SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Kirkedagenes logo marts april maj 2010 VIBORG Alle kirker flytter til Viborg Opstandelse i nuet Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn Ny udstilling Årets minikonfirmander Arrangementer SOGNENYT

2 adresser Sognepræst Else Kruse Schleef, Kastanievej 60. Tlf Træf fes efter aftale (undtagen mandag) Konst. sognepræst Anders Fuglsang, Gyvelvej 10, 8620 Kjellerup. Tlf Træffes efter aftale (undtagen mandag). Kirkekontoret (i kirkens sidefløj), Rughavevej 6. Tlf Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag lukket. Menighedsrådsformand Michael Hansen, Merianvej 7. Tlf Kordegn Henning Lund,. Nørremøllevej 25f. Tlf Organist Jørgen Bierring Ehlers, Kolshøjen 4. Tlf kirketjener Frank Christensen, Anders Nielsens Vej 21, Tapdrup. Tlf kirketjener Jonna Brask Chri sten sen, Rughavevej tv. Tlf Sognemedhjælper Margit Rossmeisl, Rughavevej 15, 1.tv., 8800 Viborg. Tlf Træffes i kirken mandag mellem 11 og 12 tlf Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7. Tlf Åbent man.-fre. kl. 9-13, torsdag till (Lørdag lukket). PRÆSTERNES vagttelefon om mandagen nyt fra menighedsrådet Nyt fra menigheds rådet Hvad skal være anderledes i Vestervang Kirke? Biskoppen har bedt alle menighedsråd om at arbejde med 7 spørgsmål, som alle handler om, hvordan menighedsrådet løser sine opgaver i det enkelte lokalområde. I menigheds rådet har vi holdt en temadag herom, og nu er det tid at brede drøftelsen ud til alle i sognet. I menighedsrådet vil vi gerne, at tærsklen til Vestervang Kirke er lav. At det er let at komme her og være en del af kirkens tilbud. At alle mennesker skal føle sig velkommen i kirken. Mange drager nytte af kirken i løbet af kirkeåret og ved højtiderne i Vestervang Kirke var eksempelvis mere end 4400 besøgende i løbet af december 2009 og det er rigtig dejligt. Men stadig er der grund til at overveje, om den vifte af gudstjenester og andre tilbud, vi har i Vestervang Kirke, er bred nok, og om det er de rigtige tilbud, der er i viften. Hvad skal vi bevare, og hvad skal vi lave om på? Vi har fået stillet personalemæssige og økonomiske ressourcer til rådighed. Disse ressourcer bliver anvendt fuldt ud, men bliver de også brugt på det rigtige? Alt dette vil vi meget gerne invitere til en drøftelse af i Vestervang Kirke d. 17. marts På mødet vil menighedsrådet fremlægge sine overvejelser om kommende indsatsområder og lægge op til en bred debat herom. Det fordrer ingen særlig tilknytning til kirken at deltage, og alle er meget velkomne! Læs mere om arrangementet inde i bladet. Ansættelse af ny præst Efter at Marianne Telling forlod os i november 2009, har vi været så heldige, at Anders Fuglsang har indvilget i at være præstevikar, indtil stillingen igen er besat. Stillingen skal fortsat deles med 40 % til Tårup-Kvols kirker og 60% til Vestervang Kirke. Vi ser frem til at deltage i ansættelsesprocessen og håber, vi i løbet af foråret kan byde velkommen til en ny præst. Danske Kirkedage I Kr. Himmelfartsferien midt i maj måned afholdes der Danske Kirkedage i Viborg. Dette byder på en unik mulighed for at opleve kirken som en del af en bredere kirkelig og international sammenhæng. Der vil være et overflødighedshorn af kirkelige tilbud rundt om i byen. I Vestervang Kirke afholdes der spille mandsmesse, og menighedsrådet bakker endvidere op om kirkedagene ved bl.a. at yde økonomisk støtte til en U2-inspireret gudstjeneste i Domkirken. På menighedsrådets vegne Hanne Dalgaard 2

3 Alle kirker flytter til Viborg Nej, ikke helt men fra maj 2010 afvikles Danske Kirkedage i Viborg. Det er en festival for hele kirkefolket på tværs af sogne, organisationer og kirkesamfund. Festivalen byder på en spændende programbuket, hvor man bliver forpustet, hvis man bare skal nå en brøkdel af de mange tilbud. Gudstjenester i mange former og afskygninger, koncerter for store og små, foredrag, pilgrimsvandring, kunstudstillinger, udstillinger, cafesamtaler og værksteder er blot nogle af de mange tilbud i Viborg, hvor der også bliver mulighed for at pleje fællesskabet med andre i vores sogn, og lære andre kirkefolk fra landets sogne, andre kirkesamfund og organisationer at kende. Himmel og jord sættes i bevægelse i Viborg en festival, som Vestervang Sogn er en del af. Derfor har menighedsråd og præster valgt, at flytte guds tjenesten fra Vestervang Kirke Kr. Him melfartsdag torsdag d. 13. maj til åbningsgudstjenesten for kirkedagene kl i Tinghallen. Vestervang Kirke lægger i kirkedagene hus til en Spillemandsmesse fredag d. 14. maj kl Læs mere om Danske Kirkedage 2010 på - eller hent en folder på kirkekontoret. Else Kruse Schleef 3

4 Opstandelse i nuet Påskens opstandelsesbudskab handler selvfølgelig om Kristi opstandelse og om de dødes opstandelse; men budskabet handler også om den opstandelse, der sker i det enkelte menneske, mens det lever her i dette liv: den revitalisering vi ind i mellem kan opleve. Oplevelsen af at vi på ny får lyst til livet: livslyst. Fornyelsen af livslysten kan komme på mange måder. Jeg selv oplever den f.eks. når jeg løber og mærker hvordan blodet pumper rundt i kroppen og er glemsom i den fysiske udfoldelse. Men livslysten kan også fornyes på en stille måde. I stilhed at være nærværende. At lade tanker være tanker. Blot lade dem passere og give sin opmærksomhed til det at være. Der er en dyb længsel i vores tid efter denne stille fornyelse af livslysten og livsenergien. I stilhedens univers mættes vi og får mod til at leve. I nuets stilhed oplever vi, at livet er livet værd. Dette rummes også i påskens opstandelsesbudskab. Der er et behov for at lære noget om denne stilhed. Der er et behov for helt praktisk at komme tilstede i stilheden. Det, vi blandt andet kan lære os, er at give os selv lov til at mærke livets puls i vores krop og i vores sind. Mærk at du trækker vejret! Brug din opmærk somhed på blot at mærke at du helt automatisk trækker luft ind og puster luft ud. Mærk at dit hjerte slår! Vær blot i stilhed til stede og observer, at livet pulserer i dig. Når der kommer tanker så lad dem blot passere. Vend roligt tilbage til opmærk somheden på livets pulsslag. Du er ikke dine tanker. Du er et levende menneske, som kan tænke. Du er ikke alene den, der kan tænke. Du har en essens, en bevidsthed, en væsens kerne. Lad dig fylde af denne erkendelse: Jeg er jeg lever. Glædelig påske! Anders J. Fuglsang påskens gudstjenester Skærtorsdag den 1. april aftengudstjeneste med nadver kl Langfredag den 2. april liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver kl Påskedag den 4. april højmesse kl Påskedag den 5. april højmesse kl

5 Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn? Af Leif Rasmussen medlem af menighedsrådet i Vestervang Sogn Som repræsentant for menigheden i Vestervang Sogn har menighedsrådet (MR) et medansvar for det kirkelige arbejde i sognet. Præsten er i sin pastorale virksomhed (de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og gudstjenester og forkyndelse) uafhængig af menighedsrådet. Folkekirken er mangfoldig. Her er plads og højt til loftet, men vi lever i en tid hvor holdninger og værdier er hyppigt til debat i medierne og de enkelte mennesker imellem. Der stilles tvivl om folkekirkens tilhørsforhold, og der stilles kritiske spørgsmål til kirkernes og kristendommens betydning i dag. Menighedsrådet i Vestervang Sogn ønsker en åben dialog med menigheden og andre interessenter om folkekirkens opgaver de kommende år. Til brug for denne debat, vil menighedsrådet udarbejde et debatoplæg om folkekirkens opgaver i Vestervang Sogn. Dette debatoplæg skal senere danne baggrund for, at MR kan formulere en vision og nogle strategier, som derefter vil blive drøftet med menigheden og andre interessenter på en fælles sognedag, som er planlagt til den 17. marts 2010 med overskriften Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn? Menighedsrådet har besluttet, at debatoplægget følger den struktur, som er beskrevet i vejledning til samtale udarbejdet af Viborg Stift med 7 spørgsmål til brug for samtale i MR om Folkekirkens opgaver lokalt. De 7 spørgsmål er følgende 1. Hvilke opgaver har MR ansvar for i sognet? 2. Hvad kendetegner sognet i dag? 3. Hvordan løser og løfter MR sine opgaver i sognet i dag? 4. Er der dele af MRs opgaver som ikke løses og løftes godt ude i sognet, eller kunne gø res anderledes? Hvilke resurser har MR til at løse og løfte sine opgaver? Hvordan skal MR`s opgaver løses og løftes i fremtiden? Hvem har det praktiske ansvar for at MR`s opgaver løses og løftes? Det er muligt at hente vejledningen med de 7 spørgsmål på Viborg Stifts hjemmeside på Det er min opfattelse, at der er en levende og engageret folkekirke i Vestervang Sogn i dag. Der er fine rammer i de nye og nyrenoverede lokaler, der er gode resurser til at etablere aktiviteter for, og der er et godt og engageret personale. Der er mange aktiviteter til mange målgrupper, og der er mange, der deltager i såvel de kirkelige aktiviteter som de mange tilbud om foredrag, koncerter, studiekredse og andre aktiviteter. Det spørgsmål, som Menighedsrådet nu stiller sig, er: Er der grupper i sognet, som føler, at folkekirken ikke har noget til dem? Hvis det er tilfældet, hvem er det så? Og hvordan får vi dem til at træde frem i debatten? Kan en modernisering af folkekirken trække flere i kirke om søndagen eller få flere til at bruge kirken? Det er sådanne spørgsmål, som menighedsrådet ønsker en debat om, og et svar på. Hvis du har et svar, et ønske eller et bud på fremtiden, så kan du enten kontakte menighedsrådet og/eller deltage på sognedagen som afholdes den 17. marts

6 Udstilling i Vestervang Kirke I anledning af De Danske Kirkedage i Viborg afholder Kunstformidlingen.dk en fornem kunstudstilling i Vestervang Kirke med en af de største danske kunstnere efter 2. Verdenskrig Arne Haugen Sørensen. Udstillingen omfatter mere end 50 værker og vil præsentere maleri, hjemme- og rejsealtre, akvarel og grafiske arbejder. En lang række af værkerne viser Arne Haugen Sørensens arbejde med de bibelske fortællinger. Alle de udstillede værker er til salg. Også postkort og bøger om Arne Haugen Sørensens kunst vil kunne købes på udstillingen. Yderlige oplysninger på Hjemkomst, radering, 2008 Fernisering fredag den 12. marts kl Årets minikonfirmander 6

7 ARRANGEMENTER syng påsken ind 25. marts kl Salmestafet 2010 Salmestafetten blev i januar skudt i gang med fakkeltog fra byens kirker og syng sammen i Domkirken. Nu er turen nået til Vestervang, hvor vi vil synge påsken ind. Kirkens børnekor og pigekor med organist Jørgen Ehlers medvirker. Kom og syng kendte påskesalmer og lær et par nye. Salmestafetten sendes herfra videre til Houlkær Kirke d. 28. april. kl i al sin glans nu stråler solen Pinsegudstjeneste i det fri. 2. Pinsedag flytter gudstjenesten for andet år i træk ud i kirkens gårdhave under åben himmel. Vi synger pinse og sommersalmer og kirkens pigekor og organist Jørgen Ehlers rykker med ud i det fri. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. VIBORG NATKIRKE Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første fre dag i hver måned fra kl Se mere på Gospelkoncert i Vestervang Kirke onsdag d. 24. marts kl Nogle af landets dygtigste gospelartister optræder i en helt ny konstellation i Vestervang Kirke. Gruppen består af Laura Kjærgaard (X faktor), Lene Nørlykke (Stjerne for en aften) samt Rune Herholdt (filmen Oh happy Day ) Koncerten vil indeholde gospelklassikere og kendte og nye sange i gospelstil. En musikalsk forfriskende oplevelse for hele familien hvor publikum ogå får rig lejlighed til at synge med. Billetter kan bestilles på tlf nr eller afhentes på kirkekontoret hver dag mellem kl og Billetpris kr. 100,- Lene Nørlykke Laura Kjærgaard Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april

8 Nye toner i kirken Der er noget i luften jeg ved ikke hvad de velkendte toner lød som postludium fra det nyanskaffede flygel 1. søndag i advent. Dermed blev et stort ønske opfyldt i Vestervang Kirkes historie. Flygelfonden blev stiftet på foranledning af et anonymt bidrag til netop dette formål. Flere donationer, indsamling og støttekoncert fulgte og muliggjorde sammen med menighedsrådets opsparing at opfylde ønsket. Flygelet bruges flittigt til gudstjenester, koncerter, morgensang, junior konfirmand- og konfirmandundervisning, korsang osv. En stor tak skal lyde, til alle jer, der har bakket op om indsamlingen og gjort dette muligt. Flygeludvalget 8

9 BØRNENES HJØRNE AKTIVITETER familiegudstjeneste VESTERVANG KLUB Søndag den 18. april kl er der familiegudstjeneste Denne dag er der afslutning for forårets juniorkonfirmander. Juniorkonfirmanderne vil derfor medvirke ved gudstjenesten, og kirkens børnekor synger. Påskegudstjeneste for børnehaverne Onsdag den 24. marts kl er der påskegudstjeneste for børn i Vestervang Sogn. Alle børnehaver, dagplejere og hjemmegående forældre med børn er meget velkomne. Vi hører påskens historie og pynter et flot påsketræ. Derfor vil vi gerne bede alle børn om at lave et påskeæg i karton, sætte det på snor og tage det med. KOM OG SYNG MED Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedstefor ældre med børnebørnene. Kom og vær med i kirkens lokaler: 3. marts, 17. marts, 7. april, 21. april kl ca Torsdag den 4. marts kl. 14,30: Knud Rasmussen, verdensberømt polarforsker højskolelærer Terkel Berg-Sørensen, Silkeborg. Torsdag den 18. marts kl. 14,30: Sange ved kirkens børnekor. Viborg s Verden tidl. borgmester Johannes Stensgaard, Viborg. Torsdag den 8. april kl. 14,30: I min mosters fodspor i Indien sygeplejerske Alma Bjerregaard, Løvel. Torsdag den 22. april kl. 14,30: Mødet med Syd Afrika pastor Sten Andreassen, Silkeborg. Torsdag den 6. maj kl. 14,30: Generalforsamling Hyggeligt samvær med bibliotekar Ida Wegge, Viborg. Torsdag den 20. maj kl. 10,00: Forsommerudflugt Bekendtgøres nærmere. Torsdag den 3. juni kl. 14,30: Oplevelser i forbindelse med anden verdenskrig pensionist Aage Hestbæk, Hald Ege. KIRKEHØJSKOLEN FDF VIBORG VESTERVANG Kredsleder: Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg Tlf / / Onsdag kl Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen. Tirsdag d. 9. marts Kl Paul Gerhardt Aage Nielsen fortæller om den tyske salmedigter Paul Gerhardts ( ) liv og gennemgår nogle af salmerne, som vi også skal synge. Paul Gerhardts salmer er nogle af de mest poetiske, inderlige og trøsterige salmer i salmebogen f.eks. Hjerte, løft din glædes vinger og Nu hviler mark og enge. Vi hører et bud på sammenhængen mellem digterens hårde liv og hans tro på og forkyndelse af Guds omsorg og barmhjertighed. Tidl. sognepræst Aage Nielsen 9

10 Aktiviteter Tirsdag d. 23. marts Kl Groteske bibelhistorier Gunda Jørgensen fortæller om Israels indvandring og bosættelse i deres forjættede land og om, hvordan de siden fastholdt deres landområder og bekæmpede andre folkeslag. Historier om list, vold og lemlæstelse og mord. Sognepræst Gunda Jørgensen, Ferring. Spillemandsmesse MØDEAFTNER Forårskoncert i Vestervang Kirke med METRUM TRIO onsdag d. 3. marts 2010 kl Metrum Trio gæster d. 3. marts Vestervang Kirke. De vil her tage tilhørerne med på en rytmisk rundrejse gennem Den Danske Salmebog med egne nyfortolkninger af de gamle salmer. Kom og oplev salmerne udsat for bossa nova, swing, pop, funk osv. Aftenen vil også blive krydret med fællessang. Fredag d. 14. maj kl Når der rigtig skal være fest! Spille mandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik. Jydsk på Næsen spiller for med stor spilleglæde og får selskab af koret The Gimsingers og solist Inger Kold. Spillemandsmessen arrangeres af De danske Kirkedage og Vestervang Kirke. Menighedsrådsmøder Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage i kirkens mødelokaler: Tirsdag den 23. marts Onsdag den 28. april Torsdag den 27. maj Metrom Trio består af sangerinde Astrid Toft Hansen, bassist Henrik Lauritsen og pianist Anders Hjorth Nielsen. Der er gratis adgang til koncerten. Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn? Onsdag d.17. marts 2010 kl På baggrund af en statistisk analyse af sognet og en kortlægning af Vestervang Kirkes vidtforgrenede arbejde, har menighedsrådet ført en samtale omkring folkekirkens opgaver lokalt. Nu inviteres hele sognet til en åben debataften. Hvilke behov og muligheder er der i sognet? Hvordan løfter kirken bedst sin opgave? Alle, som har lyst, er velkommne til at møde op. Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse. Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2 uger før mødets afholdelse. kirkefrokost Der er kirkefrokost efter gudstjenesten: 7. marts og 11.april. Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding 10

11 Aktiviteter Gøgler- og markedsdag Lørdag den 8. maj fra kl På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag, hvor vi i år får besøg af Ballonmanden Lars Lottrup. Han viser sit show med kæmpeballoner, som han næsten helt forsvinder i, og bagefter kan man møde ham i workshoppen. På pladsen er der mange forskellige boder og ting man kan prøve. Det er en dag, hvor hele familien kan være med! FDF og kirkens frivillige grupper arrangerer 11

12 gudstjenesteliste Søndag d. 7. marts kl : Else Kruse Schleef 3.s.i fasten prædiketekst: Johs. 8,42-51 Kirkefrokost Søndag d.14. marts kl : Else Kruse Schleef Midfaste prædiketekst: Johs. 6,24-35(37) Søndag d. 21. marts kl : Else Kruse Schleef Mariæ Bebudelsesdag prædiketekst: Luk 1,46-55 Gudstjenestesamtale Torsdag d. 25. marts kl : Syng påsken ind (se omtale) Søndag d. 28. marts kl : Anders Fuglsang Palmesøndag prædiketekst: Mark. 14,3-9 Torsdag d. 1.april kl : Else Kruse Schleef Skærtorsdag prædiketekst: Johs. 13,1-15 Indsamling: De samvirkende Menighedsplejer Fredag d. 2. april kl : Anders Fuglsang Langfredag prædiketekst: Luk. 23,26-49 Søndag d. 4. april kl : Else Kruse Schleef Påskedag prædiketekst: Matt.28,1-8 Indsamling: KFUM & K i Danmark Mandag d. 5. april kl : Else Kruse Schleef 2. påskedag prædiketekst: Johs. 20,1-18 Indsamling: KFUM & K i Danmark Søndag d. 11. april kl : Anders Fuglsang 1.s.e.påske prædiketekst: Johs. 21, Kirkefrokost Søndag d. 18. april kl : Else Kruse Schleef 2.s.e.påske prædiketekst: Johs. 10,22-30 Juniorkonfirmandafslutning Indsamling: Sankt Lukas Stiftelsen Søndag d. 25. april kl : Anders Fuglsang 3.s.e.påske prædiketekst: Johs. 14, 1-11 Indsamling: Folkekirkens ungdomskor Gudstjenestesamtale Fredag d. 30. april Bededag. kl og kl : Konfirmation Else Kruse Schleef og Anders Fuglsang Søndag d. 2. Maj 4. s.e.påske kl : Konfirmation Anders Fuglsang og Else Kruse Schleef Søndag d. 9. maj kl : Else Kruse Schleef 5.s.e.påske prædiketekst: Johs. 17, 1-11 Torsdag d. 13. maj Kr. Himmelfartsdag kl i Tinghallen Åbningsgudstjeneste for Danske kirkedage Fredag d. 14. maj kl : Spillemandsmesse Bemærk tidspunkt. Se omtale. Søndag d. 16. maj kl : NN 6.s.e.påske prædiketekst: Johs. 17, Søndag d. 23. maj kl : Else Kruse Schleef Pinsedag prædiketekst: Johs. 14, Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp Mandag d. 24. maj kl i gårdhaven: Else Kruse Schleef Friluftsgudstjeneste prædiketekst: Johs. 6, Søndag d. 30. maj kl : NN Trinitatis prædiketekst: Matt. 28, Kirkebladet SOGNENYT udgives af Vestervang sogns menighedsråd. Redaktion: Else Kruse Schleef (ansvarshavende) Jørn Mathiasen Mette Marie Mølgaard Christensen Ida Wegge Flemming Nüchel Henning Lund Kasserer: Henning Lund, Nørremøllevej 25 F Tlf Grafisk produktion: Viborg Maskinsætteri Oplag: Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til gudstjenester og andre arrangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret , og aftal nærmere, eller direkte til Taxa. Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge. Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogsreolen. Teksthæfter: Indeholder de tekster, der læses v. gudstj. og må lånes. Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som må lånes. Der er de fleste søn- og helligdage Kirke for dig (børnepasning un der prædikenen). Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mis sion Fol ke kirkens Nød hjælp og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem. Kirkekaffe: Der serveres kirkekaffe efter kirkens gudstjeneste undtagen v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation. Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale efter gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste, der lige har fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. Glædelig påske 12

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Konflikter, din sag eller vores sag? Konfirmander under ombygning Fremtidens konfirmationer i Vestervang Kirke Sogneudflugt JUNI JULI AUGUST 2009 SOGNENYT adresser

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Glade børn der er klar til Kom og syng! Gudstjeneste til tiden? Ny præst ved Vestervang Kirke Indsættelse 6. juni Glæd dig og slap af Sogneudflugt JUNI JULI AUGUST 2010 VIBORG

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Sommertid Morgensang i Vestervang Kristi Himmelfartsgudstjeneste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Sommertid Morgensang i Vestervang Kristi Himmelfartsgudstjeneste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Juniorkonfirmanderne opfører skabelsen JUNI JULI AUGUST 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Sommertid Morgensang i Vestervang Kristi Himmelfartsgudstjeneste Sol, sommer og

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm Høst og Alle Helgen Kordegnen i Vestervang takker af Vestervang Klub Kirkehøjskolen Mødeaftner Koncerter VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 SOGNENYT

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Alle helgen. For at tænde lys Pigekoret Vestervang Klub Foredrag og koncerter Kirkehøjskole og litteraturkreds SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2009 SOGNENYT adresser nyt

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG JUNI JULI AUGUST 2015 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nadver Åndehuller Sol, sommer, samvær Viborg Menighedspleje Sogneudflugt Gudstjenesteliste! Husk Gøglerdagen 31. maj SOGNENYT ADRESSER Kirkekontoret

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Emmaus af Lene Melchiorsen Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer Det sker i påsken Koncerter Gøgler- og markedsdag marts april maj 2009 VIBORG SOGNENYT adresser

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra formanden Vær dig selv! Kirken tæller Mindeord Aktiviteter Sogneudflugt Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra formanden Vær dig selv! Kirken tæller Mindeord Aktiviteter Sogneudflugt Gudstjenesteliste Nyt fra formanden Vær dig selv! Kirken tæller Mindeord Aktiviteter Sogneudflugt Gudstjenesteliste JUNI JULI AUGUST 2013 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Konfirmanderne 2013 se også billederne i stor

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Gurli Maagaard: Mandala MARTS APRIL MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Guds opmærksomhed Tanker i forbindelse med et nyt års kommen Nyt fra Kunstudvalget Aktiviteter Gøglerdag

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Korsophænget en solskinsdag VIBORG Fernisering Når vi bærer sorgen sammen Aktiv dødshjælp Mødestedsprogrammer Tilbud til børn og unge Aktiviteter Gudstjenesteliste SEPTEMBER

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Bente Hoppe VIBORG Nyt fra kunstudvalget Valg til menighedsrådet 2012 Aktiviteter Mødestedet Vestervang Klub Babysalmesang Debat-café Gudstjenesteliste SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG FDF Vestervangs indgangsportal på den store landslejr ved Julsø Nyt fra menighedsrådet Tanker om HØST og eftertanker Landslejr 2011 Mødestedet for alle Kirkehøjskole

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Ny sognepræst i Vestervang Det bedste ved julen er... Tak for sangen, Niels! Tilbageblik En kirkedag i Vestervang Sogneindsamling Det nye menighedsråd december januar

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Udsnit af Erik Hagens Esbjerg Evangeliet VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Foto: Henning Lund KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG At se hjerteligt Farvel til Vestervang Kirke Mit første år i Vestervang Menighedsråd Ny vikar Julens arrangementer Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG MARTS APRIL MAJ 2014 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Morgenhimmel set fra Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Opstandelse ja tak Ny præst i Vestervang Kirke Nyt fra Udsmykningsudvalget Gøgler og markedsdag

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Kristi Himmelfartsgudstjeneste, 2011, ved Knudby Præstegård Nyt fra menighedsrådsformanden Påskeglæde og dødes opstandelse Dåbskande, alterkalk og disk Gøgler- og markedsdag

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG 12 gode grunde Vi dør jo alligevel snart Sol, sommer, samvær 24 timers løbet Nyt fra kunstudvalget Sogneudflugt Aktiviteter Gudstjenesteliste JUNI JULI AUGUST 2016 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk Skt. Jørgens Kirke kirken midt i livet - dit liv www.sjkn.dk nr. 3, 2014 juni-august* Fællesskab er kirke I kirken går vi fra den ene højtid til den anden. Fra jul til påske og fra påske til pinse og ind

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra Kunstudvalget Glæde er nærværende tid Våbenhuset De seks folkekirker i Viborg Julens aktiviteter Aktiviteter En Kirkedag i Vestervang Gudstjenesteliste DECEMBER

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra Kunstudvalget Giv tid Tak for denne gang Julens arrangementer Aktiviteter En Kirkedag i Vestervang Gudstjenesteliste DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2014/2015 SOGNENYT

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG MARTS APRIL MAJ 2013 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Juniorkonfirmander foråret 2013 VIBORG Ny kirkepraktikant Folkekirkens nye logo Nye menighedsrådsmedlemmer Babettes gæstebud Kunstudflugt Gøglerdag Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Indvielsesfest for kirken Udflugt til Grejsdalen Sæt X den 11. november Kirkehøjskole og litteraturkreds Foredrag og koncerter Julebasar Tak! VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Majken Bilgrav Sørensen: Stær i Hyldeblomst Nyt fra menighedsrådet Juleforberedelserne Guds nærvær alle dage Kampen mod sult fortsætter Julen er dejlig Julens arrangementer

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

- Viborg Kirkeradio afholder generalforsamling d. 9. februar kl i Vestervang Kirke alle er velkommen, der er foredrag v. Anders Laugesen.

- Viborg Kirkeradio afholder generalforsamling d. 9. februar kl i Vestervang Kirke alle er velkommen, der er foredrag v. Anders Laugesen. Referat fra menighedsrådsmøde i Vestervang Sogn d. 21.1. 2016 kl. 19.00 Tilstede: Michael Hansen, Erik Justesen, Jørn Mahiasen, Henning Østergaard, Tove Jensen, Jannie Mølgaard, Jette Ejlersen, Ib Jørgensen,

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Menneske OG eksistens

Menneske OG eksistens Menneske OG eksistens Den transparente Gud I troen forbindes ånd og krop Kan man forberede sig på at dø? Hvad er et menneske? s. 2 Løb med krop og ånd s. 4 Kunsten at leve og dø s. 6 JANUAR 2015 Mennesket

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra kunstudvalget Fællesmøde for kirkerne i Viborg Tre hurtige om tro og tvivl Tanker fra et landsmøde Gudstjenester Mødestedet for alle Tilbud til børn og unge Aktiviteter SEPTEMBER

Læs mere