SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG"

Transkript

1 MARTS APRIL MAJ 2014 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Morgenhimmel set fra Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Opstandelse ja tak Ny præst i Vestervang Kirke Nyt fra Udsmykningsudvalget Gøgler og markedsdag Familiegudstjeneste Sogneindsamling Gudstjenesteliste SOGNENYT

2 ADRESSER NYT FRA FORMANDEN Kirkekontoret (i kirkens sidefløj), Rughavevej 6. Tlf Åbningstider: Daglig kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag lukket Sognepræst Else Kruse Schleef, Kastanievej 60. Tlf / Træffetid: Kastanievej 60, onsdag Træffetid: Efter aftale (undtagen mandag), Sognepræst Anita Engberg Lowe Kontaktoplysninger: Se kirkens hjemmeside. Træffetid: Kirken torsdag eller efter aftale (undtagen mandag) Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl Sct. Kjelds Gade 3, 8800 Viborg Tel , Træffes bedst efter aftale eller i kirken tirsdag og torsdag fra kl Præsterne står til rådighed for samtaler og husbesøg. Ring, mail eller mød op i træffetiden og lav en aftale. (Mandag henvises til provstiets vagthavende præst på tlf ) Menighedsrådsformand Michael Hansen, Merianvej 7. Tlf Kordegn: Flemming Saabye Damgaard. Tlf / , Organist Jørgen Bierring Ehlers. Tlf kirketjener Frank Christensen. Tlf , 2. kirketjener Jonna Brask Chri stensen.tlf , Sognemedhjælper Margit Rossmeisl. Tlf , Kirkegårdskontoret, Gl. Skivevej 7. Tlf Åbent man.-fre. kl. 9-13, torsdag till (Lørdag lukket). Se også Vestervang Kirkes hjemmeside Så er vi igen gået ind i et nyt år med mange spændende opgaver foran os. Selvom der, når dette blad bliver læst, er gået en lille del af året, vil jeg gerne benytte lejlighed til at ønske alle et godt og lykkebringende nytår I lighed med mit indlæg i 2013 her i Sognenyt, føler jeg trang til igen at opsummere med lidt statistikker og andet godt nyt omkring Vestervang Kirke. Jeg er godt klar over, at mange har hørt det før, men jeg er også overbevist om, at mange ikke har. Der bliver omdelt ca Sognenyt i hvert kvartal. Af kirkelige handlinger i 2013 kan jeg oplyse følgende for Vestervang Kirke til 108 gudstjenester = et gennemsnit på 106 pr. gudstjeneste. Det er meget flot. Der har været 41 dåb i Vestervang samt 42 kirkelige begravelser eller bisættelser. 69 konfirmander er konfirmeret. Der har været 9 bryllupper. Væsentligt flere end normalt i Vestervang Kirke. I december måned var der i alt i kirken. Der er i 2013 udmeldt 12 personer. I 2013 har der været fuldt besat med kunst af forskellige dygtige kunstnere på gallerigangen. Jeg kan tilføje, at der igen i 2014 er besat med nye udstillinger. Jeg vil anbefale, at alle, der har lyst, vender en tur forbi og ser udstillingerne. Der er åbent i kirkens åbningstider. Jeg vil igen minde om Vestervang Klub og Debat-cafeen, som begge er meget velbesøgte. Æren for det må tilskrives bestyrelse og udvalg, som formår at få gode foredragsholdere. Vi får i foråret udskiftet gamle vinduer i præsteboligen på Kastanievej. I skrivende stund er vi i færd med at få optimeret lydforholdene i kirkerummet. Jeg håber med de forslag, vi er blevet foreslået, at det vil virke tilfredsstillende. Af større ønsker arbejder vi fortsat på at få vores store parkeringsplads belagt med nyt asfalt og parkeringspladsstriber samt renoveret tårnet, så det kan få et bedre udseende. Vi er samtidig meget opmærksomme på akustikken i våbenhuset, her arbejdes der med forslag fra fagfolk på en god løsning med håb om, at vi så efterfølgende kan skaffe økonomi til udførelse. Som et nyt ønske arbejdes der på muligheden for at skaffe økonomi til en hjertestarter til kirken. Så skulle nogen synes, det er en god ide, og måske vil bidrage med et beløb, vil vi være meget taknemmelige for det. Vi har i december 2013 annonceret efter en præstevikar, idet Maria Louise Sønderby Andersen går på barsel fra midt i februar, så vi har brugt en del af januar på at finde en vikar for Maria, og det er lykkedes med en god afløser, tror vi. Vi byder Anita Engberg Lowe velkommen, og vi glæder os meget til samarbejdet, men mere om det andet steds i bladet, hvor Anita vil præsentere sig selv. Efter stor succes med deltagelse i 24 timers løbet i 2012 og 2013 har Folkekirken i Viborg igen tilmeldt sig i Man kan deltage på forskellig vis, eksempelvis, løb eller hjælp i teltet. Præster, ansatte, menighedsrådsmedlemmer og alle andre der har lyst, kan deltage. Det er i weekenden 9. og 10. august. Vi har naturligvis fra Vestervang Kirke også tilmeldt os på forskellig vis. Jeg vil igen i år benytte lejligheden til at takke de mange frivill ige, som yder et fantastisk stykke arbejde i Vestervang Kirke i forbindelse med mange forskellige arrangementer. Uden dem ville der være mange ting, som ikke lod sig gennemføre. Stor tak til alle for jeres indsats. Jeg vil ligeledes gerne takke mine kolleger i menighedsrådet for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg vil slutte mit indlæg med at takke personalet for deres indsats og positive holdning til arbejdet. Alt sammen til bedste for en aktiv og velbesøgt kirke, som nævnte artikel bl.a. vidner om. Jeg vil opfordre alle læsere til at følge godt med i Sognenyt, som udgives hvert kvartal. Her kan I læse om alle aktiviteter i kirken. Jeg vil hermed gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god sommer. Michael Hansen 2

3 Opstandelse ja tak V. sognepræst Else Kruse Schleef At plante et frø En vinterdag, da det endelig var blevet koldt efter en lang, mørk og våd vinter, sidst i januar kom de pludselig frøkatalogerne. Jeg er ikke nogen stor gartner eller haveentusiast, men det er ikke planerne om at blive det, der fejler noget. Så derfor sætter jeg altid kryds i ja tak, når det gælder om at få tilsendt nyhedsbrev fra planteskoler og frøkataloger. De gør mig glade, og jeg lægger straks store planer. I vinterkulden skulle jeg skrive påskeartikel, og frøkatalogerne fik mig til at tænke på en ny påskesalme, som jeg hørte for et par år siden og siden ikke har kunnet glemme. I den salme har digteren Iben Krogsdal netop et ordbillede af den groteske sammenblanding af kulde og det at plante et frø: Opstandelsen er også her Du står ved siden af det menneske der planter et frø på vintergraven iført vanter Du er den store ånde bagved vores planer der blæser liv i mere, end vi aner Du går med mennesker der smiler lidt generte til en, der pludslig kigger op og ser det Du går med sagte skridt hos dem, der bærer andre og alt til trods blir ved og ved at vandre Du ser vi ligger angstgrå i de værste stunder du lægger dine stærke arme under Du sker når mennesker, der vakler tæt med sorgen, igen kan se og smile: sikken morgen! Du er din himmel, når den blæser gennem sjæle som mærker dig og endelig kan knæle Du er når vi kan give alt det liv tilbage som nogen tog fra os på onde dage Iben Krogsdal 3

4 4 De mindste haver, mange af os har at passe eller gå til, er gravsteder. Her kan man fryse hele året rundt. og føle sig kolde af savn og alligevel lægge en blomst, sætte en plante eller så et lille frø. Dvæle ved et minde eller fortælle et par sandheder, inden man igen går hjem. Gå hjem til Galilæa! Da kvinderne kom til graven påskemorgen havde de varmen, for de var løbet derhen, men alligevel var de kolde, for håbet var slukket. Ham, de havde satset alt på og håbet på, var død og kold. Men da de går ind i graven for at finde den døde Jesus og ære ham for sidste gang, så er han der ikke. I stedet mødes de af en ung mand i hvidt tøj, og han siger: Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det. Ordene, kvinderne sendes afsted med, understreger, at opstandelsen hører med til livet der hvor det leves. Midt i deres eget liv hjemme i Galilæa skal de se og mærke, hvad opstandelsen betyder. Hvad det betyder, at Jesus døde men opstod på den tredje dag, det skal vi erfare i det nære, i det der er vores Galilæa, i det liv vi tror, vi kender ud og ind. Små og store opstandelser Da jeg havde siddet lidt med frøkatalogerne, lagt store planer og var kommet i påskehumør ved at tænke på den gode salme, slog det mig, at når jeg skulle skrive til salmedigteren alligevel, for at aftale nogle praktiske ting omkring et foredrag, hun skal holde i Vestervang Kirke 16. marts, kunne jeg godt lige høre. Så jeg fortalte, at jeg gerne ville skrive om hendes salme og spurgte til hendes tanker med den. Iben Krogsdal svarede: For mig at se findes der de mange små opstandelser og så den store opstandelse. Salmen handler om de små, hverdagsnære opstandelser, som vi alle oplever igen og igen. Og så er der den store og endnu mere gådefulde opstandelse, som kommer ind i sidste vers. Når vi kan give alt det liv tilbage / som nogen tog fra os på onde dage. Jeg ved ikke selv, hvad det betyder ordene kom ligesom af sig selv. Logisk set hænger det ikke sammen: Man kan ikke give andre det, man er blevet frataget. Men måske er det netop en stille pointe: at opstandelsen ikke lader sig beskrive i logiske vendinger. At den bare kommer. Og at den på gådefuld vis vender alt på hovedet. Glædelig påske! Svaret er godt, synes jeg. Det fylder mig med en glæde, der langt overgår den, frøkatalogerne giver selvom den er af samme håbefulde art. Jeg vil gerne sætte kryds ved ja tak til påske og opstandelse. Både de små opstandelser, hvor jeg gang på gang sendes hjem til mit uperfekte liv og have med fornyet håb og livsmod. Og til den store opstandelse, for det er i kraft af den, jeg håber på gensyn med dem, jeg savner og med ham, der selv opstod og så mange gange før, er gået forud for os.

5 Ny vikar I februar blev Anita Engberg Lowe indsat som præst ved Vestervang Kirke, hvor hun skal afløse under Maria Louise Sønderby Andersens orlov. Og fra menighedsråd og kirkens medarbejdere skal der lyde et hjerteligt velkommen. Mens jeg skriver disse linjer, blafrer sommerfuglene lystigt i min mave ved tanken om de mange spændende opgaver, der venter, og alle de nye mennesker, jeg skal møde, når jeg d. 31/01 bliver ordineret som præst og d. 14/02 tiltræder som vikar for Maria Louise Sønderby Andersen. Måske blafrer sommerfuglene også hos nogle af jer rundt omkring i sognene: Hos menighedsrådet, om de nu har truffet det rigtige valg? Hos konfirmanderne og hos mine kolleger ved kirkerne, måske i al almindelighed: Om I nu også får jer en præst, der er til at forstå og tale med og i øvrigt har noget på hjertet? Det håber jeg selvfølgelig, I vil kunne svare bekræftende på, når vi har lært hinanden bedre at kende. Her vil jeg i første omgang fortælle lidt om min baggrund. Jeg er 45 år, født og opvokset i Randers og omegn. Tog som student til London, derfra til København og så tilbage til London igen, indtil jeg for 17 år siden vendte tilbage til familie og venner i Randers-området. Først til Ålum og siden til Øster Bjerregrav, hvor jeg bor nu. Her deler jeg et lille rækkehus med mine to dejlige piger, Emily og Victoria, samt Fnuggi, som ikke længere er noget fnug, men en syv kilo stor, mageligt anlagt hankat. Emily og Victoria er tvillinger. De er 13 år og går i 7. klasse på Øster Bjerregrav skole, så der står også konfirmation i vores private kalender, omend allerede i slutningen af april. Anitta Engberg Lowe ganske enkelt var samværet og samtalen med de mennesker, jeg var i kontakt med. Samvær og samtaler, som også gav mig lyst til at blive klogere på vores vilkår som mennesker og forhold til Gud. I tidens løb var jeg desuden blevet klar over, at det at være kristen kan fortolkes på mange forskellige måder, og jeg var nysgerrig efter at lære mere, så i 2003 gik jeg i gang med teologistudiet. Ud af studiet, ud af mit praktiske engagement i mit lokale kirkeliv, og ud af mine daglige møder med mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer, voksede kaldet til selv at blive præst. For et kald, det er det. Et arbejde, ja, men også en måde at leve mit liv på, og jeg glæder mig til at bruge det næste stykke tid af mit liv sammen med jer i Tårup, Kvols og Vestervang sogne. Vejen til teologi og præstegerning har været en smule snørklet for mit vedkommende. Min første uddannelse var indenfor sprog og økonomi. Siden fulgte oplæring inden for rejsebranchen, og i tidens løb har jeg arbejdet i så forskellige funktioner som sekretær, leder, underviser, virksomhedskonsulent, sælger, hjemmehjælper m.m., for ikke at forglemme mine syv år som kirkesanger, en stilling som på det sidste er blevet udvidet med babysalmesang og musikalsk legestue. Jeg vil ikke påstå, at det fra første færd stod klart for mig, at jeg var på vej til at blive præst. Til gengæld blev det med tiden mere og mere tydeligt for mig, at det, der gav mig mest arbejdsglæde, 5

6 KRISTI HIMMELFARTSGUDSTJENESTE Vanen tro holder Vestervang og Tårup-Kvols en fælles Kristi Himmelfartsgudstjeneste på præstegårdsjorden hos Maria Louise Sønderby Andersen med udsigt over fjorden. Ved sognepræst Anita Engberg Lowe. Gudstjenesten foregår udendørs, og der vil blive opstillet bænke, så medbring gerne selv hynder, puder og tæpper for at gøre det mere komfortabelt. Efter gudstjenesten kan man spise medbragt mad, og menighedsrådet giver en kop kaffe. Der afgår bus fra Vestervang Kirke kl , og den kører fra præstegården kl tilbage til Vestervang Kirke. Hvis man hellere selv vil køre, er der mulighed for at parkere ved præstegården. Gudstjenesten er Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 29. maj kl ved Knudby Præstegård, Virksundvej 90. NYT FRA KUNSTUDVALGET Fra 14. marts har vi været så heldige at kunne udstille nogle af ikonmaleren Bent Gildsigs ikoner - velvilligt stillet til rådighed af Viborg Pilgrimscentrum. Viborg Pilgrimscentrum råder over en samling på 40 ikoner, som er skænket af Bent Gildsig tidligere farvehandler i Viborg nu bosiddende i Femmøller. Bent Gildsig er ud af en familie med farver. Bedstefaderen, Knud Gildsig, etablerede i 1888 en farvehandel og tapetfabrik i Viborg efter at have været på valsen i Italien, Østrig og Schweiz. Han beskæftigede op mod 30 svende, som tog rundt i Danmark og restaurerede kirker. Bedstefaderen var ven med Joakim Skovgaard, som dagligt kom i hjemmet, og Knud Gildsig leverede hver morgen på en trækvogn friske farver til det store udsmykningsarbejde i domkirken. Bent Gildsigs onkel, Aage Munksgaard fhv. biografdirektør, har stået model til Adam i Edens Have i Domkirken. Det var fasteren, Esther, som var kunstmaler og selv en dygtig ikonmaler, som for alvor satte Bent Gildsig i gang med at male ikoner. I 1945 startede Bent Gildsig sin egen farvehandel og senere tapetfabrik, som han drev i 40 år til 1983, og herefter flyttede familien til Femmøller. Bent Gildsig maler ikoner efter de klassiske ortodokse retningslinjer for ikon fremstilling og er alle gentagelser af klassiske ikon motiver. Langt de fleste af hans ikoner har han foræret væk. De hænger foruden i Danmark også i Moskva, Prag, Stockholm, Oslo, Reykjavik og Jugoslavien. Der er fernisering fredag den 14. marts kl

7 BABYSALMESANG I det nye år er nye hold begyndt til babysalmesang. Første gang var mandag den 3. februar kl og Forløbet strækker sig over 8 mandage. Der er plads til 10 børn på holdet, og det er fortrins vis for babyer i alderen 5-12 måneder og deres mødre, fædre, bedsteforældre eller andre nære voksne. Vi mødes i kirkerummet, hvor der er lagt tæpper og puder frem. Her synger vi for børnene, vugger dem i tæpper, laver fagter og bevæger os til salmerne og børnesangene. Vi blæser sæbebobler og bruger forskellige sansestimulerende ting som rasleæg, klokker m.m. Tilmelding på kirkekontoret tlf , mail: eller PÅSKEGUDSTJENESTE FOR BØRNEHAVERNE Onsdag den 9. april kl er der påskegudstjeneste for børn i Vestervang Sogn. Alle børnehaver, dagplejere og hjemmegående forældre med børn er meget velkomne. Vi hører påskens historie, hører smuk musik og synger sammen. Gudstjenesten tager ca. en halv time. Indlæg til næste kirkeblad afleveres på kirkekontoret senest den 14. april

8 Gøgler- og markedsdag Søndag den 15. juni fra kl På plænen foran Vestervang Kirke er der gøgler- og markedsdag. Klovnen Tape underholder kl Klovnen Tape, Henrik Rasmussen er både artist, mimer, musikant og slangemenneske en meget alsidig kunstner, der kan begejstre alle, både store og små. På pladsen er der mange forskellige ting, man kan prøve og boder med lidt til at styrke sig på. Der er alle muligheder for at få en dejlig dag med mange oplevelser. Det er en dag, hvor hele familien kan være med! FDF, KFUM & K og kirkens frivillige grupper arrangerer 8

9 AKTIVITETER MØDESTEDET Tamra Rosanes Koncert Onsdag den 5. marts kl Den dansk-amerikanske sanger har optrådt sammen med mange forskellige andre kendte danske sangere f. eks. countrygruppen The Pack og Cowgirls sammen med Lis Sørensen og Sanne Salomonsen. Det var countrymusikken, der kom til at fylde mest for Tamra Rosanes. Countrymusikken er for hende en særlig genre, hvor der er mulighed for at synge om de store følelser. Entré. 130,- kr. Billetsalg fra 5. februar, kirkekontoret tlf Vi som er søgende Onsdag d. 19. marts kl Hvordan kan kristendommen tale ind i et moderne menneskeliv? Og hvordan lyder kristendom på nudansk? Forfatter og salme digter Iben Krogsdal vil ud fra sine nye salmer fortælle om nu levende menneskers søgen efter mening i tilværelsen og om det at skrive nye salmer. Iben Krogsdal er Ph.d. i religionsvidenskab, ansat som forsker ved Århus Universitet I dag forfatter og salmedigter. Pris inkl. kaffe 40 kr. VESTERVANG KLUB Torsdag den 6. marts kl. 14,30: Kaj Munks ORDET fremføres v. tidl. forstander Jørgen Nørgaard, Skjern. Torsdag den 20. marts kl. 14,30: Gensynet med Tanzania sygeplejeske Sune Hjertmann Frederiksen, Stoholm. Torsdag den 3. april kl. 14,30: Vejen gennem verden sig underlig snor pastor Gunnar Andreassen, Viborg. Torsdag den 24. april kl. 14,30: Livet på Færøerne pastor Kirsten Donskov Felter, Vesterbølle. Torsdag den 1. maj kl. 14,30: Generalforsamling Jeg mødte engang en original. Provst Hans Kr. Jørgensen, Viborg Torsdag den 22. maj kl. 14,30: Israel Palæstina konflikten med focus på de palæstinensiske kristne sognepræst Morten Hougaard Sørensen, Søndermarkskirken. DEBAT-CAFÉ Kl Morgensang i kirken sammen med konfirmander. Kl Kaffe og rundstykker (pris 25 kr.) Kl ca Debatoplæg med efterfølgende debat og snak ved bordene. Torsdag d. 13. marts Er den kirkelige undervisning udfordret af ateisme eller ligegyldighed? Dåbsoplæring en hjertesag og en udfordring, oplæg ved Marianne Florentine Kathrine Koch. LITTERATURKREDS Sangaften Onsdag den 2. april kl Sangaften med Jørgen Ehlers og Margit Rossmeisl, hvor der er mulighed for at få brugt sin sangstemme. Jubelkoret vil hjælpe stemmerne på gled med kendte og et par lidt mere ukendte sange. Pris inkl. kaffe 40 kr. Litteraturkreds for alle, som gerne vil dele deres læseoplevelser med andre. Deltagelse kræver ikke nogen specielle for ud sæt ninger blot at man har læst den aftalte bog inden mødedagen. Foråret: Onsdag den 12. marts Onsdag den 26. marts Onsdag den 9. april Kl

10 Sogneindsamling d. 9. marts 2014 Søndag d. 9. marts har Vestervang Sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult. D.9. marts 2014 vil Vestervang Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt. Vi er med i Sogneindsamlingen igen, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne være med til at bekæmpe sulten i verden og dels bliver kirken synlig på en helt særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele sognet, siger indsamlingsudvalget. Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler d. 9. marts hos indsamlingsleder Jørn Mathiasen, telefon / , mail: maskinsaetteri.dk eller til kirkekontoret, telefon , mail Vi starter kl fra kirkens mødelokaler og skal være tilbage senest kl

11 AKTIVITETER FAMILIEGUDSTJENESTE MENIGHEDSRÅDSMØDER FAMILIE GUDS- TJENESTE Søndag den 6. april kl er der familiegudstjeneste. Denne dag er der afslutning for forårets juniorkonfirmander. Juniorkonfirmanderne og børnekoret vil sætte deres særlige præg på søndagens gudstjeneste. Menighedsrådet holder offentlige møder kl i kirkens mødelokaler: Tirsdag den 25. marts. Torsdag den 24. april. Onsdag den 21. maj. Alle, som har lyst, er velkomne til at møde op. Dagsorden ligger fremme på bladhylden i forgangen til kirken ugen inden mødets afholdelse. Punkter til dagsorden kan indsendes til menighedsrådets formand, Michael Hansen, senest 2 uger før mødets afholdelse. VIBORG NATKIRKE KOM OG SYNG MED Sang og leg for småbørn sammen med dagplejemødre, forældre på orlov og bedsteforældre med børnebørnene. Endnu tre gange tilbage: Kom og vær med i kirkens lokaler: 5. marts, 19. marts, 2. april kl.9.30-ca JUBELKORET Hvis man har lyst til at være med i Jubelkoret, kirkens voksenkor, der træder sammen for at øve til optræden i foråret, optager vi meget gerne nye medlemmer. Næste øvedag er: Tirsdag den 4. marts kl Der kræves ikke særlige forudsætninger. Kom og vær med! Nærmere oplysninger og tilmelding: Jørgen Ehlers ( ) eller Margit Rossmeisl ( ) KIRKEFROKOST Der er kirkefrokost: Søndagene den 2. marts og den 13. april. Det koster 30 kr. eksklusiv drikkevarer. Der kræves ingen tilmelding. Der er Natkirke i Viborg Domkirke den første fredag i hver måned fra kl Se mere på Viborg Kirkeradio sender hver søndag fra kl gudstjeneste eller magasinprogram på følgende frekvens: Vibog og omegn: 93,8 Mhz Kredsleder: Pia Strange, Safranvej 7, 8800 Viborg Tlf / Se også: http: viborgvestervang.kredscms.dk Onsdag kl Vi har til huse i kirkens ungdomslokaler i kælderen. KIRKERADIO FDF VIBORG VESTERVANG 11

12 GUDSTJENESTELISTE Lørdag den 1. marts kl , Else Kruse Schleef. Børnefastelavns Gudstjeneste. Søndag den 2. marts kl , Else Kruse Schleef. Fastelavn. Prædiketekst: Luk. 18, Kirkefrokost. Visitats. Bisop Karsten Nissen medvirker ved gudstjenesten. Søndag den 9. marts kl , Anita Engberg Lowe. 1. søndag i fasten. Prædiketekst: Luk. 22, Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Søndag den 16. marts kl , Else Kruse Schleef. 2. søndag i fasten. Prædiketekst: Mark. 9, Gudstjenestesamtale. Søndag den 23. marts kl , Else Kruse Schleef. 3. søndag i fasten. Prædiketekst: Johs. 8, Søndag den 30. marts kl , Anita Engberg Lowe. Midfaste. Prædiketekst: Johs. 6, (37). Søndag den 30. marts kl. 16,30, Trine Hostrup Dahl. Ungdomsgudstjeneste. Søndag den 6. april kl.10.00, Else Kruse Schleef. Mariæ bebudelses dag familiegudstjeneste med Juniorkonfirmandafslutning, saftevand. Prædiketekst: Luk. 1, Søndag den 13. april kl , Trine Hostrup Dahl. Palmesøndag. Prædiketekst: Mark. 14, 3-9. Kirkefrokost. Torsdag den 17. april kl , Else Kruse Schleef. Skærtorsdag. Prædiketekst: Johs. 13, Jubelkoret medvirker. Fredag den 18. april kl , Anita Engberg Lowe. Langfredag. Prædiketekst: Luk. 23, Søndag den 20. april kl , Else Kruse Schleef. Påskedag. Prædiketekst: Matt. 28, 1-8. Mandag den 21. april kl , Else Kruse Schleef. 2. påskedag. Prædiketekst: Johs. 20, Gudstjenestesamtale. Søndag den 27. april kl , Else Kruse Schleef. 1. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 21, Søndag den 4. maj kl , Trine Hostrup Dahl. 2. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 10, Søndag den 11. maj kl , Anita Engberg Lowe. 3. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 14, Gudstjenestesamtale Fredag den 16. maj, Stor Bededag, Konfirmation. Kl : 7. x, Else Kruse Schleef, Kl : 7. y, Else Kruse Schleef, Kl : 7. z, Anita Engberg Lowe. Søndag den 18. maj, Konfirmation, Kl , Else Kruse Schleef. 4. s. e. påske.. Søndag den 25 maj kl , Else Kruse Schleef. 5. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 17, Torsdag den 29. maj kl , i Knudby Præstegård. Fællesgudstjeneste med Taarup-Kvols, Anita Engberg Lowe. Kristi Himmelfartsdag. Prædiketekst: Luk. 24, Søndag den 1. juni kl , Anita Engberg Lowe. 6. s. e. påske. Prædiketekst: Johs. 17, Kirkebladet SOGNENYT udgives af Vestervang sogns menighedsråd. Redaktion: Else Kruse Schleef (ansvarshavende) Jørn Mathiasen Margit Rossmeisl Ib Jørgensen Ida Wegge Lene Bundgaard Kasserer: Flemming Saabye Damgaard, Kratskoven 1, 8800 Viborg Tlf / Grafisk produktion: Viborg Maskinsætteri Oplag: Kirkebil: Alle ældre eller gangbesværede kan gratis befordres til guds tjene ster og andre arrangementer. Ring i forvejen til kirkekontoret , og aftal nærmere, eller direkte til Taxa. Hørehæmmede: Der er i kirken og mødelokaler installeret teleslynge. Svagtseende: Salmebøger m. stor tekst står på salmebogsreolen. Til børnene: Ved indgangen til kirken står en vogn med billedbøger, som må lånes. Der er de fleste søn- og helligdage Kirke for dig (børnepasning un der prædikenen). Indsamlinger: Kirken har 3 faste indsamlingsbøsser til: Ydre Mis sion Fol ke kirkens Nødhjælp og Menighedsplejen. Ved særlige indsamlinger sættes der en speciel indsamlingsbøsse frem. Kirkekaffe: Der serveres kirkekaffe efter kirkens gudstjeneste undtagen v. gudstjeneste ml. jul og nytår og konfirmation. Gudstjenestesamtale: En gang om måneden inviterer præsterne til samtale efter gudstjenesten. Det er en uhøjtidelig samtale om den gudstjeneste, der lige har fundet sted. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. Morgensang: Tirsdag og torsdag kl

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Gurli Maagaard: Mandala MARTS APRIL MAJ 2015 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Guds opmærksomhed Tanker i forbindelse med et nyt års kommen Nyt fra Kunstudvalget Aktiviteter Gøglerdag

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste Nyt fra sognet Esbjerg Evangeliet Fælles hvad for noget? Aktiviteter Julemarked Gudstjenesteliste KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Udsnit af Erik Hagens Esbjerg Evangeliet VIBORG SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Kirkedagenes logo marts april maj 2010 VIBORG Alle kirker flytter til Viborg Opstandelse i nuet Hvad vil vi med kirken i Vestervang Sogn Ny udstilling Årets minikonfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Emmaus af Lene Melchiorsen Livvagterne og livvagten De nye menighedsrådsmedlemmer Det sker i påsken Koncerter Gøgler- og markedsdag marts april maj 2009 VIBORG SOGNENYT adresser

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra Kunstudvalget Giv tid Tak for denne gang Julens arrangementer Aktiviteter En Kirkedag i Vestervang Gudstjenesteliste DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2014/2015 SOGNENYT

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2011 48. årg. Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling Må livet gøre ondt? - om det moderne

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere