at få mellemmændenes navne på sine flasker. Rothschilds varemærke Det var imidlertid først efter 2. verdenskrig, at baronen for alvor satte kunstetiketterne i system. Til årgangsvinen fra befrielsesåret hyrede slottet kunstneren Philippe Julian til at tegne en etiket med V-tegnet for Année de le Victoire (sejrsåret). Siden er de illustrerede etiketter blevet Chateau Mouton Rothschildvinenes varemærke. Hver årgang sin kunstner. Et påfund mange siden har forsøgt at kopiere, men næppe med helt det samme kunstneriske resultat. For kunstnernavnene lader bestemt ikke vinen noget tilbage: Jean Cocteau, Georges Braque, Salvador Dali, Pierre Alechinsky, Pablo Picasso, Francis Bacon og den danske kunstner Per Kirkeby har prydet flaskerne med deres virtuose streger. Etiketter gør det imidlertid ikke alene. Chateau Mouton Rothschild er i dag en af de mest efterspurgte vine i verden, og vine fra slottets bedste årgange opnår hammerslag på mange tusinde kroner flasken. Philippe Julian Årgang 1945 Année de la Victoire. Hammerslag

16 Tilbage til klass Samtidskunsten fylder meget i disse år, men der er stadig liv i den ældre kunst, som oplever store prisstigninger. Vi kaster et blik tilbage på klassikerne. Af Trisse Gejl Det går godt for dansk samtidskunst. Overalt er der særudstilling er med den unge generation af danske kunstnere som Tal R, Katrine Ærtebjerg, Olafur Eliasson og John Kørner. Avisernes kulturspalter er fyldt med interviews og tendensanalyser. Efterspørgslen på deres værker er stor i disse år, og flere af dem handles, før malingen er tør, og før tiden har nået at vise, hvad der bliver stående. To tusinde års kunsthistorie Hvis man kan tale om modetendenser inden for kunsten, og det kan man ifølge Kasper Nielsen, vurderingschef hos Bruun Rasmus sen, er samtidskunsten og det moderne in i disse år. "Mange af de nye kunstnere appellerer til publikum med farverige og collage-fyldte malerier, legende naivistiske billeder eller abstrakte udtryk, der afspejler det hurtige urbane liv eller det mo - der ne menneskes indre forestillingsverden", siger Kasper Nielsen. "Samtidskunsten står imidlertid på skuldrene af to tusinde års kunsthistorie, og det er svært at forudsige, hvilke kunstnere og hvilke værker, der står tilbage om hundrede år, og hvilke der for længst er glemt". Kigger man tilbage i historien er meget glemt, men der er mester værker og epoker, der aldrig vil blegne - som det bedste fra re - næs sancen i 1500-tallet, barokmalerne i 1600-tallet og ikke at forglemme: Den danske Guldalder i 1800-tallet. I det hele taget er der en verden af ældre malerier, der er værd at gå på opdagelse i. Lige nu er der en tendens i offentligheden til at være mere optaget af samtidskunsten end for ti år siden, siger Kasper Nielsen. Men det moderne gennembrud er, set i et kunsthistorisk perspektiv, meget ungt, og al moderne kunst har sit fundament i den ældre. Også derfor ser vi en blomstrende interesse for klassikerne. Klassisk kunsts kvaliteter Hvad er det, den klassiske kunst kan? De blivende værker kan rykke dig, som kun kunst kan. Den klas - sis ke kunst er jo netop den, vi bliver ved at vende tilbage til ge ne ration efter generation, fordi den udsiger noget universelt om det at være til. Der ligger både et imponerende formsprog, en stor kunst nerisk erfaring og nogle fantastiske for tællinger i den klassiske verden. Både om for gangne tider, men også om det ældgamle grundvilkår det er at være menneske, siger Kasper Nielsen. Den individuelle smag Måden at købe kunst på har ændret sig, fortæller Kasper Niel sen. Jo længere man går tilbage i tiden, jo flere samlere var der. Mange samlere kiggede på deres vægge og sagde: Jeg mangler en Michael Ancher, en Peder Møn sted, en Brendekilde. Så længe man bare havde et maleri af dem, hvor man kunne se signa turen nede i højre hjørne, var det godt nok. Den tendens er slut, fortæller Kasper Nielsen. "Der er en positiv tendens til, at folk i dag lader sig udfordre. De tager stilling til, hvad de kigger på og lader sig ikke i samme grad forføre af, hvem der har sat sin signatur. Billedet skal være af høj kvalitet og må gerne fortælle en historie. 14

17 ikerne Russisk kunst Et af de områder, som har meget historie at byde på, og som der i øjeblikket er en rasende stor interesse for, er den russiske kunst. Der er meget af det på markedet, og her gælder det om at kunne ud - vælge det bedste i det enorme udbud. Derfor har Bruun Ras mussen styrket sit hold af kon sulenter med speciale i russisk kunst og har for nylig ansat en russisk kunsthistoriker. Rusland er i det tyvende år - hundrede, på grund af revolution og verdenskrige, blevet plyndret, og en masse russiske kunstskatte er blevet spredt ud over hele verden, forklarer Kasper Nielsen. Da kommunismen faldt, opstod der en længsel efter en national identitet. Samtidig kom flere rus - sere til penge, som massivt blev brugt til at købe deres egen kulturarv tilbage. En tendens der siden har bredt sig. Og så går det stærkt. Lige pludselig kan russisk kunst blive solgt til priser, hvor man tager sig til hovedet og tænker, hvordan i alverden skete det?, fortæller Kasper Nielsen. fortsættes næste side "Man kan gå på opdagelse i den klassiske verden, der er så utrolig mange smukke ting at hente der, siger vurderingschef Kasper Nielsen. 15

18 "Der er en friskhed over Thorald Læssøes skitse, som man ikke finder i det endelige værk. Lyset i skitsen er mere im pulsivt end i det endelige maleri. Og se den lille kvindestatue, der står frit øverst til venstre den er der ikke på det endelige billede. I skitsen er den med til at give dybde", siger kunsthistoriker Birte Stokholm. Skitsen måler 22 x 30 cm. Det italienske motiv Et andet område, som Bruun Rasmussen på baggrund af de internationale tendenser bruger mange ressourcer på at opsøge, er ældre malerier med italienske motiver. De er også meget eftertragtede i disse år. For eksempel danske malerier fra Guld alderen i første del af 1800-tal let med italienske motiver, siger Kasper Nielsen. Det er naturalistiske billeder af en meget høj teknisk kvalitet udført af en god håndfuld danske malere, der rejste til Italien i 1800-tallet. Billederne er internationalt efterspurgte, og her har Bruun Rasmussen et forspring, eftersom mange af dem hænger rundt om i de danske hjem. Derfor har auktionshuset specialiseret sig i at holde nøje øje med det globale mar ked for netop den type malerier. Bruun Rasmussen har da også sat adskillige rekorder på danske malerier med italienske motiver, der har fået uhyre høje hammerslag. Skitsens magi Kunsthistoriker Birte Stokholm har været ansat i auktionshuset som ekspert i ældre malerier i snart 25 år. Den danske periode, hun selv brænder mest for, er netop Guldalderen: Eckersberg var den første danske eksponent for de italienske motiver. Han kom hjem med skitser og billeder, der inspirerede andre malere, og det klassiske Rom blev mål for datidens dannelsesrejse, fortæller hun. Kunsthistorikerne Birte Stokholm (th) og Jeannette Trefzer (tv) diskuterer det italienske motiv hos maleren Thorald Læssøe. 16

19 Det færdige maleri af Thorald Læssøe, "Parti fra Forum Romanum". Maleriet måler 73 x 108 cm. Birte Stokholm viser et lille maleri af Thorald Læssøe ( ) frem. Billedets motiv er fra Forum Romanum i Rom. Læssøe er jo ikke en af de mest kendte Guldaldermalere, men han er en rigtig god maler, og inden for de seneste år har samlere og museer opdaget ham her hjemme og især i Italien. Vi har lige solgt et maleri af Læssøe til kr. i øvrigt til en ita li ener, siger hun. Det her lille billede er en skitse. Det færdige meget stør re og langt mere detaljerede ma le ri solgte vi her i huset i Den - gang var hammerslaget kr. I dag ville det gå for flere hundrede tusinde kroner pg.a. den store efterspørgsel, fortæller Birte Stokholm. Der er en friskhed over skitsen, som du ikke finder i det endelige værk. Skit sen er jo nærmest moderne i sin form." Birte Stokholm På en måde kan jeg bedre lide det her end det endelige maleri, siger hun. Der er en friskhed over skitsen, som du ikke finder i det endelige værk. Lyset i skitsen er også mere im pulsivt end i det endelige maleri. Og se den lille kvindestatue, der står frit øverst til venstre den er der ikke på det endelige billede, der er den vokset sammen med bygningen. I skitsen er den med til at give dybde. Skitsen er jo nærmest moderne i sin form. På en eller anden måde er billedet tidløst. Jeg ved godt, det er malet for 150 år siden, men det ville hænge rigtig godt ved siden af et klassisk moderne landskab fra 1950 erne. Den dialog, der vil opstå der, er spændende." Birte Stokholm påpeger, at netop det tidløse er en del af forklaringen på, hvorfor priserne på skitser er så relativt høje. Der er træk i skitsen, som går godt i spænd med en moderne indretning, fordi det i skitsen er selve essensen, der er trukket ud af et motiv uden alt for mange detaljer. fortsættes næste side 17

20 Portrættet af Hammershøis søster var så særligt og bevaringsværdigt, at auktionshuset anbefalede en rensning af det, før det blev sat under hammeren. Maleriet vakte stor interesse fra ind- og udland og nåede et hammerslag på kr. Vilhelm Hammershøi: Portræt af kunstnerens søster Anna Hammershøi Usigneret. Olie på lærred. 37 x 28 cm. "Det er et billede, der vil én noget. Det er netop dét, mange ældre malerier kan. De kan fortælle historier og pirre fanta sien." Jeannette Trefzer Portrættets dobbeltfortælling Vilhelm Hammershøis ( ) malerier fra slutningen af tallet har de senere år haft et stort internationalt gennembrud, og hans billeder er steget voldsomt i pris. Jeannette Trefzer, der er cand. mag. i kunsthistorie og har vurderet kunst for Bruun Rasmussen i ti år, tog tidligere på året imod et billede af Hammershøi i receptionen i Bredgade, og vurderede det forsigtigt til mindst at være mellem og kr. værd. Billedet var et portræt af malerens søster, Anna Hammershøi. Hammershøi er fantastisk. Han er en af de kunstnere, der har sit eget helt unikke udtryk. Du vil aldrig være i tvivl om, at det her er en Hammershøi, siger Jeannet te Tref - zer og holder billedet ud for sig. Hun er sart og sårbar, men er også reserveret og vil ikke rigtig beskueren noget. Hun kigger ind i sig selv i stedet for at kigge ud. Samtidig byder hun sig lidt til med hele sit engle agtige og usminkede ansigt. Det er det modsætningsforhold, der er interessant i billedet, siger Jeannette Trefzer. Det er en Mona Lisaagtig mystik, der sætter en historie i gang i mit hoved: Hvorfor sidder hun på den måde? Er det noget, hun selv har valgt? Eller er det kunstnerens valg? Hvad var hun for en person? Også den kær - lighed, hun er malet med, fortæl - ler en historie. Man kan fornemme en særlig blidhed i pensel strøgene, så både den portrætte rede og forholdet mellem maleren og den portrætterede er interessant. Det er et billede, der vil én noget. Det er netop dét, mange ældre malerier kan. De kan for tælle hi storier og pirre fanta sien." 18

21 Fakta om Hammershøi Vilhelm Hammershøi ( ) blev uddannet ved Det Kongelige Danske Kunst akademi i København. I 1891 giftede Ham mershøi sig med sin malerkollega Peter Ilsteds søster, Ida Ilsted. Ida er den kvinde, man ofte ser portrætteret bagfra i hans billeder. Hammershøi er mest kendt for sine interiørmalerier, men malede også portrætter, bypartier, bygninger og landskaber. Vil helm Hammershøi fik tidligt i sit liv international succes, og nogle af sam tidens helt centrale kunstnere, heriblandt Auguste Renoir, Rainer Maria Rilke og Serge Diaghilev, blev hurtigt fanget af hans kunst. I Danmark pla cerede han sig som en ener i datidens kunstliv og blev støttet af en række private kunstsamlere, især tandlægen Alfred Bram sen, Ordrupgaards grundlægger Vilhelm Hansen og Den Hirschsprungske Samlings grundlægger Heinrich Hirschsprung. Efter sin død i 1916 blev Hammershøis ar bejder dog langsomt glemt, og først mange år efter vendte opmærksom heden tilbage. Hammershøi er i dag ikke blot en af de mest kendte skandinaviske kunstnere, han har også genvundet opmærksomhed både i og uden for Europa. Hammershøi under hammeren Den store og stadig stigende opmærksomhed har tilsva rende fået priserne på hans malerier til at stige markant. Stor betydning for prisdannelsen fik de to store udstilling er på Musée d Orsay i Paris i 1997 og på Guggenheim Museum i New York i Hammershøis malerier fik en voldsom efterspørgsel, og på auktion blev der i løbet af få år sat et nul bag på priserne, så de steg fra 5 og 6-cifrede beløb til 7-cifrede. I sommeren 2008 viste Royal Academy of Arts i London en stor stilet udstilling om Hammershøi, "Stilhedens poesi", som efterfølgen de vises på The National Museum of Western Art i Tokyo frem til den 7. december Bruun Rasmussen er det auktionshus i verden, der gennem årene har solgt flest værker af Vilhelm Hammershøi og har naturligt op arbejdet en stor ekspertise i kunstnerens værk samt opbygget en stor kundekreds i ind- og udland, der efterspørger hans kunst. I anledning af Bruun Rasmussens 60 års jubilæum præsenterer auktionshuset en hel stribe værker af Hammershøi. Værkerne kan beses på udstillingen i Bredgade, både under eftersynet på den moderne auktion fra den 1. til den 6. oktober samt under eftersynet på den internationale auktion over ældre kunst og antikviteter fra den 12. til den 17. november

22 stilhedens poesi hammershøi Den danske maler Vilhelm Hammers høi er mest kendt for sine motiver af stille interiør er. Nu er en række værker, der viser helt andre sider af kunstnerens store talent, dukket op. Kunsthistoriker, mag. art. Bettina Sinnet tager os med på en vandring blandt seks meget forskellige værker af Hammershøi, som alle sælges på auktion i Bredgade i november Portræt af Frk. Else Aagesen. Et bestillings værk, som Hammershøi udførte for Højesteretssagfører Vagn Aagesen. Olie på lærred, Sign. V. H. 91 x 68 cm. Vurdering: 1 mio. kr. De indadvendte kvinder På portrættet af unge frk. Else Aage sen i hvid kjole, malet i 1913, er den unge kvindes arme og hæn - der kommet i forgrunden og får automatisk en del af be skuerens opmærksomhed. Hen des venstre arm hviler på kan t en af et bord, mens den højre arm og hånd hviler i skødet. Kroppens be skæring og armenes placering kan minde om den, som Hammers høi brugte i sine to meget berømte værker Nøgen kvinde lig model fra 1889 (Statens Mu se um for Kunst) og Ung pige. Kunstnerens søster Anna fra 1885 (Den Hirschsprungske Samling). I den kunsthistoriske litteratur om Ham - mershøi nævnes hændernes be - tyd ning gerne i forbindelse med por trættet af Anna, hvor de grund et deres hvilende, sensitive følsomhed ofte sættes i forbindelse med 1890 ernes stemningskunst og det, som litteraten Valdemar Vedel kaldte det moderne nerveliv. 20

23 under hammeren Portræt af violinisten Karen Bramsen ( ). Malet i London. Olie på lærred, Usigneret. 60 x 51 cm. Vurdering: kr. Et Hammershøi-portræt, hvor den portrætterede kigger direkte ud på beskueren, er sjældent at se i kunst nerens produktion. Der kendes kun ganske få eksempler på denne type direkte øjenkontakt i Hammershøis værker. Hans per - soner fremstår altid meget luk kede, indadvendte, lidt drømmende og verdensfjerne. Selv i et for Hammershøi - så udsædvanligt portræt som dette, hvor Frk. Aage - sen kigger ud, har kvinden alligevel et ansigtsudtryk, der gør, at hun virker vanskelig at komme nær mere ind på livet af. Den samme form for utilnærmelighed gør sig i høj grad også gældende i portrættet fra 1898 af violinisten Karen Bramsen, der var gift med kunsthistoriker og museumsdirektør for Statens Museum for Kunst Gustav Falck. Hendes sjælfulde og lidt drømmende an - sigts udtryk synes at forstærke hendes kunstneriske personlighed, der i øvrigt fremhæves af violinen nederst. fortsættes næste side 21

24 Hidtil ukendt kvindestudie Ser man på det lille studie af den liggende, nøgne kvinde på en grønog hvidstribet seng, der hidtil har været ukendt i fortegnelsen over kunstnerens produktion, ville man - hvis det ikke var for den karakteristiske signatur - nok ikke med det samme gætte på Hammershøi som ophavsmanden. Kun i enkelte tilfælde skildrede Hammershøi nøgne kroppe og da gerne enten siddende eller stående aldrig liggende. Maleriet er ikke dateret, men formodes at være malet meget tidligt i Hammershøis karriere, måske på hans første rejse til Paris i 1889, pg.a. motivets lidt franske stil. Maleriet synes at pege tilbage i Hammershøis produktion, men frem i kunsthistorien, da den forvredne, knoklede kvindekrop kan minde om flere moderne fremstillinger af den nøgne kvindekrop, bl.a. hos den tysk-engelske maler Lucian Freud (f. 1922). Det bortvendte ansigt, den løse penselføring anvendt på den grå baggrundsvæg og ikke mindst det lille højtplacerede billede på væggen over sengen er dog i høj grad meget typiske Hammershøitræk. Ikke mange andre end Hammershøi ville finde på at placere et lille billede lige netop det sted på væggen i et værelse, - og ikke mange andre malere end Hammers høi ville finde på at inkludere det i et maleri som dette, hvor det jo er modellen, der er i fokus, og ikke interiøret. Kvindestudie. Olie på lærred, uden år. Sign. V. H. 35 x 45 cm. Vurdering kr. 22

25 Sommerlandskab fra Ryet ved Farumsø. Olie på lærred, Usigneret. 51 x 65 cm. Vurdering kr. Landskabets abstraktioner Vilhelm Hammershøis landskaber peger i mod det 20. århundre des abstrakte malerkunst. Landskaberne har deres helt egen stilhed og var enestående i sam tidens danske kunst. Sommerlandskab fra Ryet ved Farumsø fra 1895 er meget ty - pisk for Hammershøis måde at skildre landskaber på. Forgrunden er detaljeløs, næsten udvisket, og skaber en afstand til beskueren. Det fremstår som et utilgængeligt og overnaturligt drømmelandskab. Hammershøi skildrer ikke naturen set fra en landmands synsvinkel, men viser den kultiverede natur i Københavns omegn. Som et typisk hammershøisk landskab har sommerlandskabet fra Ryet ved Farumsø en stram og lukket komposition, hvor motivet er spændt fra rammekant til rammekant. De forreste træer og deres lukkede trækroner er smel tet sammen til en diffus masse, mens de bageste træer står som fine, grafiske strukturer mod den grå, slørede himmel. Sommer land skabet fra Ryet ved Farumsø er en atmosfærisk skildring af lys, linier og form og er et billede, der vid - ner om en helt anden side af Ham mershøis store talent. En side, som vi kommer til at høre mere til i takt med den stadig stigen de litteratur om den danske kunst ner. fortsættes næste side 23

26 Interiør med ung sortklædt kvinde. Olie på lærred, Usigneret. 40 x 37 cm. Vurdering: 2,5-3 mio. kr. 24

27 Rummenes ro "Stue". Olie på lærred, Skitse. Usigneret. 45 x 40 cm. Vurdering: 1 mio. kr. Hammershøi er blevet verdensberømt for sine stille interiørmalerier, hvor rygvendte, sortklædte kvinder gerne hans kone Ida fra tid til anden befolker rummene og skaber mørke og organiske kontraster til de lyse rums regelrette linier. Disse interiører er altid - også i kunstnerens samtid - blevet betragtet som særligt hammershøiske, men der er ofte bemærkelsesværdige forskelle på de enkelte billeder. Interiøret fra 1893 med den rygvendte kvinde er et af de malerier, der i dag regnes for helt centrale i Hammershøis værk, og som har fået en række kritikere til at sammenligne Hammershøis kunst med bl.a. den britiske maler James Mc - Neil Whistler ( ). Heller ikke hos Whistler er det handlingen, der er i centrum, men i højere grad en i værket iboende stemning. Hammershøis stue er tydeligvis be - boet, men som følge af kvin dens statiske lukkethed og næsten skulpturelle unaturlige placering giver hun ikke egentlig liv til in - teriøret, men tilfører det snarere en næsten sjælelig ro, som giver billedet et skær af tomhed. Tyve år senere var det stadig tomheden, der interesserede kunstneren, men den kommer til udtryk på en helt anden vis. I maleriet Stue fra 1913, med de to åbne døre, taler farverne - eller manglen på samme deres tydelige sprog om tomhed. Rummenes linier er næsten komprimeret ned til krystalliske strukturer formet af lodrette, vandrette og et par enkelte diagonale linier. Det er kompositionen, formerne, linierne og lyset, der udgør mo ti - vet i dette maleri, ikke andet, og det i en sådan grad, at man for - står flere kunsthistorikeres sammen - ligning med den tidlige ab strakte kunst, der netop tog sin begyndelse i starten af 1910 erne. 25

28

29 Net-auktioner du bestemmer hammerslaget! Er du kvalitetsbevidst, så besøg Bruun Rasmussens net-auktioner. Det er ganske enkelt. Du sidder foran din computer, uanset hvor i verden du befinder dig, og her kan du gå på opdagelse blandt de over 1000 effekter, vi udbyder hver uge året rundt. På net-auktionerne hos Bruun Rasmussen finder du den høje kvalitet. Store kunstnere, de kendte møbelklassikere, sjældne antikviteter, god vin og unikke samlerobjekter der er det hele. Når du har fundet dét, du gerne vil eje, er det bare at gå i gang. Læg bud, byd mere, eller stå af - nøjagtig som du ville have gjort i auktionssalen. Og når tiden er inde, og sekunderne tæller ned, er det dig og kun dig, som bestemmer, om hammeren skal falde. Det kan da ikke være nemmere! Velkommen på

30 Danske kunstnere i Rom På Constantin Hansens "Et selskab af danske kunstnere i Rom fra 1837 ses en gruppe danske kunstnere i afslappet samvær. Fra venstre er det: Constatin Hansen, Bindesbøll, Rørbye, Marstrand, Küchler, Blunck og Jørgen Sonne. Maleriet hænger i dag på Statens Museum for Kunst. 28

31 C.W. Eckersberg: Castel St. Angelo. Udsigt over Tiberen fra Trastevere uden for Ospedale di S. Spirito. I baggrunden Castel S. Angelo og Ponte S. Angelo Vurdering: 2 mio. kr. Sælges på International auktion den 18. november Dansk 1800-tals maleri vrimler med motiver fra Italien. Rom var den store magnet og inspirationskilde for de danske guldaldermalere, og deres værker nyder i dag stor efterspørgsel på auktion. Af Elisabeth Wind Alfiero Under første halvdel af tal let, i en by med ca ind byggere, var der i gennemsnit atelierer i kunstnerkvarterer ne omkring den idylliske Piazza di Spagna. Byen fremstod som en evig og uforanderlig kosmopolitisk smeltedigel, som siden renæssancen var vant til at tage imod skøn hedsdyrkere fra alle verdenshjørner. Centralfiguren Thorvaldsen Tyskere, englændere, franskmænd og skandinaver udgjorde de største nationale grupperinger i byen, og den danske forsamling i Rom øgedes væsentligt efter, at billedhuggeren Bertel Thorvaldsen ( ) under sit ophold blev berømt i Europa. Thorvaldsen kom til Rom som stipendiat ved Kunstakademiet i marts Han blev 40 år i hovedstaden og indtog en central position - både i skandinaviske kunstnerkredse og på den lokale kulturpolitiske scene. Thorvaldsen var højt værdsat for sin generøsitet og hjælpsomhed over - for sine landsmænd i Rom. Først i 1838 blev det tid til en triumflignende hjemkomst, hvor hans store kunst- og antik vi tetssamling fra atelieret i Rom blev grundstenen til Thorvaldsens Museum. Fornyeren Eckersberg Én af dem, der skulle få størst direkte betydning for dansk guld - aldermaleri, var dog C.W. Eckersberg ( ). Kunstneren fortsættes næste side 29

32 boede i Rom i årene Han boede ligesom Thorvaldsen i Casa Buti, et kunstnerpensionat på Via Sistina i det centrale Rom. Mens Thorvaldsen repræsenterede traditionen, søgte Eckersberg hele tiden fornyelsen både i motivvalg og teknik. Fuld af entusiasme ud - rustede Eckersberg sig med maler - kasse og klassisk trebensstol, forlod sit atelier og begav sig ud på vandreture i Roms mægtige kulisser for at sidde ansigt til ansigt med sit motiv. Frøet til dansk friluftsmaleri var dermed lagt. Populære Marstrand Mens Eckersberg foretrak en stringent og næsten øde gengivelse af romersk natur og arkitektur, excellerede hans elev Wilhelm Mar strand ( ) i idylliske, farvestærke og teatralske folkelivsskildringer, det såkaldte genremaleri. Marstrand kom til Italien første gang i Her malede han det sprudlende og karnevalsglade Rom, som de kølige nordboere forestillede sig og læng tes efter. Det var derfor næp pe en overraskelse, at netop Mar strand blev dén af Eckersbergs elever, der opnåede bredest popu laritet i sin levetid. Det teatralske og ofte humoristiske anslag tiltalte og morede det brede publikum. Både dengang og i dag. Guldalderens klassiker Constantin Hansen ( ) er blevet kaldt Guldalderens klassiker. Hans far var portrætmaler og førte en bohêmeagtig tilværelse. Dansk, Svensk og Norsk, et Kløverblad. Med Sund hedskraften, Troskabs flammen. De Brødre tre, der skiltes ad. I Roma knyttes atter sammen! Eet Sprog, eet Hjem os Himlen gav Og Broder er hver Skandinav. Som følge heraf blev Constantin Hansen født i Rom og døbt i Wien. Han skulle have været arkitekt, men Kunstakademiet lokkede, og han bestemte sig til sidst for at gå i farens fodspor. Arkitekturen glemte han dog ikke, og denne interesse blomstrede naturligt op og ud over lærredet i løbet af de ni år, han kom til at tilbringe i Rom. Constantin var en trofast Eckersberg-apostel og holdt sig i kunsten til alle de kompositionsregler, han havde tilegnet sig fra sin læremester hjemme i København. Gennem et inspireret arbejde med farvetoner, skygger og lysbehandling, kunne han som få andre gengive de intensive og specifikt romerske stemningsindtryk. Skandinavisk Forening De danske kunstnere i Rom havde meget tilfælles. Det var naturligt, at kunstnerne under deres ophold i den fremmede kultur søgte selskab blandt deres egne. En vigtig mødeplads for kunstnerne var den berømte Café Greco på det mondæne Via dei Condot ti. Caféen var allerede på den tid en turistattraktion. Her mødtes hele den internationale kunstnerelite og diskuterede, og nyankomne introduceredes i de rette kredse. Behovet for et privat, fast mødested blev efterhånden større i takt med, at den skandinaviske forsamling i Rom voksede. Danskerne var flest, og i 1833, efter flittig indsamling, lykkedes det digteren Ludvig Bødtcher ( ) at oprette De danskes bogsamling i Rom. Projektet fik stor opbakning fra nogle af de vigtigste personligheder på datidens kulturscene, bl.a. Bertel Thorvaldsen, Henrik Hertz, Albert Küchler og naturligvis H.C. Andersen, som var meget aktiv og betydningsfuld i den nordiske forsamling i Rom i disse år. Biblioteket blev et så vigtigt sam - lingspunkt, at det til sidst - i lykkedes efter fælles anstrengelser at få støtte fra regeringerne i de tre nor diske lande og flytte ind i det nu nedrevne Palazzo Corea. Dermed blev Skandinavisk Forening grund lagt en forening, hvis betydning har været uvurdérlig for de danske kunstnere i Rom i snart 150 år. Elisabeth Wind Alfiero er Bruun Rasmussens repræsentant i Rom. H.C. Andersen 30

33 Den skandinaviske bogsamling i Rom Skandinavisk Forening har i dag til huse i Accademia dei Lincei i det historiske Trastevere. Når man træder indenfor, møder man sporene efter generationer af nordiske kunstnere, der strømmede til Rom, og også i dag summer huset af aktivitet. Kunstnerhuset har gennemgået en stor udvikling siden Guldalderen og fungerer i dag som et moderne nordisk artist-in-residence med projektstøtte fra Nordisk Ministerråds mobilitets- og residensprogram. Man kan følge med i Skandinavisk Forenings liv og levned i de arkiver og mødeprotokoller, som stadig er bevaret i foreningens bibliotek. Bl.a. fremgår det af en meget interessant korrespondance med Henrik Ibsen, at foreningens ca. 200 mandlige medlemmer havde svært ved at acceptere indblanding fra det andet køn. Kvindelige medlemmer blev således først tilladt i 1870, hvilket ikke mindst skyldtes Ibsens engagement. Biblioteket omfatter i dag over 8000 bind og repræsenterer en fantastisk dokumentation over skandinavisk kulturliv i Rom gennem århundredets forløb. Med kun to år til foreningens 150 års jubilæum er økonomien, trods omsorgsfuld administration og evig jagt efter sponsorater, imidlertid knap. Dette er baggrunden for, at foreningen nu har valgt at sælge flere af de værker fra, der ikke har direkte historisk relation til biblioteket. På den måde får foreningen mulig hed for i højere grad at værne om og fortsat formidle de historiske værdier, som udgør grundstenen i Skandinavisk Forening. Fakta: Kunstnerforstander: Mette Perregaard. Værkerne sælges hos Bruun Ras mus sen på den internationale bogauktion den 2. december Eric Dahlberg: Suecia antiqua et Hodierna. Stockholm Illustreret med 354 kobberstik. Vurdering: kr. 31

34 museumssalg Museerne bugner af genstande, som aldrig udstilles eller anvendes til forskning. Alligevel har museerne i dag ingen ret til at sælge noget fra. I England har man nu åbnet for debatten med et regelsæt, der giver museerne mulighed for at sælge værker, som ikke har væsentlig tilknytning til det enkelte museum. Af Christine Almlund og Sebastian Hauge Lerche Det var en begivenhed i mere end én forstand, da kunstmuseet The Watts Gallery i Compton i England i juni 2008 solgte to værker fra deres samling på auktion. Ikke alene var der tale om nogle meget værdifulde værker malet af to efterspurgte victorianske malere, Albert Josph Moore og Edward Burne-Jones. Værkerne blev vurderet til henholdsvis og pund og fik et samlet hammerslag på over 1.7 millioner pund. Det var desuden første gang, at et engelsk museum solgte værdifulde kunstværker efter et nyt etisk regelsæt, vedtaget i efteråret 2007 af den engelske museumsforening Mu seums Association. Regelsættet, det såkaldte Disposal Toolkit ( Værktøjskasse til frasalg/afhændelse ), blev vedtaget med et stort flertal blandt foreningens 600 museer. Det var foranlediget af mange års overvejelser omkring, hvad man skal gøre ved de flere millioner genstande, der er i de engelske museers eje, men som ikke alle kan blive udstillet eller blot op - bevaret forsvarligt. Alene The British Museum i London har mere end fire millioner tryk og tegninger og mere end to milli oner objekter fra arkæologiske ud gravninger, foruden alle de andre genstande de skal tage vare på. Too much stuff For mange genstande på for lidt lagerplads fik allerede i 2003 The National Museums Directors Conference, der er en sammenslutning af museumsdirektørerne på en række af Englands førende nationalsamlinger, herunder The British Museum, British Library, Tate Gallery, Victoria & Albert Museum, til at udsende rapporten Too much stuff. Rapporten går, som titlen antyder, i rette med de stigende problemer med at bevare og ved lige holde mu seernes voksende sam linger og forsøger at finde frem til mulige løsningsforslag, herunder såkaldt disposal frasalg af genstande fra museernes samlinger. Dilemmaet om frasalg Rapporten tager dermed hul på ét af museumsverdenens største di le m maer: Kan man bevare den nationale kulturarv og samtidig sælge ud af værker fra landets museer? Et dilemma, som har fået mange museumsfolk op af stolene med advarsler om, at noget så - dant vil være en "afgrundsdyb glide bane", og at man ikke kan drive museal virksomhed ud fra kom mercielle inter esser og tidens tendenser. Hvad der er populært i dag, er det jo ikke nødvendigvis om 30 år, og man kan derfor ikke bare sælge ud. Museer indkøber typisk tusind gange så meget, som de skaffer sig af med. Vidunderlige samlinger kan blive en byrde, hvis man ikke har lov at skaffe sig af med ikke-brugbare værker. Mark Taylor, direktør for Museumsforeningen En anden grundholdning har væ - ret, at museernes fornemste op - gave er forvaring frem for formidling af samlingerne, hvorfor frasalg af selv ubetydelige værker fra museernes arkiverede samlinger er uforeneligt med denne opgave. 32

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN EGON SOMMERS IKONER 100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN NATURENS FORMER SKØNVIRKE HVAD SEKRETÆREN GEMTE GULDALDERFUND UDSTILLINGSAUKTUEL JØRN UTZON PÅ AUKTION MED MOGENS RUKOV KUNST I VERDENSKLASSE OLESEN SAMLINGEN

Læs mere

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN

PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN PIONÉRERNE I MODERNE DANSK KUNST MIT LIV MED JORN TROELS ANDERSEN SUSANNE BIER OG KUNSTEN VEJEN TIL VEJLE MODERNE TIDER VINENS FASCINERENDE VERDEN NUMMER 3 FEBRUAR 2003 Forsidefoto: Olaf Rude: Opstilling,

Læs mere

N UMMER 7 M ARTS 2005 SAMLE PÅ MØNTER REKORDÅR STILHISTORIE FUNKTIONALISMEN MUSEET PÅ HØJKANT BILLEDMESTERSKAB GERHARD RICHTER

N UMMER 7 M ARTS 2005 SAMLE PÅ MØNTER REKORDÅR STILHISTORIE FUNKTIONALISMEN MUSEET PÅ HØJKANT BILLEDMESTERSKAB GERHARD RICHTER STILHISTORIE FUNKTIONALISMEN MUSEET PÅ HØJKANT AROS BILLEDMESTERSKAB GERHARD RICHTER PÅ AUKTION MED LEIF DJURHUUS UNDER HAMMEREN OVE SPROGØES SAMLING VERDENS ÆLDSTE HOBBY AT SAMLE PÅ MØNTER TRIN FOR TRIN

Læs mere

FORFØRT TIL POUL ERIK TØJNER AKTUELT INTERVIEW ART DECO ARNE JACOBSEN 100 ÅR PORCELÆN BØTTGER OG MEISSEN LARS KOLIND PÅ AUKTION

FORFØRT TIL POUL ERIK TØJNER AKTUELT INTERVIEW ART DECO ARNE JACOBSEN 100 ÅR PORCELÆN BØTTGER OG MEISSEN LARS KOLIND PÅ AUKTION FORFØRT TIL FORDYBELSE VIDUNDERLIGE BOGBIND POUL ERIK TØJNER AKTUELT INTERVIEW ART DECO SMYKKER ARNE JACOBSEN 100 ÅR PORCELÆN BØTTGER OG MEISSEN LARS KOLIND PÅ AUKTION AUKTIONSHUSET HAVNEN JOHN HUNOV PORTRÆT

Læs mere

STJÅLNE KUNSTVÆRKER J.F. WILLUMSEN KUNST OG KEMI KULTURSKAT FRA FÆRØERNE GUSTAV WIED KUNSTNERENS DILEMMA DANSK SØLV SOMMELIERENS VINE HENRI MATISSE

STJÅLNE KUNSTVÆRKER J.F. WILLUMSEN KUNST OG KEMI KULTURSKAT FRA FÆRØERNE GUSTAV WIED KUNSTNERENS DILEMMA DANSK SØLV SOMMELIERENS VINE HENRI MATISSE STJÅLNE KUNSTVÆRKER HVAD GØR AUKTIONSHUSENE? J.F. WILLUMSEN ÉN KUNSTNER, TO MUSÉER KUNST OG KEMI INTERVIEW MED MADS ØVLISEN KULTURSKAT FRA FÆRØERNE EVENSEN-ARKIVET GUSTAV WIED ET FORFATTERSKAB UNDER HAMMEREN

Læs mere

VidarNyt Maj/Juni 2001. Maj/Juni 2001 no 0 7/8. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt Maj/Juni 2001. Maj/Juni 2001 no 0 7/8. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Maj/Juni 2001 no 0 7/8 VidarNyt Maj/Juni 2001 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Vi klarede det næsten. Syv ud af ni VidarNyt

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM?

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? SKAL MUSEERNE TAGE SIG AF ALT? KUNSTENS SYSTEMFEJL ESSAY AF MICHAEL MØLLER OG NIELS CHR. NIELSEN Debat

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 2 Af samme forfatter: 500 års verdenskunst. (Redigeret s.m. Holger Reenberg),

Læs mere

Made in China kinesisk samtidskunst

Made in China kinesisk samtidskunst Omringet af hunde lå den kinesiske performancekunstner Zhang Huan på en isblok i New York som en kommentar til sit nye skræmmende liv i USA. Pilgrimsfærd 1997. Læs mere om Zhang Huan på side 12. Made in

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Tema: Billedkunstens Grå Guld Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Læs også om: Billedkunsten efter Muhammed-tegningerne Det ny Charlottenborg DRs generaldirektør lover mere kunst og kultur på TV Bkf-bladet

Læs mere

Bjørn Grøn. Den falske Vermeer

Bjørn Grøn. Den falske Vermeer Bjørn Grøn Den falske Vermeer Den falske Vermeer Side 2 af 38 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Landsforræder eller kunstfalskner... 3 3. Vermeer og den hollandske guldalder... 5 a. Nederlandene...

Læs mere

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn MiD Magasin 20 Tema: Udsyn Indhold MiD Magasin 20 marts 2009 Tema: Udsyn Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Udsyn www.museumsformidlere.dk Redaktion: Pernille Lyngsø (ansv.) Henrik Sell Birgit Pedersen

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

Kulturkontakten TALENTSPOTTERNE JAN GINTBERG KULTURPOLITIKKENS FEJEBAKKE NÅLEØJET TIL FILMSKOLEN, KUNSTAKADEMIET OG POPSTARS

Kulturkontakten TALENTSPOTTERNE JAN GINTBERG KULTURPOLITIKKENS FEJEBAKKE NÅLEØJET TIL FILMSKOLEN, KUNSTAKADEMIET OG POPSTARS Kulturkontakten TALENTSPOTTERNE NÅLEØJET TIL FILMSKOLEN, KUNSTAKADEMIET OG POPSTARS JAN GINTBERG JEG BLIVER ALTID LIDT NERVØS, NÅR JEG HØRER ORDET KULTUR KULTURPOLITIKKENS FEJEBAKKE HANS HAUGE OG OLE SOHN

Læs mere

Billedkunstneren. m a r i t b e n t h e n o r h e i m. T h a n i n g & A p p e l

Billedkunstneren. m a r i t b e n t h e n o r h e i m. T h a n i n g & A p p e l Billedkunstneren m a r i t b e n t h e n o r h e i m T h a n i n g & A p p e l Kunstneren Marit Benthe Norheim 2005 Marit Benthe Norheim og Thaning & Appel indhold Omslag og layout: Marianne Hofman, LayoGRAF,

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

7/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

7/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 7/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle Schmidt tager udgangspunkt i hans virke som landskabsarkitekt gennem mere end 50 år og her især i anvendelsen

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1998

Vejby-Tibirke årbog 1998 Vejby-Tibirke årbog 1998 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1998 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

Orangu-tanker BILLEDUDSTILLING MALERI CHARLOTTE BØGH POESI LARS OVERBY

Orangu-tanker BILLEDUDSTILLING MALERI CHARLOTTE BØGH POESI LARS OVERBY Nummer 3 april 2004 www.kunstbazaren.dk Orangu-tanker BILLEDUDSTILLING AF BILLEDKUNSTNER CHARLOTTE BØGH Udstillingen ORANGU-TANKER er et formidlingsprojekt af subjektiv karakter. Idéen til udstillingen

Læs mere

en kunstnerisk legeplads

en kunstnerisk legeplads 1 aage damgaards skatkammer en kunstnerisk legeplads trist hvis man ikke har sans for det unyttige 2 3 aage damgaards skatkammer en kunstnerisk legeplads 17.09.2011 01.01.2012 Udstillingen er støttet af:

Læs mere

FORMGIVNING ELLER PROBLEMLØSNING? TEMA: DESIGN. Kulturkontakten ET PARADIS FOR DESIGNERE 8 BUD PÅ GODT DESIGN KAPLØBET OM OL APRIL 2005

FORMGIVNING ELLER PROBLEMLØSNING? TEMA: DESIGN. Kulturkontakten ET PARADIS FOR DESIGNERE 8 BUD PÅ GODT DESIGN KAPLØBET OM OL APRIL 2005 Kulturkontakten ET PARADIS FOR DESIGNERE STEEN NEPPER LARSEN OG THOMAS BINDER OM DESIGNERENS ROLLE 8 BUD PÅ GODT DESIGN TING TIL UNDER 100 KR., DER KAN NOGET SÆRLIGT KAPLØBET OM OL 5 BYER MED I SLUTSPURTEN

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere