Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records"

Transkript

1 Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202 Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

2 2 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Dementi Inden du Starter Systemkrav Betjeningselementer og Forbindelser Softwareinstallation Opsætnings-Diagram Optagelse Audio-Tilslutninger Specifications...10 Tak Tak fordi du har valgt det nye UFO202 U-PHONO interface fra BEHRINGER. Du er nu i stand til at overføre alle dine gode plader fra vinyl- og bånd-æraen til den digitale verden med dette letbetjente apparat. USB-forbindelsen virker både enten PC- eller MAC-computere, uden at det er nødvendigt at installere drivere. Strøm til apparatet leveres direkte gennem USB-kablet. Via den separate høretelefons-udgang kan du høre dine optagelser når-som-helst, også selv om du ikke har adgang til højtalere. Vi har også inkluderet en gratis software, der hjælper dig med let at overføre musik. Du skal ikke bruge en masse tid med at justere indstillinger men hellere lytte til dine favorit numre.

3 3 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Obs Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for stød. Obs Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejledningen. Obs For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren; al service skal foretages af faguddannet personale. Obs Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet. Obs 1. Læs disse anvisninger. 2. Opbevar disse anvisninger. 3. Ret Dem efter alle advarsler. 4. Følg alle anvisninger. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Brug kun en tør klud ved rengøring. 7. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. 8. Benyt alene tilslutningsenheder/ tilbehør som angivet af fabrikanten. 9. Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 10. OBS Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalifi ceret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne.

4 4 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning DEMENTI TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

5 5 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning 1. Inden du Starter 1.1 Forsendelse Din UFO202 blev omhyggeligt pakket på samlingsstedet for at garantere sikker transport. Skulle papkassens tilstand indikere nogen form for skade, beder vi dig inspicere enheden med det samme og se efter fysiske indikationer på skade. Skadet udstyr skal ALDRIG sendes direkte til os. Informér venligst omgående den forhandler, du har købt enheden af såvel som det transportfirma der tog sig af leveringen. Hvis ikke du følger denne procedure, kan alle krav om udskiftning/reparation måske blive vurderet ugyldige. Brug venligst den originale indpakning for at udgå skader som følge af opbevaring eller transport. Lad aldrig børn, der ikke er under opsyn, lege med udstyret eller indpakningen. Bortskaf venligst alle emballeringsmaterialer på miljøvenlig vis. 1.2 Grundlæggende betjening Vær venlig at sikre, at enheden får tilstrækkelig ventilation, og undgå overophedning ved aldrig at placere UFO202 ovenpå en forstærker eller i nærheden af en varmekilde. Strømforsyning foregår via USB kablet, og det er derfor ikke nødvendigt med en ekstern strømforsyning. Overhold venligst alle påkrævede sikkerhedsforholdsregler. 1.3 Online registrering Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen og læs garantibetingelserne grundigt igennem. Hvis dit BEHRINGER-produkt er defekt, ser vi gerne, at det bliver repareret så hurtigt som muligt. Vi beder dig rette direkte henvendelse til den BEHRINGER-forhandler, som du har købt udstyret hos. Såfremt dit BEHRINGER-forhandler ikke er i nærheden, kan du også henvende dig direkte til en af vores filialer. En liste med kontaktadresser til vores BEHRINGER-filialer findes i originalemballagen til dit udstyr (Global Contact Information/European Contact Information). Hvis der ikke er angivet nogen kontaktadresse i din land, bedes De rette henvendelse til den nærmeste distributør. De pågældende kontaktadresser kan findes under Support på vores hjemmeside Afviklingen af et eventuelt garantitilfælde lettes betydeligt, hvis dit udstyr er registreret hos os sammen med købsdatoen. Mange tak for dit samarbejde!

6 6 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning 2. Systemkrav UFO202 er PC- og MAC-kompatibel. Det er derfor ikke nødvendigt at installere drivere, for at UFO202 fungerer korrekt. For at arbejde med UFO202, skal din computer opfylde følgende minimumskrav: PC Intel eller AMD CPU, 400 MHz eller højere Minimum 128 MB RAM USB 1.1 interface Windows XP, Hardware forbindelser Mac G3, 300 MHz eller højere Minimum 128 MB RAM USB 1.1 interface Mac OS eller højere, 10.X eller højere Brug det medfølgende USB-kabel til at forbinde UFO202 med computeren. Gennem USB-forbindelsen leveres også strøm til UFO202. Du kan tilslutte en del forskellige enheder og udstyr til diverse ind- og udgange. 3. Betjeningselementer og Forbindelser (4) (3) (2) (1) (7) (8) (5) (6) (1) L OG R RCA-UDGANGE Til L/R-RCA udgangene kan du tilslutte en eller flere eksterne enheder, såsom et par højtalere, for monitore-ring. (Dette er valgfrit). (2) L OR R RCA-INDGANGE Tilslut lydkilden (pladespiller, båndoptager, etc.) L/R-RCA indgangene. (3) GROUND (JORD) FORBINDELSEN Nogle pladespillere har et separat jord-kabel. Hvis dette er tilfældet, tilslut dette kabel til jordtermina-len for at undgå unødvendig støj og brum.

7 7 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning (4) LINE/PHONO flyt kontakten som er lokaliseret ovenpå til venstre til PHONO, hvis du overfører fra en pladespiller. For alle andre kilder vælg LINE. Note: PHONO indgangene understøtter udelukkende MMC (moving magnet cartridge) pickupper. Dette er den mest alminde-lige type, så medmindre din pladespiller bruger MCM (moving coil cartridge), kan du formode at din opsætning virker. (5) HØRETELEFONS-UDGANG Sæt dine høretelefoner i PHONES udgangen med et 1/8" mini stik. (6) HØRETELEFONS-VOLUMEN Justér høretelefonernes niveau med regulatoren ved siden af. (7) USB-KABEL Sæt USB-kablet i en ledig USB-port på din computer. (8) STRØMINDIKATOR Efter tilslutning vil UFOs strømindikator lyse, og computeren burde automatisk genkende forbindelsen. 4. Softwareinstallation Dette apparat kræver ingen speciel opsætning eller drivere. Bare tilslut det en ledig USB port på en PC- eller en Mac- computer En gratis version af Audacity editerings-software følger med UFO202. Det hjælper dig med at gøre processen med at overføre musik let og simpel. Læg installations CD en i dit CD ROM-drev og følg instruktionerne. CD en indeholder også VST plug-ins, ASIO-drivere og diverse freeware 5. Opsætnings-Diagram Computer Ground Line/Phono USB Headphone Out RCA Ins 5.1 Tilslutning af en pladespiller RCA Outputs 1. For at kunne overføre musik fra en pladespiller, er en speciel for-forstærkning nødvendig for at hæve det svage signal, der kommer fra en pladespiller. For at gøre dette flytter du simpelthen LINE/PHONO kontakten ovenpå UFO202 til højre, så PHONO er valgt.

8 8 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning 2. Tilslut et stereo RCA-kabel fra pladespillerens udgang til UFO202s RCA-indgange. 3. Tilslut en monitor enhed, så du kan høre, hvad der foregår. Du kan tilslutte højtalere til RCA-udgangene eller tilslutte et sæt høretelefoner til PHONES. 4. Tilslut USB-kablet til en ledig USB port på computeren. Computer Line/Phono USB Headphone Out RCA Ins 5.2 Tilslutning af en båndoptager 1. Flyt LINE/PHONO kontakten ovenpå til venstre (LINE er således valgt). RCA Outputs 2. Tilslut et stereo RCA-kabel fra båndspillerens udgange til UFO202s RCA-indgange. 3. Tilslut en monitor enhed, så du kan høre, hvad der foregår. Du kan tilslutte aktive højtalere til RCA udgangene eller tilslutte et sæt høretele-foner til PHONES. 4. Tilslut USB kablet til en ledig USB-port på computeren. 6. Optagelse Når du har sammenkoblet udstyret og installeret softwaren, er du klar til at optage audio. Sæt audiooptagerprogrammet til at optage indgangen på USB-porten. Til simpel optagelse, klipning og eksportering af audiofiler, vil du måske foretrække at bruge Audacity Hvis du optager fra en båndoptager, skal du sikre dig, at volumen er skruet helt op Justér indgangsfølsomheden på dit optagerprogram for at opnå optimal lydkvalitet. Et for kraftigt signal vil få optagelsen til at forvrænge; et for svagt signal vil lyde svagt og tyndt. Optag en lille prøvebid for at sikre kvalitetslyd. Optagerprogrammet bør have metre, der indikerer lydniveauet, imens audioen afspilles Sæt dit optagerprogram på din computer til RECORD (optag), og begynd umiddelbart efter at afspille enten båndet eller pladen Afspil hele den første side af pladen eller båndet. Når musikken stopper, trykker du STOP i optageprogrammet

9 9 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Vend båndet eller pladen, og gentag processen. Når begge sider er optaget, kan du editere i filerne og fjerne eventuel tid før, eller efter optagelsen. Du kan også klippe den lange fil til sange og gemme filerne individuelt. Denne proces varierer en smule alt afhængigt af hvilket program du bruger, så læs manualen til den software du bruger for at lære mere om editering i netop dit program. Du kan afspille dine stereofiler gennem UFO202 s RCAudgange og PHONES-udgangen. Måske har du lyst til at equalisere eller processere på anden vis, hvis det da er muligt med din software. Hvis du planlægger at brænde filerne til CD, så du kan høre dem hjemme eller i en bil, skal du gemme filerne i Wav-formatet. 7.1 Forbindelser Brug venligst standard RCA-kabler til at tilslutte UFO202 til andet udstyr. tip sleeve Du kan også bruge et ¼" adapter-kabel: sleeve shield sleeve sleeve tip 7. Audio-Tilslutninger Selvom der er flere forskellige måder at integrere UFO202 i dit studie eller i et live-setup, forbindes audiotilslutningerne stort set på samme måde: tip 7.2 Høretelefon-forbindelsen tip UFO202 er forsynet med en jack-udgang til høretelefoner. Her kan du tilslutte et sæt standard høretelefoner med 1/8" TRS stik.

10 10 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning 8. Specifications Line-Indgange USB 1.1 Stik, Indgangsimpedans Max. indgangs niveau Line-Udgange Stik Udgangsimpedans Max. udgangsniveau Digital-Udgang Bøsning Udgangsformat Høretelefon-Udgang Bøsning Udgangs impedans Max. udgangsniveau RCA, ubalancerede ca. 27 kω 2 dbv RCA, ubalanceret ca. 400 Ω 2 dbv Toslink, optisk kabel S/PDIF 1/8" TRS stereo jack ca. 50 Ω -2 dbu, 2 x 3,7 100 Ω Bøsning Digital Processering Konverter Sample rate System Data Frekvensrespons THD Crosstalk Signal/støjforhold type A 16-bit konverter 32,0 khz, 44,1 khz, 48,0 khz 10 Hz til 20 khz, ± 1 44,1 khz sample rate 10 Hz til 22 khz, ± 1 48,0 khz sample rate 0,05% -10 dbv, 1 khz dbv, 1 khz A/D 89 db 1 khz, A-vægtet D/A 96 db 1 khz, A-vægtet

11 11 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Power Supply USB-bøsning 5 V, 100 ma max. Dimensions/Weight Dimensioner (H x B x D) ca. 0,87 x 3,46 x 2,36" ca. 22 x 88 x 60 mm Vægt ca. 0,10 kg BEHRINGER sørger altid for at sikre den højest mulige standard. Enhver nødvendig modification for at sikre dette foretages uden varsel. Udstyrets tekniske data og udseende kan derfor variere i forhold til de bekrevne detaljer og viste illustrationer.

12 We Hear You

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

GUITAR LINK UCG102 DEUTSCH. Brugerhåndbogen. Version 1.0 Oktober 2006

GUITAR LINK UCG102 DEUTSCH. Brugerhåndbogen. Version 1.0 Oktober 2006 Brugerhåndbogen Version 1.0 Oktober 2006 DEUTSCH VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke

Læs mere

EUROPOWER EP2000/EP4000

EUROPOWER EP2000/EP4000 Betjeningsvejledning EUROPOWER EP2000/EP4000 Professionel 2000 og 4000 Watt stereo kraft-forstærker med ATR (Accelerated Transient Response) teknologi Tak for lån Inholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet www.bose.com/musicians DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham,

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere