Genforeningssten fra 1920 på Lolland - Falster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genforeningssten fra 1920 på Lolland - Falster"

Transkript

1 Genforeningssten fra på Lolland - Falster En genforeningssten er en sten, der er rejst til minde om genforeningen i. Det danske nederlag til Tyskland i 1864 stod endnu stærkt i danskernes bevidsthed ved genforeningen i, og genforeningen kom som en glæde for danskerne. Dette blev markeret - der blev mange steder sat en mindesten for at markere Sønderjyllands genforening.

2 Genforeningsstenen i Stubbekøbing blev afsløret søndag den 28. november af overlærer Jensen, Næsgård hvor der var samlet ca. 200 mennesker. Stenen var genstand for politisk strid. Den oprindelig foreslåede tekst "Ej Vold, ej Magt kan bryde ned / et Folks trofaste kærlighed" protesterede byrådet imod, fordi der fra socialdemokratisk side blev nedlagt protest mod ordet "Vold". Det var barbermester A.W. Mathiesen der var initiativtager og primus motor i rejsningen af stenen, der blev givet af købmand Boas, Stubbekøbing. Under den opgående sol er teksten: Genforeningsstenen står Gl. Landevej 4 (campingplads) i Stubbekøbing. Fyrrestien fører ned til stenen. SØNDERJYLLAND Den 15. juni 1921 blev genforeningsstenen i Nykøbing Falster indviet. Trods dårligt vejr var der samlet op imod 2000 mennesker omkring stenen. Allerede i 1919 var planlægning af genforeningsstenen påbegyndt efter tanker af snedkermester N.P. Mørch, som også blev formand for den komité, der blev nedsat. Genforeningsstenen står på trekanten, der dannes af Niels Nielsens Gade og H.P. Jensens Gade i Nykøbing Falster. Indskrift på hovedstenen: 1864 SØNDER JYLLAND VOLD HAR STAKKET VÆLDE Indskrift på bagsiden: REJST 1921

3 Genforeningsstenen på Fejø blev oprindeligt rejst ud for Herredsvej 17 af brugsuddeler Anton Nielsen på et uvist tidspunkt inden 1925 ifølge Fejø-bladet nr. 5, Senere er stenen flyttet til sin nuværende placering. Øverst er stenen smykket med de slesvigske løver, som ikke var der ved stenens oprindelige rejsning. Nedenunder lyder teksten i al sin enkelthed: Genforeningen Genforeningsstenen på Fejø står foran ejendommen Herredsvej 22 i Vesterby. Genforeningsstenen i Sandby blev afsløret i eftersommeren af lærer Larsen, Sandby i overværelse af godt 300 mennesker. - - Teksten på forsiden: DENNE STEN REJSTES AF BEBOERE I SANDBY SOGN TIL MINDE OM GENFORENINGEN MED VORE SØNDERJYDSKE LANDSMÆND AAR Genforeningsstenen står i den vejtrekant, som dannes af Tårsvej og Bagerstræde i Sandby. Teksten på bagsiden er en fordanskning af et vers fra Bjørnstjerne Bjørnsons Ja, vi elsker dette landet (se kildetekst): HVAD FÆDRENE HAR KÆMPET HVAD MØDRENE HAR GRÆDT HAR DEN HERRE LEMPET SAA VI VIK VOR RET

4 Stenen blev inviet den 8. november 1925 af skolens formand, amtsrådsmedlem R.H. Skafte ved åbningen af vinterskolen i Lollands Højskole. Højskoleforstander Arthur Petersen holdt festtalen under en højtidelighed i skolens gymnastiksal. Højskoleforstanderen har forfattet indskriften: Genforeningsstenen står i skolegården i Krumsø Fri- og Kostskole, Højskolevej 79 i Søllested SØNDERJYLLAND ØRNE REV OG BLODET BANDT MEN TROFAST HOLDT TIL RETFÆRD VANDT REJST 1925 Afsløringen af genforeningsstenen i Stokkemarke fandt sted 15. juni 1921, hvor gårdejer A.H. Lund, Abed forestod afsløringen. Udsmykningen af stenen blev udført af billedhugger Schiøler, Maribo, efter tegning af Axel Cederholm, København. Øverst er indhugget forskellige symboler, fredsklokkerne, der ringer, medens skyerne spredes og fuglene synger. Et kløverblad symboliserer landet, en ring symboliserer samling og åkanderne symboliserer Kongeåen. Lærerinde Karoline Hansen, Stokkemarke forfattede indskriften: Genforeningsstenen står på kirkepladsen foran kirken, Tjennemarkevej nr. 1 i Stokkemarke. SØNDERJYLLAND FRIT NU ATTER MØDES KAN DANSKE SYD OG NORD FOR KONGEAA

5 Ved en højtidelighed efter gudstjenesten i eftersommeren 1921 afslørede pastor Magnus Grell, Idestrup genforeningsstenen i Idestrup. Pastor Grell havde også været initiativtager til rejsning af stenen, ligesom det er ham, der bestemte indskriften på stenen! Indskrift: 1864 SØNDER JYLLAND NU FOR DANMARK ER FORAARETS TID Genforeningsstenen står ved plejehjemmet overfor ejendommen Kirkevej nr. 20 i Idestrup. Genforeningsstenen i Åstup Indskriften på stenen er: 1864 BAANDET BANDT TRODS TRANGE TIDER TROSKAB FANDT SIN LØN OMSIDER Genforeningsstenen står ved " Det gamle mejeri", hvor Lundeskolevej munder ud i Aastrupvej i Aastrup.

6 Ved afsløringsfesten, mandag den 18. april 1921, var samtlige veteraner fra sognet hædersgæster, og festtalerne holdtes af højskoleforstander M.P. Schmidt, Nr. Ørslev Højskole og sognepræsten, S. Widding. S.Widding var formand for udvalget, som stod for rejsningen af stenen, samt ophavsmand til teksten på stenen. MÆND OG KVINDER AF THOREBY SOGN REJSTE DENNE STEN TIL MINDE OM SØNDERJYLLANDS GENFORENING MED MODERLANDET Genforeningsstenen står hvor Skolevej munder ud i Gl. Landevej i Toreby. Den 15. juni 1921 i en flagsmykket by blev genforeningsstenen afsløret på sin daværende plads foran rådhuset. Efter at orkesteret havde spillet de allieredes nationalsange og forsamlingen havde sunget I Danmark er jeg født holdt dyrlæge Johan Christensen, Nysted en tale ud fra Ingemanns vers: Giv tid, og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue. Det er også Johan Christensen, der har lavet forlægget til stenens udsmykning - øverst en dengang guldbelagt kongekrone - og teksten: SØNDERJYLLAND DANSKE I VAR OG DANSKE I BLEV REJST AF BY OG LAND DEN 15. JUNI 1921 Genforeningsstenen står overfor hotel Nysted Havn, Strandvejen 73 i Nysted.

7 Historie om genforeningen: Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark. Baggrund Efter den 2. slesvigske krig i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenburg til Preussen (fra 1871 Tyskland). Sønderjylland, som var det oprindelige navn på hertugdømmet Slesvig, var hermed tabt til Tyskland, og den dansk-tyske grænse kom til at løbe lige syd for Kolding. Det store flertal af befolkningen i Sønderjyllands nordlige del følte sig som danske. I anden halvdel af 1800-tallet nød ønsket om en genforening med i det mindste dele af Sønderjylland derfor stor udbredelse i Danmark. Først med det tyske nederlag i 1. verdenskrig blev genforeningen imidlertid en realistisk politisk mulighed. Det sønderjyske spørgsmål havde dog ikke været del af den politiske debat under krigen, og da det pludselig kom på dagsordenen ved krigens afslutning, stod mange uforberedt. Da Versaillesfreden omsider trådte i kraft, kunne man fastsætte folkeafstemningen i 1. zone, Nordslesvig til den 10. februar og folkeafstemningen i 2. zone, Mellemslesvig inkl. Flensborg til den 14. marts. Afstemningen i Nordslesvig gav som ventet et betydeligt samlet dansk flertal, ca. 75 % af stemmerne, og kun ganske få distrikter med tysk flertal. Afstemningen i 2. zone viste et endnu tydeligere tysk flertal, sammenlagt ca. 80 % af stemmerne. Afstemningen i 2. zone var imidlertid ikke samlet, men distriktsvis, men intet afstemningsdistrikt havde dansk flertal. I Flensborg by var den danske stemmeandel ca. 25 %. Det var en betydelig fremgang i forhold til det sidste valg før Verdenskrigen, men lavere end de forventninger, der efterhånden var bygget op hos mange. I mange danske kredse var der et stort ønske om under en eller anden form at gøre noget for Flensborg, men dette afviste den radikale regering, der ønskede at følge afstemningsresultatet. Disse modsætninger var medvirkende årsager til Påskekrisen i foråret, hvor Christian 10 afsatte regeringen Zahle. For de, der var utilfredse med genforeningens omfang, samlede bestræbelserne sig i april-maj om et forsøg på at opnå en internationalisering af 2. zone. Enten i lighed med den løsning, der var fundet omkring Saar-området, eller i lighed med den løsning, der blev fundet omkring Danzig. Tanken om en internationalisering var uden belæg i fredstraktaten og blev afvist fra engelsk side, og efter indstilling fra den internationale kommission, der havde administreret de to afstemningszoner siden januar, blev grænsen fastsat som grænsen mellem 1. og 2. zone. Fra den 15. juni var Sønderjylland under dansk suverænitet, og i dagene den 10. og 11. juli blev genforeningen markeret gennem kong Christian 10 s indtog i Sønderjylland og den store folkefest på Dybbøl banke. Kilde: internet på webadresse

8 Genforeningsstenen i Nykøbing Falster ved sin oprindelige plads på Engboulevarden. Kilde: Egne billeder, tekst og mange af kilderne er fundet på internettet. Anders Godtfred Larsen.

Istedløvens lange rejse

Istedløvens lange rejse Istedløvens lange rejse Indledning Istedløven blev afsløret den 25. juli 1862 på Flensborgs gamle kirkegård under stor national festivitas. Det store løvemonument var skabt af billedhuggeren H.V. Bissen

Læs mere

MINDESTEN I SKIBELUND KRAT

MINDESTEN I SKIBELUND KRAT MINDESTEN I SKIBELUND KRAT TURISTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Mindesten i Skibelund Krat Heftet MINDESTEN I SKIBELUND KRAT er udgivet i et samarbejde mellem Vejen Turistforening og Skibelundforeningen.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Nu faldt den! Af Helle Juhl

Nu faldt den! Af Helle Juhl Nu faldt den! For 150 år siden rejstes og bortsprængtes støtten på Skamlingsbanken inden for blot seks af de mest dramatiske måneder i danmarkshistorien. Journalist og bestyrelsesmedlem i Skamlingsbankeselskabet,

Læs mere

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres Grænsen nr. 2 april 2010 72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det Med lov skal mindretal sikres En løves lange rejse Indhold Grænseforeningens

Læs mere

BARN I EN SYDSLESVIGSK PIONERTID. magasin for mindretal, sprog og kultur HVER TID HAR SIN EGEN FORTID HVAD HISTORIEN GØR VED STEDET

BARN I EN SYDSLESVIGSK PIONERTID. magasin for mindretal, sprog og kultur HVER TID HAR SIN EGEN FORTID HVAD HISTORIEN GØR VED STEDET nr.2 / april 2012-74. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur BARN I EN SYDSLESVIGSK PIONERTID HVER TID HAR SIN EGEN FORTID HVAD HISTORIEN GØR VED STEDET 2 nr. 2 / april 2012 indhold BARN I EN SYDSLESVIGSK

Læs mere

Fra attraktion til stille naturperle Riis Bakker i 100 år

Fra attraktion til stille naturperle Riis Bakker i 100 år Fra attraktion til stille naturperle Riis Bakker i 100 år v. Mette Vibjerg Hansen, museumsinspektør Give-Egnens Museum Den 14. juli 1912 var dagen, hvor området i Riis Bakker blev indviet som samlingssted

Læs mere

Pottemagerens Hus. Nyt fra

Pottemagerens Hus. Nyt fra Nr. 2 maj 2011 Nyt fra Pottemagerens Hus Mattæus 24:39 De ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Vi elsker Pottemagerens Hus. Alligevel forlader vi PH den 7. august for at drage ud på en

Læs mere

Genforeningen 1920. - pigen på den hvide hest. Johanne Martine Braren på kongens hvide hest

Genforeningen 1920. - pigen på den hvide hest. Johanne Martine Braren på kongens hvide hest Genforeningen 1920 - pigen på den hvide hest Johanne Martine Braren på kongens hvide hest artikel af Steffen Riis januar 2014 1 Genforeningen 1920 - pigen på den hvide hest Artikel af Steffen Riis Indledning

Læs mere

Folketingsmand og sognerådsformand Laurs Kvist Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Folketingsmand og sognerådsformand Laurs Kvist Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Folketingsmand og sognerådsformand Laurs Kvist Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen For 100 år siden havde vi i Øster Hornum en meget lokal folketingsmand, nemlig Laurs Kvist, der boede i Estrup. Laurs

Læs mere

Lidt af hvert - frem og tilbage over årsskiftet

Lidt af hvert - frem og tilbage over årsskiftet Dette års støttebevismotiv - af Lorenz Asmussen Igen er det Harald Slott-Møller, der har tegnet afstemningsplakaten, som vi trykker på årets støttebevis. Plakaten blev kun anvendt i 2. afstemningszone.

Læs mere

HVORHEN, EUROPA? STORT TEMA OM DEN REGIONALE LØSRIVELSESTRANG

HVORHEN, EUROPA? STORT TEMA OM DEN REGIONALE LØSRIVELSESTRANG nr. 1 / februar 2014-76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur HVORHEN, EUROPA? STORT TEMA OM DEN REGIONALE LØSRIVELSESTRANG VED MINDRETALLET SELV, HVEM DE ER? EGON CLAUSEN MED NY BOG 2 nr. 1 /

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 8. årgang nr. 2 - Sommer 2014. Mindestenen ved Karlebo Kirke

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 8. årgang nr. 2 - Sommer 2014. Mindestenen ved Karlebo Kirke M edlemsblad for K A R L E B O L O K A L H I S T O R I S K E F O R E N I N G www. lok alhistoriske- forening. dk 8. årgang nr. 2 - Sommer 2014 Mindestenen ved Karlebo Kirke Formanden har ordet Karlebo

Læs mere

Niels Jægersborgs Grundlovstale 2013! Med udsigt til Guldborgsund! Kære gæster!

Niels Jægersborgs Grundlovstale 2013! Med udsigt til Guldborgsund! Kære gæster! Niels Jægersborgs Grundlovstale 2013! Med udsigt til Guldborgsund! Kære gæster! For snart et år siden spurgte biskop Steen Skovsgaard mig om jeg var parat til at holde dette års grundlovstale. Erfaringen

Læs mere

Kunst og Symboler lang udgave

Kunst og Symboler lang udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård. Her blev den sidste begravelse foretaget i 1926. Siden middelalderen og indtil 1805

Læs mere

Tanker på 70-års-dagen for den 5. maj 1945 af Ejlif Pedersen

Tanker på 70-års-dagen for den 5. maj 1945 af Ejlif Pedersen Tanker på 70-års-dagen for den 5. maj 1945 af Ejlif Pedersen På denne dag, som var en fantastisk festdag for 70 år siden, går mange tanker igennem en, fordi man selv har været med og oplevet det. Men for

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere

Sierslev forsamlingshus 1881-1970

Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Af Xxx Xxx 23 Forsamlingshuset er så givet landsbyens hjerte og nervecentrum. Uden det var den hele organisme nok kun en samling huse, noget efter en massefabrikeret rækkehusforstad,

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

Gullaschtid og nedtur

Gullaschtid og nedtur 1 9 1 6 Gullaschtid og nedtur 1 9 2 5 108 Salling Banks (Landmandsbanken) Roslev-afdeling, Jernbanegade 20 ca. 1920. Danmark 1916: Det vedtages ved en folkeafstemning at sælge De vestindiske Øer til USA.

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

Egernsund kirke. Gennem 100 år. Fra 1909 til 2009. Fortalt af Leif Møller Jensen

Egernsund kirke. Gennem 100 år. Fra 1909 til 2009. Fortalt af Leif Møller Jensen Egernsund kirke Gennem 100 år Fra 1909 til 2009 Fortalt af Leif Møller Jensen Indhold 4 5 8 42 44 46 48 49 50 51 52 53 57 58 59 60 61 63 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 50 81 Kort over Egernsund Sådan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Friskolelærer P. Smidts erindringer

Friskolelærer P. Smidts erindringer Friskolelærer P. Smidts erindringer Begyndelsen af P. Smidts Erindringer findes i Sønderjydsk Maanedsskrift Nr. 3 og 4 for 1950. Han var f. 24. Septbr. 1842 i Uge i Sønderjylland og fik sin Læreruddannelse

Læs mere

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936.

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Forord... 5 1913... 6 Nybølmark den 27. marts 1913...6 Kære herr Gregersen...6 Nybøl mark den 30 marts 1913...7 Nybøl Mark den 15. april 1913....9

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere