SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Kirkedagenes logo marts april maj 2010 VIBORG Alle kirker flytter til Viborg Opstandelse i nuet Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn Ny udstilling Årets minikonfirmander Arrangementer SOGNENYT

2 adresser Sognepræst Else Kruse Schleef, Kastanievej 60. Tlf Træf fes efter aftale (undtagen mandag) Konst. sognepræst Anders Fuglsang, Gyvelvej 10, 8620 Kjellerup. Tlf Træffes efter aftale (undtagen mandag). Kirkekontoret (i kirkens sidefløj), Rughavevej 6. Tlf Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag lukket. Menighedsrådsformand Michael Hansen, Merianvej 7. Tlf Kordegn Henning Lund,. Nørremøllevej 25f. Tlf Organist Jørgen Bierring Ehlers, Kolshøjen 4. Tlf kirketjener Frank Christensen, Anders Nielsens Vej 21, Tapdrup. Tlf kirketjener Jonna Brask Chri sten sen, Rughavevej tv. Tlf Sognemedhjælper Margit Rossmeisl, Rughavevej 15, 1.tv., 8800 Viborg. Tlf Træffes i kirken mandag mellem 11 og 12 tlf Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7. Tlf Åbent man.-fre. kl. 9-13, torsdag till (Lørdag lukket). PRÆSTERNES vagttelefon om mandagen nyt fra menighedsrådet Nyt fra menigheds rådet Hvad skal være anderledes i Vestervang Kirke? Biskoppen har bedt alle menighedsråd om at arbejde med 7 spørgsmål, som alle handler om, hvordan menighedsrådet løser sine opgaver i det enkelte lokalområde. I menigheds rådet har vi holdt en temadag herom, og nu er det tid at brede drøftelsen ud til alle i sognet. I menighedsrådet vil vi gerne, at tærsklen til Vestervang Kirke er lav. At det er let at komme her og være en del af kirkens tilbud. At alle mennesker skal føle sig velkommen i kirken. Mange drager nytte af kirken i løbet af kirkeåret og ved højtiderne i Vestervang Kirke var eksempelvis mere end 4400 besøgende i løbet af december 2009 og det er rigtig dejligt. Men stadig er der grund til at overveje, om den vifte af gudstjenester og andre tilbud, vi har i Vestervang Kirke, er bred nok, og om det er de rigtige tilbud, der er i viften. Hvad skal vi bevare, og hvad skal vi lave om på? Vi har fået stillet personalemæssige og økonomiske ressourcer til rådighed. Disse ressourcer bliver anvendt fuldt ud, men bliver de også brugt på det rigtige? Alt dette vil vi meget gerne invitere til en drøftelse af i Vestervang Kirke d. 17. marts På mødet vil menighedsrådet fremlægge sine overvejelser om kommende indsatsområder og lægge op til en bred debat herom. Det fordrer ingen særlig tilknytning til kirken at deltage, og alle er meget velkomne! Læs mere om arrangementet inde i bladet. Ansættelse af ny præst Efter at Marianne Telling forlod os i november 2009, har vi været så heldige, at Anders Fuglsang har indvilget i at være præstevikar, indtil stillingen igen er besat. Stillingen skal fortsat deles med 40 % til Tårup-Kvols kirker og 60% til Vestervang Kirke. Vi ser frem til at deltage i ansættelsesprocessen og håber, vi i løbet af foråret kan byde velkommen til en ny præst. Danske Kirkedage I Kr. Himmelfartsferien midt i maj måned afholdes der Danske Kirkedage i Viborg. Dette byder på en unik mulighed for at opleve kirken som en del af en bredere kirkelig og international sammenhæng. Der vil være et overflødighedshorn af kirkelige tilbud rundt om i byen. I Vestervang Kirke afholdes der spille mandsmesse, og menighedsrådet bakker endvidere op om kirkedagene ved bl.a. at yde økonomisk støtte til en U2-inspireret gudstjeneste i Domkirken. På menighedsrådets vegne Hanne Dalgaard 2

3 Alle kirker flytter til Viborg Nej, ikke helt men fra maj 2010 afvikles Danske Kirkedage i Viborg. Det er en festival for hele kirkefolket på tværs af sogne, organisationer og kirkesamfund. Festivalen byder på en spændende programbuket, hvor man bliver forpustet, hvis man bare skal nå en brøkdel af de mange tilbud. Gudstjenester i mange former og afskygninger, koncerter for store og små, foredrag, pilgrimsvandring, kunstudstillinger, udstillinger, cafesamtaler og værksteder er blot nogle af de mange tilbud i Viborg, hvor der også bliver mulighed for at pleje fællesskabet med andre i vores sogn, og lære andre kirkefolk fra landets sogne, andre kirkesamfund og organisationer at kende. Himmel og jord sættes i bevægelse i Viborg en festival, som Vestervang Sogn er en del af. Derfor har menighedsråd og præster valgt, at flytte guds tjenesten fra Vestervang Kirke Kr. Him melfartsdag torsdag d. 13. maj til åbningsgudstjenesten for kirkedagene kl i Tinghallen. Vestervang Kirke lægger i kirkedagene hus til en Spillemandsmesse fredag d. 14. maj kl Læs mere om Danske Kirkedage 2010 på - eller hent en folder på kirkekontoret. Else Kruse Schleef 3

4 Opstandelse i nuet Påskens opstandelsesbudskab handler selvfølgelig om Kristi opstandelse og om de dødes opstandelse; men budskabet handler også om den opstandelse, der sker i det enkelte menneske, mens det lever her i dette liv: den revitalisering vi ind i mellem kan opleve. Oplevelsen af at vi på ny får lyst til livet: livslyst. Fornyelsen af livslysten kan komme på mange måder. Jeg selv oplever den f.eks. når jeg løber og mærker hvordan blodet pumper rundt i kroppen og er glemsom i den fysiske udfoldelse. Men livslysten kan også fornyes på en stille måde. I stilhed at være nærværende. At lade tanker være tanker. Blot lade dem passere og give sin opmærksomhed til det at være. Der er en dyb længsel i vores tid efter denne stille fornyelse af livslysten og livsenergien. I stilhedens univers mættes vi og får mod til at leve. I nuets stilhed oplever vi, at livet er livet værd. Dette rummes også i påskens opstandelsesbudskab. Der er et behov for at lære noget om denne stilhed. Der er et behov for helt praktisk at komme tilstede i stilheden. Det, vi blandt andet kan lære os, er at give os selv lov til at mærke livets puls i vores krop og i vores sind. Mærk at du trækker vejret! Brug din opmærk somhed på blot at mærke at du helt automatisk trækker luft ind og puster luft ud. Mærk at dit hjerte slår! Vær blot i stilhed til stede og observer, at livet pulserer i dig. Når der kommer tanker så lad dem blot passere. Vend roligt tilbage til opmærk somheden på livets pulsslag. Du er ikke dine tanker. Du er et levende menneske, som kan tænke. Du er ikke alene den, der kan tænke. Du har en essens, en bevidsthed, en væsens kerne. Lad dig fylde af denne erkendelse: Jeg er jeg lever. Glædelig påske! Anders J. Fuglsang påskens gudstjenester Skærtorsdag den 1. april aftengudstjeneste med nadver kl Langfredag den 2. april liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver kl Påskedag den 4. april højmesse kl Påskedag den 5. april højmesse kl

5 Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn? Af Leif Rasmussen medlem af menighedsrådet i Vestervang Sogn Som repræsentant for menigheden i Vestervang Sogn har menighedsrådet (MR) et medansvar for det kirkelige arbejde i sognet. Præsten er i sin pastorale virksomhed (de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og gudstjenester og forkyndelse) uafhængig af menighedsrådet. Folkekirken er mangfoldig. Her er plads og højt til loftet, men vi lever i en tid hvor holdninger og værdier er hyppigt til debat i medierne og de enkelte mennesker imellem. Der stilles tvivl om folkekirkens tilhørsforhold, og der stilles kritiske spørgsmål til kirkernes og kristendommens betydning i dag. Menighedsrådet i Vestervang Sogn ønsker en åben dialog med menigheden og andre interessenter om folkekirkens opgaver de kommende år. Til brug for denne debat, vil menighedsrådet udarbejde et debatoplæg om folkekirkens opgaver i Vestervang Sogn. Dette debatoplæg skal senere danne baggrund for, at MR kan formulere en vision og nogle strategier, som derefter vil blive drøftet med menigheden og andre interessenter på en fælles sognedag, som er planlagt til den 17. marts 2010 med overskriften Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn? Menighedsrådet har besluttet, at debatoplægget følger den struktur, som er beskrevet i vejledning til samtale udarbejdet af Viborg Stift med 7 spørgsmål til brug for samtale i MR om Folkekirkens opgaver lokalt. De 7 spørgsmål er følgende 1. Hvilke opgaver har MR ansvar for i sognet? 2. Hvad kendetegner sognet i dag? 3. Hvordan løser og løfter MR sine opgaver i sognet i dag? 4. Er der dele af MRs opgaver som ikke løses og løftes godt ude i sognet, eller kunne gø res anderledes? Hvilke resurser har MR til at løse og løfte sine opgaver? Hvordan skal MR`s opgaver løses og løftes i fremtiden? Hvem har det praktiske ansvar for at MR`s opgaver løses og løftes? Det er muligt at hente vejledningen med de 7 spørgsmål på Viborg Stifts hjemmeside på Det er min opfattelse, at der er en levende og engageret folkekirke i Vestervang Sogn i dag. Der er fine rammer i de nye og nyrenoverede lokaler, der er gode resurser til at etablere aktiviteter for, og der er et godt og engageret personale. Der er mange aktiviteter til mange målgrupper, og der er mange, der deltager i såvel de kirkelige aktiviteter som de mange tilbud om foredrag, koncerter, studiekredse og andre aktiviteter. Det spørgsmål, som Menighedsrådet nu stiller sig, er: Er der grupper i sognet, som føler, at folkekirken ikke har noget til dem? Hvis det er tilfældet, hvem er det så? Og hvordan får vi dem til at træde frem i debatten? Kan en modernisering af folkekirken trække flere i kirke om søndagen eller få flere til at bruge kirken? Det er sådanne spørgsmål, som menighedsrådet ønsker en debat om, og et svar på. Hvis du har et svar, et ønske eller et bud på fremtiden, så kan du enten kontakte menighedsrådet og/eller deltage på sognedagen som afholdes den 17. marts

6 Udstilling i Vestervang Kirke I anledning af De Danske Kirkedage i Viborg afholder Kunstformidlingen.dk en fornem kunstudstilling i Vestervang Kirke med en af de største danske kunstnere efter 2. Verdenskrig Arne Haugen Sørensen. Udstillingen omfatter mere end 50 værker og vil præsentere maleri, hjemme- og rejsealtre, akvarel og grafiske arbejder. En lang række af værkerne viser Arne Haugen Sørensens arbejde med de bibelske fortællinger. Alle de udstillede værker er til salg. Også postkort og bøger om Arne Haugen Sørensens kunst vil kunne købes på udstillingen. Yderlige oplysninger på Hjemkomst, radering, 2008 Fernisering fredag den 12. marts kl Årets minikonfirmander 6

7 ARRANGEMENTER syng påsken ind 25. marts kl Salmestafet 2010 Salmestafetten blev i januar skudt i gang med fakkeltog fra byens kirker og syng sammen i Domkirken. Nu er turen nået til Vestervang, hvor vi vil synge påsken ind. Kirkens børnekor og pigekor med organist Jørgen Ehlers medvirker. Kom og syng kendte påskesalmer og lær et par nye. Salmestafetten sendes herfra videre til Houlkær Kirke d. 28. april. kl i al sin glans nu stråler solen Pinsegudstjeneste i det fri. 2. Pinsedag flytter gudstjenesten for andet år i træk ud i kirkens gårdhave under åben himmel. Vi synger pinse og sommersalmer og kirkens pigekor og organist Jørgen Ehlers rykker med ud i det fri. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. VIBORG NATKIRKE Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første fre dag i hver måned fra kl Se mere på Gospelkoncert i Vestervang Kirke onsdag d. 24. marts kl Nogle af landets dygtigste gospelartister optræder i en helt ny konstellation i Vestervang Kirke. Gruppen består af Laura Kjærgaard (X faktor), Lene Nørlykke (Stjerne for en aften) samt Rune Herholdt (filmen Oh happy Day ) Koncerten vil indeholde gospelklassikere og kendte og nye sange i gospelstil. En musikalsk forfriskende oplevelse for hele familien hvor publikum ogå får rig lejlighed til at synge med. Billetter kan bestilles på tlf nr eller afhentes på kirkekontoret hver dag mellem kl og Billetpris kr. 100,- Lene Nørlykke Laura Kjærgaard Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april

8 Nye toner i kirken Der er noget i luften jeg ved ikke hvad de velkendte toner lød som postludium fra det nyanskaffede flygel 1. søndag i advent. Dermed blev et stort ønske opfyldt i Vestervang Kirkes historie. Flygelfonden blev stiftet på foranledning af et anonymt bidrag til netop dette formål. Flere donationer, indsamling og støttekoncert fulgte og muliggjorde sammen med menighedsrådets opsparing at opfylde ønsket. Flygelet bruges flittigt til gudstjenester, koncerter, morgensang, junior konfirmand- og konfirmandundervisning, korsang osv. En stor tak skal lyde, til alle jer, der har bakket op om indsamlingen og gjort dette muligt. Flygeludvalget 8

9 BØRNENES HJØRNE AKTIVITETER familiegudstjeneste VESTERVANG KLUB Søndag den 18. april kl er der familiegudstjeneste Denne dag er der afslutning for forårets juniorkonfirmander. Juniorkonfirmanderne vil derfor medvirke ved gudstjenesten, og kirkens børnekor synger. Påskegudstjeneste for børnehaverne Onsdag den 24. marts kl er der påskegudstjeneste for børn i Vestervang Sogn. Alle børnehaver, dagplejere og hjemmegående forældre med børn er meget velkomne. Vi hører påskens historie og pynter et flot påsketræ. Derfor vil vi gerne bede alle børn om at lave et påskeæg i karton, sætte det på snor og tage det med. KOM OG SYNG MED Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedstefor ældre med børnebørnene. Kom og vær med i kirkens lokaler: 3. marts, 17. marts, 7. april, 21. april kl ca Torsdag den 4. marts kl. 14,30: Knud Rasmussen, verdensberømt polarforsker højskolelærer Terkel Berg-Sørensen, Silkeborg. Torsdag den 18. marts kl. 14,30: Sange ved kirkens børnekor. Viborg s Verden tidl. borgmester Johannes Stensgaard, Viborg. Torsdag den 8. april kl. 14,30: I min mosters fodspor i Indien sygeplejerske Alma Bjerregaard, Løvel. Torsdag den 22. april kl. 14,30: Mødet med Syd Afrika pastor Sten Andreassen, Silkeborg. Torsdag den 6. maj kl. 14,30: Generalforsamling Hyggeligt samvær med bibliotekar Ida Wegge, Viborg. Torsdag den 20. maj kl. 10,00: Forsommerudflugt Bekendtgøres nærmere. Torsdag den 3. juni kl. 14,30: Oplevelser i forbindelse med anden verdenskrig pensionist Aage Hestbæk, Hald Ege. KIRKEHØJSKOLEN FDF VIBORG VESTERVANG Kredsleder: Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg Tlf / / Onsdag kl Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen. Tirsdag d. 9. marts Kl Paul Gerhardt Aage Nielsen fortæller om den tyske salmedigter Paul Gerhardts ( ) liv og gennemgår nogle af salmerne, som vi også skal synge. Paul Gerhardts salmer er nogle af de mest poetiske, inderlige og trøsterige salmer i salmebogen f.eks. Hjerte, løft din glædes vinger og Nu hviler mark og enge. Vi hører et bud på sammenhængen mellem digterens hårde liv og hans tro på og forkyndelse af Guds omsorg og barmhjertighed. Tidl. sognepræst Aage Nielsen 9

10 Aktiviteter Tirsdag d. 23. marts Kl Groteske bibelhistorier Gunda Jørgensen fortæller om Israels indvandring og bosættelse i deres forjættede land og om, hvordan de siden fastholdt deres landområder og bekæmpede andre folkeslag. Historier om list, vold og lemlæstelse og mord. Sognepræst Gunda Jørgensen, Ferring. Spillemandsmesse MØDEAFTNER Forårskoncert i Vestervang Kirke med METRUM TRIO onsdag d. 3. marts 2010 kl Metrum Trio gæster d. 3. marts Vestervang Kirke. De vil her tage tilhørerne med på en rytmisk rundrejse gennem Den Danske Salmebog med egne nyfortolkninger af de gamle salmer. Kom og oplev salmerne udsat for bossa nova, swing, pop, funk osv. Aftenen vil også blive krydret med fællessang. Fredag d. 14. maj kl Når der rigtig skal være fest! Spille mandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik. Jydsk på Næsen spiller for med stor spilleglæde og får selskab af koret The Gimsingers og solist Inger Kold. Spillemandsmessen arrangeres af De danske Kirkedage og Vestervang Kirke. Menighedsrådsmøder Menighedsrådet holder offentlige møder flg. dage i kirkens mødelokaler: Tirsdag den 23. marts Onsdag den 28. april Torsdag den 27. maj Metrom Trio består af sangerinde Astrid Toft Hansen, bassist Henrik Lauritsen og pianist Anders Hjorth Nielsen. Der er gratis adgang til koncerten. Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn? Onsdag d.17. marts 2010 kl På baggrund af en statistisk analyse af sognet og en kortlægning af Vestervang Kirkes vidtforgrenede arbejde, har menighedsrådet ført en samtale omkring folkekirkens opgaver lokalt. Nu inviteres hele sognet til en åben debataften. Hvilke behov og muligheder er der i sognet? Hvordan løfter kirken bedst sin opgave? Alle, som har lyst, er velkommne til at møde op. Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse. Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2 uger før mødets afholdelse. kirkefrokost Der er kirkefrokost efter gudstjenesten: 7. marts og 11.april. Det koster 25 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding 10

11 Aktiviteter Gøgler- og markedsdag Lørdag den 8. maj fra kl På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag, hvor vi i år får besøg af Ballonmanden Lars Lottrup. Han viser sit show med kæmpeballoner, som han næsten helt forsvinder i, og bagefter kan man møde ham i workshoppen. På pladsen er der mange forskellige boder og ting man kan prøve. Det er en dag, hvor hele familien kan være med! FDF og kirkens frivillige grupper arrangerer 11

12 gudstjenesteliste Søndag d. 7. marts kl : Else Kruse Schleef 3.s.i fasten prædiketekst: Johs. 8,42-51 Kirkefrokost Søndag d.14. marts kl : Else Kruse Schleef Midfaste prædiketekst: Johs. 6,24-35(37) Søndag d. 21. marts kl : Else Kruse Schleef Mariæ Bebudelsesdag prædiketekst: Luk 1,46-55 Gudstjenestesamtale Torsdag d. 25. marts kl : Syng påsken ind (se omtale) Søndag d. 28. marts kl : Anders Fuglsang Palmesøndag prædiketekst: Mark. 14,3-9 Torsdag d. 1.april kl : Else Kruse Schleef Skærtorsdag prædiketekst: Johs. 13,1-15 Indsamling: De samvirkende Menighedsplejer Fredag d. 2. april kl : Anders Fuglsang Langfredag prædiketekst: Luk. 23,26-49 Søndag d. 4. april kl : Else Kruse Schleef Påskedag prædiketekst: Matt.28,1-8 Indsamling: KFUM & K i Danmark Mandag d. 5. april kl : Else Kruse Schleef 2. påskedag prædiketekst: Johs. 20,1-18 Indsamling: KFUM & K i Danmark Søndag d. 11. april kl : Anders Fuglsang 1.s.e.påske prædiketekst: Johs. 21, Kirkefrokost Søndag d. 18. april kl : Else Kruse Schleef 2.s.e.påske prædiketekst: Johs. 10,22-30 Juniorkonfirmandafslutning Indsamling: Sankt Lukas Stiftelsen Søndag d. 25. april kl : Anders Fuglsang 3.s.e.påske prædiketekst: Johs. 14, 1-11 Indsamling: Folkekirkens ungdomskor Gudstjenestesamtale Fredag d. 30. april Bededag. kl og kl : Konfirmation Else Kruse Schleef og Anders Fuglsang Søndag d. 2. Maj 4. s.e.påske kl : Konfirmation Anders Fuglsang og Else Kruse Schleef Søndag d. 9. maj kl : Else Kruse Schleef 5.s.e.påske prædiketekst: Johs. 17, 1-11 Torsdag d. 13. maj Kr. Himmelfartsdag kl i Tinghallen Åbningsgudstjeneste for Danske kirkedage Fredag d. 14. maj kl : Spillemandsmesse Bemærk tidspunkt. Se omtale. Søndag d. 16. maj kl : NN 6.s.e.påske prædiketekst: Johs. 17, Søndag d. 23. maj kl : Else Kruse Schleef Pinsedag prædiketekst: Johs. 14, Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp Mandag d. 24. maj kl i gårdhaven: Else Kruse Schleef Friluftsgudstjeneste prædiketekst: Johs. 6, Søndag d. 30. maj kl : NN Trinitatis prædiketekst: Matt. 28, Kirkebladet SOGNENYT udgives af Vestervang sogns menighedsråd. Redaktion: Else Kruse Schleef (ansvarshavende) Jørn Mathiasen Mette Marie Mølgaard Christensen Ida Wegge Flemming Nüchel Henning Lund Kasserer: Henning Lund, Nørremøllevej 25 F Tlf Grafisk produktion: Viborg Maskinsætteri Oplag: Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til gudstjenester og andre arrangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret , og aftal nærmere, eller direkte til Taxa. Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge. Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogsreolen. Teksthæfter: Indeholder de tekster, der læses v. gudstj. og må lånes. Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som må lånes. Der er de fleste søn- og helligdage Kirke for dig (børnepasning un der prædikenen). Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mis sion Fol ke kirkens Nød hjælp og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem. Kirkekaffe: Der serveres kirkekaffe efter kirkens gudstjeneste undtagen v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation. Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale efter gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste, der lige har fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. Glædelig påske 12

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Udsnit af Erik Hagens Esbjerg Evangeliet VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

PÅSKEÆG I KIRKEN. Marts - April - Maj. Kirkeblad for Struer Sogn. Nr. 2-2015

PÅSKEÆG I KIRKEN. Marts - April - Maj. Kirkeblad for Struer Sogn. Nr. 2-2015 Marts - April - Maj Kirkeblad for Struer Sogn. Nr. 2-2015 PÅSKEÆG I KIRKEN Påske klinger af påskeferie og påskeæg, påskefrokost og påskebryg, påskekyllinger og påskelam. Og måske klinger påske også lidt

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5 Nyt menighedsråd fra november 2 Sognerejse til Israel 3 Kirken i børnehøjde 5 Mød kirkens frivillige 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2012 marts - april - maj af Susanne Gram Larsen Menighedsrådet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Skt. Jørgens Kirke. www.sjkn.dk. nr. 3, 2013 september-november

Skt. Jørgens Kirke. www.sjkn.dk. nr. 3, 2013 september-november Skt. Jørgens Kirke www.sjkn.dk nr. 3, 2013 september-november Et glimt af lykke af Sognepræst Lillian Jordan Nielsen Som tiden går, går vi med... men vi gør det på vidt forskellig måde, og med meget forskelligt

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade 8, 9560

Læs mere